Εξοικονόµηση ενέργειας σε αντλίες νερού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξοικονόµηση ενέργειας σε αντλίες νερού"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE & ΚΑΠΕ ΗΜΕΡΙ Α: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισηγητής: Χρήστος Μποζατζίδης ιπλ.μηχ.μηχ. Ε.Μ.Π. Μηχανικός Εφαρµογών HVAC Wilo Hellas ABEE 1

2 Ηλεκτρική Κατανάλωση Αντλιών Τυπική ηλεκτρική κατανάλωση κινητήρων σε βιοµηχανική εγκατάσταση Άλλα εξαρτήµατα 37% Αντλίες 22 % 73% Φυγοκεντρικές 27% Θετικής Μετατόπισης Ανεµιστήρες 16 % Συµπιεστές ψύξης 7% Συµπιεστές αέρα 18% 2 2

3 Εφαρµογές φυγοκεντρικών αντλιών Φυγοκεντρικές αντλίες εργάζονται ως υδροδυναµικά ηλεκτροκινούµενα συστήµατα σε εφαρµογές: >HVAC & R > Παροχή νερού (ύδρευση & άρδευση) > ιαχείριση υγρών αποβλήτων Με κύριους τοµείς εφαρµογών: > Κτίρια (κατοικίες & επαγγελµατικά κτίρια) > ηµοτική διαχείριση υδάτων > Βιοµηχανία 3 3

4 Ηενεργειακή κατανάλωση των φυγοκεντρικών αντλιών µπορεί να µειωθεί παγκοσµίως κατά 40%: > Με καλύτερο σχεδιασµό ενός συστήµατος > Με σωστή διαστασιολόγηση των αντλιών > Με επιλογή ενεργειακά αποδοτικών αντλιών > Με καλύτερο έλεγχο ενός συστήµατος > Με σωστή εγκατάσταση και συντήρηση 4 4

5 Χαρακτηριστικά Φυγοκεντρικών Αντλιών Μανοµετρικό H [m] H opt m % NPSH η kw P 2 Παροχή Q [m³/h] 5 5

6 Χαρακτηριστική σωλήνωσης Ανοικτά κυκλώµατα H ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H [m] H geo Q ΠΑΡΟΧΗ Q [m³/h] 6 6

7 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ Κλειστά κυκλώµατα H ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H [m] Q ΠΑΡΟΧΗ Q [m³/h] 7 7

8 Βελτιστοποίηση εγκατεστηµένων αντλιών Οι εγκατεστηµένες αντλίες ξεπερνούν κατά 20 φορές τον αριθµό των νέων αντλιών που τοποθετούνται κάθε χρόνο. Παρουσιάζεται µεγάλο δυναµικό βελτιστοποίησης των εν λειτουργία αντλητικών συστηµάτων. Εκτίµηση: 75% των αντλιών είναι υπερδιαστασιολογηµένες τουλάχιστον κατά 20%. 8 8

9 Υπερδιαστασιολόγηση αντλιών Κύριες αιτίες υπερδιαστασιολόγησης αντλιών: > Επιλογή µεγάλης αντλίας για κάλυψη µελλοντικών αναγκών > Υπερβολική προσαύξηση συντελεστών ασφαλείας στον υπολογισµό του απαιτούµενου µανοµετρικού > Επιλογή αντλίας για κάλυψη µέγιστου φορτίου & κακή ή ανύπαρκτη προσαρµογή σε συνθήκες µερικού φορτίου > Επιλογή µεγάλης αντλίας από ανάγκη επίλυσης άλλων προβληµάτων του συστήµατος (υδραυλική εξισορρόπηση, διατήρηση πίεσης, περιεκτικότητα αέρα ή/και σωµατιδίων στο νερό, κλπ.) 9 9

10 Τρόποι µείωσης παροχής H [m] P Q [h]. H. ρ [dm 3 ] = η = 50% 60%70% [kw] [m 3 ]. [m]. [kg] η 75% Q. H ρ g 78% P = B η 75% H A 70% Στραγγαλισµός b 1 b a Α: P = 138 kw B: P = 130 kw 20 H stat Q [m3/h] Στις επόµενες διαφάνειες διακρίνονται οι δυνατότητες εξοικονόµησης ηλεκτρικής ενέργειας στην προσπάθεια µείωσης της παροχής. Στο παράδειγµα αυτό έχουµε ένα ανοικτό σύστηµα µεταφοράς νερού. Η αντλία που επιλέχθηκε µας παρέχει 420 m3/h ενώ απαιτούνται µόνο 360 m3/h. Η µείωση αυτή µπορεί να επιτευχθεί µε Στραγγαλισµό By-pass Μείωση διαµέτρου πτερωτής Μείωση στροφών Θεωρούµε για την πυκνότητα την τιµή ρ = 1,0 kg/dm3 (νερό) και µε υδραυλικό βαθµό απόδοσης η = 74,5% υπολογίζεται για το σηµείο λειτουργίας A µε παροχή Q = 420 m3/h απαιτούµενη ισχύς κινητήρα P = 138 kw. Στραγγαλισµός Κατά τον πιο συχνά εφαρµοσµένο στραγγαλισµό τοποθετείται όργανο στραγγαλισµού στον αγωγό κατάθλιψης της αντλίας. Αυξάνει την υδραυλική αντίσταση και αλλάζει έτσι την χαρακτηριστική της εγκατάστασης (καµπύλη b1). Στο νέο σηµείο λειτουργίας B διαµορφώνεται η επιθυµητή παροχή Q = 360 m3/h µε µανοµετρικό H = 103 m και η = 78%. Η ισχύς στον κινητήρα είναι πια P = 130 kw. Στην αρχική χαρακτηριστική το επιθυµητό σηµείο λειτουργίας θα ήταν Q = 360 m3/h µε µανοµετρικό H = 67 m. Με τον στραγγαλισµό τα επιπλέον 36 m που προκαλεί η στραγγαλιστική διάταξη αποτελούν άσκοπη σπατάλη ενέργειας. 10

11 Τρόποι µείωσης παροχής H [m] η = 50% 60%70% 75% 78% Α: P = 138 kw C: P = 135 kw 75% A 80 70% 60 Q C a b By-pass b 2 H stat Q [m3/h] By-pass Κατά τη λειτουργία By- pass ένα µέρος της παροχής οδηγείται µέσω διάταξης από την κατάθλιψη της αντλίας στην αναρρόφησή της. Η αντίσταση της εγκατάστασης µειώνεται και διαµορφώνεται η καµπύλη εγκατάστασης b2 και το σηµείο λειτουργίας C µε H = 67 m και Q = 480 m3/h. Από αυτήν την παροχή µια ποσότητα 120 m3/h επιστρέφει «άχρηστη» πίσω µέσω του By- pass. Με η = 65% απαιτείται ισχύς κινητήρα P = 135 kw. 11

12 Τρόποι µείωσης παροχής Μείωση διαµέτρου πτερωτής D 1 Q 1 D Q 2 ( ) 2 1 D 2 H 1 D H 2 ( ) 2 1 D 2 D 2 ~ D 1 D 2 ~ D 1 Q 2 Q 1 H 2 H 1 H 1 D 2 H 2 Μανοµετρικό H [m] P 1 P 2 3 D ( 1 D2 ) D 1 D2 Παροχή Q [m³/h] Q 2 Q

13 Τρόποι µείωσης παροχής H [m] Μείωση διαµέτρου πτερωτής η = 50% 60%70% 75% 78% Α: P = 138 kw D: P = 91 kw 75% A D 70% a b 40 a 1 20 H stat Q [m3/h] Μείωση διαµέτρου πτερωτής Με τη µείωση της διαµέτρου της πτερωτής επηρεάζουµε τη χαρακτηριστική της αντλίας. Έτσι διαµορφώνουµε τη καµπύλη a1 και καταλήγουµε στο σηµείο λειτουργίας D µε H = 67 m και Q = 360 m3/h. Μειώνεται όµως ο υδραυλικός βαθµός απόδοσης σε η = 72%. Η ισχύς µειώνεται σηµαντικά σε P = 91 kw. Ένα σηµαντικό µειονέκτηµα είναι η δυσκολία µελλοντικής αύξησης της απόδοσης της αντλίας. Επίσης πρέπει να δοθεί προσοχή στο NPSH της αντλίας που επηρεάζεται αρνητικά. 13

14 Τρόποι µείωσης παροχής n 1 Q 1 n 1 > = Q 2 n 2 H 1 H 2 Μανοµετρικό H [m] n2 ( ) H 1 n 1 > H 2 n 2 ( ) P 1 n 1 > P 2 n Q 2 Q 1 Παροχή Q [m³/h] 14 Μείωση στροφών αντλίας Οι γνωστοί νόµοι αναλογίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ισχύουν µε καλή προσέγγιση µόνο µεταξύ δύο σηµείων λειτουργίας που βρίσκονται και τα δύο πάνω σε µια παραβολή στο διάγραµµα H Q. ηλαδή σε κλειστά κυκλώµατα µη µεταβαλλόµενα (µε σταθερή χαρακτηριστική σωλήνωσης). 14

15 Τρόποι µείωσης παροχής H [m] Μείωση στροφών αντλίας 70% 75% c 78% Α: P = 138 kw D: P = 86.5 kw 75% A ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος µικρής παροχής D 70% a b 40 a 1 20 H stat Q [m3/h] Μείωση στροφών αντλίας Με τη µείωση των στροφών της αντλίας (µέσω µετατροπέα συχνότητας) επηρεάζουµε και πάλι τη χαρακτηριστική της αντλίας. Έτσι διαµορφώνουµε επίσης τη καµπύλη a1 και καταλήγουµε στο σηµείο λειτουργίας D µε H = 67 m και Q = 360 m3/h όπως και µε τη µείωση της διαµέτρου της αντλίας. Εδώ όµως ο υδραυλικός βαθµός απόδοσης της αντλίας δεν αλλάζει (όσο κινούµαστε σε παραβολές που ξεκινούν από το 0). Παραµένει σχετικά ανεπηρέαστος. Με η = 76 % η ισχύς µειώνεται ακόµα πιο πολύ σε P = 86.5 kw. Τα πλεονεκτήµατα είναι πολλά: Εύκολη µελλοντική προσαρµογή της απόδοσης της αντλίας. Μείωση φθοράς κινούµενων µερών εξαιτίας χαµηλότερης ταχύτητας περιστροφής Μείωση θορύβου Το NPSH της αντλίας δεν επηρεάζεται αρνητικά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εγκαταστάσεις µε µεγάλα γεωδαιτικά ύψη (καµπύλη c) µπορούν να οδηγήσουν και µε µικρές µειώσεις στροφών της αντλίας σε επικίνδυνα µικρές παροχές, κάτω από το όριο ασφάλειας λειτουργίας της αντλίας. 15

16 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ H 2 ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H [m] n 1 H 1 n 2 H geo Q 1 n = 1 Q 2 n 2 H 1 n = 1 H 2 ( n 2 ) P 1 n 1 P 2 ( n 2 ) 2 3 Q 2 Q 1 ΠΑΡΟΧΗ Q [m³/h] 16 ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε εγκαταστάσεις µε µεγάλα γεωδαιτικά ύψη οι γνωστοί νόµοι αναλογίας παύουν να ισχύουν και µπορούν να οδηγήσουν σε λάθος συµπεράσµατα. 16

17 Ετήσια ηλεκτρική κατανάλωση σε κατοικίες της Ευρώπης (ΕU15) Πρόγνωση για 2030 Πλυντήρια πιάτων Στεγνωτήρια Πλυντήρια ρούχων Περιθώρια Εξοικονόµησης Πιθανή Εξοικονόµηση Κυκλοφορητές Θέρµανσης 3 Μαγείρεµα Ψυγεία 4 Φωτισµός 2 Stand-By-Συσκευές 1 17 (Πηγή:: IEA, Paris) Ενεργειακή Κατανάλωση σε GWh ετησίως Στην Ευρώπη λειτουργούν περίπου κυκλοφορητές που καταναλώνουν ετησίως περίπου GWh. Σύµφωνα µε την IEA (International Energy Agency Paris), υπάρχει στον τοµέα των κυκλοφορητών περιθώριο εξοικονόµησης 70%. Αυτό σηµαίνει GWh ετησίως που ισοδυναµεί µε την ετήσια κατανάλωση ενέργειας όλων των πλυντηρίων ρούχων και πιάτων στην Ευρώπη. 17

18 Κυκλοφορητές Θέρµανσης 52% των κυκλοφορητών είναι πάνω από 10 ετών. 18% είναι µάλιστα πάνω από 20 ετών. 26% 18% < 5 ετών > 20 ετών 15 έως 20 ετών 12% 5 έως 10 ετών 10 έως 15 ετών 22% 22% 18 Οσυνήθης βαθµός απόδοσης των υδρολίπαντων κινητήρων κυµαίνεται στο κατώτατο επίπεδο ισχύος P2 < 100 Watt από 7% έως 30%. Κινητήρες µε ισχύ από P2 = 100 W έως P2 = 500 W επιτυγχάνουν αποδόσεις 45% έως 65%. Κυκλοφορητές µε αυτούς τους κινητήρες χρησιµοποιούνται ευρέως εξαιτίας της κατασκευής νέων κτιρίων και τον εκσυγχρονισµό εγκαταστάσεων θέρµανσης. Γύρω στα 10 εκατοµµύρια κυκλοφορητές εγκαθίστανται ετησίως στην Ευρώπη. Από αυτούς περισσότεροι από 70% χρησιµοποιούνται για αντικατάσταση και ανακατασκευή. 18

19 Κυκλοφορητές Θέρµανσης Οι κυκλοφορητές θέρµανσης είναι κατά κανόνα υπερδιαστασιολογηµένοι και σταθερών στροφών. ~2 έως 3 φορές µεγαλύτεροι από ότι απαιτείται αυτό συνεπάγεται τη διπλάσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση µε σωστά διαστασιολογηµένους και µεταβλητών στροφών κυκλοφορητές 19 Οι κυκλοφορητές σε λειτουργία, αποδεδειγµένα ξεπερνούν κατά δυο έως τρεις φορές τις πραγµατικές απαιτήσεις µιας εγκατάστασης θέρµανσης ψύξης. Και αυτό µε τις πιο µετριοπαθείς εκτιµήσεις. Σε εγκαταστάσεις στην Ελλάδα συναντάµε συχνά σε πολυκατοικίες κυκλοφορητές µεγαλύτερους κατά πέντε έως έξι φορές!!! Παράδειγµα από την πράξη: Πολυκατοικία στην Αθήνα µε 10 οροφοδιαµερίσµατα αυτονοµίας, λέβητας: kcal/h, τοποθετηµένος κυκλοφορητής: υδρολίπαντος, φλαντζωτός 3 (!), σταθερών στροφών, ονοµαστική ισχύς κινητήρα: 1350 W. (Επαρκεί και για εγκαταστάσεις kcal/h ) Αντικαταστάθηκε µε ηλεκτρονικό κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης φλαντζωτό 1 ½ ονοµαστικής ισχύος 200 W (!). Αναµενόµενη µείωση ετήσιας κατανάλωσης ρεύµατος: 85% - 90%!!! (Επίσης εξαλείφονται θόρυβοι ροής, αέρας και πρόωρη φθορά του κυκλοφορητή). Ας σηµειωθεί εδώ ότι σε εγκαταστάσεις θέρµανσης µε σώµατα η µείωση της παροχής νερού σε ένα θερµαντικό σώµα κατά 10% - κάτω από την ονοµαστική θα επιφέρει αµελητέα µείωση της απόδοσης του κατά 2%. Αντίθετα η προσαγωγή κατά 10% περισσότερης παροχής µε τη χρήση µεγάλου κυκλοφορητή θα οδηγήσει σε ανύπαρκτο κέρδος (2%) αλλά η ηλεκτρική κατανάλωση µπορεί έως και να διπλασιαστεί. 19

20 Απόδοση κυκλοφορητή Μείωση ταχύτητας περιστροφής -> Μείωση απόδοσης H [m] 5 P1 [W] 100 max max. 60 eco eco Q [m 3/h] Q [m 3/h] 20 Συχνά επιλέγουµε σε κεντρικές θερµάνσεις µεγάλους κυκλοφορητές έχοντας την «ασφάλεια» ότι µπορούµε να µειώσουµε ενδεχοµένως ταχύτητα περιστροφής. Όµως η διαφάνεια δείχνει ότι ο βαθµός απόδοσης µειώνεται στις µικρότερες ταχύτητες. 20

21 Απόδοση κυκλοφορητή Μείωση ταχύτητας περιστροφής -> Μείωση απόδοσης εύτερο βήµα: Απορ.ισχύς P1 µε Q = 1.9 m3/h = 74 W H [m] 5 P1 [W] 100 max max. 60 eco eco Q [m 3/h] Q [m 3/h] 21 Ένας µεγάλος κυκλοφορητής απορροφά στη µεσαία ταχύτητα 74W. 21

22 max. Απόδοση κυκλοφορητή Μείωση κατανάλωσης µε χρήση µικρότερου κυκλοφορητή εύτερο βήµα: Απορ.ισχύς P1 µε Q = 1.9 m3/h = Μικρότερος κυκλοφορητής µεγ.ταχύτητα: Απορ.ισχύς P1 µε Q = 1.9 m3/h = 74 W 64 W > Εξοικονόµηση = 10 W H [m] P1 [W] max eco 1 eco Q [m 3/h] Q [m 3/h] 22 Ένας µικρότερος κυκλοφορητής απορροφά για το ίδιο σηµείο λειτουργίας στη µεγάλη σκάλα µόλις 64W. Τέτοια «κυκλοφορητάκια» εργάζονται ώρες το χρόνο Τα περιθώρια εξοικονόµησης είναι πολλά. 22

23 Κυκλοφορητές για ηλιακά συστήµατα ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗ 23 Ένα άλλο παράδειγµα αναξιοποίητων δυνατοτήτων εξοικονόµησης ενέργειας στην ηλεκτρική κατανάλωση των µικρών υδρολίπαντων κυκλοφορητών είναι η επιλογή των κυκλοφορητών στο κύκλωµα ηλιακών συλλεκτών- boiler. Η παραπάνω διαφάνεια δείχνει τις απαιτήσεις των διαφορετικών συστηµάτων και φανερώνει ότι οι συνηθισµένοι κυκλοφορητές θέρµανσης που χρησιµοποιούνται συνήθως σε ηλιακά κυκλώµατα αναγκάζονται να εργάζονται εντελώς εκτός καµπύλης σε πολύ κακό βαθµό απόδοσης. Στην πραγµατικότητα το κύκλωµα των ηλιακών σε κατοικίες απαιτεί πολύ µικρές παροχές (max 50 l / h x m2) αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις σχετικά µεγάλα µανοµετρικά λόγω µεγάλων αντιστάσεων ροής (µικρές διατοµές σωλήνων, συλλέκτες εν σειρά, κλπ). Κατασκευαστές κυκλοφορητών προσφέρουν για τέτοιες εφαρµογές ειδικά µοντέλα µε ειδικά υδραυλικά χαρακτηριστικά και µικρή κατανάλωση. 23

24 Κυκλοφορητές Μεταβλητών στροφών Γιατί; Κυκλοφορητές σταθερών στροφών δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις! Αιτίες: > Οι κυκλοφορητές επιλέγονται για να καλύψουν το µέγιστο φορτίο > Η κατανάλωση ενέργειας ξεπερνάει τις απαιτήσεις το 98% του χρόνου λειτουργίας > Εµφανίζονται θόρυβοι ροής, αέρας και φθορές στα εξαρτήµατα > 98 % του συνολικού χρόνου λειτουργίας 24 24

25 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ποσοστιαία κατανοµή φορτίου Blue Angel (ως βάση για τις ακόλουθες συγκρίσεις LCC) Παροχή (%) Χρονική Κατανοµή(%) Οι αλλαγές στις κλιµατικές συνθήκες και στην εξωτερική θερµοκρασία, η αύξηση της ηλιακής θερµότητας ή οι εσωτερικές πηγές θέρµανσης στα κτίρια από ανθρώπους και συσκευές έχουν σαν συνέπεια το σχεδιασµένο και το µέγιστο φορτίο στον κυκλοφορητή και στο σύστηµα θέρµανσης να υφίσταται µόνο µερικές µέρες το χρόνο. Η κανονική κατάσταση λειτουργίας είναι στην πραγµατικότητα λειτουργία µερικού φορτίου του κυκλοφορητή και του συστήµατος, το οποίο σε ετήσιο µέσο όρο, ανέρχεται σε λιγότερο από το µισό του φορτίου σχεδίασης. Ένας αριθµός θεωρητικών µελετών και πρακτικών ελέγχων σε υπάρχοντα κτίρια οδηγούν σε στάνταρ προφίλ φορτίου (βλέπε γράφηµα) επίσης γνωστό ως «Προφίλ Φορτίου Μπλέ Άγγελος» - το οποίο έχει γίνει ευρέως αποδεκτό ως προφίλ φορτίου για κυκλοφορητές θέρµανσης στις Ευρωπαϊκές κλιµατικές ζώνες. Αυτό το µοντέλο βασίζεται σε µια περίοδο λειτουργίας 6800 ωρών το χρόνο. Αυτή η περίοδος λειτουργίας είναι απολύτως φυσιολογική στο κεντρικό Ευρωπαϊκό κλίµα και οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ένας µέσος όρος 10% της ενεργειακής κατανάλωσης σε ένα κτίριο απαιτείται για τη λειτουργία των κυκλοφορητών. Το µοντέλο αποδεικνύει ότι η απαιτούµενη παροχή του κυκλοφορητή που απαιτείται για θέρµανση ποικίλει κατά τη διάρκεια του χρόνου ανάµεσα στο 100% σε µια αναλογία χρόνου µόνο 6% και 25% παροχή σε µια αναλογία χρόνου 44%. Με τη βοήθεια αυτού του στάνταρ µοντέλου φορτίου είναι δυνατό να γνωρίζουµε προκαταβολικά την ετήσια ενεργειακή κατανάλωση και τα κόστη για τη λειτουργία του κυκλοφορητή. 25

26 Ηλεκτρονικός κυκλοφορητής: ένα αυτόνοµο σύστηµα Κύκλωµα ελέγχου κυκλοφορητή Στροφές αντλία Controller Επιθυµητό Μανοµετρικό Προσαρµογή τάσης / συχνότητας 26 Ηαρχή λειτουργίας είναι απλή: Το κλείσιµο δίοδων βανών σε παράλληλους κλάδους οδηγεί σε αύξηση του µανοµετρικού του ηλεκτρονικού κυκλοφορητή, ο οποίος το αντιλαµβάνεται µέσω ενσωµατωµένου συστήµατος µέτρησης (οι υδρολίπαντοι ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές καταγράφουν το πραγµατικό µανοµετρικό έµµεσα, µετρώντας στροφές και απορροφώµενη ισχύ, ενώ οι «µεγάλοι» ηλεκτρονικοί ελαιολίπαντοι κυκλοφορητές µετράνε το µανοµετρικό άµεσα µε ενσωµατωµένο αισθητήριο διαφορικής πίεσης). Ο κυκλοφορητής ακολούθως µειώνει στροφές προσπαθώντας να διατηρήσει το µανοµετρικό σταθερό σε µια προεπιλεγµένη τιµή. (τρόπος λειτουργίας p constant). Με αυτόν τον τρόπο ελαττώνεται και η παροχή στο πραγµατικά απαιτούµενο επίπεδο, µειώνοντας ταυτόχρονα θορύβους ροής και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 26

27 Κυκλοφορητές εξοικονόµησης ενέργειας H p - c 50 % p - v H µειωµ H min Q 27 εκαετία 90: Εξέλιξη ηλεκτρονικών κυκλοφορητών µεπρόσθετες λειτουργίες ρύθµισης όπως p-variable: Μεταβλητό µανοµετρικό Autopilot: Αυτόµατη µετάβαση σε µειωµένο πρόγραµµα p-τ: Αυτόµατη αλλαγή επιθυµητού µανοµετρικού σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία του νερού 27

28 ΤΥΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ p-c 0,5 m H [m] Q [m 3/h] 2,5 m 4 m 3 /h 28 28

29 ΤΥΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ p-c H [m] 4 3 Καµπύλη p-c 0,03 m 2 1 Καµπύλη p-v Q [m 3/h] 2,03 m 1 m 3 /h 29 p- c Διαφορική πίεση σταθερή Το μανομετρικό που παράγεται από τον κυκλοφορητή (H set value ) διατηρείται σταθερό σε όλο το επιτρεπτό εύρος παροχής Επιλέγεται ως τρόπος ρύθµισης σε µεταβωλητά συστήµατα όταν η πτώση πίεσης στο κύκλωµα προσαγωγής- επιστροφής (στις κεντρικές στήλες) κατά το µέγιστο φορτίο είναι χαµηλή σε σύγκριση µε την πτώση πίεσης στους παράλληλους κλάδους (δίοδες βάνες, διακόπτες σωµάτων, FCU, κλπ.): Ανεξάρτητα από τον αριθµό των παράλληλων κλάδων που είναι ανοικτοί το απαιτούµενο µανοµετρικό παραµένει σταθερό. 29

30 ΤΥΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ p-v H [m] m 4 m 3 /h Q [m 3/h] 30 30

31 ΤΥΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ p-v H [m] 4 3 Καµπύλη p-c Καµπύλη p-v 0,1 m 2 2,1 m 1 1 m 3 /h Q [m 3/h] 31 p- v Διαφορική πίεση μεταβλητή Το μανομετρικό που παράγεται από τον κυκλοφορητή μεταβάλλεται γραμμικά μεταξύ H set value και ½H set value Επιλέγεται ως τρόπος ρύθµισης σε µεταβλητά συστήµατα όταν η πτώση πίεσης στο κύκλωµα προσαγωγής- επιστροφής (στις κεντρικές στήλες) κατά το µέγιστο φορτίο είναι µεγαλύτερη από την πτώση πίεσης στους παράλληλους κλάδους (δίοδες βάνες, διακόπτες σωµάτων, FCU, κλπ.): Το απαιτούµενο µανοµετρικό µειώνεται ραγδαία καθώς µειώνεται η παροχή. Υπάρχει µε τον τρόπο ρύθµισης p- vη πιθανότητα υποτροφοδοσίας κάποιου κλάδου. Ουσιαστικά ο τρόπος λειτουργίας p- vείναι µία προσοµοίωση της πραγµατικής ζήτησης που απαιτείται επειδή η µέτρηση του απαιτούµενου µανοµετρικού συντελείται στον κυκλοφορητή. Σε µεγάλες εγκαταστάσεις µπορεί αντί για αυτόν τον τρόπο να τοποθετηθεί ένα αισθητήριο διαφορικής πίεσης στο δυσµενέστερο σηµείο της εγκατάστασης ώστε να κρατιέται εκεί µια σταθερή τιµή µανοµετρικού. 31

32 Εξέλιξη ηλεκτρικής κατανάλωσης κυκλοφορητών Ετήσια κατανάλωση σε kwh Κυκλοφορητής µε ισχύ κινητήρα 180 W 100 % 96% Εξάντληση περιθωρίων βελτιστοποίησης υδρολίπαντων κυκλοφορητών µε ασύγχρονο κινητήρα 60% 53% Σταθερών στροφών 1960 Αυτόµατη αλλαγή στροφών 1970 Αδιαβάθµιτη Μεταβολή στροφών % Μειωµένο πρόγραµµα Οσχετικά χαµηλός βαθµός απόδοσης των υδρολίπαντων κινητήρων (εξαιτίας του ανοξείδωτου χιτωνίου και του µεγάλου διάκενου µεταξύ ρότορα και στάτορα) έθετε όρια στην περαιτέρω ενεργειακή βελτιστοποίηση των υδρολίπαντων κυκλοφορητών. Κι αυτά τα όρια είχαν εξαντληθεί µέχρι το τέλος της δεκαετίας του 90. Από δω και πέρα χρειαζόταν ένα τεχνολογικό άλµα. 32

33 Ελαιολίπαντοι κυκλοφορητές 33 Ή αλλιώς glanded pumps, δηλαδή µε στεγανοποίηση στον άξονα. Ή αλλιώς dry rotor pumps, dry runners, δηλαδή στεγνού ρότορα. 33

34 Υδρολίπαντοι κυλκοφορητές ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΥΓΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Προτέρηµα : Μειονέκτηµα : αθόρυβη λειτουργία + χωρίς συντήρηση χαµηλός βαθµός απόδοσης 34 Οι κυκλοφορητές που είναι εγκατεστηµένοι στην Ευρώπη είναι σε συντριπτικό βαθµό υδρολίπαντοι (glandless pumps, wet rotor pumps, wet runners). Αυτή η ειδική κατασκευή του ηλεκτρικού κινητήρα επικράτησε από τη δεκαετία του 60, αφού αποδείχθηκε ιδανική λύση για τους κυκλοφορητές που απαιτούνται στα περισσότερα κτίρια και που σπάνια ξεπερνούν τα 1500 Watt σε ισχύ (συνήθως είναι µεταξύ 50 και 200 Watt). Οι κύριοι λόγοι της απόλυτης επικράτησης των υδρολίπαντων κυκλοφορητών σε βάρος των ελαιολίπαντων ήταν η µη ανάγκη συντήρησης (αφού απουσιάζουν ρουλεµάν και στεγανοποίηση άξονα) και η αθόρυβη λειτουργία (απουσιάζει η θορυβώδης πτερωτή αέρος των αερόψυκτων κινητήρων). Όµως ο βαθµός απόδοσης των υδρολίπαντων κινητήρων εξαιτίας του ανοξείδωτου χιτωνίου και του µεγάλου διάκενου µεταξύ ρότορα και στάτορα παραµένει σχετικά χαµηλός. 34

35 Απόδοση κυκλοφορητών Απόδοση συµβατικών υδρολίπαντων κυκλοφορητών Ονοµ. σχύς κινητήρα P 2 η motor η pump η total W ap.*15% - ap. 45% ap. 40% - ap. 65% ap. 5% - ap. 25% W ap. 45% - ap. 65% ap. 40% - ap. 70% ap. 20% - ap. 40% W ap. 60% - ap. 70% ap. 30% - ap. 75% ap. 30% - ap. 50% Απόδοση ελαιλίπαντων κυκλοφορητών Ονοµ. ισχύς κινητήρα P 2 η motor η pump η total -1,5 kw ap. 75% ap. 40% - ap. 85% ap. 30% - ap. 65% 1,5-7,5 kw ap. 85% ap. 40% - ap. 85% ap. 35% - ap. 75% 7,5-45,0 kw ap. 90% ap. 40% - ap. 85% ap. 40% - ap. 80% 35 35

36 Εξέλιξη ηλεκτρικής κατανάλωσης κυκλοφορητών Τεχνολογικό άλµα: Κινητήρας EC Μόνιµος µαγνήτης ως ρότορας Νέα τεχνολογία κινητήρα 36 Το τεχνολογικό άλµα ήρθε (και µάλιστα πολύ συµβολικά) µε την αρχή της νέας χιλιετίας: Ο κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης µε κινητήρα EC (Electric Commutated Motor), ένας σύγχρονος κινητήρας µε µόνιµο µαγνήτη για ρότορα (αντί του γνωστού ασύγχρονου κινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα). 36

37 Εξέλιξη ηλεκτρικής κατανάλωσης κυκλοφορητών 2500 Κυκλοφορητής µε ισχύ κινητήρα 180 W Ετήσια κατανάλωση σε kwh % 96% Εξάντληση περιθωρίων βελτιστοποίησης υδρολίπαντων κυκλοφορητών µε ασύγχρονο κινητήρα 60% 53% Σταθερών στροφών 1960 Αυτόµατη αλλαγή στροφών 1970 Αδιαβάθµιτη Μεταβολή στροφών % Μειωµένο πρόγραµµα 1990 Υψηλής απόδοσης 18%

38 Σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας (EC-Motor) Commutation (current reversal) Coil 1 Coil 4 Coil 2 Coil 3 38 Αρχή λειτουργίας της ECM-τεχνολογίας Η αρχή λειτουργίας ηλεκτρονικά ελεγχόµενων κινητήρων µε µόνιµο µαγνήτη βασίζεται στις εξής φυσικές αρχές: Η µαγνητική ροή στον κινητήρα παράγεται από τον µόνιµο µαγνήτη στο ρότορα τόσο κατά την ακινησία όσο και κατά την περιστροφή. Η άσκηση δύναµης δηµιουργείται από την αλληλεπίδραση µεταξύ της µαγνητικής ροής του µόνιµου µαγνήτη και της ηλεκτρικής ροής µέσα από τα τυλίγµατα, ήαλλιώς µεταξύ ηλεκτρικών (στάτορας) και µαγνητικών πόλων (ρότορας) (έλξη αντίθετων πόλων, N - S). Η συνεχής περιστροφική κίνηση επιτυγχάνεται µε περιοδική αλλαγή των τυλιγµάτων σε συνάρτηση µε τη θέση του ρότορα (ηλεκτρονικός έλεγχος του ρεύµατος). Η ταχύτητα περιστροφής είναι σύγχρονη µε την ταχύτητα αλλαγής των τυλιγµάτων (σύγχρονος κινητήρας) και ρυθµίζεται αδιαβάθµιτα µέσω ενός µετατροπέα. Ο εντοπισµός της θέσης του ρότορα πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια αισθητηρίων (π.χ. αισθητήριο Hall) ή µε µοντέρνες µεθόδους χωρίς αισθητήρια. Η επαγωγική τάση στα τυλίγµατα του στάτορα δηµιουργείται από την περιστροφή του µόνιµου µαγνήτη στον ρότορα σε συνάρτηση µε την ταχύτητα περιστροφής, αλλά ανεξάρτητα από την ηλεκτρική ροή. Αυτή η ιδιότητα έχει µεγάλη σηµασία για τις διαφορετικές µεθόδους ηλεκτρονικού ελέγχου και χρησιµοποιείται για τον καθορισµό της θέσης του ρότορα χωρίς αισθητήριο. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος πραγµατοποιείται µε µετατροπέα ο οποίος παρεµβάλλεται µεταξύ ηλεκτρικής τροφοδοσίας και κινητήρα. Για µείωση του θορύβου η ηµιτονοειδής ηλεκτρική ροή δηµιουργείται µέσω ηλεκτρονικά ισχύος, τα οποία είναι ενσωµατωµένα σε µοντέρνους κινητήρες. Η απευθείας σύνδεση στο δίκτυο είναι σε αντίθεση µε ασύγχρονους κινητήρες αδύνατη. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος πρέπει να ενεργοποιεί τα ακίνητα τυλίγµατα του στάτορα κάθε φορά όταν βρίσκονται ως προς το περιστρεφόµενο πεδίο του µαγνήτη σε ευνοϊκή θέση για τη δηµιουργία ροπής περιστροφής. Η µε αυτόν τον τρόπο χρονικά µεταβαλλόµενη µαγνητική πολικότητα στα τυλίγµατα οδηγεί σε αλληλεπίδραση µε τη σταθερή πολικότητα του µαγνήτηρότορα σε ελκτικές και απωθητικές δυνάµεις και έτσι σε περιστροφική κίνηση. Ανάλογα µε την εκάστοτε κατεύθυνση της ηλεκτρικής ροής σχηµατίζεται ένα µαγνητικό πεδίο στον στάτορα µε θετικό και αρνητικό πόλο. Ο µόνιµος µαγνήτης-ρότορας που εδράζεται εντός αυτού του µαγνητικού πεδίου αρχίζει να περιστρέφεται από ελκτικές ή απωθητικές δυνάµεις οµοίων ή αντίθετων πόλων. Η οµοιόµορφη περιστροφική κίνηση προκύπτει από την οµαλά χρονικά µεταβαλλόµενη ηλεκτρική ροή των ξεχωριστών τυλιγµάτων. 38

39 Κυκλοφορητές Υψηλής Απόδοσης µε EC-κινητήρα Χιτώνιο από ειδικό συνθετικό υλικό 3D- πτερύγια και νέος υραυλικός σχεδιασµός n max = /min Τεχνολογία µόνιµου Μαγνήτη ως ρότορα 39 Τα αποτελέσµατα πολλών ερευνών έδειξαν ξεκάθαρα ένα πλεονέκτηµα στην εξέλιξη των σύγχρονων EC- κινητήρων µε µόνιµο µαγνήτη ως ρότορα σαν τους µελλοντικούς κινητήρες κυκλοφορητών, µια και αυτοί έχουν ξεκάθαρα πιο υψηλή απόδοση από τους ασύγχρονους κινητήρες που χρησιµοποιούνταν στο παρελθόν. Οι κινητήρες EC (γνωστοί και ως Brushless Motors) χρησιµοποιούνται ήδη σε ελαιολίπαντες κατασκευές όπως σε ανεµιστήρες. εν υπάρχουν ακόµα πολλά χρόνια εµπειρίας για αυτούς τους κινητήρες µε ισχύ που κυµαίνεται από 50W- 1000W. Οι µεγάλες ποσότητες περιορίζονται σε ισχύ κάτω των 50 Watt και ταχύτητες πάνω των 10,000 rpm. Εφαρµογές EC- κινητήρων στη τεχνολογία των υδρολίπαντων κυκλοφορητών σε τυπικούς κινητήρες δεν ήταν προηγουµένως γνωστές. 39

40 Κυκλοφορητές Υψηλής Απόδοσης µε EC-κινητήρα Σύγκριση βαθµών απόδοσης % Απόδοση κινητήρα EC Motor Asynchronmotor 10 EC = Electronic Commutated motor Ισχύς κινητήρα 1000 P2 [W]

41 Κυκλοφορητές Υψηλής Απόδοσης µε EC-κινητήρα Βελτιωµένος βαθµός απόδοσης ειδικά σε συνθήκες χαµηλού φορτίου η ECM ACM Q 41 41

42 Κυκλοφορητές Υψηλής Απόδοσης µε EC-κινητήρα Λειτουργικά έξοδα [ ] % 80 % Wilo-TOP-S Υδρολίπαντος 30/10 κυκλοφορητής σταθερών στροφών, 180 W Wilo-TOP-E Ηλεκτρονικός30/1-10, κυκλοφορητής µε p-v, Hs= κινητήρα 5m AC, 180 W Wilo-Stratos Ηλεκτρονικός 30/1-12, κυκλοφορητής µε p-v, Hs= κινητήρα 5m EC, 200 W Περίοδος λειτουργίας [έτη] 42 Προϊόντα µε υψηλότερους βαθµούς απόδοσης και συνεπώς χαµηλότερης κατανάλωσης ενέργειας είναι κατά κανόνα πιο ακριβά στην κατασκευή και εποµένως στην τιµή πώλησης από ότι τα συµβατικά προϊόντα. Τα επιπλέον κόστη που οφείλονται στα ηλεκτρονικά έχουν κάνει µέχρι τώρα την είσοδο στην αγορά πολύ δύσκολη. Με τη διαθεσιµότητα των µετατροπέων και την πρόοδο στο πεδίο των ηλεκτρονικών ισχύος και µικροηλεκτρονικών η κατάσταση έχει σαφώς βελτιωθεί. Η EC τεχνολογία του κινητήρα συνδυάζει υψηλά οφέλη για τον καταναλωτή µε µικρό χρόνο απόσβεσης του επιπλέον κόστους ειδικά λαµβάνοντας υπόψη το κόστος κύκλου ζωής. ιότι τα έξοδα λειτουργίας κατά τη διάρκεια ζωής των κυκλοφορητών, δηλαδή ειδικότερα η κατανάλωση ρεύµατος, ανέρχονται σε πολλαπλάσιο του κόστους αγοράς. 42

43 Ενεργειακή Σήµανση Κυκλοφορητών Προαιρετική πρωτοβουλία Ευρωπαίων κατασκευαστών υδρολίπαντων κυκλοφορητών Πιστοποιηµένο από EU 43 Το 2005 οι κορυφαίοι κατασκευαστές υδρολίπαντων κυκλοφορητών στην Ευρώπη συµφώνησαν να δεσµευτούν για την καθιέρωση της Ενεργειακής Σήµανσης στους κυκλοφορητές. Η ευρέως αναγνωρίσιµη Ενεργειακή Σήµανση έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τους ιδιοκτήτες και χρήστες κτιρίων, ώστε να προτιµούν ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες. 43

44 Ενεργειακή Σήµανση Κλάση A B C D E F G είκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) EEI < 0,4 0,4 EEI < 0,6 0,6 EEI < 0,8 0,8 EEI < 1,0 1,0 EEI < 1,2 1,2 EEI < 1,4 1,4 EEI >Η εξοικονόµηση ενέργειας από κλάση σε κλάση αντιστοιχεί κατά µέσο όρο σε 22%. 44 Κυκλοφορητές Υψηλής Απόδοσης πετυχαίνουν δείκτες EEI µεταξύ 0,26 έως 0,31 (ανάλογα τον τύπο) Ένας ηλεκτρονικός κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης ενεργειακής κλάσης Α καταναλώνει έως και 80% λιγότερη ενέργεια από τον κυκλοφορητή αναφοράς (κλάσης D). Με αναµενόµενη διάρκεια ζωής χρόνων σίγουρα αποτελεί µια πολύ καλή επένδυση, τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και για το περιβάλλον. 44

45 Κυκλοφορητές Υψηλής Απόδοσης µε EC-κινητήρα Αν εφαρµοστεί η τεχνολογία ECM σε όλες τις εγκαταστάσεις θέρµανσης της Γερµανίας θα µπορούσαν να κλείσουν 4 θερµοηλεκτρική σταθµοί ή ένας πυρηνικός σταθµός. > Μείωση εκποµπών CO

info ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 4

info ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 4 info ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΘΕΡΜΑΝΣΗ Ηλιοθερμικά συστήματα σελ. 8 Σε αυτό το τεύχος ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕς ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ..2 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

8 Ερωτήματα για την Οδηγία ErP και πώς η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί από 8 απαντήσεις.

8 Ερωτήματα για την Οδηγία ErP και πώς η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί από 8 απαντήσεις. 8 8 Ερωτήματα για την Οδηγία ErP και πώς η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί από 8 απαντήσεις. Η Οδηγία ErP για επιχειρήσεις θέρμανσης/κλιματισμού, μελετητές κτιριακών συστημάτων και για εξειδικευμένους τεχνικούς

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογή στην Ελληνική κατοικία Επιβλέπων καθηγητής: Σταμάτης Προκόπης Μαθητές: Β ΤΑΞΗΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ Σχολικό έτος: 2013-2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η Μπαλαμπάνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΑΤΡΙ ΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc Τοµέας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα 190 09 Πικέρµι Τηλ. 6039900 Fax. 6039905

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος. Για όλες τις εποχές ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ. Θέρμανση. Κλιματισμός. Εφαρμοσμένα συστήματα. Ψύξη

Κατάλογος. Για όλες τις εποχές ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ. Θέρμανση. Κλιματισμός. Εφαρμοσμένα συστήματα. Ψύξη Κατάλογος Για όλες τις εποχές ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ Θέρμανση Κλιματισμός Εφαρμοσμένα συστήματα Ψύξη ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Με την ειδική τεχνολογία inverter της Daikin και την καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΗΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Μ.: ΗΒ07006 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΓΚΟΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER. Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος Θέρμανσης

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER. Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος Θέρμανσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΥΧΟΣ 2ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τις ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: Τελικά, τι μας κοστίζει λιγότερο; Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΕΤ 2,8 τόνοι 840 ΠΟΣΟ ΘΑ ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ. 4 τόνοι ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ. Xρειάζονται σχεδόν. και εβδομαδιαίο καθάρισμα ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΕΤ 2,8 τόνοι 840 ΠΟΣΟ ΘΑ ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ. 4 τόνοι ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ. Xρειάζονται σχεδόν. και εβδομαδιαίο καθάρισμα ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 14/10/2012 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Εξυπνες λύσεις ΖΕΣΤΟ σπίτι µε ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ στην τσέπη ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΑΣ ΚΟΣΤΙΣΕΙ Η ΘΕΡΜΑΝΣΗ 4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1,5 τόνος 2.200 Πρόγραµµα ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ επιδότησης 1.250 για

Διαβάστε περισσότερα

επιχείρηση σας είναι ζήτημα δικό μας ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

επιχείρηση σας είναι ζήτημα δικό μας ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ επιχείρηση σας είναι δικό μας ζήτημα ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οφέλη για τους ιδιοκτήτες κτιρίων Με την ειδική τεχνολογία inverter της Daikin και τη μεταβλητή θερμοκρασία ψυκτικού μέσου,

Διαβάστε περισσότερα

GREE, making BETTER air conditioners. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12

GREE, making BETTER air conditioners. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12 GREE, making BETTER air conditioners αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12 GREE, making BETTER air conditioners ηλεκτρική ισχύς θερμοκρασία περιβάλλοντος διαθέσιμη ενέργεια Η GREE Electric Appliances

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Μελέτη και σχεδίαση αυτοδύναμης ενεργειακά αγροτικής μονάδας

Ι. Μελέτη και σχεδίαση αυτοδύναμης ενεργειακά αγροτικής μονάδας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη και Σχεδίαση Αυτοδύναμης Ενεργειακά Αγροτικής Εκμετάλλευσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Μελέτη και σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας

Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας Σπουδαστής: Καντζέλης Σωτήρι (ΑΜ 5521)

Διαβάστε περισσότερα

Ήρθε η ώρα να αλλάξετε σε έξυπνη θέρμανση Αρχίστε μια καλύτερη ζωή με το ecodan

Ήρθε η ώρα να αλλάξετε σε έξυπνη θέρμανση Αρχίστε μια καλύτερη ζωή με το ecodan για ένα πιο πράσινο αύριο Συστήματα αντλιών θερμότητας αέρανερού Ήρθε η ώρα να αλλάξετε σε έξυπνη θέρμανση Αρχίστε μια καλύτερη ζωή με το ecodan Συνεχίζοντας την εξέλιξη! uto daptation ΣΥΣΤΗΜΑ ECODN Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10ΚW

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10ΚW ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10ΚW ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ : ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΕΛΙ Α Αντλίες Θερµότητας Αρχές Λειτουργίας/Τύποι 4 Σχεδιασµός µε Αντλία Θερµότητας 11 Τι είναι η τεχνολογία E.V.I. (ENHANCED VAPOUR INJECTION)? 17 Αντλίες Θερµότητας LZT: Αέρος-Νερού

Διαβάστε περισσότερα

WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.

WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo. WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.gr Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. Ισχύουν οι γενικοί όροι παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ξέρεις τους 23 τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι; Ποιες κατασκευές ή κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθούν το περιβάλλον;

Ξέρεις τους 23 τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι; Ποιες κατασκευές ή κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθούν το περιβάλλον; Ξέρεις τους 23 τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι; Ποιες κατασκευές ή κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθούν το περιβάλλον; Ομάδα Εργασίας: Γ. Αλέξανδρος, Δ. Λαμπρινή, Κ. Χαραλαμπία, Κ. Θεόδωρος, Κ. Ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα