Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

8 08 π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 12 Το γράμμα της σύνταξης 16 ΟΒΕ: Δε θα είναι, ούτε φέτος, φθηνό το πετρέλαιο θέρμανσης 20 Η εξέλιξη της φορολογίας στο πετρέλαιο θέρμανσης 24 Οι κυβερνητικές θέσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης 30 Διαμαρτυρία για καταχρηστικούς ελέγχους στις Κυκλάδες 32 Η ΟΒΕ υπερασπίζεται τα πρατήρια έναντι καταχρηστικών ελέγχων 36 Να επιστραφεί το δάνειο του ΟΑΕΕ από το ΤΕΑΠΥΚ 38 ΟΒΕ: Και πάλι για τα Ετήσια Ανταποδοτικά Τέλη για τη χρήση αδειών 39 Εγκύκλιος ΟΒΕ: Οι έλεγχοι εγκατάστασης συστημάτων εισροών-εκροών στην περιφέρεια 40 Οι εταιρίες μπορούν ελεύθερα να πουλάνε στη λιανική! 41 Ποντίκι έφαγε σύστημα εισροών-εκροών 42 Tι ισχύει για σήμα και συμβάσεις πρατηρίων 44 Τι θα γίνει με τη στέρηση της επικουρικής σύνταξης βενζινοπωλών από τον ΟΓΑ; 45 Πωλούνται ελεύθερα τα στοιχεία του Τειρεσία! 46 H απίστευτη πολυνομία στην κοινωνική ασφάλιση 50 ΟΑΕΕ: Καταγραφή ασφαλιστικού βίου ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΒΝΑ Σεπτέμβριος 2014

9

10

11

12 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΒΝΑ Σεπτέμβριος 2014 γρ ά μ μ α σ ύ ν τ α ξ η ς 12 ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΌΧΙ στα επαναλαμβανόμενα τέλη χρήσης των αδειών πρατηρίων Ατελείωτα είναι τα προβλήματα των βενζινοπωλών με τα συστήματα εισροών εκροών. Ένα από αυτά είναι και η υποχρεωτική πιστοποιημένη ογκομέτρηση των δεξαμενών. Όσοι από τον Γ Κύκλο, δεν πρόλαβαν να μπουν στο Μητρώο της ΓΓΠΣ μέχρι τις 27/8/2014 με τις παλιές ογκομετρήσεις, ήταν αδύνατο να εγγραφούν αν πρώτα δεν είχαν νέες, πιστοποιημένες ογκομετρήσεις! Έτσι δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν νόμιμα τα πρατήρια ενώ τα άλλα πρατήρια, παρότι δεν είχαν πιστοποιημένες ογκομετρήσεις, λειτουργούσαν νόμιμα! Αυτά τα πράγματα μόνο στην Ελλάδα μπορεί να συμβαίνουν! Άμεση ήταν η αντίδραση της ΟΒΕ που απαίτησε ίση μεταχείριση και λύση του προβλήματος για τους συναδέλφους τους Γ Κύκλου. Με επιστολή της προς το υπουργείο Οικονομικών ανέφερε: «Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της εγκατάστασης των συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων Γ κύκλου (περιφέρειας), στις 27/8/2014, τα πρατήρια που στο μεταξύ ολοκληρώνουν την εγκατάσταση και λειτουργία, αδυνατούν να εγγραφούν στο Μητρώο εισροών εκροών της ΓΓΠΣ, λόγω μη πιστοποιημένης ογκομέτρησης των δεξαμενών τους. Το πρόβλημα αφορά εκατοντάδες ή και χιλιάδες πρατήρια του Γ κύκλου. Επί πλέον σήμερα, όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, έχουμε δύο κατηγορίες πρατηρίων τα οποία, ενώ δεν έχουν κάνει πιστοποιημένη ογκομέτρηση, έχουν διαφορετική μεταχείριση. Πρόκειται για τα πρατήρια που ενέγραψαν στο Μητρώο το σύστημα εισροών εκροών με την παλιά ογκομέτρηση, λόγω του ότι μέχρι την ημερομηνία εγκατάστασης (27/8) αυτό ήταν νόμιμο και για τα πρατήρια που έχουν την παλιά ογκομέτρηση αλλά μετά την 27/8 δεν επιτρέπεται να εγγραφούν στο Μητρώο, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να λειτουργήσουν. Για την εξομάλυνση της κατάστασης και για την ίση μεταχείριση των πρατηρίων (και αν θέλουμε όλοι να λειτουργήσει στο σύνολό του το σύστημα εισροών εκροών), παρακαλούμε όπως δώσετε τη δυνατότητα, όλα τα πρατήρια να μπορούν να εγγράφουν στο σύστημα με την ογκομέτρηση που διαθέτουν τώρα και να ισχύσει μια κοινή διάταξη με ημερομηνία συμμόρφωσης, εφόσον ληφθούν υπόψη οι τεχνικές δυνατότητες εκτέλεσης του έργου αυτού από τις εταιρείες ογκομετρήσεων.» Éäéïêôçóßá: íùóç Âåíæéíïðùëþí Íïìïý ÁôôéêÞò Ëüíôïõ 8, ÁÈÇÍÁ Ôçë , , Fax: ÅÂÍÁ: ÏÂÅ: Åêäüôçò: Zάγκα Μαρία ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ: Ζάγκα Μαρία ÌåóóÞíçò Ãåþñãéïò Ôïýíôáò ããåëïò Επιμέλεια ýëçò: Άρης Âáóéëåßïõ ÄçìïóéïãñáöéêÞ óõíåñãáóßá Στέργιος Âáóéëåßïõ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÅÂÍÁ ÐÑÏÅÄÑÏÓ: ÆÁÃÊÁ ÌÁÑÉÁ, ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ: ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Ã. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ: ÊÁËÁÔÆÏÐÏÕËÏÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ, ÔÁÌÉÁÓ: ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ÌÅËÇ: ÊÉÏÕÓÇÓ ÌÉ ÁËÇÓ, ÔÏÕÍÔÁÓ ÁÃÃÅËÏÓ, ÌÅÓÓÇÍÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ, ÃÅÙÑÃÁÊÁÊÇÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË, ΞΕΣΤΕΡΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ OBE ÐÑÏÅÄÑÏÓ: ÊÉÏÕÓÇÓ ÌÉ ÁËÇÓ, ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ: ÌÅÔÁÎÁÓ ÌÉ ÁËÇÓ, Ã. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ: ÔÏÕÍÔÁÓ ÁÃÃÅËÏÓ, OΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ÁÍÁÍÉÁÄÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ, ÌÅËÇ: ÆÁÃÊÁ ÌÁÑÉÁ, ΓΚΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ÊÏËÏÊÁÓ ÐÁÍÔÅËÇÓ, ÌÉÓÔÉËÉÄÇÓ ÇËÉÁÓ, ÔÓÁÊÁËÇÓ ÍÉÊÏÓ, ñõóïóðüèçò Ãåþñãéïò Äáíáþí 75, ºëéïí Ô.Ê ÔÇË.: , FAX: Õðåýèõíïò ÄéáöÞìéóçò: Åõèýìéïò Ëõìðåñüðïõëïò Äéáöçìçóôéêü ÔìÞìá: ÃêÝñãêç Åýç Õðåýèõíç Óåëéäïðïßçóçò: Áíáóôáóßá ñõóïóðüèç Óåëéäïðïßçóç: ÂáóéëéêÞ ÊåöáëÜ Åýç ÊÝêêïõ τ α υ τ ό τ η τ α

13

14

15

16 16 κλαδικά νέα ΟΒΕ: Δε θα είναι, ούτε φέτος, φθηνό το πετρέλαιο θέρμανσης Η κατάθεση της τροπολογίας για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης από τα 330 στα 230 ευρώ το χιλιόλιτρο μπορεί ν αποτελεί λόγο πολιτικών εξαγγελιών αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης και κατ επέκταση στην θέρμανση του πληθυσμού. Με σημερινά δεδομένα δυστυχώς η κατανάλωση θα κυμανθεί και πάλι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Σημειώνουμε ότι η πραγματική μείωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης με την νέα τροπολογία θα είναι 12 λεπτά, δηλαδή η τιμή του θα κυμανθεί στα 1,13 με 1,15 ευρώ το λίτρο. Αν λάβουμε υπόψη ότι από το 2011 που ο ΕΦΚ ήταν στο χαμηλό συντελεστή, έχει μειωθεί δραματικά το εισόδημα των νοικοκυριών, με παράλληλη αύξηση όλων των φόρων και επιβαρύνσεων, η σημερινή τιμή ανά λίτρο φαντάζει απλησίαστη, με αποτέλεσμα και πάλι οι καταναλωτές να μη μπορέσουν να αγοράσουν. Η δε επιδότηση των αδύναμων νοικοκυριών, όπως έδειξε η πράξη, αφορά λίγα μόνο νοικοκυριά, αφήνοντας στο κρύο τη μεγάλη πλειοψηφία τους. Φοβόμαστε ότι και φέτος το χειμώνα θα έχουμε όλες εκείνες τις τραγικές συνέπειες στην κοινωνία και στο περιβάλλον που εμφανίστηκαν με δραματικό τρόπο πέρσι, ενώ από την άλλη ο στόχος των δημοσίων εσόδων και πάλι δεν θα επιτευχθεί. Η ΟΒΕ εμμένει στη θέση της, ο ΕΦΚ να επανέλθει στα επίπεδα του Απριλίου του 2011, στα 21 ευρώ το χιλιόλιτρο που μαζί με τον ΦΠΑ 23% ανέρχονταν στα 25,83 ευρώ το χιλιόλιτρο και όχι ο καταναλωτής να επιβαρύνεται με το νέο ΕΦΚ 230 ευρώ που μαζί με το ΦΠΑ θα ανέλθει στα 282,90 ευρώ το χιλιόλιτρο. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΒΝΑ Σεπτέμβριος 2014

17

18

19

20 20 κλαδικά νέα Η εξέλιξη της φορολογίας Η αναγγελθείσα μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο θέρμανσης, παρουσιάστηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης σαν σπουδαίο γεγονός οικονομικής ελάφρυνσης των νοικοκυριών. Πόσο όμως η μείωση του ΕΦΚ επιδρά πραγματικά στο πορτοφόλι των καταναλωτών και κατά πόσο η σημερινή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται ελκυστική; Η ακριβής μείωση που υπολογίστηκε, ανέρχεται σε 12,1 λεπτά το λίτρο ή 121 ευρώ το χιλιόλιτρο. Έτσι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, αν δεν αυξηθεί η διεθνής τιμή με τις πολιτικές και πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μ. Ανατολή, θα κυμανθεί μεταξύ 1,10 και 1,15 ευρώ το λίτρο. Σημειώνουμε ότι η κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης κρατιόνταν σε ανεκτά επίπεδα μέχρι τότε που η τιμή του ήταν κάτω του 0,90 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, από τότε το γενικό εισόδημα του καταναλωτή σημείωση νέα πτώση οπότε ακόμη και η επαναφορά εκείνης της τιμής είναι αμφίβολο αν επαναφέρει και το επίπεδο κατανάλωσης. Η ομοσπονδία βενζινοπωλών Ελλάδος βλέποντας το νέο αδιέξοδο, μετά τις εξαγγελίες, πρότεινε ο ΕΦΚ να επανέλθει στα επίπεδα του Απριλίου του 2011, όταν ανέρχονταν στα 21 ευρώ το χιλιόλιτρο και μαζί με τον σημερινό ΦΠΑ 23% στα 25,83 ευρώ. Με την πρόταση αυτή, η συνολική μείωση ΕΦΚ και ΦΠΑ θα ανέρχονταν στα 380 ευρώ το χιλιόλιτρο και η τιμή ανά λίτρο θα έπεφτε στα κάτω από τα 90 λεπτά. Το κομβικό σημείο στις τιμές των καυσίμων μαζί και του πετρελαίου θέρμανσης είναι οι φόροι. Η βασική μάζα του φόρου σχηματίζεται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ. Σε όλες τις χώρες της ΕΕ ισχύουν με Οδηγία (2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003) συντελεστές ΕΦΚ με σκοπό τη συλλογή φόρων και καθορίζονται οι ελάχιστοι συντελεστές με σκοπό την μη αλλοίωση του ανταγωνισμού. Προβλέπονται βέβαια μειώσεις, διευθετήσεις και εξαιρέσεις για διάφορες κατηγορίες κατανάλωσης μεταξύ των οποίων και η θέρμανση. Η ουσία πάντως της υπόθεσης είναι ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από τον Απρίλιο του 2010 μέχρι τον Απρίλιο του 2014 σημείωσε άνοδο της τάξης του 74,86%! Την ίδια περίοδο η μέση μείωση των εισοδημάτων κυμάνθηκε στο 25 με 30%. Παρακάτω δίνουμε πίνακα με τις μεταβολές που έχουν γίνει στους φόρους και στην τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΒΝΑ Σεπτέμβριος 2014

21 κλαδικά νέα 21 στο πετρέλαιο θέρμανσης Πίνακας μεταβολών στους φόρους και στην τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης Έτος/ μήνας ΜΕΣΗ τιμή βαρελιού σε δολ. ΗΠΑ Μεταβολή % ΕΦΚ /1.000 Λ. Μεταβολή % ΦΠΑ % Μεταβολή % Σύνολο φόρων /1.000λ. Λιανική τιμή /λ. Μεταβολή % 2010/4 70, ,41 0, / ,6% ,52% 25,83 0, ,38% 2012/4 119,83-3,35% ,7% ,80 1, ,95% 2013/ % % ,90 1, ,75% 2014/4 107,25 +15,32% ,90 1,259-1,09% 2014/9 100,80-6% % ,13 1,132-10,08% Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι από τον Απρίλιο του 2010 μέχρι τον Απρίλιο του 2014 (τα χρόνια της κρίσης, της κατακόρυφης αύξησης των φόρων και της ραγδαίας πτώσης των εισοδημάτων) η λιανική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αυξήθηκε κατά 74,86%. Παρατηρούμε όμως ότι τον Απρίλιο του 2011, η διεθνής τιμή πετρελαίου ανά βαρέλι ήταν 124 δολ. και τον Απρίλιο του 2014 είχε πέσει στα δολ. αλλά η λιανική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ήταν αυξημένη μεταξύ των δύο αυτών περιόδων κατά 38,35%! Το πλέον χαρακτηριστικό είναι οι μεγάλες αυξήσεις των φόρων. Συγκριμένα, από τον Απρίλιο του 2010 μέχρι τον Απρίλιο του 2014, η αύξηση του ΕΦΚ ήταν της τάξης του 1.471,42%! Με τη μείωση του ΕΦΚ που εξάγγειλε ο κ. Πρωθυπουργός ο ΕΦΚ τον Οκτώβριο του 2014 θα είναι αυξημένος σε σχέση με τον Απρίλιο του 2010 κατά 1.000% ή κατά 10 φορές! Αντίστοιχα, ο συνολικός φόρος (ΕΦΚ & ΦΠΑ) στο διάστημα, από τον Απρίλιο του 2010 μέχρι τον Απρίλιο του 2014 είναι αυξημένος κατά 1.562%! Με τις νέες ρυθμίσεις, τον Οκτώβριο ο συνολικός φόρος θα είναι αυξημένος σε σχέση με το 2010 κατά 1.063,99%. Σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε ότι κατά την περίοδο που τα εισοδήματα και το ΑΕΠ γνωρίζουν μεγάλη πτώση, οι φόροι στο πετρέλαιο θέρμανσης αυξάνονται, όπως αντίστοιχα αυξάνονται και οι λιανικές τιμές. Παράλληλα βέβαια έχουμε και μεγάλη αύξηση όλων των άλλων τελών και φόρων. Με αυτά τα δεδομένα, ο καταναλωτής είναι μάλλον αδύνατο να ανταποκριθεί στην τιμή 1,12-1,15 /λ. που θα διαμορφωθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης από τον Οκτώβριο του 2014 και το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο σχεδόν με τα αμέσως προηγούμενα χρόνια: Ξεπάγιασμα των οικογενειών με όλες τις τραγικές συνέπειες, μείωση εργασιών και παραγωγικότητας στις επιχειρήσεις, κλείσιμο πολλών πρατηρίων υγρών καυσίμων, τεράστια επιβάρυνση του περιβάλλοντος από καύση ανεξέλεγκτων υλικών, μαζική και παράνομη ξύλευση και αποψίλωση δασών και, τέλος, μειωμένα έσοδα του κράτους από τους φόρους. Αν η κυβέρνηση δεν κατανοήσει το οικονομικό πρόβλημα των λαϊκών οικογενειών και δεν ανοίξει διάλογο με τους φορείς των κλάδων και της κοινωνίας, καμία πολιτική δεν μπορεί να πάρει θετική κοινωνική διάσταση Σ.Β. Σεπτέμβριος 2014 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΒΝΑ

22

23

24 24 κλαδικά νέα Οι κυβερνητικές θέσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης Τοποθέτηση του Χ. Σταϊκούρα στη Βουλή επί της τροπολογίας για τη μείωση του Ε.Φ.Κ. στο πετρέλαιο θέρμανσης Παρά τις διαμαρτυρίες και τις ενστάσεις καταναλωτών και βενζινοπωλών η κυβέρνηση τελικά προχωράει στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης μόνο κατά λεπτά το λίτρο. Με τη νέα τιμή η οποία θα είναι από 1,10 ως 1,15 ευρώ το λίτρο είναι φανερό ότι τα νοικοκυριά θα αδυνατούν και φέτος να προμηθευτούν πετρέλαιο. Η εξέλιξη και η κατάσταση στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης και η επιδότηση που θα ισχύσει, περιγράφεται από κυβερνητικής σκοπιάς, από την παρακάτω τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα στη Βουλή επί της τροπολογίας για τη μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, η οποία αποτελούσε, από το Νοέμβριο του 2011, «μνημονιακή» υποχρέωση της χώρας, επήλθε τελικά, τον Οκτώβριο του 2012, στο 80% του ισχύοντος ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης, δηλαδή διαμορφώθηκε στα 330 ευρώ / λίτρα, χωρίς το πετρέλαιο κίνησης να μείνει στο αρχικό του επίπεδο, δηλαδή στα 412 ευρώ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΒΝΑ Σεπτέμβριος 2014

25 κλαδικά νέα 25 / λίτρα, όπως προέβλεπε η αρχική συμφωνία με την Τρόικα. Αυξήθηκε, συνεπώς, σημαντικά το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης, και μειώθηκε λίγο το κόστος του πετρελαίου κίνησης. Η εφαρμογή αυτού του μέτρου αποδείχθηκε οικονομικά αναποτελεσματική, κοινωνικά άδικη, περιβαλλοντικά επιζήμια, ενώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δεν αντιμετώπισε ουσιαστικά και το λαθρεμπόριο. Για το λόγο αυτό, πέρυσι, η Κυβέρνηση προχώρησε σε μεγάλη διεύρυνση των κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και σε αύξηση κατά 25% της επιδότησης ανά λίτρο (στα 0,35 ευρώ / λίτρο). Πρωτοβουλία, με έντονα τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής ευαισθησίας και δικαιοσύνης. Οι δικαιούχοι ανήλθαν περίπου στους Το επίδομα, το οποίο χορηγήθηκε, διαμορφώθηκε στα 175 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσιο έναντι της περίοδου (86 εκατ. ευρώ). Η πρωτοβουλία αυτή της Κυβέρνησης, πέραν της κοινωνικής της στόχευσης, συνέβαλε και στην ανάκαμψη της κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης, με αύξηση αυτής κατά 13% την περίοδο Οκτωβρίου 2013 Απριλίου 2014, έναντι της αντίστοιχης περιόδου Όμως, παρά τη μικρή ανάκαμψη της κατανάλωσης, εξακολουθεί να παρατηρείται υστέρηση εσόδων έναντι των προβλεφθέντων στόχων αυτού του μέτρου. Συνολικά, αυτή ανέρχεται, περίπου, σωρρευτικά στα 750 εκατ. ευρώ την τελευταία διετία, με το μεγαλύτερο μέρος της απόκλισης να παρατηρείται την πρώτη χρονιά, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία. Για το λόγο αυτό, η Κυβέρνηση προχωράει σήμερα στη δεύτερη παρέμβασή της. Με την υπό συζήτηση διάταξη, η Κυβέρνηση νομοθετεί, για τη χειμερινή περίοδο που ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου, τη μείωση κατά 30% του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, δηλαδή στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και στο φωτιστικό πετρέλαιο, με τη διαμόρφωσή του στα 230 ευρώ / λίτρα (από 330 ευρώ / λίτρα που ισχύει μέχρι σήμερα), Σεπτέμβριος 2014 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΒΝΑ

26 26 κλαδικά νέα επιδιώκοντας μια καλή λύση, με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, δεδομένων, κυρίως, των δημοσιονομικών περιορισμών. Με τη μείωση αυτή, η λιανική τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης, μόλις ξεκινήσει η χορήγησή του εφέτος, αναμένεται να υποχωρήσει στα επίπεδα περίπου του 1,150 ευρώ / λίτρο, ίσως και του 1,05 ευρώ / λίτρο, ανάλογα με τα δεδομένα των διεθνών τιμών, από τα 1,259 ευρώ / λίτρο που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο του Έτσι, για νοικοκυριό που δικαιούται επίδομα θέρμανσης, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κινηθεί στα επίπεδα του 0,80 ευρώ/λίτρο, τιμή δηλαδή χαμηλότερη κατά 0,245 ευρώ / λίτρο ή κατά 24% έναντι της τιμής του Απριλίου 2012 (1,045 ευρώ / λίτρο), δηλαδή της τελευταίας τιμής προ της αύξησης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Παραδείγματος χάριν, για ένα νοικοκυριό που δικαιούται επίδομα θέρμανσης: 1ον. Η μείωση έναντι της περυσινής λιανικής τιμής πώλησης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 0,47 ευρώ / λίτρο, η οποία αναλύεται ως εξής: - 0,12 ευρώ / λίτρο περίπου από τη μείωση κατά 30% του ΕΦΚ, με αμετάβλητες τις διεθνείς τιμές πετρελαίου, και - 0,35 ευρώ / λίτρο, από την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης. 2ον. Το όφελος που θα αποκομίσει τη φετινή χειμερινή περίοδο ανέρχεται σε: ευρώ, αν εξαντλήσει τα λίτρα που δικαιούται στη Ζώνη Α (Νομοί Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Δράμας, Ευρυτανίας), ευρώ, αν εξαντλήσει τα λίτρα που δικαιούται στη Ζώνη Β (Νομοί Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Αρκαδίας, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου), ευρώ, αν εξαντλήσει τα 960 λίτρα που δικαιούται στη Ζώνη Γ (Νομοί Αττικής, Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας), ευρώ, αν εξαντλήσει τα 600 λίτρα που δικαιούται στη Ζώνη Δ (Νομοί Ηρακλείου, ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΒΝΑ Σεπτέμβριος 2014

27

28 28 κλαδικά νέα Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, σε Κύθηρα και νησιά Σαρωνικού). Αξίζει να αναφερθεί ότι, και στην περίπτωση που το εν λόγω νοικοκυριό καταναλώσει μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης από εκείνες που επιδοτούνται, ακόμη και για διπλάσια κατανάλωση λίτρων από τα επιδοτούμενα, η μέση τιμή ανά λίτρο, που θα κληθεί να καταβάλλει, δεν θα υπερβαίνει τα προ της αύξησης του ΕΦΚ επίπεδα του Απριλίου του Εξυπακούεται ότι όσο η κατανάλωση προσεγγίζει τα επιδοτούμενα λίτρα, τόσο κατεβαίνει η μέση δαπάνη ανά λίτρο, με αποτέλεσμα να ωφελείται τελικά ο καταναλωτής. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Παράλληλα, όμως, με τη μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, ολοκληρώνονται θεμελιώδεις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην εμπορία και διακίνηση καυσίμων, με κορυφαία την εισαγωγή του συστήματος εισροών εκροών. Σύστημα, το οποίο έχει ήδη εισαχθεί στις μεγαλύτερες πληθυσμιακά περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, η διαδικασία εγκατάστασης του συστήματος έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό πλέον του 98% σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αχαΐα, Ηράκλειο, Μαγνησία και Ιωάννινα, ενώ προχωρά, με ικανοποιητικούς ρυθμούς, και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του συστήματος και την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι, κυρίως στοχευμένοι έλεγχοι, των αρμοδίων Υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τη μείωση του φόρου θα την καρπωθούν οι καταναλωτές, και όχι οι επιτήδειοι. Ενδεικτικά αναφέρω ότι, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, ολοκληρώθηκαν 380 έλεγχοι από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Η χώρα, για 3η συνεχόμενη χρονιά, συνεχίζει να πορεύεται εντός του δημοσιονομικού πλαισίου του εφαρμοζόμενου Προγράμματος. Επιτυγχάνει, μέσα από τις τεράστιες θυσίες νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τους δημοσιονομικούς της στόχους. Η Κυβέρνηση έτσι δημιουργεί, μεθοδικά, με βάση και τους βαθμούς ελευθερίας, οι οποίοι πάντως διευρύνονται, το πεδίο που επιτρέπει το ρεαλιστικό εξορθολογισμό ρυθμίσεων που έχουν αποδειχθεί οικονομικά αναποτελεσματικές και κοινωνικά άδικες. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Κυβέρνηση ήδη επέτυχε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, τη διανομή «κοινωνικού μερίσματος», και πλέον τη μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και επίκεινται, άμεσα, και άλλες πρωτοβουλίες. Η προσπάθεια συνεχίζεται. καυσίμων, υγραερίου κίνησης και πεπιεσμένου φυσικού αερίου ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΒΝΑ Σεπτέμβριος 2014

29

30 30 κλαδικά νέα Διαμαρτυρία για καταχρηστικούς ελέγχους στις Κυκλάδες Η ΟΒΕ με επιστολή της προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας διαμαρτυρήθηκε για καταχρηστικούς ελέγχους πρατηρίων από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στις Κυκλάδες. Ειδικότερα η επιστολή έγραφε: «Σας ενημερώνουμε ότι στην Άνδρο και γενικότερα στα νησιά των Κυκλάδων συνεργεία του Τμήματος Εμπορίου της Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου άρχισαν ελέγχους στα πρατήρια υγρών καυσίμων και καταγράφουν ως παράβαση τη μη ολοκληρωμένη εγκατάσταση του συστήματος εισροών εκροών. Σημειώνουμε ότι οι πρατηριούχοι αυτοί επέδειξαν συμβάσεις εγκατάστασης με εταιρείες οι οποίες και είναι υπεύθυνες για την μη ολοκλήρωση της εγκατάστασης στα χρονικά όρια που ορίζει η σχετική διάταξη. Θεωρούμε ότι η Περιφέρεια δείχνει υπερβολικό ζήλο στην εφαρμογή του νόμου σε βάρος των πρατηριούχων παρότι είναι γνωστό ότι για τεχνικούς και πρακτικούς λόγους η εγκατάσταση αυτή ήταν αδύνατον να ολοκληρωθεί στο χρόνο που ορίζονταν. Παρακαλούμε όπως παρέμβετε στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα». ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΒΝΑ Σεπτέμβριος 2014

31

32 32 κλαδικά νέα Εγκύκλιος Η ΟΒΕ υπερασπίζεται τα πρατήρια έναντι καταχρηστικών ελέγχων Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι σε σχέση με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών περί ελέγχων για την πάταξη της λαθρεμπορίας και την επιβολή προστίμων σε όσα πρατήρια δεν έχουν σε λειτουργία το σύστημα εισροών εκροών, η ΟΒΕ έδωσε μεγάλη μάχη και πέτυχε αυτοί οι έλεγχοι να μην αφορούν τα πρατήρια της Περιφέρειας (Γ κύκλος). Εξηγήσαμε ότι δεν είναι ευθύνη των πρατηρίων αλλά των εγκαταστατών η όποια καθυστέρηση και δεν μπορεί να επιβληθούν πρόστιμα σε αυτούς τους πρατηριούχους. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΒΝΑ Σεπτέμβριος 2014

33 κλαδικά νέα 33 Επίσης για τα πρατήρια Α και Β κύκλου απαιτήσαμε ο έλεγχος να λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά δεδομένα και να μην αφορά αναδρομική αναζήτηση ισοζυγίων από 28/8/2013, αλλά μόνο αν σήμερα είναι εντάξει, ζητήσαμε να μην επιβληθούν πρόστιμα για έλλειμμα αναδρομικών στοιχείων, δεδομένου ότι η ότι μεγάλος αριθμός πρατηρίων δεν είχε σε πλήρη λειτουργία τα συστήματα και είχε δοθεί σιωπηρή παράταση μερικών μηνών για την ολοκλήρωση. Όπως πληροφορηθήκαμε η ΓΓΔ Εσόδων θα δεχτεί το αίτημά μας. Σχετικά με τη σύγχυση που παρατηρήθηκε από μια λανθασμένη πληροφορία ότι δόθηκε παράταση ενός έτους στην εγκατάσταση των συστημάτων, σας ενημερώνουμε ότι η παράταση αφορούσε μόνο στην ΜΟΝΟ τον Γ κύκλο, δεν αφορά όμως στην εγκατάσταση των συστημάτων αλλά αφορά ΜΟΝΟ στην καταληκτική ημερομηνία ως προς στις απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων, δηλαδή τις αποκλίσεις του ισοζυγίου 1.5%. Αγαπητοί συνάδελφοι, Η εφόρμηση αυτή των Υπηρεσιών με υπερβολικούς έως καταχρηστικούς ελέγχους επί δικαίων και αδίκων, προκλήθηκε ύστερα από συνέντευξη που έδωσε η διασπαστική ομοσπονδία ΠΟΠΕΚ και ζητούσε άμεσους ελέγχους για λαθρεμπόριο. Αντί να εντοπίσει το λαθρεμπόριο εκεί που γίνεται άφησε να πλανάται η υποψία σε κάθε πρατηριούχο! Με νέα ανακοίνωση της μάλιστα ζήτησε και την επέμβαση εισαγγελέως για βρεθούν οι υπαίτιοι που καθυστερούν τους ελέγχους! Το κράτος, «ανταποκρινόμενο» στην απαίτηση της ΠΟΠΕΚ(!), εξαπέλυσε τα συνεργεία (ακόμη και στον Γ Κύκλο που ακόμη δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν) και άρχισαν να γράφουν όλους όσους δεν είχαν σε πλήρη λειτουργία το σύστημα και δεν είχαν αποθηκευμένα τα ισοζύγια από τη μέρα που έληξε η προθεσμία εγκατάστασης, ώστε να ελεγχθούν αν έκαναν λαθρεμπόριο ή όχι!!! Ένα από τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας είναι να αναρτήσει το Υπ. Οικονομικών τη «λευκή λίστα» των πρατηρίων για να τα προτιμούν οι καταναλωτές, δίνοντας έμμεσα τον χαρακτηρισμό των άλλων πρατηρίων που για πολλούς τεχνικούς λόγους, για τους οποίους δεν ευθύνονται οι πρατηριούχοι, δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την αποστολή στοιχείων, ως υπόπτων παραβατικότητας, λαθρεμπορίας και κλοπής των καταναλωτών! Η ΟΒΕ αντί να βγαίνει στα κανάλια και να αυτοπροβάλλεται, άρχισε σε καθημερινή βάση παρεμβάσεις στα υπουργεία και τις Γ. Γραμματείες για να εκλογικευτούν οι έλεγχοι, να ληφθεί υπόψη ότι δεν ευθύνονται οι πρατηριούχοι για τις καθυστερήσεις του κράτους να εκδώσει τις απαιτούμενες εγκυκλίους και να θέσει σε εφαρμογή το σύστημα αποδοχής στοιχείων από τα πρατήρια, ούτε για τα τεχνικά προβλήματα και τις καθυστερήσεις των εταιρειών εγκατάστασης. Επί πλέον επισημάναμε ότι είχε δοθεί σιωπηρή παράταση στον χρόνο ολοκλήρωσης των εγκαταστάσεων και διεπαφής των πρατηρίων με την ΓΓΠΣ και ως εκ τούτου είναι παραλογισμός να ζητούνται στοιχεία για χρόνο που δεν λειτούργησε το σύστημα. Μετά από συνεχείς και αγωνιώδεις προσπάθειες θεωρούμε ότι θα πετύχουμε να μη μπουν πρόστιμα για αναδρομικά στοιχεία. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2014 Σεπτέμβριος 2014 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΒΝΑ

34

35

36 36 κλαδικά νέα Να επιστραφεί το δάνειο του ΟΑΕΕ από το ΤΕΑΠΥΚ Η ΟΒΕ με επιστολη της προς τη Διοικητή του ΟΑΕΕ κα Κωττίδου ζήτησε την άμεση επιστροφή του δανείου των 110 εκ που έλαβε ο ΟΑΕΕ εκβιαστικώς από το Ταμείο των βενζινοπωλών το 2011 και έκτοτε αγνοείται η τύχη του. Όπως αναφέρει η ΟΒΕ... «Ερχόμαστε να σας εκφράσουμε για μια ακόμη φορά την μεγάλη ανησυχία μας για την αδικαιολόγητη και πέρα από κάθε εύλογο διάστημα καθυστέρηση της επιστροφής του αναγκαστικού δανείου - με δηλωμένη την άρνηση της εκπροσώπου των βενζινοπωλών στο Δ.Σ. του ΟΑΕΕ - που έλαβε ο ΟΑΕΕ από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ) τον Οκτώβριο του 2011, Παρότι στην απόφαση προβλέπονταν επιστροφή του δανείου μέχρι 31/12/2011, αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη και οι ασφαλισμένοι βενζινοπώλες ανησυχούν δικαιολογημένα για την τύχη των αποθεματικών του Ταμείου και των συντάξεων. Σημειώνουμε ότι με βάση το νέο καταστατικό και την υπ' αριθμ. Φ.20210/οικ.9572/369/14 (ΦΕΚ 1270 Β/ ) απόφαση, πέρα από τις υποχρεώσεις απόδοσης κανονικής επικουρικής σύνταξης προβλέπει στον υπολογισμό του ποσού σύνταξης των νέων ασφαλισμένων (άρθρο 23) τα ποσά των ατομικών ειδικών λογαριασμών που προκύπτουν από καταβληθείσες εισφορές πέραν της ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας θα χορηγούνται για προσαύξηση της σύνταξης και θα υπολογίζονται έντοκα. Η απίστευτη απομείωση των αποθεματικών του ταμείου σχεδόν κατά 115 εκ. ευρώ με το γνωστό «κούρεμα» και η αφαίρεση 110 εκ. από τη λήψη του δανείου, έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητες ανταπόκρισης του Ταμείου μας στις υποχρεώσεις του και δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος αναπλήρωσής τους. Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την άμεση επιστροφή του δανείου στο ΤΕΑΠΥΚ». ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΒΝΑ Σεπτέμβριος 2014

37

38 38 κλαδικά νέα ΟΒΕ: Και πάλι για τα Ετησία Ανταποδοτικά Τέλη για τη χρήση των αδειών Προς ΥΠΕΚΑ Γ. Γραμματέα Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Κωνσταντίνο Μαθιουδάκη Κύριε Γενικέ, Επανερχόμενοι στο υπ.αρ.πρωτ.6804/29/7/2014 έγγραφό μας, το οποίο και σας κοινοποιήθηκε από το γραφείο του κ.υπουργού με αρ.πρωτ.4389/ σχετικά με την Αριθ. Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/05 (ΦΕΚ 218 Β / Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-598 Β/5-5-05) : «Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν. 3054/2002 και ετησίων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των αδειών αυτών». Θεωρούμε εντελώς αναχρονιστικό το τέλος αυτό, το οποίο έχει μετατραπεί σε μη ανταποδοτικό χαράτσι για τα πρατήρια, πολύ δε περισσότερο, την επιβολή του εξοντωτικού ποσοστού 200% ως πρόστιμο καθυστέρησης! Πρέπει να κατανοήσετε ότι οι εποχές άλλαξαν, τα πρατήρια διέρχονται την μεγαλύτερη και καταστροφικότερη περίοδο της ιστορίας τους, έχουν κλείσει χιλιάδες και κάθε επιβάρυνση είναι πλέον δυσβάστακτη. Για το λόγο αυτό σας καλούμε όπως καταργήσετε το τέλος και το πρόστιμο. Παρακαλούμε για την άμεση απάντησή σας στο αίτημά μας αυτό. Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2014 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΒΝΑ Σεπτέμβριος 2014

39 κλαδικά νέα 39 Εγκύκλιος ΟΒΕ Θέμα: Οι έλεγχοι της εγκατάστασης συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια της Περιφέρειας Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος, σε σχέση με την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων γ κύκλου (λοιπή επικράτεια, πλην Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Π.Ε. Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων), ανακοινώνει τα εξής: Στις 28 Αυγούστου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ομοσπονδίας με τον ΓΓ Εμπορίου κ. Στ. Κομνηνό και υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Ανάπτυξης. Είχε προηγηθεί παρόμοια συνάντηση της Γ.Γ.Εμπ. με τις εταιρείες εγκατάστασης των συστημάτων. Από τη συνάντηση της ΟΒΕ με τη ΓΓ Εμπ., διαπιστώθηκε ότι, για μεγάλο αριθμό πρατηρίων στην Περιφέρεια, η εγκατάσταση των συστημάτων, που έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι 27 Αυγούστου 2014, βρίσκεται σε φάση πρακτικών και τεχνικών εργασιών εφαρμογής και η καθυστέρηση δεν οφείλεται στους πρατηριούχους αλλά σε αντικειμενικές δυσκολίες που δεν αφορούν αυτούς. Ως εκ τούτου, η εγκύκλιος της Γ.Γ.Εμπ. που εξεδόθη στις 26 Αυγούστου, αφορά σε πρώτη φάση τον έλεγχο της ύπαρξης ή μη συμβάσεων εγκατάστασης μεταξύ πρατηρίων και εταιρειών εγκατάστασης, για να διαπιστωθεί ποια πρατήρια δεν διαθέτουν σύμβαση και δεν αφορά την διακοπή της λειτουργίας όσων πρατηρίων έχουν συμβάσεις. Οι συνάδελφοι που έχουν συμβάσεις δεν πρέπει να ανησυχούν αλλά θα πρέπει να πιέσουν τους εγκαταστάτες να τελειώσουν την εγκατάσταση το συντομότερο δυνατόν. Σεπτέμβριος 2014 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΒΝΑ

40 40 κλαδικά νέα Οι εταιρείες μπορούν ελεύθερα να πουλάνε στη λιανική! Πολλά παράπονα δεχτήκαμε από συναδέλφους βενζινοπώλες γιατί, μεγάλες εταιρείες εμπορίας τους παίρνουν τους πελάτες πουλώντας απευθείας σε αυτούς καύσιμα. «Αν είναι οι προμηθευτές μας να πουλάνε στους πελάτες μας είναι αθέμιτος ανταγωνισμός», σημείωναν, αφού ποτέ δεν μπορούμε εμείς να πουλήσουμε φθηνότερα από αυτούς.σωστή η διαμαρτυρία των συναδέλφων. Όμως το κράτος άλλους υποστηρίζει και έτσι νομοθέτησε να μπορούν οι εταιρίες να μας εξοντώνουν και με το νόμο! Δείτε τι ακριβώς λέει ο νόμος. Ν. 3054/02 (ΦΕΚ Α 230/ ) : Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Άδεια εμπορίας 1. Άδεια Εμπορίας αργού Πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων χορηγείται μόνο σε νομικά πρόσωπα με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή άλλης αντίστοιχης μορφής, εφόσον το πρόσωπο εδρεύει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Ο κάτοχος Άδειας Εμπορίας μπορεί να διαθέτει Πετρελαιοειδή Προϊόντα απευθείας σε κατόχους Άδειας Εμπορίας ή Λιανικής Εμπορίας ή σε Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές ή σε Τελικούς Καταναλωτές που διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους χωρίς διακρίσεις, με απρόσκοπτο τρόπο, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφάνεια των τιμολογήσεων. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΒΝΑ Σεπτέμβριος 2014

41 κλαδικά νέα 41 Ποντίκι «έφαγε» σύστημα εισροών εκροών! Δεν πρόλαβε να εγκαταστήσει καλά καλά το νέο σύστημα εισροών - εκροών καυσίμων στο πρατήριό του, ο πρόεδρος των βενζινοπωλών Ιωαννίνων Π. Κολόκας και ανακάλυψε βλάβη λειτουργίας «αγνώστου αιτίας»! Το σύστημα άρχισε να παρουσιάζει αρρυθμίες και τέθηκε εκτός λειτουργίας ενώ και στις αντλίες και στις τηλεφωνικές συνδέσεις παρουσιάζονταν προβλήματα! Το πρώτο συνεργείο που ήρθε για να ελέγξει, ήταν του ΟΤΕ το οποίο αδυνατούσε να βρει βλάβη μέχρι που άρχισε να ανοίγει τα φρεάτια του πρατηρίου από όπου περνούσαν τα καλώδια, οι συνδέσεις και οι τροφοδοσίες. Αυτό που ανακάλυψαν δεν πίστευαν στα μάτια τους! Τα καλώδια του συστήματος εισροών εκροών καθώς και τα καλώδια των άλλων συστημάτων ήταν «φαγωμένα» και γυμνωμένα από ποντίκι! Πριν μέρες κάποιοι, από αυτούς που κλέβουν μεταλλικά καπάκια από όπου βρουν, έκλεψαν ένα καπάκι του πρατηρίου και προφανώς από εκεί κατάφερε και εισχώρησε το ποντίκι. Μετά, λόγω πείνας, άρχισε να τρώει τα πλαστικά προστατευτικά των καλωδίων με συνέπεια να προκληθεί διαρροή και βραχυκύκλωμα και να σταματήσει η ηλεκτροδότηση. Το ποντίκι, μέσα από τις σωληνώσεις, πήγαινε από φρεάτιο σε φρεάτιο και έτρωγε τα καλώδια ενώ ο εντοπισμός του έγινε πραγματικό σίριαλ! Σεπτέμβριος 2014 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΒΝΑ

08 π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 12 Το γράμμα της σύνταξης 16 Η ΟΒΕ ζήτησε αύξηση Χρηματοδότησης συστημάτων εισροών-εκροών πρατηρίων του Γ κύκλου 18 Παρέμβαση ΟΒΕ υπέρ των σεισμοπαθών συνάδελφων Κεφαλονιάς και

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 12 Το γράμμα της σύνταξης 16 Εγκύκλιος της ΟΒΕ 20 Παρέμβαση της ΟΒΕ στη Βουλή για τα συστήματα Εισροών- Εκροών 24 H νέα ρύθμιση των προστίμων ηφαιστου 30 Επιστολή της ΟΒΕ για τα βυτιοφόρα των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 12

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 12 NEWS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 12 Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Α Σ / Ο Θ Ω Ν Ο Σ 3, Τ. Κ. 3

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τις καταγγελίες της ΠΟΠΕΚ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Μετά τις καταγγελίες της ΠΟΠΕΚ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 2 IANOYAΡΙΟΣ 2011 ΤΙΜΗ 0,01 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 29 71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Μετά τις καταγγελίες της ΠΟΠΕΚ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ -

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - 6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ TAMEIAKH MHXANH Μ5200 MPD80O0 ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΑΝΤΛΙΩΝ - ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ Π SIGMA CASH ΜΕΜΒΕR ΑΘΗΝΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 24, T.K.10441, ΤΗΛ. 210.5228.603, FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΦΕΒΡOYAΡΙΟΣ 2011 ΤΙΜΗ 0,01 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 29 71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Έρευνα Επιτροπής Ανταγωνισμού «ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ» Ή ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ» ΦΟΡΟΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

«ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ» ΦΟΡΟΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 & ΑΙΟΛΟΥ, 105 51 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 32 13 211 Γραφείο Ενημερώσεως Μελών: Σοφοκλέους 15, 4ος όρ. κάθε ημέρα 10 π.μ. έως 2 μ.μ., Τρίτη & Πέμπτη 5 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 Δημήτριος Γ. Σιούφας ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣHΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση. Δελτίο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. www.eea-info.gr

Ενημέρωση. Δελτίο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. www.eea-info.gr Ενημέρωση ETOΣ 61ο AP. 515 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 www.eea-info.gr ISSN 1105-5626 Tιμή Πώλησης: 0,01h Κρίση και μικρομεσαίες Θέσεις του ΕΕΑ για την τόνωση της αγοράς Αυξήσεις φόρων σε τσιγάρα και ποτά

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις NEWS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ MΑΪΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 31 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ/ΟΘΩΝΟΣ 3, Τ. Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ / email: info@fthiotidoscc.gr / 22310

Διαβάστε περισσότερα

Στο μικροσκόπιο 25.000 μονιμοποιήσεις συμβασιούχων στους ΟΤΑ

Στο μικροσκόπιο 25.000 μονιμοποιήσεις συμβασιούχων στους ΟΤΑ ΚΟΖΑΝΗ KΩΔIKOΣ 3609 "Διαφωνώ μαζί σου. Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου." BOΛTAIPOΣ Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 Αριθ. φύλλου 4681 Τιμή φύλ. : 0,15 Εορτασμός της «Ημέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΩΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. ανάλογα με τον τόπο διαμονής και την κατοικία

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΩΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. ανάλογα με τον τόπο διαμονής και την κατοικία Efimerida-Teuxos1(2):KRITI 69.qxp 13/11/2013 11:22 μμ Page 1 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ : «Οι επώνυμες εταιρείες δεν ρισκάρουν την αξιοπιστία τους με αθέμιτες πρακτικές» σελ. 3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑ ΣΑΡΚΟΖΙ Η Γαλλία βάζει ειδικό φόρο σε Google, Yahoo, Facebook ))) 7 OI AΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ

ΝΙΚΟΛΑ ΣΑΡΚΟΖΙ Η Γαλλία βάζει ειδικό φόρο σε Google, Yahoo, Facebook ))) 7 OI AΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ «ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ Ο ΟΜΠΑΜΑ!» ΤΟ «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ))) 18 ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΣΟΚΟΛ Ο διάδοχος του Γουόρεν Μπάφετ ))) 24 ΝΙΚΟΛΑ ΣΑΡΚΟΖΙ Η Γαλλία βάζει ειδικό φόρο σε Google, Yahoo, Facebook

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β112084/6/4/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΝΤΖΑ Πως επιλέχθηκε για τη μαζική μετακίνηση συναδέλφων. Υπογράφηκε ΣΣΕ με την ΟΜΕ-OTE για το Stand By

ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΝΤΖΑ Πως επιλέχθηκε για τη μαζική μετακίνηση συναδέλφων. Υπογράφηκε ΣΣΕ με την ΟΜΕ-OTE για το Stand By ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 4523 ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 1971/05 ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 34 ΑΘΗΝΑ 104 32 Τηλ: 210 5241576-9 Αρ. φύλλου 251 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 οικο νομία ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΕΡΙΟΥ ΚΊΝΗΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΟΙΚΟνομία - ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΚΟΕ (Δεκαεξασέλιδο ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος - Ιούνιος 2012 ΤΗΛ.: 210 4832564, FAX: 210 4833555

Μάιος - Ιούνιος 2012 ΤΗΛ.: 210 4832564, FAX: 210 4833555 Γραφεία: ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 3-5, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τ.Κ. 183 46 Μάιος - Ιούνιος 2012 ΤΗΛ.: 210 4832564, FAX: 210 4833555 Αριθ. Φύλλου: 109 ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ & ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 4523 ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 1971/05 ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 34 ΑΘΗΝΑ 104 32 Τηλ: 210 5241576-9 Αρ. φύλλου 256 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014, τεύχος 306 Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μακάρι να τα καταφέρουν

Μακάρι να τα καταφέρουν ΚΕΜΠΕ. ΑΘ 5399 του Συλλόγου Συνταξιούχων ALPHA BANK ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK - ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 106 79 AΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 3606071, 210 3604327, FAX: 210 3606347, E-mail: ssalpha8@otenet.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Σε τεντωμένο σχοινί οι μικρομεσαίοι

Σε τεντωμένο σχοινί οι μικρομεσαίοι Το Επιμελητήριο www.acsmi.gr info@acsmi.gr ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ στην υπηρεσία της επιχείρησής σας... Σε τεντωμένο σχοινί οι μικρομεσαίοι 2013 ΤΕΥχΟΣ 260 ΤΙΜη πωλησησ 0.01 ΕΥρω ΑκΑδηΜΙΑΣ 18, 10671 ΑθηΝΑ διμηνιαιο

Διαβάστε περισσότερα

B ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ σήμερα ΙΟΥΛ.-ΑΥΓ.-ΣΕΠΤ. 2010 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 59. Καλλικράτης. Περιβάλλον. Μελέτες.

B ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ σήμερα ΙΟΥΛ.-ΑΥΓ.-ΣΕΠΤ. 2010 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 59. Καλλικράτης. Περιβάλλον. Μελέτες. B ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ σήμερα ΙΟΥΛ.-ΑΥΓ.-ΣΕΠΤ. 2010 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 59 Περιφερειακή Ανάπτυξη Επαγγελµατικά Δικαιώµατα Περιβάλλον Καλλικράτης Ενέργεια ΤΣΜΕΔΕ Δηµόσια Έργα? Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013. Πολίτες και πολιτεία Μαζί

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013. Πολίτες και πολιτεία Μαζί ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013 Πολίτες και πολιτεία Μαζί ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 3943/2011 κάθε τρία χρόνια εκπονείται εθνικό επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Απειλή κατάσχεσης. Κερδίστε. για 300.000 οικογένειες

Απειλή κατάσχεσης. Κερδίστε. για 300.000 οικογένειες www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 101 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι ΤΗΣ «ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ» ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΚΕΡ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ IOYΛIOΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 10 Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Φ Θ Ι Ω Τ Ι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ IOYΛIOΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 10 Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Φ Θ Ι Ω Τ Ι NEWS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ IOYΛIOΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 10 Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Α Σ / Ο Θ Ω Ν Ο Σ 3, Τ. Κ. 3 5 1 0 0 Λ Α Μ Ι

Διαβάστε περισσότερα

On line. Πληροφορίες για προγράµµατα. Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο στηρίζει τον γαστρονοµικό τουρισµό σε συνεργασία

On line. Πληροφορίες για προγράµµατα. Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο στηρίζει τον γαστρονοµικό τουρισµό σε συνεργασία On line Εβδοµαδιαία ηλεκτρονική ενηµερωτική έκδοση του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 21 Νοεµβρίου 2014, τεύχος 346 Επιµέλεια: Επιτροπή ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

Χύνουν το γάλα. Κερδίστε. υπουργός και βουλευτές 10 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 20 ΤΖΑΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Χύνουν το γάλα. Κερδίστε. υπουργός και βουλευτές 10 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 20 ΤΖΑΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 105 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΡΟΜΟ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟ «Προάγγελος» για εισροή ξένων κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα