Προληπτικός Ιατρικός Έλεγχος Μαθητών ΣΤ τάξης ημοτικών Σχολείων Ναυπάκτου & Αντιρρίου. σελ. 16. Εθελοντές χρωματίζουν το μέλλον των παιδιών!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προληπτικός Ιατρικός Έλεγχος Μαθητών ΣΤ τάξης ημοτικών Σχολείων Ναυπάκτου & Αντιρρίου. σελ. 16. Εθελοντές χρωματίζουν το μέλλον των παιδιών!"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 19 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Προληπικός Ιρικός Έλεγχος Μθηών ΣΤ άξης ημοικών Σχολείων Νυπάκου & Ανιρρίου σελ. 16 Συνένευξη Κίριν ποδήλ Η λύση θ έρθει πό η νέ γενιά σελ. 6 Εθελονές χρωμίζουν ο μέλλον ων πιδιών! Μουσικός ιγωνισμός ΤΟΡ 10 γι ο περιβάλλον σελ. 8 σελ. 14

2 ÊÏÕÐÏÍÉ ÓÕÍÄÑÏÌÇÔÇ

3 EDITORIAL Προληπικός Ιρικός Έλεγχος Μθηών ΣΤ άξης ημοικών Σχολείων Νυπάκου & Ανιρρίου σελ. 16 Όλο κι πιο κονά Κίριν ποδήλ Η λύση θ έρθει πό η νέ γενιά. 6 Εθελονές χρωμίζουν ο μέλλον ων πιδιών!. 8 Μουσικός ιγωνισμός ΤΟΡ 10 γι ο περιβάλλον. 14 Σεπέμβρης. Ο μήνς ης επισροφής... σο σπίι μς μεά ις δικοπές, σο σχολείο, ση δουλειά. Αλλά κι ο μήνς ου «πολογισμού» ι κάνμε φέος ο κλοκίρι. Ισορίες ν ις διηγηθούμε σους φίλους κι ην οικογένειά μς. 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιισμού & Περιβάλλονος Μενίχμου 1-3 Ψνή Νύπκος Τηλ./fax: Υπεύθυνος Έκδοσης Τάσος Ξύδης υσυχώς οι ισορίες πό ο φεινό κλοκίρι δεν είνι κι όσο ευχάρισες. Η διρροή περελίου σον Κόλπο ου Μεξικό, οι πλημμύρες σο Πκισάν κι ην Κίν, οι φωιές σε Ισπνί κι Πορογλί κι η πρωοφνής φωιά ση Ρωσί με κίνδυνο πυρηνικού ολέθρου κι με νυπολόγισες ζημιές σην πγκόσμι επάρκει δημηρικών, μς σενοχώρησν κι μς προβλημάισν. Μέρ με ην ημέρ βλέπουμε ν επιβεβιώνονι όλες οι προβλέψεις. Τ κρί κιρικά φινόμεν γίνονι όλο κι πιο κσροφικά. Το πρώο εξάμηνο ης χρονιάς κγράφει ως ο θερμόερο ση σύγχρονη ισορί. Η Ανθρωπόη βρίσκει σην πιο δύσκολη περίοδο ης ζωής ης. Βλέπουμε ις κλιμικές λλγές ν έρχονι όλο κι πιο κονά μς. ίπλ μς. Κι όμως, ενώ νιλμβνόμσε ην κάσση, συνεχίζουμε ν ζούμε με ον ίδιο ξέφρενο ρυθμό πληγώνονς κι κσρέφονς ο φυσικό περιβάλλον, λες κι είμσε πό άλλον πλνήη. Ας προσπθήσουμε ν νρέψουμε πράγμ, όσο υπάρχει κόμ χρόνος, ώσε οι ισορίες που θ διηγούμσε πό εδώ κι πέρ ν είνι μόνο ευχάρισες. Ν είσε κλά. Τάσος Ξύδης Υπεύθυνος Έκδοσης Σχεδισμός Ενύπου / ημιουργικό Τάσος Λοβέρδος Ι Α Ν Ε Μ Ε Τ Α Ι Ω Ρ Ε Α Ν Το περιοδικό μς διίθει ΩΡΕΑΝ σο Κένρο Τύπου Νυπάκου σην πλεί Λιμνιού κι σο super market ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ θέση Λγκδούλ Νύπκος

4 4 ΟΙΚΟσυμβουλές ίρισής ους ε χ ι δ προ βλήμ ι κ μ μ ι πορρί λμβάνον Μειώνονι υ ο π ι, ο ρ ό ίπ κι φυσικο ι ε γ ρ έ ν ε ι ν Εξοικονομού η φύση. ό π ς ώ χ ους κι φ συνε ά δ ε υ ο, ς μόσφιρ ς η η ρυνση ου σ ν ά β ι π π ύ ε ρ η η, ι ι σ Μειώνε φρύνει, έ λ ε ( ν ω ά ν υδ ων υπόγειω ος). σκευή όλων κ ν περιβάλλον η ιείι γι π υ ο π ι ε ι η ενέργ Εξοικονομεί ικειμένων. ν ν ν ω ν έ φερθ ν ιμών ω ω ) η σ η ξ ων προν ύ ώση (ή μη π η μ σ ε ώης ύλης. θ ρ ό π ρ π ή ο γ ρ ω κ γ ρ ι μ ι εκ νέου π Επιυγχάνε ί ε ι π κθ ώς δεν προϊόνων, νήη κι λ π υ ο ν ω ίκ ν ων κο ω λ ό ί ε γ υ πιδιών. ν ω ν ο λ Σώζει η λ έ μ ο κλύερο ι ε ενεργειών ζ ί λ ν ώ κ ι ε δισφ θ είς σίς σε ομ γ ρ ε ς ι ε σ έ νι νέες θ ημιοουργού πλνήη. υ ο η σ ω σ ην γι η σ γι ην διά η ί ο π ο ν ικ ών ίσθ ηση κι η ων συνθ ηκ σ ι ρ ι ά χ κ υ ε ς ο ι ν λλο ημιουργεί ου περιβά η σ ω ί λ ε β σην συμμεοχή ζωής.

5 ΟΙΚΟθέμ Ανκύκλωση 5 εν πεάμε ποέ κοινά σκουπίδι σους μπλε κάδους νκύκλωσης. Ρίχνουμε μόνο υλικά συσκευσίς χύμ κι όχι σε δεμένες σκούλες Βσιλική Κρνάσσιου, βολεϊμπολίσρι σην Εθνική Ομάδ Beach Volley Περισσόερη νκύκλωση, κλύερο μέλλον Από η σιγμή που νκυκλώνεις ποκάς άμεση κι φιλική σχέση με ο περιβάλλον. Ανπύσσεις μάλισ ευισθησί κι γάπη, που εξελίσσει σε μεδοική συνήθει γι ους συμπολίες σου. Το ν είσι όμως περιβλλονικά ευισθηοποιημένος δεν είνι πάν ούε ρκεό ούε εφικό. Γι πράδειγμ, σε ρκεές πρλίες, σις οποίες δεν υπάρχουν κλά-κλά πλοί κάδοι πορριμμάων, θ ήν χρήσιμο ν χρησιμοποιήσουμε κι μπλε κάδους νκύκλωσης! Κλβίνει λοιπόν κνείς πως ο δρόμος που πρέπει ν δινύσουμε είνι μκρύς. Το περιβάλλον δεν νέχει άλλες νθρώπινες υθιρεσίες κι έχει ρχίσει ήδη ν ιμωρεί. Γι ν προλάβουμε επομένως, όσο μπορούμε, ις συνέπειες ης νθρώπινης δρσηριόης, θ πρέπει -μεξύ άλλων- οι δήμοι ν οποθεούν περισσόερους κάδους σους δρόμους, ν γίνονι εκπιδευικά μθήμ σ σχολεί, κθώς επίσης κι συζηήσεις με θέμ ην νκύκλωση γι ην ευισθηοποίηση ων πολιών. ήμος Ανσσιάδης, συνθέης - ργουδισής Γιί δεν νκυκλώνεις; Η νκύκλωση είνι πό ους πιο εύκολους κι κθημερινούς ρόπους προσσίς ου περιβάλλονος με άμεσ ποελέσμ. Πρ όλ υά δεν ποελεί κνόν σην κθημερινόηά μς, λλά εξίρεση. Γι ν κφέρουμε ν βάλουμε ση ζωή μς συσημικά ην νκύκλωση, θ πρέπει ν συνειδηοποιήσουμε όι ο πλνήης είνι έν μεγάλο σπίι που μς φιλοξενεί κι γι υό πρέπει ν ον προσέχουμε. Προσωπικά φρονίζω ν νκυκλώνω μπρίες κι ηλεκρικές συσκευές κι ν πεάω χωρισά πλσικά πό υπόλοιπ πορρίμμ σους ειδικούς μπλε κάδους. Πολλοί θεωρούν ην νκύκλωση μόδ ης εποχής μς. Ακόμ κι ν έσι έχουν πράγμ, ίσως ελικά ν μην είνι όσο κκό όσο κούγει. Σκοπός είνι ν ευισθηοποιηθούν όλο κι περισσόεροι άνθρωποι. Αν νκυκλώνουμε επειδή είνι μόδ ή επειδή ο θέλουμε πργμικά δεν έχει σημσί. Το ποέλεσμ θ είνι σε κάθε περίπωση θεικό! 25 Κένρ ιλογής Ανκυκλώσιμων Υλικών είνι σε λειουργί

6 6 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κίριν Ποδήλ Ο Οι Γιώργος κι Αλέξνδρος Πνελιάς είνι οι εμπνευσές, δημιουργοί κι μονδικά μέλη ου μουσικού συγκροήμος ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΟ ΗΛΑΤΑ, που σχημίσηκε κι υπάρχει ση δισκογρφί πό ο Νοέμβριο ου Το 2004 σ Μουσικά Βρβεί Αρίων βρβεύηκν ως ο κλύερο ένεχνο συγκρόημ. ισκογρφικά έχουν συνεργσεί με σημνικούς κλλιέχνες, όπως Ανδρεάος, Περίδης, Γλυκερί, Μχιρίσς, Τσνκλίδου, ενώ επί σκηνής έχουν συμπράξει με ους Περίδη, Μχιρίσ, Τσκνή κ.. Ως εκπρόσωποι ης νές γενιάς κλλιεχνών με μεράκι κι έμπνευση, πνούν με ευισθησί κι ευθύη σ ερωήμ ου περιοδικού μς, σε μι ποκλεισική συνένευξη. Τ πρόβλημ ου περιβάλλονος ο κόσμος σήμερ ο βλέπει ως έν πρόβλημ ης «μόδς» ή ως έν σημνικό θέμ που επηρεάζει ολοέν περισσόερο κθημερινά ην ζωή ου. Ο κόσμος ργά ή γρήγορ θ συνειδηοποιήσει πως δεν πρόκειι γι κάποι μόδ όλο υό, μ γι κάι υπρκό που πι δεν ποελεί πλά φήμη ή κινδυνολογί. Μάλισ ποελέσμ όλης υής ης φθοράς έχει ήδη ρχίσει ν πρκολουθεί ο άνθρωπος ριγύρω ου κι μερικές φορές με πολύ σκληρό ρόπο. Όσο πιο σύνομ συνειδηοποιήσει πως κόμη κι ομικά η ευθύνη είνι σον κθέν μς ισομερής, λλά κι η δυνόη νιμεώπισης ή μείωσης ων φινομένων ο ίδιο ικνή κι άξι, όσο πιο κλά θ πάνε πράγμ. Αυό είνι ο σοίχημ που πρέπει ν κερδηθεί υή η σιγμή. Η κνόηση πως η ομική κι υπεύθυνη νιμεώπιση εδριώνει ην ομδική προσπάθει, η οποί συγκροεί ελικά ισχυρές κοινωνίες, πόλεις κι κράη που θ προσέψουν ο Η ΛΥΣΗ θ έρθει πό η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ μέλλον κι πιδιά μς. Η Ελλάδ είνι μι πό ις ελευίες χώρες σην Ευρώπη με οικολογική συνείδηση. Που πισεύεε όι οφείλει; Η Ελλάδ πάν ήν πίσω σε πολλά πράγμ σε σχέση με ην υπόλοιπη Ευρώπη. Είε λόγω κσάσεων, είε λόγω σύγχρονης ισορίς, είε επειδή ως λός ργήσμε ν συλλάβουμε ην έννοι ης συλλογικής προσπάθεις γι κάποι θέμ. Θέμ γι οποί έπρεπε πάν, ως άπισοι Θωμάδες, ν γγίξουμε πρώ ις πληγές ων συνεπειών ους γι ν πεισούμε. Άλλωσε κι ο πράδειγμ που έχουμε πό όσους κυβερνούν χρόνι ώρ ον όπο υό ήν «ο κθένς γι ον ευό ου κι όι ρπάξει κι όπως βολευεί». Αυά κι άλλ πολλά κθισούν κόμη κι ικνοποιηική, μπορούμε ν πούμε, ην προσπάθει που γίνει ελευί χρόνι σχεικά με ην οικολογική συνείδηση. Η λύση θ έρθει πό η νέ γενιά, σην οποί έχουμε εμπισοσύνη, γιί η φιλοσοφί ης είνι πιο «νοική» κι πιο ελπιδοφόρ πό ων προηγούμενων γενιών, πλλγμένη πό σκουρισμένες νιλήψεις κι χρονοβόρ ννκλσικά. Ποιος ευθύνει κά ην γνώμη σς περισσόερο γι ην σημερινή κάσση όπως έχει διμορφωθεί σο περιβάλλον; Όλ ξεκινούν κι κλήγουν σο μεγλύερο κκό ου νθρώπου... η μιοδοξί. Αυή με φεηρί ον ομικισμό κι η δίψ γι κέρδος (με όποιο ίμη-

7 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κίριν Ποδήλ 7 μ), ξεκινά μι λυσίδ που μόνο άσχημ ποελέσμ μπορεί ν φέρει... Επίσης εμποδίζει ή ουλάχισον κθυσερεί, όποι προσπάθει γίνει με επίκενρο ην ίδι η φρονίδ ης φύσης. Ποιος ο ρόλος κι η θέση που πίρνουν οι νέοι σήμερ πέννι σ περιβλλονικά ζηήμ; Αδιφορούν, ενδιφέρονι; Οι νέοι πι γνωρίζουν περισσόερ κι έχουν όνειρ κι δίψ γι ζωή κι γι ν κάνουν ον όπο ους κλύερο. Πρόλο που συσημικά κι πολύ ύπουλ, ο σύσημ ους φοβάι περισσόερο πό ποέ κι ους θέλει όσο ο δυνόν πιο ποδυνμωμένους κι άβουλους. Αν πάμε πίσω δυο δεκείες κι δούμε ην όε συμπεριφορά ης νεολίς σε έοι ζηήμ, θ δούμε όι φίνει μεσίωνς σε σχέση με ην ωρινή συμπεριφορά ης. Άρ όλο κι κλυερεύει η νίδρσή ης, είε ως γνώση κι πληροφορί, είε ως ένσικο. Εμείς πάνως, σ ργούδι με οικολογικό περιεχόμενο βρήκμε συγκινηική νπόκριση - ιδιίερ πό νέους νθρώπους. Τι είνι υό που σς ενοχλεί κι σς εξοργίζει σην πολιική ων κυβερνήσεων λλά κι ση συμπεριφορά ων νθρώπων σήμερ, σε όι φορά ο περιβάλλον. Σε έν ξίδι μς ση Βιέννη πριν ρί χρόνι κλάβμε πόσο διάφορο είνι σ θέμ υά ο δικό μς κράος. Από ην νίδρση ου κράους θ πρκινηθεί ο πολίης κι πό η συμμεοχή ου ίδιου ου πολίη θ νγκσεί γι περιέρω κινήσεις ο κράος. Είνι έν πάρε-δώσε, που όμως ξεκινά πό ην ευισθηοποίηση κι ιδιίερ ην οργάνωση κι η σήριξη ου κράους. Αν βλέπμε έν κράος ν νοιάζει κι ν νησυχεί ουσισικά κάνονς βήμ, ενώ οι πολίες διφορούσν, όε θ μς θύμωνν οι πολίες. Προς ο πρόν θ μιλήσουμε γι νικνόη ων κυβερνώνων. Μιλήσε μς γι ις δικές σς προσωπικές περιβλλονικές νησυχίες κι προβλημισμούς. Αυό που εμείς έχουμε συνειδηοποιήσει κι προσπθούμε ν ο περάσουμε με ην κθημερινόηά μς, λλά κι με η μουσική μς, είνι πως η ομική μς συμβολή όσο κι ν φίνει μεμονωμένη κι δύνμη,, εν ούοις είνι πολύ σημνική κι λειουργεί προσθεικά σε άλλες πρόμοιες προσπάθειες. Γι εμάς δεν υπάρχει ο.. «έλ μωρέ εγώ θ σώσω ον κόσμο;». Νι! Εγώ θ σώσω ον κόσμο! Εσύ θ σώσεις ον κόσμο! Γι ν ον σώσουμε όλοι μζί, θ πρέπει πρώ πό όλ ν θέλει ο κθένς ν ον σώσει μόνος ου... Έχεε ποέ συμμεάσχει σε δρσηριόηες γι ην προσσί ου περιβάλλονος κι πως; Με η μουσική μς. Είε γράφονς ργούδι, είε σηρίζονς φιλοκερδώς πολλές συνυλίες που γίνονι γι νδσώσεις κι γενικά γι θέμ περιβάλλονος. Επίσης έχουμε μιλήσει σε σχολεί με μθηές γι σκοπούς πρόμοιους κι βέβι προσπθούμε ν είμσε συνεπείς σην κθημερινόηά μς - σε θέμ νκύκλωσης, εξοικονόμησης ενέργεις, νερού, ενώ χρησιμοποιούμε όσο ο δυνόν περισσόερο μέσ μζικής μεφοράς κι γενικά κάνουμε πλά, λλά σημνικά πράγμ σην κθημερινή μς ζωή. Ποιον ίλο θ δίνε σε έν ργούδι σς γι ο περιβάλλον κι ις κλιμικές λλγές; Έχουμε ήδη δώσει... Σο ελευίο μς album «Ανάδυση», συμπράξμε με η πιδική χορωδί ου Σπύρου Λάμπρου κι ργουδήσμε μζί ο «Βθιά Πληγή»... εν ο κούσε; Εμείς πάνως ο γράψμε, λλά δεν είνι ν ο επιβάλλουν μέσ κι ο life style γι ν ο μάθεε... ρκεί ν ψάξεε λίγο. Μην νρωιόμσε μόνο γιί δεν σχολείι ο κόσμος με ην οικολογί... είνι προφνές όι φίει ο όι δεν ψάχνουμε κι λίγο πρπάνω πό υά που μς σερβίρονι έοιμ. Με σύνθημά μς ο «σκέψου πγκόσμι... δράσε οπικά», ξεκινήσμε σην ευρύερη περιοχή ης Αιωλοκρννίς, προσπάθει ενημέρωσης ης νεολίς γι ις κλιμικές λλγές. Πισεύεε όι οι οπικές κοινωνίες μπορούν ν βοηθήσουν ουσισικά; ή είνι προσπάθει χωρίς ποέλεσμ. Φυσικά κι είνι ουσισική πρωοβουλί! Αλλά κι πόλυ υγιής! Επικενρωθείε σους νέους νθρώπους κι ενημερώσε ους. Ανιμεωπίσε ους ως έξυπνους κι ολοκληρωμένους νθρώπους κλύερους πό εσάς, φού πρώ εσείς οι πιο μεγάλοι κι οι έχονες ην όποι εξουσί, κάνεε υοκριική κι δώσεε ο σωσό πράδειγμ!

8 8 ΟΙΚΟδράσεις Εθελονές βάφουν ο 2 ο ημοικό Σχολείο Εθελονές ΧΡΩΜΑΤΙΖΟΥΝ ο ΜΕΛΛΟΝ ων ΠΑΙ ΙΩΝ! Γι δεύερη συνεχή χρονιά η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση γι ον Πολιισμό κι ο Περιβάλλον «Πράσινο+Μπλε» σο πλίσιο ης προσπάθεις ενίσχυσης ης ξίς ου εθελονισμού, διοργάνωσε σις 11&18 Σεπεμβρίου 2010 ο βάψιμο ων ιθουσών διδσκλίς ου 2ου ημοικού Σχολείου Νυπάκου. Γ ι δεύερη συνεχή χρονιά η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση γι ον Πολιισμό κι ο Περιβάλλον Πράσινο+Μπλε σο πλίσιο ης προσπάθεις ενίσχυσης ης ξίς ου εθελονισμού, διοργάνωσε σις 11&18 Σεπεμβρίου 2010 ο βάψιμο ων ιθουσών διδσκλίς ου 2ου ημοικού Σχολείου Νυπάκου. Με ην εθελονική εργσί γονέων, μθηών κι εκπιδευικών κι με φιλι-

9 ΟΙΚΟδράσεις Εθελονές βάφουν ο 2 ο ημοικό Σχολείο 9 κά γι ο περιβάλλον χρώμ, ευγενική προσφορά - χορηγί, ης βρβευμένης γι ην περιβλλονική ευισθησί ης, ειρίς ΒΙΒΕΧΡΩΜ οι σχολικές ίθουσες πόκησν νέους χρωμισμούς, σε όνους που επέλεξν οι εθελονές εκπιδευικοί. Η συμμεοχή ήν μεγάλη κι όπως δήλωσν γονείς κι εκπιδευικοί, έοιες πρωοβουλίες χροποιούν όλους, ενώ ο πιο σημνικό είνι ο μήνυμ περί εθελονισμού που μεφέρεε σους μικρούς μθηές. Μέχρι σήμερ με ην εθελονική συμμεοχή γονέων, μθηών κι εκπιδευικών, κθώς κι με ην σημνική υποσήριξη σε δωρεάν προχή φιλικών προς ο περιβάλλον χρωμάων κι υλικών πό ην ΒΙΒΕΧΡΩΜ, ην οποί κι ευχρισούμε θερμά, έχουμε κφέρει ν βάψουμε συνολικά 5 ημοικά σχολεί ης Νυπάκου (3 ο κι 4 ο ημοικό σις 5 & 6 Σεπεμβρίου 2009, άφνης κι Ξηροπήγδου σις 29 & 30 Μΐου 2010 κι 2 ο ημοικό σις 11 & 18 Σεπεμβρίου 2010) με κριήριο ην νάγκη συνήρησης κι κθριόης ου σχολείου. Τ μηνύμ πολλπλά. Οι μικροί μθηές με ιδιίερη χρά συμμεείχν ενεργά σο βάψιμο ων σχολείων ους. Έμθν ην έννοι ης εθελονικής γνής προσφοράς λλά κι ου σεβσμού σο χώρο που ζούν ον περισσόερο χρόνο ους. Το σχολειό ους. Προσωπικό ης ειρείς ΒΙΒΕΧΡΩΜ συμμεείχε σις εθελονικές δράσεις, δείχνονς με υό ον ρόπο σην πράξη, ην ευισθησί ης ειρίς κι ων εργζομένων ης σε κοινωνικά κι περιβλλονικά δρώμεν. Γονείς, μθηές κι εκπιδευικοί προσφέρονς ην εθελονική ους εργσί, έδωσν ο μήνυμ πως όλοι μπορούμε ν προσφέρουμε, κδεικνύονς υόχρον ις εράσιες δυνόηες ης εθελονικής προσφοράς. Μήνυμ, που ο έχουμε περισσόερο νάγκη πό κάθε άλλη φορά, ιδιίερ σις μέρες μς. Ο εθελονισμός είνι κοινωνική προσφορά, σεβσμός κι γάπη προς ον ευόν μς κι ους γύρω μς. Ας μεφέρουμε υό ο μήνυμ σ πιδιά μς. Είνι υποχρέωσή μς.

10 10 ΟΙΚΟδράσεις Προπγκόσμιο πρωάθλημ λεξίπωου πλγιάς Προπγκόσμιο πρωάθλημ λεξίπωου πλγιάς Ο λοκληρώθηκε με μεγάλη επιυχί ο προπγκόσμιο πρωάθλημ λεξίπωου πλγιάς ο οποίο διεξήχθη σην πίσ ου όρους Κλάν ου Τ.. Εμπεσού ου ήμου Ινάχου, πό ις 25 έως κι ις 28 Αυγούσου. Ο γώνς ποελούσε κριήριο γι ην διεξγωγή επόμεν χρόνι, μις πγκόσμις διοργάνωσης. Σον γών συμμεείχν περίπου 80 θληές πό 11 χώρες (Ελλάδ, Κύπρος, Ρωσί, Ουκρνί, Μολδβί, Fyrom, Αυσρί, Ιλί, Βουλγρί, Ισρήλ κι Ν. Ζηλνδί). Ο κιρός βοήθησε ην προσπάθει ων θληών όλο ο ερήμερο ου γών, κθώς δεν κυρώθηκε κμί γωνισική ημέρ κι με όλες ις γωνισικές ν είνι έγκυρες. Τ ποελέσμ ων γώνων έχουν: Τελικά ποελέσμ προπγκόσμιου πρωθλήμος. 1. PANGONI Luciano, ΙΤΑΛΙΑ 2. PIZZI Domenico, ΕΛΛΑ Α 3. Ξηρός Ιωάννης, ΕΛΛΑ Α Τελικά ποελέσμ γυνικών. 1. OLEXINA Marina, ΡΩΣΙΑ 2. VERDITSKAVA Anna, ΡΩΣΙΑ 3. NOSKOVA Tatiana, ΡΩΣΙΑ Τελικά ποελέσμ πνελληνίου πρωθλήμος. 1. PIZZI Domeniko 2. Ξηρός Ιωάννης 3. Ιωάννου Ιωάννης Ο ιευθυνής Αγών Ιωκείμ Σκόνδρς ευχρίσησε όλους ους νθρώ-

11 ΟΙΚΟδράσεις Προπγκόσμιο πρωάθλημ λεξίπωου πλγιάς 11 Ο Ιωκείμ Σκόνδρς Ο Γκόρν Νιμιρόφσκι Η Έφη Κρδάρ Ο Κωνσνίνος Γρίβς υού ου γών. «ισκεδάσμε κάθε σιγμή που βρεθήκμε σον Εμπεσό κι ιδιίερ χθες που είχμε μι βρδιά ελληνικής μουσικής» νέφερε χρκηρισικά. Η Έφη Κρδάρ, Ανιδήμρχος ου ήμου Ινάχου νφέρθηκε σην ολοκλήρωση με επιυχί ενός σημνικού θληικού γεγονόος που έλβε χώρ σον Εμπεσό. Ευχρίσησε με ην σειρά ης όλους ους θληές που συμμεείχν κθώς κι όλους όσους βοήθησν γι ην επιυχημένη κι σφλή διεξγωγή ης διοργάνωσης. «Χρόνι ώρ προσπθούμε ν διοργνώσουμε έν όσο σημνικό γεγονός σην περιοχή μς νδεικνύονς έσι πέρ πό ις θληικές δρσηριόηες, ον πολιισμό μς, η λϊκή μς πράδοση λλά κι ις ομορφιές ου όπου μς. Οι προσπάθειες μς θ συνεχισούν με η συμπράσση όλων σς, ων θληών πό η χώρ μς λλά κι πό ις άλλες χώρες». Τέλος ο Γρίβς Κωνσνίνος, Πρόεδρος ης Αερολέσχης Αγρινίου, ποχιρέησε όλους ους θληές κι ις θλήριες που έλβν μέρος σο προπγκόσμιο πρωάθλημ λεξίπωου πλγιάς κι ους ευχρίσησε γι ην συμμεοχή ους. Η Αερολέσχη Αγρινίου πισή ση μκρόχρονη ισορί ης κι σε συνεργσί με ον ήμο Ινάχου, νέλβε γι άλλη μι φορά με επιυχί η διοργάνωση γώνων υψηλών πιήσεων. πους ου ήμου Ινάχου, «ους υπέροχους υούς νθρώπους που όσ χρόνι μς έχουν υποσηρίξει σε υό που κάνουμε. Χωρίς υούς δεν θ μπορούσμε με ίπο ν συνεχίσουμε» δήλωσε χρκηρισικά. Ο Γκόρν Νιμιρόφσκι Πρόεδρος ης PWC δήλωσε ευχρισημένος που ελείωσε με σφάλει η διοργάνωση. Ευχρίσησε όλους ους συμμεέχονες, ους οργνωές, ον διευθυνή ου γών, ους οδηγούς κι όλους όσους εργάσηκν γι η διεξγωγή

12 12 ΟΙΚΟδρσεις 1 η Γιορή Βουνού 1 η Γιορή Βουνού σην Άνω Χώρ Νυπκίς Μ ε μεγάλη συμμεοχή υλοποιήθηκε πό 3 έως 11 Αυγούσου η 1η Γιορή Βουνού σην Άνω Χώρ Νυπκίς. ιοργνωές ο Πολιισικός Σύλλογος Άνω Χώρς κι η ΜΚΟ «Κάκβος». Τις πρωινές ώρες ο πρόγρμμ περιελάμβνε μθήμ χειροεχνίς κι γιογρφίς, πράσση κργκιόζη, πεζοπορίες κι διάβση μονοπιών. Τις πογευμινές πρωάθλημ

13 ΟΙΚΟδρσεις 1 η Γιορή Βουνού 13 7χ7, πρδοσικά πιχνίδι, μγειρική, πρσκευή σίπουρου κθώς κι βρδιά νεολίς. Ο Σεβσμιόος Μηροπολίης Νυπάκου κι Αγίου Βλσίου Ιερόθεος, ίμησε με ην προυσί ου ις εκδηλώσεις, μιλώνς γι «Θρησκευικό ουρισμό» μεά ο πέρς ου εσπερινού σο μονσήρι ης Αμπελκιώισσς. Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πράσινο+Μπλε, μζί με ο WWF Ελλάς συμμεείχν ως προσκεκλημένοι ων διοργνωών, υλοποιώνς γι έν διήμερο, διδρσικά πιχνίδι γι πιδιά, μέσ σο κσνοδάσος ης Άνω Χώρς. Τ πιδιά με ους γονείς ους είχν ην ευκιρί ν περπήσουν μέσ σο δάσος ν φουγκρσούν ους ήχους ου κι ν μάθουν δισκεδάζονς πόσο σημνικό είνι ο δάσος ση ζωή μς, λλά κι πώς ν ο γπάμε κι ν ο προσεύουμε. Μεγάλη έκπληξη γι πιδιά κι γονείς η εμφάνιση ου γνωσού κι γπηού ΠΑΝΤΑ σήμ κεθέν ου WWF ο οποίο κι έδωσε με ην σειρά ου ο μήνυμ κά ων δσικών πυρκγιών. Όλη η δράση ήν βσισμένη σο εκπιδευικό πρόγρμμ Το Μέλλον ων σών. Σους μικρούς φίλους μοιράσηκν κπελάκι κι περιοδικά Πράσινο+Μπλε κθώς κι φίσες ου WWF Ελλάς με είδη ζώων προς εξφάνιση σην χώρ μς. Το Πράσινο+Μπλε ευχρισεί ους διοργνωές γι ην πρόσκληση γι συμμεοχή κθώς κι ο WWF Ελλάς που νποκρίθηκε όπως πάν σο κάλεσμά μς.

14 14 ΟΙΚΟδράσεις TOP 10 γι ο περιβάλλον Ολοκληρώθηκε ο πιο ΠΡΑΣΙΝΟΣ μουσικός διγωνισμός! Τ ο περιοδικό γι ο περιβάλλον Πράσινο+Μπλε, σην προσπάθειά ου ν ευισθηοποιήσει σε θέμ περιβάλλονος ους νέους ου νομού Αιωλοκρννίς κι με ην έγκριση ου Υπουργείου Πιδείς δι Βίου Μάθησης κι Θρησκευμάων, υλοποίησε ο 2010, διγωνισμό μουσικού σίχου, με ίλο: Γράψε ο δικό σου ΤΟΡ 10 γι ο περιβάλλον. Ένς διγωνισμός σίχου όπου συμμεείχν πολλοί νέοι, μθηές Γυμνσίων κι Λυκείων, κθώς κι φοιηές ΑΕΙ κι ΤΕΙ ου Νομού Αιωλοκρννίς, γράφονς σίχους με θέμ ο περιβάλλον. Οι συμμεοχές ξεπέρσν κάθε προσδοκί, λλά ο πιο σημνικό είνι όι συμμεείχν μθηές κι φοιηές π όλο ον νομό Αιωλοκρννίς, όπως Νύπκο, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Πνιώλιο, Κούν κ.. Ο χρισμικός συνθέης κι ργουδισής Γιάννης Ζουγνέλης ποδεικνύονς έμπρκ γι μι κόμ φορά ην ευισθησί ου σους νέους,προσφέρθηκε εθελονικά κι επέλεξε ους 10 κλύερους σίχους που μπορούσν ν γίνουν ργούδι, ους μελοποίησε κι ους ργούδησε. Σημνική η εθελονική συμμεοχή όλων ων μουσικών που συμμεείχν, με ξεχωρισή ην φιλική συμμεοχή ης ερμηνεύρις Ισιδώρς Σιδέρη. Τους ευχρισούμε όλους πό κρδιάς γιί χάρις ση δική ους συμμεοχή ολοκληρώθηκε γι πρώη φορά σο Νομό μς, έν μουσικό CD που φορά ο περιβάλλον κι που οι σίχοι είνι γρμμένοι πό νέους νθρώπους, μθηές κι φοιηές. Οι 10 κλύεροι σίχοι που μελοποιήθηκν, επιλέχηκν πό επιροπή κλλιεχνών που ποελείι πό ους: Γιάννη Ζουγνέλη συνθέη, ερμηνευή, Θλή Τρινφύλλου ενορχησρωή πινίσ, Ισιδώρ Σιδέρη ερμηνεύρι κι Σάκη Τρίκη μουσικό πργωγό. Οι νέοι πέδειξν όι είνι ευισθηοποιημένοι κι συνεχίζουν ν ονειρεύονι ενάνι ση μιζέρι ης εποχής μς, ποδεικνύονς ην ευισθησί κι ον προβλημισμό

15 ΟΙΚΟδράσεις TOP 10 γι ο περιβάλλον 15 ους γι όλ υά που συμβίνουν γύρω μς. Ευχρισούμε θερμά ην SONY Ελλάς που με ην ευγενική χορηγί ης πέδειξε όι κι οι ειρίες μπορούν με ον ρόπο ους ν συνεισφέρουν ουσισικά σο κοινωνικό σύνολο κι σ περιβλλονικά θέμ, σηρίζονς ειλικρινείς προσπάθειες κι πρωοβουλίες. Το cd ΤΟΡ 10 γι ο περιβάλλον δινέμει ΩΡΕΑΝ μζί με ο περιοδικό Πράσινο+Μπλε Σεπεμβρίου, σ γυμνάσι λύκει κι ΤΕΙ Νυπάκου, Ανιρρίου, Μεσολογγίου κθώς κι σ σχολεί ου ήμου Ινάχου Αιωλοκρννίς, όπου κι δινέμει ο περιοδικό. Οι μθηές κι φοιηές ον υπολοίπων περιοχών μπορούν ν πρλάβουν ο cd δωρεάν πό γρφεί ης Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης Πράσινο+Μπλε Μενίχμου 1 Νύπκος ηλ ευέρ εως Πρσκευή ή ν κεβάσουν ργούδι πό ην ισοσελίδ ου περιοδικού Οι ίλοι ων ργουδιών κι ονόμ ων νέων που οι σίχοι ους μελοποιήθηκν είνι: 1. Ανρωήθηκες ποέ Σίχος: Νεκρί Κποδίσρι, 2 ο Λύκειο Νυπάκου. Τργούδι: Γιάννης Ζουγνέλης, Ισιδώρ Σιδέρη 2. Έχουμε μι κρδιά Σίχος: Σπύρος Ιωάννου, Σχολή ΟΑΕ Αγρινίου. Τργούδι: Γιάννης Ζουγνέλης 3. Μη κίς όι σου δίνει ζωή Σίχος: Ιάσωνς Μνουράς & Χρήσος Ργγούσης, ΤΕΙ Νυπάκου. Τργούδι: Γιάννης Ζουγνέλης 4. Το βουβό Αηδόν Σίχος: Ιωάνν Περοπούλου, 2 ο Γυμνάσιο, Νυπάκου. Τργούδι: Ισιδώρ Σιδέρη 5. Το ξίδι ης νκύκλωσης Σίχος: Μριάνν Αβρμίδη, ΤΕΙ Νυπάκου Τργούδι: Γιάννης Ζουγνέλης 6. Το περιβάλλον κσρέφει Σίχος: Αγγελίν Μπνιά, 2 ο ημοικό Νυπάκου (έκκη συμμεοχή εκός διγωνισμού) Τργούδι: Γιάννης Ζουγνέλης 7. ράσε κι εσύ Σίχος: Μθηές ης Περιβλλονικής ομάδς Ανκύκλωσε... ράσε μη μένεις θεής ου1 ου Γυμνάσιου Μεσολογγίου: Τσιλιγιάννη Ιωάνν, Χρισοδουλάκη Ευγγελί, Μπούρδ Μρί κι με εκός διγωνισμού συμμεοχή ου Αυζή Γιάννη. Τργούδι: Γιάννης Ζουγνέλης 8. Ας μς κούσει κάποιος Σίχος: Μνλέν Κρικέλη, Γυμνάσιο Πνιώλιου Τργούδι: Γιάννης Ζουγνέλης 9. Πράσινο χρώμ Σίχος: Πνγιώ Αριζάκη, 1 ο ΕΠΑΛ Νυπάκου Τργούδι: Γιάννης Ζουγνέλης 10. Ζήησ π ον Θεό Σίχος: Χράλμπος Τριπολίδης, 2 ο Λύκειο Μεσολογγίου Τργούδι: Γιάννης Ζουγνέλης Πίζουν οι Μουσικοί: Θλής Τρινφύλλου: πιάνο, συνθεσάιζερ, προγρμμισμό. Γιάννης Ζουγνέλης: πιάνο, κιθάρ, κρουσά. Φίλιππος Βσιλόπουλος: ρμπούκ. Αλέξνδρος Ζουγνέλης: κρουσά. Βσίλης Πνγιωόπουλος: κλρίνο, πνευσά. Σύνθεση: Γιάννης Ζουγνέλης Ενορχήσρωση: Γιάννης Ζουγνέλης, Θλής Τρινφύλλου. Ηχογράφηση: studio Θ Ηχολήπης: Θλής Τρινφύλλου Πργωγή: Γιάννης Ζουγνέλης, Σάκης Τρίκης, γι λογρισμό ης Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης Πράσινο+Μπλε (Αριθμός δείς ΑΕΠΙ: /7/10)

16 16 ΟΙΚΟδράσεις Πρόληψη & Υγεί Προληπικός Ιρικός Έλεγχος Μθηών ΣΤ άξης ημοικών Σχολείων Νυπάκου & Ανιρρίου Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση γι ον πολιισμό κι ο περιβάλλον Πράσινο+Μπλε σο πλίσιο ης προσπάθεις νάδειξης ου εθελονισμού ως μορφή προσφοράς προς ο κοινωνικό σύνολο, οργνώνει με ην εθελονική συμμεοχή όλων ων ιρών ης Νυπάκου σε ρεις σημνικές ειδικόηες, ορθοπιδικός, οφθλμίρος κι δερμολόγος, προληπικό ιρικό έλεγχο ων μθηών ης ΣΤ άξης ων ημοικών σχολείων, Νυπάκου κι Ανιρρίου. Το πρόγρμμ φορά μί κι μόνο ΩΡΕΑΝ επίσκεψη γι προληπικό έλεγχο ου μθηή σε κάθε έν ιρό σε κάθε μι ειδικόη. Μοιράζονι ειδικές κρέλες μθηών σ σχολεί οι οποίες φέρουν ο ονομεπώνυμο ου μθηή κι ου κηδεμόν ου ο οποίος κι ην υπογράφει. Πράλληλ οι κρέλες φέρουν σφργίδ κι υπογρφή ου διευθυνή πό ο νίσοιχο σχολείο ο ου μθηή. Η κάθε εξέση σε κάθε ειδικόη γίνει κόπιν ηλεφωνικού ρνεβού που κλείνει ο κηδεμόνς με ον ιρό που νγράφει σην κρέλ ου, πό ο διάσημ 15 Οκωβρίου 2010 έως κι 31 Μΐου Ο κάθε ιρός έχει σ χέρι ου λίσ με ονόμ μθηών πό όλ σχολεί που κλείι ν εξεάσει, έσι ώσε ν γνωρίζει γι ν κλείνει ρνε-

17 ΟΙΚΟδράσεις Πρόληψη & Υγεί 17 βού βάσει λίσς. Η λίσ υή είνι σφργισμένη πό ην.ο.υ. Νυπάκου. Επιπλέον ο κάθε ιρός θ έχει επισολή έγκρισης πό ην.ο.υ Νυπάκου σχεικά με ην συμμεοχή ου σο πρόγρμμ, προκειμένου ν είνι νομικά κλυμμένος έννι οποιουδήποε φορολογικού ελέγχου. Κά ην επίσκεψη ου κηδεμόν κι μθηή, είνι υποχρεωική η επίδειξη ης κρέλς σον ιρό, ην οποί ο ιρός υπογράφει βάζονς ημερομηνί επίσκεψης. Η γνωμάευση δίνει σον κηδεμόν με ένυπο ου ιρού κι όχι σην κρέλ, έσι ώσε ν εξσφλίζει κι ο ιρικό πόρρηο. Ο ιρός συμπληρώνει σην λίσ μθηών ην ημερομηνί ης ΩΡΕΑΝ εξέσης ώσε ν μην επνεξεσεί ο ίδιος μθηής. Τονίζει όι ο ιρός εξεάζει ους μικρούς μθηές κάνονς προληπική κι μόνο εξέση όπως γι σκολίωση, πλυποδί ο ορθοπιδικός, σρβισμό, μυωπί, χρωμοψί ο οφθλμίρος κι ψωρίση, εξνθήμ ο δερμολόγος. Την κρέλ κρά ο κηδεμόνς ου πιδιού, ο οποίος έχει κι ην πλήρη ευθύνη γι υό. Το πρόγρμμ φορά μί κι μόνο ΩΡΕΑΝ επίσκεψη γι προληπικό έλεγχο ου μθηή. Σε περίπωση που πιείι περιέρω ιρικός έλεγχος ή θερπεί ου μθηή, ο γονές νλμβάνει πλήρως ην οποί οικονομική επιβάρυνση υπάρξει κι σε ιρό ης ρεσκείς ου. Με ην ως άνω δράση, επιδιώκουμε ν εξεσθούν ΩΡΕΑΝ όλοι οι μθηές ης ΣΤ άξης ων ημοικών σχολείων, Νυπάκου κι Ανιρρίου, με σκοπό ην πρόληψη σε θέμ υγείς. Η προσπάθειά μς υή έγινε μέσως ποδεκή πό όλους ους ιρούς ων πιο πάνω ειδικοήων ης Νυπάκου, οι οποίοι εθελονικά κι χωρίς κνένν ενδοισμό δέχηκν ν συμμεάσχουν σο πρόγρμμ προληπικής ιρικής, ιμώνς με υή ην προσφορά ους ον ιρικό κλάδο κι υπενθυμίζονς σε όλους μς όι ο εθελονισμός είνι νιδιοελής προσφορά κι πόδειξη γάπης προς ο κοινωνικό σύνολο. Ευχρισούμε ην.ο.υ. Νυπάκου η οποί άμεσ νποκρίθηκε κι κάλυψε φορολογικά ο πρόγρμμ κθώς κι ην Ιερά Μηρόπολη Νυπάκου κι Αγίου Βλσίου η οποί πό ην πρώη σιγμή υποσηρίζει υή ην πρωοβουλί μς. Οι ιροί που συμμεέχουν με λφβηική σειρά κι νά ειδικόη είνι: ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΟΙ: Ζχράος Σπυρίδων, Τζβέλ 76, Νύπκος, ηλ Ππάς Μιχήλ, Πάνου Ρήγ 18, Γρίμποβο Νύπκος, ηλ Ππζήσης Ζήσης, Κρκουλάκη & Βρδκουλά 28, Νύπκος, ηλ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ: Ππσάββς Σπυρίδων, Κ. Μάννση 11, Νύπκος, ηλ Σίνης ημήριος, Αθηνών 22, Νύπκος, ηλ ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ: Πολύζου - Πράπ Μρί, Νόη Μπόσρη 93, Νύπκος, ηλ Σπνός Ανώνιος, Τζβέλ 72, Νύπκος, ηλ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

18

19 ΟΙΚΟειδήσεις Ελλάδ 19 Πηγή: econews ιήσεις γι φωοβολϊκά ση Σερεά Ελλάδ > Οι νέες ιήσεις γι εγκάσση φωοβολικών συσημάων ση Σερεά Ελλάδ φάνουν ις κυρίως πό επγγελμίες γρόες, σύμφων με δημοσίευμ σ «Νέ». Οι υπηρεσίες ης Γενικής Γρμμείς Περιφέρεις έχουν μέχρι σιγμής διεκπεριώσει ο 55% ων υποβληθένων φκέλων, μέσ σο πρώο 10ημερο πό ην κάθεση. Η ΓΓ ης Περιφέρεις Κερίν ιμνοπούλου κά ην ιφνιδισική επίσκεψη ης ση ιεύθυνση Χωροξίς κι Περιβάλλονος ση Λμί, διπίσωσε όι μεά ην ισχύ ου νέου νόμου (Ν3851/2010) σο έλος Αύγουσου κι μέχρι ην περσμένη ευερ, ειχν κεθεί: 1240 ιήσεις γι χορήγηση βεβίωσης Απλλγής πό Έγκριση Περιβλλονικών Όρων (ΕΠΟ) που χρειάζει γι ην εγκάσση Φωοβολϊκών σθμών ηλεκρικής ενέργεις 58 ιήσεις γι χορήγηση Έγκρισης Περιβλλονικών Όρων γι εγκσάσεις Φωοβολϊκών σθμών σε προσευόμενες Περιοχές (NATURA κλπ). Κι η Ελλάδ ση μάχη ης περελιοκηλίδς > Η κ. ιμνοπούλου είχε συνεργσί με η διευθύνρι ης Υπηρεσίς κ. Αγορίσ Ππρίζου κι ους υπλλήλους, ενώ συνομίλησε κι με πολίες που είχν επισκεφθεί ρμόδι γρφεί γι ν ενημερωθούν κι ν υποβάλλουν ιήσεις γι ην εγκάσση φωοβολϊκών συσημάων. Ο ριθμός ων ιήσεων που κέθηκν κά μέσο όρο ήν 100 νά ημέρ κι φορούσν κυρίως επγγελμίες γρόες. Εξειδικευμένο εξοπλισμό πορρύπνσης θ ποσείλει ο Λιμενικό Σώμ γι ην νιμεώπιση ης σοβρής ρύπνσης σον Κόλπο ου Μεξικού. Ειδικόερ, όπως επισημίνει σε σχεική νκοίνωση, «ο Λιμενικό Σώμ, μέσω ης ρμόδις ιεύθυνσης Προσσίς Θλσσίου Περιβάλλονος ου Υπουργείου Προσσίς ου Πολίη, νποκρίθηκε σε ίημ ων Η.Π.Α. γι διάθεση εξειδικευμένου εξοπλισμού πορρύπνσης πό ις χώρες ης Ε.Ε. προς νιμεώπιση ης σοβρής ρύπνσης σον Κόλπο ου Μεξικού συνεπεί ου περισικού ης πλφόρμς Deepwater Horizon ον Απρίλιο ου 2010». Το ίημ ων ρμοδίων Αμερικνικών Αρχών διβιβάσθηκε σην Ελλάδ μέσω ου Περιφερεικού Κένρου Κπολέμησης Εκάκων Περισικών Ρύπνσης ης Θάλσσς ση Μεσόγειο (REMPEC) γι λογρισμό ου ιεθνούς Νυιλικού Οργνισμού (ΙΜΟ). Η Ελληνική συνδρομή, η οποί έγινε επισήμως ποδεκή πό ις ρμόδιες μερικάνικες Αρχές, περιλμβάνει ην ποσολή δύο φορηών μονάδων περισυλλογής περελίου (skimmers) βρέως ύπου γι χρήση σην νοική θάλσσ. Σημειώνει όι η Ελλάδ συγκλέγει σις πρώες χώρες πό κράη μέλη ης Ε.Ε. που η νπόκρισή ους γι διάθεση εξειδικευμένου εξοπλισμού πορρύπνσης έγινε ποδεκή πό ις ρμόδιες μερικνικές Αρχές.

20

21 ΟΙΚΟειδήσεις Ελλάδ 21 Αθώοι οι κιβισές πό η Βέροι > Αθώοι κρίθηκν πό ο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βέροις οι έσσερις οικολόγοι που πέξν ψόφι ψάρι πό ον Αλιάκμον σο γρφείο ου νομάρχη Ημθίς διμρυρόμενοι γι η ρύπνση ου πομού. Ο νομάρχης Ημθίς Κώσς Κρπνγιωίδης, νκάλεσε η μήνυση κά ων κηγορουμένων οικολόγων, που έσι πλλάχηκν πό ην κηγορί ης πλής εξύβρισης. Οι έσσερις κιβισές, νάμεσά ους κι μί γυνίκ, μέλη ης Οικολογικής Ομάδς Βέροις κι ης Περιβλλονικής Πρωοβουλίς Μγνησίς, εισέβλν ιφνιδισικά σις 24/8 σο γρφείο ου νομάρχη ην ώρ που πρχωρούσε συνένευξη, δειάζονς μπροσά ου σκούλες με ψόφι ψάρι που είχν περισυλλέξει πό ον Αλιάκμον πομό, θέλονς έσι ν διμρυρηθούν γι ην περιβλλονική υποβάθμιση ης Τάφρου 66, όπου διοχεεύονι λύμ πό ις βιομηχνίες κονσερβοποίησης ης περιοχής. «1 σους 4 πεθίνει πό κρκίνο» σ Οινόφυ > Ο κρκίνος ήν η ιί θνάου γι ένν σους έσσερις κοίκους ων Οινοφύων ελευί 10 χρόνι, σύμφων με δημοσίευμ ης εφημερίδς «Τ Νέ». Όπως νφέρει ο δημοσίευμ οι επισήμονες επισημίνουν πως σ Οινόφυ η θνησιμόη πό κρκίνο είνι κά 14% υξημένη σε σχέση με εκείνη ων κοίκων σε όλο ον Νομό Βοιωίς. Ως πιθνή ιί μάλισ ενοπίζουν ο μολυσμένο πό εξσθενές χρώμιο νερό. Σχεική έρευν, με επισημονική υπεύθυνη ην κθηγήρι Επιδημιολογίς ης Ιρικής Σχολής ου Πνεπισημίου Αθηνών Αθηνά Λινού, που εξέσε η θνησιμόη ων κοίκων ων Οινοφύων δείχνει πως ην περίοδο κγράφηκν 474 θάνοι. Οι 118 πό υούς οφείλονν σε κρκίνο. Τον Σεπέμβριο ου 2007 γνωσοποιήθηκε πως υπόγει ύδ ης ευρύερης περιοχής ου Ασωπού, ου εδάφους κι ων κλλιεργειών ήν μολυσμέν πό υψηλές συγκενρώσεις εξσθενούς χρωμίου. Έν χρόνο ργόερ μελέη ου Τομέ ιχείρισης Περιβάλλονος ου Γεωπονικού Πνεπισημίου Αθηνών κέδειξε όι η ρύπνση συνεχιζόν με μείωους ρυθμούς. Κι όμως, όπως νφέρει ο δημοσίευμ, μόλις πριν πό μερικούς μήνες άρχισε η προχή νερού πό ον Μόρνο σο διυλισήριο. Επισημίνει όι σε πόρισμ ου ο Συνήγορος ου Πολίη νφέρει όι ο διυλισήριο είνι νεπρκές γι ν πράσχει νερό σε 24ωρη βάση.

22

23 ΟΙΚΟειδήσεις Κόσμος 23 Πηγή: econews SOS πό ον ερευνηή που νκάλυψε ην ρύπ ου όζονος Το πρώο βιοκλιμικό χωριό! > Πρόκειι γι μι πρωοβουλί ου Ινσιούου Τεχνολογίς κι Αννεώσιμων Πηγών Ενέργεις ης Τενερίφης. Η Τενερίφη είνι ο μεγλύερο πό επά Κνάρι Νησιά κι βρίσκει 800 μίλι πό ην Ισπνί κι 185 μίλι πό ις κογρμμές ης Αφρικής. Γνωρίζονς όι ο 50% ης ενεργεικής κνάλωσης γίνει σ σπίι, κσκευάσθηκν υοροφοδοούμενες κοικίες κι έσι μεά πό 15 χρόνι μελέης, σπιάκι σο βιοκλιμικό χωριό είνι έοιμ προς ενοικίση υό ο φθινόπωρο. Σημειώνει όι ο κθέν πό σπιάκι έχει σχεδισεί πό διφορεικούς ρχιέκονες π όλο ον κόσμο. Σο βιοκλιμικό χωριό έχουν ήδη χισεί 25 ενεργεικά υόνομ σπιάκι, διφορεικής ρχιεκονικής. Σ σπιάκι έχουν οποθεηθεί ισθηήρες που θ ενημερώνουν ο Ινσιούο γι η θερμοκρσί, ην υγρσί κι ην κίνηση ου έρ ώσε ν διπισωθεί ποιες εχνικές είνι οι πιο ποελεσμικές. Τ σπιάκι ου βιοκλιμικού χωριού, που κσκευάσηκν πό φυσικά κι νκυκλώσιμ υλικά, είνι εφοδισμέν με φωοβολϊκά κι περιβάλλονι πό δένρ κι ρυάκι ώσε ν πρμένουν δροσερά. > Την άμεση λήψη μέρων γι ην προσσί ου περιβάλλονος ζήησε ο επικεφλής ης επισημονικής ομάδς που πριν 25 χρόνι νκάλυψε ην ρύπ ου όζονος. Πιο συγκεκριμέν, σε συνένευξη που πρχώρησε σο βρενικό δίκυο BBC ο δρ. Joe Farman όνισε όι ο περιβάλλον συνεχίζει ν κσρέφει σε επικίνδυνο βθμό κι με πάρ πολλούς ρόπους. «Οι κυβερνήσεις δεν έμθν ο μάθημά ους κι δεν έλβν μέρ γι ην νιμεώπιση πγκόσμιων πειλών γι ο περιβάλλον, όπως η κλιμική λλγή» επισήμνε ο δρ. Farman, προσθέονς «δεν χρειάζονι περίπλοκες προσομοιώσεις σε υπολογισές γι ν ποδείξουμε όι πρέπει ν σμήσουμε ις εκπομπές διοξειδίου ου άνθρκ. εν μπορούμε ν προβλέψουμε με κρίβει πόσο θ λλάξει ο κλίμ σο μέλλον, ωσόσο γνωρίζουμε όι ο διοξείδιο ου άνθρκ ευθύνει γι ην υπερθέρμνση ου πλνήη οπόε πρέπει ν μειώσουμε ις εκπομπές» υπογράμμισε, ενώ κφέρθηκε εννίον ων σκεπικισών ης κλιμικής λλγής. Η νκάλυψη ης ρύπς ου όζονος πάνω πό ην Ανρκική ο 1985 ποελεί σημείο νφοράς γι ους περιβλλονολόγους. Το σρώμ ου όζονος προσεύει ην χλωρίδ κι ην πνίδ πό ην επικίνδυνη υπεριώδη ηλική κινοβολί. Πράλληλ ο χωριό διθέει μονάδ φλάωσης κι ο νερό που χρησιμοποιείι προέρχει πό η θάλσσ. Το βιοκλιμικό χωριό ποελεί «ζωννό πράδειγμ βιώσιμης νάπυξης».

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 19-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - IOYΛΙΟΣ 2011 2011 ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ Στεκόμστε δίπλ σς! child Νέ νκινισμένη ίθουσ τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμ κι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗΠΟΣ & ΒΕΡΑ. τα «πώς ντας σε όλα μας ό πλούσιο φωτογρ. λίδα 3. όλης. Διαβάστε στη σελ. 7 για ένα βιβλίο που θα κάνει τις ιδέες σας...

ΚΗΠΟΣ & ΒΕΡΑ. τα «πώς ντας σε όλα μας ό πλούσιο φωτογρ. λίδα 3. όλης. Διαβάστε στη σελ. 7 για ένα βιβλίο που θα κάνει τις ιδέες σας... μ Κηπο ανία Π ΕΡ Ι Ο Δ Ι ΚΗ ΕΚ Δ ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑ Ι ΤΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑ ΛΛΟ Ν Αγαπηοί φίλοι ου πράσινου, Όλοι μας διαπισώνουμε καθημερινά ο έλλειμμα που υπάρχει σε καθαρό νερό και αέρα, σο πράσινο, ση διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Αναδάσωση από το 2 ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου Ευαισθητοποιημένοι Μαθητές. Από 1 η Μαΐου η Αντιπυρική Περίοδος

Αναδάσωση από το 2 ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου Ευαισθητοποιημένοι Μαθητές. Από 1 η Μαΐου η Αντιπυρική Περίοδος ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΡ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 04 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Συνέντευξη WWF Ελλάς Δημήτρης Καραβέλλας Η οργάνωση όπου κάθε ώρα, είναι «η Ώρα της Γης» σελ. 6 Αναδάσωση από το 2 ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αυτοκινήτων 1 ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου - Παλαμαϊκή Σχολή. Τίποτα δεν πάει χαμένο Κέντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών

Ανακύκλωση Αυτοκινήτων 1 ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου - Παλαμαϊκή Σχολή. Τίποτα δεν πάει χαμένο Κέντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 08 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Συνέντευξη Σπύρος Παπαδόπουλος Ας κάνουμε κάτι... ένας έκαστος εξ ημών Ανακύκλωση Αυτοκινήτων 1 ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου -

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Δεβετζή. Με στόχο την κορυφή Ελληνικός ορειβατικός σύλλογος Ναυπάκτου. Βιολογικός καθαρισμός Ναυπάκτου

Πηγή Δεβετζή. Με στόχο την κορυφή Ελληνικός ορειβατικός σύλλογος Ναυπάκτου. Βιολογικός καθαρισμός Ναυπάκτου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ IOYΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 07 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Συνέντευξη Πηγή Δεβετζή Οι νέοι πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και να αγαπήσουν το φυσικό περιβάλλον. Με στόχο την κορυφή

Διαβάστε περισσότερα

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχς 1 Χειμώνς 2011 Ελληνική έκδση τυ σφλιστικύ μίλυ ERGO Rebranding Εκδήλωση στ Μέγρ Μυσικής Αθηνών Let it...flow Τ νέ σχεδιστικό concept της ετιρίς Πρόσωπ Στέλις Βυγιυκλίδης Διευθυντής Πωλήσεων Πρϊόντ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο "κόκκινο" Απολογισμός ενός χρόνου Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Τσιάνο. Καθαριότητα και περιβάλλον:

ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο κόκκινο Απολογισμός ενός χρόνου Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Τσιάνο. Καθαριότητα και περιβάλλον: Αριθμός φύλλου: 78 Δεκέμβριος 2011 Διανέμεται δωρεάν Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ο Υ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Υ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο "κόκκινο" Συνέντευξη με το νέο πρόεδρο του Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΕΠΩΔΥΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙΑ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΕΠΩΔΥΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙΑ 7 2 σελιδεσ ΣΗΜΕΡ ΤΟ Κορυφαιο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜ με αναλυσεις και προγνωστικα για oλα τα πρωταθληματα AΠOΔEKTA 23 ΜΤΣ 18 MONA Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 212 - ριθμός φύλλου 97 - Τιμή 1,3 - www.e-typos.com

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 0356-5526 Νοέμβριος 2013 Τεύχος 8, ΤΟΜΟΣ 75 CCG EAC 65 November 2013 ISSUE 8 VOL. 75. Χρονικά

ISSN 0356-5526 Νοέμβριος 2013 Τεύχος 8, ΤΟΜΟΣ 75 CCG EAC 65 November 2013 ISSUE 8 VOL. 75. Χρονικά ISSN 0356-5526 Νοέμβριος 2013 Τεύχος 8, ΤΟΜΟΣ 75 CCG EAC 65 November 2013 ISSUE 8 VOL. 75 Χημικά ΤΕΥΧΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 1η Εκδοση 1936 Χρονικά CHEMICA CHRONICA General Edition Association of Greek Chemists

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΟΛΗ ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψου... ράσε και Ζήσε καλύτερα!!!

Σκέψου... ράσε και Ζήσε καλύτερα!!! ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΪΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 38 Σκέψου... ράσε και Ζήσε καλύτερα!!! ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΟΙΚΟ ΡΑΣΗ ΟΙΚΟΘΕΜΑ ΟΙΚΟ ΡΑΣΗ 10 η συνάντηση μαθητικών χορευτικών ομίλων Συνεχίζεται η Ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομάδα περιβάλλοντος με «Φεστιβάλ νερού» σελ.10+11

Εβδομάδα περιβάλλοντος με «Φεστιβάλ νερού» σελ.10+11 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 59 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ «Είμαστε καλά, γιατί τρώμε σωστά»! σελ.4+5 Εβδομάδα περιβάλλοντος με «Φεστιβάλ νερού» σελ.10+11 «Ανακύκλωση» όταν μιλούν οι αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: «Σικυώνια 2012» Συνέντευξη με τον πρόεδρο της ΜΗΚΩΝΗΣ, κ. Γιώργο Σταματόπουλο. (σελ 6-7) Καλοκαίρι 2012

Αφιέρωμα: «Σικυώνια 2012» Συνέντευξη με τον πρόεδρο της ΜΗΚΩΝΗΣ, κ. Γιώργο Σταματόπουλο. (σελ 6-7) Καλοκαίρι 2012 Σικυωνίων ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 85 Ιούλιος - Αύγουστος 2012 Αφιέρωμα: «Σικυώνια 2012» Παρουσίαση εκδηλώσεων (σελ. 8-9) Απόψεις, εκτιμήσεις και συμπεράσματα Συνέντευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 Αχελώος / Nίκος Πέτρου Συνεχίζουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό Γιώργος Βλάχος, Επίκουρος καθηγητής τμήματος αγροτικής οικονομίας & ανάπτυξης του Γεωπονικού πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΦΙΛΥΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 8ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΙΜΗ: 0,01

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΦΙΛΥΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 8ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΙΜΗ: 0,01 Δυνάμωσε τη φωνή σου, ένωσέ την με την δική μας, έλα και εσύ στην Κίνηση Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύρου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΦΙΛΥΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 8ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΙΜΗ: 0,01 ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

TO ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Προγραμματισμός έργων στην εκπαίδευση. Στον Μυτιληναίο περνάει η Κόρινθος Power. Νέα διοίκηση στον Εμπορικό Σύλλογο Κιάτου

TO ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Προγραμματισμός έργων στην εκπαίδευση. Στον Μυτιληναίο περνάει η Κόρινθος Power. Νέα διοίκηση στον Εμπορικό Σύλλογο Κιάτου Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 210 - Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2008 - ΤΙΜΗ: 0,

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψου... ράσε και Ζήσε καλύτερα!!!

Σκέψου... ράσε και Ζήσε καλύτερα!!! ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 54 Σκέψου... ράσε και Ζήσε καλύτερα!!! ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γεωθερμία: πηγή θέρμανσης κάτω από τα πόδια μας Επαγγέλματα που χάθηκαν ζωντανεύουν μέσα

Διαβάστε περισσότερα

των Σικυώνιων πολιτών στο λιθάνθρακα

των Σικυώνιων πολιτών στο λιθάνθρακα Χρόνος 4ος Αρ. φύλλου 38 Απρίλιος 2008 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ των Σικυώνιων πολιτών στο λιθάνθρακα Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η λαϊκή συνέλευση που οργάνωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΣΣOTEPA ΣTH ΣEΛIΔA

ΠEPIΣΣOTEPA ΣTH ΣEΛIΔA Αφιέρωσε ένα λουλούδι και πρασίνισε το τοπίο! www.electrocyclosis.com.cy H HΛEKTPOKYKΛΩΣH ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ Η WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd πρωτοτύπησε, υιοθετώντας ένα διαδραστικό «παιχνίδι» για να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΟΣ 2012 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΟΣ 2012 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΟΣ 2012 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Σκοπευτηρίου 17, Κρωπία, τηλ.: 210 9654 867-8, 210 9654 918 www.protipo-athinon.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΟΣ 2012 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΟΣ 2012 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΟΣ 2012 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Σκοπευτηρίου 17, Κρωπία, τηλ.: 210 9654 867-8, 210 9654 918 www.protipo-athinon.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επικίνδυνο και σε κακή κατάσταση το οδικό δίκτυο του δήµου

Επικίνδυνο και σε κακή κατάσταση το οδικό δίκτυο του δήµου ΤΕΥΧΟΣ 2 ο ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΆποψηΜηνιαία έκδοση για την ποιότητα ζωής στην περιοχή Βασιλικών ιαφωνώ µε ότι λες, αλλά θα αγωνιστώ µέχρι θανάτου για το δικαίωµά σου να το λες Βολταίρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πικραμμένος πρωθυπουργός

Ο Πικραμμένος πρωθυπουργός ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 275 ΤΙΜΗ 0,10 Ο Πικραμμένος πρωθυπουργός της υπηρεσιακής κυβέρνησης Ο κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΧΡΟΝΟΣ 5ος Αρ. Φύλλου 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΧΡΟΝΟΣ 5ος Αρ. Φύλλου 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κωδικός Ταχυδρομείου 7023 Αξία Φύλλου: 0,01 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΧΡΟΝΟΣ 5ος Αρ. Φύλλου 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»όλυνση θαλασσών φωτιές

Διαβάστε περισσότερα

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟ - ΟΡΑΜΑ ΤΕΥΧΟΣ 65 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Θεσσαλονίκη 100 χρόνια μετά Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης συνεδρίασε έκτακτα και αποφάσισε να προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγµα εξπρές για 136 επαγγέλµατα

Άνοιγµα εξπρές για 136 επαγγέλµατα ΚΟΖΑΝΗ KΩΔIKOΣ 3609 "Διαφωνώ μαζί σου. Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου." BOΛTAIPOΣ Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012 Αριθ. φύλλου 4020 Τιμή φύλ. : 0,15 ΓΕΩΤ.Ε.Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

7 ΗΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΑ Η ΤΕ Κ. Στροφή στην κοινωνική ευθύνη. Σήριαλ χωρίς τελειωμό η υδροδότηση της Κορίνθου. Restaurant Royal

7 ΗΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΑ Η ΤΕ Κ. Στροφή στην κοινωνική ευθύνη. Σήριαλ χωρίς τελειωμό η υδροδότηση της Κορίνθου. Restaurant Royal Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 189 - Πέμπτη 15 Μαΐου 2008 - ΤΙΜΗ: 0, 30

Διαβάστε περισσότερα