Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης"

Transcript

1 Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης N. MOUDANIA GREECE NEW Κάθισμα Αυτοκινήτου Μεταφοράς Travel System Car Seat Για βρέφη έως 13 κιλά / Σύμφωνα με ECE R44.03 παγκοσμίως For infants up to 13Kg (Group 0+) / Conforms to ECE R44.03 Universal ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ IMPORTANT - KEEP FOR FUTURE REFERENCE

2 Important safety points / Κύρια σημεία ασφαλείας Do read these instructions before fitting the car seat in your car or stroller so that you may be familiar with it and avoid any dangerous misuse. Διαβάστε τις οδηγίες που ακολουθούν πριν τοποθετήσετε το κάθισμα στο αυτοκίνητο ή στο καρότσι, ώστε να αποφύγετε τυχόν επικίνδυνα λάθη από τη μη σωστή χρήση του. Never leave your child unattended in the car seat. Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας στο κάθισμα αυτοκινήτου χωρίς επίβλεψη. Never use the car seat in passenger seats with airbags. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το κάθισμα σε θέσεις με αερόσακο. Do make sure that the harness is properly adjusted at all times. Never use car seat without securing tightly to the vehicle. Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες είναι πάντα σωστά ρυθμισμένες και το κάθισμα είναι ασφαλώς τοποθετημένο. To ensure the car seat safety, never add to or modify the seat in any way. Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια του καθίσματος, ποτέ μην το τροποποιείτε κατ οποιονδήποτε τρόπο. To ensure max. protection, the seat must be fixed into the stroller tightly. Για μέγιστη προστασία, το κάθισμα θα πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένο στο καρότσι. The handle must be in the correct position when used in the car or stroller. Η χειρολαβή θα πρέπει να είναι στην σωστή θέση όταν το χρησιμοποιείτε στο αυτοκίνητο ή στο καρότσι. The buckle should always be easily accessible. Your child should be taught never to play with the buckle. Οι πλαστικές ασφάλειες θα πρέπει να είναι πάντα εύκολα προσβάσιμες και δεν θα πρέπει ν αφήνετε το παιδί να παίζει μ αυτές. Only suitable if the approved vehicles are fitted with 3 point static or with retractor safety belts, approval to UN/ECE regulation No. 16 or other equivalent standards. Ενδείκνυται για οχήματα τα οποία διεθέτουν ζώνες ασφαλείας 3 σημείων ή αποσπώμενες, εγκεκριμένα σύμφωνα με τον κανονισμό UN/ECE No. 16 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο. Do not place car seat in a vehicle seat that uses an air bag. Μην τοποθετείτε το κάθισμα σε θέση του οχήματος που έχουν αερόσακο. Do place car seat in a forward-facing vehicle seat. Tοποθετήστε το κάθισμα σε θέση που να βλέπει προς το μπροστινό μέρος του οχήματος. Do not place car seat in a rear-facing vehicle seat. Do not place car seat in a side-facing vehicle seat. Μην τοποθετείτε το κάθισμα σε θέση που να βλέπει προς το πίσω μέρος του αυτοκινήτου Μην τοποθετείτε το κάθισμα σε θέση που βλέπει προς πλαϊνή πλευρά 2

3 του αυτοκινήτου. The car seat is for children from birth to 13Kg/29Lbs (12-15 months approx.). Το κάθισμα αυτοκινήτου προορίζεται για παιδιά νεογέννητα έως και 13 κιλά (περίπου μηνών). Get to know your car seat / Γνωρίστε το κάθισμα 3

4 Adjusting the handle / Ρύθμιση της χειρολαβής Α To adjust the handle press both handle release buttons, move the handle to the proper position (1-2-3), and release the button. 3 position handle: 1. For carrying your child or fitting in the car or stroller. 2. When fitted on the stroller or for rocking your baby. 3. To use as a seat. Για να ρυθμίσετε την χειρολαβή, πιέστε και τα δύο κουμπιά (A), δεξιά κι αριστερά και μετακινήστε την χειρολαβή στην κατάλληλη θέση. 3 θέσεις χειρολαβής: 1. Για να μεταφέρετε το παιδί ή για να το τοποθετήσετε στο αυτοκίνητο ή στο καρότσι. 2. Όταν είναι τοποθετημένο σε καρότσι ή για να το χρησιμοποιήσετε σαν ριλάξ 3. Για χρήση σαν κάθισμα. To install into the stroller / Τοποθέτηση στο καρότσι B Α The HANDLE LOCKED INDICATOR always shows green when locked. 1. Open the joint-cap of the stroller before installing the carry-cot. 2. Press the handle release button to adjust the handle. Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ δείχνει πάντα πράσινο όταν είναι κλειδωμένος. 1. Ανοίξτε το καπάκι από τον σκελετό του καροτσιού πριν τοποθετήσετε το κάθισμα αυτοκινήτου. 2. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (Α) δεξιά κι αριστερά της χειρολαβής και 4

5 3. The carry cot is secure when the indicator shows green only. τραβήξτε την προς τα πίσω. 3. Το κάθισμα είναι ασφαλές μόνο όταν ο δείκτης (Β) δείχνει πράσινο. Securing your baby / Ασφαλίστε το παιδί σας Step 1 / Βήμα 1 Drape harness straps over seat back. Place baby in seat (make sure baby s back and bottom are flat against seat). Τραβήξτε τις ζώνες προς την πλάτη του καθίσματος και τοποθετήστε το παιδί. Βεβαιωθείτε ότι η πλάτη είναι σε ίσια θέση. Step 2 / Βήμα 2 Fit the two shoulder strap buckle parts together (Fig. 1, 2). Ενώστε τις δύο πλαστικές ασφάλειες των ώμων (Σχήμα 1, 2). Step 3 / Βήμα 3 Push the shoulder buckle parts into the buckle housing that (Fig. 3) until you hear it click home. Check that the buckle is secure. Πιέστε τις δύο πλαστικές ασφάλειες των ώμων στην κλειδαριά ασφαλείας (Σχήμα 3) μέχρι ν ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ και βεβαιωθείτε ότι η ζώνη είναι ασφαλής. Step 4 / Βήμα 4 To tighten the harness, depress the harness button at the front of the seat and pull the harness adjusting strap. Loosen the harness in the same way. Για να τεντώσετε καλά τις ζώνες, πιέστε το κουμπί που βρίσκεται μπροστά στο κάθισμα και τραβήξτε τις ζώνες ρυθμίζοντας τα λουριά. Χαλαρώστε τις ζώνες με τον ίδιο τρόπο. Step 5 / Βήμα 5 Press red button to release buckle. Πιέστε το κόκκινο κουμπί για να απασφαλίσετε τις πλαστικές ασφάλειες. 5

6 To change harness slots / Αλλαγή θέσης των ζωνών OK 2 1. Fitting the harness / Προσαρμογή της ζώνης As your child grows you will need to move the straps to the next slots. The correct slots are those at, or just below your child s shoulders. If the slots are too far from the shoulders there will be too much slack. Kαθώς μεγαλώνει το παιδί σας, θα χρειαστεί να αλλάξετε θέση στις ζώνες. Η σωστή θέση είναι αυτή που βρίσκεται στο ύψος των ώμων του παιδιού ή ακριβώς κάτω απ τους ώμους. Αν οι υποδοχές είναι πολύ μακριά από τους ώμους θα υπάρχει αστάθεια. The diagram shows a correct shoulder strap position. Το διάγραμμα δείχνει τη σωστή θέση των ζωνών. 2. Do not allow harness straps to become twisted. Keep them flat against your baby s body. Μην αφήνετε τις ζώνες να είναι μπερδεμένες ή στριφογυρισμένες. Φροντίζετε να εφαρμόζουν πάντα εφαπτόμενες στο σώμα του παιδιού. Step 1 / Βήμα 1 Remove the ends of the shoulder straps from the metal plate at the rear of the seat. Βγάλτε τις άκρες των ιμάντων από το μεταλλικό μέρος του πίσω τμήματος του καθίσματος. Step 2 / Βήμα 2 Pull the straps through to the front. Τραβήξτε τους ιμάντες προς τα εμπρός. 1 2 Step 3 / Βήμα 3 Re-insert the straps through the appropriate slots in the seat shell, seat cover and head 6 1 1

7 hugger. Ξαναπεράστε τους ιμάντες από τις κατάλληλες υποδοχές στο κάθισμα, από το κάλυμμα και το μαξιλάρι. Step 4 / Βήμα 4 Re-attach the loops on the shoulder straps to the slots on the metal plate. Pull on the straps to be sure they are secure. Ενώστε ξανά τις ασφάλειες των ζωνών στις υποδοχές στην μεταλλική βάση. Τραβήξτε τις ζώνες για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλείς. Seat level indicator / Δείκτης θέσης του καθίσματος C The level indicator is designed to help you ensure that the seat is positioned at the correct angle. Ο δείκτης θέσης είναι σχεδιασμένος για να μπορείτε να επιβεβαιώνετε ότι το κάθισμα είναι τοποθετημένο στη σωστή θέση (κλίση). Note: Always check the level indicator before and after fitting the seat belts. Σημείωση: Ελέγχετε πάντα τον δείκτη θέσης πριν και μετά την εφαρμογή των ζωνών ασφαλείας. Using in the car with standard seat belts Χρήση στο αυτοκίνητο με ζώνες ασφαλείας OK (Please read the important safety points carefully) (Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα σημαντικά σημεία ασφαλείας) 7

8 Only suitable if the approved vehicles are fitted with 3 point static or with retractor safety belts. Do not place car seat in a rear-facing vehicle seat. Do not place car seat in a sidefacing vehicle seat. Κατάλληλο μόνο για οχήματα που είναι εξοπλισμένα με ζώνες ασφαλείας τριών σημείων ή με αποσπώμενες ζώνες ασφαλείας. Μην τοποθετείτε το κάθισμα σε θέση που βλέπει προς το πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Μην τοποθετείτε το κάθισμα σε θέσεις που βλέπουν προς τα πλαϊνά του αυτοκινήτου. Installing seat into vehicle Τοποθέτηση του καθίσματος στο αυτοκίνητο A B B 2,5 cm Step 1 / Βήμα 1 Place your car seat into a forward-facing vehicle seat with no air bag and with an approved type of seat belt. Face your car seat toward the rear of the vehicle. Check the handle is up. Don t use car seat in a vehicle with the handle in the down or sitting position. Τοποθετήστε το κάθισμα σε θέση του αυτοκινήτου που να μην έχει αερόσακο και να διαθέτει τον κατάλληλο τύπο ζώνης ασφαλείας. Το κάθισμα θα πρέπει να βλέπει προς το πίσω μέρος του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι η χειρολαβή είναι ανεβασμένη. Μην χρησιμοποιείτε το κάθισμα στο αυτοκίνητο με την χειρολαβή κατεβασμένη. Step 2 / Βήμα 2 Put lap belt (A) over car seat and under the two belt hooks (B) (Fig. 1). Περάστε τη ζώνη (Α) πάνω από το κάθισμα και κάτω από τις δύο πλαστικές αγκύλες των ζωνών (Β) (Σχήμα 1). Step 3 / Βήμα 3 Place shoulder belt around the back of the car seat exactly as shown, making sure to run it through the center belt guides on the back of the seat and below the upper seat belts guides. When the belt is fitted correctly it will pass over the top of the child seat as shown. Περάστε τις ζώνες των ώμων γύρω από το πίσω μέρος του καθίσματος, όπως φαίνεται στο σχήμα 2, επιβεβαιώνοντας ότι περνάνε από τον κεντρικό οδηγό στο πίσω μέρος του καθίσματος και κάτω από τους επάνω οδηγούς. Όταν η ζώνη έχει περαστεί σωστά θα πρέπει να περνάει από το επάνω μέρος του καθίσματος όπως φαίνεται στο σχήμα. 8

9 Step 4 / Βήμα 4 Buckle the vehicle belt. Δέστε την ζώνη ασφαλείας του οχήματος. Step 5 / Βήμα 5 Tighten belt by pushing car seat down into vehicle seat. Σφίξτε την ζώνη πιέζοντας προς τα κάτω το κάθισμα. Important note: After installation and tightening the seat belt anchorage point and buckle must be at least 1 inch from the main lap belt guides slot and towards the FOOTREST END of the child seat. If the seat does not feel secure, go back to reinstall it. Only once the seat is secure it is ready to use. Do not use car seat in any vehicle seat position where vehicle belt does not hold car seat tightly. Σημαντική σημείωση: Μετά την τοποθέτηση και το δέσιμο, το δέσιμο της ζώνης ασφαλείας και η πόρπη πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 εκατοστά από την οπή των κύριων οδηγών της ζώνης μέσης και προς τα πόδια του παιδιού. Αν το κάθισμα δεν είναι καλά ασφαλισμένο, τοποθετήστε το ξανά από την αρχή. Μόνο όταν το κάθισμα είναι καλά τοποθετημένο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Μην χρησιμοποιείτε το κάθισμα σε θέσεις του οχήματος όπου οι ζώνες δεν το συγκρατούν σταθερό. Care of your child seat / Φροντίδα του παιδικού καθίσματος To clean the harness and plastics, sponge with warm water and allow to dry. Για να καθαρίσετε τις ζώνες και τα πλαστικά μέρη, χρησιμοποιήστε ένα πανί με χλιαρό νερό και μαλακό σαπούνι και αφήστε τα να στεγνώσουν. The cover and accessories are removable for cleaning (follow the wash care instructions on the label on the cover). Το κάλυμμα του καθίσματος και τα εξαρτήματα αποσπώνται για να καθαρίζονται εύκολα (ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού που αναγράφονται στην ετικέτα πάνω στο κάλυμμα). The canopy can be removed by simply pulling the frame out of the fixings. Η τέντα μπορεί να αφαιρεθεί τραβώντας απλά τον σκελετό από τα σημεία στήριξης. Do not use solvents, chemical cleaners or lubricants on any part of the seat and never attempt to bleach or dye the webbing. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, χημικά καθαριστικά ή λιπαντικά σε οποιοδήποτε σημείο του καθίσματος και ποτέ μην επιχειρήσετε να λευκάνετε ή να χρωματίσετε τα υφάσματα του καθίσματος. 9

10 Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα παιδικά προϊόντα Baby Star Thank you for choosing Baby Star products

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙ ΕΡΩΜΑΤΟΣ / STEAM IRONING SYSTEM Μοντέλο / Model : KBS-11B AC220-240V 50Hz - 2300W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Αποχυμωτής-Juice Extractor VITA 310L, Spicy Red 310L

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Αποχυμωτής-Juice Extractor VITA 310L, Spicy Red 310L ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540868 K Publication date: 18 Aug 2009 ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS

Διαβάστε περισσότερα

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SRMH-15 / SRMH-20 Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric Appliance. Please read the

Διαβάστε περισσότερα

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Models / Μοντέλα: TKRMC-15 / TKRMC-20 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8 2 ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 56 V 1.5 Table of Contents Cassette Digitizer SilverCrest SKD 1000 A3 Table of Contents... 2 Introduction... 4 Intended Use... 4 Package Contents... 5 Technical Specifications...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD 831 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 2 Αποθήκευση... 2 Συντήρηση... 2 Χειρισμός... 2 Περιβαλοντολογικά θέματα... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 13 TR Türkçe,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie

user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie Dishwasher Πλυντήριο πιάτων Umývačka riadu ESF2450 2 electrolux CONTENTS Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Safety

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 32. Deutsch... 62

English... 2. Ελληνικά... 32. Deutsch... 62 English... 2 Ελληνικά... 32 Deutsch... 62 V 1.26 Contents Introduction... 5 Intended use... 5 Package contents... 6 Technical specifications... 7 Safety instructions... 9 General safety instructions...

Διαβάστε περισσότερα

Φούρνος μικροκυμάτων. Οδηγίες χρήσης και Οδηγός ψησίματος. φανταστείτε τις δυνατότητες. www.samsung.com/register. MW71b

Φούρνος μικροκυμάτων. Οδηγίες χρήσης και Οδηγός ψησίματος. φανταστείτε τις δυνατότητες. www.samsung.com/register. MW71b MW71b Φούρνος μικροκυμάτων Οδηγίες χρήσης και Οδηγός ψησίματος φανταστείτε τις δυνατότητες Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Samsung. Δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com/register

Διαβάστε περισσότερα

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα:

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα: Μοντέλα: RKI-26/RKO-26 Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual 66129901376 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά

Διαβάστε περισσότερα

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 PERSONAL CARE Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 Hair & Beard Clippers Operation and Safety Notes Κουρευτική μηχανή για μαλλιά και γένια Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας Before reading, unfold both pages

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 13 TR Türkçe,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης

Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης Q1244 (C/S/V) Q1044 (C/S/V) Q844 (C/S/V) Register your product at www.samsung.com/global/register Κωδικός:Q1244-01641K-Ger Αγγλικά Προφυλάξεις Ασφάλειας Συγχαρητήρια για

Διαβάστε περισσότερα

2S ΦΑΚΕΛΟΥΣ / ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΡΙΟΥ

2S ΦΑΚΕΛΟΥΣ / ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΡΙΟΥ Οδηγίες Χρήσης για 2S ΦΑΚΕΛΟΥΣ / ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΙ: 10.06.001 / 10.06.015 GR 2S Paramedical Equipment Ltd Ηρώων Πολυτεχνείου 29, 13451 Καµατερό, Αθήνα Τηλ. 210 2322012-013 Fax. 210 2385211

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός Μπάνιου El. Bath Scale HBS 1008, HBS 1008 Gold

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Ζυγός Μπάνιου El. Bath Scale HBS 1008, HBS 1008 Gold ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello GAN/GAG-A128GVR-T3 GAN/GAG-A135GVR-T3 GAN/GAG-A180GVR-T3

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual PRESSURE WASHER PHD 150 C2 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ UPRIGHT REFRIGERATORS AND COUNTERS USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS ΕΛΛΗΝΙΚΑ (GR) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προτού χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Model / Μοντέλο KOR-09 KOR-12 KOR-14 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS Safety

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual

Επιτοίχια μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual Μοντέλα/Models AI-09/AO-09 AI-12/AO-12 Επιτοίχια μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual 66129901374 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD PVR 865 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ......................................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

// ALKALMAS SPORT BABAKOCSI VÁZ // DOSTOSOWANA RAMA WÓZKA // UYGUN BUGGY KAROSERLERİ _ HE // שלדות מתאימות של טיולונים

// ALKALMAS SPORT BABAKOCSI VÁZ // DOSTOSOWANA RAMA WÓZKA // UYGUN BUGGY KAROSERLERİ _ HE // שלדות מתאימות של טיולונים _ GR // ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ BUGGY _ H // ALKALMAS SPORT BABAKOCSI VÁZ _ CZ // VHODNÉ PODVOZKY BUGGY _ SLO // PRIMERNA PODVOZJA OTROŠKEGA VOZIČKA _ SK // VHODNÉ PODVOZKY BUGGY _ PL _ TR // DOSTOSOWANA

Διαβάστε περισσότερα

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit English/Ελληνικά/ Română Your-conditions CONTENTS Operation and maintenance Notices for operation... 1 Notices for use... 3 Names and

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS...................................................... 3 2. PRODUCT DESCRIPTION.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

HEATED MASSAGE CUSHION UAMM 12 A1

HEATED MASSAGE CUSHION UAMM 12 A1 HEATED MASSAGE CUSHION UAMM 12 A1 HEATED MASSAGE CUSHION Operating instructions Οδηγία χρήσης RP69011 Automassage SB1 Seite 1 Freitag, 12. August 2011 9:50 09 English.........................................

Διαβάστε περισσότερα