Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7"

Transcript

1 Αριθμός 197 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 224 ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 1S 1(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7 Αναγνωρίζονται τα πιο κάτω πτυχία/διπλώματα για σκοπούς της Περί ΕΤΕΚ Νομοθεσίας βάσει των προνοιών του Άρθρων 7(1)(α) και7.1α του Ν.224/90. Οι αναγνωρίσεις διενεργούνται με τις πιο κάτω προυποθέσεις: α. Η φοίτηση για απόκτηση των αντίστοιχων πτυχίων ή διπλωμάτων πανεπιστημίου ήταν ολική, επί τόπου, διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών και στην περίπτωση που προηγείται μεταλυκειακή φοίτηση ανώτερου επιπέδου τουλάχιστον δύο ετών σε πανεπιστημιακό επίπεδο. β. Οι κάτοχοι τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους παρακολούθησαν με επιτυχία το βασικό κύκλο σπουδών στον κλάδο:που αφορά η αίτηση τους, γ. Οι αναγνωρίσεις αφορούν μόνο τα προγράμματα σπουδών που το έτος αποφοίτησης είναι αυτό που αναφέρεται σε κάθε περίπτωση. δ. Κάθε άλλη προυπόθεση που αναφέρεται ειδικά στον κάθε τίτλο σπουδών >~ '?~ ~= QC~... ~'? ~~ ιn ~ ~.ι;;..,-... ~ Ν -- Q Q ιn ΚΛΑΔΟΣ ΤΙΤΛΟΣΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α Αρχιτεκτονική, περιλαμβανομένης της ΔΙπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού - Εθνικό Ελλάδα Το έτος αποφοιτησης να ειναι το αρχιτεκτονικής τοπιου Μετσόβιο ΠολυτεχνεΙο - Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α Αρχιτεκτονική, περιλαμβανομένης της Bachelor of Arts (Honours) ίπ Architecture - Η.. Τα πτυχία Ιδιπλώματα να είναι αναγνωρισμένα (validated) αρχιτεκτονικής τοπίου University of Greenwich από το RIBA στο επίπεδο 11 και τα έτη αποφοίτησης να είναι Diploma ίπ Architecture - University of East London τα 1999 και 2002 αντίστοιχα. Α Αρχιτεκτονική, περιλαμβανομένης της Bachelor of Science ίπ Journalίsm - Boston Η.π.Α Τα πτυχία/διπλώματα να είναι αναγνωρισμένα από το αρχιτεκτονικής τοπιου University - College of Communication ΝΑΑ και τα έτη αποφοίτησης να είναι τα 1993 και 2000 αvτιστoιxα. Master of Architecture - Harvard University - Graduate School of Design Α Αρχιτεκτονική, περιλαμβανομένης της MSc Engineer ίπ Arch itectu Γθ and ΟυγγαρΙα Το έτος αποφοιτησης να είναι το αρχιτεκτονικής τοπιου Architectural Engineering - The Budapest University of Technology and Economics - Faculty of Architecture Α Αρχιτεκτονική, περιλαμβανομένης της Diplome Ο' Architecture DPLG - Ecole D' ΓαλλΙα ΤΟ έτος αποφοιτησης να είναι το αρχιτεκτονικής τοπιου Architecture Grenoble Α Αρχιτεκτονική, περιλαμβανομένης της Πτυχίο (Bachelor) στην Αρχιτεκτονική - στην ΡωσσΙα Τα έτη αποφοιτησης να είναι τα 2002 και 2004 αντίστοιχα. αρχιτεκτονικής τοπίου ειδικότητα «Αρχιτεκτονική» - Αρχιτεκτονικό Ινστιτούτο της Μόσχας (Κρατική ΑκαδημΙα) ΠτυχΙο (Master) στην Αρχιτεκτονική - Στην Ειδικότητα «Αρχιτεκτονική» - Αρχιτεκτονικό --- Ινστιτούτο τος Μόσχας (Κρατική Ακαδημία) ] VJ Ο ~ ~ ;= ~ \C>...:ι Ν Q Q ιn

2 ΚΛΑΔΟΣ Τ1ΤΛΟΣΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑ ΠΡΟΥΠΟ<;ΙΕΣΕΙΣ Α Αρχιτεκτονική, περιλαμβανομένης της Bachelor of Architecture - Instanbul Τουρκία Το πρώτο πτυχίο/δίπλωμα να είναι αναγνωρισμένο από το αρχιτεκτονικής τοπίου Technical University - FacuIty of Architecture ΔΙΚΑΤΣΑ με έτος αποφοίτησης το 1994 και το δεύτερο Η.π.Α πτυχίο/δίπλωμα να είναι αναγνωρισμένο από το ΝΑΑ και Master of Architecture - University of με έτος αποφοίτησης το California at Los Angeles - School of Arts and Architecture Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της Master of Engineering (Honours) ίπ Civίl Η.. Τα πτυχία/διπλώματα να είναι αναγνωρισμένα (accredited) Engineering and Environmental - Umist από το Engineering Councίl σε επίπεδο Chartered M.Sc. ίπ Sustainable Waste Management - φοίτησης με matching section) και τα έτη αποφοίτησης να Universitv of Leeds είναι τα 2001 και 2004 αντίστοιχα. ι Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού - Δημοκρίτειο Ελλάδα Το έτος αποφοίτησης να είναι το Πανεπιστήμιο Θράκης - Πολυτεχνική Σχολή - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (ειδίκευση: προ Ε.Σ.Σ.Δ Το έτος αποφοίτησης να είναι το Οικοδόμηση ιομηχανικών και Πολιτικών Εργων) Πολυτεχνικό Ινστιτούτο.Ι. Λένιν της ΓεωΡΥίας Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (ειδίκευση: προ Ε.Σ.Σ.Δ Το έτος αποφοίτησης να είναι το ] W Αστική και ιομηχανική Δόμηση) - Ίνστιτούτο Μεταλλειολογίας - Μεταλλουργίας της πόλης Κομουναρσκ Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (ειδίκευση: προ Ε.Σ.Σ.Δ Το έτος αποφοίτησης να είναι το ιομηχανική και Πολιτική Οικοδόμηση) Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Λ Λένιν της Γεωργίας Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της BacheIor of Engineering (Honours) ίπ CiviI Η.. Engineering - University of East London είναι το Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της Bachelor of Science ίπ Civil Engineering - Η.π.Α Το πτυχίο/δίπλωμα να είναι αναγνωρισμένο απο το ΑΕ:Τ The University of Tennessee και το έτος αποφοίτησης να είναι το 1997.

3 . / Ι ΚΛΑΔΟΣ Τ1ΤΛΟΣΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑ Πολιτικη μηχανικη, περιλαμβανομένης της Bachelor of Applίed Science ίπ Civil Καναδάς μηχανικης τοπιου Engineering - University of Ottawa ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Το πτυχιο/διπλωμα να είναι αναγνωρισμένο απο το CEAB και το έτος αποφοίτησης να ειναι το Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της ΔΙπλωμα Πολιτικού Μηχανικού - Αριστοτέλειο Ελλάδα μηχανικής τοπιου Πανεπιστημιο ΘεσσαλονΙκης - Πολυτεχνική Σχολη - Τμημα Πολιτικών Μηχανικών Το έτος αποφοιτησης να ειναι το Πολιτική μηχανικη, περιλαμβανομένης της μηχανικης τοπιου ΔΙπλωμα Πολιτικού Μηχανικού - Ελλάδα Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολυτεχνικη Σχολη - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Το έτος αποφοιτησης να είναι το Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της ΔΙπλωμα Πολιτικού Μηχανικού - Εθνικό Ελλάδα Μετσόβιο ΠολυτεχνεΙο - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Το έτος αποφοlτησης να είναι το ] UJ Ν Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της Bachelor of Engineering (Honours) ίπ Civil Η.. Engineering - UMIST Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού - Αριστοτέλειο Ελλάδα μηχανικής τοπιου Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονΙκης - Πολυτεχνική Σχολή - Τμημα Πολιτικών Μηχανικών Το πτυχίο/διπλωμα να ειναι αναγνωρισμένο (accredited) : Engineering (χωρις την προϋπόθεση της συμπλήρωσηςl φοιτησης με matching section) και το έτος αποφοιτησης να ε[ναι το Το έτος αποφοιτησης να είναι το Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της μηχανικής τοπιου BacheIor of Science in CiviI Engineering - Η.π.Α University of Maine Master of Science ίπ CiviI Engineering - Virginia PoIytechnic Institute and state University Το πρώτο πτυχιο/διπλωμα να ειναι αναγνωρισμένο από το ΑΕΤ και τα έτη αποφοίτησης να ε [ναι τα 1996 και 1999 αντιστοιχα.

4 ΚΛΑΔΟΣ ΙΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΧΩΡΑ Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της/acheιοr of Science (Honours) (Engineering)IH.B. (Civil Engineering Group) - University of London - Queen Mary CoIIege Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της/acheιοr of Engineering (Honours) ίπ CiviIIH.B. Engineering - University of Southampton Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της/δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού - Ινστιτούτοlπρ. Ε.Σ.Σ.Δ Πολιτικών Μηχανικών του Κιέβου ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ από το Engineering CounciI σε επίπεδο Chartered φοίτησης με matching section) και το έτος αποφοιτησης να ειναι το Το πτuxio/δίπλωμα να ειναι αναγνωρισμένο (accredited) από το Engineering CounciI σε επίπεδο Chartered ειναι το Το έτος αποφοίτησης να είναι το Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης τηςlπτυχίο Πολιτικού Μηχανικού - ΑριστοτέλειοlΕλλάδα. Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Πολυτεχνική Σχολή - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της/πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού - ΚρατικόΙΡωσσία Τεχνικό Πανεπιστημιο της ΠΕΡΜ Το έτος αποφοίτησης να είναι το Το έτος αποφοίτησης να είναι το f-' -.:ι VJ VJ Πολιτικη μηχανική, περιλαμβανομένης τηςlacheιοr of Engineering (Honours) ίπ CiviIIH.B. Engineering - University of London - University CoIIege London Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της/acheιοr of Engineering (Honours) ίπ CiviIIH.B. Engineering - University of London - University CoIIege London από το Engineering CounciI, σε επίπεδο Chartered ειναι το από το Engineering CounciI σε επίπεδο Chartered είναι το 2000.

5 ΚΛΑΔΟΣ IΤιΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΧΩΡΑ Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης τηςlτhe Engineering Council Examination Part 11 ΙΗ.. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Engineering, να ικανοποιείται ο βασικός κύκλος σπουδών στην Πολιτική Μηχανική, το έτος εισαγωγής στο πρόγραμμα σπουδών να είναι το 1999 και το έτος αποφοίτησης να είναι το Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης τηςlτhe Engineering Councίl Examination Part 11 ΙΗ.. από το Engineering CounciI σε επίπεδο Chartered Engineering, να ικανοποιείται ο βασικός κύκλος σπουδών στην Πολιτική Μηχανική, το έτος εισαγωγής στο πρόγραμμα σπουδών να είναι το 1995 και το έτος αποφοίτησης να είναι το Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της/δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού - lνστιτούτοlπρ. Ε.Σ.Σ.Δ Μηχανολογικών και ελτιωτικών Εργων του Νοβοτσερκασκ Το έτος αποφοίτησης να είναι το J VJ ~ Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης τηςldίριοma of CiviI Engineer (Master of science)i., Ρουμανία - Institute of CiviI Engineering - Faculty of. Civii, IndustriaI and AgricuIturaI Engineering Το έτος αποφοίτησης να είναι το Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης τηςlδίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού - lνστιτούτοlρωσσία Πολιτικών Μηχανικών της πόλης ολγογκραντ Το έτος αποφοίτησης να είναι το 1996.

6 ΚΛΑΔΟΣ ΤΙΤΛΟΣΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑ Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της Bachelor of Engineering (Honours) ίπ Civil Η.. and Structural Engineering - Coventry University Master of Science ίπ Structural Engineering - University of Surrey Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της Bachelor of Engineering (Honours) ίπ Civil Η.. and Structural Engineering - University of East Sheffield ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Τα πτυχία/διπλώματα να είναι αναγνωρισμένα (accredited) Engineering (χωρίς την προοπόθεση της συμπλήρωσης φοιτησης με matching section) και τα έτη αποφοίτησης να είναι τα 2001 και 2002 αντίστοιχα. Engineering (χωρις την προοπόθεση της συμπλήρωσης φοίτησης με matching section) και με έτος αποφοίτησης το Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της B.Sc. ίπ Civil Engineering (major ίπ Structural Ουγγαρία Engineering) - The Budapest University of Technology and Economics - Faculty of CiviI Engineering Το έτος αποφοίτησης να είναι το Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού - Ινστιτούτο προ Ε.Σ.Σ.Δ Πολιτικής μηχανικής του ολγογιφάντ Το έτος αποφοίτησης να είναι το J W U1 Πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού - Πολυτεχνικό προ Ε.Σ.Σ.Δ Πανεπιστήμιο του Τσιελιαμπινσκ Το έτος αποφοίτησης να είναι το Γ Μηχανολογική μηχανική BaCIlelor of Engineering (Honours) ίπ Η.. Automotive Engineering -University of Hertfordshire Master of Science ίπ Automotive Engineering - University of Hertfordshire Τα πτυχία/διπλώματα να είναι αναγνωρισμένα (accredited) Engineering (χωρίς την προοπόθεση της συμπλήρωσης φοίτησης με matching section) και τα έτη αποφοίτησης να είναι τα 2003 και 2004 αντίστοιχα.

7 ΚΛΑΔΟΣ Τ1ΤΛΟΣΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑ Γ Μηχανολογική μηχανική Bachelor of Science ίπ Mechanical Η.π.Α Engineering - Florida International University (CoIIege of Engineering) Γ Μηχανολογική μηχανική Bachelor of Science (Honours) ίπ Mechanical Η.. Engineering - University of Cardiff - Wales Γ Μηχανολογική μηχανική Bachelor of Science (Honours) ίπ Mechanical Η.. Engineering - Middlesex Polytechnic Γ Μηχανολογική μηχανική Bachelor of Applίed Science (Honours) ίπ Καναδάς Industrial Engineering - University of Toronto Faculty of Mechanical and Industrial Engineering Γ Μηχανολογική μηχανική Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού - Ρουμανία Πανεπιστήμιο 'Όνίdίus" Constanta Γ Μηχανολογική μηχανική Bachelor of Engirieering (Honours) ίπ Energy Η.. Engineering - London South Bank University Γ Μηχανολογική μηχανική The Engineering Council Examination Part 11 Η.. Δ Ηλεκτρολογική μηχανική The Engineering Council Examination Part ιι Η.. -, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Το πτυχίο / δίπλωμα να είναι αναγνωρισμένο από το ΑΕΤ και το έτος αποφοίτησης να είναι το από το Engineering Councίl σε επίπεδο Chartered είναι το είναι το Το πτυχίο/δίπλωμα να είναι αναγνωρισμένο από το CEAB και το έτος αποφοίτησης να είναι το Το έτος αποφοίτησης να είναι το ι είναι το Engineering, να ικανοποιείται ο βασικός κύκλος σπουδών στη Μηχανολογική Μηχανική, με έτος εισαγωγής στο πρόγραμμα σπουδών το 1997 και με έτος αποφοίτησης το από το Engineering Councίl σε επίπεδο Chartered Engineering, να ικανοποιείται ο βασικός κύκλος σπουδών στην Ηλεκτρολογική Μηχανική, με έτος εισαγωγής στο πρόγραμμα σπουδών το 1999 και με έτος αποφοίτησης το J W 0\

8 Δ Δ Ε Ε1 Ε1 Ε1 Ε1 ΚΛΑΔΟΣ Ηλεκτρολογική μηχανική Ηλεκτρολογική μηχανική ΤΙΤΛΟΣΣΠΟΥΔΩΝ ΙΧΩΡΑ The Engineering Councίl Examination Part 11 ΙΗ.. Master of Engineering (Honours) ίπ ElectricaIIH.B. and Electronic Engineering - Unlversity of London - Imperial College of Science, Technology and Medicine Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένηςlδίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού καιlελλάδα της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην Μηχανικού Υπολογιστών - Αριστοτέλειο Ηλεκτρονική και Πληροφορική Μηχανική Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Πολυτεχνική Σχολή - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & ΜJlχανικι.ίJΊιΎπολογιστών Ηλεκτρονική Μηχανική ΠεΡΙλαμβανομένηςlΔίΠλωμα Μηχανικού ΗλεκτρονικώνlΕλλάδα της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην Υπολογιστών και Πληροφορικής - Ηλεκτρονική Μηχανική Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολυτεχνική Σχολή - Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστψν κι:xιj1ληρoφoριkής Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένηςlτhe Engineering Council Examination Part 11 ΙΗ.. της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην Ηλεκτρονική Μηχανική Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένηςlδίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού καιlελλάδα της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην Μηχανικού Υπολογιστών - Δημοκρίτειο Ηλεκτρονική Μηχανική Πανεπιστήμιο Θράκης - Πολυτεχνική Σχολή - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένηςlτhe Engineering Council Examination Part 11 ΙΗ.. της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην Ηλεκτρονική Μηχανική ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ από το Engineering CounciI σε επίπεδο Chartered Engineering, να ικανοποιείται ο βασικός κύκλος σπουδών στην Ηλεκτρολογική Μηχανική, με έτος εισαγωγής στο πρόγραμμα σπουδών το 1993 και με έτος αποφοίτησης το είναι το Το έτος αποφοίτησης να είναι το Το έτος αποφοίτησης να είναι το από το Engineering Councίl σε επίπεδο Chartered Engirieering, να ικανοποιείται ο βασικός κύκλος σπουδών στην Ηλεκτρονική Μηχανική, με έτος εισαγωγής στο πρόγραμμα σπουδών το 1994 και με έτος αποφοίτησης το Το έτος αποφοίτησης να είναι το Engineering, να ικανοποιείται ο βασικός κύκλος σπουδών στην Ηλεκτρονική Μηχανική, με έτος εισαγωγής στο πρόγραμμα σπουδών το 1981 και με έτος αποφοίτησης το ] UJ -..]

9 Ι είναι ΚΛΑΔΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε1 Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης The Engineering Council Examination Part 11 Η.. Το πτυχίο/δίπλωμα να είναι αναγνωρισμένο (accredited] της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην Ηλεκτρονική Μηχανική Engineering, να ικανοποιείται ο βασικός κύκλος σπουδών στην Ηλεκτρονική Μηχανική, με έτος εισαγωγής στο πρόγραμμα σπουδών το 1999 και με έτος αποφοίτησης το Ε1 Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης Master of Engineering (Honours) ίπ Electrical Η.. της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην and Electronic Engineering - The University από το Engineering CounciI σε επίπεδο Chartered Ηλεκτρονική Μηχανική of Sussex είναι το Ε1 Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης Bachelor of Engineering (Honoul's) ίπ Η.. της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην Electrical and Electronic EngineeriΓIg Ηλεκτρονική Μηχανική -University of Northumbria at Newcastle είναι το Ε1 Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης BacheIor of Science (Honours) ίπ ElectricaI Η.. της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην and EIectronic Engineering - The Victoria Ηλεκτρονική Μηχανική University of Manchester είναι το Ε1 Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης BacheIor of Engineering (EIectricaI Η.π.Α Το πτυχίο/δίπλωμα να είναι αναγνωρισμένο από το ΑΕΤ της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην Engineering) - The city University of New και το έτος αποφοίτησης να είναι το Ηλεκτρονική Μηχανική York - The City CoIIege - School of Engineering Ε1 ΗλεΚίΡονική Μηχανική περιλαμβανομένης Diploma of Plant Electrical Engineer and ουλγαρία Το έτος αποφοίτησης να είναι το της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην ControlIer - V.1. Lθπίπ Higher Institute of Ηλεκτρονική Μηχανική Mechanical and Electric Engineering ίπ Sofia -:J w 00 Ε1 Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης Master of Engineering (Honours) ίπ MedicaI Η.. της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην Systems Engineering - The University of από το Engineering CounciI σε επίπεδο Chartered Ηλεκτρονική Μηχανική Sheffield είναι το Ε1 Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης BacheIor of Engineering (Honours) ίπ Η.. της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην (EIectronic and EIectricaI Engineering) - The από το Engineering CounciI σε επίπεδο Chartered Ηλεκτρονική Μηχανική University of Birmingham το 1999.

10 ΚΛΑΔΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣnΟΥΔΩΝ ΧΩ ΡΑ Γ1ΡΟΥnΟΘΕΣΕIΣ Ε2 Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης BacheIor of Science (Honours) ίπ Computing Η.. της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην - University of Sunderland Πληροφορική Μηχανική Engineering (χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης είναι το Ε2 Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης Πτυχίο Πληροφορικής -.Οικονομικό Ελλάδα Το έτος αποφοίτησης να είναι το της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Πληροφορική Μηχανική Πληροφορικής Ε2 Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης Bachelor of Science ίπ Computer Science - Η.π.Α Το πτυχίο/δίπλωμα να είναι αναγνωρισμένο από το ΑΕΤ της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην State University of New York, New PaItz και το έτος αποφοίτησης να είναι το Πληροφορική Μηχανική Ε2 Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης BacheIoΓ of Science ίπ Computer Science Η.. της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην and Information Engineering - The University από το Engineering CounciI σε επίπεδο Chartered Πληροφορική Μηχανική of HUΙΙ είναι το Ε2 Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης BacheIor of Science ίπ CoInputer Engineering Η.π.Α Το πτυχίο/δίπλωμα να είναι αναγνωρισμένο από το ΑΕΤ της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην - The University of Arizona και το έτος αποφοίτησης να είναι το Πληροφορική Μηχανική -..] w \.Ο Ε2 Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης BacheIor of Science ίπ Biomedical Η.π.Α Τα έτη αποφοίτησης να είναι τα 1994, 1998 και 2000' της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην Engineering - Boston University - College of αντίστοιχα. Πληροφορική Μηχανική Engineering Master of Science ίπ Biomedical Engineering - Boston University - College of Engineering Master of Science ίπ Computer Systems Engineering - Northeastern Universtiy - Graduate School of Engineering Ε2 Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης Πτυχίο Πληροφορικής - Οικονομικό Ελλάδα Το έτος αποφοίτησης να είναι το της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Πληροφορική Μηχανική Πληροφορικής ---_..._..._- -_.._------

11 Ι ι ΚΛΑΔΟΣ Τ1ΤΛΟΣΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε2 Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης Master of Science (Engineering) ίπ Electrical Τσεχία Το έτος αποφοίτησης να είναι το της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην Engineering - The Technical University of ΠληροφΟΡΙΚή Μηχανική Prague - Τσεχία, με ειδικότητα σε «Electronic Computers" ΣΤ Χημική Μηχανική Δίπλωμα ΜηχανικοΟ Περιβάλλοντος - Ελλάδα Το έτος αποφοίτησης να είναι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Πολυτεχνική Σχολή - Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Ζ Μηχανική Μεταλλείων και Εφηρμοσμένης Δίπλωμα ΜηχανικοΟ Μεταλλείων - Ελλάδα Τα έτη αποφοίτησης να είναι τα 1997 και 1999 αντίστοιχα. Γεωλογίας, στη Μηχανική Μεταλλείων ΜεταλλουργοΟ - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τμήμα Μεταλλείων. Master of Science ίπ Engineering Geology - University of Newcastle υροπ Tyne Ζ Μηχανική Μεταλλείων και Εφηρμοσμένης Δίπλωμα Γεωλογίας - Εθνικό και Ελλάδα Το έτος αποφοίτησης να είναι το Γεωλογίας, στη Μηχανική Μεταλλείων Καποδιστ ριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα ~ Γεωλογίας ι ο Ζ Μηχανική Μεταλλείων και Εφηρμοσμένης Πτυχίο Γεωλογικών Επιστημών ~ Εθνικό και Ελλάδα Το έτος αποφοίτησης να είναι το Γεωλογίας, στην Εφηρμοσμένη Γεωλογία Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών Η Αγρονομική - Τοπογραφική Μηχανική Δίπλωμα Αγρονόμου - Τοπογράφου Ελλάδα ΤΟ έτος αποφοίτησης να είναι το ΜηχανικοΟ - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Θ1 Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης, στην Bachelor of Engineering (Honours) ίπ Civil Η.. Τα πτυχία / διπλώματα να είναι αναγνωρισμένα (accredited) Επιμέτρηση and Structural Engineering - UMIST από το RICS και τα έτη αποφοίτησης να είναι τα 1997,1998 Master of Science ίπ Engineering Project Management - The Victoria University of Manchester Η.. και 2002 αντίστοιχα. Diploma in Surveνinq (Quantitν Surveνinq) Θ1 Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης, στην Bachelor of Science (Honours) in Quantity Η.. Επιμέτρηση. Surveying - The University of Reading από το R.I.C.S. και το έτος αποφοίτησης να είναι το 2003.

12 Θ2 Θ2 ΚΛΑΔΟΣ Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης, Εκτίμηση γης Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης, Εκτίμηση γης Τ1ΤΛΟΣΣΠΟΥΔΩΝ στηνlachelοr of Science (Honours) International Securities, Investment Banking - The University of Reading ΧΩΡΑ ίπiη.. and Master of Science ίπ Real Estate Finance - The Universi!y~ Reading στηνlπτυχίο Οικονομικών Επιστημών -Ι Ελλάδα Πανεπιστήμιο Μακεδον[ας - Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών - Τμήμα Οικονομικών Η.. Επιστημών.. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Τα πτυχία/διπλώματα να ε[ναι αναγνωρισμένα (accredited) από το R.I.C.S. και τα έτη αποφοίτησης να είναι τα 2003 και 2004 αντίστοιχα. Το πρώτο πτυχίο/δ[πλωμα να είναι με έτος αποφοίτησης το 2002 και το δεύτερο πτυχίο/δ[πλωμα να είναι αναγνωρισμένο από το R.I.C.S και το έτος αποφοίτησης να ε[ναι το Πολεοδομία - Χωροταξία Postgraduate Oiploma ίπ Property Appraisal and Management Sheffield Hallam University Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού - ΕθνΙΚόlΕλλάδα Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Τα έτη αποφοίτησης να είναι τα 1996 και 2004 αντίστοιχα. -.-J.ι:::- Πολεοδομία - Χωροταξία Μηχανικών lσραήλ Master of Science ίπ Urban and Regional ΡlannίlJfΙ - fechnion Bachelor of Architecture (B.Arch) - CornellIHnA University Master of Architecture (M.Arch.) - University Γαλλία Cornell Oiplome d' Etudes Approfondies ΘΠ Urbanisme "L'Urbanisme et ses Territoires" - INSTITUTE Ο' Urbanisme Oe Paris Universite Oe Paris - Val Oe Marne Το πρώτο πτυχίο/δίπλωμα να είναι αναγνωρισμένο από το ΝΑΑ και το έτος αποφοίτησης να ε[ναι το Το δεύτερο πτυχίο/δίπλωμα να ε [ναι με έτος αποφοίτησης το 1990 και το τρ[το πτυχ[ο/δίπλωμα να είναι με έτος αποφοίτησης το

^ (Β ΟΙ ΠΕΡΪ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011

^ (Β ΟΙ ΠΕΡΪ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011 Κ.Δ. Π. 162/2012 ^ ( HP tf If TO Αριθμό; 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1067 Αριθμός 162 ΟΙ ΠΕΡΪ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011 Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 83, 84 και 87 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε τους Αργοναύτες μας!

Γνωρίστε τους Αργοναύτες μας! Γνωρίστε τους Αργοναύτες μας! 1 Μάρτιος 2014 Ιούλιος 2014 O Νίκος Χατζηλιασή είναι απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Ευτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασάτος Τάσος Βέττας Νικόλαος Βλάχος Γιώργος Βλάχου Παρασκευή Γιαννακούρου Γεωργία

Αναστασάτος Τάσος Βέττας Νικόλαος Βλάχος Γιώργος Βλάχου Παρασκευή Γιαννακούρου Γεωργία Αναστασάτος Τάσος: Eίναι Senior Economist της Eurobank. Είναι κάτοχος διδακτορικού από το University of Warwick (UK) στα Χρηματοοικονομικά και τα Διεθνή Νομισματικά Οικονομικά, μεταπτυχιακού (M.Sc., Warwick)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΗ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΗ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 1 ΔΑΜΗΛΑΤΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΤΥΧΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 1996 MASTER OF ARTS IN ARCHAEOLOGY AND PREHISTORY, UNIVERSITY OF SHEFFIELD, UK, ΔΟΑΤΑΠ 2006 DOCTOR OF PHILOSOPHY,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στη χώρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στη χώρα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Στοιχεία της θέσης της Πολυτεχνικής Σχολής στη χώρα 102 Πέτρου Πατιά B.1 Προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. Πηγή: http://www.ypepth.gr Εξέλιξη αριθμού εισακτέων στα πανεπιστήμια τα έτη 1998 έως

Διαβάστε περισσότερα

*NACE CODE: Architectural and engineering activities and related technical consultancy services

*NACE CODE: Architectural and engineering activities and related technical consultancy services *ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (συγκεκριμένης ειδικότητας) *NACE CODE: Architectural and engineering activities and related technical consultancy services *ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Περιεχόμενο: Το επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΜΕΡΙΔΑ «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό» Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ «ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΟΥ: ΛΕΦΑ ΤΣΙΡΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ MSc. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ «ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΟΥ: ΛΕΦΑ ΤΣΙΡΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ MSc. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΕΙ ( Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Έργο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) Υποέργο 2 «Σύνταξη Οδηγού Επαγγελµάτων του ΑΤΕΙ Πατρών» Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ «ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΣΥΝΤΑΞΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογές 39 ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Μελών Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάιος 2014

Εκλογές 39 ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Μελών Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάιος 2014 Εκλογές 39 ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Μελών Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάιος 2014 Α. Υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο Αλεξανδρίδης Αναστάσιος του Χρήστου (ΑΛΟΥΜΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Οµάδα εργασίας: Οικονοµοπούλου Αποστολία ΠΜ Παντελίδης Κωνσταντίνος ΠΜ Παραθυρά Χριστίνα ΑΤΜ Πέιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σας γνωρίζουμε ότι η Δ.Ε. στην υπ. αριθμ. 260 22/7/2014 Συνεδρίασή της, μετά από διεξοδική συζήτηση, όρισε τις προϋποθέσεις εισαγωγής των Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Homo educandus- Αγωγή

Homo educandus- Αγωγή Homo educandus- Αγωγή Project B Λυκείου «Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας στις Ανεπτυγµένες και Αναπτυσσόµενες Χώρες» Κόρινθος, 2015 Γενικός αντικειµενικός σκοπός: - να έρθουν οι µαθητές σε επαφή

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΑΚΗΣ ΒΟΪΛΑΣ Λειτουργός του Σπιτιού της Κύπρου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Tηλ.: 210 37 34 934 E-m: spiticy@otenet.gr 1 H εκπαιδευτική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE)

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Dr. JOHN (YANNIS) DESYPRIS Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Born 1952, a Chemical Engineer (UK), PhD in fuels and energy

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ και Πρόεδρος Επιτροπής Βορείου Ελλάδος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ και Πρόεδρος Επιτροπής Βορείου Ελλάδος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ και Πρόεδρος Επιτροπής Βορείου Ελλάδος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ο Νικόλαος Μπακατσέλος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πυραμίς Μεταλλουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής κρίση, η κρίση στην Ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Συνοπτικά Βιογραφικά Συγγραφέων

Η διεθνής κρίση, η κρίση στην Ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Συνοπτικά Βιογραφικά Συγγραφέων Η διεθνής κρίση, η κρίση στην Ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα Συνοπτικά Βιογραφικά Συγγραφέων 603 Αλεξάκης Παναγιώτης: Καθηγητής Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Αγορών στο Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

4) ΣΠΟΥ ΕΣ: -Αβραμίδης Γαβριήλ (Ανεξάρτητοι Έλληνες) - ημήτρης Αβραμόπουλος: -Ειρήνη Αγαθοπούλου (ΣΥΡΙΖΑ): Φαρμακευτική Σχολή Θεσσαλονίκης:

4) ΣΠΟΥ ΕΣ: -Αβραμίδης Γαβριήλ (Ανεξάρτητοι Έλληνες) - ημήτρης Αβραμόπουλος: -Ειρήνη Αγαθοπούλου (ΣΥΡΙΖΑ): Φαρμακευτική Σχολή Θεσσαλονίκης: 4) ΣΠΟΥ ΕΣ: -Αβραμίδης Γαβριήλ (Ανεξάρτητοι Έλληνες) Ελληνική φιλολογία και γλωσσολογία στο ΑΠΘ και παρακολούθησε μαθήματα δημοσιογραφίας - ημήτρης Αβραμόπουλος: ημόσιο ίκαιο και Πολιτικές Επιστήμες στη

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει ο Οδηγός Σπουδών αφορούν στο περιεχόμενο των σπουδών και στο σύνολο των συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : Ανάλυση Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών (Θεωρία)

ΜΑΘΗΜΑ : Ανάλυση Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών (Θεωρία) ΜΑΘΗΜΑ : Ανάλυση Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών (Θεωρία) ΕΠ - ΕΠΙΣΤ. Συν. Προσόντα Επίκουρου Καθηγητή. 5 Χρηματοοικονομικά ΖΑΧΟΥΡΗΣ 1 ΠΑΡΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6947 78558 26142454 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δώδεκα θέσεις για Μηχανικούς με σύμβαση έργου

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δώδεκα θέσεις για Μηχανικούς με σύμβαση έργου ΤΕΥΧΟΣ. 32 05 12 2012 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις εργασίας για Μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΚΥΠΡΟΣ: Θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - - - ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΑΕ ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΑΕ ΝΑΙ ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΑΕ ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (πρώην Ηλεκτρολογίας)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (πρώην Ηλεκτρολογίας) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (πρώην Ηλεκτρολογίας) Λάρισα 18/07/2014 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3023/30-6-2014 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή εκπαιδευτικών συστηµάτων Ναυτικών Ακαδηµιών άλλων χωρών

Περιγραφή εκπαιδευτικών συστηµάτων Ναυτικών Ακαδηµιών άλλων χωρών Περιγραφή εκπαιδευτικών συστηµάτων Ναυτικών Ακαδηµιών άλλων χωρών Τα υφιστάµενα συστήµατα εκπαίδευσης στις Ναυτικές Ακαδηµίες των άλλων χωρών, είναι ως ακολούθως: α. Στο Βέλγιο υπάρχει η διακλαδική Στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012 Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σκοπός... 3 Τομείς έρευνας... 3 Οικονομική Υποστήριξη... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα