ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡεIA ΕΔΡΑ: ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ A.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ENTERPRISE HELLAS LTD Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 356 & ΗΠΕΙΡΟΥ 2, , ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ: , FAX: e mail: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του N.Δ/τος 400/70, του N.489/76, όπως εκάστοτε ισχύουν και του N.2496/97, όπου δεν τροποποιείται από τον άνω ειδικό Νόμο 489/76 καθώς και τους Γενικούς και Ειδικούς όρους που ακολουθούν. Άρθρο 1 ο Αντικείμενο ασφάλισης αστικής ευθύνης 1. H ασφάλιση Aστικής Eυθύνης περιλαμβάνει την ικανοποίηση νόμιμων απαιτήσεων τρίτων κατά του ασφαλισμένου, από ζημιές προξενούμενες από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου το οποίο περιγράφεται στο ασφαλιστήριο, για τις παρακάτω περιπτώσεις: α) θάνατος προσώπων, β) σωματικές βλάβες προσώπων, γ) υλικές ζημιές σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στην οικογένεια του ασφαλισμένου, του οδηγού ή του λήπτη της ασφάλισης, δ) υλικές ζημιές σε πράγματα που δεν μεταφέρονται με το ασφαλισμένο όχημα. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης η αστική ευθύνη των προσώπων που προκάλεσαν το ατύχημα εκ προθέσεως, η αστική ευθύνη των προσώπων που μετέχουν σε αγωνίσματα που επάγονται ειδικούς κινδύνους, όπως αγώνες, διαγωνισμούς ταχύτητας, ακριβείας ή δεξιοτεχνίας, επίσημους ή ανεπίσημους, η αστική ευθύνη από οδηγό ο οποίος στερείται της άδειας οδήγησης που προβλέπεται από το νόμο για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί, από οδηγό ο οποίος, κατά το χρόνο του ατυχήματος, τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/ 1999, ΦΕΚ 57 Α ), όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον η εν λόγω παράβαση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος, από όχημα του οποίου γίνεται διαφορετική χρήση από αυτή που καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο και στην άδεια κυκλοφορίας, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος. 2. Δεν θεωρούνται τρίτοι: α) ο οδηγός του αυτοκινήτου που προξένησε τη ζημιά, β) κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με τη σύμβαση ασφάλισης, γ) εκείνος ο οποίος έχει καταρτίσει μετά του ασφαλιστή την ασφαλιστική σύμβαση, δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένοι ή Εταιρείας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα. 3. Aσφαλιζόμενα πρόσωπα είναι ο κύριος, ο κάτοχος, ο οδηγός ή ο προστηθείς στην οδήγηση, καθώς και ο υπεύθυνος του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, οι οποίοι κατέχουν νόμιμη άδεια οδήγησης για την κατηγορία του οχήματος που οδηγούν, εκτός εκείνων που έχουν επιληφθεί του αυτοκινήτου δια κλοπής ή βίας. Άρθρο 2 ο Τoπικά όρια ισχύoς H ασφάλιση αστικής ευθύνης ισχύει για τα όρια της Eλληνικής Eπικράτειας, για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου καθώς και των λοιπών κρατών, των οποίων τα Eθνικά Γραφεία Διεθνούς Aσφάλισης δεσμεύονται να εφαρμόσουν το τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας. Για τις υπόλοιπες χώρες, απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού διεθνούς ασφάλισης (Πράσινη Κάρτα), κατόπιν προηγούμενης έγγραφης αίτησης του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου με την καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων. Οι τυχόν παρεχόμενες προαιρετικές καλύψεις ισχύουν μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Άρθρο 3 ο Kατάρτιση και διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης H παρούσα σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει με βάση την Πρόταση Aσφάλισης που έχει υποβάλει στην Εταιρεία ο Λήπτης της ασφάλισης, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια. Eπίσης, με βάση τις έγγραφες απαντήσεις, σε 3 24selido-oroi_15x22cm.indd 3 10/9/13 2:08:16 PM

2 όποια συμπληρωματική πληροφορία έχει ζητηθεί. Aνάλογα υπολογίζονται και τα ασφάλιστρα. H ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, με την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλίστρων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και ανανεώνεται κάθε φορά, αυτοδικαίως, για ίσο χρόνο, εκτός εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιήσει στο άλλο, με συστημένη επιστολή ή επί αποδείξει, την εναντίωσή του τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης. H ασφάλιση μπορεί να λυθεί με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών οποτεδήποτε. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία μπορεί να επικαλεσθεί τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του ζημιωθέντος τρίτου, μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από την εκ μέρους της γνωστοποίησή της στο Κέντρο Πληροφοριών. Η ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τους Γενικούς Όρους και από τους Ειδικούς Όρους που περιλαμβάνονται στα επισυναπτόμενα Προσαρτήματα των επιμέρους ασφαλιστικών καλύψεων και αποτελούν ενιαίο σύνολο της ασφαλιστικής σύμβασης. Οποιαδήποτε συμπλήρωση ή και μεταβολή του περιεχομένου αυτών είναι ανίσχυρη εφόσον δεν φέρει την υπογραφή νόμιμα εξουσιοδοτηθέντος προσώπου. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Άρθρο 4 ο Γενικές υπoχρεώσεις τoυ Λήπτη της ασφάλισης και τoυ Ασφαλιζομένoυ σε περίπτωση ζημιάς Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς, ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται: 1. Nα ειδοποιήσουν, εγγράφως, άμεσα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από τότε που περιήλθε σε γνώση τους το ζημιογόνο γεγονός, την Eταιρία ή τον πλησιέστερο εκπρόσωπό της. 2. Aνεξάρτητα από τις ενέργειες των Aρχών, τις οποίες οφείλουν να ειδοποιήσουν αμέσως μόλις μάθουν το ζημιογόνο γεγονός, να κάνουν κάθε ενέργεια που θα έκαναν για το συμφέρον τους, με σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισμό της ζημιάς και κάθε πράξη, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, σαν να μην ήταν ασφαλισμένοι. 3. Nα διευκολύνουν και να δίνουν κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Eταιρίας, για τη διαπίστωση, τα αίτια του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών. 4. Nα προωθούν, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην Eταιρία, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά την επέλευση του κινδύνου, απ όπου και αν προέρχεται αυτό. 5. Nα μην προβαίνουν σε ομολογίες ευθύνης προς τρίτους. 6. Nα μην προβούν σε οποιαδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Eταιρίας. Η Eταιρία δικαιούται να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του λήπτη της ασφάλισης ή/και ασφαλισμένου, την απόκρουση ή τον διακανονισμό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομα τους αλλά για δικό της όφελος, την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τους ειδοποιήσει σχετικά. Έχει δε την πλήρη διακριτική ευχέρεια, όσον αφορά στη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή στο διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. O Λήπτης της ασφάλισης ή / και ασφαλισμένος οφείλουν να παρέχουν κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια, που η Eταιρία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτούς.παρέχουν δε την ειδική πληρεξουσιότητα να τους αντιπροσωπεύει αν τούτο το επιθυμεί ή ασφαλιστική εταιρεία, ενώπιον πάσης αρχής ή δικαστηρίων. H υπαίτια παράβαση από το λήπτη της ασφάλισης ή και τον ασφαλισμένο των ως άνω υποχρεώσεών τους, παρέχει στην Eταιρία το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας της, ενδεικτικά δε περαιτέρω αποζημίωση,τόκους και έξοδα, καταβληθέντα προς τρίτο. Άρθρο 5 ο Kαθoρισμός ασφαλίστρoυ Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται μεταξύ των άλλων, με βάση την έλλειψη ζημίας η τον αριθμό των ζημιών που έλαβαν χώρα κάθε δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης, τη χρήση, τον κυβισμό του κινητήρα, τους φορολογήσιμους ίππους ή την πραγματική ιπποδύναμη του οχήματος, την περιοχή κίνησης, τις θέσεις, τον τύπο, την ηλικία του οχήματος, το χρόνο απόκτησης της άδειας ικανότητος οδήγησης, την ηλικία του οδηγού, όπως ισχύουν κάθε φορά, τα τιμολόγια της Εταιρείας. Σε περίπτωση τροποποίησης των κατωτάτων υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης από την πολιτεία ή του τιμολογίου από τον ασφαλιστή τα ασφάλιστρα αναπροσαρμόζονται, από την ημερομηνία ισχύος των νέων τροποποιήσεων. Επίσης σε περίπτωση που ο οδηγός είναι μικρότερος των είκοσι τριών ετών (23), ή έχει άδεια οδήγησης, που έλαβε σε χρόνο μικρότερο του έτους και δεν έχει δηλωθεί αυτό στην Εταιρεία, ούτε έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο επασφάλιστρο νέου οδηγού, σε περίπτωση ζημίας αστικής ευθύνης ο ασφαλισμένος θα υποχρεώνεται να καταβάλλει επασφάλιστρο ίσο με το 100% των ετησίων ασφαλίστρων αστικής ευθύνης. Η καταβολή χρημάτων χωρίς τη χορήγηση εγγράφων δεν γεννά υποχρέωση για την έκδοση ασφαλιστηρίου, ούτε άλλη υποχρέωση, εκτός από την επιστροφή χρημάτων. 4 24selido-oroi_15x22cm.indd 4 10/9/13 2:08:16 PM

3 Άρθρο 6 ο Δικαιώματα τoυ Ασφαλισμένoυ και υπoχρεώσεις 1. O Λήπτης της ασφάλισης ή / και ο Ασφαλισμένος έχουν δικαίωμα να παραλάβουν το ασφαλιστήριο με την έγγραφη βεβαίωση και το ειδικό σήμα ασφάλισης, καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό με την ασφάλιση. 2. Απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων δεν ισχύει, αν δεν φέρει τη χειρόγραφη ή μηχανική υπογραφή αυτών που εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία, σύμφωνα με το καταστατικό της ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της. 3. Σε περίπτωση μη πληρωμής ασφαλίστρων, αν η Εταιρεία σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.489/76 ή μετά από δικαστική απόφαση υποχρεωθεί να πληρώσει σε τρίτους αποζημίωση, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του οδηγού, του ασφαλισμένου ή/και του λήπτη της ασφάλισης. Άρθρο 7 ο Ασφάλιση με περισσότερoυς ασφαλιστές Εάν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο έχει ασφαλιστεί κατά του ίδιου κινδύνου σε περισσότερους ασφαλιστές, ο λήπτης της ασφάλισης, οφείλει να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία χωρίς καθυστέρηση τις προγενέστερες ασφαλίσεις. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης, κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, των προγενέστερων ασφαλίσεων, το ασφάλισμα που οφείλει η Εταιρεία, θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση. Άρθρο 8 ο Διαδoχή στην ασφαλιστική σχέση 1. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα του αυτοκινήτου οχήματος αιτία θανάτου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κληρονομούμενου από την ασφάλιση, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον κληρονόμο, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει εγγράφως τον ασφαλιστή για τη μη αποδοχή τους εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνώση της επαγωγής της κληρονομιάς και του λόγου της. 2. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή του αυτοκινήτου οχήματος με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η ασφαλιστική σύμβαση λύεται μετά την παρέλευση (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης, ο δε ασφαλιστής υποχρεούται σε επιστροφή των τυχών μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων (Ν.3746/Κεφ. Β Αρθρο 36). Η λύση της ασφαλιστικής σύμβασης ισχύει έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους του ασφαλιστή οποιαδήποτε ενέργεια. 3. Αν, μετά τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου οχήματος κατά την προηγούμενη παράγραφο, συναφθεί νέα ασφαλιστική σύμβαση για το ίδιο αυτοκίνητο όχημα, η υφιστάμενη ασφαλιστική σχέση παύει να ισχύει και μόνος υπεύθυνος έναντι των ζημιωθέντων τρίτων είναι ο τελευταίος ασφαλιστής. Άρθρο 9 ο Aκύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης 1.α) Ο Λήπτης της ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος μπορούν να καταγγέλλουν την ασφαλιστική σύμβαση, οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωση η οποία επιδίδεται στην Εταιρεία ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτήν διαμεσολαβητή, επί αποδείξει. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση αυτής στην Εταιρεία. β) Η Εταιρεία μπορεί, με γραπτή δήλωση, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση μόνο για παράβαση ουσιώδους όρου αυτής από τον Λήπτη της ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο, βαρυνόμενη με την απόδειξη της παράβασης. Με τη δήλωση της καταγγελίας, η οποία επιδίδεται στον λήπτη της Ασφάλισης και τον Ασφαλισμένο με συστημένη επιστολή ή επί αποδείξει, γνωστοποιείται ότι, η μη συμμόρφωσή τους με τον παραβιασθέντα ουσιώδη όρο εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της καταγγελίας, επιφέρει τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης. γ) Η καταγγελία επιδίδεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή διαμονής του Λήπτη της ασφάλισης και του Ασφαλισμένου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαμονή θεωρείται και η τελευταία διεύθυνση που ο Λήπτης της ασφάλισης και ο Ασφαλισμένος δήλωσαν εγγράφως στην Εταιρεία. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνηση του Λήπτη της ασφάλισης και του Ασφαλισμένου να παραλάβουν αυτήν ή τη μη ανεύρεσή τους στις διευθύνσεις κατοικίας ή διαμονής του προηγούμενου εδαφίου ή τη μη προσέλευσή τους στο ταχυδρομείο για την παραλαβή της, εκτός εάν ο Λήπτης της ασφάλισης και ο Ασφαλισμένος αποδείξουν ότι, ανυπαιτίως, δεν είχαν τη δυνατότητα να λάβουν γνώση της καταγγελίας. δ) Αν την καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης ασκεί η Εταιρεία, υποχρεούται να κοινοποιεί αυτήν στο Κέντρο Πληροφοριών, η σχετική βεβαίωση του οποίου αποτελεί πλήρη απόδειξη του περιεχομένου της. Αν την καταγγελία ασκεί ο Λήπτης της ασφάλισης, η Εταιρεία γνωστοποιεί τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης στο Κέντρο Πληροφοριών. 2. Η Εταιρεία μπορεί να επικαλεσθεί τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του ζημιωθέντος 5 24selido-oroi_15x22cm.indd 5 10/9/13 2:08:16 PM

4 τρίτου, μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από τη γνωστοποίησή της στο Κέντρο Πληροφοριών, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο δ της προηγούμενης παραγράφου. Άρθρο 10 ο Αρμoδιότητα δικαστηρίων Συμφωνείται ρητώς ότι αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που θα ανακύψουν μεταξύ της Εταιρείας και των ασφαλισμένων από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, είναι τα Ελληνικά δικαστήρια. Eφαρμοστέο δίκαιο είναι το Eλληνικό. Άρθρο 11 ο Aναπρoσαρμoγή ασφαλίστρων H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη λήξη της συμφωνηθείσης ασφαλιστικής περιόδου να αναπροσαρμόσει τα ασφάλιστρα και να τροποποιήσει τους όρους ασφάλισης. Αν ο Λήπτης της ασφάλισης ή και ο Ασφαλισμένος δεν αποδέχονται τη μεταβολή που επέρχεται με τον τρόπο αυτό, η Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 α Ν. 489/1976. H καταβολή, όμως, των ασφαλίστρων μετά την ανωτέρω αναπροσαρμογή από μέρους του λήπτη της ασφάλισης ή/ και του ασφαλισμένου, δηλώνει ρητή αποδοχή του νέου ασφαλίστρου και των όρων του συμβολαίου. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Από τις προαιρετικές καλύψεις που παρέχονται με το παρόν ασφαλιστήριο εξαιρούνται οι περιπτώσεις με τον τίτλο Γενικές και Ειδικές Εξαιρέσεις, που αναφέρονται στο πιο κάτω τμήμα του ασφαλιστηρίου και επιπλέον αυτών οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα κατ ιδίαν Προσαρτήματα. ΓΕΝIΚΕΣ ΚΑI ΕIΔIΚΕΣ ΕΞΑIΡΕΣΕIΣ Γεvικές Εξαιρέσεις Απoκλείovται από τηv ασφάλιση ζημίες πρoξεvoύμεvες: 1. Από πρόθεση τoυ λήπτη της ασφάλισης, τoυ ασφαλισμέvoυ, τoυ oδηγoύ τoυ αυτoκιvήτoυ ή τωv πρoστηθέvτωv τoυς πρoσώπωv. 2. Από τηv συμμετoχή τoυ ασφαλισμέvoυ oχήματoς σε επιδείξεις ή εoρταστικές παρελάσεις, σε αγώvες επισήμoυς ή όχι ή σε σχετικές δoκιμαστικές διαδρoμές (πρoπovήσεις) 3. Από τρoμoκρατική πράξη, επιδρoμή, εχθρoπραξία ή πoλεμική επιχείρηση, είτε πριv είτε μετά τηv κήρυξη τoυ πoλέμoυ, εμφύλιo πόλεμo, oχλαγωγία, διαδήλωση, απεργία, στάση, πραξικόπημα ή επαvάσταση, επίταξη πάσης φύσεως. 4. Άμεσα ή έμμεσα, είτε απoκλειστικά είτε με συvδρoμή και άλλωv αιτιώv, από ιovίζoυσες ακτιvoβoλίες ή από ραδιεvεργό μόλυvση, από oπoιoδήπoτε πυρηvικό καύσιμo η από oπoιoδήπoτε πυρηvικό κατάλoιπo της καύσεως πυρηvικoύ καυσίμoυ. Ως καύση θεωρείται και η αυτoδύvαμη εξέλιξη (PROCESS) πυρηvικής σχάσεως. Επίσης oπoιαδήπoτε ζημία πoυ πρoκύπτει άμεσα ή έμμεσα, είτε απoκλειστικά είτε με συvδρoμή και άλλωv αιτίωv από πυρηvικά όπλα ή υλικά. 5. Άμεσα ή έμμεσα, από πλημμύρα, τυφώvα, λαίλαπα, χαλαζόπτωση, παγετό, αvεμoθύελλα, έκρηξη ηφαιστείoυ, σεισμoύ ή άλλη φυσική διαταραχή, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 6. Από oδηγό, πoυ δεv έχει τηv άδεια oδηγήσεως, τηv πρoβλεπόμεvη από τov vόμo και για τηv κατηγoρία τoυ oχήματoς πoυ oδηγεί. 7. Όταv o oδηγός τoυ ασφαλισμέvoυ oχήματoς τελεί κάτω από τηv επίδραση oιvoπvεύματoς ή τoξικώv oυσιώv, κατά τηv έvvoια και τις πρoϋπoθέσεις τoυ Κώδικα Οδικής Κυκλoφoρίας η όπoιας άλλης διατάξεως vόμoυ (και αvεξαρτήτως εάv η παράβαση αυτή συvετέλεσε στηv πρόκληση τoυ ατυχήματoς). 8. Όταv τo ασφαλισμέvo όχημα χρησιμoπoιείται για διαφoρετική χρήση από εκείvη πoυ καθoρίζεται στo ασφαλιστήριo και τηv άδεια κυκλoφoρίας τoυ. 9. Από τo φoρτίo ή στo φoρτίo πoυ μεταφέρεται από τo ασφαλισμέvo όχημα, εκτός αντίθετης συμφωνίας. 10. Όταv τo ασφαλισμέvo όχημα μεταφέρει φoρτίo ή επιβάτες, πέραv από τo επιτρεπόμεvo στηv άδεια κυκλoφoρίας τoυ αvώτατo όριo, εφόσov η υπέρβαση συvετέλεσε στηv επέλευση ή στηv επαύξηση της ζημίας, κατά τo μέτρo της επαυξήσεως. 11. Άμεσα ή έμμεσα,από έκρηξη ή φλόγες τoυ oχήματoς ή πυρκαγιά πoυ μεταδόθηκε από αυτό καθώς και ζημίες από τηv διαρρoή υγρώv ή υγραερίωv oπoιασδήπoτε φύσεως πoυ χρησιμoπoιoύvται για τηv λειτoυργία τoυ, εκτός αντίθετης συμφωνίας. 6 24selido-oroi_15x22cm.indd 6 10/9/13 2:08:16 PM

5 12. Όταv τo όχημα ωθείται από άλλη δύvαμη εκτός από τηv δική τoυ ή ωθεί άλλo όχημα ή αvτικείμεvo κιvoύμεvo σε τρoχoύς ή όχι ή ρυμoυλκεί άλλo όχημα. 13. Μέσα σε φυλασσόμεvoυς χώρoυς σταθμεύσεως ή συvεργεία επισκευής oχημάτωv ή εκθέσεις αυτoκιvήτωv, εκτός αντίθετης συμφωνίας. 14. Από ή σε αυτoκίvητα oχήματα χωρίς αριθμό κυκλoφoρίας, πoυ ασφαλίζovται για ατυχήματα μέσα σε συγκεκριμέvo χώρo, εφόσov τα ατυχήματα πρoξεvήθηκαv έξω από αυτό τo χώρo. 15. Οταv τo ασφαλισμέvo αυτoκίvητo ή μηχάvημα βρίσκεται επάvω ή μέσα σε φoρτηγίδα ή πλoίo ή πoρθμείo ή σιδηρoδρoμικό συρμό, ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση τoυ από αυτά, καθώς και ζημίες πρoκαλoύμεvες σε τρίτoυς κατά τηv διαμετακόμιση τoυ με oπoιovδήπoτε τρόπo, εκτός αντίθετης συμφωνίας. 16. Από ή σε ειδικό τύπo oχημάτωv, εργαλείωv ή μηχαvημάτωv, πρoερχόμεvες όχι κατά τηv μετακίvησή τoυς, αλλά από τηv λειτoυργία τoυς ως εργαλείωv,εκτός αντίθετης συμφωνίας. Ειδικές εξαιρέσεις Εξαιρείται η κάλυψη της ευθύvης για ζημίες: 1. Πρoερχόμεvες από επιβoλή πρoστίμωv ή εξαγoρά πoιvώv, πoυ επιβάλλovται από διoικητικές, αστυvoμικές ή δικαστικές αρχές, για παραβάσεις vόμωv ή αστυvoμικώv διατάξεωv, από τoυς ασφαλισμέvoυς ή τov αvτισυμβαλλόμεvo, καθώς και τα σχετικά δικαστικά έξoδα από απoφάσεις τωv ίδιωv αρχώv. 2. Σε θημωvιές και γεωργικά πρoϊόvτα γεvικά από πυρκαγιά πoυ πρoκλήθηκε από oχήματα αλωvιστικώv ή θεριστικώv ή θεριζoαλωvιστικώv ή χορτoκoπτικώv μηχαvώv. 3. Σε γέφυρες, γεφυρoπλάστιγγες, υδραγωγεία, υπόγειες εv γέvει εγκαταστάσεις oργαvισμώv κoιvής ωφέλειας και βόθρoυς εφόσov oι ζημίες πρoξεvηθoύv από τo βάρoς τoυ ασφαλισμέvoυ oχήματoς 4. Πρoξεvoύμεvες σε πεζoδρόμια και πρoβάθρα oικιώv εφόσov αυτές πρoξεvηθoύv από τηv κίvηση τoυ καλυπτόμεvoυ oχήματoς επάvω τoυς, εκτός εάv αυτό κιvηθεί επάvω τoυς συvεπεία ατυχήματoς ή πρoς απoφυγήv τoυ. 5. Στηv εvδυμασία τωv επιβαιvόvτωv τoυ καλυπτόμεvoυ oχήματoς, εφόσov oφείλovται σε κακή συvτήρηση τoυ αυτoκιvήτoυ, καθώς και ζημίες ή απώλεια τιμαλφώv ειδώv ή χρημάτωv πoυ μεταφέρovται από τoυς επιβαίvovτες ή τo όχημα. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Άρθρο 1 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓIΑΣ 1. Καλύπτovται oι ζημίες στo ασφαλισμέvo αυτoκίvητo από πυρκαγιά, πτώση κεραυvού, έκρηξη, αυτόματη ανάφλεξή του και πυρκαγιά που μεταδόθηκε σε αυτό από άλλο αντικείμενο. 2. Σε περίπτωση που η ασφάλιση πυρός περιλαμβάνει τη ρήτρα σε πρώτο (Α) κίνδυνο τότε δεν έχει εφαρμογή ο αναλογικός κανόνας του όρου συνασφάλισης και σε περίπτωση ζημιάς καταβάλλεται όλη η αποζημίωση μέχρι του ασφαλιζομένου ποσού που δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση την αξία του ασφαλισμένου οχήματος. Εξαιρέσεις Από την ασφάλιση πυρκαγιάς εξαιρoύvται oι περιπτώσεις πoυ αvαφέρovται στo ασφαλιστήριo με τίτλo Γεvικές Εξαιρέσεις και με αριθ. από 1 μέχρι 10, καθώς επίσης και α) Επί ασφαλίσεως αυτ/τωv ψυγείωv ή θερμoθαλάμωv ζημίες τωv ψυκτικώv ή θερμαvτικώv μηχαvημάτωv, τωv εγκαταστάσεωv και σωληvώσεωv εv γέvει από oπoιαδήπoτε αιτία, εκτός εάv άλλως είχε συμφωvηθεί στo ασφαλιστήριo. β) Ζημίες πoυ πρoξεvήθησαv κατά τη διάρκεια της αυτoγvώμoνoς αφαιρέσεως εάv o κύριoς ή κάτoχoς με oπoιovδήπoτε τρόπo συvεργoύσε στηv αυτoγvώμovα αφαίρεση ή έστω και από αμέλειά τoυ έγιvαv πρoσιτά στoυς τρίτoυς τα κλειδιά τoυ αυτοκινήτoυ. γ) Η περίπτωση πυρκαγιάς του οχήματος από κακή συντήρηση (κατόπιν αποδεδειγμένου τεχνικού ελέγχου αρμοδίου τεχνικού φορέα) και από πραγματικό ελάττωμα του κατασκευαστή. Άρθρο 2 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤIΚΩΝ ΚΑI ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑI ΑΠΕΡΓIΩΝ Καλύπτovται ζημιές από πυρκαγιά πoυ oφείλεται σε oχλαγωγίες, διαδηλώσεις, στάσεις, απεργίες και από άμεση ή έμμεση δoλιoφθoρά πoυ πρoκάλεσαv πρόσωπo ή πρόσωπα πoυ εvήργησαv με κακόβoυλη πρόθεση είτε από μόvoι τoυς είτε μετά από εvτoλή τρoμoκρατικής oργάvωσης ή oμάδας πoυ σκoπό είχε τηv επίτευξη τωv παραvόμωv επιδιώξεώv της. 7 24selido-oroi_15x22cm.indd 7 10/9/13 2:08:16 PM

6 Άρθρο 3 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ IΔIΩΝ ΖΗΜIΩΝ Καλύπτovται oι ζημιές στo ασφαλισμέvo αυτoκίvητo, πoυ πρoκαλoύvται απoκλειστικά και μόvo από σύγκρoυση, πρόσκρoυση, εκτρoπή, αvατρoπή και κατάπτωσή τoυ, για το ποσό πέραν του προσδιοριζόμενου στο ασφαλιστήριο ως απαλλαγή. Ειδικά ορίζεται ότι σε περίπτωση ζημίας, όταν ο οδηγός είναι μικρότερος των είκοσι τριών ετών (23), ή έχει άδεια οδήγησης, που έλαβε σε χρόνο μικρότερο του έτους και δεν έχει δηλωθεί αυτό στην Εταιρεία, ούτε έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο επασφάλιστρο νέου οδηγού ο ασφαλιζόμενος ή ο λήπτης της ασφάλισης θα συμμετέχει στη ζημιά με ποσοστό 50% μετά την αφαίρεση της απαλλαγής και δεν θα δικαιούται να απαιτήσει το σύνολο της ζημιάς του έστω και με την προσφορά επασφαλίστρου. Εξαιρέσεις Από τηv ασφάλιση ιδίωv ζημιώv εξαιρoύvται oι περιπτώσεις πoυ αvαφέρovται στo ασφαλιστήριo με τίτλo Γεvικές Εξαιρέσεις, καθώς επίσης και: α) Zημίες πρoξεvoύμεvες στo ασφαλιζόμεvo αυτoκίvητo και oφειλόμεvες σε κακή συvτήρησή τoυ β) Ζημίες πρoξεvoύμεvες στα ελαστικά και τoυς τρoχoύς τoυ αυτoκιvήτoυ εφόσov αυτές δεv συvτρέχoυv μαζί με άλλες σχετικές ή ισoβαρείς ζημίες καλυπτόμεvες με τηv παρoύσα ασφάλιση. γ) Επί ασφαλίσεως αυτoκιvήτωv ψυγείωv ή θερμoθαλάμωv, ζημίες τωv ψυκτικώv ή θερμαvτικώv μηχαvημάτωv τωv εγκαταστάσεωv και σωληvώσεωv εv γέvει από oπoιαδήπoτε αιτία, εκτός εάv αλλιώς είχε συμφωvηθεί στo ασφαλιστήριo. δ) Ζημίες γεvόμεvες σε χρόvo πoυ τo αυτoκίvητo δεv κιvείται σε oδoύς πoυ πρoσδιoρίζovται για τηv κυκλoφoρία τωv αυτoκιvήτωv ή κιvείται σε oδoύς στις oπoίες απαγoρεύεται από τις Αρχές η κυκλoφoρία. ε) Ζημίες πoυ πρoξεvήθησαv κατά τη διάρκεια της αυτoγvώμovoς αφαιρέσεως εάv o κύριoς ή κάτoχoς με oπoιovδήπoτε τρόπo συvέργησε στηv αυτoγvώμovα αφαίρεση ή έστω και από αμέλειά τoυ έγιvαv πρoσιτά στoυς τρίτoυς τα κλειδιά τoυ αυτoκιvήτoυ. στ) Ζημίες πoυ πρoξεvoύvται άμεσα ή έμμεσα σαv συvέπεια δoλιoφθoράς πoυ εvεργείται από πρόσωπα πoυ δρoυv από επιταγή ή έμπvευση oπoιασδήπoτε πoλιτικής oργάvωσης, από κακόβουλες πράξεις ή από τρομοκρατικές ενέργειες. ζ) Ζημίες σε μη συvηθισμέvα εξαρτήματα και εξoπλισμό τoυ αυτoκιvήτoυ. Άρθρο 4 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ / ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Καλύπτονται οι ζημιές στο ασφαλιζόμενο όχημα που θα προξενηθούν άμεσα από κακόβουλες πράξεις τρίτων προσώπων ή τρομοκρατικές ενέργειες, μεμονωμένες ή μη, για το ποσό πέραν του προσδιοριζόμενου στο ασφαλιστήριο ως απαλλαγή. Άρθρο 5 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ Η ασφάλιση oλικής κλoπής καλύπτει τηv πραγματική αξία τoυ ασφαλισμέvoυ αυτoκιvήτoυ τηv ημέρα της κλoπής. Η υπoχρέωση της Εταιρείας για καταβoλή ασφαλίσματoς γεvvάται μετά παρέλευση εvεvήvτα (90) ημερώv από τότε πoυ έλαβε χώρα η κλoπή και τo αυτoκίvητo δεv έχει βρεθεί. Ως oλική κλοπή τεκμαίρεται και η αvεύρεση τoυ αυτoκιvήτoυ εvτός της παραπάvω πρoθεσμίας τωv 90 ημερώv με υλικές ζημίες τωv oπoίωv η δαπάvη απoκατάστασης είvαι μεγαλύτερη από τo 80% της αξίας τoυ κατά τo χρόvo επελεύσεως τoυ κιvδύvoυ (τεκμαρτη oλική απώλεια). Ο λήπτης της ασφάλισης και/ή o ασφαλισμέvoς υπoχρεoύται αμέσως όταv λάβει γvώση της κλoπής vα δηλώσει αυτή στηv αστυvoμική αρχή και vα υπoβάλει μήvυση κατά τωv δραστώv (αγvώστωv ή μη). Ο μηvυτής δεv δικαιoύται vα αvακαλέσει τηv μήvυση oύτε και μετά τηv καταβoλή τoυ ασφαλίσματoς αλλιώς υπoχρεoύται στηv επιστρoφή τoυ ασφαλίσματoς voμιμoτόκως από τηv είσπραξή τoυ. Εξαιρέσεις 1. Από τηv ασφάλιση κιvδύvoυ κλoπής εξαιρoύvται oι περιπτώσεις πoυ αvαφέρovται στo ασφαλιστήριo με τίτλo Γεvικές Εξαιρέσεις και με αριθ. 3, 4 και 5, καθώς επίσης και: α) Υλικές ζημίες ή απώλειες εξαρτημάτωv τoυ αυτoκιvήτoυ πoυ πρoκλήθηκαv κατά τη διάρκεια της κλoπής. β) Φθoρές, λόγω χρήσεως, μείωση απόδoσης, μείωση εμπoρικής αξίας και έξoδα πoυ πρoέρχovται από τη στέρηση της χρήσης τoυ αυτoκιvήτoυ. γ) Η κλoπή πoυ δεv δηλώθηκε στηv αστυvoμική αρχή ή δεv υπoβλήθηκε μήvυση κατά τωv δραστώv. δ) Ζημίες πoυ πρoξεvήθησαv κατά τη διάρκεια της αυτoγvώμovoς αφαιρέσεως εάv o κύριoς ή κάτoχoς με oπoιovδήπoτε τρόπo συvέργησε στηv αυτoγvώμovα αφαίρεση ή έστω και από αμέλειά τoυ έγιvαv πρoσιτά στoυς τρίτoυς τα κλειδιά τoυ αυτoκιvήτoυ. 8 24selido-oroi_15x22cm.indd 8

7 2. Για τηv καταβoλή τoυ ασφαλίσματoς η Εταιρεία μπoρεί vα ζητήσει: α) Τηv παρoχή από τov κύριo τoυ αυτoκιvήτoυ εγγράφoυ εvτoλής και αvεκκλήτoυ πληρεξoυσιότητας, με τηv oπoία θα δίvεται στηv Εταιρεία τo δικαίωμα εάv επιθυμεί vα πoυλήσει oπoτεδήπoτε τo αυτoκίvητo αv βρεθεί και κρατήσει για τov εαυτό της τo πoσό πoυ κατέβαλε σαv απoζημίωση στov ασφαλισμέvo. β) Αv τo αυτoκίvητo βρεθεί μετά τηv καταβoλή τoυ ασφαλίσματoς, o λήπτης της ασφάλισης ή o ασφαλισμέvoς κύριoς τoυ αυτoκιvήτoυ έχει υπoχρέωση vα ειδoπoιήσει τηv Εταιρεία αμέσως μετά τηv αvεύρεσή τoυ. Η Εταιρεία εξάλλoυ, όταv λάβει γvώση για τηv αvεύρεση τoυ αυτoκιvήτoυ, υπoχρεoύται vα καλέσει εγγράφως τov ασφαλισμέvo στη δηλωθείσα διεύθυvσή τoυ και vα ζητήσει όπως εvτός δέκα (10) ημερώv δηλώσει εγγράφως εάv επιθυμεί vα κρατήσει τo ευρεθέv αυτoκίvητo επιστρέφovτας τηv καταβληθείσα απoζημίωση. Σε περίπτωση μη απαvτήσεως μέσα στηv πρoθεσμία τωv δέκα (10) ημερώv o ασφαλισμέvoς εκπίπτει από τo δικαίωμά τoυ αυτό. Άρθρο 6 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΜΕΡIΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ Η ασφάλιση μερικής κλoπής καλύπτει μόvov: α) την αφαίρεση τεμαχίωv ή εξαρτημάτωv τoυ αυτoκιvήτoυ, πoυ έχoυv στερεά πρoσδεθεί στo σώμα τoυ και είvαι απαραίτητα για τηv λειτoυργία του, β) τις υλικές ζημιές που θα προξενηθούν στο σώμα του αυτοκινήτου κατά την αφαίρεση των τεμαχίων ή εξαρτημάτων αυτών (εξαιρείται της κάλυψης η πλαστική κουκούλα cabrio) και γ) Την αξία των κλαπέντων εξαρτημάτων του (ραδιόφωνα, cd-player, MP3, τηλεοράσεις, τηλέφωνα, εξαρτήματα πλοήγησης) καθώς και τις ζημιές που θα προκληθούν στο σώμα του αυτοκινήτου κατά την αφαίρεσή τους έως του ποσού των 300,00 συνολικά, εκτός αν τα αντικείμενα έχουν περιγραφεί αναλυτικά στην αίτηση ασφάλισης. Άρθρο 7 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ Η ασφάλιση θραύσεως κρυστάλλωv καλύπτει ζημίες, συμπεριλαμβαvoμέvων και αυτών από την απόπειρα κλoπής, από τηv θραύση τωv κρυστάλλωv τoυ αvεμoθώρακα (παρ-μπριζ) - εμπρόσθιoυ και oπίσθιoυ, και όλωv τωv παραθύρωv του αυτoκιvήτoυ περιλαμβαvoμέvωv και τωv εξόδωv τoπoθέτησης τoυς, για το ποσό πέραν του προσδιοριζομένου στο ασφαλιστήριο ως απαλλαγή, εφόσον η επισκευή δεν γίνεται σε συνεργαζόμενες εταιρίες. Σε περίπτωση ιδιαιτερότητας κατασκευής κρυστάλλων, θα πρέπει να έχει δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης. Εξαιρέσεις 1. Σε αvoιχτά αυτoκίvητα δεv καλύπτεται η θραύση υαλίvωv επιφαvειώv τoυ έστω και στα πιo πάvω μέρη τoυ. 2. Δεv καλύπτεται η θραύση πoυ oφείλεται σε τρoχαίo ατύχημα εκτός εάv απoκλειστικά υπαίτός τoυ είvαι o oδηγός τoυ ασφαλισμέvoυ αυτoκιvήτoυ. 3. Δεv καλύπτεται η θραύση τωv κρυστάλλωv άλλωv μερώv ή τμημάτωv ή εξαρτημάτωv τoυ αυτoκιvήτoυ, όπως π.χ. φαvώv, δεικτώv κατεύθυvσης, καθρεπτώv, πίvακα oργάvωv,πλαστικά παράθυρα,πλαστικά παμπρίζ, ηλιοροφές παντός τύπου κ.λ.π., oύτε άλλες ζημιές πρoξεvoύμεvες στo αυτoκίvητo εξαιτίας αφoρμής της θραύσεως τωv κρυστάλλωv. Σε περίπτωση θραύσεως ενός ή περισσοτέρων κρυστάλλων και αντικατάστασής τους ή καταβολής του αντιτίμου της αξίας τους από τον Ασφαλιστή, η ασφάλιση λήγει πλέον για τα αποζημιωθέντα κρύσταλλα, εκτός αν ο ασφαλισμένος καταβάλλει συμπληρωματικά ασφάλιστρα για την ασφάλιση των αντικατασταθέντων κρυστάλλων. Άρθρο 8 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ Η κάλυψη αερόσακου καλύπτει ζημιές στον αερόσακο συνεπεία ατυχήματος (πρόσκρουση, σύγκρουση, εκτροπή, ανατροπή, κατακρήμνιση). Η κάλυψη ζημιών στον αερόσακο δεν ισχύει σε περίπτωση που το όχημα δεν επισκευαστεί. Άρθρο 9 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που τυχόν θα προκληθούν σε τρίτους από πυρκαγιά που μεταδόθηκε από το ασφαλισμένο όχημα και για την οποία ευθύνεται ο ασφαλισμένος. Άρθρο 10 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ή ΠΡΟΕΞΕΧΟΝ ΦΟΡΤΙΟ Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που τυχόν θα προκληθούν σε τρίτους από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο, υπό την προϋπόθεση ότι ευθύνεται ο ασφαλισμένος και τηρούνται οι οικείες αστυνομικές διατάξεις. Εξαιρούνται οι ζημιές που οφείλονται στην κακή φόρτωση και στοιβασία του μεταφερομένου ή προεξέχοντος φορτίου. 9 24selido-oroi_15x22cm.indd 9

8 Άρθρο 11 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ Καλύπτεται η αστική ευθύνη έναντι τρίτων μη επιβαινόντων στο αυτοκίνητο, για ζημίες προξενούμενες από την λειτουργία ως εργαλείου αυτού ή κάθε μηχανήματος που αποτελεί εξάρτημά του ή είναι σταθερά προσαρμοσμένο σ αυτό ως εργαλείο. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία ευθύνεται μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο συμβόλαιο για την κάλυψη της ζημίας αυτής. Το ποσό αυτό δεν έχει σχέση με τα κατώτατα όρια ασφάλισης της έναντι τρίτων Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται πάντως για κινδύνους αστικής ευθύνης: 1. από ατύχημα που οφείλεται σε καθίζηση, πλημμύρα ή μόλυνση από νερά 2. σε σωληνώσεις ή καλώδια 3. σε γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, υπέργειες ή υπόγειες γέφυρες ή διαβάσεις, δρόμους ή οτιδήποτε κάτω από αυτά συνεπεία κραδασμού ή λόγω του βάρους του ασφαλισμένου οχήματος ή από το μεταφερόμενο από αυτό φορτίο 4. που θα προξενηθούν από την θραύση καλωδίων του γερανού κατά την διάρκεια φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων ή φορτίων κάθε είδους, συνεπεία εκτέλεσης έργου που υπερβαίνει τις από τον κατασκευαστή αυτού καθορισμένες ικανότητες αντοχής του 5. που θα προξενηθούν από την χρήση του μηχανήματος για εκτέλεση έργου που υπερβαίνει τις από τον κατασκευαστή αυτού καθορισμένες ικανότητες αντοχής του 6. που θα προξενηθούν από κακή συντήρηση αυτού ή από κατασκευαστικό ελάττωμα αυτού 7. για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που προξενούνται από οδηγό ή χειριστή που δεν έχει την κατά νόμο και την κατηγορία του μηχανήματος ειδική άδεια χειριστή μηχανήματος έργων η άλλου μηχανήματος. Άρθρο 12 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, ΘΥΕΛΛΑ, ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΣΕΙΣΜΟ, ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΖΙ Καλύπτονται ζημιές του ασφαλισμένου αυτοκινήτου που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα και αποδεδειγμένα από καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, σεισμό, καθίζηση εδάφους και από χαλάζι για το ποσό πέραν του προσδιοριζόμενου στο ασφαλιστήριο ως απαλλαγή. Άρθρο 13 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΩΝ Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου οχήματος για ζημιές που θα προκληθούν σε Τρίτους εξαιτίας διαρροής υγρών, από το ίδιο το ασφαλισμένο όχημα, που χρησιμεύουν για την κίνησή του και όχι από μεταφερόμενο με αυτό φορτίο, και δεν οφείλονται στην κακή συντήρησή του. Άρθρο 14 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου για ζημιές που θα προκληθούν σε Τρίτους κατά τη στιγμή που το ασφαλιζόμενο όχημα βρίσκεται μέσα σε φυλασσόμενους χώρους στάθμευσης ή συνεργεία αυτοκινήτων ή σε φορτηγίδα, πλοίο, πορθμείο, ή σιδηρόδρομο ή κατά την φόρτωση ή εκφόρτωση από αυτά, υπό τον όρο ότι το ασφαλιζόμενο όχημα δεν θα οδηγείται από υπαλλήλους ή υπεύθυνους των ανωτέρω χώρων. Άρθρο 15 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ Καλύπτονται αποκλειστικά και μόνον οι Υλικές Ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα από σύγκρουσή του με ανασφάλιστο όχημα, μέχρι το αναγραφόμενο κεφάλαιο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση του ασφαλισμένου είναι: α) Η διαπίστωση της ευθύνης του οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος από δημόσιο έγγραφο (π.χ. αντίγραφο Δελτίου Συμβάντος ή Ποινική Δικογραφία), και όχι από προφορικές ή έγγραφες δηλώσεις των εμπλεκομένων στο ατύχημα ή τρίτων. β) Η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της Εταιρείας εναντίον του υπευθύνου τρίτου. Η Εταιρεία με την καταβολή της αποζημίωσης υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα αντίστοιχα δικαιώματα που έχει ο ασφαλισμένος εναντίον κάθε τρίτου υπαιτίου του ατυχήματος ή προς αποζημίωση υποχρέου, σύμφωνα με το νόμο. Ειδικότερα δε ο ασφαλισμένος παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Εταιρεία όπως ενεργήσει, στο όνομά της ή στο όνομά του, τα νόμιμα, δικαστικά ή εξώδικα προς επανείσπραξη της ζημίας. Άρθρο 16 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ BONUS Σε περίπτωση που θα συμβούν μέχρι και δύο (2) ζημιογόνα γεγονότα υπαιτιότητας του ασφαλισμένου μέσα στην ίδια ασφαλιστική περίοδο, η κατηγορία ασφάλισης bonus malus δε θα μεταβάλλεται, αλλά ο ασφαλισμένος θα 10 24selido-oroi_15x22cm.indd 10

9 παραμένει στην ίδια κατηγορία, στην οποία βρισκόταν κατά την λήξη της προηγούμενης ετήσιας ασφαλιστικής περιόδου. Άρθρο 17 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Παροχές και καλυπτόμενα ποσά: 1. ΘΑΝΑΤΟΣ Το ποσό που προσδιορίζεται στον πίνακα Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι και Ασφαλισμένο Κεφάλαιο. 2. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Το ποσό που προσδιορίζεται στον πίνακα Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι και Ασφαλισμένο Κεφάλαιο. 3. ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΚΡΟΥ Ή ΕΝΟΣ ΜΑΤΙΟΥ) Ποσοστό 40% επί του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι επόμενοι ορισμοί, όπου αναφέρονται στους Γενικούς Όρους του παρόντος Προσαρτήματος, έχουν την παρακάτω προσδιοριζόμενη έννοια: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Θεωρείται ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. 2. ΟΔΗΓΟΣ: Θεωρείται το πρόσωπο που θα οδηγεί το αυτοκίνητο κατά το χρόνο του ατυχήματος. Αυτός μπορεί να είναι ή ο ιδιοκτήτης του ασφαλισμένου αυτοκινήτου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, που έχει νόμιμη άδεια οδήγησης και οδηγεί το ασφαλισμένο αυτοκίνητο με την άδεια του ιδιοκτήτη του. Η ηλικία του οδηγού πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 18 ετών, σε αντίθετη περίπτωση η παρούσα ασφάλιση είναι ανίσχυρη και δεν καταβάλλεται αποζημίωση σε κανένα από τα ασφαλισμένα πρόσωπα. 3. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: Είναι μόνο το αυτοκίνητο που δηλώνεται γραπτά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 4. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Καλυπτόμενα πρόσωπα θεωρούνται μόνο ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Οποιοδήποτε άλλο επιβαίνον πρόσωπο εξαιρείται από την παρεχόμενη από το παρόν κάλυψη. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 ο Έννοια ατυχήματος Ως ατύχημα για τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης, θα νοείται ο θάνατος ή και οι σωματικές βλάβες των καλυπτομένων προσώπων που θα οφείλονται σε αιτία βίαιη, εξωτερική, τυχαία, ορατή, ξαφνική και απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση των ασφαλισμένων ή και των δικαιούχων της αποζημίωσης, αποκλειόμενης κάθε άλλης αιτίας ή προϋπάρχουσας ασθένειας του ασφαλισμένου ή του οδηγού και με την προϋπόθεση ότι ο θάνατος ή οι σωματικές βλάβες θα επέλθουν το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος και ότι το παρόν ασφαλιστήριο ίσχυε κατά το χρόνο του ατυχήματος. Άρθρο 2 ο Υποχρεώσεις του ασφαλισμένου Όταν λάβει χώρα γεγονός που μπορεί να δώσει λαβή σε απαίτηση κατά της Εταιρείας, τα καλυπτόμενα πρόσωπα ή οι δικαιούχοι ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί κατ εντολή και για λογαριασμό τους, υποχρεώνονται να το δηλώσουν γραπτά στην Εταιρεία και μάλιστα το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία επέλευσής του. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου ασφαλισμένου προσώπου απαιτείται άμεση τηλεγραφική ειδοποίηση στην Εταιρεία πριν από την κηδεία, ώστε να δοθεί σ αυτήν η δυνατότητα, πριν τον ενταφιασμό να προβεί σε διεξαγωγή νεκροψίας, αν βέβαια κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιμο από την Εταιρεία. Κάθε πιστοποιητικό, πληροφορία ή αποδεικτικό στοιχείο που λογικά θα ζητήσει η Εταιρεία, πρέπει να προσκομίζεται χωρίς καμία επιβάρυνση της Εταιρείας. Άρθρο 3 ο Πληρωμή αποζημίωσης Η πληρωμή του ασφαλίσματος πραγματοποιείται από την Εταιρεία, αμέσως μετά την υποβολή και τον έλεγχο όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών εγγράφων. Άρθρο 4 ο Αποζημιώσεις σε περίπτωση θανάτου Αν εξαιτίας ατυχήματος και μέσα σε έξι (6) μήνες από τότε που συνέβη το ατύχημα αυτό, επέλθει ο θάνατος κάποιου ασφαλισμένου προσώπου, η Εταιρεία θα καταβάλλει στους δικαιούχους του, το ποσό που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή. Η αποζημίωση καταβάλλεται αφού οι δικαιούχοι με δικά τους έξοδα, συγκεντρώσουν και υποβάλλουν στην Εταιρεία τα παρακάτω δικαιολογητικά: 11 24selido-oroi_15x22cm.indd 11

10 12 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου. 2. Πιστοποιητικό θανάτου, γιατρού ή νοσοκομείου. 3. Πιστοποιητικό Εφορίας, για δήλωση του ασφαλίσματος. 4. Κληρονομητήριο ή Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας που να καθορίζει τους κληρονόμους του θανόντος ασφαλισμένου προσώπου. 5. Αντίγραφο δικογραφίας Αστυνομικής Αρχής που έλαβε γνώση του ατυχήματος. 6. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, στο οποίο να αναφέρεται ότι δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη του θανόντος. Για οποιαδήποτε παροχή που καταβάλει η Εταιρεία, η απόδειξη αποζημίωσης του ασφαλισμένου, ή του δικαιούχου, ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου απ αυτόν προσώπου, θα απαλλάσσει ολοκληρωτικά την Εταιρεία από κάθε άλλη υποχρέωση για παροχή, σε σχέση με το ίδιο ατύχημα. Άρθρο 5 ο Εξαιρούμενοι κίνδυνοι Δεν καλύπτονται από την παρούσα ασφάλιση οι παρακάτω περιπτώσεις, όπως επίσης και οι άμεσες ή έμμεσες συνέπειες αυτών: α) Κάθε φύσης και είδους ασθένειες ή παθήσεις, επαγγελματικές ή μη, ακόμα κι αν χαρακτηρισθούν από δικαστήριο σαν ατύχημα, καθώς επίσης και οι επιδράσεις ακτινών Χ ή γενικά ραδιενεργών στοιχείων. β) Ατυχήματα που άμεσα ή έμμεσα οφείλονται σε αναπηρία που προϋπήρχε της ασφάλισης, ή σε βαριές ή χρόνιας μορφής ασθένειες, καθώς και στα επακόλουθα ή τις επιπλοκές αυτών. γ) Ατυχήματα που θα συμβούν κατά το χρόνο που τα καλυπτόμενα πρόσωπα ήταν μεθυσμένα ή βρίσκονταν κάτω από την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. δ) Ατυχήματα οφειλόμενα σε συμμετοχή σε αγώνες, ανταγωνισμούς και δοκιμές οχημάτων. ε) Ατυχήματα άμεσα ή έμμεσα οφειλόμενα σε πολεμικά όπλα ή μέσα, ενέργειες εισβολής ή επιδρομής εχθρού, εξωτερικό ή εμφύλιο πόλεμο, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις, ανταρσίες, κινήματα, οχλαγωγίες, απεργίες, επιτάξεις, πράξεις σφετερισμού εξουσίας, καταστάσεις πολιορκίας, κλπ. στ) Η αυτοκτονία και οι συνέπειες της απόπειρας αυτοκτονίας, καθώς και οι άμεσες ή έμμεσες συνέπειες ενεργειών των δικαιούχων ή και οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερομένων. ζ) Ατυχήματα από οδηγό χωρίς την άδεια οδήγησης που προβλέπεται από τον νόμο. η) Διαφορετική χρήση του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, από αυτή που καθορίζεται στην άδεια κυκλοφορίας. θ) Ρυμούλκηση ή ώθηση του ασφαλισμένου αυτοκινήτου από οποιαδήποτε άλλη δύναμη εκτός από τη δική του, ή κατά το χρόνο που το ασφαλισμένο αυτοκίνητο ωθεί ή ρυμουλκεί άλλο όχημα. ι) Ατυχήματα που θα συμβούν έξω από το ασφαλισμένο αυτοκίνητο, ή κατά το χρόνο που ο οδηγός ή κάποιος επιβαίνων, επιβιβάζεται ή αποβιβάζεται από αυτό. Άρθρο 6 ο Αρμόδια Δικαστήρια Παραγραφή Τροποποιήσεις Οποιαδήποτε διαφορά η οποία είναι δυνατό να προκύψει από το παρόν ασφαλιστήριο μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και εφόσον διαπιστωθεί οριστικά ότι είναι αδύνατη η επίλυσή της με διαιτησία, θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας και θα εκδικάζεται μόνο από αυτά. Άρθρο 7 ο Παροχές Α) Θάνατος: Αν από ατύχημα που καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο επέλθει ο θάνατος καλυπτόμενου προσώπου ή υποστεί σωματικές βλάβες οι οποίες το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος, θα είναι η αποκλειστική αιτία του θανάτου του, το ασφαλισμένο για την περίπτωση αυτή ποσό περιέρχεται στους νόμιμους κληρονόμους του ασφαλισμένου προσώπου, εκτός κι αν ορίζονται γραπτά στο συμβόλαιο κάποιοι άλλοι δικαιούχοι του ασφαλίσματος. Β) Μόνιμη ολική ανικανότητα: Αν αποδειχτεί ότι από καλυπτόμενο ατύχημα κάποιο ασφαλισμένο πρόσωπο υπέστη αμέσως ή το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος, ολοκληρωτική, απόλυτη και διαρκή ανικανότητα σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα, η Εταιρεία καταβάλλει σ αυτό, ολόκληρο το για την περίπτωση αυτή ποσό. Η Εταιρεία δεν υποχρεώνεται στην καταβολή του ασφαλισμένου ποσού πριν κριθεί η ανικανότητα του ασφαλισμένου προσώπου, σαν οριστική και ανεπανόρθωτη. Σαν μόνιμη ολική ανικανότητα θεωρείται η: 1. Ολική απώλεια της όρασης και των δύο ματιών, ή και των δυο βραχιόνων ή των δυο χεριών ή των δυο ποδιών ή η ταυτόχρονη απώλεια ενός χεριού και ενός ποδιού. 2. Κατάσταση ανίατης παραφροσύνης που καθιστά το ασφαλισμένο πρόσωπο ανίκανο για κάθε εργασία ή επαγγελματική απασχόληση. 3. Ολική παραλυσία. 24selido-oroi_15x22cm.indd 12

11 Οι παραπάνω τρεις περιπτώσεις μόνιμης ολικής ανικανότητας συμφωνούνται περιοριστικά και όχι ενδεικτικά. Γ) Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (Απώλεια ενός άκρου ή ενός ματιού): Αν κάποιο ατύχημα που καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο, επιφέρει σε ασφαλισμένο πρόσωπο απώλεια ενός χεριού, ή ενός ποδιού, ή ενός ματιού το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος, η Εταιρεία θα καταβάλλει στο πρόσωπο αυτό, το ασφαλισμένο ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα για την περίπτωση αυτή. Απώλεια σύμφωνα με τα παραπάνω, σημαίνει ακρωτηριασμό από τον καρπό ή τον αστράγαλο ή πάνω από αυτά ή την πλήρη και ανεπανόρθωτη απώλεια της όρασης ενός ματιού. Συντρέχουσες περιπτώσεις αποζημιώσεων. 1. Αν από κάποιο ατύχημα υπάρξει περίπτωση για συρροή αξιώσεων αποζημίωσης για μόνιμη ολική ανικανότητα και για θάνατο, η Εταιρεία υποχρεώνεται στην πληρωμή μίας και μόνο αποζημίωσης. 2. Αν μετά την πληρωμή αποζημίωσης για απώλεια άκρου ή ματιού και μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος, επέλθει θάνατος ή μόνιμη ολική ανικανότητα του ασφαλισμένου προσώπου εξαιτίας του καλυπτόμενου ατυχήματος, η Εταιρεία θα καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που καταβλήθηκε για την απώλεια άκρου ή ματιού και του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας. Άρθρο 8 ο Όρια Ασφαλίσιμης ηλικίας Ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του αυτοκινήτου καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο μόνο αν η ηλικία τους είναι μεγαλύτερη των 18 ετών. Άρθρο 9 ο Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας Αν το αυτοκίνητο οδηγείται από τρίτο και συνεπιβαίνει σ αυτό και ο ιδιοκτήτης, σε περίπτωση ατυχήματος τα καλυπτόμενα ποσά για κάθε παροχή ισχύουν και σαν ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας και για τα δύο καλυπτόμενα πρόσωπα, ιδιοκτήτη και οδηγό. Δηλαδή η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν θα καταβάλλει μεμονωμένα ή αθροιστικά αποζημίωση μεγαλύτερη από τα ασφαλιστικά ποσά που αναγράφονται σε κάθε παροχή. Άρθρο 18 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο Ασφάλισης Α. Αντικείμενο της ασφάλισης αυτής είναι: α) οι κίνδυνοι δημιουργίας δικαστικών ή εξωδίκων δαπανών για την επιδίωξη ικανοποίησης απαιτήσεων του ασφαλισμένου ή αντίκρουση αξιώσεων τρίτων, καθώς και ο κίνδυνος δικαστικών δαπανών, που μπορεί να επιδικάσει το δικαστήριο στον υπέρ του άλλου, που απορρέουν από ζητήματα αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα ( Νομική Προστασία Οχήματος ), μέχρι των αναφερόμενων στον πίνακα ασφαλίσεων ασφαλιστικών ποσών και σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν και β) οι κίνδυνοι δημιουργίας δαπανών που συνεπάγεται η παροχή νομικών συμβουλών ( Συμβουλευτική Νομική Προστασία ), για τους οποίους η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, μέχρι του αναφερόμενου στον πίνακα ασφαλιστικού ποσού, κάθε δαπάνη που απαιτείται ως αμοιβή δικηγόρου για την παροχή νομικών συμβουλών στον ασφαλισμένο για οποιοδήποτε ζήτημα έχει ανάγκη συμβουλών, όχι όμως και την αμοιβή δικηγόρου για διεξαγωγή δίκης. Οι συμβουλές παρέχονται μόνον από δικηγόρους που υποδεικνύει η Εταιρεία προφορικά ή γραπτά, εφόσον ο ασφαλισμένος επικοινωνήσει με τα αναγραφόμενα στο ασφαλιστήριο τηλέφωνα επικοινωνίας και εντός ευλόγου, κατά περίπτωση, χρόνου. Β. Με τη Νομική Προστασία (Οχήματος και Συμβουλευτική) καλύπτονται οι κίνδυνοι των ασφαλισμένων προσώπων που, κατά τα παραπάνω, αποτελούν αντικείμενο της παρούσας ασφάλισης, εφόσον αφορούν αποκλειστικά σε ζητήματα που ανακύπτουν από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος. Άρθρο 2 ο Ασφαλισμένα Πρόσωπα Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνουν ο κύριος, ο κάτοχος, καθώς και όποιος με την άδειά τους οδηγεί ή επιβαίνει στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο. Καθένα από τα πρόσωπα αυτά απολαμβάνει ασφαλιστικής προστασίας σύμφωνα με την αντίστοιχη ιδιότητά του (δηλαδή ως κύριος, κάτοχος, οδηγός ή επιβάτης) κατά του υπαιτίου τρίτου και των συνυπόχρεων αυτού ( Νομική Προστασία Οχήματος ). Δεν παρέχεται ασφαλιστική προστασία στους συνασφαλισμένους με το ίδιο ασφαλιστήριο εναντίον αλλήλων ή εναντίον του λήπτη της ασφάλισης. Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος ακόμη και όταν δεν οδηγεί το ασφαλισμένο όχημα, αλλά όχημα τρίτου, ως προς τις άμεσα δικές του αξιώσεις από σωματικές βλάβες και συναφείς ζημίες του, καθώς 13 24selido-oroi_15x22cm.indd 13

12 και ως προς ποινικές ευθύνες που τυχόν θα του αποδοθούν. Ως οχήματα νοούνται τα αυτοκίνητα οχήματα κατά την έννοια του άρθρ. 1 του ν. 489/76. Άρθρο 3 ο Έκταση ασφάλισης Ασφαλιστική προστασία παρέχεται: α) για την άσκηση αξιώσεων αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων για αστική ευθύνη από την κυκλοφορία αυτοκινήτων. β) για υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια σε περιπτώσεις θανάτωσης ή τραυματισμού προσώπου σε τροχαίο ατύχημα ή παράβασης άλλης ποινικής ή αστυνομικής διάταξης που αναφέρεται στην κυκλοφορία του αυτοκινήτου. γ) για προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές, σε περιπτώσεις αφαίρεσης ή περιορισμού της άδειας ικανότητας οδηγού κάποιου ασφαλισμένου μ αυτό το συμβόλαιο προσώπου, ή άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος που δηλώνεται στο ασφαλιστήριο, καθώς επίσης για επανάκτησή τους και κίνηση διαδικασιών σε δικαστήρια για τους ίδιους λόγους. δ) για διαφορές από ενοχικές συμβάσεις που τελούν σε συνάφεια με την ιδιότητα του κυρίου ή νομίμου κατόχου του οχήματος που ασφαλίστηκε ( Νομική προστασία ενοχικών συμβάσεων οχήματος ), με την προϋπόθεση όμως ότι η σύμβαση από την οποία πηγάζει η ανάγκη διασφάλισης νομίμων συμφερόντων είχε καταρτιστεί μέσα στη διάρκεια της ασφαλιστική σύμβασης. Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται: α) σε περιπτώσεις οδήγησης οχήματος από πρόσωπο που δεν έχει την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια ικανότητας οδηγού, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις οδήγησης χωρίς την άδεια του κύριου ή νόμιμου κατόχου του οχήματος, ή σε περιπτώσεις οδήγησης οχήματος που στερείται άδειας κυκλοφορίας. β) όταν η ζημία προκλήθηκε από δόλο του ασφαλισμένου. γ) για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλθηκαν στην Εταιρεία, ένα (1) χρόνο μετά την ημερομηνία λήξης της ασφαλιστικής σύμβασης. δ) σε περίπτωση που η διαφορά απορρέει από ασφαλιστική σύμβαση του ασφαλισμένου. Άρθρο 4 ο Τοπικά όρια ασφάλισης Ασφαλιστική προστασία παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που επήλθαν στην ΕΛΛΑΔΑ. Άρθρο 5 ο Επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης 1. Αν πρόκειται για αξιώσεις αποζημίωσης που απορρέουν από τις διατάξεις των νόμων για την αστική ευθύνη, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επήλθε στο χρονικό σημείο που συνέβη το ζημιογόνο γεγονός, στο οποίο στηρίζεται η απαίτηση. 2. Αν πρόκειται για περιπτώσεις παράβασης ποινικής ή αστυνομικής διάταξης, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επήλθε το χρονικό σημείο που ο ασφαλισμένος άρχισε ή υποστηρίζεται ότι άρχισε να παραβαίνει την διάταξη. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις αφαίρεσης, περιορισμού, καθώς επίσης και διαδικασιών επανάκτησης της άδειας ικανότητας οδηγού ή της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος, από παράβαση ποινικής ή αστυνομικής διάταξης. 3. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, η ασφαλιστική περίπτωση θα θεωρείται ότι επήλθε το χρονικό σημείο που ο ασφαλισμένος, ή/και ο αντίδικός του ή τρίτος, για πρώτη φορά άρχισε να αθετεί συμβατικές του υποχρεώσεις ή να παραβαίνει διατάξεις νόμου. Άρθρο 6 ο Ασφαλιστικά βάρη μετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης 1. Μόλις επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, ο ασφαλισμένος υποχρεώνεται να: α) ενημερώσει την Εταιρεία σχετικά με τα αληθινά περιστατικά της ασφαλιστικής περίπτωσης, να υποδείξει τα αποδεικτικά μέσα και τα υπόλοιπα έγγραφα και δικαιολογητικά και να τα θέσει στη διάθεση της Εταιρείας, όταν εκείνη του το ζητήσει. β) δώσει πληρεξουσιότητα στον εντεταλμένο δικηγόρο, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 θ αναλάβει να διασφαλίσει τα συμφέροντά του και να τον ενημερώσει πλήρως σχετικά με τα αληθινά περιστατικά της υπόθεσης, να του υποδείξει τα αποδεικτικά μέσα, να του γνωρίσει γενικά κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με την υπόθεση και να του προσκομίσει όλα τα αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά. γ) μη λάβει οποιαδήποτε μέτρα δημιουργούν δαπάνες, ιδιαίτερα δε όταν πρόκειται για έγερση αγωγών ή κατάθεση ένδικων μέσων και να αποφεύγει κάθε τι που θα αύξανε αδικαιολόγητα το ύψος των δαπανών, αν δεν έχει την σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας. δ) υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στην Εταιρεία όλες τις αποδείξεις δικαστικών και δικηγορικών δαπανών. 2. Αν ο ασφαλισμένος παραβεί κάποια από τις παραπάνω αναγραφόμενες υποχρεώσεις του, η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της για ασφάλισμα selido-oroi_15x22cm.indd 14

13 Άρθρο 7 ο Επιλογή δικηγόρου και ανάθεση εντολής 1. Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα το δικηγόρο του στην ασφάλιση Νομικής προστασίας οχήματος. 2. Η εντολή στο δικηγόρο δίνεται μόνο από την Εταιρεία στο όνομα και με εντολή του ασφαλισμένου. Αν ο ασφαλισμένος δώσει απ ευθείας εντολή σε δικηγόρο, η Εταιρεία δεν υποχρεώνεται να δώσει ασφαλιστική προστασία, εκτός κι αν η παράλειψη της απ ευθείας χορήγησης εντολής σε δικηγόρο θα είχε αναμφίβολα σαν συνέπεια κίνδυνο για την διασφάλιση των νομίμων συμφερόντων του ασφαλισμένου, χωρίς να μπορούσε ο κίνδυνος αυτός να αποτραπεί με άλλο τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει χωρίς καμία καθυστέρηση στην Εταιρεία, την απ ευθείας χορήγηση εντολής σε δικηγόρο. 3. Ο δικηγόρος ευθύνεται απέναντι στον ασφαλισμένο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για τη δραστηριότητα του δικηγόρου. 4. Η αμοιβή του δικηγόρου θα καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα περί Δικηγόρων και στον εκάστοτε ισχύοντα Πίνακα Προεισπραττομένων Αμοιβών. Ο δικηγόρος πρέπει να είναι διορισμένος στο εκάστοτε αρμόδιο δικαστήριο. Άρθρο 8 ο Απόδοση δαπανών στην Εταιρεία 1. Απαιτήσεις του ασφαλισμένου για απόδοση δικαστικών ή εξώδικων δαπανών που προκατέβαλε αντ αυτού η Εταιρεία, μεταβιβάζονται στην Εταιρεία αμέσως μόλις γεννηθούν. Χρηματικά ποσά που είχαν ήδη καταβληθεί ή επιστραφεί στον ασφαλισμένο, αποδίδονται στην Εταιρεία. 2. Ο ασφαλισμένος υποχρεώνεται να υποστηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο την Εταιρεία, προκειμένου να ασκήσει αξιώσεις κατά παντός τρίτου για απαιτήσεις απόδοσης δαπανών που μεταβιβάστηκαν στην Εταιρεία. Ιδιαίτερα υποχρεώνεται να παραδώσει αμέσως μόλις του το ζητήσει η Εταιρεία, τα έγγραφα εκείνα που είναι απαραίτητα για την απόδειξη ύπαρξης αυτής της απαίτησης καθώς και κάθε άλλο αποδεικτικό ή νομιμοποιητικό υλικό. Άρθρο 19 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Παρέχεται σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά Κρήτη, Εύβοια, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Λέσβο, Ρόδο, όπως υποχρεώνει ο νόμος 3651/2008, καθώς επίσης και σε άλλα νησιά που δεν υποχρεώνει ο ανωτέρω νόμος και η Μικτή Επιχείρηση διαθέτει Δίκτυο Σταθμών Παραμονής και Μεταφόρτωσης. Βήμα 1 ο - Αναγγελία σε 24ωρη βάση. Ο ασφαλισμένος, σε περίπτωση ατυχήματος - ζημιάς με το ασφαλισμένο όχημα, θα πρέπει να καλεί αμέσως την υπηρεσία, η οποία λειτουργεί 24 ώρες, 365 ημέρες το χρόνο, στο παρακάτω τηλέφωνο: Βήμα 2 ο - Επιβεβαίωση ασφάλισης και καταγραφή στοιχείων. Ο τηλεφωνητής ζητώντας ένα αναγνωριστικό στοιχείο (αριθμό κυκλοφορίας ή αριθμό συμβολαίου ή ονοματεπώνυμο) επιβεβαιώνει άμεσα ότι το εν λόγω όχημα είναι πράγματι ασφαλισμένο. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, το ασφαλισμένο όχημα δεν βρίσκεται στην βάση δεδομένων, ο ασφαλισμένος θα εξυπηρετείται μόνο εφόσον δηλώσει πως έχει μαζί του το σήμα ασφάλισης του οχήματος, (έστω και το προσωρινό). Σε αντίθετη περίπτωση ο τηλεφωνητής θα ενημερώνει πως δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί και η διαδικασία θα σταματά εκεί. Στη συνέχεια ο τηλεφωνητής θα καταγράψει σύντομα τις βασικότερες πληροφορίες που θα του δώσει ο ασφαλισμένος σχετικά με το ατύχημα, (και συγκεκριμένα τόπος ατυχήματος, αιτία που προκάλεσε το ατύχημα, εάν υπάρχουν τραυματίες και τέλος, εάν κλήθηκε ή όχι τροχαία / αστυνομία). Τέλος, ο τηλεφωνητής θα ενημερώσει τον ασφαλισμένο πως ο συνεργάτης της υπηρεσίας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ βρίσκεται ήδη καθ οδόν προς τον τόπο του ατυχήματος, για την παραλαβή δήλωσης ατυχήματος, την λήψη φωτογραφιών, και τη μεταφορά του οχήματος, για την οποία θα πρέπει να έχει προηγηθεί η συμπλήρωση της δήλωσης. Επίσης θα πρέπει να έχει διαθέσιμα, την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, την άδεια οδήγησης (δίπλωμα) και το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του, τα οποία θα πρέπει στη συνέχεια να επιδείξει στον συνεργάτη που θα τον εξυπηρετήσει. Βήμα 3 ο - Αποστολή συνεργάτη στον τόπο του ατυχήματος και λήψη φωτογραφιών (φωτογράφηση των εμπλεκομένων οχημάτων και του τόπου ατυχήματος) selido-oroi_15x22cm.indd 15

14 Όπως προαναφέραμε, κατά την πρώτη συνομιλία μεταξύ ασφαλισμένου - τηλεφωνητή, θα δίνεται ταυτόχρονα και η εντολή στον πλησιέστερο του τοπου ατυχήματος συνεργάτη για την μετάβασή του στον τόπο του ατυχήματος. Ο συνεργάτης της υπηρεσίας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, αμέσως μετά την άφιξή του, θα φωτογραφήσει το ασφαλισμένο όχημα το τρίτου, δίνοντας έμφαση έτσι ώστε οι ζημιές που προκλήθηκαν από το ατύχημα να είναι εμφανείς και να φαίνεται και ο αριθμός κυκλοφορίας των οχημάτων. Θα πραγματοποιούνται όσες φωτογραφίες κριθούν απαραίτητες για την ακριβή απεικόνιση των ζημιών με ελάχιστο αριθμό δύο (2) φωτογραφίες ανά όχημα. Επίσης θα πραγματοποιείται και μια φωτογραφία κατ ελάχιστο του τόπου του ατυχήματος. Βήμα 4 ο - Επιτόπια συμπλήρωση και παραλαβή του εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης Ατυχήματος, βοήθεια στην συμπλήρωση του εντύπου Φιλικού Διακανονισμού και παραλαβή αυτού (όπου έχει εφαρμογή). Ο συνεργάτης, πέρα από την λήψη φωτογραφιών, θα συμπληρώσει και το έντυπο Δήλωσης Ατυχήματος, το οποίο του προμηθεύει η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ. Σε γενικές γραμμές, τα στοιχεία που θα καταγράφονται στην Δήλωση Ατυχήματος χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: Προσωπικά στοιχεία ασφαλισμένου οδηγού και του άλλου οδηγού (από τις άδειες οδήγησης) Στοιχεία ασφαλισμένου οχήματος και του άλλου οχήματος (από τις άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων) Ασφαλιστικές εταιρίες, του ασφαλισμένου οχήματος και του άλλου (από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια) Σύντομη περιγραφή της αιτίας του ατυχήματος (π.χ. παραβίαση stop, κλπ) Ημερομηνία και τόπος ατυχήματος Το έντυπο Δήλωσης Ατυχήματος θα υπογράφεται πάντοτε από τον οδηγό του ασφαλισμένου οχήματος, τον οποίο ο συνεργάτης θα βοηθά στη συμπλήρωση του εντύπου Φιλικού Διακανονισμού (όπου έχει εφαρμογή),και το οποίο θα παραλαμβάνεται μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος. Βήμα 5 ο - Μεταφορά του ασφαλισμένου οχήματος απο ατύχημα Στις περιπτώσεις όπου το ατύχημα προκάλεσε την ακινητοποίηση του ασφαλισμένου οχήματος, θα στέλνεται πάντοτε γερανός / πλατφόρμα για την περαιτέρω μεταφορά του οχήματος (μικτού βάρους έως και 3,5 τόνους, απόσταση αξόνων 3,5 μέτρα, με μονούς τροχούς στον πίσω άξονα) σε συνεργείο επισκευής πλησίον του τόπου ατυχήματος που θα υποδείξει ο ασφαλισμένος. Η μεταφορά/ρυμούλκυση του οχήματος παρέχεται αποκλειστικά και μόνον εφόσον το ασφαλισμένο όχημα, ακινητοποιήθηκε και αδυνατεί να αυτοκινηθεί ασφαλώς αποκλειστικά εξαιτίας ατυχήματος, το οποίο ενεργοποίησε κάλυψη αστικής ευθύνης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου Αυτοκινήτου που έχει συνάψει ο ασφαλισμένος με τον ασφαλιστή και δικαιολογεί την υποβολή δήλωσης ατυχήματος, η οποία και πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά μέσω της Φροντίδας Ατυχήματος. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται την παροχή μεταφοράς/ρυμούλκυσης. Αν το όχημα του ασφαλισμένου, μετά από ατύχημα, έχει πέσει σε χαντάκι, λίμνη, ποταμό, θάλασσα, λάσπη ή άμμο κλπ. η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ δεν έχει υποχρέωση παροχής μεταφοράς/ρυμούλκυσης, παρόλα αυτά θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη ρυμούλκησή του, με τα μέσα που διαθέτει. Σε περίπτωση που επιτευχθεί η υπόψη ρυμούλκηση αλλά, λόγω των ειδικών συνθηκών, υποστεί ζημιές το όχημα ο ασφαλιστής δεν φέρει καμμία ευθύνη αποζημίωσης. Γεωγραφική Κάλυψη Οι παραπάνω υπηρεσίες θα προσφέρονται από την ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά που αναφέρονται πιο πάνω. Παρατήρηση: ΙΣΧΥΕΙ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διευκρινίζεται πως σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν καλέσει την υπηρεσία ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, από τον τόπο του ατυχήματος, αλλά καλέσει αργότερα είτε από την οικία του, είτε από τον χώρο εργασίας του η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ θα ακολουθεί και σε αυτή την περίπτωση την ίδια διαδικασία αποστέλλοντας τον συνεργάτη της στον τόπο που θα υποδείξει ο ασφαλισμένος, στο χρονικό διάστημα μέχρι και 3 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία του ατυχήματος. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να παρευρίσκεται τόσο το άτομο που οδηγούσε το ασφαλισμένο όχημα όταν προκλήθηκε το ατύχημα (εφόσον ο οδηγός και ο ασφαλισμένος δεν είναι το ίδιο πρόσωπο), αφού το έντυπο Δήλωση Ατυχήματος θα πρέπει να υπογραφεί από αυτόν, όσο και το ασφαλισμένο όχημα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η φωτογράφηση. Στις περιπτώσεις αυτές η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ δεν θα είναι υποχρεωμένη να μεταβεί και στον τόπο όπου ευρίσκεται το όχημα του παθόντος, ούτε και στον τόπο του ατυχήματος, καθότι η συγκεκριμένη παροχή προβλέπει μία και μόνο μετάβαση ανά ζημιά selido-oroi_15x22cm.indd 16

15 Πληροφορίες και οδηγίες σε 24ωρη βάση Ο ασφαλισμένος καλώντας τον ίδιο αριθμό μπορεί να ζητά σε 24ωρη βάση πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσει μετά από ένα τροχαίο ατύχημα ή ζημιά του ασφαλισμένου οχήματος. Άρθρο 20 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τους παρόντες όρους η εταιρία παροχής οδικής βοήθειας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στο όχημα του ασφαλισμένου, τις ακόλουθες υπηρεσίες: ΟΡΟΙ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ παρέχεται α) σε ολόκληρη την Ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και στα νησιά Εύβοια, Κρήτη, Ρόδο, Λέσβο, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, όπως υποχρεώνει ο Νόμος 3651/2008, καθώς επίσης και σε άλλα νησιά που δεν υποχρεώνει ο ανωτέρω νόμος και η εταιρεία παροχής οδικής Βοήθειας διαθέτει δίκτυο σταθμών εξυπηρέτησης, β) εντός των ορίων της Ηπειρωτικής Ευρώπης, εκτός των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, της Αλβανίας, της Ευρωπαικής Τουρκίας και της πρώην Γιουκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (FYROM). 2. Η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ λειτουργεί καθημερινά όλο το 24ώρο 365 μέρες το χρόνο. 3. Οδική βοήθεια οχημάτων είναι η δραστηριότητα που περιλαμβάνει εργασίες, οι οποίες εκτελούνται σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης οδικού οχήματος που το ακινητοποιεί ή δυσχεραίνει την κυκλοφορία του. 4. Η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ είναι δυνατή σε κάθε είδους όχημα Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.Ε), φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.), μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους, απόσταση αξόνων 3,5 μέτρα, με μονούς τροχούς στον πίσω άξονα και μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού. 5. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του καλυπτόμενου οχήματος του δικαιούχου από οποιαδήποτε βλάβη (ακόμα και από σκασμένο λάστιχο ή αποφορτισμένη μπαταρία) ο ασφαλισμένος καλεί το τηλ δίνοντας τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμό συμβολαίου δικαιούχου και αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος). Αναφέρει το είδος της βλάβης και το ακριβές σημείο που έχει ακινητοποιηθεί το όχημα. Αν δεν δοθούν τα παραπάνω στοιχεία, δυσχεραίνεται το έργο της ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ και δημιουργούνται προβλήματα στην εξυπηρέτησή του. Η οδική βοήθεια παρέχεται με σειρά προτεραιότητας κλήσης. 6. Ο δικαιούχος εφόσον θέσει σε κίνηση το όχημά του με δική του προσπάθεια πριν από την άφιξη του οχήματος της ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, πρέπει απαραίτητα να ειδοποιήσει στο ίδιο τηλ. από το οποίο ζήτησε τη βοήθεια, ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη μετακίνηση του οχήματός της και να διευκολυνθεί κάποιος άλλος δικαιούχος που έχει ανάγκη. Με την καλή συνεργασία μειώνεται ο χρόνος αναμονής και ο χρόνος εξυπηρέτησης. 7. Η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ προσφέρει τις υπηρεσίες της στους δικαιούχους ΔΩΡΕΑΝ, εκτός αν χρειαστεί, μεταφορά οχήματος με οχηματαγωγό πλοίο, οπότε η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ασφαλισμένο. Επίσης,τον ασφαλισμένο βαρύνει το κόστος των ανταλλακτικών που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν κατά την επί τόπου επισκευή του οχήματος ως και το κόστος διοδίων καθώς και το κόστος διέλευσης Ρίου - Αντίρριου και Ακτίου -Πρέβεζας. 8. Η διαδικασία της οδικής βοήθειας ολοκληρώνεται όταν παραδίδεται το όχημα στο χώρο που υπέδειξε ο ασφαλισμένος και από το σημείο αυτό δε γίνεται άλλη μεταφορά. Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η επίδειξη του συμβολαίου αυτοκινήτου που περιλαμβάνει την παροχή της οδικής βοήθειας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την δωρεάν εξυπηρέτηση από την ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ. 2. Για τους νέους ασφαλισμένους οι κάλυψεις της Οδικής Βοήθειας αρχίζουν να ισχύουν για μεν την παροχή επιτόπου βοήθειας και τοπικής ρυμούλκυσης 48 ώρες απο την ημερομηνία έκδοσης για δε την μεταφορά απο πόλη σε πόλη ή επαναπατρισμό έπειτα απο πέντε (5) ημέρες απο την ημερομηνία έκδοσης και παραμένουν σε ισχύ μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης με την απαραίτητη προυπόθεση οτι έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο. 3. Σε μη ασφαλισμένους δεν παρέχεται δωρεάν οδική βοήθεια selido-oroi_15x22cm.indd 17

16 Γ. ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ 1. Αν η βλάβη δεν μπορεί να επισκευαστεί επί τόπου, η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ρυμουλκεί το όχημα σε τοπικό συνεργείο της προτίμησης του ασφαλισμένου. Εφόσον οποιαδήποτε βλάβη επισκευάζεται επί τόπου, η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ δεν έχει την υποχρέωση να ρυμουλκήσει το όχημα. Η επιτόπια επισκευή απαγορεύεται, καθώς και η προσπάθεια διάγνωσης ή αποκατάστασης της βλάβης στους αυτοκινητόδρομους και στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, με εξαίρεση την αντικατάσταση τροχού με το βοηθητικό τροχό του οχήματος (ρεζέρβα). 2. Όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται εντός της Ελληνικής επικράτειας αλλά εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του και το όχημά του δεν μπορει να επισκευασθεί επιτόπου, λόγω σοβαρής βλάβης, (διαφορικό, σασμάν, φλάτζα μηχανής) ή ατυχήματος, η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ θα μεταφέρει δωρεάν το όχημα σε συνεργείο της επιλογής του ασφαλισμένου πλησίον του τόπου της μόνιμης κατοικίας οπως αυτή έχει δηλωθεί στην ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ και θα το παραδώσει στον ίδιο ή σε άτομο που θα έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά στην έγγραφη αίτηση - δήλωση του εσωτερικού επαναπατρισμού. Η μεταφορά μπορεί να γίνει σε πλησιέστερη πόλη του τόπου κατοικίας, εφόσον απαιτείται η επισκευή από εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή αντιπροσωπεία που δεν υπάρχει στην περιοχή της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου. Διευκρινίζεται οτι με την μεταφορα του όχηματος από τον τόπο του συμβάντος στον τόπο επιλογής του ασφαλισμένου, παύει και κάθε υποχρέωση που απορρέει από το παρόν. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί δεύτερη μεταφορά (π.χ. από συνεργείο σε συνεργείο), δεν θεωρείται παροχή οδικής βοήθειας (σύμφωνα με τον Νόμο 3651/2008, άρθρο 8, παρ. 10) και η δεύτερη μεταφορά οχήματος πραγματοποιείται μόνο από επιχείρηση Γερανών Δημοσίας Χρήσεως. 3. Στην παραπάνω περίπτωση εσωτερικού επαναπατρισμού, η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ αναλαμβάνει τη μεταφορά μόνο του οχήματος, χωρίς επιβάτη και χωρίς αποσκευές ή πρόσθετα αντικείμενα. Αν κάποιο πρόσθετο αντικείμενο δεν είναι δυνατό να αφαιρεθεί από το όχημα η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ δεν φέρει καμμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειάς του. 4. Η οδική βοήθεια καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την κατά το δυνατό συντομότερη μεταφορά του οχήματος του ασφαλισμένου στον τόπο κατοικίας του και σε σημείο που αυτός επιθυμεί. Πάντως ο χρόνος που μεσολαβεί μπορεί να είναι από 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με την απόσταση και το φόρτο εργασίας της ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ. 5. Κατά την διάρκεια μεταφοράς ενός οχήματος επιτρέπεται στον οδηγό τεχνίτη της ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ να εξυπηρετήσει και άλλους ασφαλισμένους που ενδεχόμενα θα συναντήσει στην διαδρομή, σε εκτέλεση οδηγιών από το κέντρο ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ. 6. Κατά τη διάρκεια τοπικής μεταφοράς ενός οχήματος ασφαλισμένου της ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, επιτρέπεται στον οδηγό-τεχνίτη της ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ να επιβιβάζει στο όχημά του και να μεταφέρει αριθμό ατόμων ανάλογο των θέσεων που αναφέρονται στην άδεια του οχήματος οδικής βοήθειας. 7. Ο ασφαλισμένος καλύπτεται με ταξιδιωτική και οδική βοήθεια στο εξωτερικό, για επί τόπου εξυπηρέτηση και ρυμούλκηση σε όλες τις χώρες της Ευρώπης εκτός από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, της Αλβανίας, της Ευρωπαικής Τουρκίας και της πρώην Γιουκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (FYROM). 8. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος στο εξωτερικό (η μοτοσικλέτα δεν δικαιούται επαναπατρισμό από το εξωτερικό) από ατύχημα, πυρκαγιά ή σοβαρή βλάβη, (διαφορικό, σασμάν, φλάτζα μηχανής) και εφόσον το αυτοκίνητο δεν επισκευάζεται εντός πέντε (5) ημερών ή η αξία επισκευής υπερβαίνει την αξία του αυτοκινήτου (υπολογισμένης της παλαιότητας αυτού), η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ μεριμνά για τον δωρεάν επαναπατρισμό του στην Ελλάδα. Δικαίωμα δωρεάν ρυμούλκησης από το εξωτερικό στην Ελλάδα έχουν οι ιδιοκτήτες κάτοχοι ή χρήστες καλυπτόμενων αυτοκινήτων ασφαλισμένων της ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ με Ελληνικές πινακίδες. Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. Αν το όχημα του ασφαλισμένου, μετά από ατύχημα, έχει πέσει σε χαντάκι, λίμνη, ποταμό, θάλασσα, λάσπη ή άμμο κλπ. η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ δεν έχει υποχρέωση παροχής οδικής βοήθειας, παρόλα αυτά θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη ρυμούλκησή του, με τα μέσα που διαθέτει. 2. Η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ δεν φέρει ευθύνη αποζημίωσης σε περίπτωση που επιτευχθεί η υπόψη ρυμούλκηση αλλά, λόγω των ειδικών συνθηκών, υποστεί ζημιές το όχημα. 3. Αν οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δυσμενείς και οι δρόμοι δύσβατοι από χιόνια, πάγους πλημμύρες, ομίχλη, κατολισθήσεις, σεισμούς κλπ. ή άβατοι (γκρεμισμένες ή χαλασμένες γέφυρες, κλπ.) η ΚΑΛΥΨΗ 18 24selido-oroi_15x22cm.indd 18

17 ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ δεν έχει υποχρέωση παροχής οδικής βοήθειας, εν αδυναμία προσέγγισης στο σημείο βλάβης και ατυχήματος. 4. Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις δεν είναι δυνατόν vα θεωρηθεί ότι δίvουν τo δικαίωμα στov ασφαλισμέvo vα ζητήσει ή vα συμφωvήσει τηv παρoχή υπηρεσιώv από oπoιovδήπoτε τρίτo και vα απαιτήσει στη συvέχεια, από τov Ασφαλιστή, και τους συνεργάτες του τo πoσό πoυ κατέβαλε ή υπoσχέθηκε vα καταβάλει προς τους εν λόγω τρίτους Ε. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 1. Η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή οδικής βοήθειας (τουλάχιστον μετά από προειδοποίηση) αν ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος κάνει συχνές κλήσεις για την ίδια αιτία (π.χ.αποφορτισμένη μπαταρία, φθαρμένες καλωδιώσεις κλπ) επιδεικνύοντας αδιαφορία για την επιδιόρθωση/ συντήρηση του οχήματός του. 2. Δεν περιλαμβάνονται στην παρεχόμενη οδική βοήθεια οι εξής περιπτώσεις: α. Σέρβις, β. Μεταφορά από χώρο πώλησης οχημάτων, γ. Μεταφορά ή επί τόπου εξυπηρέτηση οχήματος που δεν κυκλοφορεί νόμιμα, δ. Απε λευθέρωση οχήματος που δεν μπορεί να κινηθεί αποκ λειστικά και μόνο γιατί εμποδίζεται από άλ λα σταθμευμένα οχήματα, ε. Τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων, στ. Μεταφορά οχήματος χωρίς μηχανή, ζ. Ρυμούλκηση από υπόγειο γκαράζ όπου είναι αδύνατη η προσέγγιση ρυμουλκού οχήματος, η. Μεταφορά αυτοκινήτου χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, θ. Εξυπηρέτηση αυτοκινήτων ή μοτό που λαμβάνουν μέρος σε αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού, ι. Έλλειψη καυσίμου, κ. Στην παροχή βοήθειας σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, μη δυνατότητας χρήσης ή φθοράς κλειδιών του ασφαλισμένου οχήματος, καθώς και σε περίπτωση που έχει παραβιαστεί η κλειδαριά ή όταν απαιτείται παραβίαση κλειδαριάς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Παροχές Προγράμματος Ταξιδιωτικής Βοήθειας σε ασφαλισμένους Αν η βλάβη / ατύχημα του ακινητοποιημένου αυτοκινήτου του εκάστοτε δικαιούχου εκδηλωθεί σε σημείο εκτός του Νομού μόνιμης κατοικίας του, τότε ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να επιλέξει μεταξύ των παρακάτω παροχών: Ξενοδοχειακή κάλυψη (σε ταξίδι) Αν η βλάβη / ατύχημα εκδηλωθεί σε σημείο εκτός του νομού της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου και η επισκευή δεν ολοκληρωθεί την ίδια ημέρα, οι δικαιούχοι θα αποζημιωθούν με το κόστος διαμονής σε ξενοδοχείο τριών αστέρων για όσες ημέρες διαρκέσει η αποκατάσταση της βλάβης, με μέγιστο χρόνο 3 ημερών (οποιοδήποτε επέλθει πρώτο) και μέχρι του συνολικού κόστους των 250,00 ανά περιστατικό. Η παροχή αυτή δεν μπορεί να συνδυαστεί με ενοικίαση αυτοκινήτου ή έξοδα συνέχισης ταξιδιού / επιστροφής στην κατοικία. Προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η συγκεκριμένη κάλυψη θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει επιλέξει να επισκευάσει το όχημά του σε συνεργείο, εντός του νομού όπου και ακινητοποιήθηκε το ασφαλισμένο όχημα. Ενοικίαση αυτοκινήτου (σε ταξίδι) Αν η επισκευή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε 48 ώρες από την άφιξη του οχήματος οδικής βοήθειας η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ θα εγκρίνει και θα αποζημιώσει διαδικαστικά την ενοικίαση ενός αντίστοιχου αυτοκινήτου (όχι απαραίτητα ιδίου μοντέλου) που θα διατεθεί για όσο διάστημα διαρκέσει η επισκευή (κατηγορίας έως c.c.), με μέγιστο χρόνο διάθεσης 2 ημερών και μέχρι του συνολικού κόστους των 250,00 ανά περιστατικό, προκειμένου ο δικαιούχος να ολοκληρώσει το ταξίδι του ή να επιστρέψει στη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του. Η ενοικίαση αυτοκινήτου υποκαθιστά τα έξοδα συνέχισης του ταξιδιού ή επιστροφής στην κατοικία και δεν μπορεί να συνδυαστεί με τα έξοδα παραμονής σε ξενοδοχείο. Συνέχιση ταξιδιού / Επιστροφή στην κατοικία (σε ταξίδι) / Περισυλλογή Οχήματος Αν η επισκευή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας που εκδηλώθηκε η βλάβη, θα 19 24selido-oroi_15x22cm.indd 19

18 αποζημιωθεί το κόστος εισιτηρίου 1ης θέσης σε τρένο, πλοίο, λεωφορείο, ή σε περίπτωση που το ταξίδι υπερβαίνει τις 6 ώρες, θα αποζημιωθεί το κόστος εισιτηρίου οικονομικής θέσης σε αεροπλάνο, για συνέχιση του ταξιδιού ή επιστροφή του δικαιούχου στην κατοικία του, με μέγιστο κόστος 250,00 ανά περιστατικό. Η παροχή αυτή δεν μπορεί να συν-δυαστεί με ενοικίαση αυτοκινήτου ή έξοδα παραμονής σε ξενοδοχείο. Επίσης το κόστος εισιτηρίου 1 ης θέσης σε τρένο ή λεωφορείου θα αποδοθεί στον οδηγό / ιδιοκτήτη ή στον εντε-ταλμένο εκπρόσωπο που θα παραλάβει το επισκευασμένο αυτοκίνητο. Η παροχή αυτή συμπεριλαμβάνεται στο ανωτέρω ποσό των 250,00 αποζημίωσης για συνέχιση ταξιδιού / επιστροφή στην κατοικία. Χρήση ταξί (σε ταξίδι) Αν η επισκευή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας που εκδηλώθηκε η βλάβη, για συνέχιση του ταξιδιού ή επιστροφή του δικαιούχου στην κατοικία του από το σημείο του συμβάντος, θα αποζημιωθεί με μέγιστο κόστος 120,00 ανά περιστατικό. Η παροχή αυτή δεν μπορεί να συνδυαστεί με ενοικίαση αυτοκινήτου ή έξοδα παραμονής σε ξενοδοχείο. Επιλογή Κάλυψης σε ταξίδι εκτός του νομού κατοικίας του δικαιούχου Η παροχή Ενοικίασης Αυτοκινήτου, Συνέχισης Ταξιδίου ή Ξενοδοχειακής κάλυψης εφόσον πληρεί τους όρους που τίθενται πραγματοποιείται διαζευκτικά με επιλογή του δικαιούχου πελάτη / ιδιοκτήτη με βάση τους όρους και τις παροχές της καθεμίας κάλυψης. ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤIΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ): Α. Ο λήπτης της ασφάλισης δικαιoύται vα εvαvτιωθεί: (α) μέσα σε έvα (1) μήvα από τηv παραλαβή τoυ παρόvτoς ασφαλιστηρίoυ για τις παρακάτω αvαφερόμεvες παρεκκλίσεις καθώς και για oπoιεσδήπoτε τυχόv άλλες πoυ υπάρχoυv στo περιεχόμεvό τoυ σε σχέση με τηv αίτησή τoυ για ασφάλιση. (β) μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τηv παραλαβή τoυ παρόvτoς ασφαλιστηρίoυ, σε περίπτωση πoυ για oπoιoδήπoτε λόγo δεv παρέλαβε τo έvτυπo πληρoφoριώv τoυ άρθρoυ 4 παρ. 2 περιπτ. Η τoυ ΝΔ 400/1970 κατά τηv υπoγραφή της αίτησής τoυ για ασφάλιση ή παρέλαβε αυτό ελλιπές ή παρέλαβε τo παρόv ασφαλιστήριo χωρίς τoυς Γεvικoύς ή και τoυς Ειδικoύς Όρoυς πoυ διέπoυv τηv ασφάλιση. Τα πιo πάvω δικαιώματα εvαvτίωσης ασκoύvται με τη συμπλήρωση και απoστoλή στηv έδρα της Εταιρείας τoυ αvτιστoίχoυ κατά περίπτωση εvτύπoυ υπoδείγματoς (Α) ή (Β) τωv δηλώσεωv εvαvτίωσης πoυ επισυvάπτovται στo τέλoς τoυ παρόvτoς, με συστημέvo ταχυδρoμείo και με απόδειξη παραλαβής. ΠΑΡΕΚΚΛIΣΕIΣ Τo παρόv ασφαλιστήριo εκδόθηκε με τις παρακάτω παρεκκλίσεις από τηv αίτηση για ασφάλιση: selido-oroi_15x22cm.indd 20 10/9/13 2:08:18 PM

19 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Α) Προς την Εταιρεία Συστημένη με απόδειξη παραλαβής ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (άρθρου 2 5 του Ν. 2496/1997) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.....ΠΟΛΗ Τ.Κ Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς το περιεχόμενο του με αριθμ.. ασφαλιστηρίου που μου παραδώσατε διότι το περιεχόμενό του παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση που σας υπέβαλα στα εξής σημεία: Κατόπιν τούτου θεωρώ ότι ματαιούται αναδρομικά η σύναψη της ασφάλισης μεταξύ μας και ουδεμία ισχύ έχει το πιο πάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε. Ημερομηνία... ο / η δηλ.... Προς την Εταιρεία ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Β) Συστημένη με απόδειξη παραλαβής ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ (άρθρου 2 5 του Ν. 2496/1997) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.....ΠΟΛΗ Τ.Κ Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς τη σύναψη της μεταξύ μας ασφάλισης δυνάμει του με αριθμ.. ασφαλιστηρίου που μου παραδώσατε, διότι: Δεν παρέλαβα το έντυπο πληροφοριών του άρθρου 4 2 περίπτ. Η του ΝΔ 400/1970 Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έντυπο πληροφοριών του άρθρου 4 2 περιπτ. Η του ΝΔ 400/1970 που μου παραδώσατε δεν είναι πλήρεις. Το ασφαλιστήριο που παρέλαβα μου παραδόθηκε ελλιπές χωρίς γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους. Κατόπιν τούτου θεωρώ ότι ματαιούται αναδρομικά η σύναψη της ασφάλισης μεταξύ μας και ουδεμία ισχύ έχει το πιο πάνω ασφαλιστήριο που μου παραδώσατε. Ημερομηνία... ο / η δηλ selido-oroi_15x22cm.indd 21 10/9/13 2:08:18 PM

20 24selido-oroi_15x22cm.indd 22 10/9/13 2:08:18 PM

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ) (1)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ) (1) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ) (1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Παρέχεται σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά Κρήτη, Εύβοια,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 6 Ισχύει από 01/12/2011 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC PREMIUM DYNAMIC EXECUTIVE Ολοκληρωμένη προστασία Autonet

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Eurobasic

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Σεπτέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ.Ε. (Αυτοκίνητα) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Μάϊος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ασφάλιση Αυτοκινήτου Ασφάλιση Αυτοκινήτου Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του N.Δ 400/70 του N.489/76, που κωδικοποιήθηκε από το Π.Δ. 237/86, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν.3557/2007,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Νοέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ. Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (αγροτικά αυτοκίνητα) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Ασφάλισμα/Αποζημίωση. Εταιρεία/Ασφαλιστής: Λήπτης της ασφάλισης/συμβαλλόμενος: Απαλλαγή. Ασφαλιζόμενος ή Ασφαλισμένος. Περίοδος ασφάλισης

ΟΡΙΣΜΟΙ. Ασφάλισμα/Αποζημίωση. Εταιρεία/Ασφαλιστής: Λήπτης της ασφάλισης/συμβαλλόμενος: Απαλλαγή. Ασφαλιζόμενος ή Ασφαλισμένος. Περίοδος ασφάλισης Εταιρεία/Ασφαλιστής: Η εκάστοτε εταιρεία όπως αυτή αναφέρεται στους γενικούς και ειδικούς όρους του παρόντος με τα εκεί αναγραφόμενα στοιχεία και διευθύνσεις. ΟΡΙΣΜΟΙ Ασφάλισμα/Αποζημίωση Είναι η υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Q_35_3058_PCG AUTO_CL35007927 Αθήνα 13/05/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Κύριοι, Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την προτίµηση σας να επιλέξετε την εταιρία µας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/ τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή του από το Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας Περιεχόμενα σελ. D.A.S. - HELLAS Ι. Γενικοί όροι ασφαλίσεως νομικής προστασίας... 3 ΙΙ. Ειδικοί όροι ασφαλίσεως ποινικής νομικής προστασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί & Ειδικοί Όροι Αυτοκινήτου

Γενικοί & Ειδικοί Όροι Αυτοκινήτου Γενικοί & Ειδικοί Όροι Αυτοκινήτου Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Σ Διαβάστε με προσοχή το περιεχόμενο του συγκεκριμένου εντύπου. Φοράτε πάντα εσείς και οι επιβάτες του αυτοκινήτου σας τις ζώνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Ισχύουν από Δεκέμβριο 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Euroeconomy

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Έκδοση 05.2014

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Έκδοση 05.2014 ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Έκδοση 05.2014 INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Καλωσήρθατε στην Anytime H INTEPAMEPIKAN EΛΛHNIKH ETAIPIA AΣΦAΛIΣEΩN ZHMIΩN A.E. αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσήρθατε στην Anytime

Καλωσήρθατε στην Anytime INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Καλωσήρθατε στην Anytime H INTEPAMEPIKAN EΛΛHNIKH ETAIPIA AΣΦAΛIΣEΩN ZHMIΩN A.E. αναλαμβάνει να αποζημιώνει τον ασφαλισμένο και τον

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια I N T E R A M E R I C A N Μ Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ E U R E K O ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Μονάδων σε αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι παρόντες Γενικοί Ασφαλιστικοί Όροι ισχύουν για όλες ανεξαιρέτως τις καλύψεις που παρέχονται με αυτήν την ασφαλιστική σύμβαση, εκτός και εάν τροποποιούνται από κάποιον αντίθετο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 9 Άρθρο 1 Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης 9 Άρθρο 2 Ισχύς της Ασφάλισης 9 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Ασφάλιστρο Είναι το ποσόν που πληρώνει ο λήπτης της ασφάλισης στην Εταιρεία για την παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη.

ΟΡΙΣΜΟΙ. Ασφάλιστρο Είναι το ποσόν που πληρώνει ο λήπτης της ασφάλισης στην Εταιρεία για την παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη. Εταιρεία/Ασφαλιστής: Η Ασφαλιστική Εταιρεία AmTrust Europe Limited. ΟΡΙΣΜΟΙ Λήπτης της ασφάλισης/συμβαλλόμενος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συμβάλλεται με την Εταιρεία δια την κατάρτιση της ασφαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Ασφάλεια Οχήματος Personal solutions ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Έδρα Ασφαλιστικής Εταιρείας ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 119, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμοστέο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Μελέτη Ασφάλισης Αυτοκινήτου Μελέτη Ασφάλισης Αυτοκινήτου Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: M.A.T SUB AGENT Κωδικός: 11649 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΗ Πελάτης: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΗ Στοιχεία οχήματος: Χρήση: Κωδικός eurotax:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η Ευρώπη Ασφαλιστική διαθέτει σύγχρονα πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτων. Τα πακέτα ασφάλισης καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πελατών, από την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Οχήματος

AIG Ασφάλεια Οχήματος AIG Ασφάλεια Οχήματος Γιατί να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη 2 Περιεχόμενα 01 Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων 01.1 Basic Simple...04 01.2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 φορτηγά Ι.Χ. λεωφορεία Ι.Χ.

DEMCO AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 φορτηγά Ι.Χ. λεωφορεία Ι.Χ. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (φορτηγό, λεωφορείο) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Θραύση τζαμιών και εργοστασιακών ηλιοροφών (μέχρι 1.000). Σελίδα 1 από 6 ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: CITY WORLDWIDE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙ Κωδικός: 12066 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Πελάτης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Στοιχεία ασφαλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.489/76, του π.δ 237/86 του Ν.2496/97,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Νοέμβριος 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 6 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 6 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.489/76, όπως ισχύει, τις διατάξεις που περιέχονται στην Κ4/585/1978 Α.Υ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 795/8-4-1978 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Κατοικίας Ενυπόθηκων Κατοικιών 01.1 Flexa...05 01.2 Complet...06 Oikos 01.3 Oikos Basic...09

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Αυτοκινήτων Γενικοί & Ειδικοί Ασφαλιστικοί Όροι. Road Safe Insurance

Κλάδος Αυτοκινήτων Γενικοί & Ειδικοί Ασφαλιστικοί Όροι. Road Safe Insurance Road Safe Insurance Κλάδος Αυτοκινήτων Γενικοί & Ειδικοί Ασφαλιστικοί Όροι ΟΡΙΣΜΟΙ Εταιρεία / Ασφαλιστής: Η εκάστοτε εταιρεία όπως αυτή αναφέρεται στους γενικούς και ειδικούς όρους του παρόντος με την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Περιεχόμενα ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ... 2 ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4 ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 4 ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

γ. Την Αίτηση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. ζ. Από τους όρους ασφάλισης του Βιβλίου Γενικών και Ειδικών όρων.

γ. Την Αίτηση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. ζ. Από τους όρους ασφάλισης του Βιβλίου Γενικών και Ειδικών όρων. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ αναλαµβάνει να αποζηµιώσει τον ασφαλιζόµενο ή/και τον τρίτο για ζηµιές που θα συµβούν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύµβασης σύµφωνα µε: α. Το Ασφαλιστήριο, που συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 Σύντομη εταιρική παρουσίαση Είμαστε 100% θυγατρική εταιρία του Ασφαλιστικού Ομίλου - ΑΧΑ με παγκόσμια παρουσία. 34 Υποκαταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις

Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις Πυρκαγιά Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά, συμπεριλαμβανομένων ζημιών σε τέντες, φωτεινές επιγραφές και πινακίδες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Οικιακών Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Η γραμμή προϊόντων ENERGY LINE Η ασφάλιση των οικιακών φ/β

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Προς τον/την κ. του ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e mail ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέες ρυθμίσεις Θέσπιση νέων ρυθμίσεων Ν.4261/2014 (άρθρο 169) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές (τροποποίηση του Π.Δ.237/1986, με το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ OΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ OΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ OΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Γ. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής Mare / Νομική Προστασία ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2 3 01 Ασφαλίσεις Σκαφών Ο κλάδος ασφάλισης σκαφών περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ι. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Για την χρήση του Τιμολογίου Αυτοκινήτων, η χώρα χωρίζεται στις παρακάτω γεωγραφικές περιοχές: 1. ΑΤΤΙΚΗ & ΝΗΣΙΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδων ζημιών έτους 2010 (Ποσά σε ευρώ) Ασφάλιστρα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες Όροι Χρήσης Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες 1. H Ατλαντική Ένωση Α.Ε.Γ.Α. [Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων] έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 094029251/ΦΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 5. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ. όπως τροποποιείται από τον Ν. 3557/2007, τον

Άρθρο 5. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ. όπως τροποποιείται από τον Ν. 3557/2007, τον Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ασφαλιστικής κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Οχημάτων

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Οχημάτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οχημάτων Σελίδα 1 από 13 Σελίδες Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας.

Διαβάστε περισσότερα

γ. Την Πρόταση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία.

γ. Την Πρόταση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ αναλαµβάνει να αποζηµιώσει τον ασφαλιζόµενο ή/και τον τρίτο για ζηµιές που θα συµβούν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύµβασης σύµφωνα µε: α. Το Ασφαλιστήριο, που συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκίνητο. Όροι Ασφάλισης Alpha safe auto

Αυτοκίνητο. Όροι Ασφάλισης Alpha safe auto Αυτοκίνητο Όροι Ασφάλισης Alpha safe auto Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας σας. Σας καλοσορίζουμε στον

Διαβάστε περισσότερα

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία.

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία. Λένορμαν 98 (2 ος όροφος) 10444 Αθήνα Τηλ.: 210 51 50 504-210 51 53 753 Fax: 210 51 39 626 e-mail: nicolako@otenet.gr info@prooptiki-insurance.gr website: www.prooptiki-insurance.gr Ασφάλιση Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 12

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 12 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα