Προς : Το Σ του ΣΑ και τον Πρόεδρο του κύριο ηµήτριο ΠΑΞΙΝΟ Ακαδηµίας 60, Αθήνα 10679

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς : Το Σ του ΣΑ και τον Πρόεδρο του κύριο ηµήτριο ΠΑΞΙΝΟ Ακαδηµίας 60, Αθήνα 10679"

Transcript

1 Αθήνα 3/10/2008 Προς : Το Σ του ΣΑ και τον Πρόεδρο του κύριο ηµήτριο ΠΑΞΙΝΟ Ακαδηµίας 60, Αθήνα Τον Πρόεδρο του Νοµικού Τµήµατος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών κύριο Ιωάννη ΓΙΑΝΝΙ Η και τον αντιπρόεδρο κύριο Θεόδωρο ΦΟΡΤΣΑΚΗ Ακαδηµίας 45, Αθήνα Τον Συνήγορο του Καταναλωτή κύριο Ευάγγελο ΖΕΡΒΕΑ Λ.Αλεξάνδρας 144, Αθήνα ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Εµµανουήλ Αµαργιανάκη προέδρου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας µε επωνυµία «Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Γαλλόφωνες Σπουδές» και διακριτικό τίτλο «Institution des Etudes Francophones (IdEF)», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λ. Ριανκούρ αρ. 59, τηλ , Αξιότιµοι κύριοι, έχω την τιµή να σας παραθέσω, µε την παρούσα επιστολή, τα ακόλουθα: Μέρος Α : ΓΕΝΙΚΑ 1. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Με διάταξη του το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απέρριψε την προσφυγή όλων των ικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος και της Ελληνικής ηµοκρατίας κατά της νέας οδηγίας 2005/36/ΕΚ (Τ-449/05 της 16/02/2007) Σύµφωνα µε τη σκέψη 85 «Ο προσφεύγων θα µπορούσε, συνεπώς, εφόσον δεν έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την ακύρωση των προσβαλλοµένων διατάξεων, να αµφισβητήσει τα µέτρα που λαµβάνονται για την εφαρµογή της οδηγίας 2005/36 και τα οποία τον θίγουν, στο πλαίσιο δε αυτό διατηρεί τη δυνατότητα να επικαλεστεί το παράνοµο των διατάξεων αυτών ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, τα οποία αποφαίνονται τηρουµένου του άρθρου 234 ΕΚ» Σελίδα 1 από 30

2 Επειδή επί της αποφάσεως δεν κατετέθη αναίρεση στο ΕΚ, σηµαίνει ότι καλούνται όλοι οι προσφεύγοντες ικηγορικοί Σύλλογοι αλλά και η προσφεύγουσα Ελληνική ηµοκρατία να εφαρµόσουν την οδηγία 2005/36/ΕΚ, άρα και την παράγραφο 3β του άρθρου 50, και στη συνέχεια να αµφισβητήσουν, ενδεχοµένως, ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, τα εθνικά µέτρα εφαρµογής της. Ερώτηµα : Εφήρµοσε ο ΣΑ την ως άνω διάταξη του πρωτοδικείου από την 21 η Οκτωβρίου 2007 ως όφειλε ή όχι; Στην περίπτωση που την εφαρµόζει γιατί στην συνέντευξη Τύπου της 23 ης Σεπτεµβρίου 2008 ουδείς των οµιλητών δεν ανεφέρθη στο άρθρο 50 της οδηγίας το οποίο προβλέπει την αναγνώριση τίτλων ήδη υφισταµένων συµπράξεων Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών µε αναγνωρισµένα οµοταγή Πανεπιστήµια της Ε.Ε. ; 2. ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύµφωνα µε την εισήγηση της κυρίας Χριστίνας Τσαγκλή, ικηγόρου/συµβούλου του ΣΑ, στην Ολοµέλεια των Προέδρων των ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κατά τη συνεδρίαση της 20-22/4/2007 (Το Βήµα του ικηγόρου, Μάιος 2007) διατυπώθηκαν τα ακόλουθα : «Σε σχέση µε το ακανθώδες ζήτηµα της άρνησης εγγραφής στα µητρώα των οικείων συλλόγων πτυχιούχων νοµικής αλλοδαπών Πανεπιστηµίων που συνεργάζονται µε Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών στην Ελλάδα, πρέπει να σηµειωθεί ότι ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε την δεύτερη προειδοποιητική επιστολή, σύµφωνα µε την οποία κρίνεται ότι, τόσο η άρνηση εγγραφής ως ασκουµένων (περίπτωση πτυχιούχων Πανεπιστηµίων τύπου Lille, κ.λπ.), όσο και η άρνηση συµµετοχής στις εξετάσεις για τη λήψη της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος στους πτυχιούχους αλλοδαπών πανεπιστηµίων που δεν διαθέτουν ακαδηµαϊκή αναγνώριση των πτυχίων τους [περίπτωση πτυχιούχων υπολοίπων (πλην Lille κ.λπ), Πανεπιστηµίων], αντιβαίνει στα άρθρα 39 και 43 της συνθήκης ΕΚ, όπως ερµηνεύθηκαν µε την απόφαση Morgenbesser. Η ως άνω απόφαση έκρινε ότι οι οικείοι ικηγορικοί Σύλλογοι του κράτους υποδοχής δεν δύναται να αρνούνται την εγγραφή στα µητρώα ασκουµένων στον κάτοχο πτυχίου νοµικής άλλου κράτους µέλους µε την αιτιολογία της µη ακαδηµαϊκής του αναγνώρισης, αλλά οφείλουν να προβαίνουν σε συνολική αξιολόγηση της εκπαίδευσης, ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής, την οποία επικαλείται ο ενδιαφερόµενος, ελέγχοντας τις γνώσεις που πιστοποιούνται µε το πτυχίο, τα εκεί κτηθέντα προσόντα και την επαγγελµατική πείρα που ο υποψήφιος έχει αποκτήσει στο κράτος καταγωγής και υποδοχής. Η ανωτέρω απόφαση, όπως µάλιστα ερµηνεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ουσιαστικά µεταθέτει το βάρος αξιολόγησης-αποτίµησης του πτυχιούχου αλλοδαπής νοµικής σχολής στους οικείους Συλλόγους, απεµπλέκοντας πλήρως την ακαδηµαϊκή από την επαγγελµατική αναγνώριση. Σελίδα 2 από 30

3 Σηµειωτέον ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται µετά κατηγορηµατικότητας το επιχείρηµα ότι η απόφαση Morgenbesser δεν εφαρµόζεται στους Έλληνες υποψήφιους ασκούµενους, λόγω της µη προβλεπόµενης από το νόµο υποχρεωτικής αµοιβής τους για τις υπηρεσίες τους, κρίνοντας ότι και οι ασκούµενοι δικηγόροι έχουν αναγνωρισθεί ως εργαζόµενοι, ανεξαρτήτως του, τυχόν, χαµηλού επιπέδου αµοιβής τους. Στην απάντηση επί της δεύτερης προειδοποιητικής επιστολής ο ΣΑ υπεραµύνθηκε του εφαρµοζοµένου συστήµατος, επισηµαίνοντας, µεταξύ άλλων, τις διαφορές µεταξύ των πραγµατικών περιστατικών της υπόθεσης Morgenbesser και της εθνικής διοικητικής πρακτικής. Εν προκειµένω, τονίσθηκε ότι σε αντίθεση µε τα πραγµατικά περιστατικά της υπόθεσης Morgenbesser, που είχε παραπεµφθεί από τον ικηγορικό Σύλλογο Γένοβας για διετή φοίτηση στο Πανεπιστήµιο που περιελάµβανε επιτυχή εξέταση σε 13 µαθήµατα και υποβολή διπλωµατικής εργασίας, ο ΣΑ, όπως και άλλοι Σύλλογοι, παραπέµπουν τον πτυχιούχο σε έναν αυτοτελή και καθ' ύλην αρµόδιο φορέα ( ΟΑΤΑΠ), που δεν είναι Πανεπιστήµιο, προκειµένου να εκτιµηθεί η κατάρτισή του αποκλειστικά και µόνο στα αντικείµενα του δικαίου που αποδεδειγµένα είναι διαφορετικά στην εθνική έννοµη τάξη (στην πράξη, ο πτυχιούχος υποβάλλεται σε εξέταση επί 4 µαθηµάτων: Αστικό ίκαιο, Ποινικό ίκαιο, Πολ. ικονοµία, Συνταγµατικό ίκαιο). Τούτο έχει επιλεγεί ως πρακτική, δεδοµένου ότι ο ανωτέρω φορέας έχει µεγαλύτερη εξειδίκευση και υποδοµές προς περαίωση της ως άνω διαδικασίας. Περαιτέρω, επισηµάνθηκε ότι οι ικηγορικοί Σύλλογοι δεν απαιτούν την καθ' εαυτή ακαδηµαϊκή αναγνώριση του πτυχίου, αλλά παραπέµπουν στον ΟΑΤΑΠ ως µηχανισµό ελέγχου ορισµένων εκ των δεξιοτήτων των υποψηφίων, τις δε υπόλοιπες ελέγχουν οι ίδιοι µέσω της διαδικασίας για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος. Η πρακτική αυτή, που δεν απαιτεί φοίτηση ή παρακολούθηση µαθηµάτων σε πανεπιστήµιο, εξετάσεις σε µεγάλο αριθµό µαθηµάτων, υποβολή εργασίας κ.λπ., κείται, όπως επισηµάναµε, εντός του γράµµατος και του πνεύµατος του κοινοτικού δικαίου και βεβαίως της απόφασης Morgenbesser. Στο σηµείο αυτό, αξίζει να επισηµανθεί ότι µε τις απόψεις µας αυτές ευθυγραµµίζονται πλήρως τα συναρµόδια Υπουργεία Παιδείας, ικαιοσύνης και Εξωτερικών που δεν επιθυµούν. καµία αλλαγή του συστήµατος και υπαναχώρηση σε σχέση µε τον ακαδηµαϊκό έλεγχο από τον ΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση δε παραποµπής µας για την υπόθεση, η Ελληνική ηµοκρατία φέρεται αποφασισµένη να υπεραµυνθεί σθεναρώς της νοµιµότητας των διατάξεων του Κώδικα περί ικηγόρων και της ακολουθητέας πρακτικής. Οι αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες εκτιµούν ότι ακόµα και σε περίπτωση παραποµπής, ή και καταδίκης της Ελλάδας για την εν λόγω υπόθεση, ο σκόπελος δύναται να παρακαµφθεί χωρίς νοµοθετική παραχώρηση µέσω του «επαγγελµατικού» ελέγχου του αλλοδαπού πτυχίου που θα διενεργούν οι οικείοι ικηγορικοί Σύλλογοι. Στην πράξη, το Υπ. Εξωτερικών έχει προτείνει, αντί της αυτόµατης παραποµπής στον ΟΑΤΑΠ, να λαµβάνει χώρα σε κάθε περίπτωση αξιολόγηση του πτυχίου από τον οικείο ικηγορικό Σύλλογο και εφ όσον προκύπτει από τη συγκριτική εξέταση µερική µόνο αντιστοιχία γνώσεων και προσόντων ή εκπαίδευση σε τοµείς ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από το δίπλωµα στο κράτος µέλος υποδοχής κ.λπ., να παραπέµπεται Σελίδα 3 από 30

4 ο υποψήφιος µε αιτιολογηµένη απόφαση, υποκείµενη σε ένδικα µέσα, σε εξετάσεις, προκειµένου α διαγνωσθούν τα επαγγελµατικά - ακαδηµαϊκά του προσόντα» 3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ Σύµφωνα µε τη απόφαση του Σ του ΣΑ της 4/7/2006, «Ο έµµισθος συνεργάτης δικηγόρος που παρέχει τις υπηρεσίες του σε άλλο δικηγόρο οφείλει να αµείβεται σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στον ν. 1093/80 για τους έµµισθους δικηγόρους του ηµοσίου. Σε κάθε περίπτωση ακόµα και αν η παροχή των υπηρεσιών δεν πραγµατοποιείται κατά πλήρη απασχόληση η αµοιβή του συνεργάτη δικηγόρου δεν δύναται να είναι κατώτερη από το 75% της αµοιβής που προβλέπεται στον ν. 1093/80 και η οποία ανέρχεται σήµερα στο ποσό των 850 για το δικηγόρο παρά Πρωτοδίκαις (χωρίς οικογενειακά βάρη και τίτλους µεταπτυχιακών σπουδών) και για το δικηγόρο παρ' Εφέταις. Για τους ασκούµενους δικηγόρους που εργάζονται σε δικηγορικά γραφεία, το ποσό αµοιβής δεν µπορεί να είναι κατώτερο των 600.» και τη σχετική απόφαση του ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης της 8/11/2007, οι ασκούµενοι δικηγόροι που εργάζονται σε δικηγορικά γραφεία αµείβονται, «το δε ποσό αµοιβής δεν µπορεί να είναι κατώτερο των 600» κατά τον ΣΑ. Επειδή σύµφωνα µε την επιτροπή στη C-281/06 της 18/12/2007 σκ. 25 «[ ]η καταβολή χρηµατικού ποσού δεν παύει να θεωρείται «αµοιβή» απλώς και µόνο διότι δεν καθιστά δυνατή την πραγµατοποίηση κέρδους. Για τη στοιχειοθέτηση οικονοµικής δραστηριότητας, το άρθρο 50 ΕΚ απαιτεί µόνον την καταβολή αµοιβής και όχι την ύπαρξη κέρδους.» Και σύµφωνα µε το ΕΚ «32 Όπως επισήµανε ο γενικός εισαγγελέας µε το σηµείο 12 των προτάσεών του, ο αποφασιστικός παράγων βάσει του οποίου µια δραστηριότητα εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων της Συνθήκης περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είναι οικονοµικού χαρακτήρα, δηλαδή η δραστηριότητα δεν πρέπει να ασκείται χωρίς αντιπαροχή. 33 Αντιστρόφως, αντίθετα προς όσα κρίνει προφανώς το αιτούν δικαστήριο, δεν απαιτείται συναφώς η επιδίωξη του παρέχοντος υπηρεσίες να αποκοµίζει κέρδος [ ] 34 Εποµένως, η υπόθεση της κύριας δίκης καθώς και το άρθρο 3, σηµείο 26, του EStG αφορούν υπηρεσίες παρασχεθείσες έναντι «αµοιβής». Το χρηµατικό ποσό που έλαβε από το πανεπιστήµιο ο H.-D. Jundt για τη διδασκαλία, ακόµη κι αν υποτεθεί ότι επρόκειτο για δραστηριότητα σχεδόν τιµητικού χαρακτήρα, αποτελεί αµοιβή κατά το άρθρο 50 ΕΚ, δηλαδή αντιπαροχή για την παρασχεθείσα υπηρεσία.» Συνεπώς δικαίως «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται µετά κατηγορηµατικότητας το επιχείρηµα ότι η απόφαση Morgenbesser δεν εφαρµόζεται στους Έλληνες υποψήφιους ασκούµενους, λόγω της µη προβλεπόµενης από το νόµο υποχρεωτικής αµοιβής τους για τις υπηρεσίες τους, κρίνοντας ότι και οι ασκούµενοι δικηγόροι έχουν αναγνωρισθεί ως εργαζόµενοι, ανεξαρτήτως του, τυχόν, χαµηλού Σελίδα 4 από 30

5 επιπέδου αµοιβής τους.». Και εν πάση περιπτώσει, οι αποφάσεις των ικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Θεσσαλονίκης δεν επαληθεύουν τους ισχυρισµούς του ΣΑ περί µη αµοιβής των ασκουµένων. Ερώτηµα : Εφαρµόζει ο ΣΑ αυτά τα οποία απήντησε επισήµως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2006,ότι δηλαδή δεν απαιτεί την ακαδηµαϊκή αναγνώριση του πτυχίου αλλά παραπέµπει τον πτυχιούχο στον ΟΑΤΑΠ για εξέταση τεσσάρων µόνο µαθηµάτων (Αστικό ίκαιο, Ποινικό ίκαιο, Πολ. ικονοµία, Συνταγµατικό ίκαιο) Στην περίπτωση που το εφαρµόζει, γιατί στην συνέντευξη δήλωσαν ότι για την εγγραφή στον ΣΑ απαιτείται η ακαδηµαϊκή αναγνώριση του πτυχίου αφήνοντας να εννοηθεί ότι συνεχίζει ο ΣΑ να υπεξουσιοδοτεί τον ΟΑΤΑΠ να προβαίνει σε ακαδηµαϊκή αναγνώριση πτυχίων αναγνωρισµένων οµοταγών πανεπιστηµίων της Ε.Ε. παραβιάζοντας και την απόφαση του ΕΚ στην Υπόθεση C-141/04,Πέρος κατά Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος; 4. Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣτΕ Σύµφωνα µε την πρόσφατη απόφαση της ολοµέλειας του ΣτΕ 3177/07 «η διάταξη του άρθρου 5, παρ. 2 του κώδικα περί ικηγόρων, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του ν.723/1977, µε την οποία αποκλείεται η εγγραφή πτυχιούχου νοµικού τµήµατος ελληνικού ή αλλοδαπού αναγνωρισµένου οµοταγούς πανεπιστηµίου στο βιβλίο ασκουµένων του οικείου δικηγορικού συλλόγου µετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την κτήση του πτυχίου του, αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντ/τος), σε συνδυασµό προς την διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγµατος, µε την οποία, κατά ήδη εκτεθέντα, προστατεύεται και η επαγγελµατική ελευθερία και, ως εκ τούτου, η ανωτέρω διάταξη του κώδικα περί ικηγόρων δεν είναι, για το λόγο αυτό εν προκειµένω εφαρµοστέα.» Αυτό σηµαίνει ότι το ΣτΕ έκρινε ότι πτυχιούχος νοµικής ο οποίος έχει αποξενωθεί επί δεκαετία από «τις ειδικές επιστηµονικές γνώσεις που απέκτησε κατά τη φοίτησή του στο Πανεπιστήµιο και οι οποίες είναι απαραίτητες για την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος» πρέπει να εγγραφεί ως ασκούµενος, διότι κατά τη διάρκεια της δεκαοκτάµηνης άσκησης θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει το ενδεχόµενο έλλειµµα γνώσεων το οποίο θα πιστοποιηθεί στις τελικές εξετάσεις. Αντιθέτως, δεν έγινε δεκτό ότι «το προβλεπόµενο στάδιο της δεκαοκτάµηνης πρακτικής ασκήσεως του ασκουµένου δικηγόρου και η, εν συνεχεία, διαδικασία γραπτών και προφορικών εξετάσεων που προβλέπει ο κώδικας περί ικηγόρων, έχουν ως αντικείµενο την πρακτική εφαρµογή του δικαίου, που δεν υποκαθιστά τις επιστηµονικές γνώσεις που αποκτώνται µε τη λήψη του πτυχίου Σελίδα 5 από 30

6 νοµικής από το πανεπιστήµιο, από τις οποίες, κατά τα προαναφερθέντα, δεν πρέπει να αποξενωθεί ο διοριζόµενος δικηγόρος.» Αυτό έχει σαν συνέπεια ότι, µε βάση την ανωτέρω απόφαση του ΣτΕ, η δεκαοκτάµηνη πρακτική άσκηση, χωρίς να χάνει τον πρακτικό της προσανατολισµό, συνιστά νοητή συνέχεια του τετραετούς ακαδηµαϊκού κύκλου σπουδών, που λαµβάνει χώρα στις νοµικές σχολές και κατά συνέπεια τα ενδεχόµενα ελλείµµατα νοµικών γνώσεων θα πιστοποιούνται στις τελικές εξετάσεις µε τις οποίες οι ασκούµενοι, εφόσον τις περάσουν επιτυχώς, αποκτούν τον τίτλο του δικηγόρου. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος και η σαφήνεια µε την οποία το ΣτΕ έχει διατυπώσει την κρίση του. Όπως αναφέρεται στη σκέψη 11 «[ ] ο προαναφερόµενος νοµοθετικός σκοπός (εννοεί τη διασφάλιση εισόδου στη δικηγορία προσώπων µε επιστηµονική κατάρτιση και ικανότητα) εξυπηρετείται ήδη από το προβλεπόµενο στον κώδικά περί ικηγόρων (βλ. άρθρα 6 επ., 13 επ.,19 επ.) στάδιο δεκαοκτάµηνης πρακτικής ασκήσεως του ασκουµένου δικηγόρου και την, εν συνέχεια, διαδικασία γραπτών και προφορικών εξετάσεων σε νοµικά µαθήµατα. Ο δε διορισµός του ασκουµένου ως δικηγόρου εξαρτάται τελικώς από την επιτυχία του στις εν λόγω εξετάσεις.» Επιπροσθέτως, το ΣτΕ ερµήνευσε διασταλτικά την απόφαση Morgenbesser απαγορεύοντας κάθε επιπρόσθετη απαίτηση των δικηγορικών συλλόγων διότι έκρινε ότι «η διάταξη του άρθρου 5, παρ. 2 του κώδικα περί ικηγόρων, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του ν.723/1977, µε την οποία αποκλείεται η εγγραφή πτυχιούχου νοµικού τµήµατος ελληνικού ή αλλοδαπού αναγνωρισµένου οµοταγούς πανεπιστηµίου στο βιβλίο ασκουµένων του οικείου δικηγορικού συλλόγου [ ] δεν είναι, για το λόγο αυτό εν προκειµένω εφαρµοστέα.» Με την απόφαση του αυτή το ΣτΕ επιβάλλει στους δικηγορικούς συλλόγους να εγγράφουν στο βιβλίο ασκουµένων έλληνες πτυχιούχους ασχέτως του πότε πήραν το πτυχίο τους και τους πτυχιούχους αλλοδαπών αναγνωρισµένων οµοταγών πανεπιστηµίων, µόνο µε το πτυχίο τους, διότι κατά το σκεπτικό η προσαρµογή των πτυχιούχων αλλοδαπών αναγνωρισµένων οµοταγών πανεπιστηµίων στο εθνικό δίκαιο θα γίνει κατά την διάρκεια της δεκαοκτάµηνης άσκησης, η πιστοποίηση δε της προσαρµογής θα γίνει στις τελικές προφορικές και γραπτές εξετάσεις στις οποίες θα εξετάζονται µε τα ίδια θέµατα όλοι οι ασκούµενοι ασχέτως αν είναι πτυχιούχοι ελληνικών ή ευρωπαϊκών Νοµικών Σχολών. Είναι δε προφανής η παντελής απουσία αναφοράς στα περί ισοτιµίας και αντιστοιχίας των αλλοδαπών τίτλων όροι µε τους οποίους είναι συνυφασµένη η έννοια της ακαδηµαϊκής αναγνώρισης από τον ΟΑΤΑΠ (πρώην ΙΚΑΤΣΑ). Ανάλογο σκεπτικό περί προοδευτικής προσαρµογής στο δίκαιο του κράτους µέλους υποδοχής διετύπωσε το ΕΚ στην υπόθεση C-506/04 της 19/09/2006 στην οποία το δικαστήριο εκλήθη να απαντήσει «[ ] αν το κοινοτικό δίκαιο επιτρέπει στο κράτος µέλος υποδοχής να εξαρτά το δικαίωµα ενός δικηγόρου να ασκεί µόνιµα τις δραστηριότητές του στο εν λόγω κράτος µέλος υπό τον επαγγελµατικό του τίτλο καταγωγής από την εξακρίβωση της γνώσης Σελίδα 6 από 30

7 των γλωσσών του κράτους µέλους αυτού και, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, υπό ποιες προϋποθέσεις του το επιτρέπει.» Κατά το σκεπτικό του ΕΚ «67. Η προσκόµιση στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής του πιστοποιητικού εγγραφής στα µητρώα της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους καταγωγής εµφανίζεται εποµένως ως η µόνη προϋπόθεση από την οποία πρέπει να εξαρτάται η εγγραφή του ενδιαφερόµενου στα µητρώα του κράτους µέλους υποδοχής, κατόπιν της οποίας αποκτά το δικαίωµα να ασκεί το επάγγελµά του υπό τον επαγγελµατικό του τίτλο καταγωγής. [ ] 69. Όπως έχει τονίσει ήδη το ικαστήριο, ο κοινοτικός νοµοθέτης, προκειµένου να διευκολύνει την άσκηση της θεµελιώδους ελευθερίας εγκατάστασης µιας συγκεκριµένης κατηγορίας διακινούµενων δικηγόρων, δεν επέλεξε κανένα σύστηµα εξακρίβωσης εκ των προτέρων των γνώσεων των ενδιαφερόµενων (βλ. προπαρατεθείσα απόφαση Λουξεµβούργο κατά Κοινοβουλίου και Συµβουλίου, σκέψη 43). 70. Η οδηγία 98/5 δεν επιτρέπει εποµένως την εξάρτηση της εγγραφής του Ευρωπαίου δικηγόρου στα µητρώα της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους υποδοχής από την πραγµατοποίηση συνέντευξης που υποτίθεται ότι παρέχει στην εν λόγω αρχή τη δυνατότητα να εκτιµήσει την εκ µέρους του ενδιαφερόµενου γνώση των γλωσσών του κράτους µέλους αυτού.» Όπως δε τονίζει το ΕΚ, σκέψη 76, «επιβάλλεται να τονιστεί ότι προϋπόθεση για την εξοµοίωση του Ευρωπαίου δικηγόρου µε δικηγόρο του κράτους µέλους υποδοχής, στη διευκόλυνση της οποίας αποσκοπεί η οδηγία 98/5 σύµφωνα µε τη δέκατη τέταρτη αιτιολογική σκέψη της, είναι, δυνάµει του άρθρου 10 της οδηγίας αυτής, να αποδεικνύει ο ενδιαφερόµενος πραγµατική και τακτική επαγγελµατική δραστηριότητα στον τοµέα του δικαίου του εν λόγω κράτους µέλους τριετούς τουλάχιστον διάρκειας ή, σε περίπτωση µικρότερης διάρκειας, κάθε άλλη γνώση, επιµόρφωση ή επαγγελµατική πείρα στον τοµέα του δικαίου αυτού. Το µέτρο αυτό παρέχει στον Ευρωπαίο δικηγόρο που επιθυµεί να ενταχθεί στο επάγγελµα εντός του κράτους µέλους υποδοχής τη δυνατότητα να εξοικειωθεί µε τη γλώσσα ή τις γλώσσες του εν λόγω κράτους µέλους.» Άρα και το ΕΚ είχε ήδη αποφασίσει σε διαφορετικές αποφάσεις (την C-168/98 και την C- 506/04) ότι η τακτική επαγγελµατική δραστηριότητα επί τριετία του ευρωπαίου δικηγόρου, συνιστά περίοδο προσαρµογής κατά τη διάρκεια της οποίας ο εν λόγω δικηγόρος θα καλύψει τα κενά δικαίου και τα γλωσσικά κενά που ενδεχοµένως έχει. Συνεπώς, Ο µεν κοινοτικός νοµοθέτης θέσπισε την αυτόµατη εγγραφή του Αλλοδαπού δικηγόρου στα µητρώα των δικηγορικών συλλόγων και την εξοµοίωσή τους µε Έλληνα δικηγόρο µετά από τριετή προσαρµογή κατά τη διάρκεια της οποίας του δίνεται η δυνατότητα να καλύψει τα γνωστικά και γλωσσικά του κενά. Το δε ΣτΕ έκρινε, ότι ο πτυχιούχος αλλοδαπού (π.χ. γαλλικού) αναγνωρισµένου οµοταγούς πανεπιστηµίου θα εγγράφεται αυτόµατα στο βιβλίο ασκουµένων του οικείου δικηγορικού συλλόγου και θα διορίζεται ως δικηγόρος µετά την δεκαοκτάµηνη άσκηση κατά τη διάρκεια της οποίας θα καλύπτει τα ενδεχόµενα γνωστικά και γλωσσικά κενά του, Σελίδα 7 από 30

8 πράγµα που θα καλείται να αποδείξει στις τελικές προφορικές και γραπτές εξετάσεις, οι οποίες συνιστούν την δικλείδα ασφαλείας της εξυπηρέτησης του νοµοθετικού σκοπού, της διασφαλίσεως εισόδου στη δικηγορία προσώπων µε επιστηµονική κατάρτιση και ικανότητα. Απαγορεύει δε ρητώς στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους υπό την ιδιότητα τους ως «Αρµόδιων Αρχών» να υπεξουσιοδοτούν τον ΟΑΤΑΠ ως προς την διοργάνωση των εξετάσεων «αποκλειστικά και µόνο στα αντικείµενα του δικαίου που αποδεδειγµένα είναι διαφορετικά στην εθνική έννοµη τάξη (στην πράξη, ο πτυχιούχος υποβάλλεται σε εξέταση επί 4 µαθηµάτων: Αστικό ίκαιο, Ποινικό ίκαιο, Πολ. ικονοµία, Συνταγµατικό ίκαιο).», ως επίσης, να υπεξουσιοδοτούν τον ΟΑΤΑΠ να κρίνει ακαδηµαϊκά τον τίτλο µε τον ιδρυτικό του νόµο 3328/05, ο οποίος συγκρούεται µε τα άρθρα 39ΕΚ, 43ΕΚ, όπως ερµηνεύτηκαν µε την απόφαση Morgenbesser (βλ. απόφαση 3977/2003 του τµήµατος ΣτΕ και την απόφαση του ΕΚ επί που του προδικαστικού του ΣτΕ C-141/04 της 14/7/05). Ερώτηµα: Εφαρµόζει ή όχι ο ΣΑ την απόφαση της ολοµέλειας του ΣτΕ 3177/07 σχετικά µε πτυχιούχους αναγνωρισµένων οµοταγών Πανεπιστηµίων της Ε.Ε.; Εάν ναι τότε οφείλει να απαντήσει δηµοσίως και ρητώς ότι το Εθνικό Γαλλικό πτυχίο Νοµικής τριετούς (180ECTS) ή τετραετούς (240ECTS) φοίτησης το οποίο συνοδεύεται µε την βεβαίωση του άρθρου 50 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ επιτρέπει την εγγραφή του κατόχου του στο µητρώο ασκουµένων του ΣΑ. Στην αντίθετη περίπτωση η άρνηση του ΣΑ να εγγράψει τον ως άνω πτυχιούχο Νοµικής στο µητρώο ασκουµένων και η απαίτηση της προσκόµισης ακαδηµαϊκής αναγνώρισης του τίτλου του, παραβιάζουν τα άρθρα 39ΕΚ, 43ΕΚ όπως ερµηνευτήκαν µε την απόφαση Morgenbesser, αλλά και την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντ/τος), σε συνδυασµό προς την διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγµατος, µε την οποία προστατεύεται και η επαγγελµατική ελευθερία. 5. ΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Όπως προκύπτει από τη νοµολογία του ΕΚ (βλ. υπόθεση C-76/05 της 11/09/2007, τµήµα µείζονος συνθέσεως) «85. [ ] η ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης τείνει να αποτελέσει τη θεµελιώδη ιδιότητα των υπηκόων των κρατών µελών, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε όσους από αυτούς τελούν στην ίδια κατάσταση να τυγχάνουν, στον τοµέα εφαρµογής ratione materiae της Συνθήκης ΕΚ, ανεξάρτητα Σελίδα 8 από 30

9 από την ιθαγένειά τους και υπό την επιφύλαξη των ρητά προβλεπόµενων συναφώς εξαιρέσεων, της ίδιας νοµικής µεταχείρισης [ ] 88 Στον βαθµό που στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζεται υποχρεωτικά εντός κάθε κράτους µέλους η ίδια νοµική µεταχείριση που ισχύει για τους υπηκόους του κράτους µέλους αυτού που τελούν στην ίδια κατάσταση, θα ήταν ασύµβατο προς το δικαίωµα της ελεύθερης κυκλοφορίας να έχουν οι πολίτες, εντός του κράτους µέλους του οποίου είναι υπήκοοι, λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση από ό,τι αν δεν είχαν κάνει χρήση των διευκολύνσεων που παρέχει η Συνθήκη ΕΚ στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορία. 89 Συγκεκριµένα, οι διευκολύνσεις αυτές δεν θα µπορούσαν να παραγάγουν πλήρως τα αποτελέσµατά τους, αν ένας υπήκοος κράτους µέλους µπορούσε να αποτραπεί από τη χρήση τους λόγω των εµποδίων που του θέτει µια εθνική ρύθµιση, η οποία τον αντιµετωπίζει δυσµενώς για τον λόγο και µόνο ότι ο εν λόγω υπήκοος έκανε χρήση των διευκολύνσεων αυτών.[ ] [ ]93. Η εθνική ρύθµιση όµως που περιάγει σε δυσµενή θέση ορισµένους υπηκόους του οικείου κράτους µέλους για τον λόγο και µόνον ότι άσκησαν το δικαίωµά τους να κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα εντός άλλου κράτους µέλους συνιστά περιορισµό των ελευθεριών που αναγνωρίζει σε κάθε πολίτη της Ένωσης το άρθρο 18, παράγραφος 1, [ ]» Σύµφωνα µε όσα, µε το κύρος της θέσεώς του, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΑ στην συνέντευξη τύπου «οι βεβαιώσεις που χορηγούν τα ιδιωτικά κολλέγια και τα κέντρα ελευθέρων σπουδών δεν έχουν καµία αξία [ ]» Αυτό σηµαίνει ότι εφαρµόζεται στην περίπτωση των ελλήνων υπηκόων που φοιτούν σε ΕΕΣ µια εθνική ρύθµιση η οποία τους «περιάγει σε δυσµενή θέση» για τον λόγο και µόνον ότι άσκησαν το δικαίωµά τους να σπουδάσουν σε ένα κοινοτικό Πανεπιστήµιο, το οποίο κάνει χρήση του δικαιώµατος που του παρέχει η Συνθήκη ΕΚ για ελεύθερη εγκατάσταση στη χώρα µας. Η απόλυτη απόρριψη του τίτλου των ως άνω και η συνακόλουθη αδυναµία πρόσβασης και άσκησης του επαγγέλµατος του ικηγόρου γίνεται κατά παράβαση των άρθρων 12ΕΚ και 18ΕΚ, παρ Η Ο ΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ Επικουρικώς, παρά το γεγονός ότι η οδηγία 2005/36/ΕΚ εφαρµόζεται σε δικηγόρους εντούτοις το άρθρο 50 αναφέρει ρητώς ότι, «3. Σε περιπτώσεις δικαιολογηµένων αµφιβολιών, εφόσον έχουν εκδοθεί τίτλοι εκπαίδευσης, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ), από αρµόδια αρχή κράτους µέλους και περιλαµβάνουν την εκπαίδευση που έχει αποκτηθεί εν µέρει ή εξολοκλήρου σε εκπαιδευτικό ίδρυµα που εδρεύει νόµιµα στην επικράτεια άλλου κράτους µέλους, το κράτος µέλος υποδοχής έχει το δικαίωµα να επαληθεύει µε τον αρµόδιο φορέα στο κράτος µέλος καταγωγής του τίτλου: Σελίδα 9 από 30

10 α) κατά πόσον η εκπαίδευση στο ίδρυµα που παρέσχε την κατάρτιση έχει πιστοποιηθεί επισήµως από το εκπαιδευτικό ίδρυµα που βρίσκεται στο κράτος µέλος καταγωγής του τίτλου β) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί είναι οι ίδιοι µε εκείνους που θα είχαν χορηγηθεί εάν η εκπαίδευση είχε πραγµατοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος µέλος καταγωγής του τίτλου και γ) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης προσδίδουν τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα στην επικράτεια του κράτους µέλους που χορήγησε τον τίτλο.» Αυτό σηµαίνει ότι η παράγραφος 3β δεν αφορά το δίπλωµα (πτυχίο συν άσκηση) αλλά τον ακαδηµαϊκό τίτλο, δηλαδή το πτυχίο. Η ορθότητα των ως άνω, επιβεβαιώνεται πλήρως στα διάφορα στάδια ψήφισης της 2005/36/ΕΚ. Πράγµατι: α. Στις 11 Φεβρουαρίου 2004 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ενέκρινε τις Τροπολογίες 62, 63 του κυρίου Χατζηδάκη επιπροσθέτως δε την Τροπολογία 214 των κυρίων Χατζηδάκη Τρακατέλλη. «Αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων Τροπολογία 62, Άρθρο 13, παράγραφος 2α (νέα) 2α. Το κράτος µέλος υποδοχής δεν µπορεί να απαιτεί από τον αιτούντα καµία βεβαίωση ή πιστοποιητικό που να θέτει σε αµφισβήτηση την εγκυρότητα του τίτλου σπουδών και τα στοιχεία τα οποία αυτός βεβαιώνει. Τροπολογία 63, Άρθρο 13, παράγραφος 2β (νέα) 2β. Οι τίτλοι εκπαίδευσης που εκδίδονται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα µε την µέθοδο της δικαιόχρησης, της αναγνώρισης, ή της πιστοποίησης θεωρούνται τίτλοι εκπαίδευσης των ιδρυµάτων που εκδίδουν τον σχετικό τίτλο. Τροπολογία 214, Άρθρο 13, παράγραφος 2γ (νέα) 2γ. Στην περίπτωση διπλωµάτων που χορηγούνται σύµφωνα µε τις µεθόδους που παρατίθενται στην παράγραφο 2β, το κράτος µέλος στο έδαφος του οποίου παρέχεται η εκπαίδευση έχει το δικαίωµα να εφαρµόσει σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην επικράτειά του και συνεργάζεται µε το εκπαιδευτικό ίδρυµα το οποίο χορηγεί τα πτυχία και είναι εγκατεστηµένο και αναγνωρισµένο σε άλλο κράτος µέλος τους ίδιους µηχανισµούς µε εκείνους που χρησιµοποιεί, προκειµένου να ελέγξει την ποιότητα της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στην επικράτειά του, προβλέποντας αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τη διδασκαλία και γενικώς τις συνθήκες σπουδών ώστε να εξασφαλίζεται υψηλής ποιότητας πανεπιστηµιακή εκπαίδευση.» β. Στις 20 Απριλίου 2004 η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έκανε δεκτές τις Τροπολογίες 62, 63 και απέρριψε την Τροπολογία 214. Σελίδα 10 από 30

11 Στο σκεπτικό της αποδοχής της Τροπολογίας 63 υπογραµµίζεται ότι «το δικαστήριο εξέδωσε πρόσφατα απόφαση (εννοεί την υπόθεση NERI) σύµφωνα µε την οποία η άρνηση αναγνώρισης τίτλου σπουδών, µε την αιτιολογία ότι η εκπαίδευση πραγµατοποιήθηκε ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕ τον τίτλο σπουδών, είναι αντίθετη µε το άρθρο 43 της συνθήκης ΕΚ.» Στο σκεπτικό της απόρριψης της Τροπολογίας 214 αναφέρεται ότι: «Αυτή δεν είναι αποδεκτή, διότι έχοντας υπόψη την αυτονοµία των κρατών µελών σε θέµατα διδασκαλίας και εκπαίδευσης, δεν εµπίπτει στην αρµοδιότητα του κράτους µέλους υποδοχής να καθορίσει τις προϋποθέσεις της εκπαίδευσης που αφορούν το κράτος µέλος καταγωγής όπου εδρεύει το "εποπτεύον" πανεπιστήµιο.» γ. Στις 18/5/2004 στο Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας ο Υπουργός κύριος Σιούφας επανέφερε την τροπολογία Τρακαλατέλη Χατζηδάκη η οποία απερρίφθη ξανά. Σύµφωνα µε το δελτίο τύπου το οποίο εξεδόθη «Κατά τη σηµερινή συνεδρίαση του Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας υιοθετήθηκε, µε ειδική πλειοψηφία και µε αρνητική ψήφο της Ελλάδος, η κοινή θέση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. Την πρόταση αυτή η ελληνική αντιπροσωπεία κατεψήφισε, µετά από στενή συvεργασία µε την υπουργό Παιδείας κα Μαριέττα Γιαννάκου, µε κύριο γνώµονα την κατοχύρωση της ποιότητας της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας, υπουργός Aνάπτυξης κ. ηµήτρης Σιούφας, µετά την απόρριψη των τροπολογιών που προτάθηκαν από ελληνικής πλευράς, επεσήµανε, µεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα: «Η Πρόταση Οδηγίας αφορά στην αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, δηλαδή διπλωµάτων και εµπειρίας απαραιτήτων για την άσκηση νοµοθετικώς κατοχυρωµένων επαγγελµάτων. Η Οδηγία πρέπει να µεταφερθεί στην ελληνική έννοµη τάξη ως προς τον επιδιωκόµενο στόχο και αφήνει την επιλογή των νοµικών µέσων µεταφοράς και υλοποίησης στην ελληνική κυβέρνηση. ηλαδή κάθε κράτος-µέλος έχει δικαίωµα να προσαρµόσει το αντικείµενο της Οδηγίας προς τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε αυτό. Η ελευθερία εγκαταστάσεως παραρτηµάτων πανεπιστηµίων ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων δεν αποτελεί κεντρικό σηµείο της υπό εξέταση Οδηγίας, αλλά περιλαµβάνεται στις ρυθµίσεις της. Θέλω να αποσαφηνίσω ότι η όλη συζήτηση δεν γίνεται για τις βεβαιώσεις σπουδών που χορηγούν τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών στην Ελλάδα, οι οποίες βεβαιώσεις έτσι κι αλλιώς δεν τυγχάνουν αναγνώρισης, αλλά για τα πτυχία καθ' όλα αναγνωρισµένων Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων Κρατών Μελών της Eυρωπαϊκής Ένωσης, τα πτυχία των οποίων χορηγούνται από αυτά τα Ιδρύµατα µέσω συνεργασίας µε Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, που λειτουργούν είτε ως παραρτήµατα αυτών των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων είτε µε το σύστηµα της δικαιόχρησης (Franchising). (Η υπογράµµιση δική µας) Η ελληνική πλευρά επεδίωξε µε τις παρεµβάσεις της τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στο Συµβούλιο να διασφαλίσει την ποιότητα της παρεχοµένης εκπαίδευσης µε τις συγκεκριµένες µορφές συνεργασίας, εστιάζοντας στις συνθήκες εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό υποβάλαµε συνολικά πέντε προτάσεις: 1. Την απάλειψη της αναφοράς στο σύστηµα δικαιόχρησης (Franchising) από το προοίµιο της Πρότασης Οδηγίας, κάτι που έγινε δεκτό. 2. Την προσθήκη στο όρθρο 7 παράγραφος 2 της Πρότασης Οδηγίας, ενός σηµείου (ε) το οποίο έχει το ακόλουθο περιεχόµενο: «αποδεικτικά στοιχεία ότι η παροχή των υπηρεσιών γίνεται µε την ίδια ποιότητα και υπό τις ίδιες συνθήκες, όπως στο κράτος µέλος προέλευσης», κάτι που δεν έγινε δεκτό. 3. Την προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 13 της Πρότασης Οδηγίας, η οποία έχει το ακόλουθο περιεχόµενο: «Στην περίπτωση διπλωµάτων που χορηγούνται βάσει κατάρτισης η οποία πραγµατοποιείται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει στην επικράτεια άλλου κράτους µέλους, το Σελίδα 11 από 30

12 κράτος µέλος στην επικράτεια του οποίου πραγµατοποιείται η εκπαιδευτική δραστηριότητα έχει το δικαίωµα να εφαρµόζει σε οιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην επικράτειά του και συνεργαζόµενο µε το εκπαιδευτικό ίδρυµα το οποίο χορηγεί τα πτυχία και είναι εγκατεστηµένο και αναγνωρισµένο σε άλλο κράτος µέλος, τους ίδιους µηχανισµούς µε εκείνους που χρησιµοποιεί προκειµένου να ελέγξει την ποιότητα της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στην επικράτειά του, θέτοντας αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τη διδασκαλία και γενικώς τις συνθήκες σπουδών ώστε να εξασφαλίζεται υψηλής ποιότητας πανεπιστηµιακή εκπαίδευση». Πρόκειται για την τροπολογία υπ' αριθµόν 214 των κ. κ. Τρακατέλλη -Χατζηδάκη, η οποία έγινε δεκτή από την απόλυτη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 4. Την προσθήκη της φράσης «και είναι αναγνωρισµένο» στο άρθρο 46 παράγραφος 1 β της Πρότασης Οδηγίας, µετά τη φράση «εκπαιδευτικό ίδρυµα που εδρεύει νόµιµα», κάτι που δεν έγινε δεκτό. 5. Την προσθήκη σηµείου δ στο άρθρο 46 παράγραφος 1 β της Πρότασης Οδηγίας µε το ακόλουθο περιεχόµενο «στην περίπτωση διπλωµάτων που έχουν χορηγηθεί µε τη µέθοδο της παραχώρησης («franchising») κατά πόσον οι συνθήκες σπουδών και τα προαπαιτούµενα για τη χορήγηση τίτλων είναι ίδια σε σχέση µε εκείνα που ισχύουν στο κράτος µέλος καταγωγής», κάτι που δεν έγινε δεκτό. Όπως προκύπτει από τα σηµεία των παρεµβάσεών µας στη συζήτηση αλλά και τη δήλωση που καταθέσαµε στο Συµβούλιο, οι προτάσεις µας εδράζονται στις διατάξεις των άρθρων 149 και 150 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 'Ένωση, όπως αυτά έτυχαν ερµηνείας από το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση Neri, το οποίο έκρινε ότι είναι δυνατόν να τεθούν περιορισµοί στην ελευθερία εγκαταστάσεως, αρκεί να µην αναιρείται η δυνατότητα ελεύθερης εγκατάστασης. Όπως προαναφέρθηκε άλλωστε εναπόκειται στα κράτη-µέλη να καθορίσουν τον τρόπο επίτευξης των στόχων της Οδηγίας. Οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που προτείνουµε εµείς δεν αίρουν τη δυνατότητα ελεύθερης εγκατάστασης, αντίθετα ενισχύουν την εµπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήµατα, εφ 'όσον θα γνωρίζουν ότι οι τίτλοι σπουδών που θα λαµβάνουν, θα βασίζονται σε ποιοτικές προδιαγραφές εκπαίδευσης, που από κοινού τα Κράτη Μέλη θα έχουν θέσει, αποδεχθεί και εφαρµόσει. (Η υπογράµµιση δική µας) Άλλωστε αυτό είναι και το πνεύµα, του Συµβουλίου, όπως αποτυπώνεται στην πρόσφατη έκθεσή του «Eκπαίδευση και Κατάρτιση 2010». Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι αφού το Συµβούλιο δεν απεδέχθη τις προαναφερθείσες προτάσεις µας, καταψηφίσαµε την πρόταση Οδηγίας. Ανάλογη θέση µε εµάς τήρησε και η Γερµανία, που επίσης καταψήφισε την πρόταση Οδηγίας. Πρέπει να σηµειώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι είναι έτοιµη να συζητήσει τις προτάσεις µας και τις επιφυλάξεις µας. Σκοπεύουµε να επανέλθουµε στο θέµα κατά τη δεύτερη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε γνώµονα πάντα την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση, προς όφελος των ευρωπαίων, άρα και των ελλήνων, πολιτών». Επισηµαίνεται ότι η κοινή θέση του Συµβουλίου θα εξετασθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση, όπου θα επιχειρηθεί εκ νέου η κατοχύρωση των ελληνικών θέσεων. Τον χειρισµό του όλου θέµατος έχει το Υπουργείο Παιδείας. Προστίθεται, τέλος, ότι η Ελλάδα κατέθεσε σχετική δήλωση στα πρακτικά του Συµβουλίου. δ. Στις 27/5/2004 η οδηγία έρχεται στο, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «Άρθρο 46 (νυν άρθρο 50), Έγγραφα και διατυπώσεις 1β. Σε περιπτώσεις δικαιολογηµένων αµφιβολιών, εφόσον έχουν εκδοθεί τίτλοι εκπαίδευσης, κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγρ. 1, στοιχείο γ), από αρµόδια αρχή κράτους µέλους και περιλαµβάνουν την εκπαίδευση που έχει αποκτηθεί εν µέρει ή εξ ολοκλήρου σε εκπαιδευτικό ίδρυµα που εδρεύει νόµιµα στην επικράτεια άλλου κράτους µέλους, το κράτος µέλος υποδοχής έχει το δικαίωµα να επαληθεύει µε τον αρµόδιο φορέα στο κράτος µέλος καταγωγής του τίτλου: α) κατά πόσον η εκπαίδευση στο ίδρυµα που παρέσχε την κατάρτιση έχει πιστοποιηθεί επισήµως από το εκπαιδευτικό ίδρυµα που βρίσκεται στο κράτος µέλος καταγωγής του τίτλου, Σελίδα 12 από 30

13 β) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί είναι οι ίδιοι µε εκείνους που θα είχαν χορηγηθεί εάν η εκπαίδευση είχε πραγµατοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος µέλος καταγωγής του τίτλου, και γ) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης προσδίδουν τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα στην επικράτεια του κράτους µέλους καταγωγής του τίτλου.» Συνεπώς σε αντίθεση µε την οδηγία 89/48/ΕΟΚ που δεν είχε εφαρµογή στους πτυχιούχους νοµικών τµηµάτων η οδηγία 2005/36/ΕΚ δια του άρθρου 50 παρ. 3β, στο οποίο ενσωµατώθηκαν οι τροπολογίες 62 και 63, απαγορεύει ρητώς τη µη αναγνώριση τίτλων εκπαίδευσης και συνακόλουθα των 180ECTS ή 240 ECTS που αντιστοιχούν στα έτη σπουδών, σε κατόχους τίτλων που έχουν απονεµηθεί από την Γαλλία κράτος µέλος της Ε.Ε. 7. Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚ ΓΙΑ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ 2005/36/ΕΚ (IP/08/1368, Βρυξέλλες 17 Σεπτεµβρίου 2008) «Η Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει στο ικαστήριο των ΕΚ κατά οκτώ κρατών µελών, και συγκεκριµένα του Βελγίου, της Ιρλανδίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Κύπρου, της Αυστρίας και της Πορτογαλίας, λόγω της µη κοινοποίησης των µέτρων µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να απευθύνει αιτιολογηµένη γνώµη στη ανία για τον ίδιο λόγο. Η οδηγία αυτή είναι το αποτέλεσµα της µεταρρύθµισης του συστήµατος αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων που ανέλαβε η Επιτροπή, προκειµένου να συµβάλει στην ευελιξία των αγορών εργασίας, να οδηγήσει σε αυξηµένη απελευθέρωση της παροχής υπηρεσιών, να ενθαρρύνει τη µεγαλύτερη αυτοµατοποίηση στην αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων καθώς και να εξασφαλίσει την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών. Η οδηγία αυτή ενοποιεί, σε µία και µόνη νοµοθετική πράξη, δεκαπέντε οδηγίες, µεταξύ των οποίων και δώδεκα τοµεακές οδηγίες - που καλύπτουν τα επαγγέλµατα του ιατρού, του υπευθύνου για γενική περίθαλψη νοσοκόµου, του οδοντιάτρου, του κτηνιάτρου, της µαίας, του φαρµακοποιού και του αρχιτέκτονα - και τρεις οδηγίες που θέσπισαν ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων και οι οποίες καλύπτουν την πλειονότητα των λοιπών νοµοθετικά κατοχυρωµένων επαγγελµάτων. Η εν λόγω οδηγία απλοποιεί τη δοµή του συστήµατος αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων και βελτιώνει τη λειτουργία του. Αποσκοπεί εποµένως στη διευκόλυνση της κινητικότητας, στην εσωτερική αγορά, των ατόµων µε επαγγελµατικά προσόντα τα οποία µεταβαίνουν σε άλλο κράτος µέλος µε σκοπό είτε την παροχή υπηρεσιών είτε τη µόνιµη εγκατάστασή τους σε αυτό το άλλο κράτος µέλος. Η προθεσµία για τη µεταφορά της οδηγίας 2005/36/EΚ στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 20 Οκτωβρίου 2007.» Σελίδα 13 από 30

14 8. Ο ΣΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ, ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΩΣ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΣΑΕΙΤΤΕ την 1/10/2008 «Στην Ελλάδα την αποφασιστική αρµοδιότητα της αναγνώρισης του δικαιώµατος ασκήσεως νοµοθετικά ρυθµιζόµενου επαγγέλµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 165/2000 έχει το Συµβούλιο Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ)» «Το Π.. 165/2000 ΕΝ εφαρµόζεται σε όλα τα επαγγέλµατα, αλλά ΜΟΝΟ σ' αυτά που είναι ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Εξαίρεση αποτελούν ορισµένα νοµοθετικά ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα που καλύπτονται από ειδική οδηγία (γιατροί, φαρµακοποιοί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, νοσηλευτές, µαίες, αρχιτέκτονες), ή από την οδηγία 89/48, η οποία όµως έχει ενσωµατωθεί στο Ελληνικό ίκαιο µε άλλες διατάξεις (δικηγόροι) ['Αρθρο 3 του Π.. 165/2000].» Όπως προκύπτει από τα προηγούµενα η «αρµόδια αρχή», κατά την έννοια του άρθρου 3, δ της νέας οδηγίας 2005/36/ΕΚ, για το Ελληνικό Κράτος µέχρι σήµερα ήταν το ΣΑΕΙΤΤΕ. Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 62 της νέας οδηγίας «Οι οδηγίες 77/452/ΕΟΚ, 77/453/ΕΟΚ, 78/686/ΕΟΚ, 78/687/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ, 78/1027/ΕΟΚ, 80/154/ΕΟΚ, 80/155/ΕΟΚ, 85/384/ΕΟΚ, 85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ, 89/48/ΕΟΚ, 92/51/ΕΟΚ, 93/16/ΕΟΚ και 1999/42/ΕΚ παύουν να ισχύουν από τις 20 Οκτωβρίου 2007.» και δίδονται µε ένα ενιαίο κείµενο, δηλαδή, την οδηγία 2005/36/ΕΚ, άρα και η «αρµόδια αρχή» για όλα τα νοµοθετικώς ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα (γιατροί, φαρµακοποιοί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, νοσηλευτές, µαίες, αρχιτέκτονες, δικηγόροι) πρέπει να είναι µια, ένα νέο ΣΑΕΙΤΤΕ. Πληροφορηθήκαµε ότι προωθείται ειδικό Προεδρικό ιάταγµα για την αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων δικηγόρων, σύµφωνα µε την οδηγία 2005/36/ΕΚ οπότε και ο ΣΑ θα πρέπει να οριστεί ως αρµόδια αρχή. Σύµφωνα µε τη σκέψη 12 της πρόσφατης απόφασης του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Τ-449/05 «12 Ο προσφεύγων ικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων είναι ελληνικό νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, σωµατειακής φύσεως. Έχει οριστεί ως αρµόδια αρχή, στο πλαίσιο των οδηγιών 77/249 και 98/5, για την οργάνωση, την πρόσβαση και την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος στην εδαφική περιφέρεια του Νοµού Ιωαννίνων.» ο ΣΙ έχει οριστεί ως αρµόδια αρχή µόνο για τις τοµεακές οδηγίες 77/249 και 98/5 οι οποίες και δεν καταργούνται ούτε ενσωµατώνονται στην 2005/36/ΕΚ και σύµφωνα µε τη σκέψη 79 της ίδιας απόφασης «79 Όσον αφορά το κατά πόσον η οδηγία θίγει ατοµικά τον προσφεύγοντα, αρκεί, εν προκειµένω, να παρατηρηθεί, ως εκ περισσού, ότι οι προσβαλλόµενες διατάξεις τον αφορούν µόνον υπό την ιδιότητά του ως εθνικής αρχής επιφορτισµένης µε την οργάνωση και την πρόσβαση στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος σε ένα τµήµα της ελληνικής επικράτειας και, ως εκ τούτου, ως δυναµένου να οριστεί ως «αρµόδια αρχή» κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο δ, της οδηγίας 2005/36». Σελίδα 14 από 30

15 Άρα σύµφωνα µε το Πρωτοδικείο ο ΣΙ είναι «αρµόδια αρχή» όσον αφορά στις τοµεακές οδηγίες 77/249 και 98/5 και δυνάµενος να οριστεί ως «αρµόδια αρχή» για την νέα οδηγία 2005/36/ΕΚ. Επίσης σύµφωνα µε τη σκέψη 34 (προοίµιο της 2005/36/ΕΚ) «(34) Η διαχείριση των διαφόρων καθεστώτων αναγνώρισης που θεσπίστηκαν από τις τοµεακές οδηγίες και το γενικό σύστηµα, αποδείχθηκε επαχθής και περίπλοκη *. Εποµένως, κρίνεται σκόπιµη η απλούστευση της διαχείρισης και η επικαιροποίηση της παρούσας οδηγίας ώστε να συνυπολογίζεται η επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδος, ιδίως εφόσον οι ελάχιστοι όροι εκπαίδευσης συντονίζονται µε σκοπό την αυτόµατη αναγνώριση των τίτλων * εκπαίδευσης. Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να συγκροτηθεί ενιαία επιτροπή * για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, µε τη διασφάλιση της δέουσας συµµετοχής των εκπροσώπων των επαγγελµατικών οργανώσεων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο επίσης.» ( * οι υπογραµµίσεις δικές µας) Κατόπιν των προπαρατεθέντων σας ερωτούµε κύριε πρόεδρε του ΣΑ εάν θεωρείτε ότι η ενοποιηµένη οδηγία, πρέπει να εφαρµόζεται από µια ενιαία «αρµόδια αρχή» ή η οδηγία δίνει δυνατότητα εξαιρέσεων. Στην περίπτωση που η οδηγία επιβάλει ενιαία «αρµόδια αρχή» συντρέχει λόγος έκδοσης ειδικού Προεδρικού ιατάγµατος για τους δικηγόρους ; Σε κάθε περίπτωση η παρέµβαση σας της 23/9/2008 έγινε υπό την ιδιότητα σας ως προέδρου του ΣΑ, ο οποίος έχει ήδη οριστεί ως «αρµόδια αρχή» για τη νέα οδηγία 2005/36/ΕΚ; Εάν ναι παρακαλούµε να µας αναφέρετε το αντίστοιχο Π.. 9. Ο ΝΟΜΟΣ 3696/2008 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ Ο νόµος 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» ψηφίστηκε στη Βουλή την 1/8/2008 και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ την 25/8/2008 Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στη συνέντευξη της 23/9/08 (πηγή ΑΠΕ) ο συνήγορος του καταναλωτή δήλωσε ότι «Τα Κολλέγια δεν έχουν καν δικαίωµα να διαφηµίζουν ότι συµπράττουν µε αλλοδαπά Πανεπιστήµια [ ]» Και τούτο διότι όπως αναφέρει στην παράγραφο 4 του Τ της 18/9/2008 «η επίκληση αναγνώρισης επαγγελµατικών δικαιωµάτων αποφοίτων Κολλεγίων γίνεται βάσει της οδηγία 36/2005/ΕΚ, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόµα ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη, µε αποτέλεσµα να µην είναι ακόµα γνωστό τι επισήµως πρόκειται να ισχύσει σε επίπεδο αναγνώρισης ακαδηµαϊκών ή επαγγελµατικών προσόντων» Πλην όµως κατά το ΕΚ, παρά το γεγονός ότι η ανωτέρω οδηγία δεν έχει ακόµα ενσωµατωθεί στο Εθνικό µας ίκαιο, µε βάση τις αποφάσεις της 12 ης Ιουνίου 2008, C- 364/07 Βασιλάκης κ.λπ. κατά ήµου Κερκυραίων, σκ. 65, 69 και 4 ης Ιουλίου 2006, C- 212/04 Αδενέλερ κ.λπ. κατά Ελληνικού Οργανισµού Γάλακτος (ΕΛΟΓ), σκέψη 117, 121, Σελίδα 15 από 30

16 αφενός µεν «από τη νοµολογία του ικαστηρίου προκύπτει ότι η υποχρέωση των κρατών µελών να λάβουν, βάσει των άρθρων 10, δεύτερο εδάφιο, ΕΚ και 249, τρίτο εδάφιο, ΕΚ καθώς και της ίδιας της σχετικής οδηγίας, όλα τα αναγκαία µέτρα για την επίτευξη του επιδιωκοµένου από την οδηγία αυτή αποτελέσµατος επιβάλλεται στο σύνολο των εθνικών αρχών, περιλαµβανοµένων, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, των δικαστικών αρχών» αφετέρου δε, «από τη συνδυασµένη εφαρµογή τόσο των άρθρων 10, δεύτερο εδάφιο, ΕΚ και 249, τρίτο εδάφιο, ΕΚ όσο και της ίδιας της σχετικής οδηγίας προκύπτει ότι, κατά την προθεσµία µεταφοράς µιας οδηγίας, τα κράτη µέλη αποδέκτες της οφείλουν να απέχουν από τη θέσπιση διατάξεων ικανών να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την επίτευξη του αποτελέσµατος που επιδιώκει η οδηγία αυτή» Επειδή η συνέντευξη έλαβε χώρα την 23/9/2008 και η παραποµπή της Ελλάδος στο ΕΚ για τη µη ενσωµάτωση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ στο εθνικό της δίκαιο ανακοινώθηκε επισήµως µε την IP/08/1368, την 17/9/2008, γεννάται το ερώτηµα γιατί κατά τον συνήγορο του καταναλωτή «δεν είναι ακόµα γνωστό τι επισήµως πρόκειται να ισχύσει σε επίπεδο αναγνώρισης ακαδηµαϊκών ή επαγγελµατικών προσόντων» ; Επιπροσθέτως, όλοι ανεξαιρέτως οι οµιλητές (πηγή ΑΠΕ, 23/9/08 15:30) στο µόνο που ανεφέρθησαν ήταν ο νόµος 3696/08 τον οποίο θεωρούν ότι συνάδει µε τα άρθρα 43,48 και 49ΣυνθΕΚ, οδηγία 89/48/ΕΟΚ και 2005/36/ΕΚ άρθρα 86 και 87ΣυνθΕΚ. Το γεγονός της παραποµπής ουδόλως ανεφέρθη στη συνέντευξη τύπου µε συνέπεια η αντίστοιχη ενηµέρωση την οποία έλαβε ο Έλληνα πολίτης να δηµιουργεί την αίσθηση ότι «οι διαφηµίσεις των Κολλεγίων αγγίζουν τα όρια του αξιοποίνου και της απάτης», όπως τόνισε µε έµφαση ο Πρόεδρος του νοµικού τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών κύριος Γιαννίδης. Εν κατακλείδι δε «κατέληξαν ότι θα προσφύγουν στις αρµόδιες αρχές όπως τον Γενικό Γραµµατέα Καταναλωτή, Συνήγορο Καταναλωτή, Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, ενώ προγραµµατίζουν να προσφύγουν στα ικαστήρια» (πηγή ΑΠΕ, 23/9/08 15:30) Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρύτανης της Σχολής Νοµικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Paris 13 κύριος Robert Etien και ο Πρόεδρος του IdEF, κύριος Εµµανουήλ Αµαργιανάκης, εξέδωσαν το ακόλουθο δελτίο τύπου «Στο πλαίσιο της επίσκεψης στην Ελλάδα για την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους στην Αθήνα, ο Πρύτανης της Σχολής Νοµικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Paris 13 κύριος Robert Etien και ο Πρόεδρος του IdEF, κύριος Εµµανουήλ Αµαργιανάκης, ανακοινώσαν τα ακόλουθα: Χαίρονται για την άριστη ποιότητα των σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ των δύο συνεργαζόµενων φορέων εδώ και περισσότερα από 14 χρόνια. Με τη σύµβαση Ν , της 20/02/2001, που επικυρώθηκε από τη σύµβαση Ν , της 21/11/2007 το πανεπιστήµιο Paris 13 τοποθέτησε στην Ελλάδα µία εκπαίδευση που οδηγεί στην απόκτηση των Εθνικών Γαλλικών Πτυχίων Licence και Master στις Νοµικές Επιστήµες. Μία νέα σύµβαση, που υπεγράφη στις 12/11/2007 µεταξύ του CAVEJ του Πανεπιστηµίου Paris 1 Panthéon-Sorbonne και του Πανεπιστηµίου Paris 13 σε συνεργασία µε το IdEF, Σελίδα 16 από 30

17 ήρθε να αναπτύξει περαιτέρω την ανωτέρω εκπαίδευση παρέχοντας την επιπλέον επιλογή της παρακολούθησης Νοµικών Επιστηµών µε τη µέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα Εθνικά Γαλλικά Πτυχία επιτρέπουν στους πτυχιούχους να έχουν πρόσβαση στην άσκηση σε Γαλλικά ικηγορικά Γραφεία, διάρκειας 18 µηνών, προκειµένου να γίνουν Avocat (γάλλοι δικηγόροι) αφού επιτύχουν στις εξετάσεις του IEJ. Βάσει της οδηγίας 98/5/ΕΚ οι Avocat µπορούν να εγκατασταθούν σε όλα τα κράτη µέλη της Ε.Ε. και να εγγραφούν στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους αυτοµάτως. Οι φοιτητές που παρακολουθούν τις σπουδές τους στην Ελλάδα έχουν την ίδια φοιτητική ιδιότητα µε τους γάλλους φοιτητές. Παρακολουθούν το ίδιο πρόγραµµα σπουδών και αποκτούν τα ίδια πτυχία που τους απονέµονται από το Γαλλικό Πανεπιστήµιο. Οι διαφηµιστικές καταχωρήσεις που δηµοσιεύτηκαν µέχρι σήµερα είναι σύννοµες µε τα άρθρα των συµβάσεων που διέπουν τις σχέσεις µεταξύ του Πανεπιστηµίου Paris 13 και του IdEF, σύννοµες µε τις οδηγίες 2005/36/ΕΚ και 98/5/ΕΚ, τις αποφάσεις C-168/98 και C- 506/04 του ΕΚ και δεν εµπεριέχουν σε καµία περίπτωση παραπλάνηση. Καλούµε τους υποψήφιους φοιτητές και τους γονείς τους να ενηµερωθούν για τις δυνατότητες Σπουδών Νοµικής που τους παρέχει το Γαλλικό Πανεπιστήµιο στην Ελλάδα, καθώς και τα δικαιώµατα που έχουν ως Ευρωπαίοι πολίτες όπως αυτά απορρέουν από τις ως άνω οδηγίες. Τα προγράµµατα υποτροφιών του IdEF και του Πανεπιστηµίου Paris 13 είναι δηµοσιευµένα στις ιστοσελίδες : και εδοµένου ότι ο Έλληνας πολίτης δεν αµφισβητεί τις δηλώσεις του πρόεδρου του ΣΑ, του πρόεδρου και του αντιπροέδρου του νοµικού τµήµατος του πανεπιστηµίου Αθηνών, ως και του συνηγόρου του καταναλωτή, απεκόµισε την βεβαιότητα ότι οι διαφηµίσεις για νοµικές σπουδές στα γαλλικά πανεπιστήµια µε τα οποία έχει σύµβαση το IdEF «αγγίζουν τα όρια του αξιοποίνου και της απάτης» και ότι σύντοµα οι υπεύθυνοι θα αντιµετωπίσουν την δικαιοσύνη. Κατόπιν τούτου σας καλούµε κύριε Πρόεδρε του ΣΑ να ανασκευάσετε µε νέο δελτίο τύπου τις ανακοινώσεις της 23/9/2008, αποσαφηνίζοντας ότι δεν αφορούν το IdEF το οποίο συµπράττει µε τα ηµόσια Γαλλικά Πανεπιστήµια Paris 13 και Paris 1 Panthéon- Sorbonne. Σελίδα 17 από 30

18 Μέρος Β : ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ ΩΣ ΠΑΡΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ Η ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΜΣ ΤΩΝ ΤΕΙ ΤΑ Ι ΑΚΤΡΑ Υπενθυµίζουµε τι έπραξε το ΥΠΕΠΘ το 2002 σε σχέση µε την θεσµοθέτηση προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) των ΤΕΙ, τα οποία δεν εδικαιούτο να τα διοργανώσουν αυτόνοµα, δηµιουργώντας συµπράξεις οι οποίες έχουν ακριβώς την ίδια δοµή µε τις συµβάσεις τις οποίες συνάπτουν τα αναγνωρισµένα ΕΕΣ µε τα γαλλικά και τα αγγλικά ΑΕΙ. Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση, την οποία υπογράφει ο τότε Υπουργός Κ. Π. Ευθυµίου, τα ΤΕΙ θεωρούνται ως Α-ΤΕΙ και θεσµοθετείται η αναγνώριση των προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.). «Αριθ /Ε5/ [ ] 1. Τµήµατα των ΤΕΙ µπορούν να συµπράττουν στη λειτουργία Προγραµµάτων Mεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), την ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των οποίων έχουν οµοταγή Πανεπιστήµια του εξωτερικού αναγνωρισµένα από το ΙΚΑΤΣΑ [ ] 6. Οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται από Π.Μ.Σ., τα οποία εκτελούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αναγνωρίζονται και ισοτιµώνται από το ΙΚΑΤΣΑ µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις όπως οι τίτλοι µεταπτυχιακών σπουδών των Προγραµµάτων του Πανεπιστηµίου του εξωτερικού τα οποία πραγµατοποιούνται εξ ολοκλήρου στην έδρα του και χωρίς τη σύµπραξη του ελληνικού ΤΕΙ.» Μετά την υπουργική απόφαση, το.σ. του ΙΚΑΤΣΑ αποφασίζει «Απόφαση.Σ Αποφασίζεται να αναγνωρίζονται οι µεταπτυχιακοί τίτλοι που χορηγούνται µετά από παρακολούθηση προγραµµάτων συνεργασίας κάποιου Ελληνικού ΑΤΕΙ µε Πανεπιστήµιο της αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι το αλλοδαπό ίδρυµα θα έχει κριθεί ως οµοταγές από τα αρµόδια όργανα του Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και ο αιτών θα προσκοµίζει το ΦΕΚ της έγκρισης του συγκεκριµένου προγράµµατος.» Όταν ο πρώην Υπουργός Κ. Ευθυµίου απεφάσιζε ότι τα ΠΜΣ των ΤΕΙ θα αναγνωρίζονται ακριβώς ως να επραγµατοποιούντο στην έδρα του αλλοδαπού Πανεπιστηµίου χωρίς την σύµπραξη του ελληνικού ΤΕΙ, δηµιουργούσε στην πραγµατικότητα δοµή κρατικού ΕΕΣ του οποίου τη λειτουργία νοµιµοποιούσε µε την υπουργική απόφαση. Έτσι συνεστήθησαν και λειτουργούν µέχρι σήµερα µεταξύ άλλων και οι ακόλουθες συµπράξεις: (πηγή: ιστοσελίδα του ΤΕΙ Πειραιά) Σελίδα 18 από 30

19 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΣ Π.Π.Σ. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Π.Μ.Σ. «ιαχείριση Ποιότητας (Quality Management)» Φ.Ε.Κ. 738/Β'/ εξάµηνα ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ PAISLEY Αλαφοδήµος Κωνσταντίνος Καθηγητής Τµήµατος Αυτοµατισµού Α120β & Μεθώνης 8-10, Αθήνα Π.Μ.Σ. «ίκτυα και Επικοινωνίες εδοµένων (Networking and Data Communications)» Φ.Ε.Κ. 738/Β'/ εξάµηνα ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ KINGSTON Τσιτοµενέας Στέφανος Αν. Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρονικής Α120β Π.Μ.Σ. «ιαχείριση και ιοίκηση Κατασκευών (Management in Construction)» Φ.Ε.Κ. 738/Β'/ εξάµηνα ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ KINGSTON Μεταξάς Γιώργος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών οµικών Έργων Γ033 Π.Μ.Σ.«Πληροφορική Τεχνολογία (Information Technology)» Φ.Ε.Κ. 738/Β'/ εξάµηνα ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ PAISLEY Τσελές ηµήτριος Καθηγητής Τµήµατος Αυτοµατισµού Β132 Π.Μ.Σ. «Προηγµένα Βιοµηχανικά Συστήµατα Παραγωγής (Advanced Industrial & Manufacturing Systems)» Φ.Ε.Κ. 738/Β'/ εξάµηνα ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ KINGSTON Στεργίου Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής Τµήµατος Μηχανολογίας Γ031 Π.Μ.Σ. «ιεθνές Μάρκετινγκ (International Marketing)» Φ.Ε.Κ. 738/Β'/ εξάµηνα ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAISLEY Κυριαζόπουλος Παναγιώτης Καθηγητής Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Π.Μ.Σ. «Ηλεκτρονικό Εµπόριο (Electronic Commerce)» Φ.Ε.Κ. 738/Β'/ εξάµηνα ΓΕΝ. ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ KINGSTON Κικίλιας Παναγιώτης Καθηγητής Γενικού Τµήµατος Μαθηµατικών Α013 Π.Μ.Σ. M.B.A. «ιοίκηση Επιχειρήσεων (Business Administration)» Φ.Ε.Κ. 738/Β'/ εξάµηνα ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ University of Kentucky Κάντζος Κωνσταντίνος Καθηγητής Τµήµατος Λογιστικής ΠΜΣ «Master of Science στη ιαχείριση Εργων» (M.S. in Project Management) Φ.Ε.Κ. 924/Β'/ έτη ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ CITY UNIVERSITY OF WASHINGTON STATE U.S.A. Μιχαήλ Κοντέσης Καθηγητής Γενικού Τµήµατος Μαθηµατικών B131 Π.Μ.Σ «Master of Science in Energy» Φ.Ε.Κ. 1049/Β'/ έτη ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ HERIOT - WATT Ιωάννης Καλδέλης Αν. Καθηγητής Τµήµατος Μηχανολογίας Όλα τα ως άνω ΠΜΣ έχουν δίδακτρα, τα οποία καταβάλουν οι φοιτητές ή οι οικογένειες τους, γλώσσα διδασκαλίας κατά κανόνα αγγλική και τα πτυχία απονέµουν στους επιτυχώς αποφοιτήσαντες τα Πανεπιστήµια του Εξωτερικού, Ευρώπης ή Αµερικής. Τα δίδακτρα εισπράττει το πανεπιστήµιο της αλλοδαπής, ένα µέρος επιστρέφει στον Ειδικό Λογαριασµό των ΤΕΙ (ΕΛΚΕ) ο οποίος υλοποιεί το πρόγραµµα για να πληρωθούν οι αµοιβές του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του ΤΕΙ, το δε ΤΕΙ συµπράττει. Σε αυτή τη σύµπραξη δεν είναι φανερό πιο είναι το ΝΠ το οποίο συµµετέχει στη σύµπραξη. Το ΤΕΙ που συµπράττει ή ο ειδικός λογαριασµός που υλοποιεί το ΠΜΣ; Κατόπιν των προπαρατεθέντων, και δεδοµένου ότι η παρέµβαση σας ήταν τρισυπόστατη, επαγγελµατική ( ΣΑ), επιστηµονική (Νοµική Σχολή), νοµιµότητα διαφήµισης (Συνήγορος του καταναλωτή), σας καλούµε να απαντήστε εάν η υπουργική βεβαίωση «οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται από Π.Μ.Σ., τα οποία εκτελούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αναγνωρίζονται και ισοτιµώνται από το ΙΚΑΤΣΑ µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις όπως οι τίτλοι µεταπτυχιακών σπουδών των Προγραµµάτων του Πανεπιστηµίου του εξωτερικού τα Σελίδα 19 από 30

20 οποία πραγµατοποιούνται εξ ολοκλήρου στην έδρα του και χωρίς τη σύµπραξη του ελληνικού ΤΕΙ.» είναι αληθής η ψευδής κατά νόµο και στην περίπτωση που δεν είναι σύννοµη, άρα δεν είναι σύννοµη και η απόφαση του ΙΚΑΣΤΑ, να εξετάσετε εάν τίθεται θέµα ακυρότητας όλων των πράξεων αναγνώρισης µεταπτυχιακών τίτλων που ανεγνωρίσθησαν κατ εφαρµογήν της ως άνω υπουργικής απόφασης. Επίσης καλούµε τον Συνήγορο του καταναλωτή να γνωµοδοτήσει εάν δικαιούνται τα ΤΕΙ να κάνουν διαφηµίσεις στον τύπο για τα µεταπτυχιακά τους χωρίς να αναφέρουν ότι στο συγκεκριµένο ΠΜΣ καταβάλλονται δίδακτρα (βλ. ένθετο Εκπαίδευση 2008, Ελευθεροτυπία 21/6/2008). 2. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ Ι ΑΚΤΡΩΝ Ο νέος νόµος για τα µεταπτυχιακά ν.3685/2008 της 16/7/08 καθιερώνει δίδακτρα σε όλα τα µεταπτυχιακά των ελληνικών ΑΕΙ-ΤΕΙ εντάσσοντας τα στην κατηγορία παρόχων master επ αµοιβή, γεγονός το οποίο ουδόλως ανεφέρθη στη συνέντευξη τύπου. Συγχρόνως ο ίδιος νόµος καθορίζει στο άρθρο 1, παρ. 3, ότι «Π.Μ.Σ. οργανώνονται µόνο σε Τµήµατα, στα οποία παρέχονται προπτυχιακές σπουδές, και αναφέρονται στις ίδιες ή σε συναφείς ειδικότητες µε τα γνωστικά αντικείµενα του οικείου Τµήµατος.» Και ενώ αυτό καθορίζει ρητά ο νόµος, το ΙΠΑΕ ( ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος) µε ολοσέλιδες καταχωρίσεις (βλέπε ΒΗΜΑ, Σάββατο 6/9/08) στον τύπο ανακοινώνει την λειτουργία τριών µεταπτυχιακών Executive MBA, MSc in Management, MSc in Banking & Finance µε γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική, χωρίς να παρέχει προπτυχιακές σπουδές στις ίδιες ή σε συναφείς ειδικότητες παραβιάζοντας το νόµο, χωρίς ουδείς να ενοχλείται. (Εκτός αν έχει περάσει τροπολογία η οποία δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη µας.) Επιπροσθέτως δεν αναφέρεται πουθενά στην καταχώρηση, στο κάτω µέρος τις οποίας δεσπόζουν τα λογότυπα του ΥΠΕΠΘ, της ΕΕ, κ.α., ότι αυτά παρέχονται µε δίδακτρα της τάξεως των , δηµιουργώντας την ψευδή εντύπωση ότι τα µεταπτυχιακά παρέχονται δωρεάν. Επειδή η ενέργεια αυτή γίνεται κατά παράβαση του νόµου 3685/2008 θα έπρεπε να σχολιαστεί από τον συνήγορο του καταναλωτή. Ουδεµία µνεία επίσης έγινε για τις ολοσέλιδες καταχωρίσεις των ΠΜΣ των Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ, στις οποίες δεν σηµειώνεται, για να ενηµερωθεί ο Έλληνας πολίτης, εάν καταβάλλονται ή όχι δίδακτρα (βλ. ένθετο Εκπαίδευση 2008, Ελευθεροτυπία 21/6/2008, Citypress σελ.21 25/9/2008) Επειδή ο κύριος Γιαννίδης ανέφερε ότι «οι διαφηµίσεις των Κολλεγίων αγγίζουν τα όρια του αξιοποίνου και της απάτης» διότι δεν εφαρµόζουν τον νέο νόµο περί Κολλεγίων, θα θέλαµε να θέσουµε υπόψη του τα ακόλουθα : Σελίδα 20 από 30

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ IdEF 6/8/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ IdEF 6/8/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ IdEF 6/8/12 ΠΛΗΡΗΣ ΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16Σ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ Η ΒΟΥΛΗ ΨΗΦΙΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑ ΤΡΙΕΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΤΥΧΙΑ ΤΡΙΕΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ IdEF & ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΩΝ EUROUNIVERSITIES idef@orionidef.gr www.idef.gr ΠΤΥΧΙΑ ΤΡΙΕΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ύο διαφορετικές δηλώσεις, η µια

Διαβάστε περισσότερα

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών».

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών». 25/08/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε ιατρούς των οποίων τα πτυχία χορηγήθηκαν στα δέκα νέα κράτη-µέλη της Ε.Ε.» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 31.5.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0082/2003, του Πέτρου-Κωνσταντίνου Ευαγγελάτου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση διπλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/4/2014 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ : ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/4/2014 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ : ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/4/2014 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ : ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4254 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0672/2004, της Ευφροσύνης Γεωργουλέα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στην Ελλάδα προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Βασικές Έννοιες- Ορισμοί Ίδρυση ΔΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ. 80, 1/4/2005) Ομοταγές

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΕΚΘΕΣΗ Θέµα: Αναγνώριση αλλοδαπών µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί κατόπιν σύµπραξης ηµεδαπών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε αλλοδαπά εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου 56/ 6-12-2010 Αθήνα 6-12-2010 ΑΠΌ: Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τ.Θ. 51807- Τ.Κ. 14502 ΠΡΟΣ:1) κ. Ιωάννη Ραγκούση Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γόρδιος εσµός των επαγγελµατικών δικαιωµάτων

Ο Γόρδιος εσµός των επαγγελµατικών δικαιωµάτων ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ Πρόεδρος του IdEF που συµπράττει µε τα ηµόσια Γαλλικά Πανεπιστήµια της ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ (Paris 13 και Paris 1 Panthéon-Sorbonne-Cavej), idef@orionidef.gr www.idef.gr Ο Γόρδιος εσµός των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κτίριο Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης - Κιµµέρια 67100 - Ξάνθη HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΥΡΙΑ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΙΟ ΝΟΜΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ; ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 17563.09.1 Χειριστής: Αναστασία Ματανά

11 Νοεµβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 17563.09.1 Χειριστής: Αναστασία Ματανά 11 Νοεµβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 17563.09.1 Χειριστής: Αναστασία Ματανά Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Γραφείο Υπουργού Κ. Άννας ιαµαντοπούλου Α. Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Θέµα: Μη

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS Παράρτηµα V.10.i ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Ν.3094/2003, ΑΡΘΡΟ 4 6) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Ν.3094/2003, ΑΡΘΡΟ 4 6) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Ν.3094/2003, ΑΡΘΡΟ 4 6) Αθήνα, 6.11.2008 Αριθμός Πρωτ/λου: 3566.08.2.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Συντάκτης: Την παρούσα έκθεση έρευνας συνέταξε

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 14976/2008) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Επιστηµονικός-Επαγγελµατικός Φορέας των Ψυχολόγων (ν.991/79, 2646/98, 2005/36/ EK) Έτος Ιδρύσεως 1963 Μέλος E.F.P.A Λεωφόρος Βασιλίσσης Αµαλίας 42 Αθήνα 16-07-2014 10558 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: -Απουσία αρµόδιου φορέα στην Ελλάδα για την αναγνώριση της ισοτιµίας τίτλων σπουδών ανωτέρων σχολών εξωτερικού προς τίτλους σπουδών ανωτέρων σχολών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη 26-10-2015 Αριθμ. Πρωτ. 614 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς Το Γραφείο µεταπτυχιακών σπουδών

Αλεξανδρούπολη 26-10-2015 Αριθμ. Πρωτ. 614 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς Το Γραφείο µεταπτυχιακών σπουδών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλµ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R E P

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικός Τίτλος. Ερµηνεία. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµος του 2011. 2. Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 3 η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ) του ήµου Αθηναίων Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1069/2008, της S. B., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση των εκπαιδευτικών και τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. µεταξύ. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα. και. του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. µεταξύ. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα. και. του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ µεταξύ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Ελλάδα και του Πανεπιστηµίου Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάµεσα στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ Εκπροσωπούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ασκούμενοι δικηγόροι και ελεύθερη κυκλοφορία: Σχόλιο με αφορμή τις ΣτΕ Ολ. 2770-2771/2011, Σχόλιο της Βασιλικής Κόκοτα, Υπ.

Ασκούμενοι δικηγόροι και ελεύθερη κυκλοφορία: Σχόλιο με αφορμή τις ΣτΕ Ολ. 2770-2771/2011, Σχόλιο της Βασιλικής Κόκοτα, Υπ. Ασκούμενοι δικηγόροι και ελεύθερη κυκλοφορία: Σχόλιο με αφορμή τις ΣτΕ Ολ. 2770-2771/2011, Σχόλιο της Βασιλικής Κόκοτα, Υπ. Διδάκτορα Στις σχολιαζόμενες αποφάσεις της Ολομέλειας η υποχρέωση πραγματοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εισαγωγή Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΜΕ NEW YORK COLLEGE» με έδρα την Αθήνα Αμαλίας 38, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, (εφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Εθν. Μακαρίου Ταχ. Κώδικας : 22100 Πληροφορίες: Β. ΤΖΑΒΕΛΛΑ Τηλέφωνο/fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» «PETROLEUM OIL AND GAS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 επιχειρείται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη, 27/6/2014 ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 24571 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη Τ.Κ.: 164 52 Πληρ.: Ε. Γεροντή Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα