Προπτυχιακή Εργασία. Καρυδάκη Γεωργία. Συνταγματικά Δικαιώματα Μαθητών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προπτυχιακή Εργασία. Καρυδάκη Γεωργία. Συνταγματικά Δικαιώματα Μαθητών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 Προπτυχιακή Εργασία Καρυδάκη Γεωργία Συνταγματικά Δικαιώματα Μαθητών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 4 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ 4 ΝΟΜΟΙ 9 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 13 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 17 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 17 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 21 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 26 ΜΑΘΗΤΕΣ 26 ΓΟΝΕΙΣ 34 ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 36 ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 36 Η ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ 47 ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 54 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 54 ΝΟΜΟΙ 57 Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 59 Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ 62 ΟΙ ΜΗ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ» ΜΑΘΗΤΕΣ 64 ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 66 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 69 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 70 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 73 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 76 SUMMARY 76 ΕΙΣΑΓΩΓΗ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ» Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση των δικαιωμάτων των μαθητών της βασικής και μέσης εκπαίδευσης, τα οποία θεμελιώνουν οι διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος της Ελλάδας. Η ανάπτυξη γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύψει όλες τις

2 πτυχές του θέματος, ακολουθώντας μια συλλογική πορεία εξειδίκευσης προς διευκόλυνση του αναγνώστη. Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η λειτουργία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του, βάση του νομικού πλαισίου που το διέπει. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η οργανική διάρθρωση και διαίρεση του σχολείου, του οργάνου που αποτελεί τη βασική έννοια της εργασίας. Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με τα υποκείμενα που είναι οι φορείς των σχετικών δικαιωμάτων, τους μαθητές και τους γονείς, ενώ το τέταρτο έχει να κάνει με τις περιπτώσεις άνισης συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον. Τέλος στο τελευταίο κεφάλαιο εξειδικεύεται το μείζον ζήτημα της σχέσης μεταξύ της επικρατούσας θρησκείας και της εκπαίδευσης που παρέχει το Κράτος. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η έννοια της παιδείας Ο όρος «παιδεία» δεν είναι έννοια της σύγχρονης κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας και ζωής. Επινοήθηκε και θεμελιώθηκε από τους αρχαίους Έλληνες. Ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο ήταν ο Αισχύλος, ενώ ο Ξενοφώντας με τον ίδιο όρο τιτλοφόρησε σύγγραμμα (Κύρου Παιδεία), αφιερωμένο στον Πέρση βασιλιά Κύρο το μεγάλο. Με την ίδια σχεδόν έννοια χρησιμοποιούσαν τις λέξεις «παίδευση» και «αγωγή». Σήμερα με την ίδια περίπου σημασία χρησιμοποιείται και η λέξη «παιδαγωγική», που η εισαγωγή της στη σχετική φιλολογία οφείλεται στον Έρβαρτο. Παιδεία με την ευρύτερη έννοια του όρου είναι η καλλιέργεια του ανθρωπίνου πνεύματος. Ο όρος μπορεί να γίνει αντιληπτός υπό το πρίσμα δύο εννοιών: την ουσιαστική και την τυπική. Με την ουσιαστική έννοια ο όρος αναφέρεται στα πνευματικά αγαθά, στο ουσιαστικό περιεχόμενο της παιδείας, ενώ με την τυπική έννοια αναφέρεται στη διαδικασία, μέσο της οποίας παρέχεται η παιδεία. Με τη στενότερη έννοια σημαίνει την «εκπαίδευση» ή και το εκπαιδευτικό σύστημα. Συνταγματική Κατοχύρωση Η συνταγματική προστασία της αφορά και τις δύο έννοιες, ενώ προστατεύεται και ως

3 «ουσία», ως εκπαιδευτική ύλη και ως διαδικασία. Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στα ελληνικά συνταγματικά κείμενα μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι όλα περιελάμβαναν διατάξεις σχετικές με την εκπαίδευση, γεγονός που δείχνει το έντονο ενδιαφέρον του εκάστοτε νομοθέτη να φροντίσει την εξασφάλιση της προστασίας αυτού του θεσμού. Στο Σύνταγμα του Άστρους το 1823, στο τμήμα Δ Κεφάλαιο Α περί καθηκόντων του βουλευτικού σώματος αναφέρεται : «λζ. Η δημόσιος εκπαίδευσις είναι υπό την προστασίαν του βουλευτικού σώματος, καθώς και η ελευθερία των τύπων», και στο τμήμα Ζ, Κεφάλαιο Ι «πζ. Συστηματικώς να οργανισθεί η εκπαίδευσις της νεολαίας και να εισαχθεί καθ όλην την Επικράτειαν η Αλληλοδιδακτική μέθοδος από την Διοίκησιν». Σχετική διάταξη υπήρξε και στο Σύνταγμα της Ε Εθνικής Συνέλευσης που ψηφίστηκε στο Ναύπλιο στις 15 Μαρτίου 1832 ( το οποίο ποτέ δεν τέθηκε σε ισχύ ) στο Κεφάλαιο Β Δημόσιον ή κοινόν Δίκαιον των Ελλήνων, άρθρο 28: «Όλοι οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα ν αποκτώσι μέρος των υλικών και ηθικών αγαθών, οίον κτήματα και χρήματα και παιδείαν, και ν απολαύσωσι μετ ασφαλείας τους καρπούς των πόνων των να συσταίνωσι καταστήματα παιδευτικά, βιομηχανίας και τεχνών, και να φροντίζωσι περί της ιδίας αυτών και των ιδίων τέκνων ευπορίας και εκπαιδεύσεως, συμμορφούμενοι με τους τεθησομένους περί τούτων νόμους». Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο Κυβερνήτης θέσπισε το «Διοργανισμό του Υπουργικού Συστήματος» αποτελούμενο από έξι Υπουργεία μεταξύ των οποίων ήταν και το «Δημοσίας Παιδείας και Εκκλησιαστικών πραγμάτων». Το Σύνταγμα του 1844 προστάτευε τις ατομικές ελευθερίες με ειδικές διατάξεις, οι οποίες επαναλάμβαναν τις σχετικές διατάξεις των τριών Συνταγμάτων της επαναστατικής περιόδου. Συμπεριελήφθησαν όμως και νέα άρθρα, όπως το άρθρο 11 στο Κεφάλαιο «Περί του Δημοσίου Δικαίου των Ελλήνων» : «Η ανωτέρα εκπαίδευσις ενεργείται δαπάνη του Κράτους εις δε την δημοτικήν συντρέχει και το Κράτος κατά το μέτρον της ανάγκης των δήμων. Έκαστος έχει το δικαίωμα να συσταίνη εκπαιδευτικά καταστήματα, συμμορφούμενος με τους Νόμους του Κράτους». Για πρώτη φορά γίνεται λόγος για «ανωτέρα εκπαίδευσις» και για τη σύσταση ιδιωτικών εκπαιδευτικών καταστημάτων σύμφωνα με τους νόμους. Την ίδια περίοδο παρατηρείται η ίδρυση πολλών ελληνικών σχολείων ιδιαίτερα στην περιοχή της Μακεδονίας, τα οποία, με την παράλληλη σύσταση σωματείων και εταιρειών, σκοπεύουν στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και παιδείας και την αφύπνιση της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων. Στο Σύνταγμα του 1864 η μόνη αλλαγή που παρατηρείται στα θέματα της εκπαίδευσης είναι η αρίθμηση του άρθρου. Στο άρθρο 16 του Συνταγματικού κειμένου επαναλήφθηκε το περιεχόμενο της διάταξης του άρθρου 11 του Συντάγματος του Βασικές μεταβολές έγιναν στο Σύνταγμα του 1911, που καθιέρωσε την υποχρεωτική και δωρεάν στοιχειώδη εκπαίδευση. Συγκεκριμένα στο Β Κεφάλαιο «Περί του Δημοσίου Δικαίου των Ελλήνων» η διάταξη του άρθρου 16 όριζε: «Η εκπαίδευσις, διατελούσε υπό την ανωτάτην εποπτείαν του Κράτους, ενεργείται δαπάνη αυτού. Η στοιχειώδης εκπαίδευσις είναι δι άπαντας υποχρεωτική, παρέχεται δε δωρεάν υπό του Κράτους. Επιτρέπεται εις ιδιώτας και εις νομικά πρόσωπα η ίδρυσις ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, λειτουργούντων κατά το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους». Για πρώτη φορά χρησιμοποιείται ο όρος «εποπτεία» που αναφέρεται και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης και αναφέρεται σε ένα νέο θεσμό, ο οποίος έχει συνταγματική κατοχύρωση. Ακόμα, στην ρύθμιση γίνεται λόγος για την παροχή «δωρεάν παιδείας», η οποία

4 καλύπτει μόνο τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Αξιοσημείωτη είναι και η σύσταση ενός ατομικού δικαιώματος με τη συνταγματική διάταξη σύστασης ιδιωτικών εκπαιδευτικών καταστημάτων, που αναφέρεται στην τρίτη παράγραφο της διάταξης σχετικά με την ίδρυση ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων από ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους που ορίζουν τη διαδικασία της ίδρυσης και λειτουργίας τους. Με το Σύνταγμα του 1927 πρώτη φορά καθιερώθηκαν ορισμένα κοινωνικά δικαιώματα, μεταξύ των οποίων ήταν η διάταξη του άρθρου 21, που προστάτευε την επιστήμη και τη τέχνη. Το άρθρο 23, επίσης, όριζε στο Κεφάλαιο Γ με τίτλο «Δημόσιον Δίκαιον των Ελλήνων» τα εξής: «Η εκπαίδευσις διατελεί υπό την ανωτάτην εποπτείαν του Κράτους και ενεργείται δαπάνη αυτού ή των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοικήσεως. Η στοιχειώδης εκπαίδευσις είναι δι όλους υποχρεωτική, παρέχεται δε δωρεάν υπό του Κράτους. Ο νόμος ορίζει δια την στοιχειώδη εκπαίδευσιν τα έτη της υποχρεωτικής φοιτήσεως, τα οποία δεν δύναται να είναι ολιγότερα των εξ. Δια νόμου δύναται επίσης να καταστή υποχρεωτική η φοίτησις και εις σχολεία συμπληρωματικά των σχολείων της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως μέχρι του 18ου έτους της ηλικίας. Επιτρέπεται εις ιδιώτας και νομικά πρόσωπα η ίδρυσις ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, λειτουργούντων κατά το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους». Αξίζει να σημειωθεί και η ερμηνευτική δήλωση του άρθρου, η οποία έχει ως εξής: «Τα προγράμματα των σχολείων της μέσης και κατωτέρας εκπαιδεύσεως και η εν αυτοίς διδασκαλία υπόκεινται απεριορίστως εις τον έλεγχον του Υπουργείου Παιδείας, συμφώνως προς τους νόμους». «Εφόσον οι μαθηταί φοιτώσιν εις αντιστοίχους τάξεις σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως δεν υποχρεούνται να φοιτήσουν εις τας αναλόγους τάξεις των σχολείων της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως». «Η έννοια της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 23 είναι ότι δια νόμου δύνανται να θεσπισθώσιν άδειαι προς ίδρυσιν ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων». Η τελευταία πρόταση της δήλωσης είναι φανερό πως αφορά την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων από ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα, η οποία οφείλει να γίνεται κατά το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους, η άδεια δηλαδή που θα χορηγηθεί θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις νόμου που θα ψηφισθεί και εκδοθεί για το σκοπό αυτό και όχι με πράξη της διοίκησης, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία και κατοχύρωση του ατομικού αυτού δικαιώματος. Στο Σύνταγμα του 1952 η σχετική διάταξη του άρθρου 16, στο Κεφάλαιο περί του Δημοσίου Δικαίου των Ελλήνων ορίζει: «Η Παιδεία τελεί υπό την ανωτάτην εποπτείαν του κράτους και ενεργείται δαπάνη αυτού ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως. Εις πάντα τα σχολεία μέσης και στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, η διδασκαλία αποσκοπεί την ηθικήν και πνευματικήν αγωγήν και την ανάπτυξιν της εθνικής συνειδήσεως των νέων επί τη βάσει των ιδεολογικών κατευθύσεων του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Η στοιχειώδης εκπαίδευσις είναι δι όλους υποχρεωτική, παρέχεται δε δωρεάν υπό του Κράτους. Ο νόμος ορίζει τα έτη της υποχρεωτικής φοιτήσεως, τα οποία δεν δύναται να είναι ολιγότερα των εξ. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αυτοδιοικούνται υπό την εποπτείαν του Κράτους, οι δε καθηγηταί τούτων είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Επιτρέπεται κατόπιν αδείας της αρχής, εις ιδιώτας μη εστερημένους των πολιτικών δικαιωμάτων και εις νομικά πρόσωπα η ίδρυσις εκπαιδευτηρίων λειτουργούντων κατά το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους». Έτσι προκύπτει ότι το Σύνταγμα του 1952 διακρίνει την εκπαίδευση σε δύο κατηγορίες: α) τη στοιχειώδη εκπαίδευση που παρέχεται από το

5 Κράτος και β) την παιδεία που ενεργείται με δαπάνη του Κράτους και περιλαμβάνει τη μέση εκπαίδευση και την ανωτάτη εκπαίδευση. Τα κύρια χαρακτηριστικά της στοιχειώδους εκπαίδευσης είναι η υποχρεωτική φοίτηση για όλους και ο καθορισμός των ετών ( τουλάχιστον έξι στον αριθμό ). Η ελευθερία της εκπαίδευσης, η οποία επιτρέπεται σε ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα με την ίδρυση εκπαιδευτηρίων κατόπιν αδείας και σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους, είναι βέβαια και σε αυτό το συνταγματικό κείμενο κατοχυρωμένη. Στο Μέρος Δεύτερο, το Κράτος και τα Άτομα, Κεφάλαιο Α Ατομικά Δικαιώματα, άρθρο 17 του Συντάγματος του 1968/1973, περιέχονται οι διατάξεις που αναφέρονται σε θέματα παιδείας και είναι οι ακόλουθες: «Η Παιδεία τελεί υπό την ανωτάτην εποπτείαν του Κράτους, παρέχεται δαπάναις αυτού, σκοπεί δε και εις την ηθικήν και πνευματικήν αγωγήν και την ανάπτυξιν της εθνικής συνειδήσεως των νέων επί τη βάσει των αξιών του ελληνικού και του χριστιανικού πολιτισμού. Ο προσδιορισμός των γενικών γραμμών της εθνικής πολιτικής επί της παιδείας ενεργείται, καθ ά ο νόμος ορίζει, μετά γνώμην του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας. Η στοιχειώδης εκπαίδευσις είναι δι όλους υποχρεωτική. Νόμος ορίζει τα έτη της υποχρεωτικής φοιτήσεως, τα οποία δεν δύναται να είναι ολιγώτερα των εξ. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, λειτουργούν υπό την εποπτείαν του Κράτους και ενισχύονται οικονιμικώς υπ αυτού. Οι καθηγηταί των είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Αι αρχαί των εκλέγονται παρά των τακτικών καθηγητών αυτών. Την κρατικήν εποπτείαν επί των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ασκεί ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δια Κυβερνητικού Επιτρόπου, ως νόμος ορίζει. Επιτρέπεται, κατόπιν αδείας της αρχής, εις ιδιώτας μη εστερημένους των πολιτικών δικαιωμάτων και εις νομικά πρόσωπα η ίδρυσις εκπαιδευτηρίων, λειτουργούντων κατά το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους. Οι ιδρύοντες ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και οι διδάσκοντες εις ταύτα δέον να κέκτηνται τα δια τους δημοσίους υπαλλήλους απαιτούμενα ηθικά και λοιπά προσόντα, ως νόμος ορίζει». Η πρώτη εκτίμηση που πρέπει να γίνει από την παράθεση των παραπάνω συνταγματικών διατάξεων είναι ότι αυτές παρουσιάζουν κάποια ομοιότητα με τις διατάξεις των Συνταγμάτων 1911//1927//1952 όσον αφορά την εποπτεία και την κάλυψη των δαπανών από το Κράτος ή των ΟΤΑ πλην του Συντάγματος του 1911 όπου η εκπαίδευση ενεργείται μόνο με δαπάνη του Κράτους. Στα Συντάγματα του 1927 και 1952 οι διατάξεις αυτές είναι πανομοιότυπες σε θέματα εποπτείας και δαπανών από το ίδιο το Κράτος ή τους ΟΤΑ. Επιπλέον, όπως και στα άλλα Συντάγματα, έτσι και στο Σύνταγμα του 1968 και του 1973 επιτρέπεται η ίδρυση εκπαιδευτηρίων σε ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους. Όμως η διάταξη αυτή εισάγει και δέσμευση ότι οι κάτοχοι αδειών σύστασης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων αλλά και οι διδάσκοντες σε αυτά πρέπει να έχουν τα ηθικά και λοιπά προσόντα, που κατέχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι όπως ορίζει ο νόμος. Η διάταξη αναφέρεται στη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση και όχι στην ανώτατη. Άλλωστε τη διακρίνει μια γενικότητα και μπορεί κάποιος να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι δεν αποκλείεται και η σύσταση ανώτατων ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με τη διάταξη της παραγράφου 4 του ίδιου Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι: «Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, λειτουργούν υπό

6 την εποπτεία του Κράτους και ενισχύονται οικονομικώς υπ αυτού» δηλαδή μέσα σε ένα σύστημα διοικητικής οργάνωσης μόνο το Κράτος είναι εκείνο στο οποίο παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης ή κατάργησης νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους, διαχρονικά διαπιστώνεται ότι όλα τα συνταγματικά κείμενα, όπως άλλωστε αναφέρθηκε πιο πάνω, δεν περιέχουν αυτούσιες διατάξεις για το δικαίωμα της μόρφωσης και της εκπαίδευσης, όμως από τη μελέτη και ανάλυσή τους σαφώς προκύπτει το δικαίωμα αυτό. Με το Σύνταγμα της 9ης Ιουνίου 1975 εισάγονται καινοτομικές διατάξεις και θεσμικές εγγυήσεις για την παιδεία και την εκπαίδευση. Ειδικότερα στο Σύνταγμα 1975//1986//2001 στο άρθρο 16 περιλαμβάνονται σχετικές διατάξεις για την παιδεία και την εκπαίδευση από τις οποίες συνάγεται ότι ο συντακτικός νομοθέτης κατοχυρώνει το δικαίωμα στη μόρφωση. Από την ανάγνωση του άρθρου 16 του ισχύοντος Συντάγματος φαίνεται ότι το Κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προστατεύει την τέχνη, την επιστήμη, την έρευνα και την διδασκαλία. Δεν είναι βέβαια τυχαία η πρόταξη στο άρθρο 16 της αναφοράς αυτής, που δίνει «το γενικό προσανατολισμό της παιδείας, ο οποίος είναι πνευματικός και αφορά ιδίως την ελευθερία του νού». Η ιδιαίτερη παραπάνω αναφορά στο άρθρο που παρόμοια δεν αναφέρεται στο Σύνταγμα του 1952, υποδηλώνει «μια αυξημένη κατοχύρωση σε σύγκριση με άλλες μορφές έκφρασης και διάδοσης». Ας σημειωθεί ακόμη και η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Συντάγματος, που περιγράφει τους σκοπούς της παιδείας, καθορίζει τη βασική αποστολή του Κράτους και προσδιορίζει τους συγκεκριμένους σκοπούς, με ξεχωριστή αναφορά στην ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, αλλά και στην ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης. Εξάλλου ο σκοπός της παιδείας που διαγράφεται στις εν λόγω διατάξεις αποτελεί το υπόβαθρο της λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Μια άλλη καινοτομία είναι αυτή της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου: «3. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα». Από τη διάταξη διαφαίνεται ότι η υποχρεωτική εκπαίδευση αποτελεί συνταγματικό περιορισμό και κατοχυρώνει ταυτόχρονα το δικαίωμα των ελλήνων στη μόρφωση αλλά και το δικαίωμα για δωρεάν παιδεία και μάλιστα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η υποχρεωτική φοίτηση των εννέα ετών απευθύνεται κυρίως σε ενήλικους μαθητές, συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από τους σκοπούς της παιδείας που διαγράφονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου του Συντάγματος, το οποίο ορίζει το σκοπό «διάπλασής τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες». Η συνταγματική κατοχύρωση της εννεαετούς φοίτησης εντάσσεται στα πλαίσια της κοινωνικής αποστολής του Κράτους και προστατεύει το νεαρό πολίτη από τον ασκούντα την πρακτική εξουσία ή τον έχοντα την επιμέλεια του προσώπου του, ο οποίος είναι δυνατόν να αδιαφορήσει για την εκπαίδευσή του, όσο και από τον ίδιο του τον εαυτό. Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η διάταξη της παραγράφου 4: «4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το Κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους». Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η παραπάνω διάταξη συνδυάζεται και με τη διάταξη της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου που αναφέρεται στα έτη υποχρεωτικής φοίτησης, τα οποία δεν μπορεί να είναι, όπως αναφέρθηκε, λιγότερα από εννέα. Είναι πασιφανές ότι υπάρχει ένα πλέγμα συνταγματικών ρυθμίσεων που ο συντακτικός νομοθέτης προέβλεψε, για να κατοχυρώσει την παιδεία και την εκπαίδευση, όπως είναι ο προσδιορισμός των σκοπών της παιδείας, η εννεαετή υποχρεωτική εκπαίδευση και το

7 δικαίωμα της δωρεάν παιδείας. Νόμοι Πέρα των συνταγματικών ρυθμίσεων που ίσχυσαν κατά τις διάφορες περιόδους της Ελληνικής Συνταγματικής Ιστορίας για το δικαίωμα στην μόρφωση και στην εκπαίδευση πρέπει να σημειωθούν και οι ισχύσαντες βασικοί νόμοι που εκδόθηκαν για την υλοποίηση του παραπάνω δικαιώματος αλλά και των διαφόρων θεσμών που συστήθηκαν για την παιδεία. Έτσι υπό το καθεστώς του Συντάγματος του 1975//1986 οι δυο βασικοί νόμοι που ίσχυσαν για την Παιδεία και την Εκπαίδευση ήταν ο ν. 309/76 και ο ν. 1566/1985. Ιδιαίτερα το τελευταίο νομοθέτημα, το οποίο είναι εν ισχύει, στην παράγραφο 3 εδ.1 του άρθρου 2 ορίζει ότι: «η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του». Το ατομικό δικαίωμα στη μόρφωση από την υποχρεωτική φοίτηση του μαθητή, ο κοινός νομοθέτης το συνέδεσε με τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 16 παρ. 3 του ισχύοντος Συντάγματος, ώστε να αποτελεί θεμελιώδη συνταγματική υποχρέωση. Όπως επισημαίνει ο Β. Σκουρής «το δικαίωμα στη μόρφωση, ίσως η σπουδαιότερη κατάκτηση του ανθρώπου καθιερώνεται ως συνταγματικό δικαίωμα και περιβάλλεται με τις ανάλογες αυξημένες εγγυήσεις». Σχετικές με την προστασία του δικαιώματος της παιδείας είναι και οι διατάξεις του άρθρου 1510 παρ. 1 ΑΚ, το οποίο καθορίζει την υποχρέωση των γονέων για μόρφωση των τέκνων: «τη μέριμνα για το ανήλικο τέκνο ως καθήκον και δικαίωμα των γονέων ενώ η γενική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου», και του 1518 ΑΚ που προβλέπει: «την ανατροφή, την επίβλεψη της μόρφωσης και την εκπαίδευση του ανήλικου τέκνου». Επιπλέον, η διάταξη του άρθρου 21 του ισχύοντος Συντάγματος: «Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους». Υπάρχει, ακόμα, η κοινή διάταξη νόμου, όπως είναι ο ν. 1566/85 για τη δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που καθιστά τους γονείς υπεύθυνους του δικαιώματος για μόρφωση των τέκνων τους. Έτσι, κατά το άρθρο 2, παρ. 3, εδ. 2 του νόμου: «όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. Τέλος στο δικαίωμα των γονέων για τη μόρφωση των τέκνων τους πρέπει να σημειωθεί και η διάταξη του άρθρου 2 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο παροτρύνει τα συμβαλλόμενα κράτη να σέβονται το δικαίωμα των γονέων για τη μόρφωση και την εκπαίδευση των τέκνων τους σύμφωνα με τις δικές τους θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις. Υπάρχει μια πληθώρα νομοθετικών ρυθμίσεων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων διαταγών και οδηγιών που ενεργοποιούνται για την οργάνωση και λειτουργία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Υπό το Σύνταγμα του 1975//1986 δυο ήταν οι γενικοί νόμοι για την οργάνωση και διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο ν. 309/1976 «περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαίδευσης» ( Α 100) και ο ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Ά 167), ο

8 οποίος και ισχύει μέχρι σήμερα. Υπάρχουν όμως κι άλλα νομοθετήματα, τα οποία τροποποιούν και συμπληρώνουν το γενικό νόμο πλαίσιο, ιδρύουν νέους θεσμούς στην εκπαίδευση και παράγουν εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Έτσι, το θεσμικό πλαίσιο των δύο πρώτων βαθμίδων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος πλαισιώνεται με τους εξής νόμους: ν. 1304/1982 «για την επιστημονική παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Ά 144), ν. 2043/2000 «Εποπτεία και Διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Ά 79), ν. 2188/1994 «Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Ά 13), ν. 2327/1995 «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Ά 156), ν. 2413/1996 «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό και η διαπολιτισμική εκπαίδευση» (Ά 124), ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Ά 188), ν. 2604/1989 για τα «Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια», ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες». Επιπλέον, υπάρχει μια πληθώρα προεδρικών διαταγμάτων που ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως είναι το π.δ. 483/1977 περί οργανώσεως και λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, το π.δ. 484/1977 περί οργανώσεως και λειτουργίας των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, το π.δ. 497/1981 περί εγγραφών, το π.δ. 486/1989 για το αναλυτικό πρόγραμμα προσχολικής αγωγής, το π.δ. 191/1992 που ρυθμίζει θέματα των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το π.δ. 302/1993 για την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το π.δ. 420/1994 για τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα π.δ. 8/1995 και 121/1995 για την αξιολόγηση των μαθητών, τα π.δ. 340/1983, 314/1984, 398/1995 σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, το π.δ. 200/98 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων», το π.δ. 201/98 «Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων», τα π.δ. 409/94, 246/98, 94/99 για τις εξετάσεις και τα αποτελέσματα, το π.δ. 157/2000 «Αξιολόγηση μαθητών των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων», το π.δ. 161/2000 «Μετάβαση στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση»το π.δ. 319/2000 «Τρόπος εξέτασης των μαθητών Γυμνασίου στα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ιστορία», το π.δ. 86/2001 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Ο πρώτος νόμος που προαναφέρθηκε, ν. 309/1976 «Περί γενικής εκπαιδεύσεως», ψηφίστηκε στην περίοδο της μεταπολίτευσης και εξειδίκευσε τους σκοπούς της παιδείας, ξεχωριστά για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Έτσι, το γενικό ιδεολογικό περίγραμμα της παρ.2 του άρθρου 16 του Συντάγματος εξειδικεύεται και αναλύεται στις διατάξεις του νόμου αυτού, όπως ορίζεται: «Σκοπός του νηπιαγωγείου είναι να συμπληρώση και ενισχύση την οικογενειακήν ανατροφήν διά της διδασκαλίας τρόπων εκφράσεως και συμπεριφοράς και διά της καλλιεργείας έξεων, διά των οποίων τα νήπια θα αναπτυχθούν σωματικώς και διανοητικώς και θα προσαρμοσθούν εις το φυσικόν και διανοητικόν περιβάλλον των» και «Σκοπός του Δημοτικού Σχολείου είναι να θέση τας βάσεις της αγωγής των μαθητών της πρώτης σχολικής ηλικίας, να αφυπνίση την εθνικήν συνείδησιν [των μαθητών] και να θέση τας βάσεις της θρησκευτικής, εθνικής και

9 ανθρωπιστικής αγωγής αυτών». Όσο για τα Γυμνάσια: «Το Γυμνάσιον έχει σκοπό να συπληρώση και εμπεδώση την εγκύκλιον μόρφωσιν των εφήβων [και ειδικωτέρον] να οξύνη την συνείδησίν των και να εμπνεύση εις αυτούς φρόνημα, σύμφωνον προς τας αρχάς του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας», και τέλος για τα Λύκεια: «Σκοπός είναι να προσφέρη πλουσιωτέραν και ευρυτέραν της γυμνασιακής μόρφωσις εις όσους νέους προορίζονται δι εκπαίδευσιν ανωτέρου επιπέδου ή δι επαγγέλματα μεγαλυτέρων απαιτήσεων την ανάπτυξιν της κριτικής σκέψεως και της φαντασίας την τόνωσιν του θρησκευτικού και εθνικού φρονήματος, την ουσιαστικωτέραν γνώσιν των αρχών του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας και τελικώς αποβλέπει εις τον φωτισμόν του πνεύματος και την διάπλασιν χαρακτήρων ελευθέρων και υπευθύνων». Όπως είναι φανερό, η εξειδίκευση των σκοπών στις επιμέρους σχολικές μονάδες δεν απέχει πολύ από τις συνταγματικές επιταγές της παρ. 2 του άρθρου 16 του Συντάγματος. Αξιοσημείωτο είναι ότι αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά στο σκοπό του Λυκείου η «διάπλαση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών» και έρχεται να εξειδικεύσει σε κάποιο βαθμό την αναφορά στις «αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος». Με το ν. 309/1976 (Ά 100) προσδιορίζεται, τέλος, η διαδικασία κτήσης, μετάδοσης γνώσεων και το είδος της γνώσης που παρέχεται, έτσι ώστε να διαπιστώνεται ότι τα σχολεία τόσο τη πρώτης όσο και της δεύτερης βαθμίδας εκπαίδευσης είναι χώροι μάθησης κι όχι επιστημονικής έρευνας, όπως συμβαίνει με την τρίτη βαθμίδα. Η θεσμική μεταρρύθμιση που έγινε το 1985 με τον ν για τη δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρουσιάζει αποκλίσεις από ως προς τους στόχους της εκπαίδευσης, σε σχέση με τον ν. 309/1975. Κατ αρχήν, υπάρχει απόκλιση ως προς την εξειδίκευση της συνταγματικής επιταγής για «την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης» και παρουσιάζεται τελείως διαφορετική η εικόνα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου καμία αναφορά δεν γίνεται για τη συγκεκριμένη εξειδίκευση «της ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης». Άλλωστε στο ν. 1566/1985 οι σκοποί της εκπαίδευσης διαγράφονται γενικά στο άρθρο 1, παρ. 1, ως εξής: «Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά». Αν εξειδικεύσουμε τους σκοπούς διαπιστώνουμε συγκεκριμένα ότι: «τα Νηπιαγωγεία σκοπεύουν στη βοήθεια των νηπίων να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερα σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», για τα δημοτικά σχολεία στοχεύουν στην: «πολύπλευρη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και «[οι μαθητές] να εξοικειώνονται βαθμιαία με τις ηθικές, θρησκευτικές, εθνικές, ανθρωπιστικές και άλλες αξίες και να τις οργανώνουν σε σύστημα αξιών». Ευρύτερος σκοπός του νομοθέτη είναι να συμπεριλάβει και τη Δημοτική Εκπαίδευση στο γενικότερο νόημα της εκπαίδευσης, ώστε να την ταυτίσει με την πολύπλευρη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών. Σχετικοί επιμέρους σκοποί υπάρχουν και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: «Σκοπός του γυμνασίου είναι να προωθήσει, μέσα στο πνεύμα του ευρύτερου σκοπού της εκπαίδευσης, την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουν στην ηλικία αυτή και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ζωής [και ειδικότερα] να διευρύνουν το σύστημα αξιών τους (ηθικές,

10 θρησκευτικές, εθνικές, ανθρωπιστικές και άλλες αξίες), ώστε να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους σύμφωνα με τις επιταγές του». Τέλος το Λύκειο επιδιώκει: «την ολοκλήρωση των σκοπών της εκπαίδευσης» και «να βοηθήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη βαθύτερη σημασία του ορθόδοξου χριστιανικού ήθους και της σταθερής προσήλωσης στις πανανθρώπινες αξίες και να διαμορφώσει το χαρακτήρα και την προσωπικότητά τους...». Ανάλυση του Άρθρου 16 του Συντάγματος Στην παιδεία και στην εκπαίδευση αναφέρονται οι παρ. 2, 3, 4 και 7 του άρθρου 16 του ισχύοντος Συντάγματος. Η παρ. 2 διακηρύσσει πως η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και θέτει μια σειρά σκοπών γι αυτή (ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης, διάπλαση ελεύθερων και υπευθύνων πολιτών). Οι διακηρύξεις αυτές φαίνεται να αφορούν κυρίως την οργανωμένη και προγραμματισμένη μορφή της παιδείας, την εκπαίδευση. Θέτοντας τις γενικές αρχές, δεσμεύει τον κοινό νομοθέτη στην πρόβλεψη της διδασκαλίας των μαθημάτων, τα οποία προωθούν τους συγκεκριμένους σκοπούς της εκπαίδευσης, όπως είναι τα θρησκευτικά, η ιστορία ή η γυμναστική. Συνεπώς, δεν θα μπορούσε να συναχθεί υποχρέωση του νομοθέτη να προβλέψει τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων για προκαθορισμένο αριθμό ωρών ή με συγκεκριμένο περιεχόμενο (π.χ. θρησκευτικά με «κατηχητικό» ή «θρησκειολογικό» χαρακτήρα). Τέτοιες «υποχρεώσεις» συνιστούν καταστρατήγηση των συνταγματικών ορίων και ισορροπιών μεταξύ των πολιτειακών λειτουργιών. Το αν και πως αναπτύσσεται περισσότερο ή λιγότερο η εθνική και θρησκευτική συνείδηση με τη μια ή την άλλη διαμόρφωση του σχολικού προγράμματος αποτελεί προφανώς ουσιαστική εκτίμηση. Άλλωστε, η ανάπτυξής της (της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης) είναι ένας μόνο από τους σκοπούς της εκπαίδευσης και δεν ταυτίζεται πλέον με τις «ιδεολογικές κατευθύνσεις του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού», όπως προέβλεπε η παρ. 2 του άρθρου 16 του Συντάγματος του Σε κάθε περίπτωση πάντως αυτό σχετίζεται με συγκεκριμένα μαθήματα (κυρίως τα θρησκευτικά, ιστορία και ελληνικά). Γι αυτό το λόγο δεν ευσταθεί η κρίση της νομολογίας ότι το κράτος μπορεί να θεσπίσει ως προσόν των ιδρυτών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών την επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας, ώστε να μη δυσχεραίνεται η εναρμόνιση της δραστηριότητας αυτής προς τους στόχους την εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής κατά άρθρο 16. Η απαίτηση αυτή συνιστά έμμεση και συγκαλυμμένη διάκριση σε βάρος των κοινοτικών ημεδαπών, καταστρατηγώντας τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (άρθρα 39 και 49 ΣυνθΕΚ). Τέλος η αναφορά του άρθρου στο «κράτος», ερμηνεύεται από τη νομολογία ότι υπονοεί την κεντρική εξουσία και έτσι αποκλείει τη μεταφορά σχετικών αρμοδιοτήτων στους Ο.Τ.Α. οποιουδήποτε βαθμού. Ένας παραπέρα περιορισμός για τον εκπαιδευτικό νομοθέτη, αλλά ταυτόχρονα και ευθεία καθιέρωση υποχρέωσης για τους μαθητές και τους γονείς τους, περιέχει η παρ. 3, με την καθιέρωση της εννεαετούς κατ ελάχιστο όριο υποχρεωτικής φοίτησης (πρόκειται για ημερολογιακά έτη φοίτησης, κι όχι για τάξεις). Δεν φάινεται ορθή συνεπώς η άποψη του διατύπωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά την άσκηση της γνωμοδοτικής του αρμοδιότητας, ότι η ακώλυτη προαγωγή των μαθητών κατά τη διάρκεια των εννέα ετών

11 υποχρεωτικής φοίτησης αντίκειται στο άρθρο 16 παρ. 3 του Συντάγματος. Θεωρήθηκε ειδικότερα ότι η υποχρεωτική εννεαετή φοίτηση πρέπει να είναι αποτελεσματική, δηλαδή να παρέχει πράγματι την αντίστοιχη παιδεία. Ωστόσο ο συντακτικός νομοθέτης δεν φαίνεται να απέβλεψε σε αποτέλεσμα, αλλά στη διάρκεια της φοίτησης. Ο σκοπός της εννεαετής φοίτησης υπήρξε σε ειδικό ν. 309/1976, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τον ν. 1566/1985, που όρισε την υποχρεωτική φοίτηση, ώστε να υπάρχει εσωτερική συνοχή και ενιαία θεώρηση και να συντελεί στο να υπάρχει λειτουργική ενότητα, οικονομία της ύλης και γνώση, ανάλογη με τους στόχους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Εξάλλου του Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι: «Το οργανωτικό σχήμα, που το Σύνταγμα καθιερώνει ειδικώς για τη γενική εκπαίδευση των ελλήνων μαθητών που διανύουν την εννεαετή υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι αποκλειστικό με την έννοια, ότι στους πιο πάνω μαθητές απαγορεύεται η φοίτηση σε εκπαιδευτήρια γενικής εκπαίδευσης με μορφή διαφορετική από εκείνη που προβλέπεται από το Σύνταγμα», δηλαδή να γίνεται στα κρατικά εκπαιδευτήρια και στα ιδιωτικά σχολεία που παρέχουν γενική εκπαίδευση όμοιου τύπου προς την κρατική εκπαίδευση, σύμφωνα με το νόμο. Με την παραπάνω ρύθμιση καθίσταται σαφές ότι η υποχρέωση δεν αφορά μόνο τους μαθητές, αλλά απευθύνεται και στους γονείς και στους κηδεμόνες, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την υλοποίηση της συνταγματικής επιταγής. Οι παρ. 2 και 3 οφείλουν να ερμηνεύονται σε συνδυασμό με το άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος (προστασία της οικογένειας) και με το άρθρο 2 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ (δικαίωμα των γονέων να εξασφαλίζουν τη μόρφωση και εκπαίδευση των τέκνων τους σύμφωνα με τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις τους). Έτσι, οι γονείς δεν μπορούν να στερηθούν το λόγο σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών τους, το οποίο εκφράζεται με το δικαίωμα επιλογής σχολείου (δημόσιου ή ιδιωτικού) και με την υποχρέωση των εκπαιδευτικών για συνεχή ενημέρωση των γονέων. Πιο συγκεκριμένα, ως προς το μάθημα των θρησκευτικών, οι γονείς δικαιούνται να ζητήσουν την εξαίρεση των παιδιών τους από αυτό, εφόσον το περιεχόμενο και / ή ο τρόπος διδασκαλίας του έρχονται σε αντίθεση με τις πεποιθήσεις των ίδιων. Δεν ισχύει βέβαια το ίδιο για άλλα μαθήματα. Από τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 16 του Συντάγματος ανάγεται το δικαίωμα στην παιδεία, από τη μια με τη θέσπιση της εννεαετής υποχρεωτικής φοίτησης και από την άλλη με τη χορήγηση σε όλους τους Έλληνες του δικαιώματος της δωρεάν παιδείας στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το δικαιώματα της δωρεάν παιδείας πριν το Σύνταγμα του 1975 καθιερωνόταν με το ν.δ. 4379/1964, κι όπως τονίζεται στην Εισαγωγική του Έκθεση είναι: «Απόρροια της πεποιθήσεως ότι θεμέλιον και εγγύησις της αληθούς Δημοκρατίας είναι η ισότης όλων αδιακρίτως των πολιτών εις την κτήσιν των αγαθών της παιδείας». Έτσι καταργήθηκε η καταβολή οποιουδήποτε τέλους στα δημόσια σχολεία όλων των βαθμίδων και απαγορεύτηκε κάθε οικονομική επιβάρυνση των μαθητών για διδασκαλία, ασκήσεις, εξετάσεις, τίτλους. Το Κράτος ανέλαβε όλες τις δαπάνες για τη δημόσια εκπαίδευση. Το δικαίωμα της παιδείας είναι ένα κοινωνικό, αμυντικό δικαίωμα, με την έννοια ότι απαιτεί την ενεργοποίηση της πολιτείας, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την προσφορά ολοκληρωμένης εκπαίδευσης. Το άρθρο διακρίνεται από τα άλλα άρθρα που θεσπίζουν κοινωνικά δικαιώματα επειδή έχει επιτακτική διατύπωση, δεν χαράσσει μόνο κατευθυντήριες γραμμές και έχει συγκεκριμενοποιηθεί σε μεγάλη έκταση. Το κοινωνικό αυτό δικαίωμα διατυπώνεται και σε Οικουμενικές Διακηρύξεις,

12 όπως είναι η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων της 10ης Δεκεμβρίου 1948, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 4ης Νοεμβρίου 1950, το Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ιδρυτική Συνθήκη της Ρώμης για την ΕΟΚ δεν αναφέρει σχετική διάταξη για την παιδεία και την εκπαίδευση, παρά μόνο στο άρθρο 128, στο οποίο ενδεικτικά ορίζεται ότι: «Το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και κατόπιν διαβουλεύσεως για την οικονομική και Κοινωνικής Επιτροπή, θεσπίζει τις γενικές αρχές για την εφαρμογή κοινής απολιτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, ικανής να συμβάλει στην αρμονική ανάπτυξη τόσο των εθνικών οικονομιών όσο και της κοινής αγοράς». Ας σημειωθεί ότι στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση αφιερώθηκαν τα άρθρα 149 (πρώην 126) και 150 (πρώην 127), τα οποία αναφέρονται στην επιθυμία της Κοινότητας «να συμβάλει στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου Η Κοινότητα εφαρμόζει πολιτική επαγγελματικής εκπαίδευσης» καθώς και τη δράση της Κοινότητας για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η έννοια του σχολείου αποτελεί την πεμπτουσία της παρεχόμενης προγραμματισμένης παιδείας. Κυριότερο χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι το γεγονός ότι συγκαταλέγεται στις οργανωμένες δημόσιες υπηρεσίες. Έτσι, η δραστηριότητά του έχει ως αντικείμενο την παροχή αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση βασικών αναγκών του

13 κοινωνικού συνόλου. Χωρίς δική του νομική προσωπικότητα είναι προορισμένο να έχει διάρκεια και ανεξαρτησία από τα πρόσωπα που μετέχουν στη λειτουργία του. Είναι, ακόμα, επιφορτισμένο να εκπληρώσει συγκεκριμένη αποστολή, επιτυγχάνοντας τους μορφωτικούς και εκπαιδευτικούς στόχους που έχει θέσει η πολιτεία. Άλλο χαρακτηριστικό του σχολείου είναι η προϋπόθεση της ύπαρξης χώρου (κτιρίου ή καταστήματος), όπου συντελείται η εκπαιδευτική διαδικασία. Η βασικότερη διαφορά του από τις άλλες παρεμφερείς εκπαιδευτικές μονάδες (π.χ. φροντιστήρια ξένων γλωσσών ή ειδικών μαθημάτων) είναι η πλειονότητα και η ποικιλία των γνωστικών αντικειμένων, τα οποία ανεξαρτήτως της αλλαγής, διδασκόντων και διδασκομένων, επιδιώκονται συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι με την συστηματική διδασκαλία ικανού αριθμού γνωστικών αντικειμένων. Το σχολείο, λοιπόν, αποτελεί μερικότερη υποδιαίρεση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Το οργανωτικό σχήμα της σχολικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα ν. 1566/1985 «για τη δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» περιλαμβάνει διάφορους τύπους σχολείων, τα οποία έχουν όργανα διοίκησης, τη δικής τους σχολική περιουσία και υπόκεινται σε διοικητικό έλεγχο. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει ειδικότερα: τα νηπιαγωγεία, τα ολοήμερα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία, τα πειραματικά σχολεία και τα σχολεία ειδικής αγωγής. Τα νηπιαγωγεία αποτελούν τις μονάδες της προσχολικής ηλικίας κι έχουν σκοπό να βοηθήσουν τα νήπια να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοηματικά και κοινωνικά μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα νηπιαγωγεία λειτουργούν είτε ανεξάρτητα, είτε μέσα σε παιδικά κέντρα. Στη λειτουργία των παιδικών κέντρων εμπλέκονται δυο υπουργεία, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο έχει τη γενικότερη ευθύνη των νηπιαγωγείων, και το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο οποίο ανήκει η αρμοδιότητα για θέματα διεύθυνσης και στελέχωσης προσωπικού. Η φοίτηση είναι διετής και καθίσταται σταδιακά υποχρεωτική κατά περιοχές της χώρας που ορίζονται με υπουργικές αποφάσεις. Για την εγγραφή των νηπίων απαιτείται να έχουν συπληρώσει την 1η Οκτωβρίου του έτους εγγραφής ηλικίας 3 ετών και 6 μηνών. Ανάλογα με τον αριθμό των εγγραφόμενων τα νηπιαγωγεία χωρίζονται σε μονοθέσια, στα οποία φοιτούν 7-30 νήπια, και σε διθέσια με νήπια. Η λειτουργία τους είναι πενθήμερη, με τετράωρη καθημερινή εργασία. Τα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των νηπιαγωγείων προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Ά 167), τα π.δ. 486/1989 (Ά 208), 484/1977 (Ά 149), 498/1981 (Ά 134), 200/98 (Ά 161) για την οργάνωση και λειτουργία των νηπιαγωγείων και το άρθρο 41 του ν. 2218/94, το οποίο παραχωρεί δικαίωμα ίδρυσης νηπιαγωγείων στους Ο.Τ.Α. Όσον αφορά τα ολοήμερα νηπιαγωγεία, αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2525/97 (Ά 188) και σκοπεύουν στην αναβάθμιση της προσχολικής αγωγής και την ολοκληρωμένη προετοιμασία των νηπίων για το δημοτικό σχολείο, την ενίσχυση του ρόλου της κρατικής μέριμνας, με στόχο τη μείωση των μορφωτικών και κοινωνικών διακρίσεων και την εξυπηρέτηση των εργαζομένων γονέων. Το ολοήμερο νηπιαγωγείο λειτουργεί 8 ώρες την ημέρα και τοποθετούνται δύο νηπιαγωγοί, τακτικοί ή αναπληρωτές. Το πρόγραμμα

14 διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης, το ωράριο εργασίας, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των νηπιαγωγών καθορίζονται με υπουργική απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Σκοπός των δημοτικών σχολείων είναι η πολύπλευρη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο νομοθέτης θέλησε να συμπεριλάβει και τη δημοτική εκπαίδευση στο γενικότερο νόημα της γενικής εκπαίδευσης, ώστε να την ταυτίσει με την πολύπλευρη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών. Η δημόσια εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν στα δημόσια δημοτικά σχολεία, τα οποία λειτουργούν σε όλη τη χώρα, ακόμη και σε δυσπρόσιτες περιοχές. Η υποχρεωτική εξαετής φοίτηση των μαθητών απορρέει από τη συνταγματική διάταξη του άρθρου 16, παρ. 3 του Συντάγματος 1975//1986//2001, η οποία ορίζει ότι: «τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα», και ενεργοποιείται με νομοθετική διάταξη, που καθορίζει την υποχρεωτική φοίτηση, καθώς και το έτος εγγραφής της ηλικίας των μαθητών. Η εγγραφή των μαθητών στην Ά τάξη γίνεται, όταν στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των 6 ετών, ενώ στις υπόλοιπες τάξεις η εγγραφή πραγματοποιείται με φροντίδα του διευθυντή του σχολείου, ο οποίος ενεργεί αυτεπάγγελτα. Η διάκριση των σχολείων σε μονοθέσια, εξαθέσια ή δωδεκαθέσια είναι ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων δασκάλων, χωρίς να αποκλείεται η λειτουργία επταθέσιων μέχρι και ενδεκαθέσιων δημοτικών σχολείων, σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις. Στην ποιοτική βελτίωση και την καλή λειτουργία των σχολικών μονάδων συντελεί και η εισαγωγή νέων μαθημάτων στο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα για την εμπέδωση των γνώσεων των μαθητών, αλλά και για την υλοποίηση του βασικού σκοπού για τον οποίο έχουν συσταθεί. Θέματα γενικότερα για τη λειτουργία και οργάνωση των δημοτικών σχολείων ρυθμίζουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1566/1985 (Ά 167), καθώς και το π.δ. 483/1977 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και το π.δ. 201/98 «Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων». Τέλος, τα διδασκόμενα μαθήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα προσδιορίζονται στα π.δ. 583/1982 (Αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα των Ά και Β τάξεων), 449/1983 (Πρόγραμμα των μαθημάτων «Μελέτη Περιβάλλοντος» και «Μαθηματικά» Γ τάξεως, «Νεοελληνική Γλώσσα» Γ και Δ τάξεων), 168/1984 (Πρόγραμμα μαθήματος «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» Έ και ΣΤ τάξεων) και στο άρθρο 4, παρ. 12 του ν. 1566/1985 (Ά 167) προβλέπεται η διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων, της φυσικής αγωγής, της μουσικής και των ξένων γλωσσών στα δημοτικά σχολεία, από λειτουργούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Την ίδρυση ολοήμερου δημοτικού σχολείου ρυθμίζον οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2525/97 (Ά 188), που ορίζουν ότι σκοπός του είναι: «α) η υποχρεωτική εφαρμογή του οικείου προγράμματος διδασκαλίας μαθημάτων, β) η προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων μελέτης των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και γ) η προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυτική διδασκαλίας σε μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες». Τα προγράμματα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 1566/85, σκοπός των Πειραματικών Σχολείων είναι: «Η πρακτική παιδαγωγική επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού και η πειραματική χρήση σχολικών βιβλίων, οπτικοακουστικών και άλλων μέσων εκπαιδευτικής τεχνολογίας».

15 Τα Πειραματικά Σχολεία ιδρύθηκαν αρχικά στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και με τις ρυθμίσεις του ν. 4376/1929 (Ά 300) υπήχθησαν στις αντίστοιχες Φιλοσοφικές Σχολές των Πανεπιστημίων. Το 1972 ιδρύθηκε και στην Πάτρα Πειραματικό Σχολείο, το οποίο υπήχθη στο εκεί Πανεπιστήμιο. Σχετική με τα Πειραματικά Σχολεία είναι και η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 1566/85, η οποία ορίζει ότι: «Τα πρότυπα σχολεία των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και των Σχολών Νηπιαγωγών μετονομάζονται σε Πειραματικά Σχολεία και παύουν να λειτουργούν ως πειραματικά μετά τη διακοπή της λειτουργίας των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και των Σχολών Νηπιαγωγών». Παρόμοια είναι και η διάταξη του άρθρου 111 του ν. 1892/90 (Ά 101), κατά την οποία «Τα πρότυπα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία των τέως Παιδαγωγικών Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών εξακολουθούν να λειτουργούν ως Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία». Η ίδρυση Πειραματικών Σχολείων γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ενώ με άλλη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κοινά σχολεία μπορούν να μετατραπούν σε Πειραματικά Σχολεία και αντίστροφα. Την εποπτεία των Πειραματικών Σχολείων έχουν οι οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες υπάγονται διοικητικά, ενώ την επιστημονική καθοδήγηση και εποπτεία έχουν τα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών, στην έδρα των οποίων λειτουργούν. Θέματα που αφορούν την εγγραφή των μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία, αλλά και τη μετεγγραφή τους ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τέλος, την γενικότερη οργάνωση και λειτουργία τους ρυθμίζει η Υπουργική Απόφαση αριθμ. Φ. 27/148/ Γ/ ( Β 96) ΥΠΕΠΘ, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. Την κατηγορία των Σχολείων Ειδικής Αγωγής προβλέπει ο ν. 1566/1985, άρθρα 32-36, ο οποίος περιλαμβάνει διατάξεις που αναφέρονται στην Ειδική Αγωγή των ατόμων με ειδικές ανάγκες, στα οποία παρέχεται ειδική αγωγή και ειδική επαγγελματική εκπαίδευση. Σκοπός του νομοθέτη είναι «η ολόπλευρη και αποτελεσματική ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων των ατόμων αυτών, η ένταξή τους στη παραγωγική διαδικασία και τέλος, η αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο». Στο σημείο αυτό πρέπει να προστεθεί ότι ο συνταγματικός νομοθέτης θέλησε να προστατεύσει τα άτομα που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητες που έχουν. Έτσι, ο νόμος ικανοποίησε τη συνταγματική επιταγή για την παροχή βοήθειας, προστασίας και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ο ν. 1566/85 εξειδικεύει τις περιπτώσεις των ατόμων που έχουν ανάγκη ειδικής αγωγής. Ειδικότερα, ορίζει ότι: «Άτομα με ειδικές ανάγκες θεωρούνται, κατά την έννοια του αυτού νόμου, τα πρόσωπα τα οποία από οργανικά, ψυχικά ή κοινωνικά αίτια παρουσιάζουν καθυστερήσεις, αναπηρίες ή διαταραχές στη γενικότερη ψυχοσωματική κατάσταση ή στις επιμέρους λειτουργίες τους». Νεότερες νομοθετικές διατάξεις εξειδικεύουν περισσότερο την έννοια των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ορίζουν στο άρθρο 1 του ν. 2817/2000 (Ά 78) ότι: «1. Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.. θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων». Στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται ειδική εκπαίδευση στο πλαίσιο των σκοπών της σχολικής εκπαίδευσης, η οποία επιδιώκει την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή επανένταξή τους στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα και η

16 συμβίωση με το κοινωνικό σύνολο, την επαγγελματική τους κατάρτιση και τη συμμετοχή τους στη παραγωγική διαδικασία και στην αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη. Η εκπαίδευση των ατόμων αυτών ηλικίας έως 22 ετών παρέχεται δωρεάν σε όλες τις τάξεις των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία οργανώνονται, στελεχώνονται, εξοπλίζονται και υποστηρίζονται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία διδακτική και ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των ατόμων. Το προσωπικό των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής υπάγεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας, ενώ τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)και το προσωπικό τους στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η οργάνωση και λειτουργία των εν λόγω Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 2817/2000 (Ά 78). Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Το δεύτερο βαθμό δημόσιας εκπαίδευσης συνιστούν τα Γυμνάσια, τα Ενιαία Λύκεια, τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) και τα Σχολεία Ειδικής Αγωγής. Τα γυμνάσια έχουν γενική κατεύθυνση, εξυπηρετούν πολύπλευρους σκοπούς και οδηγούν στη λήψη απολυτηρίου. Πιο συγκεκριμένα, όπως ρητά ορίζει το άρθρο 5 του ν. 1566/85 (Ά 167) σκοπός τους είναι: «η ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουν στην ηλικία αυτή και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ζωής». Στις τρεις τάξεις του γυμνασίου συνεχίζεται η τριετή υποχρεωτική φοίτηση σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή. Στην πρώτη τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι απόφοιτοι του δημοτικού σχολείου. Η ίδρυση ενός γυμνασίου και η αύξηση των οργανικών θέσεων του προσωπικού γίνεται με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Η κατάργηση και η συγχώνευση γυμνασίων, όπως και η μείωση των οργανικών θέσεων του προσωπικού γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα γυμνάσια γενικής κατεύθυνσης διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά. Ειδικότερα στα εσπερινά γίνονται δεκτοί εργαζόμενοι μαθητές, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους. Επιπλέον, επιτρέπεται η σύσταση αθλητικών και μουσικών γυμνασίων σε ορισμένες πόλεις της χώρας. Τα μουσικά γυμνάσια ιδρύθηκαν το 1988 με σκοπό την παροχή γενικών αλλά και ειδικών μουσικών γνώσεων στους μαθητές που έχουν ταλέντο και θέλουν να παρακολουθήσουν μουσικές σπουδές, ενώ για πρώτη φορά ιδρύθηκαν Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης σε ογδόντα γυμνάσια της χώρας το σχολικό έτος Η οργάνωση και λειτουργία τους διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1566/85 (Ά 167) και οι σχετικές λεπτομέρειες ρυθμίζονται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού ΕΠ

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΑΙΤΗΣΗ Της Ομοσπονδίας με την επωνυμία «Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος» (Δ.Ο.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος 9 Α όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική Οι βασικές αρχές του εκπαιδευτικού μας συστήματος Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Θωμάς Μπάκας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» Άρθρο Θέματα Ειδικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2007/08 European Commission Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 επιχειρείται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου Πρόταση για την Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου Μάρτιος 2016 ΤΕΕ Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Στη σκιά του ζητήματος των ταυτοτήτων, το πρόβλημα της αναγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1985 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 167 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1566 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Αναλυτικό Πρόγραμμα; Τι είναι οι σκοποί; Τι είναι ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ; Τι είναι τα περιεχόμενα; Τι είναι η μεθόδευση; Πως συνδέονται αυτά

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη Α) Η αρχή της ισότητας στο ελληνικό Σύνταγμα i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Το Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975 κατοχυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1985 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 167 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1566 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2008

Aθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2008 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO EΘNIKHΣ ΠAIΔEIAΣ & ΘPHΣKEYMATΩN ΠEPIΦEPEIAKH ΔIEYΘYNΣH A /ΘMIAΣ & B ΘMIAΣ EKΠAIΔEYΣHΣ ATTIKHΣ ΓPAΦEIO ΣXOΛIKΩN ΣYMBOYΛΩN B ΔIEYΘYNΣHΣ Δ.E. AΘHNAΣ Γούναρη 60 15343 Aγ. Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου

Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου Κοινή Πρόταση για την Ειδική Επαγγελµατική Εκπαίδευση Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο µε τάξεις Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου Επικαιροποιηµένη σύµφωνα µε το προσχέδιο νόµου του τεχνολογικού λυκείου Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΧ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΧ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΧ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή Η ανάγκη επικαιροποίησης, ανασυγκρότησης και διατύπωσης βασικών αρχών και θέσεων της ΕΕΧ είναι εμφανής εξαιτίας της μεγάλης κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α 71) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερής Νικόλαος Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

Σαλτερής Νικόλαος Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Σαλτερής Νικόλαος Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 34ο Δ.Σ. Πειραιά Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείο και Γονείς Διάρθρωση παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2142 31 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (αναθεωρημένη)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (αναθεωρημένη) ΠΡΟΣ: Α.Π. :20 ΑΘΗΝΑ 12/02/2016 τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Καθηγητή κ. Κ. Γαβρόγλου ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 EL Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1BΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Σχολικές Μονάδες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Σχολικές Μονάδες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Σχολικές Μονάδες Στο κεφάλαιο αυτό εµφανίζονται στοιχεία για τις δηµόσιες σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτούργησαν κατά το σχολικό έτος 2003-04. Ειδικότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26411 5 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2434 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 (Β 1567) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α 167) Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α 167) Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α 167) Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1. : 1. Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο πρόγραμμα σπουδών στο Λύκειο περιγράφεται στην τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος στη Βουλή.

Το νέο πρόγραμμα σπουδών στο Λύκειο περιγράφεται στην τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος στη Βουλή. Το νέο πρόγραμμα σπουδών στο Λύκειο περιγράφεται στην τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος στη Βουλή. Μεταξύ των όσων προβλέπει η τροπολογία, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται Αριθ. 102357/Γ6 Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τµήµατα Ένταξης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6η Περιφέρεια ν. Λάρισας ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6η Περιφέρεια ν. Λάρισας ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6η Περιφέρεια ν. Λάρισας ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΘΕ 1.1. Εισαγωγική ενημέρωση για τη φιλοσοφία, τους σκοπούς και την ανάπτυξη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15)

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Λύκεια και τα Γυμνάσια αρχίζουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια Μάκης Τσαμαλίκος

Επιμέλεια Μάκης Τσαμαλίκος Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Μ ΟΥΣΙΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩΝ Ε ΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ Κ ΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α ΘΗΝΩΝ Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Μ ΟΥΣΙΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩΝ Α ΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ ΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2007/08 European Commission 5.20. Οργανωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Σελίδα 1 από 10 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1985 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 167 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1566 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6η Περιφέρεια ν. Λάρισας ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6η Περιφέρεια ν. Λάρισας ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6η Περιφέρεια ν. Λάρισας ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΘΕ 1.2. Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής σε θέματα ένταξης Νομοθεσία για Ειδική Αγωγή 1. Ν. 1143/1981,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31811 0 Σεπτεμβρίου 016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 14-11-2016 ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του 2 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του 2 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του 2 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ Προτιμότερο να είσαι επαίτης παρά απαίδευτος, γιατί ως ζητιάνος σου λείπουν λεφτά μα ως απαίδευτος σου λείπει ανθρωπιά. Διογένης Σχολικός κανονισμός είναι ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί αγωνίζονται οι εκπαιδευτικοί;

Γιατί αγωνίζονται οι εκπαιδευτικοί; Γιατί αγωνίζονται οι εκπαιδευτικοί; Πολλά έχουν αλλάξει ήδη Μισθολόγιο Αποκέντρωση Καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολείων «Νέο Λύκειο» Διαμαντοπούλου Υποχρεωτικές μεταθέσεις Αξιολόγηση Αύξηση ωραρίου εκδίωξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Γιώργου Σ.-Π. Κατρούγκαλου, αν. καθηγητή ΔΠΘ, κατοίκου, ως εκ της υπηρεσίας του, Κομοτηνής, οδός Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΧ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΧ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΧ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή Η ανάγκη επικαιροποίησης, ανασυγκρότησης και διατύπωσης βασικών αρχών και θέσεων της ΕΕΧ είναι εμφανής εξαιτίας της μεγάλης κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση

Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 161,τ. Α ), «Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως)

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως) Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως) ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Master

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 1566 Έτος: 1985 ΦΕΚ: Α 167 19850930 Τέθηκε σε ισχύ: 30.09.1985 Ημ.Υπογραφής: 26.09.1985 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

«ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση της μειονότητας: δομή και θεσμικό πλαίσιο Νέλλη Ασκούνη 1

Η εκπαίδευση της μειονότητας: δομή και θεσμικό πλαίσιο Νέλλη Ασκούνη 1 Η εκπαίδευση της μειονότητας: δομή και θεσμικό πλαίσιο Νέλλη Ασκούνη 1 Η μειονοτική εκπαίδευση περιλαμβάνει ένα σύνολο σχολείων που λειτουργούν μόνο στην περιοχή της Θράκης, έχουν ειδικό καθεστώς και απευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα