Η Συνεργατική Κουλτούρα ως υποστηρικτικό εργαλείο στο έργο των εκπαιδευτικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Συνεργατική Κουλτούρα ως υποστηρικτικό εργαλείο στο έργο των εκπαιδευτικών"

Transcript

1 Η Συνεργατική Κουλτούρα ως υποστηρικτικό εργαλείο στο έργο των εκπαιδευτικών Γιακουμή Σκεύη Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Στις μέρες μας, η κρίση θεσμών και αξιών, σίγουρα, δεν αφήνει ανεπηρέαστη την εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί, στο ήδη δύσκολο παιδαγωγικό τους έργο, έρχονται αντιμέτωποι με ακόμη περισσότερα εμπόδια. Η συνεργατική κουλτούρα, όμως, που αναπτύσσεται μεταξύ τους, τους βοηθά να πετύχουν πιο εύκολα τους παιδαγωγικούς τους στόχους και παράλληλα, να συμβάλουν στο χειρισμό της κρίσης. Είναι, όμως, εφικτή η ανάπτυξη και διατήρηση μιας τέτοιας κουλτούρας στις κυπριακές σχολικές μονάδες; Το ερώτημα αυτό αποτέλεσε τη βάση για διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας, μέρος των αποτελεσμάτων της οποίας παρουσιάζονται περιληπτικά στο παρόν άρθρο. Μέσα από την έρευνα προέκυψε ότι στην υπό διερεύνηση σχολική μονάδα εφαρμόζονταν αρκετές μορφές συνεργασίας, οι οποίες περιγράφουν κάποιας μορφής συνεργατική κουλτούρα. Παράλληλα, εντοπίστηκαν αρκετοί παράγοντες που επηρέαζαν τη διαμόρφωσή της. Αν, όντως, οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν να εντάξουν τη συνεργατική κουλτούρα ως ένα υποστηρικτικό εργαλείο στην προσπάθειά τους για περαιτέρω χειρισμό της κρίσης, είναι σημαντικό να διερευνούν αυτούς τους διαμορφωτικούς παράγοντες, ώστε, με σωστούς χειρισμούς, να λειτουργούν υποστηρικτικά στην ανάπτυξή της. Εισαγωγή Ομολογουμένως, το λειτούργημα που ασκεί ένας εκπαιδευτικός είναι δύσκολο, αφού έχει να επιτελέσει ένα αρκετά πολύπλοκο και απαιτητικό έργο. Καθημερινά, έρχεται αντιμέτωπος με πληθώρα ερωτημάτων, προβλημάτων και διλημμάτων, τα οποία καλείται να λύσει για να μπορέσει να διεκπεραιώσει το παιδαγωγικό του έργο. Στο ήδη δύσκολο και απαιτητικό του έργο έρχονται να προστεθούν οι δυσκολίες που προκύπτουν μέσα από την κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Σε μια εποχή κρίσης θεσμών και αξιών, ο εκπαιδευτικός καλείται να υπερπηδήσει ακόμη περισσότερα εμπόδια, ώστε αφενός να επιτύχει τους παιδαγωγικούς του στόχους και αφετέρου να συμβάλει και ο ίδιος στο χειρισμό της κρίσης αυτής. Στην προσπάθειά του αυτή, όμως, δεν βρίσκεται, αλλά ούτε και πρέπει να βρίσκεται και να «παλεύει» μόνος. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών αυξάνονται τόσο ραγδαία που μόνος του ένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί να τις καλύψει. Χρειάζεται τη στήριξη άλλων συναδέλφων και αυτό θα επιτευχθεί μέσω της συνεργατικής κουλτούρας που θα αναπτυχθεί μεταξύ τους. Την κουλτούρα αυτή ορίζουμε ως μια συστηματική και συνεχόμενη διαδικασία μέσα στη σχολική μονάδα, στην οποία το εκπαιδευτικό προσωπικό της δρα αυθορμήτως συλλογικά, αναλύοντας και βελτιώνοντας την πρακτική του (διδακτική ή/και διοικητική), με στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και τη βελτίωση της σχολικής μονάδας. Η συνεργασία, δηλαδή, σε μια σχολική μονάδα συνεργατικής κουλτούρας αποτελεί κύρια φιλοσοφία των εκπαιδευτικών, οι οποίοι, μέσω αυτής, αναστοχάζονται και αλλάζουν την πρακτική τους, ψάχνοντας συνεχώς πιο αποτελεσματικούς τρόπους, ώστε να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή μάθηση και ανάπτυξη των μαθητών και να οδηγηθούν στη βελτίωση της σχολικής μονάδας. Η συνεργασία με τους συναδέλφους δημιουργεί περιβάλλον συλλογικής νοημοσύνης και συναδελφικής κοινότητας, στο οποίο ο εκπαιδευτικός πιο εύκολα παλεύει τα προβλήματα μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης πραγματικότητας, καταπιάνεται με το νέο και άγνωστο, επεμβαίνει δυναμικά και διαμορφώνει καταστάσεις και παιδαγωγικές πρακτικές. Μέσω της συνεργατικής κουλτούρας, δημιουργείται μια συλλογική επαγγελματική εμπιστοσύνη, η 475

2 οποία επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αλληλεπιδρούν πιο συλλογικά και να συνεργάζονται με τρόπο που η μεταξύ τους συνεργασία να δημιουργεί πηγές ανατροφοδότησης και συλλογισμού της πρακτικής τους (Harris, 2002), σχεδιασμού και αξιολόγησης διδακτικών υλικών και κοινού προγραμματισμού. Μέσα από τη συνεργασία τους, αποκτούν τις απαραίτητες οργανωτικές δεξιότητες και πόρους για να εφαρμόσουν καινοτομίες, οι οποίες, σε αντίθετη περίπτωση, θα εξαντλούσαν την ενέργεια, τη δεξιότητα και τους πόρους ενός μόνο εκπαιδευτικού (Inger, 1993). Αναμφίβολα, η συνεργασία των εκπαιδευτικών, όπως αυτή προκύπτει μέσα από τη συνεργατική κουλτούρα, αποτελεί το πιο ζωτικό σημείο για την ανάπτυξη και εξέλιξή τους. Συμβάλει, ταυτόχρονα, στην υλοποίηση της επαγγελματικής τους υποχρέωσης για συνεχή, όπως τονίζει ο Day (2003), ανάπτυξη των θεωρητικών και πρακτικών τους γνώσεων, η οποία θα τους καθιστά πιο αποτελεσματικούς τόσο στη διδασκαλία τους, όσο και στη συμβολή τους στη βελτίωση της σχολικής μονάδας. Η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι, λοιπόν, επιβαλλόμενη, αλλά ταυτόχρονα και ανέφικτη, αν θεωρηθεί ως μια καθαρά προσωπική υπόθεση κάθε εκπαιδευτικού. Η μάθηση και ανάπτυξη σε μια συνεργατική κουλτούρα είναι ένα καθαρά κοινωνικό φαινόμενο, γι αυτό και η επίτευξή τους απαιτεί κοινωνική μεταβίβαση, αλληλεπίδραση και συνεργασία (Μαρτίδου, Θεοφιλίδης, Ιωαννίδου, Μιχαηλίδου, & Μπουζάκης, 2009 Lave & Wenger, 2005). Το συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον και οι κοινότητες πρακτικής είναι αυτές που διαδραματίζουν το μεγαλύτερο και αποτελεσματικότερο ρόλο στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Wei, Darling-Hammond, Andree, Richardson, & Orphanos, 2009), γι αυτό και θα πρέπει να επιδιώκονται σε συνεχή και μόνιμη βάση. Παράλληλα, η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στα μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών, την κύρια και τελική επιδίωξη της συνεργατικής κουλτούρας (Harris, 2002). Οι μαθητές διδάσκονται από εκπαιδευτικούς οι οποίοι, μέσω της συνεργασίας, στήριξης και αλληλεπίδρασής τους με συναδέλφους, εμπλουτίζουν συνεχώς τις γνώσεις τους, διδάσκουν με αυτοπεποίθηση και τολμούν να παίρνουν ρίσκα. Δεν εγκλωβίζονται σε πεπατημένες και πεπαλαιωμένες μεθόδους διδασκαλίας, αλλά δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές τους, όπως αναφέρουν οι Σωκράτους και Αγγελίδης (2009), να διδάσκονται σε ένα πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον, όπου ο εκπαιδευτικός τους τολμά να προβαίνει σε καινοτομίες οδηγώντας τους σε καινούριες και πιο δημιουργικές ανακαλύψεις γνώσεων και εμπειριών. Ταυτόχρονα, ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως αθόρυβο πρότυπο για τους μαθητές, οι οποίοι βλέποντάς τον να συνδιαλέγεται και να συνεργάζεται με συναδέλφους αρχίζουν υποσυνείδητα να αντιμετωπίζουν θετικά τη συνεργασία και να δρουν ανάλογα. Από μικρή ηλικία μαθαίνουν, ήδη, να λειτουργούν μέσα σε συνεργατικές κοινότητες, να ενώνουν δυνάμεις με συμμαθητές τους, να στοχεύουν σε ένα καλύτερο συλλογικό αποτέλεσμα, να ακούν και να σέβονται τις απόψεις των άλλων. Αρχίζουν, σταδιακά, να αντιλαμβάνονται ότι οι διαφορές και οι προκλήσεις που υπάρχουν σε μια ομάδα μπορεί να λειτουργήσουν ως ευκαιρίες για επέκταση της μάθησης και της κατανόησής τους (O Keefe, 2005). Συνεπώς, η ύπαρξή της στοχεύει και οδηγεί στην υλοποίηση του απώτερου στόχου που οφείλει να έχει κάθε σχολική μονάδα: τη μεγιστοποίηση της μάθησης και ανάπτυξης, είτε αυτή αφορά στους μαθητές είτε στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτό, αλυσιδωτά, οδηγεί στην καθολική βελτίωση της σχολικής μονάδας, η οποία καθίσταται πιο αποτελεσματική όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων της. Γι αυτό, εξάλλου, δεν είναι τυχαίο που για πολλούς 476

3 ερευνητές, η συνεργατική κουλτούρα θεωρείται το κλειδί της εκπαιδευτικής αλλαγής, βελτίωσης και ανάπτυξης, όχι μόνο της σχολικής μονάδας αλλά, εξελικτικά, και του εκπαιδευτικού συστήματος. Η σημαντικότητα της συνεργασίας, όπως αυτή διαμορφώνεται στη συνεργατική κουλτούρα, έγκειται στη δυνατότητά της να συγκεντρώνει τη συλλογική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών καθιστώντας, έτσι, τη σχολική μονάδα ικανή να ανταποκρίνεται άμεσα σε οποιεσδήποτε αναπάντεχες κρίσεις, αλλαγές και ευκαιρίες εμφανίζονται. Η συλλογικότητα, δηλαδή, που εφαρμόζεται πολλαπλασιάζει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Waite (2010), τις ενέργειες των εκπαιδευτικών και επιτρέπει την πληρέστερη επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας. Η δυνατότητα αυτή αυξάνει την αποδοτικότητά της σχολικής μονάδας, αφού με αυτό τον τρόπο εξαλείφονται επαναλήψεις καθώς οι δραστηριότητες γίνονται συνεργατικά, οι υπευθυνότητες κατανέμονται με συμπληρωματικό τρόπο (Hargreaves, 1995) και επιτυγχάνεται καλύτερη αξιοποίηση των μέσων που διατίθενται (Πασιαρδή, 2001). Είναι, όμως, εφικτή η ανάπτυξη και διατήρηση τέτοιας συνεργατικής κουλτούρας στα πλαίσια του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος; Το ερώτημα αυτό καθώς και η ελλιπής σχετική βιβλιογραφία, θεωρητική βάση και έρευνα, μέσα στα κυπριακά δρώμενα, λειτούργησαν ως έναυσμα για διεξαγωγή έρευνας. Μεθοδολογία Βασικός σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει τη μορφή που προσλαμβάνει η συνεργατική κουλτούρα ανάμεσα στο εκπαιδευτικό προσωπικό μιας σχολικής μονάδας, καθώς, επίσης, και τους παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση μιας τέτοιας κουλτούρας. Η έρευνα αφορούσε μελέτη περίπτωσης συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Διεξήχθη καθ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους σε ένα τετραθέσιο δημόσιο νηπιαγωγείο και σε αυτή συμμετείχαν όλα τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, συνολικά 6 άτομα, συμπεριλαμβανομένης και της διευθύντριας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η σχολική μονάδα διευθυνόταν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από την ίδια διευθύντρια, η οποία τα τελευταία 21 χρόνια ασκούσε διευθυντικά καθήκοντα. Επίσης, το διδακτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας είχε παραμείνει το ίδιο με την προηγούμενη σχολική χρονιά με μόνη αλλαγή την τοποθέτηση της ερευνήτριας στη θέση μιας άλλης νηπιαγωγού, η οποία έτυχε μετάθεσης. Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέγηκε η ποιοτική μορφή, θεωρώντας ότι αυτό το είδος έρευνας θα ερευνούσε πληρέστερα, σε σχέση με τις ποσοτικές μεθόδους, το συγκεκριμένο θέμα. Η συνεργασία και γενικά η κουλτούρα μιας ομάδας μπορούσαν να μελετηθούν και να ερμηνευτούν σε βάθος μόνο μέσα στο κοινωνικό τους πλαίσιο. Λόγω της συμμετοχής της ερευνήτριας στις δραστηριότητες των δρώντων προσώπων, ως φυσικό μέλος του προσωπικού, και της προσωπικής και άμεσης παρατήρησης στον κοινωνικό χώρο, έδινε το πλεονέκτημα συλλογής περισσότερων «εσωτερικών» πληροφοριών και δεδομένων. Επιτεύχθηκε, δηλαδή, διείσδυση στον τρόπο σκέψης και δράσης της ομάδας και γενικά στην κουλτούρα της. Ο τρόπος συλλογής των δεδομένων στόχευε στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη εξασφάλιση εμπιστευσιμότητας της ερευνητικών αποτελεσμάτων, γι αυτό και έγινε χρήση πολλαπλών ποιοτικών μεθόδων έρευνας: συμμετοχική παρατήρηση, στοχαστικό ημερολόγιο, συνεντεύξεις και ανάλυση σχολικών εγγράφων και ατομικών σημειώσεων του προσωπικού. 477

4 Για σκοπούς ενίσχυσης της εμπιστευσιμότητας της έρευνας εφαρμόσαμε, εκτός από μεθοδολογικό τριγωνισμό που αναφέρθηκε πιο πάνω, μακρόχρονη παραμονή της ερευνήτριας στο χώρο. Η παραμονή αυτή στόχευε στη σε βάθος κατανόηση της κουλτούρας του ερευνητικού συγκείμενου, τη συλλογή όσο το δυνατό πιο έγκυρων και ολοκληρωμένων δεδομένων και, ταυτόχρονα, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους συμμετέχοντες. Παράλληλα, εφαρμόστηκε επιβεβαίωση των συμμετεχόντων, κατά την οποία τα δεδομένα, οι ερμηνείες και τα συμπεράσματα ελέγχθηκαν και επιβεβαιώθηκαν από τους ίδιους. Επίσης, η αναστοχαστική συνομιλία που είχε η ερευνήτρια με άλλα άτομα καθώς και το στοχαστικό ημερολόγιο την βοηθούσαν να στοχάζεται όλα τα εναλλακτικά ερευνητικά σενάρια, να βλέπει πιο αποστασιοποιημένα τις αποφάσεις της και να μη ξεφεύγει από τους ερευνητικούς στόχους. Η κριτική, η ανακύκλωση, η αλλαγή και γενικά η αναθεώρηση είχαν κεντρική θέση κατά την πορεία της έρευνας, κάτι το οποίο συνηγορεί στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της έρευνας. Η ανάλυση των δεδομένων ήταν συνεχής και ταυτόχρονη με τη συλλογή τους. Όσον αφορά στην τελική ανάλυσή τους, ακολουθήσαμε συνδυασμό των σταδίων που προτείνονται από τους Erickson (1986) και Creswell (2003). Αρχικά τα δεδομένα οργανώθηκαν με βάση τη μέθοδο από την οποία συλλέχθηκαν στοχεύοντας στη δημιουργία ενός γενικού θεωρητικού πλαισίου. Σε επόμενο στάδιο η ανάλυση έγινε πιο λεπτομερής και τα δεδομένα οργανώθηκαν σε θεματικές κατηγορίες και υποκατηγορίες. Συγκεκριμένα η πρώτη θεματική κατηγορία δεδομένων αφορούσε στις μορφές συνεργασίας που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στο εκπαιδευτικό προσωπικό και οι οποίες, για σκοπούς καλύτερης κατανόησης, κατηγοριοποιήθηκαν στις υποκατηγορίες: διδασκαλία, επιμόρφωση και ηγετική-διοικητική πρακτική. Η δεύτερη θεματική κατηγορία αφορούσε στους παράγοντες που επηρέαζαν τη δημιουργία συνεργατικής κουλτούρας. Και σε αυτή την περίπτωση, οι παράγοντες διαχωρίστηκαν σε υποκατηγορίες: στους παράγοντες που λειτουργούσαν θετικά και σε αυτούς που λειτουργούσαν ανασταλτικά. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία κατηγοριοποίησης προέκυψαν οι ισχυρισμοί της έρευνας, οι οποίοι, στη συνέχεια έτυχαν ελέγχου και απόδειξης. Αποτελέσματα Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι στην υπό διερεύνηση σχολική μονάδα εφαρμόζονταν αρκετές μορφές συνεργασίας ανάμεσα στο προσωπικό. Σίγουρα, οι παρατηρηθείσες μορφές συνεργασίας δεν υποστηρίζουν την ύπαρξη γνήσιας συνεργατικής κουλτούρας. Ωστόσο, θέτουν τις βάσεις για ανάπτυξη νέων, αλλά και πιο ουσιαστικών συνεργασιών, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αυτό το είδος κουλτούρας. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε να δίνεται μεγάλη έμφαση στη συνεργασία σε τεχνικά θέματα οργάνωσης της διδασκαλίας, όπως η ανταλλαγή και η συνεργατική δημιουργία εποπτικών υλικών και ο συνεργατικός προγραμματισμός μαθημάτων. Επίσης, διαφάνηκε να δίνεται εξίσου μεγάλη έμφαση και να επιδιώκεται η συλλογική επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Εντούτοις, και στους δύο πιο πάνω τομείς επισημάνθηκε η απουσία πιο πρακτικής μορφής συνεργασίας, όπως οι παρακολουθήσεις διδασκαλιών και οι συνδιδασκαλίες. Εντοπίζεται, λοιπόν, μια πιο θεωρητικής μορφής συνεργασία, αν εξαιρεθεί η συνεργασία σε θέματα εποπτικού υλικού. Ο τομέας συνεργασίας, ο οποίος φάνηκε να είναι πιο πλήρης και περισσότερο συμβατός με τις αρχές της συνεργατικής κουλτούρας, ήταν η ηγετική και διοικητική πρακτική της σχολικής μονάδας. Η διευθύντρια φάνηκε να επιδιώκει πολύ έντονα, τον όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικό συγκερασμό δυνάμεων, ικανοτήτων και εμπειριών του προσωπικού σε 478

5 θέματα διοίκησης και ηγεσίας, έτσι ώστε, μέσα από τη συλλογική λήψη αποφάσεων και, εν γένει, τη συλλογική νοημοσύνη, να επιτυγχάνονται οι στόχοι της σχολικής μονάδας. Μια άλλη διάσταση της έρευνας έδειξε τον πολυπαραγοντικό χαρακτήρα της διαμόρφωσης τέτοιας κουλτούρας. Συγκεκριμένα, διαφάνηκε ότι η διαμόρφωσή της επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τρόπο ηγεσίας της διευθύντριας. Η συμμετοχική διοίκηση που εφάρμοζε, ο τρόπος λήψης αποφάσεων, ο χρόνος συντονισμού που παρείχε στο εκπαιδευτικό προσωπικό και η ύπαρξη συλλογικού οράματος λειτουργούσαν θετικά για τη διαμόρφωση συνεργατικής κουλτούρας. Επίσης, πολύ σημαντικούς θετικούς παράγοντες φάνηκε να αποτελούν η θετική στάση του προσωπικού για τη συνεργασία και η οικολογία της σχολικής μονάδας, η οποία «έδενε» περισσότερο το προσωπικό. Εντούτοις, εντοπίστηκαν και κάποιοι άλλοι παράγοντες, οι οποίοι λειτουργούσαν ανασταλτικά στην προσπάθεια για διαμόρφωση συνεργατικής κουλτούρας. Ως κυριότερος αρνητικός παράγοντας φάνηκε να είναι η απουσία προγραμματισμένου χρόνου συνεργασίας, η οποία μείωνε τη δυνατότητα συνεργασίας. Επιπρόσθετα, ως αρνητικοί παράγοντες λειτούργησαν η ύπαρξη συγκεκριμένων γεγονότων (επιδημία Γρίπης Α, αναρρωτική άδεια διευθύντριας) καθώς, επίσης, η προσωπικότητα κάποιων νηπιαγωγών και η αρνητική τους στάση σε κάποια θέματα συνεργασίας. Επίσης, ως ανασταλτικός παράγοντας φάνηκε να λειτουργεί το υπάρχον σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών, το οποίο αναγκάζει τις εκπαιδευτικούς να βιώνουν αρνητικά κάθε μορφή αξιολόγησης και κριτικής. Θεωρητικοποίηση έρευνας Ως επιστέγασμα της έρευνας και επιδιώκοντας να συνεισφέρουμε, έστω και ελάχιστα, στην παραγωγή νέας γνώσης γύρω από το θέμα της συνεργατικής κουλτούρας, επιχειρούμε, βασιζόμενοι στα αποτελέσματα που προέκυψαν σε συνδυασμό με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, να δημιουργήσουμε ένα ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Ο τρόπος με τον οποίον αντιλαμβανόμαστε τη θέση της συνεργατικής κουλτούρας μέσα σε μια σχολική μονάδα παρουσιάζεται ως το κέντρο μιας διαλεκτικής πορείας την οποίαν ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί, επιδιώκοντας να πετύχουν βελτίωση της σχολικής μονάδας. Πρώτιστα, οι εκπαιδευτικοί έχουν να ερευνήσουν και να δώσουν απάντηση σε ένα καίριο ερώτημα: «Πού βρισκόμαστε;» Ο χώρος, το συγκείμενο μέσα στο οποίο καλούνται να εργαστούν διαδραματίζει μεγάλη σημασία στον τρόπο με τον οποίο θα προγραμματίσουν τη δράση τους, στις εμφάσεις και στις προτεραιότητες που θα δώσουν. Το συγκείμενο, είτε ειδικότερα (σχολική μονάδα τάξη) είτε ευρύτερα (εκπαιδευτικό σύστημα), η «πολιτισμική ώσμωση», είναι αυτό που επηρεάζει και κατευθύνει, ουσιαστικά, την όλη δράση της σχολικής μονάδας. Ως ένα ανοικτό σύστημα, η σχολική μονάδα αλληλεπιδρά με το κοινωνικό πλαίσιο και δέχεται τις επιρροές του. Την ίδια επιρροή, σαφέστατα, δέχεται το εκπαιδευτικό σύστημα και γενικά η εκπαίδευση. Στην εποχή που ζούμε, όπου η πολυπολιτισμικότητα συνυπάρχει με τον ατομοκεντρισμό, την αποξένωση, τον αποκλεισμό και την έλλειψη κοινωνικοποίησης, η ανάγκη συνύπαρξης και συνεργασίας γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Η εκπαίδευση, ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη. Το ζητούμενο στο σύγχρονο σχολείο προσανατολίζεται σε άλλες κατευθύνσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν ένα σύνολο ποιοτικών σχέσεων, σε όλα τα επίπεδα. Απαιτούνται σχέσεις αλληλεξάρτησης, αλληλεπίδρασης, αλληλοϋποστήριξης και αλληλοκατανόησης. 479

6 Ένα άλλο, εξίσου σημαντικό ερώτημα, που πρέπει να δώσουν μεγάλη έμφαση και να απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί είναι: «Για ποιους βρισκόμαστε στη σχολική μονάδα;». Οι μαθητές και η αποτελεσματικότερη μάθηση και ανάπτυξή τους πρέπει να κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα στους στόχους των εκπαιδευτικών. Όλα όσα προγραμματίζονται, όλες οι αποφάσεις που παίρνονται έχουν ως κύριο αποδέκτη τον κάθε μαθητή. Στο επίκεντρο κάθε προσπάθειας βρίσκεται, πάντοτε, ο μαθητής, του οποίου η ανάπτυξη αποτελεί, μέσα στα πλαίσια μιας μαθητοκεντρικής ιδεολογίας, την κύρια και τελική επιδίωξη όλου του προσωπικού. Καθοδηγούμενο, λοιπόν, το εκπαιδευτικό προσωπικό από αυτή τη μαθητοκεντρική ιδεολογία και λαμβανομένου υπόψη του συγκείμενου μέσα στο οποίο ενεργεί, καθορίζει την κύρια επιδίωξη του που δεν είναι άλλη, από τη βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης. Από τη στιγμή που ο μαθητής αποτελεί το επίκεντρο των επιδιώξεων κάθε προσπάθειας του εκπαιδευτικού προσωπικού, τότε η πρακτική της διδασκαλίας, η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο στη μάθησή του, σαφέστατα, θα αποτελεί την τελική επιδίωξη του προσωπικού. Πώς, όμως, θα καταφέρουν οι εκπαιδευτικοί να υλοποιήσουν αυτή τους την επιδίωξη; Θα μπορέσουν να τα καταφέρουν αποξενωμένοι ο ένας από τον άλλον; Θα καταφέρουν να φέρουν εις πέρας το δύσκολο και απαιτητικό τους έργο, στηριζόμενοι μόνο στις δικές τους γνώσεις και δυνατότητες; Η απάντηση είναι, σίγουρα αρνητική. Οι ανάγκες των μαθητών αυξάνονται με τόσο μεγάλο ρυθμό που κανένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί να τις καλύψει, χωρίς να έχει τη στήριξη των συναδέλφων του. Η συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό καθίσταται πρώτιστης σημασίας. Η διαμόρφωση συνεργατικής κουλτούρας τους βοηθά να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με συλλογικότητα και, ταυτόχρονα, μέσα από τη συλλογική νοημοσύνη, να ενώνουν τις γνώσεις, δυνατότητες και εμπειρίες τους, ώστε να πετυχαίνουν τη συνεχή βελτίωσή τους και την επίτευξη των στόχων τους. Η διαμόρφωση και η ύπαρξη ενός συλλογικού οράματος θέτει στέρεες βάσεις στην προσπάθεια για διαμόρφωση μιας συνεργατικής κουλτούρας. Η επιδίωξή τους μετουσιώνεται, μέσα από ουσιαστικό διάλογο και ανταλλαγή σκέψεων, σε ένα συλλογικό όραμα, το οποίο λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος της ομάδας. Ο κοινός προσανατολισμός για την υλοποίησή του αποτελεί το θεμέλιο της συνεργατικής κουλτούρας, μέσω της οποίας θα μπορέσουν, ενώνοντας όλοι μαζί τις δυνάμεις τους, να συμβάλουν στη βελτίωση της σχολικής τους μονάδας. Η συνεργατική κουλτούρα, μέσα στη σχολική μονάδα, αντανακλά μέσα από τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού όπως, επίσης, και μέσα από την μορφή που προσλαμβάνει η ηγετική και διοικητική πρακτική. Εντούτοις, η διαμόρφωσή της δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια εύκολη υπόθεση, αφού επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Το προσωπικό ερευνά τους παράγοντες αυτούς, ώστε να μπορεί να τους «ελέγχει» και να τους αξιοποιεί για να λειτουργούν βοηθητικά στην προσπάθεια ανάπτυξης συνεργατικής κουλτούρας. Φυσικά, σε αυτή την προσπάθεια του προσωπικού απαραίτητη κρίνεται και η στήριξή του από τη διεύθυνση του σχολείου, τους επιθεωρητές, οι οποίοι θα εστιάζουν στο συμβουλευτικό-καθοδηγητικό τους ρόλο και άλλους αρμόδιους φορείς. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι η μορφή ηγεσίας που υιοθετείται και κατά πόσο αυτή προωθεί και προάγει τη δυνατότητα για ανάπτυξη συνεργασιών, όπως, επίσης, και ο προγραμματισμένος χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους οι εκπαιδευτικοί, ώστε να αναπτύξουν συνεργατικές πρακτικές. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ο ρόλος που διαδραματίζει ο παράγοντας «άνθρωπος» στη διαμόρφωση της συνεργατικής κουλτούρας. Η 480

7 θετική στάση του προσωπικού απέναντι στη συνεργασία και οι θετικές προσωπικές διαθέσεις να συνεργάζεται με συναδέλφους, προϊστάμενους ή υφισταμένους του θα συμβάλει στη διαμόρφωση μιας πιο συνεργατικής κουλτούρας. Επίσης, πολύ σημαντικό παράγοντα διαδραματίζει η οικολογία της σχολικής μονάδας, η οποία πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο διαμορφωμένη, ώστε να δημιουργεί φυσικούς χώρους συνεχούς συνάντησης και επικοινωνίας των εκπαιδευτικών χωρίς να τους απομακρύνει. Η διαρρύθμιση του χώρου και ο εξοπλισμός πρέπει να δημιουργούν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, μέσα στην οποία το προσωπικό θα χαίρεται να βρίσκεται και να ανταλλάζει σκέψεις, προβλήματα και πιθανές λύσεις. Τέλος, το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών μπορεί, λειτουργώντας περισσότερο ανθρωποκεντρικά παρά αριθμητικά, να ωθήσει τους εκπαιδευτικούς να επιδιώκουν οι ίδιοι την κριτική και την αξιολόγηση της πρακτικής τους, θεωρώντας τα, πρωτίστως, ως μέσο για βελτίωσή τους. Η κριτική πρέπει να πάψει να φοβίζει και να αγχώνει τους εκπαιδευτικούς. Μέσα σε μια σχολική μονάδα συνεργατικής κουλτούρας, η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού κατέχει πολύ σημαντική θέση, γι αυτό και η επίτευξή της επιδιώκεται με διάφορους, αλλά πάντοτε, συλλογικούς τρόπους. Κύριο στόχο αποτελεί η γενική επιμόρφωση του προσωπικού, αλλά και, πιο συγκεκριμένα, η βελτίωση της πρακτικής του. Η προσπάθεια για επίτευξη των στόχων της συνεργατικής κουλτούρας οικοδομείται, κυρίως, πάνω στην ανάπτυξη της πρακτικής των εκπαιδευτικών, είτε διδακτική είτε διοικητική, έτσι, η έμφαση σε αυτήν είναι μεγάλη. Η ανάπτυξή τους, όμως, δεν μπορεί παρά να είναι απόρροια συλλογικής προσπάθειας. Η σχολική μονάδα, ως μια κοινότητα μάθησης, προωθεί την παρουσίαση επιμορφωτικών θεμάτων από συναδέλφους, το συλλογικό προγραμματισμό μαθημάτων και δραστηριοτήτων, άτυπο διάλογο για διδακτικές πρακτικές, όπως, επίσης, συνδιδασκαλίες και παρακολουθήσεις διδασκαλιών που στοχεύουν στην εξωτερίκευση του πρακτικού λόγου των εκπαιδευτικών και την ανάπτυξή του. Συνάμα, η ηγετική και διοικητική πρακτική, μέσα σε μια σχολική μονάδα συνεργατικής κουλτούρας δεν μπορεί παρά να ακολουθεί τις αρχές της συμμετοχικής διοίκησης. Η συνεργασία δεν περιορίζεται μόνο σε θέματα πρακτικής διδασκαλίας αλλά και σε θέματα διοίκησης και ηγεσίας. Ο ηγέτης της συνεργατικής κουλτούρας, ως πρότυπο συνεργασιακής συμπεριφοράς, αυτοπεριορίζει την εξουσία του. Όλα τα μέλη του προσωπικού θεωρούνται ικανά να ηγηθούν, αλλά, παράλληλα, και απαραίτητα σε κάθε προσπάθεια αλλαγής και βελτίωσης της σχολικής μονάδας. Η συλλογική λήψη αποφάσεων και η ανάληψη ουσιαστικών ευθυνών από όλο το προσωπικό διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην ενδυνάμωση της συνεργασίας, την περαιτέρω δράση, τη συλλογική κατεύθυνση και την ομαδική προσπάθεια. Η συλλογικότητα με την οποία αντιμετωπίζεται τόσο η ανάπτυξη του προσωπικού όσο και η ηγετική και διοικητική πρακτική, όπως, επίσης, και το συλλογικό όραμα που κρύβεται πίσω από τη δράση όλων και την κατευθύνει, οδηγεί στην περαιτέρω και πιο συνειδητή δέσμευσή του για συμμετοχή και συλλογική δράση, σε μια προσπάθεια αλλαγής και βελτίωσης της σχολικής μονάδας. Η συλλογική τους δράση καταφέρνει να μετατρέψει τη σχολική μονάδα σε μια κοινότητα μάθησης, όπου η μάθηση και ανάπτυξη όλων, εκπαιδευτικών και μαθητών, αποτελεί, καθαρά, ένα κοινωνικό φαινόμενο και συντελείται μέσα από την αλληλεπίδραση και σύμπραξη. Συνακόλουθα, η ανάπτυξη που επιτυγχάνεται οδηγεί στη βελτιωτική αλλαγή της σχολικής μονάδας, κάτι το οποίο θα έχει άμεσο και θετικό αντίκτυπο στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, τον κύριο στόχο κάθε εκπαιδευτικής προσπάθειας. 481

8 Επίλογος Η διαμόρφωση συνεργατικής κουλτούρας ανάμεσα στο εκπαιδευτικό προσωπικό μιας σχολικής μονάδας δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά ούτε και ακατόρθωτη. Αν επιθυμούμε, ωστόσο, ως σχολικοί ηγέτες και εκπαιδευτικοί, να την εντάξουμε ως υποστηρικτικό εργαλείο στην προσπάθειά μας για περαιτέρω χειρισμό της κρίσης αξιών και θεσμών, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τους πιο πάνω διαμορφωτικούς παράγοντες, ώστε, με σωστούς χειρισμούς, να αξιοποιηθούν και να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην ανάπτυξη συνεργατικής κουλτούρας. Αυτό που προτάσσεται, όμως, ως ανάγκη είναι να παρέχεται στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να τη διαμορφώσουν ή και να την εξελίξουν. Όπως προέκυψε από τη διερεύνηση των διαμορφωτικών παραγόντων, υπάρχουν αρκετά εμπόδια τα οποία για να μπορέσουν να ξεπεραστούν χρειάζεται να γίνει τροποποίηση της υφισταμένης εκπαιδευτικής πολιτικής. Εισήγησή μας είναι όπως παραχωρείται από τις επίσημες αρχές κάποιος επιπλέον εβδομαδιαίος χρόνος σε κάθε σχολική μονάδα, ώστε αυτός να αφιερώνεται αποκλειστικά σε θέματα συνεργασίας του προσωπικού και σχεδιασμού κοινής εκπαιδευτικής πρακτικής. Επίσης, εξίσου σημαντική θα ήταν η μείωση του διδακτικού χρόνου των εκπαιδευτικών, ώστε να έχουν περισσότερο χρόνο εκτός τάξης. Στο μη διδακτικό τους χρόνο θα έχουν την ευκαιρία να συζητούν με συναδέλφους, να ανταλλάζουν απόψεις, να συνεργάζονται για την ανάπτυξη κάποιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και, γενικά, να αναπτύσσουν συνεργατικές δραστηριότητες. Επίσης, κρίνουμε αναγκαίο να υποστηρίζουμε την αλλαγή του συστήματος αξιολόγησης, το οποίο, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της έρευνας, επιδρά αρνητικά στον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί την αξιολόγηση και κριτική της πρακτικής τους. Φαίνεται ότι το προτεινόμενο σχέδιο εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης τείνει να δίνει ένα πιο ανθρώπινο χαρακτήρα στον τρόπο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, κάτι που, πιθανόν, να ανατρέψει την αρνητική εικόνα που έχει διαμορφώσει στους εκπαιδευτικούς. Ίσως, τους ωθήσει να αντιμετωπίζουν την αξιολόγηση της πρακτικής και δράσης τους ως κάτι που θα λειτουργήσει προς όφελος, πρώτα από όλα, των ιδίων. Σίγουρα, οι εισηγήσεις αυτές εξυπακούουν μεγαλύτερο κόστος για την εκπαίδευση. Αν επιθυμούμε, όμως, όπως πρεσβεύουν οι υποστηρικτές της προσπάθειας για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, το εκπαιδευτικό μας σύστημα να συγκαταλέγεται μέσα στα αποτελεσματικά εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης, θα πρέπει να εντοπιστούν τρόποι στήριξης της δουλειάς και της προσπάθειας των εκπαιδευτικών να γίνουν όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικοί, χωρίς το οικονομικό κόστος να λειτουργεί ως τροχοπέδη. Αναφορές Ελληνόφωνες Day, C. (2003). Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Οι προκλήσεις της δια βίου μάθησης. (Μετ. Α. Βακάκη) Αθήνα: Τυπωθήτω. Lave, J. & Wenger, E. (2005). (μετ. Ε. Γεωργιάδη) Κοινωνικές όψεις της μάθησης Νόμιμη Περιφερειακή Συμμετοχή. Αθήνα: Σαββάλας. Μαρτίδου, Φ.Δ., Θεοφιλίδης, Χ., Ιωαννίδου, Κ.Μ., Μιχαηλίδου, Ε.Α., & Μπουζάκης Σ. (2009). Δια Βίου Εκπαίδευση και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, Λευκωσία. 482

9 Πασιαρδή, Γ. (2001). Το σχολικό κλίμα. Αθήνα: Gutenberg. Σωκράτους, Σ. & Αγγελίδης, Π. (2009). Συνδιδασκαλία στο νηπιαγωγείο: Προβλήματα και προοπτικές. Στο: Π. Αγγελίδης (Επιμ.), Συμπεριληπτική Εκπαίδευση και Βελτίωση Σχολείων. Σχέση αμφίδρομη (σελ ). Αθήνα: Ατραπός. Αγγλόφωνες Creswell, W. J. (2003). Research Design. Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (2 nd ed.). London, New Delhi: SAGE Publications. Erickson, F. (1986). Qualitative methods in research on teaching. In M.C. Wittrock, (Ed.), Handbook of research on teaching (pp ). New York: Macmillan. Hargreaves, A. (1995). Beyond Collaboration: Critical Teacher Development in the Postmodern Age. In J. Smyth (ed.), Critical Discourses On Teacher Development (pp ). London: Cassell. Harris, A. (2002). School improvement. What s in it for schools? New York: Routhledge Falmer. Inger, M. (1993). Teacher Collaboration in Secondary Schools. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: ( ). O Keefe, C. (2005). The importance of team teaching / collaboration among extra classroom teachers. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: (27/6/2009). Waite, D. (2010). On the shortcomings of our organizational forms: with implications for educational change and school improvement. School Leadership and Management, 30(3), Wei, R.C., Darling-Hammond, L., Andree, A., Richardson, N., & Orphanos, S. (2009). Professional learning in the learning profession: A status report on teacher development in the United States and abroad. Dallas: National Staff Development Council. 483

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. (σσ. 213-230) Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου

Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. (σσ. 213-230) Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο (γυμνάσιο), Δ. Κ. Μαυροσκούφης (Επιμ.), Οδηγός Επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή. Θεσσαλονίκη, 2008. Ο ρόλος της κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των δασκάλων

Συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των δασκάλων Συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των δασκάλων Καραγιάννη Ελένη, Μ.Ed, Εκπαιδευτικός Π.Ε. Κλαδάκης Ιωάννης, Δρ. Εκπαιδευτικός Π.Ε Περίληψη: Όταν οι δάσκαλοι λένε ότι συνεργάζονται εννοούν πολλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΧΓΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Επιμέλεια: Χρυσάνθη Κάτζη και Αραβέλλα Ζαχαρίου FREDERICK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επιμορφωτικό Υλικό για την Αξιολόγηση Στελεχών και Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π 152/2013) Πράξη: Προκαταρκτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o. Βλέπε κεφάλαιο 10 (σελ 182 188) από Μπουραντά.

ΘΕΜΑ 1o. Βλέπε κεφάλαιο 10 (σελ 182 188) από Μπουραντά. ΘΕΜΑ 1o 1.1. Σύμφωνα με τυχόν προσωπικές εμπειρίες σας από την καθημερινή πρακτική και αφού μελετήσετε το Κεφάλαιο 6 (Τόμος Α ΕΑΠ), σχετικά με τη λειτουργία ελέγχου, να απαντήσετε αν συμφωνείτε με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Το πολυσύνθετο έργο του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και η έλλειψη σχετικής κατάρτισής

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Η ηγεσία των εκπαιδευτικών μονάδων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Μια εμπειρική διερεύνηση του κριτηρίου Ηγεσία του E.F.Q.M.. The leadership of vocational

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελματική ανάπτυξη και η υποστήριξη του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού στο ελληνικό σχολείο, σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Η επαγγελματική ανάπτυξη και η υποστήριξη του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού στο ελληνικό σχολείο, σε περίοδο οικονομικής κρίσης Η επαγγελματική ανάπτυξη και η υποστήριξη του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού στο ελληνικό σχολείο, σε περίοδο οικονομικής κρίσης The professional development and the support of a recently appointed teacher

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Χαράλαμπος Σακονίδης Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION Ειδικό Τεύχος με θέμα: «Βελτιώνοντας την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε περίοδο κρίσης των θεσμών: προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΙΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη Τίτλοι πρωτοτύπων Fin Mogensen and Michela Mayer (Eds), ECO-schools trends and divergences. A comparative study on ECO-school development processes

Διαβάστε περισσότερα