ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 580 Μαρούσι Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Στ. Ράμμου ( ) Α. Χριστοφορίδου ( ) Ε. Τρίκκα ( ) Φαξ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, Αρ. πρωτ. βαθμός Προτ. /Δ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη : ) τις διατάξεις των παρ., 8 και 0 του άρθρου 3 και των παρ. 8, 0, 3 και του άρθρου 4 του Ν. 5/985 (ΦΕΚ 7/τΑ / ) «Δομή και Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ., 2 και 5 του άρθρου του Ν.9/99 (ΦΕΚ 47 τ.α /2.9.99) «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 2) τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 892/90 (Φ.Ε.Κ. 0 τ.α ) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 3) τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 232/995 (ΦΕΚ 247/τΑ / ) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 4) τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/200 (ΦΕΚ 87/τΑ / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5) τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 59 του Ν. 39/20 (ΦΕΚ 8/τΑ / ) «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις. ) τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4089/202 (ΦΕΚ 20/τΑ / ) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος (Α 7), μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις». 7) τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 3/2005, Α 98 ). 8) τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2009 (ΦΕΚ 23, τ.α ) «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών κλπ» 9) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 3/200 (ΦΕΚ 94/Α / ) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 0) την αριθμ. Φ.3/897/9752/Γ/ (ΦΕΚ 507/τΒ / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο». ) Την αριθμ. Φ.3/898/9757/Γ/ (ΦΕΚ 507/τΒ / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αριθμός νηπίων ανά Τμήμα στα Νηπιαγωγεία». 2) Την αριθμ. 705/ (ΦΕΚ 209/τΒ / ) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου. 3) Την αριθ. Υ48/ (ΦΕΚ 205/τΒ / ) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκουρα». 4) Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 5) Τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων ως ακολούθως: - -

2 Τις αριθμ. 23/202 και 395/202 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Την αριθμ. 547/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας Την αριθμ. 35/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαβρύτων Την αριθμ. 32/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου Την αριθμ. 458/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καστοριάς Την αριθμ 3/203 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας Τις αριθμ. 334/202 και 8/203 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοϊου Την αριθμ. /202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης Την αριθμ. 2/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορέστιδος Τις αριθμ. 32/202 & 40/203 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου Την αριθμ. 33/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας Την αριθμ. 559/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών Την αριθμ. 29/203 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρεσπών Την αριθμ. 259/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμένιτσας Την αριθμ. 5/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών Την αριθμ. /202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλιάτων Την αριθμ. 244/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελασσόνας Την αριθμ. 289/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλελέρ Την αριθμ. 492/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων Την αριθμ. 2/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλιάρτου Την αριθμ. 277/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων Την αριθμ. 405/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων Την αριθμ. 7/203 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων Μεσσαπιών Την αριθμ. 9/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων Την αριθμ. 458/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων Την αριθμ. 23/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος Την αριθμ. 250/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας Την αριθμ. 297/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Την αριθμ. 43/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων Την αριθμ /202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας Την αριθμ. 330/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας Την αριθμ. 42/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου Την αριθμ. 93/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης Την αριθμ. 5/203 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου Την αριθμ. 22/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βιάννου Την αριθμ. 240/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας Την αριθμ. 394/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού Την αριθμ. 308/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γόρτυνας Την αριθμ. 398/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας Την αριθμ. 72/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άνδρου Την αριθμ. 290/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Την αριθμ. 230/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυλοποτάμου Την αριθμ. 30/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής Την αριθμ. /203 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας Σαπών Tην αριθμ. 49/203 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιάσμου Την αριθμ. 52/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης Την αριθμ. 47/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδος Την αριθμ. 235/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου Την αριθμ. 50/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας Την αριθμ. 202/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Την αριθμ. 397/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς Την αριθμ. 225Β/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου Την αριθμ. 353/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου Την αριθμ. 59/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Την αριθμ. 443/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά Την αριθμ. 504/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλβης Την αριθμ. 84/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας Την αριθμ. 342/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πέλλας Την αριθμ. 0/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών Την αριθμ. 274/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά Την αριθμ. 380/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας Την αριθμ. 288/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη Την αριθμ. 283/202 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης Αλιβερίου Τα αριθμ. 097/α/ & 097/β/ έγγραφα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας. Το αριθμ. 8379/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας. Το αριθμ.7232/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

3 Το αριθμ. 88/ έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. ) α) Την αριθμ. βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας Θ.Π.Α. για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης. β) Την αριθμ. 4930/ βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Κηφισιάς. γ) Την αριθμ / βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Ηγουμενίτσας. δ) Την αριθμ. 235/ βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Ιωαννιτών. ε) Την αριθμ. 5720/ βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Φιλιατών στ) Την αριθμ. βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων της οικονομικής υπηρεσίας της ΟΣΚ Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών εξοπλισμού. 7) Τις βεβαιώσεις δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων για την μεταφορά των μαθητών από τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις, ως ακολούθως: Την αριθμ. Γ/ΕΞ/58-/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Το αριθμ /4934/ έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Την αριθμ. 33/3209/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Τις αριθμ. 48/48/ και 0757/44/ βεβαιώσεις δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Την αριθμ. 2955/03/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Την αριθμ. 478,4559/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Το αριθμ. 725/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Την αριθμ. 4382/3439/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. Το αριθμ. ΠΚΜ 7400/203(820)/ έγγραφο της Περιφερειακης Ενότητας Πέλλας. Τις αριθμ. 933/58/ και 42953/33/ βεβαιώσεις δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Το αριθμ /39/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. Το αριθμ. 7893/28/ έγγραφο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τις αριθμ. 9574/7395/ , 9580/7400/ , 9583/7402/ , 9587/740/ ,9589/7408/ , 9598/744/ , 902/74/ και 904/748/ βεβαιώσεις δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων Περιφέρειας Κρήτης. Την αριθμ. φ.33.5/49/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Την αριθμ. 20/5955/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης Περιφέρειας Νοτιου Αιγαίου. Την αριθμ. 28/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας Το αριθμ. 2245/095/ έγγραφο της Περιφερειακης Ενότητας Εύβοιας. 8) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος και ευρώ, περίπου, για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη για τις ιδρύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων και τις προαγωγές Δημοτικών Σχολείων, η οποία αναλύεται ως εξής: α) Επί του κρατικού προϋπολογισμού Η εκ Ευρώ περίπου δαπάνη οικονομικού έτους 203 θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ( Ε.Φ. 9-20, ΚΑΕ 0227 ). Η εκ Ευρώ ετήσια δαπάνη για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί με την πρόβλεψη και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ 0227 του Ε.Φ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. στον κατ έτος προϋπολογισμό ενός εκάστου των πέντε (5) επομένων οικονομικών ετών. β) Επί του προϋπολογισμού των οικείων ΟΤΑ Η εκ Ευρώ περίπου δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) έτους 203 θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων. Η εκ Ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΠ των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων. γ) Επί του προϋπολογισμού της ΟΣΚ Α.Ε: - 3 -

4 Η εκ Ευρώ περίπου δαπάνη για τις ανάγκες εξοπλισμού των νεοϊδρυθέντων σχολικών μονάδων θα αντιμετωπισθεί από τα αποθέματα της ΟΣΚ Α.Ε. και από τυχόν νέες προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο προγραμματισμού της ΟΣΚ Α.Ε μετά από ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ 20 & ΕΠΠ 202) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. 9) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος και ευρώ, περίπου, για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη για τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, η οποία αναλύεται ως εξής: Επί του προϋπολογισμού των οικείων περιφερειών: Η εκ Ευρώ περίπου δαπάνη (για τη μεταφορά μαθητών) έτους 203 θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε/Κ.Α των οικείων Περιφερειών. Η εκ Ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (για τη μεταφορά μαθητών) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους Κ.Α.Ε./Κ.Α. των οικείων Περιφερειών. 20) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται εξοικονόμηση. Ευρώ για το 203 και Ευρώ για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη από τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις και υποβιβασμούς Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Α) Ιδρύονται από το σχολικό έτος οι παρακάτω σχολικές μονάδες κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ. Β ΑΘΗΝΑΣ 0 ο /Θ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2. ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 5 Ο /Θ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 3. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ /Θ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Στα παραπάνω ιδρυόμενα Δημοτικά Σχολεία θα δοθούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών όταν λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ /Θ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Β) Προάγονται από το σχολικό έτος οι παρακάτω σχολικές μονάδες κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟ ΣΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (9300) 8/Θ 2/Θ 2. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ.Σ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ (9407) 5/Θ /Θ Στα παραπάνω Δημοτικά Σχολεία δεν θα δοθούν επιπλέον οργανικές θέσεις μέχρι το πέρας των εργασιών ανέγερσης των διδακτηρίων, οπότε και θα επαναπροσδιοριστεί η οργανικότητα των σχολικών μονάδων με βάση το μαθητικό τους δυναμικό

5 Γ) Υποβιβάζονται από το σχολικό έτος οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΕ. ΔΡΑΜΑΣ 0 ο ΔΡΑΜΑΣ ( ) 9/Θ 8/Θ 2. ΕΒΡΟΥ ο ΦΕΡΩΝ (90047) 9/Θ 7/Θ 3. ΕΒΡΟΥ 3 ο ΦΕΡΩΝ (90049) 0/Θ 7/Θ 4. ΕΒΡΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ (9024) 9/Θ /Θ 5. ΕΒΡΟΥ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ (9089) /Θ 4/Θ. ΡΟΔΟΠΗ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (942004) /Θ 3/Θ 7. Α ΑΘΗΝΑΣ 8. Α ΑΘΗΝΑΣ 9. Α ΑΘΗΝΑΣ 0. Α ΑΘΗΝΑΣ. Α ΑΘΗΝΑΣ 2. Α ΑΘΗΝΑΣ 3. Γ ΑΘΗΝΑΣ 4. Γ ΑΘΗΝΑΣ 5. Γ ΑΘΗΝΑΣ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 7. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 8. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 20. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ο ΑΘΗΝΩΝ ( ) 03 ο ΑΘΗΝΩΝ ( ) 35 ο ΑΘΗΝΩΝ (905095) ο ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (90504) 23 ο ΑΘΗΝΩΝ ( ) 2 ο ΑΘΗΝΩΝ (905057) 4 ο ΑΙΓΑΛΕΩ ( ) 9 Ο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (905077) 29 ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ( ) ΛΑΝΘΙΟΥ (95007) ΣΤΡΕΦΙΟΥ (950) ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ (923007) ΤΟΙΧΙΟΥ ( ) ο ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ (927003) ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ( ) /Θ 0/Θ 0/Θ 8/Θ 0/Θ 8/Θ 2/Θ 8/Θ 2/Θ 0/Θ 8/Θ 7/Θ 9/Θ 7/Θ 2/Θ 8/Θ 8/Θ /Θ 3/Θ 2/Θ 2/Θ /Θ /Θ 5/Θ /Θ 5/Θ 7/Θ /Θ 7/Θ /Θ

6 22. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 23. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 24. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 25. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 27. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΙΚΔΙΚΗΣ 29. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 30. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 32. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 33. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 34. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ (927007) ΑΙΑΝΗΣ (927072) 4 ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ (952350) 2 ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (920045) ΖΑΠΠΕΙΟΥ (9302) 2 ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (990045) ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ ( ) ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ ( ) ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΡΑΣΤΟΥ ( ) ΣΟΦΙΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (928003) ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ( ) ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ( ) ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ (907023) 7/Θ /Θ 7/Θ /Θ 2/Θ /Θ 9/Θ 8/Θ /Θ 4/Θ 2/Θ 0/Θ /Θ 5/Θ 2/Θ /Θ 7/Θ /Θ 8/Θ 7/Θ 3/Θ 2/Θ 3/Θ 2/Θ /Θ 5/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΕ. 2. ΔΡΑΜΑΣ ΒΩΛΑΚΑ (909047) 2/Θ /Θ ΔΡΑΜΑΣ 3. Γ ΑΘΗΝΑΣ 4. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 5. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΔΡΑΜΑΣ (95209) 22 ο ΙΛΙΟΥ (905593) ΑΚΡΙΝΗΣ (927073) ο ΣΥΚΙΑΣ ( ) 2/Θ /Θ 2/Θ /Θ 2/Θ /Θ 2/Θ /Θ - -

7 Δ) Συγχωνεύονται από το σχολικό έτος οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ. Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 0 ο 0/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (90505) 3 ο 0/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (905092) ΟΝΟΜΑ & ΕΔΡΑ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 0 ο 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ME EΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 3 ο /Θ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (9053) 2. Γ ΑΘΗΝΑΣ ο 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ( ) ο 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 3. Γ ΑΘΗΝΑΣ 4. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 5. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 7. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 8. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 47 ο /Θ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (905747) 5 ο /Θ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ( ) /Θ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (900042) 8/Θ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ (900034) 3/Θ ΛΥΚΟΥΡΙΑΣ (9000) /Θ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ (900093) 2/Θ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΕΙΡΩΝ (90023) 2/Θ ΠΑΟΥΣ (9005) 2/Θ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (900573) 2/Θ ΨΩΦΙΔΑΣ (90038) 2/Θ ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΣΙΑΣ ( ) 4 ο 8/Θ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ (9230) /Θ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ (947090) /Θ ΛΕΒΑΙΑΣ ( ) 5 ο 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑ /Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΟΥΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΠΑΟ 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΩΦΙΔΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΨΩΦΙΔΑ 4 ο 8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ /Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΒΑΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΛΕΒΑΙΑ - 7 -

8 0. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3. ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4. ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 5. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 7. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ /Θ ΑΛΩΝΩΝ (947009) 5 ο /Θ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ( ) /Θ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ (945004) 4/Θ ΜΕΓΑΡΧΗΣ ( ) /Θ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ( ) 2/Θ ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΑΣ ( ) /Θ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ (924073) /Θ ΜΩΡΑΪΤΙΚΩΝ ( ) /Θ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (93400) 3/Θ ΣΥΒΡΟΥ ( ) 4/Θ ΓΟΡΓΟΠΗΣ (92083) ο /Θ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ (92077) 2/Θ ΠΛΑΓΙΑΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ (92020) 2 ο 2/Θ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ (920235) 3/Θ ΤΟΥΜΠΑΣ (92022) 8/Θ ΕΥΡΩΠΟΥ (92093) 5 ο /Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ 4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΜΕΓΑΡΧΗ /Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΤΘΑΙΟ 9/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΒΡΑΓΚΑΝΙΩΤΙΚΑ /Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ο 0/Θ ΔΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 2 ο 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 0/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΟ 8. ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9. ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 20. ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2/Θ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΟΥ (97009) 3/Θ ΚΑΛΕΣΣΩΝ (970020) /Θ ΚΑΡΚΑΔΙΩΤΙΣΣΑΣ (97023) 8/Θ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ (9702) 3/Θ ΑΜΙΡΩΝ (97029) /Θ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ (97032) 4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΣΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΚΑΛΕΣΣΑ 8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ /Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟ - 8 -

9 2. ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 22. ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 23. ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24. ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 25. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 27. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2/Θ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ (97084) 2 ο 2/Θ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (9705) /Θ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ (970304) ο /Θ ΓΑΛΙΑΣ (970282) 2/Θ ΣΙΒΑ ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΗΣ (970307) 4/Θ ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ (97033) 2/Θ ΣΤΕΡΝΩΝ (970323) 2/Θ ΑΣΗΜΙΟΥ (97008) /Θ ΔΑΝΑΚΟΥ ΝΑΞΟΥ ( ) 7/Θ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ (929003) /Θ ΟΠΙΣΩ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΔΡΟΥ ( ) /Θ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ (929007) 2/Θ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ( ) 7/Θ ΠΥΡΓΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ( ) 2 ο 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ /Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΛΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΓΑΛΙΑ 5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΠΙΤΣΙΔΙΑ 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΗΜΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΑΣΗΜΙ 7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΦΙΛΩΤΙ /Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΟΡΜΟ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ (ΟΙ Α & Β ΤΑΞΕΙΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ Γ, Δ, Ε, & ΣΤ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - 9 -

10 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΝΟΜΑ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ /Θ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (908002) /Θ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ ( ) /Θ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ (908034) /Θ ΚΙΒΩΤΟΥ (908005) /Θ ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΣΙΑΣ (923002) 2. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 ο 2/Θ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ (923070) 3. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 4. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 5 ο /Θ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (927035) 2 ο 2/Θ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ( ) 0 ο /Θ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (94702) ο 2/Θ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ( ) 2/Θ ΚΙΒΩΤΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ 4 ο 2/Θ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 2 ο 2/Θ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ ο 2/Θ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ 5. ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 0. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ο 2/Θ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (98037) 3 ο 2/Θ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (98022) /Θ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ( ) 2/Θ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ( ) /Θ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ( ) /Θ ΜΕΓΑΡΧΗΣ ( ) 7 ο /Θ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (990495) ο /Θ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (99050) ο 2/Θ ΒΕΡΟΙΑΣ (9020) 3 ο /Θ ΒΕΡΟΙΑΣ (90200) 2/Θ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ( ) /Θ ΟΙΝΟΥΣΑΣ (944028) /Θ ΑΜΙΡΩΝ (970407) ο 2/Θ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ (9703) ο 2/Θ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΙΑΤΕΣ /Θ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ /Θ ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΜΕΓΑΡΧΗ ο 2/Θ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ο 2/Θ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ 2/Θ ΟΙΝΟΥΣΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΟΙΝΟΥΣΑ 2/Θ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟ - 0 -

11 2. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 3. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ /Θ ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ (9402) /Θ ΔΡΟΣΙΑΣ ( ) /Θ ΛΕΥΚΤΡΩΝ ( ) /Θ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ( ) /Θ ΔΡΟΣΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΡΟΣΙΑ 2/Θ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ Ε) Καταργούνται από το σχολικό έτος οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9004 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΙΑΛΑΜΠΗΣ ΙΜΕΡΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΑΝΙΑ 5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΟΥΛΑ 5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΦΙΔΝΕΣ 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΡΗΣ 8o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΙΜΟΥ 9o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΡΔΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΡΦΑΝΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΟΦΙΣΚΟΥ 2 - -

12 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 952 ΗΜΑΘΙΑΣ 9527 ΠΕΛΛΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9002 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9523 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 9300 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9402 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 7o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΨΕΡΙΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΡΙΔΕΝΤΡΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΥΠΑΤΗΣ ΔΑΦΝΟΣ 2 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΚΛΗΣΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΟΜΑΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΡΩΒΥΛΛΗ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΛΕΚΗΤΗ ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ 50o ΑΘΗΝΩΝ 2 5o ΑΘΗΝΩΝ 2 37o ΑΧΑΡΝΩΝ 2 38o ΑΧΑΡΝΩΝ 2

13 o ΠΑΙΑΝΙΑ o ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ o ΔΙΛΟΦΟΥ o ΚΙΤΣΙΟΥ o ΒΑΡΚΙΖΑΣ o ΒΑΡΗ o ΚΑΛΥΒΙΩΝ o ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ o ΛΑΥΡΙΟΥ o ΡΑΦΗΝΑΣ o ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ o ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ o ΣΠΑΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ o ΔΙΟΝΥΣΟΥ o ΑΦΙΔΝΩΝ o ΑΝΟΙΞΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ o ΑΙΓΑΛΕΩ 30. Δ ΑΘΗΝΑΣ o ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 2 3. Δ ΑΘΗΝΑΣ o ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 32. Δ ΑΘΗΝΑΣ o ΤΑΥΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΨΩΡΑΧΗ 34. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ 35. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΙΤΕΑΣ 3. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΤΡΩΝ 37. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 38. ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΕΡΑΜΙΤΣΑΣ 39. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ o ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ 40. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΓΟΙ 4. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΕΩΝ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ - 3 -

14 43. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9909 ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 44. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΔΙΟΥ 45. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ o ΝΑΟΥΣΑΣ 2 4. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9073 ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ 47. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ o ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ o ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΡΥΖΙΑ 50. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΟΔΙΚΗΝΟΥ 5. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΕΟΧΩΡΙ-ΑΛΜΩΠΙΑΣ 52. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ 53. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 54. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ o ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 55. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 9524 ΠΛΑΓΙΑΡΙ 5. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΥΔΡΟΥ 57. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΣΩΤΗΡΑ 58. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ o ΣΚΥΔΡΑΣ 59. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΛΑΤΑΝΗΣ 0. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ o ΑΡΙΔΑΙΑ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ 2. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ 3. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΥ 4. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ 5. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ 7. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ 8. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΟΥ 9. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΜΑΡΩΤΟΥ 70. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 7. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 72. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΜΜΟΥΔΙΑ 73. ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΙ 74. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕΝΕΤΕΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - 4 -

15 75. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΠΑΛΩΝ ΝΙΣΥΡΟΥ 78. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΥΡΤΙΑ 79. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 80. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 8. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΒΙΓΚΛΑΦΙΩΝ 82. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΥΣΤΡΑ 83. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ 84. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΞΗΡΟΝΟΜΗΣ 85. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 8. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΡΑΧΗΛΙ 87. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 88. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΛΙΛΑΙΑΣ ΑΓΙΩΝ 89. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΑΝΤΩΝ ΣΤ) Από το σχολικό έτος όλες οι τάξεις του /θ Δημοτικού Σχολείου Αγίου Βλασίου Καστρίου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας θα λειτουργούν στο διδακτήριο του Καστρίου και θα ονομάζεται /θ Δημοτικό Σχολείο Καστρίου με έδρα το Καστρί του Δήμου Ηγουμενίτσας. Η) Από το σχολικό έτος όλες οι τάξεις του 3/θ Δημοτικού Σχολείου Σταγείρων Στρατονίκης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής θα λειτουργούν στο διδακτήριο της Στρατονίκης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Εσωτερική διανομή. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Παπαθεοδώρου 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 4. Γραφείο Ειδ. Γραμματέα κ. Μ. Κοντογιάννη 5. Γεν. Δνση Διοίκησης Π.Ε. & Δ.Ε.. Δ/νση Προσωπικού Π.Ε 7. Δ/νση Σπουδών Π.Ε. 8. Δ/νση Λειτ. Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων 9. Δ/νση Διοικ. Υποθέσεων - Τμήμα Α - 5 -

ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».

ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 28910 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.04 12:19:53 EET Reason: Location: Athens Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.1.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 5853 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ.Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2526 23 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α 1 β Ταx. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 15 180 Μαρούσι 1 ος όροφ. - γραφ.: 1012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ Α Α: ΒΛ0NΝ-Φ1B ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 48107 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2881 26 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 124426/Γ1 Τροποποίηση Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Φ.12/80/8876/ Γ1/2011 Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 6 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. 90 Αριθ. ανακοίνωσης 9/04 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικό τητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 7ΛΤΟ9-2Λ3 INFORMATICS ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ DEVELOPMEN Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης»

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) Επικαιροποιηµένη έκδοση Αθήνα, Ιούνιος 2014 N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010):

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα