Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ

2

3 Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ

4 Περιεχόμενα Παρουσίαση 7 1. Εξέλιξη της νομοθεσίας σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο, τη δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η ανάγκη θέσπισης μέτρων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεθνή απαγωγή ανήλικων τέκνων από γονείς Η βάση της δικαιοδοσίας που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ως προς το ζήτημα της διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς Από τη διαμεσολάβηση σε αστικό και εμπορικό πλαίσιο στη διαμεσολάβηση σε οικογενειακό πλαίσιο Η διαμεσολάβηση ως εναλλακτικό μέσο επίλυσης υποθέσεων διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς Ο ρόλος του Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις υποθέσεις διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς Τρόποι προσφυγής στο Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για υποθέσεις διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς. 7. Πώς διεξάγεται και τι είναι η διαμεσολάβηση. 8. Υποθέσεις που υποβλήθηκαν στο Διαμεσολαβητή Αιτήματα καταγγελίας για παρατυπίες στην εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης Αιτήματα καταγγελίας για παρατυπίες στην εφαρμογή του κανονισμού αριθ. 2001/2003 (Βρυξέλλες ΙΙα) Άλλες δραστηριότητες του Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις υποθέσεις διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς. 25 4

5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ α) Τι σημαίνει διεθνής απαγωγή ανήλικων τέκνων από γονείς. 26 β) Η διεθνής και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις υποθέσεις διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς. 26 γ) Πώς μπορεί ένας γονέας να αποτρέψει την απαγωγή του ανήλικου τέκνου του; 26 δ) Τι μπορεί να κάνει ο γονέας μετά την απαγωγή; 27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ 28 Άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/

6

7 Παρουσίαση Η οικογένεια αποτελεί βασική αξία στην κοινωνία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να προστατεύεται από τα θεσμικά όργανα μέσω ειδικών μέτρων, ακόμα και όταν βιώνει κάποια κρίση. Ειδικότερα, τα θεσμικά όργανα οφείλουν να ασχολούνται πρωτίστως με την προστασία του υπέρτατου συμφέροντος των ανήλικων τέκνων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, στην ΕΕ συνάπτονται ετησίως περίπου γάμοι, εκ των οποίων οι είναι μικτοί. Επιπλέον, καταγράφονται περίπου διαζύγια, εκ των οποίων τα αφορούν συζύγους διαφορετικών εθνικοτήτων. Πρόκειται για φαινόμενα που αυξάνονται σταδιακά, για τα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθιέρωσε το 1987 τη θέση του «Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διεθνή απαγωγή ανήλικων τέκνων από γονείς», που ως στόχο έχει να συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων αποκλειστικά προς το συμφέρον του ανήλικου τέκνου όταν, μετά το χωρισμό δύο γονέων διαφορετικών εθνικοτήτων ή σε περιπτώσεις που οι σύζυγοι είναι κάτοικοι διαφορετικών χωρών, το παιδί απάγεται από τον ένα γονέα. Πρώτη Διαμεσολαβητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διετέλεσε η Marie-Claude Vayssade ( ), την οποία διαδέχθηκαν η Mary Banotti ( ) και η Evelyne Gebhardt ( ). Από το Σεπτέμβριο του 2009 το Κοινοβούλιο με διόρισε Διαμεσολαβήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διεθνή απαγωγή ανήλικων τέκνων από γονείς, μια αρμοδιότητα που μου έδωσε την ευκαιρία να ερευνήσω εις βάθος τις υποθέσεις αυτές και να εντοπίσω μια σειρά από κρίσιμα νομικά και νομοθετικά ζητήματα, τα οποία αναφέρω στο παρόν έγγραφο εργασίας. Ουσιαστικά, το γραφείο έχει διαδραματίσει όλα αυτά τα χρόνια σημαντικό ρόλο όσον αφορά το συντονισμό και τη διερεύνηση του ζητήματος και έχει προτείνει λύσεις σε διάφορες επιμέρους περιπτώσεις. Πλέον, η επιλογή του μέσου της οικογενειακής διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς έχει συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Στοκχόλμης (2009) και στο ίδιο το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση των στόχων της Στοκχόλμης (2010). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι μόνο συμμετέχει ενεργά στη νομοθετική συζήτηση, αλλά και θέτει την εμπειρία του Γραφείου του Διαμεσολαβητή στην υπηρεσία των πολιτών, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη το υπέρτατο και αποκλειστικό συμφέρον του ανήλικου τέκνου. Roberta Angelilli Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Διαμεσολαβήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διεθνή απαγωγή ανήλικων τέκνων από γονείς 7

8 1. Εξέλιξη της νομοθεσίας σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο, τη δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση υπήρξε αρχικά κυρίως οικονομικού χαρακτήρα. Τα νομικά μέσα που δημιουργήθηκαν αρχικά αποσκοπούσαν σε αυτό το είδος διαδικασίας. Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1990 και μετά η κατάσταση έχει αλλάξει σημαντικά, κυρίως λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας των προσώπων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αύξηση της κινητικότητας των ευρωπαίων πολιτών έχει επίσης οδηγήσει σε πολλαπλασιασμό των οικογενειακών δεσμών μεταξύ ατόμων διαφορετικών εθνικοτήτων ή μεταξύ κατοίκων διαφορετικών χωρών. Τα φαινόμενα αυτά κατέστησαν αναγκαία μια νομική απάντηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη σύγκρουση νόμων και δικαιοδοσίας στο οικογενειακό δίκαιο (περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, γονική σχέση, καθεστώς περιουσιακών στοιχείων, κληρονομικό καθεστώς κ.λπ.) Στο παρελθόν, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρύθμιζαν το ζήτημα της σύγκρουσης νόμων και δικαιοδοσίας κυρίως μέσω διεθνών συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 220 της Συνθήκης ΕΟΚ (άρθρο 293 με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ και νυν κατηργημένο με τη Συνθήκη της Λισαβόνας), το οποίο αποτελούσε το μοναδικό κοινοτικό όργανο για τη διενέργεια άμεσων διαπραγματεύσεων με στόχο τη διασφάλιση, προς όφελος των πολιτών της, απλοποιημένων διατυπώσεων για την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και των αποφάσεων διαιτησίας 1. Μόνο με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992 το ζήτημα αυτό άρχισε σταδιακά να εντάσσεται στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώτα στο πλαίσιο του λεγόμενου τρίτου πυλώνα (ακόμα διακυβερνητικού) και στη συνέχεια στο πλαίσιο της ίδιας της Συνθήκης ΕΚ, ως αποτέλεσμα των τροποποιήσεων που επέφερε η Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) με τη λεγόμενη «κοινοτικοποίηση», που βασίζεται νομικά στο άρθρο 65 της Συνθήκης ΕΚ 2. Τον Οκτώβριο του 1999 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε έθεσε ως προτεραιότητα την έγκριση νομικών μέσων σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου λόγω της, ολοένα και πιο αισθητής σε κοινωνικό επίπεδο, ανάγκης για θέσπιση ενός ασφαλούς νομικού συστήματος το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Με αφετηρία τη γενική άποψη ότι οι αποφάσεις οφείλουν να γίνονται σεβαστές και να εκτελούνται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διασφαλίζοντας παράλληλα τη νομική ασφάλεια για τους πολίτες και τους οικονομικούς φορείς, το Συμβούλιο ενέκρινε, στην ενότητα που είναι αφιερωμένη στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, την πλήρη 8

9 εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, τόσο σε αστικές όσο και σε ποινικές υποθέσεις, που αποτελεί το πραγματικό θεμέλιο της δικαστικής συνεργασίας στην ΕΕ. Με βάση τις προϋποθέσεις που έθεσε το Συμβούλιο του Τάμπερε, η ΕΕ ενέκρινε μια πρώτη κοινοτική νομοθεσία που περιέχει ενιαίους κανόνες για την επίλυση των διαφορών δικαιοδοσίας σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου με τον κανονισμό αριθ. 1347/2000 (τον επονομαζόμενο κανονισμό Βρυξελλών ΙΙ), ο οποίος αφορά την ακύρωση ή τη λύση του γάμου και τις αποφάσεις σχετικά με τη γονική εξουσία ως προς τα κοινά παιδιά. Η εφαρμογή του κανονισμού περιοριζόταν στις περιπτώσεις παντρεμένων ζευγαριών και στις περιπτώσεις γονικής μέριμνας για τα κοινά παιδιά. Με την έκδοση του κανονισμού αριθ. 2201/2003 (ο επονομαζόμενος κανονισμός Βρυξελλών ΙΙα), ο οποίος καταργεί τον κανονισμό αριθ. 1347/2000, αίρονται πολλοί από τους περιορισμούς που έθετε το πρώτο κείμενο. Ουσιαστικά, ο νέος κανονισμός περιλαμβάνει διατάξεις σε θέματα γάμου και γονικής μέριμνας που περιέχουν μέτρα για την προστασία του ανήλικου τέκνου, η οποία είναι εξασφαλισμένη ανεξάρτητα από οποιαδήποτε σχέση με γαμική διαδικασία (αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισμού 3 ). Επομένως, πρόκειται για ένα κείμενο που προσφέρεται για μια πιο ευρεία εφαρμογή και το οποίο καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα περιπτώσεων που συνδέονται με την ιστορία του ζευγαριού και με εκείνη των ανήλικων τέκνων. 1. Με βάση το άρθρο 220 της Συνθήκης ΕΟΚ, εγκρίθηκε, για παράδειγμα, η Σύμβαση των Βρυξελλών της 27 ης Σεπτεμβρίου 1968 σχετικά με τη δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Παρόλο που αποτελούσε ένα πρώτο σημαντικό μέτρο, απέκλειε από το πεδίο εφαρμογής της μια σειρά ζητημάτων, μεταξύ των οποίων το οικογενειακό δίκαιο 2. Με τις αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας στο προηγούμενο άρθρο 65 της Συνθήκης ΕΚ, το ισχύον άρθρο 81, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΣΛΕΕ») σημειώνει ότι είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξει δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις με διεθνικές επιπτώσεις, η οποία θα βασίζεται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών και εξωδικαστικών αποφάσεων. Βάσει της εν λόγω διάταξης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν, ιδιαιτέρως όταν απαιτείται για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, μέτρα που εξασφαλίζουν την αμοιβαία αναγνώριση, εκ μέρους των κρατών μελών, των δικαστικών και εξωδικαστικών αποφάσεων και την εφαρμογή τους (άρθρο 81, παράγραφος 2, στοιχείο α), καθώς και την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των διαφορών (άρθρο 81, παράγραφος 2, στοιχείο ζ). Ειδικότερα όσον αφορά το οικογενειακό δίκαιο, η τρίτη παράγραφος του άρθρου 81 της ΣΛΕΕ αναφέρει ότι η Ένωση είναι αρμόδια να θέσει σε εφαρμογή μέτρα που αφορούν το οικογενειακό δίκαιο, εφόσον έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία η οποία προβλέπει ότι το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, έπειτα από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και όχι με τη συνήθη διαδικασία που θεωρεί εξομοιούμενα το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και η οποία απαιτεί ειδική πλειοψηφία για την έγκριση πράξεων. Προκειμένου να μετριαστεί η εν λόγω διάταξη, η Συνθήκη της Λισαβόνας εισάγει στο σημείο αυτό τη δυνατότητα μεταβατικής ρήτρας, βάσει της οποίας το Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δύναται να εκδώσει απόφαση για την επέκταση της εφαρμογής της συνήθους διαδικασίας για την έκδοση πράξεων που αφορούν συγκεκριμένες πτυχές του οικογενειακού δικαίου. Παράλληλα, ωστόσο, 9

10 αναγνωρίζεται στα κράτη μέλη το δικαίωμα αρνησικυρίας, σύμφωνα με το οποίο ένα εθνικό κοινοβούλιο μπορεί να αντιταχθεί (εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε) στην εφαρμογή της προαναφερθείσας μεταβατικής ρήτρας. Τα στοιχεία αυτά φαίνεται να επιβεβαιώνουν την αντίσταση των κρατών μελών όσον αφορά την ανάθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρμοδιοτήτων στον τομέα του οικογενειακού δικαίου. Επομένως, παρά το συμπληρωματικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύγκριση με τα κράτη μέλη όσον αφορά το ζήτημα αυτό, το άρθρο 81 της ΣΛΕΕ, εντός των καθορισμένων ορίων, απαιτεί από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίσουν τη διασυνοριακή αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται από τις εθνικές αρχές ή από τους ιδιώτες σύμφωνα με τις διαδικασίες διαμεσολάβησης και συνδιαλλαγής που προβλέπονται στο κάθε κράτος μέλος. 3. Σε αντίθεση με τον προηγούμενο κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000, η αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 διευκρινίζει ότι ο κανονισμός αυτός καλύπτει τα μέτρα προστασίας του ανήλικου τέκνου «ανεξάρτητα από οιαδήποτε σχέση με μια γαμική διαδικασία» και, ως εκ τούτου, βρίσκει εφαρμογή και σε περιπτώσεις ζευγαριών de facto, φυσικών τέκνων και τέκνων του ενός γονέα που προέρχονται από προηγούμενες σχέσεις. Στο ίδιο πνεύμα, βλ. Σύμβαση της Χάγης Η ανάγκη θέσπισης μέτρων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεθνή απαγωγή ανήλικων τέκνων από γονείς. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται δραματική αύξηση των περιπτώσεων διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από άτομα που έχουν τη φύλαξή τους. Κάτι τέτοιο συμβαίνει παρόλο που η Σύμβαση της Χάγης του 1980 σχετικά με την απαγωγή ανήλικων τέκνων έχει επικυρωθεί από τα περισσότερα υπογράφοντα κράτη. Η Σύμβαση αυτή, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολυμερείς συμφωνίες για την προστασία του παιδιού, βασίζεται στην προϋπόθεση ότι το δικαστήριο του κράτους στο οποίο έχει οδηγηθεί το ανήλικο τέκνο μπορεί να εκδώσει απόφαση για την επιστροφή του. Σε περίπτωση που ο ένας από τους γονείς μετακινήσει παράνομα το παιδί σε άλλη χώρα που έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης, το παιδί πρέπει να επανέλθει το συντομότερο δυνατόν στον προηγούμενο τόπο διαμονής του. Ωστόσο αυτό δεν αποκλείει το ότι, σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να μη διαταχθεί η επιστροφή του παιδιού (άρθρο 13 της Σύμβασης 4 ). Εν συνεχεία, το σύνολο των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέβαλε στην ενίσχυση της προστασίας που παρέχει η Σύμβαση της Χάγης. 4. Άρθρο 13: «Παρά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, η δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους δεν δεσμεύεται να διατάξει την επιστροφή του ανήλικου τέκνου εφόσον το πρόσωπο, το ίδρυμα ή η οργάνωση που αντιτίθεται αποδείξει ότι: α) το πρόσωπο, το ίδρυμα ή η οργάνωση στην οποία είχε ανατεθεί το ανήλικο τέκνο δεν ασκούσε αποτελεσματικά το δικαίωμα της επιμέλειας κατά την περίοδο της μεταφοράς ή της κατακράτησης ή ότι είχε συναινέσει, έστω και μεταγενέστερα, στη μεταφορά ή την κατακράτηση ή β) ότι το ανήλικο τέκνο διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να εκτεθεί, λόγω της επιστροφής του, σε σωματικούς ή ψυχικούς κινδύνους ή να βιώσει μια αφόρητη κατάσταση. Η δικαστική ή διοικητική αρχή μπορεί επίσης να αρνηθεί να διατάξει την επιστροφή του ανήλικου τέκνου, εφόσον διαπιστώσει ότι αυτό δεν επιθυμεί να επιστρέψει και βρίσκεται ήδη σε 10

11 ηλικία και σε επίπεδο ωριμότητας που επιτρέπει στις αρχές να λάβουν υπόψη τη γνώμη του. Κατά την αξιολόγηση των συνθηκών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, οι δικαστικές και διοικητικές αρχές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους τις πληροφορίες που τους παρέχουν η κεντρική ή κάθε άλλη αρμόδια αρχή του κράτους διαμονής του ανήλικου τέκνου σχετικά με την κοινωνική του κατάσταση». Η βάση της δικαιοδοσίας που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ως προς το ζήτημα της διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς Ο κανονισμός αριθ. 2201/2003 προβλέπει ενιαία κριτήρια για τον ορισμό του αρμόδιου δικαστηρίου για την έκδοση απόφασης σχετικά με γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς. Σε γενικές γραμμές, παρατηρείται ότι ο κανονισμός δίνει προτεραιότητα μάλλον στο προσωπικό κριτήριο της συνήθους διαμονής παρά σε εκείνο της ιθαγένειας (που παραδοσιακά χρησιμοποιείται από χώρες του ηπειρωτικού δικαίου) ή στο αντικειμενικό κριτήριο του δικαίου του δικάζοντος δικαστή (που προτιμάται σε χώρες αγγλοσαξονικού δικαίου). Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον «δικαστικό χωρισμό, το διαζύγιο και την ακύρωση του γάμου», ο κανονισμός ορίζει μια σειρά κριτηρίων που βασίζονται στον τόπο διαμονής του ενός ή του άλλου συζύγου ή στην κοινή ιθαγένεια (άρθρο 3). Όσον αφορά τη «γονική μέριμνα παιδιού», ο κανονισμός ορίζει γενική δικαιοδοσία του δικαστηρίου του τόπου διαμονής του παιδιού τη στιγμή προσφυγής στη δικαστική αρχή (άρθρο 8). Τέλος, στην ιδιαίτερη περίπτωση της «απαγωγής παιδιών», προβλέπει ειδική δικαιοδοσία, ορίζοντας ως αρμόδιο το δικαστήριο του τόπου της συνήθους διαμονής του παιδιού αμέσως πριν από τη μετακίνηση ή την κατακράτησή του (άρθρο 10). Συγκεκριμένα, όσον αφορά την απόφαση περί επιστροφής του παιδιού, το άρθρο 11 του κανονισμού ορίζει ότι το αρμόδιο δικαστήριο βάσει του κανονισμού μπορεί να εκδώσει απόφαση (ύστερα από την απόφαση που έχει εκδώσει η δικαστική αρχή που έχει οριστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης του 1980), σε περίπτωση που το πρώτο δικαστήριο έχει αρνηθεί την επιστροφή του παιδιού στο κράτος της συνήθους διαμονής του (πρώην άρθρο 13 της Σύμβασης). Η απόφαση που θα προκύψει, η οποία έχει ως στόχο τη διασφάλιση της επιστροφής του παιδιού, είναι εκτελεστή εφόσον συνοδεύεται από το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 42 του κανονισμού. Επομένως, ο κανονισμός παρέχει επιπλέον προστασία σε σύγκριση με τις προβλέψεις της Σύμβασης. 11

12 Ωστόσο, ακόμα και αυτή η επιπλέον εγγύηση μπορεί ορισμένες φορές να μην ανταποκρίνεται στην ανάγκη πλήρους προστασίας των συμφερόντων του ανήλικου τέκνου. Ας πάρουμε για παράδειγμα μια περίπτωση κατά την οποία, με βάση τα όσα προβλέπει ο κανονισμός, καθίσταται αδύνατον να αντιταχθεί κανείς στην εκτέλεση της απόφασης επιστροφής του παιδιού που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού, αφού πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού, ακόμα και αν η απόφαση χαρακτηρίζεται από σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σε μια περίπτωση που προσφάτως τέθηκε υπόψη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 για παράδειγμα, κατά τη δεύτερη διαδικασία εκδίκασης για την επιστροφή του παιδιού, που κινήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού, το ανήλικο τέκνο δεν παρέστη στην ακροαματική διαδικασία, κάτι που είχε γίνει στο πλαίσιο της πρώτης διαδικασίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης. Στην περίπτωση αυτή, το ανήλικο τέκνο είχε εκφράσει την πρόθεσή του να παραμείνει στη χώρα της τρέχουσας διαμονής του. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ορίσει ότι η αντίθεση στην εκτέλεση της απόφασης επιστροφής του παιδιού, που έχει πιστοποιηθεί με βάση το άρθρο 42 δεν γίνεται σε καμία περίπτωση δεκτή, ούτε όταν η απόφαση χαρακτηρίζεται από σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ανάλογες περιπτώσεις υποβάλλονται στον Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διεθνή απαγωγή ανήλικων τέκνων από γονείς (στο εξής ο Διαμεσολαβητής). Η Επιτροπή πραγματοποιεί μελέτη με στόχο τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του κανονισμού αριθ. 2201/2003 και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων που περιλαμβάνουν και τον αριθμό των περιπτώσεων διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς. Με βάση τη μελέτη αυτή, η Επιτροπή θα δημοσιοποιήσει το 2012 έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού και θα αποφασίσει αν θα προτείνει ενδεχόμενες τροποποιήσεις. 5. Βλ. απόφαση της 22ας Δεκεμβρίου 2010, υπόθεση C-491/10 PPU, Aguirre Zarraga. 3. Από τη διαμεσολάβηση σε αστικό και εμπορικό πλαίσιο στη διαμεσολάβηση σε οικογενειακό πλαίσιο. Η διεθνής οικογενειακή διαμεσολάβηση θα πρέπει να προσλάβει τη μορφή μιας ιδιαίτερης ρύθμισης που θα λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του ζητήματος. Προς το παρόν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαθέτουμε την οδηγία 2008/52/ΕΚ 6 που αφορά συγκεκριμένες πτυχές της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Η αιτιολογική σκέψη 10 της οδηγίας ορίζει ότι δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται όσον αφορά «δικαιώματα και υποχρεώσεις ως προς τα οποία τα μέρη δεν έχουν την ελευθερία να αποφασίζουν βάσει του οικείου εφαρμοστέου δικαίου. Τέτοια δικαιώματα και υποχρεώσεις αποτελούν ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο στο οικογενειακό και το εργατικό δίκαιο». 12

13 Σε αυτό το πλαίσιο, η μορφή του Διαμεσολαβητή αποδεικνύεται ιδιαιτέρως αξιόλογη. Ως εκ τούτου, είναι επιθυμητή η περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του ρόλου του. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο προσανατολισμό, η Επιτροπή, στην ανακοίνωση που εξέδωσε τον Φεβρουάριο του 2011 με τίτλο «Πρόγραμμα της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού», τόνισε την ανάγκη συνεργασίας με τα κράτη μέλη, με στόχο την έκδοση ενημερωμένων δελτίων πληροφοριών σχετικά με τις εθνικές νομοθεσίες που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις διατροφής, τη διαμεσολάβηση, την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων σε θέματα γονικής μέριμνας. Όσον αφορά την απαγωγή ανήλικων τέκνων από τους γονείς, η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να αξιολογεί με ιδιαίτερη προσοχή τις πληροφορίες που προέρχονται από το Διαμεσολαβητή. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφραστεί με ανάλογο τρόπο. Στο ψήφισμά του το Σεπτέμβριο του 2011 με τίτλο «Εφαρμογή στα κράτη μέλη της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, τις συνέπειές της στη διαμεσολάβηση και την έγκρισή της από τα δικαστήρια», τονίζει ότι: «τα μέρη που είναι πρόθυμα να εργαστούν προς την κατεύθυνση της επίλυσης των υποθέσεών τους είναι πιο πιθανό να συνεργαστούν μεταξύ τους από ό,τι να στραφούν το ένα εναντίον του άλλου πιστεύει κατά συνέπεια ότι τα μέρη αυτά είναι συχνά πιο ανοικτά στο να εξετάσουν τη θέση του άλλου μέρους και να εργαστούν επί των βασικών ζητημάτων της διαφοράς θεωρεί ότι αυτό συχνά έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα της διατήρησης της σχέσης που είχαν τα μέρη πριν από τη διαφορά, κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου οι οποίες αφορούν παιδιά». Στο ψήφισμα του Οκτωβρίου 2011 «σχετικά με διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε υποθέσεις του αστικού, εμπορικού και οικογενειακού δικαίου» εκτός από το ότι τονίζεται το έργο του Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διεθνή απαγωγή ανήλικων τέκνων από γονείς αναδεικνύεται επίσης ο «κρίσιμος ρόλος των διάφορων ειδών της ΕΕΔ (Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών) σε διαφορές οικογενειακού δικαίου, στις οποίες η ΕΕΔ δύναται να μειώσει την ψυχική βλάβη, να βοηθήσει τα ενεχόμενα μέρη να αποκαταστήσουν τον διάλογο μεταξύ τους και ως εκ τούτου να συμβάλει ειδικότερα στο να εξασφαλιστεί η προστασία των παιδιών». 6. Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136 της 24ης Μαΐου 2008, σελ. 7 και εξής. Η διαμεσολάβηση ως εναλλακτικό μέσο επίλυσης υποθέσεων διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς. 4. Η διαμεσολάβηση είναι μια μορφή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών με στόχο τη θετική διαχείριση των συγκρούσεων. Στόχος της είναι να στηρίξει τα μέρη στην εύρεση αμοιβαία αποδεκτής και ικανοποιητικής λύσης, χάρη στην παροχή βοήθειας από τρίτο μέρος: το Διαμεσολαβητή. 13

14 Σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων, σκοπός της διαμεσολάβησης είναι η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των γονέων κατόπιν διαπραγμάτευσης, με γνώμονα αποκλειστικά το συμφέρον του εμπλεκόμενου τέκνου. Στις περιπτώσεις αυτές, βασική αρμοδιότητα του Διαμεσολαβητή είναι να διασφαλίσει, μέσω εξώδικης διαδικασίας, το υπέρτερο συμφέρον του απαχθέντος τέκνου, προκειμένου να μην υποβληθούν τα παιδιά και οι γονείς στη συναισθηματική και ψυχολογική πίεση που προκαλούν οι δικαστικές διαδικασίες, που ορισμένες φορές είναι μακροχρόνιες και δαπανηρές. 5. Ο ρόλος του Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις υποθέσεις διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς. Όταν ένας γάμος ή μια ένωση μεταξύ συζύγων διαφορετικής εθνικότητας διαλύεται, συχνά ο ένας από τους δύο συζύγους αποφασίζει να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του ή να εγκατασταθεί σε κράτος μέλος ή σε εξωευρωπαϊκό κράτος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο διαμένει ο άλλος σύζυγος. Εάν το ζευγάρι έχει παιδιά, εναπόκειται στην αρμόδια δικαστική αρχή να καθορίσει τα δικαιώματα επιμέλειας και επικοινωνίας των γονέων. Δυστυχώς, ορισμένες φορές, ο ένας από τους γονείς, ο οποίος δεν έχει την επιμέλεια του παιδιού, προχωρεί στην απαγωγή του ή αρνείται να το φέρει πίσω έπειτα από τη συνήθη επίσκεψη ή τυχαίνει ο γονέας που έχει την επιμέλεια να μετακομίσει αλλού παίρνοντας μαζί του τα παιδιά, εμποδίζοντας εκ των πραγμάτων τον άλλο σύζυγο να ασκήσει το δικαίωμά του επικοινωνίας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν συντελείται απλώς παραβίαση της γονικής μέριμνας, αλλά κυρίως παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος του ανήλικου τέκνου να διατηρεί τακτικές προσωπικές σχέσεις και με τους δύο του γονείς. Άρθρο 24 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαιώματα του παιδιού: Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβίωσή τους. Τα παιδιά μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Η γνώμη τους σχετικά με ζητήματα που τα αφορούν λαμβάνεται υπόψη σε συνάρτηση με την ηλικία και την ωριμότητά τους. Σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς οργανισμούς, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να διατηρεί τακτικά προσωπικές σχέσεις και απευθείας επαφές με τους δύο γονείς του, εκτός εάν τούτο είναι αντίθετο προς το συμφέρον του. 14

15 Για την επίλυση των διαφορών αυτών είναι δυνατή η προσφυγή στα δικαστήρια ή στη διαμεσολάβηση με τη βοήθεια του Διαμεσολαβητή, η κύρια υποχρέωση του οποίου συνίσταται στην παροχή βοήθειας στους γονείς, για την αναζήτηση της καλύτερης λύσης προς το συμφέρον των παιδιών. Η διαμεσολάβηση συνίσταται στην παροχή πληροφοριών σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο, συμβουλών και προτάσεων για την επίλυση της διαφοράς και την επίτευξη συμφωνίας. Το μεγάλο πλεονέκτημα της διαδικασίας έγκειται στο ότι οι γονείς που είναι πρόθυμοι να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση τείνουν να τηρούν με μεγαλύτερη ακρίβεια και αυστηρότητα μια συμφωνία που προήλθε από την κοινή τους επιθυμία παρά από μια απόφαση που επιβλήθηκε από κάποιο δικαστήριο. Τρόποι προσφυγής στον Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για υποθέσεις διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς. 6. Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Διαμεσολαβητή μέσω φαξ, συμβατικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικώς. Τα στοιχεία επικοινωνίας δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε μια ενότητα αφιερωμένη στο Διαμεσολαβητή, όπου περιγράφονται οι υπηρεσίες που προσφέρει: Σύνδεσμος: Διαμεσολαβήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών από γονείς Roberta ANGELILLI Bât. Altiero Spinelli 09E130 Kontaktperson: Simona Mangiante ASP5G302 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles / Brussels Tel : +32 (0) Fax : +32 (0)

16 7. Πώς διεξάγεται και τι είναι η διαμεσολάβηση. α/ αφού το γραφείο του Διαμεσολαβητή λάβει την έκθεση που έχει υποβάλει κάποιος πολίτης, προχωρεί πρώτα σε αξιολόγηση του αιτήματος β/ εάν δεν συντρέχουν νομικοί λόγοι αποκλεισμού από τη διαδικασία (όπως, για παράδειγμα κάποιο ποινικό αδίκημα), κινεί την επίσημη διαδικασία διαμεσολάβησης και ζητεί από τα μέρη να υπογράψουν δήλωση αποδοχής της διαδικασίας διαμεσολάβησης γ/ ξεκινά ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω τηλεδιασκέψεων και ανταλλαγής ταχυδρομικής και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, για να προσδιοριστούν τα βασικά σημεία της «διαπραγμάτευσης» δ/ όταν επιτευχθούν κοινά σημεία σύγκλισης, καταρτίζεται «Σχέδιο συμφωνίας», το οποίο στη συνέχεια θα συζητηθεί προκειμένου να λάβει οριστική έγκριση στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης ε/ η διαμεσολάβηση θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρουσία των ενδιαφερόμενων μερών (κατά περίπτωση μέσω βίντεο/τηλεδιάσκεψης), του προσωπικού του Γραφείου του Διαμεσολαβητή και των νομικών εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων μερών που ενδέχεται να συμμετέχουν στ/ σε περίπτωση βίντεο/τηλεδιάσκεψης, τα ενδιαφερόμενα μέρη φιλοξενούνται σε κάποια «θεσμική» έδρα, όπως σε πρεσβείες, προξενεία ή αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζ/ μόλις επιτευχθεί η Συμφωνία διαμεσολάβησης, υπογράφεται από τα ενδιαφερόμενα μέρη και από το Διαμεσολαβητή, και αποκτά επίσημο χαρακτήρα. Η συμφωνία διαμεσολάβησης έχει χαρακτήρα ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Η συναίνεση με την οποία τα μέρη εκφράζουν τη συμφωνία τους ως προς τα σημεία που συζητήθηκαν κατά τη διαμεσολάβηση συνιστά το στοιχείο νομιμοποίησης του συμφωνητικού. Ο Διαμεσολαβητής βοηθά τα ενδιαφερόμενα μέρη στη σύνταξη του συμφωνητικού, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη νομιμότητα καθώς και το γεγονός ότι όλα τα συμφωνηθέντα ανταποκρίνονται στα κριτήρια νομιμότητας και ισότητας. 16 Μέσα από αυτήν τη διαδικασία, η συμφωνία διαμεσολάβησης μπορεί να επικυρωθεί, έπειτα από πρωτοβουλία των ενδιαφερόμενων μερών, στα αρμόδια δικαστήρια των χωρών καταγωγής και/ή διαμονής τους και να αποτελέσει, κατά περίπτωση, τη βάση για μια συναινετική οριστικοποίηση του δικαστικού χωρισμού ή του διαζυγίου.

17 Η υπηρεσία διαμεσολάβησης παρέχεται στους πολίτες δωρεάν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει μάλιστα ένα γραφείο με ειδικούς νομικούς εμπειρογνώμονες, που είναι σε θέση να προσφέρουν στα ενδιαφερόμενα μέρη την απαραίτητη στήριξη για την επίτευξη μιας συγκροτημένης και νόμιμης συμφωνίας, με τη θεσμική εγγύηση του Διαμεσολαβητή. Υποθέσεις που υποβλήθηκαν στο Διαμεσολαβητή. 8. Από το Σεπτέμβριο του 2009 μέχρι το Δεκέμβριο του 2011 το Γραφείο του Διαμεσολαβητή έλαβε ενενήντα οκτώ (98) αιτήσεις: δέκα (10) περιπτώσεις διαμεσολάβησης: Δύο επιλύθηκαν μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, τον Ιούνιο του 2010 και το Σεπτέμβριο του 2011, αντιστοίχως. Σε άλλες δύο περιπτώσεις, επετεύχθη προσέγγιση μεταξύ του γονέα ο οποίος είχε στερηθεί το δικαίωμα επικοινωνίας με τα παιδιά του και των παιδιών του. Οι υπόλοιπες έξι βρίσκονται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σαράντα δύο (42) καταγγέλλουν κάποια παρατυπία ή ανωμαλία στην εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης από κάποιο κράτος που την έχει υπογράψει, ως προς τις αστικές πτυχές του ζητήματος της διεθνούς απαγωγής ανήλικων τέκνων από γονείς σαράντα πέντε (45) καταγγέλλουν την έλλειψη ή την εσφαλμένη εφαρμογή, εκ μέρους κάποιου κράτους μέλους, του κανονισμού αριθ. 2201/2003 (Βρυξέλλες ΙΙα) ή την έλλειψη αναγνώρισης της απόφασης που εκδόθηκε από αρμόδιο δικαστήριο κράτους μέλους, σχετικά με την κηδεμονία του παιδιού και/ή το δικαίωμα επικοινωνίας Μία περίπτωση αφορούσε διαδικασία διεθνούς υιοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, η διπλωματική παρέμβαση του Διαμεσολαβητή επέσπευσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 17

18 Παραδείγματα διαμεσολάβησης Διαμεσολάβηση Ιταλία-Σλοβακία Διαφορά μεταξύ ιταλού πατέρα και σλοβάκας μητέρας σχετικά με τα δικαιώματα επιμέλειας και επικοινωνίας για τα δύο παιδιά τους, 5 και 7 ετών, αντιστοίχως, που είχαν γεννηθεί στην Ιταλία και μεταφέρθηκαν στη Σλοβακία από τη μητέρα. Ιστορικό Το ζεύγος κατοικούσε στην Ιταλία μέχρι την ημέρα που η μητέρα αναχώρησε για τη Σλοβακία μαζί με τα παιδιά της, προκειμένου να επισκεφτεί τον άρρωστο πατέρα της. Η παραμονή της εκεί παρατάθηκε πέραν του αναμενόμενου και παρακωλύθηκε κάθε επαφή μεταξύ των παιδιών και του πατέρα, ο οποίος είχε παραμείνει στην Ιταλία. Στη συνέχεια, η μητέρα εξέφρασε σαφώς την επιθυμία να μην ξαναγυρίσει στην Ιταλία και να κρατήσει τα παιδιά στη Σλοβακία, όπου άρχισε να συζεί με καινούριο σύντροφο. Στην Ιταλία, ο πατέρας ξεκίνησε διαδικασία διαζυγίου και προέβη σε ποινική δίωξη κατά της μητέρας για απαγωγή ανηλίκου. Στο μεταξύ, η μητέρα ξεκίνησε κι εκείνη διαδικασία διαζυγίου στη Σλοβακία. Έτσι δημιουργήθηκε σύγκρουση δικαιοδοσιών η οποία ώθησε το δικηγόρο του πατέρα να έρθει σε επαφή με το Διαμεσολαβητή, με σκοπό να επιτευχθεί διευθέτηση μέσω διαπραγμάτευσης με τον άλλο γονέα, πρωτίστως προς το συμφέρον των δύο παιδιών. Διαδικασία Ο Διαμεσολαβητής, αφού εξέτασε το αίτημα των δύο μερών και το νομικό πλαίσιο της υπόθεσης, ξεκίνησε μια διαπραγμάτευση μεταξύ των γονέων μέχρι την ημέρα της επίσημης πραγματοποίησης της διαδικασίας διαμεσολάβησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο (τον Ιούνιο του 2010), με τα εξής στάδια: σύνδεση μέσω τηλεδιάσκεψης μεταξύ του πατέρα που παρευρισκόταν στο Στρασβούργο μαζί με το δικηγόρο του και της μητέρας η οποία βρισκόταν στην ιταλική πρεσβεία της Σλοβακίας συνοδευόμενη από το δικηγόρο της, ένα διερμηνέα και τον πρόξενο 18

19 ταυτοποίηση των μερών και επίσημη έναρξη της διαδικασίας συζήτηση του σχεδίου συμφωνίας διαμεσολάβησης που είχε καταρτιστεί τους προηγούμενους μήνες και διαπραγματεύσεις επί ορισμένων κρίσιμων σημείων της συμφωνίας διαμεσολάβησης ολοκλήρωση της συμφωνίας διαμεσολάβησης (οκτώ ώρες σύνδεσης) υπογραφή της συμφωνίας διαμεσολάβησης με την οποία ολοκληρώθηκε τυπικά η διαδικασία θεμελιώδη στοιχεία της διαμεσολάβησης: δικαίωμα επιμέλειας, δικαίωμα επικοινωνίας και διατροφής. Διαμεσολάβηση «Ισραήλ-Γαλλία/Γερμανία» Παραδείγματα διαμεσολάβησης Διαφορά μεταξύ μιας Γαλλογερμανίδας με εβραϊκές ρίζες και ενός Ισραηλινού που διαμένει στο Τελ Αβίβ. Ιστορικό Η γυναίκα που διαμένει στη Γαλλία, κατά τη διάρκεια σύντομης παραμονής της στο Τελ Αβίβ, συνέλαβε παιδί με έναν Ισραηλινό. Το ζευγάρι δεν συγκατοίκησε καθόλου και το παιδί έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του με τη μητέρα του, αρχικά στη Γαλλία και κατόπιν στον Καναδά. Ο πατέρας διέκοψε ουσιαστικά τη σχέση του με τη μητέρα του παιδιού μόλις μετά από δύο εβδομάδες κύησης, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί το παιδί και ανακοινώνοντας για πρώτη φορά ότι είναι ήδη παντρεμένος με άλλη γυναίκα. Δύο χρόνια αργότερα, ενώ η γυναίκα ζούσε και εργαζόταν στον Καναδά, εμπλέκεται σε δικαστική διαδικασία για την επιμέλεια του παιδιού, την οποία ξεκίνησε ο πατέρας ενώπιον του ραβινικού δικαστηρίου του Ισραήλ, ώστε να του ανατεθεί η επιμέλεια του παιδιού και να το αναθρέψει σύμφωνα με τις αρχές της εβραϊκής θρησκείας. Η γυναίκα συναίνεσε αρχικά να μεταβεί μαζί με το παιδί στο Ισραήλ για να καταστεί δυνατή τόσο η συμμετοχή του πατέρα στη ζωή του παιδιού όσο και η θρησκευτική του ανατροφή. Λίγους μήνες μετά την εγκατάστασή τους στο Τελ Αβίβ, η γυναίκα, εξαιτίας της επιδείνωσης της ασθένειας της μητέρας της η οποία ζει στο Παρίσι, αποφάσισε να την επισκεφτεί μαζί με το παιδί της και κατόπιν να παραμείνει στη Γαλλία για να τη βοηθήσει. Ο πατέρας την κατήγγειλε αμέσως για διεθνή απαγωγή ανήλικου τέκνου. 19

20 Σε αυτό το σημείο, η γυναίκα, εκπροσωπούμενη από το δικηγόρο της, απευθύνθηκε στο Διαμεσολαβητή. Διαδικασία Ο Διαμεσολαβητής, αφού εξέτασε το αίτημα των δύο μερών και το νομικό πλαίσιο της υπόθεσης, ξεκίνησε μια διαπραγμάτευση μεταξύ των γονέων μέχρι την ημέρα της επίσημης πραγματοποίησης της διαδικασίας διαμεσολάβησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο (Σεπτέμβριος 2011), με τα εξής στάδια: σύνδεση μέσω τηλεδιάσκεψης της έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο με την αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ισραήλ, όπου φιλοξενούνταν τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο νομικός εκπρόσωπος ενός από αυτά ταυτοποίηση των μερών και επίσημη έναρξη της διαδικασίας συζήτηση για το σχέδιο της συμφωνίας διαμεσολάβησης που είχε καταρτιστεί τους προηγούμενους μήνες και διαπραγμάτευση επί ορισμένων κρίσιμων σημείων της συμφωνίας διαμεσολάβησης. Πολλά βασικά σημεία του σχεδίου συμφωνίας τροποποιήθηκαν έπειτα από την άμεση αντιπαράθεση των ενδιαφερόμενων μερών επίτευξη συμφωνίας διαμεσολάβησης (έπειτα από εννέα ώρες σύνδεσης) υπογραφή της συμφωνίας διαμεσολάβησης με την οποία ολοκληρώθηκε τυπικά η διαδικασία θεμελιώδη στοιχεία της συμφωνίας διαμεσολάβησης (43 άρθρα), στα οποία συμφωνήθηκαν και καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα σημεία: 1. εγκατάσταση του ανήλικου τέκνου στο Ισραήλ 2. από κοινού άσκηση κηδεμονίας και γονικής μέριμνας 3. ανατροφή του παιδιού σύμφωνα με τις αρχές και τις επιταγές της εβραϊκής θρησκείας 4. διατροφή 5. δικαίωμα επικοινωνίας 6. ανάθεση της επίλυσης των διαφορών που ενδεχομένως να προκύψουν σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης σε διαιτητή που θα οριστεί με κοινή συμφωνία από τα ενδιαφερόμενα μέρη με την επίβλεψη του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. 20

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1. Νομοθεσία για την διαδικασία υιοθεσίας Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στην Διακρατική Υιοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Ιούνιος 2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Αναφέρετε, κατά συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 1 Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα περιεχόμενο 1. Γονική μέριμνα: Δικαιοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996)

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996) Σχέδιο νόμου «Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών» Άρθρο πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. για τη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. για τη ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.4.2001 COM(2001) 161 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη διεύρυνση της πρόσβασης των καταναλωτών στην εναλλακτική επίλυση διαφορών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων LIBE_OJ(2011)1208_1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασοπούλου Ι. Βλαχοπούλου Μ. Γιαννακούλιας Απ. Γραβιάς Γ. Θανασούλη Θ.

Αναστασοπούλου Ι. Βλαχοπούλου Μ. Γιαννακούλιας Απ. Γραβιάς Γ. Θανασούλη Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Αναστασοπούλου Ι. Βλαχοπούλου Μ. Γιαννακούλιας Απ. Γραβιάς Γ. Θανασούλη Θ. Θεοχάρης Δημ. Κατσαούνη Αδ. Κατσιγιάννης Κ. Κωτσάκη Αικ. Μεϊδάνης Χαρ. Μπαλάδη Νικ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ

Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2011 COM(2011) 126 τελικό 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα

κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα Δικαιοσύνη 2 Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα Πίνακας περιεχομένων 1. Γενική εισαγωγή...4 1.1. Γεωγραφικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ

Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας είναι αναγκαίος για την υποστήριξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων εντός της επικράτειας της ΕΕ. Μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 31.5.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0082/2003, του Πέτρου-Κωνσταντίνου Ευαγγελάτου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση διπλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας:

Έγγραφο δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας: Έγγραφο δικαιωμάτων Το φυλλάδιο αυτό σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά τα δικαιώματά σας όταν βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα. Με τον όρο δικαιώματα εννοούμε σημαντικές ελευθερίες και δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών

Μορφές εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών Μορφές εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών Ημερίδα ΔΝΥ Ιωάννα Δ. Σισμανίδη Εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών H δικαστική οδός δεν είναι η πλέον αποτελεσματική για την επίλυση διαφορών ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 524/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα