ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Α.Ε.Μ. 4755) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΝΑΜΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑ

2 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 7 Εισαγωγή 7 1. Αέρια Καύσιµα 1.1. Καύσιµα και πώς διακρίνονται Ιστορία των αερίων καυσίµων ιάκριση αερίων καυσίµων Ιδιότητες αερίων καυσίµων Χαρακτηριστικές ιδιότητες αερίων συνδεόµενες µε την τεχνική της καύσης Καύση αερίων καυσίµων Φυσικό Αέριο 2.1. Τι είναι και πως σχηµατίζεται Ιστορική αναδροµή ιάκριση φυσικών αερίων Το Φ.Α. στην ελληνική ενεργειακή σκηνή Πλεονεκτήµατα Φ.Α Χρήσεις του Φ..Α Νοµοθεσία-Θεσµικό Πλαίσιο 3.1. Γενικά Μέγιστες επιτρεπόµενες πιέσεις εσωτερικής εγκατάστασης εντός κτιρίου Συσκευές Αερίου 4.1. Συσκευές αερίου-ταξινόµηση Σύνδεση των συσκευών αερίου Αναλυτική περιγραφή συσκευών αερίου Καυστήρες Ατµοσφαιρικοί καυστήρες Καυστήρες αερίου µε ανεµιστήρα Καυστήρες προανάµιξης Καυστήρες εστιών µαγειρέµατος Καυστήρες διπλού καυσίµου Θερµαντήρες νερού χρήσης Θερµαντήρες νερού αποθήκευσης Ταχυθερµοσίφωνες αερίου Θερµαντήρες χώρων Τοπικοί θερµαντήρες Θερµαντήρες χώρων ανακυκλοφορίας Θερµαντήρες συνδυασµένης λειτουργίας Λέβητες Αερολέβητες Θερµαντήρες χώρων µε ακτινοβολία Μαγειρικές συσκευές 95 3

4 Γενικά Καυστήρες µαγειρικών συσκευών Ο φούρνος Εγκατάσταση συσκευών αερίου-προσαγωγή & απαγωγή αέρα και απαγωγή καυσαερίων 5.1. Γενικά Απαιτήσεις για τις συσκευές αερίου Απαιτήσεις για τους χώρους εγκατάστασης Βασικές διατάξεις για την απαγωγή καυσαερίων Καπναγωγοί Σωληνώσεις εσωτερικών εγκαταστάσεων 6.1. Γενικά Σωληνώσεις εκτός κτιρίου εκτός εδάφους Χαλυβδοσωλήνες και στοιχεία σύνδεσης από κοινούς χάλυβες Χαλυβδοσωλήνες και στοιχεία από ανοξείδωτους χάλυβες Χαλκοσωλήνες και στοιχεία σύνδεσης Άλλες περιπτώσεις Σωληνώσεις εκτός κτιρίου εκτός εδάφους Σωληνώσεις εντός κτιρίου Αγωγοί σύνδεσης για συσκευές αερίου Συνδέσεις σωλήνων Χαλυβδοσωλήνες Χαλκοσωλήνες Προστασία έναντι διάβρωσης Είδη προστασίας Υποδείξεις για την επιλογή της αντιδιαβρωτικής προστασίας Εξοπλισµός των σωληνώσεων Βάνες Μονωτικά στοιχεία Βαλβίδα πυροπροστασίας Λοιπά στοιχεία 125 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΚΙΜΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 128 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕ ΑΕΡΙΟ 130 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γ) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣΗ (ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ 132 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ( ) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΕΡΙΟΥ 133 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ε) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ Α ΕΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 134 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΣΤ) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 135 ΠΑΡΑΤΗΜΑ (Ζ) ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 137 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 140 5

6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αντικείµενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι οι εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Η εργασία δοµείται σε έξι κεφάλαια τα οποία καλύπτουν µια σειρά από ζητήµατα γύρω από το φυσικό αέριο και τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του. Έτσι αναλυτικά έχουµε, στο πρώτο (1 ο ) κεφάλαιο µία εισαγωγή για τα καύσιµα αέρια και τις ιδιότητες τους, στο δεύτερο (2 ο ) κεφάλαιο αναπτύσσεται το θέµα του Φυσικού Αερίου(ιδιότητες, εφαρµογές, χρήσεις), στη συνέχεια στο τρίτο (3 ο ) κεφάλαιο αναφερόµαστε στη Νοµοθεσία και στο Θεσµικό Πλαίσιο των Εσωτερικών Εγκαταστάσεων. Από το τέταρτο κεφάλαιο και µετά γίνεται η ανάπτυξη του κυρίως θέµατος µε τις Συσκευές Αερίου(4 ο Κεφάλαιο), µε την Προσαγωγή-Απαγωγή του αέρα και των καυσαερίων στις εγκαταστάσεις(5 ο Κεφάλαιο) και τέλος µε τις Σωληνώσεις των εγκαταστάσεων(6 ο Κεφάλαιο). Στα παραρτήµατα της εργασίας παρατίθενται, συµβολισµοί που χρησιµοποιούνται στις εσωτερικές εγκαταστάσεις, αλλά και υποδείγµατα από πιστοποιητικά που απαιτούνται για τις µελέτες αερίου, όπως και ένα υπόδειγµα Τεχνικής Έκθεσης Αερίου που κατατίθενται στις κατά τόπους Ε.Π.Α. για την σύνδεση των καταναλωτών µε το δίκτυο του φυσικού αερίου. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Θεόφιλο Ναµλή για την καθοδήγησή του και τις πληροφορίες που µου προσέφερε στη σύνταξη και οργάνωση της πτυχιακής µου εργασίας. 6

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το φυσικό αέριο είναι η µορφή ενέργειας η οποία έχει αρχίσει µε ταχύτατους ρυθµούς να διεισδύει στη χώρα µας εξαιτίας των πλεονεκτηµάτων που συγκεντρώνει έναντι των άλλων µορφών ενέργειας. Είναι οικονοµικότερο τόσο έναντι του πετρελαίου όσο και έναντι του ηλεκτρικού ρεύµατος, είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον, δεν απαιτεί χώρους αποθήκευσης κ.α. Η διείσδυση αυτή η οποία είναι επιδίωξη και της πολιτείας αλλά και του τεχνικού κόσµου της χώρας προς το παρόν έχει επιτευχθεί σε σηµαντικό βαθµό µόνο για τη βιοµηχανική χρήση ενώ όσον αφορά την αστική κατανάλωση βρίσκεται στα πρώτα της βήµατα. Οι πόλεις στις οποίες χρησιµοποιείται το φυσικό αέριο είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα και ο Βόλος. Η καθυστέρηση στην εξάπλωση του και τη χρήση του στα νοικοκυριά οφείλεται σε µια σειρά από λόγους: Έλλειψη ενηµέρωσης του καταναλωτικού κοινού Υψηλό κόστος αντικατάστασης υπάρχοντος συστήµατος θέρµανσης Έλλειψη γνωστικού αντικειµένου τόσο από τους µηχανικούς όσο και από το τεχνικό προσωπικό Έλλειψη έµψυχου δυναµικού από τις εταιρίες αερίου Καθυστέρηση στην εξάπλωση του δικτύου σε νέες περιοχές Ασάφειες του νοµοθετικού πλαισίου. Παρόλο που η νοµοθεσία προέβλεπε την µελέτη φυσικού αερίου για τα νέα κτίρια εδώ και καιρό αυτό δεν τηρούνταν και χρειάστηκε νέα νοµοθετική ρύθµιση το 2003 ώστε να καταστεί σαφές και εφαρµόσιµο. Επίσης ενώ αρχικά είχε προβλεφθεί η αντικατάσταση του συστήµατος θέρµανσης σε όλα τα δηµόσια κτίρια έτσι ώστε οι πολίτες να εξοικειωθούν µε το φυσικό αέριο, αυτό άρχισε να εφαρµόζεται κατά το 2004 µε προτεραιότητα τα νοσοκοµεία και τα σχολεία. Ο κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων µέχρι και 1bar που αφορά τις αστικές καταναλώσεις δηµοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2003 και ενώ µέχρι τότε είχαν δηµιουργηθεί πολλά προβλήµατα ως προς τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των εµπλεκόµενων φορέων. Ο κανονισµός αυτός έλυσε πολλά προγενέστερα προβλήµατα αλλά και δηµιούργησε άλλα κυρίως γιατί η βασική του επιδίωξη ήταν η άµεση εξάπλωση του φυσικού αερίου παρακάµπτοντας όλους τους άλλους φορείς που θα µπορούσαν να εµπλέκονται. 7

8 1 Αέρια καύσιµα 1.1 Καύσιµα & πώς διακρίνονται Καύσιµα ονοµάζονται τα υλικά εκείνα, τα οποία περιέχουν χηµική ενέργεια και µε διάφορες διεργασίες την ελευθερώνουν. Τα καύσιµα διακρίνονται στα πυρηνικά και τα συµβατικά. Συµβατικά καύσιµα είναι τα υλικά τα οποία, όταν θερµαίνονται αντιδρούν χηµικά µε ένα οξειδωτικό µέσο (αέριο ή οξυγόνο) και ελευθερώνουν ενέργεια, η οποία εκλύεται υπό µορφή θερµότητας. Με τη σειρά τους, τα συµβατικά καύσιµα διακρίνονται στα πρωτεύοντα, τα οποία υπάρχουν στη φύση (ξύλο, γαιάνθρακες, αργό πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κ.α.), και τα δευτερεύοντα, που είναι τα παράγωγα υλικά που λαµβάνονται µε κατάλληλες φυσικοχηµικές διεργασίες από τα πρωτεύοντα, όπως ο ξυλάνθρακας, το κοκ, το φωταέριο, η βενζίνη, το ντίζελ, το µαζούτ κ.λπ. Επίσης, τα συµβατικά καύσιµα ανάλογα µε τη φυσική τους σύσταση ταξινοµούνται σε στερεά, υγρά και αέρια. Τα αέρια είναι µείγµατα καύσιµων και αδρανών (άκαυστων) αερίων. Τα καύσιµα συστατικά τους είναι οι αέριοι υδρογονάνθρακες [µεθάνιο (CH 4 ), αιθάνιο (C 2 H 6 ), προπάνιο (C 3 H 8 ), βουτάνιο (C 4 H 10 ) και πεντάνιο ( C 5 H 12 )], το υδρογόνο (H 2 ) και το µονοξείδιο του άνθρακα (CO)]. 1.2 Ιστορία των αερίων καυσίµων Η ιστορία των αερίων καυσίµων, άρα και των φυσικών αερίων, αρχίζει µε την παραγωγή καυσίµου αερίου µε ξηρή απόσταξη από στερεά καύσιµα, το οποίο χρησίµευε για φωτισµό (φωταέριο). Ο πρώτος που φαίνεται να χρησιµοποίησε το φωταέριο για συνεχή φωτισµό ήταν ο Minkelers στα τέλη του 18ου αιώνα. Επίσης, το 1791 ο Lebon προσπάθησε να χρησιµοποιήσει στο Παρίσι αέριο, που παρήγαγε από ξύλα για φωτισµό. Πάντως, το 1792 ο Murdock στο Μπίρµινγχαµ της Αγγλίας φώτισε την κατοικία και το εργαστήριο του µε φωταέριο και στη συνέχεια, το 1798, προέβη στην ίδρυση του πρώτου εργοστασίου φωταερίου στον κόσµο. Όµως, τη µεγαλύτερη συµβολή στην ανάπτυξη του φωταερίου είχε ο Samnuel Cleg, ο οποίος ήταν παλαιός συνεργάτης του Murdock και εφεύρε όλα τα µηχανήµατα για τον καθαρισµό, τη συλλογή και αποθήκευση, τη ρύθµιση της παραγωγής, αλλά και τη µέτρηση του φωταερίου. Επίσης, έδωσε ώθηση στην εξέλιξη των µηχανηµάτων παραγωγής του. Με αυτά άλλωστε, φώτισε το 1813 τους δρόµους του Λονδίνου. Βέβαια, πολύ σύντοµα το ευγενές αυτό καύσιµο χρησιµοποιήθηκε και για θερµικούς σκοπούς, όπως το µαγείρεµα, η θέρµανση νερού και η θέρµανση χώρων. Έπειτα από τη χρήση του φωταερίου αξιοποιήθηκε κάθε αέριο, το οποίο µπορούσε να παραχθεί µε κάποιο τρόπο. Έτσι, ακολούθησε µια νέα εποχή, αυτή των βιοµηχανικών αερίων. Ως πρώτο βιοµηχανικό αέριο µπορεί να θεωρηθεί το αέριο των υψικαµίνων, το οποίο καιγόταν δίχως να αξιοποιείται. Έτσι, ο Bischof το 1839 συνέλαβε την ιδέα της εµφύσησης αέρα ανεπαρκούς για καύση µέσω διάπυρου στρώµατος κοκ µε αποτέλεσµα την παραγωγή ενός πτωχού αερίου. Στη συνέχεια, αξιοποιήθηκε το φυσικό αέριο, του οποίου η διαδροµή στον χρόνο αναφέρεται στο επόµενο κεφάλαιο. Η εκτεταµένη κατανάλωση αερίων καυσίµων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη της χαλυβουργίας, η οποία για την αναγωγή του 8

9 σιδηροµεταλλεύµατος σε πρωτόχυτο χυτοσίδηρο χρειάζονταν µεγάλες ποσότητες κοκ. Το κοκ παράγεται µε απαερίωση των γαιανθράκων. Όταν οι παραγόµενες ποσότητες αερίων ξεπερνούσαν τις ανάγκες της ίδιας της χαλυβουργίας, άρχισαν να διανέµονται σε τοπικά και στη συνέχεια σε ευρύτερα δίκτυα. Τα αέρια που παράγονταν µε απαερίωση και εξαερίωση και µεταφέρονταν σε µεγάλες αποστάσεις για να καταναλωθούν χαρακτηρίζονταν ως τηλεαέριο (Fern gas ή Grid Gas). Τα αέρια που παράγονταν κοντά στις πόλεις σε εργοστάσια, κυρίως, από υδρογονάνθρακες, αλλά και από άνθρακα χαρακτηρίζονταν ως αέριο πόλης ή φωταέριο (Stadtgas ή Town Gas). 1.3 ιάκριση αερίων καυσίµων Η παλαιότερη διάκριση, κατά DIN 1340, γινόταν µε βάση την περιοχή που βρίσκεται η ΑΘ (Ανώτερη Θερµογόνος ύναµη), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα [Πιν. 1-1]. Α.Θ.. ΟΜΑ Α MJ/m 3 Kcal/m 3 ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ N 2, CO, H 2 εξαέρωσης Αέριο υψικαµίνων, αέριο CO, H 2, CH 4, N 2 Υδαταέριο, αέριο πόλης, τηλεαέριο CH 4, CnHm Φυσικό αέριο, αέριο ραφινερίας 4 >60.0 CnHm Προπάνιο, βουτάνιο Πίνακας1-1 ιάκριση αερίων καύσιµων κατά DIN 1340 Υπήρχαν όµως και άλλες διακρίσεις όπως σε: Πτωχά ή ασθενή αέρια (H ο 9 ΜJ/m 3 ή 2150 Kcal/ m 3 ). Μέσα αέρια (H ο = 9-15 ΜJ/m 3 ή Kcal/ m 3 ). Ισχυρά αέρια (H ο = ΜJ/m 3 ή Kcal/ m 3 ). Πλούσια αέρια (H ο = 23 ΜJ/m 3 ή 5500 Kcal/ m 3 ). Σήµερα διεθνώς, τα διατιθέµενα σε δηµόσια διανοµή αέρια καύσιµα µε, ως επί το πλείστον, κοινές ιδιότητες καύσης, συµπεριλαµβάνονται σε οικογένειες αερίων. Εφόσον απαιτείται για λόγους της τεχνικής των συσκευών, οι οικογένειες διαιρούνται σε οµάδες. Η ελληνική τεχνική οδηγία ΤΟΤΕΕ 2471/86, όπως και το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 437 διακρίνει τρεις οικογένειες αερίων καυσίµων, H 1η οικογένεια αερίων περιλαµβάνει αέρια πλούσια σε υδρογόνο. (Ουσιαστικά έχει εκλείψει) H 2η οικογένεια αερίων περιλαµβάνει αέρια πλούσια σε µεθάνιο. Αυτά είναι γαιαέρια προερχόµενα από φυσική ύπαρξη, συνθετικά φυσικά αέρια καθώς και τα εναλλακτικά τους αέρια Αυτά διαιρούνται ανάλογα µε το εύρος διακύµανσης του δείκτη Wobbe στις οµάδες L, H και E. 9

10 H 3η οικογένεια αερίων περιλαµβάνει υγραέρια. Αυτά διαιρούνται ανάλογα µε το δείκτη Wobbe στις οµάδες B/P, P και B. Στην Ελλάδα διανέµεται αέριο της 2ης οικογένειας, οµάδας H. Ο γερµανικός σύνδεσµος για αέρια & ύδατα (DVGW: Deutscher Verein fϋr Gas und Wasserfach) εισάγει και µια τέταρτη οικογένεια. Η 4η οικογένεια αερίων περιλαµβάνει µείγµατα υδρογονανθράκων-αέρα, τα οποία παρασκευάζονται από υγραέρια ή κατ αναλογία φυσικά αέρια και αέρα. 1.4 Ιδιότητες αερίων καυσίµων Οι ιδιότητες των αερίων καυσίµων εξαρτώνται από τη σύσταση τους, εφόσον είναι µείγµατα αερίων και συνήθως, περιέχουν ορισµένες αέριες, υγρές ή και στερεές προσµίξεις. Τα αέρια καύσιµα σε χαµηλές πιέσεις (έως 100 mbar) και θερµοκρασίες κοντά στις ατµοσφαιρικές µπορούν µε καλή ακρίβεια να αντιµετωπισθούν ως ιδανικά αέρια, ενώ υψηλές πιέσεις και χαµηλές θερµοκρασίες προκαλούν απόκλιση στην ιδανική συµπεριφορά. Το ιδανικό (ή τέλειο) αέριο είναι ένα θερµοδυναµικά πρότυπο αέριο, το οποίο έχει ορισθεί σκόπιµα για την περιγραφή της καταστατικής συµπεριφοράς των αερίων. Χαρακτηρίζεται από την έλλειψη ασκούµενων δυνάµεων µεταξύ των µορίων των αερίων και την παραδοχή µηδενικού όγκου των µορίων. Τα πραγµατικά αέρια, φυσικά, αποτελούνται από µόρια τα οποία εξασκούν ελκτικές δυνάµεις µεταξύ τους, ενώ καταλαµβάνουν δεδοµένο όγκο. Οι δυνάµεις µεταξύ των µορίων µειώνονται όταν αυξάνουν οι αποστάσεις τους, δηλαδή όταν το αέριο έχει χαµηλή πίεση και συνεπώς είναι αραιό, ενώ οι δυνάµεις αυξάνονται όταν το αέριο έχει υψηλή πίεση. Ορισµένες ιδιότητες των αερίων, όπως π.χ. η πυκνότητα εξαρτώνται από την πίεση και θερµοκρασία λειτουργίας, δηλαδή την κατάσταση του αερίου. Για τη σύγκριση µεγεθών εξαρτώµενων από την κατάσταση χρησιµοποιείται µια κατάσταση αναφοράς κοινή για όλα, η οποία καλείται κανονική κατάσταση (n) και ορίζει: Κανονική πίεση p n = 1,01325 bar. Kανονική θερµοκρασία Τ n = 273,15 K ή 0 C. 1.5 Χαρακτηριστικές ιδιότητες αερίων συνδεόµενες µε την τεχνική της καύσης Με τον όρο χαρακτηριστικές ιδιότητες συνδεόµενες µε την τεχνική της καύσης εννοείται το σύνολο των χαρακτηριστικών δεδοµένων, τα οποία καθορίζουν τη συµπεριφορά ενός αερίου και την ισχύ ενός καυστήρα. Πυκνότητα-Σχετική πυκνότητα Για την πυκνότητα έγινε λόγος νωρίτερα και αναφέρθηκε ως ένα µέγεθος µεταβλητό. ιακρίνεται σε κανονική και πυκνότητα λειτουργίας. Η πυκνότητα λειτουργίας (ρ p,t = ρ Λ ) εξαρτάται από το είδος του αερίου και τις συνθήκες και υπολογίζεται σύµφωνα µε τη σχέση : 10

11 ,, ενώ η πυκνότητα στην κανονική κατάσταση (ρ n ) : Στην τεχνική των αερίων χρησιµοποιείται συχνά η έννοια της σχετικής πυκνότητας (d) ενός αερίου, η οποία είναι ο λόγος της πυκνότητάς του (ρ G ) προς εκείνη του ξηρού αέρα (ρ L =1,293 Kg/m 3 ), στην ίδια πίεση και θερµοκρασία : Για τα αέρια µείγµατα, όπως το Φ.Α., η σχετική πυκνότητα µπορεί, επίσης, να υπολογιστεί από τη µοριακή µάζα (Μ G ) του αερίου, διαιρούµενη µε τη µοριακή µάζα του αέρα (Μ L = 28,964 Kg/ΚMol), δηλαδή : Μπορούµε να γνωρίζουµε, έτσι, αν ένα αέριο σε περίπτωση διαφυγής οδηγηθεί προς τα πάνω -εφόσον είναι ελαφρύτερο του αέρα- ή καθίσει στο δάπεδο ή το έδαφος µε ενδεχόµενο κίνδυνο πρόκλησης έκρηξης. Ενδεικτικά, θα αναφέρουµε ότι η σχετική πυκνότητα του Φ.Α. που εισάγεται στη χώρα µας είναι d G = (ρωσικό-αλγερινό), µε µια µέση τιµή να θεωρείται d G = Θερµογόνος δύναµη H θερµογόνος δύναµη ενός καθαρού αέριου υδρογονάνθρακα δίνεται από την αρνητική τιµή της ενθαλπίας της αντίδρασης πλήρης καύσης ( Η) R του αερίου, η οποία εκλύεται υπό σταθερή πίεση p= bar. Ταυτόχρονα τίθεται ως προϋπόθεση, ότι η θερµοκρασία των προϊόντων της αντίδρασης, µετά την καύση, είναι ίση µε τη θερµοκρασία των αντιδρώντων πριν την καύση, η οποία διεθνώς θεωρείται ίση µε 298 Κ ή 25 C (θερµοκρασία αναφοράς). Ανάλογα µε την κατάσταση των, κατά την καύση, παραγόµενων υδρατµών, δηλαδή του H 2 O σε υγρή ή αέρια µορφή, διακρίνεται σε : Ανώτερη Θερµογόνο ύναµη (Η ο ή ΗΗV), η οποία παριστάνει τη θερµότητα που εκλύεται κατά την πλήρη καύση µιας ποσότητας ξηρού αερίου µε καθαρό οξυγόνο, όταν ως προϊόντα λαµβάνονται µόνο CO 2 (αέριο), N 2 (αέριο), SO 2 (αέριο) και H 2 O σε υγρή µορφή. Κατώτερη Θερµογόνο ύναµη (Η u ή LΗV), η οποία παριστάνει τη θερµότητα που εκλύεται κατά την πλήρη καύση µιας ποσότητας ξηρού αερίου µε 11

12 καθαρό οξυγόνο, όταν ως προϊόντα λαµβάνονται µόνο CO 2 (αέριο), N 2 (αέριο), SO 2 (αέριο) και H 2 O σε αέρια µορφή. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό, ότι η ΑΘ και η ΚΘ διαφέρουν εξορισµού ως προς την ενθαλπία συµπύκνωσης των υδρατµών στα καυσαέρια, δηλαδή :,, όπου x V,n : Η ποσότητα υγρασίας, η οποία παράγεται κατά την καύση 1 m 3 αερίου, Η V,n : Η θερµότητα εξάτµισης της ποσότητας νερού που παράγεται κατά την καύση στους 25 C µε τιµή 1963 KJ/m 3. Η θερµογόνος δύναµη δίνεται, συνήθως, σε KWh/m 3 ή MJ/m 3, ενώ ο προσδιορισµός ανά Kg ή ΚMol χρησιµοποιείται λιγότερο. Επειδή, όµως, ο όγκος ως µέγεθος εξαρτάται από την κατάσταση (p,t), ο προσδιορισµός της κατάστασης είναι απαραίτητος. Έτσι, ορίζονται οι : H o,n και H u,n ανηγµένες στην κανονική κατάσταση. H o,λ και H u,λ ανηγµένες στη κατάσταση λειτουργίας µε προσδιορισµό των p,t. Σε ότι αφορά το Φ.Α., επειδή µεταξύ των συστατικών του δεν διεξάγονται χηµικές αντιδράσεις, η θερµογόνος δύναµη του προκύπτει από τις επιµέρους θερµογόνες δυνάµεις των συστατικών του, εφόσον είναι γνωστή η σύσταση του Φ.Α. ηλαδή :,, όπου H o,n : Η ΑΘ του Φ.Α. H o,n,i : H ΑΘ των συστατικών του Φ.Α. i. y i : Το κλάσµα όγκου του συστατικού i σε m 3 /m 3 αερίου.,, όπου H u,n : Η ΚΘ του Φ.Α. H u,n,i : H ΚΘ των συστατικών του Φ.Α. i. y i : Το κλάσµα όγκου του συστατικού i σε m 3 /m 3 αερίου. Για ευκολότερο υπολογισµό της θερµογόνου δύναµης των καυσίµων έχουν αναπτυχθεί και ηµιεµπειρικές σχέσεις, οι οποίες, όµως, υπολογίζουν τις θερµογόνες δυνάµεις προσεγγιστικά, όπως η ακόλουθη :, * όπου y το κλάσµα όγκου των συστατικών του µείγµατος (CH 4, C 2 H 6, H 2, CO και άλλων υδρογονανθράκων) σε m 3 /m 3 αερίου. 12

13 είκτης Wobbe Ο δείκτης Wobbe είναι µέτρο της θερµικής φόρτισης ενός καυστήρα ή αλλιώς, ένα µέτρο για την προσφορά ενέργειας από ένα καυστήρα. Η θερµορροή, λοιπόν, η οποία εξέρχεται από το ακροφύσιο ενός καυστήρα αερίου µεταφέρει ενέργεια :, Από τη ρευστοµηχανική είναι γνωστό, ότι για πραγµατική ροή µε τριβές η εξερχόµενη παροχή δίνεται από τη σχέση : όπου A : Η διαρρεόµενη διατοµή και u : H µέση ταχύτητα διαρροής, η οποία σχετίζεται µε την ταχύτητα ροής χωρίς τριβές (u th ) µε την ακόλουθη εξίσωση : u όπου α : Ο συντελεστής του ακροφυσίου. Επίσης, η πίεση ροής του αερίου (p e ), όπως προκύπτει από την εξίσωση Bernoulli, είναι ίση µε : όπου ρ G : Η πυκνότητα του αερίου, η οποία συνδέεται µε την σχετική πυκνότητα, όπως έχει αναφερθεί νωρίτερα, µε τη σχέση : Συνεπώς, η θερµική φόρτιση της συσκευής θα είναι ίση µε : 2, 2 Εδώ όµως: A*α*, όπου C µπορεί να ερµηνευθεί ως ο όγκος ροής του αέρα V L, ο οποίος ρέει από το ακροφύσιο υπό τις ίδιες φυσικές συνθήκες, που υπάρχουν για το αέριο. Οπότε : 13

14 *, ηλαδή, η εξερχοµένη ενέργεια (Ε G )του ακροφυσίου είναι ανάλογη του λόγου, Ο λόγος αυτός, ο οποίος είναι ανηγµένος στην κανονική κατάσταση, καλείται δείκτης Wobbe. Όταν αναφέρεται στην ΑΘ (Η o,n ) χαρακτηρίζεται ως ανώτερος δείκτης Wobbe (W o,n ) µε :,, ενώ όταν αναφέρεται στην ΚΘ (Η u,n ) χαρακτηρίζεται ως κατώτερος δείκτης Wobbe (W u,n ) µε :,, Αν ένα αέριο (1) αντικατασταθεί από ένα άλλο (2), η θερµική φόρτιση θα µεταβληθεί ανάλογα µε το λόγο των δεικτών Wobbe των αερίων, δηλαδή :,,,,,, Αυτό σηµαίνει, ότι για καύσιµα αέρια µε τον ίδιο δείκτη Wobbe ο καυστήρας αποδίδει την ίδια ποσότητα ενέργειας ή αλλιώς, ότι η θερµική ισχύς της συσκευής παραµένει αµετάβλητη. Επειδή, όµως, η πίεση του δικτύου και άρα η πίεση σύνδεσης των συσκευών µπορεί να αυξοµειώνεται, εισάγεται η έννοια του διευρυµένου δείκτη Wobbe. Ο διευρυµένος δείκτης Wobbe λαµβάνει υπόψη εκτός από τα υλικά µεγέθη και την επίδραση της πίεσης ροής (p e ) στην εκροή του αερίου και εποµένως στη θερµική φόρτιση του καυστήρα. Έτσι, προκύπτει ο διευρυµένος ανώτερος δείκτης Wobbe (W o,e ) και ο διευρυµένος κατώτερος δείκτης Wobbe (W u,e ), όπως, αντίστοιχα, φαίνονται παρακάτω :,,,, Επίσης, σε ορισµένες περιπτώσεις για λόγους σύγκρισης χρησιµοποιείται ο σχετικός δείκτης Wobbe. Με τους σχετικούς δείκτες Wobbe (W o,rel, W u,rel ) ανάγεται ο δείκτης Wobbe ενός αερίου σε εκείνον του µεθανίου (W o,ch4, W u,ch4 ), δηλαδή :,,,,,, ίνεται, έτσι, η δυνατότητα µιας άµεσης σύγκρισης διαφόρων αερίων καυσίµων ως προς τη θερµική φόρτισή τους. 14

15 1.6 Καύση αερίων καυσίµων Ως καύση χαρακτηρίζεται η χηµική αντίδραση καυσίµων ουσιών µε αέριο οξυγόνο, σε υψηλές θερµοκρασίες, µε τη σύγχρονη παραγωγή θερµότητας. Η αντίδραση της καύσης διεξάγεται, κατά κανόνα στην σφαίρα της φλόγας, από µόνη της και για ικανό χρονικό διάστηµα έτσι, ώστε τα αντιδρώντα µέρη να προσφέρουν την απαραίτητη αναλογία καυσίµου-οξυγόνου. Το απαραίτητο για την καύση οξυγόνο, στις περισσότερες τεχνικές εφαρµογές, λαµβάνεται από τον ατµοσφαιρικό αέρα, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες χρησιµοποιείται αέρας εµπλουτισµένος µε οξυγόνο ή ακόµα και καθαρό οξυγόνο, όπου απαιτούνται υψηλές θερµοκρασίες. Η εξίσωση της καύσης µπορεί να γραφεί σε γενική-ιδανική µορφή, όπως φαίνεται παρακάτω : Καύσιµο + Οξυγόνο Προϊόντα καύσης + Θερµότητα Στην πράξη, όµως, χρησιµοποιούνται οι όροι στοιχειοµετρική καύση, ατελής καύση, τέλεια και πλήρης καύση, µη πλήρης καύση. Έτσι, αν τα συστατικά καούν, µε την ακριβώς υπολογιζόµενη από τα ισοζύγια γραµµοατόµων ποσότητα οξυγόνου, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει οξυγόνο στα καυσαέρια, η καύση χαρακτηρίζεται ως στοιχειοµετρική. Αν στα καυσαέρια δεν περιέχονται άκαυστα συστατικά µέρη (καύσιµο ή οξυγόνο), τότε η καύση χαρακτηρίζεται ως πλήρης. Αν στο καύσιµο προσαχθεί λιγότερη ποσότητα οξυγόνου από τη στοιχειοµετρικά απαιτούµενη, τότε η καύση είναι µη πλήρης. Η καύση χαρακτηρίζεται ως ατελής, όταν, παρότι, παρέχεται το στοιχειοµετρικά απαιτούµενο οξυγόνο, δεν καταναλώνεται όλο το καύσιµο. Στην πράξη, οι καύσεις στην πλειοψηφία τους είναι ατελείς, δηλαδή συναντώνται στα καυσαέρια άκαυστες ενώσεις και οξυγόνο. Αντιδράσεις καύσης αερίων καυσίµων Ενδιαφέρον για τους υπολογισµούς παρουσιάζουν µόνο οι τελικές αντιδράσεις καύσης και όχι οι ενδιάµεσες. Απαραίτητες για τους υπολογισµούς είναι οι χηµικές αντιδράσεις καύσης όλων των συστατικών, τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση των αερίων καυσίµων. Οι βασικές αντιδράσεις καύσης των συστατικών των αερίων καυσίµων περιγράφονται από τις ακόλουθες χηµικές εξισώσεις : Για να ξεκινήσουν και εξαπλωθούν οι παραπάνω αντιδράσεις της καύσης πρέπει να ικανοποιούνται ορισµένες συνθήκες, όπως : Το αέριο καύσιµο και το οξειδωτικό να είναι καλά αναµεµειγµένα. Το αέριο καύσιµο και το οξειδωτικό να βρίσκονται σε τέτοιες αναλογίες έτσι, ώστε το µείγµα να είναι αναφλέξιµο. 15

16 Ένα σηµείο του µείγµατος να υψωθεί σε θερµοκρασία υψηλότερη της θερµοκρασίας ανάφλεξης. Απαιτούµενη ποσότητα αέρα και σύσταση καυσαερίων κατά την πλήρη καύση Οι εξισώσεις της καύσης των συστατικών των αερίων καυσίµων, τα οποία είναι συνήθως υδρογονάνθρακες, µπορούν να σχηµατισθούν ως ισοζύγια γραµµοατόµων µε τη βοήθεια των εξισώσεων καύσης του άνθρακα (C) και του υδρογόνου (H 2 ). Έτσι, προκύπτουν οι ακόλουθες χηµικές αντιδράσεις : Από τις παραπάνω αντιδράσεις της καύσης µπορούν να υπολογισθούν τα στοιχειοµετρικά µεγέθη της καύσης, όπως : Η θεωρητική (στοιχειοµετρική) ποσότητα οξυγόνου (Ο 2, min ). Η θεωρητική ποσότητα Ο 2 είναι η ελάχιστη ποσότητα οξυγόνου, η οποία απαιτείται για την πλήρη καύση του αερίου καυσίµου και δίνεται από την σχέση :, όπου y i : To κλάσµα όγκου του συστατικού i. Η θεωρητική (στοιχειοµετρική) ποσότητα ξηρού αέρα(l min ). To οξυγόνο, το οποίο χρησιµοποιείται στις καύσεις σε τεχνική κλίµακα λαµβάνεται από τον αέρα. Οπότε, είναι σηµαντικό για τους υπολογισµούς καύσης να γνωρίζουµε τη σύσταση του ξηρού αέρα. Η σύσταση του ατµοσφαιρικού ξηρού αέρα στην επιφάνεια της γης κατά DIN 1871 φαίνεται στον επόµενο πίνακα [Πιν. 1-2] : ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ ΜΑΖΑΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ- ΑΕΡΑ w(kg/kg) ΚΛΑΣΜΑ ΟΓΚΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ- ΑΕΡΑ y(m 3 / m 3 /) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ Οξυγόνο Ο , 0.231, Άζωτο Ν , 0.769, 0.74 Αργό µε νέο Ar ιοξείδιο άνθρακα CO Αναλογία Πίνακας1-2 Σύσταση ατµοσφαιρικού αέρα στην επιφάνεια της γης 16

17 Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η ελάχιστη ποσότητα ξηρού αέρα, η οποία είναι απαραίτητη για την καύση 1 m 3 καυσίµου, υπολογίζεται µε βάση την ελάχιστη ποσότητα οξυγόνου ως εξής :,,, 0.21 H πραγµατική ποσότητα αέρα (L) και η περίσσεια αέρα (λ). Επειδή στην πράξη, λόγω τεχνολογικών αδυναµιών, δεν είναι δυνατή η στοιχειοµετρική καύση, δηλαδή η καύση µε την θεωρητική-ελάχιστη ποσότητα αέρα, παρέχονται αυξηµένες ποσότητες αέρα καύσης. Αυτή η ποσότητα αέρα καλείται πραγµατική (L) και είναι L>L min. O λόγος του πραγµατικά παρεχόµενου αέρα καύσης (L) προς τον θεωρητικά απαιτούµενο (L min ) ονοµάζεται αναλογία αέρα ή συντελεστής περίσσειας αέρα (λ) : Στις βιοµηχανικές εφαρµογές η αναλογία αέρα (λ) παίρνει τιµές για τα υγρά καύσιµα από 1.15 έως 1.50, ενώ για τα αέρια καύσιµα από 1.08 έως Στις οικιακές εφαρµογές, ο λόγος αέρα (λ) πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει ελάχιστη τιµή 1.15, δηλαδή περίσσεια αέρα τουλάχιστον 15% για λόγους ασφαλείας, επειδή διαφορετικά θα γίνεται ατελής καύση και κατά συνέπεια παραγωγή µονοξειδίου του άνθρακα ή και άκαυστων. Η υγρασία του αέρα και του καυσίµου. Με τη σχετικά µικρότερη ή µεγαλύτερη υγρασία, η οποία υπάρχει στον ατµοσφαιρικό αέρα, αυξάνει από τη µια η αναγκαία ποσότητα αέρα καύσης και από την άλλη η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε υδρατµό. Η αύξηση της απαραίτητης ποσότητας αέρα, εξαιτίας της υγρασίας του, είναι κατά κανόνα αµελητέα για όλες τις περιοχές της Γης, εκτός από τις τροπικές. Η επίδραση της υγρασίας, όµως, στην αύξηση των καυσαερίων σε υδρατµό είναι σχετικά µεγάλη. Μπορεί να φθάσει, µάλιστα, έως και 20% του σχηµατιζόµενου κατά την καύση υδρατµού και γι αυτό πρέπει να λαµβάνεται στους υπολογισµούς. Συνήθως, δίνεται η σχετική υγρασία (Relative Humidity) του αέρα (φ L ), η οποία περιγράφεται από την σχέση : Η απόλυτη υγρασία (Humidity Ratio) του αέρα (w L ) ισούται µε το κλάσµα όγκου των υδρατµών προς τον όγκο του ξηρού αέρα, δηλαδή : 17

18 όπου p : H συνολική πίεση του αέρα. p L : Η µερική πίεση του ξηρού αέρα. p D : Η µερική πίεση των υδρατµών. p s : Η πίεση κορεσµού των υδρατµών. Εποµένως, η απόλυτη υγρασία ενός αερίου καυσίµου (w G ) θα είναι ίση µε : Η σύσταση των καυσαερίων. Τα αέρια τα οποία υπάρχουν στο χώρο καύσης έπειτα από την καύση ενός καυσίµου χαρακτηρίζονται ως καυσαέρια. Τα συστατικά µέρη των καυσαερίων είναι αέρια προϊόντα καύσης (πλήρους ή ατελούς), όπως CO, H 2 O, SO 2 ή αδρανή αέρια συστατικά καύσης, όπως CO 2, N 2. Ο συνολικός όγκος των καυσαερίων θα ισούται µε : Τα επιµέρους συστατικά των καυσαερίων, για την ιδανική συµπεριφορά, προκύπτουν ως εξής : Σε µια στοιχειοµετρική, τέλεια καύση (χωρίς περίσσεια αέρα) δεν υπάρχει οξυγόνο στα καυσαέρια. Αντίθετα, σε πραγµατική καύση ο όγκος του O 2, ο οποίος προκύπτει ως περίσσεια οξυγόνου είναι : 1, Επιπλέον : 0.79 Τα καυσαέρια, ανάλογα µε το εάν έχει προσµετρηθεί σε αυτά η ποσότητα υδρατµών ή όχι, διακρίνονται σε ξηρά και υγρά καυσαέρια. Το σηµείο δρόσου των καυσαερίων (Dew-point temperature). Τα καυσαέρια περιέχουν πάντοτε ποσότητες υδρατµών, συνήθως σηµαντικές. Οι υδρατµοί αυτοί προέρχονται από την καύση των υδρογόνων του καυσίµου, την υγρασία του καυσίµου και την υγρασία του αέρα καύσης. Οι υδρατµοί συµπυκνώνονται, όταν κατά µια ισοβαρή ψύξη η θερµοκρασία των καυσαερίων πάνω στις επιφάνειες των θερµαντικών επιφανειών, σωλήνων ή αγωγών κλπ. φθάσει τη θερµοκρασία συµπύκνωσης των καυσαερίων, η οποία είναι γνωστή και ως θερµοκρασία (ή σηµείο) δρόσου των καυσαερίων. Όταν στο καύσιµο υπάρχει θείο η 18

19 θερµοκρασία δρόσου των καυσαερίων είναι σηµαντικά υψηλότερη από τη θερµοκρασία συµπύκνωσης των καθαρών υδρατµών (άνω των 120 C), το οποίο καιόµενο δίνει SO 2 και SO 3, τα οποία είναι ανυδρίτες του θειώδους (H 2 SO 3 ) και θειικού οξέος (H 2 SO 4 ), γνωστά διαβρωτικά οξέα. Στη θερµοκρασία δρόσου των καθαρών υδρατµών η πίεση κορεσµού των υδρατµών (p s ) είναι ίση µε τη µερική πίεση των υδρατµών (p D ), δηλαδή : Για το Φ.Α. της οµάδας Η της 2 ης οικογένειας αερίων δίνεται στον ακόλουθο πίνακα [Πιν. 1-3] το σηµείο δρόσου ως συνάρτηση της περίσσειας αέρα (λ) και της υγρασίας του αέρα καύσης. Προφανώς µε την αύξηση του (λ) µειώνεται η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε υδρατµούς, άρα και το σηµείο δρόσου. ΘΕΡΜΟΚΡ ΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΛΟΓΟΣ ΑΕΡΑ (λ) % g/m Πίνακας1-3 Σηµείο δρόσου Φ.Α. ως συνάρτηση της υγρασίας του αέρα καύσης & της περίσσειας αέρα. 19

20 Ειδικά χαρακτηριστικά καύσης αερίων καυσίµων Οι κυριότερες παράµετροι των συστηµάτων καύσης αερίων καυσίµων είναι : Η θερµοκρασία ανάφλεξης (Ignition temperature). Είναι η ελάχιστη θερµοκρασία στην οποία αρχίζει και επεκτείνεται η καύση σε όλη τη µάζα ενός οµογενούς µείγµατος (αέριο καύσιµο-αέρας) και στην οποία, µετά την ανάφλεξη, η καύση του µείγµατος είναι αυτοσυντηρούµενη. Οι θερµοκρασίες ανάφλεξης για µείγµατα αερίου-οξυγόνου είναι χαµηλότερες από εκείνες για τα µείγµατα αερίου-αέρα, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα [Πιν. 1-4]: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ- ΟΞΥΓΟΝΟΥ ) ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ-ΑΕΡΑ Μεθάνιο Προπάνιο Βουτάνιο Μονοξείδιο του άνθρακα CO Υδρογόνο H Πίνακας1-4 Θερµοκρασίες ανάφλεξης µειγµάτων αερίου-οξυγόνου & µειγµάτων αερίου-αέρα Τα όρια αναφλεξιµότητας (Limits of inflammability). Η δυνατότητα ανάφλεξης και αυτοσυντήρησης της καύσης ενός µείγµατος αερίου καυσίµου-αέρα καθορίζεται από την αναλογία του, η οποία πρέπει να κυµαίνεται σε ορισµένα όρια. Το ελάχιστο και µέγιστο ποσοστό αερίου στο µείγµα καλούνται όρια αναφλεξιµότητας του µείγµατος. H τιµή κάτω από την οποία υπάρχει µεγάλη περίσσεια αέρα (ή αλλιώς, το µείγµα είναι φτωχό σε αέριο) έτσι, ώστε η καύση να µην µπορεί να επεκταθεί στο σύνολο της µάζας του µείγµατος αποτελεί το ελάχιστο όριο αναφλεξιµότητας. Η τιµή πάνω από την οποία υπάρχει µεγάλη έλλειψη αέρα (ή αλλιώς, το µείγµα είναι πλούσιο σε αέριο) έτσι, ώστε η καύση να µην µπορεί να επεκταθεί στο σύνολο της µάζας του µείγµατος αποτελεί το µέγιστο όριο αναφλεξιµότητας. Τα όρια αναφλεξιµότητας δίνονται, συνήθως, σε ογκοµετρικές αναλογίες [Πιν. 1-5] : ΑΕΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΓΚΟΥ Κατώτερο(%) Ανώτερο(%) ΡΩΣΙΚΟ ΑΛΓΕΡΙΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ GRONINGEN LACQ ΑΕΡΙΟ ΕΦΑ Πίνακας1-5 Όρια αναφλεξιµότητας σε ογκοµετρικές αναλογίες για διαφόρους τύπους Φ.Α. 20

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΓΟΥΡΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ιπλωµατική εργασία του φοιτητή Ιωάννη Βούλγαρη Επιβλέπων καθηγητής Μπακιρτζής Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Διερεύνηση των στάσεων και απόψεων των κατοίκων του δήμου Καλαμαριάς,

Διαβάστε περισσότερα

7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού

7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού Κεφ. 7. Συµπαραγωγή θερµότητας ηλεκτρισµού -7.1-7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού 7.1. Εισαγωγή Συµπαραγωγή είναι η συνδυασµένη παραγωγή ηλεκτρικής ή µηχανικής και θερµικής ε- νέργειας από την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΟΥΡΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝ ΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΥΓΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets

Διπλωματική Εργασία. Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets Ιωάννης-Χρίστος Π. Μαραβέλιας Α.Μ : 2004010101 Επιβλέπων : Μουστάκης

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: : Δημήτριος. Επιβλέπων. Βόλος. Ιούνιος

Συντάκτης: : Δημήτριος. Επιβλέπων. Βόλος. Ιούνιος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μοντελοποίησηη ροής και μετάδοσης θερμότητας σε αερολέβητα με υπέρυθρη θερμογραφία και CFD Συντάκτης: : Δημήτριος Τζιουρτζιούμης Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Σταματέλλος Βόλος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΛΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΕΜ 4869 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΑΕΜ 4817 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΚΑΒΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΟΜΑ Α: Γκίκα Ελιάνα Ιωαννίδου Αγάπη Κάτσαρης Αυγουστίνος Λαζαρίδης Γιώργος

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΟΜΑ Α: Γκίκα Ελιάνα Ιωαννίδου Αγάπη Κάτσαρης Αυγουστίνος Λαζαρίδης Γιώργος 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΟΜΑ Α: Γκίκα Ελιάνα Ιωαννίδου Αγάπη Κάτσαρης Αυγουστίνος Λαζαρίδης Γιώργος Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης: «Σύγχρονες τάσεις στη διδακτική των Βιολογικών µαθηµάτων και νέες τεχνολογίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η περίπτωση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΑΒΕΤΕ Υπό του Σπουδαστή Γεωργαντά Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη Οµάδα Εργασίας: Βουλουβούτης Αλέξανδρος, Χ.Μ. Κουρίδης Χαρίτων, Μ.Μ. Κουφοδήµος Γεώργιος, Μ.Μ. Μπεζεργιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ Α.Π.Ε. Εισηγητής Καθηγητής κ. Μαρμάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προγράµµατα Ανοικτών Περιβαλλοντικών Τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.6.1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Διαδικασιών Συντήρησης Φωτοβολταϊκών Σταθμών

Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Διαδικασιών Συντήρησης Φωτοβολταϊκών Σταθμών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Διαδικασιών Συντήρησης Φωτοβολταϊκών Σταθμών ΝΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.:7253

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ. Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο

ΤΙΤΛΟΣ. Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο 03 ΤΙΤΛΟΣ Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο Η ΧΑΛΚΟΡ είναι ένας σύγχρονος βιομηχανικός όμιλος εταιριών που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Μπαχάρογλου Θεόδωρος

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Μπαχάρογλου Θεόδωρος Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ Θέμα: «Η αντιρρυπαντική τεχνολογία και η ανακύκλωση στα Οχήματα». Εισηγητής: Μπαχάρογλου Θεόδωρος Σπουδαστές: Κλάδης Διονύσιος, ΑΜ 97/064

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογή στην Ελληνική κατοικία Επιβλέπων καθηγητής: Σταμάτης Προκόπης Μαθητές: Β ΤΑΞΗΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ Σχολικό έτος: 2013-2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η Μπαλαμπάνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 οικο νομία ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΕΡΙΟΥ ΚΊΝΗΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΟΙΚΟνομία - ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΚΟΕ (Δεκαεξασέλιδο ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ομάδας Εργασίας. Δημήτριος Αλ. Κατσαπρακάκης Μύρων Μονιάκης Νικόλαος Πασαδάκης Ιωάννης Σκιάς

Μελέτη Ομάδας Εργασίας. Δημήτριος Αλ. Κατσαπρακάκης Μύρων Μονιάκης Νικόλαος Πασαδάκης Ιωάννης Σκιάς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Σκοπιμότητα εισαγωγής φυσικού αερίου στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη Μελέτη Ομάδας Εργασίας Δημήτριος Αλ. Κατσαπρακάκης Μύρων Μονιάκης Νικόλαος Πασαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη απόδοσης των φωτοβολταικών πάρκων στο Νομό Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα