Title Summary by Index Including First

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Title Summary by Index Including First"

Transcript

1 Summary by Index Including First Index Author Name 1 Sawyer - editor, W. J. Sawyer's Gas Turbine Engineering Handbook Vol. 1 - Theory and Design 2 Sawyer - editor, W. J. Sawyer's Gas Turbine Engineering Handbook Vol. 2 - Applications 3 Sawyer - editor, W. J. Sawyer's Gas Turbine Engineering Handbook Vol. 3 - Maintenance and Basic Fundamentals 4 GET, V. Engineering Reference Book on Energy and Heat 5 Geisler, O. V. Waermetechnische Arbeitsmappe 6 Geisler, O. D. Auslegung von Schiffsdampfanlagen - Band 1 7 Geisler, O. D. Auslegung von Schiffsdampfanlagen - Band 2 8 Paul - editor, J. Jahrbuch der Waermerueckgewinnung 4. Ausgabe 1981/82 9 Barberton, O. Steam : Its Generation and Use 10 Bugla, N. International AEG-KANIS Gas Turbine - State of the Art Seminar 11 Traupel, W. Thermische Turbomaschien, Dampfturbinen, Gasturbinen, Turboverdichter - Erster Band 12 Traupel, W. Thermische Turbomaschien, Dampfturbinen, Gasturbinen, Turboverdichter - Zweiter Band 13 Stodola, A. Steam and Gas Turbines with a Supplement on the Prospects of the Thermal Prime Mover - Vol Stodola, A. Steam and Gas Turbines with a Supplement on the Prospects of the Thermal Prime Mover - Vol Saarlas, M. Steam and Gas Turbines for Marine Propulsion 16 Saarlas, M. Steam and Gas Turbines for Marine Propulsion 17 Dixon, L. S. Worked Examples in Turbomachinery ( Fluid Mechanics and Thermodynamics) 18 Wilcox Company, B. Marine Steam 19 Eck, B. Technische Stroemungslehre - Achte, Neubearbeitete, Auflage - Band 1 Grundlagen 20 Eck, B. Technische Stroemungslehre - Achte, Neubearbeitete, Auflage - Band 2 Anwendungen 21 Eck, B. Technische Stroemungslehre - Achte, Neubearbeitete, Auflage - Band 1 Grundlagen 22 Traupel, W. Die Theorie der Stroemung durch Radialmaschinen 23 Dejc, E. M. Untersuchung und Berechnung axialer Turbinenstufen 24 Cohen, H. Gas Turbine Theory - SI Units 25 Harman, C. R. Gas Turbine Engineering - Applications, Cycles and Characteristics 26 Lemasson, G. Elements de Construction - A L' Usage de L' Ingenieur - Production etr Utilisation de la Vapeur 27 Woodward, B. J. Marine Gas Turbines 28 Δανιήλ, Φ. Γ. Ατμομηχανές 29 Hoextermann, E. Fachkunde fuer den Kraftwerksbetrieb - Dampf und Gasturbinen - Teil 1 30 Hoextermann, E. Fachkunde fuer den Kraftwerksbetrieb - Dampf und Gasturbinen - Teil 2 31 v. Jahrbuch der Dampferzeugungstechnik 3. Ausgabe 32 Shevets, T. I. Heat Engineering 33 Milton, H. J. Marine Engineering Seris - Marine Steam Boilers 34 Kearton, J. W. Steam Turbine and Practice 35 McBirnie, S. Marine Engineering Seris - Marine Steam Engines and Turbines 36 Horlock, H. J. Axial Flow Turbines - Fluid Mechanics and Thermodynamics 37 Bock, S. Dampf-Turbine in Land - und Schiffsbetrieb 38 Netz, H. Dampfkessel 39 Kalide, W. Aufgabensammlung zur Technischen Stroemungslehre 2., verbesserte Auflage 40 Dietzel, F. Dampfturbinen., 2 voellig ueberarbeitete Auflage 41 Flanagan, H. G. Marine Boilers 42 Roy, J. G. Steam Turbines and Gearing 43 Donald, B. K. Marine Steam Turbines 44 Δανιηλ, Φ. Γ. Ναυτικοί Λέβητες - Τόμος β 45 Drugov, L. Auxiliary Equipment of Thermal Electric Power Station 46 Kalide, W. Einfuehrung in die Technisce Stroemungslehre 3., Ueberarbeitete und Erweiterte Auflage 47 Bammert, K. Vorlesung ueber Turboverdicheter 48 Bammert, K. Grundlagen der Stroemungsmaschinen 49 Bammert, K. Thermische Turbomashinen 50 Geisler, O. Stroemungsverluste Axialer Gegendruckdampfturbinen bei Geaenderten Betriebsverhaeltnissen 51 v. Uberwachungs-, Sicherheits- und Schutzeinrichtungen an Dampfturbinenenlagen 1 52 v. Technische Richtlinien fuer Olversorgungsanlagen von Dampfturbinen 3 53 v. Dampfturbinenregelungen 54 Hartmann, C. Der Schiffsmaschinen - Dienst 55 Milton, H. J. Marine Boiler Survey Handbook 56 Kanakis, D. G. The Effect of Condensate Inundation on Steam Condensation Heat Transfer to Wire-Wrapped Tubing 58 S. SULZER Gas Turbines 1 (Catalogue) 59 Roe, R. e. British Gas Data Book Vol.:1, Properties of Natural Gas:Treatment, Transmission, Distribution and Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2001 Page 1 of 10

2 60 S. Thechnical Documentation - S.E.M.T. Pielstick Engines PC Type(650 mh/cyl) 61 S. Thechnical Documentation - S.E.M.T. Pielstick Engines PC4-570 Type(1500mH/cyl) 62 S. Thechnical Documentation - S.E.M.T. Pielstick Engines PA6-280 Type(400hp/cyl) 63 S. Thechnical Documentation - S.E.M.T. Pielstick Engines PC3-480 Type(950hp/cyl) 64 Mina, I. T. The Smal Internal Combustion Engine - Imech Monaghan, L. M. Combustion Engines - Reduction of Friction and Wear / Imech e. Combustion Modeling in Reciprocating Engines 67 Flack, J. Marine Combustion Practice 68 Burghardt, M. Marine Diesels 69 Zinner, K. Supercharging of Internal Combustion Engines 70 Μοστρατος, Α. Κ. Η Εγχυση του Καυσίμου στις Ναυτικές Μηχανες Diesel 71 Taylor, C. The Internal Combustion Engine in theory and Practice Vol 1: Thermodynamics, Fluid Flow, 72 Taylor, C. The Internal Combustion Engine in theory and Practice Vol 2: Combustion, Fuels, Materials, Design 73 Γιαννοπουλος, Α. Π. Μηχαναι ( Ντηζελ, Βενζινομηχανες, Αεροστροβιλοι) Τομος 2 74 Mettig, H. Die Konstruktion Schnellaufender Verbrennungsmotoren 75 Kraemer, O. Bau und Berechnung der Verbrennungsmotoren / Vierte Auflage 76 Woods, A. W. The Thermodynamics and Gas Dynamics of Internal Combustion Engines Vol.:2 77 r. Sothern' s Marine Diesel Oil Engines 78 Pounder, C. C. Marine Diesel Engines 79 Bock, S. Die Dieselmaschine im Land- und Schiffsbetrieb 80 e. Bedford's Basic Principles of Ventilation and Heating 81 Petrovsky, N. Marine Internal Combustion Engines 82 Christensen, G. S. Lamb's Questions and Answers on the Marine Diesel Engine 83 Flanagan, H. G. Feed Water Systems and Treatment / Marine Engineering Series 84 Munton, R. Refrigeration at Sea 85 Taggart, R. Marine Propulsion / Principles & Evolution 86 Weddle, J. A. Marine Engineering Systems (An Introduction for Merchant Navy Officers) 87 Howe, D. E. Fundamentals of Water Desalination 88 Afgan, N. Heat Exchangers: Design and Theory Sourcebook 89 T. Standards of Tubular Exchanger Manufacturers Association 90 B. The British Ship Research Association / Auxiliary - Machinery Module Designs Vol 1 91 I. IEEE Recommended Practice for Electric Installations on Shipboard 92 I. IEEE Recommended Practice for Electric Installations on Shipboard Robert, J. Modelling and Simulation of Electrical Machines and Power Systems 94 Kiely, G. D. Naval Electronic Warfare Vol Χατζηλαου, Κ. Ι. Μεθοδοι Επιλύσεως Ηλεκτρικών Δικτύων 96 Krebs, W. Elektrische Schiffsanlagen 97 Πρωτονοταριος, Ν. Ε. Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές 98 Παπαδία, Β. Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Μέρος1: Νόμιμη Κατάσταση Λειτουργείας 99 S. Wiring Diagrams for Modern Marine Electricity and Electronics 100 Smith, W. P. Modern Marine Electricity and Electronics 101 Kosack, H. Elektrotechnik auf Handelsschiffen 102 Dertouzow, L. M. the Computer Age: A Twenty-Year View 103 Watson, O. G. Marine Engineering Series/ Marine Electrical Practice 104 Zielke, W. Elektronische Berechnung von Rohr- und Gerinnesrtoemungen 105 Neidle, M. Electrical Insallation Technology 106 Laws, W. Electricity Applied to Marine Engineering 107 M. Precision Measuring Instruments (Catalogue) 108 Shannon, F. J. Marine Engineering Design / Marine Gearing 109 Dobrovolsky, V. Machine Elements - A Textbook 110 Goebel, F. E. Gummifedern - Berechnung und Gestaltung 111 Kuettner, K. Kolbenmaschinen 112 Hopkins, R. Design Analysis of Shafts and Beams 113 Chuse, R. Pressure Vassels / The ASME Code Simplified 114 Dean, M. P. Gear Manufacture and Performance 115 Smith, J. Gears and their Vibration / A Basic Approach to Undersanding Gear Noise 116 Wilcock, F. D. Bearing Design and Application 117 Barwell, T. F. Bearing Systems / Principles and Practice 118 Broersma, G. I. Design of Gears 119 Pinkus, O. Analysis and Design of Advanced Stern-Tube Bearing Systems 120 Hilgers, W. Goldschmind 3/74, 2/33, Wire Rope Tail Cones and Alloys 121 Crundwell, F. R. Cathodic Protection of ships Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2001 Page 2 of 10

3 123 v. Design Data Sheets 124 Lewis, T. H. Materials for Marine Machinery 1. Steam Generating Plant and Pressure Vessels 125 Briner, J. M. Materials for Marine Machinery 2. Diesel Engines, 3. Diesel Engine Cylinder Liners, Piston Rings and Lubrication 126 Lewis, T. H. Materials for Marine Machinery 4. Steam and Gas Turbines 127 Watson, J. H. Materials for Marine Machinery 5. Gearing and Shafting, 6. Bearings 128 Capper, H. Materials for Marine Machinery 7. Salt Water Systems, 8. Propellers 129 Lowery, J. Exploiting Welding in Production Technology Volume Salter, R. G. Exploiting Welding in Production Technology Volume 2- Discussions 131 Βασιλειου, Γ. Π. Μη Μεταλλικα Υλικα ( Χυλο-Κεραμικα-Πολυμερη) 132 Royle, D. Det Norske Veritas Fuel Quality Tsting Programme 133 Woldman, E. N. Engineering Alloys 134 Ashworth, V. Cathodic Protection - theory and practice 135 Frost, E. N. Metal Fatigue 136 Pascoe, J. K. An Itroduction tothe Properties of Engineering Materials 137 Duggan, V. T. Fatigue as a Design Criterion 138 Wyatt, M. L. Materials of Construction for Steam Power Plant 139 Lakhtin, M. Y. Engineering Physical Metallurgy and Heat Treatment 140 Dawson, C. R. Fusion Welding and Brazing of Copper and Coper Alloys 141 Flower, A. Maritime Communications and Control 142 Fujita, Y. Ship Operation Automation Vol. 1( Computer Applications in Shipping and Shipbuilding) 143 D' Azzo, J. J. Linear Control System Analysis and Design ( Conventional and Modern) 144 Χατζηλαου, Κ. Ι. Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου 145 Lones, B. E. Instrument Technology Vol. 1:Measurement of Pressure, Level, Flow and Temperature 146 Jones, B. E. Instrument Technology Vol. 2: On-Line Analysis Instruments 147 Jones, B. E. Instrument Technology Vol. 3: Telemetering and Automatic Control 148 Bouwens, J. A. Digital Instrumentation(Test and Measurements Series) 149 Benedict, P. R. Fundamentals of Temperature, Pressure and Flow Measurements 150 Anderson, R. W. Controlling Electrohydraulic Systems 151 Kallen, P. H. Handbook of Instrumentation and Controls 152 Collacott, A. R. Mechanical Fault Diagnosis and Condition 153 Seippel, G. R. Transducer Interfacing - Signal Conditioning for Process Control 154 Leondes, T. C. Control and Dynamic Systems - Advances in theory and Applications Vol Mann, H. Einfuehrung in die Regelungstechnik 156 Merz, L. Grundkurs der Regelungstechnik - Einfuehrung in die Praktischen und Theoretischen Methoden 157 Engel, W. Uebungsaufgaben zum Grundkurs der Regelungstechnik 158 Profos, P. Die Regelung von Dampfanlagen 159 Gray, D. Centralized and Automatic Controls in Ships 160 Weller, W. Schiffs Automatisierung 161 Schaefer, O. Grundlagen der Selbsttaetigen Regelung 162 Vaughan, J. Application of B&K Equipment to Strain Measurements 163 Rabinowicz, E. An Introduction to Experimentation 164 Harrison, L. H. An Introduction to Automatic Controls 165 Blackburn, F. J. Fluid Power Control 167 Richards, J. R. An Introduction to Dynamics & Control 168 Περακη, Ν. Α. Αξιοπιστία και Ασφάλεια Θαλλάσιων Συστημάτων : Θεωρία και Εφαρμογές 169 Various, Conference on Improvement of Reliability in Engineering 170 O' Connor, T. P. Practical Reliability Engineering 171 Villemeur, A. Reliability, Availability, Maintainability and Safety Assessment Vol. 1 (Methods and Techniques) 172 Villemeur, A. Reliability, Availability, Maintainability and Safety Assessment Vol. 2 ( Assessment, Hardare, Software and Human Factors) 173 Egan, b. The Manual of Safety Representation Part 2 - Safety Inspections 174 Boelkow-Blohm, M. Technische Zuverlaessigkeit - Problematik, Mathematische Grundlagen Untersuchungsmethoden, 175 Moss, R. T. Mechanical Reliability based on papers at one-day Symposium 176 Enrick, L. N. Quality Control and Reliability 177 Grosh, L. D. A Primer of Reliability Theory 178 Bompas-Smith, H. J. Mechanical Survival - The Use of Reliability Data 179 Stepina, V. Tribology Series 23 - Lubricants and Special Fluids 180 Lord, W. N. Coal - Oil Mixture Technology 181 Cameron, A. Basic Lubrication Theory 182 Szilas, P. A. Production and Transport of Oil and Gas (Developments in Petroleum Science 3) 183 Mayer, E. Mechanical Seals Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2001 Page 3 of 10

4 184 Varius, Proceedings on Fuels for Automotive and Industrial Diesel Engines 185 Neale, J. M. Tribology Handbook 186 BP, Industrial Lubrication BP 187 BP, BP Marine - Enercare Customer Service Marine Lubricants Hanbdbook 188 Parker, T. J. 8 Parers on Energy Saving 189 Holmes, E. Handbook of Industial Pipework Engineering 190 Various, Conference on Fan Technology and Practice( Contains Papers and Discussion 191 Pohlenz, W. Technisches Handbuch Pumpen 192 Panzer, P. Arbeitsbuch der Oelhydraulik 193 Various, Handbuch fuer den Rohrleitungsbau 194 Eck, B. Ventilatoren 195 Rfleiderer, Stroemungsmaschinen 196 Schulz, H. Die Pumpen - Arbeitsweise, Berechung, Konstruktion 197 Richter, H. Rohrhydraulik 198 Neukirchner, J. Rohrleitungen und Rohrleitungsarmaturen 199 Duerr, A. Hydraulik in Werkzeugmaschinen 200 Crawford, J. Marine Engineering Series - Marine and Offshore Pumping and Piping Systems 201 Mills, D. Pneumatic Conveyning Design Guide 202 Mills, D. Pneumatic Conveyning Design Guide ( Abbreviated Guide) 203 Hamper, H. Rohrleitungsstatik - Grundlagen, Gebrauchformeln, Beispiele 204 McCloy, D. Control of Fluid Power - Analusis and Design 205 Jeppson, W. R. Analysis of Flow in Pipe Networks 206 Lautrich, R. Tabellen und Tafeln zur Hydraulischen Berechnung von Druckrohrleitungen Abwasserkanaelen und 207 Karassik, J. I. Pump Handbook 208 various, Marine Engineering Practice 209 Zoebl, H. Schaltplaene der Oelhydraulik 210 Mann, H. Schiffstechnisce Rphpleitungen 211 Conway, G. H. Fluid Pressure Mechanisms 212 Norrie, H. D. Incompressible Flow Machines 213 Pearson, H. G. Valve Design 214 Backe, W. Grundlagen der Pneumatik 215 Backe, W. Servohydraulik 216 Backe, W. Hudraulische Schaltungstechnik 217 Backe, W. Grundlagen der Olhydraulik 218 Flanagan, H. G. Feed Water Systems and Treatment 219 KSB, Pumpen Handbuch 220 Bauer, G. Olhydraulik 221 Francis, D. J. Fluid Mechanics for Engineering students 222 Backhurst, R. J. Problems in Heat and Mass Transfer 223 Dixon, L. S. Fluid Mechanics Thermodynamics of Turbomachinery 224 Various, A Guide to Capital Cost Estimating 225 Kuethe, M. A. Foundations of Aerodynamics: Bases of Aerodynamic Design 226 Astarita, G. Principles of Non-Newtonian Fluid Mechanics 227 Welty, R. J. Funtamentals of Momentum, Heat & Mass Transfer 228 Schlichting, H. Boundary - Layer Theory 229 Hinze, O. J. Turbulence 230 Hatsopoulos, N. G. Principles of General Thermodynamics 231 Eckert, G. E. Heat and Mass Transfer 232 Rohsenow, M. W. Heat, Mass and Momentum Transfer 233 Rohsenow, M. W. Handbook of Heat Transfer Fundamentals 234 Adorjan, S. A. Heat Transfer in LNG Engineering 235 Baehr, D. H. Thermodynamik 236 Welty, R. J. Enginnering Heat Transfer 237 Panel O-28, Thermal Insulation Report 238 Παπαγεωργίου, Ν. Μετάδοση Θερμότητας απο Καυσαέρια σε Κάθετα Περιρρεομενους Σωλήνες 239 Grant, R. I. Advances in Thermal and Machanical Design of Shell and Tube heat Exchangers 240 Eckert, G. E. Heat Transfer Problems in Advanced GasTurbines for Naval Applications 241 Rohsenow, M. W. Handbook of Heat Transfer Applications 242 Behnke, H. Fundamentals of Mathematics Vol. 3 : Analysis 243 Behnke, H. Fundamentals of Mathematics Vol. 2 : Geometry 244 Behnke, H. Fundamentals of Mathematics Vol. 1 : Foundation of Mathematics - The Real Number System and 245 Bartlett, R. B. Handbook of Mathematical Formulae for Engineers and Scientists Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2001 Page 4 of 10

5 246 Timoshenko, P. S. Mechanics of Materials 247 Anvoner, S. Solutions of Problems in Mechanics of Machines Vol Roedel, H. Dynamik 249 Fertis, G. D. Mechanical and Structical Vibrations 250 Ogata, K. System Dynamics 251 Thomson, T. W. Theory of Vibration with Applications 252 Lipovszky, G. Vibration of Testing of Machines and their Maintenance 253 Lowen Shearer, J. Introduction to System Dynamics 254 Meirovitch, L. Elements of Vibration Analysis 255 Kececioglu, D. Reliability, Design for Vibroacoustic Environments Vol Biezeno, B. C. Technische Dynamic Erter Band - Grundlagen und Einzelne Maschinenteile 257 Biezeno, B. C. Technische Dynamic Zweiter Band - Dampfturbinen und Brennkraftmaschinen 258 empty 259 Roseau, M. Vibrations in Mechanical Systems - Analytical Methods and Applications 260 Prentis, M. J. Dynamics of Mechanical Systems 261 Rao, S. S. Mechanical Vibration 262 Elishakoff, I. Random Vibration - Status and Recent Developments 263 Goldman, S. Vibration Spectrum Analysis - A Practical Approach 264 Shabana, A. A. Theory of Vibration Vol. 1: An Introduction 265 Shabana, A. A. Theory of Vibratio Vol. 2: Discrete and Continuous Systems 266 Cartmel, M. Intriduction to Lineaen Parametric and Nonlinear Vibrations 267 Wever, W. Vibration Problems in Engineering 268 Hagedorn, P. Vibrations and Impedances of Rectangular Plates with Free Boundaries 269 Steidel, F. R. An Introduction to Mechanical Vibrations 270 Marguerre, K. Mechanics of Vibration 271 Main, G. I. Vibrations and Waves in Physics 272 Hatter, J. D. Matrix Computer Methods of Vobration Analysis 273 Trampe Broch, J. Mechanical Vibration and Shock Measurements 274 Ker Wilson, W. Practical Solution of Torsional Vibration Problems Vol. 2: Amplitude Calculations 275 Ker Wilson, W. Practical Solution of Torsional Vibration Problems Vol. 1: Frequency Calculations 276 Ker Wilson, W. Practical Solution of Torsional Vibration Problems Vol. 3: Strength Calculations 277 Ker Wilson, W. Practical Solution of Torsional Vibration Problems Vol. 4 : Devices for Controlling Vibration 278 Ker Wilson, W. Practical Solution of Torsional Vibration Problems Vol. 5 : Vibration Measurements and Analysis 279 Semler, G. E. The Engineer and Society 280 Semler, G. E. A Decade of Progress Semler, G. E. Engineering Heritage Vol. :2 282 Buxton, L. I. Engineering Economics and Ship Design 283 Wearne, H. S. Da Vinci, Locke & Partners - Consulting Engineers 284 O' Neill, R. R. Personnel Requirements for an Advanced Shipyard Technology 285 Craig, R. J. Methods of Psychological Research 286 Cowley, J. The Running and Maintenance of Marine Machinery 287 Beitz, W. Dubbel - Taschenbunch fuer den Machinenbau.15 Auflage : Korrigiert und Ergaenzt 288 Bouche, C. Kolbenverdichter Vierte Auflage 289 Datz, M. I. Book Transmission snd Automation for Ships and Submersibles 290 Krug, H. Erfahrungen mit Schiffsdieselmotoren 291 Thomas, M. B. Management of Shipboard Maintenance 292 Fronius, S. Taschenbunch Maschinenbau Band 1/ 2 Grundlagen 293 Traenkner, G. Taschenbunch Maschinenbau Band 3/ 1 Stoffumformung 294 Traenkner, G. Taschenbunch Maschinenbau Band 3/ 2 Stoffumformung 295 Sass, F. Taschenbuch fuer den Maschinenbau 13.Auflage -Zweiter Band 296 Sass, F. Taschenbuch fuer den Maschinenbau 13.Auflage - Erster Band 297 Wendel, K. Handbuch der Werften Band X 298 Wendel, K. Handbuch der Werften Band XI 299 Wendel, Κ. Handbuch der Werften Band XII 300 Wendel, K. Handbuch der Werften Band XIII 301 Wendel, K. Handbuch der Werften Band XV 302 Wndel, K. Handbuch der Werften Band XIV 303 Haeuβler, W. Taschenbuch Maschinenbau Band I/I Grundlagen 304 Bolz, E. R. Handbook of Tables for Applied Engineering Science 305 Sanders, J. D. Fairplay World Shipping Year Book Shields, S. Ship Maintenance a Quantitative Approach 307 Pecheux, H. Tables D' Integrales des Differentielles Usuelles Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2001 Page 5 of 10

6 308 IME, Glossary of Marine Technology Terms 309 Rowlands, C. J. Corrosion for Marine and Offshore Engineers 310 Norris, A. Commissioning and Sea Trials of Machinery in Ships 311 May, R. E. The Theory and Practice of Controllable Pitch Propellers 312 Skelly, D. J. Water Treatment 313 Norris, A. Operation Of Machinery in Ships : Steam Turbines, Boilers and Auxiliary Plant 314 Beattie, H. D. Ship's Gear: A Review of Deck Machinery 315 Henshall, H. S. Slow Speed Diesel Engines 316 Norris, A. Operation of Machinery in Motorships : Main Diesels, Boilers and Auxiliary Plant 317 Bull, W. J. Marine Surveying : Basic Aims 318 Bull, W. J. Marine Surveying : Basic Aims 319 VSM, VSM Normen Auszug fuer Berufs Schulen 320 Grieck, K. Technische Formelsammlung 321 BOSCE, Kraftfahr Technisches Taschenbunh 322 Gieck, K. Engineering Formulas 323 Fuisting, H. Tabellenbuch fuer den Rohrleitungsbau 324 Breuer, K. Technisch - Wissenschaftliches Taschenwoerterbuch (Deutsch - Englisch, Englisch - Deutsch 325 Ebertshaeuser, H. Grundlagen der Oelhydraulik 326 Netz, H. Formeln des Technischen Grundwissens 327 Drosdowski, G. Die Rechtschreibung 328 Grebe, P. Die Grammatik Band Dimitrov, N. Festigkeitslehre I 330 Dimitrov, N. Festigkeitslehre II 331 Nuber, F. Waermetechnische Berechnung der Feuerungs - und Dampfkessel - Anlagen 332 Traupel, W. Die Grundlagen der Thermodynamik 333 Thiem, M. Einfuehrung in die Technische Waermelehre 334 -, Taschenbuch 1 - Grundnormen fuer die Mechanische Technik 335 -, Taschenbuch 2 - Zeichnungsnormen 336 -, Taschenbunh 8 - Schweiβtechnik 1: Normen ueber, Begriffe, Schweiβzusaetze, Fertigung und Sicherung der Guete 337 -, Taschenbunh 9 - Normen fuer Guβrohleitungen 338 -, Taschenbunc 22 - Normen fuer Groeβen und Einheiten in Naturwissensechaft und Technik 339 -, Taschenbunh 23 - Zentralheizungs- und Lueftungsnormen 340 -, Teaschenbuch 23 - Zentralheizungs - und Lueftungsnormen 341 Kraemer, O. Getriebelehre 342 Osbourne, A. Modern Marine Engineers's Manual Vol Pohl, F. Technisches Hilfsbuch 344 various, Huette des Ingenieurs Taschenbunc - Maschinenbau, Teil A 345 various, Huette des Ingenieurs Taschenbunc - Maschinenbau, Teil B 346 various, Huette des Ingenieurs Taschenbunc - Srarkstromtechnik, Lichttechnik 347 Dluhy, R. Schiffs-technisches Woerterbuch Band 1 ( Deutsch - Englisch) 348 Dluhy, R. Schiffs-technisches Woerterbuch Band 2 (Englisch - Deutsch) 349 -, Taschenbunc 22 - Normen fuer Stahlrohrleitungen 350 Cube, L. H. Lehrbuch der Kaeltetechnik Band Cube, L. H. Lehrbuch der Kaeltetechnik Band Bosnjakovic, F. Technische Thermodynamik I. Teil 353 Bosnjakovic, F. Technische Thermodynamik II. Teil 354 -, Marine Japanese Industrial Standars Engines & Valves 355 -, Marine Japanese Industrial Standars Electric Applications & Navigation Instruments 356 -, Marine Japanese Industrial Standars Hull Fittings 357 -, Marine Japanese Industrial Standars Electrical Applications & Navigation Instruments 358 -, Marine Japanese Industrial Standars Hull Fittings 359 Klinkert, J. Nautical Calculations Explained 360 Gramberg, A. Technische Messungen bei Maschinenuntersuchungen und zur Betriebskontrolle 361 Pischinger, F. Verbrennungsmotoren Band , Lehrbuch der Klimatechnik Band 1 : Grundlagen 363 -, Code of Procedure for Marine Instrumentation and Control Equipment 364 Garms, M. Handbuch fuer den Heizungsingenieur 365 Diesel, F. Gasturbinen 366 Mueller, H. Festigkeits - und Elastizitaetslehre 4.voellig 367 Cerbe, G. Einfuehrung in die Waermelehre 368 Gregorig, R. Waermeaustausch und Waermeaustuscher Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2001 Page 6 of 10

7 369 Hardt, L. Kurzes Handbuch der Brennstoff -und Feuerungstechnik 370 Berties, W. Uebungsbeispiele aus der Waermelehre 371 -, Europa Lehrmittel - Kraftmaschinen, Foerdermittel, Maschinenelemente, Automatisierung 372 Scheffler, K. Thermodynamische Eigenschaften von Wassen und Wasserdampf biw 800 C und 800 bar 373 Schumacher, A. Waerme- und Stroemungstechnik im Dampferzeugerbau (Grandlagen und Berechnugsverfahren 374 Bayne Neild, A. Modern Marine Engineer's Manual Vol.: Thomas, H. Thermische Kraftanlagen 376 Henschke, W. Shiffbautechnisches Handbuch 2 - Band 2: Entwerfen von Schiffen, Stabilitaetsunterlagen fuer die Schiffsfuehrung 377 Henschke, W. Shiffbautechnisches Handbuch 2 - Band 3: Ausruestung und Einrichtung von Seeschiffen 378 Henschke, W. Shiffbautechnisches Handbuch 2 - Band 1: Schiffstheorie, Widerstand und Propulsion Schiffsfestigkeit 379 Henschke, W. Shiffbautechnisches Handbuch 2 - Band 5: Werkstoffe, Standardisierung, Stahlschiffbau, Schweissen 380 Henshke, W. Shiffbautechnisches Handbuch 2 - Band 6: Technologie des Schiffbaus 381 Paasch, H. C. Illustrated Marine Encyclopedia Illies, K. Handbuch der Schiffsbetriebstechnik 383 ASTM, Annual Book of ASTM Standards Part 23 - Petroleum Products and Lubricants (1) 384 ASTM, Annual Book of ASTM Standards Part 24 - Petroleum Products and Lubricants (2) 385 Baumeister, T. Marks' Standard Handbook for Mechanical Engineers 386 Ernst, H. Die Hebezeuge - Bemessungsgrundlagen, Bauteile Antriebe 387 Woodward III, B. J. Head and Flow Calculations for Piping Designs 388 Wagner, M. Rational Methods for Engine Rating 389 Woodward, B. J. Small Craft Engineering - Propulsion by the Internal Combustion Engine 390 Woodward, B. J. Wate-Heat Distillers in Small Craft - Some Engineering Considerations 391 Ecker, E. W. Propulsion Shafting 392 Nowacki, H. Ship Vibrations 393 Swift, M. P. An Approach to the Rational Selection of the Power Service Margin 394 Latorre, R. Condenser Scoop Translations - Translations of Japanese and Russian Technical Articles Concerning Scoops and the Condenser Circulation System 395 Peterson, A. R. Maritime Tanker Safety: Some Conclusions and Recommendations for Improvement 396 Gupta, K. S. An Overview of the Shipbuilding Industry: Two Student Reserch Reports 397 Parsons, G. M. Mode Coopling in Torsional and Longitudinal Shafting Vibrations 398 Nikolaidis, E. Partially Saturated Ocean Detection: Second Order Process Statistics, "Parsat" Computer Program 399 -, -. List of Publications of Faculty and Research Staff of the Departmnt of Naval Architecture and Marine Engineering - The University of Michigan 400 Merlin, E. G. Machines Marines tome I- Choix de l' Appareil Moteur, Transmision de la Puissance 401 Gallois, J. Machines Marines tome II- Installation de l' Appareil Moteur 402 Chavanet, L. Machines Marines tome III- Automatisation et Conduite Centralisee 403 Beghim, M. Machines Marines tome IV- Conduite et Entretien Installations Auxiliaires 404 Servieres, R. Connaissance du Navire - Les Machines- tome III 405 Belfort, R. Connaissance du Navire- tome V - Les Ssystemes d' Armes des Batiments de Guerre 406 Goutteratel, J. La Reglementetion Technique Maritime tome IV - Annexes et Documents 407 Vauthier, P. Les Navires de Commerce - Isolation et Installations Frigorifiques 408 Monceaux, F. La Reglementation Technique Maritime tome III- Engins de Sauvetage, Installations Electriqies - Automatisation, Evolution de la Reglementation Technique Maritime 409 SNAME, Investigation of Propeller - Hub Sealing Arrangements 410 SNAME, Report of Task Group on Service Power Allowances 411 SNAME, Guide to Propulsion Reduction Gear Alignment and Installation 412 SNAME, Marine Steam Power Plant Heat Balance Practices 413 SNAME, Ship Operation' s Expirience with Stern Tube Bearing Wear 414 SNAME, Boiler Furnace Performance Criteria 415 SNANE, Guide to the Design anf Teting of Anchor Windlasses for Merchant Ships 416 SNAME, Recommended Practices for Correcting Steam Power Plant Trial Performance 417 SNAME, Safety Considerations for Nuclear Power Plants on Merchant Ships 418 SNAME, Suggested Methods of Reconditioning Cast Copper Base Tailshaft Liners 419 SNAME, Guide for the Design of Line Shaft Couplings 420 SNAME, Properties of Lingnum Vitae and its Use as a Bearing Material 421 SNAME, Reliability and Maintainability Engineering in the Marine Industry 422 SNAME, Guide for Centralized Control and Automation of Ship's Steam Propulsion Plant 423 SNAME, Ship Operating Experience with Oil Lubricated Stern Tube Bearings 424 SNAME, Marine Power Plants for the 1970's 425 SNAME, Marine Diesel Power Plant Performance Practices 426 SNAME, Marine Gas Turbine, Power Plant, Performance Practices 427 SNANE, Guide for Centralized Control and Automation of Ship's Gas Turbine Propulsion Plant Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2001 Page 7 of 10

8 428 SNAME, Guide for the Disposal of Shipboard Wastes 429 SNAME, Guidelines for the Use and Application of Marine Waste Heat Boilers and Waste Heat/Auxiliary Boiler Arrangements 430 SNAME, Guide for Sea Trials SNAME, Marine Diesel, Power Plant Practices 432 SNAME, Acceptable Vibration of Marine Steam and Heavy-Duty Gas Turbine Main and Auxiliary Machinery 433 SNAME, Planing Power Boat est Code 434 SNAME, General Arrangement Drawing Format 435 SNAME, General Arrangement Drawing Details 436 SNAME, General Arrangement Design Criteria & Constraints 437 SNAME, Guide for Shipboard Crane Specifications 438 SNAME, Guide for Supplementary Ventilation in a Ship's Cargo Hold when Using Internal Combustion Engines 439 SNAME, Calculations for Merchant Ship Heating, Ventilation and Air Conditioning Design 440 SNAME, Calculations for Merchant Ship Heating, Ventilation and Air Conditioning Design 441 SNAME, Use of Scale Models for Human Engineering Purposes in Ship Design and Construction 442 SNAME, Longitudinal Stiffness of Main Thrust Bearing Foundations 443 Nickerson, M. A. Summary Report of the Investigation of Tailshaft Failures 444 Boe, C. Fuel Economy - A Challenge for Shipping 445 Fagerjord, O. Possibilities of Improving Propulsion Efficiency 446 Fagerjord, O. Notes on How to Obtain Minimum Hull Resistance and Maximum Propulsion Efficiency on a ship Design 447 Ovrebo, A. Fuel Economy in Ship Projects 448 SNAME, Code for Sea Trials Μαυράκος, Σ. Υπολογισμός Θερμαντικών Στοιχείων για Προθέρμανση του Φορτίου σε Τάνκερ 450 Βαλακώστας, Μ. Υπολογισμός Διαστάσεων Πτερυγώσεως Αντιδράσεως 451 Τυλπάδος, Θ. Θερμοδυναμικοί Υπολογισμοί Βαθμίδων Ατμοστροβίλου με Συστραμμένα Πτερύγια 452 Περάκις, Π. Ακριβής Υπολογισμός της Απαιτούμενης Παροχής Απομαστευομένου Ατμού Προθερμαντήρων Αναμίξεως & Επιφάνειας 453 Κοπούκης, Α. Σύνδεση Αξονικού Συστήματος 454 Μαρκούσης, Ε. Υπολογισμός των Γεωμετρικών Στοιχείων Τυχούσης Διατομής. Καμπτικαί Τάσεις εις τα Κινητά Πτερύγια Στροβίλου 455 Γιομελάκης, Δ. Ν. Τάσεις λόγω Ταλαντώσεων Στρέψεως 456 Μητρόπουλος, Ν. Κ. Η Ανάλυση Ταλαντώσεων, Οδηγός Προληπτικής Συντηρήσεως Μηχανημάτων Πλοίου 457 Παραδεισιάδης, Γ. Σύστημα Λέβητα Καυσαερίων - Στροβιλογεννήτριας, Θερμοδυναμική Ανάλυση και Βελτιστοποίηση 458 Παγκάλου, Ε. Α. Μελέτη Αξονικού Συστήματος Πλοίου. Ανάλυση Ταλαντώσεων Κάμψης 459 Αμπατζόγλου, Χ. Α. Θερμικές Τάσεις σε Σωληνώσεις 460 Παπαδομαρκάκης, Π. Προδιαγραφές Οργάνων και Συστημάτων Αυτοματισμού, Αξιοπιστία Αυτοματισμού Πλοίων, Κωδικοποίηση Απαιτήσεων Αυτοματισμού Νηογνωμόνων Παπαδομαρκάκης, Π. Προδιαγραφές Οργάνων και Συστημάτων Αυτοματισμού, Αξιοπιστία Αυτοματισμού Πλοίων, Κωδικοποίηση Απαιτήσεων Αυτοματισμού Νηογνωμόνων Οικονομίδης, Δ. Βελτιστοποίηση Διαδρομής Σωλήνωσης με Χρήση Υπολογιστή 463 Τσεριώτης, Μ. Επισκευή Στρεφομένων Στοιχείων του Πλοίου. Μελέτη και Έρευνα της Μεθόδου Αναγόμωσης Ανοξειδώτου Ωστενικού Χάλυβα με την Τεχνική της Ηλεκτροσυγκόλλησης και Εφαρμογή της. 464 Βακιρλής, Ν. Α. Προωθητήρας Αντιδράσεως 465 Βρυώνη, Π. Κ. Ηλεκτρικός Ισολογισμός Πλοίου 466 Κουκουμάκης, Ν. Μελέτη Αξονικού Συστήματος Πλοίου σε Δυναμική Ταλάντωση 467 Κοκαράκης, Ι. Εναλλάκτες Θερμότητας Νερού-Λαδιού 468 Θεοχάρους, Γ. Θ. Χρονισμός και Αναστροφή των Ναυτικών Κινητήρων Ντήζελ 469 Σκλάβος, Α. Εκλογή της Οικονομικότερης Ναυτικής Μηχανής Ντήζελ - Επίδραση στη Μεταφορική Ικανότητα του 470 Παπαδάκης, Ν. Λειτουργεία και Ισχύς Μηχανημάτων Καταστρώματος Πλοίου 471 Αυγερίδης, Π. Στοιχεία Επισκευής Μηχανών σε Πλοία Κινούμενα με Κινητήρα Ντήζελ 472 Πορφύρης, Γ. Ανάλυση Δικτύων Σωληνώσεων 473 Κοντονίκας, Ι. Διάβρωση Σωληνώσεων 474 Λογοθέτης, Α. Υπλογισμός και Κατασκευή Λέβητα Καυσαερίων Προσδιορισμός Θερμαντικής Επιφάνειας 475 Καράμαλης, Ε. Μέτρηση Στρεπτικής Ροπής σεελικοφόρο Αξονα Πλοίου 476 Ντόκας, Δ. Η Ανάλυση Ταλαντώσεως, Οδηγός Προληπτικής Συντηρήσεως Μηχανημάτων Πλοίου, Μετρήσεις 477 Λατσίνογλου, Β. Βελτιστοποίηση Κυρίου Ψυγείου Ατμού 478 Μπαντής, Κ. Ελαστική Έδραση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών & Αεροσυμπιεστών 479 Λαμπρινάκος, Π. Αρχείο Κυρίων και Βοηθητικών Μηχανών/Εγκαταστάσεων Πλοίων 480 Μουρελάτος, Ζ. Ευθυγράμμιση Αξονικού Συστήματος Πλοίου με Μέτρηση των Καμπτικών Τάσεων (Μέθοδος της Κατανομής των Τάσεων) 481 Γκαζιάνης, Α. Κ. Μετρήσεις Θωρύβων σε Πλοία 482 Ζακυνθινός, Κ. Μόνωση Δικτύων Πλοίου 483 Κλέοπας, Γ. Εγκατάσταση Ατμού με Προθερμαντήρες και Αναθέρμανση Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2001 Page 8 of 10

9 484 Νταλάκος, Σ. Υπολογισμός και Χάραξη Διαγράμματος Τάσεων που οφείλονται σε Ταλαντώσεις Στρέψεως Συστημάτων Προώσεως 485 Πιρπίρης, Φ. Διαγνωστικές Μέθοδοι Αιτιών Ρωγμών Θραθσμάτων 486 Τενεκετζή, Α. Βελτιστοποίηση Εναλλακτική Θερμότητας Αέρα - Καυσαερίου Μηχανής Ναυτικού Αεριοστρόβιλου 487 Κριαράς, Ι. Μελετη και Σχεδίαση Συστήματος Ποσίμου Νερού για Φορτηγό και Επιβατηκό Πλοίο 488 Παπασπύρου, Θ. Ανάπτυξη Προγράμματος Η/Υ για τον Υποογισμό Παχών Σωλήνων Πλοίου 489 Δεμπόνος, Α. Α. Μέτρηση Στρεπτικών Ταλαντώσεων 490 Παππάς, Π. Προγραμματισμός Εργσιών Επισκευής Μηχανών Πλοίου 491 Παναγάκος, Π. Γ. Εφαρμογή της Μεθόδου Κατανομής των Τάσεων για την Ευθυγράμμιση Αξονικού Συστήματος Πλοίου (Τόμος Α & Τόμος Β) 492 Πελτέκης, Σ. Κατασκευαστική Διαμόρφωση Εδράσεως Μηχανών 493 Γιαννακούρος, Β. Δ. Εφαρμογές Υψίθερμων Κεραμικών Υλικών σε Κινητήρες DIESEL 494 Κουμπαρέλης, Ι. Μοντέλο Απόπλυσης Βραδύστροφου 2-Χ Ναυτικού Κινητήρα. 495 Μιγάδης, Μ. Σύγκριση Εγκατεστημένης και Υπολογιζόμενης Ισχύος Προώσεως σε Μικρά Πλοία : ΒΗP, Στατιστική Μελέτη 496 Αμούργη, Ε. Θόρυβος Σπηλαίωσης Ελίκων Πλοίων 497 Τιμιάδης, Σ. Αναζήτηση Δυνατοτήτων Ανάκτησης ενέργειας στο "Athenian Beauty" με ενεργειακή και εξεργειακή 498 Πέππας, Λ. Δ. Μηχανικές Απώλειες Δίχρονων Ναυτικών Κινητήρων Diesel 499 Γεωργίου, Δ. Σ. Απεικόνιση Χαρακτηριστικού Πεδίου Λειτουργίας Συμπίεσης και Στροβίλου Υπεπληρωτών Σταθερής και Μεταβλητής Γεωμετρίας 500 Τζανέας, Λ. Π. Κανονισμοί και Συστήματα Προστασίας της Θάλλασας απο Ρύπανση, Παράδειγμα Εφαρμογής σε Δεξαμενόπλοιο 501 Λεκάκης, Η. Δυνατότητες Επισκευής Χαλύβδινων Σκαφών στον Ελληνικό Χώρο 502 Καρακάς, Ι. Ι. Χρήση Γραφικών στην Επικοινωνία με Πρόγραμμα Προσομοίωσης Κινητήρων 503 Μαστοράκης, Γ. Ν. Μελέτη Θερμικών και Μηχανικών Τάσεων Θαλάμου Καύσεων Ναυτικών Κινητήρων Diesel 504 Νικολαίδης, Ξ. Ν. Μελέτη του Τυχαίου Θορύβου της Θάλασσας 505 Μαγκλαρά, Γ. Ανάπτυξη Μοντέλου Ακτινοβολίας σε Θάλαμο Καύσης 2-x, Αργόστροφου Ναυτικού Κινητήρα Diesel 506 Ραπτόπουλος, Α. Τεχνικο-Οικονομική Βελτιστοποίηση Ηλιακού Συστήματος Θερμάνσεως με Διεποχιακή Αποθήκευση 507 Καραμολέγκος, Γ. Μελέτη Συμπεριφοράς Μεθόδων Μη Γραμμικού Προγραμματισμού στη Βελτιστοποίηση Θερμικών 508 Σακκάς, Κ. Υπολογισμός του Ηχητικού Πεδίου σε Ρηχές Θάλασσες 509 Στάμου, Κ. Διερεύνηση Καταλληλότητας Αλγορίθμων μη Γραμμικού Προγραμματισμούγια τη Θερμο-Οικονομική Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων. 510 Γκούμας (Ν.Π.Κ), Δ. Μελέτη και Αρχειοθέτηση Βλαβών και Επισκευών των Μηχανημάτων Πλοίου Τόμος Α και Τόμος Β 511 Κάτσος (Χ.Φ), Η. Βελτιστοποίηση Ευθυγράμμισης Αξονικού Συστήματος 512 Χοπτήρη (Χ.Φ), Φ. Προσομοίωση Ολοκληρωμένου Ενεργειακού Συστήματος Πλοίου 513 Σιδέρης (Ι.Π.Ι), Γ. Ι. Υπολογισμός Κλιματιστικών Αναγκών Πλοίου 514 Πονηρός (Χ.Φ), Ν. Αναζήτηση Δυνατοτήτων Ανάκτησης Ενέργειας στο Ε/Γ, Ο/Γ Πλοίο "ΕΓΝΑΤΙΑ" 515 Χονδροματίδης (Χ.Φ), Ι. Θερμο-Οικονομική Βελτιστοποίηση Δεξαμενής Αποθήκευσης Θερμότητας, για Θέρμανση Πόλης, με Α. Σύστημα Συμπαραγωγής. 516 Σεπυργιώτη (Χ.Φ), Β. Εκτίμηση Περιθωρίων Εξοικονόμισης Ενέργειας σε Πλοία του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου 517 Μενάγιας, Ν. Μελέτη Βοηθητικών Μηχανημάτων και Εγκαταστάσεων Αλιευτικών Σκαφών Μέσης Αλιείας 518 Πουλάκης, Γ. Ε. Aποστακτήρας NIREX JWP Σύνδεσις και Λειτουργία 519 Παπαγεωργίου, Ι. Δημιουργία και Εφαρμογές Αρχείου Κινητήρων Diesel kw και Αρχείου Μειωτήρων για την Προώθηση Αλιευτικών Σκαφών 520 Γρινάκης, Θ. "PRENOISE" Ενα Πρόγγραμμα Η/Υ για την Προεκτίμηση της Στάθμης Θορύβου στα Πλοία 521 Μπουλμέτης, Β. Βελτιστοποίηση Συνδυασμένου Κύκλου Αεριοστροβίλου - Ατμοστροβίλου με Οικονομικά και Περιβαλλοντικά Κριτήρια 522 Πλιάτσικας, Κ. Υπολογισμός του Επιπέδου Ταλάντωσης και Θορύβου στα Πλοία με Χρήση της Μεθόδου της Στατιστικής Ενεργειακής Ανάλυσης. 523 Μάρκου, Κ. Θερμο-Οικονομική Βελτιστοποίηση Λειτουργίας του Ενεργειακού Κέντρου του ΕΛ.Δ.Α. 524 Μουσλίδης, Γ. Διαδικασία Προκαταρτικού Σχεδιασμού και Επιλογής Προωστήριας Εγκατάστασης Μικρών Υποβρύχιων Σκαφών 525 Μενούνου, Π. Συμβολή στη Μελέτη του Ηχητικού Πεδίου στη Θάλασσα γύρω απο Κυλινδρικά Συμμετρική Ανύψωση του Πυθμένα 526 Παυλόπουλος, Ν. Α. Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Προεκτίμησης της Στάθμης Θορύβου σε Πλοία Τύπου SWATH στο Πρόγγραμμα Η/Υ "PRENOISE" 527 Λαμπρόπουλος, Β. Μοντελοποίηση Συστήματος Πρόωσης Πλοίου 528 Δημούλας, Β. Ανάπτυξη User Interface για Επικοινωνία με το Πρόγραμμα Προσομοίωσης Κινητήρων Diesel "Mother" 529 Καραγιώργου, Χ. Μελέτη Ηλεκτρολογικού Δικτύου Πλοίου 530 Κουρτάκης, Σ. Αυτοματοποιημένη Επιλογή Δίχρονων Κινητήρων 531 Κοράκης, Γ. Ανάπτυξη Μοντέλου Πρόβλεψης Εκπομπών ΝΟχ απο Δίχρονους Ναυτικούς Κινητήρες Diesel 532 Γεωργοπούλου, Δ. Φ. Μέτρηση της Γαλβανικής Διάβρωσης σε Συνθήκες Ροής σε Σωλήνες απο Κατασκευαστικά Υλικά Fe, Cu, 533 Μαρκαντώνη, Μ. Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της Εργαστηριακής Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών Ναυπηγικής Τεχνολογίας: Μια πρώτη προσέγγιση. Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2001 Page 9 of 10

10 534 Κλουκινιώτης, Γ. Fleet & Vessel Maintenance + ενειρίδιο εκμάθησης και εξοικείωσης 535 Καλοριζικάκης, Κ. Φορητό Σύστημα Επιτοπίας Συλλογής και Επεξεργασίας Πειραματικών Στοιχείων Data για χρήση σε Μετρήσεις Μηχανών Πλοίων + παράρτημα 536 Νικολόπουλος, Ι. Ενα Θερμοδυναμικό Μοντέλο για την Προσωμοίωση της Περιόδου Αποπλύσεως σε μια Δίχρονη Ναυτική Μηχανή 661 Jones, G. Progress in Subsea Engineering 663 Moore, J. JANE'S Naval Review 664 Παπανικολάου, Α. Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου 1(Μεθοδολογία Προμελέτης, Συλλογή Βοηθημάτων) 665 Παπανικολάου, Α. Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου 2 - Συλλογή Βοηθημάτων ( Γενική Διάταξη, Ενδιαίτηση και 666 various, v. Ship Design and Construction 667 Brewer, S. E. Undersanding boat Design - A Basic Introduction for the Boat Buyer, Amateur Builder and Begineeing Yacht Designer 668 Group of Autorities, Principles of Naval Architecture 669 Schoenknecht, R. Ships and Shipping of Tomorrow 670 Αντωνίου, Κ. Α. Μελέτη Πλοίου 671 Αντωνίου, Κ. Α. Μελέτη Πλοίου (Ειδικά Κεφάλαια) 672 Αντωνίου, Κ. Α. Μελέτη του Πλοίου 673 Λεοντόπουλου, Λ. Α. Πρακτικές Εφαρμογές Ευστάθιας Πλοίου 674 Αντωνίου, Κ. Α. Ναυπηγική Τεχνολογία 675 Φραγκούλη, Ε. Β. Τεχνική του Πλοίου - Ναυπηγία 676 Φραγκούλη, Β. Τεχνική του Πλοίου - Ναυτικαί Μηχαναί 677 Φραγκούλη, Β. Τεχνική του Πλοίου - Λέβητες 678 Φραγκούλη, Β. Τεχνική του Πλοίου -Ναυτικαί Μηχαναί ΝΤΗΖΕΛ & Αεριοστρόβιλοι 679 Eyres, J. D. Ship Construction 680 Munro-Smith, R. Ship and Naval Architecture 681 Muckle, W. Naval Architecture for Marine Engineers 682 Munro-Smith, R. Elements of Ship Design 683 Talkington, T. H. OCEAN ENGINEERING 1 : Undersea Work Systems 684 Schenck, H. Introduction to Ocean Engineering 685 Hornsby, T. D. Merchant Ships: Newbuildings 686 various, The Newbuilding Market 1977 Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2001 Page 10 of 10

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής 1. 1. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Προσομοίωση κινητήρων με έμφαση στην καύση και το σχηματισμό ρύπων. Λεπτομερή

Διαβάστε περισσότερα

Department of Mechanical and Manufacturing Engineering ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΤΗ

Department of Mechanical and Manufacturing Engineering ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΤΗ `Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής κρίσης του Λέκτορα κ. Χρήστου Παπαδόπουλου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Αριθμ. Προκήρυξης: 30822/7.12.2011 Γνωστικό Αντικείμενο: «Στοιχεία Μηχανών και Μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus

EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus Dr. Andreas Poullikkas Electricity Authority of Cyprus 0 Contents Future energy systems Strategies for RES Towards 2020 Post 2020 - Towards

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει πως εφαρμόζεται στη πράξη ο ενεργειακός κύκλος για τη μετατροπή της δυναμικής ενέργειας των καυσίμων, σε ηλεκτρική ενέργεια. (β) διακρίνει σε ποίες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Διαχείριση. Ημερίδα, 7 Δεκεμβρίου 2011. Τα επιτεύγματα του ΕΜΠ ως συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Ενέργεια, Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Ενεργειακή Διαχείριση. Ημερίδα, 7 Δεκεμβρίου 2011. Τα επιτεύγματα του ΕΜΠ ως συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Ενέργεια, Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ενεργειακή Διαχείριση Ερευνητική Ομάδα: Χ.Ν. Ψαραύτης AEGEAN Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Συστήματος και Μεθοδολογίας Προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D ƒ π ª À ƒ À Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Â ÎˆÛ 2009 , Ph.D : 2009 , 2009 Copyright ISBN: 978-9963-9599-4-5 : : Theopress Ltd.. 10 2113 (470.. - 399..).,,,,.

Διαβάστε περισσότερα

THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA

THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA MUNICIPALITY OF ILIDA INNOVATIONS AND MODERN DESIGNS THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA Presentation: Christos Papageorgiou, Chemical Engineer, BChemEng, MSc. DProf ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕς ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

xiii Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

xiii Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης xiii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΛΑΣΕΩΣ (WORLD CLASS MANUFACTURING). 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Η ιστορία της μεταποίησης διεθνούς κλάσης 2 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,, P.E., Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning WWW.VPC.GR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ιακόπτης απουσίας ψυκτικού νερού Περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας συµπιεστή Ψυκτικό υγρό ιακόπτης solenoid ΕάνΤ τότε το υγρό του solinoedεξατµίζεται και Ανανέβει η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2008Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κνηζακπφπνπινο Υ. Παλαγηψηεο Δπηβιέπσλ: Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Μάξηηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Χρυσάνθη Κοντογιώργη, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων, ΟΛΠ ΑΕ Ιωάννης Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ ή ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, Γ 52/18-02-2004

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ ή ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, Γ 52/18-02-2004 I. Μητρώο Εσωτερικών Μελών της Ημεδαπής για το γνωστικό αντικείμενο «Θερμοδυναμική, Μετάδοση Θερμότητας και Φαινόμενα Μεταφοράς σε Ναυτικούς Κινητήρες και Εγκαταστάσεις» Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 Υφαντής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων Σχολής, Τομέα, Εργαστηρίου, Ερευνητικής Ομάδας

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων Σχολής, Τομέα, Εργαστηρίου, Ερευνητικής Ομάδας Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων Σχολής, Τομέα, Εργαστηρίου, Ερευνητικής Ομάδας ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα Ζωής Αειφόρος Ανάπτυξη Ημερίδ δα, 7 Δεκεμβρίο

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: Page: 1/18 Range of Application Page: 2/18 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING 2:1... 4 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 5 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ Κτήριο Κεντρικό κτήριο γραφείων Έδρασης Επιφάνεια 2860 m² Θερμικά φορτία 249 kw - Ψυκτικά φορτία 273 kw Παραγωγή Τπάρχον σύστημα θέρμανσης-ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Μ.: 4674 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ: ρ.ελευθερια ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL Νερό ψύξης εµβόλων µηχανής 0.2-0.58 bar 0.62-1.0 bar T X Μ.V. D.V. P+I 1 2 Επιστόµιο προθερµαν τήρα Επιστόµιο ψύξης Τοσήµα εξόδου οδηγείται στους δύο τοποθετητές.

Διαβάστε περισσότερα

Group 30. Contents.

Group 30. Contents. Group 30 Contents Pump type Page Pump type Page Pump type Page 30A(C)...X002H 4 30A(C)...X013H 5 30A(C)...X068H 6 30A(C)...X068HU 7 30A(C)...X136H 8 30A(C)...X136Y 9 30A(C)...X146H 10 30A(C)...X160H 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΛΑ ΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,,

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,, Six Sigma,,,, fme02042@fme.aegean.gr, fme02015@fme.aegean.gr, pvas@chios.aegean.gr,.,,, skoukoum@mie.uth.gr «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA» ( «Define»)..,. «SIX SIGMA» «SIX SIGMA». «Process

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Κυματομηχανική Κωδικός CE0 μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικοί Ηλιακοί Συλλέκτες & Συστήματα

Θερμικοί Ηλιακοί Συλλέκτες & Συστήματα Η παρούσα κατάσταση Ήδη εφαρμόζεται σε μεγάλη κλίμακα......καλείται να συμβάλει ακόμα (πολύ) περισσότερο, αποδοτικότερα, ευρύτερα. (σχετικά) Ισχυρός παραγωγικός (& εξαγωγικός) κλάδος στην Ελλάδα, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ» Βενέτη Ερμίνα Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE SHIPPING & BUSINESS EDUCATION. H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE Στόχος και ακρογωνιαίος λίθος της εισήγησης μας είναι η ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της παρεχόμενης στην Ελλάδα ναυτιλιακής και

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΑΝΤ ΦΑΝΤΙ NEA ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών «Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών Πολιτική Αδειοδότηση Κατασκευή Παρακολούθηση Πληροφορία Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΓΚΙΝΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. Ε.Τ.Ε.Π. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

ΔΑΓΚΙΝΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. Ε.Τ.Ε.Π. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ΔΑΓΚΙΝΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ε.Τ.Ε.Π. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM. Διεύθυνση / Address:... ...

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM. Διεύθυνση / Address:... ... INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM Επώνυμο / Surname:... Όνομα / Name:.. Ημερομηνία Γέννησης / Date of birth: Διεύθυνση / Address:........... ΤΤ /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΦΑΣΗ Β CASE STUDIES ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης συνολικής διάρκειας 127 ωρών για Κατηγορία Ενεργειακών Ελεγκτών Α&Β Θεωρία συνολική διάρκεια 88 ώρες, Πρακτική εξάσκηση διάρκεια 39 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης συνολικής διάρκειας 80 ωρών για Κατηγορία Ενεργειακών Ελεγκτών Α Θεωρία συνολική διάρκεια 56 ώρες, Πρακτική εξάσκηση διάρκεια 24 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL. ver sion 3.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL. ver sion 3.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL ver sion 3.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ Μ. Βασιλειάδου, Α. Κράλλης, Κ. Κωτούλας, Α. Μπάλτσας, Ε. Παπαδόπουλος, Π. Πλαδής, Χ. Χατζηδούκας

Διαβάστε περισσότερα

I. Μητρώο Εξωτερικών Μελών της ημεδαπής για το γνωστικό αντικείμενο «Μη Γραμμικές Ελλειπτικές Διαφορικές Εξισώσεις»

I. Μητρώο Εξωτερικών Μελών της ημεδαπής για το γνωστικό αντικείμενο «Μη Γραμμικές Ελλειπτικές Διαφορικές Εξισώσεις» Τα μητρώα καταρτίστηκαν με απόφαση της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης της ΣΝΔ της 18ης Απριλίου 2013. Η ανάρτησή τους στον ιστότοπο της ΣΝΔ εγκρίθηκε με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Μ.Ε.Κ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Μ.Ε.Κ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η εισαγωγή στην ανάλυση της λειτουργίας εμβολοφόρων Μ.Ε.Κ. και

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών

Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών Παραγωγή στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 36 Θερμικοί MW Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ηρώ Ρέτσου Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM

INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM Επώνυμο / Surname:... Όνομα / Name:.. Ημερομηνία Γέννησης / Date of birth: Διεύθυνση / Address:........... ΤΤ /

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2009-13

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2009-13 Επιχειρησιακό Σχέδιο 2009-13 Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστημάτων ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστημάτων / ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Προς μια μακρόχρονη κρίση ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED ver sion 1.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -- ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ. Δρ. ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ. Κοσμήτορας Σχολής Ικάρων (2010.σήμερα)

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -- ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ. Δρ. ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ. Κοσμήτορας Σχολής Ικάρων (2010.σήμερα) ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -- ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Δρ. ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Κοσμήτορας Σχολής Ικάρων (2010.σήμερα) Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων της Σ.Ι. (2007-2010 ) Κοσμήτορας Σχολής Ικάρων (2004-2007)

Διαβάστε περισσότερα

Development of Finer Spray Atomization for Fuel Injectors of Gasoline Engines

Development of Finer Spray Atomization for Fuel Injectors of Gasoline Engines Development of Finer Spray Atomization for Fuel Injectors of Gasoline Engines Tetsuharu MATSUO Yukio SAWADA Yukio TOMIITA This report describes the technology of Fuel Injectors a critical part of the Electronic

Διαβάστε περισσότερα

Simulink. 2006 The MathWorks, Inc.

Simulink. 2006 The MathWorks, Inc. Ενότητα 4η: Μοντελοποίηση συστηµάτων µε το γραφικόπεριβάλλον SIMULINK. Εισαγωγή στο Simulink Παραδείγµατα συστηµάτων και µοντέλων µε το Simulink Ανάπτυξηµοντέλων & προσοµοίωση. Περιβάλλον & βιβλιοθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρική μοντελοποίηση δεξαμενών φορτίου, έρματος και υποστηριζόμενου δικτύου σωληνώσεων με χρήση Autodesk Inventor

Παραμετρική μοντελοποίηση δεξαμενών φορτίου, έρματος και υποστηριζόμενου δικτύου σωληνώσεων με χρήση Autodesk Inventor ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παραμετρική μοντελοποίηση δεξαμενών φορτίου, έρματος και υποστηριζόμενου δικτύου σωληνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του Μιχαήλ Σκουμιού Ρόδος 2014 I. ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατέρα: Όνομα μητέρας: Σκουμιός Μιχαήλ Nικόλαος Mαρία Έτος γέννησης: 1964 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 2

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 2 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 2 07 Σεπτεμβρίου, 2012 Στέλιος Τιμοθέου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα θέματά μας σήμερα Επανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η περίπτωση του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. Παπαδέλης Π. Τσανούλας Δ. Σωτηρόπουλος Ηλεκτρική ενέργεια: αγαθό που δεν αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ventilated Distribution Transformers

Ventilated Distribution Transformers General Purpose Energy efficient dry-type transformers 600 Volt Class, isolation type, single and three phase, 1 through 00. Indoor and outdoor models available. Accessories and Optional Styles trostatic

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Άτλαντας της Νήσου Λέσβου.

Ηλεκτρονικός Άτλαντας της Νήσου Λέσβου. Ηλεκτρονικός Άτλαντας της Νήσου Λέσβου. Καρανικόλας Νικόλας Α.Π.Θ. Δρ. Παπαδόπουλος Κων/νος ΕΚΕΧΑΚ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παραγωγή Ατλάντων στην Ελληνική Χαρτογραφική διαδικασία κρίνεται ιδιαίτερα φτωχή τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου - Μέτρα/Εργαλεία Αγοράς για τον Περιορισμό τους (ΜΒΜ/ΜΒΙ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΒΕΝΤΙΚΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

το προφίλ της γάστρας, η ίσαλος σχεδίασης, η καμπύλη εμβαδών εγκαρσίων τομών και η κατανομή του κέντρου βάρους των εγκαρσίων τομών κατά μήκος του

το προφίλ της γάστρας, η ίσαλος σχεδίασης, η καμπύλη εμβαδών εγκαρσίων τομών και η κατανομή του κέντρου βάρους των εγκαρσίων τομών κατά μήκος του 6.1. Εργασίες προς απόκτηση ακαδημαϊκού τίτλου Τ1. Γρηγορόπουλου, Γ.Ι. (1981), "Παραγωγή, φασματική ανάλυση και κατανομή μεγίστων τυχαίου κυματισμού", διπλωματική εργασία στην Εφαρμοσμένη και Πειραματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γνωστικό Αντικείμενο: Computer Aided Design (CAD) Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. του φοιτητή του Σμήματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Σεχνολογίασ Τπολογιςτών τησ Πολυτεχνικήσ χολήσ του. Πανεπιςτημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. του φοιτητή του Σμήματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Σεχνολογίασ Τπολογιςτών τησ Πολυτεχνικήσ χολήσ του. Πανεπιςτημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ του φοιτητή του Σμήματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012

Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Εισαγωγή Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών-ΕΜΠ Δρ. Γ. Παπαλάμπρου 20 Μαρτίου 2012 Πλαίσιο Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να περιγράψει τα σύγχρονα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΑΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ (ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΜΕ Η/Υ (COMPUTER AIDED MANUFACTURING SYSTEMS CAM) 1.1 Ιστορικό 1 1.2 Μηχανές με αριθμητικό έλεγχο (Numerically

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΔ/Π, ΒΑΡΕΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΜΑΖΟΥΤ) ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΙΟ ΕΩΣ 1%

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΔ/Π, ΒΑΡΕΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΜΑΖΟΥΤ) ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΙΟ ΕΩΣ 1% ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΔ/Π, ΒΑΡΕΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΜΑΖΟΥΤ) ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΙΟ ΕΩΣ 1% ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...3 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ...3 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιπλωματική εργασία της Μπαλάνου Ευαγγελίας Υπεύθυνος καθηγητής: Περικλής Μπούρκας Καθηγητής Αθήνα, Ιούλιος 2007 ii ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα Νικελίου Για Φωτοβολταϊκές Εφαρμογές

Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα Νικελίου Για Φωτοβολταϊκές Εφαρμογές ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα