Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου"

Transcript

1 Mελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου Aυξ. Aρ. Mητρώου EΠA... EPΓO OTHΣ: ΘEΣH: MEΛETHTHΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 7 ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΛΑΓΚΑ Α ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ 693 A Γενικά H παρούσα µελέτη εγκατάστασης καυσίµων αερίων συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Tεχνικό Kανονισµό Eσωτερικές Eγκαταστάσεις Aερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar (ΦEK 976/8-3-01). Το κτίριο Β του ιδρύµατος θα τροφοδοτηθεί µε φ. αέριο από το δίκτυο διανοµής από ένα µετρητή Μ1 (G160) µε πίεση 300 mbar για να καλυφθούν οι ανάγκες θέρµανσης και ζεστών νερών χρήσης. H µελέτη εγκατάστασης περιλαµβάνει α) το εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων (περιγραφή, διαστασιολόγηση) ε) τη ρύθµιση της πίεσης µε τα ασφαλιστικά γ) την τοποθέτηση και σύνδεση των συσκευών δ) τα συστήµατα προσαγωγής αέρα καύσης ε) τα συστήµατα απαγωγής καυσαερίων Συνηµµένα: Σχέδια κατόψεων, ισοµετρικό διάγραµµα B Σύνδεση µε δίκτυο - ρύθµιση πίεσης - µέτρηση παροχής από την EΠA H σύνδεση µε το δίκτυο θα γίνει από την EΠA Θεσσαλονίκης, όπως και η ρύθµιση πίεσης και η µέτρηση κατανάλωσης. O ρυθµιστής και µετρητής είναι εγκαταστηµένοι εξωτερικά του κτιρίου σε ειδικό ερµάριο. Θα εγκατασταθεί ένας µετρητής Μ1(G160). Eπειδή οι συσκευές που θα τροφοδοτηθούν µε αέριο λειτουργούν σε πίεση µικρότερη από την πίεση τροφοδοσίας, προβλέπονται ρυθµιστές πίεσης πριν από τις καταναλώσεις. Γ Συσκευές αερίου H εγκατάσταση (βλέπε πίνακα 1) περιλαµβάνει Στο υπόγειο 3 λέβητες θέρµανσης και ζεστών νερών χρήσης εγκαταστηµένους σε χώρο ο οποίος ορίζεται ως λεβητοστάσιο.

2 Πίνακας 1 Συσκευές κατανάλωσης αερίου συσκευή αριθµός ισχύς παροχή παρατηρήσεις kw Νm 3 /h ήδη λειτουργεί µε Μ Υπόγειο 1. λέβητας θέρµανσης & Ζ.Ν.Χ. τύπου B ,70 Πετρέλαιο Μ1 σύνολο ορόφου 340 7,1 Γενικό σύνολο 340 7,1 Oι υπολογισµοί παροχών βασίζονται σε κατ. θερµογόνο δύναµη kj/nm 3 (10 kwh/nm 3 ) και βαθµό απόδοσης η=0,86 (για τις συσκευές µε ισχύ P n > 100 kw) και βαθµό απόδοσης η=0,87 (για τις συσκευές µε ισχύ P n < 100 kw) Οι λέβητες είναι συσκευές του τύπου B 3 µε ανοικτό θάλαµο καύσης και καυστήρα µε ανεµιστήρα. Pύθµιση πίεσης - µέτρηση παροχής εσωτερικής εγκατάστασης Οι λέβητες θέρµανσης & Ζ.Ν.Χ. (µετρητής Μ1) τροφοδοτούνται και λειτουργούν µε πίεση 5 mbar, µικρότερη από την πίεση τροφοδοσίας 300 mbar. Για τον λόγο αυτό προβλέπονται για τους λέβητες ρυθµιστές για τη µείωση της πίεσης στα 5 mbar. Oι συσκευές εξυπηρετούνται από ανεξάρτητο ρυθµιστή η κάθε µία. Oι ρυθµιστές πίεσης πρέπει να ικανοποιούν το πρότυπο EN 334. Πίνακας Pυθµιστές πίεσης αερίου υπόγειο R1 R R3 Συσκευή αριθµός ισχύς παροχή πιέσεις Λέβητας θέρµανσης & Ζ.Ν.Χ. (υφιστάµενη συσκευή) Λέβητας θέρµανσης & Ζ.Ν.Χ. (υφιστάµενη συσκευή) Λέβητας θέρµανσης & Ζ.Ν.Χ. (υφιστάµενη συσκευή) kw Νm 3 /h mbar ,70 300/ ,70 300/ /5 H τελική ρύθµιση της πίεσης θα γίνεται στις γραµµές αερίου (gas train) των συσκευών. Oι εγκαταστάσεις των ρυθµιστών θα είναι εξοπλισµένες µε µία βαλβίδα αυτόµατης διακοπής εγκαταστηµένη στην πλευρά εισόδου του ρυθµιστή για την εξασφάλιση έναντι υπερπίεσης, και µε τις αναγκαίες χειροκίνητες αποφρακτικές διατάξεις, βαλβίδα εκτόνωσης, φίλτρο και µανόµετρα. Oι ασφαλιστικές διατάξεις θα είναι ρυθµισµένες για απόκριση στα 300 mbar.

3 3 E E1 Περιγραφή εγκατάστασης σωληνώσεων Yλικά Tα δίκτυα σωληνώσεων θα κατασκευασθούν στα εκτός κτιρίου και εντός εδάφους τµήµατα από σωλήνες πολυαιθυλενίου Για την κατασκευή των δικτύων εκτός κτιρίου & εντός εδάφους χρησιµοποιείται σωλήνας Πολυαιθυλενίου κατά pren Όπου πραγµατοποιηθούν συγκολλήσεις στον αγωγό πολυαιθυλενίου θα γίνουν µε την µέθοδο της ηλεκτροσύντηξης. - Οι συνδέσεις µεταξύ των άκρων του αγωγού πολυαιθυλενίου και των υπόγειων χαλύβδινων τµηµάτων θα πραγµατοποιηθούν µε την χρήση κατάλληλων πιστοποιηµένων συνδέσµων χάλυβα - πολυαιθυλενίου, Pe-Steel κατά pren Στο τµήµα του δικτύου µετά το Pe-Steel εντός εδάφους και µέχρι να εξέλθει από το έδαφος, που είναι κατασκευασµένο από χαλυβδοσωλήνα, οι συγκολλήσεις γίνονται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ISO 15607, ενώ τα συγκολλητά εξαρτήµατα είναι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ (Τα εξαρτήµατα των σωληνώσεων είναι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 104 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 1041 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 68) Η υπόγεια όδευση του αγωγού αερίου γίνεται σε τάφρο βάθους 0.7m. Για την αποφυγή ανεπίτρεπτων τάσεων στον υπόγειο αγωγό αερίου ο πυθµένας της τάφρου κατασκευάζεται έτσι ώστε η σωλήνωση να εδράζεται σε όλο το µήκος της. Η επίχωση της τάφρου θα γίνει το συντοµότερο δυνατό µετά την τοποθέτηση του αγωγού. Ο σωλήνας περιβάλλεται µε στρώση τουλάχιστον 10cm από υλικά επίχωσης κατάλληλης κοκκοµετρίας για την µηχανική αντοχή της επιφάνειας των σωλήνων ή της µόνωσης. Τα υλικά αυτά θα συµπιεστούν κατάλληλα ώστε να γεµίσει η περιοχή γύρω από το σωλήνα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην πλήρωση του χώρου µεταξύ του σωλήνα και των πλευρικών τοιχωµάτων της τάφρου. Στο υπόλοιπο τµήµα η τάφρος θα επιχωθεί µε υλικά εκσκαφής. Το κατέβασµα του σωλήνα στην τάφρο θα γίνει αφού έχουν τελειώσει όλες οι βαριές εργασίες εκσκαφής, έχουν αποµακρυνθεί ανώµαλες επιφάνειες (πέτρες κλπ) και η κλίνη της τάφρου έχει επιστρωθεί µε υλικά επίχωσης σε πάχος τουλάχιστον 10cm, ώστε η σωλήνωση να εδράζεται σε όλο το µήκος της στην κλίνη της τάφρου χωρίς κενά. Ο αγωγός εντός εδάφους θα επισηµαίνεται καθ' όλο το µήκος του µε πλαστικό πλέγµα κίτρινου χρώµατος, το οποίο τοποθετείται περίπου 30cm επάνω από τον σωλήνα. στα εντός και εκτός κτιρίου και εκτός εδάφους και για τα µικρά τµήµατα εντός εδάφους πριν και µετά τους συνδέσµους Pe/Steel θα χρησιµοποιηθούν χαλυβδοσωλήνες µεσαίου τύπου κατά ΕΛΟΤ EN 1055M µε ελάχιστες διαστάσεις αυτές του πίνακα 3. Πίνακας 3 Eξωτερικές, εσωτερικές διάµετροι και πάχη χαλυβδοσωλήνων σε mm DN d a [mm] s [mm] d i [mm] DN d a [mm] s [mm] d i [mm] 15 1,3,6 16, ,1 3,6 68,9 0 6,9,6 1, ,9 4,0 80,9

4 4 5 33,7 3, 7, ,3 4,5 105,3 3 4,4 3, 36, ,7 4,8 130, ,3 3, 41, ,3 4,8 158, ,3 3,6 53, ,1 5,9 07,3 Τα τµήµατα του δικτύου κατασκευάζονται από χαλυβδοσωλήνες οι οποίοι είναι κατάλληλοι για σύνδεση µε σπείρωµα ή µε συγκόλληση. Μέχρι διάµετρο DN50 επιλέγεται η χρησιµοποίηση χαλυβδοσωλήνων και σύνδεση µε σπείρωµα. Συνδέσεις µε σπείρωµα: τα σπειρώµατα πρέπει να ικανοποιούν το πρότυπο ΕΛΟΤ Σπειρώµατα που ανοίγονται επιτόπου σε τεµάχια σωλήνων καθαρίζονται από γρέζια και ελέγχονται µε σπειρώµατα. Τα χρησιµοποιούµενα για τις συνδέσεις εξαρτήµατα είναι ενισχυµένα (κορδονάτα). H κοχλιωτή σύνδεση γίνεται µε κυλινδρικό εσωτερικό και κωνικό εξωτερικό σπείρωµα (Whitworth). Χρησιµοποιούνται στεγανοποιητικά που ικανοποιούν το πρότυπο EN 751- της κλάσης ARp (µη σκληρυνόµενα στεγανοποιητικά µε κανάβι) Στις τελικές συνδέσεις των συσκευών σαν στεγανοποιητικό υλικό χρησιµοποιείται ταινία τεφλόν. Από τις στεγανοποιητικές ταινίες τεφλόν PTFE κατάλληλες για τα αέρια καύσιµα είναι όσες ανήκουν στις κλάσεις FRp ή GRp. Συνδέσεις µε συγκόλληση: Οι συγκολλήσεις θα πραγµατοποιηθούν µε Argon TIG σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Προτιµώνται οι συγκολλητές συνδέσεις µε εσωρραφές. Στις συγκολλήσεις σύνδεσης θα χρησιµοποιηθούν τυποποιηµένα χαλύβδινα εξαρτήµατα (τόξα, Τ, συστολές) συγκολλητών συνδέσεων κατά EΛOT EN 1053, (DIN τόξα σωλήνων, DIN και DIN 615- στοιχεία T (ταυ), DIN και DIN 616- στοιχεία συστολής, DIN 619 τόξα). Από την διάµετρο DN50 και άνω επιβάλλεται για την σύνδεση χαλύβδινων σωλήνων η συγκόλληση. Συνιστάται επίσης οι χαλυβδοσωλήνες αυτοί να είναι χωρίς ραφή. Σαν κατάλληλη µέθοδος συγκόλλησης σωλήνων θεωρείται η µέθοδος µε προστατευτικό αέριο. Η συγκόλληση γίνεται µόνο εξωτερικά του σωλήνα. Το υλικό της συγκόλλησης πρέπει να αντιστοιχεί στον χάλυβα από τον οποίο είναι κατασκευασµένος ο σωλήνας. Για τις συγκολλήσεις για πιέσεις µεγαλύτερες των 100mbar χρησιµοποιούνται ειδικά εκπαιδευµένα άτοµα που έχουν πτυχίο συγκολλητή, που αποκτάται σύµφωνα µε το Νόµο και είναι αξιολογηµένοι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Στο ηµερολόγιο του έργου αναγράφονται οι γενόµενες συγκολλήσεις, το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του συγκολλητή καθώς και του επιβλέποντος των επί τόπου του έργου. Oι φλάντζες, όπου χρησιµοποιηθούν (για DN 80), θα είναι κατά DIN 631, PN 6. Tο υλικό κατασκευής θα είναι χάλυβας Fe 360 B κατά EΛOT EN 1005 (St 37. κατά DIN 17100). Tα παρεµβύσµατα των φλαντζών εκτός εδάφους θα ικανοποιούν το EΛOT EN 549. Oι κοχλίες και τα περικόχλια των φλαντζών θα είναι κατά IS0 898, κατηγορίας 5.6 για τους κοχλίες και κατηγορίας 5 για τα περικόχλια. 'Oλα τα στοιχεία σωληνώσεων έχουν διαστασιολογηθεί και είναι κατάλληλα για τις προβλεπόµενες πιέσεις δοκιµής και λειτουργίας. E Συνδέσεις των σωλήνων και των εξαρτηµάτων Oι συνδέσεις χαλυβδοσωλήνων βασικά θα γίνουν µε συγκόλληση. Mπορεί να γίνει συγκόλληση αερίου (G), (οξυγονοκόλληση) ή ηλεκτροσυγκόλληση (E).

5 5 Mπορούν βέβαια να χρησιµοποιηθούν και µέθοδοι συγκόλλησης µε προστατευτικό αέριο η συγκόλληση βολφραµίου-αδρανούς αερίου (WIG ή TIG) η συγκόλληση µετάλλου-αδρανούς αερίου (MIG) η συγκόλληση µετάλλου-ενεργού αερίου (MAG) H συγκόλληση µε αέριο µπορεί για πάχος σωλήνα µέχρι 3,6 mm να εκτελείται µε ένα πέρασµα και σε ειδικές περιπτώσεις µέχρι 6,5 mm. Γενικά συνιστάται η συγκόλληση µε αέριο να γίνεται µε δύο τουλάχιστον περάσµατα. Στη συγκόλληση µε αέριο θα χρησιµοποιηθούν ράβδοι συγκόλλησης κατά DIN της κλάσης G III ή το αντίστοιχο ευρωπαϊκό EN 1536 της κλάσης O III. Tα πρόσθετα υλικά των ηλεκτροσυγκολλήσεων θα ικανοποιούν το πρότυπα EΛOT EN 440. Oι συγκολλήσεις θα γίνουν από πιστοποιηµένο προσωπικό (EΛOT EN 87-1). H προετοιµασία ραφής θα γίνει κατά EΛOT EN 969. εν απαιτείται ραδιογραφικός έλεγχος των συγκολλήσεων. O τρόπος εκτέλεσης των συγκολλήσεων περιγράφεται στα πρότυπα EΛOT EN 88-1 (γενικά) και EΛOT EN 88- ειδικά για ηλεκτροσυγκολλήσεις. H προετοιµασία ραφής θα γίνει κατά EΛOT EN 969. Στα τµήµατα του δικτύου όπου θα χρησιµοποιηθούν κοχλιωτές συνδέσεις: Οι συνδέσεις των σωληνώσεων γίνονται µε σπείρωµα σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 67.1 ή prεν Τα σπειρώµατα ικανοποιούν το πρότυπο EΛOT H κοχλιωτή σύνδεση γίνεται µε κυλινδρικό εσωτερικό και κωνικό εξωτερικό σπείρωµα (Whitworth). Χρησιµοποιούνται στεγανοποιητικά που ικανοποιούν το πρότυπο EN 751- της κλάσης ARp (µη σκληρυνόµενα στεγανοποιητικά µε κανάβι). Στις τελικές συνδέσεις συσκευών µπορούν να χρησιµοποιηθούν στεγανοποιητικά που ικανοποιούν το πρότυπο EN στις κλάσεις FRp ή GRp (ταινίες τεφλόν PTFE). Oι φλάντζες, όπου χρησιµοποιούνται για σύνδεση οργάνων, είναι κατά EN (DIN 631, PN 6). Tα παρεµβύσµατα των φλαντζών εκτός εδάφους ικανοποιούν το EΛOT EN 549. Oι κοχλίες και τα περικόχλια των φλαντζών θα είναι κατά IS0 898, κατηγορίας 5.6 για τους κοχλίες και κατηγορίας 5 για τα περικόχλια. Όλες οι βάνες που χρησιµοποιούνται ικανοποιούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 331. Τα εξαρτήµατα των σωληνώσεων είναι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 104 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 1041 E3 'Oδευση Όδευση γραµµής 300 mbar Μετά από το σταθµό M/R ο οποίος έχει υπόγεια έξοδο, στο χαλύβδινο δίκτυο τοποθετείται χειροκίνητη βάνα. Στη συνέχεια ο αγωγός οδεύει υπόγεια µέχρι την περιοχή εκτός σταθµού M/R όπου τοποθετείται κυκλικό προκατασκευασµένο φρεάτιο κατάλληλου βάθους µέσα στο οποίο βρίσκεται η κύρια αποφρακτική διάταξη. Μετά την έξοδο του αγωγού από το φρεάτιο σε αυτόν παρεµβάλλεται κατάλληλος πιστοποιηµένος σύνδεσµος χάλυβα/πολυαιθυλενίου (Pe/Steel). Μετά τον σύνδεσµο η υπόγεια όδευση του αγωγού γίνεται µε πλαστικό σωλήνα πολυαιθυλενίου µέχρι και µισό µέτρο πρίν την έξοδό του από το έδαφος. Στο σηµείο αυτό παρεµβάλλεται και πάλι σύνδεσµος χάλυβα/πολυαιθυλενίου (Pe/Steel) και στη συνέχεια υπάρχει µικρού µήκους υπόγεια όδευση χαλυβδοσωλήνα µέχρι αυτός να εξέλθει από το έδαφος. Αφού ο αγωγός εξέλθει από το έδαφος ακολουθεί αρχικά µικρή ανοδική πορεία και στην συνέχεια οριζόντια µέχρι να φτάσει στο σηµείο το

6 6 κτιρίου όπου διέρχεται πάνω από την ράµπα. Στην συνέχεια ο αγωγός οδεύει στηριζόµενος στα δοµικά στοιχεία του κτιρίου µέχρι και το σηµείο όπου εισέρχεται σε αυτό. Μετά την είσοδό του στο κτίριο ο αγωγός ακολουθεί καθοδική πορεία και στην συνέχεια οδεύει κατάλληλα στηριζόµενος επί του δαπέδου του χώρου του λεβητοστασίου. Στην συνέχεια υπάρχουν δυο διακλαδώσεις του αγωγού και ο τελικός κλάδος τροφοδοτεί τον τελευταίο λέβητα. Από τις δυο διακλαδώσεις ξεκινούν αντίστοιχα δύο ακόµη κλάδοι ο καθένας από τους οποίους τροφοδοτεί τον κάθε έναν από τους υπολοιπόµενους δύο λέβητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του κτιρίου. Πιο συγκεκριµένα έκαστος από τους τρείς κλάδους µετά την παρεµβολή χειροκίνητης βάνας τροφοδοτεί το gas train, το οποίο έχει πίεση εισόδου 300mbar και πίεση εξόδου 5mbar. Στα gas train περιλαµβάνονται κατά σειρά οι εξής διατάξεις ασφαλείας. -Αποφρακτική βαλβίδα -φίλτρο αερίου σύµφωνα µε το DIN3386 -βαλβίδα ακαριαίας διακοπής έναντι υπερπίεσης (SAV) σύµφωνα µε το DIN 3381 η οποία διακόπτει την παροχή αερίου όταν η πίεση υπερβεί την κανονική της τιµή µε σκοπό την προστασία του ρυθµιστή πίεσης και της ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας του καυστήρα. -Ρυθµιστή πίεσης λειτουργίας ο οποίος ικανοποιεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 334 -Ασφαλιστική βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης (SBV) σύµφωνα µε το DIN 3381 η οποία σε περίπτωση υπέρβασης της πίεσης, εκτονώνει το φυσικό αέριο στον εξωτερικό χώρο του λεβητοστασίου. Μετά τον ρυθµιστή πίεσης (gas train) τοποθετείται αυτόµατη διάταξη ελέγχου στεγανότητας VPS στο gas train της συσκευής Στήριξη σωλήνων H στήριξη των σωλήνων θα γίνει µε µεταλλικά µέσα στερέωσης, κατασκευασµένα από άκαυστα υλικά, σε αποστάσεις σύµφωνες µε τον πίνακα 4. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιούνται στηρίγµατα σωλήνων βαρέως τύπου µε τα εξής χαρακτηριστικά: Ισχυρές βίδες σφιξίµατος Συµπαγή κολληµένα παξιµάδια για µεγάλα φορτία υνατότητα χρήσης µεγάλων διαµέτρων Πίνακας 4 Aποστάσεις στήριξης οριζόντιων χαλυβδοσωλήνων ονοµαστ. απόσταση ονοµαστ. απόσταση ονοµαστ. απόσταση διάµετρος στερέωσης διάµετρος στερέωσης διάµετρος στερέωσης ονοµαστ. διάµετρος απόσταση στερέωσης DN m DN m DN m DN m 15,75 3 3, , ,00 0 3, ,5 80 6, ,00 5 3, , ,00 Στα τµήµατα του δικτύου όπου τα εξωτερικά µήκη των σωλήνων είναι µεγάλα προβλέπονται διαστολικά για την παραλαβή συστολών-διαστολών στο κτίριο. Oι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν µακριά από εγκαταστάσεις νερού (τουλ. 10 cm) και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (τουλ. 10 cm) Oι σωληνώσεις αερίου κατά τη διέλευσή τους µέσα από τοίχους διέρχονται µέσα από προστατευτικούς σωλήνες.

7 7 E4 Aντιδιαβρωτική προστασία Oι ακάλυπτες (εκτός εδάφους) σωληνώσεις θα προστατεύονται έναντι διάβρωσης µε επιψευδαργυρώσεις σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1040 Όλες οι υπόγειες συνδέσεις χάλυβα θα πρέπει να προστατεύονται από την διάβρωση µε την εφαρµογή περιβλήµατος χαµηλής καταπόνησης µε ταινίες Pe. Θα δοθεί προσοχή στην αντιδιαβρωτική προστασία στα σηµεία στηρίξεως των σωλήνων. E5 Σύνδεση των συσκευών Oι συσκευές αερίου του τύπου B 3 θα συνδεθούν µε τις σωληνώσεις αερίου µε κατάλληλα διαστολικά είτε µε σταθερή είτε µε εύκαµπτη σύνδεση. E6 Aποφρακτικές διατάξεις Στην αρχή του δικτύου (µετά τη φλάντζα σύνδεσης του σταθµού µέτρησης) θα εγκατασταθεί εντός φρεατίου χειροκίνητος κρουνός (κύρια αποφρακτική διάταξη). Xειροκίνητος κρουνός θα τοποθετηθεί επίσης πριν ή αµέσως µετά (σε προσβάσιµο σηµείο) από το σηµείο εισόδου του δικτύου στο κτίριο. Xειροκίνητος κρουνός θα τοποθετηθεί επίσης και πριν από τον κάθε ρυθµιστή πίεσης (gas train). Oι κρουνοί θα ικανοποιούν το EΛOT EN 331 και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας για φυσικό αέριο. E7 Eξαεριστικά 1. Θα τοποθετηθεί χειροκίνητο εξαεριστικό µετά την βάνα (KA ) µετά τον σταθµό M/R. Θα τοποθετηθούν χειροκίνητα εξαεριστικά πριν και µετά τις βάνες των σταθµών µείωσης Tα εξαεριστικά µετά τη βάνα θα έχουν σωλήνα επέκτασης ΣT Eξοπλισµός καυστήρων Oι καυστήρες των λεβήτων είναι καυστήρες µε ανεµιστήρα υπερπίεσης κατά EN 676. Oι καυστήρες των λεβήτων µε ισχύ > 00 kw θα έχουν αυτόµατα συστήµατα ελέγχου στεγανότητας των βαλβίδων (VPS). Όλες οι συσκευές θα έχουν πλήρη γραµµή αερίου και την προβλεπόµενη σήµανση CE. Z Eγκατάσταση προσαγωγής αέρα καύσης και ανανέωσης Στον χώρο του λεβητοστασίου η προσαγωγή και η απαγωγή αέρα γίνεται µέσω ανοιγµάτων ίδιας διατοµής. Tα ανοίγµατα βρίσκονται επί της εξωτερικής τοιχοποιίας του λεβητοστασίου απευθείας προς το ύπαιθρο. Γενικά για τις συσκευές αερίου του τύπου Β µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ ΣPn µεγαλύτερη από 50KW επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε χώρους, οι οποίοι έχουν ένα άνοιγµα προσαγωγής αέρα προς το ύπαιθρο η διατοµή του οποίου υπολογίζεται µε την εξίσωση. Tα ανοίγµατα θα έχουν ελάχιστη διατοµή A σε cm A = F*a [,5(ΣP n + 70)] F = 1.0 για ορθογώνια ανοίγµατα µε λόγο πλευρών <1.5 a = 1. άνοιγµα µε πλέγµα ΣP n η συνολική θερµική ισχύς [kw]

8 8 Εποµένως Α=1.0*1.*[.5(340+70)] Α=730 cm Με δεδοµένο πως η χωροθέτηση των λεβητών στον χώρο του λεβητοστασίου έγινε έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κτιριοδοµικού, οι αναγκαίες υπολογιζόµενες διατοµές ανοιγµάτων δίνονται στον πίνακα 5. Πίνακας 5 Aνοίγµατα αερισµού συσκευή ισχύς αναγκαία διατοµή υπόγειο 1. λέβητες θέρµανσης & Ζ.Ν.Χ κατασκευαζόµενη διατοµή KW cm cm σύνολο x100 = 7500 Το άνοιγµα απαγωγής πρέπει να έχει διατοµή ίση µε το άνοιγµα προσαγωγής. Εποµένως προβλέπονται τελικά επί της εξωτερικής θύρας του λεβητοστασίου δύο ανοίγµατα µε πλέγµα διαστάσεων έκαστο 75*100=7500(cm)>730(cm). Το άνοιγµα προσαγωγής τοποθετείται στο χαµηλότερο τµήµα της θύρας ενώ το άνοιγµα απαγωγής στο υψηλότερο τµήµα αυτής. Επιπρόσθετα οι εγκαταστάσεις απαγωγής αέρα δεν επιτρέπεται να µπορούν να φραγούν. H Eγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων H1 Συσκευές τύπου Β 3 H απαγωγή καυσαερίων των συσκευών τύπου Β 3 (λέβητες αερίου) στο λεβητοστάσιο γίνεται µέσω ανεξάρτητου καπναγωγού και καµινάδας για έκαστη συσκευή. Συγκεκριµένα, O καπναγωγός είναι κυκλικής διατοµής κατασκευασµένος από ελάσµατα χάλυβα µε ενδιάµεση µόνωση. Το πάχος του ελάσµατος χάλυβα είναι 1mm ενώ το πάχος της µόνωσης (ορυκτή ίνα) είναι 5mm. Η εσωτερική υδραυλική διάµετρος του καπναγωγού είναι Φ300 ενώ η εξωτερική διάµετρος αυτού είναι Φ350. Ο καπνοδόχος έχει ορθογωνική διατοµή και είναι κατασκευασµένος από ελάσµατα χάλυβα επενδεδυµένος µε µόνωση πετροβάµβακα και εξωτερική επικάλυψη µε ελάσµατα χάλυβα. Έχει ενεργό ύψος 16 m και εσωτερικές καθαρές διαστάσεις 500*500(mm) για τους λέβητες ισχύος 780KW. Η µόνωση του πετροβάµβακα έχει πάχος 5mm εποµένως οι εξωτερικές διαστάσεις του καπνοδόχου είναι 550*550(mm). Αναλυτική διαστασιολόγηση του καπναγωγού και του καπνοδόχου παρατίθεται στο τεύχος υπολογισµών. Θ Yπολογισµοί πτώσης πίεσης Oι υπολογισµοί πτώσης πίεσης γίνεται µε τις ακόλουθες παραδοχές: 1. ροή ασυµπίεστου αερίου για τα τµήµατα µε πίεση µέχρι 100 mbar, συµπιεστή ροή για τα τµήµατα µε πίεση > 100 mbar. τραχείς χαλυβδοσωλήνες µε τραχύτητα k=0,5 mm, λείοι σωλήνες PE µε k=0,015 mm, 3. µέγιστη συνολική πτώση πίεσης 10 mbar για τα τµήµατα µε πίεση 100 mbar, µέγιστη συνολική πτώση πίεσης 5 mbar για τα τµήµατα µε πίεση 50 mbar και mbar για τα τµήµατα µε πίεση 5 mbar

9 9 4. συντελεστές τοπικών απωλειών σύµφωνα µε τον Tεχνικό Kανονισµό 5. επίδραση της άνωσης στην χαµηλή πίεση: p H = H (-0,04) σε mbar 6. καν. πυκνότητα φυσικού αερίου ρ n = 0,79 kg/m 3, δυν. ιξώδες η = Pas κιν. ιξώδες ν= m /s µέχρι 100 mbar H ροή µέσα σε σωλήνα είναι στρωτή, όταν όπου ud Re= i ν u d i ν ρ η udρ = i η 300( 30) η ταχύτητα του ρευστού, η εσωτερική διάµετρος του σωλήνα, το κινηµατικό ιξώδες, η πυκνότητα και το δυναµικό ιξώδες του ρευστού. H πτώση πίεσης σε σωλήνες υπολογίζεται για ασυµπίεστη ροή όπου l ρυ pτρ = p1 p = ξ di p τρ η πτώση πίεσης [Pa, 10 5 Pa = 1 bar] ξ συντελεστής αντίστασης ροής [ ] l το µήκος του σωλήνα [m] H πτώση πίεσης για συµπιεστή ροή µεταξύ δύο σηµείων 1 και όπου p 1 p l ρ1 = ξ u1 p1 di ρ 1 η πυκνότητα του αερίου στο σηµείο 1 [kg/m 3 ] u 1 η ταχύτητα ροής του αερίου στο σηµείο 1 [m/s] H τιµή του ξ υπολογίζεται για στρωτή ροή ξ=64/re για τυρβώδη ροή από την εξίσωση 0,5 ξ = K 5,74 log + 3,7 d 0,9 i Re Oι απώλειες πίεσης σε τοπικές αντιστάσεις p τοπ υπολογίζονται ρυ pτοπ = ζ [Pa, 10 5 Pa = 1 bar] όπου ζ ο συντελεστής τοπικής αντίστασης [ ] Oι διαστάσεις των χαλυβδοσωλήνων δίνονται στον πίνακα 3. H συνολική πτώση πίεσης ικανοποιεί τους τεθέντες περιορισµούς.

10 10 I οκιµές των εγκαταστάσεων σωληνώσεων Oι αγωγοί θα υποστούν δοκιµή φόρτισης και δοκιµή στεγανότητας. I1 Xαλύβδινα τµήµατα υπό πίεση 300 mbar Oι αγωγοί θα υποστούν µια συνδυασµένη δοκιµή φόρτισης και στεγανότητας. H δοκιµή γίνεται στους αγωγούς µαζί µε τα εξαρτήµατα, βέβαια χωρίς τις συσκευές ρύθµισης της πίεσης αερίου, το µετρητή αερίου καθώς και τις συσκευές αερίου και τις αντίστοιχες διατάξεις ρύθµισης και ασφαλείας. H ονοµαστική πίεση των εξαρτηµάτων, τα οποία ελέγχονται µαζί µε τους σωλήνες, πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην πίεση δοκιµής. Kατά τη διάρκεια της δοκιµής πρέπει να κλεισθούν στεγανά όλα τα ανοίγµατα µε τάπες, καλύπτρες, ένθετους δίσκους ή τυφλές φλάντζες από µεταλλικά υλικά. H δοκιµή πρέπει να γίνει µε αέρα ή αδρανές αέριο (π.χ. άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα), όχι όµως µε οξυγόνο, µε πίεση δοκιµής 3 bar. Mετά την επιβολή της πίεσης δοκιµής (αύξηση της πίεσης κατά µέγιστο 1 bar/min) και µετά τη θερµοκρασιακή εξισορρόπηση (περίπου ώρες) η πίεση δοκιµής, λαµβάνοντας υπ' όψη τις δυνατές θερµοκρασιακές µεταβολές του µέσου δοκιµής, δεν επιτρέπεται να πέσει κατά τη διάρκεια του χρόνου δοκιµής τουλάχιστον 3 ωρών που ακολουθεί. Ως όργανα µέτρησης πρέπει να χρησιµοποιούνται συγχρόνως ένα καταγραφικό µέτρησης πίεσης της κλάσης 1 καθώς και ένα µανόµετρο της κλάσης 0,6, οι περιοχές µετρήσεων των οποίων αντιστοιχούν σε πίεση 3 bar. Tα όργανα µέτρησης πρέπει να τίθενται σε λειτουργία αµέσως µετά την επιβολή της πίεσης δοκιµής. I Θαµµένοι σωλήνες πολυαιθυλενίου Oι θαµµένοι σωλήνες πολυαιθυλενίου θα υποστούν συνδυασµένη δοκιµή αντοχής και στεγανότητας µε αέρα, µε πίεση δοκιµής 3 bar. H δοκιµή πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον 4 ώρες. Kατά τη διάρκεια της δοκιµής πρέπει να κλεισθούν στεγανά όλα τα ανοίγµατα. H δοκιµή πρέπει να γίνει µε αέρα ή αδρανές αέριο (π.χ. άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα), όχι όµως µε οξυγόνο. Mετά την επιβολή της πίεσης δοκιµής (αύξηση της πίεσης κατά µέγιστο 1 bar/min) και µετά τη θερµοκρασιακή εξισορρόπηση (περίπου ώρες) η πίεση δοκιµής, λαµβάνοντας υπ' όψη τις δυνατές θερµοκρασιακές µεταβολές του µέσου δοκιµής, δεν επιτρέπεται να πέσει κατά τη διάρκεια του χρόνου δοκιµής που ακολουθεί. Σηµείωση: Μεταβολή της θερµοκρασίας κατά 3 Κ προκαλεί αντίστοιχη µεταβολή της πίεσης κατά 1%. Ως όργανα µέτρησης πρέπει να χρησιµοποιούνται συγχρόνως ένα καταγραφικό µέτρησης πίεσης της κλάσης 1 καθώς και ένα µανόµετρο της κλάσης 0,6, οι περιοχές µετρήσεων των οποίων αντιστοιχούν σε πίεση 3 bar. Tα όργανα µέτρησης πρέπει να τίθενται σε λειτουργία αµέσως µετά την επιβολή της πίεσης δοκιµής I3 Xαλύβδινα τµήµατα υπό πίεση µέχρι 100 mbar οκιµή φόρτισης H δοκιµή φόρτισης πρέπει να γίνει µε αέρα ή αδρανές αέριο (π.χ. άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα), όχι όµως µε οξυγόνο, µε πίεση δοκιµής 1 bar µόνον στους αγωγούς. O χρόνος δοκιµής είναι 10 min και κατά το διάστηµα αυτό δεν επιτρέπεται να πέσει η πίεση.

11 11 οκιµή στεγανότητας H δοκιµή στεγανότητας γίνεται στους αγωγούς µαζί µε τα εξαρτήµατα, βέβαια χωρίς τις συσκευές αερίου και τις διατάξεις ρύθµισης και ασφαλείας. H δοκιµή στεγανότητας πρέπει να γίνει µε αέρα ή αδρανές, όχι όµως µε οξυγόνο, µε πίεση δοκιµής 110 mbar (τουλάχιστον). Mετά τη θερµοκρασιακή εξισορρόπηση η πίεση δοκιµής δεν επιτρέπεται να πέσει κατά τη διάρκεια του ακόλουθου χρόνου δοκιµής των 10 λεπτών. Tο όργανο µέτρησης πρέπει να έχει τέτοια ακρίβεια, ώστε να µπορεί να αναγνωρισθεί ακόµη και µια πτώση πίεσης 0,1 mbar. IA ιατάξεις πυροπροστασίας Oι καυστήρες των λεβήτων θα είναι κατασκευασµένοι κατά EN 676 και θα έχουν πλήρη συστήµατα ελέγχου, τα οποία είναι αναγκαία για την απόκτηση της σήµανσης CE. Oι καυστήρες των λεβήτων µε ισχύ > 00 kw θα έχουν αυτόµατα συστήµατα ελέγχου στεγανότητας των βαλβίδων. Kατά τα λοιπά η εγκατάσταση θα είναι εξοπλισµένη µε τα µέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας τα οποία προβλέπουν οι πυροσβεστικές διατάξεις. IB Πιστοποιητικά 'Oλα τα υλικά της εγκατάστασης φυσικού αερίου είτε θα φέρουν σήµανση CE ή άλλη ανάλογη, είτε συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά καταλληλότητας (συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του Kανονισµού, πχ. κατά EΛOT EN 1004) ο συντάξας

Tεχνική περιγραφή εγκατάστασης φυσικού αερίου

Tεχνική περιγραφή εγκατάστασης φυσικού αερίου Tεχνική περιγραφή εγκατάστασης φυσικού αερίου EPΓO OTHΣ: ΘEΣH: EPΓO: MEΛETHTHΣ: NOMOΣ: ΠOΛH: O OΣ: Aνέγερση Kων/νος Γ. Πασπαλάς ιπλ. Mηχ/γος-Hλ/γος A Γενικά H παρούσα µελέτη εγκατάστασης καυσίµων αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική περιγραφή εγκατάστασης υγραερίου

Τεχνική περιγραφή εγκατάστασης υγραερίου Τεχνική περιγραφή εγκατάστασης υγραερίου EPΓO OTHΣ: ΘEΣH: EPΓO: MEΛETHTHΣ: NOMOΣ: ΠOΛH: O OΣ: Ανέγερση Κων/νος Γ. Πασπαλάς ιπλ. Mηχ/γος-Hλ/γος A Γενικά H παρούσα µελέτη εγκατάστασης καυσίµων αερίων συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ 1 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ Xαλυβδοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255 / 2005 σειρά M κατάλληλοι για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Γιώργος Παπαφωτίου. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Γιώργος Παπαφωτίου. Μηχανολόγος Μηχανικός Γιώργος Παπαφωτίου Μηχανολόγος Μηχανικός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΕΚ 936 τεύχος Β Eσωτερική εγκατάσταση αερίου είναι το σύνολο των σωληνώσεων, οργάνων, συσκευών, φρεατίων, δοµικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Π.. 420/20-10-1987 (ΦΕΚ 187/Α/20-10-87) Προβλέπει ότι η εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου είναι υποχρεωτική για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Μελέτη Αερίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Τεχνικό Κανονισµό «Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας µέχρι 1 bar» (ΦΕΚ 963/Β/ 15-7-2003

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ /ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ: 54 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία.

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Α. Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις ισχύουν για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη μετατροπή και τη συντήρηση εγκαταστάσεων αερίου, με πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar ηµήτρης Καλοειδής, Προϊστάµενος Τεχνικής Υποστήριξης Καταναλωτών, Φυσικό Αέριο Αττικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1 Κανονισμός Διαδικασία υποβολής μελετών Τι είναι Εσωτερική Εγκατάσταση Ο μετρητής αερίου και συγκεκριμένα, η έξοδος του, αποτελεί το σημείο Παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας

Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας Γενικές προδιαγραφές εσωτερικού δικτύου σωληνώσεων Oι εσωτερικές σωληνώσεις, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τα στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας. Τομέας Ενέργεια - Περιβάλλον.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας. Τομέας Ενέργεια - Περιβάλλον. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενέργεια - Περιβάλλον Πτυχιακή Εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΖΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής - Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Κατασκευή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

Κώδικας Πρακτικής - Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Κατασκευή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου Κώδικας Πρακτικής - Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Κατασκευή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Περιεχόµενα Εισαγωγή 2 Σηµεία Ελέγχου Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου 3-4 Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ Εισηγητής: Λιόλιος Αντώνης Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τµήµατος Μελετών Πολεοδοµίας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. 10-14 εκεµβρίου 2007 1. Νοµοθετικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1.1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/95) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1.1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/95) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 20/02/2012 ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 10/02/2012 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 74

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ)

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) Καθορισµός Θέσης Ηλεκτροβάνας σε σχέση µε την εσωτερική εγκατάσταση αερίου όπου υπάρχει λεβητοστάσιο. 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ) Ονοματεπώνυμο: Δ/νση: Πόλη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας Καταναλωτή (σταθερό) Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ -ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557 Εισήγηση Στον Βιολογικό Αστικών Ρόδου πρέπει να αντικατασταθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ Φ. ΑΕΡΙΟ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ Φ. ΑΕΡΙΟ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ Φ. ΑΕΡΙΟ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Κανονισµός φυσικού αερίου - Πεδίο εφαρµογής κανονισµού ΦΕΚ 963β/15/7/03 - Ορόλοςτουµελετητή - επιβλέποντος αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 3 Κανονισμός (Συνέχεια)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 3 Κανονισμός (Συνέχεια) ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 3 Κανονισμός (Συνέχεια) Κεφάλαιο 6 : Προσδιορισμός των διαμέτρων των σωλήνων Κεφάλαιο 6 : Προσδιορισμός των διαμέτρων των σωλήνων O προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ «ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΕ 04.11.1004

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ «ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΕ 04.11.1004 Ασπροφος α.ε. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ «ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΕ 04.11.1004 ΘΕΜΑ : ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ : 1) ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΖΑΜΠΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΩΝ Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ INERGEN 200 & 300 Bar ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1.0 Γενικά 1 2.0 Περιγραφή Υλικού 1 3.0 ιάθεση 2 4.0 Εγκατάσταση 2 5.0 Λειτουργία Συστήµατος 2 6.0 Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ246Ψ8Ζ6-06Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΝ246Ψ8Ζ6-06Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 16/05/2013 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 3915 Fax: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -- ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Εργοδότης Έργο Θέση : : Ημερομηνία : Μελετητές : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : : : "ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ" : : ΣΙΑΦΑΚΑ ΙΟΥΛΙΑ : (ΚΩΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ Π.Χ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ Π.Χ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 9.12.2014 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 3734 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α Α= - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 546 30 Θες/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1. Παράγοντες κινδύνου Το φυσικό αέριο είναι το πιο διαδεδοµένο διεθνώς αστικό καύσιµο. Το Φυσικό Αέριο είναι πάνω από 98,5% CH 4. Είναι άχρωµο, άγευστο, άοσµο (η

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις υγραερίου

Εγκαταστάσεις υγραερίου Εγκαταστάσεις υγραερίου Στέφανος Αχιλλείδης Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Ιδιότητες και χαρακτηριστικά υγραερίου Σε συνθήκες περιβάλλοντος το υγραέριο (προπάνιο C 3 H 6, ή βουτάνιο C 4 H 8, ή μίγμα των

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

!DEA CS PLUS κλειστού θαλάμου καύσης με μονοθερμικό και πλακοειδή εναλλάκτη

!DEA CS PLUS κλειστού θαλάμου καύσης με μονοθερμικό και πλακοειδή εναλλάκτη Η ιδέα του!dea γεννήθηκε από τρείς βασικές σκέψεις! Μέγιστη ευκολία στη χρήση Απόλυτη αξιοπιστία Ταχύτατη εγκατάσταση Το!DEA διατίθεται με μονοθερμικό ή με διθερμικό εναλλάκτη!dea CS κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) Βόλος 15/10/2014 Α.Π. 182 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια λέβητα αερίου και τετράοδης βάνας και εργασιών αποξήλωσης παλαιού λέβητα, εγκατάστασης νέου λέβητα αερίου & τοπικής επιδιόρθωσης σωλήνων του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα, την -04-2014, μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.), (Α.Φ.Μ. 998554158 και.ο.υ. ' Αθηνών), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ 5 χρόνια γραπτή εγγύηση 0617 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι λέβητες COSMO είναι χυτοσιδηροί, διαιρούμενοι και αποτελούνται από στοιχεία (φέτες) που συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους. Διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας για Αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης για λέβητα με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου 15-75 kw Διαθέσιμος σε τρία μοντέλα: GPH AK 28 έως 28 kw GPH AK 50 έως 50 kw GPH AK 75 έως

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος ερωτήσεων Ομάδα Α

Κατάλογος ερωτήσεων Ομάδα Α Κατάλογος ερωτήσεων Ομάδα Α 1. α) Να ορισθεί ο ορισμός της δύναμης. β) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της δύναμης; γ) Τι ονομάζεται συνισταμένη και ποιες είναι οι συνιστώσες μιας δύναμης; 2. Πότε λέμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση!

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγύηση 5 χρόνια Δοχείων ΖΝΧ & Αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 80L 2000L o Μονής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 30

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 30 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Χ. ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 30 Χαλκός & Τεχνολογία O Κόσμος του Χαλκού Χαλκός & Αρχιτεκτονική Χαλκός & Υγεία http://www.antimicrobialcopper.com/ editorial Η τεχνική και επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ 27 Φεβρουαρίου 2006 Διάρκεια εξέτασης : 2.5 ώρες Ονοματεπώνυμο: ΑΕΜ Εξάμηνο: (α) Επιτρέπονται: Τα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ετήσια συντήρηση των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης των κτιρίων του ΕΤΑΑ

ΘΕΜΑ : Ετήσια συντήρηση των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης των κτιρίων του ΕΤΑΑ Αθήνα : 27-09-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση : ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ :ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : Κ.Καμπίτσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής. Περιγραφή του έργου:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής. Περιγραφή του έργου: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες...

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες... Περιεχόµενα Ενότητα 1 Συστήµατα θέρµανσης...9 Ενότητα Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15 Ενότητα 3 Θερµικές απώλειες...19 Ενότητα 4 Σωληνώσεις...41 Ενότητα 5 Θερµαντικά σώµατα...63 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 33

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 33 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Χ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 33 Χαλκός & Τεχνολογία O Κόσμος του Χαλκού Χαλκός & Αρχιτεκτονική Χαλκός & Υγεία http://www.antimicrobialcopper.com/ editorial Το Ε.Ι.Α.Χ. συμβαδίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου από 25...36 kw 25-36 kw PS 500-2000 οχεία αδρανείας Flamco 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου 25-36 kw Λέβητας αεριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 2/2 Οι Κώδικες Πρακτικής [ Κ.Π. ] για τις εργασίες στις Εσωτερικές Εγκαταστάσεις [Ε.Ε.] του Φυσικού Αερίου [Φ.Α.],

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04. " Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία "

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04.  Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282, ΣΑΕ 3458 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:14289/751499

Διαβάστε περισσότερα

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης Λειτουργία συμβατικών λεβήτων Είσοδος καυσίμου = 100 % Θερμοκρασία καυσαερίων μεταξύ 140 έως 180 Celsius Λανθάνουσα θερμότητα = 10.2% Λανθάνουσα θερμότητα 10.2 % Προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός προγράμματος και επιλογής καυστήρων φυσικού αερίου

Οδηγός προγράμματος και επιλογής καυστήρων φυσικού αερίου Καυστήρες αερίου Οδηγός προγράμματος και επιλογής καυστήρων φυσικού αερίου Επιλογή μονοβάθμιου καυστήρα αερίου Μονοβάθμιοι BG BG 400, 400, 300L 400L 412 BG BG 300, 300, 300L 300L STG STG 146, 146, 146L

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ /ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ /ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ /ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ: 54 / 2014 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες Συντήρησης Επισκευές στα συστήματα Θέρμανσης Σχολικών Κτιρίων» Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εργασίες Συντήρησης Επισκευές στα συστήματα Θέρμανσης Σχολικών Κτιρίων» Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 14-11-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη ΤΗΛ. : 2410

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Installation and Operating Instructions Version 08.2004

Installation and Operating Instructions Version 08.2004 Ρυθμιστής χαμηλής 1.5 kg/h τύπος CN 61-DS/-DS.2 Ρυθμιστής με ενσωματωμένη διάταξη ασφαλείας έναντι υπερβολικής για εγκαταστάσεις υγραερίου ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ο χαμηλής τύπος CN 61-DS διατηρεί σταθερή την πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CL ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CALPAK CL ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟY ΔΙΠΛΗΣ (ΙΙ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υλικό: Λαμαρίνα Κόλληση: Αυτόματη κόλληση μετάλλου Επικάλυψη Προστασίας: Glass Εμαγιέ ( Σμάλτο)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 1 Διακόπτουν,ανοίγουν ή ρυθμίζουν την παροχή ενός σωλήνα q Τοποθετούνται σε όλα τα δίκτυα, κλάδους, σε θερμαντικά σώματα.. q 2 3 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Επιτρέπουν την κίνηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Logano. SΒ kw Σελ. 58. SK kw Σελ. 63. SK kw Σελ. 65. Logano plus SB615

Κεφάλαιο 4. Logano. SΒ kw Σελ. 58. SK kw Σελ. 63. SK kw Σελ. 65. Logano plus SB615 Logano plus SB615 Κεφάλαιο 4 Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου/ αερίου 71-1.850 kw SΒ615 145-640 kw Σελ. 58 SK645 120-600 kw Σελ. 63 SK745 730-1.850 kw Σελ. 65 55 56 Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 5 ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ Ορισμός. Ο λέβητας είναι μία μεταλλική κατασκευή στην οποία γίνεται η μετάδοση της θερμότητας που παράγεται από την καύση του καυσίμου, σε ένα ρευστό το οποίο μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών

Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών Τα αέρια καύσιµα και η ευρωπαϊκή τυποποίηση Η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. 31856 ΤΗΣ 11.8/3.9.2003 (ΦΕΚ 1257Β ) Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών).

ΑΠΟΦ. 31856 ΤΗΣ 11.8/3.9.2003 (ΦΕΚ 1257Β ) Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών). Σελίδα 1 από 306 ΑΠΟΦ. 31856 ΤΗΣ 11.8/3.9.2003 (ΦΕΚ 1257Β ) Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών). Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26

Διαβάστε περισσότερα

TALIA GREEN EVO SYSTEM HP

TALIA GREEN EVO SYSTEM HP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ- ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ TALIA GREEN EVO SYSTEM HP 45-65 kw Λέβητες µεγάλης ισχύος, σχεδιασµένοι για εγκατάσταση είτε μεμονωμένοι είτε σε συστοιχία Με ισχύ θέρμανσης από 45 kw έως 65

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου / αερίου 86-1200 kw GE315 86-230 kw Σελ. 38 GE515 201-510 kw Σελ. 41 GE615 511-1.200 kw Σελ. 44 35 36 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. β) Το άρθρο 26 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 59/Δ/89), καθώς και τα παραπεμπόμενα από αυτό :

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. β) Το άρθρο 26 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 59/Δ/89), καθώς και τα παραπεμπόμενα από αυτό : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργοδότης: Εργο: Θέση: Μελετητής: 1. ΓΕΝΙΚΑ Για την σύνταξη της μελέτης λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω κανονισμοί : α) Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων (ΦΕΚ 362/Δ/1979-Κεφ.7)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ DOMOLINE

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ DOMOLINE ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ DOMOLINE -Κτιριακές εγκαταστάσεις αποχέτευσης. -Αεραγωγοί. -Επιφανειακές αποχετεύσεις Υδρορροές. -Προστασία καλωδίων. ΠΡΟΤΥΠΑ: DIN 8062, ΕΛΟΤ 9. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σωλήνες μήκους 3 μέτρων σε δέματα

Διαβάστε περισσότερα

ίντσες χιλιοστά ίντσες χιλιοστά ½ ¾

ίντσες χιλιοστά ίντσες χιλιοστά ½ ¾ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ Οι χαλυβδοσωλήνες διακρίνονται ως προς το μέγεθος και την κατασκευή τους. Το μέγεθος ενός χαλυβδοσωλήνα χαρακτηρίζεται από την ονομαστική του διάμετρο, η οποία δεν αντιστοιχεί σε πραγματική

Διαβάστε περισσότερα

(20-60.000 kcal/h) 3-PASS

(20-60.000 kcal/h) 3-PASS (20-60.000 kcal/h) ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Σταθερός βαθμός απόδοσης, μεγαλύτερος από 90% Λέβητας με τρείς διαδρομές καυσαερίων ( πλήρεις), Στιβαρή κατασκευή μικρών διαστάσεων Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση Φιλικό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο: Εφαρμογές, Εγκαταστάσεις, Νέος Κανονισμός και Εξελίξεις

Φυσικό Αέριο: Εφαρμογές, Εγκαταστάσεις, Νέος Κανονισμός και Εξελίξεις Φυσικό Αέριο: Εφαρμογές, Εγκαταστάσεις, Νέος Κανονισμός και Εξελίξεις Μιχάλης Στεργιόπουλος Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός M.Sc. Νοέμβριος 2012 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση Οικονομία Lambda prbe Προηγμένος αλγόριθμος ελέγχει το λέβητα σύμφωνα με τις δεδομένες συνθήκες προσφέροντας τη βέλτιστη απόδοση ανά πάσα στιγμή. Εγγυάται σημαντική εξοικονόμηση, καθαρισμό εναλλάκτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Κ Α Ι ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών Upo_Home_Comf_EN_GR_0508.indd 1 02.06.2008 16:06:57 Ur Σύστημα Uponor

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΜΛΙΑΓΚΑΣ ΧΡΙΣ. 17/04/14

ΜΑΜΛΙΑΓΚΑΣ ΧΡΙΣ. 17/04/14 Ο λέβητας είναι ένα είδος εναλλάκτη όπου γίνεται συναλλαγή θερμότητας μεταξύ δύο ρευστών. Των καυσαερίων και του νερού της θέρμανσης. Η εναλλαγή της θερμότητας γίνεται χωρίς την ανάμιξη των δύο ρευστών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ.: 11 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας υλικών άρδευσηςύδρευσης-αποχέτευσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 4: Υλικά μιας Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Μπακούρας Λεωνίδας. ιευθυντής Εµπορικών ραστηριοτήτων ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Μπακούρας Λεωνίδας. ιευθυντής Εµπορικών ραστηριοτήτων ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Επιχειρηµατικός σχεδιασµός 2009 2013 Τιµολογιακή πολιτική και διαµόρφωση τιµών ίκτυα φυσικού αερίου Εσωτερικές εγκαταστάσεις ιαχείριση Μελετών Πολεοδοµίας Μπακούρας Λεωνίδας ιευθυντής Εµπορικών ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Buderus Logatop / MHG (MAN) Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57. MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58. MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ.

Κεφάλαιο 4. Buderus Logatop / MHG (MAN) Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57. MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58. MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ. Κεφάλαιο 4 Buderus Logatop / MHG (MAN) Καυστήρες πετρελαίου / αερίου 15-1.450 kw Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57 MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58 MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ. 59 MHG (MAN) RZ2 - RZ3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα