«Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining»"

Transcript

1 «Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining» Μαρίνα Γούλα 1, Φεσάκης Γεώργιος 2 1 ΠΕ 06 - Med, 3 ο ΕΠΑΛ Ταύρου Αττικής 2 Λέκτορας, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αγγλική αποτελεί όχι μόνο την πιο διαδεδομένη γλώσσα επικοινωνίας αλλά και το μέσο για κατανόηση του μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών στη σύγχρονη κοινωνία. Είναι, συνεπώς, επιτακτική η ανάγκη εξοικείωσης των μαθητών τις σύγχρονες εφαρμογές του διαδικτύου, μέσω του οποίου επιτελείται η επικοινωνία, αλλά και με τη γλώσσα. Οι αλλαγές στο παγκόσμιο ιστό - WEB και η ευρεία αποδοχή και χρήση των εφαρμογών του, μας οδηγούν στην υπόθεση ότι η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ιδιαίτερα μάλιστα η αξιοποίηση των blogs, συνδυασμένη με την κατάλληλη παιδαγωγική προσέγγιση, φαίνεται ότι μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της διδασκαλίας και της εκμάθησης της γλώσσας, Το γεγονός ότι τόσο η πλειοψηφία των σχολικών μονάδων στον Ελλαδικό χώρο όσο και των ίδιων των μαθητών διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, εξυπηρετεί την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των κοινωνικών ψηφιακών εφαρμογών.. Στην τρέχουσα εργασία καταγράφονται τα συμπεράσματα από τη χρήση blogs σε μία τάξη της Α Λυκείου κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Αγγλικής και στα πλαίσια του προγράμματος αδελφοποίησης σχολικών τάξεων etwinning. Σκοπός της παρέμβασης που σχεδιάστηκε ήταν να ελεγχθεί η υπόθεση ότι η συγγραφή σε blogs είναι ικανή να βελτιώσει το γραπτό λόγο των μαθητών. Επιπλέον, διερευνήθηκαν οι απόψεις των μαθητών σχετικά με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, το αν απέκτησαν κίνητρα για τη συμμετοχή σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη διατήρηση blogs στην αγγλική γλώσσα και αν βελτιώθηκαν οι γνώσεις τους στην Αγγλική. Τέλος, διερευνήθηκε η ύπαρξη άλλης εφαρμογής του WEB 2.0 που θα ήταν περισσότερο ευνοϊκή για χρήση με τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: blogs, εκμάθηση της αγγλικής, etwinning, επικοινωνιακή προσέγγιση, task-based learning [1708]

2 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Oι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν πλατφόρμα υποδομής για την παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Ταυτόχρονα η Αγγλική γλώσσα συνιστά βασικό κώδικα επικοινωνίας. Κατά συνέπεια η εξοικείωση των νέων με την Αγγλική και τις ΤΠΕ αποτελεί κεντρικό εκπαιδευτικό στόχο. Η σχέση των ΤΠΕ με την Αγγλική (και άλλες ξένες γλώσσες) είναι μάλιστα συχνά αμφίδρομη, με την έννοια ότι η εκμάθηση της γλώσσας βοηθά στην εξοικείωση με τις ΤΠΕ εφόσον π.χ. παρέχει πρόσβαση σε τεκμηρίωση, επιμορφώσεις κλπ ενώ παράλληλα η εξοικείωση με τις ΤΠΕ βοηθά στην εξοικείωση με τη γλώσσα εφόσον παρέχει ένα αυθεντικό πλαίσιο για την χρησιμοποίησή της. Επομένως, χρειάζεται το σχολείο να μυήσει τους μαθητές σε μορφές και διαδικασίες αυτενεργού και διερευνητικής μάθησης και να τους βοηθήσει να καλλιεργήσουν την ικανότητα της επικοινωνίας (Ξωχέλλης, 2006). Για την καλλιέργεια των δεξιοτήτων αυτών, ιδανικό πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει το μάθημα της αγγλικής γλώσσας στο σχολείο, σε συνδυασμό με τις εφαρμογές των ΤΠΕ. Με την εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου και ειδικότερα των κοινωνικών ψηφιακών εφαρμογών που είναι γνωστά και με τον όρο WEB 2.0 οι χρήστες μπορούν πλέον με ευκολία να παράγουν και να δημοσιεύουν ψηφιακό περιεχόμενο, το οποίο γίνεται αντικείμενο σχολιασμού και συζήτησης από άλλους. Οι σύγχρονοι μαθητές είναι συχνά χρήστες αυτών των εφαρμογών εκτός σχολείου, όπου χρησιμοποιούν την αγγλική για να επικοινωνήσουν με χρήστες που δεν γνωρίζουν ελληνικά. Αυτό το αυθεντικό πλαίσιο χρήσης της ξένης γλώσσας είναι ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτικούς. Η χρήση των κοινωνικών ψηφιακών εφαρμογών εμφανίζεται ως μια ελκυστική δραστηριότητα για τους μαθητές, στην οποία χρησιμοποιούν την ξένη γλώσσα και ενδεχομένως να μαθαίνουν άτυπα τη χρήση της. Στην εργασία αυτή, η οποία αποτελεί τμήμα της Διπλωματικής εργασίας που εκπόνησε, κατά το ακαδημαϊκό έτος , η πρώτη συγγραφέας υπό την επίβλεψη του δεύτερου, στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ασχολούμαστε με τη μελέτη μιας πειραματικής περίπτωσης στην οποία μαθητές από διαφορετικές χώρες επικοινωνούν γράφοντας σε ιστολόγια, στο πλαίσιο ενός σχεδίου εργασίας αδελφοποίησης τάξεων (eτwining). Σκοπός είναι να εκτιμηθεί κατά πόσο είναι εφικτό να αξιοποιηθούν τα ιστολόγια για την εξάσκηση και εκμάθηση της αγγλικής με το πρόσχημα της επικοινωνίας με μαθητές από άλλη χώρα. Στα επόμενα θα γίνει αρχικά μια σύντομη επισκόπηση των ΤΠΕ και των ιστολογίων στην εκμάθηση της Αγγλικής, στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία από την διδακτική της Αγγλικής που θα αξιοποιηθούν και στη παρούσα εργασία, κατόπιν περιγράφεται η προβληματική της εργασίας, ακολουθούν οι ερευνητικές συνθήκες, μετά παρουσιάζονται τα ερευνητικά δεδομένα και τέλος τα συμπεράσματα. [1709]

3 ΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ Από νωρίς, σχετικά, η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας έγινε δημοφιλής στην εκπαίδευση των ξένων γλωσσών. Οι Leloup & Ponteiro (2003), συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των ερευνών σχετικά με τη χρήση του υπολογιστή στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, αναφέρουν τα εξής: η Γλωσσική Εκμάθηση με Υπολογιστή (CALL/Computer assisted language learning) παρέχει το περιβάλλον για φυσική, με νόημα και ρεαλιστική παραγωγή και λήψη γλώσσας, ανάμεσα σε φυσικούς και μη φυσικούς ομιλητές. Επιπλέον, οι μαθητές αναφέρουν θετική στάση απέναντι στη χρήση του υπολογιστή, γεγονός που συνεπάγεται χαμηλότερο επίπεδο άγχους, υψηλότερο ενδιαφέρον και αυξημένη συμμετοχή. Η χρήση του υπολογιστή διευκολύνει τη διεξαγωγή διαδικτυακής επικοινωνίας ή επικοινωνίας μέσω υπολογιστή (Computer Mediated Communication CMC) κατά την οποία μαθητές ανταλλάσσουν γραπτά ή προφορικά μηνύματα μέσω δικτύου υπολογιστών, με σκοπό τη βελτίωση της γλώσσας (Payne & Ross, 2005). Eπιπλέον, η CMC δείχνει να μετατοπίζει τη διδασκαλία προς μια πιο μαθητοκεντρική προσέγγιση (Ducate & Arnold, 2006), διευκολύνοντας τους μαθητές της γλώσσας να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους. Έχοντας αυτά τα οφέλη υπόψη, υποθέτουμε ότι και η χρήση των εφαρμογών του WEB 2.0, και ιδιαίτερα των blogs θα μπορούσε να αποδειχθεί ευεργετική ως προς την προώθηση της εκμάθησης της Αγγλικής. Το WEB 2.0 έχει επανακαθορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, μετατρέποντάς τους από απλούς αναγνώστες σε συγγραφείς. Τα blogs μπορούν να αποτελέσουν την ιδανική πλατφόρμα στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας. Είναι ένας μηχανισμός δυναμικής δημοσίευσης κειμένων, εικόνων και ήχων για όσους θέλουν να εκφράσουν τις σκέψεις, τις απόψεις και τις αναλύσεις τους μέσω των ιστοσελίδων τους (Lamshed, Berry & Armrstrong, 2002). Οι Downes (2004), Huffaker (2005), Johnson (2004), Richardson (2006) και Siemens (2002) τονίζουν τα εκπαιδευτικά οφέλη των ιστολογίων και κυρίως τις δυνατότητες που αυτά δίνουν στους μαθητές να συνεργαστούν με μαθητές οποιουδήποτε σχολείου στον κόσμο αλλά και τη δυνατότητα που προσφέρουν για αναστοχασμό και μεταγνωστική ανάλυση. O Mejias (2006) υποστηρίζει ότι τα blogs, και γενικότερα οι κοινωνικές ψηφιακές εφαρμογές, προετοιμάζουν τους μαθητές για τη συμμετοχή τους σε κοινότητες μάθησης όπου η γνώση οικοδομείται συλλογικά και διαμοιράζεται. Τα παιδαγωγικά οφέλη των ιστολογίων γίνονται πιο προφανή όταν διαπιστώνουμε ότι βρίσκουν σε αυτά εφαρμογή οι σημαντικότερες θεωρίες μάθησης, όπως εκείνη του Εποικοδομισμού (constructivism). Ο μαθητής, κατά τον Εποικοδομισμό, γίνεται ενεργητικός συμμέτοχος στη διαδικασία της μάθησης και δημιουργεί νόημα από τις δικές του εμπειρίες και ενέργειες μέσω της ενασχόλησής του με τα blogs. Στο περιβάλλον αυτό, η συνεργασία μεταξύ μαθητών αλλά και μαθητών εκπαιδευτικού, η αυτοκαθοδήγηση και η αυτενέργεια του μαθητή παίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Οι μαθητές δραστηριοποιούνται με το να κατασκευάζουν ένα εξωτερικό δημιούργημα [1710]

4 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ (Papert,1993) - όπως το προσωπικό τους blog ή το ομαδικό blog της τάξης τους - στο οποίο μπορούν να ανατρέξουν και το οποίο μπορούν να μοιραστούν με άλλους. Η οικοδόμηση της γνώσης, δηλαδή, είναι πιο προφανής όταν οι μαθητές παράγουν έργο μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με άλλους (Kafai, 2006, Han & Bhattacharya, 2001) αλλά και όταν εργάζονται σε μικρές ομάδες, πάνω στο ίδιο αντικείμενο όπου οι νέες πληροφορίες παράγονται συλλογικά, επιτυγχάνοντας κατά αυτό τον τρόπο τη συνεργατική μάθηση (collaborative learning) - (Nurmela & Suominen, 2008). Πέρα από τα παιδαγωγικά οφέλη των blogs, ένας λόγος που τα καθιστά εργαλείο που ενδείκνυται να αξιοποιηθεί στα πλαίσια του σχολείου είναι η εξοικείωση που οι νέοι έχουν στην εποχή μας με τα ιστολόγια και γενικότερα με τις κοινωνικές ψηφιακές εφαρμογές. Οι Lenhart, Arafeh, Smith & Macgill (2008), αναφέρουν ότι περισσότεροι από τους μισούς εφήβους (58 %) διατηρούν προφίλ σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook ή το MySpace, ενώ το 27 % των εφήβων έχουν δικό τους blog. Αλλά και τα αποτελέσματα των περισσότερων ερευνών που αφορούν στην αξιοποίηση των blogs στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι θετικά (Armstrong & Retter, 2008, Du & Wagner, 2005, Kim, 2008 και Fessakis, Tatsis & Dimitrakopoulou, 2008). Υπάρχουν βέβαια, ορισμένα πεδία στα οποία δεν έχει καταγραφεί ιδιαίτερη διαφορά ή έχουν καταγραφεί αρνητικά αποτελέσματα, όπως εκείνο της αλλαγής των αντιλήψεων και δραστηριοτήτων των φοιτητών αναφορικά με τη μάθηση (Farmer & Barlett-Brag, 2005) και της εμπλοκής τους στις διαδικτυακές δραστηριότητες (Divitini, Haugalikken & Morken, 2005). Οι παραπάνω έρευνες, ωστόσο, εστιάζονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η αξιοποίηση των ιστολογίων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ιδιαίτερα στο μάθημα της ξένης γλώσσας δεν φαίνεται να έχει μελετηθεί επαρκώς. Για το λόγο αυτό παρακινηθήκαμε να ελέγξουμε την υπόθεση ότι η χρήση των blogs στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο μάθημα των αγγλικών ως ξένης γλώσσας, θα μπορούσε να αποδειχθεί ευεργετική, με την προϋπόθεση ότι για το σχεδιασμό κατάλληλων δραστηριοτήτων λαμβάνονται υπόψη οι σύγχρονες απόψεις για τη διδακτική της ξένης γλώσσας. Ο σχεδιασμός της συγκεκριμένης παρέμβασης στηρίχτηκε στην επικοινωνιακή προσέγγιση (Communicative Approach) κατά την οποία η διδασκαλία της ξένης γλώσσας οδηγείται σε μαθητοκεντρικές πρακτικές (Δενδρινού/Πύλη για την ελληνική γλώσσα). Έτσι, υπάρχει μετατόπιση της έμφασης από παραδοσιακούς (γραμματική, λεξιλόγιο, επεξεργασμένος γραπτός λόγος) σε νεωτερικούς τομείς (επικοινωνιακή επάρκεια, επικοινωνιακές δραστηριότητες, πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας) (Γκότοβος, 1999). Σύμφωνα, άλλωστε, με την υπόθεση απόκτησης/εκμάθησης της γλώσσας του S. Krashen (1981), η απόκτηση (acquisition) μιας ξένης γλώσσας είναι μια περίπλοκη υποσυνείδητη διαδικασία που συμβαίνει όταν οι μαθητές επιτυγχάνουν τη μεστή νοήματος επικοινωνία στη γλώσσα στόχο, όπου εκείνο που τους ενδιαφέρει δεν είναι η δομή της γλώσσας αλλά το νόημα που μεταφέρει και που οι ίδιοι κατανοούν. [1711]

5 Επίσης, κατά τη δημιουργία της παρέμβασής μας ακολουθήσαμε τα στάδια της εργασιοκεντρικής εκμάθησης (task-based learning), της διδακτικής προσέγγισης της ανάθεσης από τους εκπαιδευτικούς εργασιών, οι οποίες, ως βασική προϋπόθεση, έχουν «νόημα» για τους μαθητές. Αυτό είναι απαραίτητο διότι η διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας είναι μια διαδικασία όπου μαθαίνει κανείς κάνοντας (learning by doing), στηρίζεται δηλαδή στην εμπειρική γνώση. Η εργασιοκεντρική μάθηση, που είναι σύμφωνη με την εποικοδομιστική προσέγγιση του Papert, είναι ένα ευέλικτο μοντέλο διδασκαλίας, κατά το οποίο οι μαθητές είναι ελεύθεροι να μάθουν ενεργώντας και προχωρώντας εργαζόμενοι πάνω σε ολόκληρο το σύστημα της γλώσσας, προσηλωμένοι ωστόσο στο νόημα. (Willis & Willis, 1996). ΕΡΕΥΝΑ Συνεκτιμώντας τα παραπάνω, υποστηρίζουμε ότι είναι χρήσιμο να μελετηθούν στην πράξη οι δυνατότητες χρήσης blogs στην εκπαιδευτική διαδικασία εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε να σχεδιαστεί και να μελετηθεί πειραματικά μια διδακτική παρέμβαση αυτής της μορφής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πληρούνται όσα τα blogs υπόσχονται, η μαθησιακή διαδικασία εξοπλίζεται με ένα εξαιρετικό όπλο. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι χρήσιμο να διερευνηθεί ποιες είναι οι παράμετροι εκείνες που εμποδίζουν τα οφέλη που σε άλλες περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί ότι προκύπτουν από τη χρήση των ιστολογίων αλλά και αν υπάρχει κάποια άλλη εφαρμογή του WEB 2.0 που θα ήταν περισσότερο ευνοϊκή για χρήση με τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι η μελέτη περίπτωσης και συγκεκριμένα η παρατήρηση μιας σχολικής τάξης. Ο σκοπός αυτής της παρατήρησης είναι να εξερευνήσει και να αναλύσει συστηματικά τα φαινόμενα που συνθέτουν τον κύκλο ζωής της μονάδας, μιας τάξης στην προκειμένη περίπτωση, προκειμένου να γίνουν γενικεύσεις σχετικά με τον ευρύτερο πληθυσμό στον οποίο ανήκει η μονάδα (Cohen & Manion, 2000). Ο τύπος παρατήρησης ήταν συμμετοχική, καθώς παρατηρήτρια/ερευνήτρια υπήρξε η ίδια η καθηγήτρια της τάξης. Είχε, με αυτόν τον τρόπο, τη δυνατότητα να παρατηρεί τη συνεχιζόμενη συμπεριφορά, ακόμα και τη μη λεκτική, των μαθητών, την ώρα που εκείνη ελάμβανε χώρα και να κρατάει σημειώσεις, σχετικά με τους μαθητές που παρατηρούσε στο φυσικό περιβάλλον της τάξης τους. Για τη συλλογή δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο μοιράστηκε στους μαθητές μετά το τέλος της παρέμβασης και αφορούσε στην αξιολόγηση της παρέμβασης από τους ίδιους τους μαθητές. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε το περιεχόμενο των blogs που παρήγαγαν οι μαθητές σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος. Μελετήθηκαν τόσο οι αναρτήσεις που έγραψαν οι μαθητές όσο και τα σχόλια που έγραψαν για τις αναρτήσεις των ιστολογίων των υπολοίπων ομάδων. Η ανάλυση του περιεχομένου των ιστολογίων έγινε κυρίως για να εκτιμηθεί το μαθησιακό αποτέλεσμα της δραστηριότητας. [1712]

6 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Η παρούσα έρευνα έλαβε χώρα κατά το σχολικό έτος στο 3 ο ΕΠΑΛ Ταύρου. Συμμετείχε μία τάξη της Α Λυκείου των είκοσι μαθητών, αποτελούμενη από δεκαεννέα αγόρια και ένα κορίτσι, ηλικίας 15 έως 16. Το σχολείο βρίσκεται σε περιοχή αστικού κέντρου και οι μαθητές προέρχονται από τα μεσαία και κατώτερα οικονομικά στρώματα. Το επίπεδο των μαθητών στην αγγλική γλώσσα ποικίλει, από Α1 έως Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, ενώ η πλειοψηφία των μαθητών ανήκει στο επίπεδο Α2, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα διαγνωστικού τεστ. Η πλειοψηφία των μαθητών δεν αισθάνεται κίνητρο για προσοχή και μελέτη στο μάθημα των αγγλικών στο σχολείο ενώ δείχνει απροθυμία στο να παράγει γραπτό ή προφορικό λόγο, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της εκπαιδευτικού. Προκειμένου να ξεπεραστεί το εμπόδιο της έλλειψης κινήτρων για παραγωγή γραπτού λόγου και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της έρευνας αυτής, η τάξη έλαβε μέρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αδερφοποίησης σχολικών τάξεων etwinning (www.etwinning.net), με σκοπό τη δημιουργία ενός τελικού προϊόντος γνώσης με συνεργασία. Κατά τη Δημητρακοπούλου (1999), «το πλαίσιο της αδελφοποίησης σχολικών τάξεων δίνει κίνητρο στους μαθητές, οι οποίοι αισθάνονται ότι συμμετέχουν σε μια καινοτομία, - και κάτι τέτοιο φαίνεται να τους/τις ενθουσιάζει και να τους ενεργοποιεί θετικά, με αποτέλεσμα την τροποποίηση των συνθηκών έκφρασης και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων γραπτών κειμένων». Η τάξη με την οποία έγινε η αδερφοποίηση είναι μία αντίστοιχη τάξη είκοσι μαθητών της Α Λυκείου, του δημόσιου Λυκείου IES Miramar της Βαρκελώνης, στην Ισπανία. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η έρευνα έλαβε χώρα από το Σεπτέμβριο του 2008 έως το Μάιο του 2009 ως εξής: Τον 9 ο και 10 ο μήνα του 2008 έγινε η επιλογή του τμήματος τους ελληνικού σχολείου αλλά και του Ισπανικού σχολείου, μέσω της δικτυακής πύλης εύρεσης συνεργατών του προγράμματος etwinning. Σχεδιάστηκαν οι δραστηριότητες και διατυπώθηκε ο σκοπός τους προγράμματος. Τον 11 ο και 12 ο /2008 μήνα έγινε προετοιμασία των μαθητών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα (επαφή των μαθητών με blogs, επίδειξη χρήσης του blogger.com, χωρισμός των μαθητών σε ομάδες και δημιουργία ιστολογίων, ανταλλαγή e- mails ανάμεσα στους μαθητές των δύο σχολείων για τη μεταξύ τους γνωριμία καθώς και παρουσίαση των ομάδων με φωτογραφίες των μαθητών με χρήση power point). Από το τέλος του 12 ου /08 έως τον 4 ο /09 έγινε η διεξαγωγή του προγράμματος. Τον 4 ο του 2009 συμπληρώθηκε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του προγράμματος και τον 5 ο /2009 έγινε η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των ευρημάτων του ερωτηματολογίου και των κειμένων που παρήγαγαν οι μαθητές στα ιστολόγιά τους. Οι ομάδες των μαθητών των δύο τάξεων, που αποτελούνταν από δύο ή τρία άτομα, δημιούργησαν τα δικά τους blogs (8 συνολικά), ενώ οι [1713]

7 καθηγήτριες των δύο τάξεων δημιούργησαν ένα κοινό blog για τις ανάγκες του προγράμματος, μέσω του οποίου οι μαθητές είχαν εύκολα πρόσβαση στα blogs των άλλων ομάδων. Το πρόγραμμα ονομάστηκε Crossing Over, όπως και το blog των καθηγητών, το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Οι μαθητές, στο διάστημα από τις 19 Δεκεμβρίου έως τις 9 Απριλίου έγραψαν συνολικά 6 αναρτήσεις και σχόλια σε αντίστοιχο αριθμό αναρτήσεων των υπολοίπων ομάδων. Το θέμα της κάθε ανάρτησης επιλέχτηκε με βάση τη θεματολογία που προτείνει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Αγγλικής Γλώσσας για τα ΕΠΑ.Λ., σε συνεννόηση με τους μαθητές. Συγκεκριμένα, οι μαθητές έγραψαν για τη γειτονιά και την πόλη τους, για τον αθλητισμό, για τον εορτασμό των Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς και για το αγαπημένο κτίριο της χώρας τους και το συμβολισμό του. Στην τελευταία ανάρτηση, είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν δικό τους θέμα. Για την υλοποίηση της παρέμβασης αξιοποιήθηκε ο διαθέσιμος σχολικός εξοπλισμός. Στο ελληνικό σχολείο υπήρχε αίθουσα 13 υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο, η οποία για τους σκοπούς του προγράμματος χρησιμοποιούνταν για μία διδακτική ώρα (45 ) την εβδομάδα. Στο ισπανικό σχολείο υπήρχε αντίστοιχη αίθουσα 12 υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο, η οποία επίσης χρησιμοποιούνταν για μία ώρα (60 ) την εβδομάδα. Από τις επισκέψεις της τάξης στο εργαστήριο πληροφορικής άλλες αφιερώθηκαν στη συγγραφή αναρτήσεων και άλλες στη μελέτη των αναρτήσεων των άλλων ομάδων και το σχολιασμό τους ή στην αναζήτηση στο διαδίκτυο, μέσω προτεινόμενων ιστοσελίδων, για πληροφορίες που χρειάζονταν προκειμένου να γράψουν την ανάρτησή τους. Για τη σύνθεση των γραπτών κειμένων που παρήγαγαν οι ομάδες τηρήθηκαν σε κάθε περίπτωση οι αρχές της εργασιοκεντρικής εκμάθησης, μέσα στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης. Σχήμα 1: Το blog των καθηγητών, στα αριστερά του οποίου διακρίνεται η λίστα με τα blogs όλων των μαθητών ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [1714]

8 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε 17 μαθητές της πειραματικής ομάδας (16 αγόρια και 1 κορίτσι) αμέσως μετά το τέλος της παρέμβασης, τον Απρίλιο του 2009 και συμπληρώθηκε επώνυμα, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί ακόμα και η άποψη έξι εξ αυτών μαθητών που, όπως παρατηρήσαμε, δε συμμετείχαν στις δραστηριότητες σχεδόν καθόλου ή ολοκλήρωσαν μόνο τις μισές από αυτές. Αποτελείτο από 20 ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου και διερευνούσε αρχικά την άποψη των μαθητών σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του προγράμματος και το κατά πόσο προκάλεσε το ενδιαφέρον τους. Επίσης, διερευνούσε τις συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες που ενδεχομένως είχαν αναπτύξει οι μαθητές σε σχέση με την αγγλική γλώσσα. Σκοπός του ερωτηματολογίου αυτού ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις των μαθητών σχετικά με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, το αν απέκτησαν κίνητρα για τη συμμετοχή σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη διατήρηση blogs στην αγγλική γλώσσα και το αν βελτιώθηκαν οι γνώσεις και οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες στην Αγγλική. Παρακάτω συνοψίζονται τα βασικά ευρήματα από την ανάλυση των δεδομένων, η επεξεργασία των οποίων έγινε με το λογισμικό Excel. 1. Στην πλειοψηφία των μαθητών, 14/17 (= ~82,4%) άρεσε το ότι χρησιμοποίησαν τις ΤΠΕ και τα blogs τους για να επικοινωνούν με παιδιά από άλλη χώρα, επίσης 11/17 (= ~64,7%) δήλωσαν ότι το πρόγραμμα αυτό τους βοήθησε να συνεργάζονται με τα άλλα μέλη της ομάδας τους. Παρόμοια 11/17 (= ~64,7%), δήλωσαν ότι βρήκαν το πρόγραμμα διασκεδαστικό και ενδιαφέρον και πιστεύουν ότι έκανε πιο ευχάριστο το μάθημα, ότι τους προσέφερε νέες γνώσεις και ότι εξυπηρετεί το ενδιαφέρον τους να γνωρίζουν πράγματα για μια άλλη χώρα καθώς και παιδιά από άλλες χώρες. Ωστόσο, ενώ η δραστηριότητα αυτή είναι αποδεκτή από την πλειοψηφία των μαθητών ως μέρος τους μαθήματος, ελάχιστοι ασχολήθηκαν με το blog τους εκτός σχολείου. Η εξήγηση που έδωσαν γι αυτό ήταν η ανία. Ως διαδικασία στα πλαίσια του μαθήματος, δήλωσαν ότι τους άρεσαν τα ιστολόγια γιατί τους έδωσαν ευκαιρίες για ανταλλαγή απόψεων, για επικοινωνία με συνομηλίκους και για συμμετοχή σε μια δραστηριότητα με τους φίλους τους. 2. Ως προς την αγγλική γλώσσα, η πλειοψηφία των μαθητών, 13/17 (= ~77%), πιστεύει ότι η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα βελτίωσε τις γνώσεις τους στην Αγγλική και τους έδωσε κίνητρα για να γράφουν στη γλώσσα αυτή, σε ποσοστό 15/17 (= ~88%). Επίσης, πιστεύει σε ποσοστό 14/17 (= ~82%) ότι η χρήση των blogs στο μάθημα των Αγγλικών στο σχολείο μπορεί να προάγει τη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Ωστόσο, λιγότεροι από τους μισούς, 7/17 μαθητές (= ~41%), απάντησαν θετικά στην ερώτηση αν αισθάνονται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην επικοινωνία με άλλους ανθρώπους στα Αγγλικά μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές αντιμετώπισαν την ενσωμάτωση των blogs στη μαθησιακή διαδικασία της αγγλικής γλώσσας ως μια εποικοδομητική δραστηριότητα. Ωστόσο, η εκπαιδευτικός είχε τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της [1715]

9 παρέμβασης στο εργαστήριο πληροφορικής να παρατηρήσει ότι η χρήση ιστολογίων ως διαδικασία δυσκόλεψε έως το τέλος ορισμένους μαθητές, οι οποίοι δεν είχαν καμία προηγούμενη επαφή με την εν λόγω εφαρμογή. Αντιθέτως, η πλειοψηφία των μαθητών έδειχνε εξοικείωση αλλά και ιδιαίτερη προτίμηση στη χρήση του Facebook. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ BLOGS Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των κειμένων που παρήγαγαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του πειραματικού προγράμματος. Σκοπός της αξιολόγησης των κειμένων αυτών είναι να καταγραφούν τα πλεονεκτήματα, τα οποία πιθανόν θα προέκυπταν ως προς τη βελτίωση του γραπτού λόγου των μαθητών στην αγγλική ως ξένη γλώσσα κατά τη διδασκαλία του μαθήματος με τη χρήση ιστολογίων. Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα κριτήρια (Βλάχος, 2006) για την επαρκή και αποτελεσματική αξιολόγηση των αναρτήσεων που παρήχθησαν και ένα κριτήριο για την αξιολόγηση των σχολίων που έγραψαν οι μαθητές. Τα κριτήρια αυτά ήταν τα εξής: 1. Δομή της γλώσσας (γραμματική και σύνταξη). 2. Δομή της γλώσσας (λεξιλόγιο σε σχέση με το θέμα). 3. Περιεχόμενο και επίτευξη του επικοινωνιακού στόχου. 4. Μορφοποίηση κειμένου και χρήση οπτικού υλικού. 5. Αξιολόγηση σχολίων Τα κείμενα καθώς και τα σχόλια που οι Έλληνες μαθητές έγραφαν για κάθε μία από τις αναρτήσεις ομαδοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με τον τρόπο σύνθεσής τους και την ποιότητα του περιεχομένου. Στην κατηγορία 1 κάθε περιγραφικής κλίμακας αξιολόγησης δίνεται ο χαρακτηρισμός καθόλου ικανοποιητικά, στην κατηγορία 2, ο χαρακτηρισμός πολύ μέτρια, στην κατηγορία 3, ο χαρακτηρισμός μέτρια και στην κατηγορία 4, ο χαρακτηρισμός ικανοποιητικά. Η μέθοδος ανάλυσης εφαρμόστηκε για συνολικά, έξι ομάδες εργασίας που ολοκλήρωσαν όλες τις δραστηριότητες και αντιστοιχούν σε δεκατρείς μαθητές. Στο εξής η κάθε ομάδα εργασίας θα ονομάζεται με τον αύξοντα αριθμό που είχε στο σύνολο των ομάδων εργασίας, π.χ. Ομάδα 1. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος δημιουργήθηκαν συνολικά έξι αναρτήσεις, κάθε μία από τις οποίες συνοδευόταν από τα αντίστοιχα σχόλια. α. επιδόσεις ανά θεματική ενότητα Παρουσιάζονται οι επιδόσεις και των έξι ομάδων, ανά κριτήριο, σε κάθε μία από τις θεματικές ενότητες. Στη συνέχεια, συγκρίνοντας μεταξύ τους τα διαγράμματα που δημιουργήθηκαν, προέκυψε η πρόοδος που σημείωσαν οι ομάδες, τόσο στο συνολικό βαθμό τους ανά θεματική ενότητα, όσο και στο βαθμό τους ανά κριτήριο. Οι βαθμοί αυτοί έχουν προκύψει από την αξιολόγηση των αναρτήσεων της κάθε ομάδας, όπως αυτή καταγράφηκε στα Φύλλα Αξιολόγησης. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι επιδόσεις των ομάδων ανά κριτήριο στην τελευταία θεματική ενότητα. [1716]

10 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6. Free writing Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 Επίδοση ομάδων ανά κριτήριο κρ5 κρ4 κρ3 κρ2 κρ1 Διάγραμμα 1. Επίδοση των ομάδων ανά κριτήριο της 1 ης θεματικής ενότητας Η επεξεργασία και σύγκριση των δεδομένων των διαγραμμάτων που προέκυψαν για την κάθε θεματική ενότητα όπως το παραπάνω - οδήγησε στα εξής συμπεράσματα: η ομάδα 1, η οποία ξεκίνησε από χαμηλό επίπεδο γνώσης της γλώσσας, συγκεκριμένα το Α1, δε σημείωσε πρόοδο ως προς τα κριτήρια 1-3. Ωστόσο, σημείωσαν πρόοδο ως προς τα κριτήρια της μορφοποίησης και των σχολίων. Η ομάδα 2, επιπέδου Α2, με εξαίρεση τη σχετικά χαμηλή επίδοση σε μία θεματική ενότητα, για την οποία πιθανό να έπαιξε αρνητικό ρόλο το θέμα της, παρατηρήθηκε ότι σημείωσε αυξητική πορεία στις επιδόσεις της καθ όλη στη διάρκεια του προγράμματος. Παρομοίως, αυξητική πρόοδο σε όλα τα κριτήρια σημείωσε και η ομάδα 3, η οποία αποτελούνταν από δύο μαθητές επιπέδου Α2 και Β1. Η ομάδα 4, αποτελούμενη από μαθητή με εξαρχής υψηλό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής (Β2), σημείωσε αυξητική πρόοδο, φτάνοντας στο άριστα στην πέμπτη ανάρτηση. Ο μαθητής επιπέδου χαμηλότερου του Α1 που συμμετείχε στην ίδια ομάδα, δε συνεργάστηκε. Οι γνώσεις της Αγγλικής των μαθητών της ομάδας 5 ταξινομούνται στο επίπεδο Β1. Σημείωσαν πρόοδο από την ενότητα 1 έως την 6, με δύο ενότητες ενδιάμεσα, ωστόσο, στις οποίες επέδειξαν χαμηλή ποιότητα εργασίας, πιθανόν λόγω του θέματος των συγκεκριμένων αναρτήσεων αθλητισμός, τέχνης. Τέλος, η ομάδα 6, η οποία αποτελούνταν από τρεις μαθητές, επιπέδου Α1, Α2 και Β1, στις τρεις πρώτες ενότητες σημείωσε πτωτική τάση στις επιδόσεις της. Η πολύ χαμηλή επίδοση στην ενότητα 3 οφείλεται στο γεγονός ότι εργάστηκαν γι αυτή μόνο οι μαθητές του χαμηλότερου επιπέδου. Ωστόσο, στις τρεις τελευταίες, οι επιδόσεις κυμάνθηκαν αρκετά υψηλότερα από τις τρεις πρώτες. Συνοψίζοντας, η πλειονότητα των ομάδων (5/6) σημείωσε πρόοδο με την πάροδο του χρόνου ως προς το συνολικό βαθμό που συγκέντρωσαν σε κάθε μία από τις θεματικές ενότητες. Βελτιώθηκε τόσο ο γραπτός τους λόγος, όσο και η μορφοποίηση των κειμένων τους και αυξήθηκε η τάση για ανταλλαγή απόψεων ή επικοινωνία μέσω των σχολίων. Εξαίρεση αποτελεί η πρώτη ομάδα, η οποία αποτελούνταν από δύο μαθητές χαμηλού επιπέδου γνώσης της αγγλικής. Για το λόγο αυτό προτείνεται οι ομάδες να αποτελούνται από μαθητές μεικτού επιπέδου, ώστε να υπάρχει πάντα κάποιος που να βρίσκεται σε πιο προχωρημένο επίπεδο. Παρατηρώντας τις επιδόσεις των ομάδων συνολικά ανά θεματική ενότητα, παρατηρούμε ότι οι παράγοντες που [1717]

11 οδήγησαν σε υψηλές επιδόσεις ήταν η ελευθερία επιλογής του θέματος της ανάρτησης και η συγγραφή των κειμένων πρώτα σε χαρτί στην τάξη. β. επιδόσεις ανά κριτήριο Στη συνέχεια, εξετάστηκαν συνολικά οι χαρακτηρισμοί που αποδόθηκαν σε κάθε ομάδα ανά κριτήριο, στο σύνολο των κειμένων. Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι: α) να διαπιστωθεί ποιος χαρακτηρισμός αποδόθηκε περισσότερες φορές σε κάθε ομάδα και β) να διαπιστωθεί σε ποια κριτήρια σημείωσαν τις καλύτερες επιδόσεις οι ομάδες συνολικά. Στο ενδεικτικό διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι επιδόσεις μίας από τις ομάδες: Ομάδα 6 100% 80% 60% 40% 20% 0% κρ1 κρ2 κρ3 κρ4 κρ5 επ-4 επ-3 επ-2 επ-1 Διάγραμμα 2. Επιδόσεις της ομάδας 6 ανά κριτήριο Όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα, η επίδοση 3 που αντιστοιχεί στο χαρακτηρισμό «σχεδόν ικανοποιητικά» κυριαρχεί στην αξιολόγηση των κειμένων ανά κριτήριο της ομάδας 6. Τις υψηλότερες επιδόσεις σημείωσε η ομάδα στο κριτήριο της γραμματικής/σύνταξης και του λεξιλογίου και τις χαμηλότερες στα σχόλια. Συνολικά, οι χαρακτηρισμοί που κυριάρχησαν κατά την αξιολόγηση των κειμένων που παρήγαγαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, στο σύνολο των κριτηρίων, είναι το «σχεδόν ικανοποιητικά» (επίδοση 3) έως «ικανοποιητικά» (επίδοση 4). Οι χαρακτηρισμοί αυτοί προσδιορίζουν την εργασία των τεσσάρων από τις έξι ομάδες. Οι υψηλότερες επιδόσεις ή δεύτερες υψηλότερες σημειώθηκαν στο κριτήριο 1, της γραμματικής/σύνταξης, Παρατηρήθηκαν σε πέντε από τις έξι ομάδες. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι στη χώρα μας εξακολουθεί στα σχολεία να κυριαρχεί το παραδοσιακό σύστημα εκπαίδευσης, όπου δίνεται περισσότερη σημασία στην ορθή χρήση της γλώσσας και όχι στην επικοινωνία. Αντιθέτως, χειρότερες επιδόσεις σημείωσε η πλειοψηφία των ομάδων (4/6) στο κριτήριο 5, των σχολίων. Φαίνεται ότι η χρήση των ιστολογίων δε διευκόλυνε και δεν αύξησε την επιθυμία των μαθητών για επικοινωνία με συνομηλίκους τους από το εξωτερικό, στην αγγλική γλώσσα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Συνοψίζοντας, σημειώνουμε τις εξής παρατηρήσεις: η προτεινόμενη χρήση ιστολογίων προκάλεσε το ενδιαφέρον των περισσότερων μαθητών και κατάφερε να τους ωθήσει να παράγουν γραπτό λόγο στην Αγγλική. Ωστόσο, [1718]

12 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ η συγκεκριμένη εφαρμογή, η οποία δεν ήταν οικεία στους μαθητές, τους δυσκόλεψε ως προς τη χρήση της και για ορισμένους μαθητές χρειάστηκε αρκετός καιρός μέχρι να μάθουν να χειρίζονται τα blogs τους. Επίσης, ορισμένοι μαθητές έχασαν πολύ σύντομα το ενδιαφέρον τους για τη χρήση των blogs και εγκατέλειψαν εκείνα που είχαν δημιουργήσει. Σε ορισμένες ομάδες, κάποια από τα μέλη συνεισέφεραν ελάχιστα ενώ σε άλλες καθόλου, με κύριο εμπόδιο, για εκείνους του μαθητές που δε συμμετείχαν, το πολύ χαμηλό επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον, η συγγραφή σε blogs δεν παρακίνησε την πλειοψηφία των μαθητών να γίνουν συγγραφείς που θα μπορούσαν να διατηρούν δικό τους blog πέρα από τα πλαίσια της σχολικής εργασίας. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι οι μαθητές δεν ασχολήθηκαν με τα blogs τους μετά το σχολείο, ακόμα και αν δεν είχαν προλάβει να ολοκληρώσουν τις αναρτήσεις τους. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι έστω και λίγοι απέκτησαν το κίνητρο που δε διέθεταν αρχικά να γράψουν και εκτός σχολείου. Τέλος, κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο εργαστήριο, οι μαθητές απέδειξαν ότι η κοινωνική δικτύωση (και κυρίως το Facebook) κινεί περισσότερο το ενδιαφέρον τους. Σε γενικές γραμμές, όσον αφορά στην αρχική μας υπόθεση, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η χρήση των ιστολογίων στα πλαίσια του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας οδηγεί στη βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών στο γραπτό λόγο και οι μαθητές αντιμετωπίζουν την ενσωμάτωση των blogs στη μαθησιακή διαδικασία ως μια εποικοδομητική δραστηριότητα τόσο για τη βελτίωση των γνώσεών τους σχετικά με την Αγγλική όσο και σχετικά με το διαδίκτυο. Η δραστηριότητα όμως αυτή επιδέχεται βελτιώσεις προκειμένου να αυξήσει την αυτοπεποίθησή τους κατά τη χρήση της γλώσσας για επικοινωνία με ανθρώπους από το εξωτερικό και να ωθήσει τους μαθητές να συμμετέχουν με μεγαλύτερη δέσμευση και ευχαρίστηση. Στους περιορισμούς της συγκεκριμένης έρευνας διακρίνουμε το περιορισμένο χρονικό διάστημα που εφαρμόστηκε η παρέμβαση, το μικρό αριθμό των μαθητών που συμμετείχαν και τις ειδικές συνθήκες του σχολείου που δεν επιτρέπουν ασφαλή γενίκευση στο γενικό μαθητικό πληθυσμό. Επωφελούμενοι, ωστόσο, από τα πλεονεκτήματα της μάθησης μέσω διαδικτύου και ιδιαίτερα μέσω των εφαρμογών WEB 2.0, θα προτείναμε στο μέλλον, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που οι μαθητές χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο γλωσσομάθειας, τα εξής: α) το σχεδιασμό παρεμβάσεων που να διατηρούν τα χαρακτηριστικά του πειραματικού μας προγράμματος ως προς τις διδακτικές προσεγγίσεις και το σχεδιασμό, αλλά β) που να περιλαμβάνουν διαδικτυακές εφαρμογές οι οποίες να είναι ήδη οικείες στους μαθητές, όπως οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. ning, facebook κλπ περιορίζοντας την πρόσβαση στους συμμετέχοντες). Θα ήταν ωφέλιμο να διερευνηθεί το κατά πόσο η διατήρηση και συχνή ενημέρωση blogs στην αγγλική γλώσσα από μαθητές, οι οποίοι ασχολούνται οικειοθελώς με την ενασχόληση αυτή και όχι στα πλαίσια σχολικών εργασιών, εξυπηρετεί την άτυπη μάθηση της Αγγλικής και, επίσης, ποιες από τις εφαρμογές WEB 2.0 θα είχαν πιο ευεργετικά [1719]

13 αποτελέσματα στη διαδικασία της εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας όχι μόνο στη δευτεροβάθμια αλλά και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Armstrong, K. & Retterer, O. (2008), Blogging as L2 Writing: A Case Study. AACE Journal. 16 (3), Cohen, L. & Manion, L. (2000), Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο. 3. Divitini M., Haugalokken, O. & Morken, E. (2005), Blog to support learning in the field: lessons learnt from a fiasco. Proceedings of the Fifth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 05), Taiwan. 4. Downes, S., (2004). Educational Blogging. EDUCAUSE Review, 39/5 (September/October), Blogging/40493?time= [πρόσβαση ] 5. Du, H.S. & Wagner, C. (2005), Learning with Weblogs: An Empirical Investigation. Proceedings of the 38th Hawaii International Conference on System Sciences [πρόσβαση ]. 6. Ducate, L., & Arnold N. (eds). (2006), Calling on CALL: From Theory and Research to New Directions in Foreign Language Teaching. Texas: Computer Assisted Language Instruction Consortium (CALICO). 7. Farmer, J. & Barlett-Brag, A., (2005), anywhere: High Fidelity online communication. Balance, Fidelity, Mobility: maintaining the momentum? Ascilite Conference 2005, Brisbane armer.pdf [πρόσβαση ] 8. Fessakis, G., Tatsis, K. & Dimitrakopoulou, A. (2008), Supporting Learning by Design activities using group Blogs. Proceedings of the IADIS international conference e-learning, Amsterdam. 9. Han, S. & Bhattacharya, K. (2001). Constructionism, Learning by Design, and Project Based Learning. In Orey, M. (Ed.) Emerging perspectives on learning, teaching and technology, _Learning_by_Design%2C_and_Project_Based_Learning [πρόσβαση ]. 10. Huffaker, D. (2005), The Educated Blogger: Using Weblogs to Promote Literacy in the Classroom. Association for the Advancement of Computing in Education Journal, 13(2), Johnson, Α., (2004), Creating a Writing Course Utilizing Class and Student Blogs. The Internet TESL Journal, X/8 [πρόσβαση ]. [1720]

14 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12. Kafai, Y. (2006), Constructionism. In Sawyer, K. (Ed.) The Cambridge Handbook of The Learning Sciences. New York: Cambridge University Press. 13. Kim, H. N. (2008). The phenomenon of blogs and theoretical model of blog use in educational contexts. Computers & Education. 51/3, Krashen, S. (1981), Second Language Acquisition and Second Language Learning. Oxford: Pergamon Press. 15. Lamshed, R., Berry & M., Armstrong, L. (2002), Blogs: Personal e-learning spaces. [πρόσβαση ]. 16. Leloup, J. & Ponterio, R. (2003), Second Language Acquisition and Technology: A Review of the Research. Eric Digest. December [πρόσβαση ] 17. Lenhart A., Arafeh S., Smith A. & Macgill, Α. (2008), Writing, technology and Teens. Pew Internet and American Life Project. Report_FINAL3.pdf.pdf [πρόσβαση ] 18. Mejias, U. (2006), Teaching Social Software with Social Software. Innovate- Journal of online education. 2/5 cle [πρόσβαση ]. 19. Nurmela, S. & Suominen, R. (2008), Become an eteacher in a week. Center for extension studies University of Turku: Turku. 20. Papert, S. (1993). The Children's machine: rethinking school in the age of the computer. New York: Basic Books. 21. Payne, S. & Ross, B. (2005), Synchronous CMC, working memory, and L2 oral proficiency development. Language learning and technology. 9/3, Richardson, W. (2006), Blogs, wikis, podcasts, and other Powerful Tools for Classrooms.Corwin Press: California. 23. Siemens, G. (2002), The art of blogging Part 1. elearnspace. Everything elearning. [πρόσβαση ] 24. Willis, J. & Willis, D. (1996), Challenging and Change in Language Teaching. Oxford: Heineman. 25. Βλάχος, Κ. (2006), Η χρήση του διαδικτύου και της ασύγχρονης ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την ανάπτυξη και την εμπέδωση της αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε ευρωπαϊκά δημοτικά σχολεία (Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου). 26. Γκότοβος, Α. (1999), Η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: δείκτες συνέχειας και μεταβολής. Ηλεκτρονικό περιοδικό Γλωσσικός Υπολογιστής, [1721]

15 tm [πρόσβαση ]. 27. Δενδρινού, Β. (χ.η.) H διδασκαλία της ξένης γλώσσας [Ε8]. Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός. Πύλη για την ελληνική γλώσσα. [πρόσβαση ]. 28. Δημητρακοπούλου, Α. (1999), Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Πώς πότε και γιατί; Γλωσσικός Υπολογιστής, 1/1999, ηλεκτρονική περιοδική έκδοση Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας [πρόσβαση ]. 29. Ξωχέλλης, Π. (2006), Ο εκπαιδευτικός στο σύγχρονο κόσμο. Αθήνα: τυπωθήτω. [1722]

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

«Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» «Το Σχολείο στην Ψηφιακή Εποχή: ιαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρµες e-learning» «Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΟΥ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο για ενήλικες (ηλικία άνω 25 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ

TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ Γενικά Στοιχεία Όνομα εκπαιδευτικού: Αγοραστός Αθανάσιος (ΠΕ19 Πληροφορικής) Δημοτικό Σχολείο Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τις Ευρωπαϊκές Χώρες στα Αγγλικά Μέσω των Εργαλείων του Web 2.0

Γνωριμία με τις Ευρωπαϊκές Χώρες στα Αγγλικά Μέσω των Εργαλείων του Web 2.0 Γνωριμία με τις Ευρωπαϊκές Χώρες στα Αγγλικά Μέσω των Εργαλείων του Web 2.0 Α. Αναστασίου 1, Π. Γεωργάλας 2, Δ. Ανδρούτσου 3, Θ. Τερζίδου 4 1 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης ενταγμένο στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτα Ποιότητας. Διαδικασία υποβολής. Διαδικασία αξιολόγησης. Κριτήρια αξιολόγησης

Ετικέτα Ποιότητας. Διαδικασία υποβολής. Διαδικασία αξιολόγησης. Κριτήρια αξιολόγησης Ετικέτα Ποιότητας Διαδικασία υποβολής Ο συντονιστής του προγράμματος εκτιμά τη χρονική στιγμή που θεωρεί ότι το έργο έχει φτάσει σε ικανοποιητικό στάδιο υλοποίησης, ώστε να μπορεί να παρουσιάσει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 2 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι. ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη»

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ηλεκτρονική τάξη» Ζάφειρας Παναγιώτης 1 Μπίστα Πολυξένη 2, 1 Εκπαιδευτικός 1 ου Λυκείου Παπάγου Μαθηματικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015 Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης 90279 Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα 61 18 Ιανουαρίου 2015 Web 2.0 Ενσωμάτωση στις εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού (www) στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική αξιοποίηση του ιστολογίου (blog) στο γλωσσικό μάθημα ως συνεργατικού ψηφιακού εργαλείου μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Διδακτική αξιοποίηση του ιστολογίου (blog) στο γλωσσικό μάθημα ως συνεργατικού ψηφιακού εργαλείου μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Διδακτική αξιοποίηση του ιστολογίου (blog) στο γλωσσικό μάθημα ως συνεργατικού ψηφιακού εργαλείου μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Τζώτζου Μαρία Εκπαιδευτικός ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας Π.Ε. Αιτ/νίας (MA),

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ Ανάπτυξη ιστολογίου Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect 23 Ιουλίου 2009 Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Ψηφιακή υποστήριξη για διερώτηση,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες. Learning Xtra

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες. Learning Xtra Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) 16+ (ηλικίες κάτω των 25) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους.

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Γ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εδώ, σας παρακαλούμε να μας πείτε ορισμένα στοιχεία για τον εαυτό σας και το παιδί σας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φτιάχνοντας τον ερευνητή

Φτιάχνοντας τον ερευνητή Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου 2015 Διδακτική προσέγγιση του νέου μαθήματος της Τεχνολογίας της Γ τάξης του Γυμνασίου MIND MAP CONCEPT MAP FLOW CHART Web 2.0 Γιάννης Τζωρτζάκης, Σχολικός Σύμβουλος (ΠΕ12.01), ΠΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εμπειρικές έρευνες αξιολόγησης προγραμμάτων επιμόρφωσης - κατάρτισης εκπαιδευτικών: μία συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο

Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Οι ΤΠΕ κι η εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών - Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας.

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Αγαπητέ(ή) κύριε/κυρία: Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών 1 (ΕΔΘΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η παρουσίαση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18)

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 415 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Μεταφετζής Γιώργος Δάσκαλος, 1ο ΔΣ Βόλου gmetafetz@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ CREATIVE PRIMARY SCHOOL PARTNERSHIPS WITH VISUAL ARTISTS (CREARTE) ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Απρίλιος 2016

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής Και Επικοινωνιών στον Κλάδο Της Εκπαίδευσης

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής Και Επικοινωνιών στον Κλάδο Της Εκπαίδευσης Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής Και Επικοινωνιών στον Κλάδο Της Εκπαίδευσης Σιώκας Ευάγγελος, Δρ Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Οικονόμου Άντρη Αβρααμίδου Χριστόδουλος Τασουρής 21/02/2014. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Αναστασία Οικονόμου Άντρη Αβρααμίδου Χριστόδουλος Τασουρής 21/02/2014. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ΓΕ09.019: Καλές πρακτικές και ιδέες για την εφαρμογή και αξιοποίηση ηλεκτρονικών φακέλων εργασίας (eportfolios) στη μαθησιακή διαδικασία και αξιολόγηση Αναστασία Οικονόμου Άντρη Αβρααμίδου Χριστόδουλος

Διαβάστε περισσότερα

«Προτάσεις για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων στο περιβάλλον του ελεύθερου λογισμικού υπολογιστικών φύλλων Calc»

«Προτάσεις για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων στο περιβάλλον του ελεύθερου λογισμικού υπολογιστικών φύλλων Calc» «Προτάσεις για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων στο περιβάλλον του ελεύθερου λογισμικού υπολογιστικών φύλλων Calc» Δρ Γεωργία Αλεξούδα Καθηγήτρια Πληροφορικής του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και λήψη οδηγιών κίνησης στο χώρο κατά την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας με το ρομπότ BeeBot

Παραγωγή και λήψη οδηγιών κίνησης στο χώρο κατά την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας με το ρομπότ BeeBot Παραγωγή και λήψη οδηγιών κίνησης στο χώρο κατά την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας με το ρομπότ BeeBot Ε. Κοροσίδου 1, Ε. Μεδίτσκου 2, Θ. Μπράτιτσης 3 1 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, koro_elen@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα