ΟΥΣΙΑΣ:ΟΣΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ.ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ. (#µότο_ µαθήµατος)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΥΣΙΑΣ:ΟΣΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ.ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ. (#µότο_ µαθήµατος)"

Transcript

1 ΟΥΣΙΑΣ:ΟΣΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ.ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ. (#µότο_ µαθήµατος) Συµβουλή: παρακολουθήστε το πρώτο µάθηµα Λαζαράτου (για να πάρετε µία ιδέα της τρέλας του και όταν ολοκληρώσει και το 45 του Π 18/89 µόνο ελλή και πάλι στα τελευταία 3 µαθήµατα Λαζ,για να πάρετε τα πρακτικά που κατά πάσα πιθανότητα θα βάλει. Ειδάλλως, θα µπλεχτείτε πολύ µε τις νοοτροπίες τους αφού και οι ίδιοι συγκρούονται κάποιες φορές, έµµεσα πάντα) Μία µικρή εισαγωγή σε αυτό που πρόκειται να διαβάσεις ταλαίπωρο πλάσµα :Είµαστε πλέον ανεξάρτητο κράτος! Μετά από 400+χρόνια αδράνειας, θέλουµε να ξανακαβαλήσουµε το τρένο της προόδου! Οπότε, βλέπουµε τί παίζει στα εξωτερικά (κυρίως Γαλλία-Γερµανία )και αρχίζουµε να τα υιοθετούµε αβέρτα. Βέβαια, µε τα όσα υιοθετήσαµε, πήραµε και τα προβλήµατα τους που ενώ εκεί εξηγούνται γιατί αποτελούν ιστορική εξέλιξη, εδώ µόνο πονοκεφαλιάζουν και δηµιουργούν έναν αχταρµά. Θεωρητικά, τώρα, έχεις περάσει Πολιτική 1.(εάν όχι, µη φόβου δεν έχουν µεγάλη συνδεση)ενα από τα βασικά ερωτήµατα που πρέπει να ξεδιαλύνεις είναι ''τί στον κόρακα (θα 'λεγα κάτι άλλο, αλλά πόσο σεξ πια σε αυτή τη σχολή;) είναι η διοικητική δίκη; ''Έχει οµοιότητες µε τις άλλες 2;(ποινική,πολιτική)Είναι υβρίδιο αυτών,ή αυτοτελής καθαρά διαδικασία; Ο Λαζαράτος, καταλήγει στο υβρίδιο πολιτικής-ποινικής (µην του το πείτε όµως δεν το έχει παραδεχτεί ακόµη δηµοσίως. )Επίσης, σου κάνει και γενική θεωρία δικονοµίας (µες στο όλο σόου) σε σηµείο που θα πάς στην πολιτική 2 αεράτος για αρκετά πραγµατάκια! Επίσης η δικονοµία δεν είναι παρά η εφαρµογή του δικαιώµατος σου στη δικαστική προστασία! {κράτησε την έκπληξη σου, µπορείς} Μια ψυχή που' ναι να βγει, ας βγει! Ακολουθούν κάποιοι πίνακες του κυρίου ελλή, αρκετά χρήσιµοι για επανάληψη. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΣ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ικονοµία: Το σύνολο των κανόνων που διέπουν τη δικαστική επίλυση των διαφορών και πραγµατώνουν το θεµελιώδες δικαίωµα στη δικαστική προστασία.

2 Ι. ΣΥΝΤΑΓΜΑ Αρθ. 8 Σ: φυσικός δικαστής + απαγόρευση εκτάκτων δικαστηρίων Αρθ Σ: δικαίωµα στην παροχή έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια Αρθ. 26 Σ: διάκριση λειτουργιών, ανεξαρτησία δικαστικής λειτουργίας Αρθ Σ: οργάνωση δικαιοσύνης o Η δικαιοσύνη απονέµεται από δικαστήρια συγκροτούµενα από τακτικούς δικαστές, ισόβιους (αρθ Σ), µε προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία (87.1 Σ). Οι δικαστές υπόκεινται σε ειδικές πειθαρχικές διαδικασίες, προάγονται από όργανα τα οποία στελεχώνονται από τους ίδιους (εκτός των Προεδρείων των ανωτάτων δικαστηρίων), δεν µετατάσσονται, έχουν ειδικές αποδοχές και δεν παρέχουν άλλες υπηρεσίες. o Οι συνεδριάσεις και οι αποφάσεις είναι δηµόσιες. Οι αποφάσεις αιτιολογηµένες, µε αναγραφή και της µειοψηφίας (93 Σ). o 93.4 Σ. Οι δικαστές ελέγχουν τη συνταγµατικότητα των νόµων διάχυτος έλεγχος: 87.2 και o Το δικαίωµα δικαστικής προστασίας του πολίτη έναντι της ιοίκησης κατοχυρώνεται ιδίως µέσα Από την υπαγωγή των διοικητικών διαφορών στη διοικητική δικαιοσύνη 94.1 Σ Από το άρθρο 95 Σ: γενική ακυρωτική αρµοδιότητα του Συµβουλίου της Επικρατείας Από την υποχρέωση της ιοίκησης να συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις των δικαστηρίων: αρθ. 95.4Σ o Π.χ.: ΣτΕ (Ολ) 189/2007: Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 78 του Κώδικα περί ικηγόρων, µε την οποία αποκλείεται η άσκηση του συνταγµατικώς κατοχυρωµένου (άρθρα 20 παρ. 1 και 95 παρ. 1 εδ. α και 3 του Συντάγµατος) ενδίκου βοηθήµατος της αιτήσεως ακυρώσεως αντίκειται στο Σύνταγµα. o Π.χ. ΣτΕ (Ολ) 3470/2007: οι διατάξεις του αρθ. 277 Κ, µε τις οποίες επιβάλλεται αναλογικό παράβολο έφεσης για τις φορολογικές διαφορές ύψους 2% επί του αντικειµένου της διαφοράς, χωρίς ανώτατο όριο, αντιβαίνει στο άρθ Σ, γιατί καθιστά υπέρµετρα δυσχερή την άσκηση του ενδίκου µέσου. ΙΙ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΣ Α) Αρθ. 6.1 ΕΣ Α: δικαίωµα σε δίκαιη δίκη ενώπιον ενός ανεξάρτητου και αµερόληπτου δικαστή.

3 Αρθ. 13 ΕΣ Α: δικαίωµα πραγµατικής προσφυγής Η νοµολογία του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε Α) επηρεάζει το περιεχόµενο και τον τρόπο εφαρµογής των εθνικών δικονοµικών κανόνων: o Ε Α Procola/Λουξεµβούργο (1996): αρχή της αµεροληψίας απαγόρευση συµµετοχής του ίδιου δικαστή σε δύο φάσεις της διαδικασίας o Ε Α Ένωση ιδιωτικών κλινικών/ελλάδος ( ): καταδίκη Ελλάδος για καθυστέρηση της διοίκησης να συµµορφωθεί σε απόφαση του ΣτΕ o Ε Α Ροϊδάκης/Ελλάδος (2009): υπερβολική διάρκεια της εκκρεµοδικίας o Ε Α Πλατάκου, VARNIMA/Ελλάδος (2009): ισότητα των όπλων σε ό,τι αφορά τη διάρκεια των δικονοµικών προθεσµιών ΙΙΙ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ κατά πάγια νοµολογία του ΕΚ, η αρχή της αποτελεσµατικής ένδικης προστασίας αποτελεί γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου απορρέουσα από τις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις των κρατών µελών, πράγµα που έχει καθιερωθεί µε τα άρθρα 6 και 13 της ΕΣ Α (αποφάσεις της 15ης Μαΐου 1986, 222/84, Johnston, Συλλογή 1986, σ. 1651, σκέψεις 18 και 19 της 15ης Οκτωβρίου 1987, 222/86, Heylens κ.λπ., Συλλογή 1987, σ. 4097, σκέψη 14 της 27ης Νοεµβρίου 2001, C-424/99, Επιτροπή κατά Αυστρίας, Συλλογή 2001, σ. I-9285, σκέψη 45 της 25ης Ιουλίου 2002, C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores κατά Συµβουλίου, Συλλογή 2002, σ. I-6677, σκέψη 39, και της 19ης Ιουνίου 2003, C-467/01, Eribrand, Συλλογή 2003, σ. I-6471, σκέψη 61) και που έχει επιβεβαιωθεί µε το άρθρο 47 του Χάρτη του Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που διακηρύχθηκε στις 7 εκεµβρίου 2000 στη Νίκαια. Το ΕΚ σέβεται περαιτέρω τη δικονοµική αυτονοµία των κρατών µελών. Ωστόσο, παρεµβαίνει εάν οι εθνικοί δικονοµικοί κανόνες δεν διασφαλίζουν την πρακτική αποτελεσµατικότητα των κοινοτικών κανόνων και το δικαίωµα της αποτελεσµατικής ένδικης προστασίας: Νοµολογιακά παραδείγµατα: o C-432/05 Unibet : υποχρέωση των κρατών µελών να διαθέτουν ένα αποτελεσµατικό σύστηµα προσωρινής δικαστικής προστασίας έως ότου το εθνικό δικαστήριο αποφανθεί για τη συµβατότητα εθνικής πράξης µε το κ.δ. o C- 236/95 Επιτροπή/Ελλάδας : οι κανόνες για την αναστολή εκτέλεσης του o άρθρου 52 π.δ. 18/89 δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ C-9/90 Francovich: ουσιαστικές και δικονοµικές προϋποθέσεις για την αναζήτηση αστικής ευθύνης κατά κ.µ. λόγω µη προσήκουσας µεταφοράς κοινοτικού κανόνα ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΙΑΚΡΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ιαφορά = διατάραξη έννοµης σχέσης ή κατάστασης + ανάγκη παροχής πρόσφορης δικαστικής προστασίας Σε ένα σύστηµα δύο ανεξάρτητων δικαιοδοσιών (πολιτική δικαιοσύνη / διοικητική δικαιοσύνη, αρθ. 93 Σ) είναι κρίσιµη η διάκριση µεταξύ διοικητικών και ιδιωτικών διαφορών για να διευκρινισθεί σε ποια δικαιοδοσία άγεται µία διαφορά.

4 Οι διοικητικές διαφορές πηγαίνουν στα διοικητικά δικαστήρια, όπως αυτά ορίζονται στο Σύνταγµα (αρθ.94.1 Σ) Το Σ επιτρέπει εξαιρέσεις «προκειµένου να επιτυγχάνεται η ενιαία εφαρµογή της νοµοθεσίας» (94.3 Σ) Έννοια διοικητικής διαφοράς και διάκριση από ιδιωτική διαφορά [το αν είναι διοικητική ή ιδιωτική κρίνεται από τη «φύση» της (ΣτΕ 2754/1994). Τις αµφιβολίες και συγκρούσεις επιλύει το ΑΕ ] ιοικητική διαφορά: o ιαφορά από πράξη, παράλειψη, συµπεριφορά δηµοσίου νοµικού προσώπου (τυπικό/οργανικό κριτήριο) (ΣτΕ 105/1991) εν είναι διοικητική διαφορά: Από πράξεις Α.Ε. που ανήκουν στο κράτος (π.χ. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε) ή άλλα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου (ΝΠΙ ) (π.χ. µία δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης) Εξαίρεση: διφυή ν.π. : δηλαδή ΝΠΙ τα οποία διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο και υπάγονται καταρχήν στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, κατ εξαίρεση όµως λειτουργούν για ορισµένα όµως ζητήµατα ως ΝΠ και υπάγονται στο διοικητικό δίκαιο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι διαφορές που ανακύπτουν από τις µονοµερείς τους πράξεις είναι διοικητικές: Τράπεζα Ελλάδος για έλεγχο τραπεζογραµµατίων (Στε 2325/76) Ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων, παρά το ότι είναι ΑΕ, όταν εκδίδει οικοδοµική άδεια (ΣτΕ 3385/00) o ιαφορά από πράξη, παράλειψη, συµπεριφορά, η οποία αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση δηµόσιου σκοπού ή δηµόσιας υπηρεσίας µε τη χρήση δηµόσιας εξουσίας (λειτουργικό κριτήριο), στην οποία εφαρµόζονται κανόνες του διοικητικού δικαίου (ειδικός χαρακτήρας του διοικητικού δικαίου) εν είναι διοικητική διαφορά, µία διαφορά στο πλαίσιο της οποίας το δηµόσιο νοµικό πρόσωπο δεν επιτελεί ευθέως δηµόσιο σκοπό (π.χ., ενεργεί ως fiscus για την αξιοποίηση της ιδιωτικής του περιουσίας) ή/και δεν τυγχάνουν εφαρµογής ειδικοί κανόνες του διοικητικού δικαίου (π.χ., ένα ΝΠ συνάπτει µία «κοινή» τραπεζική σύµβαση µε µία Τράπεζα) Πίνακας 3 ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Τα ορίζει το Σ (αρθ. 94.1) Ι. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ανώτατο διοικητικό δικαστήριο) Οργάνωση: o Απαρτίζεται από Πρόεδρο, Αντιπροέδρους, Συµβούλους, Παρέδρους, Εισηγητές o ικάζει σε Τµήµατα (6 τµήµατα) και σε Ολοµέλεια o Οι δικαστικοί σχηµατισµοί είναι 5 µελής σύνθεση Τµήµατος (1 Αντιπ., 2 Συµβ, 2 Παρ) 7 µελής σύνθεση Τµήµατος (1, Αντιπ, 4 Συµβ, 2 Παρ) Ολοµέλεια (ευθέως, ύστερα από παραποµπή από το Τµήµα,

5 υποχρεωτικά εφόσον τίθεται ζήτηµα συνταγµατικότητας) Αρµοδιότητες: o ιοικητικές αρµοδιότητες [γνωµοδοτεί επί σχεδίων προεδρικών διαταγµάτων µε πρακτικά επεξεργασίας (ΠΕ)] o ικαστικές αρµοδιότητες: Αιτήσεις ακυρώσεως σε 1 ο και τελευταίο βαθµό ακυρωτικές διαφορές (έχει τεκµήριο αρµοδιότητας για τις ακυρωτικές διαφορές (αρθ. 95.1,3 Σ) Αναιρέσεις κατά αποφάσεων των Τακτικών ιοικητικών ικαστηρίων (Τ ) σε υποθέσεις ουσίας (95.1 Σ, αρθ. 53 π.δ. 18/89) Εφέσεις κατά αποφάσεων ιοικητικών Εφετείων επί ακυρωτικών διαφορών (αρθ. 58 π.δ. 18/89) Υπαλληλικές προσφυγές κατά το Σ (103 Σ) (εξαιρετικό) ειδικές διαφορές ουσίας ΙΙ. ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Οργάνωση o ιοικητικά Πρωτοδικεία ( Π, σε 1µελή και 3µελή σύνθεση) o ιοικητικά Εφετεία ( Ε, σε 3µελή σύνθεση) Αρµοδιότητες: o ιοικητικά Πρωτοδικεία Τεκµήριο αρµοδιότητας για διαφορές ουσίας σε πρώτο βαθµό (εξαιρετικό) ακυρωτικές διαφορές (πρωτόκολλα κατεδάφισης) Εφέσεις κατά αποφάσεων των 1µ Π ενώπιον 3µ Π o ιοικητικά Εφετεία Εφέσεις επί αποφάσεων Π (ουσίας) Ειδικές ιαφορές ουσίας σε 1 ο και τελευταίο βαθµό Ειδικές Ακυρωτικές ιαφορές σε 1 ο βαθµό ΙΙΙ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (αρθ. 98 Σ, π.δ 774/80) Οργάνωση: o Μέλη: Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι, Σύµβουλοι, Πάρεδροι, Εισηγητές, Επίτροπος o Σχηµατισµοί: Ολοµέλεια, Τµήµατα (1 Αντιπ. 2 Σ), Κλιµάκια (1 Σ, 2Π) Αρµοδιότητες: o ιοικητικές: Έλεγχος δαπανών, λογαριασµών των δηµοσίων υπολόγων και συµβάσεων µεγάλης αξίας, γνωµοδότηση o ικαστικές: ιαφορές από την απονοµή συντάξεων ιαφορές από τον έλεγχο των λογαριασµών των υπολόγων Ευθύνη δηµοσίων και στρατιωτικών υπαλλήλων για ζηµία από δόλο ή αµέλεια στο Κράτος lato sensu Ένδικα µέσα (έφεση ενώπιον του Τµήµατος, αναίρεση ενώπιον της Ολοµέλειας) IV. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ (ν. 345/1976) Οργάνωση: o Πρόεδροι των 3 ανώτατων δικαστηρίων + 4 σύµβουλοι επικρατείας + 4 αεροπαγίτες + (για ορισµένες αρµοδιότητες) 2 καθ. Νοµικής Αρµοδιότητες: o Έλεγχος του κύρους των βουλευτικών εκλογών και ασυµβίβαστα/έκπτωση βουλευτή: µε ένσταση εντός 15 ηµερών o Άρση συγκρούσεων δικαιοδοσίας o Άρση αντιφατικών αποφάσεων επί συνταγµατικότητας

6 o Άρση αµφισβήτησης για «γενικώς παραδεδεγµένους κανόνες διεθνούς δικαίου» V. ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΚΟ ΙΚΙΑΣ (αρθ. 99 Σ) Οργάνωση: Πρόεδρος ΣτΕ, 1 Συµβ, 1 Αεροπ., 1 ΣυµβΕΣ, 2 καθ. Νοµικής, 2 δικηγόροι Αρµοδιότητα: εκδίκαση αγωγών κακοδικίας (υπαίτιας παραβίασης του νόµου) κατά δικαστών VI. ΕΙ ΙΚΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ (αρθ Σ - Μισθοδικείο) Οργάνωση: όπως αρθ. 99Σ + 1 καθηγητή Νοµικής + 1 δικηγόρο Αρµοδιότητα: διαφορές σχετικά µε τις κάθε είδους αποδοχές και τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών και εφόσον η επίλυση των σχετικών νοµικών ζητηµάτων µπορεί να επηρεάσει τη µισθολογική, συνταξιοδοτική ή φορολογική κατάσταση ευρύτερου κύκλου προσώπων VII. ΑΛΛΑ ΕΙ ΙΚΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Καταρχήν, τα ειδικά διοικητικά δικαστήρια καταργήθηκαν µετά τη δηµιουργία των Τ ΣτΕ (Ολ) 189/2007: τα Πειθαρχικά Συµβούλια των ικηγόρων δεν συνιστούν δικαστήρια, ανεξαρτήτως της προβλεποµένης από το νόµο συµµετοχής και δύο τακτικών δικαστών. * στη σύνθεση των δικαστικών σχηµατισµών συµπεριλαµβάνεται και ο γραµµατέας Πίνακας 4 ΙΑΚΡΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ Ι. Οι διοικητικές διαφορές διακρίνονται σε ακυρωτικές και ουσίας. Η διάκριση έχει συνταγµατικό υπόβαθρο (βλ. αρθ Σ) εν παρέχεται ορισµός από το γραπτό δίκαιο. Είναι νοµολογιακός επιστηµονικός. εν υφίσταται ασφαλές κριτήριο για να γνωρίζει κανείς a priori εάν µία διαφορά έχει καταστεί ακυρωτική ή ουσίας. Η αρµοδιότητα ανήκει στο νοµοθέτη υπό τον οριακό συνταγµατικό έλεγχο του δικαστή. Έτσι: o Κατοχυρώνεται η γενική ακυρωτική αρµοδιότητα του ΣτΕ για όλες τις διαφορές για τις οποίες δεν έχει προβλεφθεί η υπαγωγή τους ενώπιον των Τ µε ένδικο βοήθηµα ουσίας (ΑΕ 2/93, ΣτΕ 2039/1988). o ιαφορές ουσίας είναι εκείνες τις οποίες ρητά ή καθ ερµηνεία ο νοµοθέτης έχει χαρακτηρίσει έτσι και έχει υπαγάγει καταρχήν στα Τ µε ένδικα βοηθήµατα ουσίας. ΙΙ. ιάκριση µε βάση ένα δικονοµικό κριτήριο: Ως προς την έκταση του δικαστικού ελέγχου o Ο ακυρωτικός έλεγχος: Έχει αποκλειστικό αντικείµενο την προσβολή διοικητικής πράξης (ρητής ή σιωπηρής) είναι έλεγχος µόνο νοµιµότητας (αντικειµενικός χαρακτήρας του ελέγχου) δεν αναµιγνύεται στην διαµόρφωση του πραγµατικού της υπόθεσης και δεν προβαίνει σε ουσιαστική εκτίµηση των πραγµατικών περιστατικών εκτός (εµµέσως) όταν ελέγχει:

7 πλάνη περί τα πράγµατα άκρα όρια διακριτικής ευχέρειας o Ο έλεγχος ουσίας: Έχει ως αντικείµενο: πράξεις, παραλείψεις, υλικές ενέργειες, κάθε µορφής συµπεριφορά Περιλαµβάνει και τον έλεγχο του πραγµατικού µέρους της υπόθεσης (το ζήτηµα της απόδειξης είναι σαφώς πιο σηµαντικό στο δικαστή της ουσίας) Προβαίνει σε ουσιαστική εκτίµηση πραγµατικών περιστατικών, ελέγχει την ουσιαστική βασιµότητα της πράξης Ως προς τις εξουσίες του δικαστή συνέπειες των αποφάσεων που εκδίδει: o Ο ακυρωτικός έλεγχος: Ή απορρίπτει το ένδικο βοήθηµα, ή ακυρώνει την πράξη εν έχει µεταρρυθµιστική ή καταψηφιστική εξουσία: δεν µπορεί να τροποποιήσει την πράξη, δεν υποκαθιστά τη διοίκηση, δεν µπορεί να επιδικάσει χρήµατα o Ο έλεγχος ουσίας: Μπορεί να οδηγήσει σε τροποποίηση της προσβαλλόµενης διοικητικής πράξης και εν γένει σε διάπλαση του περιεχοµένου του δικαιώµατος ή της έννοµης σχέσης του αιτούντος δικαστική προστασία Μπορεί να αναγνωρίζει το δικαιούχο δηµόσιου δικαιώµατος ή και να προβαίνει σε καταψήφιση του υπόχρεου ΙΙΙ. De lege ferenda, µπορούµε να διακρίνουµε θεωρητικά τις δύο κατηγορίες διαφορών στη βάση ενός ουσιαστικού κριτηρίου, ανάλογα µε τη φύση της έννοµης σχέσης που υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο: Ακυρωτικός έλεγχος: o βλάβη ή διατάραξη εννόµων συµφερόντων του ιδιώτη διαδίκου από τη µη τήρηση της νοµιµότητας (ένα ειδικό έννοµο συµφέρον στην τήρηση της νοµιµότητας) Ουσιαστικός έλεγχος: o o βλάβη ή διατάραξη δηµοσίου δικαιώµατος του διαδίκου (αξίωση έναντι του κράτους για αστική ευθύνη, δικαιώµατα που απορρέουν από δηµόσια σύµβαση) προσδιορισµός της έκτασης µιας δηµόσιας υποχρέωσης του διαδίκου (π.χ. φορολογική υποχρέωση) ΙV. Κριτικές παρατηρήσεις: o Το ουσιαστικό κριτήριο δεν είναι ασφαλές και ενέχει αντιφάσεις: π.χ. γιατί η διαφορά που αναφέρεται σε ανάκληση άδειας λειτουργίας εργοστασίου είναι ακυρωτική ενώ εκείνη που αφορά ανάκληση άδειας υγειονοµικού ενδιαφέροντος είναι ουσίας; Υπάρχουν πάντως από τη φύση τους διαφορές ουσίας (ΣτΕ 1095/87, ΑΕ 10/89, 2/93) οι οποίες καταρχήν δεν µπορούν πλέον να µετατραπούν σε ακυρωτικές: o ιαφορές από την εκτέλεση διοικητικής σύµβασης µεταξύ των δύο αντισυµβαλλοµένων o ιαφορές από υλικές ενέργειες Αµφισβητούµενες είναι εποµένως, σύµφωνα µε ΣτΕ, ΑΕ, όλες οι διαφορές από προσβολή διοικητικής πράξης. Κατά τα δικαστήρια αυτά, οι διαφορές αυτές είναι ουσίας µόνο εάν το προβλέπει ο νοµοθέτης, υπό την επιφύλαξη ότι α) σηµαντικότερες διαφορές διατηρούνται στο ΣτΕ, β) δεν ανατρέπεται το τεκµήριο ακυρωτικής αρµοδιότητας του ΣτΕ : π.χ. ΣτΕ (Ε) 1122/2008: αντισυνταγµατική η υπαγωγή του ελέγχου κανονιστικών πράξεων σε έλεγχο ουσίας ενώπιον του Ε Σύγκριση: ποια προστασία είναι πληρέστερη; o Εκ πρώτης όψεως ο έλεγχος ουσίας - ζήτηµα πληρότητας του

8 o ακυρωτικού ελέγχου από τη σκοπιά του αρθ. 6 ΕΣ Α Αντίκρουση-αµφισβήτηση: Μήπως συγκρίνουµε ανόµοια πράγµατα; (άλλο η διαφορά από εκτελεστή διοικητική πράξη άλλο από υλική ενέργεια) Σχετικοποίηση των προνοµίων του δικαστή ουσίας: Υπάρχει πάντα ένα µέρος του πραγµατικού που παραµένει δικαστικά ανέλεγκτο (π.χ τεχνολογία) Η εξουσία τροποποίησης υπάρχει όταν η διοίκηση έχει δέσµια αρµοδιότητα εάν η διοίκηση έχει διακριτική ευχέρεια, τότε η διάκριση των εξουσιών επιβάλλει την αναποµπή της υπόθεσης στη ιοίκηση Ο ρόλος του εισηγητή η φαλκίδευση της ακροαµατικής διαδικασίας ενώπιον των Τ V. Μια άλλη πρόταση διάκρισης: Ακυρωτική είναι κάθε διαφορά η οποία, ακόµη και εάν κατά λάθος υπαγόταν σε έλεγχο ουσίας, ο ουσιαστικός έλεγχος δεν θα προσέδιδε στον διάδικο ευρύτερη και πληρέστερη δικαστική προστασία: π.χ. λόγω του ότι δεν τίθεται θέµα ελέγχου πραγµατικού, ή διότι η διοίκηση έχει διακριτική ευχέρεια οπότε και δεν µπορούµε να την υποκαταστήσουµε µέσω απόφασης διαπλαστικού ή καταψηφιστικού χαρακτήρα. Πίνακας 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ, ΕΝ ΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (Ι) ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ -Ένδικο βοήθηµα (πάντοτε): αίτηση ακύρωσης κατά ατοµικών και κανονιστικών διοικητικών πράξεων (π.δ 18/1989, άρ. 45) -Αρµόδια δικαστήρια: Καταρχήν το ΣτΕ (Σ 95 παρ. 1). Αρµόδιο πάντοτε για ακύρωση κανονιστικών διοικητικών πράξεων. Κατ εξαίρεση τα Τακτικά ιοικητικά ικαστήρια (Σ 95 παρ. 3) I) ιοικητικό Εφετείο (ν. 702/1977) o Υπαλληλικά (εκτός από αποδοχές) ιορισµός (και µέσω ΑΣΕΠ) και εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων και λειτουργών του ηµοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠ (π.χ. µετατάξεις, µεταθέσεις, προαγωγές). Εξαιρούνται και µένουν στο ΣτΕ: 1) ικαστικοί λειτουργοί και κύριο προσωπικό του ΝΣΚ, 2) «Καθηγητές πρώτης βαθµίδας της ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα)», 3) Μετακλητοί ή επί θητεία ανώτατοι υπάλληλοι, 4) προαγωγή στο βαθµό του Πρέσβη, 5) Αρχηγός ΓΕ.Ε.Θ.Α., αρχηγοί των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάµεων και αρχηγοί των σωµάτων ασφαλείας, 6) Γενικοί ιευθυντές και Προϊστάµενοι Γενικών ιευθύνσεων στο ηµόσιο ή σε ΝΠ, 7) απόλυση υπαλλήλου, εφόσον η αίτηση ακύρωσης είναι συναφής µε υπαλληλική προσφυγή κατά πειθαρχικής ποινής οριστικής παύσεως και 8) επιβολή πειθαρχικής ποινής από συµβούλιο στο οποίο συµµετέχει δικαστικός λειτουργός. Πρόσληψη και κατάσταση γενικά του προσωπικού του ηµοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠ (ανεξάρτητα από τη φύση της

9 έννοµης σχέσης που το συνδέει), καθώς και του προσωπικού των ΝΠΙ, όταν η πρόσληψη αυτή γίνεται µε βάση ειδική διοικητική διαδικασία. o o Εκπαιδευτική νοµοθεσία Εφαρµογή εκπαιδευτικής νοµοθεσίας σε µαθητές, σπουδαστές, υπότροφους και µετεκπαιδευόµενους. Εισαγωγή µαθητών των παραγωγικών σχολών, των υπαλλήλων ηµοσίου και ΝΠ και µεταβολές κατάστασης εφέδρων αξιωµατικών ιορισµός και υπηρεσιακή κατάσταση καθηγητών Πανεπιστηµίου. Εξαιρείται και µένει στο ΣτΕ: διορισµός µελών ΕΠ (ή ΕΠ) της ανώτατης βαθµίδας. Ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και φροντιστηρίων Το προσωπικό γενικά των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και φροντιστηρίων. Περιβαλλοντική/ πολεοδοµική νοµοθεσία Οικοδοµικές άδειες, άδειες για την κοπή δέντρων και σύνδεση των οικοδοµών µε τα κάθε είδους δίκτυα. Χαρακτηρισµός αυθαιρέτων ή κατεδαφιστέων, εξαίρεση από κατεδάφιση Χαρακτηρισµός έκτασης ως δάσους ή δασικής έκτασης και κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων. Εφαρµογή πολεοδοµικής µελέτης Τακτοποίηση, προσκύρωση, αναλογισµός αποζηµίωσης ακινήτων Άδειες για υπαίθριες διαφηµίσεις και επιγραφές o Ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων (ν. 3886/2010) ιαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, εφόσον η σύµβαση εµπίπτει στο Πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ (L 134) και 2004/18/ΕΚ (L 134) ή στις διατάξεις, µε τις οποίες οι εν λόγω Οδηγίες µεταφέρονται στην εσωτερική έννοµη τάξη. ιαφορές που προκύπτουν από τις διαδικασίες ανάθεσης συµφωνιών-πλαισίων, συµβάσεων παραχώρησης δηµοσίων έργων και δυναµικών συστηµάτων αγορών. o Λοιπά Εφαρµογή της νοµοθεσίας περί Ο.Τ.Α. Εξαιρούνται και µένουν στο ΣτΕ όσες διαφορές ανάγονται στην οργάνωση και την λειτουργία των υπηρεσιών τους. Εφαρµογή της αθλητικής νοµοθεσίας Εφαρµογή της νοµοθεσίας περί συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων, δικαστικών επιµελητών, επιµελητών ανηλίκων, ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, εκτελωνιστών και χρηµατιστών. Χορήγηση αδειών για την άσκηση κάθε είδους επαγγελµατικής δραστηριότητας, την ίδρυση και λειτουργία επαγγελµατικών εγκαταστάσεων και την κυκλοφορία προϊόντων. Αποφάσεις που εκδίδονται επί αίτησης αναθεώρησης κατά αποφάσεων της ΡΑΕ (Ν. 4001/2011) εκτός από εκείνες που επιβάλλουν πρόστιµα Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Εξαίρεση: Οι αποφάσεις µε τις οποίες επιβάλλεται πρόστιµο

10 προσβάλλονται µε προσφυγή ουσίας. Ίδρυση υπεραγορών λιανικού εµπορίου (Ν. 2323/1995) II) ιοικητικό Πρωτοδικείο o Εφαρµογή της νοµοθεσίας περί αλλοδαπών (ν. 3068/2002, άρ. 15 1) Υπάγονται στην αρµοδιότητα του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου θέµατα που αφορούν άδειες παραµονής, διοικητικές απελάσεις κ.τ.λ. Εξαιρούνται και υπάγονται στο Εφ: 1) αναγνώριση αλλοδαπού ως πρόσφυγα και 2) κτήση/ απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας. Ν. 1892/1990: υπαγωγή στο Μονοµελές ιοικητικό Πρωτοδικείο προσφυγών κατά πρωτοκόλλου επιβολής αποζηµίωσης για κατασκευή αυθαιρέτου σε δασική έκταση o Νοµολογιακά (ΣτΕ 5352/1995, 1159/1997, 3154/1999) κρίθηκε ότι η διαφορά από την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Προέδρου του Μονοµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου κατά της απόφασης νοµάρχη για κατεδάφιση αυθαίρετου κτίσµατος εντός δασικής έκτασης είναι ακυρωτική (άρ. 114, ν.1892/1990, άρ. 45 ν. 2145/1993). Αυτό ήταν το βοήθηµα του ελλή. Και τώρα πάµε Λαζαράτο. (πάρε ανάσες, και µία µικρή επανάληψη σε γενικό διοικητικό, συνταγµατικό και λίγο δικαιώµατα, προτείνεται) Λίγα λόγια για γενικό διοικητικό Σου χρειάζονται τα εξής: -ατοµική γενικού περιεχοµένου: πολλές ατοµικές µε το ίδιο αντικείµενο #σωρευτική διοικητική= σώρευση περισσότερων ατοµικών πράξεων σε ένα κείµενο. -συστατική= ατοµική διοικητική που θεσπίζει αµέσως µία ατοµική ρύθµιση µε την οποία µεταβάλλεται η νοµική κατάσταση του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται( ίδρυση/αλλοίωση/κατάργηση δικαιωµάτων /υποχρεώσεων) -διαπιστωτική= υπαγωγή ατόµου σε κανόνα δικαίου -βεβαιωτική =εµµονή στην αρχική ρύθµιση -επαχθής/επωφελής (εφαρµογή των κανόνων που ρυθµίζουν την αιτιολογία,κοινοποίηση και ανάκληση ατοµικών διοικητικών πράξεων) -οι συστατικές και διαπιστωτικές µπορούν να είναι θετικές/αρνητικές, ρητές/σιωπηρές. Λίγα λόγια για δικαιώµατα (σόρρυ αν σε κούρασα) Σου χρειάζονται τα εξής:

11 Άµεση προστασία :-10 Σ δικαίωµα αναφοράς προς τις αρχές, -20 παρ.2 δικαίωµα προηγούµενης ακρόασης. Έµµεση:25 παρ 1 πειθαρχικό για υποχρέωση διασφάλισης ακώλυτης άσκησης ατοµικών δικαιωµάτων. σε κάτι ακανθώδες από πλευράς δικαιωµάτων έχω Ανεξάρτητη Αρχή.( ή στο πλαίσιο της οικονοµικής ελευθερίας,ή στα πλαίσια της διεθνούς φερεγγυότητας µας, βλ. Εθ.Στατ. Υπηρεσία.) Ενδεικτικά:9α προσωπικά δεδοµένα,15 παρ 2 ΕΣΡ,19 παρ 2 απόρρητο επικοινωνίας. 103 παρ 9 Συνήγορος του Πολίτη-1997 γενικότερη οµπρέλα διοικητικής προστασίας µε σκοπό την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νοµιµότητας 2004:Συνήγορος του Καταναλωτή( προσφυγές κατά των δηµοσίων επιχειρήσεων και κοινής ωφελείας) λόγω πιέσεων από Ε.Ε. από το 2008 και µετά έχω Ελ.Στατ(101,α) αµεροληψία της διοικήσεως [συνταγµατική η βάση αυτής κατά τη νοµολογία του ΣΤΕ] άσκηση δικαιωµάτων εντός εύλογης χρονικής προθεσµίας. ικαίωµα αναφοράς: διοικητικές αρχές (διαφορετικά για τη Βουλή και τα δικαστήρια). αξίωση ταχείας και αιτιολογηµένης απάντησης. αξίζει όταν δεν προβλέπεται ή κηρύσσεται ως απαράδεκτη η προσφυγή. οικουµενικό δικαίωµα. η αποδοχή και εξέταση προσφυγών στηρίζεται σε: κοινοβουλευτικός πληρεξούσιος (Ombudsman ). status positivus. συνήθως οι περισσότερες αρχές προς τη Βουλή καταλήγουν στη διοίκηση. µπορώ να αιτηθώ :ανάκληση, ακύρωση, τροποποίηση, ανατροπή ή επανόρθωση υλικής/ηθικής βλάβης. αλλά όχι για κυβερνητικές πράξεις. (κάνω µία ''δικονοµική'' ερµηνεία του Σ) -> Αναφορές: προς την αρχή που εξέδωσε την πράξη: αίτηση θεραπείας/χαριστική προϊσταµένη της άνωθεν αρχής: ιεραρχική. ->Έλεγχος:

12 ανάκληση, ακύρωση, τροποποίηση,η επιβεβαίωση δεν προσβάλλεται. -->η άσκηση προσφυγής διακόπτει την προθεσµία ασκήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως επί 30 ηµέρες. Εάν η απάντηση της διοικήσεως κοινοποιηθεί ή γίνει γνωστή πριν από την πάροδο 30 ηµερών, η διακοπείσα προθεσµία αρχίζει και πάλι από την εποµένη της κοινοποιήσεως ή γνωστοποιήσεως. ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον οργάνου ρητώς καθορίζεται η δυνατότητα άσκησης της κατ' ουσία επανεξέταση της πράξης (όχι µόνο νοµιµότητας) υποβάλλεται στο όργανο που εκάστοτε ορίζει ο νόµος. όχι επιδείνωση του προσφεύγοντος{reformatio in peius}εκτός αν νόµος ορίζει διαφορετικά. µεγαλύτερη προστασία από την αναφορά. αρµόδια αρχή αλλά έχω και µεταβίβαση πρέπει να ζητάει ορισµένη ενέργεια ή παράλειψη ζητώ συνήθως πληροφορίες ή πρόσβαση σε φακέλους [εκθέσεις, µελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι, οδηγίες, απαντήσεις, γνωµοδοτήσεις, αποφάσεις] δε ζητώ γνώµη, δηµοψήφισµα, στρατός, υπουργοί τυπικά στοιχεία: γραπτή, ελληνικά, στοιχεία επικοινωνίας η αναγραφή παραβάσεων δεν την καθιστά αποδεκτή ικαίωµα προηγούµενης ακρόασης επέκταση και για διοικητική προστασία όχι για τυπικό νόµο, εξαίρεση κανονιστικές πράξεις διοικήσεως, διερευνητικές ενέργειες προδικασίας ποινικής δίκης ισχύει απ' ευθείας (δεν αποκλείεται µε νόµο) θεµελιώνει δικαίωµα συµµετοχής του ενδιαφερόµενου στη διοικ. δίκη και αντίστοιχη υποχρέωση των δ. αρχών να λαµβάνουν υπ' όψη τις απόψεις του κατά τη διαµόρφωση περιεχοµένου διοικητικής αποφάσεως έµµεση ανταπόκριση του δικαιώµατος πρόσβασης στα αποδ. στοιχεία και στοιχεία ανταποδείξεως. απαίτηση για αιτιολογία απόφ. Λόγοι: υποστήριξη συµφερόντων, ενηµέρωση διοίκησης

13 Σιωπή του νόµου: επιβάρυνση, διακριτική ευχέρεια, δεν είχε την ευκαιρία ακρόασης ακόµη και προσφυγή να προβλέπεται, µε καλούν->βάρος απόδειξης ενώπιον του δ. δικαστηρίου: µόνο λόγοι ακυρώσεως που επικαλέστηκε µε την προσφυγή το δικαστήριο, δε µπορεί να εξετάσει αυτεπάγγελτα νέους λόγους, εκτός και αν προέκυψαν µεταγενέστερα('' οψιγενείς ισχυρισµοί'') ή λόγοι δηµοσίου συµφέροντος[ όχι µόνο στην ενδικοφανή αλλά σε όλες τις ενστάσεις αυτή η διαδικασία] νοµολογιακή καθιέρωση του θεσµού του δικονοµικού αποκλεισµού=>(materielle Praklusion)έχει αντιρρήσεις αν δε στηρίζεται σε διάταξη. όπου επιτρέπεται ρητά ότι δε µπορούν να υποβληθούν διαφορετικά αιτήµατα από εκείνα που προβλήθηκαν κατά τη δ. διαδ.,ο θεσµός του αποκλεισµού µη εµπρόθεσµα υποβληθεισών ενστάσεων αποτελεί το αναγκαίο συµπλήρωµα διευρυµένης συµµ.3ων σε µαζικές διαδικ.(massenverfahren) ορθότερο είναι να επιβάλλεται προηγούµενη στις περιπτώσεις που οι λόγοι λήψεως του δυσµενούς µέτρου, ανάγονται στο πρόσωπο του ενδιαφεροµένου. µικτές: όσοι θίγονται από αυτή/µέρη της διαδικασίας, όχι 3οι Βλ. επίσης 2479/1997-αίτηση επανασυζητήσεως &4340/1983,ΟλΣτΕ Και αφού τελείωσε η εισαγωγή, πάµε στα χοντρά. Οι διοικητικοί δικονοµικοί κανόνες, διέπουν διοικητικές διαφορές. Υπάρχει νοµολογιακό και ποιοτικό κριτήριο της µεταξύ των διάκρισης. Το πρώτο, αφορά το άρθρο 95 Σ (Άρθρο 95 1.) Στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου της Επικρατείας ανήκουν ιδίως: **α) Η µετά από αίτηση ακύρωσης των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών για υπέρβαση εξουσίας ή για παράβαση νόµου. **β) Η µετά από αίτηση αναίρεση τελεσίδικων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, όπως νόµος ορίζει. γ) Η εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας που υποβάλλονται σ' αυτό σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τους νόµους. δ) Η επεξεργασία όλων των διαταγµάτων που έχουν κανονιστικό χαρακτήρα. 2. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του στοιχείου δ της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 93 παράγραφοι 2 και 3. **3. Κατηγορίες υποθέσεων της ακυρωτικής αρµοδιότητας του Συµβουλίου της Επικρατείας µπορεί να υπάγονται µε νόµο, ανάλογα µε τη φύση ή τη σπουδαιότητά τους, στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Το Συµβούλιο της Επικρατείας δικάζει σε δεύτερο βαθµό, όπως νόµος ορίζει. 4. Οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου της Επικρατείας ρυθµίζονται και ασκούνται όπως νόµος ειδικότερα ορίζει. **5. Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρµόδιο όργανο, όπως νόµος ορίζει. Νόµος ορίζει τα αναγκαία µέτρα για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης της διοίκησης.)

14 Βλ. επίσης νόµους 1406/1983 και 702/77 Αναφορικά µε την ποιοτική διάκριση, θα λέγαµε ότι εδώ γίνεται επίκληση του αισθήµατος δικαίου και της ατοµικής λογικής του κάθε δικαστή. ηλαδή, το ΣΤΕ, πρόκειται για ένα αρκετά ''φοβικό ''δικαστήριο και αφού ο νοµοθέτης δεν έχει απόλυτη ευχέρεια στις ρυθµίσεις καταλήγει να έχει δύο ειδών κύριες αρµοδιότητες, που ασκούνται µέσω των ελέγχων. ικαστικός (συνταγµατικότητα των νόµων) και ουσίας( αυτό µας ενδιαφέρει,δώσε βάση) Στον έλεγχο ουσίας, το ΣΤΕ µπορεί να ελέγξει τη νοµιµότητα (εξέταση πραγµατικού) και /ή να ακυρώσει την πράξη (aka δυνατότητα τροποποίησης) Πώς γεννάται µία διαφορά όµως;; Ας ξεκινήσουµε από τα απλά και τρανταχτά. Λέγε µε υλική ενέργεια. Ας πούµε έχω µία αγωγή για αποζηµίωση. Εάν έχω αιτιώδη σύνδεσµο µεταξύ πραγµατικού και ζηµίας/παρανοµίας, τότε η διαφορά µου,υπάγεται στις'' από υλική ενέργεια'' Προχωράµε σε κάτι πιο σέξυ. Θέλω να µε λες,διοικητική σύµβαση.τηρήθηκαν ή µη οι όροι; (συµβατικό κείµενο, πράξη ή παράλειψη έως τότε) Και πάµε στην κορύφωση. Το όνοµα µου είναι εκτελεστή διοικητική πράξη. Υπάρχουν κάποιες που είναι από τη φύση τους ακυρωτικές. Οι κανονιστικές προσβάλλονται µόνο µε αίτηση ακυρώσεως, προσβολή του 26 Σ, υποκατάσταση µε εκ νέου εκτίµηση του πραγµατικού και πιθανή τροποποίηση. Από τη φύση τους, ευκταίο είναι όσες πράξεις, εµπεριέχουν κύρωση να είναι ουσίας. (αντίκρουση του πραγµατικού δηλαδή) ιοικητική διαφορά έχω όταν διαταράσσεται έννοµη σχέση δηµοσίου δικαίου δηµιουργηθείσα από το ηµόσιο και όχι ιδιώτη. Ο ''καθ' ου'' είναι το ηµόσιο εδώ. Και ερωτώ; Ξέρουµε τί εννοούµε λέγοντας ηµόσιο; Αναφερόµαστε στην οργανική του έννοια. Μας ενδιαφέρει το - Κράτος, -οι ΟΤΑ -& τα ΝΠ. Ιδιωτικές ιαφορές. Προκύπτουν από Στοιχεία κλειδιά, είναι οι έννοιες: ηµόσιο, άµεση εξυπηρέτηση δηµοσίου σκοπού, υπεροχή του δηµοσίου. Εάν συντρέχουν αυτά,ε, τότε συγχαρητήρια. Είσαι αντιµέτωπος/η µε µία διοικητική διαφορά... Εάν έχει δηµιουργηθεί από ιδιώτη, αναφερόµαστε σε ιδιωτική διαφορά τότε. 1)πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, 2) από ιδιωτικές συµβάσεις της διοικήσεως, 3)παρεµβάσεις γειτονικού δικαίου

15 4)διαχείριση ιδιωτικής περιουσίας του δηµοσίου, 5)διαφορές από εκτέλεση σύµβασης όταν υπάρχει ιδιωτικό συµφέρον ** ιαφορά Ουσίας-Πρωτοδικείο **Ακυρωτική -ΣΤΕ} σε πρώτο και τελευταίο βαθµό αναίρεση από το ΣτΕ Τώρα, δώσε έµφαση. Έχω το Σ, του 1975,αλλά για τις ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ διαφορές µόνο, ισχύει το άρθρο 1 (και το µόνο ισχύον) του Κώδικα Φορολογικών ιαφορών. Αναφερόµαστε σε -φόρους -τέλη -δασµούς (+αποζηµιώσεις) -κυρώσεις Αλλά, επειδή είµαστε και κράτος δικαίου, έχουµε διαφορετικές ρυθµίσεις για τις κοινωνικοασφαλιστικές. ηλαδή στο άρθρο 7 του 702/'77,θα δεις αναφορά για όλα τα του υγειονοµικού ενδιαφέροντος όπως ανάπηροι, θεοµηνίες, κλπ. Στο άρθρο 1 του Ν.1406/'83,θα βρεις µε µεγάλη χαρά πιστεύω όλες τις ουσίας. ηλαδή όσες προκύπτουν από -διοικητικές συµβάσεις (οργανικό κριτήριο και τα 2 λειτουργικά, ξαναδές και τον αντίστοιχο πίνακα του ελλή και ναι επαναλαµβάνοµαι, αλλά για εσένα το κάνω, µπας και τα εµπεδώσεις, ή αν µη τι άλλο αισθανθείς πιο άνετα στην προσπάθεια σου να διαβάσεις κάτι τόσο στριµµένο όπως αυτό το µάθηµα), -από το 105 του Εισ ΝΑΚ (είναι όσοι στρέφονται κατά του ηµοσίου και ζητούν ΛΕΦΤΑ) - από διοικητική εκτέλεση -δηµοτική και κοινοτική φορολογία -καθορισµός εδαφικών αρµοδιοτήτων µεταξύ των κοινοτήτων -επιφυλάξεις -µεταλλεία/λατοµία ( τα αγαπάει ιδιαιτέρως) -σήµατα( όλο το εµπορικό κατ' αυτόν υπάγεται εδώ) -αποδοχές υπαλλήλων, -αστική ευθύνη Οι φίλες µας οι ακυρωτικές τώρα πάνε στο ΣΤΕ και ιδού ό κατάλογος µε βάση τις αλλαγές του 4055/2012(αλλαξε τα πάντα αυτός ο νόµος)

16 -ΤτΕ, -Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, -Ανεξάρτητες ιοικητικές αρ 1,παρ1,του 702/77 -Κυρώσεις -πειθαρχικού χαρακτήρα από τον οικείο σύλλογο -Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς -Ανεξ. Αρχών, -Αυθαίρετα -υπαίθρια διαφήµιση Στο 3µελές ιοικητικό Πρωτοδικείο πάνε πρόστιµα, κυρώσεις, πράξεις Στο 3µελές ιοικητικό Εφετείο έχω: σε 1ο και τελευταίο βαθµό φορολογικές και τελωνειακές, άνω των , εκτέλεση δηµοσίου συµφέροντος, διαφορές από πράξεις ρυθµιστικών αρχών. Όταν έχω σε δεύτερο βαθµό το ΣτΕ: Αρχικά, η Έφεση µπορεί να αποκλειστεί µε νόµο Ακυρωτικές που πάνε Εφετείο, έχω µόνο 6 κατηγορίες (µε βάση το 1 παρ 1 702/'77){υπάρχει και το ιοικητικό Πρωτοδικείο, αλλά εδώ δε µου χρειάζεται,-επί του παρόντος} 1.Υπαλληλικες(για λεφτά στο Πρωτοδικείο, για υπηρεσιακά ζητήµατα στο Εφετείο και για κυρώσεις Εφετείο ή µε προσφυγή στο ΣτΕ) {υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλων, τίποτε µε κύρωση ή λεφτα,103 παρ.2,απόλυση,θέση σε αργία} 2.Πολεοδοµικές εν γένει(107,οικοδοµική άδεια) 3.Υπαίθριες διαφηµίσεις 4.Νοµοθεσία για ΟΤΑ, 5.Αθλητική Νοµοθεσία 6.Αρθρο 5 παρ.6 Ν2793/1999 -Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αποσπαστές διοικητικές πράξεις, ιθαγένειας +αναγνώρισης αλλοδαπού ως πρόσφυγα,διαφορές του 114/1892/90 καταστροφές και αποζηµιώσεις σε δασικές εκτάσεις. Αρ 15 παρ.1 του Ν.3068/2002 για τους αλλοδαπούς

17 5,α του 7072/'77 Π 18/89-για τις ακυρωτικές, Εφ/Πρ. ουσίας-κώδικας. ιαδικ. κατά 90 % προσφυγή στο Πρωτοδικείο 103,παρ 4.-ουσίας που πήγε ΣτΕ-έχω Π ιφυή: ΕΗ, ΑΤΕ, ΤτΕ,Εθν Τρ. Π 18/1989 Εφαρµόζεται κυρίως 1) στην αίτηση ακυρώσεως, 2)αναίρεση, 3)διαφορές ουσίας( προσφυγή στο ΣτΕ 103,παρ 4-υπαλληλικές διαφορές) 4)έφεση, 5)τριτανακοπή Ενδιαφέρον παρουσιάζει η δοµή του. ένδικα βοηθήµατα στρέφονται κατά δ. πράξεων Ενώ ένδικα µέσα, στρέφονται κατά δ. αποφάσεων. Αρ 17-40:γενικά 41-44:προσφυγές 45-52α:ένδικα µέσα 53-57:αίτηση ακυρώσεως 58-62:ακυρωτική έφεση o Αρθρο 17 1 Άσκηση ενδίκων µέσων. Πώς; ιά καταθέσεως. 2.Στοιχεία δικογράφου( παρατίθεται παράδειγµα) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ/ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ( πάντα γράφεις ολογράφως το όνομα του

18 αντίστοιχου δικαστηρίου και αφού μιλάμε για ακυρωτικές δίκες, αυτά είναι τα δύο που θα αναφέρουμε) ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ του ΑΝΤΩΝΗ ΡΟΔΙΑΔΗ, κατοίκου Αθηνών, οδός Αγ. Μάρκου 25 (ένας συμφοιτητής μας, τυχαία τον ανέλυε εκείνη την ημέρα ο Λαζ) ΚΑΤΑ 1.Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται από τον Υπουργό Υποδομών 2.Την υπ 'αριθμόν Δ./22057/ ,πράξεως της Προϊσταμένης της Πολεοδομίας Αμαρουσίου. Λόγοι ακυρότητας[ οι λόγοι για τους οποίους τα δικαστήρια παραγ.µία πράξη] (+λόγοι προσφυγής είναι συνήθως ίδιοι.) Α) Για λόγους εξωτερικής νοµιµότητας Α.1)Αρµοδιότητα Οργάνου (σύνθεση,κακή συγκρότηση δ. οργάνων λχ) Α.2)Παράβαση Ουσιώδους Τύπου κατά τη διαδικασία( ας πούµε, προβλέπεται γνωµοδότηση και δε τη ζητάς, ή απόκρυψη στοιχείων) Β) Για λόγους εσωτερικής νοµιµότητας Β.1)Παράβαση Νόµου (λ.χ. πληµµελής αιτιολόγηση) Β.2)Κατάχρηση Εξουσίας. Για τους λόγους αυτούς, ζητώ την ακύρωση της προσβαλλοµένης. Αθήνα 5/10/2012 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος (σφραγίδα με στοιχεία και τηλ ) Υπογραφή. -Αόριστη µνεία της συµβαλλόµενης και κάθε άλλης πράξης. 4.εδ.α Υπογραφή µόνο από δικηγόρο. *Η παράλειψη αναφοράς διοικητικής αρχής που ασκεί το ένδικο µέσο, δηµιουργεί ακυρότητα του δικογράφου; Όχι, εφόσον µέσα από τη συνολική µελέτη του δικογράφου καθίσταται αντιληπτή η αναφερόµενη αρχή. *Η έλλειψη χρονολογίας;

19 όχι εφόσον αναφέρεται στο κυρίως σώµα του εγγράφου. *Λείπει η υπογραφή. Τί γίνεται; Όλα οκ, εφόσον είναι δεδοµένη η σοβαρότητα και η εγκυρότητα( αυτό φαίνεται από την υπογραφή καταθέσεων,και υπογραφή στο πρωτότυπο) Με ίµειλ, γίνεται συνοπτική έκθεση των λόγων ακυρώσεως (έως 200 λέξεις) *Εάν* χάσεις, έχεις έξτρα δικαστική κύρωση. 1843/2009-µή αναγραφή διεύθυνσης κατοικίας, επιφέρει ακυρότητα του δικογράφου. Αντίκλ.-αυτοδικαίως ο δικηγόρος που το υπογράφει. Αρκεί να έχω στο δικαστήριο έναν Παρ' Αρείω. παράδοση στη γραµµατεία και χρονολόγηση µπορεί να γίνει και σε δηµόσια-οργανικά-αρχή. Επάνω στο σώµα χρειάζοµαι: 1)Αρ.Πρωτοκόλλου 2)Χρονολογία 3)2 υπογραφές (από τον καταθέτη και την αστυνοµία) Ε Α: Κούτρας, αντίθετο στο 6 ΕΣ Α. 20. υπογραφή παραπλεύρως της εκθέσεως καταθέσεως; οκ. µε βάση το 42 1 Ν 4055/2012 ηλεκτρονική υπογραφή-απόδειξη καταθέσεως ηλεκτρονικά-καταθέτω την αίτηση ακυρώσεως και µετά από καιρό, παίρνω την πράξη του προέδρου. 1ορισµός εισηγητή 2 ορισµός δικασίµου 3 εντολή ανακ. δικογράφου-εισηγητή 4 ορισµός βοηθού εισηγητή {εισηγητής-πάρεδρος-σύµβουλος-αντιπρόεδρος-οι βαθµοί του ΣτΕ} 21

20 Τί κοινοποιείται; (η κλήση στον αιτούντα ρε µαλάκα) η πράξη και το αντίγραφο του ένδικου µέσου αποκλειστικά και περιοριστικά η 2 Ελλείψει προβλέψεως στον αιτούντα δεν κοινοποιείται τίποτε. { ικαστικό ζήτηµα, είναι υποχρεωµένοι, αφού έχουν αυτό το ρηµάδι εύλογο ενδιαφέρον να ενηµερώνονται από µόνοι τους. Πρακτικά, το ΣτΕ στέλνει, αλλά δεν είναι υποχρεωµένο. Υπάρχει και αντίστοιχο ηλεκτρονικό λίνκ µέσα από τη σελίδα του δικαστηρίου απ' όπου µπορείς να δεις την πορεία της υποθέσεως σου} [ντε λέγκε λάτα: ποτέ. νοµολογιακά, όλα οκ] Πρόβληµα ενηµέρωσης έχω όταν ο αιτών: 1. εν κατοικεί στην έδρα του δικαστηρίου (δεν είναι όλη η Ελλάδα η Αθήνα, άσχετο ότι εµείς αυτό πιστεύουµε) 2. εν έχει ορίσει δικηγόρο (κοστίζουν βλέπεις) 3.Εχει δύσκολη επικοινωνία µε τη γραµµατεία λόγω υποκ/αντικ. συµφέροντος. (1108/1996-Πρωτοδ) 5 ειδοποιείται υποχρεωτικά ο αιτών νέα συζήτηση (λόγω απεργίας πχ) περαιτέρω συζήτηση (προδικαστικά κυρίως για νέες πληροφορίες) παραποµπή από Τ στο ΣτΕ (από τη νοµολογία, χαρακτηρίζεται ως'' προστιθέν'') Αρµόδιο ικαστήριο ΑΡΘΡΟ 12,34Α ΚΑΙ 34 Ν1968/ ζητείται κοινοποίηση για να διασφαλιστεί το δικαίωµα ακρόασης( ηµόσιο-20 µέρες πριν) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ:1.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΙΚΑΣΙΜΟ.2ΝΑΜΗΝ ΑΝΤΙΛΕΞΕΙ. Τ -20µ-τον καλώ στις 3.Τί γίνεται;-forum prorogatum, αν παραστεί κανονικά, όλα οκ. 1 Καθήκοντα Εισηγητή Βρίσκει τα στοιχεία.( διαφορετικά από την πολιτική δίκη) {ό, τι λέει /1α

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. Αθήνα Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 24.2.2016 1. Η θεματική «ακυρωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Διοικητικές προσφυγές. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Διοικητικές προσφυγές. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Διοικητικές προσφυγές Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. Έννοια Β. Πηγές. 2. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Α. Έννοια και διακρίσεις Β. Διακρίσεις και σύνθεση πολιτικών δικαστηρίων Γ. Χρόνος απονομής της δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Μία πρώτη αποτίμηση της ως τώρα νομολογίας Δημήτρης Σ. Νικηφόρος ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης (ΑΠΘ)

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3038 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 180 20020807 Τέθηκε σε ισχύ: 07.08.2002 Ηµ.Υπογραφής: 02.08.2002 Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728)

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) 5 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 123597/33811/2011 Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) ήµος Θήρας /νση Πολεοδοµίας Φηρά Σαντορίνη Θέµα: Επιβολή προστίµου µετά την ακύρωση της απόφασης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ. Όσον αφορά τα διαδικαστικά δικαιώµατα, αυτά είναι π.χ. το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης.

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ. Όσον αφορά τα διαδικαστικά δικαιώµατα, αυτά είναι π.χ. το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ ιοικητική δικονοµία: σύνολο κανόνων δικαίου που βοηθούν στην επίλυση διοικητικών διαφορών που πηγάζουν από τις διοικητικές πράξεις και εξετάζει την αρµοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σελίδα 1 από 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αριθμ.πρωτ.: 8152/13-6-2013 Αριθμός Απόφασης 110/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / 11-6-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργεί αποτρεπτικά και εξυπηρετεί την τακτική της καθυστέρησης της γενικευµένης χορήγησης του επιδόµατος σε όλους τους δικαιούχους, πάγια θέση και

λειτουργεί αποτρεπτικά και εξυπηρετεί την τακτική της καθυστέρησης της γενικευµένης χορήγησης του επιδόµατος σε όλους τους δικαιούχους, πάγια θέση και Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α Ε Υ ΟΜΟ ΙΚΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ή ΑΡΝΗΣΙ ΙΚΙΑ Eίστε και εσείς µάρτυρες ως η κορυφαία συνδικαλισική οργάνωση των ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, MBA, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες Άσκηση προσφυγής σε φορολογικές διαφορές μετά τους Ν 4152/2013 και Ν 4174/2013 Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3950 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... VII ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... IX ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... XIX Ι. ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. To δικαστήριο των ευθύνων στους «νόμους» του

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Λήξη ισχύος διοικητικής πράξης, ανάκληση διοικητικής πράξης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Λήξη ισχύος διοικητικής πράξης, ανάκληση διοικητικής πράξης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Λήξη ισχύος διοικητικής πράξης, ανάκληση διοικητικής πράξης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3730 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α -ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ, ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Ι. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις»

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Β ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Με το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις έργων κατά το στάδιο της ανάθεσης και κατά το στάδιο της εκτέλεσής τους

Η δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις έργων κατά το στάδιο της ανάθεσης και κατά το στάδιο της εκτέλεσής τους Παναγιώτης Σκουρής, δκηγόρος, δν Η δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις έργων κατά το στάδιο της ανάθεσης και κατά το στάδιο της εκτέλεσής τους Εισαγωγή Το ζήτημα της δικαστικής προστασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3068 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 274 20021114 Τέθηκε σε ισχύ: 14.11.2002 Ηµ.Υπογραφής: 12.11.2002 Συµµόρφωση της ιοίκησης προς τις δικαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/ Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας

Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/ Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/4-11-2005 Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο πού ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αθήνα 17.10.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Αριθμ. Πρωτ.: 392 Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Συνάδελφοι, Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ αριθμ. 3354/2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/47 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2014 σχετικά με την ίδρυση διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του (ΕΚΤ/2014/16) (2014/360/EE)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 6.11.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4359 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3875 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του.

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 108/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 108/2013 Αθήνα, 16 Σεπτεµβρίου 2013 ΑΠ: Γ/ΕΞ/5891/16.09.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 01/09/2016. Αριθμός απόφασης: 2840

Καλλιθέα, 01/09/2016. Αριθμός απόφασης: 2840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α6 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3455 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A5 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6915/29-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική αποστολή... 1 1.1. Έννοια 1 1.2. Κλάδοι 1 1.3. Έννοια Πολιτικής Δικονομίας 2 1.4. Λειτουργική αποστολή... 2 2. Οι κανόνες της Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου περί φορολογικών κυρώσεων Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 29-02-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 616 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα, 26/08/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3376 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4329/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4329/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4329/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ *********************** Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β' 53/02-06-2015) ο Νόμος 4329/2015 με τίτλο «Έκδοση διαταγής πληρωμής Α Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30-09-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3300 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Λάρισα, 17 Οκτωβρίου 2014 T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! E:!info@gmlaw.gr! W:!www.gmlaw.gr! Πινδάρου!7,!10671!Αθήνα! Δοµή Εισήγησης I. Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9578520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών τρίτων.

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών τρίτων. Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 25.1.2016 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Φορείς πιστοποίησης Άρθρο 5 Προσφυγή στη διαµεσολάβηση Άρθρο 6 Διαδικασία

Άρθρο 4 Φορείς πιστοποίησης Άρθρο 5 Προσφυγή στη διαµεσολάβηση Άρθρο 6 Διαδικασία ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21

Διαβάστε περισσότερα