Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial. Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial. Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial"

Transcript

1

2

3 >> EDITORIAL Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial ΕΙΝΑΙ ΑΦΕΛΕΣ να πιστεύει κανείς ότι η υπόθεση των σπόρων και του πολλαπλασιαστικού υλικού δεν είναι θέµα οικονοµικών συµφερόντων και προσπάθειας του κάθε συντελεστή να κερδίσει τα περισσότερα! Το καλό σ αυτή την υπόθεση είναι ότι η επιλογή του κατάλληλου σπόρου σηµαίνει µεγαλύτερη απόδοση και καλύτερη ποιότητα, άρα µεγαλύτερη υπεραξία για τον παραγωγό, τον έµπορο, το µεταποιητή! Με άλλα λόγια ο καλός σπόρος, δηλαδή ο πιστοποιηµένος σπόρος αναγνωρισµένης ποιότητας, είναι η βάση για να µεγαλώσει η πίτα! Με αυτή την έννοια είναι τουλάχιστον αντιοικονοµικό να ξεκινάει κανείς την προσπάθεια συγκράτησης του κόστους παραγωγής από την επιλογή σπόρου δεύτερης κατηγορίας! Με την πρόσφατη ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) αποφασίστηκε η χορήγηση ειδικής ενίσχυσης για τον σκληρό σίτο στους παραγωγούς που θα εφαρµόσουν ολοκληρωµένη διαχείριση, κατά τα πρότυπα AGRO 2.1 και 2.2, µε παράλληλη υποχρέωση τη χρήση πιστοποιηµένου σπόρου µε 10 κιλά ανά στρέµµα. Η υπόλοιπη ποσότητα σπόρου θα προέρχεται από ιδιοπαραγόµενη σποροπαραγωγή των παραγωγών, που ειδικά για την φετινή καλλιεργητική περίοδο είναι δύσκολο να πιστοποιηθεί, καθώς δεν γνώριζαν οι παραγωγοί, εκ των προτέρων, τη διαδικασία. Παρότι η απόφαση του υπουργείου, για την ενσωµάτωση της ολοκληρωµένης διαχείρισης είναι στο σωστό δρόµο και είναι µία µεγάλη ευκαιρία να αναδειχθεί και να καταξιωθεί η ελληνική παραγωγή και ποιότητα του σκληρού σίτου, παράλληλα είναι και µία επιτακτική ανάγκη να γίνει µε σωστές διαδικασίες, έτσι ώστε πραγµατικά να δώ- Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial σει µία προστιθέµενη αξία στο τελικό προϊόν, προς όφελος των Ελλήνων σιτοπαραγωγών. µε πιστοποιηµένο σπόρο και η δηµιουργία ενός εξειδικευµένου πρό- Editorial Editorial Πιστεύουµε Editorial ότι η χρήση Editorial όλης της απαιτούµενης Editorial ποσότητας Editorial σπόρου, Editorial Editorial Editorial Editorial τυπου ολοκληρωµένης Editorial διαχείρισης Editorial στην καλλιέργεια Editorial του σκληρού Editorial Editorial σιταριού, θα οδηγήσει στην αναβάθµιση και πραγµατική καταξίωση γική Οικονοµία. Editorial Editorial του Editorial σκληρού σίτου Editorial που τόσο σηµαντική Editorial είναι για την Editorial Ελληνική Γεωρ- Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial rial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial rial Editorial Editorial 3

4 > > ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν Aγρ κτημα Ο Π Τ Σ ο φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό, (Φ.Π.Υ.) σπόροι, δενδρύλλια και λοιπό φυτευτικό υλικό αποτελούν την κυριότερη εισροή στη γεωργία, πολύ μεγαλύτερης σημασίας από αυτή των άλλων εισροών, λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών, μηχανημάτων και ενέργειας. Σήμερα, ο τζίρος σε εκατομμύρια ευρώ, των επιχειρήσεων εμπορίας σπόρων είναι 170, του λοιπού πολλαπλασιαστικού υλικού (δενδρύλλια, κλπ) 70, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 200, των λιπασμάτων 250 και των ζωοτροφών 800. Με το πολλαπλασιαστικό υλικό εισέρχονται στη γεωργία οι δημιουργίες (νέες ποικιλίες, βελτιώσεις ποικιλιών) της γενετικής βελτίωσης των φυτών, με τις οποίες ποικιλίες επιχειρείται αύξηση της παραγωγής ποσοτικά και ποιοτικά και μείωση των άλλων εισροών. «Κατασκευάζοντας» ποικιλίες ανθεκτικές σε παθογόνα, περιβαλλοντικές αντιξοότητες και μειωμένων εισροών, επιχειρείται μείωση του κόστους παραγωγής και της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Γι αυτό η σημασία του πολλαπλασιαστικού υλικού συνεχώς θα αυξάνεται. Ο τομέας του πολλαπλασιαστικού υλικού περιλαμβάνει δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ο δημόσιοι φορείς περιλαμβάνουν τη Διεύθυνση Εισροών Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και τις περιφερειακές υπηρεσίες ελέγχου ποικιλιών και ελέγχου και πιστοποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού. Συμπεριλαμβάνονται ερευνητές του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ που ασχολούνται με το γνωστικό αντικείμενο του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Green Box Εκδοτική Α.E. Νίκης 24, Σύνταγµα, , Tηλ: Fax: agronews.gr ύύξηξησηση οοτιτκιήκήαα ι πι ποοσσ ήήκακα οοτιτκικ πποοι ι ητην ν τ χοχο Του Ηλία στσότό Εμμανουηλίδη ΜΜε ε τητςηςπαπρααρα γω γω γήγςήκς κ αιατιητη µεµίω είω σηση τωτνων λολι οι πώπώ ν εν ε ισρισρ οώοώ ν ν I ΙΟΚΤΗΣΙΑ πποολλλλααππλλ αασσιαια σσττικικ όό σσωωσσττόό κό υλ ι Μηνιαία έκδοση για την αγροτική επιχειρηµατικότητα και τα τρόφιµα Πάν ω Ρ Ω Πιστοποίηση Σπόρων ττοο όόλλαα π π αα καθώς και γεωπόνοι και τεχνολόγοι γεωπονίας της τοπικής αυτοδιοίκησης που εμπλέκονται με την αναπαραγωγή φυτών. Το σύνολο των γεωπόνων και τεχνολόγων γεωπονίας των δημόσιων φορέων που ασχολούνται με το πολλαπλασιαστικό υλικό θα πρέπει να υπερβαίνει τα στελέχη. Οι ιδιωτικοί (και συνεταιριστικοί) φορείς περιλαμβάνουν πάνω από επιχειρήσεις παραγωγής σπόρων και λοιπού φυτευτικού υλικού, δενδρύλλια, βολβούς, μοσχεύματα, κλπ λοιπά φυτά για φύτευση, καθώς και επιχειρήσεις εμπορίας σπόρων και λοιπού πολλαπλασιαστικού υλικού, ως εξής: Σποροπαραγωγής 123, Φυτώρια δενδρωδών και αμπέλου 841, Φυτώρια κηπευτικών, ανθοκομικών και λοιπών φυτών 1.536, Εργαστήρια μικροπολλαπλασιασμού 8, Χονδρεμπόριο 187 και Λιανικό εμπόριο 2.115, σύνολο Επειδή όμως αρκετές επιχειρήσεις έχουν 2 άδειες, εκτιμάται ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολλαπλασιαστικού υλικού είναι περίπου και απασχολούν περίπου γεωπόνους και τεχνολόγους γεωπονίας φυτικής κατεύθυνσης. Όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού είναι υποχρεωμένες να έχουν υπεύθυνο γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπονίας. Με πρόσφατες κοινοτικές διατάξεις στον τομέα της πιστοποίησης Φ.Π.Υ. προβλέπεται να δραστηριοποιηθούν και κάποιες νέες ιδιωτικές επιχειρήσεις. σελ ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 23 Γιάννης Πανάγος Ν >> ΣΠΟΡΟΙ Π Ο Ρ Ω ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ Ελένη ούσκα Ειρήνη Σκρέκη Σ Πέτρος Αλεξανδρής Πέλλα Λασηθιωτάκη Νίκος Κατσένιος Ηλίας Εµµανουηλίδης Γιάννης Τσατσάκης Έλενα Ταγκαλάκη Λεωνίδας Κουρµαδάς Η Σ Η Ι Ο Σ Τ Ο σελ Ι ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/ ΣΕΛΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σιτάρι σκληρό Σιτάρι μαλακό Κριθάρι Ρύζι Καλαμπόκι Σίκαλη Βρώμη Τριτικάλε Σύνολο Ποσότητες σε τόνους Αξία σε εκατ. ευρώ 14,40 1,80 4,50 1,35 18,21 1,06 2,96 0,53 44,63 Ποσότητες σε τόνους Αξία σε εκατ. ευρώ Τεύτλα 150 2,79 Βαμβάκι ,55 Καπνός 3 0,67 Ηλίανθος 35 0,21 Πατάτα ,00 Σύνολο ,22 καλλιεργειών καλλιεργειών(εγχώριας (εγχώριαςαγοράς) αγοράς) Κτηνοτροφικά φυτά Μηδική Βίκος Λειμώνια Λοιπά κτηνοτροφικά Σύνολο Ο χάρτης των σπόρων Π Αθηνά Βέη Η ελληνική αγορά πιστοποιημένων σπόρων σποράς αροτραίων καλλιεργειών και σπόρων Standard κηπευτικών ειδών είναι ελλειμματική κατά 50 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία του Στις εξαγωγές η χώρα μας βρίσκεται στην παγκόσμια κατάταξη στην 33η θέση, ενώ στις εισαγωγές στην 16η θέση. Ό σον αφορά την εσωτερική αγορά, οι σπόροι είναι πιστοποιημένοι των αροτραίων καλλιεργειών και οι standard των κηπευτικών, συνολικής αξίας ευρώ ( δολάρια Η.Π.Α.). Η Ελλάδα είναι 26η στην παγκόσμια κατάταξη, ως προς την εσωτερική αγορά σπόρων. Ωστόσο, στο παραεμπόριο κυκλοφορούν σημαντικές ποσότητες σπόρων. Η παγκόσμια αγορά σπόρων σποράς γεωργικών (αροτραίων) και κηπευτικών φυτών, τον Ιούνιο 2008 εκτιμούνταν σε 36,5 δισ. δολάρια Η.Π.Α. (με ισοτιμία ευρώ δολαρίου στα 1,4). Πρώτη με διαφορά είναι η αγορά των σπόρων στις Η.Π.Α. που ανέρχεται σε 8,500 εκατ. δολάρια. Οι 12 πρώτες χώρες με τη μεγαλύτερη εσωτερική αγορά πιστοποιημένων σπόρων (αροτραίων καλλιεργειών) και standard σπόρων κηπευτικών, σε αξία (εκατ. δολάρια) είναι οι παρακάτω: 1) Η.Π.Α , 2) Κίνα 4.000, Ποσότητες σε τόνους Πιπεριά Αγγούρι Κολοκυθάκι Πεπόνι Καρπούζι Μελιτζάνα Φασολάκι Λάχανο Κουνουπίδι Μπρόκολο Καρότο Κρεμμύδι Θερμοκηπίου Επιτραπέζια υπαίθρια Βιομηχανίας Σύνολο Θερμοκηπίου Υπαίθρια Βιομηχανίας Σύνολο Θερμοκηπίου Υπαίθρου Βιομηχανίας Σύνολο Θερμοκηπίου Υπαίθρου Σύνολο Θερμοκηπίου Υπαίθρου Σύνολο Θερμοκηπίου Υπαίθρου Σύνολο Θερμοκηπίου Υπαίθρου Σύνολο Θερμοκηπίου Υπαίθρου Σύνολο Ποσότητες σε κιλά Ποσότητες σε τόνους Αξία σε εκατ. ευρώ Φασόλια ,12 Ρεβίθια 96 0,20 Φακές 112 0,11 Σύνολο Εισαγωγές Εξαγωγές Έλλειμμα Γεωργικών ειδών 49,29 9,96 39,33 Κηπευτικών ειδών 12,86 2,14 10,72 Σύνολο 62,14 12,86 49,28 3) Γαλλία 2.150, 4) Βραζιλία 2.000, 5) Ινδία 1.500, 6) Ιαπωνία 1.500, 7) Γερμανία 1.500, 8) Ιταλία 1.000, 9) Αργεντινή 950, 10) Καναδάς 550, 11) Ρωσία 500 και 12) Ισπανία 450. Επιπλέον, Τουρκία 18η με 350, Ολλανδία 22η με 300, Ελλάδα 26η με 240 και Σερβία 36η με 120. Αξία σε εκατ. ευρώ 6,62 2,40 2,25 11,27 1,65 2,10 0,01 3,76 2,53 0,02 0,01 2,56 0,65 1,15 1,80 0,60 0,62 1,22 0,45 1,20 1,65 0,20 1,80 2,00 0,10 2,60 2,70 1,61 1,35 0,43 1,20 0,12 Γενικό σύνολο αξίας σπόρων κηπευτικών καλλιεργειών : ευρώ ή δολάρια Η.Π.Α. Εκτίμηση συνολικής αξίας σπόρων λοιπών καλλιεργειών που δεν συμπεριελήφθησαν στους παραπάνω πίνακες ευρώ ( δολάρια Η.Π.Α.) Γενικό σύνολο αξίας πιστοποιημένων σπόρων που διακινούνται στο εμπόριο: ευρώ ή δολάρια Η.Π.Α. 3, ευρώ ή δολάρια Η.Π.Α. Οι μεγάλοι παίκτες στην εγχώρια αγορά Αξία σπόρων σε εκατομμύρια ευρώ Σπόροι σποράς standard κηπευτικών (εγχώρια αγορά) Τομάτα Όσπρια Αξία σε εκατ. ευρώ 15,75 6,50 2,50 0,70 25,45 Γενικό σύνολο αξίας σπόρων αροτραίων καλλιεργειών : Η ακτινογραφία της διεθνούς και της ελληνικής αγοράς Π ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Σπόροι Σπόροισποράς σποράςπιστοποιημένοι πιστοποιημένοιαροτραίων αροτραίων Βιομηχανικά και πατάτα Δημητριακά Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 123 σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις και 187 επιχειρήσεις σπόρων χονδρικής πώλησης (με άδεια τύπου Α εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού). Από τις παραπάνω οι μεγαλύτερες είναι μέλη της ΕΕΠΕΣ (Ένωσης Ελλήνων Παραγωγών και Εμπόρων Σπόρων). Ορισμένες επιχειρήσεις έχουν ιδιαίτερη ειδίκευση και μεγάλη δραστηριότητα σε ορισμένους σπόρους : Κηπευτικά: Σπύρου, Άλφα Γεωργικά Εφόδια, Agris, Κανδηλίδης, Agrosystem, Elanco, Υβρίδια Hellas, Fytro Πατάτα: Τεχνοφάρμα, Agroline, Solanum, Δύραμα, ΚΕΣΠΥ Το διεθνές εμπόριο Οι πιστοποιημένοι σπόροι αροτραίων καλλιεργειών που τίθενται σε διεθνή εμπορία (εισαγωγές-εξαγωγές) ανέρχονται (στοιχεία 2006 και τιμές FOB) σε εκατ. δολάρια, ενώ οι σπόροι standard των κηπευτικών καλλιεργειών σε δολάρια. Σύνολο εκατ. δολάρια Η.Π.Α. Το διεθνές εμπόριο σπόρων παρουσίαζε σταθερή αλλά μικρή άνοδο μέχρι το Από τότε μέσα σε μια πενταετία υπερδιπλασιάσθηκε φτάνοντας από τα στα εκατ. δολάρια για να ανέλθει το 2006 στα εκατ. δολάρια. Σπορόφυτα: Σπύρου, Agris, Elanco Ο Ολλανδικός τίγρης στους σπόρους Μια μικρή χώρα, η Ολλανδία, παρουσιάζει εκπληκτική δραστηριότητα στον τομέα των σπόρων. Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι με μια εσωτερική αγορά (για τις ανάγκες σποράς της χώρας) των 300 εκατ. δολάρια, 22η στην παγκόσμια κατάταξη, εισάγει σπόρους από το εξωτερικό αξία 318 εκατ. δολάρια και εξάγει στο εξωτερικό σπόρους αξίας 823 εκατ. δολάρια. (2η Τεύτλα: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Βαμβάκι: Bayer, Ανδριώτης, Pioneer, Bios, Alapis, Ελληνική Σποροπαραγωγή, ΚΕΣΠΥ Καλαμπόκι: Pioneer, Ανδριώτης, Syngenta, American genetics Κτηνοτροφικά: ΚΕΣΠΥ, Bios, Ανδριώτης, Alfa Seeds, Οίκος, Κλαρούδας Όσπρια & Αρωματικά: ΚΕΣΠΥ Σιτάρια: Agris, Meglas, ΚΕΣΠΥ, Alfa Seeds, Οίκος, Τσιότσιος, ΓΕΑΝΕΤ, Δύραμα, Ελληνική Σποροπαραγωγή Καπνός: ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ηλίανθος & Ελαιοκράμβη: Syngenta Ρύζι: ΚΕΣΠΥ, Μπέγκας Καλλωπιστικά: Κιτάντζης 26 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ/ ΙΑΦΗΜΙΣΗ 27 Παναγ. Αραβαντινός Ελισάβετ Μπουζαλάκου Ν >> ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Ρ Η Σ Η Ευρώπη Πρακτορείο ιανοµής Τύπου Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΗΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑ Οι απαιτήσεις της Ο Π Σ ΙΑΝΟΜΗ Το γράμμα Ω Κατερίνα Μαντζαφού Ετήσια συνδροµή: 52,25 ευρώ Σ Τ Ο Π Ο Ι Εκτυπώσεις ΙΡΙΣ Α.Ε.Β.Ε. Π Ι Το επόµενο τεύχος του Αγροκτήµατος θα κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου Η ευρωπαϊκή νομοθεσία περιλαμβάνει κανονισμούς, οδηγίες, αποφάσεις και συστάσεις. Οι κανονισμοί και οι αποφάσεις είναι αυτούσια εκτελεστές από τα κράτη μέλη και δεν χρειάζεται ενσωμάτωσή τους στο εθνικό δίκαιο. Οι κανονισμοί διαπραγματεύονται θέματα που αφορούν όλα τα κράτη μέλη. Οι αποφάσεις αφορούν επί μέρους θέματα για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, όπως για παράδειγμα παραχώρηση ισοδυναμίας ελέγχων και πιστοποίησης σπόρων σποράς για ελεύθερη εισαγωγή τους στην Ε.Ε. Οι οδηγίες είναι διατάξεις που χρειάζονται ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο κατόπιν προσαρμογής τους στις τοπικές συνθήκες. Οι συστάσεις δεν αποτελούν εκτελεστές διατάξεις, αλλά είναι κείμενα που δείχνουν γενικές κατευθύνσεις προς τις οποίες πρέπει να στρέφονται οι πολιτικές και πρακτικές για ορισμένα θέματα. Για την πιστοποίηση του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού η τότε ΕΟΚ εξέδωσε από το 1966 μέχρι το 1972 σειρά από οδηγίες για την αποδοχή των ποικιλιών και για τον έλεγχο και πιστοποίηση των σπόρων σποράς των γεωργικών και κηπευτικών ειδών και του υλικού πολλαπλασιασμού της αμπέλου. Στη συνέχεια και μέχρι σήμερα, ανάλογα με την τεχνολογική εξέλιξη και τις απαιτήσεις της αγοράς γίνονται τροποποιήσεις των διατάξεων των οδηγιών. Ακόμη έχουν εκδοθεί οδηγίες για το υλικό πολλαπλασιασμού των δενδρωδών και διακοσμητικών φυτών. Standing Committee Η «Μόνιμη επιτροπή σπόρων σποράς γεωργικών ειδών και φυτών για φύτευση δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών» είναι η αρμόδια ευρωπαϊκή επιτροπή, καλούμενη, Standing Committee, στα πλαίσια της οποίας διαμορφώνονται οι οδηγίες και λοιπές νομοθεσίες που αφορούν το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό. Στην επιτροπή προεδρεύει κοινοτικός υπάλληλος και ως μέλη μετέχουν υπηρεσιακές αντιπροσωπείες από τα κ-μ. Ο Έλληνας υπάλληλος ορίζεται, ανάλογα με το θέμα, από τη Διεύθυνση Εισροών Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι κυριότερες οδηγίες που αφορούν τις ποικιλίες 70/457/ΕΟΚ* Για τον κοινό κατάλογο ποικιλιών γεωργικών ειδών. 70/458/ΕΟΚ Για τον κοινό κατάλογο ποικιλιών κηπευτικών και πιστοποίηση σπόρων κηπευτικών 72/180/ΕΟΚ Καθορισμός των προς εξέταση χαρακτηριστικών ποικιλιών γεωργικών ειδών 72/168/ΕΟΚ Καθορισμός των προς εξέταση χαρακτηριστικών ποικιλιών κηπευτικών ειδών 72/169/ΕΟΚ Καθορισμός των προς εξέταση χαρακτηριστικών ποικιλιών της αμπέλου *Αποκωδικοποίηση των αριθμών της οδηγίας : Ο πρώτος, 70, είναι το έτος έκδοσης, δηλαδή 1970, ο δεύτερος 457 είναι ο αύξων αριθμός των οδηγιών που εξέδωσε η τότε ΕΟΚ το έτος Οι κυριότερες οδηγίες που αφορούν τους σπόρους σποράς Οι οδηγίες αυτές έχουν ως τίτλο «Περί εμπορίας σπόρων προς σπορά..», εντούτοις αφορούν τον έλεγχο και την πιστοποίηση των σπόρων, προκειμένου αυτοί οι σπόροι να τεθούν νόμιμα σε εμπορία στον Ευρωπαϊκό Χώρο. Οι κυριότερες οδηγίες, όπως ισχύουν σήμερα μετά από αρκετές τροποποιήσεις, είναι : 66/400/ΕΟΚ Για τους σπόρους σποράς τεύτλων 66/401/ΕΟΚ Για τους σπόρους σποράς κτηνοτροφικών φυτών 66/402/ΕΟΚ Για τους σπόρους σποράς δημητριακών 66/403/ΕΟΚ Για τους κονδύλους προς φύτευ- Σημαντικοί γενετικοί πόροι για τη χώρα μας αποτελούν οι σύγχρονες και οι τοπικές παραδοσιακές ποικιλίες και οι πληθυσμοί γεωργικών και δενδροκηπευτικών φυτών. του νόμου κοινοτικής αγοράς ση πατάτας 66/408/ΕΟΚ Για τους σπόρους σποράς ελαιούχων και κλωστικών 70/458/ΕΟΚ Για τους σπόρους σποράς κηπευτικών Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του δενδροκομικού πολλαπλασιαστικού υλικού ισχύει σήμερα (2010) η Οδηγία 90/2008/ΕΚ. Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου εφαρμόζεται η Οδηγία 68/193/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήμερα μετά από πολλές τροποποιήσεις. Για τον έλεγχο του πολλαπλασιαστικού υλικού των Διακοσμητικών φυτών έχουν εκδοθεί το έτος οδηγίες, οι 1999/66/Ε.Κ., 1999/67/Ε.Κ., 1999/68/Ε.Κ, 1999/69/Ε.Κ. Υπόψη ότι δεν υπάρχουν κοινοτικοί κανόνες πιστοποίησης για τα διακοσμητικά φυτά, αλλά μόνο κανόνες ελέγχου της ποιότητάς τους. Για τον έλεγχο του πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών που δεν συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους φυτών των οποίων το υλικό δεν πιστοποιείται ή απλά ελέγχεται, εφαρμόζονται οι κανόνες ελέγχου που ισχύουν για τα διακοσμητικά φυτά. Ισοδυναμίες με Τρίτες Χώρες Στον ευρωπαϊκό χώρο οι σπόροι σποράς παράγονται και διακινούνται στο εμπόριο με τους ίδιους κανόνες, που αποτελούν το κοινοτικό κεκτημένο στο πολλαπλασιαστικό υλικό, δηλαδή τις οδηγίες, κανονισμούς, αποφάσεις που ανεφέρθησαν παραπάνω. Οι ξένοι σπόροι για να εισαχθούν στον ευρωπαϊκό χώρο πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί ότι είναι ισάξιοι των ευρωπαϊκών. Για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει Αποφάσεις με τις οποίες έχει αναγνωρίσει «ισοδυναμία ελέγχων» σχεδόν σε όλες τις αναπτυγμένες Τρίτες Χώρες και έτσι οι εισαγωγές γίνονται απρόσκοπτα. Η απόφαση της Ε.Ε. για «ισοδυναμία» δίνεται κατόπιν αίτησης της ενδιαφερόμενης Τρίτης Χώρας και ελέγχου των υπηρεσιών ελέγχου και του συστήματος πιστοποίησης της Τρίτης Χώρας. Οι αποφάσεις αφορούν συγκεκριμένους σπόρους. Κοινοτικό Γραφείο Προστασίας Φυτικών Ποικιλιών CPVO Το Community Plant Variety Office (C.P.V.O.) διαχειρίζεται ένα σύστημα κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών που καλύπτει τα 27 κράτη μέλη, το οποίο έχει θεσπισθεί από τη Νομοθεσία της Κοινότητας. Έχει αποκεντρωμένο Κοινοτικό Γραφείο με δική του νομι- κή προσωπικότητα. Έχει έδρα στην πόλη Angers της Γαλλίας και στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από το Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών στη Θεσσαλονίκη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Περισσότερα για την προστασία των δικαιωμάτων του δημιουργού (ιδιοκτήτη) της ποικιλίας, στο κεφάλαιο 3 που αφορά τις ποικιλίες. Ο CPVO είναι αυτοχρηματοδοτούμενος από τα παράβολα που εισπράττει εκδίδοντας «Πιστοποιητικά παραχώρησης κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών». Τα πιστοποιητικά βασίζονται σε ελέγχους που γίνονται με Τεχνικά Πρωτόκολλα (Technical Protocols, T.P.) που έχει εκπονήσει ο CVPO. Τα Τ.Ρ. του οργανισμού, μαζί με τα αντίστοιχα της UPOV χρησιμοποιούνται αυτούσια από το Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών για τις δοκιμές ΔΟΣ (Διακριτότητας, Ομοιομορφίας, Σταθερότητας) των ποικιλιών. σελ Εθνική νομοθεσία Ο νόμος 1564/1985 είναι ο μοναδικός νόμος, με ορισμένες ύστερες αλλά λεπτομερειακού ενδιαφέροντος τροποποιήσεις, που ισχύει σήμερα για το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό. Πρόκειται για νόμο πλαίσιο, ο οποίος με πλήθος εξουσιοδοτήσεων επιτρέπει την έκδοση κανονιστικών διατάξεων για τον έλεγχο και πιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού, τη λειτουργία της αγοράς με την έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού, κλπ. Οι εξουσιοδοτήσεις αυτές επιτρέπουν την ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο με την έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Για τον λόγο αυτό, ο νόμος θεωρείται εξαιρετικά λειτουργικός αφού με κάποιες υπουργικές αποφάσεις μπορεί να τροποποιεί, να ενσωματώνει και να επεκτείνει διάφορες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, ανάλογα με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της αγοράς Ζυμαρικά στο ράφι Aπ τ χωράφι... ΟΠΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤ Ειδική έκδοση του ΙΗΣΗ Tεύχος 8 Αγροκτήµατος / Ραντεβού στο ν στον Ισθμό της Σεραφείμ Κορίνθου Σεπτέµβρ ιος 2010 Ο Ρ Ω Ν ΩΓΗ > > Π Α ΡΑ Γ φίλεματα ςτίς οχθες του λουςίου Σ Σ Π τον οίκο Αδαμαντίν α που εδρεύει στη Γλυκόβρυση Λακωνίας, η φιλοσοφία είναι των ζυμαρικών που η άριστη ποιότητα και ολόφρεσκα υλικά. βασίζεται στα αγνά Τα ζυμαρικά του φτιάχνονται με σπιτικέςοίκου Αδαμαντίνα προσεκτικά επιλεγμένα συνταγές και με ποιότητας. Με φρέσκο υλικά αρίστης ρας και φρέσκα αυγά. πρόβειο γάλα ημέ- Κατηγορίες και ΖΥΜΑΡΙΚΑ ύ φυτωριακού υλικο εμβολιοφθαλ- είναι οι εξής: 100%. καθαρότητα είναι υλικού πιστογια την παραγωγή οι Ο Π Ο Stantard Υλικό Standard ποιημένου, CAC και μία μερί- λείται από ίδια μερίδαμοσχευμάτων είναι γραμμένες υλικό. Σύμφωνα με τη θεωρία μοσχευμών και ίδια μερίδα Πιστοποιημένο ποικιλίες πρέπει να ή Ποικιλιών. υλικό προέρχεται δα εμβολιοφθαλμών εμβολι(υποκείμενα). Το πιστοποιημένο στον Εθνικό Κατάλογο από μερίδα πολλααρχικό φυτό του μάτων αποτελείται Στη πράξη όμως η από ένα και μόνο τα ενός στις κοινοτικές με το οποίο οφθαλμούς ή μοσχεύμα πλασιαστικού υλικού επισήμου δείγματος Στάδια Παραγωγής Μετά τη δηη Φυτεία Καλλιή πρέμνου που οδηγίες και τους εθνικούς κανονιδημιουργήθηκε και Πιστοποιημένο Υλικό: μητρικού δέντρου ή κατά ή καθαρότητα βλαστική «ομοιόμορφη πομιουργία νέας ποικιλίας σμούς ορίζεται ως τερευτού. Η Ποικιλιακ συλλέχθηκε την ίδια ς υλικού σιαστικού της αγενούς το εγχείρημα παραγωγή σότητα πολλαπλα είναι 100% λόγω περίοδο. καταγωγή». πιστοποιημένου ωγής. κοινή σύνθεση και με για ία μερίδα σπόρων ού Υλικού δημιουργία υποκειμέκατηγορίες Φυτωριακ φυτωριακού νων αποτελείται από Οι κατηγορίες του δέντρου που των δενδροκόμων σπόρους ενός μητρικού υλικού για χρήση για κατανάλωίδια καλλιεργητική συλλέχθηκαν την παραγωγών καρπών εμβολιασμέμερίδα Μία περίοδο. ση είναι οι εξής: κοινοτικών προαποτελείται από νων δενδρυλλίων Υλικό ελαχίστων θηκαν itas Agraria δημιουργή δενδρύλλια που διαγραφών (Conform εμβολιοφθαλcac) από την ίδια μερίδα Communitatis σποροφύτων υλικό. μών και ίδια μερίδα Πιστοποιημένο φυτωριακού υποκειμένων. Οι κατηγορίες του γών μερίδα μία αμπέλι για χρήση των αμπελουρ Αντίστοιχα για το των αποτε- υλικού εμβολιασμένων μοσχευμά Ι Σ Τ Μ Π 4 στάδια παραγωγής ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ας στον Εθνικό Κατάλογ Τα υπόλοιπα στάδια ο Ποικιλιών. διπλανό σχεδιάγρ εμφαίνονται στο αμμα. 46 αναπαραγ Τα υλικά CAC και Standard προέρχονται από αρχικές «Μητρικές Φυτείες CAC ή Standard», τα φυτά των οποίων έχουν τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Και εδώ η ποικιλιακή Η φυτεία εγκαθίσταται σε προστατευμένη τοποθεσία από έντομα και ξένη γύρη. υλικού από υπάρχουσα ποικιλία, γίνεται εξυγίανση και ταυτοποίηση και παράγεται το «επίσημο δείγμα» που χρησιμεύει για την εγγραφή της ποικιλί- λαπλασιαστικού υλικού δενδρωδ ών βάσει της Οδηγίας 2008/90. Ο νέος κανονισ μός δεν προβλέπ Οδηγίες και κανονισμ ει κατάργηση διατάξεω οί ν του προηγούμενου Η παραγωγή και κανονισμού (ΦΕΚ πιστοποίηση του 265 Β /2008), πολλαπλασιαστικ έτσι μπορεί να υπάρξει ού υλικού των πρόβλημα κατά δεδρωδών και την εφαρμογή τους. της αμπέλου όλων των κατηγοριών διενεργο Κανονισμός ύνται πιστοποίησης αγενούς με βάσει τις διατάξεις των παρακάτ πολλαπλασιαστικ ω κανονισμών ού και οδηγιών : ΦΕΚ 1517 Β /2003 υλικού αμπέλου Κανονισμός Υλικό CAC δενδρωδ. πιστοπο πλασιαστικού υλικού ίησης πολλααμπέλου. Τα στάδια ών και Standard παραγωγής των ΦΕΚ 1952 Β /2008 δενδρωδών, κατηγοριών αυτών εμφαίνονται στο Κανονισμός παρακάτω σχήμα. πιστοπο πλασιαστικού υλικού ίησης πολλαραγόμενου in vitro δενδρωδών παπιστοποίηση φυτωρια ΦΕΚ 265 β /2009 Οδηγία 2008/90 δενδρωδών κατά κού υλικού για Global Gap πιστοποίησης πολλαπλνέο κανονισμό Στη χώρα μας η ασιαστικού πιστοποίηση του υλικού δενδρωδ πολλαπλασιαστικ ών ού υλικού Νέος Κανονισ των οπωροφόρων μός πιστοποίησης δεν έχει γίνει πράξη. πολ- Είμαστε ακόμη στην παραγωγ ή υλικού ME τη ςυ νταγ δυνάμεις τους και με κοινοτική επιδότητη έστησαν το παρασκευ αστήριο που τηρεί τις πιο υψηλές Ιούλιο του 2007, προδιαγραφές. Τον ο έβγαλε στην αγορά οίκος Αδαμαντίνα ϊόντα, παραδοσιακά τα πρώτα του προζυμαρικά με πρόβειο γάλα που προμηθεύ παραγωγοί από κοντινές ουν κάθε πρωί αργότερο, η Αδαμαντίν περιοχές. Λίγο α ανοίχτηκε και Η Αδαμαντίνα είναι το δημιούργημα στα βιολογικά ζυμαρικά, προσπαθώ του Λάμπρου Πολυμενά ντας να καλύψει προϊόντα κου, φαρμα- υπάρχει για τα οποία κοποιού, και του ζήτηση Χρήστου αγρότη. Οι δύο συντοπίτες Παρδέλη, χωρίς να υπάρχειστην ελληνική αγορά η ανάλογη ντόπια ένωσαν τις παραγωγή. Η το υ χθ ες ολ ογ ία κα ί τη ν τε Χν το υ αύ ριο 62 Η Σ Η Πώς παράγεται µια... µερίδα λου δενδρωδών και αµπέ Ι σελ Αδαμαντίνα τα ζυμαρικά είν από τη Λακω αι νία 47 σελ

5

6 >> ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ >> Με εξαίρεση τα νομοσχέδια για ΕΛΓΑ και Μητρώο Αγροτών, όλες οι άλλες εξαγγελθείσες μεταρρυθμίσεις παραμένουν σε «θολό τοπίο» Μικρή η «προίκα» της... Κατερίνας στην πλατεία Βάθη «Φτωχό» νομοθετικό έργο, πολλοί συμβιβασμοί Mέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν ήταν βέβαιο αν η Κατερίνα Μπατζελή παραμένει στο «τιμόνι» της Αχαρνών 2 ή χάνει το χαρτοφυλάκιο, μετά την άρνησή της να είναι υποψήφια Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ωστόσο η κρίση που μεσολάβησε σε συνδυασμό με τον έναν χρόνο ΠΑΣΟΚ στη διακυβέρνηση της χώρας, αποτελούν μια καλή ευκαιρία για έναν απολογισμό στο χώρο της γεωργίας. Toυ Γιάννη Πανάγου Αν ληφθεί υπ όψη ότι η χάραξη πολικής και στον αγροτικό χώρο γίνεται μέσα σ ένα δύσκολο δημοσιονομικό περιβάλλον και με τη χώρα να έχει προσφύγει για τα περαιτέρω στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τότε σίγουρα ο πρώτος απολογισμός δράσης για την κυβερνητική ομάδα που έχει αναλάβει τις τύχες της ελληνικής γεωργίας τον τελευταίο χρόνο δεν είναι και τόσο ευκαταφρόνητος. Με τη βοήθεια έμπειρων στελεχών όπως ο Μόσχος Κορασίδης και ο Θάνος Καπρέλης, μετά από χρόνια δείχνει να έχει μπει κάποια τάξη στα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων, ιδίως μετά την ψηφιοποίηση των δηλώσεων και την ταυτοποίηση των αγροκτημάτων στους ψηφιακούς χάρτες. Φέτος είναι η πρώτη φορά που οι Έλληνες αγρότες θα εισπράξουν στην ώρα τους (περί τα μέσα Οκτωβρίου), μαζί με τους αγρότες άλλων 7 χωρών που εξασφάλισαν σχετική έγκριση, τις άμεσες ενισχύσεις (γνωστές ως τσεκ), όταν είναι γνωστό ότι τα χρήματα της περασμένης χρονιάς δόθηκαν λίγο πριν το Πάσχα. Αξιόλογες βελτιώσεις έχουν επέλθει και σε άλλες πτυχές της διαχείρισης που γίνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά το γεγονός ότι η δημοσιονομική δυσπραγία υποχρεώνει σε αρκετές περιπτώσεις την αναβολή πληρωμών για τις οποίες δεν υπάρχει πλέον τυπικό κώλυμα. Αυτό βέβαια για το οποίο ελέγχονται οι πολιτικά υπεύθυνοι των πληρωμών, είναι η «λογική συμψηφισμού» που επικράτησε σε ό,τι αφορά στις περιπτώσεις δικαιούχων ενισχύσεων που αποδεδειγμένα τα τελευταία χρόνια είχαν κινηθεί μακριά από το γράμμα του νόμου. Μικρό θεσμικό έργο Σε ό,τι αφορά βέβαια το νομοθετικό έργο του υπουργείο αυτό τον χρόνο, ο απολογισμός δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ικανοποιητικός. Με εξαίρεση το θεσμικό πλαίσιο για το Μητρώο Αγροτών και την Ασφάλιση της Αγροτικής Παραγωγής που έχουν γίνει νόμοι του κράτους, όλες οι άλλες μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει εξαγγείλει η Κατερίνα Μπατζελή ακόμη και με τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης παραμένουν σε «θολό τοπίο» δείχνοντας όχι μόνο νομοθετική βραδυπορία αλλά και αναβλητικότητα που προδίδει προσπάθεια συμβιβασμού με κατεστημένα συμφέροντα, ειδικά σε ό,τι αφορά την οργάνωση του αγροτικού χώρου. Έτσι, οι νομοθετικές παρεμβάσεις για τη συνδικαλιστική οργάνωση των συντελεστών της αγροτικής παραγωγής, όπως επίσης και για τη δομή και λειτουργία των συνεταιρισμών παραμένουν στο επίπεδο των «ιδεών» χωρίς να παίρνουν, εδώ και καιρό το δρόμο για τη Βουλή. 6

7 Ιδιότυπες συμμαχίες Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι η υπουργός Μπατζελή, «έχει βάλει πολύ νερό στο κρασί της» σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα ζητήματα, κι αυτό σε μια προσπάθεια να μην διαταραχθεί η «αγαστή συνεργασία» με τους θεσμικούς εκπροσώπους των αγροτών αλλά και με το δίκτυο των Ενώσεων το οποίο απηχεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τις απόψεις της ΠΑΣΕΓΕΣ. Σημειωτέον ότι τον τελευταίο καιρό δείχνει να υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας ακόμα και μεταξύ της ομάδας Κοκκινούλη και της ηγετικής ομάδας της ΠΑΣΕΓΕΣ, σε μια προσπάθεια να διευκολυνθούν όλες οι πλευρές (Μπατζελή Καραμίχας Κοκκινούλης) στη διατήρηση των αντίστοιχων εξουσιών, ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις αυτής της «συμμαχίας» στον αγροτικό κόσμο και στην αγροτική οικονομία.

8 >> ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Διεθνείς τιµές Προϊόν 26/8/09 26/2/10 26/5/10 26/7/10 26/8/10 Κοκκώδης ουρία Ουρία prilled UAN Αμμωνία >> ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Μέρες 2008; Δολάρια ανά τόνο Πηγή: (International Raw Materials Ltd) Σε ανοδικό κανάλι που θυμίζει τους πρώτους μήνες του 2008 έχουν μπει οι τιμές των πρώτων υλών στη διεθνή αγορά λιπασμάτων. Μετά την κούρσα των δημητριακών, στα μέσα Ιουλίου, κάποιοι θεωρούν νομοτελειακό «ένα παιχνίδι» στα λιπάσματα, όμοιο με αυτό πριν από δύο χρόνια. Η τιμή της ουρίας τις τελευταίες εβδομάδες σημειώνει άνοδο της τάξης του 30% φτάνοντας στα επίπεδα των 300 δολαρίων ο τόνος, ενώ το ανοδικό κλίμα έχει μεταφερθεί με την ίδια ευκολία και στα φωσφορικά λιπάσματα με άνοδο 25%, αλλά και στα καλιούχα με μικρότερη άνοδο. Στην αγορά έχει δημιουργηθεί ένα ανοδικό κλίμα το οποίο συνεχίζει να συντηρείται, καθώς σε πολλές περιπτώσεις ακούγεται πως η ζήτηση για λιπάσματα θα είναι τόσο υψηλή που δεν θα επαρκέσουν τα αποθέματα, ενδεχόμενο εντελώς ακραίο, εάν αναλογιστούμε πως μέχρι πριν από μερικούς μήνες οι εταιρείες εξόρυξης σταματούσαν να δουλεύουν γιατί είχαν γεμίσει οι αποθήκες τους με πρώτες ύλες. Η κινδυνολογία, όμως, εξακολουθεί να έχει αποτελέσματα, καθώς πολλοί αγοραστές, παρά τα διδακτικά συμπεράσματα του 2008, παίρνωντας αφορμή από φημολογίες, βιάζονται να προμηθευτούν μεγάλες ποσότητες προϊόντος, δημιουργώντας μια τεχνητή αύξηση της ζήτησης και τροφοδοτώντας έτσι ένα φαύλο κύκλο ανατιμήσεων. Έτσι, παρά τη θερινή ραστώνη, οι τιμές επιμένουν να κινούνται ανοδικά, τα αποθέματα περιορίζονται και πλέον απομένει να δούμε εάν θα επικρατήσει η λογική ή εάν η ανασφάλεια οδηγήσει εκ νέου την αγορά σε τιμές ρεκόρ. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός πως εταιρείες λιπασμάτων που δημοσιεύουν τις προβλέψεις τους για το δεύτερο τρίμηνο του 2010, αναφέρουν πως θα είναι το καλύτερο τρίμηνο από πλευράς εσόδων, μετά το δεύτερο τρίμηνο του >> ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Σύγκρουση γιγάντων Κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμοί, επενδυτές και έμποροι φαίνεται να έχουν «μπλέξει» σε ένα μεγάλο παιχνίδι συμφερόντων από τα μέσα Ιουλίου γύρω από τις τιμές των δημητριακών. Σε αυτό συμμετέχουν όλες οι υπερδυνάμεις του χώρου, όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ε.Ε. και στόχος τους είναι να καλύψουν μέρος της αγοράς που μέχρι σήμερα κάλυπτε η Ρωσία, πουλώντας ακόμα και μέρος των αποθεμάτων τους που μέχρι πριν λίγους μήνες «βάρυναν» τις αποθήκες τους. Στην προσπάθειά τους, λοιπόν, να καλύψουν τη μείωση της ρωσικής παραγωγής κατά 30%, διαγκωνίζονται για το ποιος θα πρωτοπρολάβει να «χτίσει θέση» στο διεθνές εμπόριο, αλλά ταυτόχρονα να διατηρήσει τόσο το κλίμα των υψηλών τιμών - μαζί με το υψηλό περιθώριο κέρδους - και να αποφευχθεί το φαινόμενο της «φούσκας» του Μάλιστα, η απαγόρευση στις εξαγωγές σιτηρών από τη ρωσική κυβέρνηση επεκτάθηκε μέχρι τον επόμενο θερισμό, που τοποθετείται στο Νοέμβριο του Μόλις γνωστοποίησε την προθεσή της αυτή, σημειώθηκαν >> ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Καθηλωμένη αγορά Aκίνητη παραμένει η αγορά ελαιολάδου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι αγοραπωλησίες που έγιναν τον Αύγουστο στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα ήταν πολύ περιορισμένες, ενώ στην Ισπανία οι ποσότητες που εμπορευματοποιήθηκαν τον Αύγουστο ήταν περίπου στο 10% εκείνων του Ιουλίου. Το φαινόμενο βέβαια δεν είναι ασυνήθιστο, αφού κάθε χρόνο τον Αύγουστο οι βιομηχανίες κάνουν τις διακοπές τους και έτσι τώρα αναμένεται η περίοδος των αρχών του φθινοπώρου οπότε συνήθως παρουσιάζεται κάποια κινητικότητα, επηρεασμένη όμως πάντοτε από την αναμενομένη νέα σοδειά που ως φαίνεται, θα αρχίσει να εμφανίζεται στα τέλη του Νοέμβρη. Η νέα σοδειά που έχει εκτιμηθεί ως αρκετά υψηλή σε Ισπανία και Ελλάδα φαίνεται να ισοσταθμίζει τα δεινά που έχει υποστεί από τους καύσωνες, με την μέχρι τώρα καθήλωση του δάκου από τις υψηλές θερμοκρασίες και όχι βέβαια από την και οι υψηλότερες τιμές στα διεθνή χρηματιστήρια με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του Σικάγο όπου το σιτάρι ξεπέρασε τα 7 δολάρια ανά μπούσελ, ενώ και στο Παρίσι έφτασε τα 220 ευρώ ο τόνος. Όλα αυτά θύμισαν έντονα ημέρες του 2008, αλλά όχι και η τιμή του πετρελαίου, που έχει καθηλωθεί στα 75 δολάρια το βαρέλι. Προϊόν 26/8/09 26/2/10 26/5/10 26/7/10 26/8/10 Σιτάρι μαλακό Σιτάρι σκληρό Αραβόσιτος 124, Ευρώ ανά τόνο Πηγή: Οργανισμός Δημητριακών της Μπολόνια (A.G.E.R.) αποτελεσματικότητα της δακοκτονίας που και εφέτος λόγω οικονομικών περιορισμών αλλά και λόγω των τοπικών διοικητικών προβλημάτων δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχής. Να επισημανθεί και πάλι το γεγονός ότι οι υψηλότερες τιμές παρατηρούνται στις περιοχές δράσης συνεταιριστικών οργανώσεων (Πελοπόννησος, Κρήτη). Προϊόν 26/2/10 26/5/10 26/7/10 26/8/10 Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2,19 2,06 2,02 2,00 Παρθένο Ελαιόλαδο 1,97 1,85 1,81 1,84 Ευρώ ανά κιλό Πηγή: MFAO, Ισπανία 8 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΔΟΥΣΚΑ

Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial. Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial

Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial. Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial >> EDITORIAL ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ διεθνείς τάσεις σύµφωνα µε τον συσχετισµό παραγωγής - κατανάλωσης ενεργειακών µορφών σε παγκόσµιο επίπεδο, καθιστούν µονόδροµο τη στροφή στις Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial

Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial EDITORIAL < 3 Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial Editorial

Διαβάστε περισσότερα

03-05_editorial-periexomena_new.indd 3

03-05_editorial-periexomena_new.indd 3 03-05_editorial-periexomena_new.indd 3 9/25/12 2:21 PM ΤΕΥΧΟΣ 10/2012 EDITORIAL Η πραγματική αξία της αγροτικής παραγωγής Με «ανοιχτές πληγές» από την τελευταία καλλιεργητική περίοδο, προχωρούν σιγά σιγά

Διαβάστε περισσότερα

30 Τηλεσκοπικά. Η νέα ΚΑΠ αλλάζει. το χάρτη της γεωργίας. Αλυσοπρίονα ΚΕΡΔΙΣΤΕ 10/8/2013. «Ανθεί» το εισόδημα των παραγωγών πρωτέας σελ.

30 Τηλεσκοπικά. Η νέα ΚΑΠ αλλάζει. το χάρτη της γεωργίας. Αλυσοπρίονα ΚΕΡΔΙΣΤΕ 10/8/2013. «Ανθεί» το εισόδημα των παραγωγών πρωτέας σελ. ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΒΑΡΥΣ Ο... ΠΕΛΕΚΥΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Θα επιβαρύνει το σύνολο των ιδιοκτητών ακινήτων από το 2014 µε φόρους ύψους 4,15 δισ. > 6 www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr

Διαβάστε περισσότερα

03-05_editorial-periexomena_new.indd 3

03-05_editorial-periexomena_new.indd 3 03-05_editorial-periexomena_new.indd 3 11/20/12 6:23 PM ΤΕΥΧΟΣ 12/2012 EDITORIAL H ζωή χωρίς τους συνεταιρισμούς Ζούμε την εποχή των μεγάλων ανακατατάξεων, είναι ο καιρός που όλα αλλάζουν. Παρ ότι ο τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Φύλλου 276 Url: www.agronews.gr E-mail: agrenda@agronews.gr Τιµή 2 ευρώ Κωδ.: 7744. ιορθώνει το βαµβάκι

Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Φύλλου 276 Url: www.agronews.gr E-mail: agrenda@agronews.gr Τιµή 2 ευρώ Κωδ.: 7744. ιορθώνει το βαµβάκι Μαζί το www.agronews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Αρ. Φύλλου 276 Url: www.agronews.gr E-mail: agrenda@agronews.gr Τιµή 2 ευρώ Κωδ.: 7744 ΑΞΙΖΕ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΡΟ Ι; Η ώρα της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

03-05_editorial_periexomena.indd 3

03-05_editorial_periexomena.indd 3 03-05_editorial_periexomena.indd 3 7/12/11 1:52 PM 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 18-35 Τη θέση τους στο «καλάθι» της αγροτικής παραγωγής διευρύνουν συνεχώς τα φρούτα, δηµιουργώντας ταυτόχρονα νέες συνθήκες και

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος αγροτικης Αγροενημερωσης Τεύχος 98 Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011 www.agrotypos.gr Περιεχόμενα Τεύχος 98/ Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011 Θέματα 6 Πολλά εκατ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 22 Ιουλίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 22 Ιουλίου Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος αγροτικης Αγροενημερωσης Τεύχος 92 Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011 ΠεριεχΟμενα Ζημιές από παγετό σε φυτείες Ροδιάς κατά την περίοδο 2010 2011 6 Σχέδιο Νόμου για Φυτοπροστατευτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Μέσω clusters τα καλλιεργητικά δάνεια νέας γενιάς

Μέσω clusters τα καλλιεργητικά δάνεια νέας γενιάς www.agronews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Αρ. Φύλλου 382 www.agronews.gr e-mail: agrenda@agronews.gr Κωδ.: 7744 Τιµή 2 ευρώ Μετά το Ολντ Τράφορντ Τώρα, Μπάρτσα - Μίλαν Την

Διαβάστε περισσότερα

Έρχεται συνέταιρος στις εκμεταλλεύσεις

Έρχεται συνέταιρος στις εκμεταλλεύσεις AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Αρ. Φύλλου 507 www.agronews.gr agrenda@agronews.gr Κωδ.: 7744 ISSN: 2241 9446 Τιµή 2 ευρώ Ζορίζει το χρόνο η Βελκουλέσκου Για εργασιακά,

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοβγάλτης με τις πληρωμές Περικοπές μέχρι 30% στο αγροτικό πετρέλαιο, πουθενά ακόμα η εξισωτική

Ψυχοβγάλτης με τις πληρωμές Περικοπές μέχρι 30% στο αγροτικό πετρέλαιο, πουθενά ακόμα η εξισωτική www..gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Αρ. Φύλλου 413 www.agronews.gr e-mail: agrenda@agronews.gr Κωδ.: 7744 Τιµή 2 ευρώ Ωρίµασαν τα ρόδια Σε καλό δρόµο η αγορά Προσανατολισµό

Διαβάστε περισσότερα

Έγκλημα διάρκειας με το γάλα

Έγκλημα διάρκειας με το γάλα 01-68_PG0912_exwfyllo.indd 1 9/4/12 4:22 PM Ένθετο Κυκλοφορεί δωρεάν µε την Agrenda ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΣ Νο 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Eισροές ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΡΠΩΝ & ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ PROFI NEO MONTEΛΟ Σειρές

Διαβάστε περισσότερα

επι γησ Συμβολαιακή γεωργία και κτηνοτροφία Εγγυημένο εισόδημα για τον αγρότη

επι γησ Συμβολαιακή γεωργία και κτηνοτροφία Εγγυημένο εισόδημα για τον αγρότη περιοδικη έκδοση για την αγροτική οικονομία απο την τραπεζα πειραιως επι γησ 01 τευχοσ Νο Ιούνιος 2014 εξαγωγές Φρούτα και λάδι κερδίζουν τις αγορές του κόσμου Made in greece Ενιαίο σήμα για τα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Στα 25 λεπτά η άμυνα για το σκληρό

Στα 25 λεπτά η άμυνα για το σκληρό AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΝΘΕΤΟ Αρ. Φύλλου 497 www.agronews.gr agrenda@agronews.gr Κωδ.: 7744 ISSN: 2241 9446 Τιµή 2 ευρώ και µε το ένθετο 3 ευρώ Ανοίγουν νωρίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Νέα ΚΑΠ 16 Δεν επαρκούν τα 50 ευρώ/στρ. στην ελιά Διορθώσεις επί των εθνικών επιλογών στη νέα ΚΑΠ ζητούν οι ελαιοπαραγωγοί της χώρας

Περιεχόμενα. Νέα ΚΑΠ 16 Δεν επαρκούν τα 50 ευρώ/στρ. στην ελιά Διορθώσεις επί των εθνικών επιλογών στη νέα ΚΑΠ ζητούν οι ελαιοπαραγωγοί της χώρας Περιεχόμενα Οδοιπορικό στην Ανδαλουσία με υποτροφία 10 του IOC για τον Κώστα Τσορώνη 6 Μια καλή και δέκα κακές χρονιές δεν αρμόζουν στο ποιοτικό ελληνικό ελαιόλαδο Έντονη παρουσία στο εξωτερικό για 54

Διαβάστε περισσότερα

εμπλόκαρε το πρόγραμμα για τα βιολογικά Από 25 ευρώ το στρέμμα για σιτηρά, μέχρι 0 για αμπέλια

εμπλόκαρε το πρόγραμμα για τα βιολογικά Από 25 ευρώ το στρέμμα για σιτηρά, μέχρι 0 για αμπέλια ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E. ν ετο ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA Aγρ κτηµα ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Με γνώµονα την αγορά η επιλογή φυτωριακού υλικού στις πολυετείς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 87 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Φυτώρια & Σπορόφυτα σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ. ΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΠΕΝ Ασάφεια χωρίς δημιουργικότητα

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ. ΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΠΕΝ Ασάφεια χωρίς δημιουργικότητα ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ένουν» µε υποθήκες όσους χρωστούν στα Ταµεία >11 Πώς θα βγούµε από το φαύλο κύκλο της υπερφορολόγησης; «Σκάνε» µικρά χαµόγελα για την παγκόσµια οικονοµία >3

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος ΟΣΠΡΙΑ. Eρχονται επιδοτήσεις ΕΩΣ 30 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη

Αγροτικος. Τύπος ΟΣΠΡΙΑ. Eρχονται επιδοτήσεις ΕΩΣ 30 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Αγροτικος 16 ΣΕΛΙ ΕΣ Τύπος Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ #3 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Καλλιέργειες Oλα τα βήματα για βιολογικό ελαιώνα»σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικό χρηματιστήριο στη Θεσσαλονίκη Σε πρώτη φάση θα διαπραγματεύονται ηλεκτρονικά αλεύρι, δημητριακά και γαλακτοκομικά σελ.

Αγροτικό χρηματιστήριο στη Θεσσαλονίκη Σε πρώτη φάση θα διαπραγματεύονται ηλεκτρονικά αλεύρι, δημητριακά και γαλακτοκομικά σελ. www..gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Αρ. Φύλλου 389 www.agronews.gr e-mail: agrenda@agronews.gr Κωδ.: 7744 Τιµή 2 ευρώ Είναι Μικιό στο µάτι Πιστό στην παράδοση Στο κοµµάτι της

Διαβάστε περισσότερα

Ως το 2020 τα ιστορικά δικαιώματα Το δρόμο της ομαλής μετάβασης στη νέα ΚΑΠ με περισσότερο χρόνο για το «τσεκ», προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο

Ως το 2020 τα ιστορικά δικαιώματα Το δρόμο της ομαλής μετάβασης στη νέα ΚΑΠ με περισσότερο χρόνο για το «τσεκ», προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο www.agronews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Αρ. Φύλλου 376 www.agronews.gr e-mail: agrenda@agronews.gr Κωδ.: 7744 Τιµή 2 ευρώ Το Eleia χτίζει brand Παράδοση και γνώση Ο Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Τελειώνει το ιστορικό μοντέλο ως το 1

Τελειώνει το ιστορικό μοντέλο ως το 1 www.agronews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Αρ. Φύλλου 300 Url: www.agronews.gr E-mail: agrenda@agronews.gr Κωδ.: 7744 Τιµή 2 ευρώ Ψάχνει γαµπρό η ΕΒΖ Βγήκε η προκήρυξη Ξένοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

3.1.2015 ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 107 ΤΙΜΗ

3.1.2015 ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 107 ΤΙΜΗ ΜΑΖΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 20 20 Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΘΕΝ Ενα μαγευτικό ταξίδι στις πιο όμορφες γωνιές της Ελλάδας 1ος Τόμος ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ Σάββατο 3.1.2015

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος 26% στην πρώτη μεταποίηση

Φόρος 26% στην πρώτη μεταποίηση AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Αρ. Φύλλου 455 www.agronews.gr agrenda@agronews.gr Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Αυγούστου 2014 Κωδ.: 7744 Τιµή 2 ευρώ Οι εκτελεστές της ζάχαρης

Διαβάστε περισσότερα

Ξανάρχονται καλλιεργητικά

Ξανάρχονται καλλιεργητικά ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ των δικαιούχων απονιτροποίησης σε ειδικό 8σέλιδο ένθετο www..gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Αρ. Φύλλου 417 www.agronews.gr e-mail: agrenda@agronews.gr Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Κ.Α.Π. ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Κ.Α.Π. ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Κ.Α.Π. ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ε. Μπουσίου Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΡΜΑΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΟ Χ.Α. Η αγορά πρέπει να πεισθεί ότι το νέο κυβερνητικό σχήµα µπορεί να λειτουργήσει > 12 www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πίσω ο ΕΛΟΓΑΚ ξαναγίνεται ΕΛΟΓ

Πίσω ο ΕΛΟΓΑΚ ξαναγίνεται ΕΛΟΓ 01-68_PG010212_exwfyllo.indd 1 1/30/12 3:49 PM Ένθετο Κυκλοφορεί δωρεάν µε την Agrenda ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΣ Νο 1 ΙΑΝ. ΦΕΒ. 2012 Eισροές ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΟΚΙΜΗ ΤΡΑΚΤΕΡ Claas Axion 820 Cmatic

Διαβάστε περισσότερα