Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως"

Transcript

1 2004 Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος , Τηλ , Fax Web-Site:

2 Ασπρόπυργος, 10 Ιουνίου 2005 Αξιότιµοι Κύριοι, Σας παρουσιάζω το Ετήσιο ελτίο Απολογισµό Χρήσεως της MEVACO ΑΕ για το έτος 2004, στο οποίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες για την γενικότερη πορεία των εταιρικών της εργασιών. Η MEVACO ΑΕ είναι µια πρωτοπόρος και ταχύτατα αναπτυσσόµενη Βιοµηχανική Εταιρία στον χώρο της παραγωγής µεταλλικών προϊόντων µε πάνω από 40 χρόνια εµπειρία και τεχνογνωσία στην επεξεργασία των µετάλλων και στις µεταλλικές κατασκευές. Έχει σαν αντικείµενο την παραγωγή και κατασκευή του µεταλλικού µέρους προϊόντων πάσης φύσεως ή και ολοκληρωµένων προϊόντων µε βάση, τα σχέδια, τις ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις του τελικού πελάτη. Η Εταιρεία είναι εγκατεστηµένη σε ιδιοκτήτες εγκαταστάσεις τ.µ. στην βιοµηχανική ζώνη του Ασπροπύργου, όπου και διαθέτει περίπου τ.µ. στεγασµένους βιοµηχανικούς χώρους καθώς και υπερσύγχρονο και πρωτοποριακό µηχανολογικό εξοπλισµό. Τον Μάρτιο του 1999 η MEVACO εισήχθη στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, γεγονός που απετέλεσε την αφετηρία και το εφαλτήριο για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Η υγιής οικονοµική διάρθρωση, η σταθερή πορεία αύξησης του κύκλου εργασιών και των λειτουργικών κερδών, καθώς και οι συνεχείς επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό, εξοπλισµό, οικοπεδικές και κτιριακές εγκαταστάσεις που διακρίνουν την Εταιρεία από την ίδρυση της, επιτρέπουν σε αυτήν να βρίσκεται σε ιδιαίτερα θετική και αναπτυξιακή τροχιά. Το 2004 αποτέλεσε µια ιδιαίτερα θετική χρονιά για την Εταιρία, µε την εντυπωσιακή αύξηση κύκλου εργασιών και καθαρών κερδών να αποτυπώνεται στα εταιρικά και ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Α τριµήνου 2005 δείχνουν ότι οι ιδιαίτερα δυναµικοί ρυθµοί ανάπτυξης της Εταιρίας και του Οµίλου διατηρούνται και για την τρέχουσα χρήση. Η Εταιρεία έχει ήδη αναλάβει σηµαντικές παραγγελίες για το έτος 2005 και κινείται αναπτυξιακά τόσο στο εσωτερικό, µε έµφαση στα ειδικά εταιρικά χαρακτηριστικά που διαθέτει σε συνδυασµό µε την επενδυτική της πολιτική, όσο και στο εξωτερικό, µέσω της διεύρυνσης του ποσοστού εξαγωγών της και της εξασφάλισης νέων επιχειρηµατικών συνεργασιών, προσανατολισµένες σε επιλογές µακράς και ουσιαστικής προοπτικής. Παράλληλα, συνεχίζεται η επιθετική πολιτική στον τοµέα των επενδύσεων σε µηχανολογικό εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας τελευταίας γενιάς, για την αντιµετώπιση των συνεχώς αυξανόµενων απαιτήσεων της ελληνικής αγοράς αλλά και της εξαγωγικής της δραστηριότητας. Με βάση τις ευοίωνες προοπτικές της µητρικής Εταιρείας και τις ενέργειες για την βελτιστοποίηση και αναδιάρθρωση των συµµετοχών αυτής, µε σκοπό να δοθεί πρόσθετη έµφαση και στον

3 εξαγωγικό προσανατολισµό της Εταιρείας, αναµένεται να ενισχυθεί περαιτέρω ο κύκλος εργασιών και να αυξηθούν τα λειτουργικά κέρδη. Το πρώτο τρίµηνο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2005, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 67,8% και ανήλθε σε 4,21 εκατ. Ευρώ έναντι 2,51 εκ. Ευρώ της προηγούµενης χρήσης, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 61,1% και σύµφωνα µε τα Ελληνικά Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ανήλθαν στις 658,90 χιλιάδες Ευρώ, από 408,91 χιλιάδες Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Με την εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης τα κέρδη προ φόρων του πρώτου τριµήνου του 2005 ανέρχονται σε 697,67 χιλιάδες Ευρώ έναντι 401,99 χιλιάδες Ευρώ την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο Όσο αφορά τα οικονοµικά στοιχεία σε ενοποιηµένη βάση, οι πωλήσεις του Οµίλου αυξήθηκαν την ίδια περίοδο κατά 57,2%% και ανήλθαν στα 4,56 εκ. Ευρώ, έναντι 2,90 εκ. Ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων και µετά την αφαίρεση δικαιωµάτων µειοψηφίας διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε τα Ελληνικά Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης στις 562,96 χιλιάδες Ευρώ, από 358,68 χιλιάδες Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μετά την εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης τα κέρδη προ φόρων και µετά την αφαίρεση δικαιωµάτων µειοψηφίας του πρώτου τριµήνου του 2005 ανέρχονται σε 537,79 χιλιάδες Ευρώ έναντι 353,47 χιλιάδες Ευρώ την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο. Όπως προκύπτει από την προαναφερθείσα πορεία των εργασιών, η Εταιρεία αναµένεται το 2005 να πραγµατοποιήσει πωλήσεις αυξηµένες κατά 30% σε σχέση µε το έτος 2004, ενώ αύξηση αναµένεται να παρουσιάσουν τα κέρδη της Εταιρείας. Σε επίπεδο Οµίλου, προβλέπεται αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών κατά 10% σε σχέση µε το έτος Με εκτίµηση, ηµήτριος Κωστόπουλος Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ- ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ- ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 4 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ- ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ & ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ MEVACO A.E ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε MEVATANCO ELECTRONICS A.E ΜEVAPOWER ΑΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 45

5 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ- ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στο παρόν Ετήσιο ελτίο παρατίθενται όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που είναι απαραίτητα στους µετόχους της εταιρείας και γενικότερα στους επενδυτές και στους συµβούλους τους, για να εκτιµήσουν σωστά την επενδυτική δραστηριότητα, την οικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ» (στο εξής η «Εταιρεία» ή «MEVACO» ). Η σύνταξή του έγινε σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις της 5/204/ (ΦΕΚ 1487/ ) Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή ισχύει σήµερα και του Π. 348/1985 (Παράρτηµα Α). 1.2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ Υπεύθυνοι για την σύνταξη του παρόντος και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: Ο κ. Κωστόπουλος ηµήτριος του Αλεξίου, Πρόεδρος του.σ., κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου 8. Ο κ. ελένδας Σπυρίδων του Νικολάου, Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Βλαχάβα 37 Ο κ. Ρούσσος Αντώνιος του Αντωνίου, Οικονοµικός ιευθυντής της Εταιρείας και Μέλος του.σ., κάτοικος Άνω Πεύκης Αττικής, οδός Μάρκου Μπότσαρη 30. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι αληθή, σαφή και ακριβή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων ή πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ετήσιο ελτίο. Σε βάρος της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. εν έχει συµβεί οιαδήποτε διακοπή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας που δύναται να έχει ή είχε κατά το πρόσφατο παρελθόν σηµαντικές συνέπειες στην οικονοµική της κατάσταση Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: Στα γραφεία της Εταιρείας, Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος , Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων: Θ. Πάλλης, τηλ / fax Στο τµήµα εξυπηρέτησης Μετόχων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην διεύθυνση Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην διεύθυνση

6 1.3 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Ο έλεγχος των χρήσεων 2002, 2003 και 2004 διενεργήθηκε από τον Τακτικό Ορκωτό Λογιστή Ελεγκτή κ. Σεραφείµ Μακρή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 16311), της εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕΟΕ», Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ Για τις ίδιες ρήσεις είχε εκλεγεί ως Αναπληρωµατικός Ελεγκτής ο κ. Χρήστος Μενελάου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ), της εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕΟΕ», Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ Βάσει της σχετικής νοµοθεσίας από Ορκωτούς Λογιστές Ελεγκτές ελέγχονται οι Λογιστικές Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου και της 31 ης εκεµβρίου κάθε χρήσης καθώς και οι ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που περιλαµβάνουν τον Ισολογισµό, τα Αποτελέσµατα Χρήσης, τον Πίνακα ιάθεσης Αποτελεσµάτων και το Προσάρτηµα. Η οικονοµική χρήση για την εταιρεία διαρκεί ένα ηµερολογιακό έτος και λήγει την 31η εκεµβρίου κάθε έτους. Τα οικονοµικά στοιχεία και τα αποτελέσµατα για το ηµερολογιακό έτος 2004, ύστερα από έλεγχο, κρίθηκαν ειλικρινή και ακριβή. Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο Παράρτηµα µαζί µε τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις. 1.4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2003 ( ) µε τακτικό φορολογικό έλεγχο. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών έκριναν τα οικονοµικά στοιχεία και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας ακριβή, ειλικρινή και οριστικά. Αναλυτικά τα αποτελέσµατα των φορολογικών ελέγχων των χρήσεων 1999 έως και 2003 έχουν ως εξής: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ποσά σε ) ΣΥΝΟΛΟ Λογιστικές διαφορές , , , , , ,87 Φόροι που επιβλήθηκαν επί Λογιστικών διαφορών Συµπληρωµατικός Φόρος επί Τεκµαρτού Εισοδήµατος Ιδιόχρησης Γραφείων Πρόστιµα και Προσαυξήσεις ΣΥΝΟΛΟ Έκπτωση λόγω εφάπαξ καταβολής 5% ΣΥΝΟΛΟ (Α) Χαρτ/µο ΟΓΑ Κ.Ν.Τ.Χ Πρόστιµα και Προσαυξήσεις ΣΥΝΟΛΟ (Β) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι µε βάση τον φορολογικό έλεγχο για την περίοδο , το συνολικό ποσό που καταλογίσθηκε από φόρους εισοδήµατος και τέλη χαρτοσήµου ανέρχεται σε ,00. Το σύνολο των επιβληθέντων πάσης φύσεως φόρων και προσαυξήσεων που επεβλήθησαν στην Εταιρεία ανήλθε στο συνολικό ποσό των ,00. Το

7 σύνολο των προαναφερθέντων φόρων και τελών εξοφλήθηκαν µε έκπτωση 3.66 λόγω εφάπαξ καταβολής τους εντός της χρήσεως του έτους 2005, ενώ τα ποσά αυτών λογιστικοποιήθηκαν στη χρήση Όσον αφορά στις θυγατρικές και συγγενείς Εταιρείες: Η εταιρεία MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. έχει ελεγχθεί µέχρι και την χρήση Η εταιρεία MEVATANCO Electronics A.E παραµένει ανέλεγκτη από την σύσταση της (έτος 2002) µέχρι και σήµερα. Η εταιρεία MEVAPOWER A.E. είναι ανέλεγκτη από την χρήση ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σηµειώνεται περαιτέρω, ότι σε όλη τη διάρκεια της χρήσης 2004, καθώς και κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2005 και µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος Ετησίου ελτίου: εν έλαβε χώρα ουδεµία δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής από οιοδήποτε τρίτο για τις µετοχές της Εταιρείας. εν έλαβε χώρα ουδεµία δηµόσια προσφορά ανταλλαγής µετοχών της Εταιρείας µε µετοχές άλλης Εταιρείας.

8 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1993 (ΦΕΚ Ίδρυσης, τ. ΑΕ και ΕΠΕ 6521/ 1993, Α.Φ.Μ ) προερχόµενη από τη συγχώνευση των εταιριών: 1. ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ Ε.Π.Ε. µε διακριτικό τίτλο MEVACO E.Π.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1971 µε αντικείµενο την κατασκευή αεροφυλακίων αεροσυµπιεστών και πάσης φύσεως µεταλλικών εξαρτηµάτων. 2..ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - Β.ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε διακριτικό τίτλο ΜΕΚΑΤ Ο.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1986 µε αντικείµενο την κατασκευή µεταλλικών εξαρτηµάτων µε εξειδίκευση στη θέρµανση. Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 30029/06/Β/93/12 µε την ακριβή επωνυµία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» Η έδρα της Εταιρείας είναι στον Ασπρόπυργο Αττικής στη θέση Πράρι Μουστάκι (Λεωφ. ΝΑΤΟ), Τ.Κ και η διάρκειά της ορίζεται πεντηκονταετής και συγκεκριµένα µέχρι την 31 εκεµβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα τρία (2043). Σκοπός της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την από απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (ΦΕΚ 10633/ τ. ΑΕ και ΕΠΕ), είναι: 1. Η παραγωγή και εµπορία πάσης φύσεως µεταλλικών και µηχανουργικών ειδών και εν γένει ηλεκτροµηχανολογικών συσκευών και εξαρτηµάτων αυτών. 2. Η διενέργεια εισαγωγικού και εξαγωγικού εµπορίου µεταλλικών µηχανουργικών ειδών και εν γένει ηλεκτροµηχανολογικών συσκευών και εξαρτηµάτων. 3. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα διαφόρων οίκων του εξωτερικού µε τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό. 4. Η έρευνα, ανάπτυξη, µελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως εργασίας (µηχανουργικής, ηλεκτροµηχανολογικής ή µη) για την αναβάθµιση και περαιτέρω εξέλιξη των παραγοµένων και εµπορευοµένων προϊόντων. Προς επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται : α) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο καθ οιονδήποτε τρόπο. β) Να ιδρύει ή να συµµετέχει σε κάθε φύσεως ή εταιρικού τύπου υφιστάµενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις µε όµοιο, συναφή ή παρεµφερή σκοπό. γ) Να ιδρύει υποκαταστήµατα, εργοστάσια, εργαστήρια ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή, µε τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό για λογαριασµό της ή για λογαριασµό τρίτων µε προµήθεια ή συµµετοχή στα κέρδη. ε) να παράσχει εγγυήσεις και να συνάπτει συµβάσεις εγγυήσεως προς και µε οιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ηµεδαπό ή αλλοδαπό ή τραπεζικό οργανισµό (εντός του υφισταµένου εκ του Νόµου επιτρεπτού πλαισίου) εφόσον αυτές συνέχονται µε την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή τους. στ) να διεξαγάγει οιαδήποτε εργασία την οποία η εταιρεία θεωρεί ενδεδειγµένη ή συµπληρωµατική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά οιαδήποτε πράξη που θεωρείται

9 άµεσα ή έµµεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγµένη για την πραγµάτωση των παραπάνω σκοπών. Τον Μάρτιο του 1999, η εταιρεία εισήγαγε τις µετοχές της προς διαπραγµάτευση στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Στα τέλη του 1999 η ΜEVACO προχώρησε στην επέκταση των βιοµηχανικών χώρων της µε την κατασκευή, του νέου βιοµηχανοστασίου (Αρ. Αδείας 238/ ), επιφανείας 6.503,8 τ.µ. στο οποίο και έχει ήδη επεκτείνει την παραγωγική της δραστηριότητα. Τον Οκτώβριο 1999, και τον Μάρτιο 2000 η εταιρεία προέβη στην αγορά όµορων οικοπέδων στην ΒΙΠΕ Ασπροπύργου εκτάσεως ,06 και 7.379,98 τ.µ αντίστοιχα. Το έτος 2001: ολοκληρώθηκε η κατασκευή αποθήκης λαµαρίνας και επεκτάθηκε το υπάρχον βιοµηχανικό κτίριο κατά 387 τ.µ. µε σκοπό την διεύρυνση της παραγωγικής δυναµικότητας της εταιρείας µε την ορθολογικότερη αποθήκευση των πρώτων υλών. Αγοράστηκε επίσης όµορο των υπαρχουσών εγκαταστάσεων οικόπεδο, επιφάνειας τ.µ. στην ΒΙΠΕ Ασπροπύργου. Μετά από την ανωτέρω αγορά η συνολική οικοπεδική έκταση της εταιρείας ανέρχεται σε ,19 τ.µ. µε ,08 τ.µ. στεγασµένους βιοµηχανικούς χώρους και υπερσύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό. Η Εταιρεία διαθέτει άδεια λειτουργίας για τις βιοµηχανικές της εγκαταστάσεις, η οποία ανανεώθηκε την 14 η Νοεµβρίου 2003 για χρονική διάρκεια έξι (6) ετών (Αρ. Αδείας: 3287/Φ.14 ΑΣΠΡ 3608, Αρχή: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση υτικής Αττικής, ιεύθυνση Βιοµηχανικού και Ορυκτού Πλούτου). Το έτος 2001: Eξαγοράσθηκε η εταιρεία Ε.Σ.Σ.Η.Ε. Α.Ε. η οποία µετονοµάστηκε σε MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., µε στόχο την δηµιουργία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πυρήνα για την εξέλιξη αντίστοιχης παραγωγικής µονάδας στην εντόνως αναπτυσσόµενη αγορά της Βόρειας Ελλάδας. Το ποσοστό συµµετοχής της MEVACO ανέρχεται σε 67%. Το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για την δηµιουργία της µονάδας αυτής ανήλθε ,00. η MEVACO δηµιούργησε ένα νέο εταιρικό σχήµα µε την RS POWER, µε αντικείµενο την εισαγωγή, αναβάθµιση και εµπορία επιβατικών αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων. Η νέα εταιρεία ονοµάσθηκε MEVAPOWER A.E., µε το ποσοστό συµµετοχής της MEVACO να ανέρχεται αρχικά σε 51,08%, το οποίο εν συνεχεία µειώθηκε σε 35,094 %. Τα καταβληθέντα κεφάλαια για την συµµετοχή αυτή ανήλθαν σε ,67. Το έτος 2002: Συστάθηκε η εταιρεία MEVATANCO Electronics A.E., µε την συµµετοχή και της ΤΑΝCO Electronics ΑΕ. Η νέα εταιρεία έχει ως κύριο αντικείµενο δραστηριότητας την κατασκευή ηλεκτρονικών πινακίδων (πινάκων µεταβλητών µηνυµάτων) για αθλητικές εγκαταστάσεις, οδικά και λοιπά συγκοινωνιακά δίκτυα, καθώς και λοιπών ηλεκτρονικών συστηµάτων. Το ποσοστό συµµετοχής της MEVACO στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 51%. Ολοκληρώθηκε επενδυτικό πρόγραµµα επέκτασης των βιοµηχανικών και αποθηκευτικών χώρων της, κατασκευής των νέων γραφείων της και της µετεγκατάστασης των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών στις νέες ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και η προµήθεια και εγκατάσταση µηχανηµάτων σύγχρονης τεχνολογίας.

10 Το έτος 2003: Αυξήθηκε σηµαντικά η εξαγωγική δραστηριότητα της Εταιρείας, σύµφωνα µε τον στόχο και την στρατηγική της διοίκησης. Αξιοποιήθηκε το επιχορηγούµενο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης για την πραγµατοποίηση σηµαντικών επενδύσεων προκειµένου αφενός να αντιµετωπισθεί η αυξανόµενη ζήτηση και αφετέρου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά της Εταιρείας στην ελληνική και διεθνή αγορά Τα σηµαντικότερα γεγονότα κατά την διάρκεια του έτους 2004 ήταν τα ακόλουθα : Αυξήθηκε σηµαντικά ο κύκλος εργασιών (52,39%) και τα προ φόρων κέρδη (92,27%) σε σχέση µε το Υπήρξε σηµαντική συµµετοχή της MEVACO σε δηµόσια έργα υποδοµής. Ολοκληρώθηκαν τα επενδυτικά προγράµµατα που είχαν ξεκινήσει από την προηγούµενη χρήση και πραγµατοποιήθηκαν νέες σηµαντικές επενδύσεις σε µηχανολογικό εξοπλισµό, ενώ τέθηκε σε εφαρµογή και η χρήση φυσικού αερίου από την Εταιρεία. Προχώρησε µε γρήγορους ρυθµούς η προετοιµασία για την εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη και µελέτη κατασκευής τετρακίνητου οχήµατος ευρείας χρήσης. Πραγµατοποιήθηκαν επαφές µε υφιστάµενες βιοµηχανικές µονάδες στην περιοχή των Σκοπίων (Πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας) µε στόχο την διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας. Αναλυτικότερα: 1. Η διαρκής επενδυτική πολιτική της εταιρείας είχε σαν αποτέλεσµα την δυνατότητα ανάληψης µεγάλου όγκου εργασιών τόσο στον τοµέα της βιοµηχανίας όσο και στον τοµέα των κατασκευών. Έτσι η εταιρεία κατά τη διάρκεια του 2004 πραγµατοποίησε πωλήσεις αυξηµένες κατά ποσοστό 52,39 % σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση επιτυγχάνοντας ρεκόρ πωλήσεων όλων των προηγούµενων ετών. Ο κύκλος εργασιών του 2004 διαµορφώθηκε στα 11,56 εκ. έναντι 7,59 της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης. 2. Παρά την πρωτοφανή αύξηση των τιµών των πρώτων υλών κατά τη διάρκεια του 2004, η οποία σε πολλές περιπτώσεις βασικών υλικών υπερέβη το 60%, η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει και να αυξήσει τα προ φόρων κέρδη της σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 92,27%. 3. Υπήρξε σηµαντική αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας κατά το Συγκεκριµένα οι εξαγωγές έφθασαν τα 834 χιλιάδες σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 76% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Κυριότεροι προορισµοί των εξαγωγών ήταν η Ρουµανία, η Πολωνία, η Ρωσία και η Ισπανία. Η ιοίκηση της εταιρείας παραµένει σταθερή στην απόφαση της για ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας µε σταθερά βήµατα, και η κατά τα άνω αύξηση και εν γένει ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού αυτού επιβεβαιώνει την ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της Εταιρείας. Επόµενος στόχος της διοίκησης της Εταιρείας είναι η ευρύτερη συµµετοχή στην αγορά των Βαλκανίων που αναµένεται να παρουσιάσει ενδιαφέρον µεσοπρόθεσµα. 4. Κατά την περίοδο 2004 η εταιρεία είχε ενεργό συµµετοχή στα σηµαντικότερα έργα που εκτελέστηκαν αυτή την περίοδο µε σηµαντική επιτυχία τόσο όσον αφορά την ποιότητα των

11 κατασκευών αλλά κυρίως στην τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων που ήταν εξαιρετικά πιεστικά λόγω της τέλεσης των Ολυµπιακών αγώνων. Συγκεκριµένα η MEVACO συµµετείχε στην κατασκευή των στεγάστρων αλλά και του λοιπού εξοπλισµού στις πλατφόρµες των στάσεων του ΤΡΑΜ, στην κατασκευή (µέσω της θυγατρικής της MEVATANCO) των ηλεκτρονικών πινάκων των νέων σταδίων, Πανπελοποννησιακού και Πανθεσσαλικού, καθώς και στην κατασκευή υπογείων σηράγγων επεκτάσεων του ΜΕΤΡΟ και της παρακαµπτήριας σήραγγας Αγ. Κωνσταντίνου Καµένων Βούρλων, που ξεκίνησε τον εκέµβριο του 2004 και της οποίας η εκτέλεση συνεχίζεται. Επίσης, υπήρξε πληθώρα ειδικών κατασκευών µε τελικό προορισµό υπό εκτέλεση έργα, όπως ο Προαστιακός Σιδηρόδροµος η Αττική οδός και η Εγνατία οδός. 5. Εντός του 2004 ολοκληρώθηκε το επενδυτικό πρόγραµµα ύψους περίπου 1,5 εκ. σε µηχανολογικό εξοπλισµό που είχε καταρτισθεί το 2003 και είχε ενταχθεί στο πρόγραµµα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Μέτρο του ΕΠ. ΑΝ Με την ολοκλήρωση του εν λόγω προγράµµατος καταβλήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης το ποσό της αναλογούσας επιχορήγησης για την παραπάνω επένδυση που ανήλθε σε 320 χιλ.. Επίσης ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του λογισµικού προγράµµατος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) καθώς και της απαραίτητης βάσης δεδοµένων πάνω στην οποία θα λειτουργήσει το αναφερόµενο ERP, επένδυση που είχε υποβληθεί και είχε εγκριθεί στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Κοινωνία της πληροφορίας», Μέτρο 3.2 «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» και εισπράχθηκε η αναλογούσα επιχορήγηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης ύψους 65 χιλ.. 6. Παράλληλα κατά τη διάρκεια του 2004 η εταιρεία προέβη σε νέες επενδύσεις ύψους 1,4 εκ. που χρηµατοδοτήθηκαν µε κεφάλαια και που αφορούν σε µηχανήµατα Laser και Punching τελευταίας γενιάς µε αυτόµατη τροφοδοσία της πρώτης ύλης και σηµαντικά υψηλότερης ταχύτητας και ποιότητας παραγωγής, καθώς και σε ανυψωτικά µεταφορικά µέσα µε σκοπό τη µείωση του χρόνου εσωτερικών µεταφορών και φορτώσεων. 7. Στα πλαίσια εφαρµογής των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης (ΙFRS) από η εταιρεία έχει προχωρήσει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες (εκπαίδευση προσωπικού, ανάπτυξη ειδικού λογισµικού, κατάρτιση σύµβασης µε ελεγκτική εταιρεία) έτσι ώστε η µετάβαση αυτή να πραγµατοποιηθεί κατά τον πλέον οµαλό, άµεσο και αποτελεσµατικό τρόπο 8. Από τον Σεπτέµβριο του 2004 τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το βαφείο ηλεκτροστατικής βαφής µε φυσικό αέριο µε σηµαντική οικονοµία της τάξεως του 25% στο κόστος ενέργειας. Σηµειώνεται ότι η εταιρεία έχει εντάξει µε την υπ αριθµό 15624/ /8/2004 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης στην ράση του Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ σχετική πρόταση της που αφορά την αναφερόµενη χρήση φυσικού αερίου και στην οποία συµπεριλαµβάνεται και η απόκτηση πιστοποιητικού ορθολογικής περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ)761/2001 ΕΜΑΣ. 9. Τέλος κατά τη διάρκεια του 2004 πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις και επαφές µε βιοµηχανικές εταιρείες στην περιοχή των Σκοπίων µε στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασιών µε φορείς της περιοχής που θα βοηθήσουν αφενός στη µείωση του κόστους παραγωγής αφετέρου στην προώθηση των πωλήσεων στα Βαλκάνια. Οι σχετικές συζητήσεις και διερευνητικές επαφές συνεχίζονται. Η MEVACO αποτελεί σήµερα µια από τις µεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόµενες εταιρείες στον Ελλαδικό χώρο στον τοµέα της Βιοµηχανικής Υπεργολαβίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται

12 επενδύσεις που αφορούν κυρίως σε µηχανολογικό εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας τελευταίας γενιάς καθώς επίσης και σε συστήµατα ελέγχου ποιότητας µε ηλεκτρονικά µέσα, µε στόχο την περαιτέρω επέκταση και εκσυγχρονισµό της παραγωγικής της δραστηριότητας. 2.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η MEVACO A.E. δραστηριοποιείται στον κλάδο κατεργασίας λαµαρίνας. Σκοπός της είναι η τροφοδοσία άλλων µονάδων, κυρίως βιοµηχανικών αλλά και εµπορικών, µε µεταλλικά εξαρτήµατα και ηµιτελή προϊόντα, τα οποία χρησιµοποιούνται για ενσωµάτωση σε άλλα προϊόντα ή µετατρέπονται µε µικρές παρεµβάσεις σε τελικά προϊόντα. Η Εταιρεία παράγει κυρίως µεταλλικά αντικείµενα και προϊόντα µε βασική πρώτη ύλη επίπεδα χαλυβδόφυλλα, ανοξείδωτα φύλλα, φύλλα αλουµινίου, χαλκού, ορειχάλκου, ακρυλικά φύλλα καθώς και µεταλλικές κατασκευές µέσου βάρους για λογαριασµό πελατών. Το πεδίο εφαρµογής των παραγόµενων προϊόντων είναι αρκετά ευρύ λόγω των πολλαπλών χρήσεων που µπορεί να έχει η υπό επεξεργασία πρώτη ύλη. Ακόµη, ο µηχανολογικός εξοπλισµός της Εταιρείας προσαρµόζεται στις προδιαγραφές της εκάστοτε παραγγελίας, οδηγώντας σε µία ευέλικτη παραγωγική διαδικασία. Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω, η Εταιρεία είναι σε θέση να παράγει απεριόριστη ποικιλία προϊόντων σε µικρές ή µεγάλες ποσότητες. Σύµφωνα µε το δελτίο της Στατιστικής Ταξινόµησης των Κλάδων Οικονοµικής ραστηριότητας 2003 (ΣΤΑΚΟ 03), της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ), η εξέλιξη του κύκλου εργασιών της Εταιρείας για την περίοδο έως είναι: ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ( ) ΚΩ Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων µ.α.κ ,10 ΚΩ Κατασκευή Σωµάτων και λεβήτων κεντρικής θέρµανσης ,81 ΚΩ Γενικές Μηχανολογικές Εργασίες ,37 ΚΩ Κατασκευή µεταλλικών σκελετών & µερών µεταλλικών σκελετών ,47 ΚΩ Χονδρικό Εµπόριο απορριµµάτων και υπολειµµάτων ,53 ΚΩ Λοιπό Χονδρικό Εµπόριο ,95 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,23 Η εξέλιξη των πωλήσεων της Εταιρείας στο εξωτερικό για την περίοδο έως είναι: ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩ Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων µ.α.κ , , ,28 ΚΩ Γενικές Μηχανολογικές Εργασίες ,20 Σύνολο Εξαγωγών , , ,56

13 Η εξέλιξη των πωλήσεων της Εταιρείας στο εξωτερικό ανά χώρα για την περίοδο έως είναι: ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ανα χώρα) Χώρα Ρουµανία , ,89-2. Ρωσία , , Πολωνία , , ,00 4. Ισπανία 1.869, , ,56 5. Νορβηγία Σύνολο Εξαγωγών , , ,56 Παραγόµενα Προϊόντα Η MEVACO Α.Ε. είναι τροφοδοτική µονάδα άλλων επιχειρήσεων, ιδιωτικών ή δηµοσίων δεν παράγει δηλαδή δικά της προϊόντα, αλλά προσαρµόζεται στις απαιτήσεις των πελατών της. Η ποικιλία των παραγοµένων προϊόντων, είναι απεριόριστη σε αριθµό και σε τοµείς και είναι πρακτικά αδύνατη η απαρίθµηση τους. Για το λόγο αυτό, ενδεικτικά αναφέρονται στη συνέχεια ορισµένοι τοµείς, στους οποίους κατά κύριο λόγο απευθύνεται η MEVACO Α.Ε., ώστε να καταστεί εφικτός ο σχηµατισµός εικόνας για τη δραστηριότητα της Εταιρείας: ΘΕΡΜΑΝΣΗ: Κατασκευή περιβληµάτων λεβήτων κεντρικής θέρµανσης, µερών χαλύβδινων λεβήτων, µερών στηριγµάτων θερµαντικών σωµάτων, µερών πινάκων αυτονοµίας, µερών πινάκων υδροληψίας κ.τ.λ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Κατασκευή µεταλλικών µερών ηλεκτρικών πινάκων, πινάκων χειρισµού γενικώς, σχαρών καλωδίων, µεταλλικών σασί συστηµάτων τηλεπικοινωνίας, διαφόρων ηλεκτρονικών συσκευών κ.α. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Παραγωγή µεταλλικών εξαρτηµάτων για οικιακά ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια κ.α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ: Παραγωγή µεταλλικών εξαρτηµάτων ψυγείων αναψυκτικών, καταψυκτών κ.α. ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ: Παραγωγή πρεσσαριστών εξαρτηµάτων (κοπή διαµόρφωση) για κάθε χρήση. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Κατασκευή ραφιών, διαφηµιστικών stand και διαφηµιστικών φωτεινών πινακίδων. ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Κατασκευή του µεταλλικού µέρους θωρακισµένων πορτών ασφαλείας καθώς και επιµέρους τµηµάτων τους. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Κατασκευή µερών ή/και ολοκληρωµένων µεταλλικών κατασκευών σε τεχνικά έργα. Παραδείγµατα τέτοιων κατασκευών, αποτελούν τα εύκαµπτα πλαίσια υπογείων σηράγγων (ΜΕΤΡΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΣ κ.λ.π.). Τµήµατα Παραγωγικής ιαδικασίας Η παραγωγή των προϊόντων της MEVACO Α.Ε. γίνεται στα ακόλουθα τµήµατα παραγωγής : 1) Τµήµα Προϊόντων παραγόµενων µε µηχανήµατα σύγχρονης Τεχνολογίας

14 2) Τµήµα Πρεσσαριστών Εξαρτηµάτων 3) Τµήµα Σιδηρών Κατασκευών. Επισηµαίνεται ότι η Εταιρεία είχε πιστοποιηθεί κατά ISO 9002 από το Οκτώβρη 1998 και από τις 24 Φεβρουαρίου 2005 η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2000. Τµήµα Προϊόντων παραγοµένων µε µηχανήµατα σύγχρονης τεχνολογίας Το τµήµα κατεργασιών µε µηχανήµατα σύγχρονης τεχνολογίας, αποτελεί τον κύριο κορµό της παραγωγικής διαδικασίας της Εταιρείας και απορροφά το µεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής αξίας παραγωγής. Το τµήµα είναι εξοπλισµένο µε µηχανήµατα κοπής, διάτρησης, και κάµψης ελασµάτων, που προγραµµατίζονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η παραγωγική διαδικασία του τµήµατος είναι ευέλικτη και δίνει τη δυνατότητα παραγωγής πολύπλοκων ή και απλών εξαρτηµάτων σε µικρές σχετικά ποσότητες, χωρίς να απαιτείται προηγουµένως η κατασκευή ειδικών καλουπιών. Περιλαµβάνει το σχεδιασµό των προϊόντων σε Η/Υ από εξειδικευµένους µηχανικούς και τη µεταφορά των σχεδιαστικών προγραµµάτων στις αντίστοιχες µηχανές CNC. Οι µηχανές αυτές, συνδεδεµένες µε τα συστήµατα CAD CAM του κεντρικού υπολογιστή της Τεχνικής ιεύθυνσης, χρειάζονται έναν µόνο χειριστή για τις προβλεπόµενες κατεργασίες της διάτρησης, κοπής και διαµόρφωσης. Το τµήµα, κατασκευάζει, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες των πελατών εξαρτήµατα πάσης φύσεως και µορφής, όπως κλιµατισµού, θέρµανσης, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, τηλεπικοινωνιών, αυτοκινήτων, ραφιών, φοριαµών, διαφηµιστικών κατασκευών κ.α. Τµήµα Πρεσσαριστών Εξαρτηµάτων Το τµήµα πρεσσαριστών εξαρτηµάτων χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις που η ποσότητα των προς παραγωγή εξαρτηµάτων είναι µεγάλη ή απαιτούνται µεγάλου βάθους διαµορφώσεις (εξελάσεις), απαιτήσεις που δεν µπορούν να ικανοποιηθούν από το τµήµα προϊόντων παραγοµένων µε µηχανήµατα σύγχρονης τεχνολογίας. Η παραγωγική δραστηριότητα του τµήµατος είναι εντάσεως εργασίας και πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια κοπτικών διαµορφωτικών καλουπιών. Το τµήµα παράγει µεγάλο αριθµό προϊόντων όπως για παράδειγµα εξαρτήµατα φιαλών υγραερίου, ηλιακών προϊόντων, καναλιών καλωδίων, οικιακών ηλεκτρικών συσκευών και εξαρτηµάτων φοριαµών. Τµήµα Μεταλλικών Κατασκευών Το τµήµα των µεταλλικών κατασκευών, ασχολείται µε την παραγωγή µερών εξαρτηµάτων ή/και ολοκληρωµένων συγκροτηµάτων για µεταλλικές κατασκευές, µέσου και µεγάλου βάρους. Για την ολοκλήρωση των παραπάνω κατασκευών (όπου απαιτείται) η εταιρεία διαθέτει υπερσύγχρονο βαφείο ηλεκτροστατικής βαφής καθώς και τµήµα µεταξοτυπίας. Πρώτες Ύλες Προµηθευτές Το αντικείµενο της MEVACO A.E. είναι η παραγωγή µεταλλικών αντικειµένων και προϊόντων µε βασική πρώτη ύλη επίπεδα χαλυβδόφυλλα, ανοξείδωτα φύλλα, φύλλα αλουµινίου, χαλκού, ορειχάλκου, ακρυλικά φύλλα, σίδηρος µορφής και χρώµατα.

15 Η Εταιρεία έχει ευχέρεια επιλογής προµήθειας των πρώτων υλών της, µεταξύ των µεγαλύτερων εταιρειών σιδήρου και χρωµάτων στην Ελλάδα, µε βάση τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Οι µεταβολές στις τιµές των βασικών πρώτων υλών της Εταιρείας δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα τα αποτελέσµατα της, γιατί είναι σε θέση να µετακυλύει το κόστος στις τιµές των παραγόµενων προϊόντων δεδοµένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, η εταιρεία παράγει κατά παραγγελία και κατά συνέπεια έχει την δυνατότητα να προσαρµόζει και να διαφοροποιεί για κάθε νέα παραγγελία τις τιµές της. ίκτυο Πωλήσεων Τα έσοδα της MEVACO A.E. προέρχονται αποκλειστικά από χονδρικές πωλήσεις, σε βιοµηχανικές, κατασκευαστικές και εµπορικές εταιρείες, µε αποτέλεσµα η Εταιρεία να µην διαθέτει οργανωµένο δίκτυο πωλήσεων, ενόψει του ότι δεν υπάρχει αναγκαιότητα δηµιουργίας του. Εντός του ως άνω πλαισίου, η Εταιρεία δε διαθέτει δίκτυο διανοµής, διότι οι πελάτες της παραλαµβάνουν µε δικά τους µέσα τα προϊόντα από το εργοστάσιο της MEVACO A.E. Οι πωλήσεις της Εταιρείας, από τη φύση των εργασιών της, γίνονται κατόπιν παραγγελιών. Σύµφωνα µε την πρακτική της Εταιρείας, οι παραγγελίες για κάθε καινούργιο πελάτη γίνονται κατόπιν συνεννόησης σε τεχνικό και οικονοµικό επίπεδο (κατασκευή δειγµάτων, υποβολή οικονοµικής προσφοράς κ.α.) και στην συνέχεια η εκτέλεση επαναλαµβανόµενων παραγγελιών γίνεται αυτόµατα. Η προβολή της Εταιρείας γίνεται µε καταχωρήσεις σε έντυπα του κλάδου και συµµετοχή-παρουσία σε εκθέσεις τις οποίες συµµετέχουν πιθανοί πελάτες της. Εµποροβιοµηχανικά Σήµατα Η Εταιρεία έχει κατοχυρώσει τα κάτωθι εµποροβιοµηχανικά σήµατα, που αφορούν την Εταιρεία και τις συνδεδεµένες και συγγενείς µε αυτήν επιχειρήσεις: ΜEVACO AE MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ MEVAPOWER ΑΕ

16 3. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3.1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Η Εταιρεία απασχολούσε κατά µέσο όρο στην χρήση άτοµα προσωπικό. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθεται η εξέλιξη του απασχολούµενου προσωπικού: ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κατηγορία Προσωπικού ιοικητικό & υπαλληλικό προσωπικό Εργατοτεχνικό προσωπικό Σύνολο Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η ανάλυση των δαπανών ανά κατηγορία απασχόλησης για την περίοδο (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κατηγορία Προσωπικού απάνες ανά κατηγορία απασχόλησης (χιλιάδες ) ιοικητικό & υπαλληλικό προσωπικό Εργατοτεχνικό προσωπικό ΣΥΝΟΛΟ Στο ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό περιλαµβάνεται το προσωπικό που αµείβεται µε µηνιαίο µισθό, ενώ στο Εργατοτεχνικό προσωπικό περιλαµβάνεται το προσωπικό που αµείβεται µε ηµεροµίσθιο. Η δεύτερη κατηγορία, περιλαµβάνει κυρίως τους εξειδικευµένους τεχνίτες και το βοηθητικό προσωπικό που τους πλαισιώνει. 3.2 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

17 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ & ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το επταµελές ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τους: 1. Κωστόπουλο ηµήτριο του Αλεξίου, Πρόεδρο του.σ., Μηχανολόγο, εκτελεστικό µέλος. 2. ελένδα Σπυρίδωνα του Νικολάου, Αντιπρόεδρο & ιευθύνοντα Σύµβουλο, Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, εκτελεστικό µέλος. 3. Κωστοπούλου Βασιλική του ηµητρίου, Αναπληρώτρια ιευθύνουσα Σύµβουλο, Οικονοµολόγο, Πτυχιούχο Α.Σ.Ο.Ε.Ε, εκτελεστικό µέλος. 4. Μπρούτζο Εµµανουήλ του Θεµιστοκλή, Μέλος του.σ. (µη-εκτελεστικό), Μηχανουργό, µη εκτελεστικό µέλος 5. Ρούσσο Αντώνιο του Αντωνίου, Μέλος του.σ., Οικονοµολόγο Φοροτεχνικό, Πτυχιούχο Α.Σ.Ο.Ε.Ε., εκτελεστικό µέλος 6. Μητρόπουλο Κωνσταντίνο του Σωτηρίου, Μέλος (Ανεξάρτητο, µη-εκτελεστικό) του.σ., Πτυχιούχο Α.Σ.Ο.Ε.Ε. 7. Μπαρινταντωνάκη Εµµανουήλ του Αντωνίου, Μέλος (Ανεξάρτητο, µη-εκτελεστικό) Η θητεία του παραπάνω ιοικητικού Συµβουλίου λήγει στις Την εκλογή του µε πενταετή θητεία αποφάσισε οµόφωνα και στα πλαίσια της εφαρµογής σύγχρονων µεθόδων Eταιρικής ιακυβέρνησης η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που πραγµατοποιήθηκε στις (ΦΕΚ 7480/ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε). Ο κ. Κωστόπουλος ηµήτριος είναι πατέρας της κα Κωστοπούλου Βασιλικής. Μεταξύ των µελών του.σ. της εταιρείας δεν υπάρχουν άλλες συγγενικές σχέσεις µέχρι και 2 ου βαθµού εξ αγχιστείας. Τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας έχουν: 1. Ο κ. Κωστόπουλος ηµήτριος του Αλεξίου, κάτοικος Πεύκης, Ρηγα Φεραίου Ο κ. ελένδας Σπυρίδων του Νικολάου, κάτοικος Παπάγου, Βλαχάβα Η κα Κωστοπούλου Βασιλική του ηµητρίου, κάτοικος Πεύκης, οδός Καραολή και ηµητρίου Ο κ. Ρούσσος Αντώνιος του Αντωνίου, κάτοικος Άνω Πεύκης, Μάρκου Μπότσαρη 30. Οι αµοιβές των µελών του.σ. για την χρήση 2004 ανήλθαν σε: ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ.Σ. Εκτελεστικά µέλη Μη-εκτελεστικά Ανεξάρτητα µέλη 5.60 Σύνολο Αµοιβών Τα µέλη του.σ. και οι κύριοι µέτοχοι της Εταιρείας, συµµετέχουν στο ιοικητικό Συµβούλιο των συνδεδεµένων εταιριών όπως παρακάτω:

18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ.Σ. ΣΕ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Μέλος ιοικητικού Συµβουλίου Συµµετοχή / Ιδιότητα Κωστόπουλος ηµήτριος του Αλεξίου (α) Πρόεδρος.Σ. MEVACO Βορείου Ελλάδος ΑΕ (β) Πρόεδρος.Σ. MEVATANCO Electronics ΑΕ ελένδας Σπυρίδων του Νικολάου (α) Αντιπρόεδρος.Σ. MEVACO Βορείου Ελλάδος ΑΕ (β) Αντιπρόεδρος.Σ. MEVATANCO Electronics AΕ Ρούσσος Αντώνιος του Αντωνίου (α) Μέλος.Σ. MEVACO Βορείου Ελλάδος ΑΕ (β) Μέλος.Σ. MEVATANCO Electronics AΕ Τα µέλη του.σ. και οι κύριοι µέτοχοι της Εταιρείας, δεν συµµετέχουν στο ιοικητικό Συµβούλιο ή στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών µε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 10%.

19 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ MEVACO A.E. 5.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε τέσσερα εκατοµµύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ( ) ευρώ, διαιρούµενο σε δέκα εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,45 Ευρώ η κάθε µια και σχηµατίστηκε ως εξής: Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της MEVACO A.E. κατά την ίδρυση της (1 εκεµβρίου 1993) ορίσθηκε σε τετρακόσια εξήντα εκατοµµύρια ( ) δρχ., διαιρούµενο σε α) κοινές ονοµαστικές µετοχές και β) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. η κάθε µία. Η κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου έγινε ως εξής: α) εισφορά της καθαρής περιουσίας MEVACO Ε.Π.Ε., αξίας δρχ. β) εισφορά της καθαρής περιουσίας της ΜΕΚΑΤ Ο.Ε. αξίας δρχ. γ) αφορολόγητα αποθεµατικά και διαφορές αναπροσαρµογής παγίων της MEVACO Ε.Π.Ε., αξίας δρχ. δ) αφορολόγητα αποθεµατικά και διαφορές αναπροσαρµογής παγίων, επιχειρηµατική αµοιβή εταίρων, υπόλοιπο κερδών 1991 και υποχρεώσεις προς εταίρους της ΜΕΚΑΤ Ο.Ε., αξίας δρχ. ε) µε καταβολή µετρητών, αξίας δρχ. (Φ.Ε.Κ. 6521/1993, ταε και ΕΠΕ). Με την από 4 Νοεµβρίου 1994 Γενική Συνέλευση των µετόχων, αποφασίστηκε η ονοµαστικοποίηση του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας (ΦΕΚ 466/ , τ. ΑΕ και ΕΠΕ). Με την από 26 Ιουνίου 1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα δύο εκατοµµύρια ( ) δρχ. Αναλυτικά, αυξήθηκε κατά δεκαεπτά εκατοµµύρια διακόσιες επτά χιλιάδες έξι ( ) δρχ. µε κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου των κερδών χρήσεων 1992 & 1993 των Εταιρειών ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ Ε.Π.Ε. (MEVACO E.Π.Ε.) και ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (ΜΕΚΑΤ Ο.Ε.), και κατά δεκατέσσερα εκατοµµύρια επτακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις ( ) δρχ. µε καταβολή µετρητών. Εκδόθηκαν τρεις χιλιάδες διακόσιες (3.200) νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. εκάστη (Φ.Ε.Κ. 4327/1995, τ. ΑΕ και ΕΠΕ). Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσια ενενήντα δύο εκατοµµύρια ( ) δρχ., διαιρούµενο σε σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (49.200) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. Με την από 23 Ιουνίου 1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε µε κεφαλαιοποίηση µέρους της υπεραξίας «ιαφορές αναπροσαρµογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» (Ν.2065/92 έτους 1996) κατά εκατόν τρία εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες ( ) δρχ. Εκδόθηκαν δέκα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (10.320) νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε µια (ΦΕΚ 8075/ , τ. ΑΕ και ΕΠΕ). Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαµορφώθηκε σε πεντακόσια ενενήντα πέντε εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες ( )

20 δρχ., διαιρούµενο σε πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (59.520) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. Με την από 24 Ιουλίου 1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µειώθηκε η ονοµαστική αξία των µετοχών από δραχµές σε 200 δραχµές και το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε: 1. κατά ενενήντα εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες δραχµές ( ) σε µετρητά από δηµόσια εγγραφή µε έκδοση τετρακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ( ) νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχµών η κάθε µία. 2. Κατά τέσσερα εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες δραχµές ( ) σε µετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση µε την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας διακοσίων δραχµών (200) η κάθε µια. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαµορφώθηκε σε εξακόσιες ενενήντα εκατοµµύρια ( ) δρχ., διαιρούµενο σε τρία εκατοµµύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε µια (ΦΕΚ 1184/ , τ. ΑΕ και ΕΠΕ). Με την από 4 Αυγούστου 1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αποφασίστηκε η µείωση της ονοµαστικής αξίας (split) των µετοχών της εταιρείας από 200 σε 100 δρχ. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαµορφώθηκε σε εξακόσιες ενενήντα εκατοµµύρια ( ) δρχ., διαιρούµενο σε έξι εκατοµµύρια εννιακόσιες χιλιάδες ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε µια (ΦΕΚ 6628/ , τ. ΑΕ και ΕΠΕ). Με την από 1 Μαρτίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση το Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας : κατά διακόσια επτά εκατοµµύρια ( ) δραχµές, µε κεφαλαιοποίηση µέρους της σχηµατισµένης διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού, και την έκδοση δυο εκατοµµυρίων εβδοµήντα χιλιάδων ( ) νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 100 δρχ η κάθε µία, που διετέθησαν δωρεάν στους παλαιούς µετόχους σε αναλογία 3 (τρεις) νέες µετοχές για κάθε 10 (δέκα) παλαιές, κατά εκατόν τριάντα οχτώ εκατοµµύρια δραχµές ( ) σε µετρητά από δηµόσια εγγραφή µε έκδοση ενός εκατοµµυρίου τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων ( ) νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 100 δρχ, η κάθε µία, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων σε αναλογία 2 (δυο) νέες µετοχές για κάθε 10 (δέκα) παλαιές, κατά δέκα πέντε εκατοµµύρια δραχµές ( ) δρχ. σε µετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση µε την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων ( ) νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 100 δρχ, η κάθε µία, µε περιορισµό του δικαιώµατος προτίµησης από τους παλαιούς µετόχους και διάθεση σε επιλεγµένο στελεχιακό δυναµικό της εταιρείας και συνεργάτες αυτής (ΦΕΚ 2052/ , τ. ΑΕ και ΕΠΕ). Με την από 27 Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων : α) το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µετατράπηκε σε Ευρώ, µε βάση την τιµή µετατροπής 1 Ευρώ σε 340,750 ελληνικές δραχµές, όπως καθορίζεται στον µε αριθµό 1478/ Κανονισµό που εξέδωσε το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, καθώς επίσης µετατράπηκε και η ονοµαστική

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2008 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4»

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» Σκοπός Α) Σκοπός της εταιρίας είναι 1. Η αγορά προς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι, Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας που συνεδριάζει στις 16 Μα ου 2016, έχει την τιµή να θέσει υπόψη σας όλα τα έγγραφα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι, Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας που συνεδριάζει στις 14 Απριλίου 2011, έχει την τιµή να θέσει υπ όψη σας όλα τα έγγραφα των ετήσιων οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17.2.2012 ΘΕΜΑ 1 Ο 1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας (Μετοχικό Κεφάλαιο) για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-06-2014 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία Κηφισιά, 24/07/2008 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

99,47% 106,88% 37,4% 36,46%

99,47% 106,88% 37,4% 36,46% ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SERVICE Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 128 ΓΛΥΦΑ Α 166 74 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Κεντρικά : Υποκ/µα : Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι 152 31 Τηλ : 210-67.26.200 Fax : 210-67.29.480 Αποστ. Παύλου 31, Θεσσαλονίκη 546 34 Τηλ: 231-0 20.60.20 Fax: 231-0 20.60.30 Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πληροφοριακό Έντυπο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. στ του ν. 3401/2005 (Stock Option Plan) σχετικά µε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28-06-2013 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.-31.12.2005 (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.-ΔΡΟΜΕΑΣ») Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Το 2005 που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι, Σας υϖοβάλουµε ϖρος έγκριση τις συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Ι.Φ.Ε.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: , 11:00 2 3

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: ,  11:00 2 3 Θεσσαλονίκη 04/06/2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:9469 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας FAX: 2310 250-642 Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα