ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Είναι το βασικό εκσκαπτικό µηχάνηµα της κατηγορίας των χερσαίων εκσκαφέων, ο οποίος µετατρέπεται σε πλωτό εκσκαφέα, όταν τοποθετηθεί πάνω σε πλωτήρα. Μπορεί και εκτελεί εκσκαφή και µετατόπιση του εδάφους χωρίς ταυτόχρονη µετακίνησή του, (σε αντίθεση µε έναν επίπεδο εκσκαφέα). Ο χαρακτηρισµός του µεγέθους του εκσκαφέα γίνεται συνήθως µε βάση τη χωρητικότητα του κάδου φορτώσεως σε κυβικά µέτρα ή κυβικές γιάρδες ( 1 cu.yd = 0,76455 m³).

3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι βασικές κινήσεις του και οι φάσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε αυτές είναι : 1. Κατέβασµα του προβόλου και ώθηση του κάδου µέσα στο έδαφος ώστε να γεµίσει: Εκσκαφή 2. Ανύψωση κάδου και προβόλου (εφ όσον αυτό χρειάζεται ) και περιστροφή του σκάφους: µετατόπιση υλικού στον τόπο εκφόρτωσης 3. Άνοιγµατουπυθµένα ή ανατροπή του κάδου: Εκφόρτωση 4. Περιστροφή του σκάφους και τοποθέτηση προβόλου και κάδου για επανάληψη της εκσκαφής: Επιστροφή

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ Οι εκσκαφείς γενικής χρήσεως χωρίζονται ανάλογα µε: 1. ΤΟ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 2. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 3. ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΚΡΑ

5 ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Ανάλογα µε το εκσκαπτικό εργαλείο οι εκσκαφείς χωρίζονται σε: 1. Εκσκαφείς µε µετωπικό κάδο φορτώσεως - SHOVEL 2. Εκσκαφείς µε ανεστραµµένο κάδο φορτώσεως - ΤΣΑΠΑ - BACKHOE 3. Εκσκαφείς µε συρόµενο κάδο φορτώσεως - DRAGLINE 4. Εκσκαφείς µε αρπάγη - ΑΧΙΒΑ Α - CLAMSHELL 5. Εκσκαφείς γερανοί - CRANE 6. Εκσκαφείς πασσαλοµπήκτες -PILE DRIVING EXCAVATOR

6 Εκσκαφείς µε µετωπικό κάδο φορτώσεως - SHOVEL - Στον στρεφόµενο φορέα προσαρµόζεται πρόβολος από ηλεκτροσυγκολλητή κατασκευή, συνήθως ορθογωνικής διατοµής, ο οποίος κινείται σε κατακόρυφο επίπεδο µε τηβοήθειασυρµατόσκοινων. Περίπου στο µέσοοπρόβολοςέχεικινητόοδοντωτόκανόνα, στηνάκρητουοποίουσυνδέεται αρθρωτά ο κάδος. Αυτός εισχωρεί µέσα στο έδαφος µε έλξησυρµατόσκοινων. Ο κάδος κατασκευάζεται από ανθεκτικό µαγανιούχο χάλυβα. Το µπροστινό µέρος το οποίο προσβάλλει το έδαφος έχει µια σειρά µετωπικών δοντιών και άλλη σειρά πλευρικών τα οποία στερεώνονται πάνω στον κάδο µε σφήνεςήβίδες.η µορφή των δοντιών είναι τέτοια ώστε να διατηρείται στο αρχικό σχήµα της ανεξάρτητα από την φθορά. Το άδειασµα τουκάδουγίνεταιµε τον κινητό πάτο του

7 Εκσκαφείς µε µετωπικό κάδο φορτώσεως - SHOVEL - Ο εκσκαφέας SHOVEL µε συρµατόσκοινο έχει την δυνατότητα να αναπτύσσει µεγάλες σκαπτικές δυνάµεις λόγω των αργόστροφων βαρούλκων και αποτελεί το κατεξοχήν σκαπτικό µηχάνηµαγιαόλατα είδη εδαφών (εκτός από βράχο ). Τέλος ο εκσκαφέας SHOVEL εργάζεται πάνω από την στάθµη κίνησηςτου(και υπό κλίση 1 : 10 ) και για αυτό ο εξοπλισµός αυτός ονοµάζεται και εξοπλισµός µε κάδο θετικής στάθµης.

8 Εκσκαφείς µε ανεστραµµένο κάδο φορτώσεως - ΤΣΑΠΑ - BACKHOE - Στον τύπο αυτό ο κάδος σκάβει κάτω από την επιφάνεια κινήσεως του µηχανήµατος. Κατά τη λειτουργία ο πρόβολος µε τον ανεστραµµένο κάδο κατεβαίνει προς το µέτωπο εκσκαφής. Στη συνέχεια έλκεται ο κάδος από το αντίστοιχο συρµατόσχοινο έλξεως. Ο βαθµός πληρώσεως του κάδου εξαρτάται από τη µορφή εδάφους, το βάρος του κάδου και την ικανότητα του χειριστή Το βάθος εκσκαφής φτάνει τα 4 µέχρι 7,5 m για τα µεγέθη 0,2 µέχρι 2,3 m³ αντίστοιχα. Υπάρχουν ειδικές κατασκευές προβόλων ανεστραµµένου κάδου µε µήκος εργασίας µέχρι και 22 µέτρα Ο εκσκαφέας µε ανεστραµµένο κάδο χρησιµοποιείται σε εργασίες εκσκαφών κάτω από το επίπεδο κινήσεως του µηχανήµατος, όπως είναι η κατασκευή θεµελίων, τάφρων και διωρύγων µικρού πλάτους. Προτιµάται σε περιπτώσεις συνεκτικών εδαφών ή εδαφών µε µεγάλες πέτρες, γιατί το άδειασµα µε ανατροπή του κάδου είναι ευκολότερο και ασφαλέστερο. του φορτίου για αντίβαρο.

9 Εκσκαφείς µε συρόµενο κάδο φορτώσεως - DRAGLINE - Η χωρητικότητα του κάδου DRAGLINE είναι περίπου 25% µεγαλύτερη του κανονικού κάδου SHOVEL Ο κάδος, ο οποίος έχει µορφή κουταλιού, ανοιχτός στην επάνω πλευρά και µε εκσκαπτικά δόντια στο µπροστινό τµήµα, έλκεται από το συρµατόσχοινο έλξεως - εκσκαφής. Με ένα δεύτερο συρµατόσχοινο αναρτήσεως, το οποίο περνάει από µία τροχαλία στην κορυφή του επιµήκους δικτυωτού προβόλου, συνδέεται µε το βαρούλκο αναρτήσεως. Ηδύναµη έλξεωςτουκάδου, ηοποίααντιστοιχείπροςτη δύναµη εκσκαφής είναι περίπου το µισό της δυνάµεως εκσκαφής του µετωπικού κάδου SHOVEL, η ταχύτητα όµως είναι διπλάσια. Κατά τη λειτουργία ο κάδος κατεβαίνει µε το βάρος του διεισδύει µέσα στο έδαφος µε ταδόντια εκσκαφής της εµπρόσθιας ακµής..στη συνέχεια έλκεται ο κάδος από το συρµατόσχοινο εκσκαφής µέχρι υπερχειλίσεως. Το υλικό υπερχειλίζει από την επάνω πλευρά του κάδου, η οποία είναι ανοικτή. Για το άδειασµα του κάδου αφήνεται ελεύθερο το συρµατόσχοινο εκσκαφής και έλκεται το συρµατόσχοινο αναρτήσεως.

10 Εκσκαφείς µε συρόµενο κάδο φορτώσεως - DRAGLINE - Ο εκσκαφέας µε συρόµενο κάδο χρησιµοποιείται σε εκσκαφές κάτω από το επίπεδο κυλίσεως του µηχανήµατος και σε εκσκαπτικές εργασίες µέσα στο νερό. Ιδιαίτερα πλεονεκτήµατά του είναι η µεγάλη ακτίνα ενεργείας, που οφείλεται στο µεγάλο µήκος του προβόλου, ο συνδυασµός εκσκαφής και αποθέσεως σε ένα µηχάνηµα, όπως στην περίπτωση κατασκευής διωρύγων και παράλληλης κατασκευής των προστατευτικών αναχωµάτων µε την άµεση απόθεση τωνυλικώνεκσκαφής, η εργασία σε έδαφος µε ρίζες δένδρων ή µεγάλων λίθων, γιατί ο ελκούµενος κάδος ολισθαίνει πάνω στα υλικά χωρίς κίνδυνο ζηµιών, και η δυνατότητα εκσκαφής κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Χρήσιµη εφαρµογή της τελευταίας ιδιότητας είναι η εξόρυξη αδρανών υλικών από ποτάµια και λίµνες. Στην τελευταία περίπτωση τα πλευρικά τοιχώµατα του κάδου είναι διάτρητα, για να διαφεύγει από τις τρύπες το συµπαρασυρόµενο νερό και η λάσπη.

11 Εκσκαφείς µε αρπάγη - ΑΧΙΒΑ Α - CLAMSHELL- Αποτελείται από το βασικό κατασκεύασµα όπως και οι υπόλοιποι τύποι στο οποίο προσαρµόζεται αρθρωτά δικτυωτός πρόβολος από το άκρο του οποίου κρεµιέται η αρπάγη.η αρπάγη έχει µορφή διµερούς κάδου και κρεµιέται µε έναηδύοσυρµατόσχοινα. Κατά το σκάψιµο ηαρπάγηµπαίνει µέσα στο έδαφος µε τοβάροςτης, στη συνέχεια δε µετά το κλείσιµο των σιαγόνων και το γέµισµα σηκώνεται, στρέφεται προς το σηµείο απόθεσης και αδειάζει Χρειάζεται αυξηµένη στατική ασφάλεια λειτουργίας, γιανααποφεύγεταιανατροπήτου µηχανήµατος, όταν ο κάδος αγκιστρωθεί σε στερεό σώµα, ιδιαίτερα στην περίπτωση εκσκαφής µέσα στο νερό. Η περιοχή εφαρµογής του εκσκαφέα µε αρπάγη περιορίζεται σε σχετικά µικρές δοµικές εργασίες κυρίως λόγω της µειωµένης σκαπτικής δύναµης η οποία εξαρτάται από το βάρος της αρπάγης και της δύναµης κλεισίµατοςτωνσιαγόνωνκαιαπότονβαθµό πλήρωσης.

12 Εκσκαφείς µε αρπάγη - ΑΧΙΒΑ Α - CLAMSHELL- Το µεγάλο µήκος του προβόλου επιτρέπει την εκτέλεση και των τριών εργασιών µαζί, δηλ. την εκσκαφή, µεταφορά και απόθεση.η απόδοση των εκσκαφέων µε αρπάγηκαιµε συρόµενο κάδο και εποµένως το κόστος λειτουργίας, εξαρτάται, απότοβαθµό γεµίσµατος της αρπάγης, από το έδαφος, από το βάθος εκσκαφής, από την γωνία περιστροφής και από τα µέσα απαγωγής των προϊόντων εκσκαφής. Ανάλογα προς την µέθοδο ανοίγµατος και κλεισίµατος της αρπάγης διακρίνονται: Αρπάγη µε ένα ή δύο συρµατόσκοινα Η αρπάγη µε ένα συρµατόσκοινο µπορεί να προσαρµοστεί σε οποιοδήποτε γερανό µε ένα βαρούλκο, παρουσιάζει όµως το βασικό µειονέκτηµα ότιτοάνοιγµά τηςτότεµόνο είναι δυνατό, όταν η αρπάγη κτυπήσει στο κουδούνι υποδοχής το οποίο βρίσκεται στο πάνω άκρο του προβόλου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να µη µπορεί να ανοίξει η αρπάγη σε περίπτωση αγκίστρωσής της κατά το κλείσιµο. Γι αυτό στους εκσκαφείς δοµικών έργων καθολική σχεδόν εφαρµογή βρίσκει η αρπάγη µε δύο συρµατόσκοινα, στην οποία το άνοιγµα ήκλείσιµο των σιαγόνων γίνεται σε οποιοδήποτε σηµείο της καθ ύψος διαδροµής, ο δε µηχανισµός της είναι απλός.για την λειτουργία της αρπάγης χρειάζονται δύο ανεξάρτητα βαρούλκα.

13 Εκσκαφείς γερανοί - CRANE - Σε ορισµένες περιπτώσεις ο εκσκαφέας γενικής χρήσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν γερανός.το ωφέλιµο φορτίο εξαρτάται από το µέγεθος του µηχανήµατος, από την οριζόντια απόσταση του φορτίου από τον άξονα περιστροφής και από το µήκος του προβόλου.αυτό δίνεται από την καµπύλη φόρτωσης ή από πίνακες συναρτήσει στοιχείων. Γιαλόγουςασφάλειαςτουπροβόλουηµεγίστη γωνία κλίσης δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη των 70.Γιαναείναιασφαλήςηλειτουργίατου εκσκαφέα σαν ανυψωτικού γερανού θα πρέπει τα βαρούλκα να έχουν ειδικές διατάξεις αυτόµατου κατεβασµού του φορτίου µε χαµηλή ταχύτητα, γιατί αν το κατέβασµα γίνειµόνο µε το φρένο δηµιουργείται συνεχής κίνδυνος ανατροπής του µηχανήµατος σε περίπτωση απότοµου φρεναρίσµατος

14 Εκσκαφείς πασσαλοµπήκτες - PILE DRIVING EXCAVATOR - Μια ακόµα εφαρµογή του εκσκαφέα γενικής χρήσεως είναι η χρησιµοποίησή του ως πασσαλοµπήκτη σε συνδυασµό µε κρουστικό σφυρί βαρύτητας ( έµπηξη του πασσάλου µε κρούσεις), µε κρουστήρα εσωτερικής καύσεως ή µε δονητή. Ηχρησιµοποίησή του για την εξόλκευση των πασσάλων πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξολκέα για την αποφυγή ανατροπής του µηχανήµατος.

15 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Ανάλογα µε το σύστηµα κίνησης οι εκσκαφείς χωρίζονται σε: 1. Ερπυστριοφόροι 2. Τροχοφόροι

16 Ερπυστριοφόροι Σε παλαιότερες κατασκευές η κύλιση του εκσκαφέα γινόταν πάνω σε σιδηροτροχιές. Σήµερα όµως χρησιµοποιούνται ερπύστριες ( ταχύτητα κίνησης 1-4 ΚΜ/h ) και ελαστικοί τροχοί για τα µικρότερα µεγέθη. Σκοπός των ερπυστριών είναι η διανοµή του βάρους του µηχανήµατος και των φορτίων λειτουργίας σε µεγαλύτερη επιφάνεια ώστε η πίεση πάνω στο έδαφος να διατηρείται σε χαµηλές τιµές, συνήθως µικρότερες από 1 Kp/cm², και στους προωθητές η αύξηση της προσφύσεως µεταξύ µηχανήµατος και εδάφους.

17 Τροχοφόροι Οι εκσκαφείς µε ελαστικούς τροχούς διακρίνονται σε δύο τύπους 1. Ο στρεφόµενος φορέας στηρίζεται σε ειδικό πλαίσιο µε ελαστικούς τροχούς µε δύο ή τέσσερις άξονες. 2. Ο στρεφόµενος φορέας τοποθετείται σε πλαίσιο αυτοκινήτου.

18 Ο στρεφόµενος φορέας στηρίζεται σε ειδικό πλαίσιο µε ελαστικούς τροχούς µε δύο ή τέσσερις άξονες. Η ταχύτητα κίνησης στους δρόµους φτάνει σε 15 µέχρι 18 ΚΜ/h. Ο τύπος αυτός χαρακτηρίζεται σαν ελαστικοφόρος εκσκαφέας. Ανάλογα µε τις απαιτήσεις του έργου είναι δυνατόν όλοι οι άξονες να είναι κινητήριοι. Για την αύξηση της ευστάθειας τα µεγαλύτερα µεγέθη έχουν υποστηρίγµατα µηχανικής ή υδραυλικής λειτουργίας, οπότε ο εκσκαφέας σκάβει από σταθερή θέση.σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή γιανααποτραπείοκίνδυνοςανατροπής

19 Ο στρεφόµενος φορέας τοποθετείται σε πλαίσιο αυτοκινήτου. Ο τύπος αυτός χαρακτηρίζεται σαν αυτοκινούµενος περίπτωση συχνών αλλαγών της θέσεως εργασίας. εκσκαφέας. Χρησιµοποιείται στην Η ταχύτητα κίνησης µπορεί να φτάσει σε 50 ΚΜ/h.

20 ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΚΡΑ Ο στρεφόµενος φορέας περιέχει: 1. Εκσκαφέας µε συµβατικά συρµατόσχοινα 2. Υδραυλικός εκσκαφέας

21 Υδραυλικός εκσκαφέας Η κίνηση των µηχανισµών του εκσκαφέα µε υδραυλική ενέργεια αντί των συµβατικών συρµατόσκοινων, αποτελεί σηµαντική εξέλιξη στον τοµέα των δοµικών µηχανών.χαρακτηριστικό της είναι η µικρή παροχή και αντίστοιχα η υψηλή πίεση. Τα απαραίτητα για τη λειτουργία του υδραυλικού συστήµατος στοιχεία είναι: Ο κινητήρας, εσωτερικής καύσεως ή ηλεκτρικής ενέργειας, η αντλία, ο εµβολοφόρος υδραυλικός κύλινδρος, ο υδροστατικός κινητήρας και τα όργανα διανοµής και ελέγχου, όπως είναι οι σωληνώσεις του λαδιού, οι βαλβίδες, οι δικλείδες, οι διανοµείς και οι ρυθµιστές.

22 Υδραυλικός εκσκαφέας Με την υδραυλική κίνηση απλοποιούνται οι χειρισµοί, βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας και ελαττώνονται στο ελάχιστο οι πιθανότητες πρόκλησης ζηµιάς στο µηχάνηµα λόγω υπερφόρτωσης. Επίσης αυξάνεται η ταχύτητα λειτουργίας και βελτιώνεται η απόδοση. Βασική προϋπόθεση για την καλή λειτουργία και µεγάλη απόδοση του υδραυλικού συστήµατος είναι η αυστηρή τήρηση καθαριότητας. Μικροί κόκκο άµµου, ξένα σώµατα ή κηλίδες σκουριάς είναι δυνατόν να αχρηστέψουν γρήγορα το υδραυλικό σύστηµα.οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται µε ιδιαίτερη σχολαστικότητα.

23 Εκσκαφέας µε συµβατικά συρµατόσχοινα Στους εκσκαφείς µε συµβατικά συρµατόσχοινα ο στρεφόµενος φορέας περιέχει όλους τους µηχανισµούς του εκσκαφέα, δηλ. τον κινητήρα, κατά κανόνα πετρελαιοµηχανής, σπανιότερα ηλεκτρικής ενέργειας, το σύστηµα µετάδοσης της κίνησης µε τουςσυµπλέκτες και τους µηχανισµούς φρένων, τα βαρούλκα µε τασύρµατα για την έλξη των συρµατόσκοινων, το χειριστήριο και τα λοιπά µηχανικά στοιχεία ανάλογα µε τον εξοπλισµό.

24 ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Τα µέρη που συντάσσουν ένα φορτωτή είναι: 1. ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 2. ΦΟΡΕΙΟ ( ΠΛΑΙΣΙΟ ) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΡΕΙΑΣ

25 ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ο στρεφόµενος φορέας περιέχει: 1. ΚΙΝΗΤΗΡΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

26 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Η περισσότερο διαδεδοµένη µέθοδος για την κίνηση των εκσκαφέων γενικής χρήσεως είναι ο κινητήρας εσωτερικής καύσεως µε πετρέλαιο(δηζελοκινητήρες πετρελαιοκινητήρες ) που κινεί όλους τους µηχανισµούς του δια µέσου συµπλεκτών, έτσι ώστε να συνδέεται ή να αποµονώνεται ένας µηχανισµός κατά βούληση. Υπάρχουν όµως και εκσκαφείς µε περισσότερους κινητήρες, όπως π.χ. ένα δηζελοκινητήρα για το µηχανισµό πορείας, έναν ηλεκτροκινητήρα για την περιστροφική κίνηση του σκάφους και έναν ηλεκτροκινητήρα για την εκσκαπτική εξάρτηση. Ο κινητήρας τοποθετείται συνήθως στο αντίθετο µέρος του φορτίου για αντίβαρο.

27 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Η κίνηση από τον κινητήρα στους διάφορους µηχανισµούς µεταδίδεται µέσω κιβωτίων µε οδοντωτούς τροχούς ή µέσωτραπεζοειδώνιµάντων. Για την µετάδοση της κίνησης χρησιµοποιείται στις νέες κατασκευές το σύστηµα του υδραυλικού µετατροπέα ροπής στρέψης " ΤORQUE CONVERTER ". Το σύστηµααυτόέχειτοβασικόπλεονέκτηµατηςαυτόµατης προσαρµογής της ταχύτητας του εκσκαπτικού εργαλείου στην αντίσταση εκσκαφής κατά συνεχή µεταβολή (περίπου υπερβολή ) και όχι βαθµωτά,όπως είναι η περίπτωση των κιβωτίων ταχυτήτων µε οδοντωτούς τροχούς, µε σταθερή ροπή στρέψεως του κινητήρα, εποµένως καλύτερη εκµετάλλευση. Έχει όµως το µειονέκτηµα της σηµαντικής απώλειας ισχύος εξαιτίας του χαµηλού βαθµού απόδοσης του υδραυλικού αυτού συστήµατος (ιδιαίτερα στις χαµηλές στροφές).

28 ΟΡΕΙΟ ( ΠΛΑΙΣΙΟ ) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΡΕΙΑΣ Το πλαίσιο του φορείου αποτελείται από µια ισχυρή µεταλλική κατασκευή κατά προτίµηση ολόσωµη ή από ηλεκτροσυγκολληµένα τεµάχια κυψελοειδούς µορφής ή τύπου κιβωτίου. Φέρει τους φορείς µε τα κύλιστρα του κάτω κλάδου για την έδραση του µηχανήµατος πάνω στις ερπύστριες, τους φορείς των κυλίστρων και τον κύριο άξονα µεταδόσεως της κινήσεως. Το πλαίσιο πρέπει να είναι υψηλής αντοχής σε κρούσεις και κάµψεις γι αυτό το υλικό κατασκευής και η µέθοδος κατασκευής πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και να ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες προδιαγραφές.

29 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η αγορά ενός εκσκαφέα µε ανεστραµµένο κάδο (τσάπα) κοστίζει δρχ, (για τσάπα HP) ενώ το αντίστοιχο µεταχειρισµένο µηχάνηµα κοστίζει περίπου δρχ. Η τιµή ενός καινούργιου shovel (400 HP) είναι περίπου δρχ. Το κόστος λειτουργίας ενός εκσκαφέα γενικής χρήσης HP είναι περίπου δρχ/ηµέρα ενώ το κόστος συντήρησης υπολογίστηκε ότι είναι περίπου 5000 δρχ/ ηµέρα.

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝ. ΚΑΘ. Γ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 1 1. Εισαγωγή Παρά τη χρήση απλών, πρωτόγονων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ»

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Λεξικό όρων 1. ΣΑΣΙ 2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4. Σύστημα Διεύθυνσης 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ (MRL) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Dr.- Ing. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

More care. Built in. BL71, BL71 Plus

More care. Built in. BL71, BL71 Plus More care. Built in. ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ VOLVO BL71, BL71 Plus ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ. Ο Φορτωτής Εκσκαφέας Volvo BL71 αποτελεί προϊόν μακροχρόνιας έρευνας και εξέλιξης σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (2012-2013) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Φοιτήτριας του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 1. Κινητήριος Μηχανισμός

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 1. Κινητήριος Μηχανισμός ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 1. Κινητήριος Μηχανισμός O κινητήριος μηχανισμός τοποθετείται στο χώρο του μηχανοστασίου είτε αυτό είναι πάνω από το φρεάτιο ή κάτω από αυτό ή στην τελευταία κάτω στάση πλαγίως -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 2.1 ΓΕΝΙΚΑ... 2 2.1.1. ΚΎΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 2.1.2. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΎΝΩΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΦΑΥ:... 2 2.2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις)

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟ ΓΙΑΣ Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 1. Κινητήριος Μηχανισμός

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 1. Κινητήριος Μηχανισμός ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 1. Κινητήριος Μηχανισμός O κινητήριος μηχανισμός τοποθετείται εντός του φρέατος στο άνω μέρος στην δεξιά ή αριστερή πλευρά του, είναι ισχυρότατης κατασκευής αθόρυβης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ. 1.Μηχανές γύρω µας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ. 1.Μηχανές γύρω µας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ 1.Μηχανές γύρω µας Ποιος κουβαλάει µεγάλα βάρη σήµερα; Ποιος ανοίγει µια τρύπα στον τοίχο µε τη µυϊκή του δύναµη; Ποιος πλένει ακόµα τα ρούχα του στη σκάφη; Σχεδόν κανείς. Ο άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.325,00 Φ.Π.Α. 23% : 4.674,75 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 24.999,75 ΕΥΡΩ 1 Προμήθεια Μεταχειρισμένου Φορτωτή-Εκσκαφέα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ

Διαβάστε περισσότερα

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά.

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ. Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, ισχυρής κατασκευής και γενικά οι διαστάσεις του και τα κατασκευαστικά στοιχεία του να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ, ΜΕΛΕΤΗ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ, ΜΕΛΕΤΗ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩ. ΡΕΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 3 1.1 Ορισμός του ανελκυστήρα.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή σελ.3 2. Γενικές υποχρεώσεις Ο.Λ.Θ. α.ε. σελ.4 3. Υποχρεώσεις εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΜΕΛΕΤΗ:...2 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά...2 1.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...2 1.3 Υδραυλικό Σετ...2 1.4 Είδη εμπορίας...3 1.5 Θάλαμος...3 1.6 Πίνακας...4 1.7 Πόρτες...4 1.8 Ηλεκτρική εγκατάσταση...4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξάνδρεια, 06/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα