Προς : Το Σ του ΣΑ και τον Πρόεδρο του κύριο ηµήτριο ΠΑΞΙΝΟ Ακαδηµίας 60, Αθήνα 10679

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς : Το Σ του ΣΑ και τον Πρόεδρο του κύριο ηµήτριο ΠΑΞΙΝΟ Ακαδηµίας 60, Αθήνα 10679"

Transcript

1 Αθήνα 3/10/2008 Προς : Το Σ του ΣΑ και τον Πρόεδρο του κύριο ηµήτριο ΠΑΞΙΝΟ Ακαδηµίας 60, Αθήνα Τον Πρόεδρο του Νοµικού Τµήµατος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών κύριο Ιωάννη ΓΙΑΝΝΙ Η και τον αντιπρόεδρο κύριο Θεόδωρο ΦΟΡΤΣΑΚΗ Ακαδηµίας 45, Αθήνα Τον Συνήγορο του Καταναλωτή κύριο Ευάγγελο ΖΕΡΒΕΑ Λ.Αλεξάνδρας 144, Αθήνα ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Εµµανουήλ Αµαργιανάκη προέδρου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας µε επωνυµία «Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Γαλλόφωνες Σπουδές» και διακριτικό τίτλο «Institution des Etudes Francophones (IdEF)», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λ. Ριανκούρ αρ. 59, τηλ , Αξιότιµοι κύριοι, έχω την τιµή να σας παραθέσω, µε την παρούσα επιστολή, τα ακόλουθα: Μέρος Α : ΓΕΝΙΚΑ 1. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Με διάταξη του το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απέρριψε την προσφυγή όλων των ικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος και της Ελληνικής ηµοκρατίας κατά της νέας οδηγίας 2005/36/ΕΚ (Τ-449/05 της 16/02/2007) Σύµφωνα µε τη σκέψη 85 «Ο προσφεύγων θα µπορούσε, συνεπώς, εφόσον δεν έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την ακύρωση των προσβαλλοµένων διατάξεων, να αµφισβητήσει τα µέτρα που λαµβάνονται για την εφαρµογή της οδηγίας 2005/36 και τα οποία τον θίγουν, στο πλαίσιο δε αυτό διατηρεί τη δυνατότητα να επικαλεστεί το παράνοµο των διατάξεων αυτών ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, τα οποία αποφαίνονται τηρουµένου του άρθρου 234 ΕΚ» Σελίδα 1 από 30

2 Επειδή επί της αποφάσεως δεν κατετέθη αναίρεση στο ΕΚ, σηµαίνει ότι καλούνται όλοι οι προσφεύγοντες ικηγορικοί Σύλλογοι αλλά και η προσφεύγουσα Ελληνική ηµοκρατία να εφαρµόσουν την οδηγία 2005/36/ΕΚ, άρα και την παράγραφο 3β του άρθρου 50, και στη συνέχεια να αµφισβητήσουν, ενδεχοµένως, ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, τα εθνικά µέτρα εφαρµογής της. Ερώτηµα : Εφήρµοσε ο ΣΑ την ως άνω διάταξη του πρωτοδικείου από την 21 η Οκτωβρίου 2007 ως όφειλε ή όχι; Στην περίπτωση που την εφαρµόζει γιατί στην συνέντευξη Τύπου της 23 ης Σεπτεµβρίου 2008 ουδείς των οµιλητών δεν ανεφέρθη στο άρθρο 50 της οδηγίας το οποίο προβλέπει την αναγνώριση τίτλων ήδη υφισταµένων συµπράξεων Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών µε αναγνωρισµένα οµοταγή Πανεπιστήµια της Ε.Ε. ; 2. ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύµφωνα µε την εισήγηση της κυρίας Χριστίνας Τσαγκλή, ικηγόρου/συµβούλου του ΣΑ, στην Ολοµέλεια των Προέδρων των ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κατά τη συνεδρίαση της 20-22/4/2007 (Το Βήµα του ικηγόρου, Μάιος 2007) διατυπώθηκαν τα ακόλουθα : «Σε σχέση µε το ακανθώδες ζήτηµα της άρνησης εγγραφής στα µητρώα των οικείων συλλόγων πτυχιούχων νοµικής αλλοδαπών Πανεπιστηµίων που συνεργάζονται µε Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών στην Ελλάδα, πρέπει να σηµειωθεί ότι ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε την δεύτερη προειδοποιητική επιστολή, σύµφωνα µε την οποία κρίνεται ότι, τόσο η άρνηση εγγραφής ως ασκουµένων (περίπτωση πτυχιούχων Πανεπιστηµίων τύπου Lille, κ.λπ.), όσο και η άρνηση συµµετοχής στις εξετάσεις για τη λήψη της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος στους πτυχιούχους αλλοδαπών πανεπιστηµίων που δεν διαθέτουν ακαδηµαϊκή αναγνώριση των πτυχίων τους [περίπτωση πτυχιούχων υπολοίπων (πλην Lille κ.λπ), Πανεπιστηµίων], αντιβαίνει στα άρθρα 39 και 43 της συνθήκης ΕΚ, όπως ερµηνεύθηκαν µε την απόφαση Morgenbesser. Η ως άνω απόφαση έκρινε ότι οι οικείοι ικηγορικοί Σύλλογοι του κράτους υποδοχής δεν δύναται να αρνούνται την εγγραφή στα µητρώα ασκουµένων στον κάτοχο πτυχίου νοµικής άλλου κράτους µέλους µε την αιτιολογία της µη ακαδηµαϊκής του αναγνώρισης, αλλά οφείλουν να προβαίνουν σε συνολική αξιολόγηση της εκπαίδευσης, ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής, την οποία επικαλείται ο ενδιαφερόµενος, ελέγχοντας τις γνώσεις που πιστοποιούνται µε το πτυχίο, τα εκεί κτηθέντα προσόντα και την επαγγελµατική πείρα που ο υποψήφιος έχει αποκτήσει στο κράτος καταγωγής και υποδοχής. Η ανωτέρω απόφαση, όπως µάλιστα ερµηνεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ουσιαστικά µεταθέτει το βάρος αξιολόγησης-αποτίµησης του πτυχιούχου αλλοδαπής νοµικής σχολής στους οικείους Συλλόγους, απεµπλέκοντας πλήρως την ακαδηµαϊκή από την επαγγελµατική αναγνώριση. Σελίδα 2 από 30

3 Σηµειωτέον ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται µετά κατηγορηµατικότητας το επιχείρηµα ότι η απόφαση Morgenbesser δεν εφαρµόζεται στους Έλληνες υποψήφιους ασκούµενους, λόγω της µη προβλεπόµενης από το νόµο υποχρεωτικής αµοιβής τους για τις υπηρεσίες τους, κρίνοντας ότι και οι ασκούµενοι δικηγόροι έχουν αναγνωρισθεί ως εργαζόµενοι, ανεξαρτήτως του, τυχόν, χαµηλού επιπέδου αµοιβής τους. Στην απάντηση επί της δεύτερης προειδοποιητικής επιστολής ο ΣΑ υπεραµύνθηκε του εφαρµοζοµένου συστήµατος, επισηµαίνοντας, µεταξύ άλλων, τις διαφορές µεταξύ των πραγµατικών περιστατικών της υπόθεσης Morgenbesser και της εθνικής διοικητικής πρακτικής. Εν προκειµένω, τονίσθηκε ότι σε αντίθεση µε τα πραγµατικά περιστατικά της υπόθεσης Morgenbesser, που είχε παραπεµφθεί από τον ικηγορικό Σύλλογο Γένοβας για διετή φοίτηση στο Πανεπιστήµιο που περιελάµβανε επιτυχή εξέταση σε 13 µαθήµατα και υποβολή διπλωµατικής εργασίας, ο ΣΑ, όπως και άλλοι Σύλλογοι, παραπέµπουν τον πτυχιούχο σε έναν αυτοτελή και καθ' ύλην αρµόδιο φορέα ( ΟΑΤΑΠ), που δεν είναι Πανεπιστήµιο, προκειµένου να εκτιµηθεί η κατάρτισή του αποκλειστικά και µόνο στα αντικείµενα του δικαίου που αποδεδειγµένα είναι διαφορετικά στην εθνική έννοµη τάξη (στην πράξη, ο πτυχιούχος υποβάλλεται σε εξέταση επί 4 µαθηµάτων: Αστικό ίκαιο, Ποινικό ίκαιο, Πολ. ικονοµία, Συνταγµατικό ίκαιο). Τούτο έχει επιλεγεί ως πρακτική, δεδοµένου ότι ο ανωτέρω φορέας έχει µεγαλύτερη εξειδίκευση και υποδοµές προς περαίωση της ως άνω διαδικασίας. Περαιτέρω, επισηµάνθηκε ότι οι ικηγορικοί Σύλλογοι δεν απαιτούν την καθ' εαυτή ακαδηµαϊκή αναγνώριση του πτυχίου, αλλά παραπέµπουν στον ΟΑΤΑΠ ως µηχανισµό ελέγχου ορισµένων εκ των δεξιοτήτων των υποψηφίων, τις δε υπόλοιπες ελέγχουν οι ίδιοι µέσω της διαδικασίας για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος. Η πρακτική αυτή, που δεν απαιτεί φοίτηση ή παρακολούθηση µαθηµάτων σε πανεπιστήµιο, εξετάσεις σε µεγάλο αριθµό µαθηµάτων, υποβολή εργασίας κ.λπ., κείται, όπως επισηµάναµε, εντός του γράµµατος και του πνεύµατος του κοινοτικού δικαίου και βεβαίως της απόφασης Morgenbesser. Στο σηµείο αυτό, αξίζει να επισηµανθεί ότι µε τις απόψεις µας αυτές ευθυγραµµίζονται πλήρως τα συναρµόδια Υπουργεία Παιδείας, ικαιοσύνης και Εξωτερικών που δεν επιθυµούν. καµία αλλαγή του συστήµατος και υπαναχώρηση σε σχέση µε τον ακαδηµαϊκό έλεγχο από τον ΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση δε παραποµπής µας για την υπόθεση, η Ελληνική ηµοκρατία φέρεται αποφασισµένη να υπεραµυνθεί σθεναρώς της νοµιµότητας των διατάξεων του Κώδικα περί ικηγόρων και της ακολουθητέας πρακτικής. Οι αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες εκτιµούν ότι ακόµα και σε περίπτωση παραποµπής, ή και καταδίκης της Ελλάδας για την εν λόγω υπόθεση, ο σκόπελος δύναται να παρακαµφθεί χωρίς νοµοθετική παραχώρηση µέσω του «επαγγελµατικού» ελέγχου του αλλοδαπού πτυχίου που θα διενεργούν οι οικείοι ικηγορικοί Σύλλογοι. Στην πράξη, το Υπ. Εξωτερικών έχει προτείνει, αντί της αυτόµατης παραποµπής στον ΟΑΤΑΠ, να λαµβάνει χώρα σε κάθε περίπτωση αξιολόγηση του πτυχίου από τον οικείο ικηγορικό Σύλλογο και εφ όσον προκύπτει από τη συγκριτική εξέταση µερική µόνο αντιστοιχία γνώσεων και προσόντων ή εκπαίδευση σε τοµείς ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από το δίπλωµα στο κράτος µέλος υποδοχής κ.λπ., να παραπέµπεται Σελίδα 3 από 30

4 ο υποψήφιος µε αιτιολογηµένη απόφαση, υποκείµενη σε ένδικα µέσα, σε εξετάσεις, προκειµένου α διαγνωσθούν τα επαγγελµατικά - ακαδηµαϊκά του προσόντα» 3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ Σύµφωνα µε τη απόφαση του Σ του ΣΑ της 4/7/2006, «Ο έµµισθος συνεργάτης δικηγόρος που παρέχει τις υπηρεσίες του σε άλλο δικηγόρο οφείλει να αµείβεται σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στον ν. 1093/80 για τους έµµισθους δικηγόρους του ηµοσίου. Σε κάθε περίπτωση ακόµα και αν η παροχή των υπηρεσιών δεν πραγµατοποιείται κατά πλήρη απασχόληση η αµοιβή του συνεργάτη δικηγόρου δεν δύναται να είναι κατώτερη από το 75% της αµοιβής που προβλέπεται στον ν. 1093/80 και η οποία ανέρχεται σήµερα στο ποσό των 850 για το δικηγόρο παρά Πρωτοδίκαις (χωρίς οικογενειακά βάρη και τίτλους µεταπτυχιακών σπουδών) και για το δικηγόρο παρ' Εφέταις. Για τους ασκούµενους δικηγόρους που εργάζονται σε δικηγορικά γραφεία, το ποσό αµοιβής δεν µπορεί να είναι κατώτερο των 600.» και τη σχετική απόφαση του ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης της 8/11/2007, οι ασκούµενοι δικηγόροι που εργάζονται σε δικηγορικά γραφεία αµείβονται, «το δε ποσό αµοιβής δεν µπορεί να είναι κατώτερο των 600» κατά τον ΣΑ. Επειδή σύµφωνα µε την επιτροπή στη C-281/06 της 18/12/2007 σκ. 25 «[ ]η καταβολή χρηµατικού ποσού δεν παύει να θεωρείται «αµοιβή» απλώς και µόνο διότι δεν καθιστά δυνατή την πραγµατοποίηση κέρδους. Για τη στοιχειοθέτηση οικονοµικής δραστηριότητας, το άρθρο 50 ΕΚ απαιτεί µόνον την καταβολή αµοιβής και όχι την ύπαρξη κέρδους.» Και σύµφωνα µε το ΕΚ «32 Όπως επισήµανε ο γενικός εισαγγελέας µε το σηµείο 12 των προτάσεών του, ο αποφασιστικός παράγων βάσει του οποίου µια δραστηριότητα εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων της Συνθήκης περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είναι οικονοµικού χαρακτήρα, δηλαδή η δραστηριότητα δεν πρέπει να ασκείται χωρίς αντιπαροχή. 33 Αντιστρόφως, αντίθετα προς όσα κρίνει προφανώς το αιτούν δικαστήριο, δεν απαιτείται συναφώς η επιδίωξη του παρέχοντος υπηρεσίες να αποκοµίζει κέρδος [ ] 34 Εποµένως, η υπόθεση της κύριας δίκης καθώς και το άρθρο 3, σηµείο 26, του EStG αφορούν υπηρεσίες παρασχεθείσες έναντι «αµοιβής». Το χρηµατικό ποσό που έλαβε από το πανεπιστήµιο ο H.-D. Jundt για τη διδασκαλία, ακόµη κι αν υποτεθεί ότι επρόκειτο για δραστηριότητα σχεδόν τιµητικού χαρακτήρα, αποτελεί αµοιβή κατά το άρθρο 50 ΕΚ, δηλαδή αντιπαροχή για την παρασχεθείσα υπηρεσία.» Συνεπώς δικαίως «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται µετά κατηγορηµατικότητας το επιχείρηµα ότι η απόφαση Morgenbesser δεν εφαρµόζεται στους Έλληνες υποψήφιους ασκούµενους, λόγω της µη προβλεπόµενης από το νόµο υποχρεωτικής αµοιβής τους για τις υπηρεσίες τους, κρίνοντας ότι και οι ασκούµενοι δικηγόροι έχουν αναγνωρισθεί ως εργαζόµενοι, ανεξαρτήτως του, τυχόν, χαµηλού Σελίδα 4 από 30

5 επιπέδου αµοιβής τους.». Και εν πάση περιπτώσει, οι αποφάσεις των ικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Θεσσαλονίκης δεν επαληθεύουν τους ισχυρισµούς του ΣΑ περί µη αµοιβής των ασκουµένων. Ερώτηµα : Εφαρµόζει ο ΣΑ αυτά τα οποία απήντησε επισήµως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2006,ότι δηλαδή δεν απαιτεί την ακαδηµαϊκή αναγνώριση του πτυχίου αλλά παραπέµπει τον πτυχιούχο στον ΟΑΤΑΠ για εξέταση τεσσάρων µόνο µαθηµάτων (Αστικό ίκαιο, Ποινικό ίκαιο, Πολ. ικονοµία, Συνταγµατικό ίκαιο) Στην περίπτωση που το εφαρµόζει, γιατί στην συνέντευξη δήλωσαν ότι για την εγγραφή στον ΣΑ απαιτείται η ακαδηµαϊκή αναγνώριση του πτυχίου αφήνοντας να εννοηθεί ότι συνεχίζει ο ΣΑ να υπεξουσιοδοτεί τον ΟΑΤΑΠ να προβαίνει σε ακαδηµαϊκή αναγνώριση πτυχίων αναγνωρισµένων οµοταγών πανεπιστηµίων της Ε.Ε. παραβιάζοντας και την απόφαση του ΕΚ στην Υπόθεση C-141/04,Πέρος κατά Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος; 4. Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣτΕ Σύµφωνα µε την πρόσφατη απόφαση της ολοµέλειας του ΣτΕ 3177/07 «η διάταξη του άρθρου 5, παρ. 2 του κώδικα περί ικηγόρων, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του ν.723/1977, µε την οποία αποκλείεται η εγγραφή πτυχιούχου νοµικού τµήµατος ελληνικού ή αλλοδαπού αναγνωρισµένου οµοταγούς πανεπιστηµίου στο βιβλίο ασκουµένων του οικείου δικηγορικού συλλόγου µετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την κτήση του πτυχίου του, αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντ/τος), σε συνδυασµό προς την διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγµατος, µε την οποία, κατά ήδη εκτεθέντα, προστατεύεται και η επαγγελµατική ελευθερία και, ως εκ τούτου, η ανωτέρω διάταξη του κώδικα περί ικηγόρων δεν είναι, για το λόγο αυτό εν προκειµένω εφαρµοστέα.» Αυτό σηµαίνει ότι το ΣτΕ έκρινε ότι πτυχιούχος νοµικής ο οποίος έχει αποξενωθεί επί δεκαετία από «τις ειδικές επιστηµονικές γνώσεις που απέκτησε κατά τη φοίτησή του στο Πανεπιστήµιο και οι οποίες είναι απαραίτητες για την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος» πρέπει να εγγραφεί ως ασκούµενος, διότι κατά τη διάρκεια της δεκαοκτάµηνης άσκησης θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει το ενδεχόµενο έλλειµµα γνώσεων το οποίο θα πιστοποιηθεί στις τελικές εξετάσεις. Αντιθέτως, δεν έγινε δεκτό ότι «το προβλεπόµενο στάδιο της δεκαοκτάµηνης πρακτικής ασκήσεως του ασκουµένου δικηγόρου και η, εν συνεχεία, διαδικασία γραπτών και προφορικών εξετάσεων που προβλέπει ο κώδικας περί ικηγόρων, έχουν ως αντικείµενο την πρακτική εφαρµογή του δικαίου, που δεν υποκαθιστά τις επιστηµονικές γνώσεις που αποκτώνται µε τη λήψη του πτυχίου Σελίδα 5 από 30

6 νοµικής από το πανεπιστήµιο, από τις οποίες, κατά τα προαναφερθέντα, δεν πρέπει να αποξενωθεί ο διοριζόµενος δικηγόρος.» Αυτό έχει σαν συνέπεια ότι, µε βάση την ανωτέρω απόφαση του ΣτΕ, η δεκαοκτάµηνη πρακτική άσκηση, χωρίς να χάνει τον πρακτικό της προσανατολισµό, συνιστά νοητή συνέχεια του τετραετούς ακαδηµαϊκού κύκλου σπουδών, που λαµβάνει χώρα στις νοµικές σχολές και κατά συνέπεια τα ενδεχόµενα ελλείµµατα νοµικών γνώσεων θα πιστοποιούνται στις τελικές εξετάσεις µε τις οποίες οι ασκούµενοι, εφόσον τις περάσουν επιτυχώς, αποκτούν τον τίτλο του δικηγόρου. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος και η σαφήνεια µε την οποία το ΣτΕ έχει διατυπώσει την κρίση του. Όπως αναφέρεται στη σκέψη 11 «[ ] ο προαναφερόµενος νοµοθετικός σκοπός (εννοεί τη διασφάλιση εισόδου στη δικηγορία προσώπων µε επιστηµονική κατάρτιση και ικανότητα) εξυπηρετείται ήδη από το προβλεπόµενο στον κώδικά περί ικηγόρων (βλ. άρθρα 6 επ., 13 επ.,19 επ.) στάδιο δεκαοκτάµηνης πρακτικής ασκήσεως του ασκουµένου δικηγόρου και την, εν συνέχεια, διαδικασία γραπτών και προφορικών εξετάσεων σε νοµικά µαθήµατα. Ο δε διορισµός του ασκουµένου ως δικηγόρου εξαρτάται τελικώς από την επιτυχία του στις εν λόγω εξετάσεις.» Επιπροσθέτως, το ΣτΕ ερµήνευσε διασταλτικά την απόφαση Morgenbesser απαγορεύοντας κάθε επιπρόσθετη απαίτηση των δικηγορικών συλλόγων διότι έκρινε ότι «η διάταξη του άρθρου 5, παρ. 2 του κώδικα περί ικηγόρων, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του ν.723/1977, µε την οποία αποκλείεται η εγγραφή πτυχιούχου νοµικού τµήµατος ελληνικού ή αλλοδαπού αναγνωρισµένου οµοταγούς πανεπιστηµίου στο βιβλίο ασκουµένων του οικείου δικηγορικού συλλόγου [ ] δεν είναι, για το λόγο αυτό εν προκειµένω εφαρµοστέα.» Με την απόφαση του αυτή το ΣτΕ επιβάλλει στους δικηγορικούς συλλόγους να εγγράφουν στο βιβλίο ασκουµένων έλληνες πτυχιούχους ασχέτως του πότε πήραν το πτυχίο τους και τους πτυχιούχους αλλοδαπών αναγνωρισµένων οµοταγών πανεπιστηµίων, µόνο µε το πτυχίο τους, διότι κατά το σκεπτικό η προσαρµογή των πτυχιούχων αλλοδαπών αναγνωρισµένων οµοταγών πανεπιστηµίων στο εθνικό δίκαιο θα γίνει κατά την διάρκεια της δεκαοκτάµηνης άσκησης, η πιστοποίηση δε της προσαρµογής θα γίνει στις τελικές προφορικές και γραπτές εξετάσεις στις οποίες θα εξετάζονται µε τα ίδια θέµατα όλοι οι ασκούµενοι ασχέτως αν είναι πτυχιούχοι ελληνικών ή ευρωπαϊκών Νοµικών Σχολών. Είναι δε προφανής η παντελής απουσία αναφοράς στα περί ισοτιµίας και αντιστοιχίας των αλλοδαπών τίτλων όροι µε τους οποίους είναι συνυφασµένη η έννοια της ακαδηµαϊκής αναγνώρισης από τον ΟΑΤΑΠ (πρώην ΙΚΑΤΣΑ). Ανάλογο σκεπτικό περί προοδευτικής προσαρµογής στο δίκαιο του κράτους µέλους υποδοχής διετύπωσε το ΕΚ στην υπόθεση C-506/04 της 19/09/2006 στην οποία το δικαστήριο εκλήθη να απαντήσει «[ ] αν το κοινοτικό δίκαιο επιτρέπει στο κράτος µέλος υποδοχής να εξαρτά το δικαίωµα ενός δικηγόρου να ασκεί µόνιµα τις δραστηριότητές του στο εν λόγω κράτος µέλος υπό τον επαγγελµατικό του τίτλο καταγωγής από την εξακρίβωση της γνώσης Σελίδα 6 από 30

7 των γλωσσών του κράτους µέλους αυτού και, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, υπό ποιες προϋποθέσεις του το επιτρέπει.» Κατά το σκεπτικό του ΕΚ «67. Η προσκόµιση στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής του πιστοποιητικού εγγραφής στα µητρώα της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους καταγωγής εµφανίζεται εποµένως ως η µόνη προϋπόθεση από την οποία πρέπει να εξαρτάται η εγγραφή του ενδιαφερόµενου στα µητρώα του κράτους µέλους υποδοχής, κατόπιν της οποίας αποκτά το δικαίωµα να ασκεί το επάγγελµά του υπό τον επαγγελµατικό του τίτλο καταγωγής. [ ] 69. Όπως έχει τονίσει ήδη το ικαστήριο, ο κοινοτικός νοµοθέτης, προκειµένου να διευκολύνει την άσκηση της θεµελιώδους ελευθερίας εγκατάστασης µιας συγκεκριµένης κατηγορίας διακινούµενων δικηγόρων, δεν επέλεξε κανένα σύστηµα εξακρίβωσης εκ των προτέρων των γνώσεων των ενδιαφερόµενων (βλ. προπαρατεθείσα απόφαση Λουξεµβούργο κατά Κοινοβουλίου και Συµβουλίου, σκέψη 43). 70. Η οδηγία 98/5 δεν επιτρέπει εποµένως την εξάρτηση της εγγραφής του Ευρωπαίου δικηγόρου στα µητρώα της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους υποδοχής από την πραγµατοποίηση συνέντευξης που υποτίθεται ότι παρέχει στην εν λόγω αρχή τη δυνατότητα να εκτιµήσει την εκ µέρους του ενδιαφερόµενου γνώση των γλωσσών του κράτους µέλους αυτού.» Όπως δε τονίζει το ΕΚ, σκέψη 76, «επιβάλλεται να τονιστεί ότι προϋπόθεση για την εξοµοίωση του Ευρωπαίου δικηγόρου µε δικηγόρο του κράτους µέλους υποδοχής, στη διευκόλυνση της οποίας αποσκοπεί η οδηγία 98/5 σύµφωνα µε τη δέκατη τέταρτη αιτιολογική σκέψη της, είναι, δυνάµει του άρθρου 10 της οδηγίας αυτής, να αποδεικνύει ο ενδιαφερόµενος πραγµατική και τακτική επαγγελµατική δραστηριότητα στον τοµέα του δικαίου του εν λόγω κράτους µέλους τριετούς τουλάχιστον διάρκειας ή, σε περίπτωση µικρότερης διάρκειας, κάθε άλλη γνώση, επιµόρφωση ή επαγγελµατική πείρα στον τοµέα του δικαίου αυτού. Το µέτρο αυτό παρέχει στον Ευρωπαίο δικηγόρο που επιθυµεί να ενταχθεί στο επάγγελµα εντός του κράτους µέλους υποδοχής τη δυνατότητα να εξοικειωθεί µε τη γλώσσα ή τις γλώσσες του εν λόγω κράτους µέλους.» Άρα και το ΕΚ είχε ήδη αποφασίσει σε διαφορετικές αποφάσεις (την C-168/98 και την C- 506/04) ότι η τακτική επαγγελµατική δραστηριότητα επί τριετία του ευρωπαίου δικηγόρου, συνιστά περίοδο προσαρµογής κατά τη διάρκεια της οποίας ο εν λόγω δικηγόρος θα καλύψει τα κενά δικαίου και τα γλωσσικά κενά που ενδεχοµένως έχει. Συνεπώς, Ο µεν κοινοτικός νοµοθέτης θέσπισε την αυτόµατη εγγραφή του Αλλοδαπού δικηγόρου στα µητρώα των δικηγορικών συλλόγων και την εξοµοίωσή τους µε Έλληνα δικηγόρο µετά από τριετή προσαρµογή κατά τη διάρκεια της οποίας του δίνεται η δυνατότητα να καλύψει τα γνωστικά και γλωσσικά του κενά. Το δε ΣτΕ έκρινε, ότι ο πτυχιούχος αλλοδαπού (π.χ. γαλλικού) αναγνωρισµένου οµοταγούς πανεπιστηµίου θα εγγράφεται αυτόµατα στο βιβλίο ασκουµένων του οικείου δικηγορικού συλλόγου και θα διορίζεται ως δικηγόρος µετά την δεκαοκτάµηνη άσκηση κατά τη διάρκεια της οποίας θα καλύπτει τα ενδεχόµενα γνωστικά και γλωσσικά κενά του, Σελίδα 7 από 30

8 πράγµα που θα καλείται να αποδείξει στις τελικές προφορικές και γραπτές εξετάσεις, οι οποίες συνιστούν την δικλείδα ασφαλείας της εξυπηρέτησης του νοµοθετικού σκοπού, της διασφαλίσεως εισόδου στη δικηγορία προσώπων µε επιστηµονική κατάρτιση και ικανότητα. Απαγορεύει δε ρητώς στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους υπό την ιδιότητα τους ως «Αρµόδιων Αρχών» να υπεξουσιοδοτούν τον ΟΑΤΑΠ ως προς την διοργάνωση των εξετάσεων «αποκλειστικά και µόνο στα αντικείµενα του δικαίου που αποδεδειγµένα είναι διαφορετικά στην εθνική έννοµη τάξη (στην πράξη, ο πτυχιούχος υποβάλλεται σε εξέταση επί 4 µαθηµάτων: Αστικό ίκαιο, Ποινικό ίκαιο, Πολ. ικονοµία, Συνταγµατικό ίκαιο).», ως επίσης, να υπεξουσιοδοτούν τον ΟΑΤΑΠ να κρίνει ακαδηµαϊκά τον τίτλο µε τον ιδρυτικό του νόµο 3328/05, ο οποίος συγκρούεται µε τα άρθρα 39ΕΚ, 43ΕΚ, όπως ερµηνεύτηκαν µε την απόφαση Morgenbesser (βλ. απόφαση 3977/2003 του τµήµατος ΣτΕ και την απόφαση του ΕΚ επί που του προδικαστικού του ΣτΕ C-141/04 της 14/7/05). Ερώτηµα: Εφαρµόζει ή όχι ο ΣΑ την απόφαση της ολοµέλειας του ΣτΕ 3177/07 σχετικά µε πτυχιούχους αναγνωρισµένων οµοταγών Πανεπιστηµίων της Ε.Ε.; Εάν ναι τότε οφείλει να απαντήσει δηµοσίως και ρητώς ότι το Εθνικό Γαλλικό πτυχίο Νοµικής τριετούς (180ECTS) ή τετραετούς (240ECTS) φοίτησης το οποίο συνοδεύεται µε την βεβαίωση του άρθρου 50 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ επιτρέπει την εγγραφή του κατόχου του στο µητρώο ασκουµένων του ΣΑ. Στην αντίθετη περίπτωση η άρνηση του ΣΑ να εγγράψει τον ως άνω πτυχιούχο Νοµικής στο µητρώο ασκουµένων και η απαίτηση της προσκόµισης ακαδηµαϊκής αναγνώρισης του τίτλου του, παραβιάζουν τα άρθρα 39ΕΚ, 43ΕΚ όπως ερµηνευτήκαν µε την απόφαση Morgenbesser, αλλά και την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντ/τος), σε συνδυασµό προς την διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγµατος, µε την οποία προστατεύεται και η επαγγελµατική ελευθερία. 5. ΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Όπως προκύπτει από τη νοµολογία του ΕΚ (βλ. υπόθεση C-76/05 της 11/09/2007, τµήµα µείζονος συνθέσεως) «85. [ ] η ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης τείνει να αποτελέσει τη θεµελιώδη ιδιότητα των υπηκόων των κρατών µελών, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε όσους από αυτούς τελούν στην ίδια κατάσταση να τυγχάνουν, στον τοµέα εφαρµογής ratione materiae της Συνθήκης ΕΚ, ανεξάρτητα Σελίδα 8 από 30

9 από την ιθαγένειά τους και υπό την επιφύλαξη των ρητά προβλεπόµενων συναφώς εξαιρέσεων, της ίδιας νοµικής µεταχείρισης [ ] 88 Στον βαθµό που στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζεται υποχρεωτικά εντός κάθε κράτους µέλους η ίδια νοµική µεταχείριση που ισχύει για τους υπηκόους του κράτους µέλους αυτού που τελούν στην ίδια κατάσταση, θα ήταν ασύµβατο προς το δικαίωµα της ελεύθερης κυκλοφορίας να έχουν οι πολίτες, εντός του κράτους µέλους του οποίου είναι υπήκοοι, λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση από ό,τι αν δεν είχαν κάνει χρήση των διευκολύνσεων που παρέχει η Συνθήκη ΕΚ στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορία. 89 Συγκεκριµένα, οι διευκολύνσεις αυτές δεν θα µπορούσαν να παραγάγουν πλήρως τα αποτελέσµατά τους, αν ένας υπήκοος κράτους µέλους µπορούσε να αποτραπεί από τη χρήση τους λόγω των εµποδίων που του θέτει µια εθνική ρύθµιση, η οποία τον αντιµετωπίζει δυσµενώς για τον λόγο και µόνο ότι ο εν λόγω υπήκοος έκανε χρήση των διευκολύνσεων αυτών.[ ] [ ]93. Η εθνική ρύθµιση όµως που περιάγει σε δυσµενή θέση ορισµένους υπηκόους του οικείου κράτους µέλους για τον λόγο και µόνον ότι άσκησαν το δικαίωµά τους να κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα εντός άλλου κράτους µέλους συνιστά περιορισµό των ελευθεριών που αναγνωρίζει σε κάθε πολίτη της Ένωσης το άρθρο 18, παράγραφος 1, [ ]» Σύµφωνα µε όσα, µε το κύρος της θέσεώς του, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΑ στην συνέντευξη τύπου «οι βεβαιώσεις που χορηγούν τα ιδιωτικά κολλέγια και τα κέντρα ελευθέρων σπουδών δεν έχουν καµία αξία [ ]» Αυτό σηµαίνει ότι εφαρµόζεται στην περίπτωση των ελλήνων υπηκόων που φοιτούν σε ΕΕΣ µια εθνική ρύθµιση η οποία τους «περιάγει σε δυσµενή θέση» για τον λόγο και µόνον ότι άσκησαν το δικαίωµά τους να σπουδάσουν σε ένα κοινοτικό Πανεπιστήµιο, το οποίο κάνει χρήση του δικαιώµατος που του παρέχει η Συνθήκη ΕΚ για ελεύθερη εγκατάσταση στη χώρα µας. Η απόλυτη απόρριψη του τίτλου των ως άνω και η συνακόλουθη αδυναµία πρόσβασης και άσκησης του επαγγέλµατος του ικηγόρου γίνεται κατά παράβαση των άρθρων 12ΕΚ και 18ΕΚ, παρ Η Ο ΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ Επικουρικώς, παρά το γεγονός ότι η οδηγία 2005/36/ΕΚ εφαρµόζεται σε δικηγόρους εντούτοις το άρθρο 50 αναφέρει ρητώς ότι, «3. Σε περιπτώσεις δικαιολογηµένων αµφιβολιών, εφόσον έχουν εκδοθεί τίτλοι εκπαίδευσης, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ), από αρµόδια αρχή κράτους µέλους και περιλαµβάνουν την εκπαίδευση που έχει αποκτηθεί εν µέρει ή εξολοκλήρου σε εκπαιδευτικό ίδρυµα που εδρεύει νόµιµα στην επικράτεια άλλου κράτους µέλους, το κράτος µέλος υποδοχής έχει το δικαίωµα να επαληθεύει µε τον αρµόδιο φορέα στο κράτος µέλος καταγωγής του τίτλου: Σελίδα 9 από 30

10 α) κατά πόσον η εκπαίδευση στο ίδρυµα που παρέσχε την κατάρτιση έχει πιστοποιηθεί επισήµως από το εκπαιδευτικό ίδρυµα που βρίσκεται στο κράτος µέλος καταγωγής του τίτλου β) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί είναι οι ίδιοι µε εκείνους που θα είχαν χορηγηθεί εάν η εκπαίδευση είχε πραγµατοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος µέλος καταγωγής του τίτλου και γ) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης προσδίδουν τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα στην επικράτεια του κράτους µέλους που χορήγησε τον τίτλο.» Αυτό σηµαίνει ότι η παράγραφος 3β δεν αφορά το δίπλωµα (πτυχίο συν άσκηση) αλλά τον ακαδηµαϊκό τίτλο, δηλαδή το πτυχίο. Η ορθότητα των ως άνω, επιβεβαιώνεται πλήρως στα διάφορα στάδια ψήφισης της 2005/36/ΕΚ. Πράγµατι: α. Στις 11 Φεβρουαρίου 2004 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ενέκρινε τις Τροπολογίες 62, 63 του κυρίου Χατζηδάκη επιπροσθέτως δε την Τροπολογία 214 των κυρίων Χατζηδάκη Τρακατέλλη. «Αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων Τροπολογία 62, Άρθρο 13, παράγραφος 2α (νέα) 2α. Το κράτος µέλος υποδοχής δεν µπορεί να απαιτεί από τον αιτούντα καµία βεβαίωση ή πιστοποιητικό που να θέτει σε αµφισβήτηση την εγκυρότητα του τίτλου σπουδών και τα στοιχεία τα οποία αυτός βεβαιώνει. Τροπολογία 63, Άρθρο 13, παράγραφος 2β (νέα) 2β. Οι τίτλοι εκπαίδευσης που εκδίδονται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα µε την µέθοδο της δικαιόχρησης, της αναγνώρισης, ή της πιστοποίησης θεωρούνται τίτλοι εκπαίδευσης των ιδρυµάτων που εκδίδουν τον σχετικό τίτλο. Τροπολογία 214, Άρθρο 13, παράγραφος 2γ (νέα) 2γ. Στην περίπτωση διπλωµάτων που χορηγούνται σύµφωνα µε τις µεθόδους που παρατίθενται στην παράγραφο 2β, το κράτος µέλος στο έδαφος του οποίου παρέχεται η εκπαίδευση έχει το δικαίωµα να εφαρµόσει σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην επικράτειά του και συνεργάζεται µε το εκπαιδευτικό ίδρυµα το οποίο χορηγεί τα πτυχία και είναι εγκατεστηµένο και αναγνωρισµένο σε άλλο κράτος µέλος τους ίδιους µηχανισµούς µε εκείνους που χρησιµοποιεί, προκειµένου να ελέγξει την ποιότητα της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στην επικράτειά του, προβλέποντας αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τη διδασκαλία και γενικώς τις συνθήκες σπουδών ώστε να εξασφαλίζεται υψηλής ποιότητας πανεπιστηµιακή εκπαίδευση.» β. Στις 20 Απριλίου 2004 η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έκανε δεκτές τις Τροπολογίες 62, 63 και απέρριψε την Τροπολογία 214. Σελίδα 10 από 30

11 Στο σκεπτικό της αποδοχής της Τροπολογίας 63 υπογραµµίζεται ότι «το δικαστήριο εξέδωσε πρόσφατα απόφαση (εννοεί την υπόθεση NERI) σύµφωνα µε την οποία η άρνηση αναγνώρισης τίτλου σπουδών, µε την αιτιολογία ότι η εκπαίδευση πραγµατοποιήθηκε ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕ τον τίτλο σπουδών, είναι αντίθετη µε το άρθρο 43 της συνθήκης ΕΚ.» Στο σκεπτικό της απόρριψης της Τροπολογίας 214 αναφέρεται ότι: «Αυτή δεν είναι αποδεκτή, διότι έχοντας υπόψη την αυτονοµία των κρατών µελών σε θέµατα διδασκαλίας και εκπαίδευσης, δεν εµπίπτει στην αρµοδιότητα του κράτους µέλους υποδοχής να καθορίσει τις προϋποθέσεις της εκπαίδευσης που αφορούν το κράτος µέλος καταγωγής όπου εδρεύει το "εποπτεύον" πανεπιστήµιο.» γ. Στις 18/5/2004 στο Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας ο Υπουργός κύριος Σιούφας επανέφερε την τροπολογία Τρακαλατέλη Χατζηδάκη η οποία απερρίφθη ξανά. Σύµφωνα µε το δελτίο τύπου το οποίο εξεδόθη «Κατά τη σηµερινή συνεδρίαση του Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας υιοθετήθηκε, µε ειδική πλειοψηφία και µε αρνητική ψήφο της Ελλάδος, η κοινή θέση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. Την πρόταση αυτή η ελληνική αντιπροσωπεία κατεψήφισε, µετά από στενή συvεργασία µε την υπουργό Παιδείας κα Μαριέττα Γιαννάκου, µε κύριο γνώµονα την κατοχύρωση της ποιότητας της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας, υπουργός Aνάπτυξης κ. ηµήτρης Σιούφας, µετά την απόρριψη των τροπολογιών που προτάθηκαν από ελληνικής πλευράς, επεσήµανε, µεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα: «Η Πρόταση Οδηγίας αφορά στην αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, δηλαδή διπλωµάτων και εµπειρίας απαραιτήτων για την άσκηση νοµοθετικώς κατοχυρωµένων επαγγελµάτων. Η Οδηγία πρέπει να µεταφερθεί στην ελληνική έννοµη τάξη ως προς τον επιδιωκόµενο στόχο και αφήνει την επιλογή των νοµικών µέσων µεταφοράς και υλοποίησης στην ελληνική κυβέρνηση. ηλαδή κάθε κράτος-µέλος έχει δικαίωµα να προσαρµόσει το αντικείµενο της Οδηγίας προς τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε αυτό. Η ελευθερία εγκαταστάσεως παραρτηµάτων πανεπιστηµίων ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων δεν αποτελεί κεντρικό σηµείο της υπό εξέταση Οδηγίας, αλλά περιλαµβάνεται στις ρυθµίσεις της. Θέλω να αποσαφηνίσω ότι η όλη συζήτηση δεν γίνεται για τις βεβαιώσεις σπουδών που χορηγούν τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών στην Ελλάδα, οι οποίες βεβαιώσεις έτσι κι αλλιώς δεν τυγχάνουν αναγνώρισης, αλλά για τα πτυχία καθ' όλα αναγνωρισµένων Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων Κρατών Μελών της Eυρωπαϊκής Ένωσης, τα πτυχία των οποίων χορηγούνται από αυτά τα Ιδρύµατα µέσω συνεργασίας µε Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, που λειτουργούν είτε ως παραρτήµατα αυτών των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων είτε µε το σύστηµα της δικαιόχρησης (Franchising). (Η υπογράµµιση δική µας) Η ελληνική πλευρά επεδίωξε µε τις παρεµβάσεις της τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στο Συµβούλιο να διασφαλίσει την ποιότητα της παρεχοµένης εκπαίδευσης µε τις συγκεκριµένες µορφές συνεργασίας, εστιάζοντας στις συνθήκες εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό υποβάλαµε συνολικά πέντε προτάσεις: 1. Την απάλειψη της αναφοράς στο σύστηµα δικαιόχρησης (Franchising) από το προοίµιο της Πρότασης Οδηγίας, κάτι που έγινε δεκτό. 2. Την προσθήκη στο όρθρο 7 παράγραφος 2 της Πρότασης Οδηγίας, ενός σηµείου (ε) το οποίο έχει το ακόλουθο περιεχόµενο: «αποδεικτικά στοιχεία ότι η παροχή των υπηρεσιών γίνεται µε την ίδια ποιότητα και υπό τις ίδιες συνθήκες, όπως στο κράτος µέλος προέλευσης», κάτι που δεν έγινε δεκτό. 3. Την προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 13 της Πρότασης Οδηγίας, η οποία έχει το ακόλουθο περιεχόµενο: «Στην περίπτωση διπλωµάτων που χορηγούνται βάσει κατάρτισης η οποία πραγµατοποιείται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει στην επικράτεια άλλου κράτους µέλους, το Σελίδα 11 από 30

12 κράτος µέλος στην επικράτεια του οποίου πραγµατοποιείται η εκπαιδευτική δραστηριότητα έχει το δικαίωµα να εφαρµόζει σε οιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην επικράτειά του και συνεργαζόµενο µε το εκπαιδευτικό ίδρυµα το οποίο χορηγεί τα πτυχία και είναι εγκατεστηµένο και αναγνωρισµένο σε άλλο κράτος µέλος, τους ίδιους µηχανισµούς µε εκείνους που χρησιµοποιεί προκειµένου να ελέγξει την ποιότητα της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στην επικράτειά του, θέτοντας αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τη διδασκαλία και γενικώς τις συνθήκες σπουδών ώστε να εξασφαλίζεται υψηλής ποιότητας πανεπιστηµιακή εκπαίδευση». Πρόκειται για την τροπολογία υπ' αριθµόν 214 των κ. κ. Τρακατέλλη -Χατζηδάκη, η οποία έγινε δεκτή από την απόλυτη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 4. Την προσθήκη της φράσης «και είναι αναγνωρισµένο» στο άρθρο 46 παράγραφος 1 β της Πρότασης Οδηγίας, µετά τη φράση «εκπαιδευτικό ίδρυµα που εδρεύει νόµιµα», κάτι που δεν έγινε δεκτό. 5. Την προσθήκη σηµείου δ στο άρθρο 46 παράγραφος 1 β της Πρότασης Οδηγίας µε το ακόλουθο περιεχόµενο «στην περίπτωση διπλωµάτων που έχουν χορηγηθεί µε τη µέθοδο της παραχώρησης («franchising») κατά πόσον οι συνθήκες σπουδών και τα προαπαιτούµενα για τη χορήγηση τίτλων είναι ίδια σε σχέση µε εκείνα που ισχύουν στο κράτος µέλος καταγωγής», κάτι που δεν έγινε δεκτό. Όπως προκύπτει από τα σηµεία των παρεµβάσεών µας στη συζήτηση αλλά και τη δήλωση που καταθέσαµε στο Συµβούλιο, οι προτάσεις µας εδράζονται στις διατάξεις των άρθρων 149 και 150 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 'Ένωση, όπως αυτά έτυχαν ερµηνείας από το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση Neri, το οποίο έκρινε ότι είναι δυνατόν να τεθούν περιορισµοί στην ελευθερία εγκαταστάσεως, αρκεί να µην αναιρείται η δυνατότητα ελεύθερης εγκατάστασης. Όπως προαναφέρθηκε άλλωστε εναπόκειται στα κράτη-µέλη να καθορίσουν τον τρόπο επίτευξης των στόχων της Οδηγίας. Οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που προτείνουµε εµείς δεν αίρουν τη δυνατότητα ελεύθερης εγκατάστασης, αντίθετα ενισχύουν την εµπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήµατα, εφ 'όσον θα γνωρίζουν ότι οι τίτλοι σπουδών που θα λαµβάνουν, θα βασίζονται σε ποιοτικές προδιαγραφές εκπαίδευσης, που από κοινού τα Κράτη Μέλη θα έχουν θέσει, αποδεχθεί και εφαρµόσει. (Η υπογράµµιση δική µας) Άλλωστε αυτό είναι και το πνεύµα, του Συµβουλίου, όπως αποτυπώνεται στην πρόσφατη έκθεσή του «Eκπαίδευση και Κατάρτιση 2010». Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι αφού το Συµβούλιο δεν απεδέχθη τις προαναφερθείσες προτάσεις µας, καταψηφίσαµε την πρόταση Οδηγίας. Ανάλογη θέση µε εµάς τήρησε και η Γερµανία, που επίσης καταψήφισε την πρόταση Οδηγίας. Πρέπει να σηµειώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι είναι έτοιµη να συζητήσει τις προτάσεις µας και τις επιφυλάξεις µας. Σκοπεύουµε να επανέλθουµε στο θέµα κατά τη δεύτερη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε γνώµονα πάντα την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση, προς όφελος των ευρωπαίων, άρα και των ελλήνων, πολιτών». Επισηµαίνεται ότι η κοινή θέση του Συµβουλίου θα εξετασθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση, όπου θα επιχειρηθεί εκ νέου η κατοχύρωση των ελληνικών θέσεων. Τον χειρισµό του όλου θέµατος έχει το Υπουργείο Παιδείας. Προστίθεται, τέλος, ότι η Ελλάδα κατέθεσε σχετική δήλωση στα πρακτικά του Συµβουλίου. δ. Στις 27/5/2004 η οδηγία έρχεται στο, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «Άρθρο 46 (νυν άρθρο 50), Έγγραφα και διατυπώσεις 1β. Σε περιπτώσεις δικαιολογηµένων αµφιβολιών, εφόσον έχουν εκδοθεί τίτλοι εκπαίδευσης, κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγρ. 1, στοιχείο γ), από αρµόδια αρχή κράτους µέλους και περιλαµβάνουν την εκπαίδευση που έχει αποκτηθεί εν µέρει ή εξ ολοκλήρου σε εκπαιδευτικό ίδρυµα που εδρεύει νόµιµα στην επικράτεια άλλου κράτους µέλους, το κράτος µέλος υποδοχής έχει το δικαίωµα να επαληθεύει µε τον αρµόδιο φορέα στο κράτος µέλος καταγωγής του τίτλου: α) κατά πόσον η εκπαίδευση στο ίδρυµα που παρέσχε την κατάρτιση έχει πιστοποιηθεί επισήµως από το εκπαιδευτικό ίδρυµα που βρίσκεται στο κράτος µέλος καταγωγής του τίτλου, Σελίδα 12 από 30

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 4 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 2. Αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής... 12 3. Ακαδημαϊκή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF Εισαγωγή...2 Α) Προβληματικές ρυθμίσεις του νόμου...2 1. Η βασική προβληματική διάταξη του νόμου...2 2. Το καθεστώς αδειοδότησης...3 α) Αντικειμενικά κριτήρια σαφώς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 31.5.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0082/2003, του Πέτρου-Κωνσταντίνου Ευαγγελάτου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση διπλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΚΛΑ ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Απαγορεύεται η µε κάθε µηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η µετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης (Ε Μ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-µέλη αντικειµενικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ «Αναγνώριση πτυχίων αλλοδαπών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα» Καθηγητής:Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Θάλεια Ζάγκου Α.Μ.:1340200200923

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Π.Ο.Σ..Ε.Π.), µε έδρα στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟ ΑΠΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΝ ΡΕΑΣ Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ : ΚΑΛ ΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Μ : 1340200200175 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγία 2005/36/ΕΚ Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενηµερωτικούς σκοπούς. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 27 η Ιανουαρίου 2012, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόµου «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το σχέδιο νόµου,

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Συνάντηση Εθνικού ιαλόγου για τη Μετανάστευση

1 Η Συνάντηση Εθνικού ιαλόγου για τη Μετανάστευση European Migration Dialogue 1 Η Συνάντηση Εθνικού ιαλόγου για τη Μετανάστευση Προτάσεις για την ένταξη των µεταναστών Ενσωµάτωση των Κοινοτικών Οδηγιών για την οικογενειακή επανένωση και το καθεστώς µακροχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 8 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14 Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Ρυθμιστικά Θέματα 29 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 41 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑ ΤΡΙΕΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΤΥΧΙΑ ΤΡΙΕΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ IdEF & ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΩΝ EUROUNIVERSITIES idef@orionidef.gr www.idef.gr ΠΤΥΧΙΑ ΤΡΙΕΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ύο διαφορετικές δηλώσεις, η µια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Το µεταναστευτικό ζήτηµα στην ελληνική διοίκηση. Η εφαρ-µογή του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ02: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2415 C 106 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 53ο έτος 24 Απριλίου 2010 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 Πάτρα, 25-26 Ιανουαρίου 2013 Περιεχόμενα Υλικό εργαστηρίου Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο 1 Οδηγία 2008/52/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 20/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 20/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 20/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 6η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα