3. Πτυχίο Δασολογίας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Πτυχίο Δασολογίας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος."

Transcript

1 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Σπυρίδων Επώνυμο Καλούδης Θέση Επίκουρος Καθηγητής Οικ. Κατάσταση Έγγαμος, με ένα παιδί Τηλ.: Φαξ: Β. ΣΠΟΥΔΕΣ Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. Διδακτορικό Δίπλωμα: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Τμήμα, Τομέας Πληροφορικής, Μαθηματικών και Στατιστικής, Εργαστήριο Πληροφορικής. Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Σύστημα Υποστήριξης Λήψεως Απόφασης για τη Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων Βασισμένο στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και στα Συστήματα Γνώσης. 2. Μεταπτυχιακές Σπουδές: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φυσική Περιβάλλοντος. 3. Πτυχίο Δασολογίας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β.2 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Β.2.1 Εκπαίδευση 1. Comparative Systems of Higher Education in the European Union. Διοργάνωση από European Institute of Public Administration. Β.2.2 Διοίκηση 2. Ανθρώπινος Παράγοντας στη Δημόσια Διοίκηση. Διοργάνωση από Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, διάρκεια 300 ώρες.

2 Β.2.3 Περιβάλλον 3. Περιβαλλοντική Διάγνωση Επιχειρήσεων. Διοργάνωση από Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας, διάρκεια 300 ώρες. 4. Πυροπροστασία Δασών - Διοικητικά και Οικονομικά. Διοργάνωση από Υπουργείο Γεωργίας, διάρκεια 300 ώρες. Β.2.4 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 5. Οργάνωση Γραφείου με Η/Υ. Διοργάνωση από Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, διάρκεια 130 ώρες. 6. Πληροφορική (Unix -C- Informix). Διοργάνωση από IDEA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., διάρκεια 300 ώρες. 7. Πληροφορική (Εισαγωγή στους Η/Υ, Ο Η/Υ στην Επιχείρηση, Μικροϋπολογιστές και Λειτουργικό Σύστημα MS-DOS, Αυτοματισμός Γραφείου, Lotus 1-2-3, Dbase III Plus). Διοργάνωση από IDEA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., διάρκεια 120 ώρες. 8. Βιομηχανικός Έλεγχος και Αυτοματισμοί. Διοργάνωση από Υπουργείο Πολιτισμού, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς Εκπαίδευση Μικροηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, διάρκεια 196 ώρες,. Β.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Β.3.1 Ξένες γλώσσες 1. Αγγλικά (πολύ καλά). Β.3.2 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: Arc-View, Arc-Info. 2. Έμπειρα συστήματα: Εxsys Professional. 3. Επεξεργασία Δορυφορικής Εικόνας: Erdas Imagine Professional. 4. Γλώσσες προγραμματισμού: Visual Basic 6 Professional. 5. Γλώσσες τέταρτης γενεάς: SQL. 6. Γλώσσες μοντελοποίησης: UML. 7. Στατιστικά πακέτα: SPSS. 8. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων: Dbase ΙΙΙ, IV, Access. 9. Λειτουργικά συστήματα: Ms/Dos, Windows. 10. Άλλα: MsOffice, Lotus 123, EndNote. Σελίδα 2 από 19

3 Β.4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 1. Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων με χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Συστημάτων Γνώσης. 2. Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορικής στο επιστημονικό πεδίο της Δασοπονίας και του Περιβάλλοντος γενικότερα. 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο αγροτικών και δασικών προϊόντων. Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γ.1 ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ Δ1. Καλούδης, Σ.Θ., Σύστημα Υποστήριξης Λήψεως Απόφασης για τη Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων Βασισμένο στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και στα Συστήματα Γνώσης. Διδακτορική Διατριβή, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Τμήμα, Τομέας Πληροφορικής, Μαθηματικών και Στατιστικής, Εργαστήριο Πληροφορικής, Αθήνα, σελ Δ2. Καλούδης, Σ., "Μελέτη Συνιστωσών Υδατικού Ισοζυγίου στην Περιοχή των Αθηνών". Διπλωματική εργασία στο Μ.Δ.Ε. στη Φυσική Περιβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής, Αθήνα, σελ Δ3. Καλούδης, Σ., Πάτση, Β., Τσoμή, Κ., "Ποιοτική και Ποσοτική Κατάσταση των Δασικών Εκτάσεων του Νομού Αττικής Μετά τις Πυρκαγιές των Ετών ". Πτυχιακή διατριβή, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, σελ. 88. Γ.2 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΠ1. Kaloudis, S.T., Yialouris, C.P., Lorentzos, N.A., Karteris, M. and Sideridis, A.B "Forest management planning expert system for wildfire damage reduction". Computers and Electronics in Agriculture. Computers and Electronics in Agriculture 70(2): ΔΠ2. Kaloudis, S., Costopoulou, C.I., Lorentzos, N.A., Sideridis, A.B. and Karteris, M., "Design of Forest Management Planning DSS for Wildfire Risk Reduction". Ecological Informatics. 3(1): ΔΠ3. Kaloudis, S., Tocatlidou, A., Lorentzos, N.A., Sideridis, A.B., Karteris, M., "Assessing Wildfire Destruction Danger: a Decision Support System Incorporating Uncertainty". Ecological Modelling, 181: Σελίδα 3 από 19

4 ΔΠ4. Kaloudis, S., Anastopoulos, D., Yialouris, C.P., Lorentzos, N.A., Sideridis, A.B., "Insect Identification Expert System for Forest Protection". Expert Systems with Applications. 28(3): ΔΠ5. Kaloudis, S.T., Lorentzos, N.A., Sideridis, A.B. and Yialouris, C.P., "A Decision Support System for Forest Fire Management". Operational Research an International Journal, 5(1): Από το έτος 2008 το περιοδικό εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο Springer. ΔΠ6. Costopoulou, C.I., Kaloudis, S.T., Lorentzos, N.A., "Internet Commerce in Timber Trading". Quarterly Bulletin of IAALD, XLIX(1/2): ΔΠ7. Kaloudis, S., Kerkides, P., Halvatzi, V., Galanopoulou, S., "GIS Technology Aids to Reduce Sediment Transport in Artificial Smokovo Lake Greece". International Journal of Balkan Ecology. 6(2): ΔΠ8. Kaloudis, S., Roussos, A., Kerkides, P., "Investigation of Mountainous Vegetation Characteristics Using GIS Technology". International Journal of Balkan Ecology. 2(3): ΔΠ9. Papaioannou, G., Kaloudis, S., Kerkides, P., "On the Proper Employment of Piche Evaporimeters Data in Estimating Evapotranspiration". International Journal of Climatology, 3: Γ.3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΠ10. Καλούδης, Σ., Κωστοπούλου, Κ.Ι., Γκούσκου, Κ., Λορέντζος, Ν., "Ηλεκτρονική Εμπορία Φυσικών Χριστουγεννιάτικων Δένδρων". Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα. 13(ΙΙ-3): Γ.4 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΔΒ1. Tocatlidou, A., Ruan, D., Kaloudis, S.T., Lorentzos, A.N., "Uncertain Knowledge Association Through Information Gain". In: Da Ruan, Guoquing Chen, Etiene E. Kerre, Geert Wets (Eds), Intelligent Data Mining, Techniques and Applications, Springer, pp ΔΒ2. Καλούδης, Σ., Λορέντζος, Ν., Κωστοπούλου, Κ., Τοκατλίδου, Α., Σιδερίδης, Α., "Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Απόφασης για τον Προσδιορισμό του Κινδύνου Καταστροφών από Πυρκαγιές". Σε: Βλαχοπούλου, Μ., Ηλιάδης, Λ., Μάνθου, Β., Σαλαμπάσης, Μ., Μπάτζιος, Χ., (Συντάκτες), Καινοτόμες Εφαρμογές της Πληροφορικής στον Αγροτικό Τομέα και στο Περιβάλλον, Θεσσαλονίκη, σελ Σελίδα 4 από 19

5 Γ.5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΣ1. Σ. Καλούδης, Σ. Γαλανοπούλου, Ι. Βασιλείου, Λ. Τζουρμανά, 2010.Τουριστική Ανάπτυξη και Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος του Νομού Ευρυτανίας. 6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείο και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. "Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ" (Πρακτικά υπό έκδοση) ΔΣ2. Kaloudis, S., Yialouris, C.P., Lorentzos, N.A., Karteris, M., Sideridis, A.B., "Information System for Forest Management Planning". In: T., Tsiligiridis (Edr), Proceedings of 4 th International Conference, HAICTA 2008, Information & Communication Technologies in Bio & Earth Sciences, Athens Greece, pp ΔΣ3. Galanopoulou, S., Vgenopoulos, A., Conispoliatis, N., Kaloudis, S., Chatzitheodoridis, E., "An Investigation of Organic Contaminants and their Spatial Distribution in the Surface Sediments of Keratsini Harbour with the Use of Geographic Information Systems". In: T., Tsiligiridis (Edr), Proceedings of 4 th International conference HAICTA 2008, Information & Communication Technologies in Bio & Earth Sciences, Athens Greece, pp ΔΣ4. Kaloudis, S., Glezakos, T., Ferentinos, K., Tsiligiridis, T., Yialouris, C.P., "Feedforword Neural Networks Modeling of Fir Taper in Natural Forests of Greece". In: Proceedings of the 2006 Naxos International Conference, Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas, Naxos-Greece, vol. 1, pp ΔΣ5. Patrikakis, Ch., Nonta, M., Kaloudis, S., Sideridis, A.B., "Supporting Volunteers Firefighters Through Mobile Communities". In: Proceedings of International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment (ITAFE), pp ΔΣ6. Kaloudis, S.T., Lorentzos, N.A, Sideridis, A.B., Yialouris, C.P., "A Decision Support System for Forest Fire Management". In: M., Vlachopoulou, V., Manthou, L., Illiadis., S., Gertsis, M., Salambasis, (Eds), Proceedings of the HAICTA 2004 Conference, Thessaloniki, Greece, vol. 2, pp ΔΣ7. Costopoulou, C.I., Karetsos, S., Kaloudis, S.T., Sideridis, A.B., "An Electronic Hub for Forest Products: The Case of Christmas Trees". In: Kamil Okyay Sindir (Edr.), Proceedings of the International Congress of Information Technology in Agriculture Food and Environment, Izmir, Turkey, pp ΔΣ8. Kaloudis, S., Karetsos, S., Costopoulou, C.I., Lorentzos, N., "A Decision Support System for Wildfire Damage Reduction with UML". In: Zsolt Harnos, Miklós Herdon, Troy B. Wiwczaroski (Eds), Proc. of the 4 th Conference of the European Σελίδα 5 από 19

6 Federation for Information Technology in Agriculture, Food and Environment Information Technology for a Better Agri-Food Sector, Environment and Rural Living, Debrecen Budapest, Hungary, vol. 1, pp ΔΣ9. Kaloudis, S., Anastopoulos, D., Yialouris, C.P., Lorentzos, N.A., Sideridis, A.B, "A Decision Support System for Insect Identification and Forest Protection: A Case Study of Pine, Fir and Chestnut Forests". In: A.B. Sideridis, C.P. Yialouris, (Eds), 1 st Conference of HAICTA, Food and Environment: The Impact of ICT in Agriculture Food and Environment, Athens, Greece, pp ΔΣ10. Costopoulou, C.I., Kaloudis, S.Th., "Internet Commerce in Timber Trading". International Conference, the Development of Agricultural Information Management, Technology and Markets in the 21 st Century, Beijing-China. ΔΣ11. Kaloudis, S., Karteris, M., Lorentzos, N., Sideridis, A., "Conceptual Framework of a Decision Support System for the Management of Lowland Pine Forests Aiming at Reducing Wildfire Damages". In: K., Radoglou, (Edr), Forest Rresearch: A Challenge for an Integrated European Approach, Thessaloniki-Greece, vol. 1, pp ΔΣ12. Ntaliani M., Karetsos S., Costopoulou C., Harizanis P., Kaloudis S., Passam H., "Supporting Agricultural e-governance". In: Proceedings of the 2 nd National Conference on Electronic Democracy: Challenges of the Digital Era, Athens, Greece, pp ΔΣ13. Καλούδης, Σ., Τουρατζή, Θ., Διδασκάλου, Κ., Γαλανοπούλου, Σ. και Κερκίδης, Π., "Συσχέτιση του Συντελεστή Μειώσεως Διαμέτρου με Περιβαλλοντικούς Παράγοντες και την Πυκνότητα Συστάδας στο Ελατοδάσος της Πάρνηθας". Σε: Πρακτικά του 1 ου Πανελλήνιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, θεματική ενότητα Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος, Ορεστιάδα, σελ ΔΣ14. Κωστοπούλου, Κ. και Καλούδης, Σ., "Διαδικτυακό Σύστημα Δημοπρασιών Ακατέργαστης Ξυλείας". 15 ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Απασχόληση, Ροή Εργασίας & Επιχειρησιακή Έρευνα, Τρίπολις (Πρακτικά υπό έκδοση). ΔΣ15. Κωστοπούλου, Κ. και Καλούδης, Σ., "Σχεδιασμός Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών για την Εμπορία Ακατέργαστης Ξυλείας στην Ελλάδα". 1ο Ειδικό Συνέδριο με θέμα: Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα τον 21ο αιώνα - Η Συμβολή της Επιστήμης του Μάνατζμεντ, Ενότητα: Πληροφοριακά Συστήματα - Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Εφαρμογές Internet. Οργάνωση, Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών & Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα (Πρακτικά υπό έκδοση). Σελίδα 6 από 19

7 ΔΣ16. Παπαιωάννου, Γ., Καλούδης, Σ., και Κερκίδης, Π., "Εκτίμηση Συνιστωσών Υδατικού Ισοζυγίου στην Περιοχή της Αττικής". Σε: Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Κογκρέσου Υδροτεχνικής Ένωσης, Πάτρα, σελ Γ.6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΔΙ1. Καλούδης, Σ., Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Καρπενήσι, σελίδες 132. ΣΔΙ2. Καλούδης, Σ., Δασική Διαχειριστική II (Εργαστηριακό μέρος). Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Καρπενήσι, σελίδες 164. ΣΔΙ3. Καλούδης, Σ., Δασική Διαχειριστική I (Εργαστηριακό μέρος). Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Καρπενήσι, σελίδες 91. Γ.7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ.7.1 Σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά 1. Ecological Informatics, Elsevier. 2. Journal of Environmental Management, Elsevier. 3. Operational Research an International Journal, Springer. 4. Computers and Electronics in Agriculture, Elsevier. Γ.7.2 Σε Επιστημονικά Συνέδρια με Διεθνή Συμμετοχή 5. Fourth International conference, HAICTA 2008, Information & Communication Technologies in Bio & Earth Sciences. Δ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Δ.1 ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 1. Από 1/6/1984 έως 2/12/1991, σε Μεταλλευτική - Βιομηχανική εταιρία, με αντικείμενο: Σύνταξη και εφαρμογή μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος από Μεταλλευτικές Λατομικές και Βιομηχανικές Δραστηριότητες. 2. Από 10/10/1984 έως 20/3/1987, Ελεύθερος επαγγελματίας, αντικείμενο: Δασολόγος. 3. Από 24/12/1991 έως 26/2/1993, Ελεύθερος επαγγελματίας, κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου Β τάξης, αντικείμενο: Δασολόγος. Σελίδα 7 από 19

8 Δ.2 ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 1. Από 29/1/1993 έως 31/8/994, Δημόσιος υπάλληλος στο Υπουργείο Γεωργίας, κλάδου ΠΕ2 Δασολογικού, με αντικείμενο: Προϊστάμενος γραφείου θήρας, Δασικά έργα, Προστασία Δασών, Kατάσβεση δασικών πυρκαγιών, Χαρακτηρισμός εκτάσεων. Δ.3 ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Τίτλος προγράµµατος: «Υποστήριξη της Πολλαπλής Βιβλιογραφίας στο ΤΕΙ Λαμίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ Ι), του Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Τίτλος προγράµµατος: «Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Λαμίας- Περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Τίτλος προγράµµατος: «Αναβάθμιση Προγράμματος Σπουδών Τμημάτων Δασοπονίας Καρδίτσας (Τ.Ε.Ι. Λάρισας) και Καρπενησίου (Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ)», του Β ΚΠΣ. Τίτλος προγράµµατος: «Πιλοτικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Αγροτικών Υπηρεσιών» του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών». Το έργο αφορούσε στην ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη διαδυκτιακή προσπέλαση των αγροτών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες διεκπεραίωσης των συναλλαγών τους με εμπλεκόμενους φορείς του αγροτικού τομέα μέσω ενός ενιαίου σημείου πρόσβασης. Στο πλαίσιο του έργου μελετήθηκαν οι κλάδοι της Δασοπονίας, Σηροτροφίας-Μελισσοκομίας και Λαχανοκομίας. Τίτλος προγράµµατος: «Ένας Πολυγλωσσικός Συνεταιρισμός Αποθηκών Μαθησιακών Αντικειμένων για την Εκπαίδευση των Ευρωπαίων Νέων σε Θέματα Οργανικής Γεωργίας και Αγροοικολογίας». Το έργο αφορούσε στη δημιουργία εκπαιδευτικών υλικού σε ηλεκτρονική μορφή σχετικά με την Οργανική Γεωργία και Αγροοικολογία. Η χρηματοδότηση έγινε απο την Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε διεθνή συμμετοχή ερευνητών. Δ.4 ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Κ.Ε.Κ. Στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας 1. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος με τίτλο «Δασεργάτες». 2. Τίτλος προγράμματος «Δασοπυροσβέστες». Δ.5 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου Τρικάλων. Δασαρχείο Ιωαννίνων. Σελίδα 8 από 19

9 Δ.6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ Α.Τ.Ε.Ι. Από έως , μόνιμος Καθηγητής Εφαρμογών στο Παράρτημα Καρπενησίου, Τµήµα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας και για μικρό διάστημα στο Α.Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. Από έως σήμερα μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο Παράρτημα Καρπενησίου, Τµήµα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας Δ.6.1 Οργάνωση/Διδασκαλία των Μαθημάτων 1. Διαχείριση Φυσικών Οικοσυστημάτων Θ, Ε, ΑΠ Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων Θ, Ε, ΑΠ. 3. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Θ, Ε. 4. Βιομετρία Θ, Ε, ΑΠ. 5. Δενδρομετρία Ε. 6. Δασική Πολιτική Θ,Ε. 7. Δασική Οικονομία Θ. 8. Εφαρμογές Πληροφορικής Θ. 9. Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών Θ. 10. Δασοκομία Πόλεων Θ. Δ.6.2 Οργάνωση Εργαστηρίων 1. Οργανώθηκαν τα εργαστήρια Διαχειριστικής και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Συγκεκριμένα, κατάλληλος χώρος του Τμήματος Δασοπονίας και ΔΦΠ εξοπλίσθηκε με όργανα, υπολογιστές, ψηφιοποιητές. λογισμικό, plotter, δικτυακές υποδομές, έπιπλα, κ.λ.π.,. Το παραπάνω εργαστήριο διατίθεται για την πραγματοποίηση του εργαστηριακού μέρους και άλλων μαθημάτων. 2. Συμβολή στην οργάνωση και εξοπλισμό του Εργαστηρίου Δενδρομετρίας. Δ.6.3 Διοικητικά καθήκοντα 1. Υπεύθυνος της Ομάδας Μαθημάτων Δασικών Πόρων, για τα ακαδημαϊκά έτη και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τµήµατος Δασοπονίας, για τα ακαδημαϊκά έτη και Θεωρία (Θ), Εργαστήριο (Ε), Άσκηση Πράξης (ΑΠ). Σελίδα 9 από 19

10 3. Συμμετοχή σε διάφορες επιτροπές και καθήκοντα στο Τμήμα Δασοπονίας και ΔΦΠ. Ενδεικτικά αναφέρεται η συμμετοχή: σε εκλεκτορικό σώμα, στην επιτροπή για το περιεχόμενο σπουδών και στις επιτροπές στέγασης φοιτητών, προμηθειών, καθαριότητας, διαγωνισμών, αξιολόγησης σημειώσεων, στο συντονισμού για το παράρτημα Καρπενησίου του ΤΕΙ Λαμίας των προγραμμάτων Leonardo και Sokrates, στη βελτίωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος ως μέλος της Γενικής Συνέλευσης. Δ.6.4 Επίβλεψη Πτυχιακών Διατριβών. Γ., Στάθης, Περιγραφή Διαχείρισης Δασών Χαλεπίου Πεύκης στο Νομό Αττικής. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Π., Κρεντήρη, Περιγραφή Διαχείρισης Καστανοδάσους Αγίου Νικολάου Ν. Ευρυτανίας. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Ι., Φασκιανουδάκης Π., Μουρουγιάννης, Π., Αθούσας, Διαχείριση Τραχείας Πεύκης Μεγάλης Λίμνης Αγιάσου Ν. Λέσβου. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Α. Καραναστάση, Μέτρα Προστασίας και Ανάπτυξης των Καμένων Εκτάσεων της Ανατολικής Αττικής από την Μεγάλη Πυρκαγιά του Θέρους Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Ι., Κοτσώνης και Ε., Μπακόλας, Οργανωτική Συγκρότηση Δασικής Υπηρεσίας. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Κ., Τσολάκος και Χ., Καραμπούλα, Περιγραφή Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Α., Μπάκα, Αστικό Πράσινο της Πόλεως Βόλου. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Α., Χαρίτου, Αστικό Πράσινο της Πόλεως Λάρισας. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Α., Κοντοστάθη, Η Δασική Πολιτική της Ελλάδας στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Δ., Κουτσορίζος, Ε., Μήτρου, Γ., Καλαϊτζής, Οικοτουριστικός Οδηγός Αγίου Νικολάου Ευρυτανίας. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Ι., Βασιλείου, Περιγραφή Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Βίκου - Αώου. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Α., Ρούσσος, Χαρτογράφηση της Βλάστησης με Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην Ευρύτερη Περιοχή Καρπενησίου. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Σελίδα 10 από 19

11 Ε., Λαμπρογεώργου και Χ., Ραμπαβίλα, Διαχείριση Αισθητικού Δασούς Κουρί. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Β., Χαλβατζή, Διαχείριση Περιοχής Τεχνητής Λίμνης Σμοκόβου με Σκοπό την Ελάττωση του Ρυθμού Πρόσχωσης, με την Χρήση GIS. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Σ., Μπάζιου, και Ε., Πουρνάρα, Χαρτογράφηση της Δασικής Βλάστησης του Νομού Ευρυτανίας με Χρήση Μέσων Τηλεπισκόπησης και Μεθόδους Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. E., Αγαπητού, Ν., Διγώνης, Δ., Συμνιώτη, Συσχέτιση Ποιοτήτων Τόπου Ελάτης με Φυσιογραφικούς Παράγοντες στην Ευρυτανία. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Δ., Αναστοπουλος, Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Απόφασης για την Προστασία των Δασών από Έντομα. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Θ. Τουρατζή και Κ., Διδασκάλου, Συσχέτιση Ποιοτήτων Τόπου με Φυσιογραφικούς Παράγοντες στο Ελατοδάσος του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Κ., Γκούσκου, Διερεύνηση Προβλημάτων Εμπορίας Εγχώριων Χριστουγεννιάτικων Δένδρων και Επίλυσή τους με την Χρήση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Σ., Αναστασίου, Χρησιμοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δημιουργία Συστήματος Αναγνώρισης των Γυμνόσπερμων Δασικών Ειδών. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Ν., Κοτσικώρος Έμπειρο Σύστημα Αναγνώρισης Πλατύφυλλων Δασικών Ειδών. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Α., Μαρδάκη και Σ., Μπαλάνη, Συσχέτιση Μορφομετρικών Χαρακτηριστικών Συστάδων Ελάτης με Περιβαλλοντικά Στοιχεία, στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου Τρικάλων. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Ν., Γεωργακοπουλου και Φ., Δημοπούλου, Καταγραφή και Χαρτογράφηση των Καταφυγίων Θηραμάτων του Νομού Ευρυτανίας με τη Χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Ι., Βασιλείου και Λ., Τζουρμάνα, Τουριστική Ανάπτυξη και Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος στο Νομό Ευρυτανίας. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Σ., Χατζή και Ε., Λαλεδάκη, Εκτίμηση Δείκτη Κινδύνου Καταστροφών από Πυρκαγιές με Χρήση Γ.Σ.Π. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Σελίδα 11 από 19

12 Ι., Βενιζέλος και Χ., Παρασκευόπουλος, Μελέτη και Διαχείριση της Υδρολογικής Λεκάνης του Χειμάρρου Κλαρωτού με Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Μ.Α., Τσεσμελή, Προσδιορισμός Κινδύνου Πυρκαγιάς στη Νήσο Σάμο με Χρήση Γ.Σ.Π. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Ι. Κωστόπουλος, Διαχείριση Πευκοδασών που Καταστράφηκαν από Πυρκαγιά στο Νομό Αττικής. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Ε., Τσιριμιάνγκου, Διαχείριση του Οικοσυστήματος του Ερημίτη Κέρκυρας. Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Δ.6.5 Εποπτεία πρακτικής άσκησης σπουδαστών Από το 1994 έως σήμερα εποπτεία, σε τακτική βάση, της πρακτικής άσκησης σπουδαστών του Τμήματος Δασοπονίας και ΔΦΠ. Δ.7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ Α.Ε.Ι. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Τμήμα, Εργαστήριο Πληροφορικής, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής, συμμετοχή στη διδασκαλία μαθημάτων. Δ.7.1 Συμμετοχή στη Διδασκαλία Μαθημάτων 1. Visual Basic 6 Εργαστήριο 2. Windows Εργαστήριο 3. Word Εργαστήριο 4. Excel Εργαστήριο Δ.8 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ Ι.Ε.Κ. Στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Καρπενησίου στην Ειδικότητα «Ειδικός Δασικής Προστασίας». Δ.8.1 Διδασκαλία Μαθημάτων 1. Ασθένειες και Προσβολές Δασών Θεωρία και Εργαστήριο Σελίδα 12 από 19

13 Ε. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ Εργασία ΔΠ1. Thompson, M.P. and Calkin, D.E., Uncertainty and risk in wildland fire management: A review. Journal of Environmental Management, Article in Press. Dao, T.T., Modélisation du Système Musculosquelettique des Membres Inférieurs : Modèle Biomécanique vs. Méta Modèle. Phd dissertation, University of Technology of Compiegne, pp.194. Εργασία ΔΠ2. Minas, J.P., Hearne, J.W. and Handmer, J.W., A review of operations research methods applicable to wildfire management. International Journal of Wildland Fire. Yu, X., Yang, Y., Zhang, X., Li, X., Li, Y A GIS based decision support system for the cultivation and management of eucalypt. Advanced Materials Research , pp Sottara, D., Integration of symbolic and connectionist AI techniques in the development of Decision Support Systems applied to biochemical processes. PhD dissertation, DEIS Department of Electronics, Computer Science Systems, University of Bologna, p Gerald, G.A., Public perception of wildfire risk and prescribed burning in the wildland/urban interface of the Louisiana Florida parishes. MSc. Thesis, Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College School of Renewable Natural Resources, p. 96. Somers, R., Carrying οut a GIS project. In: John D. Bossler, Robert B. McMaster, Chris Rizos, James B. Campbell (Eds), Manual of Geospatial Science and Technology, CRC Press, p.p Antonopoulou, E., Karetsos, S.T., Maliappis, M. and Sideridis, A.B Web and mobile technologies in a prototype DSS for major field crops. Computers and Electronics in Agriculture Computers and Electronics in Agriculture, 70(2): Iliadis, L.S., Vangeloudh M. and Spartalis, S., An intelligent system employing an enhanced fuzzy c-means clustering model: Application in the case of forest fires. Σελίδα 13 από 19

14 Computers and Electronics in Agriculture, 70(2): Benavente, F.A., Analisis espatial para la ordenacisn eco-paisnjnstica de la aglomeracisn urbana de Granada. PhD Dissertation, Universidad de Granada (In Spanish). Εργασία ΔΠ3. Minas, J.P., John, W. and Handmer, J.W., A review of operations research methods applicable to wildfire management. International Journal of Wildland Fire. Yousefpour, R., Jacobsen, J.B., Thorsen, B.J., Meilby, H., Hanewinkel, M., Oehler, K., A review of decision-making approaches to handle uncertainty and risk in adaptive forest management under climate change. Annals of Forest Science. Taylor, M.J., Higgins, E., Francis, M., & Lisboa, P., Managing unintentional dwelling fire risk. Journal of Risk Research, 14(10). Penman, T.D., Price, O., Bradstock, R. A., Bayes Nets as a method for analysing the influence of management actions in fire planning. International Journal of Wildland Fire. Kalabokidis, K., Xanthopoulos, G., Moore, P., Caballero, D., Kallos, G., Llorens, J., Roussou, O., Vasilakos, C., Decision support system for forest fire protection in the Euro-Mediterranean region. European Journal of Forest Research, DOI: /s Dlamini, W.M., Application of Bayesian networks for fire risk mapping using GIS and remote sensing data. GeoJournal, 76(3), pp Thompson, M.P. and Calkin, D.E., Uncertainty and risk in wildland fire management: A review. Journal of Environmental Management, Article in Press. Thompson M.P., Calkin, D.E., Finney, M.A., Ager, A.A., Gilbertson-Day, J.W., Integrated national-scale assessment of wildfire risk to human and ecological values. Stoch Environ Res Risk Assess. DOI /s Alvarez, I.N., A Bayesian model to construct a knowledge based spatial decision support system for the Chaguana river basin. PhD thesis, Vrije Universiteit Brussel, Faculty of Engineering Department of Fundamental Electricity and Instrumentation, p Thompson, M.P., Calkin, D.E., Gilbertson-Day J.W., Ager, A.A., Advancing effects analysis for integrated, large-scale wildfire risk assessment. Environ Monit Assess. Azari, H., Forest fires risk and control. In: G. Perona and C. A. Brebbia (Eds). Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires II, Transactions on Ecology and the Environment. WIT Press, pp Σελίδα 14 από 19

15 Δαβούτης, Δ.Ε., Έμπειρο διαγνωστικό σύστημα αναγνώρισης ασθενειών δασικών δένδρων. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ. 87. Wisdom Mdumiseni Dlamini, Application of Bayesian networks for fire risk mapping using GIS and remote sensing data, GeoJournal, 76(3): Xingpeng Liu, Jiquan Zhang, Weiying Cai, Zhijun Tong, Information diffusion based spatio-temporal risk analysis of grassland fire disaster in northern China. Knowledge-Based Systems 23(1): Iliadis, L.S., Vangeloudh, M. and Spartalis, S., An intelligent system employing an enhanced fuzzy c-means clustering model: Application in the case of forest fires. Computers and Electronics in Agriculture 70(2): Iliadis, L.S., and Spartalis, S., Intelligent Fuzzy Reasoning for Flood Risk Estimation in River Evros. In: Palmer-Brown, D., Dragonoca, Ch., Pimenidis, E. Mouratidis, H., (Eds), Communications in Computer and Information Science: Engineering Applications of Neural Networks. Springer, pp Bohanec, M., Messéan, A., Scatasta, S., Angevin, F., Bryan Griffiths, B., Krogh, P.H., Žnidaršič, M. and Džeroski, S., A Qualitative Multi-Attribute Model for Economic and Ecological Assessment of Genetically Modified Crops. Ecological Modelling, 215(1-3): Wei, Y., Rideout, D., Kirsch, A. (2008). An Optimization Model for Locating Fuel Treatments Across a Landscape to Reduce Expected Fire Losses. Canadian Journal of Forest Research, 38(4/1): Βασιλάκος, Χ., Τηλεπισκόπηση, Τεχνητή Νοημοσύνη και Συστήματα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην Εκτίμηση Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Μυτιλήνη. Ηλιάδης, Λ.Σ., Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα και Εφαρμογές στην Εκτίμηση Κινδύνου. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη, σελ Dion, A., King, J., Levesque, T., Singh, A.A., Forest Fire Risk Index Using GIS Modelling. Report for the Government of Nova Scotia, Forest Fire Research Institute. Martin, W.E., Raish, C., Kent, B., Wildfire Risk: Human Perceptions and Management Implications. Resources For the Future Press, p Voigt, K., Brüggemann, R., Pudenz, S., A Multi-Criteria Evaluation of Environmental Databases Using the Hasse Diagram Technique (Prorank) Software. Environmental Modelling and Software, 21 (11): Σελίδα 15 από 19

16 Sideridis, A.B., New ICT Concepts and Projects for the Development of Rural Areas: The Project In: Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas, pp Jingan, S. and Jiupai, N.I. (2005). Land Use Change and Its Corresponding Ecological Responses: a Review. Journal of Geographical Sciences, 15(3): Εργασία ΔΠ4. Gwendo, J.O. and Muchemi, L., A Knowledge-based system for the selection of trees for urban environments. Pivetta, C.R., Heldwein, A.B., Tazzo, I.F., Maldaner, I.C., Dalbianco, L., Augusto, N. Machado, R.M.A., Maximum evapotranspiration of tomato grown under plastic greenhouse based upon meteorological and phenological variables. Bragantia, 70(3): Devraj and Renu Jain, PulsExpert: An expert system for the diagnosis and control of diseases in pulse crops. Expert Systems With Applications, 38(2011): Zhigang Wu, Yichuan Bai, Han Huang, Wenxin Li, Zhimei Li, and Zhihong Li, TPPADS: An Expert System Based on Multi-branch Structure for Tianjin Planting Pest Assistant Diagnosis. Computer and Computing Technologies in Agriculture IV, 346: Tripathi, P., Ranjan, J., Competency Mapping for Educational Institution: Expert System Approach. Int. J. of Computer and Communication Technology, 2(1):75-93, Miah, S.J., Debuse, J., Kerr, D, Debuse, V., A Practitioner-Oriented Decision Support Process for Forestry Pest Management. Proceedings, 21 st Australasian Conference on Information Systems A Practitioner-Oriented Decision Approach. Δαβούτης, Δ.Ε., Έμπειρο διαγνωστικό σύστημα αναγνώρισης ασθενειών δασικών δένδρων. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ. 87. Dhungana, S., Development of a Web Based Woody Biomass Energy Expert System. Thesis for Master of Science in Forestry, Davis College of Agriculture, Forestry and Consumer Sciences at West Virginia University, p. 74. Dao, T.T., Modélisation du Système Musculosquelettique des Membres Inférieurs: Modèle Biomécanique vs. Méta Modèle. PhD Thesis, Universite De Technologie De Compiegne, Spécialité : Bio-Ingénierie Biomécanique Biomatériaux, p Maifang Wu, Huiyan Zhao, "Study on the Ontology for Entomology Identification Expert System" ICISE, pp , 2009 First IEEE International Conference on Information Science and Engineering, Σελίδα 16 από 19

17 Wang Nihong, Li Dan, Pan Hua, Zhang Yanrong, Expert Consulting Service Platform for Forest Pests and Diseases Prevention of Rapid-Growing and High-Yield Forest in Northeast of China, AICI, pp , Wang Nihong, Li Dan, Jiang Yue, Pan Hua, The Research on Identification Model and Related Regulation Strategies Selection for Forest Disease and Insect Pest. Second International Conference on Intelligent Computation Technology and automation, China. Gonzalez-Andujar, J.L., Expert System for Pests Diseases and Weeds Identification in Olive Crops. Expert Systems with Αpplications, 36(2 part 2): Miswan Bin Surip, Mohd Sazai Bin Khalid, Khairul Amin Bin Mohd Sukri, P.Siva Shamala, Aplikasi Sistem Pakar Dalam Pengajaran Matematic Ungkapan Algebra Tinkatan. Proceedings, Seminar Kebangsaan Aplikasi Sains dan Matematik 2008 (SKASM 2008), Batu Pahat, Johor, November Mansingh, G., Reichgelt, H., Bryson, K.-M.O., CPEST: An Expert System for the Management of Pests and Diseases in the Jamaican Coffee Industry. Expert Systems with Applications, 32(1): Liu Yu, Cao Wei-ju, XU Jian-xiang, Development of a Web-based Remote Diagnosis System for Vegetable Insect Pests. Jiangsu Journal of Agricultural Sciences, 23(2): Wang Juan, Research Progress of Expert System in Integrated Pest Management. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 35(17): Huang Xingyi, Lin Dongjin, Zhu Shengbo, Zhao Jiewen, Study on Identification of Beetle Insect Using Computer Vision. Control & Automation, 24(3): Tapiador, F.J., Rural Analysis and Management: An Earth Science Approach to Rural Science. Springer, p WU Bao-guo and WEN Liang-bao Expert Consulting System for the Diagnosis, Prevention and Control of Important Forest Diseases and Insect Pests. Journal of Beijing Forestry University, 28 (6): Sideridis, A.B., New ICT Concepts and Projects for the Development of Rural Areas: The Project In: Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas, pp Εργασία ΔΠ5. Burstein, F., Brezillon, P., Zaslavsky, A., Introducing Concept Into Decision Support on the Move. In: Burstein, F., Brezillon, P., Zaslavsky, A., (Editors) Supporting real time decision-making, the role of context in decision making. Σελίδα 17 από 19

18 Εργασία ΔΠ9. Pivetta, C.R., Heldwein, A.B., Tazzo, I.F., Maldaner, I.C., Dalbianco, L., Streck, N.A., Machado, R.M.A Maximum evapotranspiration of tomato grown under plastic greenhouse based upon meteorological and phenological variables. Bragantia, 70(3): Marenholtz E.H., Lieffers V.J., Silins U., Evaporative demand across a range of microsites in partial-cut boreal forests. Scandinavian Journal οf Forest Research, 25(2), pp Manuel Casanova P., Ingmar Messing, Abraham Joel, and Alberto Cañete M., Methods to Estimate Lettuce Evapotranspiration in Greenhouse Conditions in the Central Zone of Chile. Chilean Journal of Agricultural Research, 69(1): Hufty, A., Introduction à la climatologie: le rayonnement et la température, l'atmosphère, l'eau, le climat et l'activité humaine. Presses Université Laval, p Arnfield, A.J., Micro and Mesoclimatology. Progress in Physical Geography, 24(2): Sommer, R Water and Nutrient Balance in Deep Soils Under Shifting Cultivations With and Without Burning in the Eastern Amazon. Doctoral Dissertation, Georg-August University, Göttigen, p Εργασία ΔΠ10. Costopoulou, C. and Tambouris, E., "One-stop eservices for the Forest Sector". Information Service and Use, 24(3): Εργασία ΔΒ1. Vogler, Chr. and Tocatlidou, A, Extending Fuzzy Sets with New Evidence for Improving a Sign Language Recognition System. In: Lecture Notes in Computer Science- Fuzzy Logic and Applications. Springer Berlin / Heidelberg, pp Εργασία ΔΣ5. Patrikakis, Ch., Voulodimos, A., Sardis, E., Papaoulakis, N., Christofi, D., Dimosthenous, G., Emergency operations support through social networking and P2P multimedia services. 18th IEEE International Conference on Telecommunications (ICT 2011), May 2011, Ayia Napa, Cyprus. Εργασία ΔΣ7. Costopoulou, C., Karetsos, S., Ntaliani, M., Gidarakou, I. and Sideridis, A.B., "A Greek Organic Agriculture Portal". In: Proceedings of the 2nd Conference of HAICTA "Information Systems and Innovative Technologies in Agriculture Food and Environment", Thessaloniki, Greece. Σελίδα 18 από 19

19 Costopoulou, C. and Tambouris, E., "One-stop eservices for the Forest Sector". Information Service and Use, 24(3): Εργασία ΔΣ12. Manouselis, A. Konstantas, Palavitsinis, C. Costopoulou and A.B. Sideridis, "A Survey of Greek Agricultural E-Markets", Agricultural Economics Review, 10(1): Καρέτσος, Σ., Κωστοπούλου, Κ., Νταλιάνη, Μ., Μοντέλο ανάπτυξης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω κινητών τηλεφώνων στον αγροτικό τομέα. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, I-19-3/2008: ΣΤ. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία (HAICTA). Για το διάστημα 2009 έως 2011 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, από το έτος 2004 έως σήμερα. Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, από το έτος 1982 έως σήμερα. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Κίνησης Δασολόγων κατά το διάστημα Μέλος του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας, από το έτος 1995 έως σήμερα. Καρπενήσι, Μάρτιος 2012 Σελίδα 19 από 19

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Σταυρούλα Επώνυμο Γαλανοπούλου Οικογ. κατάσταση Έγγαμη, με ένα παιδί e-mail gs@teilam.gr Τηλ. +30 22370 25063 Φαξ +30 22370 24035 B. ΣΠΟΥΔΕΣ Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1974 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 01/11/2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 01/11/2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 01/11/2014 Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Βασιλάκος Ημερομηνία γεννήσεως : 09-10 -1975 Διεύθυνση κατοικίας : Πύργοι Θερμής, Τ.Θ. ΚΟΙΝ 125, 81100, Μυτιλήνη Τηλέφωνο : 2251036451 e-mail : chvas@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1

Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1 Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Ομάδες εργασιών Φορείς Υλοποίησης Ιωάννης Γήτας Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc

Διαβάστε περισσότερα

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο:

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Δημήτρης Ασκούνης Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή ΗΜ&ΜΥ 1 το Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση;

Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση; Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση; Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) Δρ. Δημήτρης Δημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2.

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς Ήρθατε. Μάρθα Τριανταφύλλου. 28 mei 2012. Study in Holland

Καλώς Ήρθατε. Μάρθα Τριανταφύλλου. 28 mei 2012. Study in Holland Καλώς Ήρθατε Μάρθα Τριανταφύλλου 28 mei 2012 Study in Holland Ολλανδία ή Κάτω Χώρες; Μικρή χώρα Ελλάδα: 3,2 x Ολλανδία) Σύνορα με Βόρεια Θάλασσα, Γερμανία, Βέλγιο Πρωτεύουσα: Amsterdam (+780.000) 28 mei

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Όνομα ΠΑΤΕΡΑ : ΧΑΤΖΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τρίτη, 24 Μαΐου 2011 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστήμιο Πατρών 10:00-15:30 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ University of Food Technologies at Plovdiv (UFT-Plovdiv

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζοντας 2020 Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία

Ορίζοντας 2020 Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Περίγραμμα Ταυτότητα Προγράμματος Δομή Προγράμματος Προϋπολογισμός Κανόνες συμμετοχής Αξιολόγηση Participant Portal και χρήσιμα έγγραφα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Αμανατιάδης Δημήτριος του Σοφοκλή Ημ/νία Γέννησης : 12 Φεβρουαρίου 1970 Τόπος κατοικίας : Θεσσαλονίκη, Βατοπεδίου 5, 56224 Εύοσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 2003 2004 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Εργαστήριο) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα) Λάρισα 26/08/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Παρούσα θέση: Δ/νση εργασίας: Ε mail:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Παρούσα θέση: Δ/νση εργασίας: Ε mail: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο: Παρούσα θέση: Δ/νση εργασίας: Ε mail: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΕΤΟΣ Διοικητικός Υπάλληλος - Εργαστηριακός Συνεργάτης, στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Πλήρως αναγνωρισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο που

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλου Αλεξάνδρου και Δαναών 6974031784-2237022441 Καρπενήσι, Ευρυτανία 36100 Ημερομηνία γέννησης: 22/09/1976. Εργασιακή Πείρα

Μεγάλου Αλεξάνδρου και Δαναών 6974031784-2237022441 Καρπενήσι, Ευρυτανία 36100 Ημερομηνία γέννησης: 22/09/1976. Εργασιακή Πείρα Μεγάλου Αλεξάνδρου και Δαναών 6974031784-2237022441 Καρπενήσι, Ευρυτανία 36100 tarisidis@yahoo.gr Ημερομηνία γέννησης: 22/09/1976 Τασιός Αριστείδης Εργασιακή Πείρα 8/2011 σήμερα Γενικός Γραμματέας Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Καρδίτσα) Λάρισα 26/08/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας:

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002 Πέτρος Καλαντώνης Ν. Σουκατζίδη 65, Δάσος Χαϊδαρίου Τηλ 210 5820912 6971613906 email: pkalant@teipir.gr Έγγαμος με δύο παιδιά Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρώθησαν το 1997 στο Πολεμικό Ναυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Επιμέλεια: Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής ΤΜΜ ΠΔΜ Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης ΠΔΜ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012 1 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατρός: Αδαµόπουλος Ανδρέας Νικόλαος Ηµεροµηνία γεννήσεως: 28-10-1979 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 04/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα