αγροτικά μηχανήματα για αμπελουργία, βότανα, ειδικές καλλιέργειες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αγροτικά μηχανήματα για αμπελουργία, βότανα, ειδικές καλλιέργειες"

Transcript

1 αγροτικά μηχανήματα για αμπελουργία, βότανα, ειδικές καλλιέργειες agricultural machinery for vineyards, herbs, special crops 1

2 Κορυφολόγηση SKL με κολώνα SK1 Trimming SKL with column SK1 Κορυφολόγηση SKL με κολώνα SK2 Trimming SKL with column SK2 Κορυφολόγηση SKR - Elite Trimming SKR - Elite Καρφωτικό πασσάλων Pile pusher Κορυφολόγηση SKR για δένδρα Trimming SKR for trees 2

3 Κορυφολόγηση SKP Trimming SKP Κορυφολόγηση SKR Trimming SKR Κορυφολόγηση SKR για τριαντάφυλλα Trimming SKR for roses Κορυφολόγηση SKR σε τριαντάφυλλα Trimming SKR in roses 3

4 Καλλιεργητής με αμπελουργική τσάπα SKA-A Cultivator with under vine weeder SKA-A Καλλιεργητής SKA Cultivator SKA Υπεδαφοκαλλιεργητής SRF με κύλινδρο Subsoiler SRF with land roller Καλλιεργητής με αμπελουργική τσάπα και υδραυλική υποστήριξη SKA-AY Cultivator with under vine weeder and hydraulic backing SKA-AY Υπεδαφοκαλλιεργητής SR με κύλινδρο Subsoiler SR with land roller Υδραυλικός Υπεδαφοκαλλιεργητής SRF με αμπελουργικές τσάπες και κύλινδρο Hydraulic Subsoiler SRF with under vine weeder and land roller 4

5 Υπεδαφοκαλλιεργητής SRΤ - T9 Subsoiler SRΤ - T9 Υπεδαφοκαλλιεργητής SRΤ με κύλινδρο Subsoiler SRΤ with land roller Υπεδαφοκαλλιεργητής SRΤ - Α με κύλινδρο Subsoiler SRΤ - Α with land roller Υπεδαφοκαλλιεργητής SRΤL - Α με κύλινδρο Subsoiler SRΤL - Α with land roller Υπεδαφοκαλλιεργητής SRΤ με ρυθμιζόμενα υνία και κύλινδρο Subsoiler SRΤ with adjustment shares and land roller Υπεδαφοκαλλιεργητής SR με κύλινδρο και αμπελουργική τσάπα Subsoiler SR with land roller and under vine weeder Υπεδαφοκαλλιεργητής SRΤL με κύλινδρο Subsoiler SRΤL with land roller 5

6 Στελεχοκόπτης SLX - 3T Mower SLX - 3T Στελεχοκόπτης SLX Mower SLX Καταστροφέας μετατοπιζόμενος Displaced mulcher Στελεχοκόπτης SLX με ηλεκτρικό βυτίο ζιζανιοκτονίας Mower SLX with electric ground sprayer Ψεκαστικό ηλεκτρικό ζιζανιοκτονίας 500 λτρ. Electric tractor mounted ground sprayer 500 ltr Νεφελοψεκαστήρας συρόμενος Towed agricultural mist sprayer 6

7 Φρέζα με αμπελουργική τσάπα Rotary cultivator with under vine weeder Φρέζα υδραυλικά ανοιγόμενη με αμπελουργικές τσάπες Rotary cultivator hydraulic adjustment with under vine weeders Αντηρίδα Buttress Αμπελουργικό πλαίσιο με αμπελουργική τσάπα, πεκοράρο και υδραυλική υποστήριξη Vineyard tool carrier with under vine weeder, power harrow kit and hydraulic backing Αμπελουργικό πλαίσιο με αμπελουργική τσάπα Vineyard tool carrier with under vine weeder Υδραυλική υποστήριξη με ψυγείο λαδιού Hydraulic backing with oil cooler Υδραυλική υποστήριξη Hydraulic backing 7

8 Εξαρτήματα αεροσυμπιεστή Accessories for air-compressor Αεροσυμπιεστής συρόμενος Towed air-compressor Αεροσυμπιεστής με βενζινομηχανή Air-compressor with gas engine Αεροσυμπιεστής αναρτώμενος Mounted air-compressor Αμπελοδετικό Vine binding tool Γεωργικός κάδος Agricultural bucket 8 Κλαδοσυλλέκτης Prunings picker

9 Δισκοσβάρνα Disc Harrow Γεωτρύπανο Drilling machine Ποτιστική ανέμη Irrigator reel Πατατοεξαγωγέας Extractor-Potato machine Πατατοφυτευτική Planter-Potato machine Καρότσα Loading platform Καρότσα με ανατροπή Loading platform with tipper mechanism 9

10 Υπεδαφοκαλλιεργητής (παλινδρομικός) TLK 883 Subsoiler (reciprocating) TLK 883 Υπεδαφοκαλλιεργητής υδραυλικός με αμπελουργικές τσάπες Hydraulic Subsoiler with under vine weeders Σπορέας Seed driller Υπεδαφοκαλλιεργητής υδραυλικός με αμπελουργικές τσάπες Hydraulic Subsoiler with under vine weeders Υδραυλικό πλαίσιο με αμπελουργικές τσάπες και δαχτυλοσκαλιστήρια Hydraulic tool carrier with under vine weeders and fingerweeders Κολώνα S5 με αμπελουργική τσάπα Tool support S5 with under vine weeder Περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού Rotary cleaning brush 10

11 Binger Seilzug Αποφύλλωση ΕΒ 490 με περιστροφή 180 Defoliation EB 490 with turning 180 Αποφύλλωση ΕΒ πλευρών Defoliation EB sided Αποφύλλωση ΕΒ 490 μιας πλευράς Defoliation EB 490 one sided Κορφολόγηση δένδρων OBS Profi Orchard trimmer OBS profi Προκλάδεμα VSL07P Pre-pruner VSL07P 11

12 Υπεδαφοκαλλιεργητής SRT με δαχτυλοσκαλιστήρι - Maxi D.700 mm Subsoiler SRT with fingerweeder - Maxi D.700 mm Υπεδαφοκαλλιεργητής SRTL με δαχτυλοσκαλιστήρι - Maxi D.700 mm Subsoiler SRTL with fingerweeder - Maxi D.700 mm Καλλιεργητής, σύστημα SKAK Cultivator, system SKAK Καλλιεργητής, σύστημα HABICHT Cultivator, system HABICHT Φρεζοσκαλιστήρι Rotary cultivator 12

13 Καλλιεργητής, σύστημα ARGUS Cultivator, system ARGUS Καλλιεργητής, σύστημα DUO Cultivator, system DUO 13

14 Στελεχοκόπτης, ρυθμιζόμενο πλάτος, με 2 ρόδες, DR Variable mower with wings, DR Στελεχοκόπτης FV2 Mower FV2 SZA Στελεχοκόπτης RF Mower RF Ρόδα στελεχοκόπτη, προσαρμοζόμενη SZA Solo swing arm, attachment SZA Βούρτσα κλαδιών Brush sweeper Υδραυλικός αισθητήρας Hydraulic feeler Μηχανήματα διαλογής φρούτων Fruit sorting machines Καταστροφέας με μηχανή περισυλλογής κλαδιών, MLC Flail chopper with mow-load combination, MLC 14

15 Πολυμηχάνημα, σειρά MERCURIO In-row tool carrier, series MERCURIO Τρυγητής συρόμενος Towed grape harvester Εξαρτήματα για ΣΕΙΡΑ MERCURIO / Accessories for SERIE MERCURIO Κοπροδιανομέας SLP 1100 NEW Manure spreaders SLP 1100 NEW

16 Η εταιρεία SANIDAS ιδρύθηκε το 1984 από τον κ. Ευάγγελο Σανίδα στην Γουμένισσα του Ν. Κιλκίς και σήμερα δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, F.Y.R.O.M και Ρουμανία. Αρχικά, σκοπός της ήταν κατασκευή αγροτικών μηχανημάτων. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, εξαιτίας της αμπελουργικής παράδοσης της περιοχής, εξειδικεύτηκε στην κατασκευή αγροτικών μηχανημάτων για την αμπελουργία. Η εταιρεία SANIDAS κάνοντας συνεχείς δοκιμές δημιούργησε καινοτόμα μηχανήματα, συνεργάστηκε με ξένες εταιρείες του είδους και τελειοποίησε μία ολοκληρωμένη σειρά αμπελουργικών μηχανημάτων. Από την αρχή έως το τέλος των αμπελουργικών εργασιών διαθέτει σύγχρονα, αποδοτικά και λειτουργικά μηχανήματα που απευθύνονται σε κάθε παραγωγό. Οι καινοτομίες που εφαρμόζει στην καλλιέργεια της αμπελουργίας αναγνωρίστηκαν και βραβεύτηκαν από πολλούς φορείς. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τον οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, βραβείο Προσφοράς & Αναγνώρισης για τη δημιουργία καινοτόμου και επώνυμου Κιλκισιώτικου προϊόντος από το Επιμελητήριο Κιλκίς, βραβείο Καινοτομίας για χρήση στην αμπελουργία για το μηχάνημα ΚΟΡΥΦΟΛΟΓΗΣΗ SK4 από Πανελλήνιο διαγωνισμό της ΠΑΝΕΠΟ (Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Οινολόγων). Τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με την γερμανική εταιρία K.UL.T. δημιούργησε και μία νέα γκάμα εξειδικευμένων μηχανημάτων που αφορά την μηχανική καταπολέμηση των ζιζανίων σε λαχανικά, βότανα, φαρμακευτικά φυτά, ειδικές καλλιέργειες, καλλωπιστικά φυτά, φυτώρια. Όλα τα εργαλεία έχουν δοκιμαστεί προσεκτικά σε βιολογικά αγροκτήματα με διαφορετικές κουλτούρες και συνθήκες. Χάρη στο άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει εγγυάται: Υψηλή ποιότητα Άρτια λειτουργία Γρήγορη και ξεκούραστη εργασία Όλα τα μηχανήματα της συνοδεύονται από: CE Ι.ΓΕ.Μ.Κ. Εγγύηση καλής λειτουργίας και πλήρη τεχνική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Στην εταιρεία SANIDAS μπορείτε να βρείτε τις αποκλειστικές αντιπροσωπείες των εταιριών: Clemens GmbH & Co. KG, Binger-Seilzug GmbH & Co. KG, SEIBERT Geratebau (BELI) GmbH, KULT GmbH, W-PERFECT και I.ME.CA. Επίσης, μπορείτε να βρείτε προϊόντα των εταιριών: ERO-Geratebau GmbH, Α.Spedo&Figli s.r.l, Caeb-International s.r.l., Sciacco s.r.l. και Purin-Romans. Όλα τα μηχανήματα είναι διαθέσιμα σε εκθεσιακό χώρο, που βρίσκεται στην έδρα της εταιρίας, (1ο χλμ. Γουμένισσας Πολυκάστρου). Αν είστε μακριά... Ο δικτυακός τόπος (sanidas-e.gr) είναι ένα μέσο για να βρείτε όλες τις πληροφορίες και να πάρετε μια πλήρη εικόνα της γκάμας των μηχανημάτων που διαθέτει η εταιρία. Company SANIDAS was founded in Goumenissa-Kilkis in 1984 by Mr. Evagelos Sanidas and today actives in all Greece, Cyprus, Bulgaria, FY.RO.M and Rumania. Firstly, the purpose of the company was to manufacture agricultural machineries. In a short time, because of the fact that the area belongs to a traditional region of vineyards, start to constructed special agricultural machinery for viticulture. Company SANIDAS making continuous testing and created innovative machines, also cooperated with foreign companies of its kind and complete a perfect line of wine-growing equipment. For all wine works, from the beginning to the end, have modern, efficient and functional machines that cater to every producer. To cultivate the vines applied innovations that recognized and awarded by many sectors and organizations. Diploma of Patent from Hellenic Organization of Industrial Property, Award Bid & Recognition for innovative creation and brand-name product of Kilkis from Chamber of Kilkis, Award Innovation for viticulture about PRUNING SK4 machine from National contest by Hellenic Association of Graduate oenologists. The last years in cooperation with the German company K.UL.T. created a new range of specialized machineries about mechanical weed control in vegetables, herbs, medicinal plants, special crops, ornamental plants, nurseries. All the tools thoroughly have been tested in organic farms with different cultures and circumstances. Because of the fact that all the human being is highly qualified, guarantees: High quality Fully functioning Quick and effortless working All the machines have: CE Certification from Institute of Agricultural machineries and constructions. Warranty/Full technical support anytime In company SANIDAS you can find the exclusive dealerships of companies: Clemens GmbH&Co. KG, Binger-Seilzug GmbH&Co. KG, Seibert Geratebau(BELI) GmbH, KULT GmbH, W-PERFECT and I.ME.CA. Furthermore, you can find products of companies: ERO-Geratebau GmbH, A.Spedo&Figli s.r.l., Caeb-International s.r.l., Sciacco s.r.l., Purin-Romans. All machines are available in showroom located in its offices (1st km Goumenissa-Polykastro). If you are far away the website (sanidas-e.gr) is a place to find all the information and get a complete picture of the range of machines that have the company. ΣΑΝΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ για ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ, ΒΟΤΑΝΑ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1 Ο ΧΛΜ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ - ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟY Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΤΗΛ FAX SANIDAS EVAGELOS AGRICULTURAL MACHINERY for VINEYARDS, HERBS, SPECIAL CROPS 1 ST Km GOUMENISSA - POLYKASTRO KILKIS GR GREECE Τ F

Eltrak Group Profile. Εταιρικό Προφίλ Ομίλου ΕΛΤΡΑΚ. Group of Companies

Eltrak Group Profile. Εταιρικό Προφίλ Ομίλου ΕΛΤΡΑΚ. Group of Companies Group of Companies Group of Companies Eltrak Group Profile The Eltrak Group consists of four companies: Eltrak, Elastrak, Eltrekka and Eltrak Bulgaria. Eltrak was established in 1982 as the Caterpillar

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ. Κηποτέχνικα Professional 2015 Διοργάνωση: Eπαγγελματική. Πράσινες Στέγες. Καταναλωτική συνήθεια στη κρίση. Οικιακή κομποστοποίηση

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ. Κηποτέχνικα Professional 2015 Διοργάνωση: Eπαγγελματική. Πράσινες Στέγες. Καταναλωτική συνήθεια στη κρίση. Οικιακή κομποστοποίηση Κηποτέχνικα Professional 2015 Διοργάνωση: Υπό την αιγίδα: Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΔΙΕΘΝΗΣ Eπαγγελματική ΕΚΘΕΣΗ για το πράσινο Επιστημονικά θέματα: Πράσινες Στέγες σελ. 28 Καταναλωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES AL US TYL Β ι ο τ ε χ ν ί α κ ο υ φ ω μ ά τ ω ν EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ AUTHORIZED

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS 04ΕΤΑΙΡΙΑ 05COMPANY IΣΤΟΡΙΑ Η ΚΑRINA ιδρύθηκε το 1970 από τους αδελφούς Παναγιώτη και Νίκο Παζάρα. Από τότε µέχρι σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ευρετήριο 6 Η αποστολή μας 7 Τέλειες Ιδέες... Παίρνουν τη Μορφή τους 9 ΥΔΡΟΡΡΟΗ 23 ΥΔΡΟCYCLO ΥΔΡΟCOPPA ΥΔΡΟSHAPE ΥΔΡΟART ΥΔΡΟMAT COVERPRO

ευρετήριο 6 Η αποστολή μας 7 Τέλειες Ιδέες... Παίρνουν τη Μορφή τους 9 ΥΔΡΟΡΡΟΗ 23 ΥΔΡΟCYCLO ΥΔΡΟCOPPA ΥΔΡΟSHAPE ΥΔΡΟART ΥΔΡΟMAT COVERPRO ευρετήριο 6 Η αποστολή μας 7 Τέλειες Ιδέες... Παίρνουν τη Μορφή τους 9 ΥΔΡΟΡΡΟΗ 23 ΥΔΡΟCYCLO 4 33 41 45 49 52 53 ΥΔΡΟCOPPA ΥΔΡΟSHAPE ΥΔΡΟART ΥΔΡΟMAT COVERPRO ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ κ.α. 57 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αλουμινίου για βάσεις στήριξης και πλαισίων αλουμινίου για φωτοβολταϊκά πάρκα, δώματα, στέγες και βιομηχανικές στέγες Aluminium systems for

Συστήματα αλουμινίου για βάσεις στήριξης και πλαισίων αλουμινίου για φωτοβολταϊκά πάρκα, δώματα, στέγες και βιομηχανικές στέγες Aluminium systems for Συστήματα αλουμινίου για βάσεις στήριξης και πλαισίων αλουμινίου για φωτοβολταϊκά πάρκα, δώματα, στέγες και βιομηχανικές στέγες Aluminium systems for support bases and aluminium frames for photovoltaic

Διαβάστε περισσότερα

BUFFET RESTAURANT BAR

BUFFET RESTAURANT BAR Δημιουργική πορεία ανάπτυξης Αναγνωρισμένη από την ICAP Group ως μία από τις Strongest Companies in Greece. Οι «Strongest Companies in Greece» είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες

Διαβάστε περισσότερα

69,99 ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΚΗΠΟ! Θαμνοκοπτικά / Bush cutters ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

69,99 ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΚΗΠΟ! Θαμνοκοπτικά / Bush cutters ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ DECORATION - GARDENING - TOOLS - CONSTRUCTION ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΚΗΠΟ! Θαμνοκοπτικά / Bush cutters από / from 69,99 www.leroymerlin.com.cy Ισχύει από

Διαβάστε περισσότερα

www.eurodoor.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ-ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

www.eurodoor.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ-ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ EURODOORWOOD ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ-ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Εργοστάσιο-Εκθεση: ΒΙ.ΠΕ. Σερρών τηλ.: 23210 51049-23210 78588 - fax: 23210 78580 Υποκατάστηµα Αθηνών: Σουλίου, Αγ. Δημήτριος T.K. 17342 τηλ & fax.: 210 9716688

Διαβάστε περισσότερα

Ðïéïß åßìáóôå. About us

Ðïéïß åßìáóôå. About us Ðïéïß åßìáóôå Η ΜΑRAC ιδρύθηκε το 1976 στον Πειραιά με αρχικό αντικείμενο τα ηλεκτρονικά συστήματα ναυσιπλοΐας και επικοινωνιών για πλοία. Η θετική και καταξιωμένη πορεία της στην αγορά, της έδωσε παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents 1. Εισαγωγή Introduction 3-10 2. Βασικές Τυπολογίες Φ/Β για Ταράτσες και Στέγες Roof / Flat Roof / Industrial Roof Photovoltaic System Basic Typologies 11-16 3. H2200 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία. Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism

Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία. Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α C o n t e n t s Πολιτιστικό Τρίγωνο

Διαβάστε περισσότερα

Bαλιάδης Eλληνικοί Hλεκτροκινητήρες AE Valiadis Hellenic Motors SA

Bαλιάδης Eλληνικοί Hλεκτροκινητήρες AE Valiadis Hellenic Motors SA Bαλιάδης Eλληνικοί Hλεκτροκινητήρες AE Valiadis Hellenic Motors SA H εταιρεία BAΛIAΔHΣ κατασκευάζει ηλεκτροκινητήρες από το 1927. Aπό το 1994 αυξήθηκαν τα διακινούμενα προϊόντα ώστε να είμαστε πλέον σε

Διαβάστε περισσότερα

NEODOMI S.A. ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens, Greece

NEODOMI S.A. ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens, Greece GRAPH AVENUE CREATIVE SERVICES S.A. THESSALONIKI 173, Ethnikis Antistaseos Str. 551 34 Thessaloniki, Greece Τel.: +302310 471118, +302310 471119 Fax: +302310 471382 ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό προφίλ / Company profile

Εταιρικό προφίλ / Company profile 2015 Εταιρικό προφίλ / Company profile Verros Apostolos & Co. - DigiParts GREECE Βέρρος Απόστολος & ΣΙΑ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο DigiParts ΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ με υπεύθυνο τον κ. Ευάγγελο

Διαβάστε περισσότερα

agencies catalogue 2015

agencies catalogue 2015 agencies catalogue 2015 THE ART OF KNOWHOW Πάρα πολλά άλλαξαν στην Επικοινωνία τα τελευταία χρόνια. Η τεχνολογία έφερε κυριολεκτικά τα πάνω-κάτω: οι απίστευτες δυνατότητες Η κάθε μια απ αυτές τις εταιρείες-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ EΚ ΗΛΩΣΕΙΣ EXHIBITION OF LOCAL PRODUCTS & CULTURAL EVENTS

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ EΚ ΗΛΩΣΕΙΣ EXHIBITION OF LOCAL PRODUCTS & CULTURAL EVENTS ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ EΚ ΗΛΩΣΕΙΣ EXHIBITION OF LOCAL PRODUCTS & CULTURAL EVENTS Σας προσκαλούµε να θέσουµε µαζί τα θεµέλια ενός νέου θεσµού που αποτελεί συγκέρασµα δύο προσφιλών σε

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOM DESIGNED PROFILES. Knowledge and experience

CUSTOM DESIGNED PROFILES. Knowledge and experience CUSTOM DESIGNED PROFILES A D VA N C E D A L U M I N I U M P R O F I L E S Knowledge and experience 2 Company Profile Εταιρικό Προφίλ ELVIAL is one of the most rapidly growing aluminum profiles extruders

Διαβάστε περισσότερα

Η Έκθεση. Η συνάντηση των ειδικών! Για μεγάλη και δυναμική προβολή και επιτυχείς εμπορικές συμφωνίες στην

Η Έκθεση. Η συνάντηση των ειδικών! Για μεγάλη και δυναμική προβολή και επιτυχείς εμπορικές συμφωνίες στην Η Έκθεση Η συνάντηση των ειδικών! Για μεγάλη και δυναμική προβολή και επιτυχείς εμπορικές συμφωνίες στην αγορά των Φωτοβολταϊκών και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η μεγαλύτερη διεθνής κλαδική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργική πορεία ανάπτυξης

Δημιουργική πορεία ανάπτυξης Δημιουργική πορεία ανάπτυξης Αναγνωρισμένη από την ICAP Group ως μία από τις Strongest Companies in Greece. Οι «Strongest Companies in Greece» είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - PHOTOVOLTAIC

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - PHOTOVOLTAIC Η Έκθεση 4η Διεθνής Έκθεση Ο δικός σας επαγγελματικός χώρος για επιτυχείς συμφωνίες στην αγορά των Φωτοβολταϊκών και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η Διεθνής Έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ - PHOTOVOLTAIC, από το 2006

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 14, Οκτώβριος 2008 / Issue 14, October 2008 Διαπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

& Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page

& Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page Contract. Woodwork. Solutions. Woodwork History Service Page 06 & Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page Page 08 Team Page 10 Craftsmanship

Διαβάστε περισσότερα

ποιοι είμαστε. η ιστορία μας, η απόλαυσή σας who we are. our history, your pleasure

ποιοι είμαστε. η ιστορία μας, η απόλαυσή σας who we are. our history, your pleasure ποιοι είμαστε. η ιστορία μας, η απόλαυσή σας who we are. our history, your pleasure Η σχέση μας κρατάει πια περισσότερο από 60 χρόνια. Έχετε δοκιμάσει τα προϊόντα μας Μας ξέρετε, έχουμε γίνει πια κομμάτι

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 1 2 ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 3 Contents Περιεχομενα 6 Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

POLYLIFT PRODUCT - SPARE PARTS CATALOGUE ELEVATORS - ESCALATORS

POLYLIFT PRODUCT - SPARE PARTS CATALOGUE ELEVATORS - ESCALATORS PRODUCT - SPARE PARTS CATALOGUE ELEVATORS - ESCALATORS 1 Αγαπητοί Κύριοι Η Εταιρεία είναι ένα πρότυπο εργοστάσιο μηχανολογικών κατασκευών, με έδρα στη βιομηχανική ζώνη του Μοσχάτου - Αθήνας και συγκαταλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

14 & 15 ÌáÀ ïõ ÐÅÑÉÓÔ ÅÑÉÏÕ. www.jobfairathens.gr / info@jobfairathens.gr

14 & 15 ÌáÀ ïõ ÐÅÑÉÓÔ ÅÑÉÏÕ. www.jobfairathens.gr / info@jobfairathens.gr 14 & 15 ÌáÀ ïõ ÐÅÑÉÓÔ ÅÑÉÏÕ 2014 www.jobfairathens.gr / info@jobfairathens.gr About Το Job Fair Athens, τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει γίνει το σήìα κατατεθέν για την ένταξη των φοιτητών και νέων απόφοιτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ CATERING & HOTEL EQUIPMENT

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ CATERING & HOTEL EQUIPMENT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ CATERING & HOTEL EQUIPMENT Η εταιρεία LEON INOX, δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου προϊόντων επαγγελματικού εξοπλισμού μαζικής εστίασης. Ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα