ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç"

Transcript

1 ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ 4Ð Å Ñ É Ï Ä Ï Ó Â 4Ô Å Õ Ï Ó 2 7 4I A N O Y A Ρ Ι Ο Σ - Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ ÔÉÌH: 0,01 ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΦΕΣΗ KΩΔ.: 6676

2 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Ι. 4 Η Επιστολή του Προέδρου του Ε.Ι. 5 e-themis.gov.gr 7 Οικονομικό Περλ Χαρμπορ χαρακτήρισε την κατάσταση ο δισεκατομμυριούχος τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ έπεσαν από το γκρεμό 8 Ενημέρωση και πιστοποίηση με ασφαλιστική ποιότητα MQI 11 Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ι. 12 Επιχειρώντας στην Ήπειρο 13 SMS of YOUTH 2009, δράσεις για το περιβάλλον 14 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧÅÉÑÇÓÅÙÍ 16 Εορταστική εκδήλωση του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων για το νέο έτος 18 Το 20 ο συνέδριο της ΟΣΥΕ στα Ιωάννινα 20 Προγράμματα ασφάλισης εξαγωγιών πιστώσεων 21 Ενημερωτική Εκδήλωση για τα Νέα Προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ 23 Δυνατότητες χρηματοδότησης σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Η εξωστρέφεια & η καινοτομία ως στρατηγικές εξόδου από την κρίση 24 Διεπιμελητηριακή συνάντηση των Δ.Ε. των 4 ηπειρωτικών Επιμελητηρίων στα Ιωάννινα 25 Νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα (Επιχειρώ 2009) 26 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ðïõ ôý ôóç É ù Üí íé íá Ôçë.: (Ðñü å äñïò - Γραμματεία) (Ä/íôÞò) (Äé ïé êç ôé êü - Ëï ãé óôþ ñéï) (Ìç ôñþá - Ìç áí/öç óç) (ÅÊ ÐÅ/Enterprise Europe Network) fax: É äé ï êôþ ôçò Å ÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ Åêäüôçò ÄçìÞôñιοò ÌðáñÜôóáò Ðñü å äñïò Å ðé ìå ëç ôç ñß ïõ É ù áí íß íùí ÓõíôáêôéêÞ Å ðé ôñï ðþ (ÌÝ ëç Ä.Ó.) 1. Íôïý óêïò Äç ìþ ôñé ïò (Ðñü å äñïò) 2. Âá óé ëåß ïõ Âá óß ëåé ïò 3. Ìõ ëù íß äçò Åõ èý ìé ïò 4. Ïé êï íü ìïõ Á èá íü óé ïò Å ðé ìý ëåé á ê äï óçò Next Com ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ερωτηματολόγιο - για τους αναγνώστες του περιοδικού 29 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΖÇÔÇÓÅÉÓ 30 ΕΚΘÅÓÅÉÓ 32 ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ε.É 34 περιεχόμενα Õ ðåý èõ íïò Ðá ñá ãù ãþò Next Com Êáë ëé ôå íé êþ Å ðé ìý ëåé á Äé ïñ èþ óåéò: Next Com Õ ðåý èõ íïò Äé á öç ìß óå ùí Next Com á íôý ëç & ÌðÜñ êá, Ðå ñé ï Þ ÊéÜ öá ÉùÜííéíá Ôçë.: Åêôýðùóç Ó ÇÌÁ & ÑÙÌÁ Óßíäïò - Èåóóáëïíßêç ÔéñÜæ: áíôßôõðá εκδήλωση του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων 18Εορταστική για το νέο έτος Ôá Üñèñá åêöñüæïõí ôéò áðüøåéò ôùí óõããñáöý ùí ôïõò.

3 ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Ι. 4 u17/1/09 Διοργάνωση εκδήλωσης από το ENTERPRISE EUROPE του E.I. με θέμα «Επιχείρηση και Περιβάλλον», σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλίο Νεότητας στο ξενοδοχείο «Du Lac». u20/1/09 Συμμετοχή στην Ενημερωτική ημερίδα Μικρών Επιχειρήσεων από Ευρωπαϊκή Ένωση Αθήνα. u25/1/09 Συμμετοχή σε εκδήλωση κοπής πίτας από το Σωματείο Συνταξιούχων Τ.Ε.Β.Ε. u26/1/09 Διοργάνωση Εκδήλωσης για τα «Προγράμματα Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων», στη Συνεδριακή Αίθουσα του Ε.Ι. u28/1/09 Συμμετοχή στην Ημερίδα από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου με θέμα: «Δράσεις και Προοπτικές του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου- Αώου και Πίνδου». u4/2/09 Συμμετοχή σε εκδήλωση κοπής πίτας από το Δ.Σ. και τα μέλη της Ένωσης Βιομήχανων - Βιοτεχνών και Επαγγελματιών ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων. u13/2/09 Εορταστική Εκδήλωση του Ε.Ι. παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα. u13 & 14/2/09 20ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΟΣΥΕ. u19/2/09 Συμμετοχή σε ετήσιο χορό από το «Ταμείο Ατυχημάτων αλληλοβοήθειας και το Σύνδεσμο Βιοτεχνών Υδραυλικών Θερμικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων». u19/2/09 Συμμετοχή σε εορταστική εκδήλωση από το Δήμο Μπιζανίου. u20/2/09 Συμμετοχή σε τελετή εγκαινίων του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου καθηγητή κ.ιωάννη Π. Γεροθανάση. u26/2/09 Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. u11/3/09 Διοργάνωση Εκδήλωσης για τα νέα Προγράμματα του ΤΕ- ΜΠΜΕ. u16/3/09 Διοργάνωση Εκδήλωσης σε συνεργασία με τον ΣΕΒΕ με θέμα: «Δυνατότητες χρηματοδότησης σε περίοδο οικονομικής κρίσης Η εξωστρέφεια & η καινοτομία ως στρατηγικές εξόδου από την κρίση». u18/3/09 Συμμετοχή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων σε ημερίδα με θέμα: «Οι εξελίξεις στην Ταχυδρομική Αγορά: Ρυθμιστικές Παρεμβάσεις και Προοπτικές Ανάπτυξης». u21/3/09 Διοργάνωση Άτυπης Συνάντησης των 4ων Επιμελητηρίων της Ηπείρου στα Ιωάννινα. u14/2/09 Επιστημονική Ημερίδα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το ΤΕΕ/Τμήμα Ηπείρου και τη Ν.Ε. Πρέβεζας του ΤΕΕ/ Τμ. Ηπείρου με θέμα «Νέα λιμάνια στα ιστορικά κέντρα των πόλεων-το λιμάνι της Πρέβεζας». u18/2/09 Ημερίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου- Αώου και Πίνδου με θέμα: «Δράσεις και προοπτικές του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου».

4 Η Επιστολή του Προέδρου του Ε.Ι. Αγαπητά μέλη, όπως θα δείτε και στο παρόν τεύχος, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων αποφάσισε να ξεκινήσει μια διαδικασία βραβεύσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, έγινε βράβευση των αριστούχων Μαθητών, παιδιών επιχειρηματιών-μελών του Επιμελητηρίου μας. Η «βράβευση», πιστεύουμε, είναι μια διαδικασία που κινητοποιεί τους νέους ανθρώπους προς την «ευγενή άμιλλα», που τους προτρέπει να «αριστεύσουν» να διακριθούν, να ξεχωρίσουν Ήδη, από πολλές μεριές ακούγεται και παροτρύνεται η «Αριστεία». Η «Αριστεία» προσφέρει ηθική και υλική ακόμη, σε ορισμένες περιπτώσεις, ικανοποίηση προς τον αριστεύσαντα. Αλλά, έχει ευεργετικά αποτελέσματα και σε άλλους ανθρώπους έμμεσα ωφελούμενους. Κατ αυτόν τον τρόπο, εισάγεται και η «Αριστεία» και η συνεπαγόμενη «Βράβευση» και στον χώρο των επιχειρήσεων. ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Είναι φανερό ότι μια «αριστεύσασα» επιχείρηση δεν κάνει καλό μόνο στον εαυτό της, αλλά και σε άλλους, όπως: στους προμηθευτές της και/ή στους πελάτες της, αλλά και στους ανταγωνιστές της. 5 Κι αυτό οφείλεται, στην ειδίκευσή της, στην ποιότητά της, στην εξαιρετική της επίδοση στον τομέα εκείνο, που την ανέδειξε στην «αριστεία» και της απένειμε τη «βράβευση». Ήδη, στο Επιμελητήριό μας, προετοιμάζουμε μια ακόμη περίπτωση βράβευσης, αυτή τη φορά στην κατηγορία της Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Πολύ σύντομα θα έχετε νέα μας πάνω σ αυτό, μέσω των μ.μ.ε. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Ο Πρόεδρος Δημήτριος Μπαράτσας Ο Πρόεδρος του Ε.Ι. βραβεύει μαθήτρια που αρίστευσε στις εισαγωγικές εξετάσεις του 2008 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Ε.Ι. για τη νέα χρονιά. επιμελητηριο ιωαννινων

5 e-themis.gov.gr Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την λειτουργία του νέου δικτυακού τόπου της υπηρεσίας μας e-themis.gov.gr. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο της διαρκούς, επίμονης και μεθοδικής προσπάθειας παροχής καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις δημιούργησε τη βάση νομικής πληροφόρησης e-themis που αποτελεί προηγμένο τεχνολογικά εργαλείο διαχείρισης, αρχειοθέτησης και διάχυσης της νομοθεσίας στο ευρύ κοινό. Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων e-themis, σε μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί, έρχεται να συνεχίσει το σημαντικό έργο που παρήχθη από τον Διαρκή Κώδικα Νομοθεσίας τα προηγούμενα χρόνια και ως επιστέγασμα παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο, ηλεκτρονικά πλέον, εύκολης και γρήγορης αναζήτησης της ελληνικής νομοθεσίας. Στο δικτυακό τόπο e-themis.gov.gr ο επισκέπτης μπορεί να βρει το σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας, από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους, κατηγοριοποιημένη σε 40 θεματικές ενότητες με τους αντίστοιχους νόμους, διατάγματα και κανονιστικές αποφάσεις, όπως δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, υπηρεσία που παρέχεται στο κοινό για πρώτη φορά και μάλιστα δωρεάν. Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα ολοκληρωμένης πρόσβασης σε κάθε είδους νομοθεσία καθώς και σε κάθε τροποποίησή της, μέσω ενός πληροφορικού συστήματος διαρκούς επικαιροποίησης που υποστηρίζεται από την αρμόδια υπηρεσία. Έτσι, δίδεται η δυνατότητα πρόσβασης στην νομοθετική παραγωγή σε ένα ευρύτατο φάσμα από χρήστες, όχι μόνο του νομικού κόσμου, αλλά και της διοίκησης, του εμπορίου, της οικονομίας, της έρευνας. Η ευχερής πρόσβαση στους νόμους, ενισχύει την διαφάνεια, καλλιεργεί το αίσθημα δικαίου στον πολίτη, την υπευθυνότητά του απέναντι στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του, ενδυναμώνει το δημόσιο διάλογο και την αποτελεσματικότητα των δημόσιων πολιτικών, ενώ μπορεί να διευκολύνει όχι μόνο την πληροφόρησή του αλλά και την συμμετοχή στις αποφάσεις που τον αφορούν, καθίσταται δηλαδή ένας από τους σημαντικούς παράγοντες επιτυχούς λειτουργίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προσπάθειας για καλύτερη νομοθέτηση, διευκολύνεται η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την περαιτέρω κωδικοποίηση και απλούστευση των κανονιστικών ρυθμίσεων. Με σταθερή προσήλωση στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, παρακαλούμε να ενημερώσετε το προσωπικό του φορέα σας για την παροχή της νέας αυτής υπηρεσίας. Ο Υφυπουργός εσωτερικών Χρήστος Ζώης 7ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

6 ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΛ ΧΑΡΜΠΟΡ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ «Ανάκαμψη σε πέντε χρόνια...» βλέπει ο κ. Ουόρεν Μπάφετ Με τη χαρακτηριστική φράση ότι η αμερικανική οικονομία «έπεσε» από το γκρεμό, ο γνωστός δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας κ. Ουόρεν Μπάφετ έπιασε το κλίμα που κυριαρχούσε στα διεθνή χρηματιστήρια, όπου κυριάρχησαν συνθήκες ενός γενικευμένου κύματος πωλήσεων, με τις τιμές να υποχωρούν κοντά σε χαμηλό 14 ετών. Δυσοίωνες οι προβλέψεις και της Παγκόσμιας Τράπεζας ότι η οικονομία του πλανήτη θα συρρικνωθεί εφέτος για πρώτη φορά μετά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ σε επίπεδο χρηματιστηριακών αγορών, η Asia Development Bank εκτιμά ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση θα εξαλείψει αξίες της τάξεως των 50 τρις. δολαρίων. Ο κ. Ουόρεν Μπάφετ συνόδευσε τη δυσοίωνη εκτίμησή του για την οικονομία των ΗΠΑ με την πρόβλεψη ότι θα έχει ανακάμψει μέσα σε πέντε χρόνια, ευχήθηκε όμως «να τα καταφέρουμε νωρίτερα», σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC. «Οι καλύτερες μέρες για την Αμερική (σε οικονομικό επίπεδο) βρίσκονται μπροστά μας, αλλά με πιο ρυθμό θα φτάσουμε σε αυτές παραμένει ένα ερώτημα», τόνισε ο κ. Μπάφετ, ο οποίος χαρακτήρισε το σημερινό περιβάλλον «οικονομικό Περλ Χάρμπορ», αναφερόμενος στην ιαπωνική επίθεση εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Περλ Χάρμπορ το Οι «γρήγορες και συνετές» ενέργειες της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας «επέτρεψαν να αποφευχθεί το χειρότερο» και η εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης και ιδιαίτερα του πληθωρισμού «θα εξαρτηθεί από το βαθμό σύνεσης της κυβερνητικής πολιτικής», υπογράμμισε. Ο κ. Μπάφετ, ο οποίος εξέφρασε την ευχή να υπάρξει άμεσα ένα ενωμένο μέτωπο του Δημοκρατικού και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος «πίσω από τον πρόεδρο Ομπάμα», προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός μπορεί να αυξηθεί περισσότερο απ ό,τι στη δεκαετία του «Ουδέποτε είχα δει τέτοιο φόβο μεταξύ των επενδυτών», πρόσθεσε, «αρκούν πέντε λεπτά για να σε καταλάβει ο φόβος, όμως η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης απαιτεί περισσότερο καιρό. Αλλά το σύστημα δε λειτουργεί χωρίς εμπιστοσύνη», τόνισε. ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΗ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Για συνολική συστολή της παγκόσμιας οικονομίας μέσα στο 2009, για πρώτη φορά μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, κάνει λόγο η Παγκόσμια Τράπεζα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες για τις οποίες εκτιμά ότι θα αντιμετωπίσουν τεράστιο οικονομικό έλλειμμα εξαιτίας της παγκόσμιας ύφεσης. Αυτά αναφέρονται στο ανακοινωθέν που εξέδωσε ο διεθνής χρηματοοικονομικός οργανισμός εν όψει της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της G20 στις 14 Μαρτίου. Η έκθεση αναφέρει ότι μέχρι τα μέσα του 2009, η βιομηχανική παραγωγή είναι πιθανό να εμφανίζεται μειωμένη μέχρι και 15% σε σχέση με το 2008, ενώ το παγκόσμιο εμπόριο ενδέχεται να παρουσιάσει τη μεγαλύτερη κάμψη των τελευταίων 80 ετών. Στην ίδια έκθεση επισημαίνεται ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα αντιμετωπίσουν ελλείμματα ύψους 270 δις. δολαρίων που δεν αποκλείεται να φτάσουν και στα ιλιγγιώδη ύψη των 700 δις. δολαρίων μόνον για εφέτος, λόγω του ότι οι ιδιώτες επενδυτές έχουν απομακρυνθεί από τις αναδυόμενες αγορές. Τρεις από τις τέσσερις φτωχές χώρες στερούνται των αναγκαίων υποδομών για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη φτώχεια στην παρούσα κατάσταση και τα διεθνή οικονομικά ιδρύματα δε θα μπορέσουν μόνα τους να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν την κρίση, τονίζει η Παγκόσμια Τράπεζα. «Χρειαζόμαστε μια αντίδραση σε πραγματικό χρόνο απέναντι σε μία κρίση, η οποία πλήττει τους λαούς στις αναπτυσσόμενες χώρες», τόνισε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας κ. Ρόμπερτ Ζέλικ. Ο ίδιος ζήτησε «επενδύσεις σε ασφαλείς τοποθεσίες, υποδομές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να αποφευχθούν πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές».

7 9 ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ ΟΙ ΗΠΑ ΕΠΕΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΚΡΕΜΟ ADB: ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Κατά 50 τρις. δολάρια μειώθηκαν οι αξίες στις διεθνής αγορές στη διάρκεια του 2008, υπολογίζει σε μελέτη της η Asia Development Bank (ADB). Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ενός έτους και όπως αναφέρουν οι συγγραφείς της έκθεσης, τέτοιου μεγέθους απώλειες είναι επόμενο να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις εγχώριες δαπάνες. Κατά τον πρόεδρο της Τράπεζας κ. Χαρουχίκο Κουρόντα, το βαρύτερο πλήγμα έχει δεχθεί η περιοχή της Ασίας, και αυτό οφείλεται στην ταχεία επέκταση των αγορών της. Υπέρ της δημιουργίας ενός «νέου ΔΝΤ» τάχθηκε μιλώντας στην ADB ο επίτιμος πρόεδρος της τράπεζας της Γαλλίας και πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ κ. Μισέλ Καντεσί. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι η οικονομία του πλανήτη θα συρρικνωθεί εφέτος για πρώτη φορά μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ σε επίπεδο χρηματιστηριακών αγορών η Asia Development Bank εκτιμά ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση θα εξαλείψει αξίες της τάξεως των 50 τρισ. δολαρίων ΣΑΜΕΡΣ: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ Κι άλλο χρήμα πρέπει να ρίξουν στην οικονομία οι κυβερνήσεις των αναπτυγμένων χωρών, σε μια συντονισμένη προσπάθεια με στόχο την τόνωση της ζήτησης και την ανάσυρση της παγκόσμιας οικονομίας από την ύφεση, υποστηρίζει ο επικεφαλής των οικονομικών αναλυτών του Λευκού Οίκου κ. Λόρενς Σάμερς. Σε συνέντευξή του στους «Financial Times» ο κ. Σάμερς τόνισε ότι η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι της έτερης πρόκλησης, της εξισορρόπησης των διεθνών ανισορροπιών. Τα σχόλια Σάμερς εν όψει μάλιστα της συνόδου των G20 τον προσεχή μήνα στο Λονδίνο, καθιστούν σαφές ότι η κυβέρνηση Ομπάμα επιδιώκει να πείσει τα βιομηχανικά κράτη ότι πρέπει να μοιραστούν την ευθύνη για την ενορχήστρωση μιας παγκόσμιας ανάκαμψης με κινητήρια δύναμη την τόνωση της ζήτησης, ενώ δεν πιστεύει ότι το βάρος αυτό πρέπει να πέσει κατά κύριο λόγο στους ώμους της Κίνας. ΡΟΤΖΕΡΣ: ΓΡΗΓΟΡΗ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ Στην ανάκαμψη της Κίνας αναφέρθηκε ο γνωστός επενδυτής κ. Τζιμ Ρότζερς που πιστεύει ότι το πακέτο τόνωσης της οικονομίας της που έχει ήδη εγκριθεί θα τη βοηθήσει να ξεπεράσει την παγκόσμια γρηγορότερα από τι ς ΗΠΑ και άλλες χώρες. Κατά τον κ. Ρότζερς, συγγραφέα βιβλίων για την Κίνα, από μόνα τους τα συναλλαγματικά αποθέματα της Κίνας της προσφέρουν τη δυνατότητα να δαπανά σε προγράμματα που θα καταστήσουν την οικονομία της πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική, ενώ η παγκόσμια οικονομία θα έχει τεθεί σε τροχιά ανάκαμψης.

8 Ενημέρωση και πιστοποίηση με ασφαλιστική ποιότητα MQI Στα Ιωάννινα ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του INSURANCE BROOKERS FORUM QUALITY CERTIFIED MQI Η 16η εκπαιδευτική συνεδριακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία στις 13/12/2008 σε ξενοδοχείο των Ιωαννίνων και οι 139 συμμετέχοντες αποτελούν ρεκόρ συμμετοχής για την περιοχή. Η συνεδριακή εκδήλωση αφορούσε στους επαγγελματίες της Βορειοδυτικής Ελλάδος και των Ιονίων Νήσων και έδωσε την ευκαιρία στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να ενημερωθούν, να πιστοποιηθούν με ασφαλιστική ποιότητα MQI, να εξοπλιστούν με εφόδια και γνώσεις για την ομαλή τους εναρμόνιση στο νέο θεσμικό πλαίσιο στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Η εκδήλωση έγινε υπό την αιγίδα του ομίλου επιχειρήσεων Π. & Ε. Καρναχωρίτη COORDINATORS S.A. με κύριο χορηγό τον όμιλο ασφαλιστικών επιχειρήσεων GENERAL UNION, με χορηγό την PROTON ASSISTANCE και την υποστήριξη πολλών ασφαλιστικών εταιριών. Στην ημερίδα παρευρέθει εκ μέρους του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων ο Γ.Γ. κ. Βασίλειος Παππάς, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε: «Ο Κλάδος των Διαμεσολαβούντων στην Ασφάλιση, πέρασε από πολλές και διαφορετικές φάσεις. Ήδη, τα τελευταία χρόνια, γίνεται μιά μεγάλη προσπάθεια, με τις νέες διαδικασίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης, καθώς και το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να αποκατασταθεί ο Κλάδος στο επίπεδο και στην εγκυρότητα που του αρμόζει. ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 11 Η ποιότητα και στις Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, αποτελεί έναν ζητούμενο και ειρηνικό στόχο. Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, έχει σκύψει με μεγάλο ενδιαφέρον στα προβλήματα του κλάδου, και έχει προσφέρει την υποστήριξή του προς όλες τις κατευθύνσεις, και στον τοπικό συνδικαλισμό, και στην εφαρμογή κατά τον ορθότερο δυνατό τρόπο της νέας Νομοθεσίας, και στην ενημέρωση και η πληροφόρηση του κλάδου. Για τους λόγους αυτούς, κι εμείς ως Επιμελητήριο Ιωαννίνων, χαιρετίζουμε αυτήν την εκδήλωση, συμπαραστεκόμαστε σε τέτοιες προσπάθειες ποιοτικής αναβάθμισης του κλάδου.»

9 ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 12 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μετά από την παραίτηση που υπέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο κ. Κωνσταντίνος Ζωνίδης, αντικαταστάθηκε από την επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Εμπορικού Τμήματος κα. Χριστίνα Παπαγεωργίου. Ο κ. Κωνσταντίνος Ζωνίδης, διετέλεσε επί πολλά έτη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και επίσης εξελέγη και μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (τελευταία του καθήκοντα: Α Αντιπρόεδρος). Σήμερα, είναι Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου. Κατά το τρίμηνο Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2009 οι ακόλουθες επιχειρήσεις ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα επιχειρηματικά σχέδια που κατέθεσαν και παρέλαβαν τις αντίστοιχες επιδοτήσεις από το Περιφερειακό Γραφείο Ηπείρου της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που εδρεύει στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων. Πληροφορίες: Περιφερειακό Γραφείο Ηπείρου Τηλ.: ΝΑΤΕΚ Α.Ε. 2. Έξαρχος Ι. Σπυρίδων 3. Έξαρχος Σπ. Ιωάννης 4. Έξαρχου Ηλ. Γκόλφω 5. Κουλούρας Κ. & Μ. Μ. Τσουμάνης Β. Ε.Π.Ε. 6. ΔΥΑΣ Τεχνική Ε.Π.Ε. 7. ΣΥΝΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε.

10 «Επιχειρώντας στην Ήπειρο» Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων/Enterprise Europe Network, σε συνεργασία με την Θυρίδα Νεανικής Επιχειρηματικότητας Ηπείρου, τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διοργάνωσαν κεντρική εκδήλωση, με θέμα «Επιχειρώντας στην Ήπειρο». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008 στην «Αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος» της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας στα Ιωάννινα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 200 νέοι και νέες της περιοχής και εκπρόσωποι φορέων νεολαίας και επιχειρηματικότητας της περιοχής. Αναπτύχθηκαν οι θεματικές ενότητες: «Ο Νέος Επιχειρηματίας στην Ήπειρο» από τον κο Θοδωρή Αλεξίου, Ιδρυτή Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (ΕΣΥΝΕ), «Η Επιχειρηματικότητα στην Ήπειρο: Υφιστάμενη Κατάσταση» από την κα Άννα Ζέρβα, Σύμβουλο Πληροφόρησης του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων/Enterprise Europe Network, «Η Αντίληψη των φοιτητών για την επιχειρηματικότητα: Στοιχεία από Έρευνα Πεδίου» από τον καθ. Μιχαήλ Χλέτσο, Αν. Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και «Η Επιχειρηματικότητα από την πλευρά του Φοιτητή/εν δυνάμει επιχειρηματία» από την κα Χαρά Χαλάτσογλου, Οικονομολόγο. Την Εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, κος Δημήτριος Μπαράτσας. Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση στην οποία το κοινό είχε ενεργή συμμετοχή εκφράζοντας απορίες και τοποθετήσεις στο Κεντρικό Πάνελ των εισηγητών καθώς επίσης και σημαντικές παρεμβάσεις από τους συμμετέχοντες όπως ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, κος Δημήτριος Μπαράτσας, τα Μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κος Βασίλειος Βασιλείου και κος Στέργιος Ταλάρης, ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κος Γιάννης Δασκαλόπουλος, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης Αν. καθηγητής κος Τρογκάνης, ο Πρόεδρος του ΤΟΣΥΝ κ. Καλαφάτης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα Ασημακοπούλου και κος Αυδής, ο Πρώην Προϊστάμενος της Α ΔΥΟ Ιωαννίνων και πρώην Δήμαρχος Παμβώτιδας κος Κρανάς, ο κος Γκωλέτσης Λέκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διδάσκων του μαθήματος «Επιχειρηματικότητα», εκπρόσωπος του ΟΑΕΔ και λοιπών φορέων νεολαίας και επιχειρηματικότητας, πλήθος νέων και επίδοξοι επιχειρηματίες και φοιτητές. ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 13 Τα κύρια θέματα που θίχθηκαν, αφορούσαν στις πολλές διαδικασίες και τη γραφειοκρατία που αντιμετωπίζει ο επίδοξος επιχειρηματίας, το ρόλο των διαφόρων φορέων, το κατά πόσο ο επιχειρηματίας ταυτίζεται ή χρειάζεται δίπλα του τον οικονομολόγο, όπως επίσης και θέματα καινοτομίας, διαφοροποίησης προϊόντων, έρευνας αγοράς και ανίχνευσης της επιχειρηματικής ευκαιρίας.

11 «SMS of YOUTH 2009δράσεις για το περιβάλλον» Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δημήτριος Μπαράτσας επεσήμανε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του ότι «το Επιμελητήριο Ιωαννίνων συμβάλλει με τις δυνάμεις του στην προστασία του περιβάλλοντος και ανοίγει τους δρόμους σε όλες τις οικολογικές δραστηριότητες». Ακόμη ο κ. Μπαράτσας συνεχάρη όσους νέους επιχειρηματίες παραβρέθηκαν στην εκδήðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε.Ι. 14 Από τους νέους ξεκινά η προστασία του περιβάλλοντος Από τα Γιάννινα ξεκίνησε το Σάββατο 21 Ιανουαρίου το πρόγραμμα «SMS of YOUTH 2009 δράσεις για το περιβάλλον» του Εθνικού Συμβουλίου Νέας Γενιάς, με παράλληλες εκδηλώσεις, που έγιναν σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης μας. Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας Γιώργος Στασινός κατά την διάρκεια της εκδήλωσης που οργάνωσε το Επιμελητήριο Ιωαννίνων με τίτλο «Επιχείρηση και Περιβάλλον», στο πλαίσιο του προγράμματος «SMS of YOUTH 2009 δράσεις για το περιβάλλον»: «Ο θεσμός των SMS of YOUTH 2009 δράσεις για το περιβάλλον, στοχεύει στην δημιουργία γεφυρών επικοινωνίας σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο ανάμεσα στις δομές νεολαίας, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τις επιχειρήσεις, τους Οργανισμούς Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια και τα ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

12 15 ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε.Ι. λωση, τονίζοντας ότι η νέα γενιά επιχειρηματιών σέβεται το περιβάλλον. Ο Διευθυντής της Χημικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων Αν. Τσόγκας, υποστήριξε ότι «η παραγωγική τάξη της περιοχής μας έπρεπε να συμμετέχει με περισσότερους εκπροσώπους στην εκδήλωση». Παραδέχθηκε ότι από το 1984 που διορίστηκε στην Χημική Υπηρεσία των Ιωαννίνων μέχρι σήμερα έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος. Ο κ. Τσόγκας είπε ότι «το εξοπλισμένο εργαστήριο της Χημικής Υπηρεσίας που είναι από τα πιο ζηλευτά στην Ελλάδα, εκμεταλλεύτηκε τις ανάγκες του περιβάλλοντος, παράλληλα το υπηρέτησε και χρησιμοποίησε τα οφέλη από την επιστημονική ενασχόληση με το περιβάλλον σε άλλους τομείς, διαθέτοντας στην πολιτεία και στους πολίτες απαραίτητα στοιχεία».ακόμη εκπρόσωποι Τοπικών Συμβουλίων Νέων πρότειναν συγκεκριμένες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και ζήτησαν την ενίσχυσή τους. Ώφελος έως 25%

13 Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ποσοτικά στοιχεία ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 16 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ IANOYAΡΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Α ΙΩΑΝ Β ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ ΒΜΧ ΒΤΧ ΕΜΠ ΕΠΓ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ IANOYAΡΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Α ΙΩΑΝ Β ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ ΒΜΧ ΒΤΧ ΕΜΠ ΕΠΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Α ΙΩΑΝ Β ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ ΒΜΧ ΒΤΧ ΕΜΠ ΕΠΓ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Α ΙΩΑΝ Β ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ ΒΜΧ ΒΤΧ ΕΜΠ ΕΠΓ ΣΥΝΟΛΟ

14 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & Μ/Γ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Α ΙΩΑΝ Β ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ ΒΜΧ ΒΤΧ ΕΜΠ ΕΠΓ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Α ΙΩΑΝ Β ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ ΒΜΧ ΒΤΧ ΕΜΠ ΕΠΓ ΣΥΝΟΛΟ ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 17 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 1-3/2009 ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Α ΙΩΑΝ Β ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ ΒΜΧ ΒΤΧ ΕΜΠ ΕΠΓ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 1-3/2009 ΤΜΗΜΑ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Α ΙΩΑΝ Β ΙΩΑΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΛΒ/ΚΙΟΥ ΒΜΧ ΒΤΧ ΕΜΠ ΕΠΓ ΣΥΝΟΛΟ

15 ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε.Ι. 18 Εορταστική εκδήλωση του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Για το νεο ετοσ Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, με την ευκαιρία του νέου έτους, διοργάνωσε με επιτυχία Εορταστική Εκδήλωση την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2009 σε Ξενοδοχείο της πόλης μας. Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κος Δημήτρης Μπαράτσας, ο οποίος τόνισε ότι ο Επιμελητηριακός θεσμός δηλώνει παρών στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα μέλη του Ε.Ι. για να αντιμετωπίσουν τα ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα, ο οποίος, με την ευκαιρία αυτή, αναφέρθηκε στο σχέδιο της Κυβέρνησης για έξοδο από την κρίση. Ο κος Μπέζας αναφέρθηκε επίσης και στις στοχευμένες παρεμβάσεις με στόχο της ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά. Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης πολλοί εκπρόσωποι των φορέων της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ο Βουλευτής κ. Ε.Αργύρης, ο Νομάρχης Ιωαννίνων κ. Αλ. Καχριμάνης, ο Νομάρχης Άρτας κ. Γ. Παπαβασιλείου, ο Δήμαρχος Εκάλης κ. Χρ. Ζαχάρης, ο Δήμαρχος Πασαρώνος κ. Αθ.Βλέτσας, ο Δήμαρχος Τύμφης κ. Γ. Σουκουβέλος, εκπρόσωπος του Δήμαρχου Ιωαννιτών και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννιτών κ. κ.β. Κοσμάς, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πωγωνιανής κ. Π. Τσέβης, ο Πολιτευτής κ. Αντ. Φούσας, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Ι. Γεροθανάσης, ο Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Δ. Μπαλτογιάννης, εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος Ηπείρου, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κ. Ν. Πετρόπουλος, ο Διευθυντής της Α ΔΥΟ Ιωαννίνων κ. Ι.Κολιός, ο Διευθυντής του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κ. Ι. Λάζος, ο Πρόεδρος κ. Π. Λυκίδης και ο Γραμματέας κ. Χρ. Γρίβας της 7ης Ένωσης Τελωνειακών Υπαλλήλων Ηπείρου-Κέρκυρας-Λευκάδας, Διευθυντές Τραπεζών στο Νομό, ο Πρόεδρος κ. Χρ. Μπουκουβάλας και τα μέλη του Συμβουλίου της ΟΕΒΕ Ν.Ιωαννίνων, Πρόεδροι Σωματείων επαγγελματιών του Νομού, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας κ. Ηλ. Κοίλιας, οι πρώην Πρόεδροι του Επιμελητηρίου μας κ. Σπ. Κιτσάτης και κ. Π. Φλώρος, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ κ. Κ. Τσιμπίκης, ο Πρόεδρος κ. Μ. Γιάγκας και το Συμβούλιο της ΟΣΥΕ, εκπρόσωποι των ΜΜΕ, καθώς και τα αιρετά μέλη της Διοίκησης, τα στελέχη του Επιμελητηρίου μας και πολλοί άλλοι επίσημοι.

16 Ακολούθησαν οι Βραβεύσεις από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων των μαθητών-παιδιών μελών του Ε.Ι. οι οποίοι αρίστευσαν στις εισαγωγικές εξετάσεις του 2008 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε.Ι. 19 Τα παιδιά που βραβεύτηκαν ήταν: η Τσομπίκου Ερασμία του Ιωάννη (Αγγλική Φιλολογία Αθηνών), η Μάστορα Ελένη του Δημητρίου (Νομική Θεσσαλονίκης), η Καμπέρη Μαρία του Επαμεινώνδα (Ιατρική Ιωαννίνων), η Συγκούνα Ανθή του Κωνσταντίνου (Παιδαγωγικό Πατρών) και από τα παιδιά των Υπηρεσιακών Υπαλλήλων του Ε.Ι.: ο Κίγκας Βασίλειος του Ιωάννη (Πολυτεχνείο Πατρών).

17 Το 20 ο Συνέδριο της ΟΣΥΕ στα Ιωάννινα ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε.Ι. 20 Το 20ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων (ΟΣΥΕ), πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (ΕΤΕΠΗ) στα Ιωάννινα στις 13 και 14 Φεβρουαρίου Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της ΟΣΥΕ, κος Μιχάλης Γιάγκας και από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, χαιρετισμό απηύθηνε ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κος Βασίλειος Παππάς. Ακολούθησε χαιρετισμός του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ιωαννίνων κου Βαγγέλη Αργύρη, ο οποίος τόνισε την αναγκαιότητα ενδυνάμωσης του θεσμού του Επιμελητηρίου μέσω κατάρτισης ενός σχεδίου για τη διαφυγή από την κρίση, ο χαιρετισμός του Αντινομάρχη Ιωαννίνων κου Σπύρου Νίκα και του Προέδρου του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ κου Περικλή Γραβάνη. Ακολούθησε συζήτηση μιας σειράς υπαλληλικών θεμάτων όπως το ασφαλιστικό και η κατάσταση του Ταμείου Πρόνοιας, το εφάπαξ μετά την ενοποίηση των Ταμείων, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, οι σχέσεις των Διοικήσεων των Επιμελητηρίων και καθορίστηκε το διεκδικητικό πλαίσιο της ΟΣΥΕ. Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το ζήτημα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου το οποίο, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της ΟΣΥΕ κος Γιάγκας, δυστυχώς δεν προχωρά με γοργούς ρυθμούς, παρά το γεγονός πως μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τις παρεμβάσεις της πολιτείας προς όφελός τους. Επίσης, η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην ελληνική αγορά δεν θα μπορούσαν να μην απασχολήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου, καθώς σύμφωνα με τον κ. Γιάγκα, οι υπάλληλοι των Επιμελητηρίων είναι οι πρώτοι αποδέκτες των προβλημάτων των επιχειρηματιών εξαιτίας της κρίσης. Αίτημα της Ομοσπονδίας, υπογράμμισε, είναι η άμεση λήψη μέτρων για την στήριξη των επιχειρήσεων, αν και όπως σημείωσε ο κ. Γιάγκας, οι όποιες αποφάσεις δεν αφορούν τους υπαλλήλους των Επιμελητηρίων, αλλά τους αρμόδιους φορείς. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμμετοχή των 80 συνέδρων- Υπαλλήλων Επιμελητηρίων από όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των συζητήσεων των θεμάτων όπου συζητήθηκαν συγκεκριμένα προβλήματα και θέματα που αφορούσαν μεν μεμονωμένες περιπτώσεις αλλά αφορούν τη λειτουργία όλων των Επιμελητηρίων.

18 Προγράμματα Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων T ο Επιμελητήριο Ιωαννίνων/Enterprise Europe Network, διοργάνωσε Εκδήλωση με θέμα: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 19:00, στην Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Τα Προγράμματα παρουσίασαν ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΕΠ, κος Κλ. Ευστρατόγλου και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συμβολαίων και Υποστήριξης, κος Αρ. Κρεββατάς. Στόχος της Εκδήλωσης ήταν η πληροφόρηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων της Ηπείρου για τις ευκαιρίες που υπάρχουν στη διάθεσή τους από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. Την Εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, κος Δημήτριος Μπαράτσας. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η γόνιμη συζήτηση που ακολούθησε, κατά την οποία οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θέσουν τις απορίες και τους προβληματισμούς τους πάνω σε συγκεκριμένα θέματα εξαγωγικού χαρακτήρα. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ο.Α.Ε.Π. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) συστάθηκε με το Νόμο 1796/1988 (ΦΕΚ 152 A / ). Είναι αυτόνομος μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με την εγγυ-οδοσία του Ελληνικού Δημοσίου. Λειτουργεί με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ. Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών. Tο εγγυοδοτικό του κεφάλαιo ανέρχεται σήμερα στα 1,47 δισ. ευρώ (500 δισ. δρχ), ενώ η πρόσβαση σ αυτό γίνεται μόνο για αποζημιώσεις που συνδέονται με ασφάλιση μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, καθώς και με ασφάλιση επενδύσεων εξωτερικού (μη εμπορεύσιμοι κίνδυνοι). Ο Ο.Α.Ε.Π. ΔΕΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ, ΑΛΛΑ ΣΤΗ- ΡΙΖΕΙ ΕΜΜΕΣΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Ο Ο.Α.Ε.Π. στηρίζει «έμμεσα» τη χρηματοδότηση της ελληνικής εξαγωγικής επιχείρησης μέσω της εκχώρη-σης του δικαιώματος αποζημίωσης της τελευταίας προς την Τράπεζα που την χρηματοδοτεί, σαν εγγύηση (collateral). Στοιχεία Επικοινωνίας Ο.Α.Ε.Π. Κεντρικά Γραφεία: ΑΘΗΝΑ, Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ Τηλ.: +30 (210) , Fax: +30 (210) Υποκατάστημα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Πολυτεχνείου 51 & Β. Ουγκώ, Τ.Κ Τηλ.: +30 (2310) Fax: +30 (2310) ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε.Ι. 21

19 ΤΤο Επιμελητήριο Ιωαννίνων/Enterprise Europe Network, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, διοργάνωσαν ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Νέο Πρόγραμμα: Άτοκα & Εγγυημένα από το ΤΕΜΠΜΕ Κεφάλαια Κίνησης για Μικρές και Πολύ μικρές Επιχειρήσεις». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 σε κεντρικό Ξενοδοχείο της πόλης, με κύριο ομιλητή τον Πρόεδρο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), κο Νίκο Δομένικο. Στόχος ήταν η πληροφόρηση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Ηπείρου για τις ευκαιρίες που υπάρχουν στη διάθεσή τους από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. Ενημερωτική Εκδήλωση για τα Νέα Προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε.Ι. 23 Την Εκδήλωση συντόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου, κος Δημήτριος Πανοζάχος και χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, κος Δημήτριος Μπαράτσας. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συζήτηση που ακολούθησε, κατά την οποία οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θέσουν τις απορίες και τους προβληματισμούς τους πάνω σε εξατομικευμένες περιπτώσεις. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας είναι ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού δημοσίου που λειτουργεί από το 2004 και έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με μετοχικό κεφάλαιο 240 εκατ. ευρώ. Στόχος του Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση παρέχοντας εγγυήσεις υπέρ των μικρομεσαίων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και επιδοτώντας το επιτόκιο των δανείων. Λ. ΑΜΑΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX

20 ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε.Ι. 24 «Δυνατότητες χρηματοδότησης σε περίοδο οικονομικής κρίσης Η εξωστρέφεια & η καινοτομία ως στρατηγικές εξόδου από την κρίση» Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, η Περιφέρεια Ηπείρου και ο ΣΕΒΕ, διοργάνωσαν τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2009, σε ξενοδοχείο στα Ιωάννινα, εκδήλωση με θέμα: «Δυνατότητες Χρηματοδότησης σε περίοδο οικονομικής κρίσης Η εξωστρέφεια & η καινοτομία ως στρατηγικές εξόδου από την κρίση». Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελληνική οικονομία, τις διαστάσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης και τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, την ανάδειξη συγκεκριμένων κατευθύνσεων προς τις επιχειρήσεις για τις αναγκαίες προσαρμογές που θα πρέπει να κάνουν για την αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά και την παρουσίαση χρηματοδοτικών ευκαιριών από τo τραπεζικό σύστημα και τα venture capitals. Την εκδήλωση προλόγισαν ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου, κ. Δημήτρης Πανοζάχος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, κ. Μπαράτσας Δημήτρης και ο κ. Βασίλης Τακάς, Αντιπρόεδρος Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (HVCA). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Βασίλης Θωμαΐδης, τόνισε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι παράγοντες της καινοτομίας και της εξωστρέφειας ως κεντρικοί πυλώνες για την αντιμετώπιση της επικείμενης οικονομικής ύφεσης, οι οποίοι όμως στη χώρα μας δεν έχουν εκτιμηθεί και αξιοποιηθεί βέλτιστα έως σήμερα. Ο κ. Παναγιώτης Αθανάσογλου, Οικονομικός Εμπειρογνώμων της Τράπεζας της Ελλάδος, στην ομιλία του τόνισε ότι η οικονομική κρίση βαθαίνει όσο περνάει ο καιρός και η ένταξη της Ελλάδας στη Ζώνη του ευρώ παρέχει την απαιτούμενα σταθερότητα. Ο Καθηγητής κ. Διονύσης Χιόνης, Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην ομιλία του επισήμανε ότι χρειάζεται η κατάρτιση ενός προγράμματος σταθεροποίησης και ανάπτυξης. Στην παρουσίασή του ο κ. Βασίλης Τακάς, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της «Thermi Ventures Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ε.Σ.», επιχείρησε να κάνει μία αποτύπωση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις ελληνικές ΜΜΕ έως σήμερα. Τέλος, ο κ. Δημήτρης Φωτιάδης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου Α.Ε, παρουσίασε την περιφερειακή κατάταξη σε επίπεδο καινοτομίας, καθώς και το ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων στο σύνολο των επιχειρήσεων των ελληνικών περιφερειών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 16/06/2009 ΕΩΣ 30/06/2009 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Προϋποθέσεις συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Γυναίκες, οι οποίες: Γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991. Είναι άνεργες, μισθωτοί,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ»

«ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ» ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 «ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ» Από τις αρχές Νοεμβρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα του

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά

Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά Ποιες δράσεις βρίσκονται ήδη στην αγορά 1. ΔΡΑΣΗ: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΠΕ ΣΚΟΠΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η δράση στοχεύει στα εξής: Στη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 του enterprise europe network / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 του enterprise europe network / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 του enterprise europe network / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ Eπίσημη παρουσίαση του νέου δικτύο Με την προτροπή προς τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΔΡΑΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ 2014-2020 1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 1.1 Ωφελούμενοι 1. Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με πάνω από ενεργούς συνεταίρους.

Η μεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με πάνω από ενεργούς συνεταίρους. 17/2/2014 1 Η μεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με πάνω από 80.000 ενεργούς συνεταίρους. Η πιο κερδοφόρα επιχείρηση στην Κρήτη. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Σχέδια Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Σχέδια Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Σχεδίων Συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 και Κυπριακή Δημοκρατία Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου

Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου Μαρία Κονέ Συμβ. Επιχειρήσεων ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαιούχοι Νεανική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης.

ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης. ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης. Το νέο πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει άµεσα, εντός του µήνα. Έχει η επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

5η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 5η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Σπύρος Κοττώρης Οικονομολόγος, Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, Business Coach

Χρηματοδότηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Σπύρος Κοττώρης Οικονομολόγος, Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, Business Coach Χρηματοδότηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων Σπύρος Κοττώρης Οικονομολόγος, Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, Business Coach Χρηματοδότηση Πως μπορώ να χρηματοδοτήσω την Κοινωνική Επιχείρησή μου; Πριν τη χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού.

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού. Ιανουάριος 2015 1 2 Η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 82.000 ενεργούς συνεταίρους που κατέχουν πάνω από 1,8 εκατ. συνεταιριστικές μερίδες. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç

ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç ðñïï ðôé êþ+á íü ðôõ îç ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ 4ÐÅ ÑÉ Ï ÄÏÓ Â 4ÔÅÕ ÏÓ 284AΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 20094ÔÉÌH: 0,01 EΣΠΑ 2007-2013 νέα χρηματοδοτικά προγράμματα Επιχειρηματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ 1 ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 300,000 ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ 100,000 Η ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Προδημοσίευση που αφορά την προκήρυξη δράσης, για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΒΕ κ. Φειδία Πηλείδη στη Γενική Συνέλευση ΕΒΕΑ 3 Ιουλίου, 2015

Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΒΕ κ. Φειδία Πηλείδη στη Γενική Συνέλευση ΕΒΕΑ 3 Ιουλίου, 2015 Χαιρετισμός Προέδρου ΚΕΒΕ κ. Φειδία Πηλείδη στη Γενική Συνέλευση ΕΒΕΑ 3 Ιουλίου, 2015 Κύριε Υπουργέ, Κύριοι βουλευτές, Κύριοι Δήμαρχοι, Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, Φίλε Πρόεδρε του Τουρκοκυπριακού Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100%

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% 01. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενίσχυση Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013 Στόχος του Προγράμματος Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

23o Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών

23o Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών 23o Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών Τον σπόρο του συνεργατισμού στο Νομό Δωδεκανήσου κατάφερε να «σπείρει» η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών με την ολοκλήρωση των εργασιών του 23 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Κωνσταντίνου Μπίτσιου

Χαιρετισμός του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Κωνσταντίνου Μπίτσιου Χαιρετισμός του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Κωνσταντίνου Μπίτσιου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος Σάββατο, 28 Μαΐου 2016 Ξενοδοχείο VALIS RESORT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 Ο νέος νόμος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων εταιρειών, στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών, της κοινωνικής οικονομίας και των δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ISO 9001 : 2008 Certificate No: 3496/14 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 Προκηρύχθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 4 Καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016 και ξεκίνησε η υποβολή επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» Α/Α 1 2 Στόχος προγράμματος Δικαιούχοι προγράμματος 3 Προϋποθέσεις www.motive-consulting.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Α.Π. 3284

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ 24 Ιανουαρίου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ Χ. Σιαμπέκου / Γ. Μαζιώτη Εθνικό Σημείο Επαφής

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Αντώνης Οικονόμου Ειδικός Σύμβουλος Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκη, 15 Δεκεμβρίου 2011 Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Κρατικές Ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Ac#on Finance Ini#a#ve

Ac#on Finance Ini#a#ve Ac#on Finance Ini#a#ve _οι μικροπιστώσεις στη χώρα μας_ Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 20 Νοεμβρίου 2014 1 Ac(on Finance Ini(a(ve - AFI Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 01 Ιουλίου 2015 Ηράκλειο

Τετάρτη 01 Ιουλίου 2015 Ηράκλειο Τετάρτη 01 Ιουλίου 2015 Ηράκλειο Μπέλλης Βασίλειος Γενικός Διευθυντής ΑΝ.ΚΑ ΑΕ Το «Οικοσύστημα Συνεργατισμού» Κοινωνία Σύστημα Διακυβέρνησης Συνεργατικά σχήματα Σύστημα (Δίκτυο) εκπαίδευσης και υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

«Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου ανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

«Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου ανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εγγύηση και Επιδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Social Business Excellence Awards 2014 Μάθετε περισσότερα για το θεσμό των βραβείων και δηλώστε συμμετοχή στο σύνδεσμο www.social-business-awards.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΑΡΓΚΟ 20:00. Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008

ΕΜΠΑΡΓΚΟ 20:00. Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008 ΕΜΠΑΡΓΚΟ 20:00 Δελτίο Τύπου Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008 Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρήστος Φώλιας συμμετείχε σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008 σε ανοιχτή συζήτηση με θέμα «η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Ορισμός επιχειρηματικότητας κάθε προσπάθεια για δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/ ).

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/ ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 5-6-2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: OIK.8811/987 II ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.Δ/νση : Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Η ΑΠΑ του κλάδου των δομικών υλικών ανήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει ότι, υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου, από την Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / 22.06.16) «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 Ο ΝΟΜΟΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας;

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας; Απαντήσεις της ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων Αναλυτική ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων, «Δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΕΕΤΑΚ - Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Ι' ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΟΕΕΤΑΚ - Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Ι' ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε για 10η συνεχή χρονιά ο θεσμός των Εκδηλώσεων Οικονομικής Σκέψης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 24 Νοεμβρίου έως

Διαβάστε περισσότερα