Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ρόδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ρόδου"

Transcript

1 2013 Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ρόδου

2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικές πληροφορίες για τα Πειραματικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα Εποπτεία Πειραματικών Σχολείων από το Π.Τ.Δ.Ε. και φόρτος εργασίας Ειδικές παρεμβάσεις σε συνεργασία με τους διδάσκοντες του Π.Τ.Δ.Ε Προβλήματα που εντοπίζονται σε διαστάσεις της εκπαιδευτικής πραγματικότητας Χώροι του Σχολείου Εξοπλισμός και Διαθέσιμα Μέσα του Σχολείου Οικονομικοί Πόροι του Σχολείου Μέλη του προσωπικού του Σχολείου Ανάπτυξη του Σχολικού Προγράμματος με βάση την πιθανή αναπηρία και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών Διαχείριση και Αξιοποίηση των Μέσων και των Πόρων Σχέσεις μεταξύ του Προσωπικού του Σχολείου Σχέσεις μεταξύ Προσωπικού του Σχολείου-Μαθητών Ανάπτυξη στόχων των Αναλυτικών Προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) σε συνδυασμό με τα Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Παιδαγωγικών Πρακτικών και Πρακτικών Αξιολόγησης των Μαθητών Ανάπτυξη και Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Παρεμβάσεων Υποστήριξη της Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Κατάρτισης και Εξέλιξης του Προσωπικού του Σχολείου Παρακολούθηση της Φοίτησης και της Σχολικής Διαρροής, καθώς και των Εγγραφών σε επόμενο, διαδοχικό εκπαιδευτικό πλαίσιο ΕΑΕ Εξέλιξη και πρόοδος των μαθητών (γνωστική, συναισθηματική, κοινωνική, αισθητηριακή, κ.ά.) Ενισχυτικές, Υποστηρικτικές και Αντισταθμιστικές Παρεμβάσεις Παρουσίαση καταληκτικών προτάσεων που προκύπτουν... 19

3 1. Εισαγωγικές πληροφορίες για τα Πειραματικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα Τα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία είναι συνολικά 5609 (σχολικό έτος ) και από τον παρακάτω πίνακα προκύπτουν συνολικά 28 Δημόσια Πειραματικά Σχολεία, δηλ. το 0,5 % επί του συνόλου. Τα Δημόσια Νηπιαγωγεία είναι συνολικά (σχολικό έτος ) και από τον παρακάτω πίνακα προκύπτουν συνολικά 14 Πειραματικά Δημόσια Νηπιαγωγεία, δηλ. περίπου το 0,2% επί του συνόλου. Τα Δημόσια Ειδικά Δημοτικά Σχολεία είναι συνολικά 175 (σχολικό έτος ) και από τον παρακάτω πίνακα προκύπτουν συνολικά 5 Δημόσια Ειδικά Δημοτικά Πειραματικά, δηλ. περίπου το 3 % επί του συνόλου. 2. Εποπτεία Πειραματικών Σχολείων από το Π.Τ.Δ.Ε. και φόρτος εργασίας Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης με το Εποπτικό Συμβούλιο καθοδηγεί επιστημονικά τρία δημοτικά σχολεία: 1. 1 ο 6/θέσιο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου, 2. 2 ο 6/θέσιο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου, 3. Ειδικό Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Ρόδου. Για την οργάνωση των πιλοτικών παρεμβάσεων, την επικοινωνία, τη στήριξη των Π.Σ. απαιτείται να εργάζεται ένας αποσπασμένος εκπαιδευτικός στα παρακάτω πεδία δραστηριοτήτων: 1. Προετοιμασία και ανάπτυξη ετήσιου σχεδίου εργασίας σε συνεργασία με το εποπτικό συμβούλιο o Ενημέρωση του αποσπασμένου εκπαιδευτικού σχετικά με τα Πειραματικά σχολεία o Γνωριμία και επικοινωνία με τα μέλη ΔΕΠ/407 o Σχεδιασμός ετήσιου πλάνου εργασίας Γι αυτό το πεδίο δραστηριότητας απαιτείται φόρτος εργασίας 2 εβδομάδες (70 ώρες) 2. Προσανατολισμός και γνωριμία με τους νέους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων και ενημέρωση σχετικά o με την αποστολή των πειραματικών σχολείων, o τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους, Γι αυτό το πεδίο δραστηριότητας απαιτείται φόρτος εργασίας περίπου 3 εβδομάδες (35 εκπαιδευτικοί επί 2 ώρες με τον καθέναν απ αυτούς =70 ώρες) 3. Σχεδιασμός και Οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων

4 o καταγραφή επιμορφωτικών αναγκών στους εκπαιδευτικούς των πειραματικών σχολείων o επικοινωνία με τους σχολικούς συμβούλους του γραφείου εκπαίδευσης o συντονισμός και προσχεδιασμός κοινών επιμορφωτικών δράσεων o οργανωτική στήριξη των επιμορφώσεων δημιουργία εγγράφων και υλικού Γι αυτό το πεδίο δραστηριότητας απαιτείται φόρτος εργασίας περίπου 2 εβδομάδες (70 ώρες) 4. Επικοινωνία και συντονισμός του αποσπασμένου με τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες σχετικά o με τις προτάσεις των μελών ΔΕΠ o το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων o το σχεδιασμό ενδοσχολικών επιμορφώσεων Γι αυτό το πεδίο δραστηριότητας απαιτείται φόρτος εργασίας περίπου 2 εβδομάδες (35 εκπαιδευτικοί επί 1,5 ώρες με τον καθέναν απ αυτούς =52 ώρες) 5. Οργανωτική εργασία για o την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς (δημιουργία καταστάσεων εντύπων, λίστα με ), o την ετοιμασία διοικητικών εγγράφων και την αλληλογραφία με τα αρμόδια γραφεία (Γραφείο Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας) o διεκπεραίωση εγγράφων εντός του ΠΤΔΕ που σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές παρεμβάσεις τν μελών ΔΕΠ/407 o κατάρτιση προγράμματος ερευνητικών προγραμμάτων o προετοιμασία επιμορφωτικών δράσεων και υλικού Γι αυτό το πεδίο δραστηριότητας απαιτείται φόρτος εργασίας 3 εβδομάδων (105 ώρες) 6. Προετοιμασία των εκπαιδευτικών/ερευνητικών δράσεων o επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς για την προετοιμασία των δράσεων προετοιμασία της υλικοτεχνικής υποδομής, π.χ. έλεγχος και ετοιμασία του εργαστηρίου υπολογιστών, πειραμάτων κ.α. Γι αυτό το πεδίο δραστηριότητας απαιτείται φόρτος εργασίας 3 εβδομάδων (105 ώρες) 7. Συμβουλευτική και στήριξη των εκπαιδευτικών o αρχική συμβουλευτική των εκπαιδευτικών ως προς την ιδέα, την προσέγγιση της δράσης o καθοδήγηση των εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης του σχεδίου δράσης Γι αυτό το πεδίο δραστηριότητας απαιτείται φόρτος εργασίας περίπου 3 εβδομάδες (35 εκπαιδευτικοί επί 2 ώρες με τον καθέναν απ αυτούς =70 ώρες) 8. Παρουσία του αποσπασμένου εκπαιδευτικού κατά τις παρεμβάσεις o στήριξη των δράσεων

5 Γι αυτό το πεδίο δραστηριότητας απαιτείται φόρτος εργασίας 4 εβδομάδων περίπου (35 τμήματα επί τρεις ώρες = 105 ώρες) 9. Συμβουλευτική ανατροφοδότηση σχεδιασμού και εφαρμογής o των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων Γι αυτό το πεδίο δραστηριότητας απαιτείται φόρτος εργασίας 2 εβδομάδων (35 εκπαιδευτικοί επί 1,5 ώρες με τον καθέναν απ αυτούς =52 ώρες) 10. Συνεργασία αποσπασμένου εκπαιδευτικού, εκπαιδευτικών των Πειραματικών Σχολείων και εποπτικού Συμβουλίου o για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών παρεμβάσεων, τον επαναπροσδιορισμό της οργάνωσης και της διαδικασίας των δράσεων για τον επόμενο ακαδημαϊκό έτος Γι αυτό το πεδίο δραστηριότητας απαιτείται φόρτος εργασίας 2 εβδομάδων (35 εκπαιδευτικοί επί 1,5 ώρες με τον καθέναν απ αυτούς =52 ώρες) 11. Επικοινωνία και συντονισμός ενεργειών και δράσεων με στόχο o την ενημέρωση και επικοινωνία γονέων και των συλλόγων των Πειραματικών Σχολείων, o την επικοινωνία με φορείς συνεργασίας, π.χ. φορείς διάγνωσης, ψυχολογικής στήριξη τη δημιουργία πλαισίου επικοινωνίας με τοπικούς φορείς της κοινωνίας Γι αυτό το πεδίο δραστηριότητας απαιτείται φόρτος εργασίας 1 εβδομάδας (35 ώρες) 12. Στήριξη της προβολής και της παρουσίασης της κάθε σχολικής μονάδας στο διαδίκτυο με σχολική ιστοσελίδα o επικοινωνία με διευθυντές και εκπαιδευτικούς των Πειραματικών Σχολείων, o συλλογή υλικού σχεδιασμός των σχολικών ιστοσελίδων στήριξη των εκπαιδευτικών για τη δημιουργία των ιστοσελίδων Γι αυτό το πεδίο δραστηριότητας απαιτείται φόρτος εργασίας 4 εβδομάδες (140 ώρες) Περίπου 27 εβδομάδες εργασίας επί 35 ώρες = 945 ώρες 3. Ειδικές παρεμβάσεις σε συνεργασία με τους διδάσκοντες του Π.Τ.Δ.Ε. Κάθε σχολικό έτος οργανώνονται πιλοτικές παρεμβάσεις, ερευνητικές δράσεις και επιμορφώσεις σε συνεργασία με τα Πειραματικά Σχολεία. Σχολικό έτος 2008/09

6 Κατά το σχολικό έτος 2008/09 σχεδιάστηκαν συνολικά 9 πιλοτικές παρεμβάσεις και δύο επιμορφωτικές δράσεις. Ακολουθούν επιγραμματικά οι τίτλοι: Πιλοτικές παρεμβάσεις και καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις στη διδασκαλία 1. Διαδικαστικό μοντέλο παραγωγής λόγου σε ηλεκτρονικό περιβάλλον 2. Διδασκαλία ολόκληρου λογοτεχνικού κειμένου 3. Ποίηση και μυθολογία 4. Γλωσσικό μάθημα 5. Διαφήμιση και εφηβεία 6. Διαπολιτισμικό e-ημερολόγιο 7. e-ραδιόφωνο 8. Διαστάσεις της προσωπικότητας μέσα από τη φωτογραφία (φωτοκολάζ) 9. Παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού με τα λογισμικά «exe» ή/και «Hotpotatoes» Επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς 1. Τα λογισμικά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 2. Ιστοσελίδα του σχολείου μας Πρακτικές Ασκήσεις φοιτητών Στα Πειραματικά Σχολεία πραγματοποιούνται και στις τρεις φάσεις της πρακτικής Άσκησης (Α, Β και Γ ) πρακτικές ασκήσεις για τρία εξάμηνα. Πραγματοποίηση Ερευνών 1. Κατά το σχολικό έτος πραγματοποιηθήκαν συνολικά 7 έρευνες. Σχολικό έτος 2009/10 Πιλοτικές παρεμβάσεις και καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις στη διδασκαλία Κατά το σχολικό έτος 2009/10 λόγω της δραστικής μείωσης αποσπασμένων εκπαιδευτικών από το Π.Τ.Δ.Ε. οι παρεμβάσεις περιορίστηκαν σε έξι, όπως επιγραμματικά πιο κάτω: 1. Μονοπάτια δημιουργικής σκέψης 2. Διδασκαλία ολόκληρου λογοτεχνικού κειμένου 3. Δράση με γραφή & ανάγνωση - Οι εκπαιδευτικοί ως αναγνώστες 4. Ψηφιακή τάξη διδασκαλία με φορητούς υπολογιστές 5. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 6. "Διαδικασίες ενσωμάτωσης των Μαθηματικών λογισμικών του ΠΙ (ΕΛΠΙΜ) στη διδακτική πράξη" Επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς 1. Μεθοδολογία διδακτικού σχεδιασμού για την προώθηση των νέων Μέσων και Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση 2. Ο διαδραστικός Πίνακας στην Εκπαίδευση Πρακτικές Ασκήσεις φοιτητών

7 1. Στα Πειραματικά Σχολεία πραγματοποιούνται και στις τρεις φάσεις της πρακτικής Άσκησης (Α, Β και Γ ) πρακτικές ασκήσεις για τρία εξάμηνα. Πραγματοποίηση Ερευνών 2. Κατά το σχολικό έτος πραγματοποιηθήκαν συνολικά 6 έρευνες. Σχολικό έτος 2010/11 Κατά το σχολικό έτος 2010/11 τα Πειραματικά Σχολεία παρουσιάζουν εντονότατα προβλήματα αναφορικά με τη στελέχωση τους. Από το Σεπτέμβρη μέχρι και σήμερα δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς ειδικότητες, π.χ. ξένες γλώσσες, φυσική αγωγή, μουσική, καλλιτεχνικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καλύπτεται οριακά το πρόγραμμα σπουδών. Επίσης σημαίνει, ότι η ύπαρξη κενών θέσεων στα Πειραματικά, πέρα από τις αρνητικές συνθήκες που έχει σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα, καταστρατηγεί επιπλέον το θεσμικό ρόλο των συγκεκριμένων σχολείων, καθώς επίσης και την επιστημονική έρευνα και τις ενδοσχολικές επιμορφωτικές δράσεις που προγραμματίζονται από το Π.Τ.Δ.Ε. Επιπλέον, η πλημμύρα στο υπόγειο των Πειραματικών σχολείων με την μερική βλάβη του Server και ο εσωτερικός «δανεισμός» εξαρτημάτων από το Server των Πειραματικών για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθιστούν αδύνατη την πραγματοποίηση πολλών πειραματικών παρεμβάσεων με Νέα Μέσα και Τεχνολογίες. Πιλοτικές παρεμβάσεις και καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις στη διδασκαλία Κατά το σχολικό έτος εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα «Αυτοαξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου» από το 4/θεσιο Ειδικό Πειραματικό Σχολείο. Η σχολική μονάδα αυτή είναι 1 από τις συνολικά 3 που συμμετέχουν στη νησί της Ρόδου. Επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς 1. Εργασίες κατ οίκον (σε συνεργασία με τους συμβούλους της Α θμιας εκπαίδευσης) 2. Η διαδικασία μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο (σε συνεργασία με τους συμβούλους της Α θμιας εκπαίδευσης) Πρακτικές Ασκήσεις φοιτητών Στα Πειραματικά Σχολεία πραγματοποιούνται και οι τρεις φάσεις της πρακτικής Άσκησης (Α, Β και Γ ) πρακτικές ασκήσεις για τρία εξάμηνα. Σχολικό έτος 2011/12 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Αγωγής, Πολιτιστικών Θεμάτων, Comenius- Leonardo da Vinci και etwinning)

8 2. Υλοποίηση Προγραμμάτων στα πλαίσια της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Α τάξη Μυθολογικά Χρόνια μέσα από Λογοτεχνικά αναγνώσματα-πολιτιστικό Ασφαλώς Κυκλοφορώ-Αγωγής Υγείας Αειφόρο Σχολείο Β τάξη Γνωριμία της τάξης με φορείς του Τόπου Πολιτιστικό Ασφαλώς Κυκλοφορώ-Αγωγής Υγείας Αειφόρο Σχολείο Αειφόρο Σχολείο Γ τάξη Μυθολογικά χρόνια μέσα από μυθολογικά αναγνώσματα Πολιτιστικό Ασφαλώς Κυκλοφορώ-Αγωγής Υγείας Αειφόρο Σχολείο Ε τάξη Κλασικά χρόνια μέσα από Λογοτεχνικά αναγνώσματα Πολιτιστικό Ασφαλώς Κυκλοφορώ-Αγωγής Υγείας Αειφόρο Σχολείο Δ τάξη Βυζαντινή Ιστορία Πηγές-Διαθεματικές προσεγγίσεις Πολιτιστικό Ασφαλώς Κυκλοφορώ-Αγωγής Υγείας Πέρυσι δουλεύτηκαν από τη δασκάλα: Παντελίδου Ιωάννα Αειφόρο Σχολείο Διευθύντρια Δημιουργία Ιστοσελίδας Πολιτιστικό Περιβαλλοντικές-Οικολογικές Διαθεματικές προσεγγίσειςπεριβαντολογικό Αειφόρο Σχολείο Τμήμα Ένταξης Βαξοβάνου Σοφία Εθνικά Σύμβολα-πολιτιστικές προσεγγίσεις Πολιτιστικό Εφαρμογές Η/Υ Πολιτιστικό Στ τάξη Νεότερη Ιστορία Διαθεματικές Λογοτεχνικές Προσεγγίσεις Πολιτιστικό Μουσικοχορευτικά Δρώμενα σε επίκαιρες στιγμές της σχολικής χρονιάς Πολιτιστικό Αειφόρο Σχολείο Ολοήμερο Διατροφικές συνήθειες-αγωγή Υγείας Τεχνολογική έκρηξη-ασφάλεια στο Διαδίκτυο- Πολιτιστικό

9 1) Κοινωνικοί Προβληματισμοί τάξεις: Γ Δ Ε Στ 2) Το Νερό του Πλανήτη, επιτυχία δράσεων μέσα από τη συνεργασία τάξεις: Γ Δ Ε Στ Σχολικό έτος 2012/13 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Comenius- Leonardo da Vinci και etwinning) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ A Τάξη: Α)Υγιεινή Στόματος Β)Πράσινη πόλη Γ)Λογοτεχνία Β Τάξη: Α) Το δένδρο στη ζωή μας Β) Οι εποχές του χρόνου και οι μήνες του Γ) Το δικό μας παραμύθι/η ανατροπή ενός παραμυθιού Β2: Α) Ζώα που κινδυνεύουν Β)Υγιεινή διατροφή Τρόπος και διατροφικές συνήθειες Γ) Κυκλοφοριακή αγωγή : Μαθαίνω τα σήματα Γ1: Α)Μια σταγόνα θησαυρός: από την ελιά στο λάδι Β)Η θάλασσα είμαι εγώ και βοήθεια για τα ζώα μου ζητώ Γ)Ανακυκλώνω και δεν αναλώνω Γ2: Α)Τόσο διαφορετικός μα τόσο ίδιος Β)Οι περιπέτειες του Οδυσσέα Γ)Το θέατρο σκιών : Καραγκιόζης Δ2: Α)Προστατεύω τους φίλους μου τα δόντια Β)Καίγεται το δάσος καίγεται το σπίτι μου. Μολύνω το νερό σημαίνει Ε1: Α)Μέλισσες και μέλι, ένας γλυκός θησαυρός Β)Μεσογειακή διατροφή: Λάδι και ψωμί Γ)Το σχολείο μας και η ιστορία του

10 Ε2: Α)Ο κινηματογράφος Β)Γνωρίζω το περιβάλλον του τόπου μου Γ)Τα επαγγέλματα του τόπου μας ΣΤ2: Α)Μεσογειακή διατροφή: Ένας θησαυρός στο πιάτο μας Ομάδες τροφίμων θρεπτικά συστατικά Άσκηση Διαφήμιση παιδική παχυσαρκία Β)Προστατεύουμε τα παιδιά από Γ)Το κλίμα αλλάζει Η Γη βοήθεια μας φωνάζει Αγγλικών: 1. Virtual eclass: Τα παραμύθια, οι μύθοι και οι ιστορίες του τόπου μου 2. e-twinning: "Fairytales of our region" Τα παραμύθια της περιοχής μας - Ομοιότητες και διαφορές με άλλες χώρες. 3. Στοιχεία Λογοτεχνικής Μετάφρασης: Μεταφράζοντας παραμύθια Συνεργάζονται οι εκπαιδευτικοί: Καρβουνίδης Σαράντης, Μαντικού Σταματία Πληροφορική: Α)Ψηφιακή πραγματικότητα, η νέα διάσταση του σύγχρονου σχολείου Β)Η πολιτισμική κληρονομιά της Ρόδου μέσα από την ψηφιακή ματιά των σύγχρονων εξερευνητών της. Γ)Ψηφιακή παρουσίαση της ζωής και του έργου μιας σημαντικής προσωπικότητας. Ολοήμερο Α: Α)Δόντια φροντισμένα Δόντια γερά Β)Κάνοντας πλοήγηση στη διατροφική πυραμίδα Γ)Ο «πράσινος κόσμος της Ρόδου» Ολοήμερο Β: Α)Κυκλοφορώντας με γνώση και άποψη Β)Εικόνα και τοπική πραγματικότητα Η δύναμη της φωτογραφίας φωτογραφική αποτύπωση Γ)Διευρύνοντας τις λογοτεχνικές μου αναζητήσεις: «Διεθνείς αναγνώσεις στα παιδικά κλασικά λογοτεχνικά κείμενα» Ολοήμερο Γ: Α)Διάστημα Δομή και εξερεύνηση Β)Όταν οι κανόνες γίνονται παραμύθι Γ)Ασφαλώς κυκλοφορώ Διευθύντρια: Α) Σχολική ζωή και η αειφορική προσέγγιση(μαθητής-σχολείο-κοινωνία & η ψηφιοποίηση) Β) Διαμορφώνοντας οικολογική συνείδηση μέσα από ένα BLOG-Οι ψηφιακά εγγράμματοι μικροί-πολίτες Γ)Το μαθητικό έντυπο και η στροφή προς την Αειφορία: έκδοση και ψηφιοποίηση

11 Εκπαιδευτικοί όμιλοι (ενδεικτικά). Όμιλος περιβάλλοντος Όμιλος μαθηματικών Όμιλος αγγλικών Όμιλος πληροφορικής Όμιλος λογοτεχνίας 4. Προβλήματα που εντοπίζονται σε διαστάσεις της εκπαιδευτικής πραγματικότητας Οι ακόλουθες διατυπώσεις αποτυπώνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Πειραματικά Σχολεία σε 15 καίριες εκπαιδευτικές διαστάσεις. Τα στοιχεία αυτά συλλέχτηκαν από τους 4 διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων μετά από αποστολή ημιδομημένων ερωτηματολογίων Χώροι του Σχολείου Ο αριθμός των αιθουσών που βρίσκονται στη διάθεση των Πειραματικών Σχολείων δεν είναι επαρκής και δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Αναλυτικού Προγράμματος. Δεν υπάρχουν αίθουσες Ξένων Γλωσσών, Μουσικής, Εικαστικών, Πληροφορικής, Θεατρικής Αγωγής ούτως ώστε κάθε μάθημα να έχει το χώρο του με τις προδιαγραφές που σήμερα απαιτούνται για τη σωστή οργάνωση μιας σύγχρονης διδασκαλίας. Αλλά και οι υπάρχουσες αίθουσες στερούνται από τεχνικής άποψης βασικών αναγκών θέρμανσης καιν προστασίας, καθώς τα κουφώματα χαρακτηρίζονται τραγικά για Σ.Μ, με όποιους κινδύνους συνεπάγεται μια τέτοια κατάσταση. Ειδικότερα για το 1ο Δ.Σ καθώς οι σχολικοί χώροι δεν επαρκούν, το Σχολείο στεγάζεται σε τρεις ορόφους. Υπόγειο, 1ος όροφος και 2ος όροφος. Ετσι χάνεται η συνοχή του. Παράλληλα υπάρχουν χώροι που βρίσκονται στο υπόγειο του κτηρίου και είναι δύσκολα προσβάσιμοι και ακατάλληλοι για μικρά παιδιά. Χάνεται αρκετός χρόνος και ο φυσικός φωτισμός δεν επαρκεί. Όσον αφορά την καταλληλότητα των εξωτερικών σχολικών χώρων είναι κι αυτή ανεπαρκής. Η αυλή του σχολείου είναι πολύ μικρή τόσο για την ώρα διαλείμματος, όσο και για τα προγράμματα φυσικής αγωγής και παιδαγωγικού παιχνιδιού. Ο αριθμός των παιδιών είναι τέτοιος που είναι απαγορευτικός και αν προσθέσουμε την έλλειψη τουαλετών, δαπέδου για αθλοπαιδιές, κλειστού γυμναστηρίου, δημιουργούν μια ασφυκτική και γεμάτη ένταση αυλή που μεταφέρεται πολλές φορές και στην τάξη. 1. Αν και εφόσον το Υπουργείο εμμείνει στις θέσεις του περί κατάργησης του Διδασακλείου από το σχολ. Έτος , να επανέλθουν οι χώροι χρήσης του στα Πειραματικά Σχολεία, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας νέων χώρων διδασκαλίας και ανάπτυξης εργαστηρίων Πληροφορικής.

12 2. Εκπόνηση τεχνικής μελέτης που θα αφορά τη μετατροπή των χώρων του υπογείου σε διδακτικά «βιώσιμους», αποκλειστικά για μαθήματα ειδικοτήτων και εργαστηρίων. 3. Ένταξη του κόστους αντικατάστασης των κουφωμάτων σε τεχνικές μελέτες του Δήμου Ρόδου 4. Αξιοποίηση κλειστού γυμναστηρίου 5. Στρώσιμο της αυλής με κατάλληλα υλικά 6. Δημιουργία αίθουσας χορού 7. Δημιουργία εξωτερικών τουαλετών 4.2. Εξοπλισμός και Διαθέσιμα Μέσα του Σχολείου Τα Πειραματικά Σχολεία διαθέτουν ελάχιστα μέσα ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός σύγχρονου Α.Π. Οι αίθουσες διαθέτουν από 1 Η/Υ με τον εκτυπωτή τους. Ο ένας projector μετακινείται από αίθουσα σε αίθουσα για να καλύψει τις ανάγκες των εκπ/κών, ενώ το μοναδικό φωτοτυπικό μηχάνημα δεν επαρκεί για να καλύψει στο σύνολό τις ανάγκες της Σ.Μ. Το κοινό εργαστήρι πληροφορικής, λόγω της παλαιωμένης κατάστασης των Η/Υ αλλά και του υπόγειου χώρου δύσκολα καλύπτει τις ανάγκες μαθητών και εκπ/κών. Τηλεοράσεις και videos δεν υπάρχουν σε τάξεις, παρά μόνο 1 TV και 1DVD στο χώρο του υπογείου. Εχουν γίνει αρκετές προσπάθειες και μέσω του ΟΣΚ, του Συλλόγου Γονέων, του Πανεπιστημίου αλλά σίγουρα χρειάζεται ακόμη αρκετή προσπάθεια και κυρίως είναι αναγκαίο να εξευρεθούν οικονομικοί πόροι για να φτάσουμε στο άριστο. Το παιδαγωγικό υλικό και τα εξειδικευμένα προγράμματα που συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες, χρειάζονται βελτίωση και υποστήριξη. Επίσης το προσωπικό πρέπει να επιμορφωθεί για να κατακτήσει νέους τρόπους διδασκαλίας. Το Υπουργείο μέσω του Ο.Σ.Κ να θέσει σε άμεση προτεραιότητα τον εξοπλισμό των Πειραματικών Δ.Σ ενώ τα Πανεπιστήμια να διαθέτουν μέρος από τον προϋπολογισμό των δημοσίων επενδύσεων στον εκσυγχρονισμό των Πειραματικών Δ.Σ που είναι ενταγμένα σ αυτά. Επίσης αν μαζί με όλους αυτούς τους φορείς συνεισφέρει και ο σύλλογος Γονέων, τότε ίσως να καλυφθούν αρκετές από τις ανάγκες των Πειραματικών. Ο εφοδιασμός τριών τουλάχιστον τάξεων με διαδραστικούς πίνακες υποστήριξης της ήδη υπάρχουσας ψηφιακής τάξης είναι αναγκαίος. Επιπλέον χρειάζεται εποπτικό υλικό για να καλύπτει γνωστικούς άξονες των προγραμμάτων. Να υπάρξει θέση καθαρίστριας διορισμένης από το υπουργείο. Να βρεθεί λύση για τα αναλώσιμα και τη συντήρηση των μηχανημάτων καθώς και αγοράς μελανιών.

13 4.3. Οικονομικοί Πόροι του Σχολείου Η συνεχής μείωση των εσόδων των Σ.Ε από τον τακτικό προϋπολογισμό, αλλά και η συνθετότητα της δομής των Πειραματικών Δ.Σ της 13ης Ε.Σ.Ε, την έχουν οδηγήσει σε καθαρά διαχειριστικό ρόλο με πάγια έξοδα που δεν καλύπτουν σχεδόν καμία από τις πραγματικές ανάγκες των Σ.Μ. Λίγα χρήματα και πολλά σχολεία στην ίδια Σ.Ε τα οποία συγχρόνως δε χρηματοδοτούνται με ορθολογικό τρόπο από πλευράς Ο.Τ.Α, αφού μέχρι τώρα λαμβανόταν υπόψη αποκλειστικά το κριτήριο του πληθυσμού των μαθητών ανά σχολείο χωρίς να συνυπολογίζονται η παλαιότητα του κτιρίου, η κατάσταση των χρηστικών χώρων και φυσικά το ταμειακό υπόλοιπο των υπολοίπων Σ.Ε κατά το χρόνο της χρηματοδότησης. Ιδιαίτερο δε βάρος αποτελεί το κόστος καθαρισμού το οποίο θα πρέπει να αναληφθεί από την Πολιτεία σε όλα και σε ένα μέρος από τα σχολεία. 1.Σταθερή και τακτική χρηματοδότηση στα πλαίσια των νέων Σ.Ε που θα προκύψουν 2. Ετήσια, σταθερά και τακτικά προϋπολογισμένα έσοδα από το Πρόγραμμα επενδύσεων των Πανεπιστημίων αναφέρεται στο Προεδρικό διάταγμα και εξεύρεση πόρων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τοπικούς φορείς. 3. Χρηματοδότηση που κριτήριο θα έχει τον αριθμό των μαθητών, αιθουσών, παλαιότητας και κατάστασης κτιριακής αλλά και η οποία θα λαμβάνει υπόψη το ταμειακό υπόλοιπο των Σ.Ε. 4. Διαχωρισμός της 13ης Ε.Σ.Ε σε επιμέρους (Δημοτικά και Ν/γεία) Ενίσχυση του Σχολείου και από το Πανεπιστήμιο Το κάθε Σχολείο να είναι ανεξάρτητο οικονομικά. Να μην υπάρχει συνδιαχείρηση, μαζί με άλλα σχολεία Μέλη του προσωπικού του Σχολείου Κάθε νέο σχολικό έτος η πληρότητα σε εκπ/κό προσωπικό τίθεται υπό αμφισβήτηση αν σκεφτεί κανείς ότι η σύνθεση του Σχολείου αλλάζει κάθε σχολική χρονιά και αυτό είναι μειονέκτημα. Οι περισσότεροι συνάδελφοι είναι νέοι και παραμένουν για ένα έτος χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το υπάρχον εκπ/κό προσωπικό σε ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό δεν ανταποκρίνεται σε επιστημονική παιδαγωγική κατάρτιση και εμπειρία αφού διαθέτει μεταπτυχιακά, μετεκπαιδεύσεις, δημοκρατική προσωπικότητα και ήθος. Δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις για Μουσική, Καλλιτεχνικά, Φ. Αγωγή και Γλώσσες και η παρουσία των ειδικοτήτων (Φ.Α, Μουσικής Ειοκαστικών) σε ώρες ικανές που να καλύπτουν τα 6/θ Δ.Σ είναι μάλλον απίθανη. 1. Να δημιουργηθούν οργανικές θέσεις και για τις ειδικότητες. Σε περίπτωση που αυτό δε γίνεται να δίδεται σαφής προτεραιότητα μέσω Π.Δ στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Πειραματικών σε δασκάλους και ειδικότητες. Ιδιαιτέρως οι ειδικότητες είναι στο σύνολό τους απαραίτητες για να μπορούν οι εκπ/κοί να τυγχάνουν μειωμένου ωραρίου για την εκπόνηση των ερευνητικών τους προγραμμάτων και άλλων υποχρεώσεων.

14 2. Να προβλέπεται μέσω Προεδρικού Διατάγματος ή Υπουργικής Απόφασης η δυνατότητα λειτουργικής κάλυψης των Πειραματικών με έναν (1) επιπλέον εκπ/κό. 3. Προκειμένου να γίνεται ευκολότερη η οργανική κάλυψη των κενών θέσεων, να μειωθεί ο υποχρεωτικός χρόνος της παραμονής των εκπ/κών στην οργανική τους θέση από 3 σε 2 έτη όπως συμβαίνει και στις θέσεις των υπολοίπων σχολείων. 4. Να τυγχάνει ο εκπ/κός που υπηρετεί στα Πειραματικά πρόσθετης μοριοδότησης, είτε για την μετάθεσή του είτε για τα προσόντα του. 5. Επειδή οι συνάδελφοι είναι νέοι να γίνονται σεμινάρια από το Πανεπιστήμιο κατά τακτά χρονικά διαστήματα για επιμορφώσεις με βεβαιώσεις πιστοποιημένες και μοριοδοτούμενες. 6. Να προκηρυχτεί οργανική θέση εργοθεραπευτή, κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου 7. Να πραγματοποιηθούν επιδοτούμενα σεμινάρια πάνω από 300 ώρες για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε εργαλεία και σύγχρονες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις Ανάπτυξη του Σχολικού Προγράμματος με βάση την πιθανή αναπηρία και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών Το Σχολικό πρόγραμμα πρέπει να είναι αποτελεσματικό. Να δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς, ανάλογα με τις περιστάσεις να γίνονται ελιγμοί, αλλαγές και να συμβαδίζει με το μαθητικό δυναμικό. Τόσο ο Διευθυντής του Σχολείου, όσο και οι εκπαιδευτικοί να έχουν γνώσεις σχετικές και τα προγράμματα να υποστηρίζονται από ειδικούς. Να υπάρχει η σχετική τάξη αλλά τις περισσότερες ώρες τα παιδιά να είναι ενταγμένα στις τάξεις του Σχολείου. Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα Ειδικής Αγωγής, απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, γνώση του αντικειμένου και από το Διευθυντή του Σχολείου και καλή συνεργασία με τους γονείς. Αυτονομία και συμβουλευτική από εξειδικευμένο προσωπικό (κοινωνική λειτουργόςπαιδοψυχολόγος-σύμβουλος οικογένειας) 4.6. Διαχείριση και Αξιοποίηση των Μέσων και των Πόρων Δυστυχώς οι πόροι είναι μηδαμινοί. Όπως αναφέραμε παραπάνω, η κακή οικονομική κατάσταση της Σ.Ε φέρει σε δεινή οικονομική θέση τον προγραμματισμό των Πειραματικών Σχολείων. Αυτά που διατίθενται ξοδεύονται κυρίως σε απαραίτητα αναλώσιμα για παροχή υπηρεσιών από βλάβες των μηχανημάτων και αγορά ανταλλακτικών κι όχι σε δράσεις και έργα ανάπτυξης του Α.Π και δραστηριοτήτων για τους μαθητές. Η αδυναμία αντικατάστασης των υλικών του εργαστηρίου Φ/Χ μετά τη διάρρηξη και καταστροφή του, κάνει σχεδόν αδύνατη τη χρήση του. Η έλλειψη χώρων έχει αποβεί

15 δυστυχώς μοιραία και για τη βιβλιοθήκη που στεγάζεται σε αίθουσα του υπογείου η οποία χρησιμοποιείται και σαν αποθήκη και σαν αίθουσα χορού και αίθουσα προβολής. Το κάθε σχολείο πρέπει να είναι οικονομικά αυτόνομο. Οι Διευθυντές των Σχολείων να φοιτούν σε σχολή που έχει σχέση με το αντικείμενο και οι αποφάσεις να παίρνονται με τη συνεργασία Διευθυντή Δασκάλων και γονιών. Πρόσληψη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Αναβάθμιση κτιριακής εγκατάστασης καινούρια κουφώματα,θέρμανση Αξιοποίηση του θεάτρου Σχέσεις μεταξύ του Προσωπικού του Σχολείου Το σχολείο είναι μια μεγάλη οικογένεια. Όπως τα μέλη της οικογένειας πρέπει να είναι αγαπημένα και να ζουν αρμονικά, το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και στα σχολεία. Οι σχέσεις εκπαιδευτικών, προσωπικού, Διευθυντή, πρέπει να είναι αρμονικές, να τίθενται στη βάση ισότητας,συνεργασίας και καθήκοντος. Υπεύθυνος για το κλίμα που επικρατεί σε ένα σχολείο,κατά μεγάλο βαθμό είναι ο Διευθυντής,αλλά και οι εκπαιδευτικοί. Η συλλογική δράση θα πρέπει να είναι σε καλύτερα επίπεδα και ο ανταγωνισμός μικρότερος. Ο Διευθυντής ως ο Πατέρας της οικογένειας, πρέπει να είναι ανεκτικός, συνεργάσιμος και να προλαβαίνει καταστάσεις. Να είναι το παράδειγμα,αλλά και ο κρίκος που ενώνει την αλυσίδα. Επίσης να είναι δημοκρατικός και να γίνεται διεξοδική συζήτηση για το θέμα αυτό σε σύσκεψη του συλλόγου διδασκόντων αλλά και σε παιδαγωγικές συναντήσεις με ειδικούς επιστήμονες. Αν υπάρχει δυνατότητα στελέχωση του σχολείου με τέτοιους Σχέσεις μεταξύ Προσωπικού του Σχολείου-Μαθητών Οι σχέσεις εκπ/κών και μαθητών διέπονται από τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων ρόλων, με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν μέσα από τους ίδιους τους ρόλους. Οι σχέσεις του προσωπικού με τους μαθητές είναι το άπαν για την καλή λειτουργία του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει ταυτόχρονα να είναι φίλοι των παιδιών αλλά και οι άνθρωποι που επιβάλλονται και επιβλέπουν στην τήρηση των κανόνων. Οι μαθητές πρέπει να νιώθουν ισότιμοι,να συμμετέχουν στη ζωή του σχολείου και να μη νιώθουν ότι είναι τα πιόνια που κινούνται καθημερινά για να μάθουν κάτι. Ένα σχολείο φαίνεται πετυχημένο, όταν υπάρχει αλληλοσεβασμός ανάμεσα στα μέλη του και όλοι νιώθουν ευχάριστα στο σχολικό περιβάλλον. Οι μαθητές μαθαίνουν, προσλαμβάνουν τη γνώση, αντιλαμβάνονται την αξία των κανόνων, της συνεργασίας, του αλληλοσεβασμού ενώ οι εκπ/κοί με αίσθημα ευθύνης, αντικειμενικότητας και δικαιοσύνης διδάσκουν τους μαθητές. Η συνεργασία των μαθητών παρότι σε πολλές περιπτώσεις διαφορετικών ηλικιών είναι σε πολύ

16 ικανοποιητικά επίπεδα προάγοντας την άμιλλα και θέτοντας τα θεμέλια για τη σωστή ανάπτυξη των ψυχοσωματικών τους δυνατοτήτων. Επίσης η συμμετοχή των μαθητών σε προγράμματα που ρυθμίζουν τη ζωή του σχολείου πχ, σκουπίδια ή διατροφή θα μπορούσε να είναι καλύτερη και περισσότερη. Το σχολείο εμμένει στο γνωστικό παράγοντα και είναι αποκομμένο από την κοινωνική ζωή. Να υπάρχουν κανόνες που να γίνονται από εκπαιδευτικούς και μαθητές και να είναι σεβαστοί από όλους. Οι εκπαιδευτικοί να είναι φίλοι, συνεργάτες των παιδιών αλλά Και μονιασμένοι μεταξύ τους. Στόχος όλων να είναι η προαγωγή των καινοτομιών, και η εξασφάλιση της σχολικής κουλτούρας. Δημιουργία βιωματικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Π.Τ.Δ.Ε. που άπτονται της σχολικής αλλά και γενικότερα της ζωής. Επιμόρφωση σε θέματα ανάπτυξης θετικού κλίματος μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών και διαχώρισης προβληματικής συμπεριφοράς Ανάπτυξη στόχων των Αναλυτικών Προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) σε συνδυασμό με τα Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) Σε παιδιά με ειδικά προβλήματα σίγουρα χρειάζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα. Δεν υπάρχει καλούπι, γιατί κάθε παιδί αποτελεί και ξεχωριστή προσωπικότητα. Καλείται λοιπόν ο εκπαιδευτικός να προτείνει το πρόγραμμα που απαιτείται για κάθε παιδί,να θέσει στόχους, να οργανώσει την ύλη για να επιτευχθούν οι στόχοι. Ο εκπαιδευτικός αυτός πρέπει να είναι ειδικευμένος, πεπειραμένος και να αγαπά αυτό που κάνει. Είναι δύσκολο κανείς να ελέγξει αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι,αν δεν γνωρίζει το κάθε παιδί ξεχωριστά,την πορεία του και την προηγούμενη κατάστασή του. Επιμόρφωση σε θέματα Ειδικής Αγωγής σε εκπαιδευτικούς της Γενικής Αγωγής Ανάπτυξη και Εφαρμογή Παιδαγωγικών Πρακτικών και Πρακτικών Αξιολόγησης των Μαθητών Στο πλαίσιο λειτουργίας των Σχολικών τάξεων, η επιτυχία της διδασκαλίας αποτιμάται με την αξιολόγησή της μέσω της Αξιολόγησης των μαθητών. Απαιτείται η εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών μεθόδων καθώς επίσης και ποιοτικών μεθόδων αξιολόγηση των μαθητών, π.χ. χρήση portfolio. Επίσης, είναι σκόπιμο μετά την εφαρμογή των πειραματικών παρεμβάσεων από την μεριά των φοιτητών (στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης) να υπάρχει ουσιαστική ανατροφοδότηση γύρω από καινοτόμες διδακτικές μεθόδους, αλλά και σχετικά με την ποιότητα διδασκαλίας των ασκούμενων φοιτητών.

17 Πρέπει ακόμα ο εκπαιδευτικός να συζητά κάθε φορά με τους μαθητές για την πορεία της προόδου τους και να ζητά ακόμα και από τα ίδια τα παιδιά να αυτοαξιολογούνται. Σίγουρα για την πρόοδο των μαθητών πρέπει να ενημερώνονται και οι γονείς συστηματικά και σε μικρά χρονικά διαστήματα. Στήριξη από το Π.Τ.Δ.Ε. για την πειραματική εφαρμογή ποιοτικών και εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης. Περισσότερη ανατροφοδότηση, ποιοτικότερες ασκήσεις.ακόμα πιο συστηματική καταγραφή της προόδου των μαθητών μεγαλύτερη ελευθερία στο πρόγραμμα αξιοποίηση της ευέλικτης ζώνης. Καθημερινή αξιολόγηση των παιδιών, συζήτηση για τα αποτελέσματα της δουλειάς τους και αξιολόγηση αξιόπιστη δίκαιη και με δημοκρατικούς τρόπους που να στηρίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους Ανάπτυξη και Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Παρεμβάσεων Εκτιμάται θετικά η συμμετοχή του σχολείου έως τώρα σε προγράμματα του Α.Π (Ε.Ζ, Π.Ε, Α.Υ) καθώς και δραστηριοτήτων διαγωνιστικού χαρακτήρα με συμμετοχή τάξεων ή και μεμονωμένων μαθητών, όπως η Ε.Μ.Ε, το Επιμελητήριο, Μ.Κ.Ο αλλά και δράσεων του Υπουργείου. Ένα σχολείο θεωρείται ζωντανό όταν μοιάζει με κυψέλη που συνεχώς εργάζεται, εκδηλώνει και αναπτύσσει πρωτοβουλίες. Πέραν από το Αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα, πολιτιστικές εκδηλώσεις, επισκέψεις,συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων φορέων,δήμου και εκδηλώσεις άλλων φορέων μέσα στο σχολείο. Το σχολείο θα είναι «ανοιχτό» σε κάθε εκδήλωση,σε κάθε καινοτομία που συμβάλλει στη μόρφωση και κοινωνικοποίηση των μαθητών. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις, στήριξη καινοτόμων ιδεών όπως : Εκδόσεις εντύπων (περιοδικών,εφημερίδων ), δημιουργία ιστοσελίδας, εκθέσεις μέσα και έξω από το σχολείο και συμμετοχή σε ότι φορά τον τόπο μας και πέρα από αυτόν. Συμμετοχές σε διαγωνισμούς! Υποστήριξη της Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Κατάρτισης και Εξέλιξης του Προσωπικού του Σχολείου Δεν υπάρχει έως τώρα οργανωμένο πρόγραμμα τέτοιων δραστηριοτήτων εκ μέρους των σχολείων. Ατομικά και φυσικά όχι δεσμευτικά, οι εκπ/κοί βελτιώνουν την επιστημονική τους κατάρτιση παρακολουθώντας σεμινάρια ή ημερίδες που ανακοινώνονται. Επιμόρφωση, επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση του προσωπικού, πρέπει να βελτιώνονται καθημερινά. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται από το σχολείο βοηθούν στο σημείο αυτό. Κάθε δραστηριότητα πρέπει να παρακολουθείται από όλο

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Αύγουστος 2013 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

arxontouladiako@ hotmail.com

arxontouladiako@ hotmail.com Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 1 Το Ολοήµερο σχολείο- µια καινοτοµία στην Εκπαίδευση ιακογεωργίου Αρχοντούλα arxontouladiako@ hotmail.com Σχολική Σύµβουλος 2 ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σάµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007 Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών

Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών Η ερευνητική ομάδα Δημουλάς Κωνσταντίνος (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3.1 Η έννοια του ηµοτικού Σχολείου Το ηµοτικό Σχολείο αποτελεί το σχολείο από το οποίο αρχίζει η κύρια σχολική αγωγή. Φέρει διάφορες ονοµασίες, όπως : στοιχειώδες

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μαθηματικών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ηράκλειο Δεκέμβριος 2009 2 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Δεκέμβριος 2009 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2 Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Η «Ακαδημία των Πολιτών» (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία), ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 με διοικητική έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Αθήνα, 12/7/2012 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» «Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» Νικόλαος Σκίκος 1, Βιργινία Λουκά 2, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 3, Άγγελος Μοσχούδης 4 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών nskikos@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η προσαύξηση του βαθμού της γραπτής εξετάσεως για τον προσδιορισμό του τελικού

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα