Με ανάλυση του: του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΜΑΡΗ. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με ανάλυση του: του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΜΑΡΗ. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Με ανάλυση του: Επαγγελματικού Ερευνητικού Επιστημονικού Διδακτικού και Διοικητικού έργου του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΜΑΡΗ Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Διδάκτορα, Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

2 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Β. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών) Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (Κ.Ε.ΤΕ.Σ) ΣΤ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Ζ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΧΑΛΚΙΔΑΣ Η. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Σ.Σ.Ε.) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ε. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤ. ΚΡΙΤΗΣ (REVIEWER) ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Ζ. ΜΕΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4 4

5 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : Θεόδωρος Επώνυμο : Μάρης Πατρώνυμο : Ιωάννης Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 27 Απριλίου 1961, Κεντρικό Άρτας Εγκύκλιες σπουδές : Δημοτικό Σχολείο (1973, Κεντρικό Άρτας Γυμνάσιο (1979), Άρτα Στρατιωτική θητεία : Στρατός Ξηράς, Σώμα Υλικού Πολέμου (Σ.Υ.Π) Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας Στρατού (Κ.Ε.ΤΕ.Σ) Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος με τρία τέκνα Ξένη γλώσσα : Αγγλικά Επάγγελμα : Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Καθηγητής στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Διεύθυνση εργασίας : Χαλκίδα : Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, Ψαχνά, τ.κ τηλ. : Διεύθυνση κατοικίας : Χαλκίδα : Δημάρχου Μιχαήλ Σοφία 17, Άγιος Μηνάς Δροσιά Χαλκίδας, τ.κ τηλ. : Τίτλοι Σπουδών : Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, (1984). Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, της Πολυτεχνικής Σχόλης του Πανεπιστημίου Πατρών, (1994) 5

6 6

7 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Από το 1984 μέχρι το 1997 ασκεί ενεργά το ελεύθερο επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με έδρα την Πάτρα (οδός Ηπείρου 15 αρχικά και στη συνέχεια Φαβιέρου 40), όπου ασχολείται με την εκπόνηση και επίβλεψη Ηλεκτρολογικών Μηχανολογικών μελετών, κτιριακών εγκαταστάσεων και τη σύνταξη προγραμμάτων προσομοίωσης στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων, όπως: 1. Ηλεκτρολογικές Μελέτες και Επιμετρήσεις του κτιρίου Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (1984). 2. Μελέτη Εφαρμογής, Εγκατάστασης Φωτισμού του κτιρίου Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (1985). 3. Σχεδίαση και Επιμετρήσεις Αυτοματισμού και Ρύθμισης Θερμικών Υποσταθμών του Πανεπιστημίου Πατρών (1986). 4. Μηχανολογικές Μελέτες του κτιρίου Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (1987). 5. Ηλεκτρολογικές Μελέτες Φωτισμού Κίνησης του κτιρίου Βιολογίας Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών (1988). 6. Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πολυκαταστήματος οικιακού εξοπλισμού της Κτηματικής Πατρών Α.Ε. (1990). 7. Υπολογισμός και Σχεδίαση αντλιοστασίων ακαθάρτων, του έργου αποχέτευσης της Κοινότητας Κατακώλου για το στάδιο της Προμελέτης (1991). 8. «Σύνταξη προγραμμάτων προσομοίωσης για μελέτες Μεταβατικής Ευστάθειας AC/DC/AC Ενεργειακών Συστημάτων», στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων: «Προκαταρκτική Μελέτη Λειτουργικής Απόκρισης των Συστημάτων για τη Διασύνδεση των Ηλεκτρικών Δικτύων Ελλάδας Ιταλίας». ΕΡ/ΣΡ/ΕΡ «Καθορισμός του μεγέθους και του είδους της άεργης αντιστάθμισης στη Διασύνδεση ΕΡ/ΣΡ/ΕΡ της νήσου Κρήτης», που χρηματοδοτήθηκε από τη ΔΕΗ, μέσω της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών ( ). 9. «Καταγραφή και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων για την υλοποίηση των αλγορίθμων βελτιστοποίησης», στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος: «Link between industries and university for high technology factory automation STRIDE / LIGH», που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΟΚ / ΓΓΕΤ ( ). 10. Μελέτη Ηλεκτρολογικών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κολυμβητηρίων Εθνικής Τράπεζας Χαλκιδικής (1996). 11. Προμελέτη Ηλεκτρολογικών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (1997). 7

8 Από το 2001 μέχρι σήμερα δεν ασχολείται ενεργά με το ελεύθερο επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, υποβάλλοντας ωστόσο κανονικά τις περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις του ΦΠΑ ως πιστωτικές ή μηδενικές. Την 7 η Ιουνίου του 2007 μετέφερε την έδρα του επαγγέλματος από την Πάτρα (οδός Φαβιέρου 40) στην Χαλκίδα (οδός Αιγαίου Πελάγους 17). Β. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Από τον Ιανουάριο του 1985 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1993, απασχολήθηκε ως Ερευνητής στο Εργαστήριο Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής και Χρησιμοποίησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με αντικείμενα: 1. Τη συμμετοχή του σε Ερευνητικά Προγράμματα του παραπάνω τμήματος. 2. Την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με θέμα : «Μέθοδοι Βελτίωσης της Μεταβατικής Ευστάθειας Σύνθετων Ηλεκτρικών Συστημάτων Εναλλασσόμενου Συνεχούς Ρεύματος». 3. Την οργάνωση και εκτέλεση Εργαστηριακών και Φροντιστηριακών Ασκήσεων των φοιτητών του 4 ου και 5 ου έτους σπουδών του παραπάνω τμήματος, με αντικείμενο: τον έλεγχο των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και την επίδραση μεταβατικών φαινομένων στην ευστάθεια της σύγχρονης μηχανής. Γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός συμμετείχε στα ακόλουθα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης: 1. «Ηλεκτρολογικές Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις με Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή», που οργανώθηκε απόν Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Πάτρας, διάρκειας 140 ωρών και πραγματοποιήθηκε από τις έως τις «Κατάρτιση / Εξειδίκευση Μηχανικών Φυσικών στη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τη σχεδίαση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων / Πλακετών και την εξομοίωση Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων», που οργανώθηκε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και επιδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, κατά το διάστημα από έως «Σύγχρονες Τεχνικές Βιομηχανικής Πληροφορικής και Ελέγχου Παραγωγής Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», που οργανώθηκε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, από έως , στα πλαίσια του προγράμματος ΕΚΤ. Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ως Ελεύθερος επαγγελματίας και Ερευνητής στο Εργαστήριο Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής και Χρησιμοποίησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, συμμετείχε στα ακόλουθα Ερευνητικά Προγράμματα με αμοιβή, υπό την εποπτεία της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών συνολικής διάρκειας 2 χρόνων και 6 μηνών. 8

9 1. «Προκαταρκτική Μελέτη Λειτουργικής Απόκρισης των Συστημάτων ΕΡ/ΣΡ/ΕΡ για τη Διασύνδεση των Ηλεκτρικών Δικτύων Ελλάδας - Ιταλίας», που χρηματοδοτήθηκε από τη ΔΕΗ. 2. «Καθορισμός του Μεγέθους και του Είδους της Άεργης Αντιστάθμισης στη Διασύνδεση ΕΡ/ΣΡ/ΕΡ, της Κρήτης με την Ηπειρωτική Ελλάδα», που χρηματοδοτήθηκε από τη ΔΕΗ. 3. «STRIDE/LIGHT : LINK BETWEEN INDUSTRIES AND UNIVERSITY FOR HIGH TECHNOLOGY FACTORY AUTOMATION», που χρηματοδοτήθηκε από ΕΟΚ και ΓΓΕΤ. Ως μέλος Ε.Π. του ΤΕΙ Χαλκίδας, συμμετείχε στα ακόλουθα Προγράμματα με αμοιβή, υπό την εποπτεία της ΕΔΕΛ του ΤΕΙ Χαλκίδας. 1 o ) «Βέλτιστος σχεδιασμός πιλοτικής μηχανής κονιοποίησης υγρής αργίλου με κριτήριο το ρυθμό φθοράς των χιτωνίων που φέρουν οι κύλινδροι κονιοποίησης» του προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ε.Ε.Ο. 2 o ) «Πρακτική άσκηση ανώτατης εκπαίδευσης Γ φάση του ΤΕΙ Χαλκίδας» του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (Κ.Ε.ΤΕ.Σ) Κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής του θητείας (20 Σεπτεμβρίου 1993 έως 19 Απριλίου 1995) υπηρέτησε ως Ειδικός Επιστήμονας στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (Κ.Ε.ΤΕ.Σ) από 28 Φεβρουαρίου 1994 έως 19 Απριλίου 1995, όπου απασχολήθηκε στο Τμήμα Ηλεκτρονικής (ΤΗ) της Διεύθυνσης Επιστημονικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΔΕΕΕ), σε ερευνητικά προγράμματα στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Στρατού Ξηράς. ΣΤ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Κατά το Ακαδημαϊκό έτος , εργάστηκε ως έκτακτος Καθηγητής πλήρων προσόντων στο τμήμα Ενεργειακής τεχνικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι Αθήνας, με αντικείμενο την Εργαστηριακή κατάρτιση των σπουδαστών του Δ εξαμήνου στο μάθημα των Ηλεκτρικών Μηχανών Ι. Ζ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1. Κατά το Ακαδημαϊκό έτος , εργάστηκε ως έκτακτος Καθηγητής, στο τμήμα Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, με αντικείμενο τη διδασκαλία του μαθήματος της Ηλεκτρικής Κίνησης (Θεωρία) και την οργάνωση και εκτέλεση Εργαστηριακών Ασκήσεων στο μάθημα της Ηλεκτρικής Κίνησης (Εργαστήρια) των σπουδαστών του Ε Εξαμήνου. 2. Κατά το Ακαδημαϊκό έτος , εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης πλήρων προσόντων στο τμήμα Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, με αντικείμενο: τη διδασκαλία των μαθημάτων α) Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ (Θεωρία) του Δ Εξαμήνου, β) Ηλεκτρική Κίνηση (Θεωρία) του Ε Εξαμήνου και την οργάνωση και εκτέλεση Εργαστηριακών Ασκήσεων στο μάθημα της Ηλεκτρικής Κίνησης (Εργαστήρια) του Ε Εξαμήνου. 9

10 3. Κατά το Ακαδημαϊκό έτος , εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης πλήρων προσόντων στο τμήμα Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, με αντικείμενο: τη διδασκαλία των μαθημάτων α) Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ (Θεωρία) του Δ Εξαμήνου, β) Ηλεκτρική Κίνηση (Θεωρία) του Ε Εξαμήνου και την οργάνωση και εκτέλεση Εργαστηριακών Ασκήσεων στο μάθημα της Ηλεκτρικής Κίνησης (Εργαστήρια) του Ε Εξαμήνου. 4. Κατά το Ακαδημαϊκό έτος , εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης πλήρων προσόντων στο τμήμα Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, με αντικείμενο: τη διδασκαλία των μαθημάτων α) Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ (Θεωρία) του Δ Εξαμήνου, β) Ηλεκτρική Κίνηση (Θεωρία) του Ε Εξαμήνου και την οργάνωση και εκτέλεση Εργαστηριακών Ασκήσεων στο μάθημα της Ηλεκτρικής Κίνησης (Εργαστήρια) του Ε Εξαμήνου. 5. Κατά το Ακαδημαϊκό έτος , εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης πλήρων προσόντων στο τμήμα Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, με αντικείμενο: τη διδασκαλία των μαθημάτων α) Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ (Θεωρία) του Δ Εξαμήνου, β) Ηλεκτρική Κίνηση (Θεωρία) του Ε Εξαμήνου και την οργάνωση και εκτέλεση Εργαστηριακών Ασκήσεων στο μάθημα της Ηλεκτρικής Κίνησης (Εργαστήρια) του Ε Εξαμήνου. 6. Κατά το Ακαδημαϊκό έτος , εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης πλήρων προσόντων στο τμήμα Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, με αντικείμενο: τη διδασκαλία των μαθημάτων α) Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ (Θεωρία) του Δ Εξαμήνου, β) Ηλεκτρική Κίνηση (Θεωρία) του Ε Εξαμήνου και την οργάνωση και εκτέλεση Εργαστηριακών Ασκήσεων στο μάθημα της Ηλεκτρικής Κίνησης (Εργαστήρια) του Ε Εξαμήνου. 7. Από τις 31 Ιουλίου του 2001 διορίσθηκε ως Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Χαλκίδας και διδάσκει τα μαθήματα: α) Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ (Θεωρία) του Δ Εξαμήνου, β) Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα (Θεωρία και Εργαστήρια) του ΣΤ Εξαμήνου και γ) Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ (θεωρία και Εργαστήρια) του Β Εξαμήνου. 8. Από τις 24 Αυγούστου του 2005 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής σε τακτική θέση του τμήματος Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Χαλκίδας και διδάσκει τα μαθήματα: α) Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ (Θεωρία) του Δ Εξαμήνου, β) Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα (Θεωρία και Εργαστήρια) του ΣΤ Εξαμήνου και γ) Ηλεκτροτεχνία (Θεωρία) του Δ Εξαμήνου του τμήματος Μηχανολογίας. 9. Από τις 30 Νοεμβρίου του 2009 είναι Καθηγητής σε τακτική θέση του τμήματος Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Χαλκίδας και διδάσκει τα μαθήματα: α) Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ (Θεωρία) του Δ Εξαμήνου, β) Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα (Θεωρία και Εργαστήρια) του ΣΤ Εξαμήνου και γ) Ηλεκτροτεχνία (Θεωρία) του Δ Εξαμήνου του τμήματος Μηχανολογίας. Η. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Σ.Σ.Ε.) 1. Κατά το Ακαδημαϊκό έτος , εργάστηκε ως έκτακτος Καθηγητής με ωριαία αντιμισθία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, με αντικείμενο την οργάνωση και διεξαγωγή Εργαστηριακών Ασκήσεων των Ευέλπιδων του 3 ου έτους σπουδών, στο μάθημα της Ηλεκτροτεχνίας Ηλεκτρικών Μηχανών. 10

11 2. Κατά το Ακαδημαϊκό έτος , εργάστηκε ως έκτακτος Καθηγητής με ωριαία αντιμισθία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, με αντικείμενο την οργάνωση και διεξαγωγή Εργαστηριακών Ασκήσεων των Ευέλπιδων του 3 ου έτους σπουδών, στο μάθημα της Ηλεκτροτεχνίας Ηλεκτρικών Μηχανών. 3. Κατά το Ακαδημαϊκό έτος , εργάστηκε ως έκτακτος Καθηγητής με ωριαία αντιμισθία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, με αντικείμενο την οργάνωση και διεξαγωγή Εργαστηριακών Ασκήσεων των Ευέλπιδων του 3 ου έτους σπουδών, στο μάθημα της Ηλεκτροτεχνίας Ηλεκτρικών Μηχανών. 4. Κατά το Ακαδημαϊκό έτος , εργάστηκε ως έκτακτος Καθηγητής με ωριαία αντιμισθία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, με αντικείμενο την οργάνωση και διεξαγωγή Εργαστηριακών Ασκήσεων των Ευέλπιδων του 3 ου έτους σπουδών, στο μάθημα της Ηλεκτροτεχνίας Ηλεκτρικών Μηχανών. 5. Κατά το Ακαδημαϊκό έτος , εργάστηκε ως έκτακτος Καθηγητής με ωριαία αντιμισθία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, με αντικείμενο την οργάνωση και διεξαγωγή Εργαστηριακών Ασκήσεων των Ευέλπιδων του 3 ου έτους σπουδών, στο μάθημα της Ηλεκτροτεχνίας Ηλεκτρικών Μηχανών. 6. Κατά το Ακαδημαϊκό έτος , εργάστηκε ως έκτακτος Καθηγητής με τριετή θητεία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, με αντικείμενο την οργάνωση και διεξαγωγή Εργαστηριακών Ασκήσεων των Ευέλπιδων του 3 ου έτους σπουδών, στο μάθημα της Ηλεκτροτεχνίας Ηλεκτρικών Μηχανών. 7. Κατά το Ακαδημαϊκό έτος , εργάστηκε ως έκτακτος Καθηγητής με τριετή θητεία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, με αντικείμενο την οργάνωση και διεξαγωγή Εργαστηριακών Ασκήσεων των Ευέλπιδων του 3 ου έτους σπουδών, στο μάθημα της Ηλεκτροτεχνίας Ηλεκτρικών Μηχανών. 8. Κατά το Ακαδημαϊκό έτος , εργάστηκε ως έκτακτος Καθηγητής με τριετή θητεία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, με αντικείμενο την οργάνωση και διεξαγωγή Εργαστηριακών Ασκήσεων των Ευέλπιδων του 3 ου έτους σπουδών, στο μάθημα της Ηλεκτροτεχνίας Ηλεκτρικών Μηχανών. 9. Κατά το Ακαδημαϊκό έτος , εργάστηκε ως έκτακτος Καθηγητής με τριετή θητεία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, με αντικείμενο την οργάνωση και διεξαγωγή Εργαστηριακών Ασκήσεων των Ευέλπιδων του 3 ου έτους σπουδών, στο μάθημα της Ηλεκτροτεχνίας Ηλεκτρικών Μηχανών. 10. Κατά το Ακαδημαϊκό έτος , εργάστηκε ως έκτακτος Καθηγητής με ωριαία αντιμισθία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, με αντικείμενο την οργάνωση και διεξαγωγή Εργαστηριακών Ασκήσεων των Ευέλπιδων του 3 ου έτους σπουδών, στο μάθημα της Ηλεκτροτεχνίας Ηλεκτρικών Μηχανών. 11. Κατά το Ακαδημαϊκό έτος , εργάστηκε ως έκτακτος Καθηγητής με ωριαία αντιμισθία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, με αντικείμενο την διδασκαλία της θεωρίας στο μάθημα της Ηλεκτροτεχνίας Ηλεκτρικών Μηχανών των Ευέλπιδων του 3 ου έτους σπουδών. 12. Κατά το Ακαδημαϊκό έτος , εργάστηκε ως έκτακτος Καθηγητής με ωριαία αντιμισθία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, με αντικείμενο την διδασκαλία της θεωρίας στο μάθημα της Ηλεκτρολογίας των Ευέλπιδων του 4 ου εξαμήνου σπουδών. 11

12 12

13 3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Εργαστήριο Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής και Χρησιμοποίησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ακαδημαϊκό έτος : Ακαδημαϊκό έτος : Ακαδημαϊκό έτος : Ακαδημαϊκό έτος : Ακαδημαϊκό έτος : Ακαδημαϊκό έτος : Ακαδημαϊκό έτος : Ακαδημαϊκό έτος : Εργαστήρια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φροντιστηριακές ασκήσεις στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙΙ. Εργαστήρια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φροντιστηριακές ασκήσεις στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙΙ. Εργαστήρια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φροντιστηριακές ασκήσεις στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙΙ. Εργαστήρια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φροντιστηριακές ασκήσεις στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙΙ. Εργαστήρια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φροντιστηριακές ασκήσεις στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙΙ. Εργαστήρια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φροντιστηριακές ασκήσεις στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙΙ. Εργαστήρια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φροντιστηριακές ασκήσεις στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙΙ. Εργαστήρια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φροντιστηριακές ασκήσεις στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙΙ. 2. Τμήμα Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι Αθήνας Ακαδημαϊκό έτος : Εργαστήρια Ηλεκτρικών Μηχανών Ι 3. Τμήμα Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι Χαλκίδας Ακαδημαϊκό έτος : α) Θεωρία Ηλεκτρικής Κίνησης β) Εργαστήρια Ηλεκτρικής Κίνησης Ακαδημαϊκό έτος : α) Θεωρία Ηλεκτρικών Μηχανών ΙΙ β) Θεωρία Ηλεκτρικής Κίνησης γ) Εργαστήρια Ηλεκτρικής Κίνησης Ακαδημαϊκό έτος : α) Θεωρία Ηλεκτρικών Μηχανών ΙΙ β) Θεωρία Ηλεκτρικής Κίνησης γ) Εργαστήρια Ηλεκτρικής Κίνησης 13

14 Ακαδημαϊκό έτος : α) Θεωρία Ηλεκτρικών Μηχανών ΙΙ β) Θεωρία Ηλεκτρικής Κίνησης γ) Εργαστήρια Ηλεκτρικής Κίνησης Ακαδημαϊκό έτος : α) Θεωρία Ηλεκτρικών Μηχανών ΙΙ β) Θεωρία Ηλεκτρικής Κίνησης γ) Εργαστήρια Ηλεκτρικής Κίνησης Ακαδημαϊκό έτος : α) Θεωρία Ηλεκτρικών Μηχανών ΙΙ β) Θεωρία Ηλεκτρικής Κίνησης γ) Εργαστήρια Ηλεκτρικής Κίνησης Ακαδημαϊκό έτος : α) Θεωρία Ηλεκτρικών Μηχανών ΙΙ β) Θεωρία Ηλεκτρικής Κίνησης γ) Εργαστήρια Ηλεκτρικής Κίνησης δ) Θεωρία Ηλεκτρικών Μηχανών Μηχανολόγων Ακαδημαϊκό έτος : α) Θεωρία Ηλεκτρικών Μηχανών ΙΙ β) Θεωρία Ηλεκτρικής Κίνησης γ) Εργαστήρια Ηλεκτρικής Κίνησης δ) Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΙΙ ε) Θεωρία Ηλεκτρικών Μηχανών Μηχανολόγων Ακαδημαϊκό έτος : α) Θεωρία Ηλεκτρικών Μηχανών ΙΙ β) Θεωρία Ηλεκτρικών Κινητήριων Συστημάτων γ) Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΙΙ δ) Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΙΙ Ακαδημαϊκό έτος : α) Θεωρία Ηλεκτρικών Μηχανών ΙΙ β) Θεωρία Ηλεκτρικών Κινητήριων Συστημάτων γ) Εργαστήρια Ηλεκτρικών Κινητήριων Συστημάτων δ) Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρικών Μηχανών (θεωρία) Ακαδημαϊκό έτος : α) Θεωρία Ηλεκτρικών Μηχανών ΙΙ β) Θεωρία Ηλεκτρικών Κινητήριων Συστημάτων γ) Εργαστήρια Ηλεκτρικών Κινητήριων Συστημάτων δ) Θεωρία Ηλεκτροτεχνίας Μηχανολόγων ε) Θεωρία Ηλεκτρικών Μηχανών Αεροσκαφών Ακαδημαϊκό έτος : α) Θεωρία Ηλεκτρικών Μηχανών ΙΙ β) Θεωρία Ηλεκτρικών Κινητήριων Συστημάτων γ) Εργαστήρια Ηλεκτρικών Κινητήριων Συστημάτων δ) Θεωρία Ηλεκτροτεχνίας Μηχανολόγων 14

15 Ακαδημαϊκό έτος : α) Θεωρία Ηλεκτρικών Μηχανών ΙΙ β) Θεωρία Ηλεκτρικών Κινητήριων Συστημάτων γ) Εργαστήρια Ηλεκτρικών Κινητήριων Συστημάτων δ) Θεωρία Ηλεκτροτεχνίας Μηχανολόγων Ακαδημαϊκό έτος : α) Θεωρία Ηλεκτρικών Μηχανών ΙΙ β) Θεωρία Ηλεκτρικών Κινητήριων Συστημάτων γ) Εργαστήρια Ηλεκτρικών Κινητήριων Συστημάτων δ) Θεωρία Ηλεκτροτεχνίας Μηχανολόγων Ακαδημαϊκό έτος : α) Θεωρία Ηλεκτρικών Μηχανών ΙΙ β) Θεωρία Ηλεκτρικών Κινητήριων Συστημάτων γ) Εργαστήρια Ηλεκτρικών Κινητήριων Συστημάτων δ) Θεωρία Ηλεκτρονικών Ισχύος Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών ε) Θεωρία Ηλεκτροτεχνίας Μηχανολόγων Ακαδημαϊκό έτος : α) Θεωρία Ηλεκτρικών Μηχανών ΙΙ β) Θεωρία Ηλεκτρικών Κινητήριων Συστημάτων γ) Εργαστήρια Ηλεκτρικών Κινητήριων Συστημάτων δ) Θεωρία Ηλεκτρονικών Ισχύος Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών Ακαδημαϊκό έτος : α) Θεωρία Ηλεκτρικών Μηχανών ΙΙ β) Θεωρία Ηλεκτρικών Κινητήριων Συστημάτων γ) Εργαστήρια Ηλεκτρικών Κινητήριων Συστημάτων δ) Θεωρία Ηλεκτρονικών Ισχύος Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών Ακαδημαϊκό έτος : α) Θεωρία Ηλεκτρικών Μηχανών ΙΙ β) Θεωρία Ηλεκτρικών Κινητήριων Συστημάτων γ) Εργαστήρια Ηλεκτρικών Κινητήριων Συστημάτων δ) Θεωρία Ηλεκτρονικών Ισχύος Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών Ακαδημαϊκό έτος : α) Θεωρία Ηλεκτρικών Μηχανών Ι β) Θεωρία Ηλεκτρικών Μηχανών ΙΙ γ) Θεωρία Ηλεκτρικών Κινητήριων 15

16 Συστημάτων δ) Εργαστήρια Ηλεκτρικών Κινητήριων Συστημάτων ε) Θεωρία Ηλεκτρονικών Ισχύος Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών 4. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) Ακαδημαϊκό έτος : Εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας Ηλεκτρικών Μηχανών Ακαδημαϊκό έτος : Εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας Ηλεκτρικών Μηχανών Ακαδημαϊκό έτος : Εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας Ηλεκτρικών Μηχανών Ακαδημαϊκό έτος : Εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας Ηλεκτρικών Μηχανών Ακαδημαϊκό έτος : Εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας Ηλεκτρικών Μηχανών Ακαδημαϊκό έτος : Εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας Ηλεκτρικών Μηχανών Ακαδημαϊκό έτος : Εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας Ηλεκτρικών Μηχανών Ακαδημαϊκό έτος : Εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας Ηλεκτρικών Μηχανών Ακαδημαϊκό έτος : Εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας Ηλεκτρικών Μηχανών Ακαδημαϊκό έτος : Εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας Ηλεκτρικών Μηχανών Ακαδημαϊκό έτος : Θεωρία Ηλεκτροτεχνίας Ακαδημαϊκό έτος : Ηλεκτρικών Μηχανών Θεωρία Ηλεκτρολογίας & Εργαστήρια Ηλεκτρονικών 16

17 Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Με εργασίες του συμμετείχε στα ακόλουθα Διεθνή Συνέδρια: 1. IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, MELECON 87, Rome, March 24 26, (1987). 2. IEEE Power Engineering Society, Winter Power Meeting, New York, January 31, February 5, (1988). 3. IEEE International Symposium on Circuits, Helsinki, June 7 9, (1988). 4. Ελληνική Επιτροπή Cigre, Σύνοδος 94, Αθήνα, Φεβρουαρίου, (1994). 5. WSEAS and IASME Conferences, Corfu, Greece, August 17 19, Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Διδακτορική Διατριβή «Μέθοδοι Βελτίωσης της Μεταβατικής Ευστάθειας Σύνθετων Συστημάτων Ηλεκτρικών Συστημάτων Εναλλασσόμενου Συνεχούς Ρεύματος», Διδακτορική Διατριβή, Πάτρα, (1994). Βιβλία με σύστημα κριτών 1. «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις», Τεχνολογική Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) στα πλαίσια του έργου Προγράμματα Σπουδών, Βιβλία και Εκπαιδευτικά μέσα ΤΕΕ, του ΕΠΕΑΕΚ υπό την εποπτεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Αθήνα, (2000). 2. «Συστήματα Ελέγχου και Αυτοματισμών Αυτοκινήτου», Τεχνολογική Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) στα πλαίσια του έργου Προγράμματα Σπουδών, Βιβλία και Εκπαιδευτικά μέσα ΤΕΕ, του ΕΠΕΑΕΚ υπό την εποπτεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Αθήνα, (2000). Άλλες εκδόσεις 1. «Θεωρία Εργαστηριακών Ασκήσεων & Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΣΕ, Βάρη Αττικής, (1997). 2. «Ηλεκτρολογία», Γ Ενιαίου Λυκείου, Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, «Θεωρία Εργαστηριακών Ασκήσεων & Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρικής Κίνησης», Χαλκίδα, (2000). 4. «Ηλεκτρικές Μηχανές», Σημειώσεις για το τμήμα Μηχανολόγων και το Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών», Ψαχνά, 2000 & «Θεωρία Εργαστηριακών Ασκήσεων & Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΙΙ, Ψαχνά, (2005). 17

18 Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ α) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Θ. Ι. Μάρης «Μέθοδοι Βελτίωσης της Μεταβατικής Ευστάθειας Σύνθετων Ηλεκτρικών Συστημάτων Εναλλασσόμενου Συνεχούς Ρεύματος». Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, (1994). β) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Π1. A. Lygdis, T. Maris, G. Giannakopoulos and N. A. Vovos: «State-variable Approach to Analysis of Power Systems Including HVDC Convertos». International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol-9, No. 4, pp , (1987). Π2. G. Giannakopoulos, N. A. Vovos, T. Maris and A. Lygdis: «A Fast and Flexible Method for Transient Simulation of Integrated AC/DC Systems». IEEE Transactions on Power Systems, Vol-3, No. 4, pp , (1988). Π3. T. I. Maris, A. D. Lygdis, N. A. Vovos, G. Giannakopoulos: «Stabilizers Enhancing the Frequency Regulation Action of HVDC Links Supplying Weak AC Systems». European Transactions on Electrical Power Engineering, ETEP, Vol-3, No. 3, pp , (1993). Π4. N. G. Bardis, M. Mitrouli, Th. I. Maris, M. N. Orlova: «Some properties of Boolean functions and design of cryptographically strong balanced Boolean functions». WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE and APPLICATIONS, Issue 2, Volume 1, August, Π5. Maris T.I., Sideris K.M., Pappas S.Sp., Ekonomou L.: «Distribution Systems Reliability Increase using a Cost-Benefit Decision-Making Process», WSEAS Transactions on Power Systems, Vol. 1, No. 11, November 2006, pp Π6. Ekonomou L., Maris T.I., «Application of worth of supply in distribution systems planning», WSEAS Transactions on Power Systems, Vol. 1, No. 11, pp , December Π7. Ekonomou L., Kontargyri V.T., Kourtesi St., Maris T.I., Stathopulos I.A.: «Artificial Neural Networks in High Voltage Transmission Lines Problems», Institute of Physics Publishing, Measurement, Science and Technology, Institute of Physics Publishing, Measurement, Science and Technology, Vol. 18, No. 7, July 2007, pp Π8. Fotis G.P., Ekonomou L., Maris T.I., Liatsis P.: «Development of an Artificial Neural Network Software Tool for the Assessment of the Electromagnetic Field Radiating by Electrostatic Discharges», IEΤ Proceedings Science, Measurement & Technology, Vol. 1, No. 5, September 2007, pp Π9. Ekonomou L., Fotis G.P., Maris T.I., Liatsis P., «Estimation of the electromagnetic field radiating by electrostatic discharges using artificial neural networks», 18

19 Journal of Simulation Modelling Practice and Theory, Vol. 15, No. 9, pp , October Π10. Maris T.I., Kourtesi St., Ekonomou L., Fotis G.P., «Modeling of a single phase photovoltaic inverter», International Journal of Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 91, No. 18, pp , November Π11. Ekonomou L., Fotis G.P., Maris T.I.: «Cost Related Optimum Design Method for Overhead High Voltage Transmission Lines», Journal of European Transactions on Electrical Power, Vol. 18, Issue 5, pp , July Π12. Oikonomou D.S., Maris T.I., Ekonomou L., «Simulation of an electrical drive for condition monitoring purposes», International Journal of Applied Systemic Studies, Vol. 2, No. 4, pp , Π13. os I., Maris T.I., Karamousantas D.C., Chatzarakis G.E., Gonos I.F., Stathopulos I.A., «Measurement of the electromagnetic field radiating by commercial ESD generators with the Pellegrini target on insulating material», International Journal of Measurement, Vol. 42, No. 7, pp , ΣΥΝΕΔΡΙΑ Σ1. T. Maris, A. Lygdis, G. Giannakopoulos and N. A. Vovos: «Transient Stability Study of Weak AC Systems in the Presence of HVDC Links».Proceedings of IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, MELECON-87, Rome, pp , (1987). Σ2. N. A. Vovos, G. Gianakopoulos, T. Maris and A. Lygdis: «A Simulation Method for the Detailed Time Response of Power Systems Including Multiterminal DC Links». Proceedings of IEEE International Symposium on Circuits and Systems, ISCAS-88, Vol-1, pp , Helsinki, (1988). Σ3. Θ. Ι. Μάρης, Ν. Α. Βοβός και Γ. Β. Γιαννακόπουλος: «Υπεροχή του Ελέγχου Σταθερού Ρεύματος στον Αντιστροφέα για Διασυνδέσεις ΕΡ/ΣΡ/ΕΡ, που τροφοδοτούν Ασθενή Συστήματα ΕΡ». Ελληνική Επιτροπή CIGRE, Σύνοδος 94, Αθήνα, (1994). Σ4. Manassis, V. Karagiannis, D. Bargiotas, S. Voliotis, T. Maris : «Fluid Velocity Profile Meters Using FeSiB Glass Covered Wires». Proceedings of the 13 th International Symposium on Measurements for Research and Industry Applications and the 9 th European Workshop on ADC Modeling and Testing, Volume 2, Athens, Greece, October Σ5. Maris T.I., Ekonomou L., Fotis G.P., Nakulas A., Zoulias E.: «Electromagnetic field identification using artificial neural networks», Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Neural Networks (NN '07), Vancouver, Canada, June 19-21, 2007, pp Σ6. Oikonomou D.S., Maris T.I., Ekonomou L.: «Artificial Intelligence Assessment of Sea Salt Contamination of Medium Voltage Insulators», Proceedings of the 8th WSEAS Int. Conf. on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC 08), Rhodes, Greece, August 20-22, 2008, pp

20 Σ7. Εkonomou L., Oikonomou D.S., Maris T.I.: «Outages Calculations for Overhead High Voltage Transmission Lines using Artificial Neural Networks», Proceedings of the 9 th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering (NEUREL 2008), Belgrade, Serbia, September 25-27, 2008, pp Σ8. Ekonomou L., Maris T.I., «Driver classification identification using artificial intelligence», 6 th European Computing Conference (ECC '12), Prague, Czech Republic, pp , ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1. Θ. Ι. Μάρης, Α. Κ. Μπαλντούκας, «Κεφαλή μέτρησης των δυνάμεων κοπής κατά την κατεργασία δοκιμίων σε τόρνο», Επιστημονικά Δημοσιεύματα Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Τεύχος 2, Αθήνα Ε. ΑΝΑΦΟΡΕΣ (1) αναφορά για την εργασία Π1 1. N. A. Vovos and G. B. Giannakopoulos. «A new converter equivalent circuit for fast digital simulation of multiterminal HVDC systems». Archiv fur Elektrotechik, Springer Verlag (2) αναφορές στη διδακτορική διατριβή 2. A. Kakaroglou, H. Chiriac, E. Hristoforou. «Smart Multi-Sensor Based on Amorphous Alloys». Proceedings of NANOMAT 2005, Romania, March A. Teliou, H. Chiriac and E. Hristoforou. «Magnetic and Magnetoelastic Uniformity Measurments on Fe 78 Si 7 B 15 Amorphous Ribbons». Proceedings of NANOMAT 2005, Romania, March 2005 (1) αναφορά για την εργασία Π2 4. S.Sp. Pappas: «Robust high performance servo controller design technique using Matlab/Simulink», WSEAS Transactions on Systems and Control, Vol. 1, Issue 2, December 2006, pp (18) αναφορές για την εργασία Π10 5. A. Shalav: «Photovoltaics literature survey (No. 58)», International Journal of Progress in Photovoltaics: Research and Applications, Vol. 15, Issue 8, December 2007, pp Seul-Ki Kim, Jin-Hong Jeon, Chang-Hee Cho, Eung-Sang Kim, Jong-Bo Ahn: «Modeling and simulation of a grid-connected PV generation system for electromagnetic transient analysis», Solar Energy, Vol. 83, No. 5, May 2009, pp Andreea Maria Neaca, Mitica Iustinian Neaca: «Modeling photovoltaic systems for AC appliances», JEEE, No. 2, 2009, pp S.A. Daniel, N.A. Gounden: «Simulation of Photovoltaic Array-driven Electric Machines with Power Electronic Interfaces», Simulation, January 6, 2010, doi: / A. Menti, T. Zacharias, J. Milias-Argitis: «Harmonic distortion assessment for a single-phase gridconnected photovoltaic system», Renewable Energy, Vol. 36, No. 1, January 2011, pp Jinhui Xue, Zhongdong Yin, Qipeng Song, Renzhong Shan: «Analyze and research of the inverter for grid connecting photovoltaic system», Third International Conference on Electric Utility 20

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ. ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Σελίδα 1 από 33 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ. Νικολάου Γ. Μπουλαξή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ. Νικολάου Γ. Μπουλαξή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολάου Γ. Μπουλαξή Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 4 3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 2510-836701(σπιτιού), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας),

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ Νικόλαος Β. Καραδήμας Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. Λέκτορας (ΠΔ 407/80), Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Εξ. Συνεργάτης Ερευνητής (MediaLab ΕΜΠ) Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Όνομα:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Μάριος Ν. Μοσχάκης

Βιογραφικό Σηµείωµα. Μάριος Ν. Μοσχάκης Βιογραφικό Σηµείωµα 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Μάριος Ν. Μοσχάκης Ηµεροµηνία γέννησης : 6 Μαρτίου 1974 ιεύθυνση εργασίας : Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Σ.Τ.ΕΦ., Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Τ.Κ. 41110,

Διαβάστε περισσότερα

HΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΟ ΠΛΟΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

HΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΟ ΠΛΟΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ HΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΟ ΠΛΟΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ι. Μ. Προυσαλίδης, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ ρ Ι. Κ. Χατζηλάου, Καθηγητής ΣΝ ρ E. Στυβακτάκης, ΕΣΜΗΕ ΑΕ ρ Φ. Κανέλλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΝΑΡΗ 22 ΟΝΟΜΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΗ: ΤΡΙΚΑΛΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 42100 ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΑΓΟΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΟΣ 2510-462281 6977-405604 2510-462281 & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1962, ΔΡΑΜΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΟΣ 2510-462281 6977-405604 2510-462281 & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1962, ΔΡΑΜΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας) E-MAIL: pated@teikav.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοζάνη, 14-02-2014 1 Γεώργιος Χ. Χριστοφορίδης Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός M.Sc. Power Electronics & Drives

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Στις σελίδες του θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τα όργανα Διοίκησής του, το Εκπαιδευτικό,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Στις σελίδες του θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τα όργανα Διοίκησής του, το Εκπαιδευτικό, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ηλεκτρολογίας, το Εκπαιδευτικό, το Τεχνικό και το Διοικητικό Προσωπικό, σας καλωσορίζουν στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Καβάλας, ένα από τα καλύτερα Τμήματα σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΗΤΤΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΗΤΤΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΗΤΤΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Πατρώνυµο: Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: ιεύθυνση κατοικίας: Τηλέφωνο: Κινητό Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ο Υ Δ Ρ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Σ. Γ Κ Α ΜΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ο Υ Δ Ρ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Σ. Γ Κ Α ΜΑ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ο Υ Δ Ρ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Σ. Γ Κ Α ΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ... 2 ΒΙΒΛΙΑ... 3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6).

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6). Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, Κοκκινοπήλια

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα του. Δημητρίου Α. Τσιαμήτρου. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών Α. Π. Θ.

Βιογραφικό σημείωμα του. Δημητρίου Α. Τσιαμήτρου. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών Α. Π. Θ. Βιογραφικό σημείωμα του Δημητρίου Α. Τσιαμήτρου Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών Α. Π. Θ. Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 19/03/1979 Τόπος γέννησης: Διεύθυνση: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4.

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. ρ Μοσχάκης Μάριος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Καθηγητής Εφαρµογών. Τµήµα Ηλεκτρολογίας

Βιογραφικό Σηµείωµα. ρ Μοσχάκης Μάριος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Καθηγητής Εφαρµογών. Τµήµα Ηλεκτρολογίας Βιογραφικό Σηµείωµα ρ Μοσχάκης Μάριος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Καθηγητής Εφαρµογών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαιδευτικό έργο

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαιδευτικό έργο ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο Νικόλαος Μπάρδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Πληροφορικής του Τομέα Μαθηματικών και Επιστημών Μηχανικού του Τμήματος Στρατιωτικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος φορτίου συχνότητας αυτόνομων και διασυνδεδεμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συμβατικών και ευφυών μεθόδων

Έλεγχος φορτίου συχνότητας αυτόνομων και διασυνδεδεμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συμβατικών και ευφυών μεθόδων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Έλεγχος φορτίου συχνότητας αυτόνομων και διασυνδεδεμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΣ του Αθανασίου ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1951 Καμ. Βούρλα Φθιώτιδος ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος 2 παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Δεξαμενής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ I. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος Γεννήσεως :Βελεστίνο Μαγνησίας Διεύθυνση Κατοικίας : Νέα Πέραµος Καβάλας, Τ.κ. 64007, Τηλ.+30 25940 29113 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: Ανδρούτσου 63, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55132 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6932627501 ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310439247

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ I. Το πρόβληµα Η κακή ποιότητα τάσης-ρεύµατος νοµοτελειακά συναντάται σε όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα