Επιμορφωτικό Πρόγραμμα. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιμορφωτικό Πρόγραμμα. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον"

Transcript

1 Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον β Σεμινάριο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 12, 14 & 15 Μαρτίου 2008 Ξενοδοχείο Capsis, Μοναστηρίου 18 Θεσσαλονίκη

2 Η συμβολή των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Αναστασία Βακαλούδη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Δυτ. Θεσσαλονίκης, επιμορφώτρια Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ιστοσελίδα: Η διαπολιτισμική παιδαγωγική πρέπει να είναι μαθητοκεντρική έτσι, ώστε η μάθηση να είναι μια ενεργός διαδικασία και να προάγει την κριτική δημιουργική σκέψη, την ανάπτυξη της μαθησιακής ικανότητας. Η εκπαιδευτική τεχνολογία, ως γνωστικό εργαλείο, εμπλέκει τους μαθητές στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, διευκολύνοντάς τους να σκεφτούν τόσο τις εναλλακτικές λύσεις του προβλήματος, όσο και τις επιμέρους παραμέτρους που σχετίζονται με το αρχικό πρόβλημα. Η τεχνολογία, λοιπόν, όταν λειτουργεί ως πολυδύναμο γνωστικό εργαλείο, επιτυγχάνει τους στόχους της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. Η διαπολιτισμική αγωγή, με τη χρήση της τεχνολογίας, είναι ικανή να αμβλύνει τις φυλετικές, μαθησιακές και κοινωνικές διαφορές μεταξύ των μαθητών, γιατί διαθέτει και προτείνει συγκεκριμένα εργαλεία, που ευνοούν τη συνεργασία την αλληλοκατανόηση την ομαδική εργασία, την επικοινωνία και μπορούν να εμπλέξουν τους μαθητές σε πολιτιστικές δημιουργίες. Τέτοια εργαλεία είναι η χρήση των υπερκειμένων, των υπερμέσων, τα πολυμεσικά συγγραφικά πακέτα, η χρήση του διαδικτύου, τα εκπαιδευτικά λογισμικά, CD- ROMs / DVDs, τα WebQuests, τα s. Ενδεικτική βιβλιογραφία Banks, O. (1987), Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (μετάφρ. Τ. Δαρβέρης), Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Bennet, C.I. (1995), Comprehensive Multicultural Education: Theory and Practice, Boston: Allyn and Bacon. Krashen, S.D. (1982), Principles and practice in second language acquisition, Oxford: Pergamon. Langer, J. A. (1991), Literacy and schooling: a sociocognitive perspective, In: E. Hiebert (Εd.) Literacy for a Diverse Society, Teachers College Press: New York. 1

3 Αναγνωστοπούλου, Μ. (2001), Η Ομαδική Διδασκαλία στην εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Αναγνωστοπούλου, Μ. (2005), Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στη σχολική τάξη, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Γιαγκουνίδης, Π. (2003), Η συμβολή της επικοινωνιακής διάστασης των σχέσεων εκπαιδευτικών και μαθητών με πολιτισμικές διαφορές. Συγκριτικές εμπειρίες, στο Ε. Τρέσσου, Σ. Μητακίδου (επιμ.). Εκπαιδευτικοί μιλούν σε εκπαιδευτικούς για τις εμπειρίες τους. Εκπαίδευση Γλωσσικών μειονοτήτων, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. αµανάκης, Μ. (1997) Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών στην Ελλάδα. ιαπολιτισµική προσέγγιση, Αθήνα: Gutenberg. Κανακίδου, Ε., Παπαγιάννη, Β. (1997), Διαπολιτισμική αγωγή, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Κοσσυβάκη, Φ. (2003) Εναλλακτική διδακτική: Προτάσεις για τη µετάβαση από τη διδακτική του αντικειµένου στη διδακτική του ενεργού υποκειµένου, Αθήνα: Gutenberg. Κουτσογιάννης, Δ. Θεωρία και ιστορία της ελληνικής γλώσσας, Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός, Η γλωσσική αγωγή: νέες τεχνολογίες [Ε13]: Πύλη γιατηνελληνικήγλώσσα:http://www.greeklanguage.gr/greeklang/studies/g uide/thema_e13/index.html Κουτσογιάννης, Δ. Πληροφορική-επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση: κάποιες προκαταρκτικές παρατηρήσεις, Ανακοίνωση στη Διεθνή Ημερίδα: Πληροφορική - επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή: η διεθνής εμπειρία. Θεσσαλονίκη, 23/11/99: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Πρακτικά Ημερίδας «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Γλωσσική Διδασκαλία»: Πύλη για την ΕλληνικήΓλώσσα:http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/ studies/ict/conference_1999/04s.html Ματσαγγούρας, Η. (2000), Oµαδοσυνεργατική διδασκαλία και µάθηση, Αθήνα: Γρηγόρης. Μιτίλης, Α. (1998), Οι μειονότητες μέσα στη σχολική τάξη. Μια σχέση αλληλεπίδρασης, Αθήνα: Οδυσσέας. Μπόμπας, Λ. (1994), Για την εκπαίδευση των αλλοδαπών παιδιών στην Ελλάδα, Αθήνα: Φολόη. Νικολάου, Γ. (2005), Διαπολιτισμική Διδακτική. Το νέο περιβάλλον. Βασικές Αρχές, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 2

4 Όταν ο Ζάμεν συνάντησε το Γιάννη. Σενάρια διαπολιτισμικής αγωγής στην τάξη Ελισσάβετ Μυρογιάννη-Αρβανιτίδη Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Φλώρινας Η Ελλάδα είναι εδώ και χρόνια χώρα υποδοχής προσφύγων και πολλά σχολεία έχουν μεικτούς μαθητικούς πληθυσμούς. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διδάξουν σε ανομοιογενείς σχολικές τάξεις και να διαχειριστούν εκτός από το μαθησιακό υλικό δύσκολες ανθρώπινες σχέσεις που προκύπτουν από εθνικές, θρησκευτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές. Θα παρουσιαστούν εφαρμοσμένα σενάρια διδακτικής σε πολυπολιτισμικές τάξεις και θα συσχετισθούν με το θεωρητικό τους πλαίσιο. Θα παρουσιαστεί και θα σχολιαστεί σχετικό έντυπο και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. Το σεμινάριο θα περιλάβει συζήτηση, διαλέξεις με προβολές παρουσίασης, προβολές αποσπασμάτων κινηματογραφικών ταινιών και σύντομα εργαστήρια. Ενδεικτική βιβλιογραφία Coelho, Ε. (2007), Διδασκαλία και μάθηση στα πολυπολιτισμικά σχολεία. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο Gardner, H. (1983), Frames of Mind: the Theory of Multiple Intelligencies. New York: Basic Books Ματσαγγούρας, Η. (2000), Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία. Αθήνα: Γρηγόρης Ενδεικτικοί δικτυακοί τόποι Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης 6ο Διαπολιτισμικό & Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου- Κορδελιού 3

5 Η αξιοποίηση των εικόνων στο μάθημα της ιστορίας στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Αντωνία Παπαδάκη Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Πέλλας τηλ Αποδεχόμενοι την ανομοιογένεια της σχολικής τάξης η χρήση των εικόνων θα μπορούσε να συντελέσει στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς η εικόνα έχει γίνει το κατεξοχήν επικοινωνιακό μέσο. Άλλωστε τα νέα σχολικά εγχειρίδια δεν χρησιμοποιούν μόνο το γραπτό λόγο, αλλά κυρίως την εικόνα. Φωτογραφίες, διαγράμματα, χάρτες, σκίτσα, γελοιογραφίες, στατιστικοί πίνακες, αφίσες, πληροφοριακά έντυπα δημόσιων υπηρεσιών, ζωγραφικοί πίνακες αποκόμματα από εφημερίδες συνδυάζονται με το γραπτό λόγο και προδίδουν τη διαπλοκή των εικόνων στο σχεδιασμό νοημάτων στην καθημερινή μας ζωή. Το ζητούμενο είναι να καλλιεργήσουμε έναν οπτικό γραμματισμό με την έννοια ότι οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλύουν και να ερμηνεύουν τα συμφραζόμενα μιας εικόνας, να αναλύουν τη σύνταξη των εικόνων, τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, να εκτιμάν την αισθητική αξία των εικόνων, να αντιλαμβάνονται την πρόθεση, καθώς και το συναίσθημα που προκαλεί η εικόνα, αλλά και να κατασκευάζουν νοήματα με εικόνες έτσι, ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν. Στο μάθημα της ιστορίας οι εικόνες έχουν ιδιαίτερη παιδαγωγική αξία και, καθώς εντάσσονται στις πηγές, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και την προσέγγιση της πολυπρισματικότητας. Έτσι, στην αρχή θα γίνει η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται η προσέγγιση της εικόνας, δηλαδή τι είναι οπτικός γραμματισμός και ποια είναι τα βήματα προσέγγισης μιας εικόνας κάνοντας αναφορά σε διάφορα μοντέλα προσέγγισης και σε όλα τα είδη των εικόνων. Στη συνέχεια, καθώς η εισήγηση εστιάζεται στο μάθημα της Ιστορίας, παρουσιάζονται παραδείγματα προσέγγισης εικόνων κυρίως από τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας του γυμνασίου, αλλά και παραδείγματα δραστηριοτήτων με αφορμή επιλεγμένες εικόνες σε συγκεκριμένες ενότητες λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά και στην τοπική ιστορία που διδάσκονται στην Γ Γυμνασίου και πώς εμπλέκονται αλλοδαποί μαθητές ή παλιννοστούντες σε ένα σχέδιο εργασίας που απαιτεί συλλογή και επεξεργασία φωτογραφικού υλικού. Στη συνέχεια θα δοθούν στους εκπαιδευτικούς ως άσκηση εικόνες για να καθορίσουν στόχους και δραστηριότητες που θα μπορούσαν εφαρμόσουν σε μια μικτή τάξη και θα γίνει συζήτηση πάνω στις προτάσεις των εκπαιδευτικών. 4

6 Ενδεικτική βιβλιογραφία Δάλκος Γ., (2006), Τα εικαστικά έργα και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία της ιστορίας, Φιλολογική τχ. 97, σ. 60. Κουλούρη Σ., (1990), Οπτικός Αλφαβητισμός και Μάθηση, Σύγχρονη Εκπαίδευση 51, σσ Κυρκίνη Α., (2001), Η αναγκαιότητα της πολλαπλής προσέγγισης του μαθήματος της ιστορίας, Τα Εκπαιδευτικά τχ. 59/60, σσ Λεοντσίνης Γ. Ν., (1999), Ενσυναίσθηση και διδασκαλία της Ιστορίας. ΠΕΦ-Σεμινάριο τχ.21, σσ Μαυροσκούφης Δ. Κ., (2005), Αναζητώντας τα ίχνη της ιστορίας. Ιστοριογραφία, διδακτική μεθοδολογία και ιστορικές πηγές, Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. Μπενέκου Ε., (2000), Η «ανάγνωση» της φωτογραφικής εικόνας ως ιστορικής πηγής και η διδακτική της αξιοποίηση, Φιλολογική τχ. 71, σσ. 67. Πλειός Γ., (2005), Εικόνα και εκπαιδευτική γνώση-κοινωνικοποίηση: απονομιμοποίηση του «κοινού σχολείου». Στο Εικόνα και Παιδί, Κωνσταντινίδου-Σέμογλου Ουρ. (επιμ), Θεσσαλονίκη:cannot not design. Σακκά Β., (2001), Η αξιοποίηση της φωτογραφίας στη διδασκαλία της Ιστορίας, Τα Εκπαιδευτικά τχ.59-60, σσ Σακκά Β., (2003), Η προσέγγιση των πηγών και η διδασκαλία της ιστορίας: το πρόβλημα της αξιολόγησης, Φιλολογική τχ 82, σ. 22. Χαραλάμπους Ν. (1999), Αποτελεσματική μάθηση στις τάξεις μικτής ικανότητας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Λευκωσία. Burke P., (2003), Αυτοψία. Οι Χρήσεις των Εικόνων ως Ιστορικών Μαρτυριών, μτφρ. Αντρέας Ανδρέου, Αθήνα: Μεταίχμιο. Barthes Roland, (1977), Image-Music-Text, London: Fontana Euroclio 2000, Understanding a shared Past. Learning for the future. Everyday life in Albania, Bulgaria and Macedonia Jordanova L., (2006), History in Practice, London: Hodder Arnold. Kress, Gunther & Theo van Leeuwen, (1996), Reading Images: The Grammar of Visual Design, London: Routledge. Petty Geoffrey (2004), Differentiation, United Kingdom, available in: Stokes Suzanne, Visual Literacy in Teaching and Learning: A Literature Perspective. Electronic Journal for the Integration of Technology in Education, vol. 1, no 1. 5

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης.

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Μαρίας Δημάση: Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα. τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos.

ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα. τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos. ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα τετραμηνιαία διαδικτυακή έκδοση http://www.neospaidagogos.gr/periodiko 4 ο τεύχος, Σεπτέμβριος 2014 Εκδόσεις e-πρωτοβάθμια Αθήνα ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Μαυρομμάτη Μαρία, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 Μακρίδου- Μπούσιου Δέσποινα, Δρ., Καθηγήτρια Παιδαγωγικών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη»

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Η αξιοποίηση των ΤΠΕ και της Δημιουργικής Γραφής για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας και την παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου. Πλαίσιο, εφαρμογή και διαπιστώσεις από την σχολική πράξη Νικολαΐδου Σοφία 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ Τζούλια Φορτούνη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης μεταπτυχιακή φοιτήτρια gfort@primedu.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η κινηματογραφική ταινία στο μάθημα της λογοτεχνίας στην ελληνική εκπαίδευση

Η κινηματογραφική ταινία στο μάθημα της λογοτεχνίας στην ελληνική εκπαίδευση Giotopoulou, K., 2013. Η κινηματογραφική ταινία στο μάθημα της λογοτεχνίας στην ελληνική εκπαίδευση. In M. Tsianikas, N. Maadad, G. Couvalis, and M. Palaktsoglou (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα

Διαβάστε περισσότερα

notaseferli@gmail.com

notaseferli@gmail.com Ψηφιακός γραµµατισµός σε περιβάλλον wiki: πειραµατικές εφαρµογές παραγωγής λόγου κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Μπαλτά Βενετία 1, Νέζη Μαρία 2, Σεφερλή Νότα 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση και αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Επεξεργασία ιστορικών πηγών»

Η χρήση και αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Επεξεργασία ιστορικών πηγών» Η χρήση και αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Επεξεργασία ιστορικών πηγών» Τσιβάς Αρµόδιος 1, Ανδρεάδου Χαρά 2 1 άσκαλος, ρ. ιδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ετερότητα και διαπολιτισμική αγωγή»

«Ετερότητα και διαπολιτισμική αγωγή» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Ετερότητα και διαπολιτισμική αγωγή» ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο διδακτικός και παιδαγωγικός ρόλος των εργασιών του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας: η περίπτωση του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας Γ Γυμνασίου

Ο διδακτικός και παιδαγωγικός ρόλος των εργασιών του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας: η περίπτωση του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας Γ Γυμνασίου Ο διδακτικός και παιδαγωγικός ρόλος των εργασιών του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας: η περίπτωση του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας Γ Γυμνασίου Αγγέλη Βαΐα Ε., φιλόλογος, ιστορικός Msc, διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 91 Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Βασίλειος Παπαβασιλείου psemper04004@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργική Μάθηση μέσα από την Τέχνη: Μια πρόταση διδασκαλίας στην Ιστορία

Δημιουργική Μάθηση μέσα από την Τέχνη: Μια πρόταση διδασκαλίας στην Ιστορία Δημιουργική Μάθηση μέσα από την Τέχνη: Μια πρόταση διδασκαλίας στην Ιστορία Ντούλια Αθηνά Δρ.Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Ένα έργο τέχνης ποτέ δεν τελειώνει, απλά ο καλλιτέχνης παραιτείται "Οι δημιουργικοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ ΔΑΣ ΙΙα και ΔΑΣ ΙΙβ: Διδακτικές Ασκήσεις ΙΙα και ΙΙβ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές ορίζουσες ενός μετανεωτερικού και διαπολιτισμικού πλαισίου για την ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών

Οι βασικές ορίζουσες ενός μετανεωτερικού και διαπολιτισμικού πλαισίου για την ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 163-174, 2014 Οι βασικές ορίζουσες ενός μετανεωτερικού και διαπολιτισμικού πλαισίου για την ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Γκάνιος Γεώργιος, Διευθυντής Εκπαίδευσης Δ Διεύθυνσης Π. Ε. Αθηνών

Γκάνιος Γεώργιος, Διευθυντής Εκπαίδευσης Δ Διεύθυνσης Π. Ε. Αθηνών ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Γκάνιος Γεώργιος, Διευθυντής Εκπαίδευσης Δ Διεύθυνσης Π. Ε. Αθηνών «Όσα συμβαίνουν εκτός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική stop motion animation στο νηπιαγωγείο: μια πρόταση συνεργασίας νηπίων με διαφορετική μητρική γλώσσα

Η τεχνική stop motion animation στο νηπιαγωγείο: μια πρόταση συνεργασίας νηπίων με διαφορετική μητρική γλώσσα Η τεχνική stop motion animation στο νηπιαγωγείο: μια πρόταση συνεργασίας νηπίων με διαφορετική μητρική γλώσσα Τσιγγίδου Σουλτάνα 1, Τακουλίδου Μαρία 2, Βλαχοπούλου Ακριβή 3 1 Νηπιαγωγός, 13 ο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 124-140, 2014 Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Οδυσσέας Ευαγγέλου oevangelou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Μετανάστευση Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Μετανάστευση Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Μετανάστευση - Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας Παντελής Γεωργογιάννης Επιμέλεια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Μετανάστευση Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 36-51, 2015 Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο τηλεδιασκέψεων µε έµφαση στον κριτικό αναστοχασµό και τη διαθεµατική προσέγγιση της διαφήµισης και των Μ.Μ.Ε.

Σχέδιο τηλεδιασκέψεων µε έµφαση στον κριτικό αναστοχασµό και τη διαθεµατική προσέγγιση της διαφήµισης και των Μ.Μ.Ε. Σχέδιο τηλεδιασκέψεων µε έµφαση στον κριτικό αναστοχασµό και τη διαθεµατική προσέγγιση της διαφήµισης και των Μ.Μ.Ε. 1 Bέµµου Ειρήνη Δασκάλα Mεταπτυχιακή φοιτήτρια ΜΠΣ Πληροφορική στην Εκπαίδευση ΠΤΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων

Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων Ελευθέριος Βέτσιος Φιλόλογος, 2 ο ΓΕΛ Πυλαίας Θεσσαλονίκης vetsios@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Περιγραφή, η τέχνη του χώρου: αναπαράσταση μέσα από το λόγο ενός ιστορικού μνημείου και παρουσίασή του με πολυτροπικό κείμενο (από τη Νεοελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα