Πτυχιακή Εργασία. στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Γκέργκι Στρακόσα του Χρηστάκη Π/ Επιβλέπων Καθηγητής: Γιάννης Θεοδωρίδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πτυχιακή Εργασία. στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Γκέργκι Στρακόσα του Χρηστάκη Π/00078. Επιβλέπων Καθηγητής: Γιάννης Θεοδωρίδης"

Transcript

1 Πτυχιακή Εργασία στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά Γκέργκι Στρακόσα του Χρηστάκη Π/00078 Επιβλέπων Καθηγητής: Γιάννης Θεοδωρίδης Seismo-Surfer: Ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον Ιστό με σκοπό την ολοκλήρωση, οπτικοποίηση και ανάλυση σεισμικών δεδομένων Μάιος 2005 Πανεπιστήμιο Πειραιώς

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 2 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ... 4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ... 6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πλαίσιο ανάπτυξης της εφαρμογής Από την επιτραπέζια εφαρμογή στην εφαρμογή Ιστού H εφαρμογή Seismo-Surfer Μεθοδολογία ανάπτυξης Τεχνολογίες ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Εξόρυξη γνώσης για ανάλυση επιστημονικών δεδομένων GeoMiner Common-GIS Ολοκλήρωση GIS με τεχνικές εξόρυξης δεδομένων GEODE Συγκριτικός Πίνακας Χαρακτηριστικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Εμβέλεια της εφαρμογής (application scope) Ενεργοποιοί (Actors) Περιπτώσεις χρήσης (Use Cases) ΑΝΑΛΥΣΗ Εφαρμογές Ιστού και κατανεμημένες εφαρμογές Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ιστού (WebGIS) Ο Ιστός ως περιβάλλον οπτικοποίησης Λογισμικό στην πλευρά του πελάτη Λεπτοί πελάτες : Διαφυλλιστές Παχιοί πελάτες : plug-ins, ActiveX και Java Λογισμικό στην πλευρά του εξυπηρετητή Το περιβάλλον της εφαρμογής Στόχοι της εφαρμογής Λογισμικό στην πλευρά του πελάτη Τρόποι επικοινωνίας πελάτη - εξυπηρετητή Λογισμικό στην πλευρά του εξυπηρετητή ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Εισαγωγή Το μοντέλο δεδομένων Εννοιολογικός σχεδιασμός της βάσης δεδομένων Σχεδιασμός της λογικής βάσης δεδομένων Όψεις Triggers (Εναύσματα) Σχεδιασμός της φυσικής βάσης δεδομένων Ευρετήρια Ευρετήρια στη βάση δεδομένων του Seismo-Surfer Προσπέλαση και διατήρηση δεδομένων Επιλογή της μεθόδου διατήρησης των δεδομένων Σελ. 2 / 142

3 5.3.2 Απλοποιημένο πρότυπο πρόσβασης δεδομένων (Simplified Data Access Pattern) JDBC JNDI Πηγές δεδομένων και αποθέματα συνδέσεων (connection pooling) JNDI και JDBC Data Sources στο Tomcat Προετοιμασμένες εντολές (Prepared Statement) Αντικείμενα τιμών (Value Objects) Ασφάλεια Ασφάλεια της βάσης δεδομένων Ασφάλεια της εφαρμογής Δηλωτική Ασφάλεια (Declarative Security) Πιστοποίηση Περιορισμοί Ασφάλειας Προγραμματιστική ασφάλεια Ασφάλεια του applet Τοποθεσία Ιστού της εφαρμογής Πρότυπα και διάταξη των ιστοσελίδων Λειτουργικότητα GIS και διευθέτηση της εφαρμογής OpenMap Επέκταση του OpenMap Παρακολούθηση και ανάλυση της σεισμικής δραστηριότητας Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο χρήστη Εκκίνηση της εφαρμογής Χρήση της εφαρμογής Η γραμμή των μενού Αναδυόμενα μενού Η γραμμή εργαλείων Ο χάρτης οδηγός Το υπόμνημα Η γραμμή κατάστασης Πλαίσια Διαλόγου Καταστάσεις λειτουργίας του ποντικιού (mouse modes) Εγχειρίδιο συστήματος ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Άρθρα και μελέτες Βιβλία Ιστοσελίδες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΛΩΣΣΑΡΙ (ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σελ. 3 / 142

4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1-1: Seismo-Surfer: Εργαλείο για συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση σεισμολογικών δεδομένων Εικόνα 1-2: Αρχιτεκτονική της επιτραπέζιας εφαρμογής Εικόνα 1-3: Αρχιτεκτονική της εφαρμογής Ιστού Εικόνα 1-4: Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιεί το Seismo-Surfer Εικόνα 2-1: Το σύστημα SKICAT Εικόνα 2-2: QuakeFinder: Eικόνες πριν και μετά από ένα σεισμό Εικόνα 2-3: Το περιβάλλον του GeoMiner Εικόνα 2-4: Το σύστημα CommonGIS Εικόνα 2-5: Το ολοκληρωμένο σύστημα: το δεξί παράθυρο παράγεται από το Descartes, ενώ το αριστερό από το Kepler Εικόνα 2-6: Η εφαρμογή GEODE του USGS για ανάκτηση, παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων μέσω του Internet Εικόνα 3-1: Απαιτήσεις ασφάλειας Εικόνα 3-2: GIS λειτουργικότητα Εικόνα 3-3: Ανάκτηση, παρουσίαση και Εικόνα 3-4: Συλλογή, έλεγχος και ολοκλήρωση σεισμικών δεδομένων Εικόνα 3-5: Παραμετροποίηση εφαρμογής Εικόνα 4-1: Συστατικά ενός κατανεμημένου συστήματος Εικόνα 4-2: Η αρχιτεκτονική πελάτη - εξυπηρετητή Εικόνα 4-3: Γενικό διάγραμμα διανομής και εξαρτημάτων Εικόνα 4-4: Διάγραμμα διανομής και εξαρτημάτων για το Seismo-Surfer Εικόνα 5-1: Διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων (ER) της νέας βάσης του Seismo-Surfer 43 Εικόνα 5-2: Διάγραμμα σχήματος σχεσιακής βάσης δεδομένων για το Seismo-Surfer Εικόνα 5-3: Ένα απλοποιημένο πρότυπο πρόσβασης δεδομένων Εικόνα 5-4: Οι οδηγοί JDBC της Oracle 9i Εικόνα 5-5: Πιστοποίηση που βασίζεται σε φόρμα (Form-based authentication) Εικόνα 5-6: Πίνακες της βάσης δεδομένων του Seismo-Surfer για την υποστήριξη του μηχανισμού ασφάλειας Εικόνα 5-7: Ροή ελέγχου για πιστοποίηση και έλεγχο εξουσιοδότησης Εικόνα 5-8: Πλαίσιο διαλόγου που επιτρέπει στον χρήστη να εμπιστευτεί το πιστοποιητικό ώστε να εκτελεστεί το applet χωρίς περιορισμούς Εικόνα 5-9: Η διάταξη των ιστοσελίδων όπως παράγονται από το εργαλείο h2html Εικόνα 5-10: Η αρχιτεκτονική του OpenMap Εικόνα 5-11: BeanContexts, Services και JavaBeans Εικόνα 5-12: Το MapBean Εικόνα 5-13: Συστατικά GUI για τον χειρισμό του χάρτη Εικόνα 5-14: Η γραμμή κατάστασης InformationDelegator Εικόνα 5-15: Το πάνελ των στρωμάτων του χάρτη Εικόνα 5-16: Επέκταση του OMGraphicHandlerLayer Εικόνα 5-17: Επέκταση του ShapeLayer Εικόνα 5-18: Επέκταση της κλάσης OpenMap Εικόνα 5-19: Επέκταση κλάσεων που χειρίζονται γεγονότα ποντικιού Εικόνα 5-20: Eπέκταση του DrawingAttributes Εικόνα 5-21: Επέκταση του OMGraphic Εικόνα 5-22: Υλοποίηση της διεπαφής LightMapHandlerChild από γραφικά συστατικά του OpenMap Εικόνα 5-23: Επέκταση του AbstractOpenMapMenu Σελ. 4 / 142

5 Εικόνα 5-24: Επέκταση του MapHandlerMenuItem Εικόνα 5-25: Επέκταση του OMComponentPanel και του AttributesPanel Εικόνα 5-26: Επέκταση του LayersPanel Εικόνα 6-1: Σελίδα σύνδεσης με το Seismo-Surfer Εικόνα 6-2: Σελίδα επιλογής του χάρτη με τον οποίο ξεκινάει το Seismo-Surfer Εικόνα 6-3: Παράθυρο αποδοχής του πιστοποιητικού του applet Εικόνα 6-4: Η κύρια οθόνη του Seismo-Surfer Εικόνα 6-5: Η γραμμή των μενού Εικόνα 6-6: Το μενού File Εικόνα 6-7: Το μενού Views Εικόνα 6-8: Το μενού Navigate Εικόνα 6-9: Το μενού Query Εικόνα 6-10: Το μενού Settings Εικόνα 6-11: Το μενού Update Εικόνα 6-12: Το μενού Help Εικόνα 6-13: Αναδυόμενο μενού πάνω από τον χάρτη Εικόνα 6-14: Αναδυόμενο μενού πάνω από σύμβολο σεισμού Εικόνα 6-15: Παρουσίαση μακροσεισμικών δεδομένων Εικόνα 6-16: Σελίδα παρουσίασης των εγγράφων που σχετίζονται με έναν σεισμό Εικόνα 6-17: Η γραμμή εργαλείων Εικόνα 6-18: Ο χάρτης οδηγός Εικόνα 6-19: Το υπόμνημα (πάνελ ελέγχου στρωμάτων) Εικόνα 6-20: Η γραμμή κατάστασης Εικόνα 6-21: Διάλογος αποθήκευσης προβολών (όψεων) Εικόνα 6-22: Διάλογος εισαγωγής συντεταγμένων Εικόνα 6-23: Διάλογος υποβολής ερωτήματος εύρους Εικόνα 6-24: Διάλογος υποβολής ερωτήματος Top-N Εικόνα 6-25: Διάλογος υποβολής ερωτήματος εγγύτερου γείτονα Εικόνα 6-26: Διάλογος υποβολής ερωτήματος απόστασης Εικόνα 6-27: Slider για την παρακολούθηση της χρονικής εξέλιξης των σεισμών Εικόνα 6-28: Διάλογος ρύθμισης του slider Εικόνα 6-29: Διάλογος ανάκτησης τοποθεσιών Εικόνα 6-30: Διάλογος επιλογής του καταλόγου και εισαγωγής του URL για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων Εικόνα 6-31: Διάλογος επιλογής της φόρμας για την εισαγωγή εγγράφου ή URL σχετικού με έναν σεισμό Εικόνα 6-32: Σελίδα αναφόρτωσης εγγράφου που σχετίζεται με έναν σεισμό Εικόνα 6-33: Σελίδα υποβολής URL που σχετίζεται με έναν σεισμό Εικόνα 6-34: Διάλογος ρύθμισης ιδιοτήτων ενός στρώματος Εικόνα 6-35: Διάλογος ρύθμισης ιδιοτήτων γραμμών γεωγραφικού μήκους και πλάτους Εικόνα 6-36: Οι καταστάσεις λειτουργίας του ποντικιού Εικόνα 6-37: Επιλογή και μεγέθυνση μιας περιοχής του χάρτη Εικόνα 6-38: Διάλογος παρουσίασης των τιμών των χαρακτηριστικών ενός συμβόλου Εικόνα 6-39: Επιφώτιση ενός συμβόλου λόγω της τοποθέτησης του δείκτη πάνω του Εικόνα 6-40: Εμφάνιση της τιμής ενός χαρακτηριστικού με τη μορφή tooltip Εικόνα 6-41: Μέτρηση της απόστασης Σελ. 5 / 142

6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 2-1: Συγκριτικός πίνακας χαρακτηριστικών των εφαρμογών Πίνακας 5-1: Σχέση QUAKE Πίνακας 5-2: Σχέση MAG Πίνακας 5-3: Σχέση REGION Πίνακας 5-4: Σχέση COUNTRY Πίνακας 5-5: Σχέση SITE Πίνακας 5-6: Σχέση MACROSEISMIC Πίνακας 5-7: Συνοπτική περιγραφή της κλίμακας Modified Mercalli (ΟΑΣΠ, 2004) Πίνακας 5-8: Σχέση DOCUMENT Πίνακας 5-9: Σχέση CATALOG Πίνακας 5-10: Σχέση METADATA Πίνακας 5-11: Σχέση FAULT Πίνακας 5-12: Σχέση GEOLOGY Πίνακας 5-13: Σχέση SITE_HAS_GEO Πίνακας 5-14: Πίνακες και στήλες που θα ευρετηριοποιηθούν Πίνακας 5-15: Τύποι οδηγών JDBC Πίνακας 0-1: Αγγλοελληνικό γλωσσάρι Πίνακας 0-2: Ελληνοαγγλικό γλωσσάρι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΑ Κώδικας 5-1: Εντολή DDL για τη δημιουργία του QUAKE Κώδικας 5-2: Εντολή DDL για τη δημιουργία του MAG Κώδικας 5-3: Εντολή DDL για τη δημιουργία του REGION Κώδικας 5-4: Εντολή DDL για τη δημιουργία του COUNTRY Κώδικας 5-5: Εντολή DDL για τη δημιουργία του SITE Κώδικας 5-6: Εντολή DDL για τη δημιουργία του MACROSEISMIC Κώδικας 5-7: Εντολή DDL για τη δημιουργία του DOCUMENT Κώδικας 5-8: Εντολή DDL για τη δημιουργία του CATALOG Κώδικας 5-9: Εντολή DDL για τη δημιουργία του METADATA Κώδικας 5-10: Όψη QUAKE_MAG_CATALOG Κώδικας 5-11: Όψη MAG_VIEW Κώδικας 5-12: Όψη MACRO_VIEW Κώδικας 5-13: Όψη SITE_VIEW Κώδικας 5-14: Έναυσμα QUAKE_MODDATE_TRIGGER Κώδικας 5-15: Έναυσμα MAG_MODDATE_TRIGGER Κώδικας 5-16: Έναυσμα MACRO_MODDATE_TRIGGER Κώδικας 5-17: Έναυσμα QUAKE_HAS_INFO_INSERT_TRIGGER Κώδικας 5-18: Πακέτο QUAKEID_PKG Κώδικας 5-19: Έναυσμα DOCUMENT_DELETE_BDFER_TRIGGER Κώδικας 5-20: Έναυσμα DOCUMENT_DELETE_BD_TRIGGER Κώδικας 5-21: Έναυσμα DOCUMENT_DELETE_AD_TRIGGER Κώδικας 5-22: Έναυσμα MACRO_DELETE_BD_TRIGGER Κώδικας 5-23: Έναυσμα MACRO_DELETE_BDFER_TRIGGER Κώδικας 5-24: Έναυσμα MACRO_DELETE_AD_TRIGGER Κώδικας 5-25: Δημιουργία ευρετηρίου DOCUMENT_QUAKEID_IDX Σελ. 6 / 142

7 Κώδικας 5-26: Δημιουργία ευρετηρίου MACROSEISMIC_QUAKEID_IDX Κώδικας 5-27: Δημιουργία ευρετηρίου SITE_LOCATION_IDX Κώδικας 5-28: Δημιουργία ευρετηρίου MACROSEISMIC_QUAKEID_IDX Κώδικας 5-29: Δημιουργία ευρετηρίου EPICENTER_IDX Κώδικας 5-30: Δημιουργία ευρετηρίου QUAKE_DATETIME_DEPTH_IDX Κώδικας 5-31: Δημιουργία ευρετηρίου QUAKE_HAS_MACRO_IDX Κώδικας 5-32: Δημιουργία ευρετηρίου MAG_QUAKEID_IDX Κώδικας 5-33: Δημιουργία ευρετηρίου MAG_MAGNITUDE_IDX Κώδικας 5-34: Δήλωση του ονόματος JNDI στο αρχείο εγκατάστασης Κώδικας 5-35: Καταχωρίσεις στο αρχείο server.xml για τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων 80 Κώδικας 5-36: Πίνακας SEISMO_USER Κώδικας 5-37: Πίνακας USER_ROLE Κώδικας 5-38: Πίνακας SEISMO_ROLE Κώδικας 5-39: Πίνακας ROLE_CONSTRAINT Κώδικας 5-40: Πίνακας CONSTRAINT Κώδικας 5-41: Αρχείο seismoportal.xml Κώδικας 5-42: Καθορισμός περιορισμών ασφάλειας στο αρχείο εγκατάστασης web.xml Σελ. 7 / 142

8 0 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε αυτή την πτυχιακή εργασία 1 περιγράφεται η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Seismo- Surfer, ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον Ιστό (Geographic Information System for the Web WebGIS) με σκοπό την ολοκλήρωση, οπτικοποίηση και ανάλυση σεισμικών δεδομένων που προέρχονται από τον ελληνικό και παγκόσμιο χώρο. Βασικός στόχος της είναι η δημιουργία μιας πύλης πληροφοριών και γνώσης σχετικά με το φαινόμενο του σεισμού. Για την ανάπτυξη της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες Java (Swing, JavaBeans, applets στην πλευρά του πελάτη και Servlets, JSP, JDBC, Tomcat στον εξυπηρετητή), βάσεων δεδομένων (Oracle 9i with Spatial), GIS (OpenMap toolkit) και η ανάλυση και ο σχεδιασμός βασίστηκαν σε αντικειμενοστραφείς τεχνικές (π.χ. UML διαγράμματα). Η ανάπτυξη έγινε με το JBuilder 9, τα UML διαγράμματα έγιναν με το ArgoUML και το Jude. Τα υπόλοιπα σχήματα και διαγράμματα έγιναν με το MS Visio 2003 και το Dia. Οι ιστοσελίδες έγιναν με το Nvu και το h2html.py. Τα Javadocs γράφτηκαν με το XMLmind XML Editor. Το κείμενο γράφτηκε με το MS Word Η δομή έχει ως εξής: Στο 1 ο κεφάλαιο περιγράφεται το κίνητρο της εργασίας αυτής, σε τι θα βασίζεται και τι θα εξυπηρετεί η εφαρμογή που θα αναπτυχθεί καθώς και με ποια μεθοδολογία και με ποιες τεχνολογίες θα γίνει η ανάπτυξή της. Στο 2 ο κεφάλαιο περιγράφονται διάφορες εργασίες που είναι σχετικές με την παρούσα. Στο 3 ο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση απαιτήσεων και περιγράφονται οι περιπτώσεις χρήσεις για την εφαρμογή. Στο 4 ο κεφάλαιο γίνεται μία ανάλυση του χώρου στην οποία εντάσσεται η εφαρμογή και των τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίησή της. Στο 5 ο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά η λύση που δίνεται για κάθε περίπτωση χρήσης. Το 6 ο κεφάλαιο περιλαμβάνει το εγχειρίδιο χρήσης, εγκατάστασης και συστήματος. Στο 7 ο κεφάλαιο γίνεται μία ανασκόπηση των όσων έγιναν στην εργασία και αναφέρονται τρόποι βελτίωσης και επέκτασης της εφαρμογής. Στο 8 ο κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι αναφορές που έγιναν μέσα στο κείμενο σε εργασίες, βιβλία και ιστοσελίδες. Στα παραρτήματα περιλαμβάνεται ένα ελληνοαγγλικό και ένα αγγλοελληνικό γλωσσάρι. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Γιάννη Θεοδωρίδη για την βοήθειά του και τις πολλές ώρες που μου αφιέρωσε από τον χρόνο του. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον ερευνητή-σεισμολόγο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου κ. Ιωάννη Καλογερά που βοήθησε δίνοντας λύσεις σε σημεία όπου είχα κολλήσει, καθώς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές Γεράσιμο Μαρκέτο και Κώστα Πορφύρη που βοήθησαν με τις συζητήσεις και τις παρατηρήσεις τους. Ευχαριστώ και τους κκ. Dmitry Storchak και Marc Levine, σεισμολόγος του ISC και υπεύθυνος του GEODE αντίστοιχα, που απάντησαν στα μου και μου έλυσαν απορίες. Ιδιαίτερες ευχαριστίες πάνε και: στον φίλο μου Παναγιώτη Πολίτη για τα προγράμματα και τις σημειώσεις για GIS που μου έδωσε, τη μητέρα μου που εκτός όλων των άλλων με βοήθησε να σχεδιάσω τα αστεράκια στον χάρτη (!), τον πατέρα μου για το ενδιαφέρον του, τον αδερφό μου που μου βρήκε όλα τα προγράμματα που του ζήτησα, την θεία μου Ματίλντα που μου δάνεισε τον εκτυπωτή της με το οποίο θα εκτυπωθεί αυτό το κείμενο και τέλος τον Λεωνίδα Κοκκόλη και όλους τους άλλους φίλους και συνάδελφους με τους οποίους μοιραστήκαμε την ίδια αίθουσα και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. 1 Η εικόνα στο εξώφυλλο απεικονίζει την πεποίθηση του Αριστοτέλη ότι οι σεισμοί προκαλούνται από υπόγειους ανέμους (Jan Kozak Collection, 2005). Σελ. 8 / 142

9 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το πλαίσιο ανάπτυξης της εφαρμογής Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για συστήματα διαχείρισης βάσεις δεδομένων (Database Management System - DBMS), που υποστηρίζουν και άλλους τύπους δεδομένων εκτός των παραδοσιακών αλφαριθμητικών και που παρέχουν λειτουργίες και υπηρεσίες και για άλλους τύπους εφαρμογών, όπως είναι οι εφαρμογές υποστήριξης αποφάσεων. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελούν τα DBMS που υποστηρίζουν τύπους αντικειμένων, χωρικά ή/και χωροχρονικά δεδομένα, καθώς και πολυμεσικά δεδομένα. Επίσης νέες τεχνολογίες έχουν ανακύψει για τη διαχείριση και την ανάλυση του τεράστιου όγκου δεδομένων που αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων, όπως είναι οι αποθήκες δεδομένων (data warehouses) και η εξόρυξη γνώσης (data mining ή knowledge discovery in databases - KDD) και είναι επιθυμητή η εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών και σε αυτά τα δεδομένα. Παράλληλα με τις εξελίξεις στο πεδίο της διαχείρισης δεδομένων, πολύ σημαντικές είναι και οι εξελίξεις στα δίκτυα των υπολογιστών και ιδιαίτερα η αλματώδης ανάπτυξη του Διαδικτύου (Internet) που επέφερε αλλαγές στους τρόπους συλλογής, επεξεργασίας και διανομής της πληροφορίας. Μία από τις εφαρμογές του, ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web - WWW) είχε ως αποτέλεσμα να το κάνει εξαιρετικά δημοφιλές με αποτέλεσμα σήμερα οι χρήστες του να ανέρχονται σε εκατομμύρια και να αυξάνονται συνεχώς. Επιπλέον η εμφάνιση της Java επέτρεψε την επέκταση της λειτουργικότητας του Ιστού, επιτρέποντας τη φόρτωση και την εκτέλεση προγραμμάτων (applets) από τις ιστοσελίδες. Το κυριότερο που προσφέρει ο Ιστός είναι η πρόσβαση σε απομακρυσμένη πληροφορία κάθε είδους με έναν εύχρηστο τρόπο για τον χρήστη, ενώ συγχρόνως αποτελεί μια πολύ σημαντική (αν όχι την σημαντικότερη) πηγή δεδομένων για κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographic Information Systems GIS) αποτελούν ένα αναντικατάστατο εργαλείο για την ανάλυση και διαχείριση χωρικών δεδομένων. Τα GIS έχουν επηρεαστεί από τις παραπάνω εξελίξεις με αποτέλεσμα τη δημιουργία υπο-πεδίων όπως το Internet GIS και το WebGIS (Peng Z. and M. Tsou, 2003). Τα συστήματα αυτά επικεντρώνονται στη διάδοση, παρουσίαση και επεξεργασία γεωγραφικών (χωρικών) πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου και του Ιστού. Οι χρήστες του Ιστού θα μπορούν να προσπελάζουν εφαρμογές GIS χωρίς την ανάγκη αγοράς λογισμικού GIS, χρησιμοποιώντας τις περισσότερες φορές μόνο τον διαφυλλιστή τους (browser). Ένα από τα πιο τρομακτικά και καταστροφικά φαινόμενα της φύσης είναι ένας δυνατός σεισμός και οι συνέπειές του. Ένας σεισμός είναι μία ξαφνική κίνηση της γης, που προκαλείται από την απότομη απελευθέρωση πίεσης που έχει συγκεντρωθεί για ένα μεγάλο διάστημα. Αν ο σεισμός γίνει σε μία κατοικημένη περιοχή μπορεί να προκαλέσει πολλούς θανάτους και τραυματισμούς, καθώς και εκτεταμένες ζημιές. Σήμερα γίνεται προσπάθεια κατάρριψης της υπόθεσης ότι οι σεισμοί πρέπει να αποτελούν έναν ανεξέλεγκτο και μη προβλέψιμο κίνδυνο για τη ζωή και τις περιουσίες των ανθρώπων. Οι επιστήμονες έχουν αρχίσει να υπολογίζουν τις τοποθεσίες και τις πιθανότητες μελλοντικών καταστροφικών σεισμών. Τοποθεσίες με τον μεγαλύτερο κίνδυνο έχουν αναγνωριστεί και σημαντική πρόοδος έχει γίνει στη σχεδίαση κατοικιών που θα αντέξουν τις συνέπειες των σεισμών (USGS Earthquakes, 2005). Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία η Ελλάδα, από άποψη σεισμικότητας 2, κατέχει την πρώτη θέση στη Μεσόγειο και την Ευρώπη καθώς και την έκτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά την Ιαπωνία, Νέες Εβρίδες, Περού, νησιά Σολομώντα και Χιλή (ΟΑΣΠ, 2004). 2 H σεισμικότητα ενός τόπου καθορίζεται από τη συχνότητα εμφάνισης των σεισμών και τα μεγέθη τους. Σελ. 9 / 142

10 Λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο που παίζουν οι σεισμοί στη ζωή μας, θα ήταν χρήσιμη η δημιουργία ενός συστήματος (εφαρμογής) που μπορεί να βασιστεί στις παραπάνω τεχνολογίες. Το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μετάδοση σεισμικών δεδομένων στο κοινό μέσω της διεπαφής του στον Ιστό, για τη μετάδοση γεωγραφικής γνώσης που σχετίζεται με τους σεισμούς (π.χ. μέσω χαρτών και εργαλείων υποβολής ερωτημάτων), για εξερεύνηση του φαινομένου των σεισμών (μέσω αλληλεπιδραστικών εργαλείων) και γενικότερα για την παρακολούθηση και την ανάλυση των σεισμικών δεδομένων. Ουσιαστικά το σύστημα θα αποτελεί μία πύλη (portal) πληροφοριών και γνώσης σχετικά με το φαινόμενο του σεισμού, το οποίο θα μπορεί να υποστηρίζει τους χρήστες στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με αυτό. Στα πλαίσια αυτά έχει ήδη αναπτυχθεί στο τμήμα Πληροφορικής ένα εργαλείο διαχείρισης και ανάλυσης σεισμολογικών δεδομένων, το Seismo-Surfer (βλ.εικόνα 1-1). Τα δεδομένα συλλέγονται από απομακρυσμένες πηγές μέσω Ιστού και αποθηκεύονται σε μια τοπική βάση δεδομένων. Στην τρέχουσα έκδοση, υποστηρίζει την υποβολή χωρικών ερωτημάτων με γραφικό τρόπο, την αυτόματη ενημέρωση της βάσης δεδομένων από δύο πηγές Ιστού, έναν αλγόριθμο ομαδοποίησης για επίκεντρα (k-means) και διάφορες λειτουργίες οπτικοποίησης, με χρήση χαρτών και γραφημάτων (Theodoridis, 2003). Βασικός στόχος της πτυχιακής εργασίας που θα βασιστεί στο Seismo-Surfer είναι να μετατραπεί η επιτραπέζια (desktop) έκδοση σε εφαρμογή Ιστού, ώστε να είναι προσπελάσιμη μέσω του Ιστού, να ενσωματώνει όλες τις λειτουργίες που υποστηρίζει η τρέχουσα έκδοση και να την επεκτείνει με νέες λειτουργίες και δεδομένα. Εικόνα 1-1: Seismo-Surfer: Εργαλείο για συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση σεισμολογικών δεδομένων. 1.2 Από την επιτραπέζια εφαρμογή στην εφαρμογή Ιστού Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, ένας από τους στόχους της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη μίας εφαρμογής Ιστού που λαμβάνει υπόψη την παρούσα έκδοση του Seismo-Surfer. Το Seismo- Surfer είναι μία εφαρμογή βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή (client-server). Τα δεδομένα βρίσκονται σε μία βάση δεδομένων (στην Oracle 9i), η οποία είναι εγκατεστημένη σε έναν από τους υπολογιστές του δικτύου. Η εφαρμογή μπορεί να είναι εγκατεστημένη σε έναν ή περισσότερους πελάτες και όλοι οι πελάτες έχουν πρόσβαση στην ίδια βάση δεδομένων, η οποία είναι εγκατεστημένη στον εξυπηρετητή. O εξυπηρετητής φροντίζει για την αποθήκευση και την αποδοτική ανάκτηση των δεδομένων. Την επεξεργασία των δεδομένων και την Σελ. 10 / 142

11 παρουσίασή τους στον χρήστη αναλαμβάνει η εφαρμογή, που εκτελείται στις μηχανές των πελατών. Η αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή, όπως χρησιμοποιείται εδώ, είναι μία αρχιτεκτονική δύο επιπέδων. Τα προγράμματα που εκτελούνται στον πελάτη (συνήθως σε ένα PC) αποτελούν το επίπεδο πελάτη (client tier) και περιέχουν τη διεπαφή χρήστη, τη λογική παρουσίασης και τη λογική της εφαρμογής. Ο εξυπηρετητής στον οποίο εκτελείται ο διαχειριστής βάσεων δεδομένων είναι το επίπεδο δεδομένων. Παρά το ότι αυτό το μοντέλο είναι αποδοτικό έχει ορισμένους περιορισμούς. Καταρχήν για να μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή θα πρέπει να την έχει εγκαταστήσει στον υπολογιστή του και θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος μέσω κάποιου δικτύου με τον εξυπηρετητή όπου βρίσκονται τα δεδομένα (εκτός κι αν υπάρχει στο ίδιο μηχάνημα και το DBMS). Αυτό περιορίζει αρκετά την ομάδα των πιθανών χρηστών του. Επίσης με το παραπάνω μοντέλο είναι δύσκολη και η συντήρηση της εφαρμογής αφού κάθε φορά που γίνεται μία τροποποίηση (π.χ. προστίθεται μία νέα λειτουργία ή αλλάζει η υλοποίηση κάποιου αλγόριθμου) θα πρέπει να επανεγκατασταθεί η αναθεωρημένη εφαρμογή σε κάθε πελάτη. Εικόνα 1-2: Αρχιτεκτονική της επιτραπέζιας εφαρμογής Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων μπορεί να υιοθετηθεί η αρχιτεκτονική τριών επιπέδων ή ν-επιπέδων, που και αυτή βασίζεται στο μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή. Πάνω σε αυτή την αρχιτεκτονική μπορεί να στηριχτεί μία εφαρμογή που εκτελείται στον Ιστό. Εδώ στο επίπεδο πελάτη υπάρχει o διαφυλλιστής, αλλά υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσής του με κάποιο plug-in (υπομονάδα λογισμικού). Αυτό είναι το πρόγραμμα που εκτελείται σε κάθε πελάτη και αλληλεπιδρά με τον χρήστη, αποτελεί δηλαδή το γραφικό περιβάλλον διεπαφής (graphical user interface) της εφαρμογής, αλλά μπορεί και να περιλαμβάνει λογική παρουσίασης στην περίπτωση του plug-in. Οι ιστοσελίδες και τα δεδομένα ανακτώνται από το επίπεδο Ιστού (web tier). Στο επίπεδο Ιστού υπάρχει ένας εξυπηρετητής Ιστού (web server), αλλά μπορεί να υπάρχει και επιπλέον λογισμικό. Ο εξυπηρετητής Ιστού επεξεργάζεται τις αιτήσεις του πελάτη και του επιστρέφει τις απαντήσεις, με βάση το πρωτόκολλο HTTP (HyperText Transfer Protocol). Οι πελάτες στον Ιστό δεν επικοινωνούν απευθείας με τον εξυπηρετητή βάσης δεδομένων, που αποτελεί το επίπεδο δεδομένων. Αντί γι`αυτό έρχονται σε επαφή με ένα πρόγραμμα που εκτελείται στον εξυπηρετητή, που με την σειρά του έρχεται σε επαφή με τη βάση δεδομένων για να επαναφέρει τα αιτούμενα δεδομένα, να τα μορφοποιήσει ή να κάνει περαιτέρω επεξεργασία και μετά να τα στείλει στον πελάτη. Σελ. 11 / 142

12 1.3 H εφαρμογή Seismo-Surfer Εικόνα 1-3: Αρχιτεκτονική της εφαρμογής Ιστού Ο στόχος, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, είναι η δημιουργία μίας πύλης πληροφοριών και γνώσης για την ενημέρωση και την υποστήριξη των χρηστών στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το φαινόμενο του σεισμού. Για την επίτευξη του στόχου θα αναπτυχθεί ένα WebGIS με σκοπό την ολοκλήρωση, οπτικοποίηση και ανάλυση σεισμικών δεδομένων που προέρχονται από τον ελληνικό και παγκόσμιο χώρο. Η ολοκλήρωση των σεισμικών δεδομένων αναφέρεται στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για την αποθήκευση και διαχείριση αλφαριθμητικών, χωρικών και πολυμεσικών δεδομένων που σχετίζονται με τους σεισμούς. Επίσης αναφέρεται στην κατασκευή προγράμματος (ή προγραμμάτων) για την προεπεξεργασία και τον έλεγχο των δεδομένων που προέρχονται από πολλαπλές πηγές δεδομένων, τοπικές και απομακρυσμένες. Η οπτικοποίηση σχετίζεται με την δημιουργία μιας εφαρμογής Ιστού που θα ενσωματώνει χαρακτηριστικά Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών για την μετάδοση γεωγραφικής γνώσης, όπως αλληλεπιδραστικά εργαλεία απεικόνισης, εργαλεία περιήγησης και προσανατολισμού (εξωτερική και εσωτερική αναγνώριση χαρτών), εργαλεία υποβολής ερωτημάτων, έλεγχο στρωμάτων, πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των στοιχείων του χάρτη και άλλα. Η ανάλυση των σεισμικών δεδομένων αναφέρεται στη χρήση των δυνατοτήτων του συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων, στο οποίο θα στηρίζεται η εφαρμογή, γι`αυτό τον σκοπό, μέσω SQL και προγραμματιστικών διεπαφών. Οι λειτουργίες που μπορούν να υποστηριχθούν από ένα DBMS όπως η Oracle 9i είναι χωρική ανάλυση των δεδομένων, λειτουργίες αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP), εξόρυξη δεδομένων και άλλες. Οι κατηγορίες χρηστών στις οποίες θα απευθύνεται το Seismo-Surfer είναι: Γεωφυσικούς επιστήμονες ή φοιτητές για παρακολούθηση, διαχείριση και ανάλυση σεισμολογικών δεδομένων Σελ. 12 / 142

13 Στελέχη σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για λήψη αποφάσεων σχετικών με σεισμική δραστηριότητα σε μία περιοχή Χρήστες του Internet που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τους σεισμούς στον ελλαδικό ή στον παγκόσμιο χώρο Λόγω του ότι η εφαρμογή στοχεύει σε διαφορετικές κατηγορίες χρηστών, με διαφορετικό επίπεδο γνώσεων και πείρας, προκύπτουν και άλλες ανάγκες. Από τη μία θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης και παραμετροποίησης της εφαρμογής ακόμη και από τους ίδιους τους χρήστες της, ενώ παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ασφάλειας, ώστε να είναι δυνατή η πιστοποίηση και ο έλεγχος εξουσιοδότησης των χρηστών Μεθοδολογία ανάπτυξης Για την ανάπτυξη της εφαρμογής θα χρησιμοποιηθούν αντικειμενοστραφείς τεχνολογίες, οι οποίες είναι και οι πιο διαδεδομένες τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες και προσεγγίσεις για τον κύκλο ζωής μιας τέτοιας εφαρμογής. Μία μεθοδολογία ορίζει την διαδικασία ανάπτυξης του λογισμικού, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα βήματα, οι πρακτικές και οι τεχνικές που πρέπει να ακολουθηθούν. Στο μοντέλο του καταρράκτη (waterfall model) όλη η ανάλυση και ο σχεδιασμός γίνεται πριν την υλοποίηση (συγγραφή του κώδικα). Σε μία επαναληπτική διαδικασία ανάπτυξης (π.χ. Extreme Programming) αναπτύσσεται ένα μικρό υποσύνολο του συστήματος, το οποίο ενισχύεται και βελτιώνεται επαναληπτικά μέχρι την πλήρη υλοποίηση του συστήματος. Σε κάθε επανάληψη γίνονται οι αναγκαίες σχεδιαστικές τροποποιήσεις. Στην Ενοποιημένη Διαδικασία Rational (Rational Unified Process) πρώτα γίνεται η ανάλυση απαιτήσεων και οι δραστηριότητες ανάλυσης και σχεδιασμού για ολόκληρο το σύστημα και στη συνέχεια το σύστημα κατασκευάζεται με επαναληπτικό τρόπο. Αν και δεν χρησιμοποιήθηκε καμία από τις παραπάνω μεθοδολογίες στην ολότητά τους, ωστόσο ακολουθήθηκαν ορισμένες από τις πρακτικές που αυτές προτείνουν. Οι κυριότερες από αυτές είναι: Επαναδιατύπωση του κώδικα (refactoring) Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται για την αλλαγή της εσωτερικής δομής του κώδικα, ώστε να είναι πιο εύκολη η κατανόηση και διαχείρισή του. Διαγράμματα UML 3 - Τα διαγράμματα UML χρησιμοποιούνται σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του λογισμικού, από την ανάλυση και τον σχεδιασμό μέχρι την τεκμηρίωση. Επαναληπτική ανάπτυξη (iterative development) Επιτρέπει τη διασαφήνιση των απαιτήσεων και την βελτίωση του σχεδιασμού, καθώς και τη γρήγορη ανάδραση από τους χρήστες. Σχεδιασμός οδηγούμενος από τους χρήστες (user driven design) Το λογισμικό πρέπει να ικανοποιεί τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των χρηστών Τεχνολογίες Σε αυτή την ενότητα θα αναφερθούν τα εργαλεία και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του Seismo-Surfer. Τα κριτήρια επιλογής των τεχνολογιών θα αναφερθούν αναλυτικά σε επόμενα κεφάλαια, ωστόσο οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν στις παρακάτω επιλογές ήταν το διαθέσιμο λογισμικό (εμπορικό ή ανοιχτού κώδικα) για την υποστήριξη της λύσης, η ανεξαρτησία πλατφόρμας στον πελάτη και στον εξυπηρετητή και οι επιλογές που είχαν ήδη γίνει στην προηγούμενη υλοποίηση. 3 UML - Unified Modeling Language: Η πρότυπη γλώσσα μοντελοποίησης για αντικειμενοστραφή συστήματα. Σελ. 13 / 142

14 Το Seismo-Surfer βασίζεται στις τεχνολογίες της πλατφόρμας J2EE (Java 2 Enterprise Edition) και στο DBMS Oracle 9i. Η πλατφόρμα J2EE, μπορεί να υποστηρίξει ένα μεγάλο εύρος κατανεμημένων και πολυεπίπεδων εφαρμογών και είναι μία από τις πιο διαδεδομένες πλατφόρμες για την δημιουργία εφαρμογών Ιστού. Η Oracle 9i είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα εμπορικά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Υποστηρίζει χωρικά και πολυμεσικά δεδομένα, χάρη στο αντικειμενο-σχεσιακό μοντέλο της, ενώ παρέχει εκτεταμένη υποστήριξη για εφαρμογές υποστήριξης λήψης αποφάσεων, όπως λειτουργίες OLAP και εξόρυξη δεδομένων. Στο επίπεδο του πελάτη θα υπάρχει ένας διαφυλλιστής για την προσπέλαση της εφαρμογής, η οποία έχει υλοποιηθεί ως ένα Java applet. Το applet υποστηρίζει GIS λειτουργίες με τη βοήθεια του OpenMap, μιας GIS βιβλιοθήκης. Οι κυριότερες διεπαφές που χρησιμοποιούνται σε αυτό το επίπεδο είναι το Swing για την κατασκευή των συστατικών GUI (Graphical User Interface), το Java2D για τα γραφικά και τα JavaBeans. Το Java applet θα στηρίζεται για την εκτέλεσή του στην εικονική μηχανή Java της Sun και όχι σε αυτή του διαφυλλιστή. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση του Java Plug-in, το οποίο περιέχεται στο JRE. Στο επίπεδο Ιστού χρειαζόμαστε έναν εξυπηρετητή Ιστού (HTTP) και έναν αποδέκτη (container) Servlets/JSP. Τα Servlets και JSP είναι οι τεχνολογίες Ιστού της πλατφόρμας J2EE. Ο αποδέκτης Ιστού που έχει επιλεγεί είναι o Tomcat 5.x ο οποίος λειτουργεί και ως εξυπηρετητής Ιστού. Τα Servlets επεξεργάζονται τις αιτήσεις, επικοινωνούν με τη διεπαφή της βάσης δεδομένων (που αποτελείται από μερικά data access objects DAOs), ανακτούν τα δεδομένα και τα στέλνουν στο πρόγραμμα πελάτη. Οι σελίδες JSP χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ιστοσελίδων με δυναμικό περιεχόμενο. Το JDBC API παρέχει την πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Επίσης σε αυτό το επίπεδο γίνεται χρήση και των προγραμματιστικών διεπαφών που παρέχει η Oracle για την αποθήκευση και ανάκτηση πολυμεσικών δεδομένων. Εκτός από APIs η πλατφόρμα J2EE παρέχει και ένα σύνολο υπηρεσιών προς τις εφαρμογές που βασίζονται σε αυτή. Μερικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από το Seismo-Surfer είναι οι υπηρεσίες ασφάλειας, που παρέχονται είτε με δηλωτικό τρόπο (μέσω αρχείων διευθέτησης) είτε προγραμματιστικά, υπηρεσίες εγκατάστασης, που επιτρέπουν τη διευθέτηση των εφαρμογών αφού αυτές εγκατασταθούν και υπηρεσίες καταλόγου για τον εντοπισμό αντικειμένων χρησιμοποιώντας το όνομά τους. Στο επίπεδο δεδομένων βρίσκεται το DBMS Oracle 9i που παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης, διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων. Σελ. 14 / 142

15 Εικόνα 1-4: Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιεί το Seismo-Surfer Σελ. 15 / 142

16 2 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ένα σύστημα διαχείρισης και ανάλυσης σεισμολογικών δεδομένων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα χωροχρονικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν αυτά τα δεδομένα. Έτσι στη συνέχεια θα περιγραφούν ορισμένες εφαρμογές που επεξεργάζονται χωρικά ή/και χρονικά δεδομένα, καθώς και γεωφυσικά δεδομένα. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι με την εισαγωγή και την εξέλιξη νέων (σχετικά) τεχνολογιών εκδηλώνεται ενδιαφέρον για τέτοιου είδους συστήματα και από επιστήμονες πληροφορικής, αλλά και από επιστήμονες των γεωφυσικών επιστημών. Από τη μία, οι ειδικοί της πληροφορικής ενδιαφέρονται για την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών (εξόρυξη γνώσης, αποθήκες δεδομένων, βάσεις χωροχρονικών δεδομένων) σε νέους χώρους (π.χ. σεισμολογία) που τους εξασφαλίζουν μεγάλες πηγές δεδομένων. Από την άλλη επιστήμονες της σεισμολογίας και γενικότερα της γεωφυσικής χρησιμοποιούν ή αναπτύσσουν σχετικά εργαλεία είτε για εκπαιδευτικούς λόγους (π.χ. οπτικοποιώντας σεισμικά φαινόμενα και παρουσιάζοντάς τα σε φοιτητές) είτε για πιο γρήγορη και εύκολη κατανόηση των σεισμικών δεδομένων. 2.1 Εξόρυξη γνώσης για ανάλυση επιστημονικών δεδομένων Οι Fayyad κ.α. (1996) παρουσιάζουν διάφορα θέματα που προκύπτουν από την χρήση της εξόρυξης γνώσης στην ανάλυση επιστημονικών δεδομένων καθώς και κάποια παραδείγματα εφαρμογών. Στόχος εδώ είναι η χρήση των τεχνικών εξόρυξης γνώσης ως ένα είδος διασύνδεσης μεταξύ των επιστημόνων και των μεγάλων συνόλων δεδομένων που καλούνται να αναλύσουν. Πιο συγκεκριμένα οι τεχνικές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτόματη ανάλυση δεδομένων και για αυτοματοποίηση της διαδικασίας περιορισμού των δεδομένων, δηλαδή να μειωθεί η έκτασή τους ώστε να μπορούν να αναλυθούν στη συνέχεια από τους επιστήμονες. Η διαδικασία περιλαμβάνει την καταλογοποίηση, κατηγοριοποίηση και την τμηματοποίηση των δεδομένων. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί εδώ είναι οι τύποι των δεδομένων, αφού περιλαμβάνονται εικόνες, χρονολογικές σειρές δεδομένων (time series), δομημένα δεδομένα κ.α. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες χαρακτηριστικές εφαρμογές. Στο SKICAT το πρόβλημα ήταν η παραγωγή ενός ερευνητικού καταλόγου που καταγράφει τα χαρακτηριστικά κάθε αντικειμένου σύμφωνα με την κλάση του: αστέρας ή γαλαξίας. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των δέντρων απόφασης για κατηγοριοποίηση. Εικόνα 2-1: Το σύστημα SKICAT Σελ. 16 / 142

17 Tο JARtool αναπτύχθηκε για εντοπισμό ηφαιστείων στον πλανήτη της Αφροδίτης και χρησιμοποίησε ένα εκπαιδευόμενο σύνολο δεδομένων για κατηγοριοποίηση. Το QuakeFinder εντοπίζει αυτόματα και μετράει την τεκτονική δραστηριότητα στον φλοιό της γης εξετάζοντας δεδομένα από δορυφόρους. Εικόνα 2-2: QuakeFinder: Eικόνες πριν και μετά από ένα σεισμό Το Conquest αναπτύχθηκε για ανάλυση χωροχρονικών δεδομένων που σχετίζονται με την ατμόσφαιρα. Στόχος ήταν η ανάπτυξη εκπαιδευόμενων αλγορίθμων που ψάχνουν για νέα πρότυπα, ομαδοποίηση γεγονότων κ.α. Τέλος οι βάσεις δεδομένων με ακολουθίες γενετικού κώδικα (DNA) οργανισμών είναι άλλος ένας χώρος όπου οι τεχνικές εξόρυξης (νευρωνικά δίκτυα, στατιστικές μέθοδοι) μπορούν να εφαρμοστούν για εύρεση γονιδίων. 2.2 GeoMiner Οι Han κ.α. (1997) έχουν αναπτύξει ένα πρωτόλειο (prototype) σύστημα για εξόρυξη γνώσης από χωρικά δεδομένα (spatial data mining). Στόχος του συστήματος είναι η εξαγωγή κρυμμένης γνώσης, η ανακάλυψη χωρικών σχέσεων και προτύπων που δεν είναι ρητά αποθηκευμένα σε χωρικές βάσεις δεδομένων. Εικόνα 2-3: Το περιβάλλον του GeoMiner Σελ. 17 / 142

18 Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του συστήματος περιλαμβάνουν κανόνες για εξόρυξη πάνω σε χωρικά δεδομένα, την ολοκλήρωση τεχνολογιών εξόρυξης γνώσης και αποθηκών δεδομένων, ολοκλήρωση με εμπορικά συστήματα σχεσιακών βάσεων δεδομένων και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS), αποδοτική ανάλυση μεγάλων συνόλων χωρικών δεδομένων και πολλαπλές μορφές παρουσίασης αποτελεσμάτων όπως χάρτες, πίνακες και γραφικές παραστάσεις. Επίσης το σύστημα περιλαμβάνει τμήμα κατασκευής κύβου χωρικών δεδομένων, τμήμα χωρικής αναλυτικής επεξεργασίας (spatial on-line analytical processing - OLAP) και τμήμα εξόρυξης γνώσης. Οι κανόνες που περιλαμβάνονται σ`αυτό το τμήμα προσδίδουν και το μεγαλύτερο μέρος της λειτουργικότητας του συστήματος. Έτσι οι χαρακτηριστικοί κανόνες (characteristic rules) παρέχουν άποψη των δεδομένων σε πολλά επίπεδα και διάφορες γωνίες, οι κανόνες σύγκρισης (comparison rules) συγκρίνουν σύνολα δεδομένων, οι κανόνες ομαδοποίησης (clustering rules) βρίσκουν ομάδες σημείων με βάση κάποιο μη χωρικό χαρακτηριστικό, οι κανόνες κατηγοριοποίησης (classification rules) χτίζουν δέντρα απόφασης που κατηγοριοποιούν τα δεδομένα με βάση κάποιο μη χωρικό χαρακτηριστικό, και οι κανόνες συσχέτισης (association rules) βρίσκουν συσχετίσεις και πρότυπα ανάμεσα σε σύνολα δεδομένων. Χρησιμοποιείται η αρχιτεκτονική SAND (spatial and non spatial data - χωρικά και μη χωρικά δεδομένα) για τον σχεδιασμό της βάσης, ενώ οι τεχνικές εξόρυξης εξετάζουν και τις σχέσεις ανάμεσα σε χωρικά και σε μη χωρικά χαρακτηριστικά. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί μία γλώσσα εξόρυξης γνώσης για χωρικά δεδομένα (GMQL - Geo-Mining Query Language) ως επέκταση της Spatial SQL. Επιπλέον έχει κατασκευαστεί ένα αλληλεπιδραστικό, φιλικό προς το χρήστη interface για εξόρυξη δεδομένων και για οπτικοποίηση των χωρικών δεδομένων και της γνώσης που ανακαλύπτεται. 2.3 Common-GIS Ένα άλλο σύστημα που ασχολείται επίσης με γεω-δεδομένα (geo-data) είναι το Common-GIS (Kretschmer and Roccatagliata, 2000), το οποίο υποστηρίζει τους χρήστες στην οπτικοποίηση και την ανάλυση στατιστικών δεδομένων που σχετίζονται με χωρικά αντικείμενα. Στόχος του project είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος που θα επιτρέπει στους χρήστες να εποπτεύουν και να αναλύουν θεματικά δεδομένα με γεωγραφική αναφορά. Ένας άλλος στόχος είναι η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στο σύστημα και η χρήση του από κοινό που δεν έχει εξειδικευμένες γνώσεις στα θέματα της χαρτογραφίας και της οπτικοποίησης. Η λύση που έχει εφαρμοστεί για την κάλυψη των παραπάνω στόχων είναι ένα web-based GIS που απαιτεί μόνο ένα πρόσφατο πρόγραμμα πλοήγησης με υποστήριξη Java (Java-enabled) για να εμφανίσει θεματικούς χάρτες. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα σύνολο δεδομένων και να αφήσει το σύστημα να χειριστεί τον τρόπο οπτικοποίησης τους. Στον χρήστη παρέχεται πληροφορία για ποιο λόγο επιλέγεται μία συγκεκριμένη τεχνική σε συνδυασμό με μία ρητή εργασία και πώς μπορεί να αλληλεπιδράσει με το σύστημα για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του. Ο χρήστης επιλέγει μία μέθοδο οπτικοποίησης που ταιριάζει καλύτερα για ένα συγκεκριμένο στόχο και το σύστημα υπολογίζει την επιλεγμένη στατιστική παρουσίαση κάνοντας ίσως μετατροπές δεδομένων και στη συνέχεια με τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης οδηγεί τον χρήστη στον στόχο. Εργαλεία αλληλεπίδρασης επιτρέπουν στον χρήστη να προσαρμόσει το σύστημα στις προσωπικές του ανάγκες (π.χ. επιτρέποντας την τροποποίηση των χαρτών). Το CommonGIS ενσωματώνει λειτουργικότητα από τρία άλλα συστήματα, το Descartes, το Lava/Magma και το Vizard. Το Descartes παράγει υψηλής ποιότητας θεματικούς χάρτες για στατιστικά δεδομένα, το Lava/Magma παρέχει μία αρχιτεκτονική για Σελ. 18 / 142

19 ανάκτηση γεω-δεδομένων μέσω του Ιnternet, ενώ το Vizard δίνει οδηγίες και εκπαιδεύει τους χρήστες στην οπτικοποίηση δεδομένων. Εικόνα 2-4: Το σύστημα CommonGIS Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω έχει αναπτυχθεί μία μονάδα χαρακτηρισμού των δεδομένων (data characterization scheme). Η μονάδα αυτή αντιστοιχεί τα δεδομένα (με τη μορφή πινάκων) που εισάγονται στο σύστημα στο εννοιολογικό μοντέλο μιας συγκεκριμένης περιοχής εφαρμογών, ώστε το σύστημα να μπορεί να ερμηνεύει τα δεδομένα και να ξέρει τις σχέσεις μεταξύ τους. 2.4 Ολοκλήρωση GIS με τεχνικές εξόρυξης δεδομένων Οι Andrienko and Andrienko (1999) προτείνουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για ανάλυση χωρικών δεδομένων που υποστηρίζεται από τεχνικές εξόρυξης γνώσης και οπτικοποίησης. Στόχος είναι η ολοκλήρωση παραδοσιακών εργαλείων εξόρυξης γνώσης με αυτόματη χαρτογραφική οπτικοποίηση και εργαλεία για αλληλεπιδραστικό χειρισμό των γραφικών παρουσιάσεων, ώστε να μπορεί ο χρήστης να βλέπει με τη μορφή χαρτών τα δεδομένα που αποτελούν την πηγή αλλά και το αποτέλεσμα της εξόρυξης. Αυτό επιτρέπει τον εντοπισμό χωρικών σχέσεων και προτύπων από τον χρήστη. Επίσης αναμένεται από την παραπάνω ολοκλήρωση να υποστηρίζονται και άλλα βήματα της διαδικασίας εξόρυξης γνώσης. Έτσι η χαρτογραφική οπτικοποίηση εκτός από τη φάση της αξιολόγησης και της ερμηνείας των αποτελεσμάτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή των κατάλληλων μεταβλητών που θα χρησιμοποιηθούν για εξόρυξη, για εντοπισμό λαθών στα δεδομένα κατά τη φάση της προεπεξεργασίας τους, αλλά και για τη δημιουργία κατηγοριών σε συνεχή δεδομένα. Το σύστημα βασίζεται στην ολοκλήρωση δύο υπαρχόντων συστημάτων, του Kepler και του Descartes. Το Kepler περιλαμβάνει μία σειρά από μεθόδους εξόρυξης δεδομένων (όπως κατηγοριοποίηση, ομαδοποίηση, κανόνες συσχέτισης και ανακάλυψη υποομάδων), ενώ επιτρέπει και την πρόσθεση νέων. Επίσης περιέχει εργαλεία για μετατροπή δεδομένων, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και σχηματισμό ερωτήσεων (queries). To Descartes από την άλλη αυτοματοποιεί την παραγωγή χαρτών που παρουσιάζουν δεδομένα επιλεγμένα από τον χρήστη και υποστηρίζει αλληλεπίδραση με τους χάρτες, που μπορεί να αποκαλύψει σημαντικά χαρακτηριστικά των χωρικών Σελ. 19 / 142

20 δεδομένων. Τα δύο συστήματα χρησιμοποιούνται ως αλληλοσυμπληρωματικά στη ανακάλυψη γνώσης από τα δεδομένα. Εικόνα 2-5: Το ολοκληρωμένο σύστημα: το δεξί παράθυρο παράγεται από το Descartes, ενώ το αριστερό από το Kepler 2.5 GEODE To GEODE (Geo-Data Explorer) είναι μία εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί από το USGS (U.S. Geological Survey) για την παροχή δεδομένων με γεωγραφική αναφορά στους υπολογιστές οποιουδήποτε χρήστη. Στόχος είναι η δημιουργία ενός portal που θα παρέχει δεδομένα πραγματικού χρόνου και ανάλυση μέσω του Internet χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένου λογισμικού ή εκπαίδευσης (USGS, 2002). Η εφαρμογή διαχειρίζεται δεδομένα και χάρτες που προέρχονται από πολλές και διαφορετικές πηγές, όπως εικόνες από δορυφόρους, γεωλογικούς χάρτες, αεροφωτογραφίες, γεωλογικά και σεισμολογικά δεδομένα, δημογραφικά δεδομένα και τοποθεσίες δημόσιων κτιρίων και κατασκευών (σχολεία, αεροδρόμια, σιδηρόδρομοι κ.α.). Οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν τη χωρική πληροφορία μέσω μίας GIS διεπαφής που ενσωματώνει λειτουργίες όπως μεγέθυνση, σμίκρυνση, μετακίνηση και τους επιτρέπει να διατυπώνουν ερωτήσεις σε βάσεις δεδομένων. Μπορούν επίσης να επιλέξουν τον χάρτη, τις εικόνες και τα δεδομένα πάνω στα οποία θα εκτελέσουν τις ερωτήσεις, ενώ δίνεται και η δυνατότητα ταυτόχρονης εμφάνισης πολλαπλών στρωμάτων γεωγραφικής πληροφορίας. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν χάρτες και πίνακες δεδομένων σύμφωνα με τις ανάγκες τους και στη συνέχεια να τα αποθηκεύσουν στον τοπικό υπολογιστή για περαιτέρω επεξεργασία. Αξίζει επίσης να αναφερθεί η δυνατότητα (προσωρινής) αλλαγής των ιδιοτήτων των στρωμάτων (όπως χρώμα, σχέδιο, μέγεθος κ.α.), ώστε να παραμετροποιούνται τα σύμβολα και οι χάρτες σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών. Σελ. 20 / 142

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER Περιεχόμενα Μεθοδολογία Υλοποίησης... 3 Φάση 1: Ανάλυση Απαιτήσεων... 4 Φάση 2: Σχεδιασμός της Εφαρμογής (Εμφάνιση, Λειτουργικότητα, Περιεχόμενο)... 6 Φάση 3: Τεχνικός Σχεδιασμός... 7 Φάση 4: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ e-υπηρεσιασ ΥΠΟΣΤΗΡΙ- ΞΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή ΣΕΛ.: 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ...3 Προσαρμογή της εκπαιδευτικής μεθόδου «Μικτής Μάθησης» (Blended Learning) στις ιδιαιτερότητες του έργου ΕΡΜΕΙΟΝ...3 Λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Αναστασιάδης Σταύρος Εισηγητής: Κονετάς Δημήτρης Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία του

Πτυχιακή εργασία του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ. Μπουρέλος Παναγιώτης AM 3446 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ μυ/σ Εργαστήριο Περιφερειακών Μονάδων και Δικτύων Η/Υ PeLAB Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σπουδαστές: Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ»

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ» Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ε Σ Σ Α ΛΟ Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ» REBUILDING

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφ φορικής ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΠ ΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ-1565 Επιβλέπων: Δρ. ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ I 2 C ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ WORLD WIDE WEB ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996 ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Ανάκτηση και Ανάλυση Χωροχρονικών Δεδομένων με Βάση τις Συνήθειες Κινητής Επικοινωνίας των Χρηστών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Ανάκτηση και Ανάλυση Χωροχρονικών Δεδομένων με Βάση τις Συνήθειες Κινητής Επικοινωνίας των Χρηστών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΔΕ ΕΤΥ Ανάκτηση και Ανάλυση Χωροχρονικών Δεδομένων με Βάση τις Συνήθειες Κινητής Επικοινωνίας των Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

«ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου»

«ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου» ιπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ. Τζιµόπουλος 1, Σ. Τσοµπάνογλου 2, Γ. Ν. Φώτης 3 1. Μηχανικός Χωροταξίας και Πολεοδοµίας (ΜΔΕ),

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων

Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων Γκουτζουρέλας Ιωάννης Και Σωτηρίου Δημήτρης Τ.Ε.Ι. Λάρισας Τμήμα τεχνολογίας πληροφορικής τηλεπικοινωνιών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη της εφαρμογής Quizit για την ενίσχυση της μαθησιακής αλληλεπίδρασης στην τάξη με χρήση φορητών τεχνολογιών

Σχεδίαση και Ανάπτυξη της εφαρμογής Quizit για την ενίσχυση της μαθησιακής αλληλεπίδρασης στην τάξη με χρήση φορητών τεχνολογιών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δήμητρα Αδάμ Δήμητρα Κιουτσιούκη

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικής εφαρμογής για κινητές συσκευές για την περιήγηση/ξενάγηση

Διαβάστε περισσότερα

Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου

Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου Μια διατριβή που παρουσιάστηκε στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα