Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ

2

3 Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ

4 Περιεχόμενα Παρουσίαση 7 1. Εξέλιξη της νομοθεσίας σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο, τη δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η ανάγκη θέσπισης μέτρων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεθνή απαγωγή ανήλικων τέκνων από γονείς Η βάση της δικαιοδοσίας που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ως προς το ζήτημα της διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς Από τη διαμεσολάβηση σε αστικό και εμπορικό πλαίσιο στη διαμεσολάβηση σε οικογενειακό πλαίσιο Η διαμεσολάβηση ως εναλλακτικό μέσο επίλυσης υποθέσεων διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς Ο ρόλος του Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις υποθέσεις διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς Τρόποι προσφυγής στο Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για υποθέσεις διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς. 7. Πώς διεξάγεται και τι είναι η διαμεσολάβηση. 8. Υποθέσεις που υποβλήθηκαν στο Διαμεσολαβητή Αιτήματα καταγγελίας για παρατυπίες στην εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης Αιτήματα καταγγελίας για παρατυπίες στην εφαρμογή του κανονισμού αριθ. 2001/2003 (Βρυξέλλες ΙΙα) Άλλες δραστηριότητες του Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις υποθέσεις διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς. 25 4

5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ α) Τι σημαίνει διεθνής απαγωγή ανήλικων τέκνων από γονείς. 26 β) Η διεθνής και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις υποθέσεις διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς. 26 γ) Πώς μπορεί ένας γονέας να αποτρέψει την απαγωγή του ανήλικου τέκνου του; 26 δ) Τι μπορεί να κάνει ο γονέας μετά την απαγωγή; 27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ 28 Άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/

6

7 Παρουσίαση Η οικογένεια αποτελεί βασική αξία στην κοινωνία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να προστατεύεται από τα θεσμικά όργανα μέσω ειδικών μέτρων, ακόμα και όταν βιώνει κάποια κρίση. Ειδικότερα, τα θεσμικά όργανα οφείλουν να ασχολούνται πρωτίστως με την προστασία του υπέρτατου συμφέροντος των ανήλικων τέκνων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, στην ΕΕ συνάπτονται ετησίως περίπου γάμοι, εκ των οποίων οι είναι μικτοί. Επιπλέον, καταγράφονται περίπου διαζύγια, εκ των οποίων τα αφορούν συζύγους διαφορετικών εθνικοτήτων. Πρόκειται για φαινόμενα που αυξάνονται σταδιακά, για τα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθιέρωσε το 1987 τη θέση του «Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διεθνή απαγωγή ανήλικων τέκνων από γονείς», που ως στόχο έχει να συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων αποκλειστικά προς το συμφέρον του ανήλικου τέκνου όταν, μετά το χωρισμό δύο γονέων διαφορετικών εθνικοτήτων ή σε περιπτώσεις που οι σύζυγοι είναι κάτοικοι διαφορετικών χωρών, το παιδί απάγεται από τον ένα γονέα. Πρώτη Διαμεσολαβητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διετέλεσε η Marie-Claude Vayssade ( ), την οποία διαδέχθηκαν η Mary Banotti ( ) και η Evelyne Gebhardt ( ). Από το Σεπτέμβριο του 2009 το Κοινοβούλιο με διόρισε Διαμεσολαβήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διεθνή απαγωγή ανήλικων τέκνων από γονείς, μια αρμοδιότητα που μου έδωσε την ευκαιρία να ερευνήσω εις βάθος τις υποθέσεις αυτές και να εντοπίσω μια σειρά από κρίσιμα νομικά και νομοθετικά ζητήματα, τα οποία αναφέρω στο παρόν έγγραφο εργασίας. Ουσιαστικά, το γραφείο έχει διαδραματίσει όλα αυτά τα χρόνια σημαντικό ρόλο όσον αφορά το συντονισμό και τη διερεύνηση του ζητήματος και έχει προτείνει λύσεις σε διάφορες επιμέρους περιπτώσεις. Πλέον, η επιλογή του μέσου της οικογενειακής διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς έχει συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Στοκχόλμης (2009) και στο ίδιο το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση των στόχων της Στοκχόλμης (2010). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι μόνο συμμετέχει ενεργά στη νομοθετική συζήτηση, αλλά και θέτει την εμπειρία του Γραφείου του Διαμεσολαβητή στην υπηρεσία των πολιτών, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη το υπέρτατο και αποκλειστικό συμφέρον του ανήλικου τέκνου. Roberta Angelilli Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Διαμεσολαβήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διεθνή απαγωγή ανήλικων τέκνων από γονείς 7

8 1. Εξέλιξη της νομοθεσίας σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο, τη δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση υπήρξε αρχικά κυρίως οικονομικού χαρακτήρα. Τα νομικά μέσα που δημιουργήθηκαν αρχικά αποσκοπούσαν σε αυτό το είδος διαδικασίας. Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1990 και μετά η κατάσταση έχει αλλάξει σημαντικά, κυρίως λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας των προσώπων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αύξηση της κινητικότητας των ευρωπαίων πολιτών έχει επίσης οδηγήσει σε πολλαπλασιασμό των οικογενειακών δεσμών μεταξύ ατόμων διαφορετικών εθνικοτήτων ή μεταξύ κατοίκων διαφορετικών χωρών. Τα φαινόμενα αυτά κατέστησαν αναγκαία μια νομική απάντηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη σύγκρουση νόμων και δικαιοδοσίας στο οικογενειακό δίκαιο (περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, γονική σχέση, καθεστώς περιουσιακών στοιχείων, κληρονομικό καθεστώς κ.λπ.) Στο παρελθόν, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρύθμιζαν το ζήτημα της σύγκρουσης νόμων και δικαιοδοσίας κυρίως μέσω διεθνών συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 220 της Συνθήκης ΕΟΚ (άρθρο 293 με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ και νυν κατηργημένο με τη Συνθήκη της Λισαβόνας), το οποίο αποτελούσε το μοναδικό κοινοτικό όργανο για τη διενέργεια άμεσων διαπραγματεύσεων με στόχο τη διασφάλιση, προς όφελος των πολιτών της, απλοποιημένων διατυπώσεων για την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και των αποφάσεων διαιτησίας 1. Μόνο με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992 το ζήτημα αυτό άρχισε σταδιακά να εντάσσεται στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώτα στο πλαίσιο του λεγόμενου τρίτου πυλώνα (ακόμα διακυβερνητικού) και στη συνέχεια στο πλαίσιο της ίδιας της Συνθήκης ΕΚ, ως αποτέλεσμα των τροποποιήσεων που επέφερε η Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) με τη λεγόμενη «κοινοτικοποίηση», που βασίζεται νομικά στο άρθρο 65 της Συνθήκης ΕΚ 2. Τον Οκτώβριο του 1999 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε έθεσε ως προτεραιότητα την έγκριση νομικών μέσων σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου λόγω της, ολοένα και πιο αισθητής σε κοινωνικό επίπεδο, ανάγκης για θέσπιση ενός ασφαλούς νομικού συστήματος το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Με αφετηρία τη γενική άποψη ότι οι αποφάσεις οφείλουν να γίνονται σεβαστές και να εκτελούνται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διασφαλίζοντας παράλληλα τη νομική ασφάλεια για τους πολίτες και τους οικονομικούς φορείς, το Συμβούλιο ενέκρινε, στην ενότητα που είναι αφιερωμένη στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, την πλήρη 8

9 εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, τόσο σε αστικές όσο και σε ποινικές υποθέσεις, που αποτελεί το πραγματικό θεμέλιο της δικαστικής συνεργασίας στην ΕΕ. Με βάση τις προϋποθέσεις που έθεσε το Συμβούλιο του Τάμπερε, η ΕΕ ενέκρινε μια πρώτη κοινοτική νομοθεσία που περιέχει ενιαίους κανόνες για την επίλυση των διαφορών δικαιοδοσίας σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου με τον κανονισμό αριθ. 1347/2000 (τον επονομαζόμενο κανονισμό Βρυξελλών ΙΙ), ο οποίος αφορά την ακύρωση ή τη λύση του γάμου και τις αποφάσεις σχετικά με τη γονική εξουσία ως προς τα κοινά παιδιά. Η εφαρμογή του κανονισμού περιοριζόταν στις περιπτώσεις παντρεμένων ζευγαριών και στις περιπτώσεις γονικής μέριμνας για τα κοινά παιδιά. Με την έκδοση του κανονισμού αριθ. 2201/2003 (ο επονομαζόμενος κανονισμός Βρυξελλών ΙΙα), ο οποίος καταργεί τον κανονισμό αριθ. 1347/2000, αίρονται πολλοί από τους περιορισμούς που έθετε το πρώτο κείμενο. Ουσιαστικά, ο νέος κανονισμός περιλαμβάνει διατάξεις σε θέματα γάμου και γονικής μέριμνας που περιέχουν μέτρα για την προστασία του ανήλικου τέκνου, η οποία είναι εξασφαλισμένη ανεξάρτητα από οποιαδήποτε σχέση με γαμική διαδικασία (αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισμού 3 ). Επομένως, πρόκειται για ένα κείμενο που προσφέρεται για μια πιο ευρεία εφαρμογή και το οποίο καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα περιπτώσεων που συνδέονται με την ιστορία του ζευγαριού και με εκείνη των ανήλικων τέκνων. 1. Με βάση το άρθρο 220 της Συνθήκης ΕΟΚ, εγκρίθηκε, για παράδειγμα, η Σύμβαση των Βρυξελλών της 27 ης Σεπτεμβρίου 1968 σχετικά με τη δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Παρόλο που αποτελούσε ένα πρώτο σημαντικό μέτρο, απέκλειε από το πεδίο εφαρμογής της μια σειρά ζητημάτων, μεταξύ των οποίων το οικογενειακό δίκαιο 2. Με τις αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας στο προηγούμενο άρθρο 65 της Συνθήκης ΕΚ, το ισχύον άρθρο 81, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΣΛΕΕ») σημειώνει ότι είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξει δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις με διεθνικές επιπτώσεις, η οποία θα βασίζεται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών και εξωδικαστικών αποφάσεων. Βάσει της εν λόγω διάταξης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν, ιδιαιτέρως όταν απαιτείται για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, μέτρα που εξασφαλίζουν την αμοιβαία αναγνώριση, εκ μέρους των κρατών μελών, των δικαστικών και εξωδικαστικών αποφάσεων και την εφαρμογή τους (άρθρο 81, παράγραφος 2, στοιχείο α), καθώς και την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των διαφορών (άρθρο 81, παράγραφος 2, στοιχείο ζ). Ειδικότερα όσον αφορά το οικογενειακό δίκαιο, η τρίτη παράγραφος του άρθρου 81 της ΣΛΕΕ αναφέρει ότι η Ένωση είναι αρμόδια να θέσει σε εφαρμογή μέτρα που αφορούν το οικογενειακό δίκαιο, εφόσον έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία η οποία προβλέπει ότι το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, έπειτα από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και όχι με τη συνήθη διαδικασία που θεωρεί εξομοιούμενα το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και η οποία απαιτεί ειδική πλειοψηφία για την έγκριση πράξεων. Προκειμένου να μετριαστεί η εν λόγω διάταξη, η Συνθήκη της Λισαβόνας εισάγει στο σημείο αυτό τη δυνατότητα μεταβατικής ρήτρας, βάσει της οποίας το Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δύναται να εκδώσει απόφαση για την επέκταση της εφαρμογής της συνήθους διαδικασίας για την έκδοση πράξεων που αφορούν συγκεκριμένες πτυχές του οικογενειακού δικαίου. Παράλληλα, ωστόσο, 9

10 αναγνωρίζεται στα κράτη μέλη το δικαίωμα αρνησικυρίας, σύμφωνα με το οποίο ένα εθνικό κοινοβούλιο μπορεί να αντιταχθεί (εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε) στην εφαρμογή της προαναφερθείσας μεταβατικής ρήτρας. Τα στοιχεία αυτά φαίνεται να επιβεβαιώνουν την αντίσταση των κρατών μελών όσον αφορά την ανάθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρμοδιοτήτων στον τομέα του οικογενειακού δικαίου. Επομένως, παρά το συμπληρωματικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύγκριση με τα κράτη μέλη όσον αφορά το ζήτημα αυτό, το άρθρο 81 της ΣΛΕΕ, εντός των καθορισμένων ορίων, απαιτεί από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίσουν τη διασυνοριακή αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται από τις εθνικές αρχές ή από τους ιδιώτες σύμφωνα με τις διαδικασίες διαμεσολάβησης και συνδιαλλαγής που προβλέπονται στο κάθε κράτος μέλος. 3. Σε αντίθεση με τον προηγούμενο κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000, η αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 διευκρινίζει ότι ο κανονισμός αυτός καλύπτει τα μέτρα προστασίας του ανήλικου τέκνου «ανεξάρτητα από οιαδήποτε σχέση με μια γαμική διαδικασία» και, ως εκ τούτου, βρίσκει εφαρμογή και σε περιπτώσεις ζευγαριών de facto, φυσικών τέκνων και τέκνων του ενός γονέα που προέρχονται από προηγούμενες σχέσεις. Στο ίδιο πνεύμα, βλ. Σύμβαση της Χάγης Η ανάγκη θέσπισης μέτρων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεθνή απαγωγή ανήλικων τέκνων από γονείς. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται δραματική αύξηση των περιπτώσεων διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από άτομα που έχουν τη φύλαξή τους. Κάτι τέτοιο συμβαίνει παρόλο που η Σύμβαση της Χάγης του 1980 σχετικά με την απαγωγή ανήλικων τέκνων έχει επικυρωθεί από τα περισσότερα υπογράφοντα κράτη. Η Σύμβαση αυτή, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολυμερείς συμφωνίες για την προστασία του παιδιού, βασίζεται στην προϋπόθεση ότι το δικαστήριο του κράτους στο οποίο έχει οδηγηθεί το ανήλικο τέκνο μπορεί να εκδώσει απόφαση για την επιστροφή του. Σε περίπτωση που ο ένας από τους γονείς μετακινήσει παράνομα το παιδί σε άλλη χώρα που έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης, το παιδί πρέπει να επανέλθει το συντομότερο δυνατόν στον προηγούμενο τόπο διαμονής του. Ωστόσο αυτό δεν αποκλείει το ότι, σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να μη διαταχθεί η επιστροφή του παιδιού (άρθρο 13 της Σύμβασης 4 ). Εν συνεχεία, το σύνολο των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέβαλε στην ενίσχυση της προστασίας που παρέχει η Σύμβαση της Χάγης. 4. Άρθρο 13: «Παρά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, η δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους δεν δεσμεύεται να διατάξει την επιστροφή του ανήλικου τέκνου εφόσον το πρόσωπο, το ίδρυμα ή η οργάνωση που αντιτίθεται αποδείξει ότι: α) το πρόσωπο, το ίδρυμα ή η οργάνωση στην οποία είχε ανατεθεί το ανήλικο τέκνο δεν ασκούσε αποτελεσματικά το δικαίωμα της επιμέλειας κατά την περίοδο της μεταφοράς ή της κατακράτησης ή ότι είχε συναινέσει, έστω και μεταγενέστερα, στη μεταφορά ή την κατακράτηση ή β) ότι το ανήλικο τέκνο διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να εκτεθεί, λόγω της επιστροφής του, σε σωματικούς ή ψυχικούς κινδύνους ή να βιώσει μια αφόρητη κατάσταση. Η δικαστική ή διοικητική αρχή μπορεί επίσης να αρνηθεί να διατάξει την επιστροφή του ανήλικου τέκνου, εφόσον διαπιστώσει ότι αυτό δεν επιθυμεί να επιστρέψει και βρίσκεται ήδη σε 10

11 ηλικία και σε επίπεδο ωριμότητας που επιτρέπει στις αρχές να λάβουν υπόψη τη γνώμη του. Κατά την αξιολόγηση των συνθηκών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, οι δικαστικές και διοικητικές αρχές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους τις πληροφορίες που τους παρέχουν η κεντρική ή κάθε άλλη αρμόδια αρχή του κράτους διαμονής του ανήλικου τέκνου σχετικά με την κοινωνική του κατάσταση». Η βάση της δικαιοδοσίας που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ως προς το ζήτημα της διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς Ο κανονισμός αριθ. 2201/2003 προβλέπει ενιαία κριτήρια για τον ορισμό του αρμόδιου δικαστηρίου για την έκδοση απόφασης σχετικά με γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς. Σε γενικές γραμμές, παρατηρείται ότι ο κανονισμός δίνει προτεραιότητα μάλλον στο προσωπικό κριτήριο της συνήθους διαμονής παρά σε εκείνο της ιθαγένειας (που παραδοσιακά χρησιμοποιείται από χώρες του ηπειρωτικού δικαίου) ή στο αντικειμενικό κριτήριο του δικαίου του δικάζοντος δικαστή (που προτιμάται σε χώρες αγγλοσαξονικού δικαίου). Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον «δικαστικό χωρισμό, το διαζύγιο και την ακύρωση του γάμου», ο κανονισμός ορίζει μια σειρά κριτηρίων που βασίζονται στον τόπο διαμονής του ενός ή του άλλου συζύγου ή στην κοινή ιθαγένεια (άρθρο 3). Όσον αφορά τη «γονική μέριμνα παιδιού», ο κανονισμός ορίζει γενική δικαιοδοσία του δικαστηρίου του τόπου διαμονής του παιδιού τη στιγμή προσφυγής στη δικαστική αρχή (άρθρο 8). Τέλος, στην ιδιαίτερη περίπτωση της «απαγωγής παιδιών», προβλέπει ειδική δικαιοδοσία, ορίζοντας ως αρμόδιο το δικαστήριο του τόπου της συνήθους διαμονής του παιδιού αμέσως πριν από τη μετακίνηση ή την κατακράτησή του (άρθρο 10). Συγκεκριμένα, όσον αφορά την απόφαση περί επιστροφής του παιδιού, το άρθρο 11 του κανονισμού ορίζει ότι το αρμόδιο δικαστήριο βάσει του κανονισμού μπορεί να εκδώσει απόφαση (ύστερα από την απόφαση που έχει εκδώσει η δικαστική αρχή που έχει οριστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης του 1980), σε περίπτωση που το πρώτο δικαστήριο έχει αρνηθεί την επιστροφή του παιδιού στο κράτος της συνήθους διαμονής του (πρώην άρθρο 13 της Σύμβασης). Η απόφαση που θα προκύψει, η οποία έχει ως στόχο τη διασφάλιση της επιστροφής του παιδιού, είναι εκτελεστή εφόσον συνοδεύεται από το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 42 του κανονισμού. Επομένως, ο κανονισμός παρέχει επιπλέον προστασία σε σύγκριση με τις προβλέψεις της Σύμβασης. 11

12 Ωστόσο, ακόμα και αυτή η επιπλέον εγγύηση μπορεί ορισμένες φορές να μην ανταποκρίνεται στην ανάγκη πλήρους προστασίας των συμφερόντων του ανήλικου τέκνου. Ας πάρουμε για παράδειγμα μια περίπτωση κατά την οποία, με βάση τα όσα προβλέπει ο κανονισμός, καθίσταται αδύνατον να αντιταχθεί κανείς στην εκτέλεση της απόφασης επιστροφής του παιδιού που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού, αφού πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού, ακόμα και αν η απόφαση χαρακτηρίζεται από σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σε μια περίπτωση που προσφάτως τέθηκε υπόψη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 για παράδειγμα, κατά τη δεύτερη διαδικασία εκδίκασης για την επιστροφή του παιδιού, που κινήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού, το ανήλικο τέκνο δεν παρέστη στην ακροαματική διαδικασία, κάτι που είχε γίνει στο πλαίσιο της πρώτης διαδικασίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης. Στην περίπτωση αυτή, το ανήλικο τέκνο είχε εκφράσει την πρόθεσή του να παραμείνει στη χώρα της τρέχουσας διαμονής του. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ορίσει ότι η αντίθεση στην εκτέλεση της απόφασης επιστροφής του παιδιού, που έχει πιστοποιηθεί με βάση το άρθρο 42 δεν γίνεται σε καμία περίπτωση δεκτή, ούτε όταν η απόφαση χαρακτηρίζεται από σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ανάλογες περιπτώσεις υποβάλλονται στον Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διεθνή απαγωγή ανήλικων τέκνων από γονείς (στο εξής ο Διαμεσολαβητής). Η Επιτροπή πραγματοποιεί μελέτη με στόχο τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του κανονισμού αριθ. 2201/2003 και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων που περιλαμβάνουν και τον αριθμό των περιπτώσεων διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς. Με βάση τη μελέτη αυτή, η Επιτροπή θα δημοσιοποιήσει το 2012 έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού και θα αποφασίσει αν θα προτείνει ενδεχόμενες τροποποιήσεις. 5. Βλ. απόφαση της 22ας Δεκεμβρίου 2010, υπόθεση C-491/10 PPU, Aguirre Zarraga. 3. Από τη διαμεσολάβηση σε αστικό και εμπορικό πλαίσιο στη διαμεσολάβηση σε οικογενειακό πλαίσιο. Η διεθνής οικογενειακή διαμεσολάβηση θα πρέπει να προσλάβει τη μορφή μιας ιδιαίτερης ρύθμισης που θα λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του ζητήματος. Προς το παρόν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαθέτουμε την οδηγία 2008/52/ΕΚ 6 που αφορά συγκεκριμένες πτυχές της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Η αιτιολογική σκέψη 10 της οδηγίας ορίζει ότι δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται όσον αφορά «δικαιώματα και υποχρεώσεις ως προς τα οποία τα μέρη δεν έχουν την ελευθερία να αποφασίζουν βάσει του οικείου εφαρμοστέου δικαίου. Τέτοια δικαιώματα και υποχρεώσεις αποτελούν ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο στο οικογενειακό και το εργατικό δίκαιο». 12

13 Σε αυτό το πλαίσιο, η μορφή του Διαμεσολαβητή αποδεικνύεται ιδιαιτέρως αξιόλογη. Ως εκ τούτου, είναι επιθυμητή η περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του ρόλου του. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο προσανατολισμό, η Επιτροπή, στην ανακοίνωση που εξέδωσε τον Φεβρουάριο του 2011 με τίτλο «Πρόγραμμα της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού», τόνισε την ανάγκη συνεργασίας με τα κράτη μέλη, με στόχο την έκδοση ενημερωμένων δελτίων πληροφοριών σχετικά με τις εθνικές νομοθεσίες που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις διατροφής, τη διαμεσολάβηση, την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων σε θέματα γονικής μέριμνας. Όσον αφορά την απαγωγή ανήλικων τέκνων από τους γονείς, η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να αξιολογεί με ιδιαίτερη προσοχή τις πληροφορίες που προέρχονται από το Διαμεσολαβητή. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφραστεί με ανάλογο τρόπο. Στο ψήφισμά του το Σεπτέμβριο του 2011 με τίτλο «Εφαρμογή στα κράτη μέλη της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, τις συνέπειές της στη διαμεσολάβηση και την έγκρισή της από τα δικαστήρια», τονίζει ότι: «τα μέρη που είναι πρόθυμα να εργαστούν προς την κατεύθυνση της επίλυσης των υποθέσεών τους είναι πιο πιθανό να συνεργαστούν μεταξύ τους από ό,τι να στραφούν το ένα εναντίον του άλλου πιστεύει κατά συνέπεια ότι τα μέρη αυτά είναι συχνά πιο ανοικτά στο να εξετάσουν τη θέση του άλλου μέρους και να εργαστούν επί των βασικών ζητημάτων της διαφοράς θεωρεί ότι αυτό συχνά έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα της διατήρησης της σχέσης που είχαν τα μέρη πριν από τη διαφορά, κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου οι οποίες αφορούν παιδιά». Στο ψήφισμα του Οκτωβρίου 2011 «σχετικά με διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε υποθέσεις του αστικού, εμπορικού και οικογενειακού δικαίου» εκτός από το ότι τονίζεται το έργο του Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διεθνή απαγωγή ανήλικων τέκνων από γονείς αναδεικνύεται επίσης ο «κρίσιμος ρόλος των διάφορων ειδών της ΕΕΔ (Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών) σε διαφορές οικογενειακού δικαίου, στις οποίες η ΕΕΔ δύναται να μειώσει την ψυχική βλάβη, να βοηθήσει τα ενεχόμενα μέρη να αποκαταστήσουν τον διάλογο μεταξύ τους και ως εκ τούτου να συμβάλει ειδικότερα στο να εξασφαλιστεί η προστασία των παιδιών». 6. Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136 της 24ης Μαΐου 2008, σελ. 7 και εξής. Η διαμεσολάβηση ως εναλλακτικό μέσο επίλυσης υποθέσεων διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς. 4. Η διαμεσολάβηση είναι μια μορφή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών με στόχο τη θετική διαχείριση των συγκρούσεων. Στόχος της είναι να στηρίξει τα μέρη στην εύρεση αμοιβαία αποδεκτής και ικανοποιητικής λύσης, χάρη στην παροχή βοήθειας από τρίτο μέρος: το Διαμεσολαβητή. 13

14 Σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων, σκοπός της διαμεσολάβησης είναι η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των γονέων κατόπιν διαπραγμάτευσης, με γνώμονα αποκλειστικά το συμφέρον του εμπλεκόμενου τέκνου. Στις περιπτώσεις αυτές, βασική αρμοδιότητα του Διαμεσολαβητή είναι να διασφαλίσει, μέσω εξώδικης διαδικασίας, το υπέρτερο συμφέρον του απαχθέντος τέκνου, προκειμένου να μην υποβληθούν τα παιδιά και οι γονείς στη συναισθηματική και ψυχολογική πίεση που προκαλούν οι δικαστικές διαδικασίες, που ορισμένες φορές είναι μακροχρόνιες και δαπανηρές. 5. Ο ρόλος του Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις υποθέσεις διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς. Όταν ένας γάμος ή μια ένωση μεταξύ συζύγων διαφορετικής εθνικότητας διαλύεται, συχνά ο ένας από τους δύο συζύγους αποφασίζει να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του ή να εγκατασταθεί σε κράτος μέλος ή σε εξωευρωπαϊκό κράτος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο διαμένει ο άλλος σύζυγος. Εάν το ζευγάρι έχει παιδιά, εναπόκειται στην αρμόδια δικαστική αρχή να καθορίσει τα δικαιώματα επιμέλειας και επικοινωνίας των γονέων. Δυστυχώς, ορισμένες φορές, ο ένας από τους γονείς, ο οποίος δεν έχει την επιμέλεια του παιδιού, προχωρεί στην απαγωγή του ή αρνείται να το φέρει πίσω έπειτα από τη συνήθη επίσκεψη ή τυχαίνει ο γονέας που έχει την επιμέλεια να μετακομίσει αλλού παίρνοντας μαζί του τα παιδιά, εμποδίζοντας εκ των πραγμάτων τον άλλο σύζυγο να ασκήσει το δικαίωμά του επικοινωνίας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν συντελείται απλώς παραβίαση της γονικής μέριμνας, αλλά κυρίως παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος του ανήλικου τέκνου να διατηρεί τακτικές προσωπικές σχέσεις και με τους δύο του γονείς. Άρθρο 24 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαιώματα του παιδιού: Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβίωσή τους. Τα παιδιά μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Η γνώμη τους σχετικά με ζητήματα που τα αφορούν λαμβάνεται υπόψη σε συνάρτηση με την ηλικία και την ωριμότητά τους. Σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς οργανισμούς, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να διατηρεί τακτικά προσωπικές σχέσεις και απευθείας επαφές με τους δύο γονείς του, εκτός εάν τούτο είναι αντίθετο προς το συμφέρον του. 14

15 Για την επίλυση των διαφορών αυτών είναι δυνατή η προσφυγή στα δικαστήρια ή στη διαμεσολάβηση με τη βοήθεια του Διαμεσολαβητή, η κύρια υποχρέωση του οποίου συνίσταται στην παροχή βοήθειας στους γονείς, για την αναζήτηση της καλύτερης λύσης προς το συμφέρον των παιδιών. Η διαμεσολάβηση συνίσταται στην παροχή πληροφοριών σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο, συμβουλών και προτάσεων για την επίλυση της διαφοράς και την επίτευξη συμφωνίας. Το μεγάλο πλεονέκτημα της διαδικασίας έγκειται στο ότι οι γονείς που είναι πρόθυμοι να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση τείνουν να τηρούν με μεγαλύτερη ακρίβεια και αυστηρότητα μια συμφωνία που προήλθε από την κοινή τους επιθυμία παρά από μια απόφαση που επιβλήθηκε από κάποιο δικαστήριο. Τρόποι προσφυγής στον Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για υποθέσεις διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς. 6. Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Διαμεσολαβητή μέσω φαξ, συμβατικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικώς. Τα στοιχεία επικοινωνίας δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε μια ενότητα αφιερωμένη στο Διαμεσολαβητή, όπου περιγράφονται οι υπηρεσίες που προσφέρει: Σύνδεσμος: Διαμεσολαβήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών από γονείς Roberta ANGELILLI Bât. Altiero Spinelli 09E130 Kontaktperson: Simona Mangiante ASP5G302 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles / Brussels Tel : +32 (0) Fax : +32 (0)

16 7. Πώς διεξάγεται και τι είναι η διαμεσολάβηση. α/ αφού το γραφείο του Διαμεσολαβητή λάβει την έκθεση που έχει υποβάλει κάποιος πολίτης, προχωρεί πρώτα σε αξιολόγηση του αιτήματος β/ εάν δεν συντρέχουν νομικοί λόγοι αποκλεισμού από τη διαδικασία (όπως, για παράδειγμα κάποιο ποινικό αδίκημα), κινεί την επίσημη διαδικασία διαμεσολάβησης και ζητεί από τα μέρη να υπογράψουν δήλωση αποδοχής της διαδικασίας διαμεσολάβησης γ/ ξεκινά ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω τηλεδιασκέψεων και ανταλλαγής ταχυδρομικής και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, για να προσδιοριστούν τα βασικά σημεία της «διαπραγμάτευσης» δ/ όταν επιτευχθούν κοινά σημεία σύγκλισης, καταρτίζεται «Σχέδιο συμφωνίας», το οποίο στη συνέχεια θα συζητηθεί προκειμένου να λάβει οριστική έγκριση στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης ε/ η διαμεσολάβηση θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρουσία των ενδιαφερόμενων μερών (κατά περίπτωση μέσω βίντεο/τηλεδιάσκεψης), του προσωπικού του Γραφείου του Διαμεσολαβητή και των νομικών εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων μερών που ενδέχεται να συμμετέχουν στ/ σε περίπτωση βίντεο/τηλεδιάσκεψης, τα ενδιαφερόμενα μέρη φιλοξενούνται σε κάποια «θεσμική» έδρα, όπως σε πρεσβείες, προξενεία ή αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζ/ μόλις επιτευχθεί η Συμφωνία διαμεσολάβησης, υπογράφεται από τα ενδιαφερόμενα μέρη και από το Διαμεσολαβητή, και αποκτά επίσημο χαρακτήρα. Η συμφωνία διαμεσολάβησης έχει χαρακτήρα ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Η συναίνεση με την οποία τα μέρη εκφράζουν τη συμφωνία τους ως προς τα σημεία που συζητήθηκαν κατά τη διαμεσολάβηση συνιστά το στοιχείο νομιμοποίησης του συμφωνητικού. Ο Διαμεσολαβητής βοηθά τα ενδιαφερόμενα μέρη στη σύνταξη του συμφωνητικού, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη νομιμότητα καθώς και το γεγονός ότι όλα τα συμφωνηθέντα ανταποκρίνονται στα κριτήρια νομιμότητας και ισότητας. 16 Μέσα από αυτήν τη διαδικασία, η συμφωνία διαμεσολάβησης μπορεί να επικυρωθεί, έπειτα από πρωτοβουλία των ενδιαφερόμενων μερών, στα αρμόδια δικαστήρια των χωρών καταγωγής και/ή διαμονής τους και να αποτελέσει, κατά περίπτωση, τη βάση για μια συναινετική οριστικοποίηση του δικαστικού χωρισμού ή του διαζυγίου.

17 Η υπηρεσία διαμεσολάβησης παρέχεται στους πολίτες δωρεάν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει μάλιστα ένα γραφείο με ειδικούς νομικούς εμπειρογνώμονες, που είναι σε θέση να προσφέρουν στα ενδιαφερόμενα μέρη την απαραίτητη στήριξη για την επίτευξη μιας συγκροτημένης και νόμιμης συμφωνίας, με τη θεσμική εγγύηση του Διαμεσολαβητή. Υποθέσεις που υποβλήθηκαν στο Διαμεσολαβητή. 8. Από το Σεπτέμβριο του 2009 μέχρι το Δεκέμβριο του 2011 το Γραφείο του Διαμεσολαβητή έλαβε ενενήντα οκτώ (98) αιτήσεις: δέκα (10) περιπτώσεις διαμεσολάβησης: Δύο επιλύθηκαν μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, τον Ιούνιο του 2010 και το Σεπτέμβριο του 2011, αντιστοίχως. Σε άλλες δύο περιπτώσεις, επετεύχθη προσέγγιση μεταξύ του γονέα ο οποίος είχε στερηθεί το δικαίωμα επικοινωνίας με τα παιδιά του και των παιδιών του. Οι υπόλοιπες έξι βρίσκονται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σαράντα δύο (42) καταγγέλλουν κάποια παρατυπία ή ανωμαλία στην εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης από κάποιο κράτος που την έχει υπογράψει, ως προς τις αστικές πτυχές του ζητήματος της διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς σαράντα πέντε (45) καταγγέλλουν την έλλειψη ή την εσφαλμένη εφαρμογή, εκ μέρους κάποιου κράτους μέλους, του κανονισμού αριθ. 2201/2003 (Βρυξέλλες ΙΙα) ή την έλλειψη αναγνώρισης της απόφασης που εκδόθηκε από αρμόδιο δικαστήριο κράτους μέλους, σχετικά με την κηδεμονία του παιδιού και/ή το δικαίωμα επικοινωνίας Μία περίπτωση αφορούσε διαδικασία διεθνούς υιοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, η διπλωματική παρέμβαση του Διαμεσολαβητή επέσπευσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 17

18 Παραδείγματα διαμεσολάβησης Διαμεσολάβηση Ιταλία-Σλοβακία Διαφορά μεταξύ ιταλού πατέρα και σλοβάκας μητέρας σχετικά με τα δικαιώματα επιμέλειας και επικοινωνίας για τα δύο παιδιά τους, 5 και 7 ετών, αντιστοίχως, που είχαν γεννηθεί στην Ιταλία και μεταφέρθηκαν στη Σλοβακία από τη μητέρα. Ιστορικό Το ζεύγος κατοικούσε στην Ιταλία μέχρι την ημέρα που η μητέρα αναχώρησε για τη Σλοβακία μαζί με τα παιδιά της, προκειμένου να επισκεφτεί τον άρρωστο πατέρα της. Η παραμονή της εκεί παρατάθηκε πέραν του αναμενόμενου και παρακωλύθηκε κάθε επαφή μεταξύ των παιδιών και του πατέρα, ο οποίος είχε παραμείνει στην Ιταλία. Στη συνέχεια, η μητέρα εξέφρασε σαφώς την επιθυμία να μην ξαναγυρίσει στην Ιταλία και να κρατήσει τα παιδιά στη Σλοβακία, όπου άρχισε να συζεί με καινούριο σύντροφο. Στην Ιταλία, ο πατέρας ξεκίνησε διαδικασία διαζυγίου και προέβη σε ποινική δίωξη κατά της μητέρας για απαγωγή ανηλίκου. Στο μεταξύ, η μητέρα ξεκίνησε κι εκείνη διαδικασία διαζυγίου στη Σλοβακία. Έτσι δημιουργήθηκε σύγκρουση δικαιοδοσιών η οποία ώθησε το δικηγόρο του πατέρα να έρθει σε επαφή με το Διαμεσολαβητή, με σκοπό να επιτευχθεί διευθέτηση μέσω διαπραγμάτευσης με τον άλλο γονέα, πρωτίστως προς το συμφέρον των δύο παιδιών. Διαδικασία Ο Διαμεσολαβητής, αφού εξέτασε το αίτημα των δύο μερών και το νομικό πλαίσιο της υπόθεσης, ξεκίνησε μια διαπραγμάτευση μεταξύ των γονέων μέχρι την ημέρα της επίσημης πραγματοποίησης της διαδικασίας διαμεσολάβησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο (τον Ιούνιο του 2010), με τα εξής στάδια: σύνδεση μέσω τηλεδιάσκεψης μεταξύ του πατέρα που παρευρισκόταν στο Στρασβούργο μαζί με το δικηγόρο του και της μητέρας η οποία βρισκόταν στην ιταλική πρεσβεία της Σλοβακίας συνοδευόμενη από το δικηγόρο της, ένα διερμηνέα και τον πρόξενο 18

19 ταυτοποίηση των μερών και επίσημη έναρξη της διαδικασίας συζήτηση του σχεδίου συμφωνίας διαμεσολάβησης που είχε καταρτιστεί τους προηγούμενους μήνες και διαπραγματεύσεις επί ορισμένων κρίσιμων σημείων της συμφωνίας διαμεσολάβησης ολοκλήρωση της συμφωνίας διαμεσολάβησης (οκτώ ώρες σύνδεσης) υπογραφή της συμφωνίας διαμεσολάβησης με την οποία ολοκληρώθηκε τυπικά η διαδικασία θεμελιώδη στοιχεία της διαμεσολάβησης: δικαίωμα επιμέλειας, δικαίωμα επικοινωνίας και διατροφής. Διαμεσολάβηση «Ισραήλ-Γαλλία/Γερμανία» Παραδείγματα διαμεσολάβησης Διαφορά μεταξύ μιας Γαλλογερμανίδας με εβραϊκές ρίζες και ενός Ισραηλινού που διαμένει στο Τελ Αβίβ. Ιστορικό Η γυναίκα που διαμένει στη Γαλλία, κατά τη διάρκεια σύντομης παραμονής της στο Τελ Αβίβ, συνέλαβε παιδί με έναν Ισραηλινό. Το ζευγάρι δεν συγκατοίκησε καθόλου και το παιδί έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του με τη μητέρα του, αρχικά στη Γαλλία και κατόπιν στον Καναδά. Ο πατέρας διέκοψε ουσιαστικά τη σχέση του με τη μητέρα του παιδιού μόλις μετά από δύο εβδομάδες κύησης, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί το παιδί και ανακοινώνοντας για πρώτη φορά ότι είναι ήδη παντρεμένος με άλλη γυναίκα. Δύο χρόνια αργότερα, ενώ η γυναίκα ζούσε και εργαζόταν στον Καναδά, εμπλέκεται σε δικαστική διαδικασία για την επιμέλεια του παιδιού, την οποία ξεκίνησε ο πατέρας ενώπιον του ραβινικού δικαστηρίου του Ισραήλ, ώστε να του ανατεθεί η επιμέλεια του παιδιού και να το αναθρέψει σύμφωνα με τις αρχές της εβραϊκής θρησκείας. Η γυναίκα συναίνεσε αρχικά να μεταβεί μαζί με το παιδί στο Ισραήλ για να καταστεί δυνατή τόσο η συμμετοχή του πατέρα στη ζωή του παιδιού όσο και η θρησκευτική του ανατροφή. Λίγους μήνες μετά την εγκατάστασή τους στο Τελ Αβίβ, η γυναίκα, εξαιτίας της επιδείνωσης της ασθένειας της μητέρας της η οποία ζει στο Παρίσι, αποφάσισε να την επισκεφτεί μαζί με το παιδί της και κατόπιν να παραμείνει στη Γαλλία για να τη βοηθήσει. Ο πατέρας την κατήγγειλε αμέσως για διεθνή απαγωγή ανήλικου τέκνου. 19

20 Σε αυτό το σημείο, η γυναίκα, εκπροσωπούμενη από το δικηγόρο της, απευθύνθηκε στο Διαμεσολαβητή. Διαδικασία Ο Διαμεσολαβητής, αφού εξέτασε το αίτημα των δύο μερών και το νομικό πλαίσιο της υπόθεσης, ξεκίνησε μια διαπραγμάτευση μεταξύ των γονέων μέχρι την ημέρα της επίσημης πραγματοποίησης της διαδικασίας διαμεσολάβησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο (Σεπτέμβριος 2011), με τα εξής στάδια: σύνδεση μέσω τηλεδιάσκεψης της έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο με την αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ισραήλ, όπου φιλοξενούνταν τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο νομικός εκπρόσωπος ενός από αυτά ταυτοποίηση των μερών και επίσημη έναρξη της διαδικασίας συζήτηση για το σχέδιο της συμφωνίας διαμεσολάβησης που είχε καταρτιστεί τους προηγούμενους μήνες και διαπραγμάτευση επί ορισμένων κρίσιμων σημείων της συμφωνίας διαμεσολάβησης. Πολλά βασικά σημεία του σχεδίου συμφωνίας τροποποιήθηκαν έπειτα από την άμεση αντιπαράθεση των ενδιαφερόμενων μερών επίτευξη συμφωνίας διαμεσολάβησης (έπειτα από εννέα ώρες σύνδεσης) υπογραφή της συμφωνίας διαμεσολάβησης με την οποία ολοκληρώθηκε τυπικά η διαδικασία θεμελιώδη στοιχεία της συμφωνίας διαμεσολάβησης (43 άρθρα), στα οποία συμφωνήθηκαν και καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα σημεία: 1. εγκατάσταση του ανήλικου τέκνου στο Ισραήλ 2. από κοινού άσκηση κηδεμονίας και γονικής μέριμνας 3. ανατροφή του παιδιού σύμφωνα με τις αρχές και τις επιταγές της εβραϊκής θρησκείας 4. διατροφή 5. δικαίωμα επικοινωνίας 6. ανάθεση της επίλυσης των διαφορών που ενδεχομένως να προκύψουν σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης σε διαιτητή που θα οριστεί με κοινή συμφωνία από τα ενδιαφερόμενα μέρη με την επίβλεψη του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. 20

Η δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις

Η δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις Η δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις Η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων αυξάνεται σταθερά. Αυτό οδηγεί αναπόφευκτα στην ανάπτυξη διασυνοριακών σχέσεων, πράγμα που δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.2.2009 COM(2009)81 τελικό 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 24.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0059(CNS)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0059(CNS) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/0059(CNS) 29.3.2016 * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Fields marked with * are mandatory.

Fields marked with * are mandatory. Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαμβάνει πρόσωπα, ομάδες και οντότητες στις οποίες εφαρμόζονται ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 6 Φεβρουαρίου 2008 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2323(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Monika Flašíková Beňová (PE506.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2323(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Monika Flašíková Beňová (PE506. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 25.9.2013 2012/2323(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 (PE506.206v01-00) σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Ιούνιος 2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Αναφέρετε, κατά συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1. Νομοθεσία για την διαδικασία υιοθεσίας Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στην Διακρατική Υιοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0366 (NLE) 14997/16 COASI 219 ASIE 89 NZ 5 POLGEN 155 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.2.2012 2011/0059(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2015 L 293/15 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1973 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 1 Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα περιεχόμενο 1. Γονική μέριμνα: Δικαιοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ I. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 816 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Tρέχουσα κατάσταση και πιθανή μελλοντική πορεία όσον αφορά την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Το παράρτημα αυτό περιέχει τον κατάλογο των νομικών βάσεων στις οποίες εφαρμόζεται η «συνήθης νομοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Ανάπτυξης 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2000/0238(CNS) 28.4.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ L 348/130 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2008 ΙΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/976/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 14.3.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ L 328/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009 ΙΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/948/ΔΕΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0202(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0202(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2014/0202(COD) 6.1.2015 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί η διαμεσολάβηση δεν χρησιμοποιείται συχνότερα ως εναλλακτικό μέσο επίλυσης διαφορών;

Γιατί η διαμεσολάβηση δεν χρησιμοποιείται συχνότερα ως εναλλακτικό μέσο επίλυσης διαφορών; ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Γιατί η διαμεσολάβηση δεν χρησιμοποιείται συχνότερα ως εναλλακτικό μέσο επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) 11160/4/10 REV 4 SOC 422 MIGR 61 CODEC 581 PARLNAT 56 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 18.1.2011 B7-0029/2011 } B7-0030/2011 } B7-0036/2011 } B7-0037/2011 } B7-0038/2011 } ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύµφωνα µε το άρθρο 115, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα προσωπικής κατάστασης - προκλήσεις για τα ληξιαρχεία με σκοπό την υπέρβαση προβλημάτων που οφείλονται σε νομοθετικά κενά

Έγγραφα προσωπικής κατάστασης - προκλήσεις για τα ληξιαρχεία με σκοπό την υπέρβαση προβλημάτων που οφείλονται σε νομοθετικά κενά ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Έγγραφα προσωπικής κατάστασης - προκλήσεις για τα ληξιαρχεία με σκοπό την υπέρβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διενεργεί έρευνες για τη διαλεύκανση ενδεχομένων περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά τη δράση των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(206)0260 Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 200 της σύμβασης επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ.

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ. ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Bρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2000 (01.09) (OR. fr) CONFER 4766/00 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ Θέµα : ιακυβερνητική ιάσκεψη 2000 Ενισχυµένη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 682/5 JUSTCIV 40 FREMP 36 CODEC 283 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0204(APP)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0204(APP) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 23.3.2017 2016/0204(APP) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

8535/09 GA/ag,dch DG H 2

8535/09 GA/ag,dch DG H 2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (OR. en) 8535/09 Διοργανικός φάκελος: 2009/0802 (CNS) COPEN 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2006 (25.07) (OR. fr) 11818/06 Διοργανικός φάκελος: 2006/0135 (CNS) JUSTCIV 174

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2006 (25.07) (OR. fr) 11818/06 Διοργανικός φάκελος: 2006/0135 (CNS) JUSTCIV 174 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2006 (25.07) (OR. fr) 11818/06 Διοργανικός φάκελος: 2006/0135 (CNS) JUSTCIV 174 ΠΡΟΤΑΣΗ Της: Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Με ημερομηνία: 18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,27Μαΐου 2014 (OR.en) 10296/14 LIMITE JUR321 JAI368 POLGEN75 FREMP104

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,27Μαΐου 2014 (OR.en) 10296/14 LIMITE JUR321 JAI368 POLGEN75 FREMP104 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,27Μαΐου 2014 (OR.en) 10296/14 LIMITE PUBLIC JUR321 JAI368 POLGEN75 FREMP104 ΓΝΩΜΗΤΗΣΝΟΜΙΚΗΣΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1 Θέμα: ΑνακοίνωσητηςΕπιτροπήςγιαένανέοπλαίσιοτηςΕΕγιατηνενίσχυσητου

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις Σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι ταξιδεύουν, εργάζονται, σπουδάζουν και διαμένουν στο εξωτερικό. Η εγκληματικότητα αποτελεί πλέον ένα όλο και πιο σύνθετο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2016 COM(2016) 747 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :0 ΦΕΚ Α` ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2735 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία. Αρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 30/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 30/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2015/0306 (COD) LEX 1701 PE-CONS 30/1/16 REV 1 MIGR 126 FRONT 280 COMIX 498 CODEC 1003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 109/56 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 19.4.2001 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Απριλίου 2001 περί αρχών για τα εξωδικαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 Άρθρο 14 Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1 Άρθρο 15 Άρθρο 16 Άρθρο 18 Άρθρο 19 Άρθρο 21 Άρθρο 24 Άρθρο 33 Υπηρεσίες γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)058 Απαλλαγή 203: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 12.11.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (105/2013) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου της Ουγγαρίας για την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου 1

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 650/2012 του Ιουλίου 2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος I. Εισαγωγή

Κατάλογος I. Εισαγωγή Κατάλογος 2010 I. Εισαγωγή Αυτός είναι η τέταρτος δημόσιος κατάλογος του ΕΕΠΔ ως συμβούλου σχετικά με νομοθετικές προτάσεις και συναφή έγγραφα της ΕΕ. Λόγω της δημοσίευσης του προγράμματος εργασίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα