ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.»"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 20/01/2009 Αριθ. Πρωτ.: ΙΑ Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.» 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Ο αστικός σχεδιασµός έχει ιδιαίτερη σηµασία για την προώθηση της προσβασιµότητας, δεδοµένου ότι µέσω της οργάνωσης και διαχείρισης περιοχών µπορεί να διασφαλίσει τη συγκέντρωση των ζωτικής σηµασίας υπηρεσιών, στα πιο προσβάσιµα σηµεία των οικισµών, µειώνοντας άσκοπες µετακινήσεις από το ένα άκρο της πόλης στο άλλο και διασφαλίζοντας τη δυνατότητα προσέγγισής τους γενικά από όλους τους πολίτες και κυρίως από τα ΑµεΑ και τα εµποδιζόµενα άτοµα. Σε συνδυασµό δε µε την ανάπτυξη, αφενός, προσβάσιµων συνεχών δικτύων πεζοδροµίων, πεζοδρόµων, ποδηλατοδρόµων και οδών ήπιας κυκλοφορίας και, αφετέρου, προσβάσιµων βιώσιµων αστικών µεταφορών, είναι δυνατό ο αστικός σχεδιασµός να συµβάλει στη δηµιουργία ενός προσβάσιµου και άνετου περιβάλλοντος διαβίωσης και εργασίας. Στο πλαίσιο της βιώσιµης διαχείρισης του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, πρέπει να διασφαλιστεί και η προσβασιµότητα των χώρων αστικού πρασίνου, των παραλιών και γενικά των φυσικών τοπίων στα ΑµεΑ. Επίσης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των βασικών πολιτιστικών υποδοµών της χώρας (αρχαιολογικοί χώροι, πολιτιστικά κέντρα, εκθεσιακοί και συναυλιακοί χώροι, θέατρα, κινηµατογράφοι κλπ.), πρέπει πάντα να διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης των ΑµεΑ και σε αυτά. Τέλος, η εξασφάλιση της κυκλοφοριακής προσβασιµότητας συναρτάται απόλυτα µε την προώθηση της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας η οποία δίνει τη δυνατότητα πληροφόρησης στα ΑµεΑ. 2. Αντικείµενο σκοπός Στις αρµοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Π 13/2005, ΦΕΚ Α /11/ ), υπάγονται και αυτές που αφορούν την προώθηση και παρακολούθηση της εφαρµογής ενεργειών των δηµοσίων υπηρεσιών, των Ο.Τ.Α. α και β βαθµού και των Ν.Π... µε σκοπό την άµεση συµµόρφωσή τους προς την υποχρέωση που έχουν να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα δηµιουργίας προσβάσιµης αλυσίδας η οποία συνδέει, µε προσβάσιµα πεζοδρόµια και διαβάσεις κατά µήκος µίας συγκεκριµένης διαδροµής, τις προσβάσιµες εγκαταστάσεις και υποδοµές. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΣ.: ΙΑ Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537/ Σελίδα 1 από 11

2 Προς την κατεύθυνση αυτή, κρίνεται σκόπιµη η εφαρµογή ενός οργανωµένου και συντονισµένου προγράµµατος προσβασιµότητας υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών, ως ακολούθως: Να επιλεγούν οι περιοχές υψηλής επισκεψιµότητας, όπως το εµπορικό, διοικητικό, εκπαιδευτικό, αθλητικό, αρχαιολογικό, ψυχαγωγικό κέντρο στο οποίο θα εφαρµοστούν οι απαραίτητες δράσεις για τη δηµιουργία αλυσίδας ανεµπόδιστης πρόσβασης. Να γίνει αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης πρόσβασης στις επιλεγείσες περιοχές µε τη συµµετοχή εκπροσώπων των τοπικών φορέων ΑµεΑ, στα κτίρια και στις εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται από το κοινό, καθώς και στο υφιστάµενο πλέγµα πεζοδροµίων του Ο.Τ.Α., ούτως ώστε να προσδιοριστούν τα σηµεία που εµποδίζουν ή δυσχεραίνουν την κίνηση των ΑµεΑ και των εµποδιζόµενων ατόµων. Να οµαδοποιηθούν τα εµπόδια σε κατηγορίες φυσικών, τεχνητών, αρχιτεκτονικών, διοικητικών και σε εκείνα που προκύπτουν λόγω συµπεριφοράς των πολιτών. Να τεθεί ο προγραµµατισµός των απαιτούµενων ενεργειών µε βάση την οµαδοποίηση των εµποδίων, κατά προτεραιότητα, έχοντας ως κριτήριο την διαφοροποίησή τους σε εµπόδια που: (i) η αφαίρεσή τους συνεπάγεται ελάχιστες δαπάνες και χρόνο και είναι άµεσα αντιµετωπίσιµα (π.χ. διαφηµιστικές πινακίδες, πινακίδες σήµανσης κυκλοφορίας οχηµάτων, αντικείµενα αστικού εξοπλισµού και φύτευσης, κλπ.). (ii) η εξάλειψή τους προϋποθέτει έργα ανακατασκευής πεζοδροµίων και/ή πεζοδροµήσεις µε βάση τις απαραίτητες τεχνικές και κυκλοφοριακές µελέτες µέσω της ένταξής τους σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα. (iii) οφείλονται στην πληµµελή εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. και µπορούν να εξαλειφθούν µε επαρκή αστυνόµευση αλλά και ταυτόχρονα µε την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών προς την κατεύθυνση της αλλαγής της συµπεριφοράς τους στα ζητήµατα της προσβασιµότητας (π.χ. αποφυγή παράνοµης στάθµευσης πάνω στις ράµπες του πεζοδροµίου). 3. Θεσµικό πλαίσιο εγκύκλιοι (α) Το Σύνταγµα Σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 21 του Συντάγµατος, «τα άτοµα µε αναπηρίες έχουν δικαίωµα να απολαµβάνουν µέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονοµία, την επαγγελµατική ένταξη και τη συµµετοχή τους στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της Χώρας». Με δεδοµένο ότι η ηµόσια ιοίκηση οφείλει να εξασφαλίζει σε όλους τους πολίτες ίδιες δυνατότητες άσκησης των δικαιωµάτων τους, η έλλειψη της προσβασιµότητας σε υποδοµές, υπηρεσίες και αγαθά συνιστά παραβίαση των θεµελιωδών δικαιωµάτων των ΑµεΑ. (β) Ο νόµος 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α /140/ ). (γ) Ο νόµος 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. Ν. 2696/1999, Φ. Ε. Κ. 57/Α )» (ΦΕΚ Α /50/ ). (δ) Η Απόφαση του Υπουργού ΠΕ. ΧΩ. Ε. µε αριθ. οικ / «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ΑµΕΑ σε υφιστάµενα κτίρια.» (ΦΕΚ Β /18/ ). (ε) Η Απόφαση του Υπουργού ΠΕ. ΧΩ. Ε. µε αριθ. οικ / «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ΑµΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.» (ΦΕΚ Β /18/ ). Με την ανωτέρω Απόφαση προβλέπεται ότι όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι οικισµών (πλατείες, πεζόδροµοι, πεζοδρόµια κλπ.) πρέπει να διαµορφώνονται ή να ανακατασκευάζονται µε βάση συγκεκριµένες προδιαγραφές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε αυτούς η δυνατότητα πρόσβασης των ΑµεΑ. Επιβάλλεται δε η Ελεύθερη Ζώνη Όδευσης Πεζών ενώ οποιαδήποτε εξυπηρέτηση (σήµανση, φύτευση, αστικός εξοπλισµός κλπ.) τοποθετείται υποχρεωτικά εκτός αυτής. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΣ.: ΙΑ Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537/ Σελίδα 2 από 11

3 (στ) Η εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ...Α./Γ.Γ... & Η.. µε αριθ. πρωτ. ΙΑ Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/5/5690/ «Επισηµάνσεις στον προγραµµατισµό προσβασιµότητας Ατόµων µε Αναπηρία, έτους 2006». (ζ) Η εγκύκλιος αριθ. 6 του ΥΠ.ΕΣ./Γενική ιεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών µε αριθ. πρωτ. 8303/ «ίκτυο προσβασιµότητας ΑµεΑ Αφαίρεση εµποδίων από κοινόχρηστους χώρους που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών και ΑµεΑ». (η) Η εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ./Γ.Γ... & Η.. µε αριθ. πρωτ. ΙΑ Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/2/6644/ «Εξασφάλιση της προσβασιµότητας των κτιρίων των ηµοσίων Υπηρεσιών στα άτοµα µε αναπηρία». (θ) Οδηγίες σχεδιασµού του Γραφείου µελετών για ΑµεΑ ΥΠΕΧΩ Ε «Σχεδιάζοντας για όλους» (βλ Έκταση πεδίο εφαρµογής Τα προτεινόµενα µέτρα αφορούν: (α) Όλους τους Ο.Τ.Α. α βαθµού οι οποίοι εδρεύουν σε πρωτεύουσες νοµών. (β) Τους ήµους της Περιφέρειας Αττικής και τους ήµους της Ν.Α. Θεσσαλονίκης. 5. Τεχνικές οδηγίες (α) Μεθοδολογία σχεδιασµού του προγράµµατος Το συγκεκριµένο πρόγραµµα προσβασιµότητας για να εφαρµοστεί επιτυχώς, πρέπει να έχει σαφείς στόχους και ελέγξιµα αποτελέσµατα. Κατά συνέπεια, για να έχουν οι προτεινόµενες δράσεις υψηλή προστιθέµενη αξία θα πρέπει να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν µε γνώµονα την επιλογή των κτιρίων Υπηρεσιών, βάσει ορισµένων κριτηρίων, όπως π.χ. το να αφορούν αυτά Υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από µεγάλη προσέλευση κοινού (Ληξιαρχείο, ηµοτολόγιο κλπ.) ή να στεγάζουν δραστηριότητες που έχουν σχέση µε το κοινό (π.χ. εµπορικών δραστηριοτήτων, πολιτιστικών-αθλητικών χώρων, χώρων εκπαίδευσης, µουσείων, πάρκων, χώρων συναυλιών κλπ.). Προϋπόθεση για την ικανοποιητική προσέγγιση σ αυτά τα σηµεία είναι η ύπαρξη αλυσίδας πρόσβασης, που σηµαίνει στην περίπτωση αυτή, ύπαρξη προσβάσιµων συγκοινωνιών, πεζοδρόµων ή πεζοδροµίων και θέσεων στάθµευσης αναπηρικών αυτοκινήτων κοντά στην προσβάσιµη είσοδο των κτιρίων ή των εγκαταστάσεων. (β) Σηµεία εφαρµογής του προγράµµατος Τα κρισιµότερα σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τη διασφάλιση της προσβασιµότητας των κοινόχρηστων αυτών χώρων είναι: Οι σκάφες (πεζοδρόµια, νησίδες): πρόκειται για τα κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες) που συνδέουν την επιφάνεια του πεζοδροµίου, της νησίδας ή της πλατείας µε το οδόστρωµα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αυστηρή τήρηση των τεχνικών οδηγιών σχεδιασµού [παράγραφος 3 (θ) της παρούσης]. Οι οδηγοί τυφλών: κατασκευάζονται για την καθοδήγηση ατόµων µε προβλήµατα όρασης από πλάκες συγκεκριµένης ειδικής υφής και σε έντονη χρωµατική αντίθεση µε τις υπόλοιπες. Τα σηµεία κλειδιά στην κατασκευή του οδηγού τυφλών είναι: Η αυστηρή τυποποίηση της υφής των πλακών. Η διατήρηση του οδηγού τυφλών ελεύθερου εµποδίων σε όλο το µήκος του. Η αποφυγή περιττών διαδροµών και διακλαδώσεων του οδηγού, για την αποφυγή αποπροσανατολισµού και σύγχυσης του ατόµου που τον χρησιµοποιεί. Ο αστικός εξοπλισµός: µε τον όρο αυτό εννοούνται όλες οι κατασκευές κοινής χρήσης που τοποθετούνται σε πεζοδρόµια, πλατείες και γενικά κοινόχρηστους χώρους της πόλης (περίπτερα, παγκάκια, κάδοι και καλάθια απορριµµάτων, φανάρια τροχαίας, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΣ.: ΙΑ Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537/ Σελίδα 3 από 11

4 ιστοί πινακίδων, στέγαστρα στάσεων κλπ.). Πρέπει να τοποθετούνται απαραίτητα εκτός ζώνης όδευσης των πεζών και εκτός οδηγού τυφλών και να προβάλλονται πάντα στο έδαφος ώστε να είναι αναγνωρίσιµα από άτοµα µε προβλήµατα όρασης. Οι απαραίτητες πινακίδες σήµανσης πρέπει να συγκεντρώνονται κατά το δυνατόν σε ένα σηµείο ώστε να είναι δυνατή η απελευθέρωση του ωφέλιµου χώρου των πεζοδροµίων, πεζοδρόµων και πλατειών για την ασφαλή και ανεµπόδιστη κίνηση των πολιτών που τα χρησιµοποιούν. Είναι προφανές ότι σε όλες τις προηγούµενες κατασκευές πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι προβλεπόµενες τεχνικές οδηγίες σχεδιασµού [παράγραφος 3 (θ) της παρούσης]. Η παράνοµη στάθµευση. Αποτελεί το πλέον σύνηθες και ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα στην αστική προσβασιµότητα. (γ) Ενέργειες Για την επιτυχή εφαρµογή του προγράµµατος, κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση ορισµένων εργασιών όπως: Αφαίρεση των κλαδιών των δένδρων και θάµνων που εµποδίζουν την ζώνη όδευσης και θέτουν σε κίνδυνο τους πεζούς και ιδιαίτερα τους έχοντες προβλήµατα όρασης. Με το κλάδεµα πρέπει να κατευθύνεται η ανάπτυξη των δένδρων προς τα πάνω, τόσο ώστε, µε το βάρος της φύλλωσης να εξασφαλίζεται το ελάχιστο ύψος ανεµπόδιστης όδευσης που είναι 2,20 µέτρα, και ο κορµός να στηρίζεται κατάλληλα και µε επάρκεια ούτως ώστε να µην προβάλλεται στο χώρο της ανεµπόδιστης όδευσης. Τα παρτέρια, οι ζαρντινιέρες και τα κράσπεδα στις ρίζες των φυτών να µην καταλαµβάνουν ή να εµποδίζουν τη ζώνη όδευσης. Επισηµαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει πάντοτε πρόβλεψη για ύπαρξη συστηµάτων περιορισµού της ανάπτυξης των ριζών στις καινούργιες φυτεύσεις. Αφαίρεση των διαφηµιστικών πινακίδων ή των αντικειµένων αστικού εξοπλισµού που εµποδίζουν την ελεύθερη ζώνη όδευσης, µε την δέουσα προσοχή ώστε να µη µένουν προεξοχές στο δάπεδο. Συντήρηση των πλακών πεζοδροµίου έτσι ώστε να είναι στέρεα τοποθετηµένες µε ισόπεδη επιφάνεια. Τήρηση της ανεµπόδιστης ζώνης όδευσης πεζών ακόµα και σε ήδη αδειοδοτηµένες επιφάνειες χρήσης πεζοδροµίου ή πεζόδροµου για τραπεζοκαθίσµατα, περίπτερα κλπ. Τήρηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. µέσω αυστηρού ελέγχου από τις αρµόδιες υπηρεσίες ( ηµοτική Αστυνοµία, Τροχαία) για τα σταθµευµένα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόµια, στις ράµπες ΑµεΑ και στους χώρους στάθµευσης οχηµάτων ΑµεΑ. Αδειοδότηση της εποχιακής πλανόδιας ή στάσιµης εµπορικής δραστηριότητας εκτός Ελεύθερης Ζώνης Όδευσης Πεζών. 6. Οικονοµική κάλυψη δυνατότητες χρηµατοδότησης Βασικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρµογή του προγράµµατος αποτελεί η απρόσκοπτη χρηµατοδότησή του. Βάσει του νέου κανονιστικού πλαισίου της Ε.Ε. για την προγραµµατική περίοδο , η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να εντάξει οριζόντια στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ την αρχή της µη διάκρισης και την αρχή της προσβασιµότητας των ΑµεΑ. Με βάση τα δεδοµένα αυτά, η κάλυψη των απαιτούµενων δαπανών µπορεί να γίνει: (α) µέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Π.Ε.Π.), (β) µέσω του προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ», για τους Ο.Τ.Α. οι οποίοι δεν έχουν χρησιµοποιήσει όλους τους πόρους που τους αναλογούν και (γ) µέσω της εγγραφής πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισµό. Σχετική είναι η εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ./Γ.Γ... & Η.. µε αριθ. πρωτ. ΙΑ Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/3/15685/ «Εξασφάλιση πιστώσεων για εκτέλεση έργων προσβασιµότητας ΑµεΑ στα κτίρια των ηµοσίων Υπηρεσιών». 7. Φάσεις εφαρµογής του προγράµµατος ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΣ.: ΙΑ Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537/ Σελίδα 4 από 11

5 Το πρόγραµµα έχει διετή διάρκεια, αφορά τα έτη και εξελίσσεται κατά φάσεις υλοποίησης και κατά προτεραιότητα δράσεων σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό τον οποίο καθορίζουν οι ίδιοι οι ήµοι. Ειδικότερα, το πρόγραµµα εξελίσσεται ως εξής: η φάση: Μελέτη καθορισµού των προσβάσιµων δικτύων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 (α) της παρούσης. Καταγραφή των εµποδίων στο επιλεγµένο δίκτυο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 (β) της παρούσης. Σχεδιασµός και εφαρµογή προγράµµατος ενηµέρωσης των πολιτών προς την κατεύθυνση της αλλαγής της συµπεριφοράς τους όσον αφορά στην αστική προσβασιµότητα. Η πρώτη φάση του προγράµµατος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 15 η Ιουλίου 2 η φάση: Αυστηρός έλεγχος παράνοµης στάθµευσης. Αφαίρεση εµποδίων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 (γ) της παρούσης. Αναθέσεις µελετών για τη διαµόρφωση ή ανακατασκευή πεζοδρόµων και/ή πεζοδροµίων. Η φάση αυτή του προγράµµατος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/12/ η φάση: Εφαρµογή των µελετών διαµόρφωσης και ανακατασκευής πεζοδρόµων και/ή πεζοδροµίων. Η φάση αυτή έχει ετήσια διάρκεια και αφορά όλο το έτος 2010 όπου και τοποθετείται χρονικά το πέρας του προγράµµατος. 8. Αρµόδιες υπηρεσίες Η αρµόδια υπηρεσία για την εφαρµογή του προγράµµατος είναι οι Μονάδες Προσβασιµότητας των ήµων και, όπου δεν υπάρχουν, οι Τεχνικές Υπηρεσίες των ήµων ή οι ΤΥ Κ. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη η συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών αυτών. Η ευθύνη και εποπτεία εφαρµογής του προγράµµατος βαρύνει τον οικείο ήµαρχο. Ιδιαίτερα τονίζεται η κρισιµότητα του ρόλου των ηµάρχων στην εποπτεία και στον έλεγχο της εφαρµογής των µέτρων προσβασιµότητας τους οποίους και καθιστούµε προσωπικά υπεύθυνους. Ειδικά όσον αφορά τις Μονάδες Προσβασιµότητας, επισηµαίνουµε ότι αποτελούν ιδιαίτερα σηµαντικό παράγοντα για την επιτυχία του εγχειρήµατος. Εποµένως, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η άµεση ενεργοποίησή τους προς την κατεύθυνση της εφαρµογής του προγράµµατος προσβασιµότητας. Επίσης, είναι άµεση προτεραιότητα η σύσταση αυτών των Μονάδων στους ήµους, όπου δεν έχουν συσταθεί, όπως προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις. Εξάλλου, οι Μονάδες Προσβασιµότητας αποτελούν και τους συνδέσµους των ήµων µε το ΥΠ.ΕΣ. το οποίο έχει την ευθύνη και εποπτεία του όλου προγράµµατος (παροχή των απαραίτητων οδηγιών, συντονισµός των ενεργειών των Μονάδων Προσβασιµότητας κλπ.) 9. Έλεγχος εφαρµογής Ο έλεγχος της εφαρµογής των έργων προσβασιµότητας θα διενεργείται από τον Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης ο οποίος, κατά λόγο αρµοδιότητας, θα κατευθύνει και συντονίζει όλους τους ελεγκτικούς µηχανισµούς του κράτους (π.χ. Σ.Ε.Ε...), προκειµένου να διαπιστώνεται η κινητοποίηση και συµµόρφωση των ήµων στην εφαρµογή του προγράµµατος. Σηµειώνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία οι ελεγκτικοί µηχανισµοί διαπιστώσουν παράλειψη οφειλόµενων ενεργειών και επισηµάνουν το γεγονός ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΣ.: ΙΑ Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537/ Σελίδα 5 από 11

6 αυτό στις εκθέσεις τους, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι αρµόδιοι φορείς, η µη συµµόρφωση του υπόχρεου φορέα, θα τίθεται υπόψη του Υπουργού Εσωτερικών για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων. Ειδικά, όσον αφορά τον έλεγχο και την αστυνόµευση των σηµείων προσβασιµότητας των κοινόχρηστων χώρων και των θέσεων στάθµευσης, αρµόδια είναι η ηµοτική Αστυνοµία του οικείου ήµου. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει ηµοτική Αστυνοµία, αρµόδιες είναι οι ιευθύνσεις Τροχαίας για τις οποίες επισηµαίνεται ότι οφείλουν να προβαίνουν σε αυστηρή τήρηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. όσον αφορά στην παράνοµη στάθµευση στα σηµεία προσβασιµότητας των κοινόχρηστων χώρων. 10. Κίνητρα Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2 του ν. 3230/04 (ΦΕΚ Α /44/ ), καθιερώθηκε η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της ηµόσιας ιοίκησης. Σκοπός της µέτρησης είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών της ηµόσιας ιοίκησης, η ενίσχυση της διαφάνειας, η πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων και γενικότερα η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των δηµοσίων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών. Μεταξύ των προβλεποµένων δεικτών µέτρησης είναι και αυτοί οι οποίοι αφορούν την εφαρµογή των περί προσβασιµότητας και εξυπηρέτησης των ατόµων µε αναπηρία διατάξεων. Κατά συνέπεια, η ορθή εφαρµογή των παρεµβάσεων σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα αποδοτικότητας του ΥΠ.ΕΣ. αποτελεί δείκτη αποδοτικότητας για τους δήµους. Επίσης, η επιτυχής υλοποίηση του προγράµµατος από ένα ήµο µπορεί να έχει ως συνέπεια τη χορήγηση βραβείων προσβασιµότητας. Επιπροσθέτως, η βράβευση ήµου που θα πρωτεύσει σε έργα προσβασιµότητας µπορεί να αποτελέσει κριτήριο για την διοργάνωση στο ήµο αυτό εκδηλώσεων σε συνεργασία µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των ΑµεΑ. 11. Στοιχεία επικοινωνίας Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά µε τα ανωτέρω, παρακαλούµε να απευθύνεστε: Τµήµα ΑµεΑ του ΥΠ.ΕΣ./ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ/ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Σ. Σύρκου Ασπρούδα - Τσακόπουλος Παναγιώτης Τηλ.: Fax: Τµήµα Προσβασιµότητας ΑµεΑ του ΥΠ.ΕΣ./Γ.Γ... & Η../ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ/ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Θεοδώρου Αντώνης - Ρίζος Χρήστος - Κασάπη Εύη Τηλ.: Fax: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΣ.: ΙΑ Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537/ Σελίδα 6 από 11

7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. Αποδέκτες προς ενέργεια: (i) ΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Ν.Α. ΑΘΗΝΩΝ 1. ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2. ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 3. ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 4. ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 5. ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 6. ΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 7. ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 8. ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9. ΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 10. ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 11. ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 12. ΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 13. ΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑ ΑΣ 14. ΗΜΟΣ ΑΦΝΗΣ 15. ΗΜΟΣ ΕΚΑΛΗΣ 16. ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 17. ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 18. ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 19. ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 20. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (τ. ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) 21. ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 22. ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 23. ΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 24. ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25. ΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ 26. ΗΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 27. ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 28. ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 29. ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 30. ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 31. ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 32. ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 33. ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ 34. ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ 35. ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 36. ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 37. ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 38. ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 39. ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 40. ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 41. ΗΜΟΣ ΠΕΥΚΗΣ 42. ΗΜΟΣ ΤΑΥΡΟΥ 43. ΗΜΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΣ.: ΙΑ Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537/ Σελίδα 7 από 11

8 44. ΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 45. ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ 46. ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 47. ΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 48. ΗΜΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ (ii) ΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Ν.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2. ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 3. ΗΜΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 4. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΗΣ 5. ΗΜΟΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ 6. ΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙ ΑΣ (τ. ΛΟΥΤΣΑΣ) 7. ΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΟΣ 8. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙ ΝΩΝ 9. ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 10. ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ 11. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ 12. ΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ 13. ΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 14. ΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 15. ΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 16. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 17. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ 18. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΣΙΑΣ 19. ΗΜΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΩΝ 20. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ 21. ΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 22. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΑΝ ΡΙΤΙΟΥ 23. ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 24. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ 25. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 26. ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 27. ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 28. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ 29. ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 30. ΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 31. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 32. ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 33. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ 34. ΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 35. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 36. ΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 37. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 38. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΕΝ ΡΙΟΥ 39. ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 40. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΠΟΛΕΩΣ 41. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙ ΟΣ 42. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ 43. ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 44. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 45. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 46. ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΣ.: ΙΑ Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537/ Σελίδα 8 από 11

9 (ii) ΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Ν.Α. ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 2. ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 3. ΗΜΟΣ ΒΙΛΙΩΝ 4. ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 5. ΗΜΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ 6. ΗΜΟΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 7. ΗΜΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 8. ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ 9. ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 10. ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 11. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ 12. ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ (iii) ΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1. ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ 2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 3. ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 4. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 5. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 6. ΗΜΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 7. ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8. ΗΜΟΣ ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ 9. ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 10. ΗΜΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ 11. ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 12. ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 13. ΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 14. ΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 15. ΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 16. ΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 17. ΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ 18. ΗΜΟΣ Υ ΡΑΣ (iv) ΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2. ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3. ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 4. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 5. ΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥ 6. ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 7. ΗΜΟΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 8. ΗΜΟΣ ΑΣΣΗΡΟΥ 9. ΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 10. ΗΜΟΣ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ 11. ΗΜΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 12. ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡ ΕΛΙΟΥ 13. ΗΜΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 14. ΗΜΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 15. ΗΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 16. ΗΜΟΣ ΕΧΕ ΩΡΟΥ 17. ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 18. ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 19. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΣ.: ΙΑ Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537/ Σελίδα 9 από 11

10 20. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 21. ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 22. ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΝ ΟΙΩΝ 23. ΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 24. ΗΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 25. ΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑ Α 26. ΗΜΟΣ ΛΑΧΑΝΑ 27. ΗΜΟΣ ΜΑ ΥΤΟΥ 28. ΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 29. ΗΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 30. ΗΜΟΣ ΜΙΚΡΑΣ 31. ΗΜΟΣ ΜΥΓ ΟΝΙΑΣ 32. ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 33. ΗΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 34. ΗΜΟΣ ΠΕΥΚΩΝ 35. ΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 36. ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 37. ΗΜΟΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ 38. ΗΜΟΣ ΣΟΧΟΥ 39. ΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 40. ΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ 41. ΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ 42. ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 43. ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ 44. ΗΜΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 45. ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (v) ΗΜΟΙ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΝΟΜΩΝ 1. ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2. ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 3. ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ 4. ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 5. ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ 6. ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 7. ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 8. ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 9. ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 10. ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ 11. ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ 12. ΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 13. ΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 14. ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ 15. ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16. ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 17. ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 18. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 19. ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 20. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 21. ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 22. ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 23. ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 24. ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 25. ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 26. ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 27. ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 28. ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΣ.: ΙΑ Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537/ Σελίδα 10 από 11

11 29. ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 30. ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 31. ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΟΣ 32. ΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 33. ΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 34. ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 35. ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 36. ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 37. ΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 38. ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 39. ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ 40. ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 41. ΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 42. ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 43. ΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ 44. ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 45. ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 46. ΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 47. ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΑΙΩΝ 48. ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 49. ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ (vi) Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ./Γενική ιεύθυνση Τροχαίας Π. Κανελλοπούλου 4, , ΑΘΗΝΑ. Β. Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 1. Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης 2. Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης (Σ.Ε.Ε...) 3. Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) 4. Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Μεταφορών και Επικοινωνιών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.) 5. Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) 6. Κ.Ε..Κ.Ε. Ακαδηµίας 65 & Γενναδίου 8, , ΑΘΗΝΑ. 7. Ε.Σ.Α.Μ.Ε.Α. Ελευθερίου Βενιζέλου 236, , ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Αττική. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΣ.: ΙΑ Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537/ Σελίδα 11 από 11

Π.. 420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. - (Α' 187).

Π.. 420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. - (Α' 187). Π.. 420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. - (Α' 187). ***Βλέπε Τεχνική Οδηγία 2471/1987 του ΤΕΕ για τον καθορισµό των Τεχνικών Προδιαγραφών. Εχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4067/9-4-12, ΦΕΚ Α 79

Ν. 4067/9-4-12, ΦΕΚ Α 79 Ν. 4067/9-4-12, Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία ή/και εμποδιζομένων ατόμων Συντάκτης: Διονύσης Κλαδάκης, πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ / dklad@tee.gr Περιεχόμενα ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ π À ª ª π π ø π π ª πø Ã ø ª π..

ƒπ π À ª ª π π ø π π ª πø Ã ø ª π.. T E Y X O Σ 0 1 ñ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 0 7 ƒπ π À ª ª π π ø π π ª πø Ã ø ª π.. ª Ú Το Περί Κτήσεως Λόγος είναι η νέα έκδοση επικοινωνίας της Κτηµατολόγιο Α.Ε. που φιλοδοξεί να ενηµερώνει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.. 3 3. ΠΕΖΟΙ.. 5 3.1. Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της κινητικότητας... 6 3.2. Κυκλοφοριακή Αγωγή 7 4. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΙ 8 4.1. Οι πεζόδροµοι στο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέα Σύµβασης µε Αντικείµενο:

Παραδοτέα Σύµβασης µε Αντικείµενο: Παραδοτέα Σύµβασης µε Αντικείµενο: Εκτέλεση εργασιών για την τεχνική υποστήριξη και παραγωγή υποστηρικτικών δεδοµένων για τους χάρτες και τα κείµενα του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας που αφορούν στις Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Α

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΟΣ Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014. Αθήνα, 28/2/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8758 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα