Τιμές στην Παγκόσμια Αγορά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τιμές στην Παγκόσμια Αγορά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου"

Transcript

1 Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, Tιμές στην Παγκόσμια Αγορά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου τους Ισπανούς και τους Ιταλούς; in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Τιμές στην Παγκόσμια Αγορά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Κύρια Σημεία του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS Η κατανομή του πλούτου μεταξύ των διαφόρων νοικοκυριών στη Γερμανία φαίνεται να είναι πολύ πιο άνιση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 2, Παρατηρείται αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, είτε πρόκειται για αέριο που μεταφέρεται μέσω αγωγού είτε για αέριο σε υγροποιημένη μορφή, κατά 22% σε παγκόσμια κλίμακα για την περίοδο έως το 2018 και κατά 64% έως το Πολύ μεγαλύτερη είναι η αύξηση για κατηγορίες οικονομιών που αναμένεται να έχουν θετική μεγέθυνση στο ΑΕΠ τους για την περίοδο και μετά το Σε ότι αφορά στο πετρέλαιο αναμένουμε ίδιες πληθωριστικές πιέσεις με το φυσικό αέριο αλλά δεδομένης της μείωσης της ποσότητας που ζητείται σε παγκόσμιο επίπεδο και της μερικής υποκατάστασής του από ανανεώσιμες πηγές αναμενόμενη είναι και η κίνηση των τιμών σύμφωνα με τον πίνακα ανάλυσης ευαισθησίας με απόκλιση 20% από την βασική πρόβλεψη. Αρχίζει να διαφαίνεται ότι η αξιοποίηση των ανακαλυφθέντων κοιτασμάτων αερίου στην υποθαλάσσια περιοχή της Κύπρου και εντός της Ζώνης Αποκλειστικής Οικονομικής Εκμετάλλευσης της είναι κερδοφόρα λόγω των θετικών προοπτικών αξιοποίησης του φυσικού αερίου εν γένει και των ιδιαιτεροτήτων του που το καθιστούν ασφαλή επένδυση έναντι του πετρελαίου αλλά με κινδύνους που παραμένουν υπαρκτοί. Ε ν έ ρ γ ε ι α - indeepanalysis.gr τεύχος σελ. 3

2 Ενέργεια Τιμές στην Παγκόσμια Αγορά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Η ανάλυση μας περιλαμβάνει τρείς άξονες: Τις δυνάμεις της προσφοράς, της ζήτησης και την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας που επιδρά σε αυτές. σελ. 2 Στο παρόν κείμενο επικεντρωνόμαστε στη διαπίστωση των τιμών που θα προκύψουν στο μέλλον για τα προϊόντα του φυσικού αερίου και του πετρελαίου και σε μια πρώτη διαπίστωση ως προς το ποιο από τα δύο είδη, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, αποτελεί πιο ασφαλή επένδυση ως προς την διακύμανση των αποδόσεών του. Συμπεραίνουμε σε ποια αγορά αυτή η επένδυση καθίσταται πιο επικερδής και με διατηρήσιμα κέρδη. Όπως θα δούμε το φυσικό αέριο φαίνεται να υπερτερεί έναντι του πετρελαίου. Αφενός το φυσικό αέριο αναμένεται να είναι ο ενεργειακός πόρος με τη μεγαλύτερη αύξηση στη ζήτηση τα επόμενα τριάντα χρόνια και αφετέρου αποτελεί την επένδυση με τη μικρότερη διακύμανση στην τιμή προϊόντος. Επομένως το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία του όγκου των ανακαλυφθέντων αποθεμάτων είναι σε φυσικό αέριο, αποτελεί από μόνο του θετικό στοιχείο για την ανάληψη της επένδυσης. Η ανάλυση μας περιλαμβάνει τρείς άξονες: Τις δυνάμεις της προσφοράς, της ζήτησης και την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας που επιδρά σε αυτές. Συγκεκριμένα σε ότι αφορά στους πόρους που βρίσκονται σε συγκεκριμένες ποσότητες- για την ανάλυση μας υποθέτουμε ότι τα γνωστά αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου θα μείνουν σταθερά μέχρι το το πλεόνασμα στην παραγωγή και οι σταθερές τιμές τονώνουν τη ζήτηση και οδηγούν σε αύξηση των τιμών. Αυτό με τη σειρά του δίνει κίνητρα για παραγωγή και λειτουργία στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης στην αγορά των ενεργειακών πόρων. Παρατηρείται λοιπόν στη συνέχεια κάμψη της ζήτησης και μείωση των τιμών και της παραγωγής για να οδηγηθούμε τελικά ξανά σε χαμηλές τιμές και έναρξη του κύκλου προσφοράς. Αυτή η κυκλική πορεία εγγυάται τη μεταβολή της παραγωγής πόρων και δίνει ρεαλιστική βάση στη διαπίστωση ότι, τουλάχιστον για την περίοδο των επόμενων σαράντα ετών δεν παρουσιάζεται πρόβλημα έλλειψης πόρων. Η παραγωγή αυξομειώνεται αναλόγως, δεν κινείται στα ανώτατα επίπεδα σε μόνιμη βάση και τα υπάρχοντα αποθέματα καλύπτουν την υπάρχουσα ζήτηση για μεγάλο διάστημα. Παρά τις αυξομειώσεις όμως, όπως φαίνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία και προβλέψεις οι τιμές έχουν σταθερά αυξητική τάση παρασυρόμενες από τη ζήτηση και τον πληθωρισμό. Το Πετρέλαιο Παραδοσιακά το πετρέλαιο έχει καταστεί ο πρωταγωνιστής στην παγκόσμια αγορά ενέργειας με όγκο συναλλαγών, είτε αναφερόμαστε στο προϊόν είτε στα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με αυτό ως υποκείμενο τίτλο, ίσο με το 50% του συνόλου (OPEC, World Oil

3 Outlook 2011). Η τιμή του υπόκειται βέβαια σε μεγάλες διακυμάνσεις λόγω και της εξάρτησης της από την αγορά συναλλάγματος. Μέχρι το 2030 και παρά την πτώση της ζήτησης και της παραγωγής θα παραμείνει σταθερά πρώτο σε ζήτηση μεταξύ των πρώτων υλών στον τομέα της ενέργειας καθιστώντας μια επένδυση σε πετρέλαιο πάντα επίκαιρη (BP Energy Outlook 2030, 2011). Η Παγκόσμια Προσφορά Πετρελαίου Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου αυξήθηκε κατά 1,3% το 2011 σε σχέση με το 2010 και έφτασε τα βαρέλια την ημέρα, με τις χώρες εκτός ΟΟΣΑ να έχουν μερίδιο ίσο με 78,3% (BP statistical review of world energy, June 2012). Τα αίτια της αύξησης αυτής είναι η τόνωση της ζήτησης από τις αναδυόμενες αγορές που οδήγησε σε 0,7% αύξηση στην κατανάλωση παγκοσμίως και οι συμφέρουσες τιμές που προέκυψαν. Συγκεκριμένα 111,26 $/βαρέλι ήταν η τιμή για το Brent και 95,04$/βαρέλι για το WTI. Οι συνθήκες αυτές δεν επέτρεψαν την πτώση της παραγωγής εξαιτίας της υποχώρησης κατά 12,8% που σημειώθηκε στην παραγωγή της Αφρικής λόγω της αραβικής άνοιξης. Υποχώρηση παρατηρήθηκε και στην παραγωγή της Ευρώπης κατά 1,8%. Αυξήσεις όμως της τάξεως του 3,0% στη Βόρεια Αμερική και 9,3% στην Ευρύτερη μέση ανατολή κάλυψαν την αυξανόμενη ζήτηση. Συγκεκριμένα η παγκόσμια παραγωγή κατανεμήθηκε όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1). Μέχρι το 2030, το πετρέλαιο, παρά την πτώση της ζήτησης και της παραγωγής θα παραμείνει σταθερά πρώτο σε ζήτηση μεταξύ των πρώτων υλών στον τομέα της ενέργειας. σελ. 3

4 Η μεγαλύτερη πτώση στην κατανάλωση πετρελαίου προέκυψε από τη Βόρεια Αμερική, την Αφρική και ακολούθως από την Ευρώπη. Η Παγκόσμια Κατανάλωση Πετρελαίου Η κατανάλωση πετρελαίου για το 2011 σημείωσε αύξηση 0,7% με τις χώρες που ανήκουν στον ΟΟΣΑ να σημειώνουν πτώση 1,2% στην κατανάλωση τους η οποία εξισορροπήθηκε από μία αύξηση της τάξεως του 2,8% στην κατανάλωση που προήλθε από τις χώρες εκτός ΟΟΣΑ. Η μεγαλύτερη πτώση προέκυψε από τη Βόρεια Αμερική και την Αφρική και ακολούθως από την Ευρώπη. Η υποχώρηση στην κατανάλωση της Αφρικής προέκυψε λόγω των αναταραχών στην περιοχή και της υποχώρησης της παραγωγής, ενώ η Ευρώπη και η Αμερική αποτελούν ώριμες αγορές που οδηγούνται σε σταθεροποίηση και όχι σε αύξηση της κατανάλωσης τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό της παγκόσμιας κατανάλωσης καταλαμβάνουν οι χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού, με ποσοστό 32,4% και ακολουθεί η Βόρεια Αμερική με 25,3% και η Ευρώπη με 22,1% (BP statistical review of world energy, 2011). Ποσοστά όμως τα οποία βρίσκονται σε υποχώρηση και αναμένεται να μην αυξηθούν. Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Παρατηρούμε ότι η κατανάλωση υπερτερούσε σε σχέση με την παραγωγή για το Τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες βαρέλια περισσότερα καταναλώθηκαν από όσα παρήχθησαν ανά ημέρα. Αυτό οφείλεται στην μεγάλη πίεση για πετρέλαιο και γενικότερα για ενέργεια από της αναδυόμενες αγορές και στην παράλληλη μείωση της παραγωγής από ορισμένες χώρες. Αυτό προκάλεσε και την αύξηση των τιμών σε επίπεδα ρεκόρ αλλά αντιμετωπίστηκε με την αύξηση της παραγωγής από περιοχές όπως η Μέση Ανατολή και από τη χρήση αποθεμάτων, λόγω και των αυξημένων τιμών, από χώρες της Διεθνούς Ένωσης Ενέργειας. Η κατανάλωση πετρελαίου για το 2011 σημείωσε αύξηση 0,7% με τις χώρες που ανήκουν στον ΟΟΣΑ να σημειώνουν πτώση 1,2% στην κατανάλωση τους η οποία εξισορροπήθηκε από μία αύξηση της τάξεως του 2,8% στην κατανάλωση που προήλθε από τις χώρες εκτός ΟΟΣΑ. σελ. 4

5 Η Πορεία των Τιμών Η ζήτηση για ενέργεια αυξάνεται όταν οι τιμές είναι χαμηλές και υπάρχει πλεόνασμα ενέργειας. Όσο όμως αυξάνεται, οι τιμές οδηγούνται σε υψηλότερα επίπεδα και η διόγκωση της ζήτησης μετριάζεται για να ακολουθήσει μείωση των τιμών και κάμψη της παραγωγής. Μεγάλο ρόλο παίζουν και οι γεωπολιτικές συνθήκες. Έτσι το 1979 με την Ιρανική επανάσταση παρατηρούμε αύξηση των τιμών σε σχεδόν διπλάσια επίπεδα, όπως και το 2011 με την Αραβική άνοιξη έχουμε αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου έως και 39,9% σε ότι αφορά το Brent και 19,6% για το WTI σε σχέση με το 2010 (Bloomberg). Συνολικά το Brent παρουσιάζει μέση απόδοση ίση με 10,35% για την περίοδο 1976 έως 2011 ενώ το WTI μέση απόδοση 9,20% για την ίδια περίοδο. Η τυπική απόκλιση της περιόδου είναι 134,24% και 126,79% αντίστοιχα (με βάση τη μέση ετήσια τιμή για κάθε ένα από τα έτη της περιόδου και προσαρμοσμένη αναλόγως, εκτιμήσεις των συγγραφέων). Παρατηρούμε λοιπόν ότι το πετρέλαιο είναι ένα προϊόν με ιστορικά μεγάλες αποδόσεις αλλά και διακυμάνσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πετρέλαιο περισσότερο από κάθε άλλο προϊόν δέχεται ισχυρές πιέσεις ως προς την τιμή του από τις επικρατούσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αυτό οφείλεται στον τεράστιο όγκο της συνολικής προσφοράς που γίνεται αντικείμενο διεθνούς εμπορίου. Στην ανάλυση ευαισθησίας που ακολουθεί υποθέτουμε μια μικρή ή και καθόλου μεταβολή στις ισοτιμίες. Ωστόσο αλλαγή θα προκαλούσε και μια σταθεροποίηση των αποκλίσεων και διακυμάνσεων της τιμής του. Σε ότι αφορά στην Ευρώπη, για το 2011 παρατηρήθηκε μείωση των εισαγωγών πετρελαίου κατά 0.1% αν και συνέχισε να αποτελεί το 22.1% των παγκόσμιων εισαγωγών πετρελαίου. Από την άλλη οι εξαγωγές της αυξήθηκαν κατά 9,4% και κατέλαβαν το 3,8% του συνόλου των εξαγωγών. Αυτή η αύξηση οφείλεται στη χαμηλή κατανάλωση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στις υψηλές τιμές που ευνόησαν την παραγωγή και το εμπόριο. Η ενεργειακά αποτελεσματική οικονομία των Η.Π.Α. είχε 3,0% μείωση στις εισαγωγές και 19,4% αύξηση στις εξαγωγές της μαζί με μία κατά 5.,1% αύξηση στις εξαγωγές από την πλευρά του Καναδά (World Energy Council, World Energy Insight, April 2012). Αναλυτικά η πορεία των τιμών φαίνεται στο Διάγραμμα 1. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πετρέλαιο περισσότερο από κάθε άλλο προϊόν δέχεται ισχυρές πιέσεις ως προς την τιμή του από τις επικρατούσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Σε ότι αφορά στην Ευρώπη, για το 2011 παρατηρήθηκε μείωση των εισαγωγών πετρελαίου κατά 0.1% αν και συνέχισε να αποτελεί το 22.1% των παγκόσμιων εισαγωγών πετρελαίου. σελ. 5

6 Διάγραμμα 1. Η εξέλιξη των τιμών Το φυσικό αέριο αναδεικνύεται σε δευτεραγωνιστή της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας αφού μέχρι το 2030 η ζήτηση του θα έχει ξεπεράσει αυτή του άνθρακα που για την ώρα ακολουθεί το πετρέλαιο. σελ. 6 Πηγή: Bloomberg. Το Φυσικό Αέριο Το φυσικό αέριο αναδεικνύεται σε δευτεραγωνιστή της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας αφού μέχρι το 2030 η ζήτηση του θα έχει ξεπεράσει αυτή του άνθρακα που για την ώρα ακολουθεί το πετρέλαιο. Ειδικά μάλιστα για την Ευρωπαϊκή Ένωση το φυσικό αέριο φαίνεται να εκτοπίζει σε μεγάλο βαθμό το ρυπογόνο άνθρακα. Σε σχέση με την τιμή του παρατηρείται σημαντικά μειωμένη μεταβλητότητα σε σύγκριση με το πετρέλαιο αν και σε πολλές περιπτώσεις η τιμολόγηση γίνεται με βάση δείκτες πετρελαίου. Υπό το πρίσμα και των νέων ανακαλύψεων κοιτασμάτων πλούσιων σε φυσικό αέριο η αξιοποίηση του και η επένδυση σε αυτή αξίζει να μελετηθεί προσεκτικά. Παγκόσμια Προσφορά Φυσικού Αερίου Το φυσικό αέριο παρά την εισαγωγή των εναλλακτικών μορφών ενέργειας είναι ένα προϊόν σε άνοδο και σημείωσε αύξηση της παραγωγής του για το 2011 κατά 3.1%. Η Μέση Ανατολή οδηγεί την αύξηση αυτή με 11,4% μεγαλύτερη παραγωγή σε σχέση με το Ακολουθεί η Βόρεια Αμερική με 5,5% αύξηση της παραγωγής, ενώ πτώση είχαμε μόνο στις περιοχές της Αφρικής και της Ασίας. Οι χώρες εκτός ΟΟΣΑ καταλαμβάνουν το 64,2% επί του συνόλου της παγκόσμιας παραγωγής και το υπόλοιπο 35,8% είναι το μερίδιο στην παραγωγή των χωρών εντός του ΟΟΣΑ. Ειδικά για το φυσικό αέριο τα παγκόσμια αποθέματα στο τέλος του 2011 ήταν 7360,9 τρις κυβικά πόδια με τη συντριπτική πλειοψηφία να βρίσκεται σε πηγές εκτός ΟΟΣΑ. Συγκεκριμένα το ποσοστό της κατοχής αποθεμάτων φυσικού αερίου για τις χώρες εκτός ΟΟΣΑ είναι 91% (BP statistical review of world energy, 2012). Αναλυτικά το μερίδιο στην παραγωγή αέριου σε παγκόσμιο επίπεδο επί της εκατό του συνόλου φαίνεται στο Διάγραμμα 2.

7 Διάγραμμα 2. Μερίδιο στην παγκόσμια παραγωγή φυσικού αερίου ανά περιοχή Πηγή: BP statistical review of world energy Η Κατανάλωση Φυσικού Αερίου Ακολουθώντας σχεδόν το μέσο όρο της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας η κατανάλωση φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 2,2%, με τις χώρες εκτός ΟΟΣΑ να έχουν 4,4% αυξημένη κατανάλωση σε σχέση με το 2010, ενώ 0,1% λιγότερη ήταν η κατανάλωση για τις χώρες εντός ΟΟΣΑ. Σε όρους μεριδίων, η κατανάλωση των χωρών εκτός ΟΟΣΑ είναι το 52,3% του συνόλου της παγκόσμιας κατανάλωσης. Όλες οι περιοχές του παγκόσμιου χάρτη σημείωσαν αύξηση της κατανάλωσης τους με την Μέση Ανατολή και την Ασία να οδηγούν την άνοδο στα επίπεδα ζήτησης με 6,9% και 5,9% (αντίστοιχα) αυξημένη ζήτηση σε σχέση με το Μόνο η ώριμη αγορά της Ευρώπης είδε τη ζήτηση για φυσικό αέριο να μειώνεται με ποσοστό 2,1%. Παρόλα αυτά παραμένει ο μεγαλύτερος καταναλωτής φυσικού αερίου στον κόσμο με ποσοστό 34,1% επί του συνόλου, όταν η Βόρεια Αμερική καταλαμβάνει 26,9% της παγκόσμιας κατανάλωσης (BP statistical review of world energy, 2012). Αναλυτικά στον Πίνακα 3 που ακολουθεί. Όλες οι περιοχές του παγκόσμιου χάρτη σημείωσαν αύξηση της κατανάλωσης τους με την Μέση Ανατολή και την Ασία να οδηγούν την άνοδο στα επίπεδα ζήτησης με 6,9% και 5,9% (αντίστοιχα) αυξημένη ζήτηση σε σχέση με το σελ. 7

8 Οι διακυμάνσεις στις τιμές του φυσικού αερίου είναι κατά πολύ μικρότερες από αυτές του πετρελαίου, όπως άλλωστε και οι αποδόσεις του, και για αυτό το λόγο μπορεί να θεωρηθεί πιο συντηρητική και ασφαλής επένδυση. Το παγκόσμιο εμπόριο φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 3,9% το 2011 και ειδικά για τη μεταφορά LNG η αύξηση ήταν 10%. Στην περιοχή της Ευρώπης οι εισαγωγές φυσικού αερίου έπεσαν κατά 1,9% τη στιγμή που οι εξαγωγές σημείωσαν πτώση κατά 6,7%. Στοιχεία σύμφωνα με τη γενικότερη ύφεση που χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή οικονομία (BP statistical review of world energy, 2012). Η Πορεία των Τιμών στη Διεθνή Αγορά Φυσικού Αερίου Όπως ήδη έχει αναφερθεί το φυσικό αέριο είναι ένα αναδυόμενο προϊόν εδώ και δεκαετίες και αναμένεται τα επόμενα χρόνια να αντικαταστήσει τον άνθρακα ως το δεύτερο προϊόν ενέργειας σε ζήτηση παγκοσμίως. Παρόλα αυτά οι διακυμάνσεις του είναι κατά πολύ μικρότερες από αυτές του πετρελαίου, όπως άλλωστε και οι αποδόσεις του και για αυτό το λόγο μπορεί να θεωρηθεί πιο συντηρητική και ασφαλής επένδυση. Για τη μελέτη της πορείας των τιμών χρησιμοποιήθηκαν τρείς δείκτες: Ο LNG Japan cfi που περιλαμβάνει το κόστος, την ασφάλιση και την αξία της μεταφοράς, η μέση Γερμανική τιμή εισαγωγής φυσικού αερίου για τα έτη 1984 με 2011, και ο US Henry Hub για τα έτη 1989 έως Παρατηρούμε ότι για το LNG η μέση απόδοση είναι 5,77% για την υπό εξέταση περίοδο και η τυπική απόκλιση 14,11%. Για την τιμή εισαγωγής στη Γερμανία η αντίστοιχη μέση απόδοση είναι 6,05% με την τυπική απόκλιση να Διάγραμμα 3. Πορεία των τιμών φυσικού αερίου ανά είδος για την περίοδο Πηγή: German Import Price: German Federal Statistical Office , German Federal Office of Economics and Export Control (BAFA), US Henry Hub: Energy Intelligence Group, Natural Gas Week, LNG: Japan cfi, Oxford institute for energy studies. σελ. 8

9 διαμορφώνεται στο 12,80%. Ο δείκτης Henry Hub είχε απόδοση 8,8% για την περίοδο και τυπική απόκλιση 10,69% (και εδώ οι αποκλίσεις από το μέσο υπολογίζονται με βάση την ετήσια μέση τιμή για κάθε ένα από τα έτη της περιόδου). Σημειώνεται ότι οι αντίστοιχες αποκλίσεις για τους δείκτες του πετρελαίου ήταν πάνω από 120%. Η πορεία των τιμών παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 3. Οι Παράγοντες που Επιδρούν στις Μελλοντικές Τιμές του Πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου Οι τιμές στην παγκόσμια αγορά ενεργειακών πρώτων υλών διαμορφώνονται από τα επίπεδα της ζήτησης και από τη δυνατότητα της προσφοράς να καλύψει αυτή τη ζήτηση. Παράγοντες που επιδρούν στη ζήτηση είναι πολλοί και ποικίλουν ανάλογα με την οικονομική δραστηριότητα κάθε περιοχής. Ειδικά για το 2011 ρόλο έπαιξε η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη από τις αναδυόμενες αγορές και η αύξηση των νοικοκυριών στην Ασία. Η Ευρώπη λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης είχε χαμηλή ζήτηση για ενέργεια αλλά και μελλοντικά αναμένεται να διαμορφωθεί σε σταθερά επίπεδα. Κατά συνέπεια η τιμή για πρώτες ύλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες που ανήκουν γεωγραφικά στην ίδια περιοχή θα εξαρτηθούν από την προσφορά και το κόστος εξόρυξης και μεταφοράς. Ο πληθωρισμός άλλωστε στη ζώνη του ευρώ αναμένεται σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να είναι κατά μέσο όρο 1,7% ετησίως μέχρι το 2017, κάτω δηλαδή από τον παγκόσμιο μέσο όρο, 3,4% για την ίδια περίοδο. Ο πληθωρισμός αυτός είναι σύμφωνος και με το στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η πορεία του ΑΕΠ των χωρών της Ευρώπης αναμένεται να είναι αυξητική αλλά με χαμηλούς ρυθμούς σε σχέση με τις χώρες που και σήμερα έχουν αλματώδη μεγέθυνση (HSBC Global Research, The world in 2050, Global economics 2011). Με βάση προβλέψεις της HSBC η παγκόσμια οικονομία θα γνωρίσει ανάπτυξη για μια περίοδο μέχρι και το Στο άρμα της παγκόσμιας ανάπτυξης βασικοί μοχλοί θα είναι οι χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Συγκεκριμένα ενώ για παράδειγμα οι Η.Π.Α. αναμένεται να έχουν ρυθμό ανάπτυξης ίσο με 1,4% τη δεκαετία του , η Ινδονησία αναμένεται να έχει αντίστοιχο ρυθμό ίσο με 4,3%. Για την Ευρώπη η Γερμανία θα περιοριστεί σε ένα μέσο ρυθμό ανάπτυξης ίσο με 1,1% για την ίδια περίοδο και Ελλάδα στο 2,9%. Πιθανές μεταβολές από την επίδραση γεωπολιτικών παραγόντων αναμένεται να είναι σοβαρές και να επιδράσουν αρνητικά στην προσφορά. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η Αραβική άνοιξη με της προαναφερθείσες επιπτώσεις, όπως και η Ιρανική επανάσταση το 1979 που οδήγησε σε διπλασιασμό των τιμών. Τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορούν να προβλεφθούν και θα είχαν επιπτώσεις για το ΑΕΠ περιοχών όπως η Ευρώπη που αποτελεί βασικό καταναλωτή ενέργειας. Παρόλα αυτά οι ιστορικές τιμές που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν μια τάση για διακυμάνσεις που φθάνουν κατά μέσο όρο πάνω από το 120% για το πετρέλαιο και όχι πάνω από το 14% Οι παράγοντες που επιδρούν στη ζήτηση είναι πολλοί και ποικίλουν ανάλογα με την οικονομική δραστηριότητα κάθε περιοχής. σελ. 9

10 Πρωταγωνιστές στη μεγέθυνση της παγκόσμιας οικονομίας είναι οι Αναπτυσσόμενες Οικονομίες της Λατινικής Αμερικής, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής αλλά και η Ρωσία και η Τουρκία. για το φυσικό αέριο. Αναμένεται λοιπόν μεταβολή των τιμών μέσα σε αυτό το πλαίσιο έως και το 2030 με το πετρέλαιο να υποχωρεί αισθητά σε σχέση με το φυσικό αέριο και τις αποδόσεις του να ακολουθούν. Οι προβλέψεις βέβαια για πληθωριστικές πιέσεις στις αναδυόμενες αγορές παραπέμπουν σε επίπεδα ρυθμού μεταβολής με μέσο ρυθμό 4,9% ετησίως για μια περίοδο μέχρι το 2017, λόγω και της αυξανόμενης ζήτησης για ενέργεια και της προσέγγισης σε επίπεδα πλήρους απασχόλησης. Από τις προβλέψεις της HSBC φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρωταγωνιστές στη μεγέθυνση της παγκόσμιας οικονομίας είναι οι Αναπτυσσόμενες Οικονομίες της Λατινικής Αμερικής, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής αλλά και η Ρωσία και η Τουρκία που φαίνεται διατηρούν σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από το 3% μέχρι και το Ιδιαίτερο ρόλο έχουν η Κίνα και η Ινδία με ρυθμούς πάνω από το 4% για όλη την περίοδο που αναφέραμε. Αυτό αυτομάτως παραπέμπει σε ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον διάθεσης των παραγόμενων ενεργειακών πόρων σε φυσικό αέριο ασχέτως από τους πιθανούς γεωγραφικούς περιορισμούς. Άλλωστε όπως αναφέρεται και στον Πίνακα 7 (παρακάτω) οι επενδύσεις σε εξόρυξη φυσικού αερίου και πετρελαίου είναι εντάσεως κεφαλαίου και πρέπει να στραφούν σε αγορές με υψηλή ζήτηση και υψηλά περιθώρια κέρδους, ειδικά κατά την πρώτη φάση απόσβεσης και εξυπηρέτησης των δανειακών απαιτήσεων. Σε αυτό συμβάλει και η σχετική σταθερότητα των τιμών που με τη σειρά της συμβάλει σε σταθερότητα των χρηματικών εισροών κατά ένα ποσοστό. Η διόγκωση του ΑΕΠ αυξάνει τη ζήτηση για ενέργεια αλλά και ο υψηλός πληθωρισμός εγγυάται υψηλές τιμές και αυξημένα περιθώρια κέρδους. Ήδη έχει γίνει κατανοητό ότι οι αναπτυγμένες χώρες οδηγούνται σε σταθεροποίηση της οικονομικής τους δραστηριότητας και του πληθωρισμού και χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Είναι λοιπόν λογική υπόθεση εργασίας ότι οι τιμές των πόρων υπό εξέταση θα ακολουθήσουν συγκεκριμένη πορεία στις αγορές των περιοχών με ανάπτυξη και υψηλά επίπεδα τιμών και ίσως την αντίθετη στον αναπτυγμένο οικονομικά κόσμο. Σε μία προσπάθεια ποσοτικοποίησης αυτής της πορείας υπολογίζουμε τις τιμές αυξημένες κατά το ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού ανά περιοχή και για το διάστημα Έτσι καταλήγουμε σε συγκεκριμένη πρόβλεψη για το Στη συνέχεια υποθέτουμε ομαλοποίηση του ρυθμού αύξησης τιμών ως το Υποθέτουμε 2,5% σταθερή ετήσια αύξηση για το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας και, 1,5% για τη ζώνη του Ευρώ και τη ομάδα των G-7 και 3% για την Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή, όπως και για την Κοινοπολιτεία Οι επενδύσεις σε εξόρυξη φυσικού αερίου και πετρελαίου είναι εντάσεως κεφαλαίου και πρέπει να στραφούν σε αγορές με υψηλή ζήτηση και υψηλά περιθώρια κέρδους. σελ. 10

11 Ανεξάρτητων Κρατών και την ομάδα των ASEAN- 5. Δοκιμάζουμε τα αποτελέσματα αυτών των υποθέσεων στη μεταβολή του 11% που είναι σύμφωνο με τη μεταβολή του φυσικού αερίου και επιπλέον σε μεταβολή 20% για το ευμετάβλητο ως προς την τιμή πετρέλαιο. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω στους Πίνακες 5 και 6. Η Μεθοδολογία Λόγω της στενής σχέσης του πληθωρισμού με την τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου υποθέτουμε ότι θα κινηθούν ανάλογα τις επόμενες δεκαετίες με το βαθμό συσχέτισης να εξαρτάται από το ρυθμό ανάπτυξης ανά περιοχή. Με άλλα λόγια όσο διογκώνεται το ΑΕΠ μίας οικονομίας διογκώνεται και η ζήτηση που οδηγεί τις τιμές προς τα πάνω. Μεταξύ άλλων και τις τιμές του αερίου και του πετρελαίου. Εδώ υποθέτουμε ότι οι τιμές ακολουθούν απόλυτα την πορεία του γενικού επιπέδου τιμών. Ο προσδοκώμενος ρυθμός πληθωρισμού προέρχεται από εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και αξιοποιείται στην πρόβλεψη μας για την πορεία των τιμών στην ενέργεια. Έτσι για την οικονομία των Αναπτυσσόμενων οικονομιών αναμένεται μέσος ρυθμός πληθωρισμού για το ίσος με 5% με τον αντίστοιχο αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης για μία οικονομία όπως αυτή της Μαλαισίας να είναι 7,1%. Επομένως υποθέτουμε μια πορεία των τιμών με αυξήσεις της τάξεως του 5% για τη συγκριμένη κατηγορία χωρών μέχρι το 2018 και μετά ένα σταθερό ρυθμό αύξησης των τιμών κατά 4% μέχρι το Αυτό μας επιτρέπει μια σχετικά αποδεκτή πρόβλεψη των τιμών για όλες τις περιοχές με τη χρήση των ανάλογων προβλέψεων για το ρυθμό πληθωρισμού ανά περιφέρεια. Ως τιμές βάσεις έχουν επιλεγεί οι μέσες τιμές για το 2011 ανάλογα με το προϊόν. Για το πετρέλαιο ακολουθείται ο δείκτης WTI στο επίπεδο των $95,04 (Bloomberg), για το φυσικό αέριο, σε υγροποιημένη μορφή η τιμή του LNG στο επίπεδο του $14,73 για το 2011 με βάση στοιχεία της ΒΡ και για το αέριο μέσω αγωγού ο δείκτης Henry Hub στην τιμή $3,755 (BP statistical review). Στη συνέχεια επιθυμούμε να ελέγξουμε την ευαισθησία των αποτελεσμάτων μας σε μία μεταβολή των τιμών. 11% για το φυσικό αέριο και 11% αλλά και 20% για το ευμετάβλητο πετρέλαιο. Με βάση τα παραπάνω εξάγονται οι πίνακες που ακολουθούν (Πίνακας 5 και 6). Ο Πίνακας 7 βασίζεται στην ανάλυση SWOT για να παρουσιάσει τις δυνάμεις, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές που προσφέρει μία επένδυση σε ενέργεια και συγκεκριμένα σε φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. Οι παράγοντες που περιλαμβάνονται μπορούν να επιδράσουν στις τιμές των δύο αυτών προϊόντων και να αλλάξουν την αποτίμηση μιας επένδυσης είτε αρνητικά είτε θετικά. Στο επάνω αριστερό μέρος παρουσιάζονται τα δυνατά σημεία των επενδύσεων στα προϊόντα υπό εξέταση, ενώ στο επάνω δεξιό οι αρνητικοί παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην κερδοφορία. Στον κάτω άξονα παρουσιάζονται πιθανές ευκαιρίες που μπορεί να βελτιώσουν τις προοπτικές της επένδυσης και πιθανές απειλές που μπορεί να τις επιδεινώσουν. Όσο διογκώνεται το ΑΕΠ μίας οικονομίας διογκώνεται και η ζήτηση που οδηγεί τις τιμές προς τα πάνω. Μεταξύ άλλων και τις τιμές του αερίου και του πετρελαίου. σελ. 11

12 σελ. 12 Tιμές στην Παγκόσμια Αγορά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

13 Όπως φαίνεται στον προηγούμενο Πίνακα 7 μια αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης για ενέργεια και άρα άνοδο των σχετικών τιμών. Εξελίξεις όμως στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών μπορεί να αυξήσουν τον ανταγωνισμό και να μειώσουν την τιμή για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Παρόμοια αποτελέσματα μπορεί να έχει μια μείωση της ζήτησης που θα οφείλεται σε υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω του μεγέθους του παγκόσμιου χρέους ή μία αναταραχή σε χώρες με αυξημένη ζήτηση για ενέργεια. Αντίθετα πρέπει να σημειωθεί ότι μια αναταραχή σε περιοχή με παραγωγή φυσικού αερίου και πετρελαίου μπορεί να οδηγήσει σε συμφέρουσα αύξηση των τιμών τους. Συμπεράσματα Παρατηρείται αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, είτε πρόκειται για αέριο που μεταφέρεται μέσω αγωγού είτε για αέριο σε υγροποιημένη μορφή, κατά 22% σε παγκόσμια κλίμακα για την περίοδο έως το 2018 και κατά 64% έως το Πολύ μεγαλύτερη είναι η αύξηση για κατηγορίες οικονομιών που αναμένεται να έχουν θετική μεγέθυνση στο ΑΕΠ τους για την περίοδο και μετά το Η περιοχή της Μέσης Ανατολής αναμένεται να οδηγήσει σε κατά 56% αυξημένες τιμές για το φυσικό αέριο το 2018 και σε σχέση με το 2012 και κατά 123% στο Αλλά και η Λατινική Αμερική μαζί με την περιοχή της Καραϊβικής θα βιώσει τιμές 39% αυξημένες το 2018 και κατά 98% το 2030 με βάση το Σε ότι αφορά στο πετρέλαιο αναμένουμε ίδιες πληθωριστικές πιέσεις με το φυσικό αέριο αλλά δεδομένης της μείωσης της ποσότητας που ζητείται σε παγκόσμιο επίπεδο και της μερικής υποκατάστασής του από ανανεώσιμες πηγές αναμενόμενη είναι και η κίνηση των τιμών σύμφωνα με τον πίνακα ανάλυσης ευαισθησίας με απόκλιση 20% από την βασική πρόβλεψη. Μια αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης για ενέργεια και άρα άνοδο των σχετικών τιμών. σελ. 13

14 Με βάση το γεγονός ότι η τάση στην αγορά και των δύο προϊόντων ενέργειας που αποτελούν βασικές πρώτες ύλες για το σύνολο των χωρών της ένωσης είναι προς την κατεύθυνση της αύξησης της ζήτησης αλλά και των τιμών, η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να ανησυχεί. Έτσι αναμένουμε πτώση κατά 2% για την περίοδο σε παγκόσμια μεγέθη και αύξηση κατά 31% μέχρι το Ενώ οικονομίες όπως αυτές της Μέσης Ανατολής έχουν αντίστοιχα ποσοστά στο 24% και 78%. Ήδη λοιπόν αρχίζει να διαφαίνεται ότι η αξιοποίηση των ανακαλυφθέντων κοιτασμάτων αερίου στην υποθαλάσσια περιοχή της Κύπρου και εντός της Ζώνης Αποκλειστικής Οικονομικής Εκμετάλλευσης της είναι κερδοφόρα λόγω των θετικών προοπτικών αξιοποίησης του φυσικού αερίου εν γένει και των ιδιαιτεροτήτων του που το καθιστούν ασφαλή επένδυση έναντι του πετρελαίου αλλά με κινδύνους που παραμένουν υπαρκτοί. Οι παραπάνω υποθέσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα όταν αξιοποιούνται για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις των αλλαγών στον τομέα της ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση το γεγονός ότι η τάση στην αγορά και των δύο προϊόντων ενέργειας που αποτελούν βασικές πρώτες ύλες για το σύνολο των χωρών της ένωσης είναι προς την κατεύθυνση της αύξησης της ζήτησης αλλά και των τιμών, η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να ανησυχεί. Αφενός έχει να αντιμετωπίσει τη διαμόρφωση της ζήτησης για ενέργεια σε σταθερά υψηλά επίπεδα και αφετέρου την τάση για έντονα αυξανόμενες τιμές των προϊόντων ενέργειας. Επιπροσθέτως η διαπραγματευτική της θέση υποχωρεί αφού νέες, αναδυόμενες, αγορές μπορούν να απορροφήσουν την παραγωγή ενεργειακών πόρων και μάλιστα σε υψηλές τιμές προσφοράς. Τα παραπάνω οδηγούν σαφώς στην αντιμετώπιση των νέων κοιτασμάτων σε φυσικό αέριο ως μια πιθανή λύση για την αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος της Ευρώπης. σελ. 14

15 Βιβλιογραφία BP (2012) Statistical Review of World Energy, June. BP (2011) Energy Outlook German Federal Statistical Office German Federal Office of Economics and Export Control (BAFA) OPEC (2011) World Oil Outlook(WOO). OECD (2012) Factbook , Economic, Environment and Social statistics. World Energy Council (2012) World Energy Insight, April. Oxford Institute for Energy Studies. Euro gas, Natural Gas demand and Supply: Long term outlook to International Energy Agency (2011) World energy outlook. HSBC Global research, The world in 2050 Global Economics, in DEEP ANALYSIS Την ευθύνη του παρόντος φέρουν οι συγγραφείς. Το περιεχόμενο δεν εκφράζει απαραιτήτως τις απόψεις του In Deep Analysis. σελ. 15

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Η Μακροπρόθεσμη Παροχή Φυσικού Αερίου στην Ευρώπη και το Shale Gas. του Ιωάννη Γατσίδα, της Θεοδώρας Νικολετοπούλου και του Κωνσταντίνου Στρατή

Η Μακροπρόθεσμη Παροχή Φυσικού Αερίου στην Ευρώπη και το Shale Gas. του Ιωάννη Γατσίδα, της Θεοδώρας Νικολετοπούλου και του Κωνσταντίνου Στρατή Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Η Μακροπρόθεσμη Παροχή Φυσικού Αερίου στην Ευρώπη Κύρια Σημεία του Ιωάννη Γατσίδα, της Θεοδώρας Νικολετοπούλου και του

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση των Εναλλακτικών Σχεδίων Απόληψης και Διανομής των Αποθεμάτων Φυσικού Αερίου της Κύπρου

Aξιολόγηση των Εναλλακτικών Σχεδίων Απόληψης και Διανομής των Αποθεμάτων Φυσικού Αερίου της Κύπρου Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, τους Ισπανούς και τους Ιταλούς; in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Aξιολόγηση των Εναλλακτικών Σχεδίων Απόληψης και Διανομής των Αποθεμάτων Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποθέματα Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο: Συνεισφέροντας στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποθέματα Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο: Συνεισφέροντας στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποθέματα Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο: Συνεισφέροντας στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Ενέργεια στο Επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος Συνθήκη για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Eναλλακτικές Δυνατότητες Αξιοποίησης των Αποθεμάτων

Eναλλακτικές Δυνατότητες Αξιοποίησης των Αποθεμάτων Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Eναλλακτικές Δυνατότητες Αξιοποίησης των Αποθεμάτων Κύρια Σημεία του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές. in DEEP ANALYSIS. Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές. Α γ ο ρ έ ς. Κύρια Σημεία

Αγορές. in DEEP ANALYSIS. Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές. Α γ ο ρ έ ς. Κύρια Σημεία Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Αγορές Μείωση του Συστημικού Κινδύνου στις Διεθνείς Αγορές του Στρατή Κωνσταντίνου in DEEP ANALYSIS Η κατανομή του πλούτου μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές

Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές Απρίλιος 2013 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1 Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΙΜΗ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΑPTΙΟΣ 2007 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΑΓΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΙΜΗ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΑPTΙΟΣ 2007 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΑΓΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΑΓΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΙΜΗ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΑPTΙΟΣ 2007 TMHMA ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΑΓΟΡΩΝ 210-326 2070 marketanalysis@alpha.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική Γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή ασφάλεια και παγκόσµια οικονοµία

Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική Γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή ασφάλεια και παγκόσµια οικονοµία Τετάρτη 20 Απριλίου 2011 www.geostrategy.gr Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική Γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή ασφάλεια και παγκόσµια οικονοµία Οι επιπτώσεις των πρόσφατων εξεγέρσεων Οι πρόσφατες εξεγέρσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973.

Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973. Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973. Η συνειδητοποίηση του προβλήματος ήταν αποτέλεσμα : - του περιορισμού άντλησης και συνεπώς των ποσοτήτων διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ε.Ε. και Ρωσίας σε θέµατα Αγορών Φυσικού Αερίου και Κλιµατικής Αλλαγής

Αλληλεπίδραση Ε.Ε. και Ρωσίας σε θέµατα Αγορών Φυσικού Αερίου και Κλιµατικής Αλλαγής Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11/05/2014, Παν. Πειραιώς Αλληλεπίδραση Ε.Ε. και Ρωσίας σε θέµατα Αγορών Φυσικού Αερίου και Κλιµατικής Αλλαγής Δρ. Αθανάσιος Δαγούµας Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2015 και η Ελλάδα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2015 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2015 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Ο ρυθμός αύξησης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, αφού διατηρήθηκε μέτριος και

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 21 Ιανουαρίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τρίτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr

ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (A ΤΡΙΜΗΝΟ 2012) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του 2009 - και σε

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια και Ζήτηση στην Ευρώπη

Προμήθεια και Ζήτηση στην Ευρώπη Φυσικό αέριο στην Αν. Μεσόγειο: Ελλάδα Η πύλη προς την Ευρώπη Δημήτριος Ε. Μανώλης, Διευθυντής Παρακολούθησης Διεθνών Έργων, ΔΕΠΑ Α.Ε. Ηράκλειο, 26 Μαΐου 2012 Προμήθεια και Ζήτηση στην Ευρώπη Ευρώπη(Ζήτηση)

Διαβάστε περισσότερα

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27 Gr Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11 10,5 UK 10,4 E 9,2 P 9,1 SK 7,9 F 7,0 EU 27 6,4 Euro area 6,0 SL 5,6 NL 5,4 CY 5,3 I 4,6 A 4,6 B 4,1 D 3,3 2,7 DK 2,5 FIN Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η 2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η παγκόσμια παραγωγή (= κατανάλωση + απώλειες) εκτιμάται σήμερα σε περίπου 10 Gtoe/a (10.000 Mtoe/a, 120.000.000 GWh/a ή 420 EJ/a), αν και οι εκτιμήσεις αποκλίνουν: 10.312

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην πέμπτη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 21 Δεκεμβρίου 2015 Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 210 6874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com

Ημερομηνία: 21 Δεκεμβρίου 2015 Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 210 6874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 21 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 210 6874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @PwC_Greece Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ξένα Χρηματιστήρια

1. Ξένα Χρηματιστήρια Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 804 21/12/2010 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Ξένα Χρηματιστήρια Σταθεροποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα H ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ ανήλθε στο 44% το 1995, θα έχει αυξηθεί κατά 65% μέχρι το 2025 και έως και 80% για το φυσικό αέριο. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Είναι γεγονός ότι τις πρόσφατες περιόδους ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, μέσα από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών & Μελετών Κρατίνου 11,

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

: 2008-2009 2008 2009 15 2013

: 2008-2009 2008 2009 15 2013 Οι τράπεζες του αύριο Ανδρέας Παπαδόπουλος ιευθυντής Στρατηγικής Οµίλου 15 Μαΐου 2013 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε σηµείου αυτής της έκδοσης, η αποθήκευση για οποιαδήποτε µελλοντική χρήση της,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ)» με κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση" Θεματική Ενότητα 2 ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΙΜΗ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΑΓΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΙΜΗ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΑΓΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΑΓΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΙΜΗ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙ Α ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΩ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το παρόν άρθρο αποτελεί το πρώτο μέρος μιας εισαγωγής στην έννοια και στην εξέταση της ενεργειακής ασφάλειας. Ο όρος αυτός έχει πολλές διαστάσεις είναι εξαιρετικά πολυσύνθετου και δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1

Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Συνοπτικό συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Οκτώβριος 2008 1. Η κρίση είναι αμερικανική και όχι παγκόσμια. Όμως γίνεται παγκόσμια αν δεν αντιμετωπιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Financial Report. Δευτέρα 24-06-2013

Weekly Financial Report. Δευτέρα 24-06-2013 Weekly Financial Report Δευτέρα 24-06-2013 Το ESM σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις των χωρών, θα αναλάβει την ανακεφαλαιοποίηση κάθε συστημικής τράπεζας με τους και τους μετόχους να καλούνται να συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL H εγχώρια αγορά των Third Party Logistics - 3PL φαίνεται ότι παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης τη διετία 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση από την ΕΚΤ των επιτοκίων στο 0,5%. Ακόμη και αρνητικά επιτόκια;

Μείωση από την ΕΚΤ των επιτοκίων στο 0,5%. Ακόμη και αρνητικά επιτόκια; Weekly Financial Report Δευτέρα 06-05-2013 Η ΕΚΤ μείωσε το βασικό της επιτόκιο στο ιστορικά χαμηλό του 0,5% στην προσπάθειά της για έξοδο της Ευρωζώνης από την μεγαλύτερη ύφεση των τελευταίων 40 ετών.

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική 1. Διεθνές εμπόριο, Διεθνής Εμπορική Πολιτική και Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες και Θεσμοί 2. Μακροοικονομική Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Συνθήκες Προσφοράς και Ζήτησης Πετρελαίου

Οι Συνθήκες Προσφοράς και Ζήτησης Πετρελαίου Οι Συνθήκες Προσφοράς και Ζήτησης Πετρελαίου Στ. Παναγιώτου (panagiotou.s@gmail.com) Επισκέπτης Καθηγητής Ναυτιλιακής Οικονοµικής & ιεθνούς Εµπορίου στο Τµήµα Ναυτιλίας, Μεταφορών & Logistics του BCA London

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Μάιος 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Μάιος 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ Μάιος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σύμφωνα με τις οικονομετρικές εκτιμήσεις του ΚΟΕ, το η Κυπριακή οικονομία θα διέλθει περίοδο ύφεσης ως αποτέλεσμα της κρίσης χρέους που

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr 1 Αποτίµηση Θεµελιωδών Παραγόντων Αποτελεί τη σηµαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ιεθνείς οικονοµικές εξελίξεις Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, µε προοπτική µεσοπρόθεσµα, την επιβράδυνση της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα