κ. Μαρίνος Πορτοκαλλίδης Επιστηµονικός Λειτουργός Τοµέας Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραµµάτων και ιεθνούς Συνεργασίας Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κ. Μαρίνος Πορτοκαλλίδης Επιστηµονικός Λειτουργός Τοµέας Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραµµάτων και ιεθνούς Συνεργασίας Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας"

Transcript

1 Εισαγωγή στο Πρόγραµµα EUROSTARS κ. Μαρίνος Πορτοκαλλίδης Επιστηµονικός Λειτουργός Τοµέας Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραµµάτων και ιεθνούς Συνεργασίας Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας Ενηµερωτική Ηµερίδα «Συµµετοχή στο Πρόγραµµα EUROSTARS 10η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων», Λευκωσία, 27 Φεβρουαρίου 2013 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή στο Πρόγραµµα EUROSTARS 2. ράση «EUROSTARS Κύπρου» 3. Στατιστικά Στοιχεία 4. Κυπριακή Συµµετοχή στο Πρόγραµµα 5. Πληροφόρηση Χρήσιµοι Σύνδεσµοι 1

2 Εισαγωγή στο Πρόγραµµα EUROSTARS (1) Κοινό Πρόγραµµα του Οργανισµού EUREKA και της ΕΕ, βασισµένο στο άρθρο 185 της Συνθήκης της ΕΕ Στοχεύει στην στήριξη των «τεχνολογικά καινοτόµων» Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (R&D performing SMEs*) Συγχρηµατοδότηση από την ΕΕ και 33 χώρες που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Συµµετοχή τουλάχιστον δυο φορέων από δυο χώρες που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Κεντρική υποβολή και αξιολόγηση Προτάσεων και εθνική χρηµατοδότηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών Καλύπτει όλες τις περιοχές της τεχνολογίας (bottom-up approach) R&D performing SMEs: Dedicate at least 10% of their turnover or full-time equivalent (FTE) to research activities Εισαγωγή στο Πρόγραµµα EUROSTARS (2) Η συγχρηµατοδότηση της ΕΕ ανέρχεται στο 25% της Εθνικής Χρηµατοδότησης 2

3 ράση «EUROSTARS Κύπρου» έσµευση της Κυπριακής ηµοκρατίας για συµµετοχή στο Πρόγραµµα µε ετήσιο προϋπολογισµό Ευρώ Η ράση «EUROSTARS Κύπρου» εντάσσεται στη ΕΣΜΗ Προγραµµάτων του Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) Χρηµατοδότηση της συµµετοχής κυπριακών φορέων στο Πρόγραµµα EUROSTARS Στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων, στη συνεργασία µε φορείς από το εξωτερικό και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών Στατιστικά Στοιχεία (1) Υλοποίηση 9 Καταληκτικών Ηµεροµηνιών ( ) 2954 Προτάσεις 9801 Συµµετέχοντες 616 Εγκεκριµένα Έργα Συνολικός Προϋπολογισµός 881 Εκ. Ευρώ Συνολική Χρηµατοδότηση 391 Εκ. Ευρώ ηµοφιλέστερες Τεχνολογικές Περιοχές: Electronics, IT, and Telecom Technologies, Biological Sciences/Technologies, Industrial Manufacturing, Materials and Transport 3

4 Στατιστικά Στοιχεία (2) Χαρακτηριστικά Χρηµατοδοτούµενων Έργων: Συµµετέχοντες/Έργο: 3,3 Χώρες/Έργο: 2,4 ιάρκεια/έργο: 27,8 µήνες Προϋπολογισµός/Έργο: 1,4 Εκ. Ευρώ Κυπριακή Συµµετοχή (1) 92 Προτάσεις 7 Χρηµατοδοτούµενα Έργα Συνολικός Προϋπολογισµός για τους κυπριακούς φορείς 1,21 Εκ. Ευρώ Συνολική Χρηµατοδότηση ΙΠΕ 0,90 Εκ. Ευρώ 4

5 Κυπριακή Συµµετοχή (2) E! GOpen: Optimization and Convergence for Next Generation Networks Ανάπτυξη ενός εργαλείου (πλατφόρµα 4GOpen) το οποίο επιτρέπει τη διασύνδεση εξοµοιωτών σε διάφορα επίπεδα δικτύου (Network Layers) και παρέχει εν τέλει στο χρήστη µία ισχυρή µηχανή εξοµοίωσης για τη µελέτη και τον έλεγχο καινοτόµων λύσεων πρωτοκόλλων υφιστάµενων και µελλοντικών ασύρµατων τεχνολογιών. Συνολικός Προϋπολογισµός: 0,44 Εκ. Ευρώ ίκτυο Συνεργασίας: Sigint Solutions Ltd (Κύπρος), WAVECOM Communications Engineering (Πορτογαλία) ιάρκεια: 30 Μήνες Κυπριακή Συµµετοχή (3) E! 4291 IN-PORE: Integrated Portable Diagnostic Tool for Non-Destructive Evaluation of Large Scale Concrete Structures Ανάπτυξη ενός εύκολου στη χρήση φορητού εργαλείου αξιολόγησης για τον επί τόπου έλεγχο τσιµεντένιων κατασκευών µε χρήση τριών τεχνολογιών Μη- Καταστροφικού Ελέγχου. Συνολικός Προϋπολογισµός: 0,71 Εκ. Ευρώ ίκτυο Συνεργασίας: Nortest LTD (Κύπρος), Enditech S.A. (Ελλάδα), Laboratoire de Mécanique et Matériaux du Génie Civil-Université de Cergy-Pontoise (Γαλλία) ιάρκεια: 36 Μήνες 5

6 Κυπριακή Συµµετοχή (4) E! 4352 MuPCR: Multiplex PCR - A new kit for Simultaneous Detection of Zoonotic Pathogens Aνάπτυξη ενός διαγνωστικού πακέτου (kit) για τον ταυτόχρονο εντοπισµό πέντε παθογόνων, τα οποία θεωρούνται υπεύθυνα για την εκδήλωση ζωονόσων. Συνολικός Προϋπολογισµός: 0,3 Εκ. Ευρώ ίκτυο Συνεργασίας: E.P. & T.A. LABORATORIES AND VETERINARY DIAGNOSTICS LTD (Κύπρος), D.N.ROUSSIS & SIA O.E. (Ελλάδα), Πανεπιστήµιο Κρήτης, Εργαστήριο Βακτηριολογίας, Παρασιτολογίας, Ζωονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής WHO Collaborating Center (Ελλάδα) ιάρκεια: 36 Μήνες Κυπριακή Συµµετοχή (5) E! 4823 ASPIS: A Secure Platform for IPTV Systems Ανάπτυξη ολοκληρωµένης πλατφόρµας για τη διαχείριση δεδοµένων σε εφαρµογές διαδικτυακής τηλεόρασης (IPTV- Internet Protocol Television) και ειδικότερα για εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου. Συνολικός Προϋπολογισµός: 0,99 Εκ. Ευρώ ίκτυο Συνεργασίας: PrimeTel PLC (Κύπρος), EUROCONSULTANTS S.A. (Ελλάδα), Global Security Intelligence (Ηνωµένο Βασίλειο) ιάρκεια: 24 Μήνες 6

7 Κυπριακή Συµµετοχή (6) E! 5527 RUNNER: Reconfigurable Ultra-Autonomous Novel Robots Ανάπτυξη της σχετικής υποδοµής (υλικό και λογισµικό) η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα σε ένα ροµπότ να κινείται αυτόνοµα, για χρήση σε διάφορες εφαρµογές (οικιστικές εφαρµογές, υπηρεσίες, υγεία, διάστηµα, ασφάλεια και παρακολούθηση, καταστροφές, πυρκαγιές κ.λ.π.). Συνολικός Προϋπολογισµός: 1,65 Εκ. Ευρώ ίκτυο Συνεργασίας: Παν. Κύπρου, Ερευνητικό Εργαστήριο ΚΟΙΟΣ, SignalGenerix LTD (Κύπρος), Algosystems S.A (Ελλάδα), Ινστιτούτο Τηλ/κών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Κρήτης (Ελλάδα), Aldebaran Robotics (Γαλλία), Ingenieria de Sistemas Intensivos en Software, S.L (Ισπανία), Universidad Politecnica de Madrid (Ισπανία), Mälardalen University (Σουηδία) ιάρκεια: 36 Μήνες Κυπριακή Συµµετοχή (7) E! 6620 PROFUS: Development of an MR-guided Focused Ultrasound Device for the Treatment of Prostate Cancer (PROFUS) Ανάπτυξη και κλινική αξιολόγηση ενός καινοτόµου ιατρικού µηχανήµατος για µία εναλλακτική, µη επεµβατική µέθοδο αντιµετώπισης του καρκίνου του προστάτη, µε χρήση υπερήχων, ελεγχόµενου µε εικόνα από Μαγνητικό Τοµογράφο. Συνολικός Προϋπολογισµός: 2,06 Εκ. Ευρώ ίκτυο Συνεργασίας: MEDSONIC LTD (Κύπρος), Image Guided Therapy SA (Γαλλία), University Clinic of Freiburg (Γερµανία), Radboud University Nijmegen Medical Centre (Ολλανδία), MEDIRI GmbH (Γερµανία). ιάρκεια: 36 Μήνες 7

8 Κυπριακή Συµµετοχή (8) E! 7358 FORSAT: A Satellite Image Processing Platform for High Resolution Forest Assessment Aνάπτυξη λογισµικού για την πολύ υψηλής ευκρίνειας ανάλυση δορυφορικής εικόνας για εφαρµογή στην παρακολούθηση δασικών εκτάσεων. Συνολικός Προϋπολογισµός: 1,64 Εκ. Ευρώ ίκτυο Συνεργασίας: GeoImaging LTD (Κύπρος), 4DiXplorer (Ελβετία), EKINOKS Surveying Software Eng. LTD (Τουρκία), Ingenieria Y Soluciones Informaticas S.L. (Ισπανία), GeoVille GmbH (Αυστρία) ιάρκεια: 24 Μήνες Πληροφόρηση Χρήσιµοι Σύνδεσµοι Ιστοχώρος του Προγράµµατος Γενικές Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας Πρόσβαση στο έντυπο της αίτησης Οδηγίες προς συµµετέχοντες Συχνές Ερωτήσεις Ιστοχώρος του Οργανισµού EUREKA Γενικές Πληροφορίες Χρηµατοδοτούµενα Έργα Ιστοχώρος του ΙΠΕ Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Γενικές Πληροφορίες Έντυπα ιαχείρισης Έργων 8

9 Ευχαριστώ για την προσοχή Μαρίνος Πορτοκαλλίδης Επιστηµονικός Λειτουργός Τοµέας Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και ιεθνούς Συνεργασίας Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας Τηλ Tηλ/πο Πληροφόρηση, Υποστήριξη 9

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

enterprise europe Αφιέρωμα: Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network»

enterprise europe Αφιέρωμα: Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 44 enterprise europe Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST: Το μεγαλύτερο Πρόγραμμα πανευρωπαϊκής ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012»

Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 39 Διαγωνισμός: «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΙΤΩ 2011-2012» Αφιέρωμα: Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Διαβάστε περισσότερα

business technology news

business technology news Νέα προγράμματα προϋπολογισμού 53 εκ. ευρώ για το 2010 από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», παρουσίασε πρόσφατα σε συνέντευξη τύπου, η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

αποτέλεσµα της έρευνας των µελών εταίρων µέα των βιώσιµων κατασκευών στην Ευρώπη,

αποτέλεσµα της έρευνας των µελών εταίρων µέα των βιώσιµων κατασκευών στην Ευρώπη, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 6 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1-2 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία Πόλεις και 9 Περιφέρειες Ηµερολόγιο 9 Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems»

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems» Λευκωσία, 5 Φεβρουαρίου 2015 Προς: Όλα τα Μέλη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems» Κυρία/ε, Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στο Περιβάλλον

Έρευνα στο Περιβάλλον της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 TEYXOΣ 14 AΦIEPΩMA Έρευνα στο Περιβάλλον Περιεχόμενα Υψιπέτης Έρευνας 03 Ώθηση στην Eρευνα ERA-NET: Συμβολή στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ υψιπετης Iούλιος - Αύγουστος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 42 ISSN 1986-0218 Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ Βραδιά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία σε εποχές κρίσης Ευκαιρίες από το πρόγραμμα: «ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες»

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία σε εποχές κρίσης Ευκαιρίες από το πρόγραμμα: «ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες» Enterprise and Industry Directorate General Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία σε εποχές κρίσης Ευκαιρίες από το πρόγραμμα: «ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες» Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μέλη του ΤΕΣ, στην τρέχουσα σύνθεση, είναι: Ν. Καλουπτσίδης (πρόεδρος) Καθηγητής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ως Καινοτοµία στην οργανωµένη πληροφόρηση ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και Προϊστάµενος Υπηρεσίας Έρευνας και.σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Η κυπριακή συμμετοχή στα Προγράμματα και τις Δραστηριότητες του 7 ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της ΕΕ

Αφιέρωμα: Η κυπριακή συμμετοχή στα Προγράμματα και τις Δραστηριότητες του 7 ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της ΕΕ υψιπετης ISSN 1986-0218 Μάρτιος - Απρίλιος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 40 Ανάπτυξη ηλιακής τεχνολογίας για την απομάκρυνση της εναπομένουσας οργανικής ύλης σε επεξεργασμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝEΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΣΙΝΟ, ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΣΥΝEΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΣΙΝΟ, ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 TEYXOΣ 76 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΗ: 0.1 ISSN 1106-9066 ΚΑΙΝΟ ΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Eυρεσιτεχνίες: πηγή καινοτομίας και ανάπτυξης ΣΥΝEΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΣΙΝΟ, ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA TEYXOΣ ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥAΡΙΟΣ 2009 ISSN 1986-0218. Αφιέρωμα Ιστορία της Πληροφορικής

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA TEYXOΣ ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥAΡΙΟΣ 2009 ISSN 1986-0218. Αφιέρωμα Ιστορία της Πληροφορικής ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥAΡΙΟΣ 2009 TEYXOΣ 23 ISSN 1986-0218 Αφιέρωμα Ιστορία της Πληροφορικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΥΠΡΟΥ TEYXOΣ 23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου συγκαταλέγεται µεταξύ των 52 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα οποία βραβεύτηκαν

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου συγκαταλέγεται µεταξύ των 52 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα οποία βραβεύτηκαν Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ «INFO DAY on the FP7- ENV-2010 (including climate change) call» Βρυξέλλες, 17 Σεπτεµβρίου 2009 http://ec.europa.eu/ yourvoice/ipm/forms/ dispatch? form=environmentinfoda

Διαβάστε περισσότερα

AΦIEPΩMA. έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ένωσης MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2007 TEYXOΣ 13

AΦIEPΩMA. έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ένωσης MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2007 TEYXOΣ 13 της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2007 TEYXOΣ 13 AΦIEPΩMA έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ένωσης 2007-2013 συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών On Orbit Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών Το si-cluster To si-cluster είναι ένα δυναμικό και σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ISSN 1986-0218 TEYXOΣ ΝΟEΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚEΜΒΡΙΟΣ 2009. Αφιέρωμα. Οι Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ISSN 1986-0218 TEYXOΣ ΝΟEΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚEΜΒΡΙΟΣ 2009. Αφιέρωμα. Οι Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας ISSN 1986-0218 ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΝΟEΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚEΜΒΡΙΟΣ 2009 TEYXOΣ 28 Αφιέρωμα Οι Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας etwork enterprise europe enterprise europe ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Σύσκεψη για την έρευνα και καινοτομία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σύσκεψη για την έρευνα και καινοτομία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η 4 Σύσκεψη για την έρευνα και καινοτομία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 13 ΙΝΒΙΣ: Τεχνολογίες αιχμής στη βιομηχανία, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 8 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

«Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» «Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 14-7-2005 ρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΜΕΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Η Ευρωπαϊκή Ερευνητική Πολιτική έχει ως κεντρικό άξονα την υλοποίηση του στόχου Λισσαβόνας,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης

Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1/88 1 Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα... 2 2 Σύντομο Βιογραφικό... 5 3 Προσωπικές Πληροφορίες... 8 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Α Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη, συνεργάτης Planning Group Δρ. Σ. Κολυβά, ΕΙ Παστέρ Δρ. Μ. Χριστούλα,

Διαβάστε περισσότερα