Search: The Web Tripod Report Abuse «Previous Top 100 Next»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Search: The Web Tripod Report Abuse «Previous Top 100 Next»"

Transcript

1 1 of 5 15/12/2008 2:07 µµ Search: The Web Tripod Report Abuse «Previous Top 100 Next» share: del.icio.us digg reddit furl facebook ιαφηµίσεις Google Σε τριάντα ηµέρες απέκτησε την καλύτερη κατάσταση υγείας που είχες ποτέ. Ξεκίνα τώρα! Βγάλτε χρήµατα από το Μάθετε πώς µπορείτε να βγάλετε χρήµατα εργαζόµενοι από το σπίτι. Χάσε λίπος από εκεί που θέλεις µε σωστή διατροφή, χώρις να πεινάς! µη χάνεις χρόνο.. Χρειάζεσαι έξτρα χρήµατα? κέρδισε µε τη βοήθεια του Η/Υ σου από 1000 έως 4000 το µήνα ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 20/9/2006 Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα Τηλ.: (210) Fax: (210) Αριθµ.Πρωτ.: 11253/2006/1 Ειδ.Επιστήµονες : Μ.Μπλιάτη Τηλ Μ.Τσαγκάρη Τηλ Προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας Πλατεία Νικοτσάρα Καβάλα Αξιότιµε κ. Εισαγγελέα, Η Ανεξάρτητη Αρχή ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ έλαβε αναφορά από τον κ. Χχχχχχχ Χχχχχχ, στην οποία δόθηκε αριθµός πρωτοκόλλου 11253/2006, µε θέµα την παραβίαση του δικαιώµατος επικοινωνίας, ανάµεσα σε αυτόν και το ανήλικο τέκνο του, που έχει ρυθµιστεί µε την υπ'αρ.2783/2005 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καβάλας, από τη µητέρα του τέκνου. Σύµφωνα µε το άρ.2 παρ.1 ν.3094/2003, που διέπει την λειτουργία της Αρχής, ο Συνήγορος του Πολίτη «για την προάσπιση των δικαιωµάτων του παιδιού... είναι αρµόδιος και για θέµατα που ανάγονται σε ιδιώτες, φυσικά ή νοµικά, πρόσωπα, που προσβάλλουν τα δικαιώµατα του παιδιού...». εδοµένου ότι το δικαίωµα επικοινωνίας δεν αποτελεί µόνο δικαίωµα του γονέα µε τον οποίο δεν διαµένουν τα τέκνα, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρ ΑΚ, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα δικαίωµα

2 2 of 5 15/12/2008 2:07 µµ των τέκνων., κατοχυρωµένο από τα άρθρα 7, 8, 9 παρ.3 και 18 της ιεθνούς Σύµβασης για τα ικαιώµατα του Παιδιού (ν.2101/92, µε αυξηµένη τυπική ισχύ κατ'άρ.28 παρ.1 του Συντάγµατος), εκ των οποίων το άρ.9 παρ.3, ιδίως, ορίζει: «Τα συµβαλλόµενα κράτη σέβονται το δικαίωµα του παιδιού που ζει χωριστά από τους δύο γονείς του ή από τον έναν από αυτούς να διατηρεί κανονικά προσωπικές σχέσεις και να έχει άµεση επαφή µε τους δύο γονείς του...», ο Συνήγορος του Πολίτη προέβη σε ενέργειες διερεύνησης της υπόθεσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρ.4 'διαδικασία έρευνας' ν.3094/2004. Συγκεκριµένα, η Αρχή έχει λάβει αντίγραφα σηµαντικών αναφορών του ΑΤΚαβάλας, για την αναζήτηση, σύλληψη και προσαγωγή της µητέρας του ανήλικου, για τον οποίο η αναφορά σε οκτώ διαφορετικές περιπτώσεις µη συµµόρφωσης της στην προαναφερόµενη δικαστική απόφαση και αντίγραφο έκθεσης σύλληψής της κατά την τελευταία από τις πιο πάνω περιπτώσεις, µε την επισήµανση ότι κατ'εντολή της κ. Αντιεισαγγελέα Πληµ/κών Καβάλας αφέθηκε ελεύθερη. Είναι προφανές ότι πέρα από την ποινική ευθύνη της µητέρας µε βάση το άρθρο 232Α ΠΚ υφίσταται παράλληλα παραβίαση από µέρους της της υποχρέωσης να προβεί σε υποβοήθηση της επικοινωνίας του τέκνου µε τον γονέα που δεν µένει µαζί του. Η υποχρέωση αυτή αντιστοιχεί στο λειτουργικό δικαίωµα επικοινωνίας του γονέα που δεν κατοικεί µε το παιδί για επικοινωνία µαζί του και απορρέει από το άρθρο 1520 ΑΚ και δεν αφορά µόνο την υλική διευκόλυνση της επικοινωνίας (να είναι δηλαδή το παιδί έτοιµο στη διάθεση του γονέα, που ασκεί το δικαίωµα του άρ.1520ακ), αλλά και την ψυχολογική. Για το λόγο αυτό, ο γονέας που κατοικεί µε το παιδί είναι υποχρεωµένος να καλλιεργεί σε αυτό «συναισθήµατα που Θα χάνουν αυτή την επικοινωνία δυνατή και σύµφωνη µε το σκοπό της» (Κουµάντος, Οικογενειακό ίκαιο, ΙΙ, σελ.213, µε παραποµπές στις ΕφΑΘ 920/1986, ΝοΒ 35/1987, σ , ΕφΑΘ 10897/1980, Αρµεν 36/1983 σ.637). Σε σχέση δε µε τη συγκεκριµένη υπόθεση, υφίσταται επίταση της ευθύνης της µητέρας, εν όψει της ιδιαίτερα νεαρής ηλικίας του τέκνου (3 ετών), δεδοµένης της δυνατότητάς της να επηρεάσει εύκολα το τέκνο, αφού σύµφωνα µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας, 'το παιδί λόγω της νεαρής ηλικίας του είναι εύκολο να επηρεαστεί από τον γονέα µε τον οποίο διαµένει συνήθως'.1 1 Γιαννόπουλος. Π. σε Νάσκου-Περάκη. Χρυσόγονου, Ανθόπουλου, «Η ιεθνής Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού». εκδ.σάκκουλα, σ.90. µε αναφορά στη συνήθη περίπτωση επηρεασµού του παιδιού «σε βάρος του γονέα που δεν διατηρεί την επιµέλεια του τέκνου, ιδίως όταν η επιµέλεια έχει αφαιρεθεί κατόπιν διαζυγίου». Εξάλλου, στην προκείµενη περίπτωση η υλοποίηση της επικοινωνίας του ανήλικου µε τον πατέρα του επιβάλλεται και για έναν επιπρόσθετο λόγο, διότι το τέκνο αναζητά το πρότυπο του γονέα µε το ίδιο φύλο.

3 3 of 5 15/12/2008 2:07 µµ Αντίθετα, όµως, στην υπό κρίση περίπτωση, η µητέρα αντί να ενεργεί σύµφωνα µε τις νόµιµες υποχρεώσεις της, ισχυρίζεται ότι υφίσταται βλάβη της υγείας του τέκνου, εξαιτίας της οποίας θα πρέπει να αποκλειστεί η επικοινωνία, και υποβάλει αυτό σε εξετάσεις οι οποίες όχι απλά δεν εξυπηρετούν τα συµφέροντά του, αλλά θέτουν σε µεγαλύτερο κίνδυνο την υγεία του. Συγκεκριµένα, ενώ από τις γνωµατεύσεις των ιατρών που εξέτασαν το τέκνο και οι οποίες προσκοµίστηκαν στο ικαστήριο δεν πιθανολογήθηκε ότι πάσχει αυτό από κάποια ιδιαίτερη ασθένεια, η µητέρα επέµενε για τη διενέργεια επιπρόσθετων εξετάσεων σε ιδιωτική κλινική των Αθηνών και -χωρίς να υπάρχει κανένα ιατρικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη υποβολής του τέκνου και στις εξετάσεις αυτές - υπέβαλε τον τρίχρονο ανήλικο σε µαγνητική τοµογραφία εγκεφάλου, παρόλο που είναι γνωστή η επικινδυνότητα της αυξηµένης ακτινοβολίας, που µια τέτοια εξέταση προϋποθέτει, για τα παιδιά, και µάλιστα τόσο νεαρής ηλικίας, [δείτε σχετικά µε τους ισχυρισµούς της µητέρας και τα ιατρικά ευρήµατα, την υπ'αρ.802/2006 απόφαση Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καβάλας, καθώς και τα αρνητικά ευρήµατα της µνηµονευθείσας εξέτασης στην από βεβαίωση της Ευρωκλινικής Αθηνών, που όλα σας επισυνάπτουµε µε την παρούσα]. Επειδή οι πιο πάνω ενέργειες της µητέρας αφήνουν αµφιβολίες για τον τρόπο άσκησης του λειτουργήµατος της επιµέλειας από µέρους της, ιδίως διότι η παραβίαση της υποχρέωσης υποβοήθησης της επικοινωνίας συνιστά κακή άσκηση της γονικής µέριµνας, που µπορεί να οδηγήσει στις συνέπειες που προβλέπονται από το άρθρο 1532 ΑΚ ( : το δικαστήριο διατάζει οποιοδήποτε πρόσφορο µέτρο, ακόµη και την αφαίρεση της επιµέλειας και την ανάθεσή της σε άλλον).2 2 Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Ε.. Οικογενειακό ίκαιο II, εκδ.σάκκουλα, γ' έκδ. σελ.2%-297. µε παραποµπή σε ΕφΘεσ 2773/1992 Αρµ 46 (1992) Επειδή οι ενέργειες αυτές παράλληλα συνιστούν και προσβολή του δικαιώµατος του παιδιού σε επικοινωνία µε τον γονέα µε τον οποίο δεν διαµένει (προαναφερθέν άρ.9 παρ.3 Σ Π) και θέτουν σε διακινδύνευση το δικαίωµά του σε υπεύθυνη επιµέλεια (άρθρα 5, 18 και 27 Σ Π), ο Συνήγορος του Πολίτη οφείλει να ενεργήσει σύµφωνα µε τις επιταγές του νόµου 3094/2003, που διέπει τη λειτουργία του. Κατ'άρθρο 4 παρ.7 ν.3094/2003 : «Ο Συνήγορος του Πολίτη, όταν η αναφορά στρέφεται κατά ιδιώτη, προβαίνει σε όλες τις ενδεικνυόµενες ενέργειες, προκειµένου να εξαλ.ειφθούν τα προβλήµατα που έχουν τεθεί υπόψη του και προτείνει κάθε αναγκαίο µέτρο για την προάσπιση των δικαιωµάτων του ενδιαφερόµενου παιδιού». Ωστόσο, η έως τώρα στάση της µητέρας οδηγεί στην πιθανολόγηση της µη αποτελεσµατικότητας απευθείας παρέµβασης του Συνηγόρου προς εκείνη.

4 4 of 5 15/12/2008 2:07 µµ Για το λόγο αυτό, η Αρχή καταφεύγει στην εφαρµογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 11 του άρ.4 ν.3094/2003, που ορίζει : «Γιά την υπεράσπιση των δικαιωµάτων του παιδιού, αν κριθεί ότι παρίσταται ανάγκη παρέµβασης της αρµόδιας δικαστικής αρχής ή άλλης δηµόσιας υπηρεσίας ή φορέα, ο Συνήγορος του Πολίτη διαβιβάζει σε αυτούς σχετική έκθεση». Παρακαλούµε να εκλάβετε την παρούσα ως διαβιβαζόµενη προς εσάς έκθεση, µε την οποία ζητούµε την παρέµβαση της Εισαγγελίας, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων σας, ιδίως βάσει του άρ.25 παρ.4 α' ν. 1756/1988, που προβλέπει τη δυνατότητα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών 'να συνιστά σε όσους φιλονικούν να αποφύγουν την τέλεση αξιόποινων πράξεων και να επιδιώξουν την ειρηνική λύση της διαφοράς τους'. ιευκρινίζουµε ότι, παρόλο που ο πατέρας των ανήλικων έχει ήδη κινηθεί δικαστικά για παρελθόντα χρονικά διαστήµατα και «ο Συνήγορος του Πολίτη δεν επιλαµβάνεται υποθέσεων που εκκρεµούν ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης δικαστικής αρχής» (άρ.3 παρ.4 ν.3094/2003), µε την παρούσα ζητούµε την παρέµβασή σας, προκειµένου να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα, που µας απασχολεί, δηλαδή η µη υλοποίηση του δικαιώµατος επικοινωνίας µεταξύ πατέρα και τέκνων, για το µέλλον, µε την προσδοκία ότι η µητέρα του ανήλικου θα ανταποκριθεί σε δική σας κλήση και σύσταση. Τέλος, σας ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη πληροφόρησή µας -κατά τη σύνταξη της παρούσας- υφίσταται κάποια σχετική βελτίωση στο πρόβληµα, που θέσαµε υπόψη σας, ωστόσο η παρέµβασή σας παραµένει αναγκαία, ώστε η βελτίωση αυτή να εδραιωθεί και να συνεχισθεί µέχρι την πλήρη αποκατάσταση του τρωθέντος δικαιώµατος του ανήλικου. Ως στοιχεία επικοινωνίας µε τη µητέρα, κα Χχχχχχ Χχχχχχχ του Χχχχχχχ, διαθέτουµε τη διεύθυνση Καβάλας : Χχχχχχ Χχχχχχχ ΧΧ, Χχχχχχ Χχχχχχχ (χχχχχ χχχχχχ χχχχχχ). Για τη δική σας υποβοήθηση αναγράφουµε και τα στοιχεία επικοινωνίας µε τον πατέρα, που έχει υποβάλλει την αναφορά προς τον Συνήγορο του Πολίτη : κ. χχχχχχ χχχχχχ, κάτοικος Θεσ/νίκης, χχχχχχχ χχ, χχχχχ Χχχχχ Χχχχχ, τηλ.χχχχχχχ και κινητό ΧΧΧΧΧΧΧ. Προσδοκούµε τις ενέργειές σας, ευελπιστώντας ότι η υπόθεση αυτή θα αποτελέσει την αφορµή για περαιτέρω συνεργασία ανάµεσα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας και την Ανεξάρτητη Αρχή 'Συνήγορος του Πολίτη' σε θέµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε το περιεχόµενο του υπ'αρ.πρωτ. 1997/ εγγράφου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, απευθυντέου προς τους Εισαγγελείς Εφετών όλης της Χώρας. Το έγγραφο αυτό εστιάζεται µεν ιδίως στις µε ποινικό ενδιαφέρον υποθέσεις, που αφορούν την αρχική γενική αποστολή της Αρχής, δηλαδή την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και τήρηση της νοµιµότητας, αφορά όµως την εν γένει 'βελτίωση της συνεργασίας' µεταξύ των Εισαγγελιών και της

5 5 of 5 15/12/2008 2:07 µµ Αρχής, και εποµένως το πνεύµα του εκτείνεται και στα θέµατα δικαιωµάτων των παιδιών, που προσβάλλονται από ιδιώτες -αρµοδιότητα που ανατέθηκε επιπρόσθετα στον Συνήγορο του Πολίτη µε τον ν.3094/2003. Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε. Με τιµή Γιώργος Μόσχος Βοηθός Συνήγορος Υπεύθυνος Κύκλου ικαιωµάτων του Παιδιού Βλέπε : Παρέµβαση - Καταγγελία Πατέρα στο συνέδριο.

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στη νηπιακή ηλικία. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού

Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στη νηπιακή ηλικία. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού Η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στη νηπιακή ηλικία. Ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού Εισαγωγή Τα δικαιώµατα των ανηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να Κατάχρηση του δικαιώµατος για οικογενειακή επανένωση: γάµοι συµφέροντος και ψευδείς δηλώσεις πατρότητας Εθνική Συµµετοχή: Ελλάδα Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης 2012 1 ΜΕΛΕΤΗ Ε Μ 2012 Κατάχρηση του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

To ζήτηµα της διαπίστωσης της ανηλικότητας των ασυνόδευτων ανηλίκων

To ζήτηµα της διαπίστωσης της ανηλικότητας των ασυνόδευτων ανηλίκων 6 Οκτωβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ****/49832/2014 Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», Άρθρο 3 5) To ζήτηµα της διαπίστωσης της ανηλικότητας των

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Αρ.Εξερχόµενου: 156/2008 Αθήνα, 24.09.2008 EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Του Γεωργίου Μπροδήµα του Νικολάου, επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών, οδός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ Εργασία στο μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Υπεύθυνος διδάσκων καθηγητής: Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια και σχολείο

Οικογένεια και σχολείο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ανατροφή και επικοινωνία Αστική κατάσταση και οικογενειακή ενότητα ΣΧΟΛΕΙΟ Πρόσβαση στην εκπαίδευση Λειτουργία σχολείων και ποιότητα εκπαίδευσης Σχολικό περιβάλλον και ανεκτικότητα Εκ των πραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού. Υλοποίηση του προγράµµατος: «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο»

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού. Υλοποίηση του προγράµµατος: «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο» Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Θέµα: Υλοποίηση του προγράµµατος: «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο» Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες Εισαγωγή Το προσφυγικό πρόβληµα άρχισε να παίρνει µεγάλες διαστάσεις κυρίως µετά τα τέλη του Β' Παγκοσµίου πολέµου. Η µαζική έξοδος ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους άλλοτε βίαια και άλλοτε εκούσια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 Φ092.22/1394 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Βαρσοβία, 16.5.2005 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡ Π Ν Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΥ 1. Τι είναι µισθός: Στο δίκαιο της εργασίας και στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς σύµβασης όπως είναι η σύµβαση εργασίας, µισθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.:1129 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5) ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

(σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1248/2015)

(σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1248/2015) Η αρχή της αναλογικότητας και το δικαίωμα ακρόασης, με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, στο πλαίσιο απέλασης αλλοδαπού τρίτης χώρας, κατ εφαρμογή του άρ. 76 ν. 3386/2005 (σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1248/2015) Η

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Εγκληµατικότητα και την. Καταπολέµηση των Ναρκωτικών και Εξαρτησιογόνων Ουσιών για το θέµα που

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Εγκληµατικότητα και την. Καταπολέµηση των Ναρκωτικών και Εξαρτησιογόνων Ουσιών για το θέµα που Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Εγκληµατικότητα και την Καταπολέµηση των Ναρκωτικών και Εξαρτησιογόνων Ουσιών για το θέµα που τιτλοφορείται «Το πρόβληµα της διάδοσης παιδικού πορνογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Όπως έχει αποδειχθεί ιστορικά, η διασφάλιση του σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα του Ανθρώπου

Δικαιώματα του Ανθρώπου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δικαιώματα του Ανθρώπου Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Τμήμα 14 ο Τριμελές Αριθμός απόφασης 347/2009

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Τμήμα 14 ο Τριμελές Αριθμός απόφασης 347/2009 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Τμήμα 14 ο Τριμελές Αριθμός απόφασης 347/2009 Περίληψη Το Όνομα Χώρου (domain name) αποτελεί το μέσο για την είσοδο στο διαδίκτυο προς δημιουργία ενός χώρου (website) - Το domain

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Κανόνες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και έκτισης ποινών και μέτρων ασφαλείας κατά της ελευθερίας 1. Οι κανόνες που ακολουθούν, ρυθμίζουν τους όρους και τις

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα