ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 3ης Σεπτεμβρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 3ης Σεπτεμβρίου"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες E(2004) 2826 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Σεπτεμβρίου σχετικά με διαδικασία κατ εφαρμογή του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 53 της συμφωνίας ΕΟΧ (Υπόθεση COMP/E-1/ Χαλκοσωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων) (Τα κείμενα στην ολλανδική, αγγλική, φινλανδική, γαλλική, γερμανική, ελληνική, ιταλική και σουηδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A - ΕΙΣΑΓΩΓΗ B Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το προϊόν Χαλκοσωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων (χωρίς μόνωση και με πλαστική μόνωση) Γεωγραφική έκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Καθορισμός τιμών στη βιομηχανία χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων Δεικτοδοτημένοι τιμοκατάλογοι Εκπτώσεις Μέγεθος, αξία και μερίδια αγοράς χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων χωρίς μόνωση και χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων με πλαστική επίστρωση Εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών Οι επιχειρήσεις Οι παραγωγοί που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας Boliden AB και Boliden Cuivre & Zinc S.A Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. και Austria Buntmetall AG ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε HME Nederland BV IMI plc Ο όμιλος KME Τα σχετικά νομικά πρόσωπα Οικονομικοί και νομικοί δεσμοί εντός του ομίλου SMI Mueller Industries Inc Outokumpu Copper Products Oy («Outokumpu») Wieland Werke AG Άλλοι παραγωγοί Εμπορικές ενώσεις και οργανισμοί πιστοποίησης Γ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ EL 2 EL

4 3. Έλεγχος και αιτήσεις επιείκειας Η έκδοση της κοινοποίησης αιτιάσεων και επακόλουθη διαδικασία Δ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Περιγραφή της επίμαχης συμπεριφοράς στη βιομηχανία χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον ιουνιο 1988 μέχρι το Μάρτιο του Εισαγωγή Εθνικές επαφές Επαφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμπεριλαμβανομένων των επαφών μεταξύ των παραγωγών SANCO, WICU και Cuprotherm Συσκέψεις των βιομηχανικών ενώσεων Συσκέψεις στο πλαίσιο των παραγωγών SANCO και μεταξύ των παραγωγών σωλήνων υδραυλικών WICU και Cuprotherm κι επαφες ανταγωνιστων Η οργάνωση SANCO και οι συμφωνίες άδειας μεταφοράς τεχνολογίας SANCO Συνεργασία WICU και Cuprotherm Co-operation στο πλαίσιο των συμφωνιών άδειας μεταφοράς τεχνολογίας WICU και Cuprotherm Συμμετέχοντες στις ρυθμίσεις των παραγωγών SANCO και στις ρυθμίσεις των παραγωγών WICU και Cuprotherm Συμφωνίες με τη συμμετοχή (τουλάχιστον) των παραγωγών SANCO (BCZ, KME, EM, TMX και Wieland) Ρυθμίσεις μεταξύ των παραγωγών SANCO στην περίοδο από τον Ιούνιο του 1988 μέχρι τα μέσα του 1994, πιθανόν μέχρι τα μέσα του Συμφωνίες όσον αφορά τις τιμές-στόχους και τους συντελεστές έκπτωσης Κατανομή όγκων και μεριδίων αγοράς Παρακολούθηση Σχέση μεταξύ παραγωγών SANCO και μη παραγωγών SANCO Ρυθμίσεις και συζητήσεις μεταξύ της KME και της Wieland όσον αφορά τους σωλήνες WICU και Cuprotherm Συσκέψεις και άλλες επαφές μεταξύ των παραγωγών SANCO με χρονολογική σειρά Συνεχείς επαφές και ανταλλαγές πληροφοριών των παραγωγών SANCO μεταξύ του 1987 και του Επαφές, ιδίως μεταξύ της KME και της Wieland Θεσμοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών Άλλα γεγονότα μεταξύ του 1988 και του Συνάντηση της 3 ης Ιουνίου EL 3 EL

5 Λιέγη, 4 Νοεμβρίου Ζυρίχη, 24 Νοεμβρίου Στουτγάρδη, 26 Νοεμβρίου Ιανουάριος/Φεβρουάριος Ντύσσελντορφ, 26 Σεπτεμβρίου Μαρτίου Φρανκφούρτη, 24 Ιουνίου Φρανκφούρτη, 27 Ιουνίου Παρακολούθηση από την KME, 26 Αυγούστου Περί το Από το 1998 μέχρι το Άμστερνταμ, 9 Ιουνίου Απριλίου και 15 Απριλίου Ντύσσελντορφ, 21 Οκτωβρίου Ντύσσελντορφ, 14 Ιανουαρίου Ντύσσελντορφ, 9 Φεβρουαρίου Απριλίου Ντύσσελντορφ, 30 Μαΐου Ντύσσελντορφ, 21 Ιουνίου Σεπτεμβρίου 2000 και 22 Νοεμβρίου Μαρτίου Εξέλιξη, διάρθρωση και αντικείμενο των επαφών των ανταγωνιστών στο ευρωπαϊκό επίπεδο Η περίοδος πριν το Σεπτέμβριο του Επαφές από το Σεπτέμβριο του 1989 μέχρι τα τέλη του Περίοδος λιγότερων επαφών από το τέλος του 1994 μέχρι τον Ιούλιο του Η περίοδος από τον Ιούλιο του 1997 μέχρι το Μάρτιο του Χρονολογική σειρά των συσκέψεων και των επαφών μεταξύ ανταγωνιστών Χρονολογική σειρά των συσκέψεων από το 1987 μέχρι το Σεπτέμβριο του Χρονολογική σειρά των συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν από το Σεπτέμβριο του 1989 μέχρι το Μάρτιο του EL 4 EL

6 E. - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. 1 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΠΑΡ. 1 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΟΧ Άρθρο 81 παράγραφος 1 της συνθήκης και άρθρο 53 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ Δυνατότητα εφαρμογής Δικαιοδοσία O χαρακτήρας της παράβασης Συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές Ενιαία, σύνθετη και διαρκής παράβαση Χαρακτήρας της παράβασης στην παρούσα υπόθεση Συμφωνία και εναρμονισμένες πρακτικές (σύνθετη παράβαση) Μια ενιαία, σύνθετη και πολύμορφη παράβαση Μια ενιαία και σύνθετη παράβαση Ο διαρκής χαρακτήρας της παράβασης Το διάστημα από τις αρχές του 1990 μέχρι το Δεκέμβριο του Περίοδος από τον Ιούλιο του 1994 μέχρι τον Ιούλιο του Boliden ΧΑΛΚΟΡ Λοιποί συμβαλλόμενοι Περιορισμός του ανταγωνισμού EL 5 EL

7 12.1. Αντικείμενο Επίπτωση στο εμπόριο μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ΕΟΧ Συμπληρωματικές εκτιμήσεις Οι ρυθμίσεις SANCO και ο ρόλος της ΚΜΕ Ρυθμίσεις WICU και Cuprotherm Ο ισχυρισμός των συμβαλλομένων ότι ορισμένες ρυθμίσεις θεωρούντο νόμιμες Ο εικαζόμενος εξαναγκασμός της ΧΑΛΚΟΡ Απουσία αποδείξεων για αντίποινα της Wieland και της KME κατά της IMI Εκτιμήσεις σχετικά με ορισμένα αποδεικτικά στοιχεία ΣΤ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευθύνη για την παράβαση Γενικές αρχές Η ευθύνη των μητρικών εταιρειών στην παρούσα υπόθεση Η ευθύνη των Boliden AB, Boliden Fabrication AB και Βοliden Cuivre & Zinc S.A Η ευθύνη των Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., Austria Buntmetall AG και Wieland Werke AG Έλλειψη ευθύνης της ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ Η ευθύνη των IMI plc, IMI Kynoch Ltd. και IMI Yorkshire Copper Tube Ltd Οι ευθύνες εντός του ομίλου SMI/KME Ευθύνες Διαδοχή Η ευθύνη των Mueller Industries, Inc., WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., DENO Holding Company, Inc. και DENO Acquisition EURL Η ευθύνη της Outokumpu OYj και της Outokumpu Copper Products OY Παραλήπτες της παρούσας απόφασης Ζ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της παράβασης για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας Δυνατότητα εφαρμογής της παραγραφής Περίοδοι μειωμένης δραστηριότητας της σύμπραξης Διορθωτικά μέτρα EL 6 EL

8 20.1. Άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) 1/ Άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/ Το βασικό ύψος των προστίμων Σοβαρότητα Χαρακτήρας της παράβασης Η πραγματική επίπτωση της παράβασης Το μέγεθος της σχετικής γεωγραφικής αγοράς Το συμπέρασμα της Επιτροπής όσον αφορά τη σοβαρότητα της παράβασης Διαφοροποιημένη μεταχείριση Αποτρεπτικό αποτέλεσμα Διάρκεια της παράβασης Ενδεχόμενα πρόστιμα σε παράλληλες διαδικασίες Συμπέρασμα όσον αφορά τα βασικά ποσά Επιβαρυντικές περιστάσεις Ελαφρυντικές περιστάσεις Μη εφαρμογή των ρυθμίσεων στην πράξη Περιορισμένο όφελος από την παράβαση Οικονομικές δυσχέρειες στον τομέα χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων Σταδιακή εκτροπή προς την παρανομία Λήξη της παράβασης Πρόγραμμα συμμόρφωσης Εικαζόμενος εξαναγκασμός της Boliden από την KME Συνεργασία εκτός του πεδίου εφαρμογής της ανακοίνωσης του 1996 περί επιείκειας Καμία μείωση λόγω διοικητικής διαδικασίας Εφαρμογή του ορίου του 10% του κύκλου εργασιών Εφαρμογή της ανακοίνωσης του 1996 περί επιείκειας Όμιλος Mueller Outokumpu Όμιλος KME Όμιλος Wieland ΧΑΛΚΟΡ EL 7 EL

9 Όμιλος Boliden Όμιλος IMI Συμπέρασμα όσον αφορά την εφαρμογή της ανακοίνωσης του 1996 περί επιείκειας Ικανότητα πληρωμής και άλλοι παράγοντες Ικανότητα πληρωμής Άλλοι παράγοντες Το ποσό των προστίμων που επιβάλλονται στην παρούσα διαδικασία EL 8 EL

10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με διαδικασία κατ εφαρμογή του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 53 της συμφωνίας ΕΟΧ (Υπόθεση COMP/E-1/ Χαλκοσωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων) (Τα κείμενα στην ολλανδική, αγγλική, φινλανδική, γαλλική, γερμανική, ελληνική, ιταλική και σουηδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης 1, και ιδίως τα άρθρα 7, παράγραφος 1 και 23, παράγραφος 2. την απόφαση της Επιτροπής της 29 ης Αυγούστου 2003 για την κίνηση διαδικασίας στην παρούσα υπόθεση, Αφού έδωσε στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις την ευκαιρία να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις αιτιάσεις της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. 17, της 6 ης Φεβρουαρίου 1962, πρώτος κανονισμός εφαρμογής των άρθρων 85 και 86 της συνθήκης 2, του άρθρου 27 παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. 1/2003 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2842/98 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με τις ακροάσεις στο πλαίσιο ορισμένων διαδικασιών κατ εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ 3, Κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή συμπράξεων και δεσποζουσών θέσεων, ΕΕ L 1, , σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 411/2004 (ΕΕ L 68, , σ. 1). ΕΕ L 13, , σ. 204/62. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1216/1999 (ΕΕ L 148, , σ. 5). ΕΕ L 354, , σ. 18. EL 9 EL

11 Έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του συμβούλου ακροάσεων στην παρούσα υπόθεση 4, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: A - ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1) Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στις ακόλουθες επιχειρήσεις: - Boliden AB, Boliden Fabrication AB και Boliden Cuivre & Zinc S.A. ("Boliden" ή "BCZ") - Austria Buntmetall AG και Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. - ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.. - HME Nederland BV - IMI plc, IMI Kynoch Ltd. και Yorkshire Copper Tube Ltd (ex. IMI Yorkshire Copper Tube Ltd). - KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA και Europa Metalli SpA ("όμιλος ΚΜΕ") - Mueller Industries, Inc., WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., DENO Holding Company, Inc. και DENO Acquisition EURL - Outokumpu Oyj και Outokumpu Copper Products OY - Wieland Werke AG ("Wieland") (2) Οι αποδέκτες της παρούσας απόφασης υπέπεσαν σε ενιαία, διαρκή, σύνθετη και, όσον αφορά την Boliden, τον όμιλο ΚΜΕ και τη Wieland, πολύμορφη παραβίαση του άρθρου 81 της συνθήκης και του άρθρου 53 της συμφωνίας ΕΟΧ. Η παράβαση άρχισε τον Ιούνιο του 1988 και έληξε το Μάρτιο του Στην εν λόγω παράβαση ενεπλάκησαν διάφορες εταιρείες σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. B Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 1.1. Χαλκοσωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων (χωρίς μόνωση και με πλαστική μόνωση) (3) Οι χαλκοσωλήνες διακρίνονται γενικώς σε δύο ομάδες προϊόντων: (i) σωλήνες για βιομηχανική χρήση που διαιρούνται σε υποομάδες βάσει της τελικής χρήσης 4 ΕΕ L [ ], [ ], σ. [ ]. EL 10 EL

12 (κλιματισμός και ψύξη, εξαρτήματα, θερμαντήρες φυσικού αερίου, φίλτρα ξηραντηρίων και τηλεπικοινωνίες), και (ii) σωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων (αποκαλούμενοι επίσης σωλήνες ειδών υγιεινής, νερού ή εγκατάστασης) που χρησιμοποιούνται για εγκαταστάσεις νερού, πετρελαίου, φυσικού αερίου και θέρμανσης στην οικοδομική βιομηχανία 5. (4) Για το σκοπό της παρούσας έρευνας σύμπραξης, οι χαλκοσωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων εκτιμώνται ως προϊόν ξεχωριστό των σωλήνων για βιομηχανική χρήση, που δεν αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας απόφασης. Αυτό οφείλεται στους ακόλουθους λόγους: (5) Πρώτον, οι κύριοι πελάτες για τους σωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων είναι διανομείς, χονδρέμποροι και έμποροι λιανικής οι οποίοι πωλούν τους σωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων σε εγκαταστάτες και άλλους τελικούς καταναλωτές, ενώ οι βιομηχανικοί σωλήνες χρησιμοποιούνται συνήθως από βιομηχανικούς πελάτες, κατασκευαστές τεχνικού εξοπλισμού ή εξαρτημάτων, στους οποίους και πωλούνται άμεσα 6. Δεύτερον, οι σωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων διαφέρουν από τους βιομηχανικούς σωλήνες συνήθως όσον αφορά την τελική χρήση και τις τεχνικές προδιαγραφές. Υπέρ της εκτίμησης των σωλήνων υδραυλικών και βιομηχανικής χρήσης ως ξεχωριστών προϊόντων συνηγορεί και η απόφαση της Επιτροπής στην υπόθεση αριθ. COMP/M.3284 Boliden/Outokumpu, στην οποία η Επιτροπή έκρινε ότι οι χαλκοσωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων και οι χαλκοσωλήνες για βιομηχανική χρήση συνιστούν διαφορετικές αγορές προϊόντων 7. Τρίτο και σημαντικότερο στο πλαίσιο της παρούσας υπόθεσης, οι ρυθμίσεις για τους σωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αφενός, και για τους σωλήνες βιομηχανικής χρήσης, αφετέρου, αφορούσαν διαφορετικές επιχειρήσεις (και υπαλλήλους), και είχαν οργανωθεί με διαφορετικό τρόπο. (6) Παραδοσιακά, οι σωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων κατασκευάζονταν κυρίως από χαλκό, συγκεκριμένα ανακυκλωμένο χαλκό, καθαρισμένο χαλκό (καθοδικό χαλκό) ή πλινθώματα χαλκού 8, και σε κάποιο βαθμό από χάλυβα 9. Από την αρχή της δεκαετίας του 1990 οι σωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων κατασκευάζονται όλο και περισσότερο από πλαστικό ή ενώσεις (πλαστικό με στρώματα αλουμινίου) 10. (7) Η διαδικασία υποκατάστασης εντάθηκε λόγω της δημόσιας συζήτησης σχετικά με τα ποιοτικά πρότυπα για το πόσιμο νερό και της επακόλουθης έγκρισης της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3 ης Σεπτεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ( ευρωπαϊκή οδηγία για το πόσιμο νερό ) 11. Σε Βλ Σύμφωνα με μελέτη της Boliden, 45% χρησιμοποιούνται για σωλήνες νερού/υδραυλικών, 52% για συστήματα θέρμανσης και 3% για αεριαγωγούς. Βλ , Βλ. υπόθεση αριθ. COMP/M.3284 Boliden/Outokumpu, παράγραφοι 35, 63. Βλ Βλ , 11416, Βλ , ΕΕ L 330, , σ. 32. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284, , σ. 1). Οι εθνικοί νόμοι εφαρμογής εγκρίθηκαν μεταξύ του 1999 και του Η οδηγία εισήγαγε νέες περιβαλλοντικές παραμέτρους ποιότητας για το πόσιμο νερό, μία εκ των οποίων ήταν η μείωση του χαλκού στο πόσιμο νερό από 3 mg/l σε 2 mg/l. EL 11 EL

13 ορισμένες περιπτώσεις, μετά την έγκριση της νέας οδηγίας χορηγήθηκαν δημόσιες επιδοτήσεις για την εγκατάσταση σωλήνων από πλαστικό ή ενώσεις. (8) Στην πρόσφατη απόφασή της στην υπόθεση αριθ. COMP/M.3284 Boliden/Outokumpu, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι οι σωλήνες ειδών υγιεινής, ειδικά πλαστικού πολλαπλών στρωμάτων, ασκούν κάποια ανταγωνιστική πίεση στους σωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων από χαλκό. Επιπλέον, η Επιτροπή ανέφερε ότι οι εν λόγω σωλήνες πλαστικού και πολλαπλών στρωμάτων φαίνεται να κερδίζουν μερίδια αγοράς στην αγορά σωλήνων ειδών υγιεινής, μολονότι ότι η εν λόγω τάση φαίνεται να είναι αργή 12. Ορισμένα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλαν οι συμβαλλόμενοι, μολονότι διφορούμενα, φαίνεται να επιβεβαιώνουν την εν λόγω αργή τάση Βλ. υπόθεση αριθ. COMP/M.3284 Boliden/Outokumpu, παράγραφοι Η Wieland, αφενός σ , και η Outokumpu αφετέρου, στην απάντησή τους στην κοινοποίηση αιτιάσεων της 10 ης και 17 ης Νοεμβρίου 2003, παράρτημα 3, υπέβαλαν ελαφρώς αντιφατικά αλλά παρόμοια στοιχεία από την ίδια πηγή, (KWD). Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε η Wieland, το μερίδιο «σωλήνες διανομής νερού/θέρμανσης/σύνολο» στην Ευρώπη (σχετικά με το γεωγραφικό χώρο αναφοράς βλ. υποσ. 17) εξελίχθηκε ως εξής (από το 1992 μέχρι το 2001): Χαλκός από 60,6% σε 47,9%, χάλυβας από 15,2% σε 7,5%, πλαστικό/πολλαπλά στρώματα από 24,5% σε 44,6%. Επίσης η KME, στην απάντησή της στην κοινοποίηση αιτιάσεων της 7 ης Νοεμβρίου 2003, σ. 106, υπέβαλε στοιχεία KWD (ο ακριβής, ωστόσο, γεωγραφικός χώρος αναφοράς είναι ασαφής («Ευρώπη»)), που ελαφρώς αντιφάσκουν προς τα στοιχεία που υπέβαλαν τόσο η Outokumpu όσο και η Wieland. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπέβαλε η Outokumpu, σ , τα μερίδια των ανταγωνιστικών υλικών εξελίχθηκαν ως εξής: «σωλήνες διανομής νερού/θέρμανσης/σύνολο» (προφανώς: Ευρώπη): από το 1993 έως το 2001: χαλκός από 61% σε 63% (2000: 64%), χάλυβας από 18% σε 8%, πλαστικό/πολλαπλά στρώματα από 21% σε 29%. Τα στοιχεία της IWCC, που υπέβαλε η Outokumpu όσον αφορά το διάστημα μεταξύ 1993 και 2001 (EΟΧ) παρουσιάζουν ανάλογες τάσεις με τα στοιχεία KWD: όσον αφορά το χαλκό μείωση του μεριδίου από 64% σε 59% (διανομή νερού), αύξηση από 67% σε 69% (σωλήνες θέρμανσης), όσον αφορά το χάλυβα μείωση από 18% σε 6% (διανομή νερού), μείωση από 18% σε 9% (σωλήνες θέρμανσης), και όσον αφορά τους σωλήνες πλαστικού/πολλαπλών στρωμάτων αύξηση από 18% σε 22% (διανομή νερού) και από 15% σε 21% (σωλήνες θέρμανσης). EL 12 EL

14 (9) Η υποκατάσταση των χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες με σωλήνες πλαστικού και ενώσεων αντισταθμίστηκε τουλάχιστον εν μέρει με αύξηση της ζήτησης για χαλκοσωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων στην ανατολική Ευρώπη και, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, τη γενική υποκατάσταση των σωλήνων χάλυβα από σωλήνες πλαστικού, ενώσεων και χαλκού 14. Σύμφωνα με το European Copper Plumbing Promotion Campaign ( ECPPC ) 15 κατά την περίοδο από το 1989 έως το 1999, η ευρωπαϊκή ζήτηση για χαλκοσωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων και θέρμανσης παρουσίασε αδιάλειπτη αύξηση από περίπου 875 εκατ. μέτρα το 1989 σε περίπου εκατ. μέτρα το 1999 (αύξηση περίπου 3,4%κατ έτος) 16, ενώ από το 1992 έως το 2001, η ζήτηση στη δυτική Ευρώπη φαίνεται να μειώθηκε από 746,9 σε 721,2 εκατ. μέτρα, με αποκορύφωμα τα 755,4 εκατ. μέτρα το Τα αριθμητικά αυτά στοιχεία επιβεβαιώνουν τις εξηγήσεις της Outokumpu ότι υπήρξε μία μεγάλη έξαρση της ζήτησης στον τομέα των χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων στη δυτική Ευρώπη λόγω της γερμανικής επανένωσης μεταξύ του 1990 και του 1997 (ή ενδεχομένως ορθότερα του ) 19. (10) Οι χαλκοσωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας απόφασης, κατασκευάζονται και πωλούνται ως «σκληροί», ως «μεσαίοι» ή «ημίσκληροι» και ως «μαλακοί» σωλήνες, με τη μορφή ευθύγραμμων σωλήνων (5 m) και πηνίων (25 ή 50 m) με διαμέτρους από 6 mm μέχρι 267 mm και πάχος μεταξύ 0,7 mm και 3 mm 20. Σε σύγκριση με τους σκληρούς σωλήνες, οι «ημίσκληροι» σωλήνες έχουν το πλεονέκτημα να είναι εύκαμπτοι και πιο ανθεκτικοί στη διάβρωση. (11) Οι χαλκοσωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων πρέπει να θεωρηθούν ως μια ομάδα προϊόντων που περιλαμβάνει δύο υποοικογένειες προϊόντων: τους χαλκοσωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων χωρίς μόνωση αφενός, και τους σωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων με μόνωση, αφετέρου. Πράγματι, ορισμένες εφαρμογές (για παράδειγμαμεταφορά ζεστού νερού) απαιτούν μόνωση του χαλκοσωλήνα και φαίνεται ότι περίπου το 20% των χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων έχουν επίστρωση PVC 21. Οι χαλκοσωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων μονώνονται από τον παραγωγό χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια της Βλ Το ECPPC, με έδρα το Λονδίνο, αποτελεί πρόγραμμα δράσης των κύριων παραγωγών χαλκοσωλήνων και χάλκινων συνδέσμων σωλήνων για την προώθηση των πλεονεκτημάτων των συστημάτων υδραυλικών και θέρμανσης από χαλκό στην οικοδομική βιομηχανία. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. αιτιολογική σκέψη (73). Βλ. European Copper Plumbing Promotion Campaign (ECPPC), Δεν είναι γνωστό εάν η τάση συνεχούς αύξησης σε όλη την Ευρώπη συνεχίστηκε ή σταμάτησε μετά το Βλ. επίσης αιτιολογική σκέψη (387). Ωστόσο, η Outokumpu επιβεβαίωσε το 2000 την ύπαρξη «καλής ζήτησης» στους σωλήνες ειδών υγιεινής, Βλ (Παράρτημα 4.2 των στοιχείων που υπέβαλε η Wieland στις 23 Ιανουαρίου 2003 η δυτική Ευρώπη περιλαμβάνει: Αυστρία, Βέλγιο, Ελβετία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Γαλλία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σουηδία. Η KME, στην απάντησή της στην κοινοποίηση αιτιάσεων της 7 ης Νοεμβρίου 2003, σ. 106, υπέβαλε διαφορετικά και αντικρουόμενα αριθμητικά στοιχεία που προέρχονται από την ίδια πηγή όπως και αυτά της Wieland (KWD, βλ. υποσημείωση 14). Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε η Wieland, η ζήτηση στη δυτική Ευρώπη ανήλθε σε 751,0 εκατ. μέτρα το 1997 και σε 751,4 εκατ. μέτρα το Βλ Βλ See EL 13 EL

15 παραγωγικής διαδικασίας, ή κατά την εγκατάστασή τους (για παράδειγματυλίγοντάς τους σε μονωτικό υλικό) ή από ειδικευμένες εταιρείες (εγκαταστάτες μονώσεων) 22. Ανάλογα με την εφαρμογή και με το εάν οι χαλκοσωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων έχουν πλαστική επίστρωση 23, οι παραγωγοί εμπορεύονται τους χαλκοσωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεών τους με διαφορετικά εμπορικά σήματα. (12) Τα εν λόγω σήματα είναι ιδιαίτερης σημασίας για την παρούσα διαδικασία. "SANCO" (βλ. αιτιολογική σκέψη (116)) είναι το εμπορικό σήμα για χαλκοσωλήνα χωρίς μόνωση (που παράγεται από τον όμιλο ΚΜΕ, τη Wieland και την BCZ. "WICU" (παράγεται από τη Wieland, την ΚΜΕ και μέχρι το 1998 από την BCZ) και "Cuprotherm" (παράγεται από τη Wieland και την ΚΜΕ) είναι τα εμπορικά σήματα για χαλκοσωλήνες με πλαστική επίστρωση 24. Όπως θα αποδειχθεί στην παρούσα απόφαση, τα εν λόγω σήματα ήταν αποφασιστικής σημασίας για την οργάνωση και εφαρμογή της σύμπραξης, δεδομένου ότι παρείχαν ένα φόρουμ συναντήσεων και ένα πλαίσιο για τις επιχειρήσεις προκειμένου αυτές να οργανώσουν και να εφαρμόσουν ρυθμίσεις αντίθετες στον ανταγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών. (13) Οι χαλκοσωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων χωρίς μόνωση και με πλαστική επίστρωση πρέπει να θεωρηθούν ως μια ομάδα προϊόντων για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, διότι οι ρυθμίσεις και για τις δύο υποοικογένειες προϊόντων αφορούσαν ουσιαστικά τις ίδιες εταιρείες (και τους ίδιους υπαλλήλους) και είχαν οργανωθεί με παρόμοιο τρόπο (ιδίως μέσω του πλαισίου που παρείχαν τα προαναφερθέντα σήματα). (14) Ορισμένες εταιρείες ανέφεραν ότι οι πελάτες διαθέτουν σημαντική αγοραστική δύναμη. Συχνά, οι μικρότεροι πελάτες σχηματίζουν ενώσεις αγοραστών 25. Επίσης, οι μεγάλοι πελάτες συχνά προμηθεύονται από πολλαπλές πηγές. (15) Η Outokumpu ανέφερε ότι η βιομηχανία χαλκοσωλήνων είναι βιομηχανία έντασης κεφαλαίου με υψηλό σταθερό κόστος 26. Τουλάχιστον ορισμένες από τις εταιρείες στον τομέα των χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων παρουσιάζουν χαμηλή αποδοτικότητα. (16) Η παρούσα απόφαση εξετάζει ρυθμίσεις όσον αφορά τους χωρίς μόνωση χαλκοσωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων και, όσον αφορά δύο παραγωγούς, τους Βλ , Οι χαλκοσωλήνες "με πλαστική επίστρωση" χρησιμοποιούνται ως συνώνυμο των χαλκοσωλήνων "με πλαστική μόνωση". Τα εμπορικά σήματα των εταιρειών που αφορά η διαδικασία ή των ανταγωνιστών που αναφέρονται στην απόφαση είναι τα εξής: σωλήνες υδραυλικών χωρίς μόνωση: «SANCO» (KME Group, Wieland, Boliden) «OK-ESSEM»,«Tube» και «OCSA» (Outokumpu) «YORKEX», «BRITISH T» και «YORKSHIRE» (IMI) «TALOS» (ΧΑΛΚΟΡ) «BLACK LABEL» (Wednesbury) «STREAMLINE» (Mueller) «NOCARBON» (Foam) «HETCU» (MKM) «SUPERSAN» (Buntmetall) «SECURUS» (HME) «CARBONFREE» (Feinrohren) σωλήνες υδραυλικών με πλαστική επίστρωση: «WICU» (KME Group, Wieland από το επίσης Boliden) «FINCUPLAST», «FINCU» και «PRISOL» (Outokumpu) «CUBO» (Boliden) «KUTERLEX» (IMI) «BLACK LABEL» (Wednesbury) «HETCU-PLUS» (MKM) «EUROSAN» (Buntmetall) σωλήνες υδραυλικών για θέρμανση: «Cuprotherm» (KME Group, Wieland, Boliden) «YORKTHERM» (IMI) «HETCU-THERM» (MKM). Βλ., για παράδειγμα βλ. επίσης Βλ EL 14 EL

16 χαλκοσωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων με πλαστική μόνωση «WICU» και «Cuprotherm» Γεωγραφική έκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (17) Η γεωγραφική έκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των προμηθευτών χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων είναι ουσιαστικά η Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και του ΕΟΧ 27. Οι εξαγωγές των χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων και ο κύκλος εργασιών των εταιρειών που σχετίζονται με τους χαλκοσωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων (βάσει των αριθμητικών στοιχείων του κύκλου εργασιών που υπέβαλαν οι συμβαλλόμενοι) δείχνουν ότι οι εξαγωγές εκτός Ευρώπης είναι περιορισμένες 28. Βάσει της τιμής των χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων, τα έξοδα μεταφοράς υπολογίζονται γενικά σε κάτω του 5% στην Ευρώπη και κάτω του 8% στον υπόλοιπο κόσμο 29. Οι περισσότεροι ευρωπαίοι προμηθευτές είναι σε θέση να εφοδιάζουν όλη την ευρωπαϊκή αγορά ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης του εργοστασίου τους. Δεν υφίστανται σημαντικοί κανονιστικοί φραγμοί εισόδου στην Ευρώπη. Μολονότι έχει εγκριθεί ένα ευρωπαϊκό πρότυπο χαλκοσωλήνα, τον «EN 1057», η πώληση χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων στις εθνικές αγορές κατά κανόνα απαιτεί πιστοποίηση για ορισμένες εφαρμογές, γεγονός που συνεπάγεται κάποιο διοικητικό φόρτο Καθορισμός τιμών στη βιομηχανία χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων (18) Οι τιμές για τους χαλκοσωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων καθορίζονται κυρίως βάσει δύο παραγόντων: της τιμής του χαλκού (μεταβλητή) και του περιθωρίου μετατροπής. Το περιθώριο μετατροπής είναι η προστιθέμενη αξία του κατασκευαστή χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων για τη μετατροπή χαλκού σε σωλήνα. (19) Οι τιμές αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων βάσει τιμοκαταλόγων (που κυρίως περιέχουν κατευθύνσεις κοινών τιμών («δεικτοδοτημένοι τιμοκατάλογοι» 31 )) και εκπτώσεων 32. Οι συμβαλλόμενοι ανέφεραν ότι οι σωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων κατά γενικό κανόνα πωλούνται κατά περίπτωση και κάθε σύμβαση αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής διαπραγμάτευσης με τον πελάτη Δεικτοδοτημένοι τιμοκατάλογοι (20) Ως σημείο αφετηρίας των διαπραγματεύσεων για τις τιμές χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων λαμβάνονται οι τιμοκατάλογοι (δηλαδή η τελική τιμή του σωλήνα που περιλαμβάνει την τιμή χαλκού και το περιθώριο μετατροπής). Στην ευρωπαϊκή βιομηχανία χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων οι τιμοκατάλογοι Στην υπόθεση αριθ. COMP/M.3284 Boliden/Outokumpu, παράγραφοι 36-39, η Επιτροπή όρισε τη γεωγραφική αγορά ως τουλάχιστον περιφερειακή για την ηπειρωτική Ευρώπη και ευρύτερη από περιφερειακή για τις σκανδιναβικές χώρες. Βλ., για παράδειγμα, Βάσει εκτιμήσεων διαφορετικών συμβαλλομένων. Βλ. επίσης υπόθεση αριθ. COMP/M.3284 Boliden/Outokumpu, παράγραφος 36. Βλ , 22575, 24640, 24641, Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι τιμοκατάλογοι εκδίδονται επίσης χωρίς κατευθύνσεις ενιαίων τιμών. Κατά συνέπεια, οι τιμοκατάλογοι εκδίδονται συχνότερα. Βλ Βλ Για λεπτομέρειες βλ. επίσης Βλ , EL 15 EL

17 εκδίδονται συνήθως με τη μορφή δεικτοδοτημένων τιμοκαταλόγων που περιέχουν κατευθύνσεις ενιαίων τιμών. Κάθε δεικτοδοτημένη ενιαία τιμή αντιστοιχεί σε προκαθορισμένο εύρος τιμών για το χαλκό, γενικά βάσει της αξίας του χαλκού σύμφωνα με δείκτες όπως ο London Metal Exchange (LME) (Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου). Όταν η τιμή του χαλκού υπερβεί ένα προκαθορισμένο όριο, εφαρμόζεται μία διαφορετική κατεύθυνση ενιαίας τιμής. 34 Το σύστημα των δεικτοδοτημένων τιμοκαταλόγων λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η τιμή του χαλκού είναι ασταθής και μεταβάλλεται καθημερινά. 35 Ο χαλκός αντιστοιχεί περίπου στο 50-65% της αξίας των πωλήσεων των χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων. Οι τιμοκατάλογοι είναι ευρέως διαδεδομένοι και εύκολα διαθέσιμοι στην αγορά. Η εφαρμοζόμενη κατεύθυνση ενιαίας τιμής του δεικτοδοτημένου τιμοκαταλόγου αποτελεί μόνο βάση για τη διαπραγμάτευση της τελικής τιμής χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων Εκπτώσεις (21) Ο δεύτερος κύριος παράγοντας για τον καθορισμό της τιμής χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων είναι οι εκπτώσεις. Η διαπραγμάτευση μιας έκπτωσης ξεκινά πάντα από την τιμή καταλόγου. Ανάλογα με τη χώρα, την ομάδα πελατών και τον παραγωγό, οι εκπτώσεις μπορεί να ποικίλουν από 30 μέχρι άνω του 60% της συνολικής τιμής καταλόγου. Η «συνολική έκπτωση» ενδέχεται να αποτελεί σύνθεση σειράς εκπτώσεων που έχουν χορηγηθεί υπό διαφορετικούς όρους Μέγεθος, αξία και μερίδια αγοράς χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων χωρίς μόνωση και χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων με πλαστική επίστρωση (22) Οι συμβαλλόμενοι εκτίμησαν ότι το μέγεθος της αγοράς όσον αφορά τους χαλκοσωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων χωρίς μόνωση ήταν μεταξύ περίπου και τόνων το 1989 και μεταξύ περίπου και τόνων το Η έρευνα αγοράς της Επιτροπής κατέδειξε, για το 2000, μια αγορά μεγέθους τόνων. Το μέγεθος αγοράς όσον αφορά τους χαλκοσωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων με πλαστική επίστρωση εκτιμάται για το 2000 σε τόνους. Στην απόφασή της στην υπόθεση αριθ. COMP/M.3284 Boliden/Outokumpu, η Επιτροπή ανέφερε ότι το 2000, το μερίδιο ΕΟΧ των χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανόμενων των χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων με πλαστική επίστρωση) ανήλθε σε περίπου τόνους. (23) Βάσει των πληροφοριών που παρείχαν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για τους κύκλους εργασιών, η αγοραία αξία όσον αφορά τους χαλκοσωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων χωρίς μόνωση στον ΕΟΧ εκτιμάται κατά προσέγγιση σε 970,1 εκατ. ευρώ το , ενώ η αγοραία αξία όσον αφορά τους χαλκοσωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων με πλαστική επίστρωση στον ΕΟΧ εκτιμάται κατά Βλ , Η κατεύθυνση ενιαίας τιμής μεταβάλλεται συχνά, σε πολλές περιπτώσεις σε ημερήσια βάση Σύμφωνα με την IMI, η τιμή χαλκού μπορεί να κυμανθεί μέχρι και κατά 30 λίρες Αγγλίας ανά τόνο σε ημερήσια βάση (περίπου 3% της αξίας), βλ Βλ , Βλ. παράρτημα. EL 16 EL

18 προσέγγιση σε 180,9 εκατ. ευρώ το Η συνολική αγοραία αξία χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων χωρίς και με πλαστική επίστρωση στον ΕΟΧ ανέρχεται, για το έτος 2000, στα εκατ. ευρώ. (24) Μεταξύ του 1989 και του 2001 τα μερίδια αγοράς των συμβαλλομένων στην παρούσα διαδικασία παρέμειναν σχετικά σταθερά στον ΕΟΧ όσον αφορά τους χαλκοσωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων χωρίς μόνωση. Τα μερίδια αγοράς σε όγκο αναφέρονται στο παράρτημα. (25) Το συνδυασμένο μερίδιο της ΙΜΙ (μόνο χαλκοσωλήνες χωρίς μόνωση), της ΚΜΕ, της Mueller (μόνο χαλκοσωλήνες χωρίς μόνωση), της Outokumpu (μόνο χαλκοσωλήνες χωρίς μόνωση) και της Wieland ( ομάδα των πέντε, βλέπε αιτιολογική σκέψη (216)) της συνολικής αγοράς χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων χωρίς και με πλαστική επίστρωση στον ΕΟΧ ανέρχεται, για το έτος 2000, περίπου στο 64,6% (αξία και όγκος). Το συνδυασμένο μερίδιο μαζί με τη ΧΑΛΚΟΡ, την ΗΜΕ, και την Boliden (και την Buntmetall 39 ) ( ομάδα των εννέα, βλέπε αιτιολογική σκέψη 216), με την εξαίρεση των ΚΜΕ και Wieland, μόνο χαλκοσωλήνες χωρίς μόνωση) στον ΕΟΧ ανέρχεται, για το έτος 2000, περίπου στο 78,7% (αξία) και 79,2% (όγκος). Το 1998 και 1999 ήταν περίπου 2% υψηλότερο Εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών (26) Η αγορά χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη σημαντικών εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών και των μελών του ΕΟΧ. Η πλειονότητα των κατασκευαστών χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων παράγει σε μία, δύο ή τρεις ευρωπαϊκές αγορές και πωλεί σωλήνες σε όλη την Ευρώπη. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής των διαφόρων παραγωγών είναι διασκορπισμένες σε όλη την Ευρώπη. Κατά την περίοδο που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας εξέτασης, η Outokumpu, για παράδειγμα, είχε σχετικές παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Φινλανδία, την Ισπανία και τη Σουηδία, η Wieland στη Γερμανία και την Αυστρία, ο όμιλος KME στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, η Mueller στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, η IMI στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Boliden στο Βέλγιο και τη Σουηδία. Από τις εν λόγω μονάδες, οι κατασκευαστές χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων εφοδιάζουν το σύνολο του ΕΟΧ καθώς και την υπόλοιπη Ευρώπη. Μεγάλο μέρος της συνολικής κατανάλωσης χαλκοσωλήνων σε διάφορα κράτη μέλη καλύπτεται από εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2.1. Οι παραγωγοί που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας Boliden AB και Boliden Cuivre & Zinc S.A. (27) Η Boliden Cuivre & Zinc S.A. αποτελεί 100% θυγατρική της Boliden Fabrication AB (Σουηδία), η οποία ανήκει καθ ολοκληρία στην Boliden AB. Η Boliden AB έχει Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στε πληροφορίες όσον αφορά τον κύκλο εργασιών που παρείχαν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην βιομηχανία χαλκοσωλήνων με πλαστική επίστρωση. Το περίπου 2% μερίδιο της Buntmetall λήφθηκε υπόψη στο μερίδιο του ομίλου Wieland. Βλ EL 17 EL

19 συσταθεί σε εταιρεία βάσει του σουηδικού δικαίου και αναπτύσσει δραστηριότητες στην Ευρώπη και στον Καναδά. Η Boliden AB ασχολείται με την εξόρυξη, την επεξεργασία και την πώληση μέταλλων και ορυκτών προϊόντων, κυρίως χαλκού και ψευδαργύρου 41. (28) Η Boliden παρήγαγε σε μικρό βαθμό χαλκοσωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων στη θυγατρική της Boliden Gusum AB πριν εξαγοράσει την BCZ το (29) Η BCZ πωλεί τους σωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεών της στην ευρωπαϊκή αγορά χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων μέσω σειράς ευρωπαϊκών θυγατρικών: Boliden Cuivre & Zinc (Deutschland) GmbH, Boliden Cuivre & Zinc (France) / CDC France EURL, Boliden Cuivre & Zinc (Espana) SA, Boliden Cuivre & Zinc (Polska) Sp. Z o.o., Copper Distribution Center («CDC»), Boliden Metal Supplies Ltd. («BMSL»), Ηνωμένο Βασίλειο 43, και HME France SA Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. και Austria Buntmetall AG (30) Η Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. («Buntmetall» ή «BMA») της Αυστρίας ανήκει εξ ολοκλήρου σε εταιρεία χαρτοφυλακίου, την Austria Buntmetall AG, από το Δεκέμβριο του Η Wieland Werke AG απέκτησε το 75,1 % της εταιρείας αυτής στις 9 Ιουλίου 1999, το 82,8 % την 1 η Οκτωβρίου 1999 και το 83,3 % στις 30 Νοεμβρίου Πριν την εξαγορά, η Buntmetall δεν ήταν συνδεδεμένη με την Wieland 45. (31) Η Buntmetall αποτελεί εταιρεία κατασκευής ημιτελειωμένων και ειδικών προϊόντων από χαλκό και κράματα χαλκού. Η κύρια δραστηριότητά της είναι η κατασκευή σωλήνων από χαλκό και κράματα χαλκού για βιομηχανικές και υδραυλικές εφαρμογές. Η μονάδα παραγωγής της είναι στο Amtstetten της Αυστρίας. (32) Η Buntmetall είναι κάτοχος διαφόρων θυγατρικών: Metallwerk Möllersdorf Handelsges.m.b.H., Αυστρία Buntmetall France S.A.R.L., Γαλλία (διαλύθηκε τον Οκτώβριο 2001) Caro-Supersan Installationstechnik GmbH (πρώην Carobronze Eisleben GmbH), Γερμανία. (33) Με τη μεταφορά του τμήματος χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων στη Wieland, όλοι οι σχετικοί υπάλληλοι της Buntmetall που εμπλέκονται στην επίμαχη συμπεριφορά είτε διατήρησαν τις θέσεις τους στην Buntmetall είτε προσελήφθησαν από τη Wieland ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (34) Η ΧΑΛΚΟΡ A.Ε. συστάθηκε στην Ελλάδα το Η ΧΑΛΚΟΡ παράγει και εμπορεύεται ελασμένο και εξωθημένο χαλκό και προϊόντα κράματος χαλκού Βλ , Βλ Η BMSL δεν ανήκει απευθείας στην Boliden, αλλά στην Boliden Holding UK, θυγατρική της Boliden Fabrication AB στη Στοκχόλμη Σουηδίας. Ωστόσο, στο πλαίσιο του ομίλου Boliden, η BMXL ενεργεί ως θυγατρική της BCZ. Βλ , Βλ EL 18 EL

20 (ορείχαλκου). Τα κύρια εξωθημένα προϊόντα είναι σωλήνες χαλκού και ράβδοι ορείχαλκου. (35) Μέσω διαφόρων εταιρειών χαρτοφυλακίου, η ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. κατέχει το 65,55% των μετοχών της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (36) Η ΧΑΛΚΟΡ συνενώνει τρεις μικρούς χονδρέμπορους ή διανομείς: Metal Agencies Ltd., Surrey, Ηνωμένο Βασίλειο (από το 1994 μερίδιο 67%) TePro Metall AG, Düsseldorf, Γερμανία (μερίδιο 1 % μέχρι το Σεπτέμβριο του 2002, και έκτοτε 37,5%) MKC GmbH, Huerth, Γερμανία HME Nederland BV (37) Η HME Nederland BV («HME») ιδρύθηκε το 1988 ως αποτέλεσμα διοικητικής εξαγοράς και κήρυξε πτώχευση το Νοέμβριο του Ο τομέας δραστηριοτήτων της ήταν η παραγωγή και πώληση χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων. Η HME διέθετε γραφείο πωλήσεων στη Γαλλία (HME France SA). (38) Τον Ιανουάριο του 2002, η BCZ εξαγόρασε ορισμένα πάγια στοιχεία της HME. Τα εν λόγω πάγια στοιχεία μεταφέρθηκαν στην Boliden HME, μία νεοσυσταθείσα εταιρεία και θυγατρική της BCZ. Η Boliden HME συνέχισε τις δραστηριότητες της HME ως παραγωγός χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων IMI plc. (39) Η IMI plc. («όμιλος IMI») αποτελεί διεθνή επιχείρηση τεχνικών κατασκευών με δραστηριότητες σε δύο κυρίως τομείς: υδραυλικοί έλεγχοι (ελαστικά, βαλβίδες υπηρεσίας και κλίματα εσωτερικών χώρων) και λιανική αυτόματη διανομή (αυτόματη διανομή ποτών και συστήματα εμπορίας ποτών) 47. Η IMI plc αποτελεί εταιρεία συσταθείσα βάσει του αγγλικο δικαίου. Στην περιγραφή των πραγματικών περιστατικών, η ΙΜΙ ως επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της) θα αναφέρεται ως «IMI». (40) Τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα του ομίλου IMI συμμετείχαν στην παραγωγή και πώληση χαλκοσωλήνων υδραυλικών εγκαταστάσεων, και αποτελούσαν τμήμα της Building Products/Hydronic Controls της ΙΜΙ, που διαλύθηκε μετά από αναδιάρθρωση της ΙΜΙ το : η IMI Yorkshire Copper Tube Ltd. («YCT»), Λίβερπουλ, εταιρεία κατασκευής (πωλήθηκε στην KME) η IMI Yorkshire Copper Tube (Exports) Ltd., Λίβερπουλ, εταιρεία εξαγωγών (πωλήθηκε στην KME) η Irish Metal Industries Ltd, Ιρλανδία (διανομή, πωλήθηκε στην KME) η Raccord Orléanais SA, Γαλλία (διανομή, πωλήθηκε στην Aalberts Industries NV στις 9 Σεπτεμβρίου 2002) η R Woeste & Co «Yorkshire» GmbH, Γερμανία (διανομή, πωλήθηκε στην Aalberts Industries NV στις 9 Σεπτεμβρίου 2002) η YIM Scandinavia AB, Σουηδία (εμπορικός αντιπρόσωπος, πωλήθηκε στην KME) η IMI Refiners Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο, προμηθευτής πρισμάτων στην YCT, που ανήκει ακόμη στην IMI. Εκτός του ΕΟΧ, η ΙΜΙ έχει δέκα τέσσερις θυγατρικές που συμμετείχαν στη διανομή Βλ , 23135, Ο όμιλος IMI υπέστη ουσιαστική αναδιάρθρωση μετά το 1992, βλ , Από το 1987 μέχρι το 1998, η ΙΜΙ Yorkshire Copper Tube Ltd. ("YTC") ανήκε στο τμήμα Building Product της ΙΜΙ, που από το 1998 μετονομάσθηκε σε Hydronic Controls. EL 19 EL

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Λονδίνο, Μάρτιος 2013 Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο Σύμφωνα με σχετική έρευνα της οργάνωσης DiaryCo, η οποία μελετά την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη

Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη IP/04/285 Βρυξέλλες, 2 η Μαρτίου 2004 Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη Η τελευταία έκθεση σχετικά µε τις τιµές των αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.10.2014 COM(2014) 632 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 461/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 3 2. Νομική μορφή και μέτοχοι 4 3. Πληροφορίες για το δίκτυο της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Dr. Άρης Ίκκος Εισαγωγή - 1 70% εισερχόμενου τουρισμού έρχεται αεροπορικώς στην Ελλάδα Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 90% σε πολλά νησιά Ο προγραμματισμός θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές ορισμένων οπωροκηπευτικών μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας

σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές ορισμένων οπωροκηπευτικών μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας 1. 3. 86 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 60/ 17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 635/86 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Φεβρουαρίου 1986 σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα H ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ ανήλθε στο 44% το 1995, θα έχει αυξηθεί κατά 65% μέχρι το 2025 και έως και 80% για το φυσικό αέριο. Η

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ 31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2009 για τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Η Unilever είναι μία από τις κορυφαίες προμηθέυτριες εταιρείες στον κόσμο, που μεταφέρουν με

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.IX.2004 C(2004)3469fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ N 617/2003 Ελλάδα Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard Κύριε Υπουργέ (1) Η Επιτροπή πληροφορεί την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Δρ Γεώργιος Δρόσος. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Ενημερωτική Εκδήλωση «Αξιοποίηση Επιχειρήσεις»

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Δρ Γεώργιος Δρόσος. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Ενημερωτική Εκδήλωση «Αξιοποίηση Επιχειρήσεις» ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Δρ Γεώργιος Δρόσος Προϊστάμενος Τμήματος Βιομηχανιών Κατασκευής Μηχανών 3 η Δ/νσηνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Τηλ 210-6965 965 E-mail: drososg@ggb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΙΕΝΕ, 2 η Εβδομάδα Ενέργειας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003

Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003 Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΣΙ ΕΝΟΡ Ένας καθετοποιηµένος Όµιλος Χάλυβα που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία προϊόντων χάλυβα Η µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1375/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Αθήνα 6 Απριλίου 2012

Ημερίδα Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Αθήνα 6 Απριλίου 2012 Ημερίδα Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Αθήνα 6 Απριλίου 2012 Θέμα Εισήγησης Μορφές εφαρμογής Οδηγίας 2009/72 για το νομικό διαχωρισμό των Δικτύων στην ΕΕ Κωνσταντίνος Πολ. Κορομπέλης Δικηγόρος, LLM, ΜΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι χαίρετε. Στα επόμενα λεπτά της παρουσίασής μου πρόκειται να εστιάσω κυρίως στο εμπορικό κομμάτι, στην εμπορική διάσταση που έχουν οι εξελίξεις στην περιοχή μας όσον

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Ο κλάδος των πλαστικών υλών στη Γερμανία

Ο κλάδος των πλαστικών υλών στη Γερμανία ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 12 Οκτωβρίου 2010 Ο κλάδος των πλαστικών υλών στη Γερμανία Η γερμανική βιομηχανία πλαστικών υλών παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 330/20 16.12.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/2343 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201 Θέμα: Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Με συστημένη επιστολή της 13ης Μαρτίου 2007, η οποία πρωτοκολλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα