παιδιών τους (Graziano, Hamblen, & Plante, 1996 Straus & Stewart, 1999). & Gelles, 1993).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "παιδιών τους (Graziano, Hamblen, & Plante, 1996 Straus & Stewart, 1999). & Gelles, 1993)."

Transcript

1 Θεµελή Όλγα - Γιοβαζολιάς Άκης Τµήµα Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης «Zητήµατα παραβιάσεων θεµελιωδών δικαιωµάτων των παιδιών στις σύγχρονες κοινωνίες: ιερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων για τη χρήση της σωµατικής τιµωρίας και άλλων µέσων διαπαιδαγώγησης των ανηλίκων» 1.Εισαγωγή Ως σωµατική τιµωρία ορίζεται η χρήση φυσικής δύναµης µε την πρόθεση του πόνου µε σκοπό τη διόρθωση ή τον έλεγχο της συµπεριφοράς (Straus, 1994). Μορφές σωµατικής τιµωρίας µπορεί να είναι µεταξύ άλλων: το «ξύλο», το χαστούκι, το άγριο σπρώξιµο, το χτύπηµα µε αντικείµενο, το ταρακούνηµα, το τράβηγµα (αυτιού, µαλλιών κ.λπ.), το δάγκωµα, ο εξαναγκασµός του παιδιού σε άβολες στάσεις, η άρνηση ικανοποίησης βιολογικών αναγκών του κ.α.. ιαφοροποιείται από τη σωµατική κακοποίηση γιατί δεν επιφέρει σοβαρό φυσικό τραυµατισµό. Μελέτες έχουν δείξει ότι πολλοί γονείς χρησιµοποιούν την σωµατική τιµωρία ως πρωταρχικό µέσο πειθαρχίας των παιδιών τους (Graziano, Hamblen, & Plante, 1996 Straus & Stewart, 1999). Η έρευνα γύρω από το αιτιολογικό υπόβαθρο του συγκεκριµένου µέσου διαπαιδαγώγησης δεν έχει καταλήξει ακόµη σε ασφαλή συµπεράσµατα. Ερευνητικά αποτελέσµατα αποδεικνύουν ότι η χρήση της σωµατικής τιµωρίας αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό φαινόµενο. Το νεαρό της ηλικίας των γονέων (Straus & Moynihan, 1994 Wolfner & Gelles, 1993) καθώς και το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο βρέθηκε να τελούν σε αιτιώδη σχέση µε την εν λόγω µέθοδο συµµόρφωσης (Pleck, 1986). Για τους νεότερους και λιγότερο µορφωµένους γονείς, η άσκηση του γονεϊκού ρόλου αποτελεί µια ιδιαίτερα αγχωτική εµπειρία καθώς αφενός µεν δυσκολεύονται στο χειρισµό δυσχερών καταστάσεων, αφετέρου δε, αδυνατούν να αντιληφθούν τα δυσµενή αποτελέσµατα της χρήσης βίας. Τα παραπάνω ευρήµατα είχαν επιβεβαιωθεί και κατά το παρελθόν από προηγούµενες έρευνες (Erlanger, 1974 Duvall & Booth, 1979 Escovar & Escovar, 1985). Επιπρόσθετα, οι µητέρες φαίνεται να καταφεύγουν συχνότερα σε σχέση µε τους πατεράδες στη σωµατική τιµωρία των παιδιών τους (Straus & Moynihan, 1994 Wolfner & Gelles, 1993). 1

2 2. Η έκταση του φαινοµένου και οι επιπτώσεις του Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα ερευνητικών δεδοµένων που αποδεικνύουν τη διαδεδοµένη χρήση της σωµατικής τιµωρίας σε παγκόσµιο επίπεδο. Μια από τις σηµαντικότερες έρευνες που διεξήχθησαν στην Αµερική για την άσκηση βίας κατά των παιδιών, διαπίστωσε ότι το 94 τοις εκατό των γονέων έκανε χρήση σωµατικής τιµωρίας τους προηγούµενους 12 µήνες (Straus & Stewart, 1999). Μια άλλη µελέτη σε εθνικό επίπεδο, πάλι στις Η.Π.Α, έδειξε ότι η σωµατική τιµωρία κατά µέσο όρο χρησιµοποιείται σε παιδιά 2-3 ετών περίπου τρεις φορές εβδοµαδιαίως (Giles-Sims, Straus, & Sugarman, 1995). Σε µελέτη η οποία έλαβε χώρα στη Μεγάλη Βρετανία µε τη συµµετοχή γονέων από 400 οικογένειες, αποδείχθηκε ότι ένα στα έξι παιδιά είχε δεχθεί σοβαρή σωµατική τιµωρία από τις µητέρες τους. Ως σοβαρή τιµωρία ορίστηκε η πρόθεση ή η πιθανότητα να προκληθεί σωµατικό ή ψυχολογικό τραύµα, η χρήση συσκευών ή άλλων αντικειµένων, καθώς και οι επαναλαµβανόµενες για µεγάλο χρονικό διάστηµα τέτοιου είδους ενέργειες (Smith, 1995 Nobes & Smith, 1997). Στην Ελλάδα οι διαστάσεις του προβλήµατος της χρήσης της σωµατικής τιµωρίας προκύπτουν από ανάλογα ερευνητικά δεδοµένα. Έρευνα που διεξήχθη στην περιοχή της Αττικής κατά τα έτη , σε αντιπροσωπευτικό δείγµα 591 οικογενειών µαθητών δηµοτικών σχολείων, έδειξε ότι το ποσοστό χρήσης της σωµατικής τιµωρίας ανερχόταν στο 65,5 τοις εκατό του δείγµατος. Όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα της σωµατικής τιµωρίας ως µεθόδου διαπαιδαγώγησης, βρέθηκε ότι το 90 τοις των παιδιών επαναλάµβαναν την πράξη για την οποία τιµωρήθηκαν, και µάλιστα το 44 τοις εκατό εξ αυτών, µέσα σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. Στο ερώτηµα «Τι, κατά την γνώµη σας, διευκολύνει περισσότερο ένα γονιό στο µεγάλωµα του παιδιού του» οι απαντήσεις που δόθηκαν είχαν ως εξής: 1. Το µεγαλύτερο ποσοστό (47.6%), ανέφεραν τη σηµασία των σχέσεων ανάµεσα στο ζευγάρι. Η ύπαρξη συµφωνίας µεταξύ των γονιών σε θέµατα διαπαιδαγώγησης, η συµπαράσταση µεταξύ των συζύγων, το µοίρασµα της φροντίδας των παιδιών µε το σύντροφο, η µεγαλύτερη συµµετοχή του πατέρα και γενικά ο καταµερισµός εργασιών στο σπίτι και η αλληλοκατανόηση είναι τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγµατα που δόθηκαν. 2

3 % όλων των περιπτώσεων αναφέρθηκαν στη σηµασία του οικονοµικού παράγοντα. Η οικονοµική άνεση, οι καλές συνθήκες διαβίωσης, η ύπαρξη σταθερής εργασίας και εισοδήµατος υπογραµµίστηκαν ως σηµαντικοί παράµετροι στην κατηγορία αυτή % των απαντήσεων αφορούσε την ποιότητα των σχέσεων γονιών - παιδιών % του συνόλου του δείγµατος απάντησαν ότι το µεγάλωµα ενός παιδιού µπορεί να διευκολυνθεί µέσα από το ρόλο του σχολείου καθώς και το ρόλο των ειδικών. Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι η πλειονότητα των γονέων δήλωσαν τη συµφωνία τους για την απαγόρευση της σωµατικής τιµωρίας και στη χώρα µας (Fereti & Stavrianaki, 1997 Φερέτη, 2000). Από την πρωτοποριακή µελέτη του David Gil (1970) µέχρι και σήµερα, πλήθος ερευνών τονίζουν τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης της σωµατικής τιµωρίας στους ανήλικους. Τα ερευνητικά αποτελέσµατα τονίζουν ότι η υιοθέτηση του εν λόγω µέσου σωφρονισµού αυξάνει την πιθανότητα εµφάνισης αντικοινωνικής συµπεριφοράς (Eron, 1996 Straus, Sugarman, & Giles-Sims, 1996 Straus & Mouradian, 1998), σχετίζεται µε την εµφάνιση ψυχολογικών διαταραχών (Larzelere, 2000) και την υιοθέτηση επιθετικής συµπεριφοράς (Nobe & Smith, 1997). Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι η εµπειρία σωµατικής τιµωρίας αποτελεί παράγοντα κινδύνου για µετέπειτα χρήση σωµατικής βίας από το άτοµο που την έχει υποστεί (Straus & Yodanis, 2000 Strauss, 2000). 3. Η κατάργηση της σωµατικής τιµωρίας στην Ελλάδα (Ν. 3500/2006) Οι σχέσεις γονέων και τέκνων διέπονται από διατάξεις του οικογενειακού δικαίου. Η ανατροφή του παιδιού αποτελεί περιεχόµενο της επιµέλειας που ρυθµίζεται στον Αστικό Κώδικα. Σύµφωνα µε το άρ.1518 ΑΚ, «η λήψη σωφρονιστικών µέτρων επιτρέπεται µόνο εφόσον αυτά είναι παιδαγωγικώς αναγκαία και δε θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου». Όπως ορθά ωστόσο επισηµάνθηκε, η ρύθµιση αυτή είναι αντιφατική δεδοµένου ότι «η αξιοπρέπεια κατεξοχήν θίγεται µε τις σωµατικές ποινές» (Μανωλεδάκης, 1984). Το γεγονός ότι ο νόµος δεν περιλάµβανε ρητή απαγόρευση της σωµατικής τιµωρίας, οδήγησε το Συνήγορο του Πολίτη, µε την ιδιότητά του ως Συνηγόρου του Παιδιού, να εκδώσει το Μάρτιο του 2005 δηµόσια θέση µε την οποία πρότεινε προς το Υπουργείο ικαιοσύνης νοµοθετική ρύθµιση µε σκοπό την τροποποίηση του άρθρου 1518 ΑΚ, έτσι ώστε να καθίσταται σαφές ότι «πράξεις σωµατικής τιµωρίας δεν περιλαµβάνονται στα 3

4 επιτρεπτά σωφρονιστικά µέτρα» που προβλέπει η διάταξη» (www.synigoros.gr - ) Το Υπουργείο ικαιοσύνης ανταποκρινόµενο στην παραπάνω πρόταση περιέλαβε το ζήτηµα στο νοµοσχέδιο που προετοίµασε «για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». Λαµβάνοντας υπόψη του τις εισηγήσεις της αρµόδιας νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής αποφασίστηκε τελικά ο σχετικός νόµος 3500/2006 να περιλάβει στο άρθρο 4, µε τίτλο «Σωµατική βία σε βάρος ανηλίκων», την παρακάτω διάταξη: «Επί ασκήσεως σωµατικής βίας σε βάρος ανηλίκου, ως µέσου σωφρονισµού στο πλαίσιο της ανατροφής του, εφαρµόζεται το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα». Το εν λόγω άρθρο ορίζει µεταξύ άλλων ότι: «Αν ο πατέρας ή η µητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργηµά τους για την επιµέλεια του προσώπου του τέκνου ή την διοίκηση της περιουσίας τους ή αν ασκούν το λειτούργηµα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό, το δικαστήριο µπορεί να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο µέτρο µπορεί ιδίως να αφαιρέσει από τον ένα γονέα την άσκηση της γονικής µέριµνας ολικά ή µερικά». Αξίζει στο σηµείο αυτό να υπογραµµιστεί ότι ο νοµοθέτης απέφυγε να χρησιµοποιήσει τη φράση «σωµατική τιµωρία», προτιµώντας αυτή της «σωµατικής βίας». Ωστόσο στην αιτιολογική έκθεση του σχετικού νόµου αναφέρεται ότι: «Ως σωµατική βία πρέπει να αντιµετωπίζεται κάθε πράξη επιβολής πόνου ή σωµατικής δυσφορίας σε ανήλικο µε σκοπό το σωφρονισµό ή τον έλεγχο της συµπεριφοράς του». Επίσης σηµειώνεται ότι «µε τη ρύθµιση του άρθρου 4 καθίσταται σαφές ότι η σωµατική τιµωρία σε βάρος των τέκνων δεν περιλαµβάνεται στα επιτρεπτά µέτρα σωφρονισµού του άρθρου 1518 του Αστικού Κώδικα». Να τονιστεί ότι τo Ελληνικό ίκαιο περιλαµβάνει σαφείς προβλέψεις για την προστασία των πολιτών, ενηλίκων και ανηλίκων, από κάθε µορφής βία. Ειδικότερα στο άρθρο 7 του Συντάγµατος παρ.2 ορίζεται ότι: «Tα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωµατική κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιµωρούνται, όπως ο νόµος ορίζει». Επίσης, το άρθρο 5 παρ. 2 κατοχυρώνει το δικαίωµα προστασίας της ζωής, της τιµής και της ελευθερίας όλων όσων βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια. Οι ανήλικοι, σύµφωνα µε της σύγχρονες αντιλήψεις των δικαιωµάτων του ανθρώπου, είναι πλήρη υποκείµενα συνταγµατικών δικαιωµάτων και επωφελούνται όλων των ρυθµίσεων του Συντάγµατος. 4

5 Τη ρητή κατάργηση της σωµατικής τιµωρίας στη χώρα µας υποδείκνυε και το άρθρο 19 της ιεθνούς Σύµβασης για τα ικαιώµατα του Παιδιού: «Τα συµβαλλόµενα κράτη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα νοµοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά µέτρα, προκειµένου να προστατεύσουν το παιδί από κάθε µορφή βίας, προσβολής ή βιαιοπραγιών σωµατικών ή πνευµατικών, εγκατάλειψης ή παραµέλησης, κακής µεταχείρισης ή εκµετάλλευσης, συµπεριλαµβανοµένης της σεξουαλικής βίας, κατά το χρόνο που βρίσκεται υπό την επιµέλεια των γονέων του ή του ενός από τους δύο, του ή των νόµιµων εκπροσώπων του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο οποίο το έχουν εµπιστευθεί.» και το άρθρο 37 εδ.α : «Τα Συµβαλλόµενα Κράτη επαγρυπνούν ώστε : α) Κανένα παιδί να µην υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε άλλες σκληρές, απάνθρωπες ή εξευτελιστικές τιµωρίες ή µεταχείριση». Υπενθυµίζεται δε ότι στην ελληνική έννοµη τάξη, η σωµατική τιµωρία στο πλαίσιο της σχολικής πειθαρχίας απαγορεύεται ρητά στο χώρο της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε το άρ.13 παρ.8 π.δ. 201/1998 που επαναλαµβάνει τη διατύπωση του άρ.8 π.δ.497/81. Όσον αφορά δε τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, το π.δ. 104/1979 δεν περιλαµβάνει τη σωµατική τιµωρία στα -περιοριστικά αναφερόµενα- επιτρεπτά µέσα σχολικής πειθαρχίας του άρ.27 (Μόσχος & Θεµελή, 2007). Σύµφωνα µε στοιχεία της Παγκόσµιας Πρωτοβουλίας για την Εξάλειψη κάθε µορφής Σωµατικής Τιµωρίας στα Παιδιά (Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, (www.endcorporalpunishment.org), η χρήση της σωµατικής τιµωρίας στο πλαίσιο της οικογένειας απαγορεύονταν µέχρι το 2006 µε ρητή διάταξη στον νόµο, σε 17 από τις 46 χώρες του Συµβουλίου της Ευρώπης. 4. Στάσεις-Αντιλήψεις Οι στάσεις και οι αντιλήψεις γύρω από τη σωµατική τιµωρία τελούν σε αιτιώδη σχέση µε το ανάλογο πολιτιστικό και κοινωνικό πλαίσιο. Έτσι, στις Η.Π.Α για παράδειγµα, οι πολιτιστικές νόρµες - έχοντας δεχθεί επιδράσεις από διάφορες νοµικές και θρησκευτικές παραδόσεις- ενθαρρύνουν τη χρήση της σωµατικής τιµωρίας από τους γονείς και σε έναν µικρότερο βαθµό, και από τους δασκάλους (Graziano & Kunce, 1992 Greven, 1990 Straus, 1991). Το 1988, µια έρευνα σε εθνικό επίπεδο διαπίστωσε ότι το 80 τοις εκατό των Αµερικανών συµφώνησε (σε πολλές περιπτώσεις έντονα) ότι «είναι µερικές φορές απαραίτητο να πειθαρχηθεί ένα παιδί µε ένα δυνατό ξύλισµα» (Flynn, 1994). Τα περισσότερα άτοµα φαίνεται ότι αναπτύσσουν µια ευνοϊκή (θετική) στάση 5

6 απέναντι στη σωµατική τιµωρία πολύ προτού γίνουν οι ίδιοι γονείς. Η έρευνα των Graziano και Namaste (1990) σε ένα δείγµα περίπου 700 πρωτοετών φοιτητών απέδειξε πως η συντριπτική πλειοψηφία υποστηρίζει τη χρήση της σωµατικής τιµωρίας. Ειδικότερα, τέσσερις στους πέντε φοιτητές θεωρούσαν ότι αποτελεί δικαίωµα των γονέων. Επιπλέον, τα δύο τρίτα πίστευαν ότι η σωµατική τιµωρία είναι µια αποτελεσµατική παιδαγωγική µέθοδος ενώ σχεδόν οι µισοί ερωτηθέντες συµφώνησαν ότι τα παιδιά πρέπει να υποβάλλονται σε κάποιου είδους τιµωρία προκειµένου να διδαχθούν την πειθαρχία και την υπακοή. Επιπρόσθετα, έχει διαπιστωθεί ότι οι φοιτητές οι οποίοι είχαν εµπειρίες σωµατικής τιµωρίας ως παιδιά, ήταν πιθανότερο να την εγκρίνουν ως µέσο διαπαιδαγώγησης σε σχέση µε τους φοιτητές που δεν είχαν παρόµοιες εµπειρίες (Bryan & Freed, 1982 Graziano & Namaste, 1990). Τα ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι ακόµη και οι επαγγελµατίες υψηλού µορφωτικού επιπέδου τείνουν να υποστηρίζουν την σωµατική τιµωρία των παιδιών. Ο McCormick (1992) αξιολόγησε τις στάσεις 619 οικογενειακών γιατρών και παιδιάτρων της πολιτείας του Οχάϊο όσον αφορά τη χρήση της σωµατικής τιµωρίας. Το 70 τοις εκατό των οικογενειακών γιατρών ενέκρινε τη χρήση της σωµατικής τιµωρίας, έναντι του 59 τοις εκατό των παιδιάτρων. Σε µια παρόµοια έρευνα (Tirosch, Shechter, Cohen, & Jaffe, 2003) βρέθηκε ότι το 58 τοις εκατό σε ένα δείγµα 107 οικογενειακών γιατρών στο Ισραήλ ήταν θετικά διακείµενο προς την χρήση της σωµατικής τιµωρίας ως µέσο πειθαρχίας από τους γονείς. Μια έρευνα σε διευθυντές δηµοτικών σχολείων και Γυµνασίων στη Νότια Καρολίνα διαπίστωσε ότι τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων υποστήριζε τη χρήση σωµατικής τιµωρίας στα σχολεία και θεωρούσε ότι αν ποτέ αυτή απαγορευόταν, τότε θα αυξάνονταν τα προβλήµατα πειθαρχίας των µαθητών (Kenny, 2004). Αντίθετα, το παράδειγµα της Σουηδίας απέδειξε την ανάγκη για ρητή απαγόρευση της χρήσης βίας στη διαπαιδαγώγηση των ανηλίκων. Υπήρξε η πρώτη χώρα διεθνώς που κατήργησε νοµοθετικά τη σωµατική τιµωρία στα παιδιά. Το 1979, ο νόµος που θεσπίστηκε όριζε ότι τα παιδιά δεν πρέπει να υποβάλλονται σε σωµατική τιµωρία ή οποιαδήποτε άλλη επιβλαβή ή ταπεινωτική αντιµετώπιση (Durrant, 2003). Ένας από τους βασικούς στόχους της σουηδικής απαγόρευσης ήταν η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης και η τροποποίηση των υπαρχουσών παραδοσιακών αντιλήψεων, υπογραµµίζοντας ότι η σωµατική τιµωρία αφενός µεν προσβάλλει την αξιοπρέπεια των παιδιών, αφετέρου δε πως είναι αναποτελεσµατική (Sverne, 1993). 6

7 Σηµαντικά είναι τα στοιχεία µιας ενδιαφέρουσας έρευνας αξιολόγησης της απαγόρευσης (Statistics Sweden, 1996). Οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να δηλώσουν τις στάσεις τους απέναντι στη συχνότητα χρήσης και τις προτιµώµενες µορφές σωµατικής τιµωρίας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι µόνο το 11 τοις εκατό ανέφεραν µια θετική στάση σε ήπιες χρήσης βίας. Πιο συγκεκριµένα, το 80 τοις εκατό των µητέρων συµφώνησε ότι ακόµη και το ελαφρύ χτύπηµα σε µη ευαίσθητα µέρη του σώµατος δεν οδηγεί αναγκαία και στην επιθυµητή συµπεριφορά, το 79 τοις εκατό διαφώνησε µε την άποψη ότι µερικές φορές αποτελεί τον µόνο τρόπο συµµόρφωσης των παιδιών και τέλος το 90 τοις εκατό διαφώνησε µε το ότι αποτελεί τον καλύτερο τρόπο πειθάρχησης. Τα αποτελέσµατα συνεπώς δείχνουν ότι η µεγάλη πλειοψηφία των Σουηδών αµφισβητεί σηµαντικά τη χρησιµότητα και την αποτελεσµατικότητα της υπό εξέταση µεθόδου στην διαπαιδαγώγηση των ανηλίκων. Μια σειρά από µελέτες που ακολούθησαν, επιβεβαίωσαν τα παραπάνω συµπεράσµατα. Οι Jutengren και Palmérus (2002) συνέκριναν τις αντιλήψεις γύρω από τη σωµατική τιµωρία σε δύο δείγµατα πατεράδων από τη Σουηδία και τις Ηνωµένες Πολιτείες. ιαπίστωσαν ότι οι Σουηδοί πατεράδες σε σχέση µε τους Αµερικανούς ήταν λιγότερο πιθανό να χρησιµοποιήσουν ή να προτείνουν τη χρήση της σωµατικής τιµωρίας ως µέσο τροποποίησης µιας ανεπιθύµητης συµπεριφοράς των παιδιών τους. Περαιτέρω ο Burns (1992), αξιολογώντας την πρωτοποριακή κίνηση της Σουηδίας, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι στη συγκεκριµένη χώρα µετά τη θέσπιση της νοµοθεσίας υπήρξε µια σηµαντική αλλαγή στην κοινή γνώµη. Λίγο αργότερα, ο Straus (1994) τόνισε ότι µε την απαγόρευση της χρήσης σωµατικής τιµωρίας, την οποία ακολούθησε εκστρατεία ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, η χρήση της µειώθηκε σηµαντικά. Το παράδειγµα της Σουηδίας ακολούθησαν µε ανάλογες απαγορεύσεις και άλλες χώρες στην Ευρώπη. Ενδεικτικά αναφέρουµε την Φινλανδία (1983), τη Νορβηγία (1987), την Αυστρία (1989), την Κύπρο (1994), τη ανία (1997), τη Λετονία (1998), την Κροατία (1998), το Ισραήλ (2000), τη Γερµανία (2000) και την Ισλανδία (2003). 5. Η έρευνά µας Η έρευνά µας είχε στόχο τη διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων γύρω από το φαινόµενο της χρήσης σωµατικής και συναισθηµατικής βίας στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Επιπλέον στόχος ήταν η ανίχνευση τυχόν ανάγκης ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης στα υπό εξέταση θέµατα. Τέλος η έρευνα φιλοδοξεί να αποτελέσει 7

8 αφετηρία για µελλοντικές, πιο εξειδικευµένες και µεγαλύτερης έκτασης προσπάθειες µελέτης του φαινοµένου. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 307 άτοµα από δυο διαφορετικές οµάδες πληθυσµού. Την πρώτη αποτέλεσαν 150 φοιτητές Σχολών του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ρέθυµνο (επιλέχθηκαν 30 φοιτητές από πέντε διαφορετικές σχολές,, ενώ τη δεύτερη 157 εργαζόµενοι στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Από το συνολικό δείγµα, 211 άτοµα (69%) ήταν γυναίκες και 96 άνδρες (31%, βλ. Παράρτηµα, Πίνακας 1). Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος του ερωτηµατολογίου το οποίο περιέλαβε τελικά 4 κατηγορίες κλειστών ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις διερευνούσαν τις στάσεις των συµµετεχόντων για την σωµατική τιµωρία (π.χ. «Η σωµατική τιµωρία αποτελεί δικαίωµα των γονέων»), τις συµπεριφορές που θεωρούνται ως µέσα διαπαιδαγώγησης (π.χ. «κλείσιµο στο δωµάτιο», «τράβηγµα µαλλιού», «χτύπηµα µε αντικείµενο») καθώς και το επίπεδο της ενηµέρωσης των συµµετεχόντων όσον αφορά θέµατα σχετικά µε τη σωµατική και συναισθηµατική κακοποίηση των παιδιών. Λόγω περιορισµένου χώρου παραθέτουµε εδώ µόνο τα συµπεράσµατα και τα γραφικά της Έρευνας στα Παραρτήµατα. 5.1 Συµπεράσµατα Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων προέκυψε ότι η πλειοψηφία διαφωνεί µε την άποψη ότι η σωµατική τιµωρία αποτελεί αναφαίρετο δικαίωµα των γονέων ενώ παράλληλα συµφωνεί µε το ότι η χρήση της συνεπάγεται αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των ανηλίκων. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει υποστηριχτεί ότι οι στάσεις και οι απόψεις γύρω από το εν λόγω φαινόµενο, οι οποίες πολλές φορές καθοδηγούν την συµπεριφορά, διαµορφώνονται σε µεγάλο βαθµό από τις εµπειρίες του κάθε ατόµου. Πιο συγκεκριµένα, έχει λεχθεί ότι η χρήση της σωµατικής ή/και συναισθηµατικής κακοποίησης καθορίζεται από το µαθηµένο γονεϊκό πρότυπο αλλά και την πεποίθηση που µπορεί να έχει κάποιος ότι αυτά αποτελούν αποτελεσµατικά πειθαρχικά µέσα (Corral- Verdugo, Frias-Armenta, Romero, & Munzo, 1995; Socolar & Stein, 1995, Youssef, Attia, & Kamel, 1998). Επιπλέον, φαίνεται ότι ο προσδιορισµός του περιεχοµένου της συναισθηµατικής κακοποίησης απαντά µεγάλη δυσκολία. σε αντίθεση µε τους όρους της σωµατικής 8

9 τιµωρίας και σωµατικής κακοποίησης. Το εύρηµα αυτό έχει επιβεβαιωθεί και από άλλους ερευνητές (π.χ. O Hagan, 1995 Hamarman & Bernet, 2000). Η προβληµατική για τον ορισµό αυτής της µορφής κακοποίησης εγείρει σηµαντικά ζητήµατα ακόµη και στην αξιολόγηση του φαινοµένου. Ενδεικτικό είναι ότι στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας παρατηρείται περιορισµένη προσοχή των ειδικών στον εντοπισµό και στην καταγραφή του µε αποτέλεσµα πολλές φορές την υποεκτίµηση του φαινοµένου (Trowell, Hodges, & Leighton-Laing, 1997 Glaser, 2002 Thompson & Kaplan, 1999 O Hagan, 1995). Ένα άλλο εύρηµα είναι ότι όσο πιο στενή η σχέση µε το παιδί, τόσο πιο πιθανή είναι και η χρήση σωµατικής βίας. Πράγµατι, έχει υποστηριχθεί ότι αντίθετα από τη σεξουαλική κακοποίηση, στη σωµατική και συναισθηµατική κακοποίηση και παραµέληση, ο δράστης είναι σχεδόν πάντα το άτοµο πρωταρχικής φροντίδας του παιδιού. Μάλιστα, στις οικογένειες και µε τους δύο γονείς, συµβαίνει είτε και οι δύο να συµβάλλουν στην κακοµεταχείρηση του παιδιού, είτε ο µη-δράστης γονιός να είναι ανίκανος να προσφέρει αποτελεσµατική προστασία (Glaser, 2002). Τα αποτελέσµατα έδειξαν επίσης ότι ο ένας στους πέντε συµµετέχοντες έχει προσωπική εµπειρία σωµατικής-συναισθηµατικής κακοποίησης. Το εύρηµα αυτό συµφωνεί µε προηγούµενα δεδοµένα, σύµφωνα µε τα οποία τα ποσοστά σωµατικής ή/και συναισθηµατικής κακαοποίησης κυµαίνονται γύρω στο 18% των παιδιών (Government Statistical Service, 2000). Στην Αµερική, σε µια πανεθνική µελέτη σε ένα δείγµα 2,814 οικογενειών, η εµφάνιση σωµατκής τιµωρίας απαντήθηκε στο 29% των παιδιών, ενώ αυτή της συναισθηµατικής κακοποίησης στο 14% του δείγµατος (Jones & McCurdy, 1992). Σε µια άλλη µελέτη, βρέθηκε ότι η συναισθηµατική κακοποίηση συνυπήρχε στο 90% των παιδιών που είχαν υποστεί σωµατική ή σεξουαλική κακοποίηση (Glaser, 2002). Τέλος, έγινε σαφές ότι η πλειοψηφία έχει ανάγκη πληρέστερης ενηµέρωσης γύρω από θέµατα που αφορούν το υπό εξέταση φαινόµενο. Πράγµατι, η ευαισθητοποίηση γονιών και ειδικών στη συγκεκριµένη µορφή κακοποίησης λόγω των σηµαντικών επιπτώσεών της κρίνεται απαραίτητη (Thompson & Kaplan, 1995). Προγράµµατα πρόληψης-ευαισθητοποίησης σε επίπεδο κοινότητας από εξειδεικευµένο επιστηµονικό προσωπικό, θα µπορούσαν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιµα προς αυτή την κατεύθυνση. 6. Επίλογος 9

10 Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η πλειοψηφία των συµµετεχόντων τάσσεται κατά της χρήσης της σωµατικής τιµωρίας ως µέτρο διαπαιδαγώγησης. Αποκάλυψαν επίσης τη θυµατοποίηση ενός σηµαντικού αριθµού ατόµων. Επιπρόσθετα έγινε σαφής η ανάγκη για πληρέστερη πληροφόρηση πάνω στα ευαίσθητα ζητήµατα των δικαιωµάτων των ανηλίκων. Φαίνεται ότι το αίτηµα για παρέµβαση σε επίπεδο τόσο ατοµικό όσο και οικογενειακό είναι επιτακτικό. Συνοψίζοντας τα συµπεράσµατα της διεθνούς βιβλιογραφίας υπογραµµίζεται ότι η σωµατική τιµωρία διδάσκει τα παιδιά πως η πρόκληση πόνου σε τρίτο άτοµο προκειµένου να επιτευχθεί ο επιθυµητός στόχος είναι ένας αποδεχτός τρόπος συµπεριφοράς. Επίσης υποτιµά τη δύναµη και τα ευεργετικά αποτελέσµατα του λόγου, ενώ εξαίρει τη σωµατική υπεροχή. εν είναι αποτελεσµατική και δεν έχει µορφωτική αξία. ηµιουργεί παιδιά µε έντονες φοβίες, χαµηλή αυτοεκτίµηση, δυσκολίες προσαρµογής, ενώ µπορεί να οδηγήσει ακόµα και σε διαταραχές συµπεριφοράς. Συνδέεται συχνά µε χαµηλή σχολική επίδοση και υιοθέτηση παραβατικής συµπεριφοράς. Τέλος, έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί συχνά σε σωµατική κακοποίηση αφού τα όρια µεταξύ του επιτρεπτού σωφρονισµού και της υπερβολικής βίας είναι δυσδιάκριτα. Στη χώρα µας, η ρητή απαγόρευση της σωµατικής τιµωρίας (παρά τη σηµαντική καθυστέρηση) ως αναγκαίας και αναπόφευκτης µεθόδου διαπαιδαγώγησης των παιδιών, συµβάλλει αποφασιστικά στην προσταστία, την προαγωγή και την προάσπιση των δικαιωµάτων τους. Η λήψη µιας σειράς µέτρων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των γονέων και των επαγγελµατιών που ασχολούνται µε τους ανηλίκους και τις οικογένειές τους θεωρείται επιβεβληµένη. Η ίδρυση του ικτύου για την Πρόληψη και Καταπολέµηση της Σωµατικής Τιµωρίας στα Παιδιά (Οκτώβριος, 2005), στόχο έχει µεταξύ άλλων την ανάπτυξη κοινών δράσεων, την υποστήριξη θεσµικών αλλαγών και την ανάπτυξη ευρείας εκστρατείας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, προκειµένου να εµπεδωθεί η νοµοθετική ρύθµιση του άρθρου 4 του Ν. 3500/2006. Στις ευνοµούµενες πολιτείες τα παιδιά είναι φορείς και υποκείµενα καθολικών, αδιαίρετων και αναφαίρετων δικαιωµάτων. Στις µέρες µας η ανάγκη για αυξηµένη προστασία της ανηλικότητας προκύπτει τόσο επιτακτικά όσο ποτέ. Βιβλιογραφία 10

11 Bryan, J. W. & Freed, F. W. (1982). Corporal punishment: Normative data and sociological and psychological correlates in a community population. Journal of Youth and Adolescence, 11, Burns, N. (1992). International perspectives on corporal punishment legislation. Ottawa, Ontario: Department of Justice Canada. Corral-Verdugo, V., Frias-Armenta, M., Romero, M., & Munzo, X. A. (1995). Validity of a scale measuring beliefs regarding the positive effects of punishing children: A study of Mexican mothers. Child Abuse & Neglect, 19, ίκτυο για την Πρόληψη και Καταπολέµηση της Σωµατικής Τιµωρίας στα Παιδιά, Durrant, J. E. (2003). Legal reform and attitudes toward physical punishment in Sweden. The International Journal of Children s Rights, 11, Duvall, D. & Booth, A. (1979). Social class, stress, and physical punishment. International Review of Modern Sociology, 9, Erlanger, H. S. (1974). Social class and corporal punishment in child rearing: A reassessment. American Sociological Review, 39, Eron, L. D. (1996). Research and public policy. Pediatrics, 98, Escovar, L. A. & Escovar, P. L. (1985). Retrospective perception of parental child rearing practices in three culturally different college groups. International Journal of Intercultural Relations, 9, Φερέτη Ε. (2000). Η χρήση βίας στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών: ερευνητικά δεδοµένα και προεκτάσεις. Στο «Εγκληµατίες και θύµατα στο κατώφλι του 21ου αιώνα», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (σελ ), Αθήνα Fereti, I. & Stavrianaki, M. (1997). The use of physical punishment in the Greek family: Selected socio-demographic aspects. International Journal of Child and Family Welfare, 2 (3), 66, Flynn, C. P. (1994). Regional differences in attitudes toward corporal punishment. Journal of Marriage and the Family, 56, Gil, D. G. (1970). Violence Against Children - Physical Child Abuse in the United States. Boston: Harvard University Press. Giles-Sims, J., Straus, M. A., & Sugarman, D. B. (1995). Child, maternal and family characteristics associated with spanking. Family Relations, 44,

12 Glaser, D. (2002). Emotional Abuse and Neglect (Psychological Maltreatment): a Conceptual Framework. Child Abuse & Neglect, 26, Government Statistical Service (2000). Children and young people on child protection registers. London: Department of Health. Graziano, A. M., Hamblen, J. L., & Plante, W. A. (1996). Subabusive violence in child rearing in middle-class American families. Pediatrics, 98, Graziano, A. M. & Kunce, L. J. (1992). Effects of corporal punishment on children. Violence Update, I, Graziano, A. M. & Namaste, K. A. (1990). Parental use of physical force in child discipline: A survey of 679 college students. Journal of Interpersonal Violence, 5(4), Greven, P. (1990). Spare the child: The religious roots of punishment and the psychological impact of physical abuse. New York: Alfred A. Knopf. Hamarman S. και Bernet W. (2000). Evaluating and Reporting Emotional Abuse in Children: Parent-Based Focus Aids in Clinical Decision-Making. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39, Jutengren, G. & Palmérus, K. (2002). A Comparison of Swedish and US Fathers Selfreported Use of Parental Discipline. Children & Society, 16, Jones, E. D., & McCurdy, K. (1992). The links between types of maltreatment and demographic characteristics of children. Child Abuse & Neglect, 16, Kenny, M. C. (2004) Teachers attitudes toward and knowledge of child maltreatment. Child Abuse & Neglect, 28, Larzelere, R. E. (2000). Child outcomes of nonabusive and customary physical punishment by parents: An updated literature review. Clinics of Child and Family Psychology Review, 3, Μανωλεδάκης, Ι. (1984). Η παιδική ηλικία ως αυτοτελές έννοµο στο Ποινικό ίκαιο, ΝοΒ 32, McCormick, K. E (1992). Attitudes of primary care physicians toward corporal punishment. Journal of the American Medical Association, 267 (23), Nobes, G. & Smith, M. (1997). Physical punishment of children in two parent families. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 2, Μόσχος, Γ., & Θεµελή, Ό. (2007). Ο ρόλος του νόµου στην εξάλειψη της σωµατικής τιµωρίας των παιδιών. Ο πρόσφατος νόµος 3500/2006 για την ενδο-οικογενειακή 12

13 βία. Αναφορά στον παιδαγωγικό χαρακτήρα του θεσµικού πλαισίου. Ο κρίσιµος ρόλος άλλων θεσµών στον µετασχηµατισµό στάσεων, αντιλήψεων και συµπεριφορών του κοινωνικού συνόλου. Στο «Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για την εξάλειψη της σωµατικής τιµωρίας στα παιδιά», Επιµ Γ. Νικολαΐδης, Κ. Πετρουλάκη και Μ. Σταυριανάκη (σελ ), Ι.Κ.Π.Α., Αθήνα. O Hagan K.P. (1995) Emotional and Psychological Abuse: Problems of Definition. Child Abuse & Neglect, 19, Pleck, J. H. (1986). Working wives/working husbands. Beverly Hills, CA: Sage Publications. Smith, M. (1995). A community study of physical violence to children at home and associated variables. Presented at 5th European Conference, ISPCAN, Norway. Socolar, R. R., & Stein, R. E. (1995). Spanking infants and toddlers: Maternal belief and practice. Pediatrics, 95, Statistics Sweden. (1996). Spanking and other forms of physical punishment. Stockholm: Statistics Sweden. Straus, M. A. (1991). Discipline and deviance: Physical punishment of children and violence and other crime in adulthood. Social Problems, 38, Straus, M. A. (1994). Beating the devil out of them: Corporal punishment in American families. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers Inc. σελ Straus, M. A. (2000). Beating the devil out of them: Corporal punishment in American families and its effects on children (2nd ed.). New Brunswick, NJ: Transaction Publishers. Straus, M. A. & Moynihan, M. M. (1994). Who spanks the most? In M. A. Straus (Ed.), Beating the devil out of them: Corporal punishment in American families (pp ). New York: Lexington Books. Straus, M. A. & Mouradian, V. E. (1998). Impulsive corporal punishment by mothers and antisocial behavior and impulsiveness of children. Behavioral Science Law, 16, Straus, M. A. & Stewart, J. H. (1999). Corporal punishment by American parents: National data on prevalence, chronicity, severity, and duration, in relation to child and family characteristics. Clinics of Child Family Psychology Review, 2,

14 Straus, M. A. & Yodanis, C. L. (2000). Physical abuse. In M. A. Straus (Ed.), Beating the devil out of them: Corporal punishment in American families and its effects on children (2nd ed.) (pp ). New Brunswick, NJ: Transaction Publishers. Straus, M. A., Sugarman, D. B., & Giles-Sims, J. (1996). Spanking by parents and subsequent antisocial behavior of children. Archives of Pediatric Adolescent Medicine, 151, Sverne, T. (1993). Children s Rights in Scandinavia in a Legal and Historical Perspective. Family and Conciliation Courts Review, 31, Tirosch, Ε., Shechter, S. O., Cohen, A., & Jaffe, M. (2003). Attitudes towards corporal punishment and reporting of abuse. Child Abuse & Neglect, 27, Τhompson A.E. & Κaplan C.A. (1995). Childhood emotional abuse. British Journal of Psychiatry, 168, Trowell J., Hodges S. και Leighton-Laing J. (1997). Emotional Abuse: The Work of a Family Centre. Child Abuse Review, 6, Youssef, R. M., Attia, M. S., & Kamel, M. I. (1998). Children Experiencing Violence I: Parental Use of Corporal Punishment. Child Abuse & Neglect, 22 (10) Wolfner, G. D. & Gelles, R. J. (1993). A profile of violence toward children: A national study. Child Abuse & Neglect, 17,

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κατανοµή των συµµετεχόντων ως προς την οµάδα και το φύλο Φύλο Οµάδα Άνδρες Γυναίκες Σύνολο f f f Εργαζόµενοι Φοιτητές Ψυχολογίας ΠΤ Ε/ΠΤΝ Κοινωνιολογίας Οικονοµικού Φιλοσοφικής Σύνολο

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΗΜΑ 1 Μέσοι όροι των στάσεων των συµµετεχόντων σχετικά µε τη σωµατική τιµωρία διαφωνώ συµφωνώ ΙΚ ΣΥΜ ΙΑΠ ΟΙΚ ΨΥΧ ΙΚ ΣΥΜ ΙΑΠ Η σωµατική τιµωρία αποτελεί δικαίωµα των γονέων. Η σωµατική τιµωρία του παιδιού βοηθάει στη συµµόρφωση των αδελφών του. Οι περισσότεροι γονείς στην Ελλάδα χρησιµοποιούν τη σωµατική τιµωρία ως µέσο διαπαιδαγώγησης. ΟΙΚ Η σωµατική τιµωρία συναντάται συχνότερα σε οικογένειες µε χαµηλό µορφωτικό, κοινωνικό, οικονοµικό επίπεδο. ΨΥΧ Η σωµατική τιµωρία έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΗΜΑ 2 Κατανοµή (%) των προσώπων που χρησιµοποιούν συχνότερα σωµατική τιµωρία, κατά τη γνώµη των συµµετεχόντων % Φυσικός πατέρας Αδέλφια Πατριός Μητριά Φυσική µητέρα Θετός πατέρας Θετή µητέρα Εκπαιδευτικοί Άλλα πρόσωπα Άλλοι συγγενείς

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΗΜΑ 3 Κατανοµή (%) των συµπεριφορών που θεωρούνται ως µέσα διαπαιδαγώγησης % Απαγόρευση εξόδου Στέρηση χρηµάτων Έντονες φωνές Κλείδωµα στο δωµάτιο Έλλειψη επιβράβευσης Τράβηγµα µαλλιού Χαστούκι Σύγκριση µε αδέλφια Προσβολή, υποτίµηση Απειλή αποµάκρυνσης Απόρριψη Αποµάκρυνση από σπίτι Βίαιο σπρώξιµο Χτύπηµα µε αντικείµενο Κλωτσιές, µπουνιές

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΗΜΑ 4 Κατανοµή (%) των συµπεριφορών που θεωρούνται ως τιµωρία % Απαγόρευση εξόδου Στέρηση χρηµάτων Κλείδωµα στο δωµάτιο Χαστούκι Τράβηγµα µαλλιού Αποµάκρυνση από σπίτι Έντονες φωνές Απειλή αποµάκρυνσης Έλλειψη επιβράβευσης Απόρριψη Προσβολή, υποτίµηση Κλωτσιές, µπουνιές Χτύπηµα µε αντικείµενο Βίαιο σπρώξιµο Σύγκριση µε αδέλφια

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 1 ΥΕΨ(Δημ) 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 Nέα Διαδικασία Παρέμβασης στο Σχολείο για Χειρισμό Παιδιού με Πιθανές Μαθησιακές, Συναισθηματικές ή άλλες Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΒΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΒΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΒΙΑ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΔΗΜ. ΠΟΤΕΤΣΙΑΝΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝ. στο Ι.Π.Α ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΔΝΤΡΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΩΝ ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΤΕΠΑΕΣ ΠΑΤΡΑΣ 1 Σύστ. Προσκόπων Βύρωνα

Διαβάστε περισσότερα

Βία στην οικογένεια και βία στο σχολείο ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Βία στην οικογένεια και βία στο σχολείο ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Βία στην οικογένεια και βία στο σχολείο ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου *Εισήγηση με τη μορφή διαφανειών (powerpoint) Παιδιά θύματα βίας-ανήλικοι παραβάτες Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας»

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» «Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» Mαρίνα Οικονόµου-Λαλιώτη Επικ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Προγράµµατος «αντι-στίγµα» ΕΠΙΨΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Στα πλαίσια του προγράμματος "EU Parliament: A different perspective" αποφασίστηκε όπως διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τη γυναικεία κακοποίηση στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007. ένα εγχειρίδιο για επαγγελματίες που εκπαιδεύουν ή συνεργάζονται με γονείς

ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007. ένα εγχειρίδιο για επαγγελματίες που εκπαιδεύουν ή συνεργάζονται με γονείς ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ένα εγχειρίδιο για επαγγελματίες που εκπαιδεύουν ή συνεργάζονται με γονείς ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ. ένα εγχειρίδιο για επαγγελματίες που εκπαιδεύουν ή συνεργάζονται με γονείς

Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ. ένα εγχειρίδιο για επαγγελματίες που εκπαιδεύουν ή συνεργάζονται με γονείς Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ένα εγχειρίδιο για επαγγελματίες που εκπαιδεύουν ή συνεργάζονται με γονείς Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση του έργου αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) Τίτλος ομιλίας: «Εκφοβισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε Λ Ε Ν Η Κ Α Ρ Α Υ Ι Α Ν Ν Η, P S Y. D. Ε Γ Γ Ε Γ Ρ Α Μ Μ Ε Ν Η Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Α

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Παγκόσμιο και Περιφερειακό Επίπεδο Θεσσαλονίκη 2012 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 2012

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας

Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας Χιόνη Μαρία, MSc Προαγωγής & Αγωγής Υγείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ. Δ. Ε. Α Αθήνας Αθήνα, 25/11/2014 Χαρακτηριστικά σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

μαθητών, ανά φύλο, ηλικία και, όπου είναι δυνατόν, διαχρονικά. Σχολιάζονται μόνο οι στατιστικά σημαντικές διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας p< 0,01).

μαθητών, ανά φύλο, ηλικία και, όπου είναι δυνατόν, διαχρονικά. Σχολιάζονται μόνο οι στατιστικά σημαντικές διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας p< 0,01). Εισαγωγή Το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί το πρωταρχικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση του εφήβου και η οικογενειακή ζωή αναγνωρίζεται, όλο και περισσότερο, ως ο σημαντικότερος μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική 6ία στην κοινωνία και την υγεία

Η παιδική 6ία στην κοινωνία και την υγεία Η παιδική 6ία στην κοινωνία και την υγεία Γιάννης Υφαντόπουλος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ πάρχουν πολλές περιπτώσεις Βίας σε Βάρος των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά Υιοθετήθηκε στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο του ENOC στις 27.9.2013 στις

Διαβάστε περισσότερα

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Οι όροι «εκφοβισµός» (bullying) και «θυµατοποίηση» (victimization)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή για τα ικαιώµατα του Παιδιού Τεσσαρακοστή δεύτερη Συνεδρία Γενεύη, 15 Μαΐου-2 Ιουνίου 2006. ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ Αρ. 8 (2006)

Επιτροπή για τα ικαιώµατα του Παιδιού Τεσσαρακοστή δεύτερη Συνεδρία Γενεύη, 15 Μαΐου-2 Ιουνίου 2006. ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ Αρ. 8 (2006) Επιτροπή για τα ικαιώµατα του Παιδιού Τεσσαρακοστή δεύτερη Συνεδρία Γενεύη, 15 Μαΐου-2 Ιουνίου 2006 CRC/C/GC/8 ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ Αρ. 8 (2006) Το δικαίωµα του παιδιού στην προστασία από τη σωµατική τιµωρία

Διαβάστε περισσότερα

στήριξε το «φύλο» σου!

στήριξε το «φύλο» σου! απο την εκπαίδευση στην πρόληψη στήριξε το «φύλο» σου! Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων: από την εκπαίδευση στην πρόληψη Το Σχέδιο Δράσης με τίτλο: «Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων:

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά.

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Γενικό Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων ως εµπλεκόµενο σχολείο στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Comenius Regio, που υλοποιείται µεταξύ φορέων και οργανισµών των Τρικάλων (Ελλάδα) και του

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε χρόνο ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών, ακόµα και της πιο τρυφερής βρεφικής ηλικίας, παραπέµπονται σε παιδιατρικά νοσοκοµεία µε ανεξήγητους

Κάθε χρόνο ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών, ακόµα και της πιο τρυφερής βρεφικής ηλικίας, παραπέµπονται σε παιδιατρικά νοσοκοµεία µε ανεξήγητους ΠΑΙ ΙΚΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ Κάθε χρόνο ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών, ακόµα και της πιο τρυφερής βρεφικής ηλικίας, παραπέµπονται σε παιδιατρικά νοσοκοµεία µε ανεξήγητους σωµατικούς τραυµατισµούς που

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο της βίας

Το φαινόμενο της βίας Το φαινόμενο της βίας Στη φετινή σχολική χρονιά ασχοληθήκαμε στο μάθημα του project με το φαινόμενο της βίας και ειδικότερα με τη βία στις γυναίκες, τη ψυχολογική βία και τη βία στα video games. Εξετάσαμε

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II: Ευρήματα. Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

EU Kids Online II: Ευρήματα. Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών EU Kids Online II: Ευρήματα Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το πρόγραμμα EU Kids Online II Το θεματικό δίκτυο EU Kids Online II: Enhancing Knowledge Regarding European Children

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ Η παχυσαρκία αποτελεί μία ασθένεια η οποία τείνει να εκλάβει διαστάσεις επιδημίας ή κοινωνικής μάστιγας τις τελευταίες δεκαετίες. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους.

Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους. Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόβλημα: Κατά την έρευνα αυτή θα εξεταστεί κατά το πόσο οι έφηβοι εκδηλώνονται με βίαιη κ επιθετική συμπεριφορά. Υπόθεση: Υποθέτω ότι οι έφηβοι

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Η σχολική βία και εκφοβισμός δεν είναι φαινόμενα άγνωστα στο ελληνικό σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Νομικά και οικονομικά θέματα. Επιμέλεια. Miguel Santos. Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA

Οδηγός Εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Νομικά και οικονομικά θέματα. Επιμέλεια. Miguel Santos. Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Νομικά και οικονομικά θέματα Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτική ενότητα Νομικά και οικονομικά θέματα Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον»

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΠΕ «ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2012 Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» Σταματίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Εκπαίδευση Νηπίων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και Αναπηρία στο νηπιαγωγείο Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μία αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Ορισμός Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ 1. Δρ Ζυγά Σοφία, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2. Αθανασοπούλου Μαρία, RN, MSc, PhD, Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου»

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Συγγραφέας Βασίλης Γ. Παυλόπουλος Περίληψη Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του γάμου και της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Η λεκτική βία, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών που κυμαίνονται από φωνές μέχρι λεκτική ταπείνωση και τρομοκράτηση του θύματος.

Η λεκτική βία, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών που κυμαίνονται από φωνές μέχρι λεκτική ταπείνωση και τρομοκράτηση του θύματος. ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ Κατερίνα Υφαντή Συμβουλευτική Ψυχολόγος (Msc) 1 Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ένα καθημερινό φαινόμενο που φαίνεται να έχει πάρει ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις. Αποτελεί παράφορη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-07-2012 Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) Κατά τα τελευταία χρόνια, το θέμα της κακοποίησης και αμέλειας κατά της ευάλωτης ομάδας των ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Στα σχολεία µας 3o Πειραµατικό Γυµνάσιο Νίκαιας Τιείναι Bullying? Σωµατικόςήψυχολογικός εκφοβισµόςπου συµβαίνει κατ 'επανάληψη µε την πάροδο του χρόνου Ο εκφοβισµός µπορείνα είναιεµφανής (π.χ.,τα πειράγµατα,το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά

Ο ρόλος της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 3 rd Issue, July September 2011 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Ο ρόλος της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Χριστιάνα Γ. Παυλίδου D.U., MSc Κλινικός ιατροφολόγος ιαιτολόγος Επιστηµονικός σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ. Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Εκτέλεση: Κέντρο Ερευνών Cyprus College Ταυτότητα της Έρευνας Ανάθεση: Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Θέμα: Αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Προαγωγή της υγείας Αρχικός ορισμός: Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Καμηλέρη Ράνια: Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, Στέλεχος/Σύμβουλος Γραμμής SOS 15900 Υποέργο 5 με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (SOS)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ - ΠΑΙ ΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ - ΠΑΙ ΙΑ 1 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ - ΠΑΙ ΙΑ Είµαστε µαθητές από την Γ τάξη του ******************************** και, στο σχολείο µας, συνεργαζόµαστε συνεχώς µε το Συνήγορο του Παιδιού. Όταν ο κ. Μόσχος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Κακοποίηση

Ευρετήριο Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Κακοποίηση Ευρετήριο Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Κακοποίηση και Παραμέληση Παιδιών Στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΟΝΙΟΥ-ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΟΝΙΟΥ-ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ Εισήγηση στο 12 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (Μάιος, 2009) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΟΝΙΟΥ-ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ Μπετίνα Ντάβου, Πανεπιστήμιο Αθηνών Κατερίνα Σπετσιώτου, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΙΚ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Ο ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας WWP Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe Daphne II Project 2006-2008 1 Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Διαβάστε περισσότερα

Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας

Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας 6 Μαρτίου 2013 Τελευταίο Θρανίο Καθηγητές Εν Δράσει Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία ΟΜΟΦΟΒΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Επιμελητών... 13. Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17

Πρόλογος Επιμελητών... 13. Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος Επιμελητών... 13 Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17 MEΡΟΣ Α: ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Παραμέληση παιδιού: η κυρίαρχη μορφή κακοποίησης... 21 Παπαδομαρκάκη Ελένη, Ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Κασσώτη Όλγα, Κλιάπης Πέτρος Δασκάλα M.Ed, Σχολ. Σύμβουλος Π.Ε. kassoti@sch.gr kliapis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο άρθρο παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Αλέξανδρος Ζησόπουλος Ουρολόγος ΕΦΗΒΕΙΑ Η εξελικτική διεργασία στη ζωή του ανθρώπου που αρχίζει ''βιολογικά'' µε τις µεταβολές της φυσιολογίας της ήβης και τελειώνει ''ψυχολογικά''

Διαβάστε περισσότερα

ΣχολικήΔιαμεσολάβηση. Πως λειτουργεί ο θεσμός σήμερα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας

ΣχολικήΔιαμεσολάβηση. Πως λειτουργεί ο θεσμός σήμερα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας ΣχολικήΔιαμεσολάβηση Πως λειτουργεί ο θεσμός σήμερα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού, προσκάλεσε σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Υπουργείο Υγείας- Διοίκηση 1 ης ΥΠΕ Αττικής Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ Ν.Π.Δ.Δ. Μπαρδάνη Ειρήνη, Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Σ. Δ/ντρια Μαυραντώνη

Διαβάστε περισσότερα

eλiza www.eliza.org.gr

eλiza www.eliza.org.gr eλiza www.eliza.org.gr H ιστορία της ΕΛΙΖΑΣ είναι η αληθινή ιστορία ενός παιδιού που δεν πρόλαβε να ανοίξει τα φτερά του. Χωρισμένοι γονείς. Ένας πατέρας που της στάθηκε αλλά χάθηκε νωρίς. Μια άρρωστη

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Άγγελος Α. Τσιγκρής*

Άγγελος Α. Τσιγκρής* Επιθ. Κοιν. Ερευνών, 91, 1996, 145-174 Άγγελος Α. Τσιγκρής* ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ: Θεωρητικές προσεγγίσεις Έχουν παρουσιαστεί πολλές θεωρίες, από το χώρο των κοινωνικών επιστημών, για την εξήγηση του

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα