ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ"

Transcript

1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγίου Κων/νου αριθ όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Προς Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία: «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγίου Κων/νου αριθ όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Κοινοποιείται προς: 1. Την Επιθεώρηση Εργασίας, Τομέα Αθηνών (οδός Σουρμελή αριθ.2) 2. Στη Διεύθυνση Συλλογικών Σχέσεων και Διαφορών του Υπουργείου Απασχόλησης **************************************** Οι όροι αμοιβής και εργασίας των μελών του σωματείου μας που απασχολούνται σε εσάς δεν ρυθμίζονται μέχρι σήμερα από συλλογική σύμβαση εργασίας αλλά καθορίζονται είτε κατά την ατομική διαπραγμάτευση είτε εθιμικά. Η συνέχιση όμως αυτής της εξωθεσμικής πρακτικής δημιουργεί δυσχέρειες και τριβές. Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε αναγκαία τη σύναψη Σ.Σ.Ε. με τους όρους που αναφέρουμε παρακάτω. Πιστεύουμε ότι η σύναψη ενιαίας ΣΣΕ επιβάλλεται για πολλούς λόγους, στους οποίους περιλαμβάνονται η θέσπιση σταθερών ελάχιστων ορίων αποδοχών, αλλά και των όρων εργασίας. Σημειώνουμε επίσης ότι διαμορφώσαμε τα κατώτατα όρια των αποδοχών που προτείνουμε παίρνοντας υπόψη τις αποδοχές που ισχύουν μέχρι σήμερα, τις αποδοχές σύμφωνα με τις οικείες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις αποδοχές των εργαζόμενων σε Ν.Π.Ι.Δ. Οι ειδικότεροι όροι της ρύθμισης που προτείνουμε δικαιολογούνται γενικά από τις τιμαριθμικές εξελίξεις και από την ανάγκη να υπάρχει κωδικοποίηση και συστηματική καταγραφή των όρων αμοιβής και εργασίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω και με την επιφύλαξη του δικαιώματός μας να προσφύγουμε σε οποιαδήποτε νόμιμη μορφή εργατικού αγώνα: Α. Σας καλούμε σε διαπραγμάτευση για τη σύναψη επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας που τους όρους της αναφέρουμε παρακάτω, καθώς επίσης και για τον Εσωτερικό 1

2 Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Θεάτρου, για την κατάρτιση του οποίου επιφυλασσόμαστε να θέσουμε υπόψη σας τις θέσεις μας κατά τις διαπραγματεύσεις. Τόπος των διαπραγματεύσεων θα είναι η Αθήνα, προτείνουμε δε πρώτη συνάντηση στις 20 του μηνός Μαρτίου του έτους 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στα γραφεία του Εθνικού Θεάτρου (Αγίου Κωνσταντίνου αριθ ), εκτός αν μεταξύ μας συμφωνηθεί άλλος τόπος και χρόνος, μέσα πάντως στην επόμενη εβδομάδα ώστε η ουσιαστική έναρξη των διαπραγματεύσεων να γίνει το βραδύτερο ως την 31/3/2006. Β. Ορίζουμε εκπροσώπους μας για τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή της ΣΣΕ τους: 1. Κώστα Κεχαγιόγλου, Πρόεδρος του Δ.Σ. 2. Θεοφάνη Κουλούρη, Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. 3. Αχιλλέα Μαρούλη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 4. Γεράσιμο Σπετσιέρη, Μέλος του Δ.Σ. με αναπληρωτές: 1. Θανάση Στεργιόπουλο, Ταμία του Δ.Σ. 2. Γιάννη Βούλγαρη, μέλος του Δ.Σ. Στις συναντήσεις μας θα παρίσταται και η νομική μας σύμβουλος, εφόσον το θεωρήσουμε χρήσιμο, προφανώς δε το ίδιο ισχύει και για σας, καθώς επίσης και εκπρόσωπος της δευτεροβάθμιας οργάνωσης στην οποία το Σωματείο μας είναι μέλος. Γ. Η Σ.Σ.Ε. που σας προτείνουμε έχει ως εξής: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 1. Στην παρούσα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται στο Εθνικό Θέατρο, με την ειδικότητα του: λογιστή, βοηθού λογιστή, ταμία εισιτηρίων, διαχειριστής υλικού, αποθηκάριου, βιβλιοθηκονόμου, υπάλληλος μηχανογράφησης, υπαλλήλου γραφείου, υπαλλήλου γραφείου προμηθειών, τηλεφωνητή, φύλακα, ελεγκτή εισιτήριων, ταξιθέτριας, καθαρίστριας, σιδηροκατασκευαστή, υδραυλικού, ηλεκτρολόγου θεάτρου (υπεύθυνου), βοηθού ηλεκτρολόγου, ηχολήπτη, μηχανικού σκηνής, φροντιστή κατασκευαστή, ενδύτρια βεστιαρίου, περουκιέρη - μακιγιέρ, μηχανοξυλουργού, βοηθού ξυλουργού, ζωγράφου σκηνικών γλύπτη, μοδίστρας, οδηγού, εργάτη σκηνής γενικών καθηκόντων, συντηρητή ηλεκτρολόγου, κλητήρα, συντηρητή κτιρίου. Λογιστής είναι: 2

3 Α) Αυτός που κατευθύνει και παρακολουθεί την εφαρμογή του όλου λογιστικού συστήματος του ΕΘ. Β) Αυτός που τηρεί και ενημερώνει τα προβλεπόμενα από τον Εμπορικό Νόμο και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων,λογιστικά βιβλία και άν αυτά τηρούνται σε κινητά φύλλα στο ΕΘ. Τέτοια βιβλία θεωρούνται αυτά που παριστάνουν από μέρα σε μέρα τις λαμβάνουσα χώρα οικονομικές πράξεις εν γένει στο ΕΘ., έστω και κατά κατηγορίες βιβλίων (ταμειακών, δηλ. ημερολόγιο Ταμείου, μη ταμειακών δηλ. ημερολόγιο διαφόρων πράξεων κλπ., ως και αυτά που καταχωρούνται τα αναγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία και οι ισολογισμοί.) Η τήρηση δε και η ενημέρωση των λογιστικών αυτών βιβλίων, δεν αποτελεί η απλή κατ αντιγραφή καταχώρηση των εγγράφων,αλλά η ανάλυση της οικονομικής πράξης και η λογιστική διατύπωση αυτής και η καταχώρηση της ανάλογης εγγραφής στο ανάλογο ημερολόγιο ή μία από τις ενέργειες αυτές όπου υπάρχει κατανομή εργασίας. Γ) Λογιστές θεωρούνται και οι : 1. οι κοστολόγοι 2. οι πτυχιούχοι των σχολών ΑΣΟΕΕ,ΑΒΣΠ, ΠΑΣΠΕ ΠΟΕ και ΟΠΕ,ή άλλων ισοτίμων οικονομικών σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχουν υπηρετήσει συνολικά σαν βοηθοί λογιστές επί πενταετία προ ή μετά την κτήση του πτυχίου ή τριετία μετά την λήψη αυτού 3. οι πτυχιούχοι του τμήματος Λογιστών των Ανωτέρων Σχολών Επιχειρήσεων ΚΑΤΕΕ ΤΕΙ που έχουν υπηρετήσει συνολικά επί εξαετία σαν βοηθοί λογιστές πριν ή μετά την κτήση του πτυχίου ή επί πενταετία μετά την λήψη του πτυχίου ή κάτοχοι άδειας Λογιστή-Φοροτεχνικού. 4. Οι κάτοχοι πτυχίων Λογιστή της ειδικής εξεταστικής επιτροπής του ΝΔ 1097/42 & 2628/53 που έχουν υπηρετήσει συνολικά σαν βοηθοί λογιστές επί δεκαετία μετά την αποφοίτηση τους. 5. Οι απόφοιτοι τών 6ταξίων Γυμνασίων ή Λυκείων μέσων Εμπορικών Σχολών, οικονομικού κλάδου των Τεχνικών Λυκείων που έχουν υπηρετήσει επί 15ετία μετά την αποφοίτηση τους σαν βοηθοί λογιστές. 6. Οι πτυχιούχοι ανεγνωρισμένων σχολών ΙΕΚ τμήματος λογιστικής που έχουν υπηρετήσει συνολικά σαν βοηθοί λογιστές επί 15ετία. 7. Οι βοηθοί Λογιστές με 17 έτη προϋπηρεσία συμπληρωμένη θεωρούνται λογιστές και εντάσσονται στα αντίστοιχα κλιμάκια των Λογιστών. Σαν βοηθοί Λογιστών θεωρούνται οι απασχολούμενοι με τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες των υπευθύνων Λογιστών στα λογιστήρια (συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας σε τμήμα ή χώρο ο οποίος έχει οργανική σχέση με το λογιστήριο) για την τήρηση και 3

4 ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων,όπως και οι απασχολούμενοι με την σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που έχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση των οικονομικών πράξεων στενά συνδεομένων με τα λογιστικά βιβλία, στα οποία καταχωρούνται κατά πλήρη αντιγραφή ή περιληπτικά,ασχέτως του χρησιμοποιούμενου μέσου χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, με τις οδηγίες του υπεύθυνου λογιστή, είτε τηρούντες διάφορα στοιχεία που χρησιμεύουν στο λογιστήριο (τιμολόγια, διπλότυπα εισπράξεως, εξωλογιστικό ημερολόγιο, ημερήσιες καταστάσεις συναλλακτικών πράξεων κλπ ) είτε απασχολούμενοι με την ενημέρωση καρτελών περί των εισαγομένων και εξαγομένων ειδών. Επίσης ο υπάλληλος που ασχολείται με την τήρηση μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού με ανάλυση σε μισθούς, ημερομίσθια και αποζημιώσεις, ΑΠΔ και καταστάσεις αποδόσεως ΦΜΥ, προϋπολογιστικές και απολογιστικές κοστολογήσεις δαπανών προσωπικού. Ταμίας Εισιτηρίων είναι ο υπάλληλος που κάνει τις κρατήσεις θέσεων τις πωλήσεις εισιτηρίων για όλες της σκηνές του Εθνικού Θεάτρου. Εισπράττει τα έσοδα του ταμείου και μεριμνεί για την παράδοση τους στο κεντρικό ταμείο του Θεάτρου. Διαχειριστής υλικού είναι ο εργαζόμενος που ασκεί εποπτεία και επιμέλεια, παρέχει γνωμοδοτικής και συμβουλευτικής φύσεως προτάσεις επί θεμάτων φύλαξης και διαχείρισης υλικού. Ο διαχειριστής κωδικοποιεί όλα τα εισερχόμενα υλικά στις αποθήκες του Εθνικού Θεάτρου. Αποθηκάριος είναι ο εργαζόμενος που διενεργεί την ποσοτική παραλαβή και παράδοση υλικών, ανανέωση αποθέματος αποθήκης, σταδιακές απογραφές, απογραφές υλικών και τακτοποίηση υλικών Βιβλιοθηκονόμος είναι γενικά ο υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία μιας βιβλιοθήκης ή ενός αρχείου. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες ενός βιβλιοθηκονόμου είναι: - καταλογογράφηση, ταξινόμηση, θεματική ευρετηρίαση μιας συλλογής και αυτοματοποίησή της μέσω ειδικών βιβλιοθηκονομικών προγραμμάτων, με τη χρήση Η/Υ. -ταξιθέτηση του υλικού στα ράφια -αρχειοθέτηση πάσης φύσεως υλικού πέραν των βιβλίων -αναζήτηση και ανάκτηση του υλικού μιας συλλογής -εξυπηρέτηση - δανεισμός υλικού στο εξωτερικό κοινό - αναγνώστες της βιβλιοθήκης και στα διάφορα τμήματα της υπηρεσίας στην οποία ανήκει η βιβλιοθήκη - κάλυψη ποικίλων πληροφοριακών αναγκών των εξωτερικών χρηστών και των 4

5 τμημάτων της συγκεκριμένης υπηρεσίας, πάνω δε θέματα που σχετίζονται με το γνωστικό πεδίο της εκάστοτε βιβλιοθήκης. Υπάλληλος μηχανογράφησης είναι ο εργαζόμενος που φροντίζει για: 1. την καλή λειτουργία των μηχανογραφικών προγραμμάτων και εγκαταστάσεων του Εθνικού Θεάτρου 2. την αποκατάσταση των πιθανών βλαβών που προκύπτουν στα συστήματα 3. την υποστήριξη των υπολοίπων χρηστών Η/Υ του θεάτρου στα σχετικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν. Υπάλληλος γραφείου είναι ο εργαζόμενος που ασχολείται με τη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών που αφορούν την υπηρεσία του καλλιτεχνικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του Εθνικού Θεάτρου (προσλήψεις, συμβάσεις, λήξεις συμβάσεων, αποζημιώσεις, άδειες, ασθένειες, αρχείο, τήρηση πρωτοκόλου κ.α.) Υπάλληλοι του τομέα Προμηθειών είναι αρμόδιοι για την: 1. Έρευνα της αγοράς και επιλογή προμηθευτών για τα ζητούμενα προϊόντα και υπηρεσίες που χρειάζεται το Εθνικό Θέατρο. 2. Επικοινωνία με τον προμηθευτή για την τοποθέτηση της παραγγελίας ή ανάθεση έργου, καθώς επίσης και ο τελικός έλεγχος των τιμολογίων αγοράς. 3. Διατήρηση ταμείου μετρητών του τμήματος για την άμεση προμήθεια υλικών. 4. Διατήρηση αρχείου κινήσεων του τμήματος Τηλεφωνητής είναι ο εργαζόμενος που χειρίζεται το τηλεφωνικό κέντρο και μεριμνά για την μεταβίβαση κλήσεων από και προς τα γραφεία και τις υπηρεσίες του Εθνικού Θεάτρου Φύλακας είναι υπεύθυνος για την φύλαξη κτηρίων και εγκαταστάσεων του Εθ. Θεάτρου στις εισόδους προσωπικού και πάρκινγκ. Ελεγκτής Εισιτηρίων είναι ο υπάλληλος που ελέγχει τα εισιτήρια των θεατών κατά την είσοδό τους. Είναι υπεύθυνος για την οικονομική επιμέλεια των πωληθέντων προγραμμάτων καθώς και για την προμήθεια τους. Είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του θεάτρου σε ότι αφορά τους θεατές, ταξιθεσία. Ταξιθέτρια είναι ο υπάλληλος που τοποθετεί τους θεατές ανάλογα με το εισιτήριο τους στης θέσης τους. 5

6 Καθαρίστρια είναι η υπάλληλος που φροντίζει και καθαρίζει τη σκηνή και γενικότερα όλους τους χώρους του θεάτρου που κινούνται οι θεατές και οι ηθοποιοί. Φροντίζει για την καλή εικόνα καθαριότητας του Θεάτρου. Σιδηροκατασκευαστής είναι ο τεχνικός που με βάση τα σχέδια του εκάστοτε σκηνογράφου είναι υπεύθυνος για την κατασκευή μεταλλικών σκηνικών και επίπλων για τις ανάγκες των έργων Υδραυλικός είναι αυτός που ασχολείται με τη συντήρηση, επισκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων, καλοριφέρ, κλιματιστικών (ψύξη-θέρμανση) και την παραμονή του στο χώρο για τις ανάγκες των παραστάσεων και των προβών. Ηλεκτρολόγος θεάτρου είναι ο τεχνικός, ο οποίος είναι εφοδιασμένος με τα προβλεπόμενα από το Νόμο προσόντα και ειδική άδεια ηλεκτρολόγου θεάτρου και απασχολείται με την τοποθέτηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των φωτιστικών σωμάτων που αφορούν το θεατρικό φωτισμό και την επίβλεψη, τον έλεγχο, τη συντήρηση και την επισκευή αυτών και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των φωτισμών της παράστασης. Βοηθός ηλεκτρολόγος θεάτρου είναι ο τεχνικός ο οποίος εργάζεται κάτω από την εποπτεία και τις οδηγίες του υπεύθυνου Ηλεκτρολόγου και τον βοηθά στην εκτέλεση των ηλεκτρολογικών εργασιών. Απαραίτητο τυπικό προσόν του Βοηθού ηλεκτρολόγου είναι η κατοχή άδειας βοηθού ηλεκτροτεχνίτη. Ηχολήπτης, είναι ηλεκτρονικός τεχνικός ήχου που ασχολείται με εργασίες μικρομεγαφωνικών εγκαταστάσεων στο θέατρο, αποκατάστασης μικρών βλαβών, συντήρησης μηχανημάτων Ήχου και είναι υπεύθυνος για την αναπαραγωγή, ενίοτε και επεξεργασία του ήχου των παραστάσεων. Μηχανικός σκηνής είναι ο τεχνικός που σε συνεργασία με τον εκάστοτε σκηνογράφο είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση των σκηνικών της παράστασης και έχει την ευθύνη και την επίβλεψη για την ομαλή λειτουργία της σκηνής κατά τη διάρκεια των προβών και των παραστάσεων (αλλαγές συντήρηση επισκευή σκηνικών, λειτουργία αυλαίας βαγονιών σταγκονιών μπούκας). Φροντιστής - κατασκευαστής είναι ο τεχνικός που επιμελείται την έγκαιρη εξεύρεση και προμήθεια όλων των υλικών και αντικειμένων του φροντιστηρίου σε συνεργασία με τον 6

7 σκηνογράφο, την κατασκευή ειδών φροντιστηρίου, την παραλαβή, απόδοση ή επιστροφή των υλικών που χρησιμοποιούνται στις παραστάσεις, καθώς και για τη συντήρηση και αποθήκευσή τους. Επίσης είναι υπεύθυνος για τη σκηνική λειτουργία των φροντιστηριακών ειδών κατά τη διάρκεια των παραστάσεων. Ανάλογα με την εργασία που έχει να κάνει εργάζεται είτε στη σκηνή είτε στο εργαστήριό του. Ενδύτρια Βεστιαρίου είναι η τεχνικός, η οποία βοηθάει τους ηθοποιούς να ντυθούν πριν και κατά τη διάρκεια της παράστασης (αλλαγές). Φροντίζει επίσης για την καλή κατάσταση των ρούχων της παράστασης. Είναι ακόμη υπεύθυνη για την τακτοποίηση των ρούχων κατά τις περιοδείες και για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση και κατά τη διάρκεια της περιοδείας. Σε συνεργασία με τον εκάστοτε ενδυματολόγο την ευθύνη αξιοποίησης των προσφερομένων ρούχων από το βεστιάριο για τις ανάγκες των νέων έργων. Μεριμνά για τη χρησιμοποίηση αυτών στις κατάλληλες σκηνές των παραστάσεων σε συνεργασία με τον ενδυματολόγο του έργου. Έχει τέλος την ευθύνη της αποθήκευσης των ρούχων και της ταξινόμησης τους στην αποθήκη του βεστιαρίου. Περουκιέρη- Μακιγιέρ είναι ο τεχνικός που είναι υπεύθυνος για τις κομμώσεις των ηθοποιών καθώς και για περούκες, μουστάκια, γένια κατά τη διάρκεια των παραστάσεων αλλά και για την αποθήκευση και συντήρηση αυτών. Στην ειδικότητα αυτή ανήκει και ο κατασκευαστής περουκών καθώς και ο μακιγιέρ. Μηχανοξυλουργός είναι ο τεχνικός που με βάση τα σχέδια του εκάστοτε σκηνογράφου είναι υπεύθυνος για την κατασκευή σκηνικών και επίπλων για τις ανάγκες των έργων. Είναι επίσης υπεύθυνος για την κατασκευή σκηνικών που μεταφέρονται στην αποθήκη των εργαστηρίων σε συνεννόηση με τη διεύθυνση του θεάτρου. Χειρίζεται μηχανήματα για την επεξεργασία ξύλου. Βοηθός ξυλουργού είναι ο εργαζόμενος που δουλεύει κάτω από τις οδηγίες του μηχανοξυλουργού. Ζωγράφος σκηνικών γλύπτης είναι ο τεχνικός που σε συνεργασία με το σκηνογράφο και με βάση τα δικά του σχέδια εκτελεί ζωγραφική, γλυπτική και χρωματισμούς με υλικά όπως πολυεστέρα, πολυουρεθάνη, φελιζόλ, διαλύτες κ.α. σε τμήματα του σκηνικού. Επίσης συντηρεί και αποθηκεύει τα υλικά του. 7

8 Μοδίστρα είναι η τεχνικός που σε συνεργασία με τον ενδυματολόγο και τα σχέδια που παίρνει από αυτόν κατασκευάζει τα κουστούμια της παράστασης, μεταποιεί ή διορθώνει τα κουστούμια του βεστιαρίου. Οδηγός είναι ο τεχνικός που είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία των αυτοκινήτων του θεάτρου καθώς και για τη συντήρησή τους. Προϋπόθεση για τη θέση αυτή είναι να κατέχει κάποιος επαγγελματικό δίπλωμα τουλάχιστον Δ κατηγορίας. Εργάτης σκηνής γενικών καθηκόντων είναι ο εργάτης που έχει δικαίωμα να εργάζεται και μέσα στη σκηνή κάτω από την εποπτεία και τις οδηγίες του υπεύθυνου μηχανικού σκηνής ή φροντιστή, βοηθώντας τους στο στήσιμο και στην εκτέλεση της παράστασης. Εκτελεί κάτω από τις οδηγίες της τεχνικής διεύθυνσης ή του προσώπου που θα ορίσει αυτή τις φορτοεκφορτώσεις μεταφορές όλων των υλικών του θεάτρου. Συντηρητής Ηλεκτρολόγος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση και επίβλεψη των Η/Ζ και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου του θεάτρου. Προϋπόθεση για τη θέση αυτή είναι η κατοχή άδειας συντηρητή, ηλεκτρολόγου ή ηλεκτροτεχνίτη κάτω από τις οδηγίες του υπεύθυνου ηλεκτρολόγου μηχανολόγου, πτυχιούχου Πολυτεχνείου. Κλητήρας είναι ο εργαζόμενος που κάνει την εσωτερική και εξωτερική διακίνηση εγγράφων σε υπηρεσίες και συνεργάτες του Εθνικού Θεάτρου. Συντηρητής κτιρίου είναι ο εργαζόμενος που κάνει μικροεπισκευές και συντηρήσεις υλικής και κτιριακής υποδομής του Εθνικού Θεάτρου (πόρτες, παράθυρα, καρέκλες, στοκαρίσματα κλπ) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ 1. Τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των δεσμευομένων με την παρούσα μισθωτών καθορίζονται ως εξής: Για τους Λογιστές το ποσό των ευρώ Για τους Βοηθούς Λογιστή το ποσό των ευρώ Για τους Ταμίες Εισιτηρίων το ποσό των ευρώ Για τους Διαχειριστές υλικών το ποσό των ευρώ Για τους Αποθηκάριους το ποσό των ευρώ 8

9 Για τους Βιβλιοθηκονόμους το ποσό των ευρώ Για τους Υπαλλήλους Μηχανογράφησης το ποσό των ευρώ Για τους Υπαλλήλους Γραφείου το ποσό των ευρώ Για τους Υπαλλήλους Γραφείου Προμηθειών το ποσό των ευρώ Για τους Τηλεφωνητές το ποσό των ευρώ Για τους Φύλακες το ποσό των 948 ευρώ Για τους Ελεγκτές Εισιτηρίων το ποσό των ευρώ Για τις Ταξιθέτριες το ποσό των 948 ευρώ Για τις Καθαρίστριες το ποσό των 948 ευρώ Για τους Σιδηροκατασκευαστές το ποσό των ευρώ Για τους Υδραυλικούς το ποσό των ευρώ Για τους Ηλεκτρολόγους Θεάτρου το ποσό των ευρώ Για τους Βοηθούς Ηλεκτρολόγους Θεάτρου το ποσό των ευρώ Για τους Ηχολήπτες το ποσό των ευρώ Για τους Μηχανικούς σκηνής το ποσό των ευρώ Για τους Φροντιστές κατασκευαστές το ποσό των ευρώ Για τις Ενδύτριες βεστιαρίου το ποσό των 998 ευρώ Για τους Περουκιέρη- Μακιγιερ το ποσό των ευρώ Για τους Μηχανοξυλουργούς το ποσό των ευρώ Για τους Βοηθούς ξυλουργού το ποσό των ευρώ Για τους Ζωγράφους σκηνικών - γλύπτες το ποσό των ευρώ Για τις Μοδίστρες το ποσό των ευρώ Για τους Οδηγούς το ποσό των ευρώ Για τους Εργάτες σκηνής γενικών καθηκόντων το ποσό των 930 ευρώ Για τους Συντηρητές Ηλεκτρολόγους το ποσό των ευρώ Για τους Κλητήρες το ποσό των 948 ευρώ Για τους Συντηρητές κτιρίων το ποσό των 966 ευρώ 2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε συμφωνία για συμψηφισμό του μισθού με απαιτήσεις από εργασία σε συνεργεία και δοκιμές (όταν πραγματοποιούνται εκτός του καθημερινού ωραρίου και επί πλέον του 7ωρου ημερήσιου και 35ώρου εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας του προσωπικού), από επιδόματα, επιδόματα εορτών (Πάσχα, Χριστουγέννων, Ν. Έτους) και αδείας, από προσαυξήσεις για εργασία κατά τις εξής ημέρες: 1 η Ιανουαρίου, Μεγάλη Παρασκευή, Κυριακή του Πάσχα, 25 η Μαρτίου, 15 η Αυγούστου, 28 η Οκτωβρίου, 25 η Δεκεμβρίου και από αποζημιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα. 2. Σε κάθε περίπτωση υπολογισμού του μισθού περιόδου μικρότερης από ένα μήνα, κάθε ημέρα εργασίας πληρώνεται με το 1/25 του μηνιαίου μισθού. 9

10 3. Ο χρόνος εργασίας κατά εβδομάδα των εργαζομένων μειώνεται από 40 σε 35 ώρες, οι ημέρες εργασίας περιορίζονται σε 5 και οι ώρες συνεχόμενης ημερήσιας εργασίας σε 7 4. Για την εργασία κατά τις Κυριακές και τις κατά το νόμο και την παρούσα ΣΣΕ εξαιρέσιμες ημέρες, ο μισθός προσαυξάνεται κατά 75% επί του ημερομισθίου του εργαζόμενου και αντίστοιχα κατά 25% για εργασία που παρέχεται κατά τις νυχτερινές ώρες ( ). ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 1. Στους ανωτέρω υπαλλήλους, χορηγείται πέραν του βασικού μισθού και επίδομα τριετιών προϋπηρεσίας (ως προϋπηρεσία θεωρείται η συνολική αρχαιότητα του εργαζομένου σε ομότιμα και συναφή καθήκοντα), το οποίο υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και ειδικότερα: έντεκα (11) τριετίες εκ των οποίων δυο πρώτες τριετίες σε ποσοστό 10% εκάστη και οι επόμενες εννέα (9) σε ποσοστό 5% εκάστη 2. Στους έγγαμους από τους δεσμευόμενους από την παρούσα εργαζόμενους χορηγείται επίδομα γάμου υπολογιζόμενο σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των αποδοχών τους, όπως αυτό θα προκύψει από το άθροισμα του βασικού τους μισθού και του τυχόν επιδόματος τριετίας, το οποίο ο καθένας δικαιούται ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας του κατά την προηγούμενη παράγραφο. Το επίδομα αυτό χορηγείται ανεξάρτητα αν ο άλλος σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται και λαμβάνει το εν λόγω επίδομα, όπως επίσης χορηγείται και σε ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διαζευγμένους ή άγαμους γονείς (δηλαδή γονείς που απέκτησαν ή ανεγνώρισαν το ή τα τέκνα τους εκτός γάμου). 3.επίδομα τέκνων υπολογιζόμενο σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο τους επί του συνόλου των αποδοχών τους, όπως αυτό θα προκύψει από το άθροισμα του βασικού τους μισθού και του τυχόν επιδόματος τριετίας, το οποίο ο καθένας δικαιούται ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας του κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Το επίδομα αυτό χορηγείται ανεξαρτήτως αν ο άλλος σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται και λαμβάνει το εν λόγω επίδομα, όπως επίσης χορηγείται και σε ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διαζευγμένους ή άγαμους γονείς (δηλαδή γονείς που απέκτησαν ή ανεγνώρισαν το ή τα τέκνα τους εκτός γάμου). 4.επίδομα σπουδών στους κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλης ισότιμης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού καθώς και για τους απόφοιτους ΙΕΚ, ΤΕΕ τουλάχιστον διετούς φοίτησης, χορηγείται για κάθε έτος σπουδών και μέχρι πέντε συνολικά έτη ποσοστό 5% για κάθε έτος. 5.επίδομα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 6% υπολογιζόμενου επί του βασικού μηνιαίου μισθού, εφόσον γίνεται χρήση αυτής έστω και περιστασιακά κατά την εκτέλεση της εργασίας. Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με την προσκόμιση οικείου τίτλου σπουδών. 6.Στους υπεύθυνους τεχνικούς, δηλαδή στις ειδικότητες των Ηλεκτρολόγου θεάτρου, Ηλεκτρολόγων συντηρητών, Μηχανικών σκηνής και Οδηγών, χορηγείται επίδομα 10

11 υπευθυνότητας κατά την διάρκεια των προβών, της παράστασης ή της περιοδείας υπολογιζόμενο σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των αποδοχών τους, όπως αυτό θα προκύψει από το άθροισμα του βασικού τους μισθού, του τυχόν επιδόματος τριετίας, το οποίο ο καθένας δικαιούται ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας του κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Το επίδομα υπευθυνότητας δεν το λαμβάνουν οι υπεύθυνοι τμημάτων. 7.επίδομα σκηνής υπολογιζόμενο σε ποσοστό 15% επί του συνόλου των αποδοχών τους, όπως αυτό θα προκύψει από το άθροισμα του βασικού τους μισθού, του τυχόν επιδόματος τριετίας, το οποίο ο καθένας δικαιούται ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας του κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στους τεχνικούς και βοηθητικό προσωπικό σκηνής και παρέχουν την εργασία τους πάνω στη σκηνή του θεάτρου, δηλαδή στις ειδικότητες των: Ηχολήπτη, μηχανικού σκηνής, φροντιστή και Βεστιαρίου- Ενδύτριας. Οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν το επίδομα σκηνής δεν λαμβάνουν το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. 8.επίδομα επικίνδυνης εργασίας («εργασίαν υπό τάσιν») υπολογιζόμενο στο 20% επί του συνόλου των αποδοχών τους, όπως αυτό θα προκύψει από το άθροισμα του βασικού τους μισθού, του τυχόν επιδόματος τριετίας, το οποίο ο καθένας δικαιούται ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας του κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στις ειδικότητες των ηλεκτρολόγων θεάτρου, βοηθών ηλεκτρολόγου θεάτρου και ηλεκτρολόγων συντηρητών. 9.επίδομα επικίνδυνης εργασίας υπολογιζόμενο στο 15% επί του συνόλου των αποδοχών τους, όπως αυτό θα προκύψει από το άθροισμα του βασικού τους μισθού, του τυχόν επιδόματος τριετίας, το οποίο ο καθένας δικαιούται ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας του κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στην ειδικότητα του μηχανοξυλουργού, σιδηροκατασκευαστή και φύλακα 10.επίδομα υπευθύνων τμημάτων υπολογιζόμενο σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των αποδοχών τους, όπως αυτό θα προκύψει από το άθροισμα του βασικού τους μισθού, του τυχόν επιδόματος τριετίας, το οποίο ο καθένας δικαιούται ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας του κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στους υπευθύνους τμημάτων 11.επίδομα διαχειριστικού λάθους σε ποσοστό 8% επί του βασικού μηνιαίου μισθού στους ταμίες και στους λογιστές και βοηθούς λογιστές απασχολούμενους σαν ταμίες (εισπράξεις, πληρωμές χρηματικών ποσών) καθώς και όσους διαχειρίζονται ταμείο. 12.στους λογιστές και βοηθούς λογιστές, τους απασχολούμενους ευθέως και αμέσως με τη σύνταξη του Ισολογισμού, χορηγείται μία φορά το χρόνο και μέσα σε ένα μήνα από την περάτωση του Ισολογισμού, επίδομα ίσο με το 75% βασικού μηνιαίου μισθού. Ειδικότερα εάν το σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών υπερβαίνει τα 5 άτομα το πιο πάνω επίδομα καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών. 13.επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 15% υπολογιζόμενου επί του βασικού μηνιαίου μισθού για τους χειριστές Η/Υ, υδραυλικού θερμαστή, βοηθού ξυλουργού, κλητήρα, 11

12 ζωγράφους σκηνικών, Περουκιέρη μακιγιέρ, καθαρίστριες και μοδίστρες. Οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομα δεν λαμβάνουν το επίδομα σκηνής 14.στους οδηγούς των βαρέων οχημάτων χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας σε ποσοστό 18% επί του συνόλου των αποδοχών τους, όπως αυτό θα προκύψει από το άθροισμα του βασικού τους μισθού, του τυχόν επιδόματος τριετίας, το οποίο ο καθένας δικαιούται ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας του κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Οι ατομικές συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου καταρτίζονται επί ποινή ακυρότητας εγγράφως με ευθύνη του Θεάτρου σε δύο πρωτότυπα και ένα αντίγραφο. Από τα δύο πρωτότυπα το ένα παίρνει ο εργαζόμενος αμέσως μετά την υπογραφή και το άλλο το Εθνικό Θέατρο. Το αντίγραφο διαβιβάζεται από το Εθνικό Θέατρο στο «Σωματείο Εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου». 2.Κάθε ατομική σύμβαση εργασίας (αορίστου ή ορισμένου χρόνου) πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον: α. το χρόνο διαρκείας της σύμβασης εργασίας. β. το βασικό μηνιαίο μισθό του εργαζομένου, τα τυχόν επιδόματα και αυτός που δικαιούται κατά το σύνολο αυτών. γ. την έδρα του Εθνικού Θεάτρου και όταν πρόκειται για περιοδεία την έδρα του εργαζομένου δ. την ειδικότητα του εργαζομένου ε. ιδιαίτερο όρο, ο οποίος θα παραπέμπει στην παρούσα ΣΣΕ 3. Σε κάθε περίπτωση σε συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου, αν δεν ορίζεται ο χρόνος λήξης τους στο έγγραφο της ατομικής σύμβασης, τότε η σύμβαση λήγει την Κυριακή των Βαΐων αν αναφέρεται σε χειμερινή και την 30 η Σεπτεμβρίου αν αναφέρεται σε θερινή περίοδο. 4. Ειδικότερα: α) Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μεταξύ εργαζομένων και του Εθνικού Θεάτρου που καταρτίζονται για πρώτη φορά μπορούν να έχουν διάρκεια τουλάχιστον πέντε μηνών. β) Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μεταξύ εργαζομένων και Εθνικού θεάτρου που καταρτίζονται για δεύτερη συνεχή σύμβαση μπορούν να έχουν μόνο δωδεκάμηνη διάρκεια. 12

13 γ) Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μεταξύ εργαζομένων και Εθνικού Θεάτρου που καταρτίζονται για τρίτη συνεχή φορά ή για τρίτη συνεχή θεατρική περίοδο συνιστούν αυτοδικαίως συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό που προσδίδουν σε αυτή τα μέρη. δ) Στις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μεταξύ εργαζομένων και Εθνικού Θεάτρου, που καταρτίζονται για πρώτη φορά και έχουν διάρκεια πέντε μηνών, το Θέατρο οφείλει να ειδοποιεί τον εργαζόμενο για την επικείμενη λήξη τους ένα μήνα πριν την πάροδο των πέντε μηνών, άλλως οι συμβάσεις μετατρέπονται αυτοδικαίως σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. ε) Στις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μεταξύ εργαζομένων και Εθνικού Θεάτρου που καταρτίζονται για πρώτη φορά και έχουν διάρκεια οκτώ μηνών, το Θέατρο οφείλει να ειδοποιεί τον εργαζόμενο για την επικείμενη λήξη τους δύο μήνες πριν την πάροδο των οκτώ μηνών, άλλως οι συμβάσεις αυτές μετατρέπονται αυτοδικαίως σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. στ) Στις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μεταξύ εργαζομένων και Εθνικού Θεάτρου που καταρτίζονται για δεύτερη συνεχή φορά και έχουν διάρκεια δώδεκα μηνών, το Θέατρο οφείλει να ειδοποιεί τον εργαζόμενο για την επικείμενη λήξη τους τρεις μήνες πριν την πάροδο των 12 μηνών, άλλως οι συμβάσεις αυτές μετατρέπονται αυτοδικαίως σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. ζ) Σε περίπτωση που οι παραστάσεις του Θεάτρου συνεχιστούν και μετά την Κυριακή του Πάσχα, αυτό υποχρεούται να καταβάλλει στους εργαζόμενους που θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των αποδοχών τους όλες τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας (δηλαδή από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα), έστω και αν το Θέατρο δεν λειτούργησε εν όλω ή εν μέρει, κατά την Εβδομάδα αυτή. Οι ημέρες της Μεγάλης εβδομάδας δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ημέρες άδειας. 5. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Θέατρο και εκείνο έχει την υποχρέωση να δέχεται τις συμφωνημένες υπηρεσίες. 6. Η εργασία του εργαζομένου που δεσμεύεται από την παρούσα επιχειρησιακή ΣΣΕ δεν μπορεί να ξεπερνά τις 7 ώρες την ημέρα, με ανώτατο υποχρεωτικό όριο τις 35 ώρες την εβδομάδα, 5 ημέρες την εβδομάδα. 7. Το ωράριο εργασίας των τεχνικών και βοηθητικού προσωπικού σκηνής που εργάζονται στο Θέατρο διαμορφώνεται ως εξής: α) Για τη χειμερινή περίοδο (δηλαδή από 1 η Οκτωβρίου μέχρι και 31 η Μαΐου έκαστου έτους) από τις 08:00 έως τις 15:00 για την πρώτη βάρδια και από τις 17:00 έως τις 24:00 για τη δεύτερη βάρδια και 13

14 β) Για την καλοκαιρινή περίοδο (δηλαδή από 1 η Ιουνίου μέχρι και 31 η Σεπτεμβρίου έκαστου έτους) από τις 07:30 έως τις 14:30 για την πρώτη βάρδια και από τις 17:00 έως τις 24:00 για τη δεύτερη βάρδια. 8. Οι τεχνικοί και το βοηθητικό προσωπικό σκηνής που εργάζονται στο Εθνικό Θέατρο (δηλαδή με συμβάσεις εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου) παρέχουν εργασία πενθήμερη από Τετάρτη έως και Κυριακή εβδομαδιαία). 9. Ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας αργίας των εργαζομένων στις σκηνές του Θεάτρου, είναι η Δευτέρα, η οποία ως τέτοια είναι αμετάθετη ανεξαρτήτως του τόπου παροχής της εργασίας (εσωτερικό ή εξωτερικό) εκτός αν πρόκειται για την εκτέλεση περιοδειών ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που να αφορούν στη λειτουργία και στην ασφάλεια του Θεάτρου, οπότε είναι δυνατή η απασχόληση των τεχνικών και του βοηθητικού προσωπικού σκηνής που υπάγονται στην παρούσα κατά τη Δευτέρα υπό την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση αυτή θα έχει προηγηθεί διαβούλευση και σχετική συμφωνία με το Σωματείο Εργαζομένων Εθνικού θεάτρου που συμβάλλεται στην παρούσα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση όσοι από τους υπαγόμενους στην παρούσα εργασθούν κατά τη Δευτέρα θα αμειφθούν με το 1/25 ο του συνολικού καταβαλλόμενου μισθού τους προσαυξημένο κατά 75%. 10. Οι τεχνικοί και το βοηθητικό προσωπικό σκηνής κατά τη διάρκεια του ωραρίου τους υποχρεούνται να παρέχουν την εργασία τους σε παραστάσεις (οι οποίες δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τις δύο την ημέρα και τις οκτώ την εβδομάδα εκτός αν συντρέχει η περίπτωση της εξαιρετικής συμφωνίας της επόμενης παραγράφου), σε συνεργεία, σε δοκιμές, σε ομιλίες και κάθε είδους εκδηλώσεις που γίνονται στο θέατρο και από τις οποίες έχει οποιοδήποτε συμφέρον το Εθνικό Θέατρο καθώς και σε μαγνητοσκοπήσεις σκηνών (κατά τη διάρκεια της παράστασης). 11. Μετά τη λήξη των βραδινών παραστάσεων απαγορεύεται η απασχόληση των τεχνικών με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που να αφορούν την ασφαλή λειτουργία του Θεάτρου. 12. Κατά την ημέρα της πρεμιέρας δεν επιτρέπεται άλλη απασχόληση του εργαζομένου, που εμπλέκεται στην πρεμιέρα. 13.Οι συμβαλλόμενες οργανώσεις συμφωνούν ότι θα μεταφέρεται μετά την έγκριση του Σωματείου Εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου η εβδομαδιαία αργία του Θεάτρου σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, αν συμπίπτει με μία από τις παρακάτω γιορτές: α) Πρωτοχρονιά, β) Θεοφάνεια, γ) 25 η Μαρτίου, δ) 15 η Αυγούστου, ε) 28 η Οκτωβρίου και στ) Χριστούγεννα. 14. Ημέρες αργίας των τεχνικών, βοηθητικού προσωπικού σκηνής είναι η Μ. Παρασκευή, η Πρωτομαγιά, η 24 η Δεκεμβρίου και η 31 η Δεκεμβρίου. 14

15 15. Απαγορεύονται οι δοκιμές και τα συνεργεία: α) τα Χριστούγεννα, β) τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, γ) την Πρωτοχρονιά, δ) τα Θεοφάνεια, ε) την 25 η Μαρτίου, στ) την Κυριακή του Πάσχα ζ) την 28 η Οκτωβρίου, η) την 15 η Αυγούστου και θ) όλες τις άλλες αναφερόμενες στην παρούσα συλλογική σύμβαση ημέρες αργίας, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που να αφορούν στη λειτουργία και την ασφάλεια του θεάτρου, ή συντρέχει περίπτωση αλλαγής έργου. Στην περίπτωση αυτή οι τεχνικοί και το βοηθητικό προσωπικό σκηνής θα αμειφθούν με το 1/25 ο του μηνιαίου βασικού μισθού προσαυξημένο κατά 75% χωρίς να παύουν να δικαιούνται και την εβδομαδιαία 48ωρη ανάπαυσή τους (ρεπό), την οποία λόγω της έκτακτης ανάγκης μπορούν να μεταθέσουν σε άλλη εβδομάδα. 16. κατά χρόνο προετοιμασίας της παράστασης (συνεργεία) το ωράριο εργασίας ανέρχεται σε 7 ώρες, μετά τη συμπλήρωση των οποίων καταβάλλεται στους απασχολούμενους τεχνικούς και βοηθητικό προσωπικό σκηνής το ωρομίσθιο με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Κατά τη διάρκεια των συνεργείων παρέχεται υποχρεωτικά ανάπαυση (ρεπό) τουλάχιστον 48 συνεχών ωρών. 17. Το ωράριο εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων και των τεχνικών και βοηθητικό προσωπικό που δεν απασχολούνται στις σκηνές διαμορφώνεται ως εξής: Από τις 08:00 έως τις 15:00 από την Δευτέρα έως την Παρασκευή κάθε εβδομάδα. 18. Ημέρες υποχρεωτικής εβδομαδιαίας αργίας των διοικητικών υπαλλήλων και των τεχνικών και βοηθητικό προσωπικό που δεν απασχολούνται στις σκηνές είναι το Σάββατο και η Κυριακή, οι οποίες ως τέτοιες είναι αμετάθετες ανεξαρτήτως του τόπου παροχής της εργασίας (εσωτερικό ή εξωτερικό). 19. Ημέρες αργίας των διοικητικών υπαλλήλων και των τεχνικών και βοηθητικό προσωπικό που δεν απασχολούνται στις σκηνές είναι η Μ. Παρασκευή, η Δευτέρα του Πάσχα, η 1 η Ιανουαρίου, τα Θεοφάνεια, η 25 η Μαρτίου, η Πρωτομαγιά, η 15 η Αυγούστου, η 28 η Οκτωβρίου, η 24 η, 25 η και 26 η Δεκεμβρίου και η 31 η Δεκεμβρίου η Καθαρή Δευτέρα, Αγίου Πνεύματος. 20. Όταν οι τεχνικοί και το βοηθητικό προσωπικό σκηνής δεν εργάζονται σε παραστάσεις ή πρόβες ακολουθούν το ωράριο και τις αργίες του Διοικητικού προσωπικού καθώς και παύει να θεωρείται αργία η Δευτέρα. 21. Η 24 βάρδια των φυλάκων θα είναι ανά 8ωρο ως εξής: , , Οι ώρες πέραν του 7ώρου θα οφείλονται ως ρεπό ή θα αμείβονται υπερωριακά. 22. Οι εργαζόμενοι παρέχουν εργασία ανάλογη προς την ειδικότητά τους, ενώ απαγορεύεται η απαίτηση παροχής οποιασδήποτε άλλης, έστω και παρεμφερούς εργασίας. 23. Ο εργαζόμενος που με ιδιαίτερη συμφωνία θα παρέχει εργασία εκτός ωραρίου 15

16 κατά την προετοιμασία παράστασης, αμείβεται υπερωριακά, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 1. Οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της ημερήσιας επτάωρης εργασίας τους δικαιούνται είκοσι (20) συνεχόμενα λεπτά διάλειμμα. 2. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να μεταφέρει τους εργαζόμενους με δικά του μέσα και έξοδα στον τόπο εργασίας, όταν η εργασία παρέχεται εκτός του συνηθισμένου τόπου εργασίας. Επίσης ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει τον εργαζόμενο πίσω στον χώρο απ όπου ξεκίνησαν. Στην εξαιρετική δε περίπτωση που ο εργοδότης δεν διαθέσει μεταφορικό μέσο στους εργαζόμενους, είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τα οδοιπορικά (αντίτιμο εισιτηρίων, βενζίνη, διόδια κλπ) 3. Τα έξοδα κινήσεως καταβάλλονται στους εργαζόμενους του Εθνικού Θεάτρου που απασχολούνται στην εργασίας τους μετά τα μεσάνυχτα με την προσκόμιση σχετικής απόδειξης. 4.παροχές σε είδος ως εξής: α) για τους ηλεκτρολόγους, ξυλουργούς, κατασκευαστές ειδών φροντιστηρίου, ζωγράφους, σιδηροκατασκευαστές, εργάτες γενικών καθηκόντων, υδραυλικούς, μηχανικούς σκηνής, οδηγούς, ηχολήπτες: * ένα προστατευτικό ζευγάρι παπουτσιών ή ζευγάρι ελαστικών παπουτσιών σκηνής * δύο φόρμες χειμερινές * δύο φόρμες θερινές * ένα αδιάβροχο * δύο ζευγάρια γάντια * μία ζώνη β) Για τις καθαρίστριες, ελεγκτές, ταξιθέτριες, συντηρητές κτιρίου * ένα ζευγάρι παπούτσια * δύο στολές χειμερινές * δύο στολές θερινές γ) Για τις ενδύτριες, μοδίστρες, μακιγιέρ: * δύο ρόμπες ή δύο παντελόνια και δύο μπλούζες δ) Στους εργαζόμενους στη σκηνή: ένα κράνος 16

17 ε) για τους ξυλουργούς, υδραυλικούς θερμαστές, ζωγράφους σκηνικών, μοδίστρες: ένα λίτρο γάλα ημερησίως στ) για τους κλητήρες: ένα κράνος full face ένα ζευγάρι μπότες μοτο ένα μπουφάν μότο ένα παντελόνι μότο ένα ζευγάρι γάντια μοτό 5. Ο εργοδότης βαρύνεται με την υποχρέωση με δικά του έξοδα να εκπαιδεύει τους εργαζόμενους στον χειρισμό του εκάστοτε τεχνολογικού εξοπλισμού εντός του ωραρίου εργασίας του. ΑΔΕΙΕΣ Άδεια γάμου και γεννήσεως τέκνου Εργαζόμενοι και εργαζόμενες που συνάπτουν γάμο, δικαιούνται να πάρουν άδεια γάμου πέντε (5) εργασίμων ημερών με αποδοχές, η οποία δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου, ο πατέρας δικαιούται τρεις ημέρες άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο. Άδεια μητρότητας Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε 19 εβδομάδες. Οκτώ εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες 11 μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας 19 εβδομάδων. Ο χρόνος των 17 εβδομάδων αμείβεται από τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις, ο δε χρόνος των δύο εβδομάδων αμείβεται αποκλειστικά από το Εθνικό Θέατρο. Άδεια θηλασμού Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται για το θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα 17

18 κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, με συμφωνία με τον εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι επιπλέον μήνες. Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στο Θέατρο βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών. Το μειωμένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας. Άδεια υιοθεσίας Στους υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο χορηγείται άδεια τριών μηνών με πλήρεις αποδοχές μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας εώς έξι ετών Άδεια λόγω θανάτους συγγενούς Στους εργαζόμενους χορηγείται άδεια τεσσάρων ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων, αδελφών Άδεια αιμοδοσίας: Χορηγείται μια (1) ημέρα άδεια αιμοδοσίας με αποδοχές σε όσους εργαζόμενους ες προσφέρουν αίμα σε Τράπεζα Αιμοδοσίας ή Συνεργείο Αιμοδοσίας. Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις Εργαζόμενοι που τυγχάνουν μαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων δικαιούνται σε κάθε περίπτωση άδεια με αποδοχές δικαιούνται τουλάχιστον 20 συνεχείς εργάσιμες ημέρες άδειας. Η ιδιότητα του μαθητή ή σπουδαστή ή φοιτητή και η συμμετοχή αυτού στις εξετάσεις αποδεικνύεται με βεβαίωση της οικείας Σχολής, που υποβάλλεται από τον εργαζόμενο στο Εθνικό Θέατρο. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1. Οι ημέρες ταξιδιού σε απόσταση μεγαλύτερη από 50 χλμ από την έδρα του Εθνικού Θεάτρου, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, για την εκτέλεση της εργασίας τους, θεωρούνται ημέρες εκτός έδρας εργασίας. 2. Στις περιοδείες απαγορεύεται οι εργαζόμενοι να ταξιδεύουν μετά το τέλος της 18

19 εργασίας τους, εκτός εάν η παράσταση δόθηκε σε οικισμό που απέχει μέχρι 50χλμ από την έδρα του Εθνικού Θεάτρου και δεν υπάρχει κατάλυμα στον τόπο που δόθηκε η παράσταση. Σ αυτή την περίπτωση ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση εκτός έδρας, για το ταξίδι της επιστροφής στην έδρα του την επόμενη ημέρα. 3. Στις περιοδείες τα ταξίδια απαγορεύεται να αρχίζουν πριν από τις 9.00 π.μ. εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από τις ειδικές συνθήκες δρομολογίων των συγκοινωνιακών μέσων. 4. Τα ταξίδια κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ώρας ή της καθορισμένης ημέρας ανάπαυσης επιτρέπονται μόνο όταν αυτό επιβάλλεται από τις ειδικές συνθήκες δρομολογίων των συγκοινωνιακών μεσών. Στην περίπτωση αυτή εάν ο εργαζόμενος στερήθηκε τη νυχτερινή του ανάπαυση δικαιούται ισόχρονη ανάπαυση άλλη ημέρα της εβδομάδας, που θα καθορίζει το Εθνικό Θέατρο. 5. Ο εργαζόμενος, όταν μετακινείται εκτός έδρας (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) για την εκτέλεση εργασίας, δικαιούται: α.τα έξοδα του ταξιδιού του, μετάβασης και επιστροφής (εισιτήρια κ.λ.π.), στα οποία περιλαμβάνονται και τα έξοδα έκδοσης ή θεώρησης του διαβατηρίου του, όταν μετακινούνται στο εξωτερικό. Το Εθνικό Θέατρο βαρύνει επίσης η μέριμνα για την έκδοση ή θεώρηση του διαβατηρίου του εργαζομένου, με τον όρο ότι θα του παραδοθούν έγκαιρα όλα τα δικαιολογητικά. β. Κατάλληλη θέση στα μεταφορικά μέσα, η οποία δεν μπορεί να είναι η Γ στα πλοία, ενώ στους σιδηροδρόμους επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της Β θέσης. γ. Εκτός από τον καταβαλλόμενο μισθό του, και αποζημίωση εκτός έδρας για κάθε ημέρα παραμονής του σε απόσταση μεγαλύτερη από 50 χλμ από την έδρα του, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 110 ευρώ ημερησίως. Η εκτός έδρας αποζημίωση καταβάλλεται επίσης και στην περίπτωση που ο εργαζόμενος εργαστεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ από την έδρα του και επιστρέψει σ αυτή την ίδια μέρα. δ. Απαγορεύεται κάθε συμφωνία περί πολλαπλής έδρας. ε. Η ημέρα ταξιδιού για την επιστροφή του εργαζόμενου θεωρείται ημέρα εκτός έδρας εργασίας. ζ. Ο εργαζόμενος για κάθε ημέρα παραμονής του στο εξωτερικό, δικαιούται εκτός από τον καταβαλλόμενο μισθό του, αποζημίωση εκτός έδρας ίση με 110 ευρώ. Το Εθνικό Θέατρο οφείλει επιπλέον να παρέχει στον εργαζόμενο διαμονή σε ξενοδοχείο κατηγορίας αντίστοιχης με τη Β κατηγορία των ελληνικών ξενοδοχείων με πρωινό Continental. Τα έξοδα μετακίνησης του εργαζόμενου από το ξενοδοχείο στον τόπο εργασίας και αντίστροφα βαρύνουν εξ ολοκλήρου το Εθνικό Θέατρο. 19

20 7. Σε καμία περίπτωση η εκτός έδρας αποζημίωση δεν μειώνεται κατά το όποιο ποσό αντιστοιχεί στην παροχή γευμάτων ή άλλων επιπροσθέτων παροχών ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ Παρακράτηση συνδικαλιστικής εισφοράς Ο εργοδότης υποχρεούται στην παρακράτηση 5 (πέντε) ευρώ από τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων ως Συνδικαλιστική συνδρομή υπέρ του Σωματείου Εργαζομένων στο Εθνικό Θέατρο. Το ποσό που θα προκύψει από την παραπάνω παρακράτηση, κάθε ημερολογιακό τετράμηνο και μέχρι την 15 η ημέρα του επόμενου μηνός μετά το τετράμηνο, θα κατατίθεται στο λογαριασμό του Σωματείου στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS E.F.G. με αριθμό Συνδικαλιστική Άδεια Άδεια τριών ημερών με αποδοχές ανά μήνα δίνεται στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα και ταμία. Η παραπάνω άδεια είναι μετ αποδοχών. Λοιπές διευκολύνσεις Το Σωματείο Εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου έχει δικαίωμα να συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μελών του εργαζομένων στο Εθνικό Θέατρο δύο φορές το χρόνο, εντός του ωραρίου εργασίας και όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σ αυτήν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου βαρύνεται με την υποχρέωση να γνωστοποιεί στον εργοδότη την ημεροχρονολογία της Γ.Σ. τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της. ΑΡΧΗ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1.Όροι ατομικών συμβάσεων ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους του Εθνικού Θεάτρου δεν θίγονται από την παρούσα, ούτε επιτρέπεται η μείωση των καταβαλλόμενων, ανωτέρων από τις προβλεπόμενες σε αυτούς αποδοχές. 2.Για το δικαίωμα αδείας, τα επιδόματα αδείας και εορτών (Πάσχα Χριστούγεννα) και για όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα θα ισχύσουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 3.Η παρούσα ισχύει για τις συμβάσεις εργασίας που εκτελούνται στην Αθήνα, στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό (περιοδείες). 4.Άπαντες οι εργαζόμενοι που εργάζονται επί σκηνής ασφαλίζονται υποχρεωτικά με ένσημα της κατηγορίας βαρέων ανθυγιεινών. Οι τεχνικοί ασφαλίζονται υποχρεωτικά 20

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1 Π.Κ.: 3/24-1-2002 ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών ελεύθερου θεάτρου όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα στις 21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα στις 16 Σεπτεµβρίου 2008 οι υπογράφοντες, ειδικά εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή της σύµβασης αυτής (Α) αφενός οι: α) Κάτια ανδουλάκη και β) Βασίλειος Πλατάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών)

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών) ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών) (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

των Τεχνικών ελευθέρου Θεάτρου όλης της χώρας (ηλεκτρολόγων, βοηθών ηλεκτρολόγων, ηχητικών) O64R05

των Τεχνικών ελευθέρου Θεάτρου όλης της χώρας (ηλεκτρολόγων, βοηθών ηλεκτρολόγων, ηχητικών) O64R05 των Τεχνικών ελευθέρου Θεάτρου όλης της χώρας (ηλεκτρολόγων, βοηθών ηλεκτρολόγων, ηχητικών) O64R05 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΩΝ ΕΛΕYΘΕΡOY ΘΕΑΤΡOY OΛΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Τεχνικών ελευθέρου Θεάτρου όλης της χώρας

των Τεχνικών ελευθέρου Θεάτρου όλης της χώρας των Τεχνικών ελευθέρου Θεάτρου όλης της χώρας Κ73R13 ΚΩ ΔΙ ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕYΘΕΡOY ΘΕΑΤΡOY OΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩ ΔΙ ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ φθη ΣΑΝ υ ΠO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ.Υ.Ε. 45/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

Π.Κ.Υ.Ε. 45/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Π.Κ.Υ.Ε. 45/14-6-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την 22 Μαΐου 2000, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., Πλ. Βικτωρίας 7 και παρουσία του Μεσολαβητή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χηµικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005 Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας και Οικονοµικών - Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Στην Αθήνα σήµερα την 1 Μαρτίου 2001, στα γραφεία του Ο.ΜΕ., (Πλ. Βικτωρίας 7), και παρουσία του Μεσολαβητή Γιάννη Ληξουριώτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Κινηµατογράφων όλης της χώρας ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 8/23-03-2004) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών Π.Κ. 142/8-11-2000 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που Εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής Σήμερα ++++ Οκτωβρίου 2000, με την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2001 Σελ. 1

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2001 Σελ. 1 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2001 Σελ. 1 Π.Κ.: 4/11-1-2001 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των εργαζομένων στα ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα 20 Ιουλίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 27 Ιουνίου 2002, οι υπογράφοντες αφενός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 76/15-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 30 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 93/31-08-2005) Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών µε την ειδικότητα του/της συµβούλου οµορφιάς/αισθητικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα Σ.Σ.Ε. είναι διετής και ισχύει από έως και

Η παρούσα Σ.Σ.Ε. είναι διετής και ισχύει από έως και ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Πειραιάς 7 Οκτωβρίου 2004 Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ Π.Κ. 76/18-7-2000 ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ 2001 Στην Αθήνα σήμερα 17-7-2000, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/ )

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/ ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2002 2003 (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 63/5-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 4 Ιουλίου 2002, οι υπογράφοντες αφενός Οδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Πράξη Κατάθεσης 5/29-1-2002) Το παρακάτω κωδικοποιηµένο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών των Πάσης Φύσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων, καθώς και των Ρυµουλκών µετά των Ρυµουλκοµένων Αυτοκινήτων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εκ μέρους των εργοδοτών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (HATΤA)

Α. Εκ μέρους των εργοδοτών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (HATΤA) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σήμερα, την 27 η Ιουλίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 2006-2007 Στην Αθήνα σήµερα την 06 Ιουνίου 2006 στα γραφεία του Σωµατείου Υπαλλήλων Οδοντοτεχνιτών ΑΠΠ, οι

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 120/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000

Π.Κ. 120/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 Π.Κ. 120/5-9-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 Στην Αθήνα σήμερα την 10 η Ιουλίου 2000 οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 58/ )

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 58/ ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 58/4-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα την 2 Ιουλίου 2002 και επί της οδού Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΏΝ Α Π Π ΕΤΟΥΣ 2011 ======================================================== Στην Αθήνα σήμερα την 6 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό. (Πράξη Κατάθεσης Υπ.Εργασίας 23/26-3-2001) Στην Αθήνα σήμερα 26

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2001 1

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2001 1 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2001 1 Π.Κ.: 14/19-2-2001 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηθοποιών Σ.Ε.Η. - Π.Ε.Ε.Θ. Σήμερα την 31-1-2001 στα Γραφεία του Σ.Ε.Η. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002)

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) (Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002-2003 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας Σήµερα την 6 Ιουνίου 2002, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών του Κινηµατογράφου και της Τηλεόρασης -µέλη της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ που εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πληρωµάτων Ρυµουλκών Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πληρωµάτων Ρυµουλκών Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πληρωµάτων Ρυµουλκών Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων Στην Αθήνα σήµερα 12 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης ραπανιώτης, Γενικός ιευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα καταστήματα πώλησης προϊόντων κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας: 9/13.3.2003)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των υπαλλήλων - µελών της Ενώσεως Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε Εφηµερίδες - µέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ηµερησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών και θερμαστών που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων σε Επιχειρήσεις Παρασκευής Τυποποιηµένων Πρόχειρων - Στιγµιαίας Παρασκευής Τροφίµων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ 1. Η από 3.3.1971 ΣΣΕ 2. Η 28/1974 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Για τους τεχνίτες που έχουν συµπληρώσει 32 χρόνια εργασίας στον κλάδο από δηµιουργούνται νέα µισθολογικά κλιµάκια των ετών και µ

Για τους τεχνίτες που έχουν συµπληρώσει 32 χρόνια εργασίας στον κλάδο από δηµιουργούνται νέα µισθολογικά κλιµάκια των ετών και µ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ Στην Αθήνα σήµερα την 22 Ιουλίου 2004 στα γραφεία του ΟΜΕ, οι παρακάτω αναφερόµενοι: α) Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Αρχιθερµαστών, Θερµαστών και Ψυκτικών Πτυχιούχων Τεχνικών Σχολών

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 2004 1 Π.Κ. 70/26-7-2004 ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στα καταστήµατα πώλησης προϊόντων κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας. Σήµερα, την 20 η Ioυλίoυ 2004 στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες - Υποχρεωτικές αργίες Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. Έχει γραφτεί από ΕΟΓΜΕ Δημιουργήθηκε: Παρασκευή, 07 Μάιος 2010 Τελευταία Τροποποίηση: Παρασκευή, 07 Μάιος 2010

Άδειες - Υποχρεωτικές αργίες Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. Έχει γραφτεί από ΕΟΓΜΕ Δημιουργήθηκε: Παρασκευή, 07 Μάιος 2010 Τελευταία Τροποποίηση: Παρασκευή, 07 Μάιος 2010 ΑΔΕΙΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ 1. Ετήσια άδεια Ι. Ρύθμιση άδειας κατά το 1ο ημερολογιακό έτος ΙΙ. Ρύθμιση άδειας κατά το 2ο ημερολογιακό έτος ΙΙΙ. Ρύθμιση άδειας κατά το 3ο και επόμενα ημερολογιακά έτη 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών του Κινηµατογράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 10/18-12-2002)

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη της:

Συγκριτική Μελέτη της: Συγκριτική Μελέτη της: «Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μετάλλου όλων των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων καθώς και Τμημάτων, Παραγωγής, Επεξεργασίας, Συναρμολόγησης, Συσκευασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πληρωµάτων Ρυµουλκών Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πληρωµάτων Ρυµουλκών Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πληρωµάτων Ρυµουλκών Βιοµηχανικών Επιχειρήσεων Στην Αθήνα σήµερα 28 Ιουλίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στις Ειδικές Εγκαταστάσεις Ναυστάθμου Κρήτης»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στις Ειδικές Εγκαταστάσεις Ναυστάθμου Κρήτης» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στις Ειδικές Εγκαταστάσεις Ναυστάθμου Κρήτης» Στην Αθήνα σήμερα την 12

Διαβάστε περισσότερα

«Στο υπαλληλικό, υπηρετικό και εργατοτεχνικό προσωπικό όλων εν γένει των επιχειρήσεων και εργασιών, εκτός εκείνων στις οποίες προβλέπονται ειδικές

«Στο υπαλληλικό, υπηρετικό και εργατοτεχνικό προσωπικό όλων εν γένει των επιχειρήσεων και εργασιών, εκτός εκείνων στις οποίες προβλέπονται ειδικές «Συλλογική σύµβαση εργασίας για Κτηνιάτρους απασχολούµενους σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και εµπορικές επιχειρήσεις για τη διετία 2008-2009» - Π.Κ. 133/15-10-2008 Στην Αθήνα σήµερα 25.7.2008, οι υπογράφοντες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των επιστηµόνων Φαρµακοποιών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των επιστηµόνων Φαρµακοποιών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των επιστηµόνων Φαρµακοποιών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 108/5-9-2002) Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας Των εργαζομένων στις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σήμερα την.../ / στην Λάρισα, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:39/25.11.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:39/25.11. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2010 2012 (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:39/25.11.2010) Στην Αθήνα σήµερα 18 Νοεµβρίου 2010 οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µελών των πρωτοβαθµίων σωµατείων της Οµοσπονδίας Μηχανικών και Θερµαστών Ελλάδος που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1 Π.Κ. 60/5-7-2002 ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις πρακτορειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι µέλη της ιεθνούς Ναυτικής Ένωσης (.Ν.Ε.) (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:28-2-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα» (Πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 61/27-8-2003) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηθοποιών όλης της χώρας που απασχολούνται σε οποιοδήποτε Θεατρικό Εργοδότη (Σ.Ε.Η. - Π.Ε.Ε.Θ.) (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών-χειριστών βοηθών χειριστών αντλίων σκυροδέματος κ.λπ. περιοχής Ν. Αττικής» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

(Aρ.Πρ.Κατ. 15/ )

(Aρ.Πρ.Κατ. 15/ ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 17 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΦΟΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΦΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2004-2005 Στην Αθήνα, σήμερα την 30 η Ιουνίου 2004, στα Γραφεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κτίριο Μελά, οδός Αιόλου και Σοφοκλέους, οι υπογράφοντες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι..

ΘΕΜΑ : Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΣ : Αθήνα 29 Μαΐου 2003 Αριθ.Πρωτ.: 14765 Ταχ. /νση : Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχολούµενων στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. Στην Αθήνα την 15 η Νοεµβρίου 2004, οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας.

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας. Αθήνα 23/4/2014 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/33 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : M. Δημητρακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 92/26-7-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Π.Κ. 92/26-7-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Κ. 92/26-7-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών που απασχολούνται σε Πτηνοτροφικές και Εκκολαπτικές Επιχειρήσεις Εμπορίας Πουλερικών όλης της χώρας Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών κ.λπ. Αυτοκινήτων Μεταφοράς Σκυροδέµατος - των Χειριστών και Βοηθών Αντλιών Σκυροδέµατος και Εργατών που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. O.I.E.Λ.Ε, Χαλκοκονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» 1. Με βάση το ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005)

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 110/2-8-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ - ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ 2001

Π.Κ. 110/2-8-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ - ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ 2001 Π.Κ. 110/2-8-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ - ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ 2001 Στις 31 Ιουλίου 2000 στα γραφεία της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος οδός Βερανζέρου 15, οι υπογραφόμενοι Ηλίας Έξαρχος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα, σήµερα 2 Ιουνίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός ιονύσης Νικολάου, Γενικός ιευθυντής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών "Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, συντηρητών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11500/2005 Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Ιδρύµατα Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως ΝΠΙ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΌΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΌΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2001 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΌΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη Κατάθεσης Υπ.Εργασίας 29/4-4-2001) Στην Αθήνα την 3/4/2001 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για την αµοιβή, τις συνθήκες και τους λοιπούς όρους εργασίας των Οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών και άλλων αυτοκινήτων του

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για την αµοιβή, τις συνθήκες και τους λοιπούς όρους εργασίας των Οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών και άλλων αυτοκινήτων του ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για την αµοιβή, τις συνθήκες και τους λοιπούς όρους εργασίας των Οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών και άλλων αυτοκινήτων του Νοµού Χανίων (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Χανίων

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρτοποιών Αρτεργατών ετών 2006 και 2007.

- - 1 - - ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρτοποιών Αρτεργατών ετών 2006 και 2007. - - - - Π.Κ.: 85/3.7.2006 ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρτοποιών Αρτεργατών ετών 2006 και 2007. Στην Aθήνα στις 3 Ιουλίου 2006 στα γραφεία της Οµοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, οδός Κουµουνδούρου αριθµός,

Διαβάστε περισσότερα