Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΦΑΣΗ Σ ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ / ΠΟΣΟ ,67 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΟ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΑΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ x ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΣΟ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 30/7/2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ / ΗΛΕΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε ΥΠΟΓΡΑΦΗ

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ α)γενικα Η παρούσα έκθεση αφορά την προµήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του γραφείου κινήσεως. Τα λιπαντικά θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του κατασκευαστών των οχηµάτων του δήµου σε κάθε περίπτωση και παράλληλα να προσφέρουν προστασία από φθορές, οικονοµία στα καύσιµα και αντοχή. Με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από τη λίστα µε τα οχήµατα του δηµοτικού γκαράζ συντάχθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες θα πρέπει ικανοποιούν τα προς προµήθεια λιπαντικά έτσι ώστε σε κάθε όχηµα να χρησιµοποιείται το κατάλληλο λιπαντικό. Τα προσφερόµενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις, της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 526/2004 (ΦΕΚ 630Β/ ) για τα λιπαντικά µηχανών εσωτερικής καύσης και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται µετά την καταχώρηση των προσφερόµενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η /νση Πετροχηµικών του Γενικού Χηµείου του Κράτους. Η έγκριση κυκλοφορίας θα κατατίθεται µαζί µε την προσφορά του διαγωνιζοµένου και θα έχει εκδοθεί από το Γ.Χ.Κ. Για τα προσφερόµενα λιπαντικά θα κατατεθεί έγγραφο( ελτίο Τεχνικών Χαρακτηριστικών) της κατασκευάστριας εταιρείας όπου θα αναφέρονται οι ζητούµενες από τη µελέτη προδιαγραφές καθώς και όλα τα τυπικά φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ιξώδες, δείκτης ιξώδους, σηµείο ανάφλεξης, σηµείο ροής και αλκαλικότητας (ΤΒΝ) η διάρκεια ζωής λιπαντικού (διανυθέντα Κm οχήµατος ή ώρες λειτουργίας). εν θα γίνουν δεκτές απλές βεβαιώσεις των συµµετεχόντων. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει επίσης και το ελτίο εδοµένων Ασφαλείας(MSDS) για τα λάδια τις βαλβολίνες. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο θα σταλούν δείγµατα στο Γενικό Χηµείο του Κράτους έτσι ώστε να πραγµατοποιηθούν οι εργαστηριακοί έλεγχοι που θα ζητήσει η υπηρεσία, µε έξοδα που θα βαρύνουν τον προµηθευτή. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί ότι τα προσφερόµενα λιπαντικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της µελέτης και της προσφοράς τους, θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ ή το ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά περίπτωση. Οπoυ αναφέρεται παρακάτω στις τεχνικές προδιαγραφές θα προσκοµίζονται και οι εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων(approval) Τα προσφερόµενα λιπαντικά θα είναι καινούργια γνωστού και εύφηµου κατασκευαστή, πρωτογενή και σε καµία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές προσφορές µε προϊόντα από αναγεννηµένα λιπαντικά. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η παράδοση των παρακάτω λιπαντικών στο χώρο του ηµοτικού Γκαράζ. Ο ήµος ενδιαφέρεται για λιπαντικά αρίστης ποιότητας και πρωτογενή. Για το λόγο αυτό οι προµηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν µε τα δικαιολογητικά τους υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται:1) η χώρα κατασκευής των προσφεροµένων λιπαντικών και 2) ότι τα λιπαντικά είναι πρωτογενή και όχι ανακυκλωµένα 3) ότι οι προδιαγραφές των προσφερόµενων λιπαντικών είναι σύµφωνες µε αυτές της µελέτης ΛΑ ΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ β)τεχνικεσ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1)ΤΥΠΟΣ 1 Λιπαντικό ηµισυνθετικό για υπερύψηλης απόδοσης πετρελαιοκινητήρες επαγγελµατικών οχηµάτων αλλά και κινητήρες ηµιφορτηγών και επιβατικών. Με σύνθεση που εξασφαλίζει την προστασία του κινητήρα κατά των φθορών, την οικονοµία καυσίµου και την µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων. Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές : SAE 10W-40, API CI-4 & ACEA E7, RENAULT RXD/RLD-2, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval) MB ,VDS-3, 2)ΤΥΠΟΣ 2 100% συνθετικό λιπαντικό τελευταίας γενεάς,ειδικά σχεδιασµένο για τούς τελευταίας τεχνολογίας βενζινοκινητήρες και ελαφρούς πετρελαιοκινητήρες, ατµοσφαιρικούς καί υπερτροφοδοτούµενους. SAE 5W-40, API SM/CF, ACEA A3/B4, RN0700/710

3 3)ΤΥΠΟΣ 3 Ηµισυνθετικό λιπαντικό τελευταίας γενεάς ειδικά σχεδιασµένο για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των βενζινοκινητήρων τελευταίας τεχνολογίας. Εξασφαλίζει προστασία στον κινητήρα στις υψηλές θερµοκρασίες, και οικονοµία στο καύσιµο. Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές : SAE 10w-40, API SL/CF & ACEA A3/B4, VW 505,00, MB )ΤΥΠΟΣ 4 Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης και µέγιστης οικονοµίας καυσίµων, SHPD λιπαντικό. Κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης ή πετρελαίου µε ή χωρίς τούρµπο. Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές SAE 15W-40, ACEA A3/Β4, API CI-4/ SL MB 228.3, E7, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval) VDS-3 5)ΤΥΠΟΣ 5 Υψηλής απόδοσης και ποιότητας πολύτυπο λιπαντικό για συνθήκες λειτουργίας υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλο τόσο για τη λίπανση συµβατικών πετρελαιοκινητήρων όσο και για τη λίπανση πετρελαιοκινητήρων που λειτουργούν µε υπερτροφοδότηση (turbo) και κάτω από µεγάλα φορτία. SAE 15W-40, API CΙ-4/SL & ACEA A3/B3, Ε7, CAT ECF-1-a / ECF-2, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval)vds-3, GLOBAL DHD-1, RLD/RLD-2 6)ΤΥΠΟΣ 6 Εξαιρετικής απόδοσης και ποιότητας, ηµισυνθετικο λιπαντικό για συνθήκες λειτουργίας υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλο τόσο για µεγάλη ποικιλία πετρελαιοκινητήρων επαγγελµατικών οχηµάτων µε εκτεταµένα διαστήµατα συντήρησης. Προδιαγραφές: SAE 15W40, API CI-4, E9, RLD-3. εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval) VDS-4, 7)ΤΥΠΟΣ 7 Συνθετικής τεχνολογίας και ποιότητας πολύτυπο SHPD λιπαντικό για συνθήκες λειτουργίας υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλο τόσο για τη λίπανση υπερυψηλής απόδοσης πετρελαιοκινητήρων µε ή χωρίς τούρµπο που λειτουργούν κάτω από µεγάλες πέσεις σε φορτηγά λεωφορεία, χωµατουργικά κ.α. Προδιαγραφές: SAE 20W50, ACEA E7; API CI-4; MB-Approval 228.3; MAN M )ΤΥΠΟΣ 8 Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης και µέγιστης οικονοµίας καυσίµων, συνθετικό λιπαντικό για βέλτιστη ψυχρή εκκίνηση. Για µεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων µε ή χωρίς εκτεταµένα διαστήµατα συντήρησης. Προδιαγραφές: SAE 5W30, ACEA Α3/Β4, API SL/CF; VW / εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval)mb-approval 229.3; 9)ΤΥΠΟΣ 9 Πολλαπλών χρήσεων λιπαντικό, υψηλής απόδοσης και εξοικονόµησης καυσίµου. Κατάλληλο για χρήση σε κινητήρες, µηχανικές µεταδόσεις κίνησης, σε τρακτέρ και άλλα αγροτικά µηχανήµατα σε εµβαπτιζόµενα φρένα και εµβαπτιζόµενους συµπλέκτες. Προδιαγραφές: SAE 10W-30 API CG-4, API GL-4 CASE NEW HOLLAND MAT 3525/3526, FORD M2C134-D, M2C159-B/C NEW HOLLAND /2/3. 10)ΤΥΠΟΣ % συνθετικό λιπαντικό για σύγχρονα επιβατικά και ελαφρά επαγγελµατικά µε ή χωρίς εκτεταµένα διαστήµατα συντήρησης. Βέλτιστη ψυχρή εκκίνηση, µικρότερη κατανάλωση λαδιού. Για κινητήρες µε ή χωρίς τούρµπο.

4 Προδιαγραφές: SAE 5W30, ACEA C3 11)ΤΥΠΟΣ 11 Ηµισυνθετικό λιπαντικό για δίχρονους κινητήρες. Κατάλληλο ακόµα και για χρήση σε χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ. Προδιαγραφές: API TC, JASO FD, ISO-L-EGD ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 1)ΤΥΠΟΣ 1 Πλήρως συνθετικό λιπαντικό διαφορικών για υποειδεις άξονες επαγγελµατικών οχηµάτων που υπόκεινται σε υψηλές πιέσεις. SAE 75W-90 Προδιαγραφές:API GL-5, MAN 342 TYPE S1 - ZF TE-ML 12B εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval)volvo )ΤΥΠΟΣ 2 Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων, για εκτεταµένα διαστήµατα αλλαγής σε επαγγελµατικά οχήµατα. Σχεδιασµένο τόσο για µηχανικά όσο και αυτόµατα κιβώτια ταχυτήτων της ZF SAE 75W-80 Προδιαγραφές: API GL-4, ΖF ΤΕ-ΜL 02L, 16Κ, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval)volvo )ΤΥΠΟΣ 3 Υπερύψηλης απόδοσης βαλβολίνη για εκτεταµένα διαστήµατα αλλαγής σε κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά επιβατικών και επαγγελµατικών αυτοκινήτων. SAE 80W-90 Προδιαγραφές: API GL-4/GL-5, ΖF ΤΕ-ΜL 05Α, 12Ε,16Β,17Β,19Β, ΜΑΝ Μ 3343M 4)ΤΥΠΟΣ 4 Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων, για εκτεταµένα διαστήµατα αλλαγής σε επιβατικά-ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα. SAE 75W-80 Προδιαγραφές: API GL-4, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval)volvo )ΤΥΠΟΣ 5 Υψηλής απόδοσης λιπαντικό διαφορικών περιορισµένης ολίσθησης(ls) για υποειδείς άξονες σε επιβατικά αυτοκίνητα και επαγγελµατικά οχήµατα µε ή χωρίς µπλοκέ διαφορικά. SAE 85W-90 Προδιαγραφές: API GL-5, ΖF ΤΕ-ΜL 05C, 12C,16E,21C 6)ΤΥΠΟΣ 6 Υψηλής απόδοσης βαλβολίνη για συγχρονιζέ ή µη, µηχανικά κιβώτια ταχυτήτων καθώς και βοηθητικές µεταδόσεις, άξονες και διαφορικά σε επιβατικά και επαγγελµατικά οχήµατα. SAE 80 Προδιαγραφές: API GL-4, ΜΒ )ΤΥΠΟΣ 7 Υπερυψηλής απόδοσης βαλβολίνη για εκτεταµένα διαστήµατα αλλαγής σε επιβατικά και επαγγελµατικά οχήµατα.

5 SAE 85W-140 Προδιαγραφές: API GL-5, MIL L-2105D 8)ΤΥΠΟΣ 8 Υψηλής απόδοσης συνθετική βαλβολίνη κιβώτιών ταχυτήτων, για εκτεταµένα διαστήµατα αλλαγής σε επιβατικά-ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα. Κατάλληλη επίσης για υποειδείς άξονες µεγάλης απόκλισης. SAE 75W-90 Προδιαγραφές: API GL-5, MIL-PRF-2105 D & E. MB ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ VI Υψηλής απόδοσης υγρό αυτόµατων µεταδόσεων για όλα τα αυτόµατα κιβώτια ταχυτήτων σε επιβατικά,επαγγελµατικά οχήµατα και µηχανήµατα. Προδιαγραφές:DEXRON VI ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ III Υψηλής απόδοσης υγρό αυτόµατων µεταδόσεων για όλα τα αυτόµατα κιβώτια ταχυτήτων σε επιβατικά,επαγγελµατικά οχήµατα και µηχανήµατα. Προδιαγραφές:DEXRON III Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ 46 Υψηλής απόδοσης υδραυλικό λιπαντικό (πάχος τύπου 46)υψηλού δείκτη ιξώδους µε µεγάλο εύρος θερµοκρασιακής περιοχής λειτουργίας και µεγάλη αντοχή στις µεταβολές θερµοκρασίας. Προδιαγραφές:DIN , ΗLP AD BLUE Προϊόν υψηλής καθαρότητας άχρωµο µη τοξικό, το οποίο παράγεται συνθετικά από διάλυµα ουρίας και είναι πιστοποιηµένο µε τα πρότυπα ΙSO Χρησιµοποιείται για τη χηµική µετατροπή των βλαβερών οξειδίων του αζώτου που παράγονται κατά την καύση του πετρελαίου, σε άζωτο και ατµό. ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ Συνθετικό υδραυλικό υγρό φρένων πολύ υψηλής απόδοσης για όλους τους τύπους φρένων και για συµπλέκτες οχηµάτων. Κατάλληλο για χρήση τόσο σε νεώτερα όσο και σε παλαιότερης τεχνολογίας επιβατηγά και εµπορικά οχήµατα που απαιτούν υγρό φρένων DOT-4 ή DOT-3. Παρέχει σταθερή και ασφαλή λειτουργία των φρένων κάτω από δύσκολες συνθήκες φρεναρίσµατος, εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής και την αξιοπιστία των εξαρτηµάτων του συστήµατος πέδησης και είναι συµβατό µε ελαστοµερή ελαχιστοποιώντας διαρροές και απώλειες υγρού. Προδιαγραφές: ISO 4925, SAE J1703/1704, FMVSS 116 DOT 3/DOT 4 ΓΡΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Γράσο λιθίου γενικής χρήσεως, κατάλληλο για θερµοκρασίες από -25 C έως +120 C. Κατηγορίας NLGI 3. ΓΡΑΣΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Γράσο ιδανικό για κεντρικά συστήµατα γρασαρίσµατος φορτηγών αυτοκινήτων. Κατηγορίας NLGI 0 GP 0 K-20 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ Αντιψυκτικό και αντιδιαβρωτικό υγρό συµπυκνωµένο 100%, για όλους τους υδρόψυκτους κινητήρες εσωτερικής καύσεως σε αυτοκίνητα, φορτηγά, χωµατουργικά, αγροτικά. Χωρίς νιτρώδη, φωσφορικά. Να συνοδεύεται από λίστα που να υποδεικνύει την ελάχιστη θερµοκρασία µέχρι την οποία προστατεύει ανάλογα µε την ανάµειξη µε νερό.

6 Προδιαγραφές: ASTM D 3306, BS 6580:2010, ΠΑΡΑΦΛΟΥ Παραφλού έτοιµο προς χρήση ικανό να προστατεύει τον κινητήρα από ψύξη -30 C και υπερθέρµανση +140 C κατάλληλο για κινητήρες εσωτερικής καύσεως σε αυτοκίνητα, φορτηγά, χωµατουργικά, αγροτικά. Χωρίς αµινικά,νιτρικά, φωσφορικά άλατα. ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΟΥ Σπρέι γράσου για αρθρώσεις, συνδέσµους και διάφορες επιλογές λίπανσης. Κάθε σπρέι θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 500ml ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ Αντισκωριακο - λιπαντικό σπρέι για όλες τις εφαρµογές. Να λιπαίνει σε βάθος και να απελευθερώνει από τη σκουριά κλειδαριές, βίδες, παξιµάδια, συνδέσεις σωληνώσεων. Να αφαιρεί την υγρασία από µπουζί µηχανών και από κάθε υγρή επιφάνεια. Κάθε σπρέι θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 500ml ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ Καθαριστικό χεριών σε µορφή πάστας σχεδιασµένο για σκληρή χρήση. Κατάλληλο για να αποµακρύνει τα υπολείµµατα λαδιών, µουτζούρες από γράσα. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε

7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ.1 Λιπάντικό που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Λάδια κινητήρα τύπος 1 Τιµή Μονάδος 1λιτ = 4,5 (ΤΕΣΣΕΡΑ ευρώ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) ΑΤ.2 Λιπάντικό που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Λάδια κινητήρα τύπος 2 Τιµή Μονάδος 1λιτ = 7 (ΕΠΤΑ ευρώ) ΑΤ.3 Λιπάντικό που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Λάδια κινητήρα τύπος 3 Τιµή Μονάδος 1λιτ = 6 (ΕΞΙ ευρώ) ΑΤ.4 Λιπάντικό που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Λάδια κινητήρα τύπος 4 Τιµή Μονάδος 1λιτ = 4 (ΤΕΣΣΕΡΑ ευρώ) ΑΤ.5 Λιπάντικό που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Λάδια κινητήρα τύπος 5 Τιµή Μονάδος 1λιτ = 3,5 (ΤΡΙΑ ευρώ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) ΑΤ.6 Λιπάντικό που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Λάδια κινητήρα τύπος 6 Τιµή Μονάδος 1λιτ = 5 (ΠΕΝΤΕ ευρώ) ΑΤ.7 Λιπάντικό που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Λάδια κινητήρα τύπος 7 Τιµή Μονάδος 1λιτ = 4 (ΤΕΣΣΕΡΑ ευρώ) ΑΤ.8 Λιπάντικό που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Λάδια κινητήρα τύπος 8 Τιµή Μονάδος 1λιτ = 8 (ΟΧΤΩ ευρώ) ΑΤ.9 Λιπαντικό που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Λάδια κινητήρα τύπος 9 Τιµή Μονάδος 1λιτ = 3,50 (ΤΡΙΑ ευρώ και ΠΕΝΗΝΤΑ λεπτά)

8 ΑΤ.10 Λιπαντικό που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Λάδια κινητήρα τύπος 10 Τιµή Μονάδος 1λιτ = 10 ( ΕΚΑ ευρώ) ΑΤ.11 Λιπαντικό που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Λάδια κινητήρα τύπος 11 Τιµή Μονάδος 1λιτ = 7 (Επτά ευρώ) ΑΤ.12 Λιπαντικό που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Βαλβολίνες τύπος 1 Τιµή Μονάδος 1λιτ = 12 ( Ω ΕΚΑ ευρώ) ΑΤ.13 Λιπαντικό που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Βαλβολίνες τύπος 2 Τιµή Μονάδος 1λιτ = 11 (ΕΝΤΕΚΑ ευρώ) ΑΤ.14 Λιπαντικό που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Βαλβολίνες τύπος 3 Τιµή Μονάδος 1λιτ = 7,50 (ΕΠΤΑ ευρώ και ΠΕΝΗΝΤΑ λεπτά) ΑΤ.15 Λιπαντικό που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Βαλβολίνες τύπος 4 Τιµή Μονάδος 1λιτ = 9,50 (ΕΝΝΕΑ ευρώ και ΠΕΝΗΝΤΑ λεπτά) ΑΤ.16 Λιπάντικό που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Βαλβολίνες τύπος 5 Τιµή Μονάδος 1λιτ = 5,50 (ΠΕΝΤΕ ευρώ και ΠΕΝΗΝΤΑ λεπτά) ΑΤ.17 Λιπάντικό που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Βαλβολίνες τύπος 6 Τιµή Μονάδος 1λιτ = 5,50 (ΠΕΝΤΕ ευρώ και ΠΕΝΗΝΤΑ λεπτά) ΑΤ.18 Λιπάντικό που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Βαλβολίνες τύπος 7 Τιµή Μονάδος 1λιτ = 6 (ΕΞΙ ευρώ)

9 ΑΤ.19 Λιπάντικό που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Βαλβολίνες τύπος 8 Τιµή Μονάδος 1λιτ = 7,50 (ΕΠΤΑ ευρώ και ΠΕΝΗΝΤΑ λεπτά) ΑΤ.20 Λιπαντικό που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Υγρά αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων VI Τιµή Μονάδος 1λιτ = 6,50 (ΕΞΙ ευρώ και ΠΕΝΗΝΤΑ λεπτά) ΑΤ.21 Λιπαντικό που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Υγρά αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων III Τιµή Μονάδος 1λιτ = 5,00 (ΠΕΝΤΕ ευρώ ) ΑΤ.22 Υδραυλικό υγρό 46 που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Υδραυλικά υγρά 46 Τιµή Μονάδος 1λιτ = 2,20 ( ΥΟ ευρώ και ΕΙΚΟΣΙ λεπτά) ΑΤ.23 Λιπάντικό που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία AD BLUE Τιµή Μονάδος 1λιτ = 1.4 (ENA ευρώ και ΣΑΡΑΝΤΑ λεπτά) ΑΤ.24 Υγρό φρένων DOT 4 που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Υγρά φρένων Τιµή Μονάδος 1λιτ = 3,00 (ΤΡΙΑ ευρώ) ΑΤ.25 Γράσο γενικής χρήσεως που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της κατηγορίας ΓΡΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Τιµή Μονάδος 1λιτ = 6,00 (ΕΞΙ ευρώ) ΑΤ.26 Γράσο γενικής χρήσεως που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της κατηγορίας ΓΡΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Τιµή Μονάδος 1λιτ = 3,50 (ΤΡΙΑ ευρώ και ΠΕΝΗΝΤΑ λεπτά)

10 ΑΤ.27 Υγρό αντιψυκτικό για κινητήρες να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Αντιψυκτικό Τιµή Μονάδος 1λιτ = 3,50 (ΤΡΙΑ ευρώ και ΠΕΝΗΝΤΑ λεπτά) ΑΤ.28 Υγρό παραφλού για κινητήρες να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Παραφλού Τιµή Μονάδος 1λιτ = 3,00 (ΤΡΙΑ ευρώ) ΑΤ.29 Σπρέι γράσου για λίπανση να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Σπρέι γράσου (1 τεµ) Σπρέι Τιµή Μονάδος 1τεµ = 5,00 (ΠΕΝΤΕ ευρώ) ΑΤ.30 Σπρέι αντισκωριακό που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Αντισκωριακό (1 τεµ) Σπρέι Τιµή Μονάδος 1τεµ = 3,00 (ΤΡΙΑ ευρώ) ΑΤ.31 Καθαριστικό χεριών που να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης κατηγορία Καθαριστικό Χεριών (1 Κg) Κιλό Τιµή Μονάδος 1κιλό = 3,00 (ΤΡΙΑ ευρώ) ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε

11 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Τ. ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 1 1 ΛΙΤΡΑ 550 ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 2 2 ΛΙΤΡΑ 40 ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 3 3 ΛΙΤΡΑ 60 ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 4 4 ΛΙΤΡΑ 40 ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 5 5 ΛΙΤΡΑ 600 ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 6 6 ΛΙΤΡΑ 100 ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 7 7 ΛΙΤΡΑ 800 ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 8 8 ΛΙΤΡΑ 20 ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 9 9 ΛΙΤΡΑ 60 ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΛΙΤΡΑ 20 ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΛΙΤΡΑ 80 ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 1 12 ΛΙΤΡΑ 120 ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 2 13 ΛΙΤΡΑ 160 ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 3 14 ΛΙΤΡΑ 80 ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 4 15 ΛΙΤΡΑ 80 ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 5 16 ΛΙΤΡΑ 200 ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 6 17 ΛΙΤΡΑ 100 ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 7 18 ΛΙΤΡΑ 40 ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 8 19 ΛΙΤΡΑ 100 ΥΓΡΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ VI 20 ΛΙΤΡΑ 200 ΥΓΡΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ III 21 ΛΙΤΡΑ 120

12 Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ ΛΙΤΡΑ AD BLUE 23 ΛΙΤΡΑ 200 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 24 ΛΙΤΡΑ 20 ΓΡΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 25 Kg 300 ΓΡΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 26 Kg 200 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 27 ΛΙΤΡΑ 420 ΠΑΡΑΦΛΟΥ 28 ΛΙΤΡΑ 420 ΣΠΡΕΪ ΓΡΑΣΟΥ 29 TEM 50 ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ 30 TEM 50 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 31 Kg 18 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε

13 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Τ. ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 1 1 ΛΙΤΡΑ 550 4, ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 2 2 ΛΙΤΡΑ ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 3 3 ΛΙΤΡΑ ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 4 4 ΛΙΤΡΑ ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 5 5 ΛΙΤΡΑ 600 3, ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 6 6 ΛΙΤΡΑ ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 7 7 ΛΙΤΡΑ ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 8 8 ΛΙΤΡΑ ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ 9 9 ΛΙΤΡΑ 60 3,5 210 ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΛΙΤΡΑ ΛΑ Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΛΙΤΡΑ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 1 12 ΛΙΤΡΑ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 2 13 ΛΙΤΡΑ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 3 14 ΛΙΤΡΑ 80 7,5 600 ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 4 15 ΛΙΤΡΑ 80 9,5 760 ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 5 16 ΛΙΤΡΑ 200 5, ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 6 17 ΛΙΤΡΑ 100 5,5 550 ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 7 18 ΛΙΤΡΑ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΣ 8 19 ΛΙΤΡΑ 100 7,5 750 ΥΓΡΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ VI 20 ΛΙΤΡΑ 200 6,5 1300

14 ΥΓΡΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ III 21 ΛΙΤΡΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ ΛΙΤΡΑ , AD BLUE 23 ΛΙΤΡΑ 200 1,4 280 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 24 ΛΙΤΡΑ ΓΡΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 25 Kg ΓΡΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 26 Kg 200 3,5 700 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 27 ΛΙΤΡΑ 420 3, ΠΑΡΑΦΛΟΥ 28 ΛΙΤΡΑ ΣΠΡΕΪ ΓΡΑΣΟΥ 29 TEM ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ 30 TEM ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 31 Kg ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% 10885,67 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 58214,67 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 62/2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Θηβαίων 2015» Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας. Προϋπολογισμού 567.937,53 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας. Προϋπολογισμού 567.937,53 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας ΜΑΙΟΣ, 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Τμήμα : Τεχνικών Έργων Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

Simply cleaner for longer. λιπαντικά για επιβατικά & εμπορικά οχήματα

Simply cleaner for longer. λιπαντικά για επιβατικά & εμπορικά οχήματα Simply cleaner for longer. λιπαντικά για επιβατικά & εμπορικά οχήματα Ιανουάριος 2 Περιεχόμενα σελ. έως σελ. Λιπαντικά Βενζινοκινητήρων 3 7 2 Λιπαντικά Πετρελαιοκινητήρων 8 3 Λιπαντικά Αγροτικών Μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 15/9/2014 Αρ.Πρωτ.: 59706

Νίκαια : 15/9/2014 Αρ.Πρωτ.: 59706 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198/ Φαξ: 210-4278127

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 4

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 4 Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 4 TA ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ MEGANOL ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι:10/9/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός μελέτης:17/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια καυσίμων & ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ελαιολιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Λιπαντικών. www.slider.gr

Κατάλογος Λιπαντικών. www.slider.gr Κατάλογος Λιπαντικών Advanced Lubrication Solutions Περιεχόμενα Εισαγωγή Λιπαντικά Οχημάτων Βενζινοκινητήρων και Ελαφρών Πετρελαιοκινητήρων Πετρελαιοκινητήρων Bαρέων Οχημάτων Μοτοσυκλετών Εξωλέμβιων Μηχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 140 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 140 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 140 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταλλού 6 ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΤΗΛ/FAX: 22650-79239/22157 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 26/02/2013 Αρ. πρωτ. 3289

Θεσσαλονίκη 26/02/2013 Αρ. πρωτ. 3289 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για την Lukoil. Προΐόντα. Επαγγελματικά οχήματα. Επιβατικά αυτοκίνητα. Βιομηχανικά και ειδικών εφαρμογών.

Γενικές πληροφορίες για την Lukoil. Προΐόντα. Επαγγελματικά οχήματα. Επιβατικά αυτοκίνητα. Βιομηχανικά και ειδικών εφαρμογών. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Προΐόντα Επιβατικά αυτοκίνητα Premium Λιπαντικά Κινητήρων LUKOIL GENESIS PREMIUM 5w-30... 4 LUKOIL GENESIS PREMIUM 5w-40... 5 LUKOIL GENESIS FE 5W-20/5W-30... 6 LUKOIL GENESIS 5w-30...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (κίνησης)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (κίνησης) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 340.000,00 (μαζί με ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μικτής Χρήσης 3. Πετρελαιοκινητήρων 4-5. Οδοντωτών Τροχών Βαλβολίνες 5-6. Αγροτικών Μηχανημάτων 7. Υδραυλικών Συστημάτων - Γράσα 8-9

Μικτής Χρήσης 3. Πετρελαιοκινητήρων 4-5. Οδοντωτών Τροχών Βαλβολίνες 5-6. Αγροτικών Μηχανημάτων 7. Υδραυλικών Συστημάτων - Γράσα 8-9 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Λιπαντικά Βενζινοκινητήρων 01-02-03 Λιπαντικά Μικτής Χρήσης 3 Λιπαντικά Πετρελαιοκινητήρων 4-5 Λιπαντικά Οδοντωτών Τροχών Βαλβολίνες 5-6 Λιπαντικά Αγροτικών Μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Με τη λέξη λιπαντικό εννοούμε το υλικό εκείνο που χρησιμοποιείται για τη μείωση των τριβών μεταξύ δύο επιφανειών που κινούνται σε επαφή μεταξύ τους. Το υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΝΑΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΑΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Würth Hellas S.A. 23 ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας 145 68 Κρυονέρι Αττικής Τ 210 6290800. F 210 6290890 www.wurth.gr. info@wurth.gr Kαταστήματα Pick & Go Αιγάλεω:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Νομικού του Προσώπου (Ο.Τ.Α.Δ.) για το έτος 2014» ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕ. & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV : 249 50000-8 Χημικά παρασκευάσματα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV : 249 50000-8 Χημικά παρασκευάσματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ : 15PROC002610655

Α ΑΜ : 15PROC002610655 Α ΑΜ : 15PROC002610655 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ: 17943/26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡOI ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 213 2023959 ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2014» ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια ελαιολιπαντικών και ορυκτελαίων, προς κάλυψη των αναγκών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού της ΟΛΘ ΑΕ για ένα () έτος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κροκιδά 2 20100, Κόρινθος Αγλαΐα Κεφάλου 2741360696 2741360755 a.kefalou@pekorinthias.gr

Κροκιδά 2 20100, Κόρινθος Αγλαΐα Κεφάλου 2741360696 2741360755 a.kefalou@pekorinthias.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. νση: Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ: Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα