ηµήτριος Κολιούλης, Γεώργιος Τσαπαρλής* Τµήµα Χηµείας, Τοµέας Φυσικοχηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηµήτριος Κολιούλης, Γεώργιος Τσαπαρλής* Τµήµα Χηµείας, Τοµέας Φυσικοχηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων * gtseper@cc.uoi.gr"

Transcript

1 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B ιδακτική και ιδασκαλία της Χηµείας Χηµεία β γυµνασίου, µε έµφαση στη µακροσκοπική- εποικοδοµητική προσέγγιση και στη νοηµατική εισαγωγή των εννοιών του µορίου και του ατόµου ιδακτικό βιβλίο και προκαταρκτική αξιολόγησή του από εκπαιδευτικούς ηµήτριος Κολιούλης, Γεώργιος Τσαπαρλής* Τµήµα Χηµείας, Τοµέας Φυσικοχηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων * ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρουσιάζεται πειραµατικό διδακτικό υλικό χηµείας για τη β τάξη του γυµνασίου. Βασικός στόχος ήταν η εφαρµογή της διδακτικής των φυσικών επιστηµών και κατεξοχήν η ενθάρρυνση της εποικοδοµητικής-ενεργητικής διδασκαλίας και της εννοιολογικής νοηµατικής µάθησης. Έµφαση και προσοχή δίδεται στη νοηµατική εισαγωγή των εννοιών του µορίου και του ατόµου. Η περιγραφή είναι ποιοτική (µε καθυστέρηση εισαγωγής του χηµικού συµβολισµού), ενώ επιδιώκεται η επιστηµονική αυστηρότητα και σωστή χρήση της γλώσσας. Τα πειράµατα έχουν σχεδιαστεί να εκτελούνται από τους µαθητές σε οµάδες των δύο. Ακόµη γίνεται σύνδεση της επιστήµης µε την καθηµερινή ζωή, τις εφαρµογές και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, ενώ επιδιώκεται η συµβολή στη νοητική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης των µαθητών. Το πειραµατικό υλικό υποβλήθηκε σε µια αρχική αξιολόγηση από τέσσερις έµπειρους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θεώρησαν ως δυνατά σηµεία ότι ωθεί το πείραµα, την παρατήρηση, την περιγραφή, και την ερµηνεία, ότι λαµβάνει υπόψη τις παρανοήσεις των µαθητών και ότι δεν στηρίζεται σε απευθείας αναφορά στους ορισµούς των εννοιών. Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι η γυµνασιακή χηµεία είναι ένα προβληµατικό µάθηµα που αποτυγχάνει να «απογειώσει» τους µαθητές, δίνοντας την εικόνα ενός δύσκολου, ανιαρού και άχρηστου µαθήµατος (Τσαπαρλής 2002, Πέτσιος κ.ά. 2003). Οι λόγοι που συνήθως επικαλούνται οι εκπαιδευτικοί χηµικοί είναι πολλοί: α) το µονόωρο του µαθήµατος, β) η θεωρητική, χωρίς πείραµα, διδασκαλία, γ) η διδασκαλία συχνά του µαθήµατος από συναδέλφους φυσικών επιστηµών άλλων ειδικοτήτων εκτός χηµικών. Στους παραπάνω λόγους, θα µπορούσε κανείς να προσθέσει αρκετούς άλλους: προγράµµατα σπουδών, βιβλία, υποδοµές στα σχολεία, µη κατάλληλη εκπαιδευτική κατάρτιση των διδασκόντων. Στο σηµείο αυτό είναι χρήσιµο να επισηµανθεί και η αντιιεραρχική σειρά στη διδασκαλία των µαθηµάτων των φυσικών επιστηµών στο γυµνάσιο. Έτσι, δεν διδάσκονται η φυσική και η χηµεία στην α τάξη του γυµνασίου, ενώ διδάσκονται στις δύο τελευταίες τάξεις του δηµοτικού σχολείου στα πλαίσια του ενοποιηµένου µαθήµατος των φυσικών επιστηµών. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται πειραµατικό διδακτικό υλικό χηµείας για το µονόωρο µάθηµα της χηµείας για τη β τάξη του γυµνασίου. Το υλικό περιέχει τόσο τα πειράµατα, όσο και τη θεωρία, ερωτήσεις και προβλήµατα. Για τη σύνταξη ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω: (1) Το τρέχον σχολικό βιβλίο χηµείας Β γυµνασίου (Γεωργιάδου κ.ά.). (2) Το βιβλίο που γράφτηκε στα πλαίσια του Προγράµµατος ΣΕΠΠΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Τσαπαρλής & Καµπουράκης, 2003). Σηµειωτέον ότι δεν λάβαµε υπόψη (αν και γνωρίζαµε) τον σκοπό, τους γενικούς στόχους, τους ειδικούς σκοπούς και το περιεχόµενο του

2 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 681 νέου προγράµµατος σπουδών χηµείας γυµνασίου, µε βάση τα οποία έχουν ήδη συγγραφεί νέα βιβλία που προσεχώς θα αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα βιβλία χηµείας γυµνασίου. Στόχοι και υπόβαθρο Η σύνταξη του πειραµατικού διδακτικού υλικού χηµείας εξυπηρετεί τους δύο παρακάτω βασικούς στόχους: 1. Επανάληψη βασικών εννοιών της χηµείας (αλλά και των απαραίτητων για τη χηµεία εννοιών της φυσικής που διδάχθηκαν στο δηµοτικό), µε επεκτάσεις και πιο επιστηµονική προσέγγιση. 2. Εφαρµογή της διδακτικής των φυσικών επιστηµών και κατεξοχήν η ενθάρρυνση της εποικοδοµητικής-ενεργητικής διδασκαλίας και της εννοιολογικής νοηµατικής µάθησης. Ιδιαίτερη έµφαση και προσοχή δίδεται στη νοηµατική και εποικοδοµητική εισαγωγή των εννοιών του µορίου και του ατόµου (Τσαπαρλής 1988, 1991). Σε σχέση µε τη σειρά/ιεράρχηση των εννοιών και των θεµάτων, διακρίνουµε δύο προσεγγίσεις (Χατόγλου κ.ά. 2003). Η πρώτη στηρίζεται στην αρχή της επαγωγής και του εποικοδοµισµού και επιτυγχάνεται µε τη µετάβαση από το µακροσκοπικό στο (υπο)- µικροσκοπικό επίπεδο της χηµείας (Γεωργιάδου & Τσαπαρλής 1998, Georgiadou & Tsaparlis 2000). Η δεύτερη προσέγγιση είναι παραγωγική/παραληπτική και αντίστροφη της προηγούµενης. Το ισχύον πρόγραµµα ακολουθεί ένα µεικτό δρόµο, όπως φαίνεται και από τον δραστικό χωρισµό των καθαυτό πρακτικών θεµάτων (το φυσικό περιβάλλον: ο ατµοσφαιρικός αέρας, το νερό, το έδαφος και το υπέδαφος) από τα θεωρητικά θέµατα. Πάντως, το νέο πρόγραµµα αντιµετωπίζει συνολικά τα πρακτικά και τα θεωρητικά θέµατα. Σε σχετικές εργασίες του γράφοντος (Τσαπαρλής 1994, 1997) αναλύθηκαν οι έννοιες της δοµής της ύλης από διάφορες σκοπιές της διδακτικής των φυσικών επιστηµών και σε όλες τις περιπτώσεις κρίθηκαν αφηρηµένες και δύσκολες για τους µαθητές. Για τον λόγο αυτό, επιλέξαµε να καθυστερήσουµε την εισαγωγή τους (Tumet et al. 2001). Τέλος, η προσπάθειά µας εστιάζεται σε µια εποικοδοµητική διδασκαλία και µάθηση (Τσαπαρλής 2002). Αυτό είναι και ο σηµαντικότερος νεωτερισµός του διδακτικού υλικού. Καταρχήν η εφαρµογή εποικοδοµητικής διδασκαλίας είναι έργο και ευθύνη του εκπαιδευτικού και δευτερευόντως του διδακτικού βιβλίου. Για να βοηθήσουµε όµως τον δάσκαλο, έχουµε µετατρέψει ουσιαστικά το βιβλίο σε οδηγό διδασκαλίας. Περιγραφή του διδακτικού υλικού Αρχές για το βιβλίο-εκπαιδευτικό υλικό Για την σύνταξη του βιβλίου-εκπαιδευτικού υλικού, ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω αρχές (Τσαπαρλής 1998, Tsaparlis & Kampourakis 2000): 1. Σπειροειδής διδασκαλία. 2. Πειραµατική διδασκαλία µε προτεραιότητα στην εκτέλεση πειραµάτων από τους µαθητές σε οµάδες. 3. Εστιασµός στη νοηµατική µάθηση και αποθάρρυνση περιορισµός της στείρας αποµνηµόνευσης. 4. Έµφαση στην απλότητα των φαινοµένων και των εννοιών: προτεραιότητα σε όσα υπόκεινται στην άµεση παρατήρηση και εµπειρία καθυστέρηση εισαγωγής των αφηρηµένων εννοιών του µικρόκοσµου των µορίων και των ατόµων. 5. Εισαγωγή των εννοιών του µορίου και του ατόµου, κατά νοηµατικό τρόπο, µέσω της δόµησής τους από τους µαθητές, σε αντίθεση µε τα ισχύοντα προγράµµατα και βιβλία, όπου οι έννοιες αυτές θεωρούνται δεδοµένες και ουδεµία προσπάθεια γίνεται να γίνει λογική η εισαγωγή τους.

3 682 ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΑΡΛΗΣ 6. Έµφαση στην ποιοτική περιγραφή και καθυστέρηση εισαγωγής του χηµικού συµβολισµού. 7. Σεβασµός στην επιστηµονική αυστηρότητα και γλώσσα. 8. Σύνδεση της επιστήµης µε την καθηµερινή ζωή, τις εφαρµογές και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης. 9. Εφαρµογή της διεπιστηµονικής προσέγγισης της γνώσης. 10. Θεώρηση των εναλλακτικών ιδεών των µαθητών και αποφυγή προκλήσεως παρανοήσεων. 11. Εποικοδοµητική-ενεργητική διδασκαλία και µάθηση. 12. Συµβολή στη νοητική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης των µαθητών. Οι παραπάνω αρχές ενσωµατώνουν ως επί το πλείστον τις επιστηµονικές διαδικασίες που έχουν περιγραφεί από την American Association for the Advancement of Science (AAAS): παρατήρηση, ταξινόµηση, αριθµητικές σχέσεις, µετρήσεις, σχέσεις χρόνου-χώρου, επικοινωνία (προφορική, εικονογραφική, γραπτή), εξαγωγή συµπερασµάτων, πρόγνωση/ πρόβλεψη («τι θα συνέβαινε αν»), διατύπωση υποθέσεων, παραγωγή λειτουργικών ορισµών, ταυτοποίηση και έλεγχος µεταβλητών, πείραµα και ερµηνεία πειραµατικών δεδοµένων. Η χρησιµοποίηση ποικίλων και διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων [όπως η σπειροειδής διδασκαλία (από τη θεωρία µαθήσεως του Bruner), η θεωρία νοηµατικής µάθησης του Ausubel, η εφαρµογή στην εκπαίδευση της Πιαζέτειας θεωρίας, και οι εποικοδοµητικές µέθοδοι διδασκαλίας και µάθησης] χρησιµοποιούνται όλες µε σκοπό τη µεγιστοποίηση των θετικών γνωσιακών και συναισθηµατικών αποτελεσµάτων. Η χρησιµοποίηση - άλλοτε µαζί και άλλοτε χωριστά διαφορετικών προσεγγίσεων µπορεί να οδηγήσει σε συµπληρωµατικά θετικά αποτελέσµατα (Niaz 1993, Tsaparlis 1997). Περιεχόµενα και οµή του Βιβλίου Το βιβλίο αποτελείται από (α) ένα εισαγωγικό µάθηµα, (β) 23 µαθήµατα, διαρθρωµένα σε πέντε ενότητες και (γ) από ένα Παράρτηµα µε πέντε βοηθητικά θέµατα από τη φυσική. Ο Πίνακας 1 δείχνει αναλυτικά τα περιεχόµενα. Ως προς τη δοµή, το βιβλίο ακολούθησε το βιβλίο «Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήµες (Φυσική και Χηµεία)» που γράφτηκε στα πλαίσια του Προγράµµατος ΣΕΠΠΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Τσαπαρλής & Καµπουράκης 2003). Κάθε µάθηµα αρχίζει µε µια σύντοµη εισαγωγή και ακολουθεί το καθαυτό µάθηµα. Στα πλάγια κάθε σελίδας υπάρχουν πλαγιότιτλοι που βοηθούν στη µάθηση και στην αποφυγή της παπαγαλίας. Τα πειράµατα είναι τοποθετηµένα σε πλαίσια, ενώ δεν δίνονται τα αποτελέσµατά τους, αλλά οι µαθητές καλούνται να καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους και να εξάγουν συµπεράσµατα, γράφοντας σε διατιθέµενους κενούς χώρους. Ερωτήσεις στις οποίες καλούνται να απαντούν εγγράφως οι µαθητές υπάρχουν και στο κείµενο του καθαυτού µαθήµατος. Σε πλαίσια είναι ακόµη διάφορες πρόσθετες πληροφορίες (παρατηρήσεις, ιστορικές πληροφορίες κ.ά.). Επιπλέον υπάρχουν πλαίσια που επιγράφονται «Να έχεις υπόψη σου». Σ αυτά τονίζονται σηµεία που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα, όπως π.χ. εναλλακτικές ιδέες/παρανοήσεις. Στο τέλος κάθε µαθήµατος είναι το πλαίσιο «Το Μάθηµα σε Ερωτήσεις», όπου οι ερωτήσεις στοχεύουν να δώσουν περίληψη του µαθήµατος, αλλά και να συµβάλουν στη µάθηση, µε αποφυγή της αποµνηµόνευσης των µαθηµάτων. Έτσι, αν ο µαθητής είναι σε θέση να απαντά στις ερωτήσεις, µπορεί να είναι σίγουρος ότι ξέρει το µάθηµα.

4 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 683 Πίνακας 1: Κατάλογος Ενοτήτων και Μαθηµάτων του Προγράµµατος «Χηµεία για τη Β Τάξη Γυµνασίου». (Εισαγωγή) Η επιστήµη της χηµείας Α: ΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΕ ΑΦΟΣ Το έδαφος και το υπέδαφος Ιδιότητες της ύλης Καταστάσεις της ύλης Ουσίες και µείγµατα ιαχωρισµός µειγµάτων στις συστατικές τους ουσίες Β: ΤΟ ΝΕΡΟ Το νερό ιαλύµατα Προβλήµατα µε το νερό Γ: ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ Η έννοια της χηµικής αντίδρασης 10. Χηµικές αντιδράσεις σε υδατικά διαλύµατα 11. Χηµικές ενώσεις και χηµικά στοιχεία 12. Γνωρίζουµε περισσότερο τα χηµικά στοιχεία : Ο ΑΕΡΑΣ 13. Ο ατµοσφαιρικός αέρας 14. Το οξυγόνο και το άζωτο 15. Περισσότερα για την καύση 16. Προβλήµατα µε τον αέρα Ε: ΤΑ ΜΟΡΙΑ 17. Η έννοια του µορίου σε στερεά και υγρά 18. Αεικίνητα µόρια 19. Η έννοια του µορίου στα αέρια ΣΤ: ΤΑ ΑΤΟΜΑ 20. Οι δύο πρώτοι νόµοι της χηµείας 21. Η έννοια του ατόµου 22. Οι χηµικοί τύποι και το µολ 23. Η έννοια της χηµικής εξίσωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Βοηθητικά Θέµατα) Μέτρηση µήκους Μέτρηση επιφανείας και όγκου Μάζα των σωµάτων Η πυκνότητα ενός υλικού Η ατµοσφαιρική πίεση Μεταβολές των αερίων Το µάθηµα ολοκληρώνεται µε το τµήµα «Για να γνωρίσεις περισσότερα, να σκεφθείς και να καταλάβεις γιατί». Εδώ, εκτός από πρόσθετες γνώσεις και πληροφορίες, δίδονται κυρίως πιο απαιτητικές ερωτήσεις που απαιτούν κριτική σκέψη. Οι µαθητές καλούνται να τις απαντούν, αλλά έχουν προειδοποιηθεί για την δυσκολία τους και ότι δεν απαιτείται να τις έχουν οπωσδήποτε απαντήσει. Στην επόµενη σελίδα δίδεται απόσπασµα από το 17 ο µάθηµα (Η έννοια του µορίου σε στερεά και υγρά). Μια πρώτη αξιολόγηση του πειραµατικού υλικού από έµπειρους εκπαιδευτικούς: Μέθοδος Πέρα από τη συγγραφή του πειραµατικού διδακτικού υλικού, κρίθηκε σκόπιµο να γίνει µία αρχική αξιολόγησή του από µικρό αριθµό έµπειρων καθηγητών που διδάσκουν χηµεία στη β τάξη του γυµνασίου. Η οµάδα αξιολόγησης αποτελούνταν από δύο άντρες και δύο γυναίκες εκπαιδευτικούς. ύο από τους εκπαιδευτικούς ήταν χηµικοί (X 1 και Χ 2 ), ένας γεωλόγος (Γ) και µία φυσικός (Φ). Επίσης δύο εκ των τεσσάρων εκπαιδευτικών έχουν αποκτήσει µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στη ιδακτική Φυσικών Επιστηµών. Κανένας από τους καθηγητές αυτούς δεν ανήκε ποτέ ούτε ανήκει στην ερευνητική οµάδα του Γ. Τσαπαρλή.

5 684 ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΑΡΛΗΣ Τα µόρια διαφορετικών ουσιών είναι διαφορετικά Πείραµα 4 Πάρτε δύο ποτήρια όµοια, το ένα γεµάτο µε φασόλια και το άλλο γεµάτο µε ρύζι, έτσι ώστε να έχουµε τον ίδιο όγκο και για τα δύο όσπρια. Πιάστε κάθε ποτήρι και χτυπήστε ελαφρά στο τραπέζι ώστε να κατακαθίσουν όσο γίνεται τα όσπρια. Ρίξτε το περιεχόµενο των δυο ποτηριών σε ένα µεγάλο βαζάκι και ανακατέψτε. Αδειάστε το µείγµα στα δύο ποτήρια, γεµίζοντας πρώτα εντελώς το ένα και κατόπιν το άλλο και πάλι χτυπήστε τα ποτήρια ώστε να κατακαθίσουν τα όσπρια. Τι παρατηρείτε; Άλλαξε κάτι κατά την ανάµειξη; Παρατηρούµε ότι όταν ανακατεύουµε, ενώ δεν χάνονται κόκκοι από τα δύο είδη, ο τελικός όγκος θα είναι λιγότερος από δύο ποτήρια. Πού οφείλεται αυτό; Οι κόκκοι του ρυζιού και του φασολιού δεν έχουν το ίδιο µέγεθος, είναι διαφορετικά, αφού τα υλικά είναι διαφορετικά. Ανάµεσα στα µόρια µιας υγρής ουσίας υπάρχει κενός χώρος Πείραµα 5 Πάρτε δύο ογκοµετρικούς κυλίνδρους και τοποθετήστε 50 ml νερό στον ένα και 50 ml καθαρό οινόπνευµα στον άλλο. Αµέσως µετά, αδειάστε το περιεχόµενο των δύο κυλίνδρων σε ένα µεγάλο ογκοµετρικό κύλινδρο και ανακινήστε καλά. Τι παρατηρείτε; Άλλαξε κάτι από την ανάµειξη; Ποιος είναι ο τελικός όγκος; Πού µπορεί να οφείλεται αυτό;... νερό οινόπνευµα Ανάµεσα στα σωµατίδια (τα µόρια) µιας υγρής ουσίας υπάρχει κενός χώρος. Παρατηρούµε ότι ενώ δεν χάθηκε ποσότητα υγρού από τις δύο ουσίες, ο τελικός όγκος δεν είναι 100 ml όπως θα αναµέναµε, αλλά 96 ml. Να χρησιµοποιήσεις το προηγούµενο πείραµα µε τους κόκκους ρυζιού και φασολιού για να δώσεις εξήγηση στο αποτέλεσµα αυτού του πειράµατος. (Να κάνεις µια υπόθεση για το αν τα σωµατίδια του νερού και του οινοπνεύµατος έχουν το ίδιο ή διαφορετικό µέγεθος.).. Σχήµα. Απόσπασµα από το µάθηµα «Η έννοια του µορίου σε στερεά και υγρά».

6 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 685 Προηγήθηκαν συναντήσεις των συγγραφέων µε τους αξιολογητές. Σε κάθε καθηγητή δόθηκαν ένα αντίτυπο του βιβλίου και οδηγίες για την αξιολόγησή του. Επιπλέον ζητήθηκε να λάβουν υπόψη το τρέχον σχολικό βιβλίο Χηµείας της Β γυµνασίου (Γεωργιάδου κ.α.) και το σχετικό υλικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που αφορά στο Πρόγραµµα Σπουδών της Β γυµνασίου (δόθηκε επίσης). Ενηµερώθηκαν τέλος ότι ουδείς εκ των συγγραφέων του πειραµατικού διδακτικού υλικού συµµετέσχε στην σύνταξη του τρέχοντος ή του νέου προγράµµατος σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί επεξεργάστηκαν το υλικό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του Όταν οι καθηγητές ήταν έτοιµοι, λάβαµε από αυτούς συνεντεύξεις που ηχογραφήθηκαν µε τη σύµφωνη γνώµη τους. Κατά τις συνεντεύξεις, οι καθηγητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε µια σειρά ερωτήσεων που παρατίθενται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2. Υποβληθείσες ερωτήσεις και κατηγοριοποίησή τους. 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ποια είναι η γενική σου εντύπωση από την ανάγνωση του πειραµατικού διδακτικού υλικού; Τι σου έκανε περισσότερο θετική εντύπωση; Τι δεν σου άρεσε περισσότερο; Υπάρχει κοινή µεθοδολογική προσέγγιση φυσικής-χηµείας; Έρχονται οι µαθητές σε επαφή µε σύγχρονες ιδέες και θέµατα της χηµείας; Υπάρχουν λάθη όσον αφορά στην επιστηµονική εγκυρότητα του υλικού; 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ Προωθείται η δηµιουργική δράση, ο πειραµατισµός και η καλλιέργεια ελεύθερης σκέψης και έκφρασης του µαθητή; Είναι τα θέµατα προσαρµοσµένα στο επίπεδο νοητικής ανάπτυξης και τα ενδιαφέροντα των µαθητών; Υπάρχει σπειροειδής τρόπος διδασκαλίας; Γίνεται µετάβαση από το ειδικό στο γενικό, από τα εύκολα στα δύσκολα; Αναδεικνύεται η αναγκαιότητα εισαγωγής των εννοιών; Υπάρχει σαφής εργαστηριακός προσανατολισµός στο υλικό αυτό; Η ανάλυση και ο σχεδιασµός δίνει έναυσµα για δουλειά στην αίθουσα ή στο σπίτι; Πραγµατοποιούνται πειράµατα, γίνεται προαγωγή του διαλόγου και της οµαδικότητας στην τάξη; 3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Ή ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Υπάρχει ιστορική ανασκόπηση των αντιλήψεων για τη δοµή της ύλης; Ανακαλύπτει ο µαθητής µόνος του τις απαντήσεις στα ερωτήµατά του; Γίνεται προσπάθεια οι µαθητές να αποκτήσουν γνώσεις που αφορούν θεωρίες, νόµους και θεµελιώδεις αρχές της χηµείας, ώστε να είναι ικανοί να παρατηρούν, να περιγράφουν και να ερµηνεύουν χηµικά φαινόµενα; Γίνεται στο υλικό αυτό προσπάθεια να κατανοούν τον κόσµο γύρω τους και να αποκωδικοποιούν τον τρόπο µε τον οποίο αυτός λειτουργεί; Γίνεται αναφορά στις χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται για την πρόληψη και την κατάσβεση των πυρκαγιών; Θίγεται το θέµα της τρύπας του όζοντος; Αντιµετωπίζεται η σύνδεση του νερού µε τη ζωή; Υπάρχει προσπάθεια κάλυψης οικολογικών θεµάτων; Υπάρχει σύνδεση της χηµείας µε την καθηµερινή ζωή; 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Πώς κρίνεις το ένθετο «Το µάθηµα σε ερωτήσεις»; Πώς κρίνεις το ένθετο «Για να γνωρίσεις περισσότερα, να σκεφτείς και να καταλάβεις γιατί» κ.λπ.»;

7 686 ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΑΡΛΗΣ Αποτελέσµατα και Συµπεράσµατα Ακολουθούν τα βασικά ευρήµατα από την αξιολόγηση των τεσσάρων εκπαιδευτικών. Ως δυνατά σηµεία του βιβλίου θεωρήθηκαν τα παρακάτω: ωθεί το πείραµα είναι συνεπές στον τρόπο χτισίµατος της γνώσης η χρήση των µοντέλων γίνεται προσεκτικά λαµβάνει υπόψη τις παρανοήσεις των µαθητών ωθεί στην παρατήρηση, περιγραφή, ερµηνεία δεν στηρίζεται σε απευθείας αναφορά στους ορισµούς των εννοιών, αλλά στην αναγκαιότητα εισαγωγής τους η δοµή του βιβλίου διευκολύνει αρκετά και επιτρέπει στον καθηγητή παραλλαγές στη σειρά διδασκαλίας, ιδιαίτερα δε στο εισαγωγικό κοµµάτι του διδακτικού υλικού τα πειράµατα είναι απλά, διδακτικά, εφαρµόσιµα µε απλό εργαστηριακό εξοπλισµό. Οι επισηµάνσεις των καθηγητών ως προς τη διδακτική µεθοδολογία του βιβλίου (εποικοδοµισµός, πειραµατική διδασκαλία, σπειροειδής διδασκαλία) ήταν οι ακόλουθες: Σε κάθε µάθηµα υπάρχουν απλά και διδακτικά πειράµατα, το βιβλίο µπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα και ως εργαστηριακός οδηγός. Όλες οι έννοιες εισάγονται µε επαγωγικό εποικοδοµητικό τρόπο και όχι µε τον παραδοσιακό αξιωµατικό τρόπο, βοηθώντας τους µαθητές να δοµήσουν νοητικά τις έννοιες που πραγµατεύεται το παρόν διδακτικό υλικό. Υπάρχει σπειροειδής τρόπος διδασκαλίας, π.χ. στην αρχή του βιβλίου γίνεται αναφορά στις ουσίες και µείγµατα (Μάθηµα 4), ενώ στο µάθηµα Χηµικές ενώσεις και χηµικά στοιχεία (Μάθηµα 11) γίνεται εκ νέου αναφορά στις έννοιες αυτές. Ακόµα, στην ενότητα περί µορίων (ΕΝΟΤΗΤΑ Ε) γίνεται εκ νέου αναφορά στις καταστάσεις της ύλης (Μάθηµα 3). Κατά τις συνεντεύξεις, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο εισαγωγής των εννοιών του µορίου και του ατόµου. Οι καθηγητές αξιολογητές έδειξαν πραγµατικά ενθουσιασµό µε τη νέα προσέγγιση των εννοιών των µορίων και των ατόµων, θεωρώντας πολύ καλή την προσπάθεια εισαγωγής επαγωγικά πρώτα της έννοιας του µορίου και µετά της έννοιας του ατόµου σε αντίθεση µε το σχολικό βιβλίο, όπου συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Επίσης έκριναν σωστή την καθυστερηµένη εισαγωγή των µορίων και ατόµων (πλην ενός αξιολογητή), ύστερα από ένα µακροσκοπικό εισαγωγικό µέρος. Τέλος, επισήµαναν ότι θα ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα η διδασκαλία του νέου αυτού βιβλίου στο γυµνάσιο, ιδιαίτερα οι ενότητες «ΜΟΡΙΑ» και «ΑΤΟΜΑ». Ως προς τις τεχνικές προσεγγίσεις του βιβλίου («Μάθηµα σε ερωτήσεις», «Για να γνωρίσεις περισσότερα, να σκεφτείς και να καταλάβεις γιατί» κ.λπ.), κατεγράφησαν οι ακόλουθες παρατηρήσεις: Το ένθετο «το µάθηµα σε ερωτήσεις» αποτελεί «τράπεζα ερωτήσεων» για τον καθηγητή περιορίζοντας ταυτόχρονα την παπαγαλία των µαθητών. Έτσι, αν µπορεί ο µαθητής ν απαντά στις ερωτήσεις αυτές, κατέχει απόλυτα την ύλη του αντίστοιχου µαθήµατος. Με το ένθετο «για να γνωρίσεις περισσότερα, να σκεφτείς και να καταλάβεις γιατί», ο µαθητής χτίζει σιγάσιγά το επιστηµονικό µοντέλο, καλλιεργώντας µε τον τρόπο αυτό την κριτική του σκέψη. Επιπλέον, δίνεται το έναυσµα για δουλειά στην αίθουσα και στο σπίτι. Τέλος, οι αξιολογητές έκαναν και επισηµάνσεις και προτάσεις για τη βελτίωση του βιβλίου. Οι παρατηρήσεις αυτές συνοψίζονται ως εξής:

8 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 687 Η διδασκαλία του υλικού θα µπορούσε να ξεκινήσει αρχίζοντας απευθείας από το 4 ο µάθηµα «ουσίες και µείγµατα». Μέχρι τη σελ. 31, υπάρχουν πολλές έννοιες µαζεµένες που ίσως δυσκολέψουν τα παιδιά. Η έννοια του µορίου θα µπορούσε να εισαχθεί λίγο νωρίτερα. Κάποια εισαγωγικά θέµατα να διδαχθούν πιο σύντοµα, σαν ελεύθερη συζήτηση λόγω του µονόωρου του µαθήµατος για να εξοικονοµηθεί χρόνος για τη διδασκαλία των εννοιών του µορίου και του ατόµου. Συνήθη τυπογραφικά λάθη. Η απάντηση των συγγραφέων του βιβλίου στις δύο πρώτες παρατηρήσεις (αλληλένδετες µεταξύ τους) είναι ότι δεν µπορεί να ξεκινήσει να µιλά κανείς για «ουσίες και µείγµατα», αν προηγουµένως δεν έχει αναφερθεί σε έννοιες ιδιαίτερα σηµαντικές για τη δόµηση του τρόπου σκέψης των µαθητών. Τέτοιες έννοιες είναι η ύλη και η ενέργεια, οι φυσικές και χηµικές µεταβολές, (χωρίς όµως να γίνεται διάκριση µεταξύ τους λόγω του ότι αυτή απαιτεί την γνώση της χηµικής αντίδρασης), οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των υλικών. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στον καθηγητή να µην κουράσει τους µαθητές, διδάσκοντας π.χ. το µάθηµα «Έδαφος και Υπέδαφος» σαν ελεύθερο ανάγνωσµα, εξοικονοµώντας χρόνο για να επιµείνει στις απολύτως απαραίτητες για τη διδασκαλία του έννοιες. Θα πρέπει οπωσδήποτε να παραδεχτούµε ότι οι έννοιες που εισάγονται στο εισαγωγικό µάθηµα (ύλη, ενέργεια, αλληλεπίδραση) είναι δύσκολες. Πάντως η έννοια της ενέργειας δεν χρησιµοποιείται στα µαθήµατα και µπορεί να παραλειφθεί χωρίς ουσιαστικά να επηρεάσει το υπόλοιπο υλικό. Απαιτούνται τότε κάποιες τροποποιήσεις στο εισαγωγικό µάθηµα και στο µάθηµα για τη χηµική αντίδραση. Όσον αφορά στην καθυστερηµένη ή µη εισαγωγή της έννοιας του µορίου πρέπει να επισηµανθούν τα ακόλουθα: Η διεθνής βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι οι µαθητές συναντούν µαθησιακές δυσκολίες όταν επιχειρούν να κατανοήσουν χηµικές έννοιες όπως η έννοια του µορίου, όταν δηλ. προσπαθούν να µεταβούν νοητικά από το µακροσκοπικό στο υποµικροσκοπικό επίπεδο της ύλης και αντίστροφα. Ειδικότερα, διάφοροι ερευνητές (π.χ. Novick & Nussbaum 1978, 1981, Brook, Briggs, & Driver 1984, Haidar & Abraham 1991, Lee et al. 1993, Abraham, et al. 2002) έχουν ασχοληθεί µε τις εναλλακτικές αντιλήψεις των µαθητών περί µορίων. Παρατηρήσεις σχετικές µε τις φυσικές ιδιότητες (φυσική κατάσταση και θερµοκρασία) των µεµονωµένων µορίων από καθηγητές φυσικών επιστηµών έχουν καταγραφεί σε εργασία του Τσαπαρλή ( εκ Ιαν. 1998). Σε άλλες έρευνες (Herron 1978, Johnstone 1991, Τσαπαρλής 1994a, Τσαπαρλής, 1997) έχει διατυπωθεί η άποψη ότι οι µαθητές αντιµετωπίζουν δυσκολίες σε θέµατα σχετικά µε τη δοµή της ύλης. Σχετικά πρόσφατη έρευνα (Toomet, DePierro, & Garafalo 2001) συνιστά καθυστερηµένη εισαγωγή θεµάτων όπως η µοριακή και ατοµική δοµή στο δεύτερο εξάµηνο, ώστε να µπορούν οι µαθητές να ξεπεράσουν τις µαθησιακές δυσκολίες που προκύπτουν από τις έννοιες αυτές. Κατ' επέκταση, η σύνδεση ανάµεσα στο µακροσκοπικό, στο συµβολικό και στο υποµικροσκοπικό επίπεδο της ύλης θα συµβάλλει σηµαντικά στη δόµηση του τρόπου σκέψης και της νοηµατικής ικανότητας των µαθητών (Γεωργιάδου & Τσαπαρλής 1998, Georgiadou & Tsaparlis 2000, Johnstone 2000). Οι συγγραφείς συµφωνούν απόλυτα µε την επισήµανση ότι κάποια εισαγωγικά θέµατα µπορούν να συµπτυχθούν διδακτικά, για να εξοικονοµηθεί χρόνος για τις ενότητες των µορίων και ατόµων λόγω του µονόωρου του µαθήµατος. Άλλωστε, δίνεται η δυνατότητα στον διδάσκοντα να επιλέξει κάποια µαθήµατα να διδαχθούν είτε ως ελεύθερο ανάγνωσµα, είτε µέσω συζήτησης µέσα στην τάξη. Συµπερασµατικά όλοι οι καθηγητές-αξιολογητές συµφώνησαν ότι το διδακτικό υλικό ικανοποιεί τους στόχους, τους ειδικούς σκοπούς του νέου ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών Φυσικής και Χηµείας. Προς την κατεύθυνση αυτή, όλοι αποδέχτηκαν πρόταση των συγγραφέων για συµµετοχή τους σε µια µελλοντική περαιτέρω

9 688 ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΑΡΛΗΣ έρευνα στα σχολεία που διδάσκουν. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν πειραµατικό διδακτικό υλικό (χωρίς όµως την προκαταρτκική αξιολόγησή του από εκπαιδευτικούς) παρουσιάστηκε στο 20 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµείας (Ιωάννινα, 20-23/9/2005) καθώς και στο 15 ο Σεµινάριο ιδακτικής της Χηµείας (Αθήνα, εκεµβρίου 2005). Παραποµπές Γεωργιάδου, Τ., Καφετζόπουλος, Κ., Προβής, Ν., Σπυρέλης, Ν. & Χηνιάδης,.. Χηµεία Β Γυµνασίου, Αθήνα, ΟΕ Β. Γεωργιάδου, Α. & Τσαπαρλής, Γ. (1998). Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και Εφαρµογή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, σσ Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Χριστοδουλίδη. Πέτσιος, Σ., Σταµοβλάσης,., Παπαφώτης Γ., & Τσαπαρλής, Γ. (2004). Βασικές γνώσεις που φέρνουν οι µαθητές από το γυµνάσιο στο λύκειο. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε ΙΦΕ, σσ Τσαπαρλής (1988). ιδασκαλία χηµείας β' γυµνασίου: Μόρια και άτοµα (Εφαρµογή της θεωρίας της διδακτικής στην πράξη). Λόγος και Πράξη, Τεύχος 33-35, Τσαπαρλής, Γ. (1991). Θέµατα διδακτικής φυσικής και χηµείας στη µέση εκπαίδευση. Αθήνα, Γρηγόρης (Α Έκδοση 1989). Τσαπαρλής, Γ. (1994). Η ατοµική και η µοριακή δοµή στη χηµική εκπαίδευση: Κριτική θεώρηση από διάφορες σκοπιές της ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών. Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Χηµείας Ελλάδας-Κύπρου (Ιωάννινα) Τσαπαρλής, Γ. (1998). Πρόταση για ένα ενοποιηµένο µάθηµα φυσικής-χηµείας στην α γυµνασίου. Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική Φυσικών Επιστηµών και Εφαρµογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση», σελ Θεσσαλονίκη. Τσαπαρλής, Γ. (2001). Πρώτες και δεύτερες σκέψεις για την γυµνασιακή χηµεία. Πρακτικά ιηµερίδας Ε ΙΦΕ, σελ Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. Τσαπαρλής, Γ. (2002). Ο εποικοδοµητισµός στη διδασκαλία της χηµείας. ιδασκαλία Φυσικών Επιστηµών - Έρευνα και Πράξη, Τεύχος 3, Τσαπαρλής, Γ. & Καµπουράκης Κ. (2003). Εισαγωγή στις φυσικές επιστήµες (φυσική - χηµεία) για την α τάξη γυµνασίου. Ιωάννινα. Χατόγλου, Ε., Σταµοβλάσης,., & Τσαπαρλής, Γ. (2003). Πόσο µπορεί να επηρεάσει ένα µάθηµα διδακτικής των φ.ε. µετεκπαιδευόµενους µελλοντικούς και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε ΙΦΕ, σσ Abraham, M., Williamson, V. & Westbrook, S. (1994). A cross-age study of the understanding of five chemistry concepts. Journal of Research in Science Teaching, 31, Brook, A., Briggs, H. & Driver, R. (1984). Aspects of secondary students understanding of the particulate nature of matter. University of Leeds: Centre for Studies in Science and Mathematics Education. Bunce, D. M. & Gabel, D. (2002). Differential effects on the achievement of males and females of teaching the particulate nature of chemistry. Journal of Research in Science Teaching, 39, Georgiadou, A. & Tsaparlis, G. (2000). Chemistry teaching in lower secondary school with methods based on: a) psychological theories; b) the macro, representational, and submicro levels of chemistry. Chemistry Education Research and Practice, 1, Haidar, A. & Abraham, M. (1991). A comparison of applied and theoretical khowledge of concepts based on the particulate nature of matter. Journal of Research in Science Teaching, 28, Herron, J. D. (1978). Piaget in the classroom. Journal of Chemical Education, 55,

10 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 689 Johnstone, AH. (1991). Thinking about thinking. International Newsletter on Chemical Education, No. 6, Johnstone, A.H. (2000). Teaching of chemistry Logical or psychological? Chemistry Education Research and Practice, 1, Lee, O., Eichinger, D. C., Anderson, C. W. & Berkheime, G. D. (1993). Changing middle school student s conceptions of matter and molecules. Journal of Research in Science Teaching, 30, Novick, S. & Nussbaum, J. (1981). Pupils understanding of the nature of matter: a cross age study. Science Education, 65, Niaz, M.. (1993). Progressive problemshifts between different research programs in science education: A Lakatosian perspective. Journal of Research in Science Teaching, 30, Toomet, R, DePierro, E., & Garafalo, F. (2001). Helping students to make inferences about the atomic realm by delaying the presentation of atomic structure, Chemistry Education Research and Practice, 2, Tsaparlis, G. (1997). Atomic and molecular structure in chemical education - A critical analysis from various perspectives of science education. Journal of Chemical Education, 74, Tsaparlis G. & Kampourakis K. (2000). An integrated physical-science (physics and chemistry) introduction for lower-secondary level (grade 7). Chemistry Education Research and Practice, 1, ]

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 2.2.4 «CHEMCALC»... 111 2.2.5 «ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»... 112 2.2.6 «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.»...

Διαβάστε περισσότερα

Improving student achievement in mathematics

Improving student achievement in mathematics INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO EDUCATIONAL PRACTICES SERIES No 4, 2000 Improving student achievement in mathematics by Douglas A. Grouws and Kristin J.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Νοεροί - Κατ εκτίμηση Υπολογισμοί 44. Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2007). Νοεροί κατ εκτίμηση υπολογισμοί: Μαθηματικές διαδικασίες μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Στην Α τάξη του Γυμνασίου η Χημεία προσφέρεται στους μαθητές και στις μαθήτριες μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας της Φυσικής και της Βιολογίας (Φυσικές Επιστήμες).

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ηφαίστεια - Σεισµοί και µέτρα προστασίας - Αξιολόγηση διδακτικού υλικού»

«Ηφαίστεια - Σεισµοί και µέτρα προστασίας - Αξιολόγηση διδακτικού υλικού» 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 «Ηφαίστεια - Σεισµοί και µέτρα προστασίας - Αξιολόγηση διδακτικού υλικού» Απόστολος αρόπουλος άσκαλος, Μ.ed. apdaro@pre.uth.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΘΕΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΝΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑΣΤΗΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ υρτώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Θέματα στην Εκπαίδευση το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (2002). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα Μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πρακτικά του Συνεδρίου 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι πολλαπλές προσεγγίσεις της διδασκαλίας και της μάθησης των φυσικών επιστημών 7-10

Διαβάστε περισσότερα

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Γεώργιος Τζάρτζας, Ph.D, Βασίλης Σβολόπουλος, Ph.D, Άλκηστις Βερέβη, Ph.D, Αναστασία Πατούνα, M.A., Ευαγγελία Θωµαδάκη, Ph.D Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη και Πραγµατοποίηση Απλών Αντιδράσεων Οξειδοαναγωγής µε τη Χρήση Applets και Εφαρµογή στο Σχολικό Εργαστήριο

Πρόβλεψη και Πραγµατοποίηση Απλών Αντιδράσεων Οξειδοαναγωγής µε τη Χρήση Applets και Εφαρµογή στο Σχολικό Εργαστήριο Πρόβλεψη και Πραγµατοποίηση Απλών Αντιδράσεων Οξειδοαναγωγής µε τη Χρήση Applets και Εφαρµογή στο Σχολικό Εργαστήριο Παπανούσκας Μιχάλης Καθηγητής Χηµείας, 1 ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας papanouskas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΙΟΤΗΤΑ Kolb, Mezirow Μετασχηματίζουσα Μάθηση ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ.

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής Λεμονίδης, Χ., Κολλινιάτη, Β. (2007). Τα Μαθηματικά της φύσης και της ζωής. Αλλαγές στο έργο του εκπαιδευτικού των μαθηματικών. Πρακτικά 9 ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής

Διαβάστε περισσότερα

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΙΤΥ - Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)

ΕΑΙΤΥ - Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα