ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ QFD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ QFD"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ QFD Παναγιώτα Πηλαβά ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012

2 Αφιερώνεται στη μητέρα μου Μαρία Συλλούρη-Πηλαβά

3 Ευχαριστίες: Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή και διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα, κύριο Γεώργιο Μποχώρη για την καθοδήγησή του κατά τη διάρκεια της συγγραφής της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εξωτερικό συνεργάτη του προγράμματος και ανώτερο λέκτορα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, κύριο Ιωάννη Αγγελή, για την αμέριστη συμπαράσταση και την υποστήριξή του, καθώς και για την πολύτιμη βοήθεια που μου παρείχε, μέσω της εξειδίκευσής του, για την εκμάθηση και τη χρήση του εργαλείου ποιότητας QFD. Ευχαριστώ επίσης, όλους όσοι εμπλάκηκαν για την εις βάθος διερεύνηση του θέματος που αναπτύσσεται στην παρούσα διπλωματική εργασία και ιδιαίτερα το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, αλλά και τους φοιτητές των τεσσάρων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Κύπρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου). Τέλος, ευχαριστώ θερμά τους συμφοιτητές και φίλους μου, καθώς η έμπρακτη ηθική και υλική συμπαράστασή τους ήταν απαραίτητη για την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών μου. ii

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σήμερα, εντοπίζονται σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο πληθώρα προτύπων, κανονισμών και συστημάτων, που αφορούν την αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση μεμονωμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικότερα. Τα συστήματα αυτά, στοχεύουν στην αξιολόγηση της αριστείας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ποιότητας των πανεπιστημίων, που προσφέρονται στους πελάτες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως τους σπουδαστές. Στη διεθνή βιβλιογραφία, εντοπίζονται επίσης πολλές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί από πανεπιστημιακά ιδρύματα ή από οργανωμένους φορείς και οι οποίες έχουν ως στόχο να προσδιορίσουν την ικανοποίηση του σπουδαστή ή/ και να αξιολογήσουν μέχρι ποιο βαθμό ικανοποιούνται οι απαιτήσεις τους από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία φοιτούν. Το ερώτημα που τίθεται, είναι κατά πόσον υπάρχουν κάποιες κοινές απαιτήσεις, παράμετροι ή ορθές πρακτικές που ισχύουν για ένα μεγάλο αριθμό πανεπιστημίων και οι οποίες μπορούν να διασφαλίσουν ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της κοινωνίας και του σπουδαστή. Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας, είναι η δημιουργία και ανάδειξη της χρησιμότητας του σχεδιαστικού εργαλείου QFD στην Ανώτατη εκπαίδευση, μέσω της χρήσης δεδομένων που αντλούνται από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Για το σκοπό αυτό γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης των σύγχρονων προκλήσεων και δεδομένων που αντιμετωπίζουν τα ΑΕΙ της Κύπρου, των πτυχών αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των σύγχρονων αιτημάτων των σπουδαστών και των ενδιαφερόμενων μερών γενικότερα και των συστημάτων κατάταξης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Απαρχή γίνεται με τη δημιουργία ενός πλαισίου αναφοράς που περιλαμβάνει τις σύγχρονες πτυχές αξιολόγησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης ως τις ανάγκες/ απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Στη συνέχεια, γίνεται μια σε βάθος εκτενής έρευνα στα κριτήρια αξιολόγησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία προσδιορίζει τα κοινά χαρακτηριστικά που εξετάζονται από τα μοντέλα και συστήματα αξιολόγησης. Οι έξι κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του ακαδημαϊκού πλαισίου και εξετάζονται στην υπό εξέταση μελέτη περίπτωσης είναι η διδασκαλία και η εκμάθηση, η έρευνα, το ακαδημαϊκό περιβάλλον, η χρηματοδότηση, η διοίκηση και η διεθνοποίηση. Οι έξι προαναφερόμενοι παράγοντες αξιοποιούνται στο QFD ως οι ανάγκες/ απαιτήσεις των σπουδαστών (WHATS). Επιπλέον, διερευνήθηκε ο βαθμός στον οποίο οι απαιτήσεις και η ικανοποίηση των σπουδαστών συμπεριλαμβάνονται στα πιο κοινά πρότυπα αξιολόγησης των πανεπιστημίων και έπειτα ο τρόπος με τον οποίο οι πανεπιστημιακές αρχές μπορούν να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις αυτές των σπουδαστών τους (HOWS). Μέσω της χρήσης του σχεδιαστικού εργαλείου QFD (6 What s Χ 90 How s), γίνεται μια προσπάθεια προσδιορισμού των σημαντικότερων τρόπων εκπλήρωσης των αναγκών/ απαιτήσεων των σπουδαστών (HOWS). Ο κύριος στόχος της εργασίας, είναι η ανάδειξη του ισχυρού αυτού σχεδιαστικού εργαλείου QFD και ο τρόπος χρήσης του από τα ΑΕΙ ως μέσο για τη διαμόρφωση ή το σχεδιασμό ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητάς. Τέλος, σημειώνεται ότι πρόκειται για την εφαρμογή μιας περιπτωσιολογικής μελέτης η οποία βασίστηκε σε βιβλιογραφικά δεδομένα, χωρίς την εφαρμογή πρωτογενούς έρευνας και ερωτηματολογίων, ενώ η χρήση του εργαλείου εξαρτάται κάθε φορά από την ιδιαίτερη φύση και τη στρατηγική του εκάστοτε ΑΕΙ. iii

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Εισαγωγή Ιστορική αναφορά στο σύστημα της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου Υφιστάμενες δομές της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο Σύγχρονες προκλήσεις 17 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδασκαλία Μάθηση (μαθησιακά αποτελέσματα) Αξιολόγηση στην αίθουσα διδασκαλίας Αξιολόγηση σε επίπεδο οργανισμού Έρευνα Μαθησιακό και Εκπαιδευτικό Περιβάλλον Διοίκηση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων Το μοντέλο EFQM Το πλαίσιο Malcolm Baldrige στην Ανώτατη Εκπαίδευση Κάρτα Σταθμισμένης Απόδοσης (Balanced Scorecard) Χρηματοδότηση Ιδιωτικές και άλλες πηγές χρηματοδότησης των ΙΤΕ Διεθνοποίηση 61 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 67 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τα συστήματα κατάταξης ως μέσο αξιολόγησης της πανεπιστημιακής απόδοσης Οι τύποι των συστημάτων κατάταξης και η λειτουργία τους Παρουσίαση των διεθνών συστημάτων κατάταξης των πανεπιστημίων Παρουσίαση των εθνικών συστημάτων κατάταξης 99 I II III III VI VIII iv

6 3.5 Τα συστήματα κατάταξης των πανεπιστημίων ως προς την ερευνητική τους απόδοση Οι αρχές του Βερολίνου 141 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 143 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ QFD ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το εργαλείο σχεδιασμού QFD Μεθοδολογίες εφαρμογής της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Προσδιορισμός των πελατών της Ανώτατης Εκπαίδευσης Εφαρμογή του QFD στην Ανώτατη Εκπαίδευση Μελέτη περίπτωσης: Μεθοδολογία εφαρμογής του QFD σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 166 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 182 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 186 ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 189 v

7 ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 1.1: Ακαδημαϊκή δομή, ηγεσία και όργανα λήψης αποφάσεων. Πίνακας1.2: Αριθμός φοιτητών κατά εκπαιδευτικό ίδρυμα Πίνακας 1.3: Οι κύπριοι φοιτητές στο εξωτερικό Πίνακας 1.4: Ερευνητές στο Δημόσιο Τομέα και στον Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά υπηκοότητα Πίνακας 2.1: Οι αρχές της αποτελεσματικής αξιολόγησης της διδασκαλίας... Πίνακας 2.2: Κριτήρια αξιολόγησης της διδασκαλίας. Πίνακας 2.3: Παράγοντες που ορίζουν την Ερευνητική Παραγωγικότητα ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος Πίνακας 2.4: Διαστάσεις ιδρυματικής διοίκησης. Πίνακας 2.5: Πρακτικές Διοίκησης εκπαιδευτικού ιδρύματος. Πίνακας 2.6: Η χρήση των μηχανισμών χρηματοδότησης για τις κύριες λειτουργίες του πανεπιστημίου Πίνακας 2.7: Διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται από ΙΤΕ. Πίνακας 3.1: Συνοπτικός πίνακας συστημάτων κατάταξης σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων... Πίνακας 3.2: Τα συστήματα κατάταξης ανά κατηγορία / τύπο... Πίνακας 3.3: Το σύστημα THES-QS Πίνακας 3.4: Το σύστημα Times Higher Education. Πίνακας 3.5: Το σύστημα World University Ranking του Shanghai Jiao Tong University Πίνακας 3.6: Το σύστημα Newsweek. Πίνακας 3.7: Σύγκριση διεθνών συστημάτων κατάταξης των πανεπιστημίων με βάση τους δείκτες που χρησιμοποιούν. Πίνακας 3.8: Οι ακαδημαϊκές κατηγορίες που χρησιμοποιούνται στα διεθνή συστήματα κατάταξης... Πίνακας 3.9: Το σύστημα US News and World Report... Πίνακας 3.10: Το σύστημα Macleans... Πίνακας 3.11: Το σύστημα William and Van Dyke s..... Πίνακας 3.12: Το σύστημα των Times. Πίνακας 3.13: Το σύστημα Sunday Times University Guide... Πίνακας 3.14: Το σύστημα Guardian... Πίνακας 3.15: Οι 9 διαστάσεις του συστήματος CHE. Πίνακας 3.16: Τα συστήματα κατάταξης πανεπιστημίων της Κίνας Πίνακας 3.17: Το σύστημα NETBIG Πίνακας 3.18: Το σύστημα GIMS vi

8 Πίνακας 3.19: Το κρατικό σύστημα κατάταξης της Ρωσίας Poisk Πίνακας 3.20: Επίπεδα ποιότητας ερευνητικής δραστηριότητας. Πίνακας 3.21: Το σύστημα National Taiwan University.. Πίνακας 4.1: Βιβλιογραφικές αναφορές και απόψεις για την εφαρμογή του QFD στην εκπαίδευση Πίνακας 4.2: Ο τριπολικός ρόλος των ενδιαφερόμενων μερών στην Ανώτατη Εκπαίδευση... Πίνακας 4.3: Η σχέση ανάμεσα σε προμηθευτή-διαδικασία-πελάτη... Πίνακας 4.4: Συγκριτική παρουσίαση των δεικτών που εξετάζουν τα εθνικά συστήματα κατάταξης Πίνακας 4.5: Συγκριτική παρουσίαση των συντελεστών βαρύτητας για κάθε ανάγκη vii

9 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Διάγραμμα 1.1: Διάγραμμα που απεικονίζει τους Κύπριους φοιτητές στην Κύπρο και στο εξωτερικό και τους ξένους φοιτητές στην Κύπρο.. 11 Διάγραμμα 1.2: Αριθμός ξένων φοιτητών κατά χώρα υπηκοότητας Διάγραμμα 1.3: Ερευνητικές Δαπάνες ανά τομέα Δραστηριότητας στην Κύπρο, (από το 1992 έως το 2009).. ΣΧΗΜΑΤΑ Σχήμα 2.1: Τα αποτελέσματα της μάθησης Σχήμα 2.2: Ταξινόμηση αποτελεσμάτων μάθησης κατά τον Bloom (νοητικό επίπεδο). Σχήμα 2.3: To τρίγωνο αξιολόγησης του National Research Council (2001).. Σχήμα 2.4: To μοντέλο EFQM στην Ανώτατη Εκπαίδευση.... Σχήμα 2.5: Το μοντέλο Malcolm Baldrige στην Ανώτατη Εκπαίδευση.. Σχήμα 2.6: Εφαρμογή της Κάρτας Σταθμισμένης Απόδοσης σε πανεπιστημιακό ίδρυμα.. Σχήμα 2.7: Μοντέλο διοικητικής ηγεσίας για τη βελτίωση ποιότητας στα ΑΕΙ του Ηνωμένου Βασιλείου Σχήμα 2.8: Τα έξι στοιχεία του Keller στην ανάπτυξη της Διεθνούς Στρατηγικής στα πανεπιστήμια.. Σχήμα 2.9: Ιδρυματικές προσεγγίσεις διεθνοποίησης στα πανεπιστήμια. Σχήμα 4.1: Το πλαίσιο της ΔΟΠ... Σχήμα 4.2: Το διάγραμμα πληροφοριών στη διαδικασία σχεδιασμού του Σπιτιού της Ποιότητας.. Σχήμα 4.3: Το Σπίτι της Ποιότητας... Σχήμα 4.4: Εσωτερικοί και εξωτερικοί αξιολογητές στην Ανώτατη Εκπαίδευση... Σχήμα 4.5: Το πλαίσιο τριπλού ρόλου (TRIPROL ).. Σχήμα 4.6: Τριφασική μεθοδολογία εφαρμογής του QFD στην Ανώτατη Εκπαίδευση... Σχήμα 4.7: Διάγραμμα ροής για τη στρατηγική εφαρμογή του QFD για το σχεδιασμό ενός προγράμματος σπουδών ενός ΑΕΙ.. Σχήμα 4.8: Εφαρμογή του σχεδιαστικού εργαλείου QFD στη μελέτη περίπτωσης.. Σχήμα 4.9: Οι ανάγκες / απαιτήσεις των πελατών... Σχήμα 4.10: Κατευθύνσεις βελτίωσης των αναγκών / απαιτήσεων (what s)... Σχήμα 4.11: Οι τρόποι εκπλήρωσης των αναγκών/ απαιτήσεων των πελατών... Σχήμα 4.12: Η μήτρα συσχετισμού των what s και των how s viii

10 Σχήμα 4.13: Συσχέτιση των αναγκών (what s). Σχήμα 4.14: Παράδειγμα της αξιολόγησης του συσχετισμού των how s στη στέγη του Σπιτιού Ποιότητας.. Σχήμα 4.15: Ταξινόμηση των τρόπων ικανοποίησης (how s) (μέρος του QFD) ix

11

12 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η Ανώτατη Εκπαίδευση θεωρείται ένας τομέας εντάσεως γνώσης, ο οποίος εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και έχει ως στόχο την ενίσχυση, τόσο της μάθησης και της έρευνας, όσο και όλων εκείνων των πτυχών που επηρεάζουν την ακαδημαϊκή ζωή των φοιτητών. Για το σκοπό αυτό, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ενδείκνυται να αξιοποιούν με περίτεχνο τρόπο την έννοια της ποιότητας και της ικανοποίησης του πελάτη, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον σπουδαστή και τις ανάγκες του. Για την πραγμάτωση των στόχων της, η Ανώτατη Εκπαίδευση, στηρίζεται στη διαδικασία διδασκαλίας, στην έρευνα και στη διάχυση της γνώσης. Η διδασκαλία και συγκεκριμένα η αποτελεσματική διδασκαλία, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, καθώς δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη πρακτική διδασκαλίας, που να θεωρείται ως απόλυτα ορθή. Υποστηρίζεται ότι, η αποτελεσματική διδασκαλία προσδίδει στους σπουδαστές τις δεξιότητες εκείνες, που θα καταστούν χρήσιμες και θα εκτιμώνται στη μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Παράλληλα, συμβάλλει στη δημιουργική ανάπτυξη της γνωστικής δυνατότητας των σπουδαστών, καθώς και στην ανάπτυξη των ερευνητικών δυνατοτήτων τους. Έτσι ώστε οι σπουδαστές να διακρίνουν ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και διαφορετικοί τρόποι να σκέφτονται και να δρουν σε σχέση με τους συνήθεις τρόπους. Η διαδικασία της έρευνας, δημιουργεί νέα γνώση για όλους. Επομένως, ενώ στη διδασκαλία η μάθηση είναι ατομική, στην έρευνα ισχύει η συλλογική διάσταση. Άρα, γίνεται λόγος για τη συνισταμένη διαδικασία της μάθησης (συλλογική και ατομική) (Bowden, Marton, 1998). Η δε διαδικασία της διάχυσης της γνώσης, συμβάλλει καθοριστικά στη σύνδεση των ιδρυμάτων με την αγορά και την κοινωνία (Etzkowitz, Leydesdorff, 1997). Σύμφωνα με τους Sahney et al. (2004) ένα εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα συστατικό των υποσυστημάτων και των διεργασιών, που περιλαμβάνει τις εισροές, τις διαδικασίες και τις εκροές που πρέπει να λειτουργήσουν ταυτόχρονα για να έχουν ως αποτέλεσμα τη συνέργεια. Ενδεχομένως η ποιότητα των πόρων, της διδασκαλίας, της έρευνας ή της εκμάθησης, να θεωρείται ως το πλαίσιο εκείνο το οποίο θα προσφέρει την επιθυμητή ικανοποίηση των προσδοκιών όλων των ενδιαφερόμενων μερών του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Στη διαδικασία της μάθησης οι φοιτητές αποτελούν την εισροή, ενώ στη διαδικασία διάχυσης της γνώσης ως εισροή χρησιμοποιούνται τα προϊόντα έρευνας και μέσα από την επιχειρηματικότητα από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις προάγεται η καινοτομία, αναβαθμίζεται η τεχνολογία, δημιουργούνται νέες

13 επιχειρήσεις, εκδίδονται επιστημονικά συγγράμματα και άρθρα και συνεπώς αναβαθμίζεται συνεχώς η ποιότητα της εκπαίδευσης. Η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, απαιτεί πρωτίστως την θεώρηση των φοιτητών, ως ενεργών συμμετεχόντων στην όλη διαδικασία της εκπαίδευσης και όχι ως παθητικών αποδεκτών πληροφοριών. Τελικός αποδέκτης των προσφερόμενων υπηρεσιών της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι επομένως ο φοιτητής (Fram, Gamp, 1995). Το πρόγραμμα σπουδών, οι μέθοδοι διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάζονται με σκοπό να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των σπουδαστών αν και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η έννοια του πελάτη στην Ανώτατη Εκπαίδευση που είναι η σημαντικότερη κατηγορία πελατών της. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την ποιότητα στην εκπαίδευση, εάν οι απαιτήσεις των σπουδαστών δε συμβαδίζουν με τη γνώση που αυτοί πρέπει να αποκτήσουν. Βέβαια, η Ανώτατη Εκπαίδευση δεν έχει ως μόνους αποδέκτες/ πελάτες τους σπουδαστές, αλλά παράλληλα απευθύνεται σ ολόκληρη την κοινωνία, την οικονομία, το κράτος και σε άλλες πανεπιστημιακές μονάδες. Είναι προφανής η ποικιλία και η πολλαπλότητα ρόλων των εξωτερικών πελατών ενός πανεπιστημίου. Οι απαιτήσεις/ ανάγκες των ομάδων ειδικών συμφερόντων μεταφράζονται σε ανάλογα προγράμματα σπουδών και σε μαθήματα. Εκτός από τους εξωτερικούς πελάτες, υπάρχει και η κατηγορία των εσωτερικών πελατών εκπαίδευσης στην οποία περιλαμβάνονται οι διδάσκοντες, οι επιστημονικοί συνεργάτες, τα μέλη της διοίκησης των ιδρυμάτων, το προσωπικό της γραμματείας και των επικουρικών διαδικασιών. Τα ΑΕΙ σήμερα, άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι η Ανώτατη Εκπαίδευση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως βιομηχανία παροχής υπηρεσιών και αρχίζουν να εστιάζουν περισσότερο στην ικανοποίηση ή ακόμα και στην υπέρβαση της ικανοποίησης των αναγκών των σπουδαστών τους. Αυτή η ανάπτυξη ισχύει ιδιαίτερα στις χώρες που ακολουθούν ένα μοντέλο εκπαίδευσης βασισμένο σε πρότυπο (De Schields et al., 2005). Οι σπουδαστές, από την άλλη, θεωρούν όλο και περισσότερο τους εαυτούς τους ως καταναλωτές των προσφερόμενων υπηρεσιών της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επομένως, η ικανοποίηση των αναγκών τους πρέπει να κατέχει σημαντική θέση στους στόχους, την αποστολή και το όραμα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που επιθυμούν να ελκύουν ολοένα και περισσότερους σπουδαστές (Thomas και Galabos, 2004). Τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης, δείχνουν ότι για τα ΑΕΙ είναι πιο σημαντική η προσέλκυση νέων σπουδαστών από τη διατήρηση τους (Joseph et al., 2005). Η έννοια της ποιότητας, στην Ανώτατη Εκπαίδευση, είναι θέμα που αφορά, όχι μόνο την ικανοποίηση των αναγκών των φοιτητών, αλλά και όλους όσοι συμβάλλουν οικονομικά στην εκπαιδευτική 2

14 διαδικασία, όπως το κράτος, οι επιχειρήσεις, η κοινωνία, που αιτιολογημένα απαιτούν να γνωρίζουν τα αποτελέσματα/ εκροές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επομένως, αυξάνεται ολοένα και περισσότερο από πλευράς των πανεπιστημίων η ευθύνη της βελτίωσης των αποτελεσμάτων, άρα και η σημασία της έννοιας της ποιότητας στην εκπαίδευση. Οι συντελούμενες αλλαγές στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, επιβάλλουν η ποιότητα να διασφαλίζεται μέσω συνεχών βελτιώσεων, που άπτονται των συνεχώς διαφοροποιούμενων αναγκών των φοιτητών (Crawford, Shutler, 1999). Σήμερα, οι μελέτες ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και ικανοποίησης των αναγκών σπουδαστών, πολλαπλασιάζονται με γοργό ρυθμό, καθώς τα πανεπιστήμια αναμένεται να παρέχουν στους σπουδαστές τους ένα άριστο περιβάλλον εκμάθησης, αποτελεσματική διδασκαλία και κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης. Το συνεχώς βελτιούμενο αυτό περιβάλλον, αναμένεται να υποχρεώσει τα πανεπιστήμια να γίνουν πιο ανταγωνιστικά και να προσελκύουν ολοένα και καλύτερους σπουδαστές, με αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα να παράγουν κέρδη. Τα πανεπιστήμια, ακολουθώντας τις εξελίξεις αυτές, κατανοούν καλύτερα, πως οι σπουδαστές αντιλαμβάνονται τις συνεχώς βελτιούμενες προσφερόμενες υπηρεσίες, καθώς θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να προσελκύσουν και να κρατήσουν τους καλύτερους σπουδαστές (Douglas και Douglas, 2006). Εάν τα πανεπιστήμια είναι σε θέση να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι σπουδαστές τους αντιλαμβάνονται τις προσφερόμενες υπηρεσίες, θα είναι σε θέση να τις προσαρμόσουν, ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των σπουδαστών τους. Οι Oldfield και Boron (2000, σελ. 86) υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια καμπύλη για να παρακολουθήσει κανείς την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών στην ανώτατη εκπαίδευση από μια οργανωσιακή προοπτική. Προτείνουν ότι οι οργανισμοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει να δώσουν έμφαση σε αυτό που οι σπουδαστές τους θέλουν, αντί στη συλλογή των στοιχείων που ο οργανισμός, ή το ίδρυμα αντιλαμβάνεται ως σημαντικές για τους σπουδαστές του. Ομοίως, οι Joseph et al. (2005) επισημαίνουν ότι η έρευνα για την ποιότητα υπηρεσιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει στηριχθεί κυρίως στην εισαγωγή στοιχείων από τα ακαδημαϊκά μέλη, αποκλείοντας έτσι τις εισροές από τους ίδιους τους σπουδαστές. Επισημαίνεται ότι η πιο σημαντική παράμετρος για τη βελτίωση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, είναι η αξιοποίηση των εμπειριών των σπουδαστών, όσον αφορά τις ανάγκες τους και η συνεχής ικανοποίηση των αναγκών αυτών. Οι απόψεις των σπουδαστών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες των ΑΕΙ, περιλαμβάνουν τις αντιλήψεις τους για τη διδασκαλία και την εκμάθηση, τις εγκαταστάσεις υποστήριξης, τους πόρους εκμάθησης (βιβλιοθήκη, Η/Υ), το μαθησιακό περιβάλλον (αίθουσες διαλέξεων, εργαστήρια, κτηριακός εξοπλισμός) και τις εξωτερικές πτυχές της ύπαρξης ενός σπουδαστή (χρηματοδότηση, υποδομές, μεταφορά) (Harvey, 2003 σελ. 3). 3

15 Τα πανεπιστήμια, συλλέγουν τις απόψεις των σπουδαστών (ανατροφοδότηση), για τους ακόλουθους λόγους: Για τη βελτίωση, που στηρίζεται σε εσωτερικές πληροφορίες. Για προσέλκυση πιθανών νέων σπουδαστών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, μέσω των εξωτερικών πληροφοριών. Τα ΑΕΙ, αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στη διαδικασία εφαρμογής συνεχών βελτιώσεων και της καινοτομίας, αν και έως ένα βαθμό, κάθε ίδρυμα μπορεί να θεωρηθεί κατά κάποιο τρόπο ως καινοτόμο. Λίγα όμως είναι τα ΑΕΙ που έχουν τον έλεγχο των αποτελεσμάτων, που προκύπτουν σε μεγάλο βαθμό, ως αποτέλεσμα της καινοτομίας και πολλά είναι αυτά, που επενδύουν αρκετό χρόνο και προσπάθεια, για να βελτιωθεί η απόδοση τους, βάσει των υφιστάμενων σχεδιασμών τους (Tagg, 2005). Είναι σαφές ότι τα περισσότερα ΑΕΙ, στερούνται ένα συστηματικό πλαίσιο που τους επιτρέπει να διαχειριστούν αποτελεσματικά την αλλαγή, να ενθαρρύνουν την καινοτομία, και να αποκομίσουν τα θετικά αποτελέσματα των προσπαθειών τους. Κατά τους Sakthivel, Rajendran και Raju (2005), η τριτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αλλαγή και την καινοτομία. Αυτό που απαιτείται είναι ένα εργαλείο ή ένα πρότυπο για να παρέχει μια συστηματική διαδικασία για να οδηγήσει και να διαχειριστεί την αλλαγή. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80, άρχισαν να αναπτύσσονται τα πρώτα συστήματα αξιολόγησης της πανεπιστημιακής απόδοσης, ένα ζήτημα που απασχολεί τόσο το κράτος, όσο και το ίδιο το ίδρυμα και επηρεάζει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του πανεπιστημίου. Σε γενικές γραμμές, οι οργανισμοί μπορούν να προσφύγουν σε διαφορετικές προσεγγίσεις αξιολόγησης/ αυτοαξιολόγησης: ερωτηματολόγια, εργαστήρια, προσομοίωση βραβείων (EFQM, 2003). Σήμερα, στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης μέσα από ολοκληρωμένα πλαίσια αξιολόγησης, όπως είναι το μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM, το μοντέλο Malcolm Baldrige National Quality Award κλπ, διευρύνεται συνεχώς η συστημική εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ. Οι οργανισμοί που επιθυμούν να εφαρμόσουν τις μεθοδολογίες και τεχνικές εφαρμογής ποιότητας, ενεργούν έτσι ώστε να διασφαλίζουν στην αρχή της διαδικασίας παραγωγής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας τον έλεγχο ποιότητας. Ένας τρόπος εφαρμογής των αρχών της ΔΟΠ στην Ανώτατη Εκπαίδευση είναι η εφαρμογή του σχεδιαστικού εργαλείου QFD. Η χρησιμοποίηση του QFD, ως τεχνικής για την εφαρμογή της ΔΟΠ, γίνεται από τους οργανισμούς εκείνους που έχουν πελατοκεντρική προσέγγιση και δίνουν έμφαση στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών τους. Μέσω του σχεδιαστικού αυτού εργαλείου, ο οργανισμός αντλεί, ταξινομεί και υπολογίζει το βαθμό σημαντικότητας των αναγκών των πελατών του, με απώτερο σκοπό την εξεύρεση των τρόπων ικανοποίησης τους. 4

16 Πρωταρχικός στόχος της διπλωματικής αυτής εργασίας, είναι η ενδεικτική παρουσίαση του σχεδιαστικού εργαλείου ποιότητας QFD, για το σχεδιασμό των αναγκών των φοιτητών στην Ανώτατη Εκπαίδευση και η ανάδειξη της σημαντικότητάς τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και τεκμηρίωσης των παραγόντων εκείνων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του σύγχρονου ακαδημαϊκού πλαισίου (διδασκαλία και εκμάθηση, έρευνα, ακαδημαϊκό περιβάλλον, χρηματοδότηση, διοίκηση, διεθνοποίηση). Επιπλέον, με βάση την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και των καλών πρακτικών που ακολουθούνται στα ΑΕΙ, γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν τα δεδομένα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, οι πτυχές αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι σύγχρονες απαιτήσεις των σπουδαστών και των ενδιαφερόμενων μερών τους και η απεικόνιση των συστημάτων κατάταξης ως συστημάτων αξιολόγησης της αριστείας των ΑΕΙ. 1.2 Ιστορική αναφορά στο σύστημα της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου Με τη δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, παρατηρείται η ανάγκη για την ίδρυση και λειτουργία Ανώτατων και Ανώτερων Σχολών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες να καλύπτουν αρχικά τις εγχώριες ανάγκες για εκπαίδευση. H χώρα είχε ανάγκη από ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση η οποία να παρέχεται από το κράτος στους Κύπριους πολίτες και ταυτόχρονα να είναι εναρμονισμένη με την οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Η ιστορία της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο αρχίζει ουσιαστικά πρόσφατα, το 1989, με την ίδρυση του πρώτου πανεπιστημίου στη χώρα, του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτούργησε κανονικά και δέχτηκε τους πρώτους προπτυχιακούς σπουδαστές το 1992 και τους πρώτους μεταπτυχιακούς σπουδαστές το Τα θέματα πουαφορούσαν την Ανώτερη και Ανώτατη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Κύπρου διαχειριζόταν από το 1984 η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΑΑΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχικά τέθηκαν στη δικαιοδοσία της Διεύθυνσης η Παιδαγωγική Ακαδημία και οι Υπηρεσίες Εξετάσεων, Φοιτητικής Μέριμνας και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Στόχος της σήμερα είναι η προώθηση θεμάτων που αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο και η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, έτσι ώστε να παρέχονται ευκαιρίες πρόσβασης στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση και να παρέχεται κατάρτιση σε όλους τους πολίτες. 5

17 O πιο κάτω πίνακας, παρουσιάζει τους φορείς νομοθεσίας, λήψης αποφάσεων, διοίκησης και λειτουργίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κύπρου: Πίνακας 1.1: Ακαδημαϊκή δομή, ηγεσία και όργανα λήψης αποφάσεων Επίπεδο Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τοπικό - Περιφερειακό - Κρατικό Φορέας Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Πηγή: European Commission 2007, European Glossary on Education, Decision Making, Advisory, Operational and Regulatory Bodies in Higher Education, Vol. 5, Brussels p. 220 Η αρμόδια αρχή για αναγνώριση του τίτλου σπουδών είναι το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Το ΚΥΣΑΤΣ ιδρύθηκε μετά την προσχώρηση της χώρας στη Σύμβαση της Λισσαβόνας, η οποία προνοεί την ίδρυση εθνικών φορέων αναγνώρισης από τα κράτη μέλη έτσι ώστε να αναπτυχθούν μηχανισμοί ελέγχου των κριτηρίων ποιότητας και διάρκειας της εκπαίδευσης για λόγους επαγγελματικούς και επιστημονικούς. Η αρμόδια αρχή στην Κυπριακή Δημοκρατία για τη διεξαγωγή προγραμματικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, που προσφέρουν οι ΙΣΤΕ είναι το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) 1. Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Προγραμμάτων είναι ένα ανεξάρτητο σώμα, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και έξι άλλα μέλη. Τουλάχιστον πέντε από τα μέλη είναι καθηγητές πανεπιστημίου. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί για μια μόνο θητεία. Η πρώτη προσπάθεια θεσμοθέτησης της αξιολόγησης των Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) στην Κύπρο άρχισε το 1987 με τον Περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμο Ν1/87. Η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ανέλαβε το έργο της δημιουργίας ενός θεσμοθετημένου πλαισίου για την εκπαιδευτική 1 Το ΣΕΚΑΠ είναι η αρμόδια αρχή για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των ιδιωτικών ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης. 6

18 αξιολόγηση πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών. Οι διεργασίες προγραμματικής αξιολόγησης άρχισαν το 1992, με την υποβολή από τις ΙΣΤΕ προγραμμάτων σπουδών για αξιολόγηση. Με βάση τους Νόμους 67(1)/96 198(1)/2007, που διέπουν την ίδρυση, λειτουργία και έλεγχο των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι ΙΣΤΕ υποβάλλουν αίτηση για την αξιολόγηση πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών τους στη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού η οποία διαβιβάζεται στο ΣΕΚΑΠ για εξέταση. Τα βασικά κριτήρια που ρυθμίζουν τη διαδικασία αξιολόγησης πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών των ΙΣΤΕ στην Κύπρο είναι: 1. Το όραμα και οι στόχοι του εκπαιδευτικού ιδρύματος. 2. Το περιεχόμενο προγραμμάτων σπουδών. 3. Το ακαδημαϊκό και άλλο προσωπικό. 4. Οι υποδομές και τα διαθέσιμα μέσα (κτήρια, εργαστήρια, εξοπλισμός κ.α.). 5. Η διοίκηση. 6. Οι οικονομικοί πόροι. Με την αξιολόγηση επιδιώκονται τρεις βασικοί στόχοι: 1. Η εμπέδωση της εμπιστοσύνης στους ντόπιους και ξένους φοιτητές ως προς την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, που προσφέρουν οι ΙΣΤΕ. 2. Η διασφάλιση των ελάχιστων κριτηρίων, που πρέπει να υπάρχουν για την απονομή ενός τίτλου σπουδών μετά από φοίτηση σε πιστοποιημένα προγράμματα που προσφέρονται στην Κυπριακή Δημοκρατία. 3. Η εξασφάλιση μιας βάσης σύγκρισης των τίτλων σπουδών, που αποκτώνται στην Κύπρο με αυτούς, που προσφέρονται από ιδρύματα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Το έργο του ΣΕΚΑΠ και του ΚΥΣΑΤΣ είναι ύψιστης σημασίας για την αποτελεσματικότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο. Η λειτουργία του ΣΕΚΑΠ συνέβαλε στα μέγιστα στη βελτίωση των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών, ενώ το ΚΥΣΑΤΣ πέραν της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών, παρέχει μια βάση πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για τους ήδη αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών. Σημειώνεται δε ότι, αντίστοιχα σώματα λειτουργούν σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη (Κεραυνού-Παπαηλιού, 2004). Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ), η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ) και η Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ) 7

19 αποτελούν τα τρία σώματα που χειρίζονται σήμερα στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση της Κύπρου τα θέματα διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης. 1.3 Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου Η Ανώτατη Εκπαίδευση στην Κύπρο αποτελείται από Δημόσια Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια (European University Cyprus, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Frederick University, Neapolis University Cyprus). Επιπλέον, λειτουργούν Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μη πανεπιστημιακού επιπέδου, οι οποίες προσφέρουν επαγγελματικά προγράμματα σπουδών 1 έως 3 ακαδημαϊκών ετών. Τέλος, λειτουργούν στο παρόν στάδιο 25 Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ), μη πανεπιστημιακού επιπέδου οι οποίες προσφέρουν ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι υποψήφιοι φοιτητές εισάγονται στα διάφορα προγράμματα σπουδών με βάση τα αποτελέσματα που έχουν εξασφαλίσει και τη σειρά κατάταξής τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις. Αριθμητικά στοιχεία για τη φοίτηση σπουδαστών στις δημόσιες και ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημιακού και μη πανεπιστημιακού επιπέδου στην Κύπρο φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα: Πίνακας 1.2: Αριθμός φοιτητών κατά εκπαιδευτικό ίδρυμα (ακαδημαϊκά έτη / ) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Φοιτητές Φοιτητές Τριτοβάθμια Πανεπιστημιακή (Δημόσια) Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τριτοβάθμια Πανεπιστημιακή (Ιδιωτικά) Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή (Δημόσια) Αστυνομική Ακαδημία Νοσηλευτική Σχολή Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Ξενοδοχειακό Κολλέγιο Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης Τριτοβάθμια Μη Πανεπιστημιακή (Ιδιωτική) ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου,

20 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε με βάση τον περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο 144 του 1989 και δέχτηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και τους πρώτους μεταπτυχιακούς του φοιτητές το 1992 και το 1997 αντίστοιχα. Ως κύριοι στόχοι του Πανεπιστήμιου Κύπρου ορίζονται η προώθηση της επιστήμης και της γνώσης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και η δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου για την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου. Τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει εξασφαλίσει σημαντικές χρηματοδοτήσεις από εξωτερικές πηγές, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση της ερευνητικής του δραστηριότητας. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αναπτύξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά (επίπεδο μάστερ και διδακτορικό) προγράμματα σε όλα τα τμήματα, ενώ θεωρείται ένα παραδοσιακού τύπου πανεπιστήμιο, η εμβέλεια του οποίου καλύπτει όλες τις επιστήμες και προωθεί τόσο τη βασική, όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν επτά σχολές, 21 τμήματα και επτά ερευνητικές μονάδες. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι το δεύτερο κρατικό πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε βάσει του νόμου 3792/2003 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του το Σεπτέμβρη του Είναι δημόσιο Πανεπιστήμιο, ισότιμο με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με αντίστοιχες αρχές, ως προς τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα, το νομικό καθεστώς, την οργανωτική και διοικητική δομή, και τις σχέσεις του με την πολιτεία. Έδρα του Πανεπιστημίου είναι η Λεμεσός, όπου λειτουργούν οι τέσσερεις από τις πέντε σχολές του. Το ΤΕΠΑΚ είναι επίσης ένα παραδοσιακού τύπου πανεπιστήμιο, το οποίο όμως έχει μικρότερη εμβέλεια από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αφού ως τεχνολογικό ίδρυμα θεραπεύει τις τεχνολογικές επιστήμες και προωθεί την εφαρμοσμένη έρευνα. Άξια αναφοράς είναι και η δημιουργία του Κυπριακού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΑΠΚΥ), η ίδρυση του οποίου επιχειρεί να συμπληρώσει ένα σημαντικό κενό στην ανώτατη πανεπιστημιακή εκπαίδευση που προσφέρεται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεύτερο κατά σειρά ίδρυσης, κρατικό Πανεπιστήμιο της χώρας είναι το μόνο που παρέχει αναγνωρισμένες σπουδές σε όλες τις βαθμίδες (πτυχιακό επίπεδο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό), με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Συνεπώς, το ΑΠΚΥ στοχεύει πρωτίστως στην κάλυψη της ζήτησης για ανώτατη εκπαίδευση από μη παραδοσιακούς σπουδαστές. Η ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Κύπρο, κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των Νόμων 109(1) του 2005 και 197(1) του

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Το θέμα της διασφάλισης ποιότητας στην ανώτερη εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη για ενοποίηση και εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου

Η ανάγκη για ενοποίηση και εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου Η ανάγκη για ενοποίηση και εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Ημερίδα για το Νόμο-Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Δρ Δέσποινα Μαρτίδου-Φορσιέρ Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 24 Νοεμβρίου 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Συνελεύσεις Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού 18 Ιανουαρίου 2013

Γενικές Συνελεύσεις Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού 18 Ιανουαρίου 2013 Γενικές Συνελεύσεις Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού 18 Ιανουαρίου 2013 1 Πρόγραμμα Συνέλευσης Στρατηγικοί Στόχοι 2010-2020 Υφιστάμενη Κατάσταση Οικονομική Κρίση Ευκαιρία για Ενίσχυση Ποιότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1 Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία Εργαστήριο 1 31/10/2015 Δρ Μάριος Στυλιανίδης (stylmarios@cytanet.com.cy) Συνέδριο ΚΟΕΔ, Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», Λευκωσία Δομή Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts 23-24-25-29/09/2014 Πλαίσιο Πολιτικής Στρατηγική της Λισσαβόνας Διαδικασία της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007

Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007 ελτίο Τύπου Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007 Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη πραγματοποιούνται μεγάλες αλλαγές που αφορούν στην καθιέρωση μέχρι το έτος 2010 ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 5:30 μ.μ. Ξενοδοχείο Hilton Park Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ)

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Διεθνής Έρευνα Δεξιοτήτων Ενηλίκων H πιο διεξοδική και εκτενής διεθνής έρευνα μελέτης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Mέτρο 2.5: Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στις αποφάσεις και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Λισσαβόνας, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη Δια

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια γίνεται συστηματική προσπάθεια για την αξιολόγηση της απόδοσης των Πανεπιστημίων, μέσω των συστημάτων κατάταξης. Τα συστήματα κατάταξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας {Πιστοποιήσεις Φορέα Ευρωπαϊκές Συμμετοχές} Φεβρουάριος 2016 Εισαγωγή Από την ίδρυσή του, το Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαίρη Κουτσελίνη Πρόεδρος του Φορέα

Καθ. Μαίρη Κουτσελίνη Πρόεδρος του Φορέα Ο Περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμο του 2015, Ν.136(i)/2015-16 Καθ. Μαίρη Κουτσελίνη Πρόεδρος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θέμα: «Μετονομασία του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας σε Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Κεντρικής Μακεδονίας» Η Συνέλευση του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πρόγραμμα E ξ A ποστάσεως E κπαίδευσης ( E learning ) Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Οδηγός Σπουδών Σο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ημοσιογραφική ιάσκεψη της ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης ρ έσποινα Μαρτίδου Φορσιέρ ιευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης Διασφάλιση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πέτρος Κωσταγιόλας λέκτορας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο pkostagiolas@ionio.gr (26610-87402 & 6944 456336)

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Η ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κρήτης Η αναγκαιότητα για Δια Βίου Μάθηση Η Δια Βίου Μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία απόκτησης, ανανέωσης, συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2014-2015 ISSN 2357-1187 (print) ISSN 2357-1195 (online) Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Αστυνομικές Σπουδές Το πρόγραμμα Αστυνομικές

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Κριτήρια και δείκτες ποιότητας 6 (1) Τα εφαρμοζόμενα κριτήρια εκφράζονται σε αντίστοιχους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και σχετίζονται με την Αξιολόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ http://tegeo.teiep.gr/ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Υπεύθυνη έργου ΜΟ.ΔΙ.Π ΤΕΙ-ΗΠΕΙΡΟΥ Ενημερωτική Ημερίδα Ημερίδα ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού

Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Οι Στρατηγικοί Στόχοι του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου μέχρι το 2020 υπό το πρίσμα της ανάπτυξης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο και των προκλήσεων σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (ΠΣ Σ.Τ.Ξ.Ε.) στα θέματα ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. ΤΕΙ Κρήτης. (i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας

Στρατηγική έρευνας. ΤΕΙ Κρήτης. (i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας ΤΕΙ Κρήτης Στρατηγική έρευνας (i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας Η ερευνητική στρατηγική του ΤΕΙ Κρήτης, εκτός από την αναγνώριση της ανάγκης για να ενθαρρύνει την έρευνα που βασίζεται στην επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

» με έδρα τα Χανιά. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

» με έδρα τα Χανιά. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή: Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών» με έδρα τα Χανιά. Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τριών (3)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα