ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ- ΥΟ / ΤΡΕΙΣ / ΤΕΣΣΕΡΙΣ / ΠΕΝΤΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης πριν από την εγκατάσταση του προϊόντος. Αν το καλώδιο ρεύµατος φθαρεί, η αντικατάστασή του θα πρέπει να εκτελείται µόνο από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνο από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό, σύµφωνα µε τα εθνικά πρότυπα καλωδίωσης. Για την επισκευή, τη συντήρηση ή την εγκατάσταση αυτής της µονάδας επικοινωνήστε µε έναν εξουσιοδοτηµένο τεχνικό σέρβις. 0

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ... 2 ΠΡΟΣΟΧΗ... 2 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επιλογή θέσης εγκατάστασης... 3 Επιτοίχια µονάδα... 3 Εξαρτήµατα... 4 Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων... 9 Τύπου αεραγωγού & οροφής Τύπου οροφής και δαπέδου απέδου και όρθιας τοποθέτησης (Κονσόλα) Εγκατάσταση εξωτερικής µονάδας ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ Σύνδεση σωλήνα ψυκτικού ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ηλεκτρικές Εργασίες ΕΞΑΕΡΩΣΗ Εξαέρωση µε αντλία κενού Έλεγχος ασφαλείας και διαρροής ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ Εκτέλεση δοκιµής ιαβάστε αυτό το εγχειρίδιο Μέσα θα βρείτε πολλές χρήσιµες συµβουλές για το πώς να εγκαταστήσετε και να δοκιµάσετε σωστά το κλιµατιστικό. Όλες οι εικόνες και οι προδιαγραφές του παρόντος εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση για τη βελτίωση του προϊόντος. Το πραγµατικό σχήµα υπερισχύει. ΠΡΟΣΟΧΗ Για την επισκευή ή τη συντήρηση αυτής της µονάδας επικοινωνήστε µε έναν εξουσιοδοτηµένο τεχνικό σέρβις. Για την την εγκατάσταση αυτής της µονάδας επικοινωνήστε µε έναν εξουσιοδοτηµένο τεχνικό εγκατάστασης. Το κλιµατιστικό δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από µικρά παιδιά ή από άτοµα µε µειωµένες σωµατικές ή πνευµατικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη. Τα µικρά παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειµένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν µε το κλιµατιστικό. Αν το καλώδιο ρεύµατος φθαρεί, η αντικατάστασή του θα πρέπει να εκτελείται µόνο από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνο από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό, σύµφωνα µε τα εθνικά πρότυπα καλωδίωσης. 1

3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Οι ηλεκτρικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται από διπλωµατούχο τεχνικό. Βεβαιωθείτε ότι ο ρευµατολήπτης και το κυρίως κύκλωµα έχουν τη σωστή ονοµαστική ισχύ για το µοντέλο που πρόκειται να εγκατασταθεί. Τυχόν εσφαλµένη εγκατάσταση λόγω µη τήρησης των οδηγιών µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµό ή ζηµιά. Η σοβαρότητα ταξινοµείται σύµφωνα µε τις παρακάτω ενδείξεις. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το σύµβολο υποδεικνύει την πιθανότητα θανάσιµου ή σοβαρού τραυµατισµού. Αυτό το σύµβολο υποδεικνύει την πιθανότητα τραυµατισµού ή ζηµιάς στον εξοπλισµό. Οι οδηγίες που πρέπει να τηρούνται ταξινοµούνται µέσω των παρακάτω συµβόλων: Το σύµβολο µε το λευκό φόντο συµβολίζει κάτι που ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να κάνετε. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ 1) Για την εγκατάσταση απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας ή σε εξειδικευµένο τεχνικό. Εάν η εγκατάσταση έχει γίνει από το χρήστη και είναι ελαττωµατική, θα προκληθεί διαρροή νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος ή πυρκαγιά. 2) Η διαδικασία εγκατάστασης θα πρέπει να ακολουθεί αυστηρά τις οδηγίες εγκατάστασης. Εάν η εγκατάσταση είναι ελαττωµατική, θα προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος ή πυρκαγιά. 3) Για την εγκατάσταση χρησιµοποιήστε τα παρεχόµενα ή ειδικά εξαρτήµατα, διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της µονάδας, διαρροή νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος ή πυρκαγιά. 4) Χρησιµοποιήστε µια ανθεκτική και σταθερή βάση που είναι σε θέση να αντέξει το βάρος της µονάδας. Αν η αντοχή της βάσης δεν είναι αρκετή ή η εγκατάσταση δεν γίνει σωστά, η συσκευή θα πέσει και µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµό. 5) Για τις ηλεκτρολογικές εργασίες, ακολουθήστε τα τοπικά εθνικά πρότυπα και κανονισµούς καλωδίωσης καθώς και αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης. Θα πρέπει να χρησιµοποιείται ανεξάρτητο κύκλωµα και αποκλειστική πρίζα. Εάν η ηλεκτρική ισχύς του κυκλώµατος δεν είναι αρκετή ή υπάρξει ελάττωµα στο ηλεκτρικό σύστηµα, θα προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 6) Χρησιµοποιήστε το ειδικό καλώδιο και συνδέστε το και στερεώστε το σφιχτά έτσι ώστε να µην ασκείται καµία εξωτερική δύναµη στον ακροδέκτη. Εάν η σύνδεση ή η στερέωση δεν είναι σωστή, θα προκληθεί υπερθέρµανση ή πυρκαγιά στη σύνδεση. 7) Τα καλώδια πρέπει να είναι σωστά τοποθετηµένα έτσι ώστε το κάλυµµα του πίνακα ελέγχου να τοποθετηθεί σωστά. Εάν το κάλυµµα δεν τοποθετηθεί σωστά, θα προκληθεί υπερθέρµανση στο σηµείο ένωσης του ακροδέκτη, µε αποτέλεσµα την πρόκληση πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. 8) Κατά τη σύνδεση των σωληνώσεων, προσέξτε να µην εισχωρήσουν ξένα σώµατα, εκτός του ειδικού ψυκτικού, στο κύκλωµα ψύξης. ιαφορετικά, θα προκληθεί µείωσης της ισχύος λειτουργίας, µη φυσιολογική υψηλή πίεση στον κύκλο ψύξης, έκρηξη και τραυµατισµός. 9) Μην αλλάζετε το µήκος του καλωδίου τροφοδοσίας, µη χρησιµοποιείτε µπαλαντέζα και µην τοποθετείτε το φις της συσκευής σε πολύπριζο, µαζί µε άλλες ηλεκτρικές συσκευές. ιαφορετικά, µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. ΠΡΟΣΟΧΗ 1) Η µονάδα αυτή πρέπει να γειωθεί και να εγκατασταθεί µε διακόπτη διαρροής γείωσης. Εάν η γείωση δεν γίνει σωστά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 2) Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θέση όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής εύφλεκτου αερίου. Σε περίπτωση που διαρρεύσει αέριο και συσσωρευθεί γύρω από τη µονάδα, µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. 3) Τοποθετήστε τους σωλήνες αποστράγγισης σύµφωνα µε τις οδηγίες εγκατάστασης. Εάν οι σωλήνες αποστράγγισης δεν τοποθετηθούν σωστά, θα υπάρξει διαρροή νερού που ενδέχεται να προκαλέσει ζηµιά στα έπιπλα. 4) Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς καλωδίωσης. 5) Μην χρησιµοποιείτε το κλιµατιστικό σας σε υγρούς χώρους, όπως το µπάνιο ή το δωµάτιο του πλυντηρίου. 6) Στην καλωδίωση θα πρέπει να παρεµβληθεί ασφαλειοδιακόπτης που να αποσυνδέει όλους τους πόλους και να έχει ελάχιστο διάκενο επαφής 3mm καθώς και µία διάταξη ρεύµατος διαρροής (RCD) µε ονοµαστική ισχύ όχι µεγαλύτερη από 30mA, σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς. 2

4 1. Επιτοίχια µονάδα Επιλογή θέσης εγκατάστασης Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ιαβάστε ολόκληρο το φυλλάδιο οδηγιών και ακολουθήστε τις βήµα προς βήµα. Εσωτερική µονάδα Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε θερµότητα ή υγρασία. Επιλέξτε µια θέση όπου δεν υπάρχουν εµπόδια µπροστά ή γύρω από τη µονάδα. Βεβαιωθείτε ότι η αποστράγγιση του συµπυκνώµατος αποµακρύνεται εύκολα µέσω του αγωγού. Αποφύγετε την εγκατάσταση κοντά σε πόρτα. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση στα αριστερά και δεξιά της µονάδας είναι µεγαλύτερη των 12cm. Χρησιµοποιήστε έναν ανιχνευτή στηριγµάτων για να εντοπίσετε υπάρχοντα στηρίγµατα ώστε να αποφύγετε άσκοπες ζηµιές στον τοίχο. Περισσότερο από 12cm Περισσότερο από 15cm Περισσότερο από 2,3m Η εσωτερική µονάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί στον τοίχο σε ύψος 2,3 µέτρων ή περισσότερο από το πάτωµα. Η εσωτερική µονάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί αφήνοντας µια ελάχιστη απόσταση 15 cm από την οροφή. Τυχόν µεταβολές στο µήκος του σωλήνα θα/µπορεί να απαιτήσουν προσαρµογή της ποσότητας του ψυκτικού µέσου. Η µονάδα δεν πρέπει να είναι εκτεθειµένη στο άµεσο ηλιακό φως. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ήλιος θα φθείρει το πλαστικό περίβληµα και θα αλλοιώσει την εµφάνισή του. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, φροντίστε να προστατέψετε τη µονάδα από τις ακτίνες του ήλιου. Σχ. 1 Περισσότερο από 12cm Εξωτερική µονάδα Εάν τοποθετήσετε τέντα πάνω από την εξωτερική µονάδα για να την προστατέψετε από το άµεσο ηλιακό φως ή τη βροχή, προσέξτε να µην εµποδίζεται η ακτινοβολία θερµότητας από τον συµπυκνωτή. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση από το πίσω µέρος της µονάδας είναι µεγαλύτερη από 30cm και από την αριστερή πλευρά της είναι µεγαλύτερη από 30cm. Η απόσταση από το µπροστινό µέρος της µονάδας θα πρέπει να είναι πάνω από 200 cm και από την πλευρά σύνδεσης (δεξιά πλευρά) να είναι πάνω από 60 cm. Αποφύγετε την έκθεση ζώων ή φυτών στο ρεύµα αέρα της εισόδου ή της εξόδου αέρα της µονάδας. Λάβετε υπόψη το βάρος του κλιµατιστικού και επιλέξετε µια θέση όπου θα ελαχιστοποιούνται ο θόρυβος και οι δονήσεις. Επιλέξτε µια θέση, όπου ο θερµός αέρας και ο θόρυβος από το κλιµατιστικό δεν θα ενοχλούν τους γείτονες. Εγκατάσταση στην στέγη: Περισσότερο από 30cm Περισσότερο από 200cm Σχ. 2 Περισσότερο από 30cm Εάν η εξωτερική µονάδα είναι εγκατεστηµένη στην στέγη, φροντίστε να την ευθυγραµµίσετε σε οριζόντιο επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι η δοµή της οροφής και η µέθοδος στήριξης είναι κατάλληλες για την τοποθέτηση της µονάδας. Η τοποθέτηση της µονάδας στην στέγη πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς. Εάν η εξωτερική µονάδα έχει εγκατασταθεί στη στέγη ή σε εξωτερικό τοίχο, υπάρχει κίνδυνος εµφάνισης υπερβολικού θορύβου και κραδασµών και µπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως µη επισκευάσιµη εγκατάσταση. Περισσότερο από 60cm 3

5 Εργαλεία που απαιτούνται για την εγκατάσταση: Μετρητής στάθµης Κατσαβίδι Ηλεκτρικό τρυπάνι, ποτηροτρύπανο (Φ65mm) Σετ εκτονωτικών-εκχειλωτικών εργαλείων Ειδικά ροπόκλειδα: 1,8kgf.m, 4,2kgf.m, 5,5kgf.m, 6,6kgf.m (διαφέρουν ανάλογα µε τον αρ. µοντέλου) Γαλλικό κλειδί ανοικτού τύπου Εξαγωνικό κλειδί (4mm) Ανιχνευτής διαρροής αερίου Αντλία κενού Μανόµετρο Εγχειρίδιο χρήστη Θερµόµετρο Πολύµετρο Κόφτης σωλήνων Μετρητική ταινία Εξαρτήµατα Αριθµός Όνοµα εξαρτήµατος Ποσότητα/µία µονάδα 1 Πλάτη εγκατάστασης 1 2 Πλαστικό µονωτικό περίβληµα 5-8 (ανάλογα µε το µοντέλο) 3 Λαµαρινόβιδα AST3.9X (ανάλογα µε το µοντέλο) 4 ιάταξη αγωγών σύνδεσης Γραµµή υγρού Φ 6,35 Φ 9,52 Γραµµή αερίου Φ 9,52 Φ 12,7 Φ 15,9 Εξαρτήµατα που πρέπει να αγοράσετε Για το σωστό µέγεθος, συµβουλευτείτε τον τεχνικό σας. 5 Τηλεχειριστήριο 1 6 Λαµαρινόβιδα B ST2.9X10 Προαιρετικά 2 7 Βάση τηλεχειριστηρίου εξαρτήµατα 1 8 Στεγανοποιητικό (Μόνο για µοντέλα µε ψύξη & θέρµανση) 1 9 Σύνδεσµος αποχέτευσης (Μόνο για µοντέλα µε ψύξη & θέρµανση) 10 Σύνδεσµος µεταφοράς (Στη συσκευασία της εσωτερικής µονάδας) (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το µέγεθος του σωλήνα διαφέρει από συσκευή σε συσκευή. Για να ικανοποιηθούν οι διαφορετικές απαιτήσεις µεγέθους σωλήνα, µερικές φορές οι συνδέσεις των σωλήνων χρειάζονται σύνδεσµο µεταφοράς για την εγκατάσταση της εξωτερικής µονάδας.) 11 Μαγνητικός δακτύλιος (Τοποθετήστε τον στο καλώδιο που συνδέει την εσωτερική και την εξωτερική µονάδα µετά την εγκατάσταση.) 1 1 (σε ορισµένα µοντέλα) Προαιρετικό εξάρτηµα (ένα τεµάχιο/ένα καλώδιο) Σηµείωση: Εκτός από τα παραπάνω παρεχόµενα εξαρτήµατα, τα υπόλοιπα εξαρτήµατα που είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση θα πρέπει να τα αγοράσετε. 4

6 Περισσότερο από 12cm Περισσότερο από 12cm Περισσότερο από 12cm Περισσότερο από 15cm Περισσότερο από 12cm Φίλτρο αέρα Φίλτρο αέρα Φίλτρο αέρα Φίλτρο αέρα Τηλεχειριστήριο Τηλεχειριστήριο Τηλεχειριστήριο Περισσότερο από 12cm Περισσότερο από 60cm Περισσότερο από 10cm Περισσότερο από 30cm Φίλτρο αέρα Περισσότερο από 200cm Περισσότερο από 60cm Τηλεχειριστήριο Μία εξωτερική- ύο εσωτερικές Μία εξωτερική-τρεις εσωτερικές Μία εξωτερική-τέσσερις εσωτερικές Μία εξωτερική-πέντε εσωτερικές έστε το καλώδιο σύνδεσης Σχ. 3 ΠΡΟΣΟΧΗ Η εικόνα αυτή έχει µόνο επεξηγηµατικό σκοπό. Το πραγµατικό σχήµα του κλιµατιστικού ενδέχεται να είναι ελαφρά διαφορετικό. Οι χαλκοσωλήνες θα πρέπει να µονωθούν χωριστά. ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιµοποιήστε έναν ανιχνευτή στηριγµάτων για να εντοπίσετε υπάρχοντα στηρίγµατα ώστε να αποφύγετε άσκοπες ζηµιές στον τοίχο. Το µήκος του σωλήνα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 µέτρα προκειµένου να ελαχιστοποιούνται οι κραδασµοί και ο υπερβολικός θόρυβος. ύο από τις κατευθύνσεις A, B και C πρέπει να είναι απαλλαγµένες από εµπόδια. 5

7 Εγκατάσταση εσωτερικής µονάδας (κλιµατιστικό τοίχου) 1. Στερέωση της πλάτης εγκατάστασης 1. Τοποθετήστε την πλάτη εγκατάστασης οριζόντια στα φέροντα στοιχεία του τοίχου, αφήνοντας επαρκή χώρο γύρω από την πλάτη. 2. Εάν ο τοίχος είναι κατασκευασµένος από τούβλα, µπετόν ή παρόµοια υλικά, ανοίξτε πέντε ή οκτώ τρύπες διαµέτρου 5 mm στον τοίχο. Τοποθετήστε τα κατάλληλα ούπατ για τις βίδες στερέωσης. 3. Τοποθετήστε την πλάτη εγκατάστασης στον τοίχο, µε πέντε ή οκτώ βίδες τύπου "Α". Σηµείωση: Τοποθετήστε την πλάτη εγκατάστασης και ανοίξτε τρύπες σύµφωνα µε το δοµικά στοιχεία του τοίχου και τα αντίστοιχα σηµεία στερέωσης της πλάτης εγκατάστασης. Η πλάτη εγκατάστασης µπορεί να είναι λίγο διαφορετική ανάλογα µε τα διάφορα µοντέλα εσωτερικής µονάδας. (Οι διαστάσεις είναι σε mm (χιλιοστά) εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό) Περίγραµµα εσωτερικής µονάδας 120mm ή περισσότερο έως τον τοίχο Οπή σωλήνα ψυκτικού πίσω αριστερής πλευράς, Φ65 Περίγραµµα εσωτερικής µονάδας 120mm ή περισσότερο έως τον τοίχο Οπή σωλήνα ψυκτικού πίσω αριστερής πλευράς, Φ65 ιόρθωση προσανατολισµού της πλάτης εγκατάστασης Εικ mm ή περισσότερο έως την οροφή Πλάτη εγκατάστασης Μοντέλο A (A: 710, B: 250, 0:100, D: 110) Μοντέλο B (A: 790, B:265, C:100, D: 150 ) 150mm ή περισσότερο έως την οροφή Πλάτη εγκατάστασης Μοντέλο A (A:710, B:250, C:100, D:110) Μοντέλο B (A:790, B:275, C:100, D:85) Μοντέλο C (A:850, B:290, C:100, D:115) 120mm ή περισσότερο έως τον τοίχο Οπή σωλήνα ψυκτικού πίσω δεξιάς πλευράς, Φ65 120mm ή περισσότερο έως τον τοίχο Οπή σωλήνα ψυκτικού πίσω δεξιάς πλευράς, Φ65 2. Άνοιγµα τρύπας στον τοίχο 1. Καθορίστε τις θέσεις που θα ανοίξετε τις τρύπες σύµφωνα µε το διάγραµµα της Εικόνας 5. Ανοίξτε µία (1) τρύπα (Φ65mm) µε µικρή κλίση προς την εξωτερική πλευρά. 2. Να χρησιµοποιείτε πάντα ειδικό δαχτυλίδι τοίχου όταν τρυπάτε µεταλλικό πλέγµα, µεταλλική πλάκα ή κάτι παρόµοιο. Περίγραµµα εσωτερικής µονάδας 120mm ή περισσότερο έως τον τοίχο Οπή σωλήνα ψυκτικού πίσω αριστερής πλευράς, Φ65 150mm ή περισσότερο έως την οροφή Πλάτη εγκατάστασης Μοντέλο A (A:920, B:293, C:150, D:185) Μοντέλο B (A:995, B:293, C:150, D:200 ) Μοντέλο C (A:850, B:305, C:150, D:145) Εσωτερική πλευρά Εικ. 5 Τοίχος Εξωτερική πλευρά 120mm ή περισσότερο έως τον τοίχο Οπή σωλήνα ψυκτικού πίσω δεξιάς πλευράς, Φ65 3. Εγκατάσταση σωλήνων σύνδεσης και αποστράγγισης Αποστράγγιση 1. Τοποθετήστε το σωλήνα αποστράγγισης µε κλίση προς τα κάτω. Μην τοποθετείτε το σωλήνα αποστράγγισης όπως φαίνεται στην Εικ. 7. Σχ. 6 Μην εµποδίζετε τη ροή του νερού µε ανασήκωµα του σωλήνα. Σχ. 7 Μην τοποθετείτε την άκρη του σωλήνα αποστράγγισης µέσα στο νερό 6

8 2. Όταν συνδέετε προέκταση στον εύκαµπτο σωλήνα αποστράγγισης, µονώστε το τµήµα σύνδεσης της προέκτασης του σωλήνα αποστράγγισης µε µονωτική επένδυση, έτσι ώστε να µην είναι δυνατή η χαλάρωση του σωλήνα αποστράγγισης. Υλικό στεγανοποίησης Σωλήνας αποστράγγισης Σχ. 8 Τοίχος Προέκταση σωλήνα αποστράγγισης Εγκατάσταση σωλήνα σύνδεσης 1. Για αριστερή ή δεξιά σύνδεση του σωλήνα, αφαιρέστε το καπάκι από την αντίστοιχη πλευρά. 2. Για την πίσω δεξιά και την πίσω αριστερή σύνδεση σωλήνα, τοποθετήστε το σωλήνα όπως φαίνεται στην Εικ Στερεώστε το άκρο του σωλήνα σύνδεσης. (Ανατρέξτε στη Σύσφιξη Συνδέσεων στην ενότητα ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΨΥΚΤΙΚΟΥ) εξιά σωλήνωση Πίσω δεξιά σωλήνωση Αριστερή σωλήνωση Πίσω αριστερή σωλήνωση 4. Τοποθέτηση σωλήνων και επένδυση Ενώστε σφικτά και οµοιόµορφα τους σωλήνες, το καλώδιο σύνδεσης και το σωλήνα αποστράγγισης µε ταινία, όπως φαίνεται στην Εικ. 11. Το νερό που παράγεται από τη συµπύκνωση στο πίσω µέρος της εσωτερικής µονάδας συγκεντρώνεται στη λεκάνη αποστράγγισης και διοχετεύεται έξω από το δωµάτιο. Μην τοποθετείτε κανένα άλλο εξάρτηµα µέσα στη λεκάνη. ΠΡΟΣΟΧΗ Συνδέστε πρώτα την εσωτερική µονάδα και, στη συνέχεια, την εξωτερική. Προσέξτε ώστε ο σωλήνας να µην εξέχει έξω από το πίσω µέρος της εσωτερικής µονάδας. Προσέξτε να µην χαλαρώσει ο σωλήνας αποστράγγισης. Τοποθετήστε θερµική µόνωση στους βοηθητικούς σωλήνες. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης βρίσκεται στο χαµηλότερο σηµείο της δέσµης σωλήνων. Αν τοποθετηθεί στην επάνω πλευρά µπορεί να προκληθεί υπερχείλιση της λεκάνης αποστράγγισης µέσα στη µονάδα. Ποτέ να µην διασταυρώνετε ούτε και να συστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας µαζί µε οποιοδήποτε άλλο καλώδιο. Τοποθετήστε το σωλήνα αποστράγγισης µε καθοδική κλίση ώστε να εκρέει σωστά το νερό από τη µονάδα. Εικ. 9 Εικ. 10 Εσωτερική µονάδα Καλώδιο σύνδεσης Σωλήνας αποστράγγισης Εικ. 11 Λεκάνη αποστράγγισης Χώρος σωλήνα Σωλήνας σύνδεσης Ιµάντας περιτύλιξης 7

9 5. Εγκατάσταση εσωτερικής µονάδας 1. Περάστε τους σωλήνες µέσα από την τρύπα στον τοίχο. 2. Στηρίξτε το επάνω νύχι που βρίσκεται στο πίσω µέρος της εσωτερικής µονάδας στο επάνω άγκιστρο στερέωσης της πλάτης εγκατάστασης και µετακινήστε την εσωτερική µονάδα από την µία πλευρά στην άλλη για να δείτε αν έχει κουµπώσει σωστά (βλέπε Εικ. 12). 3. Η τοποθέτηση των σωληνώσεων µπορεί να γίνει εύκολα αν ανυψώσετε την εσωτερική µονάδα τοποθετώντας ένα προστατευτικό υλικό ανάµεσα στην εσωτερική µονάδα και τον τοίχο. Αφαιρέστε το µετά την τοποθέτηση των σωλήνων. 4. Σπρώξτε το κάτω µέρος της εσωτερικής µονάδας προς τα επάνω στον τοίχο και έπειτα µετακινήστε τη µονάδα από την µία πλευρά στην άλλη και επάνω-κάτω για να δείτε αν έχει στερεωθεί σωστά. Επάνω άγκιστρο Προσωρινό στήριγµα Κάτω άγκιστρο Εικ. 12 Προστατευτικό υλικό Οι εσωτερικές µονάδες µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό Συχνότητα έναρξης/διακοπής λειτουργίας συµπιεστή Τάση πηγής ισχύος Αριθµός συνδεδεµένων µονάδων Χρόνος διακοπής λειτουργίας ιακύµανση τάσης Πτώση τάσης στη διάρκεια της εκκίνησης Ασυµµετρία διαστήµατος 1-5 µονάδες 3 λεπτά ή περισσότερο εντός του εύρους ±10% της ονοµαστικής τάσης εντός του εύρους ±15% της ονοµαστικής τάσης εντός του εύρους ±3% της ονοµαστικής τάσης 1 σε 2 1 σε 3 1 σε 4 1 σε 5 Μέγιστο µήκος για όλα τα δωµάτια 30m 45m 60m 75m Μέγιστο µήκος για µία εσωτερική µονάδα 20m 25m 30m 30m Μέγιστη διαφορά ύψους µεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας Εξ.Μ. υψηλότερα από την Εσ. Μ. 10m 10m 10m 10m Εξ.Μ. χαµηλότερα από την Εσ. Μ. 15m 15m 15m 15m Μέγιστη διαφορά ύψους µεταξύ εσωτερικών µονάδων 10m 10m 10m 10m 8

10 2. Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Παρεχόµενα εξαρτήµατα Ελέγξτε αν ο κατάλογος των παρακάτω εξαρτηµάτων είναι πλήρης. Αν κάποια από τα εξαρτήµατα δεν χρησιµοποιούνται, φροντίστε να τα επανατοποθετήσετε µε προσοχή. 1. Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο κατόχου Τηλεχειριστήριο... 1 (σε ορισµένα µοντέλα) 5. Προστατευτικό χιτώνιο σωλήνα εξόδου ακτύλιος σύσφιξης σωλήνα εξόδου Σύνδεσµος αποστράγγισης Χάρτινο πατρόν εγκατάστασης... 1 (σε ορισµένα µοντέλα) 11. Επεκτάσιµο άγκιστρο Άγκιστρο εγκατάστασης Αλκαλικές µπαταρίες (AM4) Ηχοµονωτική/µονωτική επένδυση ακτύλιος στεγανοποίησης Στόµιο Βάση Βίδα συγκράτησης (ST2.9X 10-C-H) 2 Σηµειώσεις πριν από την εγκατάσταση 1. Επιλέξτε το σωστό διάδροµο εισόδου στο χώρο. 2. Μετακινήστε τη µονάδα µέσα στην αρχική της συσκευασία όσο το δυνατόν περισσότερο. 3. Αν το κλιµατιστικό είναι εγκατεστηµένο σε κάποιο µεταλλικό τµήµα του κτιρίου, θα πρέπει να είναι ηλεκτρικά µονωµένο σύµφωνα µε τους σχετικούς κανόνες για τις ηλεκτρικές συσκευές. 4. Εάν η εγκατάσταση γίνεται σε κτίριο που βρίσκεται σε απόσταση από άλλα κτίρια ή σε κάποιο ψηλό σηµείο όπου επικρατεί ζέστη και υγρασία µε συχνές καταιγίδες, απαιτείται η εγκατάσταση αλεξικέραυνου. Απαιτούµενος χώρος Έξοδος Είσοδος Έξοδος άπεδο Εικ. 13 Εγκατάσταση της εσωτερικής µονάδας 1. Εγκατάσταση του κύριου σώµατος A. Η υπάρχουσα οροφή (πρέπει να είναι οριζόντια) α. Κόψτε µια τετράπλευρη οπή 600 X 600mm στην οροφή, σύµφωνα µε το σχήµα του χάρτινου πατρόν εγκατάστασης. (Ανατρέξτε στην Εικ. 15 & 16) Το κέντρο της οπής πρέπει να είναι στην ίδια θέση του εκείνο του σώµατος του κλιµατιστικού. Καθορίστε τα µήκη και τις εξόδους του σωλήνα σύνδεσης, του σωλήνα αποστράγγισης και των καλωδίων. Για να σταθεροποιήσετε την οροφή και να αποφύγετε τους κραδασµούς, φροντίστε να ενισχύσετε την οροφή όταν είναι απαραίτητο. β. Επιλέξτε τη θέση των αγκίστρων εγκατάστασης σύµφωνα µε τις οπές αγκίστρου που υπάρχουν στην πλάτη εγκατάστασης. Ανοίξτε τέσσερις τρύπες Φ12mm, βάθους 50~55mm, στις επιλεγµένες θέσεις στην οροφή. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα άγκιστρα επέκτασης. Τοποθετήστε την κοίλη πλευρά των αγκίστρων εγκατάστασης προς το µέρος των αγκίστρων επέκτασης. Προσδιορίστε το µήκος των αγκίστρων εγκατάστασης από το ύψος της οροφής και, στη συνέχεια, κόψτε το τµήµα που δεν χρειάζεται. Αν η οροφή βρίσκεται σε µεγάλο ύψος, υπολογίστε το µήκος του άγκιστρου εγκατάστασης σύµφωνα µε αυτά τα δεδοµένα. Κόψτε το άγκιστρο εγκατάστασης ανοιχτό στη µεσαία θέση και, στη συνέχεια, χρησιµοποιήστε ράβδο οπλισµού µε κατάλληλο µήκος (Φ12) για να τα συνδέσετε µεταξύ τους. 9 Εικ. 14 Γραµµή αποστράγγισης 545 (Θέση άγκιστρου ανάρτησης) 570 (Σώµα) 647 (Πάνελ) Εικ (Θέση άγκιστρου ανάρτησης) 570 (Σώµα) 647 (Πάνελ) (Μονάδα: mm)

11 Το µήκος µπορεί να υπολογιστεί από την Εικ.17: Μήκος=210+L (συνήθως, L είναι το ήµισυ του συνολικού µήκους του άγκιστρου εγκατάστασης) γ. Ρυθµίστε τα εξάγωνα παξιµάδια στα τέσσερα άγκιστρα εγκατάστασης οµοιόµορφα, ώστε να εξασφαλιστεί η ισορροπία του σώµατος της µονάδας. Χρησιµοποιήστε το αλφάδι για να ελέγξετε την ευθυγράµµιση του κυρίως σώµατος µε το οριζόντιο επίπεδο από τις τέσσερις πλευρές ή διαγώνια. Το αλφάδι µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί και στις τέσσερις πλευρές του κυρίως σώµατος. (Βλέπε σχήµα 18). Εάν ο σωλήνας αποστράγγισης είναι στραβός, θα προκληθεί διαρροή λόγω δυσλειτουργίας του διακόπτη στάθµης του νερού. Ρυθµίστε τη θέση του έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κενά µεταξύ του σώµατος της µονάδας και των τεσσάρων πλευρών της οροφής είναι οµοιόµορφα. Το κάτω µέρος του σώµατος της µονάδας θα πρέπει να βυθίζεται µέσα στην οροφή για 10~12mm (Ανατρέξτε στην Εικ. 17). Στερεώστε το κλιµατιστικό σταθερά, στρέφοντας τα παξιµάδια αφού πρώτα έχετε ρυθµίσει σωστά τη θέση του σώµατος της µονάδας. Σώµα Περικόχλιο Οροφή H (ύψος οροφής) Οροφή Εικ. 16 Εικ. 17 Άγκιστρο Πάνελ Σώµα Νεόδµητες κατοικίες και οροφές α. Στην περίπτωση κατοικιών που κατασκευάζονται εκείνη τη στιγµή, το άγκιστρο µπορεί να ενσωµατωθεί εκ των προτέρων (ανατρέξτε στο τµήµα A.b που αναφέρεται παραπάνω). Η οροφή θα πρέπει όµως να είναι αρκετά ανθεκτική ώστε να αντέχει το βάρος της εσωτερικής µονάδας και να µην χαλαρώνει λόγω συρρίκνωσης του σκυροδέµατος. β. Αφού εγκαταστήσετε το σώµα της µονάδας, στερεώστε το χαρτόνι πατρόν εγκατάστασης πάνω στο κλιµατιστικό µε µπουλόνια (M5X16) για να σηµειώσετε εκ των προτέρων τα µεγέθη και τις θέσεις του ανοίγµατος στην οροφή. Κατά την εγκατάσταση της µονάδας βεβαιωθείτε πρώτα ότι η οροφή είναι οµαλή και απολύτως οριζόντια. Για τα υπόλοιπα ανατρέξτε στην ενότητα A.a που αναφέρθηκε παραπάνω. γ. Για την εγκατάσταση ανατρέξτε στην ενότητα A.c που αναφέρθηκε παραπάνω. δ. Αφαιρέστε το χαρτόνι πατρόν εγκατάστασης. Άχρωµος διαφανής σωλήνας Εικ. 18 Σώµα Οπή στερέωσης Χαρτόνι-πατρόν εγκατάστασης Βίδα M5X16 (Εξάρτηµα) Οριζόντιος δείκτης Στόµιο εισαγωγής φρέσκου αέρα (Φ65) Εικ. 20 Εικ. 19 Κεντρική οπή Οπή άγκιστρου Χαρτόνι-πατρόν εγκατάστασης 2. Εγκατάσταση του πάνελ ΠΡΟΣΟΧΗ Ποτέ µην τοποθετείτε το πάνελ µε την πρόσοψη στραµµένη προς το δάπεδο, προς το µέρος του τοίχου ή απέναντι σε ογκώδη αντικείµενα. Ποτέ µην το πετάτε ή το χτυπάτε. (1) Αφαιρέστε τη γρίλια εισόδου αέρα. α. Σύρετε τις δύο λαβές του πλέγµατος προς το κέντρο την ίδια στιγµή, και στη συνέχεια τραβήξτε τις προς τα επάνω. (Ανατρέξτε στην Εικ. 21) β. Σύρετε το πλέγµα σε γωνία περίπου 30, και αφαιρέστε το. (Ανατρέξτε στην Εικ. 22) 10 Λαβή πλέγµατος Εικ. 21 Εικ. 22

12 (2) Εγκαταστήστε το πάνελ α. Ευθυγραµµίστε σωστά το µοτέρ περιστροφής του πάνελ µε τη λεκάνη συλλογής νερού του σώµατος της µονάδας. (Ανατρέξτε στην Εικ. 23) β. Κρεµάστε τα τέσσερα σταθερά συρµατόσχοινα του κυρίως σώµατος µε στο κάλυµµα εγκατάστασης και στα άλλα τρία καλύµµατα του µοτέρ περιστροφής: (Ανατρέξτε στην Εικ. 23) ΠΡΟΣΟΧΗ : Το κάλυµµα εγκατάστασης του µοτέρ περιστροφής πρέπει να βυθίζεται µέσα στον αντίστοιχο συλλέκτη νερού. γ. Τοποθετήστε το πλαίσιο στο κυρίως σώµα µε βίδες (M5Χ16) και ροδέλες. (Ανατρέξτε στην Εικ. 23) δ. Ρυθµίστε τις τέσσερις βίδες ανάρτησης του πάνελ για να διατηρήσετε το πάνελ σε οριζόντια θέση και βιδώστε τις οµοιόµορφα µέχρι την οροφή. ε. Προσαρµόστε το πάνελ µετακινώντας το ελαφρά σύµφωνα µε την κατεύθυνση του βέλους στην Εικ.11 ώστε το κέντρο του πάνελ να ταιριάζει µε το κέντρο του ανοίγµατος της οροφής. Βεβαιωθείτε ότι τα άγκιστρα στις τέσσερις γωνίες έχουν στερεωθεί καλά. στ. Συνεχίστε να σφίγγετε τις βίδες στερέωσης κάτω από τα άγκιστρα του πάνελ, µέχρις ότου το πάχος του παρεµβύσµατος µεταξύ του σώµατος και της εξόδου του πάνελ να έχει µειωθεί σε περίπου 4~6mm. Το άκρο του πάνελ πρέπει να εφάπτεται σφιχτά µε την οροφή. (Ανατρέξτε στην Εικ. 24). Η δυσλειτουργία που περιγράφεται στην Εικ. 25 µπορεί να προκληθεί από εσφαλµένη σύσφιξη της βίδας. Εάν µετά τη σύσφιξη των µπουλονιών στερέωσης εξακολουθεί να υπάρχει διάκενο µεταξύ του πάνελ και της οροφής, θα πρέπει να διορθώσετε και πάλι το ύψος της εσωτερικής µονάδας. Μπορείτε να τροποποιήσετε το ύψος της εσωτερικής µονάδας µέσα από τα ανοίγµατα στις τέσσερις γωνίες του πίνακα, εφόσον δεν επηρεάζεται η ανυψωµένη πλευρά της εσωτερικής µονάδας µε το σωλήνας αποστράγγισης (Ανατρέξτε στην Εικ. 26-δεξιά). ζ. Αναρτήστε το πλέγµα εισόδου αέρα στο πάνελ και, στη συνέχεια, συνδέστε τους ακροδέκτες του µοτέρ ροής και αυτούς του ηλεκτρικού κιβωτίου µε τους αντίστοιχους ακροδέκτες του σώµατος της µονάδας. η. Επανατοποθετήστε το πλέγµα εισόδου αέρα ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία. Τοποθετήστε το πλέγµα εισόδου αέρα. (3) Εγκατάσταση του µοτέρ και του αγωγού αερισµού (αν χρειάζεται) α. Χρησιµοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο για να χτυπήσετε την προτρυπηµένη οπή. (Ανατρέξτε στην Εικ. 27) β. Οι οπές για τις τέσσερις βίδες είναι για την εγκατάσταση. (Ανατρέξτε στην Εικ. 27) 11 Χαλύβδινο συρµατόσχοινο Κάλυµµα Για την τοποθέτηση ακολουθήστε την κατεύθυνση του βέλους, διαφορετικά, δεν θα είναι δυνατή η αποσυναρµολόγηση όταν χρειαστεί. Σώµα Αφρώδες Οροφή υλικό πάνελ2 Αφρώδες υλικό πάνελ Οροφή ιαρροή Υγρασία Εξαγωνικό περικόχλιο Οριζόντια ρύθµιση Οροφή Οπή µίας από τις τέσσερις βίδες Προτρυπηµένη οπή Έξοδος αέρα Εικ. 23 Είσοδος αέρα Εικ. 25 Εικ. 26 Εικ. 27 Γραµµή αποστράγγισης Κάλυµµα εγκατάστασης µοτέρ περιστροφής Βίδα, ροδέλα Πλευρά µοτέρ περιστροφής Αφρώδες υλικό στεγανοποίησης πάνελ Πλάκα αέρα Πάνελ Αφρώδες υλικό πάνελ 1 Εικ. 24

13 (4) αποστράγγιση αντλίας νερού Το µέγιστο ύψος ανύψωσης είναι 750mm. ώστε κλίση πάνω από 1/50 Σφιγκτήρας σωλήνα αντλίας (παρελκόµενα) Εικ Εγκατάσταση σωλήνα αποστράγγισης (1) Αρχή εγκατάστασης Πολύ µεγάλη απόσταση Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης έχει Σωλήνας αερίου τοποθετηθεί µε ισοκατανοµή κλίσης τουλάχιστον 1/100. Επιλέξτε την κατάλληλη διάµετρο σωλήνα. Εικ. 29 Επιλέξτε κοντινή εκκένωση του συµπυκνώµατος νερού. Πριν από την εγκατάσταση του σωλήνα συµπυκνώµατος νερού, καθορίστε τη διαδροµή και την ανύψωσή του για να αποφευχθεί η διασταύρωσή του µε άλλους αγωγούς και να εξασφαλιστεί ή ευθύγραµµη κλίση του. Σε γενικές γραµµές, η απόσταση µεταξύ του σωλήνα αποστράγγισης και του οριζόντιου ή του κατακόρυφου σωλήνα είναι αντίστοιχα 1m ~ 1,5 και 1,5 m ~ 2,0 m. (2) Επιλογή σωλήνα αποστράγγισης Η διάµετρος του σωλήνα αποστράγγισης δεν πρέπει να είναι µικρότερη από αυτήν του σωλήνα αποστράγγισης της εσωτερικής µονάδας. Ο κατάλληλος σωλήνας επιλέγεται σύµφωνα µε την παροχή νερού και την κλίση του σωλήνα αποστράγγισης. Η παροχή νερού προσδιορίζεται από την ισχύ της εσωτερικής µονάδας. Ισχύς (x1000btu/h) Παροχή νερού (l/h) 12 2, Ο παραπάνω πίνακας σας βοηθά να υπολογίσετε την παροχή νερού για να επιλέξετε τον σωλήνα συρροής. 12

14 Για οριζόντιο σωλήνα αποστράγγισης (Ο παρακάτω πίνακας είναι για αναφορά) Προσοχή: Για κύριο σωλήνα επιλέξτε σωλήνα PVC40 ή µεγαλύτερο. Σωλήνας PVC Τιµή αναφοράς εσωτερικής διαµέτρου σωλήνα (mm) Μέγιστη επιτρεπόµενη παροχή νερού (l/h) Κλίση 1/50 Κλίση 1/100 Παρατήρηση PVC Για σωλήνα διακλάδωσης PVC PVC PVC PVC Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως σωλήνας συρροής Για κατακόρυφο σωλήνα αποστράγγισης (Ο παρακάτω πίνακας είναι για αναφορά) Προσοχή: Για κύριο σωλήνα επιλέξτε σωλήνα PVC40 ή µεγαλύτερο. Σωλήνας PVC Τιµή αναφοράς εσωτερικής διαµέτρου σωλήνα (mm) Μέγιστη επιτρεπόµενη παροχή νερού (l/h) Παρατήρηση PVC Για σωλήνα PVC διακλάδωσης PVC PVC PVC Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως σωλήνας συρροής Ο οριζόντιος σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να τοποθετηθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή ροή και να αποφεύγεται η επιστροφή του νερού προς τη µονάδα. Σωλήνας αποστράγγισης Σωλήνας αποστράγγισης Σωλήνας αποστράγγισης Ταυ αποστράγγισης Ροή Νερού Ροή Νερού Ροή Νερού Ροή Νερού Ταυ αποστράγγισης Ροή Νερού Ταυ αποστράγγισης Ροή Νερού Ροή Νερού Ροή Νερού Σωλήνας διακλάδωσης Ροή Νερού Αέριο Αέριο Ροή Νερού ιατήρηση συγκεκριµένης στάθµης Κυρίως σωλήνας Κυρίως σωλήνας Σωλήνας διακλάδωσης Εικ

15 (3) Τοποθέτηση σωλήνα αποθήκευσης νερού Εάν η εσωτερική µονάδα έχει υψηλή επιπλέον στατική πίεση και χωρίς αντλία νερού για την ανύψωση του συµπυκνώµατος νερού, όπως αγωγό υψηλής επιπλέον στατικής πίεσης, ο σωλήνας αποθήκευσης νερού θα πρέπει να ρυθµιστεί ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα όπως η αντίστροφη ροή του νερού ή η εκτίναξη νερού. Εσωτερική µονάδα Περισσότερο από 50mm Τάπα Περισσότερο από 25mm Σωλήνας αποθήκευσης νερού Εικ. 31 (4) ιάταξη αγωγού ανύψωσης αποστράγγισης της εσωτερικής µονάδας µε αντλία νερού Το µήκος του αγωγού ανύψωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος άντλησης της αντλίας της εσωτερικής µονάδας. Ύψος άντλησης κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων µεγάλου µεγέθους: 750mm. Ύψος άντλησης κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων µικρού µεγέθους: 500mm (για µονάδες 9k, 12k, 18k). Ο σωλήνας αποχέτευσης θα πρέπει να έχει κατωφερή κλίση αµέσως µετά από το σωλήνα ανύψωσης για να αποφευχθεί τυχόν ελαττωµατική λειτουργία του διακόπτη στάθµης νερού. Για πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα. Αναρτήρας Σωλήνας µε κατωφερή κλίση A: Μήκος οριζόντιου σωλήνα < 150mm B: Ύψος ανύψωσης < ύψος άντλησης της αντλίας νερού Εύκαµπτος σωλήνας < 300mm Εικ. 32 (5) ιάταξη οπής εκκένωσης Για το σύστηµα σωλήνων αποστράγγισης του συµπυκνώµατος, θα πρέπει να σχεδιαστεί µια µικρή οπή εκκένωσης στο υψηλότερο σηµείο του κυρίως αγωγού για την εξασφάλιση της εκκένωσης του συµπυκνώµατος νερού µε οµαλό τρόπο. Η έξοδος αέρα πρέπει να είναι στραµµένη προς τα κάτω για να αποφευχθεί η εισχώρηση ρύπων στο σωλήνα. Κάθε εσωτερική µονάδα πρέπει να έχει εγκατεστηµένο ένα τέτοιο σύστηµα. Η εγκατάσταση πρέπει να λαµβάνει υπόψη την ευκολία καθαρισµού. Εσωτερική µονάδα Τάπα Οπή εκκένωσης Εσωτερική µονάδα Τάπα Εικ

16 3. Τύπου αεραγωγού & οροφής Προφυλάξεις εγκατάστασης 1. Καθορίστε τη διαδροµή των αγωγών. 2. Μετακινήστε τη µονάδα στη θέση της. 3. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση της µονάδας γίνει σε µεταλλικό τµήµα του κτιρίου, φροντίστε να κάνετε τις ηλεκτρικές µονώσεις σύµφωνα µε τα σχετικά ηλεκτρικά πρότυπα. 4. Αποφύγετε την τοποθέτηση της µονάδας κοντά σε µέρη όπως τα παρακάτω, διαφορετικά, µπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία (αν αυτό είναι αναπόφευκτο, συµβουλευτείτε επαγγελµατίες τεχνικούς): A. Σε µέρη όπου υπάρχει ορυκτέλαιο, όπως το λάδι της µηχανής κοπής. B. Σε χώρους όπου ο αέρας περιέχει υψηλά επίπεδα άλατος. (Κοντά σε ακτή) B. Σε χώρους όπου ο αέρας περιέχει υψηλά επίπεδα άλατος. (Κοντά σε θερµή πηγή.). Σε εργοστάσιο όπου υπάρχουν µεγάλες διακυµάνσεις της τάσης. E. Στο αυτοκίνητο ή στην καµπίνα. ΣΤ. Στην κουζίνα ή σε µέρος µε µεγάλη ποσότητα ατµών από λάδια. Ζ. Σε χώρους µε ισχυρά ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Η. Σε χώρους µε εύφλεκτα αέρια ή υλικά. Θ. Σε µέρη όπου υπάρχει εξατµιζόµενο οξύ ή αλκαλικό αέριο. Ι. Σε άλλες περιοχές που απαιτούν ειδική προσοχή. Εξαρτήµατα ΠΑΡΑ- ΜΕΤΡΟΥ Όνοµα Ποσ. Εικόνα Λειτουργία 1 µονωτικός σωλήνας 2 Θερµοµόνωση ένωσης σωλήνων 2 Τηλεχειριστήριο 1 Τηλεχειρισµός κλιµατιστικού 3 Μεγάλη ροδέλα 8 Ανάρτηση εσωτερικής µονάδας 4 Ταινία περίδεσης 10 έσιµο µονωτικού σωλήνα 5 Σύνδεσµος αποστράγγισης νερού (µόνο για µοντέλα µε ψύξη/θέρµανση) 1 Αποστράγγιση εξωτερικής µονάδας 6 Παρέµβυσµα (µόνο για µοντέλα µε ψύξη/θέρµανση) 1 Αποστράγγιση εξωτερικής µονάδας 7 Παξιµάδι από χαλκό 2 Αγωγός σύνδεσης 8 Σωλήνας αποστράγγισης 1 Αποστράγγιση εσωτερικής µονάδας 9 7# Αλκαλική µπαταρία 1 10 Υποσύστηµα δέκτη σήµατος τηλεχειρισµού 1 11 Μαγνητικός δακτύλιος 1 Εγκατάσταση της εσωτερικής µονάδας Θέση εγκατάστασης Να υπάρχει αρκετός χώρος για την εγκατάσταση και τη συντήρησή της. Σωλήνας ψυκτικού Έξοδος αέρα Κατεύθυνση A Έξοδος αέρα Αγωγός Θάλαµος επιστροφής αέρα Θάλαµος επιστροφής αέρα Θάλαµος επιστροφής αέρα Κατεύθυνση A Η οροφή πρέπει να είναι οριζόντια και να µπορεί να αντέξει το βάρος της εσωτερικής µονάδας. Η είσοδος και η έξοδος του αέρα δεν πρέπει να παρεµποδίζονται ούτε και να επηρεάζονται πάρα πολύ από τον εξωτερικό αέρα. Η ροή αέρα πρέπει να µπορεί να φτάσει σε κάθε σηµείο του δωµατίου. Η εξαγωγή των σωλήνων σύνδεσης και αποστράγγισης πρέπει να γίνεται εύκολα. Να µην υπάρχει άµεση ακτινοβολία από πηγή θέρµανσης. 15

17 Εγκατάσταση της µονάδας Τοποθετήστε 4 µπουλόνια ανάρτησης Φ10 Καθορίστε τη θέση των µπουλονιών ανάρτησης, σύµφωνα µε την Εικ.40. Φροντίστε να χρησιµοποιήσετε µπουλόνια ανάρτησης Φ10. Οι εργασίες διαµόρφωσης της οροφής διαφέρουν ανάλογα µε την κατασκευή της. Για λεπτοµέρειες απευθυνθείτε σε επαγγελµατίες τεχνικούς. 1) ιαµόρφωση της οροφής φροντίστε να σταθεροποιήσετε την δοκό της οροφής για να αποφύγετε τυχόν κραδασµούς και για να διατηρήσετε την οροφή σε επίπεδη θέση. 2) Κόψτε τη δοκό της οροφής. 3) Ενισχύστε το σηµείο που έχει αποκοπεί, και σταθεροποιήστε την δοκό. Κάντε τις ενώσεις των σωλήνων και των καλωδίων µέσα στην οροφή. Καθορίστε την κατεύθυνση των αγωγών. Στην περίπτωση ήδη διαµορφωµένης οροφής, τραβήξτε το καλώδιο στο σηµείο σύνδεσης πριν από την ανάρτηση της µονάδας. Τοποθέτηση του µπουλονιού ανάρτησης στις ακόλουθες διαφορετικές περιπτώσεις: Ξύλινη κατασκευή Τοποθετήστε ένα ξύλινο πλαίσιο στις δοκούς και βάλτε τις βίδες. Τοποθετήστε το ξύλινο πλαίσιο πάνω στην δοκό Ήδη υπάρχοντα τούβλα από σκυρόδεµα Τοποθετήστε το άγκιστρο ανάρτησης µε το µπουλόνι διαστολής µέσα στο τσιµέντο. οκός οροφής Οροφή Εικ. 35 Μπουλόνια ανάρτησης Εικ. 34 Νέα τούβλα από σκυρόδεµα Τοποθέτηση µε µπουλόνι ένθεσης ή πάκτωσης Χαλύβδινη ράβδος οµή χαλύβδινης δοκού οροφής Τοποθέτηση χαλύβδινης γωνίας στήριξης Μπουλόνι ανάρτησης (Εισαγωγή σε σχήµα λεπίδας) (Εισαγωγή µε ολίσθηση) (Ανάρτηση σωλήνα και ενσωµάτωση µπουλονιού) Μπουλόνια ανάρτησης Χαλύβδινη γωνία στήριξης Εικ. 36 Εικ. 37 Ανάρτηση µονάδας Τοποθετήστε το µπουλόνι ανάρτησης στην υποδοχή σχήµατος U του αυτιού εγκατάστασης. Αναρτήστε την εσωτερική µονάδα και αλφαδιάστε την µε ένα αλφάδι. Αλφάδι Σφίξτε και στερεώστε το επάνω παξιµάδι. Μπουλόνι ανάρτησης Παξιµάδι (επάνω πλευρά) Σφίξτε το ρακόρ Εικ. 39 Ροδέλα (επάνω πλευρά) Αυτί εγκατάστασης Ροδέλα (κάτω πλευρά) Παξιµάδι (κάτω πλευρά) Εικ

18 Θέση των µπουλονιών ανάρτησης ιαστάσεις και µέγεθος εξόδου αέρα Μονάδα: mm Μέγεθος εισόδου αέρα Φίλτρο αέρα Μέγεθος τοποθέτησης ανοίγµατος καθοδικού αερισµού Φίλτρο αέρα Ηλεκτρικό κιβώτιο ελέγχου Μέγεθος άγκιστρου στερέωσης Ηλεκτρικό κιβώτιο ελέγχου Εικ

19 ιαστάσεις περιγράµµατος Μέγεθος στοµίου εξόδου αέρα Μέγεθος στοµίου επιστροφής αέρα Μέγεθος προεξοχής στερέωσης A B C D E F G H I J K L M <12000 Btu/h >12000 Btu/h Πώς να ρυθµίσω την κατεύθυνση της εισόδου αέρα; (Από την πίσω πλευρά στην κάτω πλευρά.) 1. Αφαιρέστε το πάνελ εξαερισµού και φλάντζα και κόψτε τους συνδετήρες στην πλευρική ράγα. Πλαίσιο επιστροφής αέρα 2. Κολλήστε το µονωτικό σπόγγο σύµφωνα µε την ένδειξη της παρακάτω εικόνας, και στη συνέχεια, αλλάξτε τις θέσεις τοποθέτησης των πάνελ επιστροφής αέρος και της φλάντζας επιστροφής αέρος. Πάνελ αερισµού Πλευρική ράγα Μονωτικός σπόγγος 3. Όταν τοποθετείτε το πλέγµα του φίλτρου, συνδέστε το στο πλαίσιο µε κλίση από το στόµιο επιστροφής αέρα και, στη συνέχεια, σπρώξτε το προς τα πάνω. 4. Η εγκατάσταση τελειώνει µε το κούµπωµα των προεξοχών στερέωσης του πλέγµατος του φίλτρου στις οπές τοποθέτησης του πλαισίου. Εικ. 41 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όλες οι εικόνες στο εγχειρίδιο είναι µόνο για επεξήγηση. Μπορεί να είναι λίγο διαφορετικές από το κλιµατιστικό που έχετε αγοράσει. Υπερισχύει το πραγµατικό σχήµα. 18

20 Εγκατάσταση σωλήνα αποστράγγισης 1. Εγκατάσταση σωλήνα αποστράγγισης εσωτερικής µονάδας Σωλήνες, µονωτικό υλικό Εικ. 42 Σωλήνωση Μονωτικό υλικό Σωλήνας από σκληρό PVC Κυψελωτό πολυαιθυλένιο, παχύτερο από 6mm Χωρίς κενό Αποστράγγιση Βλ. Εικ.42 Θερµοµόνωση Μην τοποθετείτε θερµοµόνωση στην ένωση των σωλήνων. Τυλίξτε το τµήµα µόνωσης µεταξύ της µονάδας και της θέσης εγκατάστασης µε ταινία. Σωλήνας από σκληρό PVC Θερµοµονωτικό υλικό Σφράγιση µε µονωτικό υλικό Θερµοµονωτικό υλικό Κυρίως µονάδα Εικ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ IN Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 60 99 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G/G Logalux LT60/LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Πριν από τη χρήση του κλιµατιστικού σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σειρές 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τα πάνελ που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την οδηγία χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις.

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις. 1 2 3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση του προϊόντος εκτός των Panels PM προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Daikin Altherma Εφεδρικό σύστημα Daikin Altherma Εφεδρικό σύστημα Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης 2 1.1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε ή θέσετε σε λειτουργία το νέο κλιματιστικό σας. Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 00 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux SU60/00/00 Logalux ST50/00/00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 INFRARED Η 2 INFRARED N ss 1 jgjj] 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ CRYSTALLITE 15, 20, 25 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο να

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Μοντέλο: HB989 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το CT1015 WP1 και CT1018K1 σε οχήματα Audi A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI με κωδικό κινητήρα AKE Έτος κατασκευής 2001

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή και η συσκευασία της παράγονται µε διαδικασίες φιλικές στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΧΕΙΡΙΙΟ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΧΕΙΡΙΙΟ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I F D E N L HI CRRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300. ΠΡΙΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Puritan Bennett. τροχήλατη βάση στερέωσης συμπιεστή αναπνευστήρα σειράς 800 τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα σειράς 800. Έλεγχος περιεχομένου κιτ

Puritan Bennett. τροχήλατη βάση στερέωσης συμπιεστή αναπνευστήρα σειράς 800 τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα σειράς 800. Έλεγχος περιεχομένου κιτ Οδηγίες Εγκατάστασης Puritan Bennett TM τροχήλατη βάση στερέωσης συμπιεστή αναπνευστήρα σειράς 800 τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα σειράς 800 Έλεγχος περιεχομένου κιτ Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων NE0.1 V3 6 720 817 040 (2010/03) GR Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V ~50Hz 2000W Μοντέλο: MBH-16312 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm BRP069A6 BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: 1. Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Καθαρίστε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HI CRRIER N.. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ) και την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS INVMS45A2 INVMS45A2-BS User s Manual Refrigerator - Freezer Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης Manual de Utilizare Frigider - Congelator Bedienungsanleitung Kühl-/Gefrierschrank English/Ελληνικά/Română/Deutsch

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ M45-Alu ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ M45-Alu ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ M45-Alu ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ MONO ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΗΣ Μ45 Alu ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά συστήματα ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ Οικονομία Πιστότητα Λειτουργίας Ποιότητα & Αισθητική Τεχνική υποστήριξη www.- www..com.gr 5 6 ΦΑΣΗ ance 1. ΦΑΣΗ 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ 7. ΓΕΙΩΣΗ P 1 ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MFT-16218 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

JF-DA, JF-DV, JF-DVF

JF-DA, JF-DV, JF-DVF JF-DA, JF-DV, JF-DVF ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ JB-DA Πλαστικός επίτοιχος. JB-DV Επίτοιχος Αντιβανδαλιστικός (από χυτό µέταλλο). JB-DVF Εντοιχιζόµενος Αντιβανδαλιστικός (από

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε ορισµένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω: ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 Πίνακας περιεχομένων 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Περιγραφή... 2 3. Εγκατάσταση συστήματος COMPACT... 2 4. Υδραυλική σύνδεση του ηλιακού συστήματος COMPACT...

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 για αυξημένη παροχή αέρα Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB 8546-1 EL Έκδοση March 2010 Προσδιορισμός των λεκτικών συμβόλων που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Οδηγός Προφυλάξεις! Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN BeoLab 7-6 Οδηγός CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Στο εσωτερικό, δεν περιέχονται εξαρτήματα τα

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα