τηλέφωνα επικοινωνίας: e- mail: / 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό στην Μηχανολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973795985 e- mail: klentzar@cc.uoi.gr / klentzar@gmail.com 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό στην Μηχανολογία"

Transcript

1 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Λ έ ν τ ζ α ρ η ς, PhD, MSc τηλέφωνα επικοινωνίας: e- mail: / 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Ημερομηνία γέννησης: Τόπος γέννησης: Υπηκοότητα: Οικογενειακή κατάσταση: Στρατιωτικές υποχρεώσεις: 07/07/1981 Ιωάννινα, Ελλάδα Ελληνική Αρραβωνιασμένος Εκπληρωμένες (10/2011-6/2012) Τεχνικό σώμα (Οπλουργός) 12/ /2012 Διδακτορικό στην Μηχανολογία Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Κατασκευαστικός, Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας Διατριβή: Επιφανειακές επικαλύψεις. Επιφανειακές θερμοχημικές διεργασίες σε σιδηρούχα και μη-σιδηρούχα υλικά Επιβλέπων διατριβής: Δημήτριος Τσιπάς, Καθηγητής Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ 10/ /2010 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Διεργασίες & Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών Α.Π.Θ., Πολυτεχνική Σχολή, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Διεργασίες & Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών». Μεταπτυχιακή Εργασία: Επιφανειακές θερμοχημικές διεργασίες σε σιδηρούχα υποστρώματα Επιβλέπων μεταπτυχιακής εργασίας: Νικόλαος Μιχαηλίδης, Αν.Καθηγητής Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ 09/ /2006 Μηχανικός της Επιστήμης των Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Π.Ι.), Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών, Τμήμα Μηχανικών της Επιστήμης των Υλικών Διπλωματική Εργασία: Παραγωγή ινών και πολυμερικών μεμβρανών από ημι-κρυσταλλικό πολυμερές με τη μέθοδο της αναστροφής φάσεων Επιβλέπων διπλωματικής εργασίας: Κωνσταντίνος Μπέλτσιος, Αν.Καθηγητής Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ΠΙ 09/ /1999 Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 4 ο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων

2 3. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 1. Αγγλική (European level C2) 06/2005: Certificate of Proficiency in English - University of Cambridge. 03/2005: Certificate of Proficiency in English - University of Michigan 2. Γαλλική (European level A2) 05/1996: Language certificate in French - L' Institut Francais 4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ 02/2013 σήμερα Μετα-διδακτορικός επιστημονικός συνεργάτης, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μεταλλουργίας, Τμήμα Μηχανικών της Επιστήμης των Υλικών, Π.Ι. Κύριες δραστηριότητες: 1) Υπεύθυνος πραγματοποίησης και αξιολόγησης δοκιμών: α) διάβρωσης υψηλών θερμοκρασιών και β) μηχανικής φθοράς λόγω στερεών σωματιδίων βάση των προτύπων ASTM, 2) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και συγγραφή ερευνητικών προτάσεων, 3) Διεξαγωγή (02/ /2014) εργαστηριακών ασκήσεων στο προπτυχιακό μάθημα: «Εργαστήριο Υλικών IV (Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μεταλλουργίας)»,4) Συνεπίβλεψη τεσσάρων (4) διπλωματικών εργασιών και 5) Διαχείριση του ιστοχώρου του εργαστηρίου: 10/2014 σήμερα Εκπαιδευτής, Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) Κύριες δραστηριότητες: Διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων: 1) Μηχανολογία (Εργαστήριο), 2) Τεχνολογία Κατασκευών (Θεωρία), 3) Τεχνολογία Κατασκευών (Εργαστήριο), 4) Σχέδιο (Εργαστήριο) και 5) Στοιχεία Μηχανών στις ειδικότητες: α) Τεχνικός Αυτοματισμών, β) Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού και γ) Τεχνικός Μηχανικός θερμιμών εγκαταστάσεων και Μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου 09/ /2011 Γραμματέας, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Διεργασίες & Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών», Α.Π.Θ. (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) Κύριες δραστηριότητες: 1) Γραμματειακή υποστήριξη και 2) Διαχείριση του ιστοχώρου: 06/ /2010 Επιστημονικός συνεργάτης, CNRS Γαλλία (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) Κύριες δραστηριότητες: Συνεργάστηκα με το Εργαστήριο PROcesses, Materials and Solar Energy (PROMES) του CNRS στις εγκαταστάσεις που διαθέτει στο Font-Romeu - Odeillo, Γαλλία μέσω του ερευνητικού προγράμματος CerBioSol. Η ερευνητική μου εργασία περιελάμβανε: 1) Χρήση ηλιακών φούρνων για τη παραγωγή ΣΥΜΜ από βιομηχανικά απόβλητα και 2) χαρακτηρισμό των αποτελεσμάτων με τη χρήση XRD και DTA τεχνικών. 04/ /2010 Επιστημονικός βοηθός, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Π.Θ. (με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου) Κύριες δραστηριότητες: 1) Διεξαγωγή μαθημάτων και εργαστηριακών ασκήσεων στα προπτυχιακά μαθήματα: α) «Επιστήμη και τεχνολογία υλικών ΙΙ», β) «Τεχνολογία προηγμένων υλικών» και γ) «Μηχανολογικό εργαστήριο», 2) Διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων στο μεταπτυχιακό μάθημα: «Μέθοδοι μελέτης και χαρακτηρισμού των υλικών» και 3) Εποπτεία των εξετάσεων και διόρθωση γραπτών των ανωτέρω μαθημάτων 01/ /2011 & 01/2012 σήμερα Ελεύθερος επαγγελματίας, Φροντιστής Κύριες δραστηριότητες: Αυτοαπασχολούμενος ως φροντιστής σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μαθήματα της Φυσικής και της Χημείας όλων των τάξεων του Γυμνασίου & Λυκείου. Επίσης συνεργάστηκα με τα πανεπιστημιακά φροντιστήρια «Learn it» και «Aktis Panepistimiako» όπου και δίδαξα τα πανεπιστημιακά μαθήματα: 1) Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών I και ΙΙ, 2) Τεχνολογία προηγμένων υλικών. 2

3 06/ /2011 Ελεύθερος επαγγελματίας, Ερευνητής Αυτοαπασχολούμενος ως ειδικός στην έρευνα στις φυσικές επιστήμες. Συμμετοχή σε σημαντικό αριθμό Ακαδημαικών Ερευνητικών Προγραμμάτων ως μέλος του Εργαστηρίου Μεταλλογνωσίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Κύριες δραστηριότητες: 1) Ερευνητικό έργο στο χώρο της επιστήμης των υλικών και 2) Γραμματειακή υποστήριξη, σύνθεση ερευνητικών προτάσεων και διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων. 12/ /2011 Επιστημονικός συνεργάτης, Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Π.Θ. Κύριες δραστηριότητες: 1) Υπεύθυνος για την πραγματοποίηση και αξιολόγηση θερμικών και επιφανειακών κατεργασιών σε μεταλλικά υλικά, 2) Υπεύθυνος πραγματοποίησης και αξιολόγησης δοκιμών: α) διάβρωσης υψηλών θερμοκρασιών και β) μηχανικής φθοράς λόγω στερεών σωματιδίων βάση των προτύπων ASTM, 3) Συνεπίβλεψη τεσσάρων (4) διπλωματικών εργασιών και 4) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και συγγραφή ερευνητικών προτάσεων,. 5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 5.1. Διεθνη Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές: 1. Lentzaris K., Psyllaki P., Sideris I., Michailidis N., Tsipas D.*, Evaluation of the tribological behavior of boronised tools steels, Journal of the Balkan Tribological Association, Volume 18, Issue 2, 2012, Pages Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια με κριτές: 2. K. Lentzaris, P. Psyllaki, I. Sideris, N. Michailidis, D. Tsipas*, Evaluation of the tribological behavior of boronised tool steels, Proceedings of 9th International Conference The A Coatings in Manufacturing Engineering. 3-5 October A. Lekatou*, A.E. Karantzalis, K. Kalatzis, K. Lentzaris, D. Sioulas, S. Agathopoulos, «Nanostructured alumina matrix composites reinforced by nickel nanoparticles: Microstructure and corrosion performance». 21st International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials (under submission) Πανελλήνια Επιστημονικά Συνέδρια με κριτές: 4. Κ. Λέντζαρης, Α. Αντωνόπουλος, Μ.Πυξαράς, Ι. Σιδέρης, Δ. Τσιπάς*: «Συμπεριφορά βοριωμένων εργαλειοχαλύβων κατά τη μηχανική φθορά με στερεά σωματίδια», Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνέδριου Μεταλλικών Υλικών. 4-5 Νοεμβρίου Κ. Λέντζαρης, Ε. Γκιγκέλου, Π. Ψυλλάκη, Ι. Σιδέρης, Δ. Τσιπάς*: «Παραμετρική ανάλυση της τριβολογικής συμπεριφοράς βοριωμένων εργαλειοχαλύβων», Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνέδριου Μεταλλικών Υλικών. 4-5 Νοεμβρίου [Underline: presenting author, * corresponding author] 6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 1. Παραγωγή λεπτών και παχιών επικαλύψεων επιστρωμάτων σε σιδηρούχα και μη-σιδηρούχα υλικά. 2. Θερμικές κατεργασίες σιδηρούχων και μη-σιδηρούχων υλικών. 3. Μελέτη της αντοχής επικαλύψεων επιστρωμάτων υποστρωμάτων (δοκιμές συνάφειας, φθοράς-τριβής, διάβρωσης-οξείδωσης κ.α.). 3

4 4. Μεταλλογραφία (οπτική μικροσκοπία ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης,sem). 5. Σύνθετα υλικά μεταλλικής μήτρας Σύνθετα υλικά κεραμικής μήτρας 6. Βιοϋλικά 7. Κράματα υψηλής εντροπίας 7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 1. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Αποφοίτων Μηχανικών Υλικών 2. Μέλος της Ελληνικής Μεταλλουργικής Εταιρείας (από 11/2010) 3. Μέλος της Βαλκανικής Τριβολογικής Εταιρείας (από 10/2011)). 8. ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 1. «Συνδυασμός μεταλλικών κεραμικών υλικών σε τεχνολογικές εφαρμογές», Ελληνική Μεταλλουργική Εταιρία Ελληνική Κεραμική Εταιρία, Ιωάννινα, 04/ «Αξιολόγηση διάβρωσης με πρότυπες δοκιμές», Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 12/ «Οι μη καταστροφικές μέθοδοι Εργαλείο για τον έλεγχο ποιότητας των έργων», Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Ηπείρου, Ιωάννινα 12/ «Εφευρέσεις: Προστασία και Τεχνολογική Πληροφόρηση», Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 11/ «3 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πορωδών Υλικών», Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών ΕΚΕΤΑ Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 11/ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 9.1. Τεχνικές δεξιότητες: 1. Ανάπτυξη επικαλύψεων σε σιδηρούχα και μη-σιδηρούχα μεταλλικά υλικά. 2. Μελέτη και χαρακτηρισμός υλικών με τεχνικές όπως οι: οπτική μικροσκοπία, ηλεκτρονική μικροσκοπία & μικροανάλυση ακτίνων Χ, σκληρότητα, περίθλαση ακτίνων Χ, υπερεστιακή μικροσκοπία. 3. Προσδιορισμός μηχανικών και χημικών ιδιότητων σιδηρούχων και μη-σιδηρούχων μεταλλικών υλικών Οργανωτικές δεξιότητες: 4. Επικουρία κατά την οργάνωση του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μεταλλικών Υλικών, 4-5 Νοεμβρίου 2010, Κέντρο διάδοσης επιστημών και μουσείο τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, Θεσσαλονίκη. 5. Επικουρία κατά την οργάνωση της ημερίδας «Αξιολόγηση διάβρωσης με πρότυπες δοκιμές» , Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 9.3. Δεξιότητες πληροφορικής: 6. Γνώση και χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows 2000/XP/Vista/7. Προγράμματα: Word, Excel, Access, PowerPoint. 7. Γνώση και χρήση διαδικτύου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Προγράμματα: Internet explorer, Mozilla 4

5 Firefox, Google Chrome, Netscape, Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook. 8. Γνώση και χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας. Προγράμματα: Adobe Photoshop, CorelDraw 9. Γνώση και χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Προγράμματα: AutoCAD Mechanical 10. Γνώση και χρήση προγραμμάτων δημιουργίας βιβλιογραφικών βάσεων. Προγράμματα: Endnote, Refworks 11. Γνώση και χρήση προγραμμάτων δημιουργίας και διαχείρισης ιστοσελίδων. Προγράμματα: Adobe Dreamweaver, Adobe Flash Άδεια οδήγησης: 12. Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β κατηγορίας 10. ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στο Τμήμα Μηχανικών της Επιστήμης των Υλικών, Π.Ι: 1. Ε. Δεμιρτζόγλου, Μελέτη μηχανικής φθοράς (solid particle erosion) σύνθετων υλικών μεταλλικής μήτρας κραμάτων αλουμινίου και ενίσχυσης σωματιδίων TiC, Οκτώβριος 2014 (Επιβλέπων: Αλέξανδρος Ε. Καράντζαλης) 2. Ε. Αντωνάκης, Συμπεριφορά σε οξείδωση υψηλών θερμοκρασιών υπερωστενιτικού χάλυβα, υλοποιείται. (Επιβλέπων: Αγγελική Λεκάτου) 3. Κ. Καλαντζής, Ανάπτυξη νανοσύνθετων κεραμικής μήτρας με πυροσυσσωμάτωση, 2013-υλοποιείται. (Επιβλέπων: Αγγελική Λεκάτου) 4. Α.-Π. Τσέλλος, Συμπεριφορά σε συνεχή οξείδωση υπερκράματος Ni-Cr-Nb μετά από επιφανειακή τροποποίηση, 2014-υλοποιείται. (Επιβλέπων: Αγγελική Λεκάτου) Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Π.Θ. : 5. Μ. Πυξαράς, Επιφανειακή κατεργασία βορίωσης σε εργαλειοχάλυβες και ιδιότητες μηχανικής φθοράς, (Επιβλέπων: Δημήτριος Ν. Τσιπάς) 6. Α. Αντωνόπουλος, Μελέτη των ιδιοτήτων μηχανικής φθοράς προηγμένων χαλύβων που έχουν υποστεί επιφανειακή τροποποίηση, (Επιβλέπων: Δημήτριος Ν. Τσιπάς) 7. Ε. Καρίντζιας, Επιφανειακή τροποποίηση κραμάτων τιτανίου και αξιολόγηση των ιδιοτήτων τους έναντι δοκιμών συνεχούς οξείδωσης, (Επιβλέπων: Δημήτριος Ν. Τσιπάς) 8. Α. Πολυμερίδης, Επιφανειακή τροποποίηση κραμάτων τιτανίου και αξιολόγηση των ιδιοτήτων τους έναντι δοκιμών συνεχούς οξείδωσης, (Επιβλέπων: Δημήτριος Ν. Τσιπάς) 11. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ (διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν) 1. Δημήτριος N. Τσιπάς, Καθηγητής Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Π.Θ. Τηλέφωνο: , mail: 2. Αγγελική Λεκάτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μηχανικών της Επιστήμης των Υλικών Π.Ι. Τηλέφωνο: , mail: 5

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ Χριστίνα Ανδρέα Δημητρίου, 35, 142 34, Καλογρέζα, Αθήνα Τηλέφωνο (-α) 210 2792318 Κινητό: 693 25

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αγγελακάκη Άγγελου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αγγελακάκη Άγγελου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αγγελακάκη Άγγελου Επάγγελμα: Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc. Συγκοινωνιολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Διεύθυνση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΒΑΪΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Βασιλική ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ WEB DESIGN - ΔΙΚΤΥΑ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ WEB DESIGN - ΔΙΚΤΥΑ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ WEB DESIGN - ΔΙΚΤΥΑ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών Δρ. Κώστας ΦΡΑΓΚΟΣ, Πληροφορικός ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίο Μαθηματικών, τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών, 1985

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 Απριλίου 1968

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 Απριλίου 1968 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Αθανάσιος Ν. Καναπίτσας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 Απριλίου 1968 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Λαμία, Ν. Φθιώτιδας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Αντικύρας

Διαβάστε περισσότερα

2. Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή Android με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού

2. Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή Android με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού ΤΕΥΧΟΣ. 49 02 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΠΑ- ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση γραφείου (1) Διεύθυνση γραφείου (2) ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παρασκευάς Νικόλαος Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4.

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Μαρία Πετραντωνάκη Καυσίμων 11 73200 Σούδα. Τηλέφωνο: 6976240729 Email: mpetrant@mail.tuc.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Μαρία Πετραντωνάκη Καυσίμων 11 73200 Σούδα. Τηλέφωνο: 6976240729 Email: mpetrant@mail.tuc.gr Μαρία Πετραντωνάκη Καυσίμων 11 73200 Σούδα Τηλέφωνο: 6976240729 Email: mpetrant@mail.tuc.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Τόπος και ημερομηνία γέννησης Χανιά, 4 Αυγούστου 1968 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Αγγλικά Γερμανικά Άριστα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 45 03 04 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ... 2 3. EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 3.1 ΑΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις)

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις) ΤΕΥΧΟΣ. 51 22 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 43 συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

Ευγένιος M. Καρανικολάου

Ευγένιος M. Καρανικολάου Ευγένιος M. Καρανικολάου Επαγγελματική Στέγη ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Μ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Συντ. Κρητών 5 9, Κομοτηνή, 69100 Τηλ. 6973049578 Στοιχεία Οικείας Αν.

Διαβάστε περισσότερα

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάζαρος Σαρηγιαννίδης PhD. MSc Προσωπικές Πληροφορίες Ονοµατεπώνυµο: Λάζαρος Σαρηγιαννίδης Όνοµα Πατέρα: Ιωάννης Όνοµα Μητέρας: Δανάη Ηµεροµηνία Γέννησης: 10/10/1980 Οικογενειακή Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει ο Οδηγός Σπουδών αφορούν στο περιεχόμενο των σπουδών και στο σύνολο των συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών Δρ. Χρυσούλα ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ, Πολιτικός Επιστήμων - Οικονομολόγος (Ph.D., MSc.) Η Χρυσούλα Καραφωτιά είναι Διδάκτωρ του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ email

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Πρόλογος Αγαπητή Αναγνώστρια / Αγαπητέ Αναγνώστη, H Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 2510-836701(σπιτιού), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών

ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες και για ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών στην εξής διεύθυνση: http://jobs.iti.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και για ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών στην εξής διεύθυνση: http://jobs.iti.gr. ΤΕΥΧΟΣ. 50 15 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ Δώδεκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Οκτώ Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην Αθήνα. ΑΠΘ Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Οκτώ Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην Αθήνα. ΑΠΘ Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 106 23 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάρισα, 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Γ. Καραμανές Ημερομηνία Γέννησης : 19 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ Όνοµα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ηµεροµηνία γέννησης : 19/10/1966 Εθνικότητα: Ελληνική Εγγαµος: Ναι Τέκνα: 2 ιεύθυνση κατοικίας : Κόκλυζα Ηγουµενίτσας, Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά Στοιχεία Επώνυµο: Στεφανή Όνοµα : Αντωνία Όνοµα πατέρα : Κωνσταντίνος Όνοµα µητέρας : Αικατερίνη Ηµεροµηνία Γέννησης : 18 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναστασία Κανδύλη. Πάτρα, 1 Φεβρουαρίου 2007. Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναστασία Κανδύλη. Πάτρα, 1 Φεβρουαρίου 2007. Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναστασία Ν. Κανδύλη Πάτρα, 1 Φεβρουαρίου 2007 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Αναστασία Κανδύλη Όνομα πατέρα Νικόλαος Ημερομηνία γέννησης 1 Μαρτίου 1978 Τόπος γέννησης Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγγλικά άριστα (Certificate of Proficiency in English). Γαλλικά μέτρια (Certificat de langue Francaise).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγγλικά άριστα (Certificate of Proficiency in English). Γαλλικά μέτρια (Certificat de langue Francaise). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση εργασίας : Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος : ΤΕΙ Χαλκίδας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας, 344 00 Ψαχνά Εύβοιας, τηλ. 22280

Διαβάστε περισσότερα