ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη : , Μαρούσι Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Β. Μπλετσογιάννη Τηλέφωνο : Φαξ : Mαρούσι, Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών για την προβολή και δημοσιότητα (παραγωγή, αναπαραγωγή και διανομή αφίσας) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων έτους και » των Πράξεων «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β) ΑΠ1», «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β) ΑΠ2» και «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β) ΑΠ3» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ ». Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων έτους και » των Πράξεων «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β) ΑΠ1», «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β) ΑΠ2 και «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β) ΑΠ3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», προσκαλείστε να υποβάλλετε έγγραφη προσφορά για παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή δημιουργικού μίας (01) αφίσας, την αναπαραγωγή της και τη διανομή της στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Π.Ε.) της χώρας και στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (Ε.Υ.Ε. Ε.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ). Έγγραφη προσφορά μπορούν να υποβάλλουν και υποψήφιοι ανάδοχοι εκτός των αποδεκτών του εγγράφου. Σελίδα 1 από 20

2 Συγκεκριμένα, μέσω των Δ.Π.Ε. και με αποκλειστική ευθύνη αυτών, οι παραχθείσες αφίσες θα διανεμηθούν ως εξής: πέντε (05) αφίσες σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύο (02) αφίσες σε κάθε Σχολική Μονάδα των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και Ολοήμερων Νηπιαγωγείων αρμοδιότητάς της Δ.Π.Ε., ενώ δέκα (10) αφίσες (θα παραμείνουν) σε κάθε Δ.Π.Ε. Επίσης, μέσω της Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., προβλέπεται να παραδοθούν πέντε (05) αφίσες στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., ενώ δώδεκα (12) αφίσες ( αφίσα δείγμα) θα παραμείνουν στην Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. Οι υπηρεσίες του Αναδόχου, σύμφωνα με τα υπ αριθμ.πρωτ. 345/ και 363/ Υ.Σ της Μονάδας Β1, συνοψίζονται στα ακόλουθα: Α) Αντικείμενο του έργου του αναδόχου Τα απαιτούμενα στο πλαίσιο της παραπάνω παροχής υπηρεσιών για την προβολή και δημοσιότητα των ανωτέρω Πράξεων είναι: 1. η παραγωγή δημιουργικού μίας (01) αφίσας 2. η αναπαραγωγή της αφίσας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf 72 dpi) 3. η διανομή της αφίσας, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα (Παράρτημα Γ ) στα προβλεπόμενα σημεία διανομής και τον αριθμό των τεμαχίων αφίσας ανά σημείο διανομής. Β) Προδιαγραφές αφίσας Οι προδιαγραφές για τη δημιουργία της αφίσας και ο ακριβής αριθμός ανατυπώσεων παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: Σελίδα 2 από 20

3 ΤΥΠΟΣ ΑΦΙΣΑΣ/ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ Η αφίσα έχει χαρακτήρα ενημερωτικό. Ο στόχος είναι η ενημέρωση, η προβολή και η δημοσιότητα του θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και Ολοήμερων Νηπιαγωγείων Η αφίσα απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ Διάσταση: 50x70 Χαρτί: 150 γραμ. illustration 4χρωμία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ Με την υπογραφή της Σύμβασης θα δοθούν σε ηλεκτρονική μορφή στον ανάδοχο: 1) Τα λογότυπα του ΕΣΠΑ 2) Το λογότυπο της Πράξης: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΚΟΝΑ/ ΚΕΙΜΕΝΟ Τίτλος του έργου: «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β) -ΑΠ1» «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β) -ΑΠ2» «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β) - ΑΠ3» Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Υπότιτλος του έργου: «Ενίσχυση των καινοτόμων Δράσεων των Ολοήμερων Σχολείων έτους » Κείμενο δημοσιότητας και προβολής: Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ Διευκρινίζεται ότι το λογότυπο της Πράξης θα είναι το ήδη παραχθέν βάσει της υπ αρ. πρωτ. 2195/ Σύμβασης μεταξύ της Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. και της αναδόχου εταιρείας «GENESIS Advertising Διαφήμιση- Επικοινωνία-Εκτύπωση Ε.Π.Ε.». Στοιχεία για τη γνώση του αντικειμένου της Πράξης και των επικοινωνιακών αναγκών της Στόχος της Πράξης: Η στήριξη μίας παρέμβασης με κομβική σημασία στη συνολική εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, δηλαδή το ολοήμερο σχολείο. Αντικείμενο της Πράξης: Mέσω του ολοήμερου σχολείου ικανοποιείται η αναγκαιότητα υποστήριξης των οικογενειών και δη των εργαζόμενων μητέρων στην προσπάθεια μίας ισόρροπης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Τα Ολοήμερα Σχολεία, στο πλαίσιο του συστήματος δημόσιας δωρεάν παιδείας Σελίδα 3 από 20

4 παρέχουν βασικές και παιδο-αναπτυξιακές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια ενός σημαντικά διευρυμένου ωραρίου. Ο εκπαιδευτικός-μαθησιακός του στόχος είναι η βελτίωση των επιδόσεων ενός μεγάλου αριθμού μαθητών, μέσα από μια συντονισμένη παρέμβαση όλων των δράσεων του σχολείου και όχι απλώς μέσα από μια περιορισμένη βοήθεια προς τους μαθητές με διαπιστωμένες χαμηλές επιδόσεις σε ορισμένα ή σε όλα τα μαθήματα. Παράλληλα λειτουργεί ως ένας χώρος δημιουργίας και εκπαίδευσης για τα παιδιά, ενώ παράλληλα υποβοηθά τους γονείς, ιδίως τις εργαζόμενες μητέρες να συνδυάσουν τον επαγγελματικό με τον οικογενειακό-μητρικό ρόλο. Γ) Υποχρεώσεις Αναδόχου/Χρονοδιάγραμμα παραδοτέων Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των Παραδοτέων/ Εργασιών του Αναδόχου, έχει ως εξής: Χρονοδιάγραμμα Υποβολής των Παραδοτέων/ Εργασιών του Αναδόχου Παραδοτέο/ Εργασία Χρόνος Υλοποίησης/ Παράδοσης ΠΕ1: Δημιουργικό, Δείγμα αφίσας και Ηλεκτρονικό Αρχείο σε μορφή pdf 72 dpi (σε τρία CD) ΠΕ2: Αναπαραγωγή και διανομή αφισών στο σύνολο των σημείων διανομής 7 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης 30 ημέρες από την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής του ΠΕ1 Επισημαίνεται ότι πριν την αποστολή των αφισών στα προβλεπόμενα σημεία διανομής, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. προς έλεγχο και έγκριση ένα (01) δείγμα της αφίσας σε έντυπη μορφή σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα Υποβολής των Παραδοτέων/ Εργασιών. Όλα τα ανωτέρω παραγόμενα προϊόντα, μετά την παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή, θα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Υ.ΠΑΙ.Θ. και ο Ανάδοχος δεν θα διατηρεί κανενός είδους δικαίωμα σε αυτά. Διανομή αφισών Οι αφίσες θα διανεμηθούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στην ΕΥΕ ΕΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος Γ. Σε κάθε σημείο διανομής (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) θα συσταθεί τριμελής Επιτροπή Παραλαβής των ως άνω αφισών, η οποία θα έχει προηγουμένως ενημερωθεί από τον Ανάδοχο για την ημερομηνία αποστολής και παραλαβής του υλικού. Το συνημμένο έντυπο του Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής (Παράρτημα Β ) το οποίο θα συνοδεύει την αποστολή, θα φέρει τα ονοματεπώνυμα και τις πρωτότυπες Σελίδα 4 από 20

5 υπογραφές των μελών της Επιτροπής Παραλαβής καθώς και τη σφραγίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Επίσης, θα φέρει το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του εκπροσώπου του Αναδόχου καθώς και τη σφραγίδα της Αναδόχου εταιρείας. Τα πρωτότυπα Δελτία Αποστολής του Αναδόχου θα φέρουν απαραιτήτως για τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή στελέχους της Διεύθυνσης καθώς και τη σφραγίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Επίσης, θα παραδοθούν συνολικά στο ΥΠΑΙΘ δεκαεπτά (17) αφίσες ( αφίσα δείγμα) με κεντρικό παραλήπτη την Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. του ΥΠΑΙΘ, οι οποίες θα διανεμηθούν στη συνέχεια στις αρμόδιες διευθύνσεις της Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘ. Επισημαίνεται ότι: 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συλλέξει τα υπογεγραμμένα και σφραγισμένα Πρωτόκολλα Προσωρινής-Ποιοτικής και Ποσοτικής-Παραλαβής καθώς και τα Δελτία Αποστολής και να τα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή. 2. Σε περίπτωση ζημιών, φθοράς κλπ. των αφισών κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, ενημερώνεται άμεσα ο Ανάδοχος από την εκάστοτε Διεύθυνση ΠΕ και ακολουθούνται άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες αντικατάστασης του υλικού με νέο υλικό. 3. Τα ως άνω πρωτότυπα παραστατικά παραλαβής του υλικού θα πρέπει να συλλεχθούν και υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο το αργότερο έως και 30 ημέρες από την Υπογραφή της Σύμβασης. Δ) Προϋπολογισμός Το προϋπολογιζόμενο ποσό για τις παραπάνω υπηρεσίες είναι 2.500,00 (δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 2.032,52 (δύο χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και πενήντα δύο λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υποέργου 1 «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων έτους και » των Πράξεων «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) - ΑΠ1», «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) - ΑΠ2» και «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) - ΑΠ3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τον κωδικό Σ.Α. Ε2458 και τους Κωδικούς Πράξεων (ΣΑ)2013ΣΕ , (ΣΑ)2013ΣΕ και (ΣΑ)2013ΣΕ , με αντίστοιχο επιμερισμό του ποσού για τον ΑΠ1 Σελίδα 5 από 20

6 ύψους 1.222,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τον ΑΠ2 ύψους 967,25 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και για τον ΑΠ3 ύψους 310,25 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο επιμερισμός των παραπάνω ποσών αντιστοιχεί στα 48,90 % για τον ΑΠ1, στα 38,69% στον ΑΠ2 και στα 12,41% στον ΑΠ3. Επισημαίνεται ότι στην προσφορά του ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τιμή (με και άνευ ΦΠΑ) για κάθε μία από τις ανωτέρω υπηρεσίες. Το 100% του συμβατικού τμήματος θα εξοφληθεί εφάπαξ μετά την Οριστική Παραλαβή των Παραδοτέων της Σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα συσταθεί από την ΕΥΕ ΕΔ. Στην προσφορά σας θα πρέπει επίσης να αναγράφεται ρητώς, ότι δεσμεύεστε πως θα εκτελέσετε το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί στον προσφέροντα με το χαμηλότερο συνολικό κόστος προσφοράς. Η έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το συνημμένο ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) σε σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, γραφείο 1031, 1ος όροφος-γραφείο πρωτοκόλλου, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, έως και την Παρασκευή και ώρα 12:00μ. Η παρούσα αναρτάται και στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνος Βαλιάντζας Σελίδα 6 από 20

7 Πίνακας Αποδεκτών: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. FAX ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ACCESS Γραφικές Τέχνες Ποσειδώνος 23 & Συντ.Δαβάκη, 14451, Μεταμόρφωση ACTIVAD ADVERTISING Αλοννήσου 4 & Ζακύνθου, 16561, Άνω Γλυφάδα GENESIS ADVERTISING AND Τατοΐου 89, 14452, PRINTING Μεταμόρφωση LTH Advertising Χαλκιδικής 89, Αθήνα OTELOS Νίκης 30, 10652, Αθήνα COMMUNICATIONS CONSULTANCY ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Φειδίου 18, ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Αθήνα ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΙΣ Κ.Βάρναλη 57 Α, 14452, Μεταμόρφωση Όραση Γραφικές Τέχνες 28 ης Οκτωβρίου 28 & Σεϊζάνη 2, 14231, Νέα Ιωνία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Λεωφ.Βάρης-Κορωπίου 33, , Αθήνα, Κορωπί Συνημμένα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ - ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Εσωτερική διανομή 1.Προϊστάμενος Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 2. Μονάδες Γ, B 1 και Δ E.Y.E. E.Δ Σελίδα 7 από 20

8 Στοιχεία Υποψηφίου Αναδόχου Επωνυμία Εταιρείας Διεύθυνση Έδρας.. Τηλέφωνο Επικοινωνίας. Αριθμός Τηλεομοιοτυπίας. Υπεύθυνος Επικοινωνίας Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προς: την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι , ΑΤΤΙΚΗ Γραφείο Πρωτοκόλλου ος όροφος Υποβολή Προσφοράς που αφορά στην ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών για την προβολή και δημοσιότητα (παραγωγή, αναπαραγωγή και διανομή αφίσας) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων έτους και » των Πράξεων «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β) ΑΠ1», «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β) ΑΠ2» και «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β) ΑΠ3» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ ». Δεσμευόμαστε πως θα εκτελέσουμε το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπ αριθμ.πρωτ... / Πρόσκληση. Με την συμπλήρωση των πινάκων 1 & 2, που ακολουθούν υποβάλλουμε προσφορά που αφορά στην ως άνω Πρόσκληση. Σελίδα 8 από 20

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ α/α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Παραγωγή δημιουργικού μίας (01) 1. αφίσας σε έντυπη και ηλεκτρονική 1 μορφή 2. Αναπαραγωγή της εγκεκριμένης αφίσας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή Διανομή της εγκεκριμένης αφίσας 3. σύμφωνα με τον πίνακα του - Παραρτήματος Γ της πρόσκλησης ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ Συνολική τιμή ΜΕ ΦΠΑ.. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σελίδα 9 από 20

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ - ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Πρωτόκολλο Προσωρινής-Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Για τη Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού, η τριμελής Επιτροπή Προσωρινής-Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής, που συστάθηκε με την με αριθμ. πρωτ Απόφαση βεβαιώνει τα ακόλουθα: Ι. Παραλάβαμε τα παρακάτω: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: Υλικό Προβλεπόμενη Ποσότητα Παραληφθείσα Ποσότητα Τεμάχια αφισών Παρατηρήσεις:... ΙΙ. Ελέγχθηκε η ποιότητα των αντιτύπων των αφισών για την Πράξη «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) ΑΠ.» που παραδόθηκε. Παρατηρήσεις: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ο Αντιπρόσωπος του Αναδόχου (Σφραγίδα Δ.Π.Ε.) 1. Μέλος της Επιτροπής.. (Ονοματεπώνυμο- Υπογραφή) (Ονοματεπώνυμο- Υπογραφή) (Ονοματεπώνυμο- Υπογραφή) 2. Μέλος της Επιτροπής... (Ονοματεπώνυμο- Υπογραφή) Σελίδα 10 από 20

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠ1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Δράμας Έβρου Καβάλας Ξάνθης Ροδόπης ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ( Γραφείο 426, Διοικητήριο, Τ.Κ ΔΡΑΜΑ Τηλ Δήμητρας 19, Τ.Κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τηλ Εθνικής Αντίστασης 20, Διοικητήριο (γρ. 541), Τ.Κ ΚΑΒΑΛΑ Τηλ Μπρωκούμη 30, Τ.Κ ΞΑΝΘΗ Τηλ Στιλ. Κυριακίδη 91, Τ.Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τηλ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΦΙΣΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Τέρμα Σισμάνογλου, Τ.Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τηλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Σελίδα 11 από 20

12 ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτας Θεσπρωτίας Ιωαννίνων Πρέβεζας ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ( Περιφερειακή Οδός- ΤΘ 71, Τ.Κ ΑΡΤΑ Τηλ Κύπρου 60, Τ.Κ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Τηλ Φιλικής Εταρείας 15Α & Λ. Ακρίτα, Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ Περδικάρη 1, ΠΡΕΒΕΖΑ Τηλ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΦΙΣΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ανεξαρτησίας 146, Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Καρδίτσας Λάρισας Πλαστήρα 56, Τ.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τηλ Δήμητρας & Γαριβάλδη 10, Τ.Κ ΛΑΡΙΣΑ Τηλ Μανδηλαρά 23, Τ.Κ ΛΑΡΙΣΑ Τηλ Σελίδα 12 από 20

13 ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Μαγνησίας Τρικάλων ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ( Γ. Καρτάλη 74, Τ.Κ ΒΟΛΟΣ Τηλ Μπότσαρη 2, Τ.Κ ΤΡΙΚΑΛΑ Τηλ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΦΙΣΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθου Κέρκυρας Κεφαλληνίας Λευκάδας Λομβάρδου 78, Τ.Κ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Τηλ ο χλμ. Εθνικής Πέλεκα, Μάμαλοι Αλεπού, Τ.Κ ΚΕΡΚΥΡΑ Τηλ Μαζαράκη 2, Τ.Κ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Τηλ Καραβέλα 11, Τ.Κ ΛΕΥΚΑΔΑ Τηλ Αλυκές Ποταμού, Τ.Κ ΚΕΡΚΥΡΑ Τηλ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ακτή Δυμαίων 25Α, Τ.Κ ΠΑΤΡΑ Τηλ Σελίδα 13 από 20

14 ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Αιτωλοακαρνανίας Αχαίας Ηλείας ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ( Τραυλαντώνη 2, Τ.Κ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Τηλ Γούναρη 217, Τ.Κ ΠΑΤΡΑ Τηλ Εθνικής Αντίστασης 21, Τ.Κ ΠΥΡΓΟΣ Τηλ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΦΙΣΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αργολίδος Αρκαδίας Κορίνθου Λακωνίας Αμυμώνης 7Β, Τ.Κ ΝΑΥΠΛΙΟ Τηλ Πλ. Αγίου Δημητρίου 4, Τ.Κ ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ Κολοκοτρώνη 52, Τ.Κ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τηλ Δοικητήριο Λακωνίας, 2ο χλμ. Σπάρτης-Γυθείου, Τ.Κ ΣΠΑΡΤΗ Τηλ Τ. Σεχιώτη 38-40, Τ.Κ ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ Σελίδα 14 από 20

15 ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Μεσσηνίας ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ( Δοικητήριο, Τ.Κ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Τηλ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΦΙΣΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου Σάμου Χίου Αγίου Συμεών 17, Τ.Κ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Τηλ Ι. Λεκάτη & Κανάρη, ΣΑΜΟΣ Τηλ Οινοπίωνος 1, Τ.Κ ΧΙΟΣ Τηλ Ελ. Βενιζέλου 26, Τ.Κ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Τηλ ΚΡΗΤΗΣ Ηρακλείου Λασιθίου Μεταξοχωρίου 15, Τ.Κ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τηλ Διοικητήριο, Τ.Κ ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τηλ Λ. Κνωσσού 6, Τ.Κ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τηλ Σελίδα 15 από 20

16 ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ρεθύμνης Χανίων ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ( Χατζηδάκη 23, Τ.Κ ΡΕΘΥΜΝΟ Τηλ Γκερόλα 48Β, Τ.Κ ΧΑΝΙΑ Τηλ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΦΙΣΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΠ2 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' Αθήνας Β' Αθήνας Γ' Αθήνας Δ' Αθήνας Ανατολικής Αττικής Δώρου 9, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ Τηλ Ανάφης & Σαντορίνης 4, Τ.Κ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τηλ Μάκρης 3, Τ.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλ Καλαμακίου 97, Τ.Κ ΑΛΙΜΟΣ Τηλ Λ. Λαυρίου 150 & Ανδρίκου 4, Τ.Κ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ Τηλ Τσόχα 15-17, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ Τηλ Σελίδα 16 από 20

17 ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δυτικής Αττικής Πειραιά ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ( Περσεφόνης 19, Τ.Κ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τηλ Καραολή Δημητρίου 50, Τ.Κ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΦΙΣΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α Θεσσαλονίκης Β Θεσσαλονίκης Ημαθίας Κιλκίς Πέλλας Κατσιμίδη & Μήλου 33,Τ.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤηλ Κολοκοτρώνη 22, Τ.Κ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Τηλ /4 Μητροπόλεως 44, Τ.Κ ΒΕΡΟΙΑ Τηλ Αγίου Γεωργίου 1, Τ.Κ ΚΙΚΛΙΣ Τηλ Εγνατίας 91, Τ.Κ ΕΔΕΣΣΑ Τηλ Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ. Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Σελίδα 17 από 20

18 ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Πιερίας Σερρών Χαλκιδικής ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ( Π. Τσαλδάρη 8, Τ.Κ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Τηλ Κερασούντος 2, Τ.Κ ΣΕΡΡΕΣ Τηλ ας Απριλίου 1, Τ.Κ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Τηλ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΦΙΣΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γρεβενών Καστοριάς Κοζάνης Φλώρινας Διοικητήριο, Τ.Κ ΓΡΕΒΕΝΑ Τηλ Καραολή 10, Τ.Κ ΚΑΣΤΟΡΙΑ Τηλ Δημοκρατίας 27, Τ.Κ Διοικητήριο-ΚΟΖΑΝΗ Τηλ Διοικητήριο, Τ.Κ ΦΛΩΡΙΝΑ Τηλ Μακρυγιάννη 22, Τ.Κ ΚΟΖΑΝΗ Τηλ Σελίδα 18 από 20

19 ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠ3 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κυκλάδων ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ( Γ. Μαύρου 2, Τ.Κ ΡΟΔΟΣ Τηλ Ι. Λαυρεντίου - Ράλλη 6, Τ.Κ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ Τηλ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΦΙΣΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ομήρου 15 & Εστίας 2, Τ.Κ ΣΥΡΟΣ Τηλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Βοιωτίας Ευβοίας Ευρυτανίας Φθιώτιδας Αισχύλου & Οδυσσέως, Τ.Κ ΛΙΒΑΔΕΙΑ Τηλ Ιατρίδου 8, Τ.Κ ΧΑΛΚΙΔΑ Τηλ Κατσαντώνη 2, Τ.Κ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Τηλ Κύπρου 87, Τ.Κ ΛΑΜΙΑ Τηλ Αρκαδίου 8, Τ.Κ ΛΑΜΙΑ Τηλ Σελίδα 19 από 20

20 ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Φωκίδας ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ( Επισκόπου Φιλοθέου 20, Τ.Κ ΑΜΦΙΣΣΑ Τηλ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΦΙΣΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ. Σύνολο Αφισών Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ Μαρούσι 5 5 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ Μαρούσι Μονάδα Β1, 1ος όροφος, Γρ. 1024, Τηλ ( αφίσα δείγμα) Γενικό Σύνολο Αφισών Σελίδα 20 από 20

14PROC001893990 2014-02-27

14PROC001893990 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μειονοτικών Σχολείων FΑΧ: 210 3442334 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έδρες τους 2) Το Ι.Τ.Υ.Ε.

Μειονοτικών Σχολείων FΑΧ: 210 3442334 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έδρες τους 2) Το Ι.Τ.Υ.Ε. ΑΔΑ: ΒΛ1Φ9-Κ4Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 22-11-2013 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: 620/22/05-06-2013.Π./Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.

Αρ.Πρωτ.: 620/22/05-06-2013.Π./Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. Αρ.Πρωτ.: 620/22/05-06-2013.Π./Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειακούς Διευθυντές Περ. Δ/νσεις, Δ/νσεις Π.Ε.: Ο. Ιντζέ: 210 3443266, Μ. Εκπ/σης Ασλάνογλου: 2103443246, Γ. Μπουζιάνη: 210 3442335

1. Περιφερειακούς Διευθυντές Περ. Δ/νσεις, Δ/νσεις Π.Ε.: Ο. Ιντζέ: 210 3443266, Μ. Εκπ/σης Ασλάνογλου: 2103443246, Γ. Μπουζιάνη: 210 3442335 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr Α Α: 4ΑΘΙ9-ΣΜ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ως προς το Κεφ. Δ, υποκεφάλαιο Α «Έλεγχος- Αποστολή των Αιτήσεων- Διευκρινήσεις - Επισημάνσεις», παρ. 6 και το Κεφ. Δ., υποκεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Τι είναι η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Αναρωτήθηκες ποτέ αν έχει ενδιαφέρον να ασχοληθείς επαγγελματικά με τις τέχνες; Αν θα ήθελες να γίνεις έμπορος ή δικηγόρος; Αν είσαι αρκετά υπομονετικός να δουλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Αγίων Ασωµάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 21-05-2007 Αρ.Πρωτ. 52176/Δ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 21-05-2007 Αρ.Πρωτ. 52176/Δ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β112084/6/4/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΣΛ-Ο EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓENIKH /NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ /ΝΣΗ 24 ΠΡΟΣ:

ΑΔΑ: 4Α9ΣΛ-Ο EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓENIKH /NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ /ΝΣΗ 24 ΠΡΟΣ: EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓENIKH /NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ /ΝΣΗ 4 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΘΛ-ΔΞΙ EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓENIKH /NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ /ΝΣΗ 24 ΠΡΟΣ:

ΑΔΑ: ΒΕΦΘΛ-ΔΞΙ EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓENIKH /NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ /ΝΣΗ 24 ΠΡΟΣ: EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓENIKH /NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ /ΝΣΗ 24 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΙΟΟ-5ΒΘ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: Αθήνα, 25/10/2012

ΑΔΑ: Β43ΙΟΟ-5ΒΘ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: Αθήνα, 25/10/2012 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: ΑΔΑ: Β43ΙΟΟ-5ΒΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 19-5-2005 Αρ.Πρωτ.49875/Δ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα 19-5-2005 Αρ.Πρωτ.49875/Δ2 Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ &Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

TA 71 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

TA 71 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ TA 71 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΟΚΑΝΑ / ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ για το 2009 Η πρόληψη της ουσιοεξάρτησης στην Ελλάδα υλοποιείται κυρίως από το πανελλαδικό δίκτυο των 71, καλύπτοντας τις 13 περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α 1 β Ταx. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 15 180 Μαρούσι 1 ος όροφ. - γραφ.: 1012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περίληψη διαγωνισμού της αριθ. 05/2014 Διακήρυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ.

ΘΕΜΑ: Περίληψη διαγωνισμού της αριθ. 05/2014 Διακήρυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων (ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ) ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη Πύλη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014. Αθήνα, 28/2/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8758 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax:

Διαβάστε περισσότερα