Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα. Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα. Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704"

Transcript

1 Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704 Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής κ. Ιωάννης Α. Βενέτης Ιούνιος

2 Περίληψη: Σε παγκόσμια κλίμακα αλλά και εντός των ελληνικών συνόρων κερδίζει συνεχώς έδαφος η άποψη, τόσο από το καταναλωτικό κοινό όσο και από την πλευρά των πολιτικών παραγόντων, ότι οι τιμές της λιανικής βενζίνης δεν αντανακλούν το κόστος του αργού πετρελαίου. Συγκεκριμένα υπάρχει διάχυτη η πεποίθηση ότι οι τιμές της βενζίνης αποκρίνονται ασύμμετρα στις μεταβολές της τιμής του αργού πετρελαίου-ενώ δηλαδή οι αυξήσεις περνούν άμεσα στις τιμές, δεν ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση μείωσης των τιμών του αργού πετρελαίου. Με αφορμή αυτήν την άποψη, ελέγξαμε για ύπαρξη ασύμμετρων αποκρίσεων της τιμής της βενζίνης με δεδομένα για την Ελλάδα από την περίοδο 30 Σεπτεμβρίου του 2002 έως τις 15 Απριλίου του Βρήκαμε ότι, θετικές ασυμμετρίες στην τιμή ισορροπίας (όταν η τιμή της αμόλυβδης είναι πάνω από την τιμή ισορροπίας όπως αυτή ορίζεται από την τιμή του πετρελαίου) εμμένουν και δεν τείνουν να εξαλειφθούν, ενώ αντιθέτως, αρνητικές αποκλίσεις της τιμής της αμόλυβδης από την «δίκαιη» τιμή της τείνουν να εξαλειφθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η διαπίστωση αυτή μπορεί να ερμηνευτεί από τα χαρακτηριστικά που διέπουν την ελληνικά αγορά πετρελαιοειδών και περιορίζουν την ανάπτυξη του ανταγωνισμού-ο εφοδιασμός των επιχειρήσεων λιανικής εμπορίας γίνεται για παράδειγμα με την χρήση συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας μεταξύ πρατηριούχων και εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών-που περιλαμβάνουν περιοριστικούς του ανταγωνισμού όρους στη διακίνηση των εμπορευμάτων. Αναφορικά με τους λόγους της ασύμμετρης απόκρισης των τιμών λιανικής βενζίνης, εκτός από τις αιτίες που αναφέρονται στην κλασσική Βιβλιογραφία (Δύναμη της αγοράς, δαπανηρή προσαρμογή της παραγωγής και των αποθεμάτων, κόστη έρευνας κτλ) αναφερθήκαμε και σε δευτερεύουσες αιτιάσεις οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν εξίσου σημαντικές (η ύπαρξη μελλοντικών συμβολαίων, η σχετική ζήτηση, η επιλογή λογιστικών πρακτικών, η επίδραση των οικονομικών κύκλων και των δομικών αλλαγών). Επιπλέον, αναφερθήκαμε στις κυριότερες από την πληθώρα των σχετικών μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως και ειδικότερα στα υποδείγματα που έχουν προταθεί ως καταλληλότερα για την ανάλυση του ζητήματος της ασύμμετρης απόκρισης των 2

3 λιανικών τιμών της βενζίνης αλλά και στους λόγους για τους οποίους αυτά δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα. 3

4 Ευχαριστίες Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους καθηγητές μου, ειδικά την κ. Α. Ζερβογιάννη και τον κ. Α Πολυμένη για το γνωστικό υπόβαθρο που μου προσέφεραν σε όλη την διάρκεια των σπουδών μου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ιδιαίτερα τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Ι. Βενέτη για το αξιοσημείωτο ενδιαφέρον του και την πολύτιμη συνεισφορά του για την ολοκλήρωση της Διπλωματικής μου εργασίας. 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Τύποι Υστέρησης Θεωρητικοί παράγοντες δημιουργίας ασύμμετρης σχέσης στις τιμές βενζίνης / πετρελαίου Δύναμη της αγοράς / Μη ανταγωνιστικές πρακτικές/ Φόβος για αποτυχία του συντονισμού (Co-ordinaion Failure) Η υπόθεση της δημιουργίας υστερήσεων εξαιτίας των δαπανηρών προσαρμογών στην παραγωγή και στα αποθέματα Κόστη Έρευνας (Search Cos)/ Το πρόβλημα εξαγωγής σήματος (signalexrac problem) Κόστη Τιμοκαταλόγων (Menu Coss) Απόκριση των καταναλωτών / Φόβος των επιχειρήσεων για την αντίδραση των καταναλωτών μετά από την μεταβολή της τιμής πώλησης Η επίδραση της επιλογής διαφόρων λογιστικών στην διαμόρφωση της ασυμμετρίας Ο αντίκτυπος της ύπαρξης μακροχρόνιων συμβολαίων / μακροχρόνιων σχέσεων με τους καταναλωτές Η διακριτή (discree) άφιξη των πληροφοριών της αγοράς στα άτομα που ασκούν την τιμολογιακή πολιτική Η επίδραση του παράγοντα της σχετικής ζήτησης (relaive demand) Ο αντίκτυπος της ενσωμάτωσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας (exchange rae) Η πολιτικο-οικονομική υπόθεση / ελέγχεται μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας Η υπόθεση των αυθαίρετων χρεώσεων στις συναλλαγές σε ένα περίπλοκο σύστημα διανομής της βενζίνης Η επίδραση των οικονομικών κύκλων στη διαφοροποίηση των τιμών βενζίνης και πετρελαίου Ο αντίκτυπος των δομικών αλλαγών στην ύπαρξη σημαντικών αποκλίσεων ανάμεσα στις τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων Εμπειρικές μελέτες σχετικά με την πιθανή ασύμμετρη σχέση των τιμών βενζίνης/ πετρελαίου Εφαρμογές με στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο (UK) Εφαρμογές με στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (USA) Η μελέτη των Borensein, Cameron και Gilber (1997) Η μελέτη των Balke, Brown και Yucel (1998) Η μελέτη του Ronald N. Johnson (2002) Η μελέτη των Karrenbrock (1991) Η μελέτη των Akarca και Andrianacos (1998) Εφαρμογή με δεδομένα από την αγορά βενζίνης του Καναδά Εφαρμογή με δεδομένα από την αγορά βενζίνης της Σουηδίας Εφαρμογή με βάση τα Ελληνικά δεδομένα Η Ελληνική αγορά πετρελαιοειδών

6 6. Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Βιβλιογραφία

7 1. Εισαγωγή Ο μεγάλος βαθμός εξάρτησης του σύγχρονου βιομηχανικού κόσμου από τον «μαύρο χρυσό» έχει ωθήσει πολλούς οικονομολόγους στην αναλυτική μελέτη των τιμών του πετρελαίου και των υποπροϊόντων του. Συγκεκριμένα, υπάρχει διάχυτη η πεποίθηση ότι οι τιμές των παραγώγων του πετρελαίου δεν αντανακλούν το πραγματικό κόστος παραγωγής, δηλαδή την τιμή του αργού πετρελαίου και ότι οι τιμές τις βενζίνης αποκρίνονται ασύμμετρα στα σοκ τιμής του αργού πετρελαίου Τύποι Υστέρησης Ο J.D. Karrenbrock (1991), στην ανάλυση του προσπάθησε να ορίσει την έννοια των ασύμμετρων μεταβολών της τιμής της βενζίνης και να προσδιορίσει τους πιθανούς τύπους ασυμμετρίας. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, οι μεταβολές στην λιανική τιμή ορίζονται ως ασύμμετρες εάν μια αύξηση στην τιμή χονδρικής επηρεάζει την τιμή λιανικής διαφορετικά από μια ισόποση αντίστοιχη μείωση. Σύμφωνα με τον Karrenbrock, υφίστανται τρεις τύποι ασυμμετρίας. Ο πρώτος τύπος σχετίζεται με την διάρκεια του χρόνου στον οποίο μια μεταβολή της χονδρικής τιμής κάνει να καταλήξει στο επίπεδο λιανικής. Στην περίπτωση αυτή, μια αύξηση στην τιμή χονδρικής μπορεί να μεταβιβάζεται πιο σύντομα στο λιανικό επίπεδο από μια ισόποση μείωση στην τιμή χονδρικής. Επιπλέον, μπορεί να συμβαίνει και το αντίστροφο. Η δεύτερη μορφή ασυμμετρίας αναφέρεται στην ποσότητα της μεταβολής της τιμής χονδρικής η οποία περνά στον τελικό καταναλωτή. Για παράδειγμα, μια αύξηση στην τιμή χονδρικής κατά 10 σέντς μπορεί να οδηγήσει σε μια αύξηση στην τιμή λιανικής κατά 7.5 σέντς, ενώ μια ισόποση μείωση της τιμής χονδρικής μπορεί να οδηγήσει σε μια μείωση στην τιμή λιανικής κατά 5 σέντς. Ο τρίτος τύπος ασυμμετρίας αποτελεί έναν συνδυασμό της χρονικής διάρκειας και της ποσότητας προσαρμογής. Ο τύπος της απόκρισης της λιανικής τιμής μπορεί να είναι διαφορετικός για τις αυξήσεις όσο για και τις μειώσεις της τιμής χονδρικής. Παρ όλο που η λιανική τιμή μπορεί να προσαρμοστεί σε μια αύξηση και σε μια μείωση της τιμής χονδρικής με ίση συνολική ποσότητα και χρονική διάρκεια προσαρμογής, το μέγεθος της επιμέρους προσαρμογής σε κάθε περίοδο ενδέχεται να μην είσαι ίσο για τις αυξήσεις και 7

8 τις μειώσεις της τιμής. Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε αυξήσεις και μειώσεις της τιμής χονδρικής της τάξης των 10 σέντς ανά γαλόνι και ότι οι τιμές λιανικής χρειάζονται δύο μήνες για να αποκριθούν πλήρως και στις δύο μεταβολές της τιμής χονδρικής. Επιπρόσθετα, γίνεται η υπόθεση ότι η τιμή λιανικής αυξάνεται και μειώνεται κατά 9 σέντς ανά γαλόνι σε απόκριση της αύξησης και μείωσης της τιμής χονδρικής αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή υφίσταται συμμετρία τόσο ως προς τον χρόνο όσο και ως προς την ποσότητα των μεταβολών της τιμής λιανικής. Η μορφή αντίδρασης της λιανικής τιμής μπορεί να είναι αύξηση (μείωση) κατά 7 σέντς τον πρώτο μήνα και αύξηση (μείωση) 2 σέντς τον επόμενο μήνα μετά από την αύξηση (μείωση) της τιμής χονδρικής. Και στην συγκεκριμένη μορφή υπάρχει συμμετρία.εντούτοις, η δομή αντίδρασης θα μπορούσε να έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε η λιανική τιμή να αυξάνεται κατά 7 σέντς τον πρώτο μήνα και 2 σέντς τον δεύτερο σε μια ενδεχόμενη αύξηση της τιμής χονδρικής και να μειώνεται 3 σέντς τον αρχικό και 6 σέντς τον επόμενο μήνα σε αντίδραση μιας μείωσης της τιμής χονδρικής. Ο παραπάνω τύπος προσαρμογής ορίζεται ως ασύμμετρος. 2. Θεωρητικοί παράγοντες δημιουργίας ασύμμετρης σχέσης στις τιμές βενζίνης / πετρελαίου Ο πρωταγωνιστικός ρόλος που διαδραματίζει το πετρέλαιο στον ενεργειακό τομέα και στο οικονομικό περιβάλλον γενικότερα, έχει αποτελέσει κίνητρο για την πραγματοποίηση πληθώρας μελετών και δημοσιεύσεων που σχετίζονται με την περιρρέουσα αντίληψη ότι οι τιμές του καυσίμου βενζίνης δεν αποκρίνονται συμμετρικά στις αλλαγές των τιμών του αργού πετρελαίου. Οι λόγοι για τους οποίους παρατηρείται αυτή η υστέρηση είναι πολλοί και έχουν βασίζονται σε διάφορα θεματικά πλαίσια της οικονομικής θεωρίας. Οι κυριότεροι παράγοντες που συντελούν στην ασύμμετρη απόκριση των τιμών της βενζίνης στις μεταβολές των τιμών του αργού πετρελαίου είναι οι ακόλουθοι: 8

9 2.1 Δύναμη της αγοράς / Μη ανταγωνιστικές πρακτικές/ Φόβος για αποτυχία του συντονισμού (Co-ordinaion Failure). Οι Borensein, Cameron και Gilber (1997), έλεγξαν και επιβεβαίωσαν το γεγονός ότι οι τιμές λιανικής βενζίνης αποκρίνονται πιο γρήγορα στις αυξήσεις απ ότι στις μειώσεις των τιμών του αργού πετρελαίου. Προκειμένου να εντοπίσουν τους πιθανούς λόγους ύπαρξης αυτής της ασυμμετρίας, ανέλυσαν την μετάδοση της τιμής σε διαφορετικά σημεία στην αλυσίδα διανομής. Συγκεκριμένα, θεώρησαν τις παρακάτω μεταδόσεις τιμής: από το αργό πετρέλαιο στην spo βενζίνη, από την spo βενζίνη στην βενζίνη τερματικού σταθμού πόλης (χονδρική), από το αργό πετρέλαιο στην βενζίνη τερματικού σταθμού πόλης και από την βενζίνη τερματικού σταθμού πόλης στην λιανική βενζίνη. Για να αιτιολογήσουν σε θεωρητικό επίπεδο την ύπαρξη ασυμμετρίας, βασίστηκαν στην υπόθεση ότι οι τιμές είναι άκαμπτες επειδή όταν οι τιμές εισροής μειώνονται, η παλιά τιμή του προϊόντος αποτελεί ένα εστιακό σημείο για την δημιουργία ολιγοπωλιακών πωλητών. Σε απόκριση προς ένα αρνητικό σοκ κόστους, δηλαδή σε μια μείωση της τιμής του αργού πετρελαίου, μια επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να διατηρήσει την προηγούμενη τιμή της μέχρι οι συνθήκες ζήτησης να την αναγκάσουν να την μεταβάλλει. Αυτή η πρόταση αποτελεί μια διαφορετική εκδοχή του rigger price υποδείγματος ολιγοπωλιακού συντονισμού των Green και Porer (1984). Σύμφωνα με το rigger price υπόδειγμα, κάθε επιχείρηση περιορίζει την παραγωγή της κάτω από το ανταγωνιστικό (Nash) επίπεδο παραγωγής, μόνο και μόνο εάν η τιμή της αγοράς είναι πάνω από ένα επίπεδο κατωφλίου. Το υπόδειγμα αυτό, μπορεί να ερμηνεύσει την συμπεριφορά ασύμμετρης τιμολόγησης που παρατηρείται στις λιανικές αγορές βενζίνης. Στην λιανική αγορά της βενζίνης, κάθε επιχείρηση επιλέγει την τιμή πώλησης έχοντας ατελή πληροφόρηση για τις τιμές που χρεώνουν οι άλλες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις επομένως, επιλέγουν να διατηρούν τις τιμές τους πάνω από το ανταγωνιστικό (Nash) επίπεδο μόνο εάν οι πωλήσεις τους παραμένουν πάνω από ένα επίπεδο κατωφλίου. Μια μείωση των πωλήσεων, θα υποδήλωνε μείωση των τιμών από τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις και θα δικαιολογούσε μια μείωση τιμής από την επιχείρηση σαν άριστη ανταγωνιστική αντίδραση. 9

10 Σε περίπτωση ενός σημαντικού θετικού σοκ στην τιμή του αργού πετρελαίου, η λιανική τιμή θα σημείωνε αυξήσεις, γιατί, σε αντίθετη περίπτωση τα περιθώρια λιανικής θα γίνονταν αρνητικά. Σε ένα αρνητικό σοκ στην τιμή του αργού πετρελαίου, όμως, οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να προσαρμόσουν άμεσα την τιμή τους, καθώς δεν θα έχουν άμεσες συνέπειες. Ωστόσο, διαχρονικά, σοκ στη ζήτηση για το προϊόν θα οδηγήσουν τους πωλητές λιανικής να μειώσουν τις τιμές τους στο επίπεδο ισορροπίας από τον φόβο μείωσης της τιμής από τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις. Η ισορροπία ολιγοπωλιακού συντονισμού που περιγράφηκε παραπάνω, είναι συνεπής με την άμεση απόκριση των τιμών στα θετικά σοκ κόστους και την αργή απόκριση στα αρνητικά. Η απόκριση στα σοκ κόστους θα είναι ασύμμετρη επειδή οι λιανοπωλητές αποφεύγουν να μειώσουν τις τιμές τους σε αντίδραση προς ένα αρνητικό σοκ και αντίθετα διατηρούν τις τιμές τους σαν ένα εστιακό σημείο ολιγοπωλιακού συντονισμού. Στην περίπτωση όμως ενός σημαντικού θετικού σοκ κόστους οι λιανοπωλητές θα αύξαναν τις τιμές τους άμεσα καθώς διαφορετικά θα λειτουργούσαν με ζημία. Παρ όλο που το rigger sales υπόδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ερμηνεύσει την ασύμμετρη συμπεριφορά των τιμών λιανικής βενζίνης στα σοκ τιμής του αργού πετρελαίου, έχει κάποια σοβαρά μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα, το rigger price υπόδειγμα, εξηγεί πως οι λιανοπωλητές μπορούν να διατηρούν τις τιμές πάνω από τα ανταγωνιστικά επίπεδα, αλλά, το υπόδειγμα δεν αναλύει το πώς οι λιανοπωλητές θα συντονιστούν σε μια συγκεκριμένη τιμή. Η τιμή την οποία οι επιχειρήσεις χρεώνουν πριν ένα σοκ μειώσει τις τιμές χονδρικής είναι ένα φυσικό εστιακό σημείο συντονισμού, αλλά αυτή η τιμή δεν είναι μια μοναδική ισορροπία ολιγοπωλίου. Αντίθετα, υπάρχουν πολλές ισορροπίες με τιμές πάνω από το ανταγωνιστικό επίπεδο. Η θεωρία του ολιγοπωλιακού συντονισμού είναι αρκετά γενική ώστε να μπορεί να περιγράψει τον μηχανισμό μετάδοσης της μεταβολής της τιμής από το spo αργό πετρέλαιο στην spo βενζίνη, από την spo βενζίνη στην βενζίνη που πωλείται στους τερματικούς σταθμούς των πόλεων και από την βενζίνη των τερματικών σταθμών στην βενζίνη τελικής λιανικής πώλησης. Ωστόσο, η θεωρία αυτή αδυνατεί να περιγράψει την μετάδοση των μεταβολών της τιμής του αργού πετρελαίου στην spo αγορά της βενζίνης. Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται από την ύπαρξη ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών στην 10

11 spo αγορά βενζίνης. Η spo αγορά βενζίνης προμηθεύεται από όλους σχεδόν τους κατόχους διυλιστηρίων, ο βαθμός συγκέντρωσης στην βιομηχανία διύλισης της βενζίνης είναι αρκετά χαμηλός και οι πωλήσεις στην spo αγορά αναφέρονται στην βενζίνη γενικής χρήσης (αρκετά ομοιογενές προϊόν). Απόρροια αυτού είναι να μην θεωρείται πιθανός ο σιωπηρός συντονισμός των παραγωγών βενζίνης η οποία πωλείται στην spo αγορά. Αναφορικά με την μετάδοση των τιμών της βενζίνης, από τη spo αγορά στην αγορά βενζίνης των τερματικών σταθμών πόλης, η υπόθεση του ολιγοπωλιακού συντονισμού μπορεί να γίνει αποδεκτή στον βαθμό που η θεωρία αυτή μπορεί να ερμηνεύσει την ασυμμετρία στην συμπεριφορά της προσαρμογής της τιμής των μεγάλων επώνυμων κατόχων διυλιστηρίων. Αυτό συμβαίνει καθώς σε περίπτωση που η τιμή του αργού πετρελαίου μειωθεί, θα δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη συντονισμού ανάμεσα στους κυριότερους κατόχους διυλιστηρίων. Απόρροια αυτού είναι, η μετάδοση των μεταβολών από την αγορά spo βενζίνης κοινής χρήσης στις τιμές επώνυμης τερματικής να παρουσιάσει παρατεταμένη ασυμμετρία. Οι Borensein, Cameron Gilber (1997), αναφέρουν ότι υφίσταται έλεγχος ολιγοπωλιακού συντονισμού στην πώληση του επώνυμου προϊόντος στους τερματικούς σταθμούς. Συγκεκριμένα, αναλύουν πώς, εάν η τιμή ενός επώνυμου διυλιστηρίου στον τερματικό σταθμό φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σχέση με την spo τιμή της βενζίνης, ο κάτοχος του διυλιστηρίου θα δεχτεί δύο επιδράσεις. Πρώτον, θα χάσει όλες ή σχεδόν όλες τις πωλήσεις του και δεύτερον, οι επώνυμοι μεταπωλητές του προϊόντος του διυλιστηρίου (οι κάτοχοι βυτιοφόρων και οι λιανοπωλητές οι οποίοι υφίστανται τα μειωμένα περιθώρια ή τις μειωμένες πωλήσεις) θα ασκήσουν πίεση στον κάτοχο του διυλιστηρίου να μειώσει την τιμή του. Η θεωρία του ολιγοπωλιακού συντονισμού φαίνεται καταλληλότερη να περιγράψει την απόκριση των λιανικών τιμών σε μεταβολές των χονδρικών ή των τιμών στους τερματικούς σταθμούς. Οι πωλητές βενζίνης αντιμετωπίζουν πολλούς ανταγωνιστές μερικούς μόνο από τους οποίους μπορούν να παρακολουθήσουν, αναφορικά με το επίπεδο στο οποίο διαμορφώνουν την δική τους τιμή πώλησης. Εάν τα πρατήρια βενζίνης σε μια συγκεκριμένη περιοχή λειτουργούν με ανταγωνιστικά περιθώρια και η τιμή χονδρικής της βενζίνης μειωθεί, κάθε πρατήριο θα έχει κίνητρο να διατηρήσει την 11

12 λιανική τιμή του μέχρι να έχει πειστικές αποδείξεις (υπό την μορφή μειωμένων πωλήσεων) ότι τα ανταγωνιστικά προς αυτό πρατήρια βενζίνης έχουν μειώσει την δική τους τιμή. Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι, οι πωλητές βενζίνης δεν είναι λήπτες τιμών και οι αγοραστές δεν είναι πλήρως πληροφορημένοι για την τιμή κάθε πωλητή. Ο Ronald N. Johnson (2002), αποδέχτηκε την υπόθεση του ολιγολωλιακού συντονισμού που πρότειναν οι Borensein, Cameron και Gilber(1997) σαν μια πιθανή ερμηνεία της ασύμμετρης τιμολόγησης. Σε ένα ολιγοπωλιακό περιβάλλον όπου υπάρχει αβεβαιότητα για τα κόστη παραγωγής των ανταγωνιστών, οι τιμές ενδέχεται να είναι άκαμπτες επειδή οι λιανοπωλητές συμφωνούν σε μια τιμολόγηση εστιακού σημείου. Σύμφωνα με τους Balke, Brown, και Yucel (1998), αλλά και με τους Brown και Yucel (2002), η δύναμη της αγοράς ευθύνεται κυρίως για το γεγονός ότι οι τιμές της βενζίνης αντιδρούν πιο γρήγορα όταν οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξάνονται απ ότι όταν οι αντίστοιχες τιμές μειώνονται. Ενδεικτικά, οι Neumark και Sharpe (1992) απέδειξαν ότι η συγκέντρωση της αγοράς ήταν μια ερμηνευτική μεταβλητή για την ασυμμετρία που εντοπίστηκε στις μεταβολές του επιτοκίου. Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο, σε βιομηχανίες με λίγες κυρίαρχες επιχειρήσεις, σιωπηρής συνεργασίας, προκειμένου τα εμπλεκόμενα μέλη να διατηρήσουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Ένας σημαντικός παράγοντας για την διατήρηση τέτοιων συμφωνιών είναι και η φήμη Tirole (1990). Εάν οι επιχειρήσεις τηρούν την συμφωνία και έχουν ατελή πληροφόρηση για τις τιμές αργού πετρελαίου που πληρώνουν οι ανταγωνιστές τους, τότε κάθε επιχείρηση θα αντιμετωπίσει μια ασύμμετρη συνάρτηση απώλειας και συνεπώς θα είναι περισσότερο απρόθυμη να μειώσει την τιμή πώλησης της απ ότι να την αυξήσει. Όταν οι τιμές του πετρελαίου αυξάνουν, κάθε επιχείρηση αυξάνει άμεσα την τιμή πώλησης της επειδή θέλει να στείλει το σήμα στους ανταγωνιστές της ότι τηρεί την συμφωνία και δεν μειώνει το περιθώριο της. Όταν όμως οι αντίστοιχες τιμές μειώνονται, κάθε επιχείρηση είναι διστακτική στο να μειώσει την τιμή πώλησης της επειδή διατρέχει τον κίνδυνο να στείλει στις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις το σήμα ότι μειώνει το περιθώριο κέρδους της και συνεπώς ότι δεν είναι πιστή στην σιωπηρή συμφωνία (πρόβλημα εξαγωγής σήματος-signal-exrac problem). 12

13 Σύμφωνα με τους Hall, Walsh και Yaes (2000), το φαινόμενο του φόβου της αποτυχίας του συντονισμού συμβαίνει όταν καμία επιχείρηση δεν θέλει να είναι η πρώτη που θα αλλάξει τις τιμές της, ακόμη και αν αυτή η ανάγκη για την μεταβολή της τιμής δημιουργείται από μια πραγματική αλλαγή στα κόστη ή στη ζήτηση, από φόβο μήπως πυροδοτήσει πόλεμο τιμών και βρεθεί σε χειρότερη θέση. Η περίπτωση που περιγράφτηκε παραπάνω ονομάζεται φόβος για αποτυχία του συντονισμού (Coordinaion failure). Σύμφωνα με τον Adelman (2002), οι τιμές στην βιομηχανία πετρελαίου θα έπρεπε να είναι σχετικά σταθερές καθώς, το αργό πετρέλαιο είναι ένα προϊόν το οποίο δεν βρίσκεται σε έλλειμμα και η παραγωγή του είναι ευέλικτη εφόσον δεν ελέγχεται από κάποια κυβέρνηση ή μονοπώλιο. Πριν από το 1971, οι τιμές ήταν σταθερές επειδή η παραγωγή αργού πετρελαίου ήταν πράγματι ευέλικτη. Εντούτοις, από το 1970 και μετά οι τιμές διακυμαίνονται ευρύτατα καθώς οι παραγωγοί δεν θέτουν την παραγωγή ανεξάρτητα αλλά σε συνεργασία μεταξύ τους. Οι αυξήσεις της τιμής του αργού πετρελαίου προκαλούνται από τις σκόπιμες ενέργειες των μελών του OPEC που αποσκοπούν στην μείωση της παραγωγής ή στην άρνηση χρήσης των τρεχόντων αποθεμάτων. Ο OPEC αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα καρτέλ, δηλαδή μη-ανταγωνιστικής πρακτικής(ολιγοπωλίου). Ο OPEC, είναι ένας οργανισμός τα μέλη του οποίου πρέπει ανά τακτές χρονικές περιόδους να κάνουν συμφωνίες για να διατηρήσουν ή να μειώσουν την παραγωγή ενισχύοντας έτσι τις τιμές ή να μοιραστούν μια αύξηση στην κατανάλωση. Το όφελος από την αύξηση της τιμής είναι άμεσο και αναφέρεται στα αυξημένα έσοδα, ενώ η τιμωρία από τους καταναλωτές είναι καθυστερημένη και σχετίζεται με την απώλεια των πωλήσεων. Η συνεργασία ωστόσο χρειάζεται προσοχή προκειμένου να διατηρηθεί, επειδή καθώς μεταβάλλονται οι συνθήκες προσφοράς και ζήτησης, μερικά μέλη προσελκύουν περισσότερους πελάτες σε βάρος των υπολοίπων μελών του καρτέλ. Οι τιμές επομένως είναι ευμετάβλητες επειδή ο ανταγωνισμός έχει αντικατασταθεί από τις αδέξιες συμπαιγνίες οι οποίες επειδή είναι κατά κύριο λόγο δύσκολες και αργές η παραγωγή των μελών τους συχνά ξεπερνά ή υπολείπεται της ζήτησης. 13

14 2.2 Η υπόθεση της δημιουργίας υστερήσεων εξαιτίας των δαπανηρών προσαρμογών στην παραγωγή και στα αποθέματα. 1.Κόστη προσαρμογής παραγωγής και αποθεμάτων Οι Borensein και Shepard (2002), απέδωσαν ένα μέρος της υστέρησης, των τιμών χονδρικής βενζίνης στα σοκ τιμής του αργού πετρελαίου, στην θεωρία του κόστους προσαρμογής της προσφοράς. Η θεωρία αυτή επαφίεται στο γεγονός ότι, επειδή η προσαρμογή των επιπέδων παραγωγής είναι δαπανηρή, οι επιχειρήσεις επιλέγουν να κατανέμουν την προσαρμογή τους διαχρονικά. Σύμφωνα με τα υποδείγματα του κόστους προσαρμογής της προσφοράς, η προσαρμογή της τιμής επηρεάζεται από μεταβολές στην δύναμη αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι, για ένα δεδομένο σοκ κόστους, το ποσοστό προσαρμογής της τιμής σε έναν ατελώς ανταγωνιστικό κλάδο θα διαφέρει από το αντίστοιχο ποσοστό ενός ανταγωνιστικού κλάδου υπό την προϋπόθεση ότι η τεχνολογία προσαρμογής της προσφοράς παραμένει σταθερή. Ένα σοκ στην τιμή του αργού πετρελαίου, αλλάζει το οριακό κόστος παραγωγής της επιχείρησης. Επομένως, αν μια ανταγωνιστική επιχείρηση βρισκόταν πριν την μεταβολή σε μακροχρόνια ισορροπία, θα επιθυμεί να προσαρμόσει την παραγωγή της έως ότου το οριακό κόστος να ισούται πάλι με την τιμή της βενζίνης. Εάν τα οριακά κόστη προσαρμογής της παραγωγής αυξηθούν, η επιχείρηση θα προτιμήσει να κατανείμει την προσαρμογή διαχρονικά και συνεπώς η πλήρης προσαρμογή θα λάβει χώρα με κάποια υστέρηση. Διαχρονικά, η επιχείρηση θα εξισώσει το οριακό κόστος παραγωγής (συμπεριλαμβανομένου του οριακού κόστους προσαρμογής ) με την τιμή αγοράς. Στην περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί αποθέματα, η προσαρμογή θα είναι ταχύτερη. Εντούτοις, εάν υπάρχουν κόστη λόγω παρέκκλισης από το άριστο επίπεδο διακράτησης αποθεμάτων, η ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων δεν θα οδηγήσει σε πλήρη και άμεση προσαρμογή. Τα κόστη προσαρμογής της προσφοράς διαχωρίζονται στα κόστη προσαρμογής της παραγωγής και στα κόστη προσαρμογής των αποθεμάτων. Συγκεκριμένα, Τα κόστη προσαρμογής της παραγωγής στην βιομηχανία βενζίνης είναι πιο σημαντικά σε επίπεδο διυλιστηρίου. Το πρόγραμμα παραγωγής των διυλιστηρίων, καθορίζονται ύστερα από την επίλυση ενός περίπλοκου αλγορίθμου ο οποίος λαμβάνει υπ όψιν του την αναμενόμενη ζήτηση για τα 14

15 διάφορα διυλισμένα προϊόντα και το αναμενόμενο κόστος του αργού πετρελαίου. Για τον λόγο αυτό, τα διυλιστήρια λειτουργούν πιο αποτελεσματικά όταν η εισροή και ο συνδυασμός των προϊόντων που παράγουν είναι σταθερά. Η προσαρμογή του διυλιστηρίου ως προς τις αναλογίες των προϊόντων που παράγονται και δευτερογενώς ως προς το επίπεδο της συνολικής παραγωγής είναι δαπανηρή. Απόρροια αυτού είναι το γεγονός ότι όταν οι τιμές της εισροής αλλάξουν, οι κάτοχοι των διυλιστηρίων επιλέγουν να κατανείμουν τις προσαρμογές διαχρονικά. Τα κόστη προσαρμογής τιμής ωστόσο, από μόνα τους, δεν είναι αρκετά για να οδηγήσουν σε προσαρμογές τιμής με υστέρηση όταν τα διυλιστήρια διατηρούν αποθέματα. Όταν το κόστος του αργού πετρελαίου αυξάνεται, τα διυλιστήρια μπορούν να αυξήσουν τα αποθέματά τους προκειμένου να μειώσουν την προσφορά της βενζίνης που προσφέρεται στην αγορά και αντίθετα, όταν το κόστος του αργού πετρελαίου μειώνεται, μπορούν να πουλήσουν από το απόθεμα. Εάν δεν υπήρχαν κόστη από την μεταβολή του επιπέδου των αποθεμάτων, οι προσαρμογές των αποθεμάτων θα οδηγούσαν σε άμεσες προσαρμογές της τιμής. Οι μεγάλες μεταβολές στα αποθέματα είναι πολύ δαπανηρές. Η χωρητικότητα του διυλιστηρίου επιβάλλει ένα ανώτερο όριο σχετικά με το πόσο απόθεμα μπορεί να αυξηθεί. Από την άλλη πλευρά, το σύστημα διανομής της βενζίνης θέτει ένα κατώτατο όριο αναφορικά με το πόσο απόθεμα μπορεί να μειωθεί. Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως παράδειγμα το σύστημα διανομής βενζίνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα μεγάλο μέρος της βενζίνης που πωλείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταφέρεται από το διυλιστήριο στους τοπικούς τελικούς σταθμούς χονδρικής διαμέσου αντλιών. Αυτό το σύστημα αντλιών ωστόσο θα πρέπει να είναι γεμάτο από το εμπόρευμα για να λειτουργήσει. Επιπρόσθετα, ένας κάτοχος διυλιστηρίου συνήθως πωλεί βενζίνη σε πολλές περιοχές και όχι μόνο στον χώρο του διυλιστηρίου. Κατά συνέπεια, για να είναι διαθέσιμη η βενζίνη προς πώληση σε μια μακρινή περιοχή (σε σχέση με το διυλιστήριο) την επόμενη περίοδο, το εμπόρευμα θα πρέπει να αρχίσει να διακινείται αυτή την περίοδο. 15

16 Ανάμεσα στα όρια που αναλύθηκαν παραπάνω, υφίσταται ένα βέλτιστο επίπεδο αποθέματος που εξισώνει το οριακό όφελος και κόστος από την διατήρηση αποθέματος. Στην μακροχρόνια ισορροπία, με σταθερές τιμές του αργού πετρελαίου, το κόστος διατήρησης αποθεμάτων, περιλαμβάνει το κόστος υπηρεσιών αποθήκευσης συν το κόστος του επιτοκίου από την μη πραγματοποίηση των πωλήσεων αυτή την περίοδο. Το όφελος από την διατήρηση των αποθεμάτων είναι η ασφάλεια έναντι μελλοντικών ελλείψεων. Οι κάτοχοι διυλιστηρίων που πωλούν επώνυμη βενζίνη, έχουν ένα δίκτυο από πωλητές χονδρικής και λιανοπωλητές για την μεταφορά του εμπορεύματος. Είναι προφανές ότι εάν ένας κάτοχος διυλιστηρίου δεν μπορέσει να προμηθεύσει το δίκτυο διανομής του, θα χάσει τους μεταπωλητές του προϊόντος του. Το οριακό όφελος διατήρησης αποθεμάτων μείον το οριακό κόστος αποθήκευσης αποκαλείται καθαρό οριακό κέρδος διευκόλυνσης (Ne marginal Convenience Yield) ή (NMCY). Το NMCY, βαίνει μειούμενο όσο η ποσότητα των αποθεμάτων αυξάνεται. Στην μακροχρόνια κατάσταση σταθερής ισορροπίας, η επιχείρηση εξισώνει το οριακό κόστος και όφελος του αποθέματος έτσι ώστε το NMCY να είναι ίσο με το μηδέν. Στο σημείο αυτό θα αναλύσουμε πως η δύναμη αγοράς επηρεάζει το ποσοστό προσαρμογής των τιμών. Έστω ότι τα διυλιστήρια που εξετάζουμε είναι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και ότι αυξάνεται το κόστος του αργού πετρελαίου. Συνολικά τα διυλιστήρια θα μειώσουν την παραγωγή τους, αλλά δεν θα την προσαρμόσουν άμεσα στα νέα επίπεδα ισορροπίας, επειδή η προσαρμογή της παραγωγής είναι δαπανηρή. Απόρροια αυτού είναι οι τιμές του προϊόντος να είναι υψηλότερες στο μέλλον σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές. Οι αναμενόμενες μεταβολές της τιμής δημιουργούν ένα πρόσθετο κόστος και όφελος από την διατήρηση των αποθεμάτων. Για παράδειγμα, εάν οι τιμές είναι υψηλότερες στο μέλλον, η επιχείρηση έχει κίνητρο να μεταθέσει τις πωλήσεις από την τρέχουσα περίοδο στην μελλοντική αυξάνοντας τα επίπεδα των αποθεμάτων. Καθώς όμως τα αποθέματα αυξάνουν, το NMCY μειώνεται. Διαχρονικά η επιχείρηση θα προσαρμόσει τα αποθέματα της έτσι ώστε το NMCY να είναι ίσο με την 16

17 αναμενόμενη μεταβολή της τιμής. Δηλαδή, θα ισχύει ότι, NMCY P E[ P ]. = +1 Επιπλέον, η ανταγωνιστική επιχείρηση θα εξισώσει την αναμενόμενη μεταβολή της τιμής με την μεταβολή του οριακού κόστους παραγωγής της (συμπεριλαμβανομένου και του οριακού κόστους προσαρμογής). Στην περίπτωση του μονοπωλίου, η επιχείρηση ενδιαφέρεται για την μεταβολή στην οριακή πρόσοδο και θα εξισώσει την αναμενόμενη μεταβολή στην οριακή της πρόσοδο με το NMCY και δευτερογενώς με την μεταβολή στο οριακό κόστος παραγωγής. Επειδή η οριακή πρόσοδος δεν θα είναι ίση με την τιμή, τα ποσοστά προσαρμογών δεν θα είναι τα ίδια στην περίπτωση της μονοπωλιακής επιχείρησης. Ο υπολογισμός του NMCY με την χρήση μελλοντικών τιμών Ο υπολογισμός του κέρδους διευκόλυνσης (Pindyck 2001), μπορεί να γίνει με την χρήση των μελλοντικών και των spo τιμών. Εάν με ψ, T, συμβολίσουμε την ροή του οριακού κέρδους διευκόλυνσης, για το διάστημα από την περίοδο έως την περίοδο +T, τότε για να αποφευχθούν οι ευκαιρίας κερδοσκοπίας, το ψ, T πρέπει να ικανοποιεί την παρακάτω εξίσωση: ( + r ) P F T + kt ψ (1), T = 1, Όπου, P, είναι η spo τιμή την περίοδο, είναι η μελλοντική τιμή παράδοσης τον F, T χρόνο +T, r είναι το ακίνδυνο επιτόκιο της T περιόδου και K, είναι το ανά μονάδα T κόστος της αποθήκευσης. Το κέρδος από την διατήρηση μιας μονάδας του εμπορεύματος από την περίοδο στην +T, θα είναι:, T + + ( P T P ) k ψ (2) Εάν πωληθεί ένα μελλοντικό συμβόλαιο τον χρόνο, το κέρδος θα είναι: F T FT, T = F, T P + T, (3) Έτσι, το συνολικό κέρδος στο τέλος της περιόδου θα είναι ίση με: ψ P k (4), T + F, T Το κέρδος δεν είναι στοχαστικό και θα πρέπει να ισούται με r T P (δηλαδή, με το ακίνδυνο επιτόκιο επί την τιμή του εμπορεύματος). Το κέρδος που αποκτήθηκε από την 17

18 διατήρηση του εμπορεύματος, είναι παρόμοιο με το μέρισμα που αποκτάται από την διατήρηση μετοχής από μια αγορά. Ένα από τα βασικότερα μειονεκτήματα των υποδειγμάτων κόστους προσαρμογής της προσφοράς (Borensein και Shepard (2002) ), είναι ότι ενώ προβλέπουν ότι οι ταχύτητες προσαρμογής θα διαφέρουν ανάμεσα στις ανταγωνιστικές και τις μονοπωλιακές επιχειρήσεις, δεν παρέχουν επαρκείς προβλέψεις σχετικά με το που οι τιμές θα προσαρμοστούν πιο άμεσα. Αυτό συμβαίνει καθώς τα ποσοστά προσαρμογής επηρεάζονται, εκτός από την δύναμη αγοράς, από την δομή της αγοράς, τις υποθέσεις που έχουν γίνει αναφορικά με κόστη προσαρμογής και τον τρόπο υποδειγματοποίησης του ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, όλων των άλλων παραγόντων ίσων, ένας μονοπωλητής που αντιμετωπίζει μια γραμμική καμπύλη ζήτησης, θα προσαρμόσει την τιμή πιο αργά, αλλά, αν αντιμετωπίζει μια καμπύλη ζήτησης σταθερής ελαστικότητας θα προσαρμόσει την τιμή πιο γρήγορα απ ότι μια ανταγωνιστική αγορά. Το στοιχείο αυτό απορρέει από το γεγονός ότι, όταν η ζήτηση είναι γραμμική, η καμπύλη οριακή προσόδου θα είναι πιο απότομη σε σχέση με την καμπύλη ζήτησης, ενώ στην περίπτωση της σταθερής ελαστικότητας, η αντίστοιχη καμπύλη θα είναι λιγότερο απότομη συγκριτικά προς την καμπύλη ζήτησης. 2.Προσαρμογή παραγωγής και αποθέματος ανάλογα με το είδος των σοκ Ο Radchenko (2005), υιοθέτησε την άποψη ότι οι μεταβολές στις τιμές του αργού πετρελαίου μπορεί να είναι μακροχρόνιες, να αναμένεται δηλαδή να παραμείνουν επ αόριστον ή βραχυχρόνιες, να διατηρούνται δηλαδή για σύντομο χρονικό διάστημα. Επειδή τα βραχυχρόνια σοκ κόστους του αργού πετρελαίου είναι σοκ στο οριακό κόστος παραγωγής που θα επικρατήσουν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, δεν είναι επικερδές για τα διυλιστήρια να προσαρμόσουν τα επίπεδα παραγωγής και αποθέματος και να μεταβάλλουν τις τιμές της βενζίνης πλήρως και άμεσα. Εάν τα διυλιστήρια πιστεύουν ότι μια αλλαγή στην τιμή του αργού πετρελαίου είναι βραχυχρόνια, θα πρέπει να προσαρμόσουν μερικά τις τιμές της βενζίνης και την παραγωγή για να εκφράσουν την πεποίθηση ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου θα μετακινηθούν σύντομα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τα μακροχρόνια σοκ είναι σοκ στο οριακό κόστος που παραμένουν απεριόριστα και γι αυτόν το λόγο, απαιτούν άμεση μεταβολή των επιπέδων 18

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρηματοδότηση της Bulk Ναυτιλίας απο τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Η Χρηματοδότηση της Bulk Ναυτιλίας απο τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Χρηματοδότηση της Bulk Ναυτιλίας απο τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Ευδαίμων Άννα ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΑΛΜΑΝΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ 5 ΔΥΝΑΜΕΩΝ (5 FORCES) ΤΟΥ MICHAEL PORTER ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος 1. Η εντολή και το καθήκον της άσκησης νομισματικής πολιτικής Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθέτει στο Ευρωσύστημα τον στόχο της διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 1.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Όπως ήδη είπαμε, η χρηματοοικονομική λογιστική τηρείται από τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ετερογένεια του κεφαλαίου και αβεβαιότητα: μία εμπειρική προσέγγιση Α.Μ : 10001

Ετερογένεια του κεφαλαίου και αβεβαιότητα: μία εμπειρική προσέγγιση Α.Μ : 10001 Ετερογένεια του κεφαλαίου και αβεβαιότητα: μία εμπειρική προσέγγιση Σακκάς Γεώργιος Α.Μ : 10001 Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιβλέπων καθηγητής: κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ανάλυση της εξέλιξης των απόψεων του Κέινς για τη νομισματική πολιτική από τη «Πραγματεία για το Χρήμα» στη «Γενική Θεωρία»

Μια ανάλυση της εξέλιξης των απόψεων του Κέινς για τη νομισματική πολιτική από τη «Πραγματεία για το Χρήμα» στη «Γενική Θεωρία» 2011 / 4 Μια ανάλυση της εξέλιξης των απόψεων του Κέινς για τη νομισματική πολιτική από τη «Πραγματεία για το Χρήμα» στη «Γενική Θεωρία» Jan Kregel Εισαγωγή. Η πρόκληση του Κέινς πολιτική μηδενικών επιτοκίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Στόχος έρευνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Στόχος έρευνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι στρατηγικές συμμαχίες δεν αποτελούν ένα νέο φαινόμενο. Ο σχηματισμός τους είχε ξεκινήσει από τα αρχαία ακόμη χρόνια, όταν οι ελληνικές πόλεις-κράτη αποφάσισαν να συμμαχήσουν για να αντιμετωπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: Executive MSc in European Studies ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΑΡΧΙΑΝΑΚΗ Ι. ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υποβληθείσα για το μεταπτυχιακό δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ»

ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ «ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα