Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον"

Transcript

1 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : ΧΡΗΣΗ : Ως φωτιστικό μέσο 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ, 17 ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, Ασπρόπυργος. Τηλέφωνα επείγουσας ανάγκης : , Υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά: Διευθυντής Πωλήσεων Πετρελαιοειδών, τηλ Ηλεκτρονική διεύθυνση συντάκτη του παρόντος Δελτίου : 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εύφλεκτο υγρό, κίνδυνος σχηματισμού εκρηκτικού μίγματος των ατμών με τον αέρα. Επικίνδυνες συγκεντρώσεις ατμών μπορεί να συσσωρευτούν σε χώρους με ελλιπή αερισμό και σχετικά αυξημένη θερμοκρασία. Οι ατμοί επικάθονται στο έδαφος, εκτείνονται σε μεγάλη απόσταση, ανάλογα με τη διεύθυνση του ανέμου, με πιθανότητα να συναντήσουν πηγή ανάφλεξης. Κίνδυνος συσσώρευσης ηλεκτροστατικών φορτίων στο υγρό, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν εμπρηστική ηλεκτρική εκκένωση. ΥΓΕΙΑ Το φωτιστικό πετρέλαιο περιέχει επικίνδυνα συστατικά σε επίπεδα τα οποία υπό συνθήκες καλής χρήσης και πρακτικής, θεωρείται ότι δεν προκαλούν βλάβη στην υγεία, εφόσον αποφεύγεται η εισπνοή ατμών και η επαφή με το δέρμα. Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος έκθεσης σε ατμούς φωτιστικού πετρελαίου, λόγω της σχετικά χαμηλής πτητικότητας. Όταν λαμβάνονται οι απαιτούμενες προφυλάξεις, οι κίνδυνοι για την υγεία ελαχιστοποιούνται εάν ληφθεί υπόψη ότι η αποθήκευση και οι χειρισμοί του προϊόντος γίνονται σε κλειστά συστήματα. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ρύπανση υδάτινου αποδέκτη με φωτιστικό πετρέλαιο, μπορεί να προκαλέσει θνησιμότητα σε υδρόβιους οργανισμούς. Ρύπανση του εδάφους με μεγάλες ποσότητες φωτιστικού πετρελαίου, πιθανόν να προκαλέσει διείσδυση μέρους του προϊόντος σε υδροφόρους ορίζοντες. 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Μίγμα παραφινικών, ναφθενικών, αρωματικών και ολεφινικών υδρογονανθράκων με 8 έως 16 άτομα άνθρακα στο μόριό τους. Οι υδρογονάνθρακες αυτοί, είναι κατά 70-80% παραφίνες και κυκλοπαραφίνες, 20-30% αλκυλοβενζόλια και αλκυλοναφθαλίνια. Το ποσοστό των ολεφινών δεν υπερβαίνει το 5%. Το προϊόν δεν είναι ιχνηθετημένο. Επικίνδυνα συστατικά : αρωματικοί υδρογονάνθρακες ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 67/548/ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ενδεικτικά αναφέρονται : ναφθαλίνιο Αρ.CAS Ενδείξεις Κινδύνου : Καρκινογόνο Κατηγορίας 3, Xn Επιβλαβές, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον Φύση των ειδικών κινδύνων : R40, R22, R50/53 τριμεθυλοβενζόλιο 1,2,4 Αρ. CAS , Ενδείξεις Κινδύνου : Xn Eπιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον Φύση των ειδικών κινδύνων : R10, R20, R36/37/38, R51/53 1,3,5 Αρ. CAS Ενδείξεις Κινδύνου : Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον Φύση των ειδικών κινδύνων : R10, R37, R51/53 n-προπυλοβενζόλιο Αρ. CAS Ενδείξεις Κινδύνου : Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον Φύση των ειδικών κινδύνων : R10, R37, R65, R51/53 i-προπυλοβενζόλιο Αρ. CAS Ενδείξεις Κινδύνου : Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον Φύση των ειδικών κινδύνων : R10, R37, R65, R51/53 αιθυλοβενζόλιο Αρ. CAS Ενδείξεις Κινδύνου : F Πολύ εύφλεκτο, Xn Επιβλαβές, Φύση των ειδικών κινδύνων : R11, R20 βενζόλιο Αρ. CAS Ενδείξεις κινδύνου : F Πολύ εύφλεκτο, Καρκινογόνο Κατηγορίας 1, Τ Τοξικό Φύση των ειδικών κινδύνων : R11, R45, R48/23/24/25 σελίδα 1 από 7

2 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Απαραίτητη η απομόνωση της περιοχής από όλες τις πιθανές πηγές ανάφλεξης Ο χώρος όπου θα μεταφερθεί ο προσβληθείς πρέπει να είναι καλά αεριζόμενος Ο ρουχισμός προτού αφαιρεθεί, πρέπει να βραχεί με νερό για αποφυγή κινδύνου στατικού ηλεκτρισμού. ΔΕΡΜΑ Απομάκρυνση του προσβληθέντος από την περιοχή του περιστατικού Αφαίρεση του ρουχισμού Προσεκτικό πλύσιμο των σημείων που ήλθαν σε επαφή με το υγρό, με κρύο νερό και σαπούνι Αν το δέρμα είναι απλά ξηρό, προσεκτική επάλειψη με αλοιφή λανολίνης Αν το δέρμα έχει φουσκάλες και δείχνει φλογωμένο (χημικό έγκαυμα), προσεκτικό πλύσιμο με αποστειρωμένο νερό και άμεση κλήση Ιατρικής Βοήθειας (θεραπεία όπως στην περίπτωση θερμικού εγκαύματος). ΜΑΤΙΑ Απομάκρυνση του προσβληθέντος από την περιοχή του περιστατικού Προσεκτικό πλύσιμο των ματιών με άφθονο τρεχούμενο νερό για 15 κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά Κλήση Ιατρικής Βοήθειας. Παραπομπή σε οφθαλμίατρο αν ο πόνος ή ο ερεθισμός εξακολουθεί μετά την πλύση Να ΜΗΝ χορηγηθεί κολλύριο ή άλλο υγρό χωρίς ιατρική έγκριση. ΚΑΤΑΠΟΣΗ Μεταφορά του προσβληθέντος σε περιβάλλον ήσυχο, δροσερό, με καλό αερισμό Να ΜΗΝ αναγκασθεί σε έμετο (κίνδυνος πνευμονικών επιπλοκών) Κλήση Ιατρικής Βοήθειας Εάν κριθεί ότι πρέπει να γίνει πλύση στομάχου, αυτό πρέπει να γίνει μόνο μετά από ενδοτραχειακή διασωλήνωση λόγω κινδύνου εισρόφησης υγρού στους πνεύμονες και πρόκλησης πνευμονικού οιδήματος. ΕΙΣΠΝΟΗ Μεταφορά του προσβληθέντος σε περιβάλλον ήσυχο, δροσερό, με καλό αερισμό Α. Αν διατηρεί τις αισθήσεις του : Κλήση Ιατρικής Βοήθειας Β. Αν δεν έχει τις αισθήσεις του ή τις διατηρεί αλλά αναπνέει με δυσκολία : Άμεση κλήση Ιατρικής Βοήθειας Παροχή οξυγόνου Αν κριθεί αναγκαίο, εξωτερικές καρδιακές μαλάξεις Γ. Αν δεν αναπνέει : Τεχνητή αναπνοή Άμεση κλήση Ιατρικής Βοήθειας Εφόσον η αναπνοή επανέλθει, γίνεται παροχή οξυγόνου Αν κριθεί αναγκαίο, εξωτερικές καρδιακές μαλάξεις 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Μικρής έκτασης φωτιές, αντιμετωπίζονται με χρήση αφρού, ξηρής σκόνης, διοξειδίου του άνθρακα ή άμμου Μεγάλης έκτασης φωτιές αντιμετωπίζονται με χρήση αφρού από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό Απαραίτητη η χρήση νερού ΜΟΝΟ για ψύξη των δεξαμενών και των δοχείων που εκτίθενται στη φωτιά Οι διάδρομοι διαφυγής, πρέπει να είναι ελεύθεροι. 6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Απομόνωση της διαρροής Εκκένωση της περιοχής από τα άτομα που δεν εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του περιστατικού Απορρόφηση της διαρρέουσας ποσότητας φωτιστικού πετρελαίου σε άμμο ή άλλο αδρανές υλικό, έκπλυση με νερό Να ΜΗΝ γίνεται χρήση εύφλεκτων υλικών (ροκανίδια, ρινίσματα ή κομμάτια υφάσματος) Απομάκρυνση των μολυσμένων υλικών σε κατάλληλα δοχεία σφραγισμένα μέχρι τη διάθεσή τους σελίδα 2 από 7

3 ΠΡΟΣΟΧΗ! Να αποφεύγεται η έκπλυση προς συστήματα αποχέτευσης Σε περίπτωση διαρροής ή λιμνάσματος χωρίς φωτιά, με πιθανότητα εξάτμισης σημαντικού ποσοστού, χρήση νερού υπό μορφή σπρέι για διασκόρπιση των εκλυόμενων ατμών και προστασία του προσωπικού που προσπαθεί να σταματήσει τη διαρροή Σε περίπτωση διαρροής μεγάλης έκτασης, ενημέρωση των γύρω κατοίκων που εκτιμάται ότι κινδυνεύουν περισσότερο, ανάλογα με τη διεύθυνση του ανέμου, για το ενδεχόμενο φωτιάς ή έκρηξης Ενημέρωση των τοπικών αρχών σε περίπτωση ανάμιξης του προϊόντος με το έδαφος, το νερό ή τη βλάστηση. ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Η διαρροή στη θάλασσα από πλοίο, αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα του Πρωτοκόλλου 1978 της Διεθνούς Σύμβασης 1973 «Πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία» (MARPOL 73/78) και τις τροποποιήσεις του Η διαρρέουσα ποσότητα φωτιστικού πετρελαίου, περιορίζεται με χρήση πλωτών φραγμάτων Ενημέρωση του λιμενικού, των πλησιέστερων λιμανιών, των τοπικών αρχών και της ιδιοκτησίας του πλοίου για το συμβάν. 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Θερμοκρασία φόρτωσης / εκφόρτωσης / αποθήκευσης : Περιβάλλοντος Παραγωγή και διακίνηση του προϊόντος μέσω κλειστών συστημάτων, προς αποφυγή κινδύνου για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η συντήρηση των αποθηκευτικών χώρων, πρέπει να ακολουθούν τους Διεθνείς Κώδικες και τη σχετική Νομοθεσία Τα δοχεία αποθήκευσης του προϊόντος πρέπει να βρίσκονται σε χώρο με καλό αερισμό, μακριά από οξειδωτικά μέσα, πηγές θερμότητας ή οποιαδήποτε άλλη πηγή ανάφλεξης και να προστατεύονται από φυσική ζημιά Σε περίπτωση έκλυσης ατμών υψηλών συγκεντρώσεων (σε περίπτωση αυξημένης θερμοκρασίας) απαιτούνται μετρήσεις στον αέρα, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μη υπέρβαση των ανώτατων ορίων έκθεσης Εγκατάσταση συστημάτων γενικού / τοπικού αερισμού όπου υπάρχει πιθανότητα δημιουργίας υψηλών συγκεντρώσεων ατμών φωτιστικού πετρελαίου - και δεν είναι δυνατόν να γίνουν τροποποιήσεις για διατήρηση των συγκεντρώσεων σε αποδεκτά επίπεδα Οι χώροι όπου ευρίσκονται αποθηκευμένες μεγάλες ποσότητες φωτιστικού πετρελαίου, πρέπει να διαθέτουν ειδική οργάνωση σε θέματα πρόληψης ατυχημάτων και περιορισμού των συνεπειών τους (συστήματα πυρόσβεσης,συστήματα διαχείρισης ασφάλειας, σχέδια έκτακτης ανάγκης), σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. Απαραίτητη η τήρηση των απαιτήσεων της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2009/424/ΕΚ, L138 της 28 ης Μαΐου 2009 «για τροποποίηση με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/760/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης των ελαίων για λυχνίες και των υγρών για αναπτήρες μπάρμπεκιου (grill lighters)». Σύμφωνα με την απόφαση αυτή τα έλαια για λυχνίες και τα υγρά για αναπτήρες μπαρμπεκιου με την επισήμανση R65 και προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό, συσκευάζονται ως την 1 η /12/2010 σε μαύρους αδιαφανείς περιέκτες που δεν υπερβαίνουν το ένα λίτρο. 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 8.1. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH),2002 : Έχει προταθεί η καθιέρωση ορίου 8ωρης έκθεσης 200 mg/m 3 (σύνολο ατμών υδρογονανθράκων) ΠΔ 90/99, ΦΕΚ 94Α/ για ναφθαλίνιο : οριακή τιμή 8ωρης έκθεσης 10 ppm για τριμεθυλοβενζόλιο (όλα τα ισομερή) : οριακή τιμή 8ωρης έκθεσης 25 ppm για ισοπροπυλοβενζόλιο : οριακή τιμή 8ωρης έκθεσης 50 ppm (Δερμα) ανώτατη οριακή τιμή έκθεσης 75 ppm για αιθυλοβενζόλιο : οριακή τιμή 8ωρης έκθεσης 100 ppm ανώτατη οριακή τιμή έκθεσης 125 ppm ΠΔ 127/2000, ΦΕΚ 111Α/ : για βενζόλιο : οριακή τιμή 8ωρης έκθεσης 1 ppm (Δ) 8.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ Αποφυγή κατάποσης, επαφής με τα μάτια, το δέρμα και εισπνοής ατμών φωτιστικού πετρελαίου. Ως πιο επικίνδυνη οδός έκθεσης θεωρείται η παρατεταμένη επαφή με το δέρμα. Στις συνήθεις συνθήκες είναι απίθανο να υπάρξει επικίνδυνη έκθεση σε ατμούς προϊόντος λόγω της σχετικά χαμηλής πτητικότητας. Πιθανότητα επαγγελματικής έκθεσης : Κατά τη διάρκεια διαφόρων εργασιών στα Διυλιστήρια (παραγωγή διακίνηση συντήρηση επιθεώρηση εξοπλισμού), τη λήψη και ανάλυση δειγμάτων του προϊόντος, καθώς και κατά τη φόρτωση και μεταφορά του. Απαραίτητη η διεξαγωγή μετρήσεων για τον ποσοτικό προσδιορισμό της επαγγελματικής έκθεσης, τον καθορισμό και την εκτίμηση του κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 338/2001 о. Η έκθεση μπορεί να μειωθεί σημαντικά με κατάλληλα μέτρα ελέγχου ανάλογα με την περίπτωση όπως συστήματα αερισμού, θέσπιση διαδικασιών, χρήση μέσων ατομικής προστασίας. σελίδα 3 από 7

4 Πιθανότητα έκθεσης καταναλωτή : Κατά την επαναπλήρωση των λυχνιών φωτισμού, λόγω άστοχων χειρισμών. Η έκθεση θεωρείται περιστασιακή και ελαχιστοποιείται με φυσικό αερισμό και χρήση αδιαπέραστων γαντιών. Πιθανότητα έμμεσης έκθεσης του κοινού : Λόγω εισπνοής ατμών του προϊόντος (κυρίως κοντά σε πηγές εκπομπών), μόλυνσης του νερού (μετά από εκτεταμένη διαρροή) και συγκέντρωσης στην τροφική αλυσίδα. Από τις τιμές log*κow των περισσοτέρων συστατικών του φωτιστικού πετρελαίου (3.3 - >6), εκτιμάται ότι λόγω βιοσυσσώρευσης υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν παραφίνες υψηλού μοριακού βάρους σε λαχανικά που αναπτύσσονται σε έδαφος που μολύνθηκε. Ευρήματα αρωματικών συστατικών (ναφθαλίνιο, μεθυλοναφθαλίνιο) συναντώνται σε ψάρια και οστρακοειδή όπου όμως μεταβολίζονται εκτεταμένα ώστε η πιθανότητα συσσώρευσης είναι αμελητέα ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο καθαρισμός, η επιθεώρηση και η συντήρηση των δεξαμενών αποθήκευσης φωτιστικού πετρελαίου, απαιτούν ειδικές διαδικασίες και προφυλάξεις όπως : έκδοση σχετικών αδειών εργασίας, άδειασμα δεξαμενών από αέρια (gas freeing), χρήση ζωνών ασφαλείας και ατομικών αναπνευστικών συσκευών αέρα. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κλειστούς χώρους όταν η συγκέντρωση του διαθέσιμου οξυγόνου είναι <20% κ.ό. Ο σχεδιασμός των μεθόδων εργασίας και των οργανωτικών μέτρων να είναι σύμφωνος με το άρθρο 5 του ΠΔ 338/2001 о Απαραίτητη η τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής και η επίβλεψη της υγείας σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΠΔ 338/2001 о ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (σύμφωνα με την Οδηγία 89/686/ΕΟΚ και τις τροποποιήσεις της) Όταν υπάρχει περίπτωση επαφής με το δέρμα, επιβάλλεται η χρήση αδιαπέραστων γαντιών κατά προτίμηση νιτριλίου ή νεοπρενίου (ΕΝ374, 388, 407, 420) κατάλληλου προστατευτικού ρουχισμού (ΕΝ340, 365, 466, 467) και υποδημάτων ασφαλείας. Χρήση γυαλιών (goggles) ή προσωπίδων (face shields) για την προστασία των ματιών (ΕΝ166, GR 13464). Χρήση μασκών πλήρους προσώπου με φίλτρα για υδρογονάνθρακες σε περιπτώσεις μικροδιαρροών (ΕΝ136 και 141 αντίστοιχα). Κατά τις εργασίες καθαρισμού και ελέγχου εξοπλισμού, καθώς και σε περιστατικά διαρροής μεγάλης έκτασης, χρήση αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών αέρα (ΕΝ137) και πλήρους ενδυμασίας (αδιαπέραστη στολή, μπότες, γάντια). Σε περίπτωση αντιμετώπισης φωτιάς μεγάλης έκτασης, απαραίτητη η χρήση πυράντοχων στολών (ΕΝ469, 1486) και αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών αέρα (ΕΝ137). ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο προστατευτικός ρουχισμός πρέπει να πλένεται καλά μετά από κάθε χρήση εάν έλθει σε επαφή με το προϊόν. Τα υποδήματα που έχουν εμποτιστεί με το προϊόν πρέπει να πετώνται. Συνιστάται η εγκατάσταση ντους ασφαλείας και οφθαλμοπλυντρίδων στους χώρους εργασίας ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Εκπομπές προς την ατμόσφαιρα συστατικών του φωτιστικού πετρελαίου μπορεί να οφείλονται σε πιθανή διαφυγή των πτητικότερων από αυτά, κατά τη διαδικασία παραγωγής και διακίνησής του. Πιθανή απελευθέρωση φωτιστικού πετρελαίου σε υδάτινο αποδέκτη, προέρχεται από περιστατικό εκτεταμένης διαρροής ή απώλειες από δεξαμενές. Τα λιγότερο πτητικά συστατικά θα παραμείνουν στο υδάτινο περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιπλέοντας στην επιφάνεια. Αν και τα συστατικά του προϊόντος (C 9-C 16) είναι βιοαποικοδομήσιμα, θεωρείται ότι στις περισσότερες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων των διυλιστηρίων, τα μεγαλύτερου μοριακού βάρους, περιέχονται στη λάσπη λόγω της υδροφοβικής τους φύσης. Τα αρωματικά συστατικά, ως περισσότερο υδατοδιαλυτά, περιέχονται στα υγρά απόβλητα των Διυλιστηρίων. Μεγάλης έκτασης διαρροές, μπορεί να μολύνουν το περιβάλλον του εδάφους για μεγάλο διάστημα διότι η διαδικασία απορρόφησης επιβραδύνει τη βιοαποικοδόμηση των υδρογονανθράκων. 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Υγρό, διαυγές και αχυρόχρωμο με χαρακτηριστική οσμή. Απόσταξη*, % κ.ό. : Απόσταγμα στους 225 ο C : ελαχ. 50 Τέλος απόσταξης, ο C : μεγ. 300 Πυκνότητα* στους 15 ο C, Κg/m 3 : μεγ. 824 Διαλυτότητα στο νερό (20 ο C) : αδιάλυτο Σημείο ανάφλεξης*, ο C : ελαχ. 40 Θερμοκρασία αυτανάφλεξης, ο C : 210 Κατώτερο Όριο Εκρηκτικότητας, % κ.ό : 0.7 Ανώτερο Όριο Εκρηκτικότητας, % κ.ό : *Κow : Συντελεστής Κατανομής Οκτανόλης / Νερού. о ΠΔ 338/2001 : «Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες», ΦΕΚ 227Α/2001 * Σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ΦΕΚ122Α/70 και 1736Β/2007 σελίδα 4 από 7

5 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Θερμική σταθερότητα : σταθερό Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται : πηγές θερμότητας, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται : ισχυρά οξειδωτικά μέσα (υγρό χλώριο, πυκνό οξυγόνο), ισχυρά οξέα, αλκάλια, αλογόνα Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης : Δεν αποσυντίθεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Επικίνδυνα προϊόντα θερμικής διάσπασης : Μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, διοξείδιο του θείου, άκαυστοι υδρογονάνθρακες, σωματίδια 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Για την άμεση τοξικότητα του φωτιστικού πετρελαίου, αναφέρονται ενδεικτικά οι τιμές : LD (1) 50 (δέρμα, κουνέλια) > 2000 mg/κg LD (1) 50 (κατάποση, αρουραίοι) > 5000 mg/κg LC (2) 50 (εισπνοή, 4hr, αρουραίοι) > 5 mg/l Δεν έχει διαπιστωθεί καρκινογόνος ή μεταλλαξιογόνος δράση. ΔΕΡΜΑ Συχνή ή παρατεταμένη επαφή με το δέρμα, προκαλεί ερεθισμό ακολουθούμενο από ξεφλούδισμα, χημικό έγκαυμα και πιθανόν δερματίτιδα, λόγω αφαίρεσης του φυσικού στρώματος λίπους. ΜΑΤΙΑ Επαφή του υγρού με τα μάτια προκαλεί παροδικό ερεθισμό Έκθεση σε νέφος σταγονιδίων φωτιστικού πετρελαίου προκαλεί επίσης παροδικό ερεθισμό ενώ παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις ατμών, μπορεί να προκαλέσει επευφυκίτιδα. ΕΙΣΠΝΟΗ Σε συνήθεις θερμοκρασίες οι συγκεντρώσεις ατμών του προϊόντος δεν θεωρούνται επικίνδυνες Σε περίπτωση εισπνοής ατμών φωτιστικού πετρελαίου επέρχεται ερεθισμός της άνω αναπνευστικής οδού Έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις ατμών ή νέφους σταγονιδίων φωτιστικού πετρελαίου ακόμη και για λίγα λεπτά, προκαλεί ζάλη, πονοκέφαλο, ναυτία, ίλιγγο Παρατεταμένη έκθεση σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις ατμών, επιφέρει γρήγορα ναρκωτική δράση που οδηγεί σε απώλεια αισθήσεων, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να επέλθει θάνατος από ασφυξία, λόγω παράλυσης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. ΚΑΤΑΠΟΣΗ Απορροφάται αργά από το πεπτικό σύστημα και προκαλεί ερεθισμό στο στόμα, το λάρυγγα και τη γαστρεντερική οδό. Σε περίπτωση κατάποσης μεγάλης ποσότητας φωτιστικού πετρελαίου (κατόπιν αστοχίας), επέρχονται διαταραχές στο γαστεντερικό σύστημα συνοδευόμενες από σπασμούς και κώμα. Είναι δυνατό να προκληθεί έμετος αλλά αυτό να ΜΗΝ επιδιώκεται. Εισρόφηση υγρού στους πνεύμονες (απευθείας ή μετά από έμετο), προκαλεί πνευμονικό οίδημα ή πνευμονία. 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το φωτιστικό πετρέλαιο ερχόμενο σε επαφή με υδάτινο αποδέκτη, δημιουργεί στρώμα υδρογονανθράκων που επιπλέει στην επιφάνειά του, με κυριότερη διεργασία την εξάτμιση των ελαφρύτερων συστατικών. Είναι πιθανόν ορισμένοι υδρογονάνθρακες μεγαλύτερου μοριακού βάρους να απορροφηθούν ως ίζημα. Στον αέρα οι υδρογονάνθρακες που είναι συστατικά του φωτιστικού πετρελαίου, αντιδρούν γρήγορα με υδροξυλικές ρίζες, με χρόνο ημιζωής που κυμαίνεται από 0.2 έως 1.5 ημέρες (για τα αρωματικά συστατικά C 16 και το αλκυλοβενζόλιο C 9 αντίστοιχα). Ενδεικτικές τιμές οξείας υδρόβιας τοξικότητας (μέθοδος WAF = Water Accommodated Fraction) : (1) Θανάσιμη δόση για το 50% των πειραματόζωων (Lethal Dose) (2) Θανάσιμη συγκέντρωση για το 50% των πειραματόζωων (Lethal Concentration) σελίδα 5 από 7

6 ψάρια 96 hr, LL 50* mg/l, NOEL 4.5 mg/l δαφνία 48 hr, EL 50 ** 1-89 mg/l φύκη 72 hr, IrL 50*** mg/l Σε περιπτώσεις ρύπανσης υδάτινου αποδέκτη με μεγάλες ποσότητες φωτιστικού πετρελαίου, πιθανόν να επέλθει θνησιμότητα στους υδρόβιους οργανισμούς και μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Η τοξικότητά του οφείλεται κυρίως στις κυκλοπαραφίνες και δευτερευόντως στην παρουσία αλκυλοβενζολίων. Υπάρχει τάση βιοσυσσώρευσης αν και είναι πιθανόν οι μεταβολικές διεργασίες να μειώσουν τη βιοσυγκέντρωση. Οι τιμές logκow κυμαίνονται από 3.3 έως >6 ενώ οι τιμές του συντελεστή βιοσυγκέντρωσης (BCF ) για περίοδο 112 ημερών σε πέστροφες μετρήθηκαν στο εύρος Η βιοαποικοδόμηση στο νερό θεωρείται δευτερεύουσα διεργασία. Σε περίπτωση ελευθέρωσης στο έδαφος μικρών ποσοτήτων προϊόντος, ένα σημαντικό ποσοστό των πτητικότερων υδρογονανθράκων θα εξατμισθεί ενώ το υπόλοιπο απορροφάται από τα ανώτερα αερόβια στρώματα του εδάφους, όπου παρουσιάζει χαμηλή κινητικότητα. Σε περίπτωση ρύπανσης του εδάφους με μεγάλες ποσότητες φωτιστικού πετρελαίου, το μεγαλύτερο ποσοστό θα εισχωρήσει στα αναερόβια στρώματα του εδάφους με πιθανότητα εισόδου σε υδροφόρους υπόγειους ορίζοντες. 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΕΞΑΛΕΙΨΗ) Εάν υπάρξει ανάγκη διάθεσης / εξάλειψης του προϊόντος (π.χ. μετά από λίμνασμα ή καθαρισμό δεξαμενής) αυτή θα γίνει με καύση, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία και την έγκριση των τοπικών αρχών. Τα υλικά που έχουν μολυνθεί πολύ, πρέπει να αποτεφρώνονται. Να μην απορρίπτεται σε υπονόμους. 14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Συνήθη Μέσα Μεταφοράς : Βυτιοφόρα οχήματα, τραίνα, δεξαμενόπλοια Θερμοκρασία Μεταφοράς : Περιβάλλοντος Οδική / Σιδηροδρομική Μεταφορά : ADR/RID (1) 2003, ΠΔ 104/99 (2) και τροποποιήσεις αυτού (ΦΕΚ 509Β/2000 και 1232Β/2001), Οδηγίες 94/55/ΕΚ (2) και 96/49/ΕΚ (3) και τροποποιήσεις αυτών. Κλάση : 3 Κωδικός Ταξινόμησης : F1 Ομάδα Συσκευασίας : ΙΙI Ετικέτα : 3 Αριθμ. Αναγνώρισης κινδύνου : 30 Σύμβολο : φλόγα μαύρη ή άσπρη σε κόκκινο φόντο στο κάτω άκρο του βυτίου Ηνωμένα Έθνη : αρ Θαλάσσια Μεταφορά : IMDG-IMO (4) Code 2002 και ΠΔ405/96 (5) και τροποποιήσεις αυτών Κλάση : 3.3 Αριθμός Συσκευασίας: ΙΙΙ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ/ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 67/548/ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Σύμβολα και ενδείξεις κινδύνου Εύφλεκτο F Επιβλαβές Xn Επικίνδυνο για το περιβάλλον Ν Φύση των ειδικών κινδύνων R10, R38, R65, R66, R51/ * LL 50 : Θανατηφόρο φορτίο για το 50% του πληθυσμού ** EL 50 : Φορτίο που προκαλεί επιπτώσεις στο 50% του πληθυσμού *** IrL 50 : Φορτίο που εμποδίζει κατά 50% το ρυθμό ανάπτυξης NOEL : No Observed Effect Level Κow : Συντελεστής Κατανομής Οκτανόλης / Νερού BCF : Bioconcentration Factor (1) ADR : Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων RID : Κανονισμοί για τη Διεθνή Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (2) ΠΔ 104/99, ΦΕΚ 113Α/99 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21 ης /11/1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών Μελών, σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, L 319» (3) Οδηγία 96/49/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών Μελών, σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, L 235/1996 (4) IMDG IMO Code : Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (5) ΠΔ 405/96, ΦΕΚ 272Α/96 «Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικίνδυνων υλικών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης» σελίδα 6 από 7

7 Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης S2 Μακριά από παιδιά S23 Να μην αναπνέετε ατμούς S24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα S43 Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιείτε αφρό, ξηρή σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα. Να μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό. S61 Αποφεύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας S62 Σε περίπτωση καταπόσεως να μην προκληθεί έμετος, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του ΠΡΟΣΟΧΗ! Συμφωνα με την απόφαση 2009/424/EK της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 28 ης Μαΐου 2009 : α)τα έλαια για λυχνίες που φέρουν την επισήμανση R65 και προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό πρέπει να φέρουν με τρόπο ευδιάκριτο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο την ακόλουθη ένδειξη : «Οι λυχνίες που περιέχουν το υγρό αυτό πρέπει να παραμένουν μακριά από τα παιδιά» και έως την 1/12/2010 «Μια μόνο σταγόνα ελαίου για λυχνίες ή ακόμη και το πιτσίλισμα του φυτιλιού των λυχνιών μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονική βλάβη που να απειλεί τη ζωή» β) Τα υγρά για αναπτήρες μπάρμπεκιου που φέρουν την επισήμανση R65 και προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό πρέπει να φέρουν με τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο έως την 1/12/2010 την ακόλουθη ένδειξη «Μια μόνο σταγόνα υγρού για αναπτήρες μπάρμπεκιου μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονική βλάβη που να απειλεί τη ζωή» 16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 16.1 Πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας : R10 Εύφλεκτο (1,2,4- και 1,3,5 τριμεθυλοβενζόλιο, n-και i-προπυλοβενζόλιο, προϊόν) R11 Πολύ εύφλεκτο (αιθυλοβενζόλιο, βενζόλιο) R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται (1,2,4 τριμεθυλοβενζόλιο, αιθυλοβενζόλιο) R22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως (ναφθαλίνιο) R37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα (1,3,5 τριμεθυλοβενζόλιο, n- και i-προπυλοβενζόλιο) R38 Ερεθίζει το δέρμα (προϊόν) R36/37/38 Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα (1,2,4-τριμεθυλοβενζόλιο) R40 Ύποπτο καρκινογένεσης (ναφθαλίνιο) R45 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο (βενζόλιο) R48/23/24/25 Τοξικό : κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως (βενζόλιο) R65 Επιβλαβές : μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση καταπόσεως (n- και i- προπυλοβενζόλιο, προϊόν) R66 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο (προϊόν) R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον (ναφθαλίνιο ) R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον (1,2,4- και 1,3,5 τριμεθυλοβενζόλιο, n- και i- προπυλοβενζόλιο, προϊόν) Συνιστώμενοι περιορισμοί χρήσης Απαραίτητη η τήρηση των απαιτήσεων της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2009/424/ΕΚ, L138 σε ότι αφορά τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης των ελαίων για λυχνίες και των υγρών για αναπτήρες μπάρμπεκιου (grill lighters). Συμφωνα με την απόφαση αυτή το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε διακοσμητικά αντικείμενα, σε είδη για αστεϊσμούς και σε ατομικά παιχνίδια και δεν πρέπει να διατίθεται στην αγορά εάν περιέχει χρωστικές ουσίες. Οι διακοσμητικές λυχνίες για πώληση στο ευρύ κοινό μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον τηρούν το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ Να μην γίνεται χρήση του φωτιστικού πετρελαίου ως μέσο καθαρισμού ή διαλυτικό Οδηγίες για την εκπαίδευση Οι πληροφορίες αυτού του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση 16.4 Βασικές πηγές για τη σύνταξη του παρόντος δελτίου Η αναφερόμενη νομοθεσία στις ανωτέρω παραγράφους καθώς και υλικό από Διεθνείς Οργανισμούς σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις το οποίο είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο. Το παρόν δελτίο, είναι σύμφωνο με τη δομή που απαιτείται από τον Κανονισμό REACH 1907/2006, L396 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και θα αναθεωρηθεί εκ νέου στο προσεχές μέλλον με την προσάρτιση των σεναρίων έκθεσης Σημείωση Οι παραπάνω πληροφορίες και συστάσεις αφορούν μόνο το συγκεκριμένο υλικό, όπως προσδιορίζεται πιο πάνω και μπορεί να μην ισχύουν για το ίδιο υλικό αν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο υλικό ή σε οποιαδήποτε διεργασία. Είναι ακριβείς και αξιόπιστες σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. Ωστόσο η ΕΛ.ΠΕ Α.Ε. δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και αξιοπιστία τους και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για απώλειες ή ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση του παραπάνω υλικού. Οι παραπάνω πληροφορίες και συστάσεις παρέχονται στο χρήστη / καταναλωτή για να τις έχει υπόψη του ώστε αυτός να υπολογίσει και να κρίνει αν ικανοποιείται από την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών και συστάσεων για την συγκεκριμένη χρήση του υλικού. σελίδα 7 από 7

Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 91770-15-9, 64742-81-0 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 294-799-5, 265-184-9 (αντίστοιχα) ΧΡΗΣΗ : Καύσιμο ειδικών προδιαγραφών, χρησιμοποιούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 86290-81-5 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 289-220-8

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 86290-81-5 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 289-220-8 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 86290-81-5 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 289-220-8 ΧΡΗΣΗ : Ως καύσιμο σε κινητήρες εσωτερικής καύσης, που λειτουργούν με σύστημα επιβαλλόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΖΟΥΤ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ RME380, 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 92045-14-2 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 295-396-7 ΧΡΗΣΗ : Καύσιμο ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 68476-85-7 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 270-704-2 ΧΡΗΣΗ : Ως καύσιµο σε οχήµατα µε µηχανή υγραερίου σχεδιασµένη να λειτουργεί µε καύσιµο

Διαβάστε περισσότερα

Για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝ : ΚΩ ΙΚΟΣ Μ.Ο.(Ε.) :88100 Ασφαλτος 80/100 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ : ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε ΑΓΙΟΙ ΘΕΟ ΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑ Τ.Θ. 23 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 1.3 1.4 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός VIVESPRAY VIVESPRAY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΒΑΣΗ ΛΕΥΚΗ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ, ΣΑΤΙΝΕ) 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Οικολογικά χρώματα υδατικής βάσης.

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος προϊόντος Αριθμός εγγραφής REACH Αριθμός CAS Τύπος Προϊόντος ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 08-06-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FENDONA 6 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 10 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝ Ονομασία προϊόντος: MOBILTEMP SHC 100 Περιγραφή προϊόντος: Συνθετικές πρώτες ύλες και πρόσθετα Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 11 o{ 2.3 : Τοξικά αέρια 8 : Διαβρωτικές ουσίες Κίνδυνος MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία :

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/ΕΕ ) ΔΑΥΛΙΤΙΝΗ ΝΕΑ 5/46,4 DP Έκδοση 2 η /04.10.2011 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

NOTRAC 0,005 WAX BLOCK BAIT

NOTRAC 0,005 WAX BLOCK BAIT ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NOTRAC 0,005 WAX BLOCK BAIT ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚ: Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (όπως τροποποιήθηκε) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ιούνιος 2013 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα