[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]"

Transcript

1 Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο σηµερινός και µελλοντικός ρόλος του Σ.Α.Σ.Θ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Πρόεδρος Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

2 Βιώσιµη Κινητικότητα [1/2] Κινητικότητα η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες της κοινωνίας σε ότι αφορά την ελεύθερη µετακίνηση, τη προσβασιµότητα, την επικοινωνία, το εµπόριο και την δηµιουργία σχέσεων, χωρίς να θυσιάζονται θεµελιώδεις ανθρώπινες και οικολογικές αξίες στο παρόν και στο µέλλον [World Business Council for Sustainable Development] Κινητικότητα που δεν δηµιουργεί απειλές για τη δηµόσια υγεία ή τα οικοσυστήµατα και εξασφαλίζει τις ανάγκες µετακίνησης χωρίς την κατανάλωση πόρων η υποκατάσταση των οποίων ή η επαναδηµιουργία τους κοστίζει περισσότερο [OECD]

3 Βιώσιµη Κινητικότητα [2/2] Βιώσιµη Κινητικότητα είναι η µετακίνηση ανθρώπων, αγαθών και η διάχυση πληροφοριών κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται η µείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην οικονοµία και στην κοινωνία [New Zealand Ministry for the Environment]

4 Οι µετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη Μέσο Ηµερήσιες Μετακινήσεις προσώπων Καταγραφή 1999 ~ Εκτίµηση 2010 ~ Επιβατικό Όχηµα 44% 52-58% Λεωφορεία ΟΑΣΘ 27% 18-21% Ιδιωτικά Λεωφορεία 3% 2-4% Ταξί 7% 3-6% Μηχανοκίνητα ίκυκλα 6% 6-10% Πεζή 12% 9-10%

5 Οι ηµόσιες Συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη (ΟΑΣΘ) Στοιχεία 2010 Τιµή Επιβιβάσεις το έτος Επιβατική κίνηση ανά ηµέρα ~ Συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας (µε αποσβέσεις) ~ 171,242 εκ. Συνολικά έσοδα από εισιτήρια ~ , εκ. Λόγος εσόδων προς δαπάνες 30,0% Μέσος συντελεστής πληρότητας ~42% Προσφερόµενοέργο 43,437 εκ. vehklm

6 Εξέλιξη µεγεθών ΟΑΣΘ

7 Εξέλιξη οικονοµικών δεικτών ΟΑΣΘ [1/2]

8 Εξέλιξη οικονοµικών δεικτών ΟΑΣΘ [2/2]

9 Πόσο βιώσιµη είναι η Θεσσαλονίκη είκτης Τιµή Ποσοστό µετακινουµένων µε ΜΜΜ 22-24% απανώµενος χρόνος για µετακινήσεις ανά άτοµο τη µέρα 1,5 2,0 Μέσο µήκος διαδροµής ανά µετακίνηση µε ΙΧ ~ 6 χλµ Μέσο µήκος µετακίνησης µε ΑΣ ~ 4 χλµ Ποσοστό οχηµάτων κινούµενων µε ηλεκτρική ενέργεια ~ 0% Ποσοστό οχηµάτων κινούµενων µε φυσικό αέριο ~ 0% Ποσοστό δαπανώµενου εισοδήµατος για µετακινήσεις ~ 5%-12% είκτης ιδιοκτησίας ΙΧ οχηµάτων ~ 450/1000 Μέση ταχύτητα κίνησης 14 χλµ/ h Μέση ταχύτητα κίνησης ΜΜΜ 12 χλµ/ h Μέση πλήρωσης ΙΧ 1,2

10 Βιώσιµη Κινητικότητα και Οικονοµική Κρίση Σηµαντικές αλλαγές στη καθηµερινότητα των πολιτών και στη συµπεριφορά τους σε ότι αφορά τις µετακινήσεις Μείωση κινητικότητας Μικρότερη χρήση ΙΧ οχηµάτων (~20%) Αύξηση (όχι µεγάλη) χρήσης ΑΣ Ποιοτική υποβάθµιση των οχηµάτων και του προσφερόµενου επιπέδου εξυπηρέτησης των ΜΜΜ Αύξηση εισιτηριοαποφυγής

11 Οι δυνατότητες του ΣΑΣΘ σήµερα (βάσει των αρµοδιοτήτων του) Σχεδιασµός δικτύου ΑΣ Εποπτεία φορέων εκτέλεσης συγκ. έργου Βελτίωση εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Έλεγχος σύµβασης ΟΑΣΘ µε Κεντρ. Κυβέρνηση Αδειοδότηση ηµοτικών Συγκοινωνιών Χάραξη πολιτικής και στρατηγικής Συµµετοχή σε κοινές δράσεις τοπικής εµβέλειας Μελέτη και καθορισµός ΕΛΛ

12 Αντικειµενικοί Περιορισµοί Ανυπαρξία κατάλληλης δοµής, πόρων και σε ότι αφορά το ΣΑΣΘ Ασαφής διάκριση αρµοδιοτήτων στην ιεραρχία Κυβέρνηση ΣΑΣΘ ΟΑΣΘ και επικαλύψεις µε άλλους θεσµικούς φορείς Μη δυνατότητα πρακτικά αύξησης του στόλου του ΟΑΣΘ για βελτίωση της ΑΣ Μη δυνατότητα χρήσης οχηµάτων τρίτων (πχ ΟΤΑ) Μειωµένη συµµετοχή των τοπικών φορέων Αδυναµία αυτοτελούς ανάληψης έργων ΕΣΠΑ

13 Ο ρόλος του ΣΑΣΘ στην προώθηση της Βιώσιµης Κινητικότητας Συµµετοχή στον σχεδιασµό και στην ωρίµανση των µέσων σταθερής τροχιάς Προσπάθεια επανασχεδιασµού του δικτύου των λεωφορειακών γραµµών Εισαγωγή της έννοιας της ποιότητας στις ΑΣ Ανάληψη πρωτοβουλιών µε τη συµµετοχή του σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα Ενηµέρωση ευαισθητοποίηση πολιτών

14 Συµµετοχή ΣΑΣΘ σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα [1/3] Ευφυές Σύστηµα ιαχείρισης της Αστικής Κινητικότητας στην πόλη της Θεσσαλονίκης ATTAC (Attractive Urban Transport for Accessible Cities), SEE Programme ιερεύνηση Εισαγωγής έξυπνου εισιτηρίου ιαµόρφωση Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας µε έµφαση στις ΑΣ EPTA (European Public Transport Authorities), INTERREG IVC Μετεξέλιξη ΣΑΣΘ σε Ενιαίο µητροπολιτικό φορέα µεταφορών και µετακινήσεων

15 Συµµετοχή ΣΑΣΘ σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα [2/3] ECOTALE (External Costs of Transport and Land Equalization) Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για µείωση του εξωτερικού κόστους στις αστικές συγκοινωνίες CIVITAS CATALIST ιερεύνηση σκοπιµότητας εναλλακτικών ηλεκτροκίνητων µέσων σταθερής τροχιάς για τη σύνδεση του τερµατικού σταθµού του Μετρό στη Μίκρα µε το διεθνές αεροδρόµιο ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ της Θεσσαλονίκης Μέλος Γνωµοδοτικών ή Καθοδηγητικών Επιτροπών σε έργα που συµµετέχουν ΟΤΑ της Θεσσαλονίκης ή άλλοι τοπικοί θεσµικοί φορείς

16 Συµµετοχή ΣΑΣΘ σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα [3/3] Κέντρο Εξυπηρέτησης Μετακινουµένων (ΚΕΜ) του ήµου Καλαµαριάς Συνεργασία µε ήµο Καλαµαριάς, Ανατολική Αναπτυξιακή ΑΕ και ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ

17 Τι πρέπει να γίνει Συνολική και ενιαία αντιµετώπιση των µεταφορών και της κινητικότητα στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης Μετεξέλιξη του ΣΑΣΘ σε µητροπολιτικό φορέα µεταφορών και κινητικότητας µε τη συµµετοχή των τοπικών φορέων µε σαφείς και διευρυµένες αρµοδιότητες στα πρότυπα πετυχηµένων φορέων άλλων Ευρωπαϊκών χωρών ιαµόρφωση πολιτικής αστικών µεταφορών και στρατηγικός σχεδιασµός στη λογική της βιώσιµης κινητικότητας και όχι µόνο της παραγωγής δηµοσίων έργων

18 Και ακόµη Ανάγκη διαµόρφωσης θεσµικού πλαισίου σε εθνικό αλλά και σε Περιφερειακά επίπεδα για θέµατα βιώσιµης κινητικότητας (car pooling, car sharing, προνοµιακή στάθµευση κίνητρα σε επιχειρήσεις, ενσωµάτωση ιαχ. Κινητικότητας στον πολεοδοµικό σχεδιασµό, κ.α.) Συνεργασία φορέων για εξοικονόµηση πόρων και µεγιστοποίηση αποτελεσµατικότητας Συνεργασία δηµόσιων φορέων µε ιδιωτικό τοµέα για δηµιουργία οικονοµικά βιώσιµων σχηµάτων για υλοποίηση παρεµβάσεων στο αστικό περιβάλλον Εκπαίδευση και συνεχής κατάρτιση στελεχών φορέων Στόχευση ενεργειών στη ανάληψη δράσεων και εφαρµογή µέτρων

19 Αντί επιλόγου Προτιµείστε τα ΜΜΜ

20 Ευχαριστώ για την Προσοχή σας!!!

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν7Λ7-Δ3Ξ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν7Λ7-Δ3Ξ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΠ/ΕΚΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΠ/ΕΚΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» A/A 1 2 3 4 Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ΑΦΜ 160 ΑΚ 446691 183 Σ 886917 210 ΑΖ 883571 211 Χ 870730 Αιτιολογία Σελίδα 1 από 3 5 6 7 8 212 ΑΗ 381289 218 Χ 370034

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτες & ÃÚ ÛÈÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ Â

Χάρτες & ÃÚ ÛÈÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ Â Χάρτες & ÃÚ ÛÈÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ Â City of Rhodes Old Town ÃÚ ÛÈÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ Â ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Απαγορεύεται η εξαγωγή αρχαιοτήτων καθώς και έργων τέχνης τα οποία βρεθήκαν στην Ελλάδα, µε εξαίρεση κάποιες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. GREEN LINE Ευθύνη για το περιβάλλον

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. GREEN LINE Ευθύνη για το περιβάλλον ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ GREEN LINE Ευθύνη για το περιβάλλον Περιβάλλον & Ασφάλιση: οι νέες προκλήσεις Περιβάλλον & Ασφάλιση: οι νέες προκλήσεις Το νέο πανευρωπαϊκό πλαίσιο απόδοσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

Te ;ΔΦΔΦΔΦΔΦ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Te ;ΔΦΔΦΔΦΔΦ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Te ;ΔΦΔΦΔΦΔΦ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Κυριακή απόγευμα, 26 Ιουλίου 2015 ΠΡΟΣ: 1/. Δημότες, κατοίκους και επισκέπτες της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -2015 Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» ---------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Αλεξ. Κουλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Επιστημονική Επιτροπή. Ομιλητές

Διοικητικό Συμβούλιο. Επιστημονική Επιτροπή. Ομιλητές Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ε.Π.Φ.Υ.) σας προσκαλεί στο πέμπτο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ : 2132042700-701 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ/ΚΑΤΟΙΚΩΝ 15691

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ : 2132042700-701 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ/ΚΑΤΟΙΚΩΝ 15691 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ : 2132042700-701 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ/ΚΑΤΟΙΚΩΝ 15691 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ- ΦΑΧ EMAIL 2132042808-809 fax210 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2474401 2132042805- gd@fyli.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ IΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ. ΑΘΗΝΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ IΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ IΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ. ΑΘΗΝΑΣ Στην εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), έχει τη δική του ιδιαίτερη παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Αμφιθέατρο Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Πρόγραμμα Εισηγήσεων Τετάρτη 27/03/2013 10.30

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ 477/ΥΟΔΔ/9-11-2009). Η

(ΦΕΚ 477/ΥΟΔΔ/9-11-2009). Η Μαρούσι, 07-01-2014 Αριθ. ΑΠ.:702/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 536/175/15-10-2009 «Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της ΕΕΤΤ και ορισμός αρμοδιοτήτων αυτών», (ΦΕΚ 477/ΥΟΔΔ/9-11-2009).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ενημερωμένο μέχρι τις 18/11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ενημερωμένο μέχρι τις 18/11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ενημερωμένο μέχρι τις 18/11 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΥΝΔYΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 22 & 23 Νοεμβρίου 2013 Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» Θεσσαλονίκη Π α ρ α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ)

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Μέτοχοι της Εταιρίας Ερευνητικός Φορέας Σύνδεσμοι Επιχειρήσεις Άλλοι φορείς Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Ενημερωμένο μέχρι τις 18/11 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΥΝ YΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Ενημερωμένο μέχρι τις 18/11 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΥΝ YΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ενημερωμένο μέχρι τις 18/11 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΥΝ YΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 22 & 23 Νοεµβρίου 2013 Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» Θεσσαλονίκη Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Υπογραφή δύο έργων ΣΔΙΤ για σχολικές μονάδες από την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ Αθήνα, 12 Μαΐου 2014 Τον Απρίλιο και Μάϊο 2014 υπεγράφησαν οι συμβάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002854021 2015-06-17

15REQ002854021 2015-06-17 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 28328/17.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 16.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Κ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΤΙΑ ΜΑΪΟΣ 2013-2015. (προς το 14 ο Συνέδριο της ΟΚΟΕ)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Κ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΤΙΑ ΜΑΪΟΣ 2013-2015. (προς το 14 ο Συνέδριο της ΟΚΟΕ) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Κ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ο.Κ.Ο.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΤΙΑ ΜΑΪΟΣ 2013-2015 (προς το 14 ο Συνέδριο της ΟΚΟΕ) 2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Κ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ELLINIKI GNOMI Die Zeitung der Griechen in Europa.» Blog Archive» Δίκτυο για την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των Ελλήνων και Γερµανών

ELLINIKI GNOMI Die Zeitung der Griechen in Europa.» Blog Archive» Δίκτυο για την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των Ελλήνων και Γερµανών elliniki-gnomi.eu ELLINIKI GNOMI Die Zeitung der Griechen in Europa.» Blog Archive» Δίκτυο για την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των Ελλήνων και Γερµανών ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ By Elliniki Gnomi on November

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011 (Αρ. Πρωτ. 3183/10-3-2011) Ο ήµαρχος Βριλησσίων ανακοινώνει

ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011 (Αρ. Πρωτ. 3183/10-3-2011) Ο ήµαρχος Βριλησσίων ανακοινώνει ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011 (Αρ. Πρωτ. 3183/10-3-2011) Ο ήµαρχος Βριλησσίων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΗΔ-ΞΓΕ Αριθ. Απόφασης 580/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πίστωσης οφειλόµενων τιµολογίων παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ANNA TRAVEL. ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΥΠΟΨΗ Κου Προέδρου Κου Οφθαλµίδη Παναγιώτη

ANNA TRAVEL. ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΥΠΟΨΗ Κου Προέδρου Κου Οφθαλµίδη Παναγιώτη 1 ANNA TRAVEL Αθήνα, 14/05/14 Κουµπάρη 5 Πλατεία Κολωνακίου Αθήνα Τ.Κ. 106.74 Τηλ: 210-3607222 Fax: 210-3607221 Κιν: 6944701878 e-mail: annaal@otenet.gr hellenic@annatravel.gr www.annatravel.gr ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 2 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Μία Εκπαιδευτική Διημερίδα Φαρμακοποιών με στόχο την εξέλιξη του Φαρμακείου στη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Για τους Φαρμακοποιούς όλης της Ελλάδας και τους συνεργάτες τους! Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα