ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά Αυτοκινήτων Ημερομηνία και ώρα εξέτασης : Πέμπτη, 8 Ιουνίου π.μ π.μ. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη (Α, Β, Γ) και έξι (6) σελίδες. ΟΔΗΓΙΕΣ: Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο τετράδιο απαντήσεων. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. ΜΕΡΟΣ Α : Δώδεκα (12) ερωτήσεις Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες 1

2 Για τις ερωτήσεις 1-4 αντιγράψετε τη σωστή απάντηση. 1 Κατά την αλλαγή ταχυτήτων (εμπλοκή) σε ένα αυτόματο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κιβώτιο ταχυτήτων, οι ταινιοπέδεις και οι πολυδίσκοι ενεργοποιούνται με: (γ) (δ) Υδραυλική ενέργεια που παράγεται στην αντλία του συμπλέκτη Ηλεκτρική ενέργεια από το συσσωρευτή Υδραυλική ενέργεια που παράγεται στην αντλία του κιβωτίου ταχυτήτων Υδραυλική ενέργεια που παράγεται στο μετατροπέα ροπής. (γ) Υδραυλική ενέργεια που παράγεται στην αντλία του κιβωτίου ταχυτήτων 2 Η ποσότητα πετρελαίου που ψεκάζεται στα συστήματα έγχυσης πετρελαίου κοινού αγωγού (Common Rail), ρυθμίζεται ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας της μηχανής, μεταβάλλοντας: (γ) (δ) Την πίεση και την προπορεία ψεκασμού Την προπορεία και τη διάρκεια ψεκασμού Την πίεση και τη διάρκεια ψεκασμού Τις στροφές και την προπορεία ψεκασμού. (γ) Την πίεση και τη διάρκεια ψεκασμού 3 Η τάση παροχής κατά τον έλεγχο αισθητήρα οξυγόνου «αισθητήρας λ» είναι σταθερή mv, αυτό είναι αποτέλεσμα της: Πολύ χαμηλής περιεκτικότητας «O 2» στα καυσαέρια Κανονικής περιεκτικότητας οξυγόνου «O 2» στα καυσαέρια (γ) Πολύ ψηλής περιεκτικότητας οξυγόνου «O 2» στα καυσαέρια (δ) Ελαττωματικής λειτουργίας του αισθητήρα οξυγόνου «O 2». Πολύ χαμηλής περιεκτικότητας «O 2» στα καυσαέρια 4 Για την αλλαγή ταχυτήτων σε ένα αυτόματο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κιβώτιο ταχυτήτων, η Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου (ΗΜΕ) ελέγχει: (γ) (δ) Τις ηλεκτροβαλβίδες Το μοχλό ταχυτήτων Την αντλία λαδιού Το μετατροπέα ροπής. Τις ηλεκτροβαλβίδες Για τις ερωτήσεις 5-8, να αντιγράψετε τις ερωτήσεις και συμπληρώσετε τα κενά 2

3 5 Στα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα υπερσυμπιεστή (Turbo), ο αισθητήρας πίεσης τύπου «MAP» μετρά την απόλυτη πίεση του αέρα στην πολλαπλή εισαγωγή. Όταν η τιμή της πίεσης φθάσει στο όριο (μέγιστη) τότε ανοίγει η βαλβίδα διαφυγής και καυσαέρια διαφεύγουν από την πολλαπλή εξαγωγή και έτσι η πίεση του αέρα στην πολλαπλή εισαγωγή σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά το όριο. 6 Υποστροφή εμφανίζεται όταν η γωνία ολίσθησης των μπροστινών τροχών είναι μεγαλύτερη από την γωνία ολίσθησης των πίσω τροχών, ενώ υπερστροφής εμφανίζεται όταν η γωνία ολίσθησης των πίσω τροχών είναι μεγαλύτερη από των μπροστινών τροχών. 7 Το «λ» χαρακτηρίζει τη στοιχειομετρική αναλογία του μείγματος αέρα/βενζίνης, η κανονική αναλογία είναι 14,7:1. Όταν το μείγμα είναι στοιχειομετρικό τότε το λ=1, όταν το μείγμα είναι πλούσιο τότε το λ<1, και όταν το μείγμα είναι φτωχό τότε το λ>1. 8 Ο αισθητήρας του τροχού στο σύστημα ABS είναι μία επαγωγική παλμογεννήτρια που παράγει παλμό υπό μορφή εναλλασσόμενου ρεύματος με την αύξηση της ταχύτητας περιστροφής του τροχού μεταβάλλεται η συχνότητα του παλμού. 9 Να γράψετε τη θέση που βρίσκεται το καλωδίου σπιράλ στο σύστημα αερόσακων του αυτοκινήτου. Το καλώδιο σπιράλ βρίσκετε τοποθετημένο στο τιμόνι και συνδέει ηλεκτρικά τον αερόσακο οδηγού με το όλο σύστημα. 10 Να κατονομάσετε τα τρία (3) κύρια μέρη από τα οποία αποτελούνται όλα τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα των αυτοκινήτων. Τα κύρια μέρη των Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενα Συστήματα των Αυτοκινήτων ΗΜΕ Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου Αισθητήρες Εκτελεστές. 11 Να κατονομάσετε δύο (2) αισθητήρες της μηχανής από τους οποίους παίρνει πληροφορίες το σύστημα ηλεκτρονικά ελεγχόμενου αυτόματου κιβώτιου ταχυτήτων Πληροφορίες εισόδου στο σύστημα ηλεκτρονικά ελεγχόμενου αυτόματου κιβώτιου ταχυτήτων Αισθητήρας στροφών Αισθητήρας απόλυτης πίεσης «MAP» Αισθητήρας θέσης πεταλούδας επιτάχυνσης. 12 Να εξηγήσετε με απλά λόγια το σκοπό των πυκνωτών μεγάλης χωρητικότητας στο σύστημα αερόσακων και προεντατήρων ζωνών «SRS». 3

4 Σκοπός των πυκνωτών μεγάλης χωρητικότητας στο σύστημα αερόσακων και προεντατήρων ζωνών «SRS» είναι η ενεργοποίηση του συστήματος σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού κατά το οποίο ο συσσωρευτής του αυτοκινήτου θα τεθεί εκτός λειτουργίας. ΜΕΡΟΣ Β : Τέσσερις (4) ερωτήσεις Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες 13 Στο σχήμα 1 φαίνεται το συνοπτικό διάγραμμα της Ηλεκτρονικής Μονάδας Ελέγχου (ΗΜΕ) συστήματος Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενης Πρόσφυσης (ETC): Να αντιγράψετε το σχήμα και να συμπληρώσετε τρία (3) σήματα εισόδου προς και τρία (3) σήματα εξόδου από την Ηλεκτρονικής Μονάδας Ελέγχου (HME) του συστήματος Να εξηγήσετε με απλά λόγια το σκοπό του κάθε σήματος. Σήματα εισόδου: Σχήμα 1 Αισθητήρας ταχύτητας τροχού: Δίνει πληροφορίες στην ΗΜΕ του συστήματος για την ταχύτητα περιστροφής του/των τροχού/χών Αισθητήρας θέσης της πεταλούδας επιτάχυνσης: Δίνει πληροφορίες στην ΗΜΕ για τη θέση της πεταλούδας επιτάχυνσης (ποδόπληκτρου επιτάχυνσης) Αισθητήρας γωνίας περιστροφής τιμονιού: Δίνει πληροφορίες στην ΗΜΕ για τη θέση του συστήματος διεύθυνσης γωνία περιστροφής των τροχών. Σήματα εξόδου: Ηλεκτροβαλβίδες: Ελέγχουν την πίεση πέδησης των φρένων των τροχών. Ηλεκτρική αντλία πίεσης: Συμπιέζει το υγρότων φρένων και αποθηκεύεται στο συσσωρευτή πίεσης, επαναφέρει στο ντεπόζιτο του υγρού το υγρό από την αντλία των φρένων του/των τροχού/ών που απελευθερώνεται/ονται. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας: Ανάβει όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία και παραμένει αναμμένη όταν το σύστημα παρουσιάσει πρόβλημα. 14 Στο σχήμα 2 φαίνεται τριοδικός καταλύτης σε τομή: Να εξηγήσετε με απλά λόγια το σκοπό του τριοδικού καταλύτη Να δικαιολογήσετε γιατί η θερμοκρασία στην έξοδο του καταλύτη είναι ψηλότερη από τη θερμοκρασία στην είσοδό του. 4

5 Σχήμα 2 Σκοπός είναι να μειώνει τα επίπεδα των ρύπων που περιέχονται στα καυσαέρια της μηχανής στα επιτρεπόμενα όρια Η αύξηση της θερμοκρασίας στην έξοδο του καταλύτη είναι αποτέλεσμα της καύσης των ρύπων των καυσαερίων. 15 Στο σχήμα 3 φαίνεται το καλωδιακό διάγραμμα ηλεκτρονόμου προστασίας από υπέρταση. Να γράψετε σε συντομία το σκοπό της χρήσης του ηλεκτρονόμου, Να εξηγήσετε με απλά λόγια τη λειτουργία του ηλεκτρονόμου όταν στο κύκλωμα υπάρχει: 1 Υπερένταση 2 Υπέρταση HME Από Ασφαλειοθήκη Από Διακόπτη Ανάφλεξης Σχήμα 4 Το ρεύμα τροφοδοσίας των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του αυτοκινήτου διοχετεύεται μέσω του ηλεκτρονόμου υπέρτασης, έτσι που τα ηλεκτρονικά κυκλώματα να είναι προστατευμένα σε περίπτωση υπερέντασης ή υπέρτασης. 1 Υπερένταση 5

6 Όταν η ένταση του ρεύματος ξεπεράσει την ονομαστική τιμή της ασφάλειας (υπερένταση) του ηλεκτρονόμου τότε καίγεται η ασφάλεια 2 Υπέρταση Όταν η τάση του ρεύματος (κυρίως λόγω βλάβης στο κύκλωμα φόρτισης) ξεπεράσει την ονομαστική τιμή της διόδου Ζένερ (16V) τότε η δίοδος ανοίγει και βραχυκυκλώνεται ο ακροδέκτης 30 με το 31 και καίγεται η ασφάλεια 16 Στο σχήμα 4 φαίνεται το συνοπτικό διάγραμμα της Ηλεκτρονικής Μονάδας Ελέγχου (ΗΜΕ) συστήματος αερόσακων και προεντατήρων ζωνών (SRS): Να αντιγράψετε το σχήμα και να συμπληρώσετε τρία (3) σήματα εισόδου προς και δύο (2) σήματα εξόδου από την Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου (ΗΜΕ) του συστήματος Να εξηγήσετε με απλά λόγια το σκοπό του κάθε σήματος. Σήματα εισόδου: Σχήμα 3 Αισθητήρας αερόσακου (κρούσης): Δίνει πληροφορίες στην ΗΜΕ του συστήματος για την επιβράδυνση του αυτοκινήτου Αισθητήρας Στροφών Μηχανής: Δίνει πληροφορίες στην ΗΜΕ για το αν λειτουργεί η μηχανή Αισθητήρας Καθίσματος/Ζώνης Ασφαλείας: Δίνει πληροφορίες στην ΗΜΕ για το αν υπάρχει επιβάτης στο κάθισμα έτσι που σε περίπτωση σύγκρουσης ενεργοποιούνται οι αερόσακοι και οι ζώνες στις θέσεις όπου υπάρχουν επιβάτες. Σήματα εξόδου: Πυροκροτητής αερόσακου: Δημιουργεί τον ηλεκτρικό σπινθήρα για την ανάφλεξη του γεμίσματος που προκαλεί τη δημιουργία του αερίου που φουσκώνει τον αερόσακο. Πυροκροτητής αερόσακου: Δημιουργεί τον ηλεκτρικό σπινθήρα για την ανάφλεξη του γεμίσματος που προκαλεί τη δημιουργία του αερίου συγκράτησης της ζώνης ασφαλείας. ΜΕΡΟΣ Γ : Δύο (2) ερωτήσεις Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες 17 Στο σχήμα 5 φαίνεται το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα τροφοδοσίας πετρελαιομηχανής τύπου κοινής γραμμής (Common Rail): Να κατονομάσετε τα αριθμημένα μέρη του συστήματος (1 έως 14) Να εξηγήσετε σε συντομία με απλά λόγια το σκοπό και τη λειτουργία των εξαρτημάτων 11, 12,13. 6

7 Σχήμα 5 1 Ντεπόζιτο πετρελαίου 2 Φίλτρο ντεπόζιτου 3 Ηλεκτρική αντλία πετρελαίου (αντλία παροχής) 4 Φίλτρο χοντρού και ψιλού καθαρισμού 5 Αγωγός παροχής χαμηλής πίεσης 6 Εμβολική (μηχανική) αντλία ψηλής πίεσης 7 Αγωγός παροχής ψηλής πίεσης 8 Κοινή γραμμή παροχής (Common Rail) 9 Εγχυτήρας 10 Αγωγός επιστροφής πετρελαίου 11 Αισθητήρας πίεσης 12 Αισθητήρας θερμοκρασίας 13 Αισθητήρας στροφών του στροφαλοφόρου άξονα 14 Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου (ΗΜΕ). Αισθητήρας πίεσης 11 - δίνει πληροφορίες στην ΗΜΕ για την πίεση του πετρελαίου στον κοινό αγωγό. Τροφοδοτείται με τάση 5V από την ΗΜΕ, η τάση εξόδου μεταβάλλεται περίπου από 0V έως 5V ανάλογα με την πίεση του πετρελαίου. Αισθητήρας θερμοκρασίας 12 - τύπου NTC δίνει πληροφορίες στην HME για τη θερμοκρασία της μηχανής. Τροφοδοτείται με τάση 5V από την ΗΜΕ, η τάση εξόδου μεταβάλλεται περίπου από 0V έως 5V ανάλογα με την θερμοκρασία του νερού της μηχανής. Αισθητήρας στροφών είναι μια επαγωγική παλμογεννήτρια που παράγει 7

8 (εναλλασσόμενο ρεύμα) ημιτονοειδές παλμό. Ο αριθμός των παλμών για κάθε πλήρη περιστροφή του στροφαλοφόρου είναι ανάλογος του αριθμού των δοντιών της στεφάνης του σφονδύλου. Ανάλογα με την συχνότητα του παλμού η ΗΜΕ υπολογίζει την ταχύτητα περιστροφής του στροφαλοφόρου άξονα. 18 Στο σχήμα 6 φαίνεται το καλωδιακό διάγραμμα του ηλεκτρικού κυκλώματος συστήματος αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS): Να περιγράψετε με τη βοήθεια του διαγράμματος τον τρόπο ενεργοποίησης: 1 Των ηλεκτροβαλβίδων 6,7,8 και 9 2 Της αντλίας πίεσης 12. Να εξηγήσετε με τη βοήθεια του κυκλώματος τον τρόπο που ανάβει η ενδεικτική λυχνία διάγνωσης: 1 Όταν μια ηλεκτροβαλβίδα δεν λειτουργεί (διακοπή) 2 Όταν ο ηλεκτρονόμος της αντλίας 10 δεν λειτουργεί. Σχήμα 6 1 Οι ηλεκτροβαλβίδες (6,7,8 και 9) τροφοδοτούνται με τάση μέσω του ακροδέκτη 2 του ηλεκτρονόμου 11 (ηλεκτρονόμος των βαλβίδων) ο οποίος με τη σειρά του συνδέεται απευθείας με τον συσσωρευτή μέσω του ακροδέκτη 1. Η γείωση του πηνίου του ηλεκτρονόμου ακροδέκτης 4 ενεργοποιείται από την ΗΜΕ μέσω του ακροδέκτης 11, ο άλλος ακροδέκτης 3 συνδέεται με τον ακροδέκτη με το 30 του ηλεκτρονόμου προστασίας από 8

9 υπέρταση. Όταν ο ηλεκτρονόμος των βαλβίδων δεν είναι ενεργοποιημένος τότε η πλευρά των βαλβίδων που συνδέεται με τον ηλεκτρονόμο είναι γειωμένη μέσω του ακροδέκτη 1α του ηλεκτρονόμου. 2 Η αντλία πίεσης 12 τροφοδοτείται με τάση μέσω του ακροδέκτη 1 του ηλεκτρονόμου 10 (ηλεκτρονόμος της αντλίας) ο οποίος με τη σειρά του συνδέεται με τον συσσωρευτή μέσω του ακροδέκτη 2. Η γείωση του πηνίου του ηλεκτρονόμου ακροδέκτης 3 ενεργοποιείται από την ΗΜΕ ακροδέκτης 2 ο άλλος ακροδέκτης του πηνίου 4 συνδέεται με τον ακροδέκτη με το 30 του ηλεκτρονόμου προστασίας από υπέρταση. 1 Όταν η/οι ηλεκτροβαλβίδα/δες δεν λειτουργεί/ούν, η τάση στον ακροδέκτη (5, 6, 7 και 8) της ΗΜΕ τη στιγμή που δίνει γείωση για να ενεργοποιήσει τη/τις βαλβίδα/δες θα είναι 0V ενώ έπρεπε κανονικά να ήταν 12V. Σε τέτοια περίπτωση η ΗΜΕ αντιλαμβάνεται ότι η/οι ηλεκτροβαλβίδα/δες είναι εκτός λειτουργίας και ανάβει την ενδεικτική λυχνία 2 και καταγράφει το πρόβλημα στη μνήμη αυτοδιάγνωσης. 2 Όταν ο ηλεκτρονόμος 10 της αντλίας 12 δεν λειτουργεί, η τάση στους ακροδέκτες 1 και 2 της ΗΜΕ θα είναι 0V, ενώ έπρεπε κανονικά να ήταν 12V. Σε τέτοια περίπτωση η ΗΜΕ αντιλαμβάνεται ότι ο ηλεκτρονόμος 10 είναι εκτός λειτουργίας και ανάβει την ενδεικτική λυχνία 2 και καταγράφει το πρόβλημα στη μνήμη αυτοδιάγνωσης. ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 9

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ψεκασμού βενζίνης. Ver. 080901 instructor

Συστήματα ψεκασμού βενζίνης. Ver. 080901 instructor Συστήματα ψεκασμού βενζίνης Ver. 080901 instructor MONO - MOTRONIC ME - MOTRONIC M - MOTRONIC Περιεχόμενα Αισθητήρες οξυγόνου (λ) Στοιχειομετρική αναλογία μίγματος Τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Λεξικό όρων 1. ΣΑΣΙ 2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4. Σύστημα Διεύθυνσης 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΦΡΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΦΡΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΦΡΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΚΟΜΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Α.Ε.Μ : 5178 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ - ΑΠΛΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ - ΑΠΛΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ - ΑΠΛΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Κατά την κίνηση ενός ΕΙΧ οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητέ αναγνώστη,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητέ αναγνώστη, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Υ Γ Ρ Α Ε Ρ Ι Ο ( L P G ) & Φ Υ Σ Ι Κ Ο Α Ε Ρ Ι Ο ( C N G ) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητέ αναγνώστη, Το βιβλίο με τίτλο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟ (LPG) & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (CNG) που κρατάτε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημά σας αποτελείται από το δύο επιμέρους κελιά που συνδέονται παράλληλα με το νερό δεξαμενής σύμφωνα με την εικόνα παρακάτω:

Το σύστημά σας αποτελείται από το δύο επιμέρους κελιά που συνδέονται παράλληλα με το νερό δεξαμενής σύμφωνα με την εικόνα παρακάτω: DC8000 Οδηγίες Ασφαλείας Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες για αποφυγή ατυχημάτων. Αν δεν καταλαβαίνετε τις οδηγίες ή δεν θέλετε να δουλέψετε πάνω σε οχήματα, απευθυνθείτε σε κάποιον εξειδικευμένο μηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικό. Toyota PRIUS +/PRIUS v ERG ΑΝΑΘ (30/01/2012)

Υβριδικό. Toyota PRIUS +/PRIUS v ERG ΑΝΑΘ (30/01/2012) Υβριδικό 2012 Toyota Motor Corporation Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το παρόν έγγραφο δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς τη γραπτή άδεια της Toyota Motor Corporation. Toyota PRIUS +/PRIUS v ERG ΑΝΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου Τεχνικού Μηχανοτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i C5 - SERIES ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ρυθµιστές Στροφών Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τεχνικές Προδιαγραφές για την προµήθεια: Τυποποιηµένων Ασθενοφόρων Αυτοκινήτων (Ambulance) Πρoνοσοκοµειακής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟ INTERNET!

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟ INTERNET! Ο ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟ INTERNET! Η CITROËN σας δίνει τη δυνατότητα να συμβουλευθείτε τον οδηγό χρήσης του αυτοκινήτου σας μέσω διαδικτύου, καθώς και να έχετε πρόσβαση στο ιστορικό και

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για τους προθερμαντήρες

Τα πάντα για τους προθερμαντήρες Τεχνολογία ανάφλεξης Τεχνολογία κρύας εκκίνησης Ψύξη Αισθητήρες Τα πάντα για τους προθερμαντήρες Τεχνικές Πληροφορίες Έκδ. 04 Ενσωματωμένη Perfection τελειότητα built in 2 Περιεχόμενα Ο πετρελαιοκινητήρας

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσμική Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης Οδήγησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗ ΣΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗ ΣΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Σύστημα υβριδικής τεχνολογίας βενζινοκινητήρα-ηλεκτροκινητήρα Hybrid Synergy Drive ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗ ΣΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Κατασκευαστική σειρά NHP130 Πρόλογος Οι συγκεκριμένες οδηγίες αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

«Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

«Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης»

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ Εισαγωγή Αγοράσατε ένα ŠKODA. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. Το νέο σας ŠKODA έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Οδηγίες χρήσης

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Οδηγίες χρήσης SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Αγοράσατε ένα ŠKODA. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. Το νέο σας ŠKODA έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων «Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...4 Εισαγωγή...5 Βενζίνη & Πετρέλαιο Diesel...6 Υβριδικά Οχήματα...15 Υγραεριοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟ INTERNET!

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟ INTERNET! Ο ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟ INTERNET! Η CITROËN σας δίνει τη δυνατότητα να συμβουλευθείτε τον οδηγό χρήσης του αυτοκινήτου σας μέσω διαδικτύου, καθώς και να έχετε πρόσβαση στο ιστορικό και

Διαβάστε περισσότερα