CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER"

Transcript

1 CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER ES PT IT EL Manual de Instrucciones Manual de Instruções Manuale di istruzioni γχειριδιο οδηγιων

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να διαβάσετε αυτ το εγχειρίδιο με οδηγίες προτο θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημά σας του καθαρισμο υψηλής πίεσης για πρώτη φορά. Αυτ το μηχάνημα είναι ένας καθαριστήρας ζεστο νερο υψηλής πίεσης που παράγει έναν πίδακα νερο υπ υψηλή πίεση και υψηλής θερμοκρασίας που είναι και ο λ γος γιατί μπορεί να προκληθο ν σοβαρά τρα ματα και εγκάυματα αν δεν τηρηθο ν τα μέτρα ασφάλειας. Συνεπώς πρέπει να υπάρχει πλήρης καταν ηση των περιεχομένων αυτο του εγχειριδίου ώστε να προληφθεί ο δικ ς σας τραυματισμ ς, των ατ μων και αντικειμένων που βρίσκονται κοντά και το ίδιο το μηχάνημα. Είναι πολ σημαντικ να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης του κινητήρα ΧΟΝΤΑ πριν θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα. Περιεχ μενα EL 1.0 Επισκ πηση των μοντέλων Πινακίδια μοντέλου Τεχνικά στοιχεία Οδηγίες για τη χρήση...57 Μέτρα προφ λαξης και προειδοποιήσεις 2.1 Λειτουργία Συσκευές ασφαλείας στη μηχανή Γενικά Οδηγίες λειτουργίας Συνδέσεις Λάστιχο υψηλής πίεσης Σ νδεση νερο Πλήρωση καυσίμου για το λέβητα Πλήρωση καυσίμου για τον κινητήρα Χ ντα κινητήρα Χ ντα Ακροφ σιο ψεκασμο -εξαρτήματα Διαδικασία εκκίνησης Λειτουργία Ελεγχος θερμοκρασίας Ακροφ σιο ψεκασμο, ρ θμιση πίεσης και γκου του νερο Πα ση - Αποσ νδεση του λάστιχου υψηλής πίεσης Οδηγίες μεταφοράς Αποθήκευση-προστασία απ παγετ Πεδιά εφαρμογών και μέθοδοι εργασίας Πεδία εφαρμογής Πίεση λειτουργίας Απορυπαντικά Μέθοδοι εργασίας Αναρρ φηση νερο Λειτουργική περιγραφή Γενική περιγραφή Αντλία υψηλής πίεσης Κινητήρας Σ στημα καυστήρα-σ στημα ελέγχου Συντήρηση Γενικά Λάδι Φίλτρο νερο Φίλτρο καυσίμου Αφαλατώση σερπαντίνας Καθαρισμ ς του ροφ σιου υψηλής πίεσης Πίνακας ανίχνευσης βλαβών...72 Χαρακτηρισμοί EL (δείτε τα σχήματα στο πίσω εσωτερικ φ λλο) 1. Είσοδος νερο και φίλτρο (ταχυσ νδεσμος για το λάστιχο παροχής) 2. Επιθεώρηση στάθμης λαδιο της αντλίας και δοχείο πλήρωσης 3. Τάπα αποστράγγισης λαδιο για την αντλία 4. Δοχείο ακαθαρσιών 5. Βέργα μέτρησης λαδιο του κινητήρα 6. Τάπα αποστράγγισης λαδιο του πετρελαιοκινητήρα 7. Καπάκι πλήρωσης πετρελαίου 8. Λέβητας 9. Ανεμιστήρας για το λέβητα 10. Εξοδος υψηλής πίεσης (αρσενικ ς ταχυσ νδεσμος) 11. Μπαταρία (συσσωρευτής), 12V 12. Σχάρα δοχείων για απορρυπαντικά 13. Δοχείο πετρελαιου θέρμανσης 14. Φίλτρο καυσίμου 15. Σημεία αν ψωσης του πλαισίου 16. Θερμοστάτης για τη ρ θμιση της θερμοκρασίας 17. Θερμ μετρο 18. Κλειδί ηλεκτρικής εκκίνησης 19. Κάνουλα καυσίμου 20. Ελεγχος του τσοκ (αέρα) 21. Μαν μετρο για την λειτουργική πίεση 22. Κουμπί ρ θμισης παροχής του νερο 23. Ασφάλεια (προστασία ηλεκτρονικής μονάδας) 1,25 ΑΤ με κουμπί ανασ νδεσης RESET. 24. Λάστιχο ατμο υψηλής πίεσης 25. Αρσενικ ς σ νδεσμος 26. Ταχυσ νδεσμος 27. Βαλβίδα ρ θμισης της πίεσης 28. Σκανδάλη απελευθέρωσης 29. Εκτοξευτηρας διπλο ψεκασμο (στάνταρ) 30. Ακροφ σιου χαμηλής πίεσης 31. Ακροφ σιου υψηλής πίεσης 32. Χερο λι ψεκασμο 33. Κουμπί ασφάλειας για απελευθέρωση 34. Τάπα αποστράγγισης λαδιο 35. Πινακίδα του μοντέλου 36. Λάστιχο αναρρ φησης με φίλτρο Η περιβαλλοντολογική πολιτική της Η εταιρία Nilfi sk-alto έχει θεσπίσει σαν φυσικ μέρος του σκεπτικο της την μείωση της επίδρασης στο περιβάλλον σο το δυνατ περισσ τερο. Αυτ το σχέδιο πραγματοποιείται μέσω της συνεχο ς ανάπτυξης σε λους τους κλάδους της εταιρίας ώστε σο το δυνατ μεγαλ τερος αριθμ ς των στοιχείων των καθαριστήρων μας υψηλής πίεσης να έχει το μικρ τερη δυνατή επίδραση στο περιβάλλον. Αυτ το προϊ ν χαρακτηρίζεται απ την φιλική νοοτροπία της Nilfi sk-alto προς το περιβάλλον. Εχουν εφαρμοστεί οι πιο προχωρημένες μέθοδοι παραγωγής μέσα στα πλαίσια μιας καθαρής τεχνολογίας για την παραγωγή μηχανημάτων καθαρισμο υψηλής πίεσης. Η κατανάλωση άχρηστων δευτερευ ντων υλικών έχει μειωθεί στο ελάχιστο, και κατά την τελική δοκιμή του προϊ ντος το νερ της δοκιμής ανακυκλώνεται. 55

3 1.0 Επισκ πηση Μοντέλων EL 1.1 Πινακίδα μοντέλου Αυτ το πετρελαιοκίνητο μηχάνημα καθαρισμο θερμο νερο έχει την ονομασια μοντέλου Contractor/Contractor Master. Η ονομασια του μοντέλου εμφανίζεται απ το κείμενο στο ταμπλ ελέγχου και την πινακίδα του μοντέλου. Η πινακίδα παρέχει τις παρακάτω πληροφορίες: 1. Μοντέλο 2. Αριθμ ς Nilfi sk-alto 3. Тύπος ακроφυσίου 4. Аπόδση τον λέβητα 5. Πίεση αντλίας 6. Μέγιστη πίεση 7. Χωρητικ τητα, γκος νερο 8. Μέγιστη θερμοκρασία 9. Πίεση αντλίας 10. Μέγιστη πίεση 11. Capacità, volume d acqua 12. Μέγιστη θερμοκρασία 13. Απορρόφηση δύναμης 14. Σύμβολο της έγκρισης 15. Αριθμ ς σειράς/μητρώου/ετος/εβδομάδα παραγωγής 1.2 Τεχνικά Στοιχεία Μοντέλο Contractor Contractor Master Μέγιστη πίεση νερο εισ δου bar Μέγιστο ψος αναρρ φησης m 5 5 Μέγιστη θερμοκρασία, νερ εισ δου C Θερμοκρασία νερο, ρυθμιζ μενη C Θερμιιη ισχ ς kw Κινητήρας Honda GX340LXE Honda GX390LXE Ισχ ς κινητήρα hk/kw 11/8.2 13/9.6 Καταν. καυσίμου l/h Δεξαμενή καυσίμου, χωρητικ τητα l Κατανάλωση καυσίμου σε Δt=50 l/h Χωρητικ τητα δοχείου θέρμανσης l Σ στημα εκκίνησης Ηλεκτρική εκκίνηση Ηλεκτρική εκκίνηση Μπαταρία / Συσσωρευτής V/ah 12/50 12/50 ιχμή/ακροφ σιο ψεκασμο : Γωνία ψεκασμο υψ.πιεσ./χαμ. πιεσ. μοίρες 15/65 15/65 Τ πος ακροφυσίου Μέγιστη ώση Ν ΣΤΑΘΜΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΣ L WA ΒΑΣΗ ΠΟΔΑΓΡΦΩΝ ISO 3746: 110 db(a). ΣΤΑΘΜΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ L pa ΜΕΤΡΗΤΑΙ ΒΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ISO [ΑΠΟΣΤΑΣΗ 1Μ] [ΠΛΗΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟ]: 96.4 db(a). Το μηχάνημα έχει κατασκευαστεί χαμλής τάσεως και κατά την οδηγία ΕΜC, 89/336/ΕΜC συμπεριλαμβανομένων και των μεταγενέστερων διορθώσεων. Τα στοιχεία λήφθηκαν με θερμοκρασία νερο εισαγωγής 12 C. Διατηρο με το δικαίωμα να προβο με σε αλλαγές. 56

4 2.0 Οδηγίες χρήσης Μέτρα προφ λαξης και προειδοποιήσεις EL Πριν απ την εκκίνηση του μηχανήματος καθαρισμο ζεστο νερο, υψηλής πίεσης πρέπει να διαβάσετε λα τα ακ λουθα κεφάλαια: 2.0 Οδηγίες για τη χρήση 3.0 Οδηγίες λειτουργίας και να ακολουθήσετε λες τις οδηγίες για να εξασφαλίσετε την προστασία του χρήστη, του περιβάλλοντος και του μηχανήματος. Αφο αποσυσκευάσετε το μηχάνημα, παρακαλο με να ελέγξετε αν υπάρχουν ελαττώματα. Αν εντοπίσετε κανένα, παρακαλο με να έλθετε σε επαφή με τον αντιπρ σωπο Nilfi sk-alto της περιοχής σας. 2.1 Λειτουργία Αυτ το μηχάνημα παράγει έναν πίδακα νερο υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας και η λειτουργία του αντίθετα με τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει σοβαρ τραυματισμ! Για την δική σας ασφάλεια και των γ ρω σας πρέπει να τηρο νται τα παρακάτω μέτρα προφ λαξης: 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ποτέ μην κατευθ νετε τον πίδακα νερο προς άλλα άτομα, ζώα, ηλεκτρικά καλώδια, ή το ίδιο το μηχάνημα. 2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ποτέ μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε ρο χα ή υποδήματα πάνω σας ή πάνω σε άλλα άτομα. 3. Σας συστήνουμε να φοράτε προστατευτικά γυαλιά κατά τη λειτουργία του μηχανήματος. 4. Ποτέ να μην εργάζεστε ξυπ λητοι ή φορώντας πέδιλα. 5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ο χειριστής και οποιοσδήποτε βρίσκεται κοντά στο μηχάνημα πρέπει να προστατε ονται ώστε να μην χτυπηθο ν απ ακαθαρσίες που εκτοξε ονται κατά την διάρκεια της λειτουργίας. 6. Σ μφωνα με τους κανονισμο ς άτομα κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να χειρίζονται μηχανήματα καθαρισμο με πίεση πάνω απ 70 bar (ισχ ει και γι αυτ το μηχάνημα). 7. Να επιτρέπετε τη χρήση του μηχανήματος μ νο σε άτομα που έχουν διαβάσει τις οδηγίες. 8. Μην θέτετε σε λειτουργία το μηχάνημα μέχρι να συνδεθεί σωστά το λάστιχο υψηλής πίεσης. 9. Η λαβή και ο εκτοξευτήρας υφίστανται μία ώση κατά την λειτουργία, γι αυτ να τα κρατάτε σφιχτά και με τα δ ο σας χέρια. 10. Οταν κάνετε διάλειμα, να σταματάτε το μηχάνημα πιέζοντας το κουμπί εκκίνησηςπα σης και να ασφαλίζετε την λαβή του εκτοξευτήρα κατά της χρήσης απ απροσεξία με τον μηχανισμ ασφάλισης. 11. Να ενεργοποιείτε την σκανδάλη μ νο με το χέρι. Ποτέ μη τη δέσετε ή τη μπλοκάρετε με οποιοδήποτε άλλο τρ πο. 12. Αποφε γετε ζημιές στον σωλήνα υψηλής πίεσης που μπορεί να προκληθο ν απ διέλευση οχήματος, απ συμπίεση, απ τομο τράβηγμα, κ μπους/συστροφές κλπ., και να κρατάτε το σωλήνα μακριά απ λάδια και αιχμηρά ή ζεστά αντικείμενα, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ρήξη του σωλήνα. 13. Ποτέ να μην αποσυνδέετε το σωλήνα υψηλής πίεσης ενώ η θερμοκρασία του νερο είναι άνω των 50 C (κίνδυνος εγκα ματος) ή ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. Αποσυνδέστε το μηχάνημα και την παροχή νερο πριν αποσυνδέσετε το σωλήνα υψηλής πίεσης. 14. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε περιβάλλον που υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. 15. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα λάστιχα υψηλής πίεσης, τα ακροφ σια και οι συνδέσεις έχουν σημασία για την ασφάλεια ταν χειρίζεστε το μηχάνημα. Να χρησιμοποιείτε μ νο λάστιχα ατμο υψηλής πίεσης (με την ένδειξη μέγιστης θερμοκρασίας 150 C), ακροφ σια και συνδέσεις που συστήνονται απ την Nilfi sk-alto. 16. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια του μηχανήματος, χρησιμοποιείτε μ νο γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά της Nilfi sk-alto. 17. Σε συνθήκες ψ χους/παγετο ποτέ μην ξεκινάτε το μηχάνημα καθαρισμο μέχρι να ξεπαγώσουν τα λάστιχα και τα εξαρτήματα. Αλλιώς μπορεί να πάθει βλάβη το μηχάνημα. 18. Το μηχάνημα δεν πρέπει να είναι καλυμμένο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. 19. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα καυσαέρια του κινητήρα και του λέβητα περιέχουν δηλητηριώδες μονοξείδιο του άνθρακα. Αποφ γετε την εισπνοή καυσαερίων. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε κλειστο ς χώρους. 20. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Απομακρ νετε παιδιά και κατοικίδια απ το μηχάνημα κατά τη χρήση του. Υπάρχει κίνδυνος εγκα ματος. 21. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ο σωλήνας της εξάτμισης ζεσταίνεται στη διάρκεια της λειτουργίας και παραμένει θερμ ς για κάποιο χρονικ διάστημα μετά το σβήσιμο του κινητήρα. Προσέχετε να μην αγγίξετε το σωλήνα εξάτμισης ταν είναι ζεστ ς. 22. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η χρήση λανθασμένου καυσίμου στον λέβητα μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. 23. Να έχετε πάντα υπ ψη τι ο λέβητας και ο κινητήρας χρησιμοποιο ν διαφορετικά είδη καυσίμων. 57

5 Μέτρα προφ λαξης και προειδοποιήσεις EL ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ * Ανεφοδιάζετε με κα σιμα σε χώρο με καλ εξαερισμ και πάντα με τον κινητήρα σβηστ. * Απαγορε εται το κάπνισμα κατά τον ανεφοδιασμ με κα σιμα * Μην ξεχειλίζετε με κα σιμο το ρεζερβουάρ. Βεβαιωθείτε τι η τάπα πλήρωσης είναι καλά κλεισμένη. * Αποφ γετε το χ σιμο της βενζίνης κατά τον ανεφοδιασμ με κα σιμα. Αν παρ λα αυτά χυθεί βενζίνη, ο κινητήρας δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία προτο αφαιρεθεί το χυμένο κα σιμο. * Αν το μηχάνημα τοποθετείται σε ρυμουλκο μενο χημα, οποιοδήποτε χυμένο κα σιμο πρέπει να σκουπίζεται πριν απ την εκκίνηση του μηχανήματος. * Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φλ γα κοντά στο μηχάνημα. * Η μπαταρία αναδίδει εκρηκτικά αέρια. Αποφ γετε σπινθήρες και φλ γες. Φροντίστε να υπάρχει επαρκής εξαερισμ ς στη διάρκεια της επαναφ ρτισης σε κλειστο ς χώρους. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ * Να τοποθετείτε πάντα το μηχάνημα σε απ σταση τουλάχιστον 1 μέτρου απ κτίρια ή απ εξοπλισμ στη διάρκεια της λειτουργίας. * Ποτέ μην τοποθετείτε ε φλεκτα υλικά πως βενζίνη, κλπ., κοντά στο μηχάνημα κατά την λειτουργία του. * Ποτέ μην τοποθετείτε το μηχάνημα κοντά σε πηγές θερμ τητας (καυστήρες αερίου, θερμάστρες, κλπ.). * φήνετε πάντα το μηχάνημα να κρυώσει πριν την μεταφορά ή αποθήκευσή του για την αποφυγή πιθανής πρ κλησης πυρκαγιάς. 2.2 Συσκευές ασφαλείας στη μηχανή Βαλβίδα κυκλοφορίας (βαλβίδα ασφαλείας) Η πλευρά με την πίεση της αντλίας υψηλής πιέσεως είναι εξοπλισμένη με μια βαλβίδα κυκλοφορίας (βαλβίδα ασφαλείας). Αυτή η βαλβίδα κυκλοφορεί το νερ πίσω στην πλευρά αναρρ φησης της αντλίας ταν η λαβή του εκτοξευτήρα είναι κλειστή ή αν κάποιο ακροφ σιο είναι βουλωμένο. Η βαλβίδα κυκλοφορίας έχει τοποθετηθεί για λ γους ασφαλείας ώστε να εξασφαλίζει τι η πίεση δεν θα ξεπεράσει ποτέ την πίεση λειτουργίας περισσ τερο απ 25 bar. Σ αυτή την πίεση η βαλβίδα κυκλοφορίας αυτ ματα γυρίζει απ την υψηλή πίεση στην κατάσταση λειτουργίας κυκλοφορίας (ανακ κλωσης). Η αντλία θα υπερθερμανθεί αν δεν αποσυνδεθεί μέσα σε 5 λεπτά και έτσι μπορεί να υποστεί βλάβη. Η βαλβίδα έχει ρυθμιστεί και στεγανοποιηθεί απ το εργοστάσιο.αυτή η ρ θμιση δεν πρέπει να αλλαχτεί! Η βαλβίδα κυκλοφορίας εξασφαλίζει τι η μηχανή απελευθερώνεται απ την πίεση ταν σταματά. Προστασία κινητήρα Ο κινητήρας σταματά αυτ ματα αν υπάρχει ανεπαρκής στάθμη λαδιο. Μπορεί να ξανατεθεί σε λειτουργία ταν συμπληρωθεί το λάδι που λείπει. 2.3 Γενικά 1. Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμ ς με υψηλή πίεση επιφανειών που περιέχουν αμίαντο, εκτ ς αν χρησιμοποιείται ειδικ ς εξοπλισμ ς. 2. Δεν πρέπει να χρησιμοποιο ν το μηχάνημα άτομα που βρίσκονται υπ την επιρροή του ακλο λ, ναρκωτικών ή φαρμάκων. 3. Οταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες. 4. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αν άλλα βασικά μέρη του συστήματος έχουν υποστεί βλάβη, πχ., τα συστήματα ασφαλείας, οι σωλήνες υψηλής πίεσης, η λαβή του εκτοξευτήρα, το κουβο κλιο. 5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα οξέα της μπαταρίας περιέχουν διαβρωτικ θειικ οξ. Αποφ γετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρο χα. Το θειικ οξ μπορεί να διαπεράσει ακ μα και τα ρο χα και να προκαλέσει τρα μα. Αν πέσει οξ στο δέρμα σας, ξεπλ νετε το σημείο με άφθονο νερ. Αν πέσει οξ της μπαταρίας στα μάτια σας, ξεπλ νετε προσεκτικά με άφθονο νερ για τουλάχιστον 15 λεπτά και επισκεφτείτε ή καλέστε γιατρ. 6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το οξ της μπαταρίας είναι τοξικ. Αν τυχ ν καταπωθεί: Πιείτε πολ νερ ή γάλα. Μετά περισσ τερο γάλα, χτυπητά αβγά ή φυτικ λάδι και καλέστε αμέσως το γιατρ. 7. Ο πλεον αποτελεσματικοσ καθαρισμοσ επιτυγχανεται οταν ρυθμισετε την αποσταση του ακροφυσιου ατο την προσ καθαρισμο επιθανεια. Ετσι θα αποφυτετε και την πιθανη φθορα τησ επιφανειασ. 58

6 3.0 Οδηγίες λειτουργίας EL 3.1 Συνδέσεις Λάστιχο υψηλής πίεσης Να χρησιμοποιείτε μ νο λάστιχα ατμο υψηλής πίεσης της Nilfisk- ALTO με τυπωμένη την ένδειξη μέγιστης θερμοκρασίας 150 C. Μέγιστο μήκος λάστιχου προέκτασης: 50 μέτρα. Το λάστιχο υψηλής πίεσης (24) με την τυπωμένη ένδειξη μέγιστης πίεσης λειτουργίας και θερμοκρασίας (150 ) πρέπει να συνδέεται με την υποδοχή εξ δου (10) μέσω ταχυσυνδέσμου Σ νδεση με την παροχή νερο 1 Ελάχιστο μήκος λάστιχου: 6 μέτρα και 3/4". Καθαρίζετε το φίλτρο νερο εισαγωγής (1) σε μηνιαία βάση. Μέγιστη πίεση νερο : 10 bar. Το σ στημα παροχής νερο πρέπει να παρέχει τον γκο νερο που αναφέρεται στο κεφάλαιο "1.2 Τεχνικά Στοιχεία". Αφήστε το νερ να τρέξει στο λάστιχο εισαγωγής ώστε να παρασ ρει τις ακαθαρσίες. Συνδέετε το λάστιχο εισαγωγής νερο με την σ νδεση νερο (1). Αν υπάρχει κίνδυνος ακαθαρσιών (π.χ. άμμος) στο νερ εισαγωγής, πρέπει να τοποθετηθεί εξωτερικ φίλτρο νερο εκτ ς απ το εσωτερικ φίλτρο. Παρακαλο με να συμβουλευθείτε τον αντιπρ σωπο της Nilfi sk-alto για περισσ τερες πληροφορίες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σ νδεση με παροχή νερο δημ σιας χρήσης γίνεται σ μφωνα με τους κανονισμο ς Πλήρωση καυσίμου για το λέβητα 13 Να χρησιμοποιείτε μ νο πετρέλαιο θέρμανσης ή ντίζελ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η χρήση λανθασμένου καυσίμου είναι άκρως επικίνδυνη! Χωρητικ τητα δεξαμενής καυσίμου: 20 λίτρα. Το κα σιμο του λέβητα τοποθετείται στο δοχείο (13). Χωρητικ τητα δοχείου: 20 λίτρα. Χρησιμοποιείτε μ νο πετρέλαιο θέρμανσης ή ντίζελ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΟΤΕ μην βάλετε βενζίνη στο δοχείο αυτ! 59

7 Οδηγίες λειτουργίας Πλήρωση καυσίμου για τον κινητήρα Χ ντα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Σβήστε τον κινητήρα και αφήστε τον 7 να κρυώσει τουλάχιστον για δ ο λεπτά πριν γεμίσετε το μηχάνημα με βενζίνη. Σχετικά με τις προδιαγραφές του καυσίμου ως προς τον αριθμ οκτανίων, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της Χ ντα. Να χρησιμοποιείτε μ νο καθαρή βενζίνη στη μηχανή Χ ντα. Η βενζίνη για το μηχάνημα Χ ντα χ νεται στο ρεζερβουάρ βενζίνης (7). Χρησιμοποιείτε μ νο καθαρή βενζίνη. Πάντα να σβήνετε τον κινητήρα και να τον αφήνετε να κρυώσει για δ ο λεπτά τουλάχιστον πριν γεμίσετε με βενζίνη. Αποφ γετε να χ νετε τη βενζίνη. Αν παρ λα αυτά χυθεί βενζίνη, ο κινητήρας δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία προτο αφαιρεθεί το χυμένο κα σιμο. Αν το μηχάνημα τοποθετείται σε ρυμουλκο μενο χημα, οποιοδήποτε χυμένο κα σιμο πρέπει να σκουπίζεται πριν απ την εκκίνηση του μηχανήματος. Απαγορε εται το κάπνισμα κατά την ανεφοδιασμ με κα σιμα. Επίσης, διαβάστε το εγχειρίδιο των οδηγιών για το μηχάνημα Χ ντα Ακροφ σιο ψεκασμο -εξαρτήματα EL 33 Καθαρίζετε τη θηλή απ ακαθαρσίες κάθε φορά που το ακροφ σιο ψεκασμο αποσυνδέεται. 28 Ôραβήξτε προς τα εμπρ ς την μπλε λαβή ταχείας ζε ξης του πιστολέτου ψεκασμο και ασφαλίστε στρέφοντας προς τα αριστερά (26). Εισάγετε το ενωτικ του σωλήνα ψεκασμο (25) στην ταχεία ζε ξη και στρέψτε την μπλε λαβή ταχείας ζε ξης προς τα δεξιά. Τραβάτε προς τα εμπρ ς το ακροφ σιο ψεκασμο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα για να ελέγξετε τη σωστή σ νδεση πριν ξεκινήσετε το μηχάνημα. Μέγιστη ώση ακροφυσίου ψεκασμο και χερουλιο -δείτε το κεφάλαιο "1.2 Τεχνικά στοιχεία". 60

8 40 30 C F C TEMP Οδηγίες λειτουργίας EL 3.2 Διαδικασία εκκίνησης Ελέγχετε το λάδι Γυρίζετε τον θερμοστάστη στο ΜΠΛΕ πεδίο. Γυρίζετε στη θέση "START" Ελέγχετε αν το λάδι στο δοχείο λαδιο (2) βρίσκεται μεταξ των ενδείξεων ΜΙΝ και ΜΑΧ. Ελέγχετε τη στάθμη του λαδιο στο μηχάνημα Χ ντα (5). Τ πος λαδιο : Επιλέγετε τον τ πο λαδιο σ μφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο της Χ ντα. Ανοίξτε την κάνουλα βενζίνης (θέση 19) τραβώντας προς τα έξω το κουμπί ελέγχου. Ενεργοποιείστε το τσοκ (θέση 20) αν χρειαστεί, τραβώντας το κουμπί ελέγχου προς τα έξω. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας (16) στο μπλε πεδίο. Βεβαιωθείτε τι το λάστιχο υψηλής πίεσης έχει τοποθετηθεί σωστά. Βάλτε σε λειτουργία το μηχάνημα πως περιγράφεται στις εσώκλειστες οδηγίες λειτουργίας. Το κλειδί ηλεκτρικής εκκίνησης έχει τις παρακάτω τρεις θέσεις: 1: "0" σβηστ (off) 2: "I" λειτουργία (run) 3: "Start" εκκίνηση- το κλειδί θα επιστρέψει στη θέση 2 αφο απελευθερωθεί Σταδιακά πιέστε μέσα το κουμπί ελέγχου του τσοκ αν το χρησιμοποιήσατε 3.3 Λειτουργία 33 Κρατάτε πάντα το ακροφ σιο ψεκασμο και με τα δ ο χέρια! Να ασφαλίζετε πάντοτε το χερο λι ψεκασμο ταν ο καθαριστήρας δεν χρησιμοποιείται. 28 Ενεργοποιείτε τον καθαριστή πιέσεως απελευθερώνοντας τη σκανδάλη του χερουλιο ψεκασμο (28). Οταν ξεκινάτε το μηχάνημα η πίεση μπορεί να είναι ασταθής λ γω του αέρα στο σ στημα της αντλίας. Μετά απ σ ντομο χρ νο ο αέρας φε γει απ το σ στημα και η πίεση θα σταθεροποιηθεί. Οταν έχει ζεσταθεί ο κινητήρας, βεβαιωθείτε τι η μέγιστη πίεση λειτουργίας ΔΕΝ υπερβαίνει την μέγιστη επιτρεπ μενη πίεση της αντλίας (δείτε το κεφάλαιο "1.2, Τεχνικά Στοιχεία"). Η πίεση διαβάζεται απ το μαν μετρο (θέση 21). Μην αφήσετε το μηχάνημα να λειτουργεί πάνω απ πέντε λεπτά αφο έχει απελευθερωθεί το χερο λι ψεκασμο (τ τε η αντλία κυκλ φορεί το νερ εσωτερικά και το μηχάνημα θα υπερθερμανθεί εκτ ς αν σταματήσει μετά απ 5 λεπτά). Οταν ο καθαριστήρας δεν βρίσκεται σε λειτουργία, ασφαλίζετε το χερο λι ψεκασμο στρέφοντας το κουμπί ασφαλείας (33) στη θέση 0. 61

9 C F C TEMP 3.4 Ελεγχος θερμοκρασίας Οδηγίες λειτουργίας EL Λειτουργία με κρ ο νερ 0-50 C Λειτουργία με ζεστ νερ C Λειτουργία με ατμ C Ρυθμίζετε τη θερμοκρασία (16) στην απαιτο μενη για την εργασία. Τα ενδεικτικά λαμπάκια της θερμοκρασίας (17) δείχνουν την πραγματική θερμοκρασία του νερο εξαγωγής. Λειτουργία με κρ ο νερ : Με την διαδικασία εκκίνησης το μηχάνημα είναι αμέσως έτοιμο για καθαρισμ με κρ ο νερ. Λειτουργία με ζεστ νερ : Ρυθμίζετε το θερμοστάτη (16) στην απαιτο μενη θερμοκρασία, C. Λειτουργία με ατμ : Βιδώνετε/στρέφετε τη βαλβίδα ρ θμισης παροχής νερο (22) μέχρι τέλος (δεξι στροφα), και ρυθμίζετε το θερμοστάτη (16) στην απαιτο μενη θερμοκρασία, C. Σημείωση: Η μέγιστη θερμοκρασία των 150 C μπορεί να επιτευχθεί μ νο με τη βαλβίδα μείωσης (27) του ακροφυσίου ψεκασμο ρυθμισμένη στην υψηλή πίεση (στρέφετε δεξι στροφα μέχρι να σταματήσει). ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ταν ρυθμίζετε τη θερμοκρασία πάνω απ 95 C η βαλβίδα ρ θμισης παροχής νερο (22) πρέπει να είναι βιδωμένη τελείως (δεξι στροφα) μετά την οποία ο θερμοστάτης (16) μπορεί να ρυθμιστεί στην απαιτο μενη θερμοκρασία, C. 3.5 Ακροφ σιο ψεκασμο, ρ θμιση πίεσης και γκου του νερο Στρέφετε τη βαλβίδα μείωσης της πίεσης: Δεξι στροφα (Β): Υψηλή πίεση. Αριστερ στροφα (Α): Χαμηλή πίεση Το ακροφ σιο ψεκασμο διαθέτει δ ο ρ γχη: ένα ρ γχος υψηλής και ένα χαμηλής πίεσης. Λειτουργία με υψηλή πίεση Η μέγιστη πίεση λειτουργίας του μηχανήματος επιτυγχάνεται ταν η βαλβίδα μείωσης πιέσεως (27) είναι εντελώς κλειστή (Β) και η βαλβίδα ρ θμισης παροχής του νερο (22) είναι αρκετά ανοιχτή (στρέφετε προς την κατε θυνσης του βέλους). Σ αυτή τη θέση χρησιμοποιείται μ νο το ακροφ σιο υψηλής πίεσης- λειτουργία υ.π. Ο γκος του νερο είναι διαφορετικ ς και κυμαίνεται μεταξ της ελάχιστης και της μέγιστης απ δοσης. ταν το χερο λι ψεκασμο είναι απενεργοποιημένο, βιδώνετε/στρέφετε τη βαλβίδα ρ θμισης παροχής του νερο (22) αρκετά προς το τέλος (στην αντίθετη κατε θυνση του βέλους). Αυτ αντιστοιχεί σε πίεση λειτουργίας 30 bar και σε γκο νερο περίπου 8 l/min. Αν θέλετε μεγαλ τερο παροχής νερο, στρέφετε τη βαλβίδα προς την κατε θυνση του βέλους μέχρι να φθάσετε στον επιθυμητ γκο. Μία στροφή δίνει α ξηση της πίεσης περίπου 40 bar. Λειτουργία με χαμηλή πίεση Αν απαιτείται τελείως χαμηλή πίεση, ανοίγετε τη ρυθμιστική βαλβίδα (A) τελείως. Η πίεση στο ακροφ σιο θα είναι περίπου 5 bar. Σ αυτή τη θέση χρησιμοποιο νται και τα δ ο ακροφ σια ψεκασμο - λειτουργία χαμηλής πίεσης. 62

10 40 30 C F C TEMP 3.6 Πα ση - Αποσ νδεση του λάστιχου υψηλής πίεσης Οδηγίες λειτουργίας EL Κίνδυνος εγκα ματος! Ποτέ μην αποσυνδέετε το λάστιχο υψηλής πίεσης ταν η θερμοκρασία του νερο είναι πάνω απ 50 C Αν το μηχάνημα πρ κειται να αφεθεί αμέσως μετά την λειτουργία με ζεστ νερ ή με ατμ, πρέπει πρώτα να ψυχθεί σταδιακά στη "λειτουργία με κρ ο νερ " μέχρι να φθάσει η θερμοκρασία κάτω απ 50 C. Στρέφετε το θερμοστάτη (16) στο μπλε πεδίο για κρ ο νερ και ενεργοποιείτε το χερο λι ψεκασμο μέχρι η θερμοκρασία (17) να φτάσει κάτω απ 50 C. Κατ πιν κλείνετε την παροχή νερο και σταματάτε το μηχάνημα στρέφοντας το λειδί ηλεκτρικής εκκίνησης (18) στη θέση Ο. Κλείστε την κάνουλα βενζίνης (θέση 19). (Δείτε τις οδηγίες του μηχανήματος Χ ντα). Τώρα, το λάστιχο υψηλής πίεσης μπορεί να αποσυνδεθεί. 3.7 Οδηγίες μεταφοράς Για αν ψωση με γεραν, χρησιμοποιείτε ιμάντες αν ψωσης! Οταν ανυψώνετε το μηχάνημα με περονοφ ρο χημα (κλαρκ), βεβαιωθείτε τι τα πιρο νια είναι τελείως εκτεταμένα κάτω απ το μηχάνημα ώστε να μην ντεραπάρει. Οταν ανυψώνετε με γεραν, μπορεί να προσαρτηθεί ένα σαμπάνι γ ρω απ τις άνω σωλήνες του πλαισίου (15). Πάντα να δένετε το μηχάνημα σταθερά κατά τη μεταφορά του. 63

11 3.8 Αποθήκευση - προστασία απ παγετ Οδηγίες λειτουργίας EL Χώρος χωρίς παγετ ή αντιψυκτικ υγρ! Συστήνουμε την αποθήκευση του μηχανήματος σε χώρο χωρίς παγετ μεταξ εργασιών καθαρισμο. Το μηχάνημα πρέπει να αδειάζεται απ το νερ πριν αποθηκευτεί για μεγαλ τερο χρονικ διάστημα. Αυτ γίνεται με τον παρακάτω τρ πο: Αποσυνδέετε το λάστιχο του νερο. Αποσυνδέετε το ακροφ σιο ψεκασμο και το αδειάζετε απ τα νερά. 2. Γυρίζετε τον θερμοστάστη στο ΜΠΛΕ πεδίο. Ξεκινάτε το μηχάνημα, και το αφήνετε να δουλέψει με το χερο λι ψεκασμο ενεργοποιημένο μέχρι να φ γει λο το νερ. Κατ πιν αδειάζετε το πηνείο ξεβιδώνοντας την τάπα αποστράγγισης (34). ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΕΤΟΥ Αν ο χώρος αποθήκευσης δεν είναι προστατευμένος απ παγετ, το μηχάνημα πρέπει να προστατευθεί με ένα αντιψυκτικ. Η προστασία κατά του παγετο επιτυγχάνεται ακολουθώντας τα δ ο σημεία παραπανω, βιδώνοντας την τάπα αποστράγγισης ξανά και μετά κάνετε τα παρακάτω: 1. Τοποθετήστε τον σωλήνα εισαγωγής/αναρρ φησης σε ένα κουβά με περίπου 8 λίτρα αντιψυκτικ. 2. Τραβήξτε το αντιψυκτικ ενεργοποιώντας τη λαβή του εκτοξευτήρα. Ενεργοποιείστε τη λαβή Του εκτοξευτήρα δ ο τρεις φορές ενώ την τοποθετείτε πάνω απ το δοχείο με το αντιψυκτικ έτοι ώστε να κυκλοφορήσει το αντιψυκτικ. 3. Απομακρ νετε το σωλήνα εισαγωγής απ το δοχείο, ενεργοποιείστε τη λαβή τομ εκτοξευτήρα και το υπ λοιπο τομ αντιψυκτικο οδηγείται πίω στο δοχείο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μετά απ πολλές χρήσεις το αντιψυκτικ αραιώνει με το νερ και χάνει την αποτελεσματικ τητά του! 64

12 4.0 Πεδία εφαρμογής και μέθοδοι εργασίας EL 4.1 Πεδία εφαρμογής Τα σημαντικ τερα πεδία εφαρμογής αυτο του προϊ ντος είναι: Μεταφορές Καθαρισμ ς φορτηγών, λεωφορείων, αυτοκινήτων, μηχανοστασίων, κλπ. Οικοδομές και κατασκευές Ανακαίνιση κτιρίων, καθαρισμ ς/αφαίρεση λίγδας απ οχήματα, εξοπλισμ, κτίρια, κλπ. Βιομηχανία Αφαίρεση ακαθαρσιών και καθαρισμ ς μηχανημάτων, χώρων εργασίας και οχημάτων. Υπηρεσίες Καθαρισμ ς οχημάτων και εργασίες αφαίρεσης ακαθαρσιών. 4.2 Λειτουργική πίεση Το μηχάνημα καθαρισμο υψηλής πίεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υψηλή ή με χαμηλή πίεση κατά την επιλογή σας. Με το βασικ ακροφ σιο ψεκασμο η λειτουργική πίεση ρυθμίζεται στρέφοντας την ρυθμιστική βαλβίδα μείωσης. Χαμηλή πίεση Χρησιμοποιείται πρωταρχικά για εφαρμογή απορρυπαντικών και για ξέπλυμα. Υψηλή πίεση Χρησιμοποιείται για καθαρισμ. Ενδιάμεση πίεση Σαν παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθαρισμ επιφανειών, που δεν αντέχουν σε ισχυρ πίδακα νερο, π.χ. μαλακές επιφάνειες. 4.3 Απορρυπαντικά Στη στάνταρντ μορφή η μηχανή παραδίδεται χωρίς δοσολογική αντλία απορρυπαντικο. Τα απορρυπαντικά δεν πρέπει να προστίθενται στο νερ εισαγωγής, και έτσι να περάσουν απ την αντλία. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετεαπορρυπαντικά αυτά πρέπει να προστεθο ν μέσω μιας εξωτερικής δοσολογικής αντλίας. Ο πιο αποτελεσματικ ς καθαρισμ ς επιτυγχάνεται με απορρυπαντικά σε συνδυασμ με την υψηλή πίεση καθαρισμο. Γι αυτ το σκοπ η Nilfi sk-alto μπορεί να σας προσφέρει μια σειρά προϊ ντων ειδικά αναπτυγμένων για τον καθαρισμ με υψηλή πίεση π.χ. για τον Καθαρισμ οχημάτ ν, μηχατών, κλπ Αφαίρεση ακαθαρσιών απ εργασιακο ς χώρους Απολ μανση Απλ μανση Συντήρηση του καθαριστικο μηχανήματος υψηλής Tα προϊ ντα είναι σχηματισμένα με βάση το νερ, χωρίς φωσφορικά άλατα, και οι χρησιμοποιο μενες επιφανειακά ενεργές ουσίες πληρο ν τις τρέχουσες απαιτήσεις βιοδιασπαστ τητας. Συμβουλευθείτε τον αντιπρ σωπο της Nilfi sk-alto για οδηγίες σχετικά με το προϊ ν που θα πληρεί τις απαιτήσεις σας. Η μέθοδος και δοσολογία εφαρμογής κάθε προϊ ντος εμφανίζεται στη συσκευασία του προϊ ντος ή τις σελίδες με τα τεχνικά δεδομένα. Η δοσολογία ρυθμίζεται στη μονάδα δ σεων του πλυντηρίου υψηλής πίεσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! ρισμένοι οργανικοί διαλ τες είναι βλαπτικοί για το ελαστικ και το πλαστικ υλικ που χρησιμοποείται στα λάστιχα υψηλής πίεσης και συνεπώς δεν πρέπει να χρησιμοποιο νται. Η χρήση απορρυπαντικών εκτ ς του πεδίου τιμών ph μειώνει το χρ νο ζωής του εξοπλισμο. Η αλλαγή απ την εφαρμογή του απορρυπαντικο σε χαμηλή πίεση στον καθαρισμ σε υψηλή πίεση πραγματοποιείται απλά με το ρυθμιστή του εκτοξευτήρα. Για κανονική χρήση του απορρυπαντικο δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε ή να βγάλετε οποιοδήποτε τμήμα της μηχανής. Για καθαρισμ με αφρ πρέπει να βάλετε την ειδική δοσολογική αντλία αφρο ανάμεσα στο πλυντήριο υψηλής πίεσης και το σωλήνα υψηλής πίεσης. Εισάγετε το σωλήνα αναρρ φησης της δοσολογικής αντλίας στο απορρυπαντικ αφρο. Τοποθετείστε τον εκτοξευτήρα αφρο στη λαβή και είστε έτοιμοι για τον καθαρισμ με αφρ. Μετά την χρήση αφαιρέστε την δοσολογική αντλία αφρισμο και αντικαταστήστε τον εκτοξευτήρα αφρο με τον κανονικ και είστε έτοιμοι για καθαρισμ. 65

13 Πεδία εφαρμογής και μέθοδοι εργασίας 4.4 Μέθοδοι εργασίας Το μηχάνημά σας καθαρισμο με υψηλή πίεση είναι κατασκευασμένο να καθαρίζει σ μφωνα με τη μέθοδο που ονομάζεται μέθοδος των 2-βημάτων : EL ΒΗΜΑ 1 ΒΗΜΑ 2 Εφαρμογή του απορρυπαντικο Καθαρισμ ς με υψηλή πίεση Στην πρακτική η μέθοδος εργασίας περιγράφεται σ μφωνα με την πραγματική εργασία, αλλά σαν σημείο εκκίνησης μπορεί να περιγραφεί η παρακάτω μέθοδος εργασίας για έναν καθαρισμ : 1. Ψεκάστε το απορρυπαντικ υπ χαμηλή πίεση. Η δοσολογία επιλέγεται ανάλογα με τη δουλειά που πρέπει να ολοκληρωθεί και η ρ θμιση γίνεται στη δοσολογία. 2. Περιμένετε να δράσει το απορρυπαντικ. Αφήνετε το απορρυπαντικ να δράσει πάνω στην επιφάνεια/ακαθαρσία για μικρ χρονικ διάστημα πριν απ τον καθαρισμ με υψηλή πίεσησυνήθως μερικά λεπτά. 3. Καθαρισμ ς υψηλής πίεσης. Καθαρίζετε λες τις επιφάνειες υπ υψηλή πίεση. 4. Ξεπλένετε/αποπλ νετε μετά, αν χρειάζεται. Για να βεβαιωθείτε τι απομακρ νθηκαν λες οι ακαθαρσίες απ την επιφάνεια. Σε σχέση με την διαδικασία εργασίας ο καλ τερος δυνατ ς καθαρισμ ς επιτυγχάνεται αν ακολουθήσετε αυτές τις 3 συμβουλές παρακάτω: Συμβουλή 1η ταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικ, πάντα να το απλώνετε σε στεγνή επιφάνεια. Αν η επιφάνεια ξεπλυθεί πρώτα με νερ θα είναι δ σκολο να απορροφηθεί το απορρυπαντικ και το αποτέλεσμα θα είναι μειωμένη δράση του απορρυπαντικο. Συμβουλή 2η ταν απλώνετε το απορρυπαντικ σε μεγάλες κατακ ρυφες επιφάνειες (π.χ. οι πλευρές εν ς φορτηγο ) δουλε ετε απ κάτω προς τα επάνω. Ετσι αποφε γετε το τρέξιμο του απορρυπαντικο απ την επιφάνεια μέσω αυλακώσεων και την εμφάνιση σκοτεινών ταινιών στην επιφάνεια ενώ καθαρίζετε. Συμβουλή 3η Στη διάρκεια του καθαρισμο με υψηλή πίεση πρέπει να δουλε ετε έτσι ώστε το νερ να μην πηγαίνει πάνω σε επιφάνειες που δεν έχουν καθαριστεί ακ μη. Με αυτ εξασφαλίζετε την παρξη αρκετής ποσ τητας απορρυπαντικο πάνω στην επιφάνεια ταν την χτυπάτε με το νερ υψηλής πίεσης. Για ορισμένες εργασίες καθαρισμο μπορεί να είναι πλεονεκτικ να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για υψηλή πίεση-δηλ., για την αποκήρωση αυτοκινήτων. 5.0 Αναρρ φηση νερο πλυντήριο πίεσης έχει τη δυνατ τητα αναρρ φησης νερο το οποίο μπορεί να ληφθεί απ μια δεξαμενή, ένα ρυάκι ή κάτι παρ μοιο. Το ψος αναρρ φησης εξαρτάται απ τη θερμοκρασία του νερο. Με κρ ο νερ (μέχρι 12 C) το μέγιστο ψος αναρρ φησης είναι 5 μ. Αν υπάρχουν ακαθαρσίες ( πως άμμος) στο εισαγ μενο νερ πρέπει να τοποθετηθεί ένα εξωτερικ φίλτρο πριν απ το εσωτερικ φίλτρο. Παρακαλο με ελάτε σ επαφή με τον αντιπρ σωπο της Nilfi sk-alto για περισσ τερες πληροφορίες. 66

14 6.0 Λειτουργική περιγραφή EL 6.1 Γενική περιγραφή Το νερ περνά απ τον ταχυσ νδεσμο (a) μέσω εν ς φίλτρου (b), απ τον οποίο οδηγείται στην αντλία υψηλής πίεσης (c).το νερ υπ υψηλή πίεση οδηγείται στο σ στημα εξαγωγής της αντλίας που βρίσκονται οι βαλβίδες (d) ασφαλείας (ανακο φισης) και ανακ κλωσης. Στην συνέχεια περνάει απ τους αισθητήρες ροής (e), την ανεπίστροφη βαλβίδα με το γκάζι (f), διαμέσου δε τερου αισθητήρα ροής (g) και εισέρχεται στον καυστήρα (h). Μετά τον καυσήρα το υπ πίεση ζεστ νερ περνά απ τον αισθητήρα θερμοκρασίας (i), απ τον ταχυσ νδεσμο εξ δου (j), απ το πιστ λι και απ τον εκτοξευτήρα (l). Το κα σιμο αναρροφάται απ την δεξαμενή (m) απ την αντλία καυσίμου (ο) μέσω του φίλτρου καυσίμου (n). Στην συνέχεια η αντλία οδηγεί το κα σιμο μέσω της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας (p) στο ακροφ σιο (q) που γίνεται η ανάφλεξή του. Η σωστή κα ση στον καυστήρα ελέγχεται απ ειδικ φωτοκ τταρο (w). Ο καυστήρας τροφοδοτείται με αέρα απ ανεμιστήρα (r) ποίος περιστρέφεται μαζί με την αντλία υψηλής πίεσης (c) απ τον βενζινοκινητήρα (s). 6.2 Αντλία υψηλής πίεσης Στη πλευρά της κατάθλιψης η αντλία διαθέτει μια βαλβίδα κυκλοφορίας (d). Αυτή η βαλβίδα οδηγεί το νερ πίσω στην αναρρ φηση της αντλίας ταν το χερο λι ψεκασμο είναι κλειστ ή αν το ακροφ σιο είναι φραγμένο. Η βαλβίδα κυκλοφορίας λειτουργεί σαν βαλβίδα ασφαλείας και έχει ρυθμιστεί να ανοίγει περίπου 25 bar πάνω απ την λειτουργική πίεση. Η βαλβίδα έχει ρυθμιστεί και στεγανοποιηθεί απ το εργοστάσιο. Αυτή η ρ θμιση δεν πρέπει να αλλαχτεί! Οταν το μηχάνημα σταματά, αυτ ματα εκκενώνεται απ την πίεση. 6.3 Κινητήρας Το εγχειρίδιο της Χ ντα που παρέχεται μαζί με το μηχάνημα περιέχει την περιγραφή των οδηγιών λειτουργίας/συντήρησης για το μηχάνημα Χ ντα. Παρακαλο με να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία. Το ριο γκαζιο του κινητήρα έχει ρυθμιστεί απ την εταιρία ΚΕ έτσι ώστε ο μέγιστος αριθμ ς στροφών να αντιστοιχεί με τη μέγιστη πίεση της αντλίας (δείτε το κεφάλαιο 1.2 Τεχνικά στοιχεία ). Η ρ θμιση είναι σφραγισμένη και ΔΕΝ πρέπει να αλλοιωθεί. 6.4 Σ στημα καυστήρα-σ στημα ελέγχου Το σ στημα του καυστήρα παρακολουθείται και ελέγχεται απ μια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου η οποία περιλαμβάνει έναν θερμοστάτη, διακ πτες ροής για τον έλεγχο της ροής νερο και έναν αισθητήρα παρακολο θησης της φλ γας. Η θερμοκρασία του νερο ελέγχεται απ τον αισθητήρα θερμοκρασίας (i), που ρυθμίζει την παροχή καυσίμου για τον καυστήρα μέσω της σωληνωειδο ς βαλβίδας (p). Καθώς ο καυστήρας επιτρέπεται να λειτουργεί μ νο ταν υπάρχει κυκλοφορία νερο στο σ στημα (δηλ, ταν το χερο λι του ψεκασμο είναι ενεργοποιημένο) το μηχάνημα διαθέτει δ ο διακ πτες ροής (eg) που ελέγχουν την παροχή του καυσίμου μέσω της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου. Οταν διακ πτεται η ροή στο σ στημα, ενεργοποιο νται οι διακ πτες της ροής και σταματά η παροχή καυσίμου. Οταν επαναλαμβάνεται η κυκλοφορία του νερο οι διακ πτες επανενεργοποιο νται και ξαναρχίζουν να δίνουν κα σιμο. Τα κυκλώματα ασφαλείας στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου βεβαιώνουν τι και οι δ ο διακ πτες λειτουργο ν. Ετσι η παροχή καυσίμου διακ πτεται ταν μ νο ένας απ τους διακ πτες ενεργοποιηθεί. Οταν επαναληφθεί η ροή του νερο η μονάδα ελέγχου επιτρέπει την παροχή καυσίμου αν ενεργοποιηθο ν και οι δ ο διακ πτες ροής. Ο αισθητήρας της φλ γας αποτελεί ένα ξεχωριστ κ κλωμα που σταματά το μηχάνημα αν δεν υπάρχει φλ γα στον καυστήρα στην κατάσταση θερμο νερο ή ατμο. Εχει σημασία για το χρ νο ζωής της αντλίας καυσίμων να μην αφήνεται το μηχάνημα να λειτουργεί στην κατάσταση θερμο νερο ή ατμο με κεν το ρεζερβουάρ. Αν ο καυστήρας σταματήσει απ τομα, ελέγξτε τη στάθμη καυσίμου στο ρεζερβουάρ και γεμίστε το αν χρειάζεται. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Δεν επιτρέπονται αλλαγές στην ηλεκτρική συνδεσμολογία του μηχανήματος. 67

15 Διάγραμμα λειτουργίας EL a. Ταχυσ νδεσμος, εισαγωγή b. Φίλτρο νερο c. Αντλία υψηλής πίεσης d. Βαλβίδα κυκλοφορίας e. ισθητήρες ροής f. Ανεπίστροφη βαλβίδα g. ισθητήρες ροής h. Λέβητας i. Αισθητήρας θερμοκρασίας j. Ταχυσ νδεσμος, εξαγωγή k. Χερο λι ψεκασμο l. Ακροφ σιο ψεκασμο m. Δεξαμενή καυσίμου n. Φίλτρο αναρρ φησης, κα σιμο o. Αντλία καυσίμου p. λεκτρομαγνητικής βαλβίδας q. Σ στημα καυστήραακροφ σιο r. νεμιστήρας (Βεντιλατέρ) s. Κινητήρας t. Βαλβίδα ασφαλείας) u. Μαν μετρο v. Ρ θμιση παροχής του νερο w. Αισθητήρας φλ γας Το σ στημα έχει ενσωματωμένους τους παρακάτω αισθητήρες: - Αισθητήρες ροής (e-g) Εξασφαλίζει τι υπάρχει κυκλοφορία νερο μέσω του λέβητα, πριν γίνει η ανάφλεξη. Επιτρέπει το άνοιγμα της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας (p). - Αισθητήρας φλ γας (αισθητήρας φωτ ς) (w) Ελέγχει αν υπάρχει κα ση στον λέβητα ταν τροφοδοτηθεί με κα σιμο, και αν η κα ση σταματά ταν σταματά η παροχή καυσίμου. - Αισθητήρας θερμοκρασίας (i) Μετρά την θερμοκρασία του νερο υψηλής πίεσης απ τον λέβητα. Ανάλογα με την υψηλή ή την χαμηλή θερμοκρασία ο καυστήρας θα αναφλεγεί ή θα σβήσει. 68

16 7.0 Συντήρηση EL 7.1 Γενικά Για να διασφαλίσετε τι το μηχάνημά σας καθαρισμο υψηλής πίεσης Nilfi sk-alto βρίσκεται πάντα σε καλή λειτουργική κατάσταση κρίνεται σκ πιμο να το πηγαίνετε για έλεγχο απ τους τεχνικο ς της Nilfi sk-alto σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ομως, αυτ ισχ ει για το μέρη που είναι τα πιο εκτεθειμένα και αφορά μια ελάχιστη συντήρηση που εξασφαλίζει λειτουργία μακρ χρονη και χωρίς προβλήματα. Συνεπώς καλή ιδέα είναι να συνηθίσετε την παρακάτω διαδικασία: Πριν συνδέσετε το λάστιχο του νερο και της υψηλής πίεσης να βεβαιώνεστε τι οι ταχυσ νδεσμοι είναι καθαροί και δεν έχουν μέσα σκ νη. Πριν συνδέσετε το ακροφ σιο ψεκασμο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα στο χερο λι ψεκασμο, το μηχάνημα πρέπει να μπαίνει σε λειτουργία και ο ταχυσ νδεσμος να καθαρίζεται απ τις σκ νες και την άμμο. Το φίλτρο του νερο πρέπει να καθαρίζεται μια φορά το μήνα ή πιο συχνά ανάλογα με την περίπτωση. Συστήνουμε την αποθήκευση του μηχανήματος σε χώρο που δεν πιάνει παγετ. Αν παγώσει κατά λάθος το μηχάνημα, δεν πρέπει να μπαίνει σε λειτουργία. Αφήστε το μηχάνημα, τα λάστιχα και τα άλλα εξαρτήματα να ξεπαγώσουν πριν απ την εκκίνηση. Αν ο χώρος δεν είναι προστατευμένος απ παγετ το μηχάνημα πρέπει να προστατε εται με αντιψυκτικ υγρ. Να αλλάζετε το φίλτρο καυσίμου (14) κάθε χρ νο ή πιο συχνά ανάλογα με την περίπτωση. 7.2 Λάδι Αλλαγή λαδιο - λάδι Το λάδι πρέπει να αλλάζεται μετά απ τη συμπλήρωση 1000 ωρών χρήσης. Αφαιρείτε το καπάκι του δοχείου λαδιο (2). Ξεβιδώνετε την τάπα αποστράγγισης (3). Αφήνετε το λάδι να εκκενώσει το δοχείο και καθαρίζετε την τάπα απ τις ακαθαρσίες. Βιδώνετε ξανά την τάπα και ξαναγεμίζετε την αντλία με καινο ργιο λάδι μέσω του δοχείου λαδιο. Χωράει περίπου 1 λίτρο λαδιο. Η αντλία έχει γεμιστεί απ την Nilfi sk-alto με υδραυλικ λάδι χωρίς ψευδάργυρο-το Nilfi sk-alto Λάδι Αντλίας 100. Οταν ξαναγεμίζετε με λάδι, πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτ το λάδι ή ένα λάδι με τις παρακάτω προδιαγραφές: ISO Νο. 100 Δείκτης Ιξώδους (VI) ελάχ. 300 Σημείο ροής κάτω των -30 C Δοχείο συλλογής καταλοίπων λαδιο Το χρησιμοποιημένο λάδι συλλέγεται στο δοχείο συλλογής κατάλοιπου λαδιο (4). Το δοχείο πρέπει να εκκενώνεται πριν γεμίσει τελείως, αυτ το λάδι δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιηθεί στην αντλία. Αλλαγή λαδιο - Μηχάνημα Χ ντα Διαβάστε το εγχειρίδιο της ΧΟΝΤΑ για τις απαιτήσεις συντήρησης και αλλαγής λαδιών του κινητήρα. Κάντε την πρώτη αλλαγή λαδιών μετά απ 20 ώρες λειτουργίας και μετά επαναλάβετε κάθε 100 ώρες, αλλά χι λιγ τερο απ κάθε έξι μήνες. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τα χρησιμοποιημένα λάδια και τα κατάλοιπά τους πρέπει να απορρίπτονται σ μφωνα με τις κείμενες περιβαλλοντικές διατάξεις αποκομιδής τους. 7.3 Φίλτρο νερο Για να αποφ γετε την είσοδο ακαθαρσιών στην αντλία υψηλής πίεσης, τοποθετείται ένα φίλτρο νερο στην εισαγωγή του νερο (1). Ανάλογα με την καθαρ τητα του νερο αυτ το φίλτρο θα πρέπει να καθαρίζεται μια φορά το μήνα ή συχν τερα ανάλογα με την περίπτωση. 7.4 Φίλτρο καυσίμου Ένα φίλτρο (14) μεταξ της δεξαμενής καυσίμου και της αντλίας καυσίμου προλαμβάνει την διείσδυση των ακαθαρσιών στην αντλία καυσίμου. Η μονάδα του φίλτρου πρέπει να αλλάζεται ανάλογα με την καθαρ τητα του καυσίμου. Συστήνεται τουλάχιστον μια αλλαγή το χρ νο. 69

17 απάκι του δοχείου λαδιο 3. Τάπα αποστράγγισης λαδιο 4. Δοχείου καταλοίπων/χρησιμοποιημένων λαδιών 14. Φίλτρο καυσίμου 34. Τάπα αποστράγγισης του πηνίου 70

18 Συντήρηση 7.5 Αφαλατώση σερπαντίνας Μετά απ κάποια περίοδο λειτουργίας και ανάλογα με την σκληρ τητα του νερο, θα αρχίσουν να μαζε ονται άλατα στο εσωτερικ της σερπαντίνας. Τα άλατα αυτά θα μειώσουν την απ δοση του συστήματος θέρμανσης του νερο και θα αυξήσουν την κατανάλωση του καυσίμου. Γι αυτ ν τον λ γο, το μηχάνημα θα πρέπει να αφαλατώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οταν το μηχάνημα είναι ρυθμιζ μενο στην μέγιστη παροχή νερο και δεν ζεσταίνει το κρ ο νερ (8 C) στους 70 C μέσα σε 3 λεπτά, ο καυστήρας ή η σερπαντίνα χρειάζονται συντήρηση ή αφαλάτωση. 1. Αποσυνδέετε το λάστιχο υψηλής πίεσης. 2. Τοποθετήστε τον σωλήνα εισαγωγής σε δοχείο με αφαλατικ Nilfi sk-alto Stonex και νερ σε αναλογία 1: Βάζετε το μηχάνημα να λειτουργήσει με κρ ο νερ. 4. Σταματάτε το μηχάνημα ταν το νερ που βγαίνει απ την υποδοχή της εξ δου έχει χρωματιστεί απ το απολεπιστικ υγρ. Προσοχή: Το μίγμα μπορεί να είναι καυστικ! Μην αδειάσετε τελείως το δοχείο για να εμποδίσετε την είσοδο του αέρα στο σ στημα. 5. Αφήνετε το μηχάνημα σε ηρεμία για 20 λεπτά. 6. Θέστε σε λειτουργία το μηχάνημα και αντλήστε το χρησιμοποιημένο διάλυμα σε δοχείο για την σωστή του απομάκρυνση. 7. Συνδέστε αμέσως την σωλήνα εισαγωγής με την βρ ση του δικτ ου νερο και ανοίξτε την. 8. Βάζετε το μηχάνημα σε λειτουργία και το αφήνετε να δουλέχει για 5-10 λεπτά ώστε να βγάλει το καθαριστικ /απολεπιστικ υγρ μέσα απ το σ στημα. 9. Αν χρειάζεται επαναλάβετε τη διαδικασία απ το σημείο 3 έως το 8. Σημείωση! Η απολέπιση/καθαρισμ ς πρέπει να πραγματοποιείται σ μφωνα με τις οδηγίες πάνω στο δοχείο του απολεπιστικο υγρο. 7.6 Καθαρισμ ς του ακροφυσίου υψηλής πίεσης Το φράξιμο του ακροφυσίου προκαλεί μια τ σο υψηλή πίεση στην αντλία ώστε να χρειάζεται άμεσα καθαρισμ. 1. Σταματήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το ακροφ σιο ψεκασμο. 2. Καθαρίζετε προσεκτικά το ακροφ σιο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να χρησιμοποιείτε το εργαλείο καθαρισμο ΜΟΝΟ ταν το ακροφ σιο είναι αποσυνδεδεμένο! 3. Ξεπλ νετε το ακροφ σιο με νερ προς τα πίσω. 4. Αν η πίεση εξακολουθεί να είναι πολ υψηλή, επαναλαβετε τη διαδικασία 1-3. EL 71

19 8.0 Πίνακας Ανίχνευσης Προβλημάτων/βλαβών EL Έχετε επιλέξει ένα προϊ ν ποι τητας και συνεπώς σας αξίζει η καλ τερη δυνατή εξυπηρέτηση απ αυτ. Για να αποφευχθο ν άσκοπες απογοητε σεις, πρέπει να ελέγχετε τα παρακάτω πριν έλθετε σε επαφή με το κοντιν τερο σέρβις της ΚΕ : Βλάβη/Πρ βλημα Αίτιο Αποκατάσταση Το μηχάνημα δεν λειτουργεί Μη επαρκής τροφοδοσία Γεμίστε το δοχείο πετρελαίου πετρελαίου Εξασθενημένη μπαταρία Κάνετε φ ρτιση της μπαταρίας Πάγωσε η αντλία Αφήνετε την αντλία να ξεπαγώσει Κάηκε μια ασφάλεια Αντικαταστήστε την ασφάλεια και πατήστε το κουμπί RESET (23). Πολ υψηλή πίεση Ακροφ σιο μερικώς φραγμένο Καθαρίζετε το ακροφ σιο (βλέπε παραγρ. λειτουργίας 7.6) Πολ χαμηλή πίεση Η βαλβίδα ρ θμισης παροχής Ανοίγετε τελείως τη βαλβίδα ρ θμισης λειτουργίας του νερο δεν είναι παροχής του νερο. Στρέφετε στην φορά ρυθμισμένη στο μέγιστο του βέλους. γκο νερο. Κατεστραμένο ακροφ σιο Αντικαταστήστε το ακροφ σιο Στροφές κινητήρα χαμηλές Επικοινωνήστε με το συνεργείο της Nilfi sk-alto Αυξομείωση της πίεσης Αέρας στην αντλία Επαναλάβετε τον εξαερισμ. Ελέγχετε αν η δοσομετρική βαλβίδα (22) είναι τελείως κλειστή. Μικρή παροχή νερο Αποσυνδέετε και ελέγχετε το λάστιχο παροχής νερο (παρ.1.2) (στην κατάσταση) Μεγάλο ψος αναρρ φησης Διαβάστε την εν τητα 5.0. ή πολ ζεστ νερ Το φίλτρο εισαγωγής νερο Καθαρίζετε το φίλτρο (παρ. 7.3) είναι φραγμένο Δεν υπάρχει πίεση Φραγμένο ακροφ σιο Καθαρίζετε ακροφ σιο (παρ. 7.6) λειτουργίας Δεν έρχεται νερ απ την Ελέχγετε την παροχή νερο. παροχή Λάστιχα/ακροφ σιο ψεκασμο Αφήνετε τα λάστιχα/ακροφ σιο να παγωμένα ξεπαγώσουν. Ο καυστήρας δεν Ελλειψη καυσίμου Ξαναγεμίζετε με κα σιμο. ανάφλεγεται Φραγμένο φίλτρο καυσίμου Αλλαγή φίλτρου καυσίμου. Δεν υπάρχει φλ γα Αλλαγή φίλτρου καυσ. (παρ. 7.4) Κακή θέρμανση Εναποθέσεις αλάτων στο πηνίο Καθαρίζετε το πηνίο (παρ. 7.5) Αν συμβο ν άλλου είδους προβλήματα απ τα παραπάνω αναφερ μενα, παρακαλο με να συμβουλευθείτε το πλησιέστερο τμήμα σέρβις της Nilfi sk-alto. *) Σημ: Για να αποφευχθεί βλάβη στο ηλεκτρονικ σ στημα, η μπαταρία πρέπει να αποσυνδέεται απ το μηχάνημα κατά την διάρκεια της φ ρτισης. 72

20 Declaración CE de Con for mi dad, Division of Nilfisk Advance A/S, In du stri vej 1, DK-9560 Had sund tipo: declaramos que el producto: Hidrolimpiadora Contractor Master corresponde a las exigencias básicas de las siguientes directivas de la CE incluidas las modificaciones: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 93/68/CEE Adémas declaramos que las siguientes normas armonizades (o partes de ellas) fueron aplicademos: EN 292-1, EN EN , EN Declaração de Con for mi da de, Division of Nilfisk Advance A/S, In du stri vej 1, DK-9560 Had sund tipo : Pela presente declara que a Lavadora de alta pressão Contractor Master está conforme com as disposições das seguintes directivas CEE e respectivas alterações: 89/392/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE Mais declara que foram observadas as/os seguintes (partes/parágrafos) das normas harmonizadas: EN 292-1, EN EN , EN y las siguientes normas nacionales fueron aplicademos: IEC :95 e foram utilizadas as/os seguintes (partes/parágrafos) das normas nacionais e especificações técnicas: IEC :95 Hadsund, Danmark 1 julio 1999 Lugar y fecha Anton Sørensen Vice President, Technical Op er a tions Hadsund, Danmark 1 Julho 1999 Local e data de emissão Anton Sørensen Vice President, Technical Op er a tions CE Dichiarazione di Conformitá, Division of Nilfisk Advance A/S, In du stri vej 1, DK-9560 Had sund Δώλωση Συμμ ρφωσης, Division of Nilfisk Advance A/S, In du stri vej 1, DK-9560 Had sund tipo : certifica che il prodotto Idropulitrice Contractor Master Με την παρο σα οηλώει τι ΠΛΥΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΣ : Contractor Master è conforme alle condizioni delle seguenti direttive CE come modifi cata: 89/392/CE, 73/23/CE, 89/336/CE e dichiara inoltre che sono stati applicate le seguenti (parti/clausole di) norme armonizzate: EN 292-1, EN EN , EN e che sono stati applicate le seguenti (parti/clausole di) norme e specifi che techniche nazionali: IEC :95 Έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σ μφωνα με τις προδιαγραφές των ακολο θων οδηγίες συπεριλαμβανομενων και των διορθώσεων: 89/392/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE και δηλώει ακ μη τι έχουν εφαρμοθει τα εξής εναρμουισμέυα πρ τμπα: EN 292-1, EN EN , EN έχουν χοησψοποιηθεί τα εξής εθυικά τεχυκά πρτμπα και προδιαγραφές: IEC :95 Hadsund, Danmark 1 luglio 1999 Hadsund, Danmark 1 July 1999 Luogo e data Anton Sørensen Vice President, Technical Op er a tions ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Anton Sørensen Vice President, Technical Op er a tions

CONTRACTOR DIESEL. Үхειριδιο οδηуιων

CONTRACTOR DIESEL. Үхειριδιο οδηуιων CONTRACTOR DIESEL Үхειριδιο οδηуιων Συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας ONTRACTOR DIESEL. Είμαστε βέβαιοι τι θα εκπληρώσει τις προσδοκίες σας. Για καλ τερα αποτελέσματα και ασφαλή χρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

POSEIDON 5 107146555 B

POSEIDON 5 107146555 B 107146555 B 15 14 13 12 1 2 3 11 10 9 4 5 6 7 8 17 16 Περιεχόμενα Σήμανση υποδείξεων 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία...338...338 2.1 Χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς ACER TravelMate

Notebook της σειράς ACER TravelMate www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς ACER TravelMate Οδηγ ς χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Acer Incorporated. Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη της σειράς TravelMate 800 Αρχική έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Sartorius Factory Serie

Sartorius Factory Serie 98648-010-23 Sartorius Factory Serie Model, Modell, Modèle, Malli FCT01-XV1 Industrial Weighing Technology Ολοκληρωµένη τερµατική συσκευή για ένδειξη τιµών και χειρισµ για περιοχές που υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

A0284IVZ.fm TKHS 315 C. Handleiding...3 Manual de operação...16 Instrukcja obsługi...29 Οδηγίες Χρήσης...42 115 168 2207 / 3603-1.

A0284IVZ.fm TKHS 315 C. Handleiding...3 Manual de operação...16 Instrukcja obsługi...29 Οδηγίες Χρήσης...42 115 168 2207 / 3603-1. A028IVZ.fm TKHS 315 C Handleiding.........................3 Manual de operação.................16 Instrukcja obsługi....................29 Οδηγίες Χρήσης...................2 115 168 2207 / 3603-1.1 U2a0280.fm

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Power 150 115 166 3644 / 1400-1.0

Power 150 115 166 3644 / 1400-1.0 K0004IVZ.fm Power 150 115 166 3644 / 1400-1.0 Betriebsanleitung.....................3 Operating Instruction..................7 Instructions d utilisation...............11 Handleiding........................15

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ...Gr-1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...Gr-2 ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...Gr-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...Gr-4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...Gr-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ...Gr-7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ...Gr-8

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ STEYR MOTORS MARINE 4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ P/N Z001022/7 9η έκδοση Ιανουάριος 2009 www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut

Διαβάστε περισσότερα

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO GZ4000-1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα. Φοράτε προστατευτικά για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS (One-Push-Start) -1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Εγχειρίδιο Λειτουργίας Z-45 25 Z-45 25J Z-51 30J IC Power CE με Πληροφορίες Συντήρησης Fourth Edition First Printing Part No. 114340GK Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τέταρτη έκδοση Πρώτη Εκτύπωση Σημαντικό Διαβάστε,

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA Gebrauchsanweisung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Gebruiksaanwijzing GR δηγ ες ρ σης

GARDENA Gebrauchsanweisung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Gebruiksaanwijzing GR δηγ ες ρ σης GARDENA Art. 1820 D F I Gebrauchsanweisung Bewässerungsuhr electronic T 14 e Mode d emploi Programmateur electronic T 14 e Istruzioni per l uso Watertimer elettronico T 14 e NL Gebruiksaanwijzing Elektronische

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Να Βρίσκεται Πάντοτε στο Αυτοκίνητο. Περιέχει Χρήσιµες Πληροφορίες για την Ασφάλεια, Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινήτου σας.

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Να Βρίσκεται Πάντοτε στο Αυτοκίνητο. Περιέχει Χρήσιµες Πληροφορίες για την Ασφάλεια, Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινήτου σας. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ SERVICE Συστάσεις για τα καύσιµα: είτε τη σελίδα 1-1 Συστάσεις για το λάδι του κινητήρα: Βενζινοκινητήρας: Ποιότητα: SG, SH, SJ, SL ή SM Ιξώδες: Κινητήρας 1.6 L ή 2.4 L: SAE 0W-20, 5W-30,

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά Φυλλάδιο οδηγιών Πλυντήριο Ρούχων GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-5 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση, Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις, Πρώτος κύκλος πλυσίματος, Τεχνικά στοιχεία, Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001 Honda PCX ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:53 3GKWN600_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτό το σκούτερ είναι σχεδιασµένο για να

Διαβάστε περισσότερα