Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4 4

5 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999 Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ συστήθηκε ως Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία το 1999, από μηχανικούς με έδρα τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εκπόνηση ειδικών μελετών πολλαπλού αντικειμένου από τη δεκαετία του Πλαισιώθηκε στην πορεία από πολυάριθμους άλλους μελετητές συναφών ειδικοτήτων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός σχήματος με δυνατότητες υψηλού επιπέδου. Εκμεταλλευόμενη την πολυετή εμπειρία των εταίρων της, η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ υιοθέτησε ένα ευέλικτο σχήμα διοίκησης, που περιλαμβάνει αυτοτελείς τομείς υπό τον γενικό συντονισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και του ιδρυτή και Προέδρου της κ. Δημήτριο Μαμουνή. THESSALONIKI 1999 GAIA S.A. MELETON was founded in 1999 as a Societe Anonyme Engineering Consulting Company, by engineers located in Thessaloniki and in other cities in northern Greece, who were active in several engineering fields since the 1980 s. In the following years many other engineers in multiple disciplines joined the company, resulting in the formation of an organization with a powerful human capital. Taking into account the extensive experience of its partners, GAIA S.A. MELETON, adopted a flexible management scheme, consisting of distinct divisions under the overall coordination of Mr. Dimitrios Mamounis, founder and Chairman of the company, and the Board of Directors.

6 6 ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός μας είναι να παρέχουμε τις πλέον βέλτιστες και ευέλικτες λύσεις στους τομείς δραστηριοποίησής μας, με τη μέγιστη δυνατή ποιότητα και στο συντομότερο χρονικό διάστημα πάντα προσαρμοζόμενοι στις εξειδικευμένες και επιτακτικές απαιτήσεις των πελατών μας, ενεργώντας πάντα σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, τηρώντας ηθικούς κανόνες με βασικό τον αυτοσεβασμό και αναγνωρίζοντας την ευθύνη που μας αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον. ΓΑΙΑ ΑΕ Μελετών GAIA SA Meleton ΟΡΑΜΑ Όραμά μας είναι να εξελιχθούμε σε έναν ισχυρό και ανταγωνιστικό πόλο παροχής υπηρεσιών μηχανικού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε συνεργασία με εξέχουσες εταιρείες του χώρου και σε μία εταιρεία - πρότυπο στη δημιουργία αξίας για τους συνεργάτες μας, τους πελάτες μας και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. MISSION Our mission is to provide optimal and versatile solutions in our fields of operation with the highest quality and within the shortest timeframe ever adapting to the specific and urgent requirements of our customers, always acting according to the principles of sustainable development, and recognizing our shared responsibility towards society and the environment. VISION Our vision is to evolve into a strong and competitive pole in engineering services in Southeastern Europe, in cooperation with other leading companies in the area and into an exemplar company in creating value for our partners, our customers and the wider community.

7 7 Η ΕΤΑΙΡΙΑ Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης και ελέγχου μελετών, επίβλεψης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, καθώς και παροχή υπηρεσιών συμβούλου στους τομείς των αρχιτεκτονικών, χωροταξικών, πολεοδομικών, στατικών, συγκοινωνιακών, λιμενικών, υδραυλικών, ενεργειακών, τοπογραφικών, περιβαλλοντικών έργων, έργων κτηματολογίου και GIS. Επιπλέον, δραστηριοποιείται και στην παροχή υπηρεσιών σε θέματα σχετικά με το στρατηγικό σχεδιασμό, τα επενδυτικά προγράμματα, την έρευνα παγίων και την αξιολόγηση, τη σύνταξη χρηματοδοτικών προτάσεων, την αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων, τη σύνταξη οδηγιών και προδιαγραφών, αλλά και την επίβλεψη μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας. Οι ιδρυτικές δράσεις της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ αφορούν κατά κύριο λόγο σε μελέτες του Δημόσιου τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες στην συνέχεια επεκτάθηκαν και στον Ιδιωτικό τομέα παρέχοντας στους πελάτες της πλήρη υποστήριξη στις υπηρεσίες μηχανικού στον τομέα μελετών, κατασκευών, ανακαινίσεων, αδειών λειτουργίας, οικοδομικών αδειών, κτλ. Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ έχει αξιολογηθεί από την ICAP με υψηλό Credit Rating και εντάχθηκε στην κοινότητα Strongest Companies in Greece, ως μία από τις ισχυρές εταιρείες στην Ελλάδα, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών και επιβεβαιώνοντας ότι η πιστοληπτική ικανότητά της είναι πραγματικά υψηλή. Δυνατότητα ένταξης στην κοινότητα Strongest Companies in Greece έχει μόνο μία στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας. Όλα τα τμήματα της είναι άρτια εξοπλισμένα και εργάζονται για την επίτευξη ενός υψηλού ποιοτικά αποτελέσματος. Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕ- ΛΕΤΩΝ έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2008. Στόχος μας είναι η εκπόνηση άρτιων και πρωτοποριακών μελετών σε όλα τα πεδία του τεχνικού αντικειμένου. Η αξιοπιστία και υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε πιστοποιήθηκε από την πρόσφατη συνεργασία μας με την Γερμανική εταιρία E.on New Build and Technology, η οποία μετά από αξιολόγηση επέλεξε την εταιρία μας ως μία από τις τρεις εταιρίες πανελλαδικώς που υλοποιούν το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟY ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕYΗΣ ΤΟY ΑΔΡΙΑΤΙΚΟY ΑΓΩΓΟY ΦΥΣΙ- ΚΟY ΑΕΡΙΟY ΤΑP, TRANS ADRIATIC PIPELINE». THE COMPANY GAIA S.A. MELETON provides consulting services in the fields of architectural and engineering design, management and supervision in public and private projects as well as consulting services, in the areas of Architectural Design, Surveying, Cadastral, Regional, Urban and City Planning, Environmental Engineering, Hydraulic & Marine Engineering, Road Construction and Transportation Management, Civil Engineering, Geographical Information Systems (G.I.S.) and Geographical (Spatial) Database Projects. Moreover, the company provides services in the areas of strategic planning, investment programs, asset evaluation, project financing, project and program evaluation, standards development, and supervision of engineering design, construction and operation. The founding activities of GAIA S.A. MELETON concerned primarily projects of the Public Sector and they further expanded to the Private sector, offering to its clients complete coverage in every field of engineering services including studies, surveys, construction and renovation projects, construction and operational licenses, etc. The activities of GAIA S.A. MELETON pertain primarily to projects of the Public Sector and Local Government. The company has further extended its operations into private construction projects and renovations offering complete engineering support services. GAIA S.A. MELETON has been recently evaluated by ICAP, achieving a high Credit Rating and thus joining the community of «Strongest Companies in Greece», as one of Greece s most powerful companies. The above confirms our ability to successfully face recent market and financial challenges and emerge with high creditworthiness. GAIA S.A. MELETON follows closely the developments in modern technology and all company divisions are fully equipped with the latest hardware and software. GAIA S.A. MELETON is certified under ISO 9001:2008, continuously improving its processes and procedures to ensure a high quality output. The reliability and high quality of the services we provide was recently certified by our partnership with E.on New Build and Technology, which certified our company and selected us as one of three companies over Greece implementing the project Digitalization of property boundaries from orthophotos and existing cadastral data in Greece and Update of Cadastre in Greece for the need of the Trans Adriatic Pipeline (TAP) construction.

8 8 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η συνεισφορά στην πρόοδο και στην ευημερία της ελληνικής κοινωνίας αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ η οποία παράλληλα καθορίζει την μακροπρόθεσμη και βιώσιμη επιχειρηματική δράση και επιτυχία της Εταιρείας μας. Όλες οι μελέτες τεχνικής φύσεως που εκπονούνται στην Εταιρεία μας διέπονται από τις αρχές της αειφορίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό, τηρώντας τους κανόνες δεοντολογίας, έχουμε αναπτύξει εταιρική συνείδηση και συμπεριφορά υπευθυνότητας απέναντι στον πολίτη και σε όλους τους εμπλεκόμενους που αποτελούν σημαντικούς άξονες αειφόρου ανάπτυξης και περιλαμβάνουν την Αγορά, τους πελάτες, τους μετόχους, τους εργαζόμενους, την Κοινωνία και το Περιβάλλον. Την ώρα που η ανεργία «χτυπάει κόκκινο», οι επιχειρήσεις μειώνουν μισθούς και αλλάζουν τις εργασιακές σχέσεις αποδείξαμε πως οι απολύσεις και οι μειώσεις μισθών δεν είναι μονόδρομος για τον επιχειρηματικό κόσμο. Η Εταιρεία μας μπορεί να πει υπερήφανα πως εν μέσω οικονομικής κρίσης όχι μόνο δεν απέλυσε προσωπικό αλλά συνεχώς ερευνά νέες υπηρεσίες/αντικείμενα ώστε να διατηρεί θέσεις εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό προσλάβαμε νέους συνεργάτες και αναπτύξαμε νέες δραστηριότητες, έχοντας ως βασικό στόχο την διατήρηση των θέσεων εργασίας. Στην παρούσα φάση η Εταιρεία μας απαρτίζεται από ένα δυναμικό 90 ατόμων, οι οποίοι προσφέρουν ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί τις υπηρεσίες μας στους πελάτες μας. Αγωνιζόμαστε καθημερινά ώστε να βρούμε μεθόδους προώθησης, επίλυσης διαδικαστικών ή γραφειοκρατικών «κολλημάτων» και ένταξης σε χρηματοδοτικά προγράμματα πλήθους δημοσίων μελετητικών έργων αναγκαίων για το κοινωνικό σύνολο. Εκπονώντας μελέτες, οι οποίες από την φύση τους έχουν δημόσιο χαρακτήρα (πολεοδομικές/χωροταξικές μελέτες) όπου καθορίζονται χρήσεις γης, δικαιώματα και περιουσίες συμπολιτών μας, έχουμε ως κατευθυντήριες αρχές την ίση μεταχείριση, την ακεραιότητα και αμεροληψία κατά την εκπόνηση του επιστημονικού μας αντικειμένου. Συμμετέχουμε και στηρίζουμε ως χορηγοί ομαδικές εκδηλώσεις αλλά και ατομικές πρωτοβουλίες, οι οποίες στοχεύουν στην προστασία ή στην αποκατάσταση του φυσικού ή κοινωνικού περιβάλλοντος, είτε στην αρωγή ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Στο πελατολόγιο της εταιρείας μας συμπεριλαμβάνονται φιλανθρωπικοί, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και ιδρύματα τους οποίους εξυπηρετούμε άνευ αμοιβής.

9 9 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Our contribution to the progress and prosperity of the Greek society is a fundamental value that we uphold, and which determines the long-term and sustainable business activity and success of our Company. All technical studies prepared by our Company are subject to the principles of sustainable development, environmental protection and social cohesion. In this context, complying with the code of conduct, we have developed corporate consciousness and responsibility towards the citizens and all the relevant stakeholders, including the Market, the customers, the shareholders, the employees, the Society and the Environment. While unemployment is galloping and companies reduce wages and change labor relations, we prove that layoffs and salary reductions are not the only way forward. Our company can proudly say that amid this economic crisis we are continually researching and investing in new fields of operation in order to maintain workplaces. In this context we hired more people and developed new operations, having as one of our key objectives the preservation of workplaces. In the current period, our company has a workforce which exceeds 90 people, offering all together their services to our customers. We strive daily in order to find methods that may solve procedural or bureaucratic challenges and enable the financing of projects in the relevant financing programs, in order to enable project completion and direct community benefit. Many of our projects have a direct and significant influence on our fellow-citizens properties (e.g. urban / regional studies, seting out land use and rights). All aspects of our work are guided by the principles of equity, integrity and impartiality while developing of our scientific scope. We support and sponsor group events and individual initiatives that aim to protect or restore the natural or social environment, or assist vulnerable social groups. Our company s clientele includes philanthropic and non-profit organizations and institutions which we serve without remuneration (pro-bono work).

10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

11 11 Κεντρικό στόχο της πολιτικής της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ αποτελεί η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε σύντομο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και η ικανοποίηση των πελατών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες από την Εταιρεία μας.το μέσο που χρησιμοποιούμε για την επίτευξη του στόχου είναι η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 αλλά και η συνεχής βελτίωσή του. Η Διοίκηση της Εταιρείας, λόγω της δέσμευσής της απέναντι στο ΣΔΠ και με βάση το κεντρικό στόχο της πολιτικής της, θέτει, ανασκοπεί, επανασχεδιάζει και επαναπροσδιορίζει τους Αντικειμενικούς Στόχους Ποιότητας. Επίσης, βάσει της μεθοδολογίας που ορίζει το ΣΔΠ, ελέγχει και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των εργασιών σε όλα τα επίπεδα. Η Εταιρεία μας προδιαγράφει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της και τις μεθόδους επικοινωνίας με τους πελάτες της (αναθέτουσα αρχή και φορείς επίβλεψης), στηριζόμενη στο διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ εφήρμοζε από το 1999 το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9002:1994. Η μετάβαση στο πρότυπο EN ISO 9001:2000 πραγματοποιήθηκε σταδιακά από τις αρχές του 2003, καταλήγοντας στην επιτυχή επιθεώρηση της εταιρείας στις 5 και 6 Δεκεμβρίου Σήμερα η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ έχει πραγματοποιήσει τη μετάβαση και πιστοποίηση στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 μετά την επιτυχή επιθεώρηση στις 16 και 17 Φεβρουαρίου Μέσω του ΣΔΠ επιδιώκεται η πρόληψη σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών, καθώς και η διαρκής αναβάθμιση των υπηρεσιών. Τα επιμέρους τμήματά της οφείλουν να τηρούν όλες τις απαιτήσεις των συμβάσεων συνεργασίας με τους πελάτες, καθώς και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών όπως προδιαγράφονται από τη Διοίκηση. Ο ρόλος των στελεχών και του ανθρώπινου δυναμικού της είναι εξίσου σημαντικός και ενεργός με αυτόν της Διοίκησης, καθώς η εφαρμογή του ΣΔΠ εξαρτάται από όλους και η επίτευξη του στόχου «ικανοποίηση του πελάτη» εξασφαλίζει την απαιτούμενη ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στην αγορά. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας φροντίζει ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές και Νομοθετικές απαιτήσεις για όλα τα στάδια υλοποίησης των μελετών και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ο χρόνος παράδοσης των μελετών, οι ποιοτικές τους προδιαγραφές καθώς η ικανότητα υλοποίησης αναβαθμισμένων υπηρεσιών λόγω της επισταμένης παρακολούθησης των επιστημονικών - τεχνικών εξελίξεων είναι τα βασικότερα στοιχεία μας. Τα ανωτέρω στοιχεία εξασφαλίζουν την υπεροχή της Εταιρείας στην ευρύτερη επιχειρησιακή αγορά μέσα στην οποία δραστηριοποιείται. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM The main goal of GAIA SA MELETON quality policy is to provide quality services within the shortest time and ensure high customer satisfaction whilst adhering to the principles of sustainable development. The means we use in order to achieve this goal is the implementation of the Quality Management System (QMS) according to ELOT EN ISO 9001:2008 and its continuous improvement. Our Company specifies the quality of service and communication methods with its customers, based on the international standard ELOT EN ISO 9001:2008. GAIA S.A. MELETON applied the international standard EN ISO 9002:1994 since We transitioned to the EN ISO 9001:2000 standard in 2003 (inspected and accredited on 5 and 6 December 2003), and to the ELOT EN ISO 9001:2008 in 2010 (inspected and accredited on 16 and 17 February 2010). The Company s management is committed towards the QMS and sets, reviews, redesigns and redefines the quality objectives. Furthermore based on the methodology specified by the QMS, the company controls and evaluates the effectiveness of its work at all levels. All divisions must comply with all requirements in relation to customer service, contract management and service quality. Both management and HR are equally important and active in the successful implementation of our QMS, which depends on all staff. Ensuring adherence to the required standards and legislative requirements, timely project delivery, and enhanced project design through an intense monitoring of scientific technical evolution, we excel at achieving not only customer satisfaction, but customer delight. Through the QMS the company seeks to prevent nonconformities at every operative level, and the continuous improvement of services.

12 12 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ είναι μια αναπτυσσόμενη εταιρεία για την οποία ο επαγγελματισμός όλων των εργαζομένων αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξή της. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο της Εταιρείας και η κινητήρια δύναμή της είναι το εξειδικευμένο και άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό της. - Αποτελεί πεποίθηση ότι η επιτυχία της Εταιρείας μας οφείλεται στις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό της. Την Εταιρεία μας συνθέτουν τόσο στελέχη με πολυετή εμπειρία όσο και νέοι άνθρωποι διαφόρων ειδικοτήτων. Ο συγκερασμός αφενός της εμπειρίας και αφετέρου του ενθουσιασμού, καθώς επίσης και η αξιοποίηση στο έπακρο των δεξιοτήτων των ανθρώπων μας, αποτελούν κινητήριους μοχλούς επίτευξης των ποιοτικών και οικονομικών στόχων μας. Επιπλέον, το ομαδικό πνεύμα που καλλιεργείται και η αίσθηση ότι όλοι συμμετέχουμε σε έναν ενιαίο σκοπό εκτιμούμε ότι συμβάλλει στην επιτυχία των στόχων μας αλλά και στην ικανοποίηση των ανθρώπων μας. Η Εταιρεία μας εμπιστεύεται τους ανθρώπους της και αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο τους. Στο πλαίσιο αυτό παρέχει σταθερότητα διοίκησης απέναντί τους, βελτιώνει την αποδοτικότητα τους μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και προσφέρει καθαρό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Η Εταιρεία μας, εμπιστεύεται τους ανθρώπους της και αναγνωρίζοντας ότι η αξία τους είναι αυτή που κάνει τη διαφορά στην ποιότητα των μελετών που εκπονεί και των υπηρεσιών που προσφέρει, δίδει μεγάλη σημασία στην επιλογή, στην εκπαίδευση και στην παρακίνηση των ανθρώπων της. Άλλωστε το αντικείμενο των υπηρεσιών μας και τα αποτελέσματά αυτού εκτείνονται πέρα από την Εταιρεία μας και τους πελάτες της, στο κοινωνικό σύνολο. Σήμερα, η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ απαρτίζεται από 60 εταίρους, καθώς και από ένα μόνιμο προσωπικό της τάξης των 80 ατόμων. Η Εταιρεία πλαισιώνεται επίσης και από ένα δίκτυο εξωτερικών συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων από τον ευρύτερο επαγγελματικό και ακαδημαϊκό χώρο ανάλογα με τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες κάθε έργου και επιπλέον έχει αναπτύξει και σχέσεις συνεργασίας με διακεκριμένες εταιρίες συναφούς αντικειμένου. Το δυναμικό της Εταιρείας συγκροτείται από Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, Δικηγόρους, Γεωλόγους, Οικονομολόγους, Φυσικούς και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων. Από το συνολικό δυναμικό της Εταιρείας, τα περισσότερα άτομα (95% περίπου) είναι απόφοιτοι σχολών ανωτάτης εκπαίδευσης, με υψηλή επιστημονική κατάρτιση. Μεγάλος αριθμός ατόμων αποτελεί κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ενώ αρκετοί είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου. Στόχος της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ είναι η προσέλκυση και η διατήρηση δυναμικού με το υψηλότερο επίπεδο ακαδημαϊκής κατάρτισης και επαγγελματικής συνέπειας.

13 13 HUMAN RESOURCES The Company s greatest asset and its driving force is its skilled and highly trained human resources. We pride ourselves for the professionalism of our employees, who are the drivers of our continuous growth and development. - We believe that the success of our Company relies on our human resources. Our company composes both executives with many years of experience and young professionals with varying expertise. Combining both experience and enthusiasm, as well as making the most of the skills of our people is our driving force in achieving quality and sustainable growth. We invest in maintaining a strong team spirit as our employees are actively involved in shaping the vision and aims of the company, which contributes to the success of our individual and collective goals. Our company trusts its people, recognizing that their value is what makes the difference in the quality of the outcomes of the projects and services provided. We place great importance in selecting, training and motivating our staff. After all, the object of our services and their results extend beyond our company and the customers to the community. Today, GAIA S.A. MELETON has 56 members and permanent staff of around 80 people. The Company is also surrounded by a network of external collaborators of different specialties from the broader professional and academic world depending on the requirements and specifics of each project and has developed additional partnerships with prominent companies of relevant expertise. The Company s potential consists of engineers of all disciplines, lawyers, geologists, economists, physicists and scientists from other disciplines. Most of the company s personnel (95%) are graduates of higher education, with scientific training. A large number are postgraduate degree holders, while many hold doctorates. GAIA S.A. MELETON s aim is to attract and retain resources with the highest level of academic training and professional consistency.

14 14 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Η ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ με αριθμό μητρώου Η εταιρία είναι επίσης εγγεγραμμένη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) και του Συνδέσμου Εταιριών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου (ΣΕΓΕΚ). Παράλληλα είναι εγγεγραμμένη στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και ο Πρόεδρος της εταιρίας κ. Μαμουνής είναι εγγραμμένος στο Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ είναι εγγεγραμένη στο Μητρώο Γραφείων Μελετητών του YΠΕΧΩΔΕ (αριθμός μητρώου 554) και διαθέτει εταιρικά μελετητικά πτυχία στις παρακάτω κατηγορίες: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΜΟΝΑΔΕΣ) 01 Xωροταξικές Γ 4 02 Πολεοδομικές Ε Οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας Α 1 06 Αρχιτεκτονικές Ε Ειδικές αρχιτεκτονικές Γ 4 08 Στατικές Ε Ηλεκτρομηχανολογικές Γ 6 10 Συγκοινωνιακές Α 3 11 Λιμενικές Α 1 13 Yδραυλικές Β 4 14 Ενεργειακές Α 2 16 Τοπογραφικές - Κτηματολογικές - Φωτογραμμετρικές Ε Γεολογικές Α 2 27 Περιβαλλοντικές Β 3

15 15 REGISTRATIONS AND CERTIFICATIONS GAIA SA MELETON is registered in the Greek General Commercial Registry with Reg. No The company is also registered in the Technical Chamber of Greece and is member of the Hellenic Association of Consulting Firms (HELLASCO) which is a member of FIDIC/EFCA, and of the Association of Geoinformatics and Cadastre Companies. Moreover our company is member of the German Greek Industry and Commerce Chamber and the President of the Company Mr. Mamounis is member of the American - Hellenic Chamber of Commerce. In Greece engineering consultants are certified by the government depending on their experience from level A to level C in their specific category of expertise. Companies can form a corporate certificate by bringing together more than one experts, with the highest level of expertise in any category being level E. GAIA S.A. MELETON is registered in the Registry Office of the Ministry of Infrastructure, Transport and Networks (registration number 554) and holds consulting certificates in the following categories: CATEGORY RATING TOTAL POTENTIAL 01 City Planning C 4 02 Town Planning E Organization and operations research A 1 06 Architecture E Special Architecture C 4 08 Structural E Electrical and Mechanical C 6 10 Road Construction & Transportation A 3 11 Marine Α 1 13 Hydraulic B 4 14 Energy Α 2 16 Surveying, Cadastre and Photogrammetric E Geological A 2 27 Environmental B 3

16 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RANGE OF SERVICES Η ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού και έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις απαιτήσεις των πελατών της σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός κτιρίου ή τεχνικού έργου (σκοπιμότητα, νομικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς, χωροθέτηση, έγκριση και αδειοδότηση, μελέτη, διαδικασία δημοπράτησης, παρακολούθηση κατασκευής έργου, λειτουργία και συντήρηση έργου). Η εταιρία μέσα από την πολυετή της δραστηριοποίηση στον τομέα των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών μελετών και κατασκευών έχει αναπτύξει πολύ μεγάλη τεχνογνωσία σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει και παράλληλα με τη συνεχή και καθημερινή της επαφή με τη Δημόσια Διοίκηση έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στα θέματα νομοθεσίας και διαδικασιών που σχετίζονται με τις διαδικασίες χωροθέτησης, έγκρισης και αδειοδότησης κτιρίων και τεχνικών έργων. Το στελεχιακό δυναμικό της εταιρίας αποτελείται από πάνω από 50 μηχανικούς και επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων και έχει τη δυνατότητα εξεύρεσης των βέλτιστων τεχνικών λύσεων πάντα με γνώμονα την προσαρμογή στις απαιτήσεις του πελάτη. Παράλληλα η εταιρία όντας πρωτοπόρος στην προσέγγισή της ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση τεχνικών έργων διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο νομικό τμήμα, υποστηρικτικό στις υπηρεσίες μηχανικών, το οποίο είναι εξειδικευμένο σε θέματα συμβάσεων αστικού δικαίου, καθώς και σε θέματα ιδιοκτησιακά, αγοραπωλησιών, συμβολαιογραφικά και γενικά θέματα ακίνητης περιουσίας. Η εταιρία έχει οργανώσει την παροχή των υπηρεσιών της στους παρακάτω τομείς δραστηριοποίησης: 1. Yπηρεσίες Συμβούλου σε Θέματα Επενδύσεων και Ανάπτυξης Ακινήτων. 2. Σχεδιασμός και Yλοποίηση Κτιριακών Έργων. 3. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. 4. Τοπογραφικές Μελέτες, Κτηματολόγιο και GIS. 5. Μελέτες Έργων Yποδομής. GAIA SA MELETON offers integrated engineering consulting services and can meet its clients requirements in all the phases of the development of a building or technical project (feasibility, legal and ownership status, location, approval and licensing permits, studies, tendering process project management, operation and maintenance). The company has acquired through its long-year activity in the field of public and private projects deep expertise in all the range of the offered services. Moreover through the continuous and daily contact with the Public Administration in Greece the company has extensive experience in legal and administrative procedures related the location, approval and licensing processes of an investment or technical project. The human capital of the company comprises more than 50 engineers and other scientists and has the ability to reach the optimal technical solutions which are always adjusted to the client s requirements. Furthermore our company being a pioneer in its approach in the planning and implementation of technical projects has developed a well organized legal department, supportive to the engineering services, which is specialized in property issues, property trading (acquisitions, purchases, etc.), notary issues and in general real estate issues. The company has organized its services in the following sectors: 1. Investment and Real Estate Development. 2. Building Projects. 3. Environment and Sustainable Development. 4. Topographical Surveys, Cadaster GIS. 5. Infrastructure Projects.

17 17 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ διαθέτει λόγω της πολυετούς της δραστηριοποίησης στην εκπόνηση χωροταξικών, πολεοδομικών μελετών και μελετών Κτηματολογίου σε όλη την Ελλάδα πολύ μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα χρήσεων γης, χωροταξικής, πολεοδομικής και κτηριοδομικής νομοθεσίας, ιδιοκτησιακό καθεστώς, νομικά ζητήματα σχετικά με ακίνητα και ιδιοκτησίες, κτηματολόγιο τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη οποιασδήποτε μορφής επένδυσης και ανάπτυξης ακινήτων. Η εταιρία έχει αναπτύξει το «Πρόγραμμα Προστασίας Σοβαρών Επενδυτών Ακινήτων και Γης» το οποίο εξασφαλίζει ολοκληρωμένη υποστήριξη ακίνητης περιουσίας υφιστάμενης ή προς αγορά σε μεγάλους επενδυτές και περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες: Έρευνα μοναδικότητας τίτλου/υποθηκών κτλ. Έρευνα ορίων και εμβαδών Ακινήτων. Έρευνα χρήσεων γης Ακινήτων. Έρευνα όρων δόμησης, αρτιότητας και δυνητικής οικοδομησιμότητας. Έρευνα πράξεων τακτοποίησης, πράξεων εφαρμογής, πράξεων αναλογισμού, κτλ. Έρευνα νομιμότητας Ακινήτων με παράλληλη υποστήριξη σε τακτοποίηση ενδεχόμενων αυθαιρεσιών. Έρευνα περιβαλλοντικών και λοιπών τεχνικών δεσμεύσεων. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Ακινήτων. Έρευνα ποιότητας κατασκευής Ακινήτων. Οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση της επένδυσης. Στρατηγικό σχεδιασμό. Επενδυτικά προγράμματα. Yποβολή προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ. Έρευνα παγίων και αξιολόγηση. Σύνταξη χρηματοδοτικών προτάσεων. Αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων. Επίβλεψη μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας. Σύνταξη οδηγιών και προδιαγραφών. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης. INVESTMENT AND REAL ESTATE DEVELOPMENT GAIA SA MELETON has developed due to its long year involvement in regional planning, town and urban planning and cadastral projects all over Greece high level expertise and extensive experience in land use, spatial, urban and building legislation, ownership, legal issues related to real estate and property, land, etc. regarding the development of any kind of investment and/or property development. The company has developed the specific service Protection Plan for serious investors on Property and Land Ownership which provides comprehensive support to large investors who either intend to invest on existing real estate assets or intend to acquire and evaluate new real estate assets. The services included are the following: Research on uniqueness of titles / mortgages etc. Research on property boundaries and areas (including provision of appropriate topographical diagram). Research on land use property. Research on building legislation, current and potential future use. Research on settlement acts, implementation acts, actuarial acts, etc. Property settlement support. Research on environmental and other technical constraints. Certificate on Energy Estate performance. Research on constructions quality. Asset economic analysis and evaluation. Strategic planning. Investment programs. Submission of proposals on EU co-funded programs. Preparation of financial proposals. Evaluation of projects and programs Supervision of design, construction and operation. Preparation of guidelines and standards. Preparation of tender documents.

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας,

Διαβάστε περισσότερα

HYETOS. Consulting Engineers

HYETOS. Consulting Engineers HYETOS Consulting Engineers υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας, και τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ε ΤΟ Σ. company. εταιρικό profile. προφίλ

Υ Ε ΤΟ Σ. company. εταιρικό profile. προφίλ company προφίλ εταιρικό profile Υ Ε ΤΟ Σ υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας,

Διαβάστε περισσότερα

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 Με Γερές Βάσεις για το Μέλλον Concrete Foundations ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ WE ENVISION WE PLEDGE WE IMPLEMENT ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ Μήνυμα Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

NEODOMI S.A. ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens, Greece

NEODOMI S.A. ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens, Greece GRAPH AVENUE CREATIVE SERVICES S.A. THESSALONIKI 173, Ethnikis Antistaseos Str. 551 34 Thessaloniki, Greece Τel.: +302310 471118, +302310 471119 Fax: +302310 471382 ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny An international property development And investment CompAny GLiC Ltd Contents Περιεχόμενα 4 8 12 14 28 34 68 82 88 92 94 96 97 Foreword Εισαγωγή About us ή ΕταιρΕια μασ

Διαβάστε περισσότερα

Inspired by development

Inspired by development Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Heraklion Development Agency Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Αποτελέσματα του Τοπικού Προγράμματος Κ.Π. LEADER+ στην Ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

our values meet your vision

our values meet your vision our values meet your vision CONSTRUCTIONS FACILITY SERVICES ECO APPLICATIONS Index ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX 4-5 Η εμπιστοσύνη σας μας ανεβάζει ψηλά 6-7 Οι υπηρεσίες μας 8-9 Τομείς δραστηριοποίησης 14-15 Κατασκευάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

agencies catalogue 2015

agencies catalogue 2015 agencies catalogue 2015 THE ART OF KNOWHOW Πάρα πολλά άλλαξαν στην Επικοινωνία τα τελευταία χρόνια. Η τεχνολογία έφερε κυριολεκτικά τα πάνω-κάτω: οι απίστευτες δυνατότητες Η κάθε μια απ αυτές τις εταιρείες-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων. σελ. 6 Λογιστές, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές θέσεις εργασίας

Περιεχόμενα. σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων. σελ. 6 Λογιστές, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές θέσεις εργασίας ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #31 / Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 470 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. και πολλές άλλες ειδικότητες σε µεγάλες εταιρίες. www.voluntaryaction.gr

Περιεχόµενα. και πολλές άλλες ειδικότητες σε µεγάλες εταιρίες. www.voluntaryaction.gr _ΤΕΥΧΟΣ #5 / Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 Περιεχόµενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραµµατείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές σελ. 6 Οικονοµικά Στελέχη, Μηχανογράφηση, Προγραµµατιστές σελ. 8 Γραφίστες-Web, Call

Διαβάστε περισσότερα

Costas A. Balaras, PhD

Costas A. Balaras, PhD 1 BUILDING ENERGY MANAGEMENT M.S. in Energy Systems Costas A. Balaras, PhD Dr Mechanical Engineer, Research Director costas@noa.gr www.facebook.com/groupenergyconservation GRoup Energy Conservation (GR.E.C.)

Διαβάστε περισσότερα

107 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

107 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #37 / Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές, Οικονομικά Στελέχη σελ. 6 Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές σελ.

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

σελ. 6 Προγραμματιστές σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων, Logistics σελ. 14 Τεχνικοί, Αποθηκάριοι, Μηχανογράφηση, Call Center

σελ. 6 Προγραμματιστές σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων, Logistics σελ. 14 Τεχνικοί, Αποθηκάριοι, Μηχανογράφηση, Call Center Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #23 / Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013 Είσαι άνεργος με επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας; Ενδιαφέρεσαι για μελλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

σελ. 6 Λογιστές, Προγραµµατιστές, Call Center σελ. 9 Πωλητές Υγείας σελ. 12 Βιοµηχανία, Οδηγοί σελ. 14 Φύλακες, Εστίαση

σελ. 6 Λογιστές, Προγραµµατιστές, Call Center σελ. 9 Πωλητές Υγείας σελ. 12 Βιοµηχανία, Οδηγοί σελ. 14 Φύλακες, Εστίαση ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #6 / Τρίτη 19 Μαρτίου 2013 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόµενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραµµατείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #45 / Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές σελ. 6 Οικονομικά Στελέχη, Μηχανοργάνωση, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ.................................................................................4 Company ÔÌ....................................................................................10

Διαβάστε περισσότερα

Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία.

Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία. New Campus Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία. 02 Χαιρετισμός Προέδρου του MBS College 03 MBS

Διαβάστε περισσότερα

Forest Cities. Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist. Submitted December 2012 Final Submission June 2013

Forest Cities. Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist. Submitted December 2012 Final Submission June 2013 Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist Submitted December 2012 Final Submission June 2013 http://www.forestcities.gr Project LIFE08 ENV/GR/000553

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση _ΤΕΥΧΟΣ #4 / Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 Περιεχόµενα σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές σελ. 8 Υπάλληλοι Γραφείου - Γραµµατείς σελ. 9 Εκπαίδευση σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ðïéïß åßìáóôå. About us

Ðïéïß åßìáóôå. About us Ðïéïß åßìáóôå Η ΜΑRAC ιδρύθηκε το 1976 στον Πειραιά με αρχικό αντικείμενο τα ηλεκτρονικά συστήματα ναυσιπλοΐας και επικοινωνιών για πλοία. Η θετική και καταξιωμένη πορεία της στην αγορά, της έδωσε παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ. 3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ.

Διαβάστε περισσότερα