Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα. Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα. Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704"

Transcript

1 Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704 Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής κ. Ιωάννης Α. Βενέτης Ιούνιος

2 Περίληψη: Σε παγκόσμια κλίμακα αλλά και εντός των ελληνικών συνόρων κερδίζει συνεχώς έδαφος η άποψη, τόσο από το καταναλωτικό κοινό όσο και από την πλευρά των πολιτικών παραγόντων, ότι οι τιμές της λιανικής βενζίνης δεν αντανακλούν το κόστος του αργού πετρελαίου. Συγκεκριμένα υπάρχει διάχυτη η πεποίθηση ότι οι τιμές της βενζίνης αποκρίνονται ασύμμετρα στις μεταβολές της τιμής του αργού πετρελαίου-ενώ δηλαδή οι αυξήσεις περνούν άμεσα στις τιμές, δεν ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση μείωσης των τιμών του αργού πετρελαίου. Με αφορμή αυτήν την άποψη, ελέγξαμε για ύπαρξη ασύμμετρων αποκρίσεων της τιμής της βενζίνης με δεδομένα για την Ελλάδα από την περίοδο 30 Σεπτεμβρίου του 2002 έως τις 15 Απριλίου του Βρήκαμε ότι, θετικές ασυμμετρίες στην τιμή ισορροπίας (όταν η τιμή της αμόλυβδης είναι πάνω από την τιμή ισορροπίας όπως αυτή ορίζεται από την τιμή του πετρελαίου) εμμένουν και δεν τείνουν να εξαλειφθούν, ενώ αντιθέτως, αρνητικές αποκλίσεις της τιμής της αμόλυβδης από την «δίκαιη» τιμή της τείνουν να εξαλειφθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η διαπίστωση αυτή μπορεί να ερμηνευτεί από τα χαρακτηριστικά που διέπουν την ελληνικά αγορά πετρελαιοειδών και περιορίζουν την ανάπτυξη του ανταγωνισμού-ο εφοδιασμός των επιχειρήσεων λιανικής εμπορίας γίνεται για παράδειγμα με την χρήση συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας μεταξύ πρατηριούχων και εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών-που περιλαμβάνουν περιοριστικούς του ανταγωνισμού όρους στη διακίνηση των εμπορευμάτων. Αναφορικά με τους λόγους της ασύμμετρης απόκρισης των τιμών λιανικής βενζίνης, εκτός από τις αιτίες που αναφέρονται στην κλασσική Βιβλιογραφία (Δύναμη της αγοράς, δαπανηρή προσαρμογή της παραγωγής και των αποθεμάτων, κόστη έρευνας κτλ) αναφερθήκαμε και σε δευτερεύουσες αιτιάσεις οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν εξίσου σημαντικές (η ύπαρξη μελλοντικών συμβολαίων, η σχετική ζήτηση, η επιλογή λογιστικών πρακτικών, η επίδραση των οικονομικών κύκλων και των δομικών αλλαγών). Επιπλέον, αναφερθήκαμε στις κυριότερες από την πληθώρα των σχετικών μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως και ειδικότερα στα υποδείγματα που έχουν προταθεί ως καταλληλότερα για την ανάλυση του ζητήματος της ασύμμετρης απόκρισης των 2

3 λιανικών τιμών της βενζίνης αλλά και στους λόγους για τους οποίους αυτά δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα. 3

4 Ευχαριστίες Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους καθηγητές μου, ειδικά την κ. Α. Ζερβογιάννη και τον κ. Α Πολυμένη για το γνωστικό υπόβαθρο που μου προσέφεραν σε όλη την διάρκεια των σπουδών μου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ιδιαίτερα τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Ι. Βενέτη για το αξιοσημείωτο ενδιαφέρον του και την πολύτιμη συνεισφορά του για την ολοκλήρωση της Διπλωματικής μου εργασίας. 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Τύποι Υστέρησης Θεωρητικοί παράγοντες δημιουργίας ασύμμετρης σχέσης στις τιμές βενζίνης / πετρελαίου Δύναμη της αγοράς / Μη ανταγωνιστικές πρακτικές/ Φόβος για αποτυχία του συντονισμού (Co-ordinaion Failure) Η υπόθεση της δημιουργίας υστερήσεων εξαιτίας των δαπανηρών προσαρμογών στην παραγωγή και στα αποθέματα Κόστη Έρευνας (Search Cos)/ Το πρόβλημα εξαγωγής σήματος (signalexrac problem) Κόστη Τιμοκαταλόγων (Menu Coss) Απόκριση των καταναλωτών / Φόβος των επιχειρήσεων για την αντίδραση των καταναλωτών μετά από την μεταβολή της τιμής πώλησης Η επίδραση της επιλογής διαφόρων λογιστικών στην διαμόρφωση της ασυμμετρίας Ο αντίκτυπος της ύπαρξης μακροχρόνιων συμβολαίων / μακροχρόνιων σχέσεων με τους καταναλωτές Η διακριτή (discree) άφιξη των πληροφοριών της αγοράς στα άτομα που ασκούν την τιμολογιακή πολιτική Η επίδραση του παράγοντα της σχετικής ζήτησης (relaive demand) Ο αντίκτυπος της ενσωμάτωσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας (exchange rae) Η πολιτικο-οικονομική υπόθεση / ελέγχεται μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας Η υπόθεση των αυθαίρετων χρεώσεων στις συναλλαγές σε ένα περίπλοκο σύστημα διανομής της βενζίνης Η επίδραση των οικονομικών κύκλων στη διαφοροποίηση των τιμών βενζίνης και πετρελαίου Ο αντίκτυπος των δομικών αλλαγών στην ύπαρξη σημαντικών αποκλίσεων ανάμεσα στις τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων Εμπειρικές μελέτες σχετικά με την πιθανή ασύμμετρη σχέση των τιμών βενζίνης/ πετρελαίου Εφαρμογές με στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο (UK) Εφαρμογές με στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (USA) Η μελέτη των Borensein, Cameron και Gilber (1997) Η μελέτη των Balke, Brown και Yucel (1998) Η μελέτη του Ronald N. Johnson (2002) Η μελέτη των Karrenbrock (1991) Η μελέτη των Akarca και Andrianacos (1998) Εφαρμογή με δεδομένα από την αγορά βενζίνης του Καναδά Εφαρμογή με δεδομένα από την αγορά βενζίνης της Σουηδίας Εφαρμογή με βάση τα Ελληνικά δεδομένα Η Ελληνική αγορά πετρελαιοειδών

6 6. Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Βιβλιογραφία

7 1. Εισαγωγή Ο μεγάλος βαθμός εξάρτησης του σύγχρονου βιομηχανικού κόσμου από τον «μαύρο χρυσό» έχει ωθήσει πολλούς οικονομολόγους στην αναλυτική μελέτη των τιμών του πετρελαίου και των υποπροϊόντων του. Συγκεκριμένα, υπάρχει διάχυτη η πεποίθηση ότι οι τιμές των παραγώγων του πετρελαίου δεν αντανακλούν το πραγματικό κόστος παραγωγής, δηλαδή την τιμή του αργού πετρελαίου και ότι οι τιμές τις βενζίνης αποκρίνονται ασύμμετρα στα σοκ τιμής του αργού πετρελαίου Τύποι Υστέρησης Ο J.D. Karrenbrock (1991), στην ανάλυση του προσπάθησε να ορίσει την έννοια των ασύμμετρων μεταβολών της τιμής της βενζίνης και να προσδιορίσει τους πιθανούς τύπους ασυμμετρίας. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, οι μεταβολές στην λιανική τιμή ορίζονται ως ασύμμετρες εάν μια αύξηση στην τιμή χονδρικής επηρεάζει την τιμή λιανικής διαφορετικά από μια ισόποση αντίστοιχη μείωση. Σύμφωνα με τον Karrenbrock, υφίστανται τρεις τύποι ασυμμετρίας. Ο πρώτος τύπος σχετίζεται με την διάρκεια του χρόνου στον οποίο μια μεταβολή της χονδρικής τιμής κάνει να καταλήξει στο επίπεδο λιανικής. Στην περίπτωση αυτή, μια αύξηση στην τιμή χονδρικής μπορεί να μεταβιβάζεται πιο σύντομα στο λιανικό επίπεδο από μια ισόποση μείωση στην τιμή χονδρικής. Επιπλέον, μπορεί να συμβαίνει και το αντίστροφο. Η δεύτερη μορφή ασυμμετρίας αναφέρεται στην ποσότητα της μεταβολής της τιμής χονδρικής η οποία περνά στον τελικό καταναλωτή. Για παράδειγμα, μια αύξηση στην τιμή χονδρικής κατά 10 σέντς μπορεί να οδηγήσει σε μια αύξηση στην τιμή λιανικής κατά 7.5 σέντς, ενώ μια ισόποση μείωση της τιμής χονδρικής μπορεί να οδηγήσει σε μια μείωση στην τιμή λιανικής κατά 5 σέντς. Ο τρίτος τύπος ασυμμετρίας αποτελεί έναν συνδυασμό της χρονικής διάρκειας και της ποσότητας προσαρμογής. Ο τύπος της απόκρισης της λιανικής τιμής μπορεί να είναι διαφορετικός για τις αυξήσεις όσο για και τις μειώσεις της τιμής χονδρικής. Παρ όλο που η λιανική τιμή μπορεί να προσαρμοστεί σε μια αύξηση και σε μια μείωση της τιμής χονδρικής με ίση συνολική ποσότητα και χρονική διάρκεια προσαρμογής, το μέγεθος της επιμέρους προσαρμογής σε κάθε περίοδο ενδέχεται να μην είσαι ίσο για τις αυξήσεις και 7

8 τις μειώσεις της τιμής. Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε αυξήσεις και μειώσεις της τιμής χονδρικής της τάξης των 10 σέντς ανά γαλόνι και ότι οι τιμές λιανικής χρειάζονται δύο μήνες για να αποκριθούν πλήρως και στις δύο μεταβολές της τιμής χονδρικής. Επιπρόσθετα, γίνεται η υπόθεση ότι η τιμή λιανικής αυξάνεται και μειώνεται κατά 9 σέντς ανά γαλόνι σε απόκριση της αύξησης και μείωσης της τιμής χονδρικής αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή υφίσταται συμμετρία τόσο ως προς τον χρόνο όσο και ως προς την ποσότητα των μεταβολών της τιμής λιανικής. Η μορφή αντίδρασης της λιανικής τιμής μπορεί να είναι αύξηση (μείωση) κατά 7 σέντς τον πρώτο μήνα και αύξηση (μείωση) 2 σέντς τον επόμενο μήνα μετά από την αύξηση (μείωση) της τιμής χονδρικής. Και στην συγκεκριμένη μορφή υπάρχει συμμετρία.εντούτοις, η δομή αντίδρασης θα μπορούσε να έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε η λιανική τιμή να αυξάνεται κατά 7 σέντς τον πρώτο μήνα και 2 σέντς τον δεύτερο σε μια ενδεχόμενη αύξηση της τιμής χονδρικής και να μειώνεται 3 σέντς τον αρχικό και 6 σέντς τον επόμενο μήνα σε αντίδραση μιας μείωσης της τιμής χονδρικής. Ο παραπάνω τύπος προσαρμογής ορίζεται ως ασύμμετρος. 2. Θεωρητικοί παράγοντες δημιουργίας ασύμμετρης σχέσης στις τιμές βενζίνης / πετρελαίου Ο πρωταγωνιστικός ρόλος που διαδραματίζει το πετρέλαιο στον ενεργειακό τομέα και στο οικονομικό περιβάλλον γενικότερα, έχει αποτελέσει κίνητρο για την πραγματοποίηση πληθώρας μελετών και δημοσιεύσεων που σχετίζονται με την περιρρέουσα αντίληψη ότι οι τιμές του καυσίμου βενζίνης δεν αποκρίνονται συμμετρικά στις αλλαγές των τιμών του αργού πετρελαίου. Οι λόγοι για τους οποίους παρατηρείται αυτή η υστέρηση είναι πολλοί και έχουν βασίζονται σε διάφορα θεματικά πλαίσια της οικονομικής θεωρίας. Οι κυριότεροι παράγοντες που συντελούν στην ασύμμετρη απόκριση των τιμών της βενζίνης στις μεταβολές των τιμών του αργού πετρελαίου είναι οι ακόλουθοι: 8

9 2.1 Δύναμη της αγοράς / Μη ανταγωνιστικές πρακτικές/ Φόβος για αποτυχία του συντονισμού (Co-ordinaion Failure). Οι Borensein, Cameron και Gilber (1997), έλεγξαν και επιβεβαίωσαν το γεγονός ότι οι τιμές λιανικής βενζίνης αποκρίνονται πιο γρήγορα στις αυξήσεις απ ότι στις μειώσεις των τιμών του αργού πετρελαίου. Προκειμένου να εντοπίσουν τους πιθανούς λόγους ύπαρξης αυτής της ασυμμετρίας, ανέλυσαν την μετάδοση της τιμής σε διαφορετικά σημεία στην αλυσίδα διανομής. Συγκεκριμένα, θεώρησαν τις παρακάτω μεταδόσεις τιμής: από το αργό πετρέλαιο στην spo βενζίνη, από την spo βενζίνη στην βενζίνη τερματικού σταθμού πόλης (χονδρική), από το αργό πετρέλαιο στην βενζίνη τερματικού σταθμού πόλης και από την βενζίνη τερματικού σταθμού πόλης στην λιανική βενζίνη. Για να αιτιολογήσουν σε θεωρητικό επίπεδο την ύπαρξη ασυμμετρίας, βασίστηκαν στην υπόθεση ότι οι τιμές είναι άκαμπτες επειδή όταν οι τιμές εισροής μειώνονται, η παλιά τιμή του προϊόντος αποτελεί ένα εστιακό σημείο για την δημιουργία ολιγοπωλιακών πωλητών. Σε απόκριση προς ένα αρνητικό σοκ κόστους, δηλαδή σε μια μείωση της τιμής του αργού πετρελαίου, μια επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να διατηρήσει την προηγούμενη τιμή της μέχρι οι συνθήκες ζήτησης να την αναγκάσουν να την μεταβάλλει. Αυτή η πρόταση αποτελεί μια διαφορετική εκδοχή του rigger price υποδείγματος ολιγοπωλιακού συντονισμού των Green και Porer (1984). Σύμφωνα με το rigger price υπόδειγμα, κάθε επιχείρηση περιορίζει την παραγωγή της κάτω από το ανταγωνιστικό (Nash) επίπεδο παραγωγής, μόνο και μόνο εάν η τιμή της αγοράς είναι πάνω από ένα επίπεδο κατωφλίου. Το υπόδειγμα αυτό, μπορεί να ερμηνεύσει την συμπεριφορά ασύμμετρης τιμολόγησης που παρατηρείται στις λιανικές αγορές βενζίνης. Στην λιανική αγορά της βενζίνης, κάθε επιχείρηση επιλέγει την τιμή πώλησης έχοντας ατελή πληροφόρηση για τις τιμές που χρεώνουν οι άλλες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις επομένως, επιλέγουν να διατηρούν τις τιμές τους πάνω από το ανταγωνιστικό (Nash) επίπεδο μόνο εάν οι πωλήσεις τους παραμένουν πάνω από ένα επίπεδο κατωφλίου. Μια μείωση των πωλήσεων, θα υποδήλωνε μείωση των τιμών από τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις και θα δικαιολογούσε μια μείωση τιμής από την επιχείρηση σαν άριστη ανταγωνιστική αντίδραση. 9

10 Σε περίπτωση ενός σημαντικού θετικού σοκ στην τιμή του αργού πετρελαίου, η λιανική τιμή θα σημείωνε αυξήσεις, γιατί, σε αντίθετη περίπτωση τα περιθώρια λιανικής θα γίνονταν αρνητικά. Σε ένα αρνητικό σοκ στην τιμή του αργού πετρελαίου, όμως, οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να προσαρμόσουν άμεσα την τιμή τους, καθώς δεν θα έχουν άμεσες συνέπειες. Ωστόσο, διαχρονικά, σοκ στη ζήτηση για το προϊόν θα οδηγήσουν τους πωλητές λιανικής να μειώσουν τις τιμές τους στο επίπεδο ισορροπίας από τον φόβο μείωσης της τιμής από τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις. Η ισορροπία ολιγοπωλιακού συντονισμού που περιγράφηκε παραπάνω, είναι συνεπής με την άμεση απόκριση των τιμών στα θετικά σοκ κόστους και την αργή απόκριση στα αρνητικά. Η απόκριση στα σοκ κόστους θα είναι ασύμμετρη επειδή οι λιανοπωλητές αποφεύγουν να μειώσουν τις τιμές τους σε αντίδραση προς ένα αρνητικό σοκ και αντίθετα διατηρούν τις τιμές τους σαν ένα εστιακό σημείο ολιγοπωλιακού συντονισμού. Στην περίπτωση όμως ενός σημαντικού θετικού σοκ κόστους οι λιανοπωλητές θα αύξαναν τις τιμές τους άμεσα καθώς διαφορετικά θα λειτουργούσαν με ζημία. Παρ όλο που το rigger sales υπόδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ερμηνεύσει την ασύμμετρη συμπεριφορά των τιμών λιανικής βενζίνης στα σοκ τιμής του αργού πετρελαίου, έχει κάποια σοβαρά μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα, το rigger price υπόδειγμα, εξηγεί πως οι λιανοπωλητές μπορούν να διατηρούν τις τιμές πάνω από τα ανταγωνιστικά επίπεδα, αλλά, το υπόδειγμα δεν αναλύει το πώς οι λιανοπωλητές θα συντονιστούν σε μια συγκεκριμένη τιμή. Η τιμή την οποία οι επιχειρήσεις χρεώνουν πριν ένα σοκ μειώσει τις τιμές χονδρικής είναι ένα φυσικό εστιακό σημείο συντονισμού, αλλά αυτή η τιμή δεν είναι μια μοναδική ισορροπία ολιγοπωλίου. Αντίθετα, υπάρχουν πολλές ισορροπίες με τιμές πάνω από το ανταγωνιστικό επίπεδο. Η θεωρία του ολιγοπωλιακού συντονισμού είναι αρκετά γενική ώστε να μπορεί να περιγράψει τον μηχανισμό μετάδοσης της μεταβολής της τιμής από το spo αργό πετρέλαιο στην spo βενζίνη, από την spo βενζίνη στην βενζίνη που πωλείται στους τερματικούς σταθμούς των πόλεων και από την βενζίνη των τερματικών σταθμών στην βενζίνη τελικής λιανικής πώλησης. Ωστόσο, η θεωρία αυτή αδυνατεί να περιγράψει την μετάδοση των μεταβολών της τιμής του αργού πετρελαίου στην spo αγορά της βενζίνης. Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται από την ύπαρξη ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών στην 10

11 spo αγορά βενζίνης. Η spo αγορά βενζίνης προμηθεύεται από όλους σχεδόν τους κατόχους διυλιστηρίων, ο βαθμός συγκέντρωσης στην βιομηχανία διύλισης της βενζίνης είναι αρκετά χαμηλός και οι πωλήσεις στην spo αγορά αναφέρονται στην βενζίνη γενικής χρήσης (αρκετά ομοιογενές προϊόν). Απόρροια αυτού είναι να μην θεωρείται πιθανός ο σιωπηρός συντονισμός των παραγωγών βενζίνης η οποία πωλείται στην spo αγορά. Αναφορικά με την μετάδοση των τιμών της βενζίνης, από τη spo αγορά στην αγορά βενζίνης των τερματικών σταθμών πόλης, η υπόθεση του ολιγοπωλιακού συντονισμού μπορεί να γίνει αποδεκτή στον βαθμό που η θεωρία αυτή μπορεί να ερμηνεύσει την ασυμμετρία στην συμπεριφορά της προσαρμογής της τιμής των μεγάλων επώνυμων κατόχων διυλιστηρίων. Αυτό συμβαίνει καθώς σε περίπτωση που η τιμή του αργού πετρελαίου μειωθεί, θα δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη συντονισμού ανάμεσα στους κυριότερους κατόχους διυλιστηρίων. Απόρροια αυτού είναι, η μετάδοση των μεταβολών από την αγορά spo βενζίνης κοινής χρήσης στις τιμές επώνυμης τερματικής να παρουσιάσει παρατεταμένη ασυμμετρία. Οι Borensein, Cameron Gilber (1997), αναφέρουν ότι υφίσταται έλεγχος ολιγοπωλιακού συντονισμού στην πώληση του επώνυμου προϊόντος στους τερματικούς σταθμούς. Συγκεκριμένα, αναλύουν πώς, εάν η τιμή ενός επώνυμου διυλιστηρίου στον τερματικό σταθμό φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σχέση με την spo τιμή της βενζίνης, ο κάτοχος του διυλιστηρίου θα δεχτεί δύο επιδράσεις. Πρώτον, θα χάσει όλες ή σχεδόν όλες τις πωλήσεις του και δεύτερον, οι επώνυμοι μεταπωλητές του προϊόντος του διυλιστηρίου (οι κάτοχοι βυτιοφόρων και οι λιανοπωλητές οι οποίοι υφίστανται τα μειωμένα περιθώρια ή τις μειωμένες πωλήσεις) θα ασκήσουν πίεση στον κάτοχο του διυλιστηρίου να μειώσει την τιμή του. Η θεωρία του ολιγοπωλιακού συντονισμού φαίνεται καταλληλότερη να περιγράψει την απόκριση των λιανικών τιμών σε μεταβολές των χονδρικών ή των τιμών στους τερματικούς σταθμούς. Οι πωλητές βενζίνης αντιμετωπίζουν πολλούς ανταγωνιστές μερικούς μόνο από τους οποίους μπορούν να παρακολουθήσουν, αναφορικά με το επίπεδο στο οποίο διαμορφώνουν την δική τους τιμή πώλησης. Εάν τα πρατήρια βενζίνης σε μια συγκεκριμένη περιοχή λειτουργούν με ανταγωνιστικά περιθώρια και η τιμή χονδρικής της βενζίνης μειωθεί, κάθε πρατήριο θα έχει κίνητρο να διατηρήσει την 11

12 λιανική τιμή του μέχρι να έχει πειστικές αποδείξεις (υπό την μορφή μειωμένων πωλήσεων) ότι τα ανταγωνιστικά προς αυτό πρατήρια βενζίνης έχουν μειώσει την δική τους τιμή. Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι, οι πωλητές βενζίνης δεν είναι λήπτες τιμών και οι αγοραστές δεν είναι πλήρως πληροφορημένοι για την τιμή κάθε πωλητή. Ο Ronald N. Johnson (2002), αποδέχτηκε την υπόθεση του ολιγολωλιακού συντονισμού που πρότειναν οι Borensein, Cameron και Gilber(1997) σαν μια πιθανή ερμηνεία της ασύμμετρης τιμολόγησης. Σε ένα ολιγοπωλιακό περιβάλλον όπου υπάρχει αβεβαιότητα για τα κόστη παραγωγής των ανταγωνιστών, οι τιμές ενδέχεται να είναι άκαμπτες επειδή οι λιανοπωλητές συμφωνούν σε μια τιμολόγηση εστιακού σημείου. Σύμφωνα με τους Balke, Brown, και Yucel (1998), αλλά και με τους Brown και Yucel (2002), η δύναμη της αγοράς ευθύνεται κυρίως για το γεγονός ότι οι τιμές της βενζίνης αντιδρούν πιο γρήγορα όταν οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξάνονται απ ότι όταν οι αντίστοιχες τιμές μειώνονται. Ενδεικτικά, οι Neumark και Sharpe (1992) απέδειξαν ότι η συγκέντρωση της αγοράς ήταν μια ερμηνευτική μεταβλητή για την ασυμμετρία που εντοπίστηκε στις μεταβολές του επιτοκίου. Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο, σε βιομηχανίες με λίγες κυρίαρχες επιχειρήσεις, σιωπηρής συνεργασίας, προκειμένου τα εμπλεκόμενα μέλη να διατηρήσουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Ένας σημαντικός παράγοντας για την διατήρηση τέτοιων συμφωνιών είναι και η φήμη Tirole (1990). Εάν οι επιχειρήσεις τηρούν την συμφωνία και έχουν ατελή πληροφόρηση για τις τιμές αργού πετρελαίου που πληρώνουν οι ανταγωνιστές τους, τότε κάθε επιχείρηση θα αντιμετωπίσει μια ασύμμετρη συνάρτηση απώλειας και συνεπώς θα είναι περισσότερο απρόθυμη να μειώσει την τιμή πώλησης της απ ότι να την αυξήσει. Όταν οι τιμές του πετρελαίου αυξάνουν, κάθε επιχείρηση αυξάνει άμεσα την τιμή πώλησης της επειδή θέλει να στείλει το σήμα στους ανταγωνιστές της ότι τηρεί την συμφωνία και δεν μειώνει το περιθώριο της. Όταν όμως οι αντίστοιχες τιμές μειώνονται, κάθε επιχείρηση είναι διστακτική στο να μειώσει την τιμή πώλησης της επειδή διατρέχει τον κίνδυνο να στείλει στις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις το σήμα ότι μειώνει το περιθώριο κέρδους της και συνεπώς ότι δεν είναι πιστή στην σιωπηρή συμφωνία (πρόβλημα εξαγωγής σήματος-signal-exrac problem). 12

13 Σύμφωνα με τους Hall, Walsh και Yaes (2000), το φαινόμενο του φόβου της αποτυχίας του συντονισμού συμβαίνει όταν καμία επιχείρηση δεν θέλει να είναι η πρώτη που θα αλλάξει τις τιμές της, ακόμη και αν αυτή η ανάγκη για την μεταβολή της τιμής δημιουργείται από μια πραγματική αλλαγή στα κόστη ή στη ζήτηση, από φόβο μήπως πυροδοτήσει πόλεμο τιμών και βρεθεί σε χειρότερη θέση. Η περίπτωση που περιγράφτηκε παραπάνω ονομάζεται φόβος για αποτυχία του συντονισμού (Coordinaion failure). Σύμφωνα με τον Adelman (2002), οι τιμές στην βιομηχανία πετρελαίου θα έπρεπε να είναι σχετικά σταθερές καθώς, το αργό πετρέλαιο είναι ένα προϊόν το οποίο δεν βρίσκεται σε έλλειμμα και η παραγωγή του είναι ευέλικτη εφόσον δεν ελέγχεται από κάποια κυβέρνηση ή μονοπώλιο. Πριν από το 1971, οι τιμές ήταν σταθερές επειδή η παραγωγή αργού πετρελαίου ήταν πράγματι ευέλικτη. Εντούτοις, από το 1970 και μετά οι τιμές διακυμαίνονται ευρύτατα καθώς οι παραγωγοί δεν θέτουν την παραγωγή ανεξάρτητα αλλά σε συνεργασία μεταξύ τους. Οι αυξήσεις της τιμής του αργού πετρελαίου προκαλούνται από τις σκόπιμες ενέργειες των μελών του OPEC που αποσκοπούν στην μείωση της παραγωγής ή στην άρνηση χρήσης των τρεχόντων αποθεμάτων. Ο OPEC αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα καρτέλ, δηλαδή μη-ανταγωνιστικής πρακτικής(ολιγοπωλίου). Ο OPEC, είναι ένας οργανισμός τα μέλη του οποίου πρέπει ανά τακτές χρονικές περιόδους να κάνουν συμφωνίες για να διατηρήσουν ή να μειώσουν την παραγωγή ενισχύοντας έτσι τις τιμές ή να μοιραστούν μια αύξηση στην κατανάλωση. Το όφελος από την αύξηση της τιμής είναι άμεσο και αναφέρεται στα αυξημένα έσοδα, ενώ η τιμωρία από τους καταναλωτές είναι καθυστερημένη και σχετίζεται με την απώλεια των πωλήσεων. Η συνεργασία ωστόσο χρειάζεται προσοχή προκειμένου να διατηρηθεί, επειδή καθώς μεταβάλλονται οι συνθήκες προσφοράς και ζήτησης, μερικά μέλη προσελκύουν περισσότερους πελάτες σε βάρος των υπολοίπων μελών του καρτέλ. Οι τιμές επομένως είναι ευμετάβλητες επειδή ο ανταγωνισμός έχει αντικατασταθεί από τις αδέξιες συμπαιγνίες οι οποίες επειδή είναι κατά κύριο λόγο δύσκολες και αργές η παραγωγή των μελών τους συχνά ξεπερνά ή υπολείπεται της ζήτησης. 13

14 2.2 Η υπόθεση της δημιουργίας υστερήσεων εξαιτίας των δαπανηρών προσαρμογών στην παραγωγή και στα αποθέματα. 1.Κόστη προσαρμογής παραγωγής και αποθεμάτων Οι Borensein και Shepard (2002), απέδωσαν ένα μέρος της υστέρησης, των τιμών χονδρικής βενζίνης στα σοκ τιμής του αργού πετρελαίου, στην θεωρία του κόστους προσαρμογής της προσφοράς. Η θεωρία αυτή επαφίεται στο γεγονός ότι, επειδή η προσαρμογή των επιπέδων παραγωγής είναι δαπανηρή, οι επιχειρήσεις επιλέγουν να κατανέμουν την προσαρμογή τους διαχρονικά. Σύμφωνα με τα υποδείγματα του κόστους προσαρμογής της προσφοράς, η προσαρμογή της τιμής επηρεάζεται από μεταβολές στην δύναμη αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι, για ένα δεδομένο σοκ κόστους, το ποσοστό προσαρμογής της τιμής σε έναν ατελώς ανταγωνιστικό κλάδο θα διαφέρει από το αντίστοιχο ποσοστό ενός ανταγωνιστικού κλάδου υπό την προϋπόθεση ότι η τεχνολογία προσαρμογής της προσφοράς παραμένει σταθερή. Ένα σοκ στην τιμή του αργού πετρελαίου, αλλάζει το οριακό κόστος παραγωγής της επιχείρησης. Επομένως, αν μια ανταγωνιστική επιχείρηση βρισκόταν πριν την μεταβολή σε μακροχρόνια ισορροπία, θα επιθυμεί να προσαρμόσει την παραγωγή της έως ότου το οριακό κόστος να ισούται πάλι με την τιμή της βενζίνης. Εάν τα οριακά κόστη προσαρμογής της παραγωγής αυξηθούν, η επιχείρηση θα προτιμήσει να κατανείμει την προσαρμογή διαχρονικά και συνεπώς η πλήρης προσαρμογή θα λάβει χώρα με κάποια υστέρηση. Διαχρονικά, η επιχείρηση θα εξισώσει το οριακό κόστος παραγωγής (συμπεριλαμβανομένου του οριακού κόστους προσαρμογής ) με την τιμή αγοράς. Στην περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί αποθέματα, η προσαρμογή θα είναι ταχύτερη. Εντούτοις, εάν υπάρχουν κόστη λόγω παρέκκλισης από το άριστο επίπεδο διακράτησης αποθεμάτων, η ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων δεν θα οδηγήσει σε πλήρη και άμεση προσαρμογή. Τα κόστη προσαρμογής της προσφοράς διαχωρίζονται στα κόστη προσαρμογής της παραγωγής και στα κόστη προσαρμογής των αποθεμάτων. Συγκεκριμένα, Τα κόστη προσαρμογής της παραγωγής στην βιομηχανία βενζίνης είναι πιο σημαντικά σε επίπεδο διυλιστηρίου. Το πρόγραμμα παραγωγής των διυλιστηρίων, καθορίζονται ύστερα από την επίλυση ενός περίπλοκου αλγορίθμου ο οποίος λαμβάνει υπ όψιν του την αναμενόμενη ζήτηση για τα 14

15 διάφορα διυλισμένα προϊόντα και το αναμενόμενο κόστος του αργού πετρελαίου. Για τον λόγο αυτό, τα διυλιστήρια λειτουργούν πιο αποτελεσματικά όταν η εισροή και ο συνδυασμός των προϊόντων που παράγουν είναι σταθερά. Η προσαρμογή του διυλιστηρίου ως προς τις αναλογίες των προϊόντων που παράγονται και δευτερογενώς ως προς το επίπεδο της συνολικής παραγωγής είναι δαπανηρή. Απόρροια αυτού είναι το γεγονός ότι όταν οι τιμές της εισροής αλλάξουν, οι κάτοχοι των διυλιστηρίων επιλέγουν να κατανείμουν τις προσαρμογές διαχρονικά. Τα κόστη προσαρμογής τιμής ωστόσο, από μόνα τους, δεν είναι αρκετά για να οδηγήσουν σε προσαρμογές τιμής με υστέρηση όταν τα διυλιστήρια διατηρούν αποθέματα. Όταν το κόστος του αργού πετρελαίου αυξάνεται, τα διυλιστήρια μπορούν να αυξήσουν τα αποθέματά τους προκειμένου να μειώσουν την προσφορά της βενζίνης που προσφέρεται στην αγορά και αντίθετα, όταν το κόστος του αργού πετρελαίου μειώνεται, μπορούν να πουλήσουν από το απόθεμα. Εάν δεν υπήρχαν κόστη από την μεταβολή του επιπέδου των αποθεμάτων, οι προσαρμογές των αποθεμάτων θα οδηγούσαν σε άμεσες προσαρμογές της τιμής. Οι μεγάλες μεταβολές στα αποθέματα είναι πολύ δαπανηρές. Η χωρητικότητα του διυλιστηρίου επιβάλλει ένα ανώτερο όριο σχετικά με το πόσο απόθεμα μπορεί να αυξηθεί. Από την άλλη πλευρά, το σύστημα διανομής της βενζίνης θέτει ένα κατώτατο όριο αναφορικά με το πόσο απόθεμα μπορεί να μειωθεί. Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως παράδειγμα το σύστημα διανομής βενζίνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα μεγάλο μέρος της βενζίνης που πωλείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταφέρεται από το διυλιστήριο στους τοπικούς τελικούς σταθμούς χονδρικής διαμέσου αντλιών. Αυτό το σύστημα αντλιών ωστόσο θα πρέπει να είναι γεμάτο από το εμπόρευμα για να λειτουργήσει. Επιπρόσθετα, ένας κάτοχος διυλιστηρίου συνήθως πωλεί βενζίνη σε πολλές περιοχές και όχι μόνο στον χώρο του διυλιστηρίου. Κατά συνέπεια, για να είναι διαθέσιμη η βενζίνη προς πώληση σε μια μακρινή περιοχή (σε σχέση με το διυλιστήριο) την επόμενη περίοδο, το εμπόρευμα θα πρέπει να αρχίσει να διακινείται αυτή την περίοδο. 15

16 Ανάμεσα στα όρια που αναλύθηκαν παραπάνω, υφίσταται ένα βέλτιστο επίπεδο αποθέματος που εξισώνει το οριακό όφελος και κόστος από την διατήρηση αποθέματος. Στην μακροχρόνια ισορροπία, με σταθερές τιμές του αργού πετρελαίου, το κόστος διατήρησης αποθεμάτων, περιλαμβάνει το κόστος υπηρεσιών αποθήκευσης συν το κόστος του επιτοκίου από την μη πραγματοποίηση των πωλήσεων αυτή την περίοδο. Το όφελος από την διατήρηση των αποθεμάτων είναι η ασφάλεια έναντι μελλοντικών ελλείψεων. Οι κάτοχοι διυλιστηρίων που πωλούν επώνυμη βενζίνη, έχουν ένα δίκτυο από πωλητές χονδρικής και λιανοπωλητές για την μεταφορά του εμπορεύματος. Είναι προφανές ότι εάν ένας κάτοχος διυλιστηρίου δεν μπορέσει να προμηθεύσει το δίκτυο διανομής του, θα χάσει τους μεταπωλητές του προϊόντος του. Το οριακό όφελος διατήρησης αποθεμάτων μείον το οριακό κόστος αποθήκευσης αποκαλείται καθαρό οριακό κέρδος διευκόλυνσης (Ne marginal Convenience Yield) ή (NMCY). Το NMCY, βαίνει μειούμενο όσο η ποσότητα των αποθεμάτων αυξάνεται. Στην μακροχρόνια κατάσταση σταθερής ισορροπίας, η επιχείρηση εξισώνει το οριακό κόστος και όφελος του αποθέματος έτσι ώστε το NMCY να είναι ίσο με το μηδέν. Στο σημείο αυτό θα αναλύσουμε πως η δύναμη αγοράς επηρεάζει το ποσοστό προσαρμογής των τιμών. Έστω ότι τα διυλιστήρια που εξετάζουμε είναι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και ότι αυξάνεται το κόστος του αργού πετρελαίου. Συνολικά τα διυλιστήρια θα μειώσουν την παραγωγή τους, αλλά δεν θα την προσαρμόσουν άμεσα στα νέα επίπεδα ισορροπίας, επειδή η προσαρμογή της παραγωγής είναι δαπανηρή. Απόρροια αυτού είναι οι τιμές του προϊόντος να είναι υψηλότερες στο μέλλον σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές. Οι αναμενόμενες μεταβολές της τιμής δημιουργούν ένα πρόσθετο κόστος και όφελος από την διατήρηση των αποθεμάτων. Για παράδειγμα, εάν οι τιμές είναι υψηλότερες στο μέλλον, η επιχείρηση έχει κίνητρο να μεταθέσει τις πωλήσεις από την τρέχουσα περίοδο στην μελλοντική αυξάνοντας τα επίπεδα των αποθεμάτων. Καθώς όμως τα αποθέματα αυξάνουν, το NMCY μειώνεται. Διαχρονικά η επιχείρηση θα προσαρμόσει τα αποθέματα της έτσι ώστε το NMCY να είναι ίσο με την 16

17 αναμενόμενη μεταβολή της τιμής. Δηλαδή, θα ισχύει ότι, NMCY P E[ P ]. = +1 Επιπλέον, η ανταγωνιστική επιχείρηση θα εξισώσει την αναμενόμενη μεταβολή της τιμής με την μεταβολή του οριακού κόστους παραγωγής της (συμπεριλαμβανομένου και του οριακού κόστους προσαρμογής). Στην περίπτωση του μονοπωλίου, η επιχείρηση ενδιαφέρεται για την μεταβολή στην οριακή πρόσοδο και θα εξισώσει την αναμενόμενη μεταβολή στην οριακή της πρόσοδο με το NMCY και δευτερογενώς με την μεταβολή στο οριακό κόστος παραγωγής. Επειδή η οριακή πρόσοδος δεν θα είναι ίση με την τιμή, τα ποσοστά προσαρμογών δεν θα είναι τα ίδια στην περίπτωση της μονοπωλιακής επιχείρησης. Ο υπολογισμός του NMCY με την χρήση μελλοντικών τιμών Ο υπολογισμός του κέρδους διευκόλυνσης (Pindyck 2001), μπορεί να γίνει με την χρήση των μελλοντικών και των spo τιμών. Εάν με ψ, T, συμβολίσουμε την ροή του οριακού κέρδους διευκόλυνσης, για το διάστημα από την περίοδο έως την περίοδο +T, τότε για να αποφευχθούν οι ευκαιρίας κερδοσκοπίας, το ψ, T πρέπει να ικανοποιεί την παρακάτω εξίσωση: ( + r ) P F T + kt ψ (1), T = 1, Όπου, P, είναι η spo τιμή την περίοδο, είναι η μελλοντική τιμή παράδοσης τον F, T χρόνο +T, r είναι το ακίνδυνο επιτόκιο της T περιόδου και K, είναι το ανά μονάδα T κόστος της αποθήκευσης. Το κέρδος από την διατήρηση μιας μονάδας του εμπορεύματος από την περίοδο στην +T, θα είναι:, T + + ( P T P ) k ψ (2) Εάν πωληθεί ένα μελλοντικό συμβόλαιο τον χρόνο, το κέρδος θα είναι: F T FT, T = F, T P + T, (3) Έτσι, το συνολικό κέρδος στο τέλος της περιόδου θα είναι ίση με: ψ P k (4), T + F, T Το κέρδος δεν είναι στοχαστικό και θα πρέπει να ισούται με r T P (δηλαδή, με το ακίνδυνο επιτόκιο επί την τιμή του εμπορεύματος). Το κέρδος που αποκτήθηκε από την 17

18 διατήρηση του εμπορεύματος, είναι παρόμοιο με το μέρισμα που αποκτάται από την διατήρηση μετοχής από μια αγορά. Ένα από τα βασικότερα μειονεκτήματα των υποδειγμάτων κόστους προσαρμογής της προσφοράς (Borensein και Shepard (2002) ), είναι ότι ενώ προβλέπουν ότι οι ταχύτητες προσαρμογής θα διαφέρουν ανάμεσα στις ανταγωνιστικές και τις μονοπωλιακές επιχειρήσεις, δεν παρέχουν επαρκείς προβλέψεις σχετικά με το που οι τιμές θα προσαρμοστούν πιο άμεσα. Αυτό συμβαίνει καθώς τα ποσοστά προσαρμογής επηρεάζονται, εκτός από την δύναμη αγοράς, από την δομή της αγοράς, τις υποθέσεις που έχουν γίνει αναφορικά με κόστη προσαρμογής και τον τρόπο υποδειγματοποίησης του ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, όλων των άλλων παραγόντων ίσων, ένας μονοπωλητής που αντιμετωπίζει μια γραμμική καμπύλη ζήτησης, θα προσαρμόσει την τιμή πιο αργά, αλλά, αν αντιμετωπίζει μια καμπύλη ζήτησης σταθερής ελαστικότητας θα προσαρμόσει την τιμή πιο γρήγορα απ ότι μια ανταγωνιστική αγορά. Το στοιχείο αυτό απορρέει από το γεγονός ότι, όταν η ζήτηση είναι γραμμική, η καμπύλη οριακή προσόδου θα είναι πιο απότομη σε σχέση με την καμπύλη ζήτησης, ενώ στην περίπτωση της σταθερής ελαστικότητας, η αντίστοιχη καμπύλη θα είναι λιγότερο απότομη συγκριτικά προς την καμπύλη ζήτησης. 2.Προσαρμογή παραγωγής και αποθέματος ανάλογα με το είδος των σοκ Ο Radchenko (2005), υιοθέτησε την άποψη ότι οι μεταβολές στις τιμές του αργού πετρελαίου μπορεί να είναι μακροχρόνιες, να αναμένεται δηλαδή να παραμείνουν επ αόριστον ή βραχυχρόνιες, να διατηρούνται δηλαδή για σύντομο χρονικό διάστημα. Επειδή τα βραχυχρόνια σοκ κόστους του αργού πετρελαίου είναι σοκ στο οριακό κόστος παραγωγής που θα επικρατήσουν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, δεν είναι επικερδές για τα διυλιστήρια να προσαρμόσουν τα επίπεδα παραγωγής και αποθέματος και να μεταβάλλουν τις τιμές της βενζίνης πλήρως και άμεσα. Εάν τα διυλιστήρια πιστεύουν ότι μια αλλαγή στην τιμή του αργού πετρελαίου είναι βραχυχρόνια, θα πρέπει να προσαρμόσουν μερικά τις τιμές της βενζίνης και την παραγωγή για να εκφράσουν την πεποίθηση ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου θα μετακινηθούν σύντομα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τα μακροχρόνια σοκ είναι σοκ στο οριακό κόστος που παραμένουν απεριόριστα και γι αυτόν το λόγο, απαιτούν άμεση μεταβολή των επιπέδων 18

19 παραγωγής και αποθεμάτων και γρήγορη μεταβολή των τιμών της βενζίνης. Εάν τα διυλιστήρια θεωρούν ότι ένα σοκ στην τιμή του αργού πετρελαίου είναι μακροχρόνιο, τότε θα πρέπει να προσαρμόζουν την παραγωγή και τις τιμές της βενζίνης πλήρως και γρήγορα προκειμένου να δηλώσουν την αντίληψη ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου δεν θα μεταβληθούν προς την αντίθετη κατεύθυνση σύντομα. Επομένως, οι υστερήσεις στην προσαρμογή των τιμών της βενζίνης λαμβάνουν χώρα όταν τα σοκ της τιμής του αργού πετρελαίου θεωρούνται ως βραχυχρόνια από τους συμμετέχοντες στην αγορά, ενώ πραγματικά είναι μακροχρόνια. Επομένως τα διυλιστήρια χρειάζονται χρόνο για να βεβαιωθούν σχετικά με την φύση των σοκ. Επομένως, η ύπαρξη δύο τύπων σοκ και η αβεβαιότητα σχετικά με το είδος τους μπορούν να ερμηνεύσουν τις υστερήσεις των τιμών της βενζίνης στις μεταβολές των τιμών του αργού πετρελαίου. 3.Η αλληλεπίδραση της Cash αγοράς και της αγοράς αποθεμάτων Ο Pindyck (2001), στην αναλυτική μελέτη του τόνισε ότι υπάρχουν δύο συσχετιζόμενες αγορές για ένα προϊόν: η cash αγορά και η αγορά αποθεμάτων. Συνεπώς, οι παραγωγοί ενός προϊόντος πρέπει να καθορίζουν τα επίπεδα παραγωγής τους συνυπολογίζοντας τις αναμενόμενες μειώσεις και αυξήσεις των αποθεμάτων τους. Οι αποφάσεις των παραγωγών πρέπει συνακολούθως να λαμβάνουν υπόψην τους την spo τιμή πώλησης του προϊόντος και μια τιμή για την αποθήκευση. Cash Αγορά: Στην αγορά αυτή, οι αγορές και οι πωλήσεις του προϊόντος για άμεση παράδοση πραγματοποιούνται στην spo τιμή. Η συνολική ζήτηση στην cash αγορά, είναι μια συνάρτηση της spo τιμής, άλλων μεταβλητών όπως ο καιρός, το συνολικό εισόδημα, κτλ. και τυχαίων σοκ που αντανακλούν μεταβολές στις προτιμήσεις και στις τεχνολογίες. Η συνάρτηση ζήτησης επομένως θα έχει την παρακάτω μορφή: ( P; z ε ) Q = Q (1) 1, 1 19

20 Όπου P, είναι η spo τιμή, την ζήτηση και ε1 είναι ένα τυχαίο σοκ. z 1 είναι το διάνυσμα των μεταβλητών που μπορεί να αλλάξουν Η προσφορά του προϊόντος, είναι μια συνάρτηση της spo τιμής, ενός συνόλου μερικά απρόβλεπτων μεταβλητών που επηρεάζουν το κόστος παραγωγής (όπως οι τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών και οι μισθοί) καθώς τυχαίων σοκ που αντανακλούν απρόβλεπτες μεταβολές στην λειτουργική αποδοτικότητα. Η συνάρτηση προσφοράς επακόλουθα θα έχει την ακόλουθη μορφή: Εάν με N ( P; z ε ) X = X (2) 2, 2 συμβολιστεί το επίπεδο αποθέματος, η αλλαγή στα αποθέματα στον χρόνο θα δίνεται από την παρακάτω ισότητα: ( P; z, e ) Q( P; z ε ) Δ (3) N = x 2 2 1, 1 Το ΔN, μπορεί να θεωρηθεί ως καθαρή ζήτηση, δηλαδή, η ζήτηση για παραγωγή πάνω από την κατανάλωση. Επομένως, η cash αγορά θα βρίσκεται σε ισορροπία όταν η καθαρή ζήτηση ισούται με την προσφορά. Σε όρους καθαρής αντίστροφης συνάρτησης ζήτησης, η συνάρτηση μπορεί να γραφτεί ως εξής: P ( ΔN z, z, ε ) ; 1 2 = f (4) Η εκκαθάριση επομένως της cash αγοράς, υποδηλώνει μια σχέση ανάμεσα στην spo τιμή και στην μεταβολή των αποθεμάτων. Αγορά αποθεμάτων: Τα αποθέματα κατά κύριο λόγο, χρησιμοποιούνται για να μειώνουν τα κόστη ενδεχόμενων αλλαγών στην παραγωγή που προκαλούνται από διακυμάνσεις στην ζήτηση. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη αποθεμάτων βοηθά στην έγκαιρη παράδοση των προϊόντων και στην αποφυγή ελλείψεων. Απόρροια των παραπάνω είναι ότι τα 20

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 28 Βιογραφικά συγγραφέων 29 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : Κεφάλαιο 1. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) Υπάρχουν πολλές εταιρίες οι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 10

Μονοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 10 Μονοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 10 Η πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση θεωρεί τις τιμές ως δεδομένες, ενώ αντίθετα η μονοπωλιακή επιχείρηση διαμορφώνει τις τιμές. Μια επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Ο θεμελιωτής της θεωρίας χωροθέτησης της βιομηχανίας ήταν ο Alfred Weber, την οποία αρχικά παρουσίασε ο μαθηματικός Laundhart (1885). Ο A. Weber (1868-1958)

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος των δημοσίων επιχειρήσεων είναι η άριστη κατανομή των παραγωγικών πόρων που σκοπό έχει το παραγόμενο προϊόν να προσφέρεται σε προσιτή τιμή και σε επαρκή ποσότητα λαμβανομένου υπόψη του κόστους παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 Διάλεξη 6 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 1 Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέχρι στιγμής το μονοπώλιο έχει θεωρηθεί σαν μια επιχείρηση η οποία πωλεί το προϊόν της σε κάθε πελάτη στην ίδια τιμή. Δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και Στόχοι της Μικροοικονομικής Θεωρίας 1. Γενικά...27 2. Το Πρόβλημα της Επιλογής...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης Περιεχόμενα Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Βασικές Τιμολόγησης 2 Τιμή & Τιμολογιακή Πολιτική Ανταγωνισμός Οικονομική Αξία Customer Company Competition Collaborators Πελάτης Εταιρεία Ανταγωνισμός Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών.

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιβολή από το κράτος ανώτατης τιμής σε ένα προϊόν δημιουργεί συνήθως «μαύρη αγορά». Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση - Στη βραχυχρόνια περίοδο, υποθέτουμε ότι το πλήθος των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά ενός αγαθού παραμένει σταθερό. - Αντίθετα, στη μακροχρόνια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Αρ. Διάλεξης: 12 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Ο Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός αναφέρεται στην διάρθρωση της αγοράς εκείνης η οποία βρίσκεται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 06: Επενδύσεις Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Η Διαχρονική Προσέγγιση Η διαχρονική προσέγγιση έχει ως σημείο εκκίνησης τις τεχνολογικές και αγοραίες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1

Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1 Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1 Επισκόπηση Τύποι οικονομιών κλίμακας Τύποι ατελούς ανταγωνισμού Ολιγοπώλιο και μονοπώλιο Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Κεφάλαιο 3 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Ένα από τα βασικά συμπεράσματα του απλού νεοκλασικού υποδείγματος οικονομικής μεγέθυνσης, που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο, είναι ότι δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Ελαστικότητα και Εφαρμογές Ελαστικότητα... μας επιτρέπει να αναλύσουμε την προσφορά και τη ζήτηση σε βάθος. αποτελεί μια μέτρηση για τον τρόπο με τον οποίο πόσοι παραγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Προσφορά-Ζήτηση και Κρατική Παρέμβαση. Αρ. Διάλεξης: 6

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Προσφορά-Ζήτηση και Κρατική Παρέμβαση. Αρ. Διάλεξης: 6 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Προσφορά-Ζήτηση και Κρατική Παρέμβαση Αρ. Διάλεξης: 6 Προσφορά, Ζήτηση και Κυβερνητικές Πολιτικές Σε μια ελεύθερη και χωρίς κανόνες αγορά, οι δυνάμεις της προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΡΡΡ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλευτική Οικονομία

Μεταλλευτική Οικονομία Μεταλλευτική Οικονομία Ενότητα 4: Δομή αγοράς Διαμόρφωση Τιμών Δ. Καλιαμπάκος - Δ. Δαμίγος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης.

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Ορισμός: Η ελαστικότητα ζήτησης, ενός αγαθού ως προς την τιμή του δίνεται από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του. Δηλαδή %

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές 4. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ). ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ζήτηση εργασίας στο σύνολο της οικονομίας ορίζεται ως ο αριθμός εργαζομένων που οι επιχειρήσεις επιθυμούν να απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Σ Λ Α. 2. Έστω δύο αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11 Μονοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 11 Βασική αιτία δημιουργίας Μονοπωλίου Η πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση θεωρεί τις τιμές ως δεδομένες, ενώ αντίθετα η μονοπωλιακή επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Περίγραµµα Ανάλυση µερικής ισορροπίας των δασµών: προσφορά, ζήτηση και εµπόριο σ ένα µεµονωµένο κλάδο Κόστος και όφελος των δασµών Επιδοτήσεις εξαγωγών Ποσοστώσεις στις

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11

Ολιγοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11 Ολιγοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 11 Μορφές Αγορών μεταξύ Μονοπωλίου και Τέλειου Ανταγωνισμού Ο Ατελής Ανταγωνισμός αναφέρεται στην διάρθρωση της αγοράς εκείνης η οποία βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά).

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ζήτηση και Προσφορά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ανταγωνιστικές Αγορές: Είναιοιαγορές,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Α. 2. Έστω

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βασικές Αρχές και Κατηγοριοποιήσεις Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός αποθεμάτων Κατηγορίες αποθεμάτων Λόγοι πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Ελαστικότητα και Εφαρμογές. Αρ. Διάλεξης: 5

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Ελαστικότητα και Εφαρμογές. Αρ. Διάλεξης: 5 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Ελαστικότητα και Εφαρμογές Αρ. Διάλεξης: 5 Ελαστικότητα... μας επιτρέπει να αναλύσουμε την προσφορά και τη ζήτηση σε βάθος. αποτελεί μια μέτρηση για τον τρόπο με τον

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 11 Φορολογία και διανομή του εισοδήματος

Διάλεξη 11 Φορολογία και διανομή του εισοδήματος Διάλεξη 11 Φορολογία και διανομή του εισοδήματος 1 Γενικά Υπάρχουν δύο βασικές έννοιες για το πως επιμερίζεται το φορολογικό βάρος: Νομική επίπτωση Με βάση το νόμο το βάρος του φόρου το φέρει εκείνος που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Κεφάλαιο 7 Ε. Σαρτζετάκης Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Η μορφή αγοράς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού περιέχει στοιχεία πλήρους ανταγωνισμού (ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες. Το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Υπόδειγμα

Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες. Το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Υπόδειγμα Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες Το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Υπόδειγμα Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Ορισμός των Ορθολογικών Προσδοκιών για Μία Περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC

Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC Μέσο κόστος µέσο συνολικό κόστος (AC) 3 Προσφορά και κόστος µέσο µεταβλητό κόστος (AVC) µέσο σταθερό κόστος (AFC) Το µέσο σταθερό κόστος µειώνεται, διότι το συνολικό σταθερό κόστος κατανέµεται σε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Γενικά. Γενικά. Γενικά. Γενικά. Διάλεξη 11

Γενικά. Γενικά. Γενικά. Γενικά. Γενικά. Διάλεξη 11 Γενικά Διάλεξη 11 Φορολογία και διανομή του εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικές έννοιες για το πως επιμερίζεται το φορολογικό βάρος: Νομική επίπτωση Με βάση το νόμο το βάρος του φόρου το φέρει εκείνος που

Διαβάστε περισσότερα

Πώς επηρεάζουν οι διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου τη διεθνή αγορά συναλλάγματος; Αναφερθείτε συγκεκριμένα στην ισοτιμία ευρώδολαρίου

Πώς επηρεάζουν οι διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου τη διεθνή αγορά συναλλάγματος; Αναφερθείτε συγκεκριμένα στην ισοτιμία ευρώδολαρίου Θέμα: Πώς επηρεάζουν οι διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου τη διεθνή αγορά συναλλάγματος; Αναφερθείτε συγκεκριμένα στην ισοτιμία ευρώδολαρίου ΗΠΑ. Μάθημα: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Καθηγητές: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια και Μορφές Αγοράς

Έννοια και Μορφές Αγοράς κ ε φ ά λ α ι ο 2 Έννοια και Μορφές Αγοράς 2.1 ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας διακρίνονται παραδοσιακά σε τέσσερεις κατηγορίες: στους πλήρως ανταγωνιστικούς, στα καθαρά μονοπώλια, στους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Κεφάλαιο 11 Τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών αγορών! Τα κύρια χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών αγορών είναι: " Στην αγορά συµµετέχουν πολλοί αγοραστές και πωλητές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη ποσότητά του αυξηθεί κατά 4%, τότε η ζήτησή του είναι: α) ανελαστική. β) ελαστική. γ)

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 3: Εργαλεία Κανονιστικής Ανάλυσης Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα του Αντιπροσωπευτικού Νοικοκυριού

Το Υπόδειγμα του Αντιπροσωπευτικού Νοικοκυριού Το Υπόδειγμα του Αντιπροσωπευτικού Νοικοκυριού Ramsey-Cass-Koopmans 1 Το Υπόδειγμα του Ramsey To υπόδειγμα αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού oφείλεται στον Ramsey (1928), ο οποίος είχε πρώτος αναλύσει τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #5: ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #5: ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #5: ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονοµία στη Βραχυχρόνια Περίοδο

Η οικονοµία στη Βραχυχρόνια Περίοδο Η οικονοµία στη Βραχυχρόνια Περίοδο Οι βραχυχρόνιες διακυµάνσεις στο προϊόν και στην απασχόληση καλούνται επιχειρηµατικός κύκλος (business cycle). Μέχρι τώρα αναπτύξαµε θεωρίες για να µελετήσουµε πως η

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 6: Πολιτική Τιμών στο Λιανικό Εμπόριο Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων &

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

17 Η συνολική προσφορά

17 Η συνολική προσφορά 7 Η συνολική προσφορά Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει τρεις πιο πρόσφατες θεωρίες συνολικής προσφοράς. Η μία βασίζεται στην ακαμψία των μισθών, η δεύτερη στην υπόθεση ότι οι εργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Μεγάλη Ύφεση Ύφεση

Η Μεγάλη Μεγάλη Ύφεση Ύφεση Η Μεγάλη Ύφεση παρακίνησε πολλούς οικονοµολόγους να να αναρωτηθούν σχετικά µε µε την την εγκυρότητα της της Κλασικής Οικονοµικής Θεωρίας. Τότε Τότε δηµιουργήθηκε η πεποίθηση ότι ότι ένα ένα καινούριο υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ. Ολιγοπώλιο Κλωνάρης Στάθης

ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ. Ολιγοπώλιο Κλωνάρης Στάθης ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ Ονομάζεται η δομή της αγοράς που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη σχετικά μικρού αριθμού επιχειρήσεων αλλά μεγάλες σε μέγεθος σχετικά με την αγορά που εξυπηρετούν. Οι ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα.

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα. Μονοπώλιο Μια επιχείρηση θεωρείται ότι ένα µονοπώλιο, εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα ρ ης, χ. Πως δηµιουργούνται τα µονοπώλια Ο βασικός λόγος ύπαρξης

Διαβάστε περισσότερα

Στατικά Παίγνια Ελλιπούς Πληροφόρησης

Στατικά Παίγνια Ελλιπούς Πληροφόρησης ΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΛΛΙΠΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 67 Στατικά Παίγνια Ελλιπούς Πληροφόρησης ΣΤΟ ΠΑΡOΝ ΚΕΦAΛΑΙΟ ξεκινά η ανάλυση των παιγνίων ελλιπούς πληροφόρησης, τα οποία ονομάζονται και μπεϋζιανά παίγνια (bayesa

Διαβάστε περισσότερα

Συμπαράγωγα προϊόντα ή υποπροϊόντα είναι τα προϊόντα που παράγονται από την ίδια παραγωγική διαδικασία.

Συμπαράγωγα προϊόντα ή υποπροϊόντα είναι τα προϊόντα που παράγονται από την ίδια παραγωγική διαδικασία. Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση ων προϊόντων και υπο-προϊόντων προϊόντων Ορισμοί Συμπαράγωγα προϊόντα ή υποπροϊόντα είναι τα προϊόντα που παράγονται από την ίδια παραγωγική διαδικασία. Εάν τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 1. Έστω ότι μία οικονομία, που βρίσκεται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων, παράγει σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή 10 τόνους υφάσματος και 00 τόνους τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Ενότητα #5: Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Ενότητα #5: Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #5: Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 6: Εξαγορές, Συγχωνεύσεις, Νέες Ιδρύσεις Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η. Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η. Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο Ζητήματα που θα εξεταστούν: Πως ορίζεται η έννοια της αβεβαιότητας και του κινδύνου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Κεφάλαιο 12 Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών! Μονοπώλιο είναι η κατάσταση στην οποία µια µόνο επιχείρηση εξυπηρετεί ολόκληρη την αγορά! Ο µονοπωλητής σε αντίθεση µε την ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 15. Αποτελεσματική και δίκαιη φορολογία

Διάλεξη 15. Αποτελεσματική και δίκαιη φορολογία Διάλεξη 15 Αποτελεσματική και δίκαιη φορολογία 1 Άριστη φορολογία αγαθών Ας υποθέσουμε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να εισπράξει κάποια έσοδα από ένα φόρο για να χρηματοδοτήσει κάποιες δαπάνες. Ποιος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά Οικονοµία Βασικές έννοιες και ορισµοί Οικονοµική Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά των ανθρώπινων όντων αναφορικά µε την παραγωγή, κατανοµή και κατανάλωση υλικών αγαθών και υπηρεσιών σε έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 12 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο (µε 2ο, 3ο και 4ο) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/2000 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 6/2000 ΕΣΜΕΣ 2000 ΕΣΜΕΣ 1998 28. ίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 Ενότητα #5: Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές (2) Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Ερώτηση Α1 Η ερώτηση Α.1 περιλαμβάνει 2 υπό-ερωτήσεις. α) Υποθέστε ότι η παραγωγική δραστηριότητα μιας επιχείρησης επηρεάζει αρνητικά την παραγωγική δραστηριότητα άλλων επιχειρήσεων. Εξηγήστε,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26/2/2010 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς 26/2/2010 2 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η μελέτη των επιλογών τις οποίες κάνουν οι μικρο-μονάδες μιας οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε:

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: 3 Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: α) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει μια οικονομία β) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 1. Στην περίπτωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων στην παραγωγή, η επιβολή ενός φόρου ανά µονάδα προϊόντος ίσου µε το µέγεθος της οριακής εξωτερικής επιβάρυνσης µπορεί να οδηγήσει:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 2ο Η ελαστικότητα και οι εφαρμογές της

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 2ο Η ελαστικότητα και οι εφαρμογές της Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 2ο Η ελαστικότητα και οι εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα