Εξοικονόµηση ενέργειας σε αντλίες νερού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξοικονόµηση ενέργειας σε αντλίες νερού"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE & ΚΑΠΕ ΗΜΕΡΙ Α: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισηγητής: Χρήστος Μποζατζίδης ιπλ.μηχ.μηχ. Ε.Μ.Π. Μηχανικός Εφαρµογών HVAC Wilo Hellas ABEE 1

2 Ηλεκτρική Κατανάλωση Αντλιών Τυπική ηλεκτρική κατανάλωση κινητήρων σε βιοµηχανική εγκατάσταση Άλλα εξαρτήµατα 37% Αντλίες 22 % 73% Φυγοκεντρικές 27% Θετικής Μετατόπισης Ανεµιστήρες 16 % Συµπιεστές ψύξης 7% Συµπιεστές αέρα 18% 2 2

3 Εφαρµογές φυγοκεντρικών αντλιών Φυγοκεντρικές αντλίες εργάζονται ως υδροδυναµικά ηλεκτροκινούµενα συστήµατα σε εφαρµογές: >HVAC & R > Παροχή νερού (ύδρευση & άρδευση) > ιαχείριση υγρών αποβλήτων Με κύριους τοµείς εφαρµογών: > Κτίρια (κατοικίες & επαγγελµατικά κτίρια) > ηµοτική διαχείριση υδάτων > Βιοµηχανία 3 3

4 Ηενεργειακή κατανάλωση των φυγοκεντρικών αντλιών µπορεί να µειωθεί παγκοσµίως κατά 40%: > Με καλύτερο σχεδιασµό ενός συστήµατος > Με σωστή διαστασιολόγηση των αντλιών > Με επιλογή ενεργειακά αποδοτικών αντλιών > Με καλύτερο έλεγχο ενός συστήµατος > Με σωστή εγκατάσταση και συντήρηση 4 4

5 Χαρακτηριστικά Φυγοκεντρικών Αντλιών Μανοµετρικό H [m] H opt m % NPSH η kw P 2 Παροχή Q [m³/h] 5 5

6 Χαρακτηριστική σωλήνωσης Ανοικτά κυκλώµατα H ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H [m] H geo Q ΠΑΡΟΧΗ Q [m³/h] 6 6

7 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ Κλειστά κυκλώµατα H ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H [m] Q ΠΑΡΟΧΗ Q [m³/h] 7 7

8 Βελτιστοποίηση εγκατεστηµένων αντλιών Οι εγκατεστηµένες αντλίες ξεπερνούν κατά 20 φορές τον αριθµό των νέων αντλιών που τοποθετούνται κάθε χρόνο. Παρουσιάζεται µεγάλο δυναµικό βελτιστοποίησης των εν λειτουργία αντλητικών συστηµάτων. Εκτίµηση: 75% των αντλιών είναι υπερδιαστασιολογηµένες τουλάχιστον κατά 20%. 8 8

9 Υπερδιαστασιολόγηση αντλιών Κύριες αιτίες υπερδιαστασιολόγησης αντλιών: > Επιλογή µεγάλης αντλίας για κάλυψη µελλοντικών αναγκών > Υπερβολική προσαύξηση συντελεστών ασφαλείας στον υπολογισµό του απαιτούµενου µανοµετρικού > Επιλογή αντλίας για κάλυψη µέγιστου φορτίου & κακή ή ανύπαρκτη προσαρµογή σε συνθήκες µερικού φορτίου > Επιλογή µεγάλης αντλίας από ανάγκη επίλυσης άλλων προβληµάτων του συστήµατος (υδραυλική εξισορρόπηση, διατήρηση πίεσης, περιεκτικότητα αέρα ή/και σωµατιδίων στο νερό, κλπ.) 9 9

10 Τρόποι µείωσης παροχής H [m] P Q [h]. H. ρ [dm 3 ] = η = 50% 60%70% [kw] [m 3 ]. [m]. [kg] η 75% Q. H ρ g 78% P = B η 75% H A 70% Στραγγαλισµός b 1 b a Α: P = 138 kw B: P = 130 kw 20 H stat Q [m3/h] Στις επόµενες διαφάνειες διακρίνονται οι δυνατότητες εξοικονόµησης ηλεκτρικής ενέργειας στην προσπάθεια µείωσης της παροχής. Στο παράδειγµα αυτό έχουµε ένα ανοικτό σύστηµα µεταφοράς νερού. Η αντλία που επιλέχθηκε µας παρέχει 420 m3/h ενώ απαιτούνται µόνο 360 m3/h. Η µείωση αυτή µπορεί να επιτευχθεί µε Στραγγαλισµό By-pass Μείωση διαµέτρου πτερωτής Μείωση στροφών Θεωρούµε για την πυκνότητα την τιµή ρ = 1,0 kg/dm3 (νερό) και µε υδραυλικό βαθµό απόδοσης η = 74,5% υπολογίζεται για το σηµείο λειτουργίας A µε παροχή Q = 420 m3/h απαιτούµενη ισχύς κινητήρα P = 138 kw. Στραγγαλισµός Κατά τον πιο συχνά εφαρµοσµένο στραγγαλισµό τοποθετείται όργανο στραγγαλισµού στον αγωγό κατάθλιψης της αντλίας. Αυξάνει την υδραυλική αντίσταση και αλλάζει έτσι την χαρακτηριστική της εγκατάστασης (καµπύλη b1). Στο νέο σηµείο λειτουργίας B διαµορφώνεται η επιθυµητή παροχή Q = 360 m3/h µε µανοµετρικό H = 103 m και η = 78%. Η ισχύς στον κινητήρα είναι πια P = 130 kw. Στην αρχική χαρακτηριστική το επιθυµητό σηµείο λειτουργίας θα ήταν Q = 360 m3/h µε µανοµετρικό H = 67 m. Με τον στραγγαλισµό τα επιπλέον 36 m που προκαλεί η στραγγαλιστική διάταξη αποτελούν άσκοπη σπατάλη ενέργειας. 10

11 Τρόποι µείωσης παροχής H [m] η = 50% 60%70% 75% 78% Α: P = 138 kw C: P = 135 kw 75% A 80 70% 60 Q C a b By-pass b 2 H stat Q [m3/h] By-pass Κατά τη λειτουργία By- pass ένα µέρος της παροχής οδηγείται µέσω διάταξης από την κατάθλιψη της αντλίας στην αναρρόφησή της. Η αντίσταση της εγκατάστασης µειώνεται και διαµορφώνεται η καµπύλη εγκατάστασης b2 και το σηµείο λειτουργίας C µε H = 67 m και Q = 480 m3/h. Από αυτήν την παροχή µια ποσότητα 120 m3/h επιστρέφει «άχρηστη» πίσω µέσω του By- pass. Με η = 65% απαιτείται ισχύς κινητήρα P = 135 kw. 11

12 Τρόποι µείωσης παροχής Μείωση διαµέτρου πτερωτής D 1 Q 1 D Q 2 ( ) 2 1 D 2 H 1 D H 2 ( ) 2 1 D 2 D 2 ~ D 1 D 2 ~ D 1 Q 2 Q 1 H 2 H 1 H 1 D 2 H 2 Μανοµετρικό H [m] P 1 P 2 3 D ( 1 D2 ) D 1 D2 Παροχή Q [m³/h] Q 2 Q

13 Τρόποι µείωσης παροχής H [m] Μείωση διαµέτρου πτερωτής η = 50% 60%70% 75% 78% Α: P = 138 kw D: P = 91 kw 75% A D 70% a b 40 a 1 20 H stat Q [m3/h] Μείωση διαµέτρου πτερωτής Με τη µείωση της διαµέτρου της πτερωτής επηρεάζουµε τη χαρακτηριστική της αντλίας. Έτσι διαµορφώνουµε τη καµπύλη a1 και καταλήγουµε στο σηµείο λειτουργίας D µε H = 67 m και Q = 360 m3/h. Μειώνεται όµως ο υδραυλικός βαθµός απόδοσης σε η = 72%. Η ισχύς µειώνεται σηµαντικά σε P = 91 kw. Ένα σηµαντικό µειονέκτηµα είναι η δυσκολία µελλοντικής αύξησης της απόδοσης της αντλίας. Επίσης πρέπει να δοθεί προσοχή στο NPSH της αντλίας που επηρεάζεται αρνητικά. 13

14 Τρόποι µείωσης παροχής n 1 Q 1 n 1 > = Q 2 n 2 H 1 H 2 Μανοµετρικό H [m] n2 ( ) H 1 n 1 > H 2 n 2 ( ) P 1 n 1 > P 2 n Q 2 Q 1 Παροχή Q [m³/h] 14 Μείωση στροφών αντλίας Οι γνωστοί νόµοι αναλογίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ισχύουν µε καλή προσέγγιση µόνο µεταξύ δύο σηµείων λειτουργίας που βρίσκονται και τα δύο πάνω σε µια παραβολή στο διάγραµµα H Q. ηλαδή σε κλειστά κυκλώµατα µη µεταβαλλόµενα (µε σταθερή χαρακτηριστική σωλήνωσης). 14

15 Τρόποι µείωσης παροχής H [m] Μείωση στροφών αντλίας 70% 75% c 78% Α: P = 138 kw D: P = 86.5 kw 75% A ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος µικρής παροχής D 70% a b 40 a 1 20 H stat Q [m3/h] Μείωση στροφών αντλίας Με τη µείωση των στροφών της αντλίας (µέσω µετατροπέα συχνότητας) επηρεάζουµε και πάλι τη χαρακτηριστική της αντλίας. Έτσι διαµορφώνουµε επίσης τη καµπύλη a1 και καταλήγουµε στο σηµείο λειτουργίας D µε H = 67 m και Q = 360 m3/h όπως και µε τη µείωση της διαµέτρου της αντλίας. Εδώ όµως ο υδραυλικός βαθµός απόδοσης της αντλίας δεν αλλάζει (όσο κινούµαστε σε παραβολές που ξεκινούν από το 0). Παραµένει σχετικά ανεπηρέαστος. Με η = 76 % η ισχύς µειώνεται ακόµα πιο πολύ σε P = 86.5 kw. Τα πλεονεκτήµατα είναι πολλά: Εύκολη µελλοντική προσαρµογή της απόδοσης της αντλίας. Μείωση φθοράς κινούµενων µερών εξαιτίας χαµηλότερης ταχύτητας περιστροφής Μείωση θορύβου Το NPSH της αντλίας δεν επηρεάζεται αρνητικά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εγκαταστάσεις µε µεγάλα γεωδαιτικά ύψη (καµπύλη c) µπορούν να οδηγήσουν και µε µικρές µειώσεις στροφών της αντλίας σε επικίνδυνα µικρές παροχές, κάτω από το όριο ασφάλειας λειτουργίας της αντλίας. 15

16 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ H 2 ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H [m] n 1 H 1 n 2 H geo Q 1 n = 1 Q 2 n 2 H 1 n = 1 H 2 ( n 2 ) P 1 n 1 P 2 ( n 2 ) 2 3 Q 2 Q 1 ΠΑΡΟΧΗ Q [m³/h] 16 ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε εγκαταστάσεις µε µεγάλα γεωδαιτικά ύψη οι γνωστοί νόµοι αναλογίας παύουν να ισχύουν και µπορούν να οδηγήσουν σε λάθος συµπεράσµατα. 16

17 Ετήσια ηλεκτρική κατανάλωση σε κατοικίες της Ευρώπης (ΕU15) Πρόγνωση για 2030 Πλυντήρια πιάτων Στεγνωτήρια Πλυντήρια ρούχων Περιθώρια Εξοικονόµησης Πιθανή Εξοικονόµηση Κυκλοφορητές Θέρµανσης 3 Μαγείρεµα Ψυγεία 4 Φωτισµός 2 Stand-By-Συσκευές 1 17 (Πηγή:: IEA, Paris) Ενεργειακή Κατανάλωση σε GWh ετησίως Στην Ευρώπη λειτουργούν περίπου κυκλοφορητές που καταναλώνουν ετησίως περίπου GWh. Σύµφωνα µε την IEA (International Energy Agency Paris), υπάρχει στον τοµέα των κυκλοφορητών περιθώριο εξοικονόµησης 70%. Αυτό σηµαίνει GWh ετησίως που ισοδυναµεί µε την ετήσια κατανάλωση ενέργειας όλων των πλυντηρίων ρούχων και πιάτων στην Ευρώπη. 17

18 Κυκλοφορητές Θέρµανσης 52% των κυκλοφορητών είναι πάνω από 10 ετών. 18% είναι µάλιστα πάνω από 20 ετών. 26% 18% < 5 ετών > 20 ετών 15 έως 20 ετών 12% 5 έως 10 ετών 10 έως 15 ετών 22% 22% 18 Οσυνήθης βαθµός απόδοσης των υδρολίπαντων κινητήρων κυµαίνεται στο κατώτατο επίπεδο ισχύος P2 < 100 Watt από 7% έως 30%. Κινητήρες µε ισχύ από P2 = 100 W έως P2 = 500 W επιτυγχάνουν αποδόσεις 45% έως 65%. Κυκλοφορητές µε αυτούς τους κινητήρες χρησιµοποιούνται ευρέως εξαιτίας της κατασκευής νέων κτιρίων και τον εκσυγχρονισµό εγκαταστάσεων θέρµανσης. Γύρω στα 10 εκατοµµύρια κυκλοφορητές εγκαθίστανται ετησίως στην Ευρώπη. Από αυτούς περισσότεροι από 70% χρησιµοποιούνται για αντικατάσταση και ανακατασκευή. 18

19 Κυκλοφορητές Θέρµανσης Οι κυκλοφορητές θέρµανσης είναι κατά κανόνα υπερδιαστασιολογηµένοι και σταθερών στροφών. ~2 έως 3 φορές µεγαλύτεροι από ότι απαιτείται αυτό συνεπάγεται τη διπλάσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση µε σωστά διαστασιολογηµένους και µεταβλητών στροφών κυκλοφορητές 19 Οι κυκλοφορητές σε λειτουργία, αποδεδειγµένα ξεπερνούν κατά δυο έως τρεις φορές τις πραγµατικές απαιτήσεις µιας εγκατάστασης θέρµανσης ψύξης. Και αυτό µε τις πιο µετριοπαθείς εκτιµήσεις. Σε εγκαταστάσεις στην Ελλάδα συναντάµε συχνά σε πολυκατοικίες κυκλοφορητές µεγαλύτερους κατά πέντε έως έξι φορές!!! Παράδειγµα από την πράξη: Πολυκατοικία στην Αθήνα µε 10 οροφοδιαµερίσµατα αυτονοµίας, λέβητας: kcal/h, τοποθετηµένος κυκλοφορητής: υδρολίπαντος, φλαντζωτός 3 (!), σταθερών στροφών, ονοµαστική ισχύς κινητήρα: 1350 W. (Επαρκεί και για εγκαταστάσεις kcal/h ) Αντικαταστάθηκε µε ηλεκτρονικό κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης φλαντζωτό 1 ½ ονοµαστικής ισχύος 200 W (!). Αναµενόµενη µείωση ετήσιας κατανάλωσης ρεύµατος: 85% - 90%!!! (Επίσης εξαλείφονται θόρυβοι ροής, αέρας και πρόωρη φθορά του κυκλοφορητή). Ας σηµειωθεί εδώ ότι σε εγκαταστάσεις θέρµανσης µε σώµατα η µείωση της παροχής νερού σε ένα θερµαντικό σώµα κατά 10% - κάτω από την ονοµαστική θα επιφέρει αµελητέα µείωση της απόδοσης του κατά 2%. Αντίθετα η προσαγωγή κατά 10% περισσότερης παροχής µε τη χρήση µεγάλου κυκλοφορητή θα οδηγήσει σε ανύπαρκτο κέρδος (2%) αλλά η ηλεκτρική κατανάλωση µπορεί έως και να διπλασιαστεί. 19

20 Απόδοση κυκλοφορητή Μείωση ταχύτητας περιστροφής -> Μείωση απόδοσης H [m] 5 P1 [W] 100 max max. 60 eco eco Q [m 3/h] Q [m 3/h] 20 Συχνά επιλέγουµε σε κεντρικές θερµάνσεις µεγάλους κυκλοφορητές έχοντας την «ασφάλεια» ότι µπορούµε να µειώσουµε ενδεχοµένως ταχύτητα περιστροφής. Όµως η διαφάνεια δείχνει ότι ο βαθµός απόδοσης µειώνεται στις µικρότερες ταχύτητες. 20

21 Απόδοση κυκλοφορητή Μείωση ταχύτητας περιστροφής -> Μείωση απόδοσης εύτερο βήµα: Απορ.ισχύς P1 µε Q = 1.9 m3/h = 74 W H [m] 5 P1 [W] 100 max max. 60 eco eco Q [m 3/h] Q [m 3/h] 21 Ένας µεγάλος κυκλοφορητής απορροφά στη µεσαία ταχύτητα 74W. 21

22 max. Απόδοση κυκλοφορητή Μείωση κατανάλωσης µε χρήση µικρότερου κυκλοφορητή εύτερο βήµα: Απορ.ισχύς P1 µε Q = 1.9 m3/h = Μικρότερος κυκλοφορητής µεγ.ταχύτητα: Απορ.ισχύς P1 µε Q = 1.9 m3/h = 74 W 64 W > Εξοικονόµηση = 10 W H [m] P1 [W] max eco 1 eco Q [m 3/h] Q [m 3/h] 22 Ένας µικρότερος κυκλοφορητής απορροφά για το ίδιο σηµείο λειτουργίας στη µεγάλη σκάλα µόλις 64W. Τέτοια «κυκλοφορητάκια» εργάζονται ώρες το χρόνο Τα περιθώρια εξοικονόµησης είναι πολλά. 22

23 Κυκλοφορητές για ηλιακά συστήµατα ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗ 23 Ένα άλλο παράδειγµα αναξιοποίητων δυνατοτήτων εξοικονόµησης ενέργειας στην ηλεκτρική κατανάλωση των µικρών υδρολίπαντων κυκλοφορητών είναι η επιλογή των κυκλοφορητών στο κύκλωµα ηλιακών συλλεκτών- boiler. Η παραπάνω διαφάνεια δείχνει τις απαιτήσεις των διαφορετικών συστηµάτων και φανερώνει ότι οι συνηθισµένοι κυκλοφορητές θέρµανσης που χρησιµοποιούνται συνήθως σε ηλιακά κυκλώµατα αναγκάζονται να εργάζονται εντελώς εκτός καµπύλης σε πολύ κακό βαθµό απόδοσης. Στην πραγµατικότητα το κύκλωµα των ηλιακών σε κατοικίες απαιτεί πολύ µικρές παροχές (max 50 l / h x m2) αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις σχετικά µεγάλα µανοµετρικά λόγω µεγάλων αντιστάσεων ροής (µικρές διατοµές σωλήνων, συλλέκτες εν σειρά, κλπ). Κατασκευαστές κυκλοφορητών προσφέρουν για τέτοιες εφαρµογές ειδικά µοντέλα µε ειδικά υδραυλικά χαρακτηριστικά και µικρή κατανάλωση. 23

24 Κυκλοφορητές Μεταβλητών στροφών Γιατί; Κυκλοφορητές σταθερών στροφών δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις! Αιτίες: > Οι κυκλοφορητές επιλέγονται για να καλύψουν το µέγιστο φορτίο > Η κατανάλωση ενέργειας ξεπερνάει τις απαιτήσεις το 98% του χρόνου λειτουργίας > Εµφανίζονται θόρυβοι ροής, αέρας και φθορές στα εξαρτήµατα > 98 % του συνολικού χρόνου λειτουργίας 24 24

25 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ποσοστιαία κατανοµή φορτίου Blue Angel (ως βάση για τις ακόλουθες συγκρίσεις LCC) Παροχή (%) Χρονική Κατανοµή(%) Οι αλλαγές στις κλιµατικές συνθήκες και στην εξωτερική θερµοκρασία, η αύξηση της ηλιακής θερµότητας ή οι εσωτερικές πηγές θέρµανσης στα κτίρια από ανθρώπους και συσκευές έχουν σαν συνέπεια το σχεδιασµένο και το µέγιστο φορτίο στον κυκλοφορητή και στο σύστηµα θέρµανσης να υφίσταται µόνο µερικές µέρες το χρόνο. Η κανονική κατάσταση λειτουργίας είναι στην πραγµατικότητα λειτουργία µερικού φορτίου του κυκλοφορητή και του συστήµατος, το οποίο σε ετήσιο µέσο όρο, ανέρχεται σε λιγότερο από το µισό του φορτίου σχεδίασης. Ένας αριθµός θεωρητικών µελετών και πρακτικών ελέγχων σε υπάρχοντα κτίρια οδηγούν σε στάνταρ προφίλ φορτίου (βλέπε γράφηµα) επίσης γνωστό ως «Προφίλ Φορτίου Μπλέ Άγγελος» - το οποίο έχει γίνει ευρέως αποδεκτό ως προφίλ φορτίου για κυκλοφορητές θέρµανσης στις Ευρωπαϊκές κλιµατικές ζώνες. Αυτό το µοντέλο βασίζεται σε µια περίοδο λειτουργίας 6800 ωρών το χρόνο. Αυτή η περίοδος λειτουργίας είναι απολύτως φυσιολογική στο κεντρικό Ευρωπαϊκό κλίµα και οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ένας µέσος όρος 10% της ενεργειακής κατανάλωσης σε ένα κτίριο απαιτείται για τη λειτουργία των κυκλοφορητών. Το µοντέλο αποδεικνύει ότι η απαιτούµενη παροχή του κυκλοφορητή που απαιτείται για θέρµανση ποικίλει κατά τη διάρκεια του χρόνου ανάµεσα στο 100% σε µια αναλογία χρόνου µόνο 6% και 25% παροχή σε µια αναλογία χρόνου 44%. Με τη βοήθεια αυτού του στάνταρ µοντέλου φορτίου είναι δυνατό να γνωρίζουµε προκαταβολικά την ετήσια ενεργειακή κατανάλωση και τα κόστη για τη λειτουργία του κυκλοφορητή. 25

26 Ηλεκτρονικός κυκλοφορητής: ένα αυτόνοµο σύστηµα Κύκλωµα ελέγχου κυκλοφορητή Στροφές αντλία Controller Επιθυµητό Μανοµετρικό Προσαρµογή τάσης / συχνότητας 26 Ηαρχή λειτουργίας είναι απλή: Το κλείσιµο δίοδων βανών σε παράλληλους κλάδους οδηγεί σε αύξηση του µανοµετρικού του ηλεκτρονικού κυκλοφορητή, ο οποίος το αντιλαµβάνεται µέσω ενσωµατωµένου συστήµατος µέτρησης (οι υδρολίπαντοι ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές καταγράφουν το πραγµατικό µανοµετρικό έµµεσα, µετρώντας στροφές και απορροφώµενη ισχύ, ενώ οι «µεγάλοι» ηλεκτρονικοί ελαιολίπαντοι κυκλοφορητές µετράνε το µανοµετρικό άµεσα µε ενσωµατωµένο αισθητήριο διαφορικής πίεσης). Ο κυκλοφορητής ακολούθως µειώνει στροφές προσπαθώντας να διατηρήσει το µανοµετρικό σταθερό σε µια προεπιλεγµένη τιµή. (τρόπος λειτουργίας p constant). Με αυτόν τον τρόπο ελαττώνεται και η παροχή στο πραγµατικά απαιτούµενο επίπεδο, µειώνοντας ταυτόχρονα θορύβους ροής και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 26

27 Κυκλοφορητές εξοικονόµησης ενέργειας H p - c 50 % p - v H µειωµ H min Q 27 εκαετία 90: Εξέλιξη ηλεκτρονικών κυκλοφορητών µεπρόσθετες λειτουργίες ρύθµισης όπως p-variable: Μεταβλητό µανοµετρικό Autopilot: Αυτόµατη µετάβαση σε µειωµένο πρόγραµµα p-τ: Αυτόµατη αλλαγή επιθυµητού µανοµετρικού σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία του νερού 27

28 ΤΥΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ p-c 0,5 m H [m] Q [m 3/h] 2,5 m 4 m 3 /h 28 28

29 ΤΥΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ p-c H [m] 4 3 Καµπύλη p-c 0,03 m 2 1 Καµπύλη p-v Q [m 3/h] 2,03 m 1 m 3 /h 29 p- c Διαφορική πίεση σταθερή Το μανομετρικό που παράγεται από τον κυκλοφορητή (H set value ) διατηρείται σταθερό σε όλο το επιτρεπτό εύρος παροχής Επιλέγεται ως τρόπος ρύθµισης σε µεταβωλητά συστήµατα όταν η πτώση πίεσης στο κύκλωµα προσαγωγής- επιστροφής (στις κεντρικές στήλες) κατά το µέγιστο φορτίο είναι χαµηλή σε σύγκριση µε την πτώση πίεσης στους παράλληλους κλάδους (δίοδες βάνες, διακόπτες σωµάτων, FCU, κλπ.): Ανεξάρτητα από τον αριθµό των παράλληλων κλάδων που είναι ανοικτοί το απαιτούµενο µανοµετρικό παραµένει σταθερό. 29

30 ΤΥΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ p-v H [m] m 4 m 3 /h Q [m 3/h] 30 30

31 ΤΥΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ p-v H [m] 4 3 Καµπύλη p-c Καµπύλη p-v 0,1 m 2 2,1 m 1 1 m 3 /h Q [m 3/h] 31 p- v Διαφορική πίεση μεταβλητή Το μανομετρικό που παράγεται από τον κυκλοφορητή μεταβάλλεται γραμμικά μεταξύ H set value και ½H set value Επιλέγεται ως τρόπος ρύθµισης σε µεταβλητά συστήµατα όταν η πτώση πίεσης στο κύκλωµα προσαγωγής- επιστροφής (στις κεντρικές στήλες) κατά το µέγιστο φορτίο είναι µεγαλύτερη από την πτώση πίεσης στους παράλληλους κλάδους (δίοδες βάνες, διακόπτες σωµάτων, FCU, κλπ.): Το απαιτούµενο µανοµετρικό µειώνεται ραγδαία καθώς µειώνεται η παροχή. Υπάρχει µε τον τρόπο ρύθµισης p- vη πιθανότητα υποτροφοδοσίας κάποιου κλάδου. Ουσιαστικά ο τρόπος λειτουργίας p- vείναι µία προσοµοίωση της πραγµατικής ζήτησης που απαιτείται επειδή η µέτρηση του απαιτούµενου µανοµετρικού συντελείται στον κυκλοφορητή. Σε µεγάλες εγκαταστάσεις µπορεί αντί για αυτόν τον τρόπο να τοποθετηθεί ένα αισθητήριο διαφορικής πίεσης στο δυσµενέστερο σηµείο της εγκατάστασης ώστε να κρατιέται εκεί µια σταθερή τιµή µανοµετρικού. 31

32 Εξέλιξη ηλεκτρικής κατανάλωσης κυκλοφορητών Ετήσια κατανάλωση σε kwh Κυκλοφορητής µε ισχύ κινητήρα 180 W 100 % 96% Εξάντληση περιθωρίων βελτιστοποίησης υδρολίπαντων κυκλοφορητών µε ασύγχρονο κινητήρα 60% 53% Σταθερών στροφών 1960 Αυτόµατη αλλαγή στροφών 1970 Αδιαβάθµιτη Μεταβολή στροφών % Μειωµένο πρόγραµµα Οσχετικά χαµηλός βαθµός απόδοσης των υδρολίπαντων κινητήρων (εξαιτίας του ανοξείδωτου χιτωνίου και του µεγάλου διάκενου µεταξύ ρότορα και στάτορα) έθετε όρια στην περαιτέρω ενεργειακή βελτιστοποίηση των υδρολίπαντων κυκλοφορητών. Κι αυτά τα όρια είχαν εξαντληθεί µέχρι το τέλος της δεκαετίας του 90. Από δω και πέρα χρειαζόταν ένα τεχνολογικό άλµα. 32

33 Ελαιολίπαντοι κυκλοφορητές 33 Ή αλλιώς glanded pumps, δηλαδή µε στεγανοποίηση στον άξονα. Ή αλλιώς dry rotor pumps, dry runners, δηλαδή στεγνού ρότορα. 33

34 Υδρολίπαντοι κυλκοφορητές ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΥΓΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Προτέρηµα : Μειονέκτηµα : αθόρυβη λειτουργία + χωρίς συντήρηση χαµηλός βαθµός απόδοσης 34 Οι κυκλοφορητές που είναι εγκατεστηµένοι στην Ευρώπη είναι σε συντριπτικό βαθµό υδρολίπαντοι (glandless pumps, wet rotor pumps, wet runners). Αυτή η ειδική κατασκευή του ηλεκτρικού κινητήρα επικράτησε από τη δεκαετία του 60, αφού αποδείχθηκε ιδανική λύση για τους κυκλοφορητές που απαιτούνται στα περισσότερα κτίρια και που σπάνια ξεπερνούν τα 1500 Watt σε ισχύ (συνήθως είναι µεταξύ 50 και 200 Watt). Οι κύριοι λόγοι της απόλυτης επικράτησης των υδρολίπαντων κυκλοφορητών σε βάρος των ελαιολίπαντων ήταν η µη ανάγκη συντήρησης (αφού απουσιάζουν ρουλεµάν και στεγανοποίηση άξονα) και η αθόρυβη λειτουργία (απουσιάζει η θορυβώδης πτερωτή αέρος των αερόψυκτων κινητήρων). Όµως ο βαθµός απόδοσης των υδρολίπαντων κινητήρων εξαιτίας του ανοξείδωτου χιτωνίου και του µεγάλου διάκενου µεταξύ ρότορα και στάτορα παραµένει σχετικά χαµηλός. 34

35 Απόδοση κυκλοφορητών Απόδοση συµβατικών υδρολίπαντων κυκλοφορητών Ονοµ. σχύς κινητήρα P 2 η motor η pump η total W ap.*15% - ap. 45% ap. 40% - ap. 65% ap. 5% - ap. 25% W ap. 45% - ap. 65% ap. 40% - ap. 70% ap. 20% - ap. 40% W ap. 60% - ap. 70% ap. 30% - ap. 75% ap. 30% - ap. 50% Απόδοση ελαιλίπαντων κυκλοφορητών Ονοµ. ισχύς κινητήρα P 2 η motor η pump η total -1,5 kw ap. 75% ap. 40% - ap. 85% ap. 30% - ap. 65% 1,5-7,5 kw ap. 85% ap. 40% - ap. 85% ap. 35% - ap. 75% 7,5-45,0 kw ap. 90% ap. 40% - ap. 85% ap. 40% - ap. 80% 35 35

36 Εξέλιξη ηλεκτρικής κατανάλωσης κυκλοφορητών Τεχνολογικό άλµα: Κινητήρας EC Μόνιµος µαγνήτης ως ρότορας Νέα τεχνολογία κινητήρα 36 Το τεχνολογικό άλµα ήρθε (και µάλιστα πολύ συµβολικά) µε την αρχή της νέας χιλιετίας: Ο κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης µε κινητήρα EC (Electric Commutated Motor), ένας σύγχρονος κινητήρας µε µόνιµο µαγνήτη για ρότορα (αντί του γνωστού ασύγχρονου κινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα). 36

37 Εξέλιξη ηλεκτρικής κατανάλωσης κυκλοφορητών 2500 Κυκλοφορητής µε ισχύ κινητήρα 180 W Ετήσια κατανάλωση σε kwh % 96% Εξάντληση περιθωρίων βελτιστοποίησης υδρολίπαντων κυκλοφορητών µε ασύγχρονο κινητήρα 60% 53% Σταθερών στροφών 1960 Αυτόµατη αλλαγή στροφών 1970 Αδιαβάθµιτη Μεταβολή στροφών % Μειωµένο πρόγραµµα 1990 Υψηλής απόδοσης 18%

38 Σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας (EC-Motor) Commutation (current reversal) Coil 1 Coil 4 Coil 2 Coil 3 38 Αρχή λειτουργίας της ECM-τεχνολογίας Η αρχή λειτουργίας ηλεκτρονικά ελεγχόµενων κινητήρων µε µόνιµο µαγνήτη βασίζεται στις εξής φυσικές αρχές: Η µαγνητική ροή στον κινητήρα παράγεται από τον µόνιµο µαγνήτη στο ρότορα τόσο κατά την ακινησία όσο και κατά την περιστροφή. Η άσκηση δύναµης δηµιουργείται από την αλληλεπίδραση µεταξύ της µαγνητικής ροής του µόνιµου µαγνήτη και της ηλεκτρικής ροής µέσα από τα τυλίγµατα, ήαλλιώς µεταξύ ηλεκτρικών (στάτορας) και µαγνητικών πόλων (ρότορας) (έλξη αντίθετων πόλων, N - S). Η συνεχής περιστροφική κίνηση επιτυγχάνεται µε περιοδική αλλαγή των τυλιγµάτων σε συνάρτηση µε τη θέση του ρότορα (ηλεκτρονικός έλεγχος του ρεύµατος). Η ταχύτητα περιστροφής είναι σύγχρονη µε την ταχύτητα αλλαγής των τυλιγµάτων (σύγχρονος κινητήρας) και ρυθµίζεται αδιαβάθµιτα µέσω ενός µετατροπέα. Ο εντοπισµός της θέσης του ρότορα πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια αισθητηρίων (π.χ. αισθητήριο Hall) ή µε µοντέρνες µεθόδους χωρίς αισθητήρια. Η επαγωγική τάση στα τυλίγµατα του στάτορα δηµιουργείται από την περιστροφή του µόνιµου µαγνήτη στον ρότορα σε συνάρτηση µε την ταχύτητα περιστροφής, αλλά ανεξάρτητα από την ηλεκτρική ροή. Αυτή η ιδιότητα έχει µεγάλη σηµασία για τις διαφορετικές µεθόδους ηλεκτρονικού ελέγχου και χρησιµοποιείται για τον καθορισµό της θέσης του ρότορα χωρίς αισθητήριο. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος πραγµατοποιείται µε µετατροπέα ο οποίος παρεµβάλλεται µεταξύ ηλεκτρικής τροφοδοσίας και κινητήρα. Για µείωση του θορύβου η ηµιτονοειδής ηλεκτρική ροή δηµιουργείται µέσω ηλεκτρονικά ισχύος, τα οποία είναι ενσωµατωµένα σε µοντέρνους κινητήρες. Η απευθείας σύνδεση στο δίκτυο είναι σε αντίθεση µε ασύγχρονους κινητήρες αδύνατη. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος πρέπει να ενεργοποιεί τα ακίνητα τυλίγµατα του στάτορα κάθε φορά όταν βρίσκονται ως προς το περιστρεφόµενο πεδίο του µαγνήτη σε ευνοϊκή θέση για τη δηµιουργία ροπής περιστροφής. Η µε αυτόν τον τρόπο χρονικά µεταβαλλόµενη µαγνητική πολικότητα στα τυλίγµατα οδηγεί σε αλληλεπίδραση µε τη σταθερή πολικότητα του µαγνήτηρότορα σε ελκτικές και απωθητικές δυνάµεις και έτσι σε περιστροφική κίνηση. Ανάλογα µε την εκάστοτε κατεύθυνση της ηλεκτρικής ροής σχηµατίζεται ένα µαγνητικό πεδίο στον στάτορα µε θετικό και αρνητικό πόλο. Ο µόνιµος µαγνήτης-ρότορας που εδράζεται εντός αυτού του µαγνητικού πεδίου αρχίζει να περιστρέφεται από ελκτικές ή απωθητικές δυνάµεις οµοίων ή αντίθετων πόλων. Η οµοιόµορφη περιστροφική κίνηση προκύπτει από την οµαλά χρονικά µεταβαλλόµενη ηλεκτρική ροή των ξεχωριστών τυλιγµάτων. 38

39 Κυκλοφορητές Υψηλής Απόδοσης µε EC-κινητήρα Χιτώνιο από ειδικό συνθετικό υλικό 3D- πτερύγια και νέος υραυλικός σχεδιασµός n max = /min Τεχνολογία µόνιµου Μαγνήτη ως ρότορα 39 Τα αποτελέσµατα πολλών ερευνών έδειξαν ξεκάθαρα ένα πλεονέκτηµα στην εξέλιξη των σύγχρονων EC- κινητήρων µε µόνιµο µαγνήτη ως ρότορα σαν τους µελλοντικούς κινητήρες κυκλοφορητών, µια και αυτοί έχουν ξεκάθαρα πιο υψηλή απόδοση από τους ασύγχρονους κινητήρες που χρησιµοποιούνταν στο παρελθόν. Οι κινητήρες EC (γνωστοί και ως Brushless Motors) χρησιµοποιούνται ήδη σε ελαιολίπαντες κατασκευές όπως σε ανεµιστήρες. εν υπάρχουν ακόµα πολλά χρόνια εµπειρίας για αυτούς τους κινητήρες µε ισχύ που κυµαίνεται από 50W- 1000W. Οι µεγάλες ποσότητες περιορίζονται σε ισχύ κάτω των 50 Watt και ταχύτητες πάνω των 10,000 rpm. Εφαρµογές EC- κινητήρων στη τεχνολογία των υδρολίπαντων κυκλοφορητών σε τυπικούς κινητήρες δεν ήταν προηγουµένως γνωστές. 39

40 Κυκλοφορητές Υψηλής Απόδοσης µε EC-κινητήρα Σύγκριση βαθµών απόδοσης % Απόδοση κινητήρα EC Motor Asynchronmotor 10 EC = Electronic Commutated motor Ισχύς κινητήρα 1000 P2 [W]

41 Κυκλοφορητές Υψηλής Απόδοσης µε EC-κινητήρα Βελτιωµένος βαθµός απόδοσης ειδικά σε συνθήκες χαµηλού φορτίου η ECM ACM Q 41 41

42 Κυκλοφορητές Υψηλής Απόδοσης µε EC-κινητήρα Λειτουργικά έξοδα [ ] % 80 % Wilo-TOP-S Υδρολίπαντος 30/10 κυκλοφορητής σταθερών στροφών, 180 W Wilo-TOP-E Ηλεκτρονικός30/1-10, κυκλοφορητής µε p-v, Hs= κινητήρα 5m AC, 180 W Wilo-Stratos Ηλεκτρονικός 30/1-12, κυκλοφορητής µε p-v, Hs= κινητήρα 5m EC, 200 W Περίοδος λειτουργίας [έτη] 42 Προϊόντα µε υψηλότερους βαθµούς απόδοσης και συνεπώς χαµηλότερης κατανάλωσης ενέργειας είναι κατά κανόνα πιο ακριβά στην κατασκευή και εποµένως στην τιµή πώλησης από ότι τα συµβατικά προϊόντα. Τα επιπλέον κόστη που οφείλονται στα ηλεκτρονικά έχουν κάνει µέχρι τώρα την είσοδο στην αγορά πολύ δύσκολη. Με τη διαθεσιµότητα των µετατροπέων και την πρόοδο στο πεδίο των ηλεκτρονικών ισχύος και µικροηλεκτρονικών η κατάσταση έχει σαφώς βελτιωθεί. Η EC τεχνολογία του κινητήρα συνδυάζει υψηλά οφέλη για τον καταναλωτή µε µικρό χρόνο απόσβεσης του επιπλέον κόστους ειδικά λαµβάνοντας υπόψη το κόστος κύκλου ζωής. ιότι τα έξοδα λειτουργίας κατά τη διάρκεια ζωής των κυκλοφορητών, δηλαδή ειδικότερα η κατανάλωση ρεύµατος, ανέρχονται σε πολλαπλάσιο του κόστους αγοράς. 42

43 Ενεργειακή Σήµανση Κυκλοφορητών Προαιρετική πρωτοβουλία Ευρωπαίων κατασκευαστών υδρολίπαντων κυκλοφορητών Πιστοποιηµένο από EU 43 Το 2005 οι κορυφαίοι κατασκευαστές υδρολίπαντων κυκλοφορητών στην Ευρώπη συµφώνησαν να δεσµευτούν για την καθιέρωση της Ενεργειακής Σήµανσης στους κυκλοφορητές. Η ευρέως αναγνωρίσιµη Ενεργειακή Σήµανση έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τους ιδιοκτήτες και χρήστες κτιρίων, ώστε να προτιµούν ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες. 43

44 Ενεργειακή Σήµανση Κλάση A B C D E F G είκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) EEI < 0,4 0,4 EEI < 0,6 0,6 EEI < 0,8 0,8 EEI < 1,0 1,0 EEI < 1,2 1,2 EEI < 1,4 1,4 EEI >Η εξοικονόµηση ενέργειας από κλάση σε κλάση αντιστοιχεί κατά µέσο όρο σε 22%. 44 Κυκλοφορητές Υψηλής Απόδοσης πετυχαίνουν δείκτες EEI µεταξύ 0,26 έως 0,31 (ανάλογα τον τύπο) Ένας ηλεκτρονικός κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης ενεργειακής κλάσης Α καταναλώνει έως και 80% λιγότερη ενέργεια από τον κυκλοφορητή αναφοράς (κλάσης D). Με αναµενόµενη διάρκεια ζωής χρόνων σίγουρα αποτελεί µια πολύ καλή επένδυση, τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και για το περιβάλλον. 44

45 Κυκλοφορητές Υψηλής Απόδοσης µε EC-κινητήρα Αν εφαρµοστεί η τεχνολογία ECM σε όλες τις εγκαταστάσεις θέρµανσης της Γερµανίας θα µπορούσαν να κλείσουν 4 θερµοηλεκτρική σταθµοί ή ένας πυρηνικός σταθµός. > Μείωση εκποµπών CO

Εξοικονόµηση ενέργειας σε αντλίες νερού

Εξοικονόµηση ενέργειας σε αντλίες νερού ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Εισηγητής: Χρήστος Μποζατζίδης ιπλ.μηχ.μηχ. Ε.Μ.Π. Μηχανικός Εφαρµογών HVAC Wilo Hellas ABEE 1 Ηλεκτρική Κατανάλωση Αντλιών Τυπική

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Απαιτούμενη Διαχείριση Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Συστημάτων Αντλιών 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Κεντρικά συστήματα θέρμανσης - Συστήματα Ζεστού Νερού Χρήσης - Ηλιακά συστήματα - Συστήματα Ψύξης Κλιματισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ALPHA2 Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακός Έλεγχος Αντλιών σε εγκαταστάσεις θέρμανσης-ψύξης

Ενεργειακός Έλεγχος Αντλιών σε εγκαταστάσεις θέρμανσης-ψύξης Ενεργειακός Έλεγχος Αντλιών σε εγκαταστάσεις θέρμανσης-ψύξης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 DcP DCP MID RUI T Ri RUI T Ri DcP DCP MID T R1 FUI 2 DcP DCP MID 2

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων.

Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων. Σχεδιασμένοι για επαγγελματίες. Οι κυκλοφορητές με την υψηλότερη απόδοση στον κόσμο: Wilo-Stratos PICO και Wilo-Stratos. Έντυπο προϊόντων. Με την υψηλότερη απόδοση. Με πιστοποίηση TÜV. Κυκλοφορητές υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες μιας νέας εποχής

Κινητήρες μιας νέας εποχής Κινητήρες μιας νέας εποχής H ABB παρουσιάζει μια νέα γενιά κινητήρων υψηλής απόδοσης βασισμένη στην τεχνολογία σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης. Η ΑΒΒ στρέφεται στην τεχνολογία κινητήρων σύγχρονης μαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορητές με ενσωματωμένη την τεχνολογία του μέλλοντος. Wilo Stratos GIGA και Wilo Stratos.

Κυκλοφορητές με ενσωματωμένη την τεχνολογία του μέλλοντος. Wilo Stratos GIGA και Wilo Stratos. WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγ. Αθανασίου 8 14569 Άνοιξη Αττικής T +3 21 62483 F +3 21 624836 wilo.info@wilo.gr Κυκλοφορητές με ενσωματωμένη την τεχνολογία του μέλλοντος. Wilo Stratos GIGA και Wilo Stratos. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Αντλίες Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Αντλίες Ορισµός Είναι οι µηχανές που χρησιµοποιούνται για να µετακινούν υγρά. Βασική ενεργειακή µετατροπή:

Διαβάστε περισσότερα

Ηγέτης στην ενεργειακή κλάση Α. * Ο νέος κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης Wilo-Stratos PICO.

Ηγέτης στην ενεργειακή κλάση Α. * Ο νέος κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης Wilo-Stratos PICO. Ηγέτης στην ενεργειακή κλάση Α. * Ο νέος κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης Έντυπο προϊόντος. APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS * Όσον αφορά στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ο νέος

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορητές με ενσωματωμένη την τεχνολογία του μέλλοντος. Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos και Wilo-Yonos MAXO.

Κυκλοφορητές με ενσωματωμένη την τεχνολογία του μέλλοντος. Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos και Wilo-Yonos MAXO. Pioneering for You Πληροφορίες για μελετητές ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Κυκλοφορητές με ενσωματωμένη την τεχνολογία του μέλλοντος. Wilo-Stratos GIGA, Wilo-Stratos και Wilo-Yonos MAXO. 02 Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας April 1, 2013 Slide 1 Η ενεργειακή πρόκληση σήμερα Αυξανόμενη ζήτηση Ευρώπη και Β. Αμερική 5.4% 26% Κίνα 94% 177% Πρόβλεψη IEA 2007-30 Αύξηση στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter Alféa Aντλίες Θερµότητας Inverter Εµπιστευτείτε ένα µεγάλο Ευρωπαίο κατασκευαστή Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC µε 40 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστηµάτων θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας και µε πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Εστιάστε στην δημιουργικότητα.

Εστιάστε στην δημιουργικότητα. Προϊοντικές πληροφορίες για μελετητές Εστιάστε στην δημιουργικότητα. Αξιοποιήστε τώρα τα εργαλεία υποστήριξης της Wilo. Ξεκινήστε τη μελέτη σας τώρα. www.wilo-select.com Pioneering for You Pioneering for

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Χαρακτηριστικές καμπύλες Δp-c (σταθερή) Κλάση ενεργειακής αποδοτικότητας Κατηγορία EEI A Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για εξειδικευμένους εγκαταστάτες/ψυκτικούς και μελετητές Κορυφαία ποιότητα στις συνήθεις εφαρμογές.

Πληροφορίες για εξειδικευμένους εγκαταστάτες/ψυκτικούς και μελετητές Κορυφαία ποιότητα στις συνήθεις εφαρμογές. Πληροφορίες για εξειδικευμένους εγκαταστάτες/ψυκτικούς και μελετητές Κορυφαία ποιότητα στις συνήθεις εφαρμογές. Ιδανική εφαρμογή των Yonos MAXO και Yonos MAXO-D. 02 Pioneering for You 03 «Ισχύς και απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Κουμπάκης Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός

Εισηγητής : Κουμπάκης Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός Εισηγητής : Κουμπάκης Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΣΚΟΠΟΣ Οι αντλίες οι συμπιεστές και η ανεμιστήρες ανήκουν σε μία οικογένεια μηχανών. Σκοπός των μηχανών αυτής της οικογένειας είναι να προσδώσουν ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον της εξοικονόμησης ενέργειας: Wilo-Stratos GIGA. Ο πρώτος ελαιολίπαντος κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης. Φυλλάδιο προϊόντος.

Το μέλλον της εξοικονόμησης ενέργειας: Wilo-Stratos GIGA. Ο πρώτος ελαιολίπαντος κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης. Φυλλάδιο προϊόντος. Το μέλλον της εξοικονόμησης ενέργειας: Wilo-Stratos GIGA. Ο πρώτος ελαιολίπαντος κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης. Φυλλάδιο προϊόντος. Η αρχή της υψηλής απόδοσης. Η ενέργεια είναι πολύ αποδοτική όταν δεν καταναλώνεται

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Ηλεκτροκινητήρων 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δυνατότητες ενσωμάτωσης και επικοινωνίας των κυκλοφορητών Wilo σε συστήματα αυτοματισμού (ΒΜS);

Υπάρχουν δυνατότητες ενσωμάτωσης και επικοινωνίας των κυκλοφορητών Wilo σε συστήματα αυτοματισμού (ΒΜS); Υπάρχουν δυνατότητες ενσωμάτωσης και επικοινωνίας των κυκλοφορητών Wilo σε συστήματα αυτοματισμού (ΒΜS); Με τη προσθήκη των κατάλληλων στοιχείων, οι κυκλοφορητές της Wilo μπορούν να ενσωματωθούν σε συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.4 ΕΞΕ ΣΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις φωτισµού στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα ή περισσότερα από τα επόµενα : - Μείωση καταναλισκόµενης ηλεκτρ. ενέργειας - Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου 98,9 ΤWH) και ευθύνονται για το 44% των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το IDROFAN εναρμονίζεται άριστα με τα νέα πρότυπα για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ηλεκτροκίνησης. Automation and Drives

Συστήματα Ηλεκτροκίνησης. Automation and Drives Εξοικονόμηση Ενέργειας Οικονομική και Οικολογική σημασία Ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα: αντιπροσωπεύουν 70 % της βιομηχανικής ενεργειακής κατανάλωσης Ενεργειακό δυναμικό εξοικονόμησης ανά έτος (μόνο στη

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo Yonos PICO, Wilo Stratos PICO, Wilo Stratos.

Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo Yonos PICO, Wilo Stratos PICO, Wilo Stratos. WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγ. Αθανασίου 80 14569 Άνοιξη Αττικής Τ: +30 210 6248300 F: +30 210 6248360 wilo.info@wilo.gr Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo Yonos PICO, Wilo Stratos PICO, Wilo Stratos.

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε Η εξοικονόμηση ενέργειας στην βιομηχανική παραγωγή αποτελεί θέμα ιδιαίτερης αξίας. Βασική επιδίωξη και πρωταρχικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Συστημάτων Συμπιεσμένου Αέρα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για εγκαταστάτες. Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo-Yonos PICO, Wilo-Stratos PICO, Wilo-Stratos, Wilo-Yonos MAXO.

Πληροφορίες για εγκαταστάτες. Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo-Yonos PICO, Wilo-Stratos PICO, Wilo-Stratos, Wilo-Yonos MAXO. Pioneering for You Πληροφορίες για εγκαταστάτες. Εύκολη εγκατάσταση, σιγουριά για το μέλλον. Wilo-Yonos PICO, Wilo-Stratos PICO, Wilo-Stratos, Wilo-Yonos MAXO. 2 Οδηγία ErP 3 Η Οδηγία ErP για υδρολίπαντους

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατο Σύστηµα Αυτονοµίας Θέρµανσης. Siemens SET. Εγκατάσταση και Λειτουργία - Τιµές και Υπηρεσίες. τεχνικό γραφείο

Ασύρµατο Σύστηµα Αυτονοµίας Θέρµανσης. Siemens SET. Εγκατάσταση και Λειτουργία - Τιµές και Υπηρεσίες. τεχνικό γραφείο Εγκατάσταση και Λειτουργία - Τιµές και Υπηρεσίες Αυτονοµία, άνεση και οικονοµία (έως και 40%) ίκαιη κατανοµή δαπανών θέρµανσης µε ασύρµατη συλλογή των µετρήσεων. Το (Siemens Energy Tool) αποτελεί την απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Μελέτη Ηλεκτρικού Κινητήρα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Μελέτη Ηλεκτρικού Κινητήρα ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ηλεκτρικού Κινητήρα Τύπος Ηλεκτρικού Κινητήρα Ασύγχρονος μονοφασικός ηλεκτρικός κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα. Α. Γενική Θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

1/5/2011. Συστήματα βρόχινου νερού. Αντληση Αποβλήτων Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός. Υδρευση Αρδευση. πηγή: WILO

1/5/2011. Συστήματα βρόχινου νερού. Αντληση Αποβλήτων Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός. Υδρευση Αρδευση. πηγή: WILO Στις θερμικές εγκαταστάσεις ( κυκλοφορητές) Στις εγκαταστάσεις κλιματισμού ( κυκλοφορητές) Στην ανακυκλοφορία του ζεστού νερού χρήσης (κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας) Σε υδραυλικές εγκαταστάσεις ( πιεστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εκπόνηση του Θέματος και η εκπόνηση της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Air Inverter Χαμηλή κατανάλωση χάρη στην τεχνολογία inverter Visual_Heat pumps_air Inverter_2.0 Air Inverter Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

EURECO (2000 2002) (2004)

EURECO (2000 2002) (2004) Ηµερίδα ΚΑΠΕ & ήµου Κερατέας «Τρόποι ενσωµάτωσης Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας σε τοπικό επίπεδο» 30 Ιουνίου 2010 Εξοικονόµησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Οικιακό Τοµέα Αργυρώ Γιακουµή Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Daikin Altherma

Κατάλογος Daikin Altherma Κατάλογος Daikin Altherma www.daikin.gr Daikin Altherma Η έξυπνη λύση στη θέρµανση Ο καταναλωτής επιβαρύνεται ένα συνεχώς αυξανόµενο κόστος θέρµανσης λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιµών ενέργειας. Τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές

Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές 2010/1060 Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές Προτιμήστε οικιακές ψυκτικές συσκευές ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α+ I II XYZ XYZ L YZ L YZ db Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευφυής

Διαβάστε περισσότερα

...µε έξυπνη τεχνολογία ελέγχου

...µε έξυπνη τεχνολογία ελέγχου Ενεργειακή αποδοτικότητα...µε έξυπνη τεχνολογία ελέγχου Edgar Mayer Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 02 I 2009 Η σύγχρονη και έξυπνη τεχνολογία ελέγχου παρέχει σηµαντικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ηλεκτρική μηχανή ονομάζεται κάθε διάταξη η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενεργεια σε ηλεκτρική ή αντίστροφα ή μετατρεπει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικες

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικά Έργα Ι [ΠΟΜ 443]

Υδραυλικά Έργα Ι [ΠΟΜ 443] [ΠΟΜ 443] Δίκτυα Μεταφοράς Νερού Εξωτερικό Υδραγωγείο Ανδρέας Χριστοφή / ειδικός επιστήμονας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Email: andreas.christofe@cut.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα

Μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα Μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα Ανάλυση περιβαλλοντικής ανταπόδοσης με τους ρυθμιστές στροφών της ΑΒΒ Οι περιβαλλοντικές δηλώσεις παραγωγής (EPD Environmental Product Declaration) επιχειρούν να περιγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

talia GREEN SYStEm hp

talia GREEN SYStEm hp CONDENSING ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILERS talia GREEN SYStEm hp 85-100 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Η σειρά λεβήτων υψηλής ισχύος της chaffoteaux τώρα επεκτείνεται στις εκδόσεις 85 και 100. Ο talia Green System hp

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO.

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO. Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος. Έντυπο προϊόντος. APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS Το 2013 θα εφαρμοστεί η κοινοτική οδηγία ErP. Αυτή αποτελεί ήδη το νέο πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων Μετατροπής Ενέργειας 3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Το πρόβλημα της υπερθέρμανσης στις εγκαταστάσεις των κεντρικών θερμάνσεων και οι τρόποι αποθέρμανσης. Του Παναγιώτη Φαντάκη (εκπαιδευτικός μηχανολόγος μηχανικός) www.fantakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO.

Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος Wilo-Yonos PICO. Wilo Hellas ΑΒΕΕ Αγ. Αθανασίου 8 4569 Άνοιξη Αττικής Τ: 6483 F: 64836 wilo.info@wilo.gr www.wilo.gr Η υψηλή απόδοση είναι το νέο πρότυπο. Ο νέος. Έντυπο προϊόντος. 938/4T/9/GR/CL YonosPICO_Flyer_GR.indd

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Eισαγωγή Λόγω των κλιματικών αλλαγών, η εξοικονόμηση ενέργειας έιναι πλέον ένα απο τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων.

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων. 1 Spyrou Lambrou Str, Achillion 1, Flat 702, 1082, Agioi Omologites, Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 427 077 Fax: +357 22 427 087 e-mail: enquiries@energysavecy.com 15/11/2012 Hotel Αξιότιµε κύριε, ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εκπόνηση του θέματος και η εκπόνηση της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια ηλεκτρική µηχανή συνεχούς ρεύµατος χρησιµοποιείται ως γεννήτρια, όταν ο άξονάς της στρέφεται από µια κινητήρια µηχανή (prim movr). Η κινητήρια µηχανή

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην Υψηλή Απόδοση!

Προτεραιότητα στην Υψηλή Απόδοση! Ecodesign Directive Magazine of Wilo 2011/2012 High Efficiency Προτεραιότητα στην Υψηλή Απόδοση! Εφαρμογή του πρώτου Κανονισμού της ΕΕ με απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για αντλίες Ελαιολίπαντες αντλίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σε ένα ανοιχτό σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς G η έξοδος Υ και είσοδος Χ συνδέονται με τη σχέση: Y=G*Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5.

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5. ΑΝΤΛΙΕΣ 1.-Εισαγωγή-Γενικά 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες 3.-Επιλογή Αντλίας 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη 5.-Ειδική Ταχύτητα 1.-Εισαγωγή-Γενικά - Μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Νέος κυκλοφορητής Υψηλής Απόδοσης Wilo-Yonos PICO

Νέος κυκλοφορητής Υψηλής Απόδοσης Wilo-Yonos PICO Wilo Info Η ενημέρωση η σας από τη Wilo Απρίλιος 2012 Σε αυτό το τεύχος: Νέος κυκλοφορητής Υψηλής Απόδοσης Wilo-Yonos PICO Νέο: Wilo-Yonos PICO Αγαπητοί συνεργάτες, η στιγμή της κατάργησης των συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Σειρά HERO Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Με τεχνολογία all DC inverter οι αντλίες θερμότητας της σειράς αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, με υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/9.7.2012, MIS: 380164, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε την ιδανική αντλία αντικάταστασης: Αντλίες Wilo για κάθε εφαρμογή

Επιλέξτε την ιδανική αντλία αντικάταστασης: Αντλίες Wilo για κάθε εφαρμογή Pioneering for You Προϊοντικές πληροφορίες για εγκαταστάτες Αντικαταστήστε τώρα τις αντλίες σας & εξοικονομήστε ενέργεια! Επιλέξτε την ιδανική αντλία αντικάταστασης: Αντλίες Wilo για κάθε εφαρμογή Αντικαταστήστε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε;

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε; Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις Τι πρέπει να προσέξουμε; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία ErP; Η Οδηγία ErP (ΕΕ) 622/2012 που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά όλα τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΟ. Lowara Ecocirc ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ. ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΡΟΤΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΞΟΝΑ.

ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΟ. Lowara Ecocirc ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ. ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΡΟΤΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΞΟΝΑ. ΑΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ. ErP ready 2015 Η υψηλή απόδοση του μέλλοντος, διαθέσιμη σήμερα: οι νέοι κυκλοφορητές Ecocirc καλύπτουν πλήρως την οδηγία ErP η οποία θα ισχύει από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατο Σύστηµα Αυτονοµίας Θέρµανσης. τεχνικό γραφείο

Ασύρµατο Σύστηµα Αυτονοµίας Θέρµανσης. τεχνικό γραφείο Προβλήµατα Είναι γνωστά τα προβλήµατα που έχουν οι πολυκατοικίες µε κλασσικό σύστηµα θέρµανσης (δισωλήνιο µε κατακόρυφες στήλες). ιαφωνίες για τις ώρες λειτουργίας της κεντρικής θέρµανσης. ιαφορά στις

Διαβάστε περισσότερα

WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.

WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo. WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.gr Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. Ισχύουν οι γενικοί όροι παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Δίνεται η επαγόμενη τάση στον δρομέα συναρτήσει του ρεύματος διέγερσης στις 1000στρ./λεπτό:

Δίνεται η επαγόμενη τάση στον δρομέα συναρτήσει του ρεύματος διέγερσης στις 1000στρ./λεπτό: ΑΣΚΗΣΗ 1 Η Ένας κινητήρας συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης, έχει ονομαστική ισχύ 500kW, τάση 1000V και ρεύμα 560Α αντίστοιχα, στις 1000στρ/λ. Η αντίσταση οπλισμού του κινητήρα είναι RA=0,09Ω. Το τύλιγμα

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη!

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! Αντλίες Θερμότητος Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! ; ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ klima-therm; Για να έχετε ζεστό ή δροσερό σπίτι όλο το 24ωρο χειμώνα - καλοκαίρι! Για να έχετε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Καμπύλη Wilo-Drain MTS 40-50 Hz - 2900 1/min Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 31 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 14 m 3 /h Βέλτιστο μανομετρικό ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0 Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0 19 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Ταχύτητα έναρξης λειτουργίας: Παραγόμενη ισχύς = 0 Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τεύχος 71 Ιούλιος 2014 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Βασικότερα πλεονεκτήματα από τη χρήση αντλίας θερμότητας σε σχέση με τη χρήση λεβήτα: Στις μέρες μας, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα

Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα Ενότητα 1: Εισαγωγή Καθηγητής Αντώνιος Αλεξανδρίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

www.biofial.com www.biofial.gr

www.biofial.com www.biofial.gr Νοέµβριος 2013 Θεοχάρης Χ. ηµήτριος Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. ιευθυντής Παραγωγής BIOFIAL HYDRAULICS Ενεργειακή απόδοση υδραυλικών ανελκυστήρων Πραγµατικότητα και προοπτικές Key Words: Υδραυλικός Ανελκυστήρας,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαρκής εξαέρωση του υγρού του δικτύου, χωρίς τους κινδύνους μιας αυτόματης εξαέρωσης. 3. Ρύθμιση της παροχής της εγκατάστασης

2. Διαρκής εξαέρωση του υγρού του δικτύου, χωρίς τους κινδύνους μιας αυτόματης εξαέρωσης. 3. Ρύθμιση της παροχής της εγκατάστασης ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ EuP ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΒΗΕ 4/7/2012 Δ.Παπαμαύρος ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΝΟΣ Θ.Η.Σ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα