ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/ FAX: 2610/ Πάτρα, 01/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΞΗ: «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» ΕΡΓΟ: «Implementing Advanced Interfacial Engineering Strategies for Highly Efficient Hybrid Solar Cells - Προηγμένες Στρατηγικές Τροποποίησης Διεπιφανειών για Υβριδικές Ηλιακές Κυψελίδες Υψηλής Απόδοσης», Ακρωνύμιο: IMAGINE-HYSOL ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): D.964/4979 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

2 Παραγωγή παραδοτέων ή και μέρος ή σύνολο ενδιάμεσων παραδοτέων όπως προβλέπονται στις Ενότητες Εργασίας ΕΕ1 και ΕΕ2 της Ερευνητικής Πρότασης με αντικείμενο την ανάπτυξη και το χαρακτηρισμό υλικών καθώς και το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον χαρακτηρισμό ηλιακών κυψελίδων Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 425 / Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Implementing Advanced Interfacial Engineering Strategies for Highly Efficient Hybrid Solar Cells - Προηγμένες Στρατηγικές Τροποποίησης Διεπιφανειών για Υβριδικές Ηλιακές Κυψελίδες Υψηλής Απόδοσης (Ακρωνύμιο: IMAGINE- HYSOL)», με κωδικό 4979 και Φ.Κ. D.964, που υλοποιείται στο Πλαίσιο της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Λεωνίδα Παλίλη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι: Παραγωγή παραδοτέων ή και μέρος ή σύνολο ενδιάμεσων παραδοτέων όπως προβλέπονται στις Ενότητες Εργασίας ΕΕ1: Ανάπτυξη υλικών όπως ανόργανων οξειδίων μετάλλων μετάβασης και μοριακών οξειδίων, οργανικών αλάτων και κατάλληλα υποκατεστημένων πορφυρινών καθώς και πρωτοκόλλων επεξεργασίας τους - Μελέτη των οπτοηλεκτρονικών και δομικών ιδιοτήτων τους, και ΕΕ2: Εφαρμογή υλικών με κατάλληλες ιδιότητες ως διεπιφανειακών υμενίων σε διατάξεις υβριδικών οργανικών ηλιακών κυψελίδων Σχεδιασμός, υλοποίηση, χαρακτηρισμός και βελτιστοποίηση των διατάξεων, της Ερευνητικής Πρότασης με αντικείμενο την ανάπτυξη και το χαρακτηρισμό υλικών καθώς και το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον χαρακτηρισμό ηλιακών κυψελίδων. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 3 μήνες, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της τροποποίησης/επικαιροποίησης του οδηγού εφαρμογής και της παράτασης του έργου έως 31/10/2015. Στο πλαίσιο της/του ανωτέρω σύμβασης/συμφωνητικού ανατίθεται η εκτέλεση έργου με τις παρακάτω προϋποθέσεις: Αµοιβή αναδόχου: 6.650,20 ιάρκεια σύµβασης/συμφωνητικού: 3 ανθρωποµήνες Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 01/08/2015 Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Απαραίτητα Προσόντα 1. Επιστημονική κατάρτιση-γνώσεις: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν α) Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ με ειδικότητα Φυσικού ή Επιστήμονα ή/και Μηχανικού των Υλικών. β) Διδακτορικό Δίπλωμα στη γνωστική περιοχή της Επιστήμης, Τεχνολογίας ή/και Μηχανικής των Υλικών/Φυσικής Στερεάς Κατάστασης. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη γνωστική περιοχή της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών/Φυσικής Στερεάς Κατάστασης θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 2. Ερευνητική δραστηριότητα - εμπειρία: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν σημαντική ερευνητική εμπειρία στην ανάπτυξη λεπτών υμενίων οξειδίων και στο δομικό και οπτοηλεκτρονικό χαρακτηρισμό τους με διάφορες τεχνικές. Εμπειρία στην κατασκευή και χαρακτηρισμό ηλεκτρονικών διατάξεων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

3 3. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και ορολογίας (γραπτά/προφορικά) 4. Συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και σε ανακοινώσεις σε πανελλήνια/διεθνή επιστημονικά συνέδρια 5. Συστατικές επιστολές ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1α 1β Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ με ειδικότητα Φυσικού ή Επιστήμονα ή/και Μηχανικού των Υλικών. Συνάφεια Διδακτορικού Διπλώματος με τη γνωστική περιοχή της Επιστήμης, Τεχνολογίας ή/και Μηχανικής των Υλικών/Φυσικής Στερεάς Κατάστασης. Ερευνητική εμπειρία στην ανάπτυξη λεπτών υμενίων οξειδίων και στο δομικό και οπτοηλεκτρονικό χαρακτηρισμό τους με διάφορες τεχνικές. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και ορολογίας Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και ανακοινώσεις σε πανελλήνια/διεθνή επιστημονικά συνέδρια 5 Συστατικές επιστολές 6 Συνέντευξη ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Αν δεν υπάρχει, ο υποψήφιος απορρίπτεται (ON/OFF) Αν δεν υπάρχει, ο υποψήφιος απορρίπτεται (ON/OFF) Αν δεν έχει σχετική ερευνητική εμπειρία, ο υποψήφιος απορρίπτεται (ON/OFF) Αν δεν πιστοποιείται τουλάχιστον η καλή γνώση, ο υποψήφιος απορρίπτεται (ON/OFF) Αν δεν έχει συμμετοχή σε δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, ο υποψήφιος απορρίπτεται (ON/OFF) Αν δεν προσκομίσει τουλάχιστον μία (1) συστατική επιστολή, ο υποψήφιος απορρίπτεται (ON/OFF) Εφόσον κριθεί αναγκαία και ο υποψήφιος δεν προσέλθει, απορρίπτεται ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ (σε αριθμό μορίων) Ο βαθμός του βασικού πτυχίου πολλαπλασιάζεται επί 3. Σημαντική: 10 Μέτρια: 5 Μικρή: 3 Σημαντική: 10 Μέτρια: 5 Μικρή: 3 Άριστη: 10 Πολύ καλή: 5 Καλή: 3 Σημαντική: 10 Μέτρια: 5 Μικρή: 3 1 επιστολή: 5 2 επιστολές: 10 Πολύ καλή: 20 Καλή: 10 Σύνολο μονάδων: Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής επιλέγεται από τον ΚΕ χωρίς περιορισμούς εθνικότητας, με βάση τα απαιτούμενα προσόντα για τη διεξαγωγή της έρευνας. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που θα αμείβεται από το έργο θα πρέπει να απασχολείται σε αυτό με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Το έργο δύναται να υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

4 Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο, μέχρι την 16/07/2015 (κατ ελάχιστον 15 ημέρες από την επομένη της ανάρτησης). Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την πρόταση: 1. Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ενυπόγραφη) 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 3. Τίτλοι σπουδών 4. Βεβαιώσεις για την απόδειξη ερευνητικής εμπειρίας 5. Tυχόν αντίγραφα επιστημονικών εργασιών 6. Έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας 7. Συστατικές επιστολές Η επιλογή της πρότασης θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων. Επισημαίνεται ότι στους υποβαλλόμενους φακέλους υποψηφιότητας για τη θέση θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός του έργου (Φ.Κ.: D.964), το ονοματεπώνυμο του Επιστημονικού Υπευθύνου (Επίκ. Καθηγητής Λ.Παλίλης) και η θέση (αύξων αριθμός και ειδικότητα) για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα. Ο δικαιούχος φορέας διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους ή όσους έκρινε κατάλληλους σε συνέντευξη. Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον καθ. Λεωνίδα Παλίλη, Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο: , ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη με βάση τις προϋποθέσεις/κριτήρια της παρούσας προκήρυξης και συνάπτεται σύμβαση / συμφωνητικό για την ανάθεση έργου με τον επιλεγέντα. 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα έχουν ημερομηνία πρωτοκόλλου ή παραλαβής κατόπιν ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία. 3. Η επιλογή της πρότασης πραγματοποιείται ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, των επιθυμητών και των πρόσθετων προσόντων με τη σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης. 4. Ο δικαιούχος φορέας διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει σε συνέντευξη όσους υποψηφίους δεν αποκλείονται με βάση τον Πίνακα Βαθμολογίας Κριτηρίων. 5. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 6. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης / συμφωνητικού για την ανάθεση έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ ιδίαν. 7. Η υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δε βαθμολογείται και απορρίπτεται. 8. Το αποτέλεσμα της επιλογής θα αναρτηθεί στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ.

5 9. Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. 10. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής αίτησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/ έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι, όταν συντρέχει στο πρόσωπό του το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. 11. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης/συμφωνητικού, μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα κατάταξης. 12. Ο ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης / συμφωνητικού, δεδομένου ότι η σύναψή της/του, ενίοτε εξαρτάται από τη σύμφωνη γνώμη του διαχειριστικού φορέα. Επαφίεται δε, στην πλήρη διακριτική ευχέρεια του ΕΛΚΕ Π.Π. η σύναψη ή μη συμβάσεων/συμφωνητικών, καθώς και το πλήθος αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 13. Η ανάθεση του έργου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής του προγράμματος. 14. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέχουν στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ Π.Π. ( για πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθ. Δημοσθένης Κ.Πολύζος Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης

6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Επώνυμο: Όνομα:... Διεύθυνση:.. Τηλ.: Κιν.:. .. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Δ. 432/81 Αριθ. Πρωτ. Ημερομηνία Θέμα: Υποβολή Πρότασης για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ Π.Π../ Σας υποβάλλω πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά για την παροχή έργου «Παραγωγή παραδοτέων ή και μέρος ή σύνολο ενδιάμεσων παραδοτέων όπως προβλέπονται στις Ενότητες Εργασίας ΕΕ1 και ΕΕ2 της Ερευνητικής Πρότασης με αντικείμενο την ανάπτυξη και το χαρακτηρισμό υλικών καθώς και το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον χαρακτηρισμό ηλιακών κυψελίδων» στο Έργο «Implementing Advanced Interfacial Engineering Strategies for Highly Efficient Hybrid Solar Cells - Προηγμένες Στρατηγικές Τροποποίησης Διεπιφανειών για Υβριδικές Ηλιακές Κυψελίδες Υψηλής Απόδοσης» (Ακρωνύμιο: IMAGINE-HYSOL), στο πλαίσιο της πράξης Αριστεία ΙΙ, με κωδικό ΦΚ/MIS: D.964/4979. Συνημμένα: 1) 2) 3) 4) 5) 6) ΠΑΤΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ