ΟΥΣΙΑΣ:ΟΣΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ.ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ. (#µότο_ µαθήµατος)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΥΣΙΑΣ:ΟΣΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ.ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ. (#µότο_ µαθήµατος)"

Transcript

1 ΟΥΣΙΑΣ:ΟΣΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ.ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ. (#µότο_ µαθήµατος) Συµβουλή: παρακολουθήστε το πρώτο µάθηµα Λαζαράτου (για να πάρετε µία ιδέα της τρέλας του και όταν ολοκληρώσει και το 45 του Π 18/89 µόνο ελλή και πάλι στα τελευταία 3 µαθήµατα Λαζ,για να πάρετε τα πρακτικά που κατά πάσα πιθανότητα θα βάλει. Ειδάλλως, θα µπλεχτείτε πολύ µε τις νοοτροπίες τους αφού και οι ίδιοι συγκρούονται κάποιες φορές, έµµεσα πάντα) Μία µικρή εισαγωγή σε αυτό που πρόκειται να διαβάσεις ταλαίπωρο πλάσµα :Είµαστε πλέον ανεξάρτητο κράτος! Μετά από 400+χρόνια αδράνειας, θέλουµε να ξανακαβαλήσουµε το τρένο της προόδου! Οπότε, βλέπουµε τί παίζει στα εξωτερικά (κυρίως Γαλλία-Γερµανία )και αρχίζουµε να τα υιοθετούµε αβέρτα. Βέβαια, µε τα όσα υιοθετήσαµε, πήραµε και τα προβλήµατα τους που ενώ εκεί εξηγούνται γιατί αποτελούν ιστορική εξέλιξη, εδώ µόνο πονοκεφαλιάζουν και δηµιουργούν έναν αχταρµά. Θεωρητικά, τώρα, έχεις περάσει Πολιτική 1.(εάν όχι, µη φόβου δεν έχουν µεγάλη συνδεση)ενα από τα βασικά ερωτήµατα που πρέπει να ξεδιαλύνεις είναι ''τί στον κόρακα (θα 'λεγα κάτι άλλο, αλλά πόσο σεξ πια σε αυτή τη σχολή;) είναι η διοικητική δίκη; ''Έχει οµοιότητες µε τις άλλες 2;(ποινική,πολιτική)Είναι υβρίδιο αυτών,ή αυτοτελής καθαρά διαδικασία; Ο Λαζαράτος, καταλήγει στο υβρίδιο πολιτικής-ποινικής (µην του το πείτε όµως δεν το έχει παραδεχτεί ακόµη δηµοσίως. )Επίσης, σου κάνει και γενική θεωρία δικονοµίας (µες στο όλο σόου) σε σηµείο που θα πάς στην πολιτική 2 αεράτος για αρκετά πραγµατάκια! Επίσης η δικονοµία δεν είναι παρά η εφαρµογή του δικαιώµατος σου στη δικαστική προστασία! {κράτησε την έκπληξη σου, µπορείς} Μια ψυχή που' ναι να βγει, ας βγει! Ακολουθούν κάποιοι πίνακες του κυρίου ελλή, αρκετά χρήσιµοι για επανάληψη. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΣ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ικονοµία: Το σύνολο των κανόνων που διέπουν τη δικαστική επίλυση των διαφορών και πραγµατώνουν το θεµελιώδες δικαίωµα στη δικαστική προστασία.

2 Ι. ΣΥΝΤΑΓΜΑ Αρθ. 8 Σ: φυσικός δικαστής + απαγόρευση εκτάκτων δικαστηρίων Αρθ Σ: δικαίωµα στην παροχή έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια Αρθ. 26 Σ: διάκριση λειτουργιών, ανεξαρτησία δικαστικής λειτουργίας Αρθ Σ: οργάνωση δικαιοσύνης o Η δικαιοσύνη απονέµεται από δικαστήρια συγκροτούµενα από τακτικούς δικαστές, ισόβιους (αρθ Σ), µε προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία (87.1 Σ). Οι δικαστές υπόκεινται σε ειδικές πειθαρχικές διαδικασίες, προάγονται από όργανα τα οποία στελεχώνονται από τους ίδιους (εκτός των Προεδρείων των ανωτάτων δικαστηρίων), δεν µετατάσσονται, έχουν ειδικές αποδοχές και δεν παρέχουν άλλες υπηρεσίες. o Οι συνεδριάσεις και οι αποφάσεις είναι δηµόσιες. Οι αποφάσεις αιτιολογηµένες, µε αναγραφή και της µειοψηφίας (93 Σ). o 93.4 Σ. Οι δικαστές ελέγχουν τη συνταγµατικότητα των νόµων διάχυτος έλεγχος: 87.2 και o Το δικαίωµα δικαστικής προστασίας του πολίτη έναντι της ιοίκησης κατοχυρώνεται ιδίως µέσα Από την υπαγωγή των διοικητικών διαφορών στη διοικητική δικαιοσύνη 94.1 Σ Από το άρθρο 95 Σ: γενική ακυρωτική αρµοδιότητα του Συµβουλίου της Επικρατείας Από την υποχρέωση της ιοίκησης να συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις των δικαστηρίων: αρθ. 95.4Σ o Π.χ.: ΣτΕ (Ολ) 189/2007: Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 78 του Κώδικα περί ικηγόρων, µε την οποία αποκλείεται η άσκηση του συνταγµατικώς κατοχυρωµένου (άρθρα 20 παρ. 1 και 95 παρ. 1 εδ. α και 3 του Συντάγµατος) ενδίκου βοηθήµατος της αιτήσεως ακυρώσεως αντίκειται στο Σύνταγµα. o Π.χ. ΣτΕ (Ολ) 3470/2007: οι διατάξεις του αρθ. 277 Κ, µε τις οποίες επιβάλλεται αναλογικό παράβολο έφεσης για τις φορολογικές διαφορές ύψους 2% επί του αντικειµένου της διαφοράς, χωρίς ανώτατο όριο, αντιβαίνει στο άρθ Σ, γιατί καθιστά υπέρµετρα δυσχερή την άσκηση του ενδίκου µέσου. ΙΙ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΣ Α) Αρθ. 6.1 ΕΣ Α: δικαίωµα σε δίκαιη δίκη ενώπιον ενός ανεξάρτητου και αµερόληπτου δικαστή.

3 Αρθ. 13 ΕΣ Α: δικαίωµα πραγµατικής προσφυγής Η νοµολογία του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε Α) επηρεάζει το περιεχόµενο και τον τρόπο εφαρµογής των εθνικών δικονοµικών κανόνων: o Ε Α Procola/Λουξεµβούργο (1996): αρχή της αµεροληψίας απαγόρευση συµµετοχής του ίδιου δικαστή σε δύο φάσεις της διαδικασίας o Ε Α Ένωση ιδιωτικών κλινικών/ελλάδος ( ): καταδίκη Ελλάδος για καθυστέρηση της διοίκησης να συµµορφωθεί σε απόφαση του ΣτΕ o Ε Α Ροϊδάκης/Ελλάδος (2009): υπερβολική διάρκεια της εκκρεµοδικίας o Ε Α Πλατάκου, VARNIMA/Ελλάδος (2009): ισότητα των όπλων σε ό,τι αφορά τη διάρκεια των δικονοµικών προθεσµιών ΙΙΙ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ κατά πάγια νοµολογία του ΕΚ, η αρχή της αποτελεσµατικής ένδικης προστασίας αποτελεί γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου απορρέουσα από τις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις των κρατών µελών, πράγµα που έχει καθιερωθεί µε τα άρθρα 6 και 13 της ΕΣ Α (αποφάσεις της 15ης Μαΐου 1986, 222/84, Johnston, Συλλογή 1986, σ. 1651, σκέψεις 18 και 19 της 15ης Οκτωβρίου 1987, 222/86, Heylens κ.λπ., Συλλογή 1987, σ. 4097, σκέψη 14 της 27ης Νοεµβρίου 2001, C-424/99, Επιτροπή κατά Αυστρίας, Συλλογή 2001, σ. I-9285, σκέψη 45 της 25ης Ιουλίου 2002, C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores κατά Συµβουλίου, Συλλογή 2002, σ. I-6677, σκέψη 39, και της 19ης Ιουνίου 2003, C-467/01, Eribrand, Συλλογή 2003, σ. I-6471, σκέψη 61) και που έχει επιβεβαιωθεί µε το άρθρο 47 του Χάρτη του Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που διακηρύχθηκε στις 7 εκεµβρίου 2000 στη Νίκαια. Το ΕΚ σέβεται περαιτέρω τη δικονοµική αυτονοµία των κρατών µελών. Ωστόσο, παρεµβαίνει εάν οι εθνικοί δικονοµικοί κανόνες δεν διασφαλίζουν την πρακτική αποτελεσµατικότητα των κοινοτικών κανόνων και το δικαίωµα της αποτελεσµατικής ένδικης προστασίας: Νοµολογιακά παραδείγµατα: o C-432/05 Unibet : υποχρέωση των κρατών µελών να διαθέτουν ένα αποτελεσµατικό σύστηµα προσωρινής δικαστικής προστασίας έως ότου το εθνικό δικαστήριο αποφανθεί για τη συµβατότητα εθνικής πράξης µε το κ.δ. o C- 236/95 Επιτροπή/Ελλάδας : οι κανόνες για την αναστολή εκτέλεσης του o άρθρου 52 π.δ. 18/89 δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ C-9/90 Francovich: ουσιαστικές και δικονοµικές προϋποθέσεις για την αναζήτηση αστικής ευθύνης κατά κ.µ. λόγω µη προσήκουσας µεταφοράς κοινοτικού κανόνα ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΙΑΚΡΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ιαφορά = διατάραξη έννοµης σχέσης ή κατάστασης + ανάγκη παροχής πρόσφορης δικαστικής προστασίας Σε ένα σύστηµα δύο ανεξάρτητων δικαιοδοσιών (πολιτική δικαιοσύνη / διοικητική δικαιοσύνη, αρθ. 93 Σ) είναι κρίσιµη η διάκριση µεταξύ διοικητικών και ιδιωτικών διαφορών για να διευκρινισθεί σε ποια δικαιοδοσία άγεται µία διαφορά.

4 Οι διοικητικές διαφορές πηγαίνουν στα διοικητικά δικαστήρια, όπως αυτά ορίζονται στο Σύνταγµα (αρθ.94.1 Σ) Το Σ επιτρέπει εξαιρέσεις «προκειµένου να επιτυγχάνεται η ενιαία εφαρµογή της νοµοθεσίας» (94.3 Σ) Έννοια διοικητικής διαφοράς και διάκριση από ιδιωτική διαφορά [το αν είναι διοικητική ή ιδιωτική κρίνεται από τη «φύση» της (ΣτΕ 2754/1994). Τις αµφιβολίες και συγκρούσεις επιλύει το ΑΕ ] ιοικητική διαφορά: o ιαφορά από πράξη, παράλειψη, συµπεριφορά δηµοσίου νοµικού προσώπου (τυπικό/οργανικό κριτήριο) (ΣτΕ 105/1991) εν είναι διοικητική διαφορά: Από πράξεις Α.Ε. που ανήκουν στο κράτος (π.χ. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε) ή άλλα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου (ΝΠΙ ) (π.χ. µία δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης) Εξαίρεση: διφυή ν.π. : δηλαδή ΝΠΙ τα οποία διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο και υπάγονται καταρχήν στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, κατ εξαίρεση όµως λειτουργούν για ορισµένα όµως ζητήµατα ως ΝΠ και υπάγονται στο διοικητικό δίκαιο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι διαφορές που ανακύπτουν από τις µονοµερείς τους πράξεις είναι διοικητικές: Τράπεζα Ελλάδος για έλεγχο τραπεζογραµµατίων (Στε 2325/76) Ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων, παρά το ότι είναι ΑΕ, όταν εκδίδει οικοδοµική άδεια (ΣτΕ 3385/00) o ιαφορά από πράξη, παράλειψη, συµπεριφορά, η οποία αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση δηµόσιου σκοπού ή δηµόσιας υπηρεσίας µε τη χρήση δηµόσιας εξουσίας (λειτουργικό κριτήριο), στην οποία εφαρµόζονται κανόνες του διοικητικού δικαίου (ειδικός χαρακτήρας του διοικητικού δικαίου) εν είναι διοικητική διαφορά, µία διαφορά στο πλαίσιο της οποίας το δηµόσιο νοµικό πρόσωπο δεν επιτελεί ευθέως δηµόσιο σκοπό (π.χ., ενεργεί ως fiscus για την αξιοποίηση της ιδιωτικής του περιουσίας) ή/και δεν τυγχάνουν εφαρµογής ειδικοί κανόνες του διοικητικού δικαίου (π.χ., ένα ΝΠ συνάπτει µία «κοινή» τραπεζική σύµβαση µε µία Τράπεζα) Πίνακας 3 ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Τα ορίζει το Σ (αρθ. 94.1) Ι. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ανώτατο διοικητικό δικαστήριο) Οργάνωση: o Απαρτίζεται από Πρόεδρο, Αντιπροέδρους, Συµβούλους, Παρέδρους, Εισηγητές o ικάζει σε Τµήµατα (6 τµήµατα) και σε Ολοµέλεια o Οι δικαστικοί σχηµατισµοί είναι 5 µελής σύνθεση Τµήµατος (1 Αντιπ., 2 Συµβ, 2 Παρ) 7 µελής σύνθεση Τµήµατος (1, Αντιπ, 4 Συµβ, 2 Παρ) Ολοµέλεια (ευθέως, ύστερα από παραποµπή από το Τµήµα,

5 υποχρεωτικά εφόσον τίθεται ζήτηµα συνταγµατικότητας) Αρµοδιότητες: o ιοικητικές αρµοδιότητες [γνωµοδοτεί επί σχεδίων προεδρικών διαταγµάτων µε πρακτικά επεξεργασίας (ΠΕ)] o ικαστικές αρµοδιότητες: Αιτήσεις ακυρώσεως σε 1 ο και τελευταίο βαθµό ακυρωτικές διαφορές (έχει τεκµήριο αρµοδιότητας για τις ακυρωτικές διαφορές (αρθ. 95.1,3 Σ) Αναιρέσεις κατά αποφάσεων των Τακτικών ιοικητικών ικαστηρίων (Τ ) σε υποθέσεις ουσίας (95.1 Σ, αρθ. 53 π.δ. 18/89) Εφέσεις κατά αποφάσεων ιοικητικών Εφετείων επί ακυρωτικών διαφορών (αρθ. 58 π.δ. 18/89) Υπαλληλικές προσφυγές κατά το Σ (103 Σ) (εξαιρετικό) ειδικές διαφορές ουσίας ΙΙ. ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Οργάνωση o ιοικητικά Πρωτοδικεία ( Π, σε 1µελή και 3µελή σύνθεση) o ιοικητικά Εφετεία ( Ε, σε 3µελή σύνθεση) Αρµοδιότητες: o ιοικητικά Πρωτοδικεία Τεκµήριο αρµοδιότητας για διαφορές ουσίας σε πρώτο βαθµό (εξαιρετικό) ακυρωτικές διαφορές (πρωτόκολλα κατεδάφισης) Εφέσεις κατά αποφάσεων των 1µ Π ενώπιον 3µ Π o ιοικητικά Εφετεία Εφέσεις επί αποφάσεων Π (ουσίας) Ειδικές ιαφορές ουσίας σε 1 ο και τελευταίο βαθµό Ειδικές Ακυρωτικές ιαφορές σε 1 ο βαθµό ΙΙΙ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (αρθ. 98 Σ, π.δ 774/80) Οργάνωση: o Μέλη: Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι, Σύµβουλοι, Πάρεδροι, Εισηγητές, Επίτροπος o Σχηµατισµοί: Ολοµέλεια, Τµήµατα (1 Αντιπ. 2 Σ), Κλιµάκια (1 Σ, 2Π) Αρµοδιότητες: o ιοικητικές: Έλεγχος δαπανών, λογαριασµών των δηµοσίων υπολόγων και συµβάσεων µεγάλης αξίας, γνωµοδότηση o ικαστικές: ιαφορές από την απονοµή συντάξεων ιαφορές από τον έλεγχο των λογαριασµών των υπολόγων Ευθύνη δηµοσίων και στρατιωτικών υπαλλήλων για ζηµία από δόλο ή αµέλεια στο Κράτος lato sensu Ένδικα µέσα (έφεση ενώπιον του Τµήµατος, αναίρεση ενώπιον της Ολοµέλειας) IV. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ (ν. 345/1976) Οργάνωση: o Πρόεδροι των 3 ανώτατων δικαστηρίων + 4 σύµβουλοι επικρατείας + 4 αεροπαγίτες + (για ορισµένες αρµοδιότητες) 2 καθ. Νοµικής Αρµοδιότητες: o Έλεγχος του κύρους των βουλευτικών εκλογών και ασυµβίβαστα/έκπτωση βουλευτή: µε ένσταση εντός 15 ηµερών o Άρση συγκρούσεων δικαιοδοσίας o Άρση αντιφατικών αποφάσεων επί συνταγµατικότητας

6 o Άρση αµφισβήτησης για «γενικώς παραδεδεγµένους κανόνες διεθνούς δικαίου» V. ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΚΟ ΙΚΙΑΣ (αρθ. 99 Σ) Οργάνωση: Πρόεδρος ΣτΕ, 1 Συµβ, 1 Αεροπ., 1 ΣυµβΕΣ, 2 καθ. Νοµικής, 2 δικηγόροι Αρµοδιότητα: εκδίκαση αγωγών κακοδικίας (υπαίτιας παραβίασης του νόµου) κατά δικαστών VI. ΕΙ ΙΚΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ (αρθ Σ - Μισθοδικείο) Οργάνωση: όπως αρθ. 99Σ + 1 καθηγητή Νοµικής + 1 δικηγόρο Αρµοδιότητα: διαφορές σχετικά µε τις κάθε είδους αποδοχές και τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών και εφόσον η επίλυση των σχετικών νοµικών ζητηµάτων µπορεί να επηρεάσει τη µισθολογική, συνταξιοδοτική ή φορολογική κατάσταση ευρύτερου κύκλου προσώπων VII. ΑΛΛΑ ΕΙ ΙΚΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Καταρχήν, τα ειδικά διοικητικά δικαστήρια καταργήθηκαν µετά τη δηµιουργία των Τ ΣτΕ (Ολ) 189/2007: τα Πειθαρχικά Συµβούλια των ικηγόρων δεν συνιστούν δικαστήρια, ανεξαρτήτως της προβλεποµένης από το νόµο συµµετοχής και δύο τακτικών δικαστών. * στη σύνθεση των δικαστικών σχηµατισµών συµπεριλαµβάνεται και ο γραµµατέας Πίνακας 4 ΙΑΚΡΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ Ι. Οι διοικητικές διαφορές διακρίνονται σε ακυρωτικές και ουσίας. Η διάκριση έχει συνταγµατικό υπόβαθρο (βλ. αρθ Σ) εν παρέχεται ορισµός από το γραπτό δίκαιο. Είναι νοµολογιακός επιστηµονικός. εν υφίσταται ασφαλές κριτήριο για να γνωρίζει κανείς a priori εάν µία διαφορά έχει καταστεί ακυρωτική ή ουσίας. Η αρµοδιότητα ανήκει στο νοµοθέτη υπό τον οριακό συνταγµατικό έλεγχο του δικαστή. Έτσι: o Κατοχυρώνεται η γενική ακυρωτική αρµοδιότητα του ΣτΕ για όλες τις διαφορές για τις οποίες δεν έχει προβλεφθεί η υπαγωγή τους ενώπιον των Τ µε ένδικο βοήθηµα ουσίας (ΑΕ 2/93, ΣτΕ 2039/1988). o ιαφορές ουσίας είναι εκείνες τις οποίες ρητά ή καθ ερµηνεία ο νοµοθέτης έχει χαρακτηρίσει έτσι και έχει υπαγάγει καταρχήν στα Τ µε ένδικα βοηθήµατα ουσίας. ΙΙ. ιάκριση µε βάση ένα δικονοµικό κριτήριο: Ως προς την έκταση του δικαστικού ελέγχου o Ο ακυρωτικός έλεγχος: Έχει αποκλειστικό αντικείµενο την προσβολή διοικητικής πράξης (ρητής ή σιωπηρής) είναι έλεγχος µόνο νοµιµότητας (αντικειµενικός χαρακτήρας του ελέγχου) δεν αναµιγνύεται στην διαµόρφωση του πραγµατικού της υπόθεσης και δεν προβαίνει σε ουσιαστική εκτίµηση των πραγµατικών περιστατικών εκτός (εµµέσως) όταν ελέγχει:

7 πλάνη περί τα πράγµατα άκρα όρια διακριτικής ευχέρειας o Ο έλεγχος ουσίας: Έχει ως αντικείµενο: πράξεις, παραλείψεις, υλικές ενέργειες, κάθε µορφής συµπεριφορά Περιλαµβάνει και τον έλεγχο του πραγµατικού µέρους της υπόθεσης (το ζήτηµα της απόδειξης είναι σαφώς πιο σηµαντικό στο δικαστή της ουσίας) Προβαίνει σε ουσιαστική εκτίµηση πραγµατικών περιστατικών, ελέγχει την ουσιαστική βασιµότητα της πράξης Ως προς τις εξουσίες του δικαστή συνέπειες των αποφάσεων που εκδίδει: o Ο ακυρωτικός έλεγχος: Ή απορρίπτει το ένδικο βοήθηµα, ή ακυρώνει την πράξη εν έχει µεταρρυθµιστική ή καταψηφιστική εξουσία: δεν µπορεί να τροποποιήσει την πράξη, δεν υποκαθιστά τη διοίκηση, δεν µπορεί να επιδικάσει χρήµατα o Ο έλεγχος ουσίας: Μπορεί να οδηγήσει σε τροποποίηση της προσβαλλόµενης διοικητικής πράξης και εν γένει σε διάπλαση του περιεχοµένου του δικαιώµατος ή της έννοµης σχέσης του αιτούντος δικαστική προστασία Μπορεί να αναγνωρίζει το δικαιούχο δηµόσιου δικαιώµατος ή και να προβαίνει σε καταψήφιση του υπόχρεου ΙΙΙ. De lege ferenda, µπορούµε να διακρίνουµε θεωρητικά τις δύο κατηγορίες διαφορών στη βάση ενός ουσιαστικού κριτηρίου, ανάλογα µε τη φύση της έννοµης σχέσης που υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο: Ακυρωτικός έλεγχος: o βλάβη ή διατάραξη εννόµων συµφερόντων του ιδιώτη διαδίκου από τη µη τήρηση της νοµιµότητας (ένα ειδικό έννοµο συµφέρον στην τήρηση της νοµιµότητας) Ουσιαστικός έλεγχος: o o βλάβη ή διατάραξη δηµοσίου δικαιώµατος του διαδίκου (αξίωση έναντι του κράτους για αστική ευθύνη, δικαιώµατα που απορρέουν από δηµόσια σύµβαση) προσδιορισµός της έκτασης µιας δηµόσιας υποχρέωσης του διαδίκου (π.χ. φορολογική υποχρέωση) ΙV. Κριτικές παρατηρήσεις: o Το ουσιαστικό κριτήριο δεν είναι ασφαλές και ενέχει αντιφάσεις: π.χ. γιατί η διαφορά που αναφέρεται σε ανάκληση άδειας λειτουργίας εργοστασίου είναι ακυρωτική ενώ εκείνη που αφορά ανάκληση άδειας υγειονοµικού ενδιαφέροντος είναι ουσίας; Υπάρχουν πάντως από τη φύση τους διαφορές ουσίας (ΣτΕ 1095/87, ΑΕ 10/89, 2/93) οι οποίες καταρχήν δεν µπορούν πλέον να µετατραπούν σε ακυρωτικές: o ιαφορές από την εκτέλεση διοικητικής σύµβασης µεταξύ των δύο αντισυµβαλλοµένων o ιαφορές από υλικές ενέργειες Αµφισβητούµενες είναι εποµένως, σύµφωνα µε ΣτΕ, ΑΕ, όλες οι διαφορές από προσβολή διοικητικής πράξης. Κατά τα δικαστήρια αυτά, οι διαφορές αυτές είναι ουσίας µόνο εάν το προβλέπει ο νοµοθέτης, υπό την επιφύλαξη ότι α) σηµαντικότερες διαφορές διατηρούνται στο ΣτΕ, β) δεν ανατρέπεται το τεκµήριο ακυρωτικής αρµοδιότητας του ΣτΕ : π.χ. ΣτΕ (Ε) 1122/2008: αντισυνταγµατική η υπαγωγή του ελέγχου κανονιστικών πράξεων σε έλεγχο ουσίας ενώπιον του Ε Σύγκριση: ποια προστασία είναι πληρέστερη; o Εκ πρώτης όψεως ο έλεγχος ουσίας - ζήτηµα πληρότητας του

8 o ακυρωτικού ελέγχου από τη σκοπιά του αρθ. 6 ΕΣ Α Αντίκρουση-αµφισβήτηση: Μήπως συγκρίνουµε ανόµοια πράγµατα; (άλλο η διαφορά από εκτελεστή διοικητική πράξη άλλο από υλική ενέργεια) Σχετικοποίηση των προνοµίων του δικαστή ουσίας: Υπάρχει πάντα ένα µέρος του πραγµατικού που παραµένει δικαστικά ανέλεγκτο (π.χ τεχνολογία) Η εξουσία τροποποίησης υπάρχει όταν η διοίκηση έχει δέσµια αρµοδιότητα εάν η διοίκηση έχει διακριτική ευχέρεια, τότε η διάκριση των εξουσιών επιβάλλει την αναποµπή της υπόθεσης στη ιοίκηση Ο ρόλος του εισηγητή η φαλκίδευση της ακροαµατικής διαδικασίας ενώπιον των Τ V. Μια άλλη πρόταση διάκρισης: Ακυρωτική είναι κάθε διαφορά η οποία, ακόµη και εάν κατά λάθος υπαγόταν σε έλεγχο ουσίας, ο ουσιαστικός έλεγχος δεν θα προσέδιδε στον διάδικο ευρύτερη και πληρέστερη δικαστική προστασία: π.χ. λόγω του ότι δεν τίθεται θέµα ελέγχου πραγµατικού, ή διότι η διοίκηση έχει διακριτική ευχέρεια οπότε και δεν µπορούµε να την υποκαταστήσουµε µέσω απόφασης διαπλαστικού ή καταψηφιστικού χαρακτήρα. Πίνακας 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ, ΕΝ ΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (Ι) ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ -Ένδικο βοήθηµα (πάντοτε): αίτηση ακύρωσης κατά ατοµικών και κανονιστικών διοικητικών πράξεων (π.δ 18/1989, άρ. 45) -Αρµόδια δικαστήρια: Καταρχήν το ΣτΕ (Σ 95 παρ. 1). Αρµόδιο πάντοτε για ακύρωση κανονιστικών διοικητικών πράξεων. Κατ εξαίρεση τα Τακτικά ιοικητικά ικαστήρια (Σ 95 παρ. 3) I) ιοικητικό Εφετείο (ν. 702/1977) o Υπαλληλικά (εκτός από αποδοχές) ιορισµός (και µέσω ΑΣΕΠ) και εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων και λειτουργών του ηµοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠ (π.χ. µετατάξεις, µεταθέσεις, προαγωγές). Εξαιρούνται και µένουν στο ΣτΕ: 1) ικαστικοί λειτουργοί και κύριο προσωπικό του ΝΣΚ, 2) «Καθηγητές πρώτης βαθµίδας της ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα)», 3) Μετακλητοί ή επί θητεία ανώτατοι υπάλληλοι, 4) προαγωγή στο βαθµό του Πρέσβη, 5) Αρχηγός ΓΕ.Ε.Θ.Α., αρχηγοί των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάµεων και αρχηγοί των σωµάτων ασφαλείας, 6) Γενικοί ιευθυντές και Προϊστάµενοι Γενικών ιευθύνσεων στο ηµόσιο ή σε ΝΠ, 7) απόλυση υπαλλήλου, εφόσον η αίτηση ακύρωσης είναι συναφής µε υπαλληλική προσφυγή κατά πειθαρχικής ποινής οριστικής παύσεως και 8) επιβολή πειθαρχικής ποινής από συµβούλιο στο οποίο συµµετέχει δικαστικός λειτουργός. Πρόσληψη και κατάσταση γενικά του προσωπικού του ηµοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠ (ανεξάρτητα από τη φύση της

9 έννοµης σχέσης που το συνδέει), καθώς και του προσωπικού των ΝΠΙ, όταν η πρόσληψη αυτή γίνεται µε βάση ειδική διοικητική διαδικασία. o o Εκπαιδευτική νοµοθεσία Εφαρµογή εκπαιδευτικής νοµοθεσίας σε µαθητές, σπουδαστές, υπότροφους και µετεκπαιδευόµενους. Εισαγωγή µαθητών των παραγωγικών σχολών, των υπαλλήλων ηµοσίου και ΝΠ και µεταβολές κατάστασης εφέδρων αξιωµατικών ιορισµός και υπηρεσιακή κατάσταση καθηγητών Πανεπιστηµίου. Εξαιρείται και µένει στο ΣτΕ: διορισµός µελών ΕΠ (ή ΕΠ) της ανώτατης βαθµίδας. Ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και φροντιστηρίων Το προσωπικό γενικά των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και φροντιστηρίων. Περιβαλλοντική/ πολεοδοµική νοµοθεσία Οικοδοµικές άδειες, άδειες για την κοπή δέντρων και σύνδεση των οικοδοµών µε τα κάθε είδους δίκτυα. Χαρακτηρισµός αυθαιρέτων ή κατεδαφιστέων, εξαίρεση από κατεδάφιση Χαρακτηρισµός έκτασης ως δάσους ή δασικής έκτασης και κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων. Εφαρµογή πολεοδοµικής µελέτης Τακτοποίηση, προσκύρωση, αναλογισµός αποζηµίωσης ακινήτων Άδειες για υπαίθριες διαφηµίσεις και επιγραφές o Ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων (ν. 3886/2010) ιαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, εφόσον η σύµβαση εµπίπτει στο Πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ (L 134) και 2004/18/ΕΚ (L 134) ή στις διατάξεις, µε τις οποίες οι εν λόγω Οδηγίες µεταφέρονται στην εσωτερική έννοµη τάξη. ιαφορές που προκύπτουν από τις διαδικασίες ανάθεσης συµφωνιών-πλαισίων, συµβάσεων παραχώρησης δηµοσίων έργων και δυναµικών συστηµάτων αγορών. o Λοιπά Εφαρµογή της νοµοθεσίας περί Ο.Τ.Α. Εξαιρούνται και µένουν στο ΣτΕ όσες διαφορές ανάγονται στην οργάνωση και την λειτουργία των υπηρεσιών τους. Εφαρµογή της αθλητικής νοµοθεσίας Εφαρµογή της νοµοθεσίας περί συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων, δικαστικών επιµελητών, επιµελητών ανηλίκων, ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, εκτελωνιστών και χρηµατιστών. Χορήγηση αδειών για την άσκηση κάθε είδους επαγγελµατικής δραστηριότητας, την ίδρυση και λειτουργία επαγγελµατικών εγκαταστάσεων και την κυκλοφορία προϊόντων. Αποφάσεις που εκδίδονται επί αίτησης αναθεώρησης κατά αποφάσεων της ΡΑΕ (Ν. 4001/2011) εκτός από εκείνες που επιβάλλουν πρόστιµα Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Εξαίρεση: Οι αποφάσεις µε τις οποίες επιβάλλεται πρόστιµο

10 προσβάλλονται µε προσφυγή ουσίας. Ίδρυση υπεραγορών λιανικού εµπορίου (Ν. 2323/1995) II) ιοικητικό Πρωτοδικείο o Εφαρµογή της νοµοθεσίας περί αλλοδαπών (ν. 3068/2002, άρ. 15 1) Υπάγονται στην αρµοδιότητα του Τριµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου θέµατα που αφορούν άδειες παραµονής, διοικητικές απελάσεις κ.τ.λ. Εξαιρούνται και υπάγονται στο Εφ: 1) αναγνώριση αλλοδαπού ως πρόσφυγα και 2) κτήση/ απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας. Ν. 1892/1990: υπαγωγή στο Μονοµελές ιοικητικό Πρωτοδικείο προσφυγών κατά πρωτοκόλλου επιβολής αποζηµίωσης για κατασκευή αυθαιρέτου σε δασική έκταση o Νοµολογιακά (ΣτΕ 5352/1995, 1159/1997, 3154/1999) κρίθηκε ότι η διαφορά από την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Προέδρου του Μονοµελούς ιοικητικού Πρωτοδικείου κατά της απόφασης νοµάρχη για κατεδάφιση αυθαίρετου κτίσµατος εντός δασικής έκτασης είναι ακυρωτική (άρ. 114, ν.1892/1990, άρ. 45 ν. 2145/1993). Αυτό ήταν το βοήθηµα του ελλή. Και τώρα πάµε Λαζαράτο. (πάρε ανάσες, και µία µικρή επανάληψη σε γενικό διοικητικό, συνταγµατικό και λίγο δικαιώµατα, προτείνεται) Λίγα λόγια για γενικό διοικητικό Σου χρειάζονται τα εξής: -ατοµική γενικού περιεχοµένου: πολλές ατοµικές µε το ίδιο αντικείµενο #σωρευτική διοικητική= σώρευση περισσότερων ατοµικών πράξεων σε ένα κείµενο. -συστατική= ατοµική διοικητική που θεσπίζει αµέσως µία ατοµική ρύθµιση µε την οποία µεταβάλλεται η νοµική κατάσταση του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται( ίδρυση/αλλοίωση/κατάργηση δικαιωµάτων /υποχρεώσεων) -διαπιστωτική= υπαγωγή ατόµου σε κανόνα δικαίου -βεβαιωτική =εµµονή στην αρχική ρύθµιση -επαχθής/επωφελής (εφαρµογή των κανόνων που ρυθµίζουν την αιτιολογία,κοινοποίηση και ανάκληση ατοµικών διοικητικών πράξεων) -οι συστατικές και διαπιστωτικές µπορούν να είναι θετικές/αρνητικές, ρητές/σιωπηρές. Λίγα λόγια για δικαιώµατα (σόρρυ αν σε κούρασα) Σου χρειάζονται τα εξής:

11 Άµεση προστασία :-10 Σ δικαίωµα αναφοράς προς τις αρχές, -20 παρ.2 δικαίωµα προηγούµενης ακρόασης. Έµµεση:25 παρ 1 πειθαρχικό για υποχρέωση διασφάλισης ακώλυτης άσκησης ατοµικών δικαιωµάτων. σε κάτι ακανθώδες από πλευράς δικαιωµάτων έχω Ανεξάρτητη Αρχή.( ή στο πλαίσιο της οικονοµικής ελευθερίας,ή στα πλαίσια της διεθνούς φερεγγυότητας µας, βλ. Εθ.Στατ. Υπηρεσία.) Ενδεικτικά:9α προσωπικά δεδοµένα,15 παρ 2 ΕΣΡ,19 παρ 2 απόρρητο επικοινωνίας. 103 παρ 9 Συνήγορος του Πολίτη-1997 γενικότερη οµπρέλα διοικητικής προστασίας µε σκοπό την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νοµιµότητας 2004:Συνήγορος του Καταναλωτή( προσφυγές κατά των δηµοσίων επιχειρήσεων και κοινής ωφελείας) λόγω πιέσεων από Ε.Ε. από το 2008 και µετά έχω Ελ.Στατ(101,α) αµεροληψία της διοικήσεως [συνταγµατική η βάση αυτής κατά τη νοµολογία του ΣΤΕ] άσκηση δικαιωµάτων εντός εύλογης χρονικής προθεσµίας. ικαίωµα αναφοράς: διοικητικές αρχές (διαφορετικά για τη Βουλή και τα δικαστήρια). αξίωση ταχείας και αιτιολογηµένης απάντησης. αξίζει όταν δεν προβλέπεται ή κηρύσσεται ως απαράδεκτη η προσφυγή. οικουµενικό δικαίωµα. η αποδοχή και εξέταση προσφυγών στηρίζεται σε: κοινοβουλευτικός πληρεξούσιος (Ombudsman ). status positivus. συνήθως οι περισσότερες αρχές προς τη Βουλή καταλήγουν στη διοίκηση. µπορώ να αιτηθώ :ανάκληση, ακύρωση, τροποποίηση, ανατροπή ή επανόρθωση υλικής/ηθικής βλάβης. αλλά όχι για κυβερνητικές πράξεις. (κάνω µία ''δικονοµική'' ερµηνεία του Σ) -> Αναφορές: προς την αρχή που εξέδωσε την πράξη: αίτηση θεραπείας/χαριστική προϊσταµένη της άνωθεν αρχής: ιεραρχική. ->Έλεγχος:

12 ανάκληση, ακύρωση, τροποποίηση,η επιβεβαίωση δεν προσβάλλεται. -->η άσκηση προσφυγής διακόπτει την προθεσµία ασκήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως επί 30 ηµέρες. Εάν η απάντηση της διοικήσεως κοινοποιηθεί ή γίνει γνωστή πριν από την πάροδο 30 ηµερών, η διακοπείσα προθεσµία αρχίζει και πάλι από την εποµένη της κοινοποιήσεως ή γνωστοποιήσεως. ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον οργάνου ρητώς καθορίζεται η δυνατότητα άσκησης της κατ' ουσία επανεξέταση της πράξης (όχι µόνο νοµιµότητας) υποβάλλεται στο όργανο που εκάστοτε ορίζει ο νόµος. όχι επιδείνωση του προσφεύγοντος{reformatio in peius}εκτός αν νόµος ορίζει διαφορετικά. µεγαλύτερη προστασία από την αναφορά. αρµόδια αρχή αλλά έχω και µεταβίβαση πρέπει να ζητάει ορισµένη ενέργεια ή παράλειψη ζητώ συνήθως πληροφορίες ή πρόσβαση σε φακέλους [εκθέσεις, µελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι, οδηγίες, απαντήσεις, γνωµοδοτήσεις, αποφάσεις] δε ζητώ γνώµη, δηµοψήφισµα, στρατός, υπουργοί τυπικά στοιχεία: γραπτή, ελληνικά, στοιχεία επικοινωνίας η αναγραφή παραβάσεων δεν την καθιστά αποδεκτή ικαίωµα προηγούµενης ακρόασης επέκταση και για διοικητική προστασία όχι για τυπικό νόµο, εξαίρεση κανονιστικές πράξεις διοικήσεως, διερευνητικές ενέργειες προδικασίας ποινικής δίκης ισχύει απ' ευθείας (δεν αποκλείεται µε νόµο) θεµελιώνει δικαίωµα συµµετοχής του ενδιαφερόµενου στη διοικ. δίκη και αντίστοιχη υποχρέωση των δ. αρχών να λαµβάνουν υπ' όψη τις απόψεις του κατά τη διαµόρφωση περιεχοµένου διοικητικής αποφάσεως έµµεση ανταπόκριση του δικαιώµατος πρόσβασης στα αποδ. στοιχεία και στοιχεία ανταποδείξεως. απαίτηση για αιτιολογία απόφ. Λόγοι: υποστήριξη συµφερόντων, ενηµέρωση διοίκησης

13 Σιωπή του νόµου: επιβάρυνση, διακριτική ευχέρεια, δεν είχε την ευκαιρία ακρόασης ακόµη και προσφυγή να προβλέπεται, µε καλούν->βάρος απόδειξης ενώπιον του δ. δικαστηρίου: µόνο λόγοι ακυρώσεως που επικαλέστηκε µε την προσφυγή το δικαστήριο, δε µπορεί να εξετάσει αυτεπάγγελτα νέους λόγους, εκτός και αν προέκυψαν µεταγενέστερα('' οψιγενείς ισχυρισµοί'') ή λόγοι δηµοσίου συµφέροντος[ όχι µόνο στην ενδικοφανή αλλά σε όλες τις ενστάσεις αυτή η διαδικασία] νοµολογιακή καθιέρωση του θεσµού του δικονοµικού αποκλεισµού=>(materielle Praklusion)έχει αντιρρήσεις αν δε στηρίζεται σε διάταξη. όπου επιτρέπεται ρητά ότι δε µπορούν να υποβληθούν διαφορετικά αιτήµατα από εκείνα που προβλήθηκαν κατά τη δ. διαδ.,ο θεσµός του αποκλεισµού µη εµπρόθεσµα υποβληθεισών ενστάσεων αποτελεί το αναγκαίο συµπλήρωµα διευρυµένης συµµ.3ων σε µαζικές διαδικ.(massenverfahren) ορθότερο είναι να επιβάλλεται προηγούµενη στις περιπτώσεις που οι λόγοι λήψεως του δυσµενούς µέτρου, ανάγονται στο πρόσωπο του ενδιαφεροµένου. µικτές: όσοι θίγονται από αυτή/µέρη της διαδικασίας, όχι 3οι Βλ. επίσης 2479/1997-αίτηση επανασυζητήσεως &4340/1983,ΟλΣτΕ Και αφού τελείωσε η εισαγωγή, πάµε στα χοντρά. Οι διοικητικοί δικονοµικοί κανόνες, διέπουν διοικητικές διαφορές. Υπάρχει νοµολογιακό και ποιοτικό κριτήριο της µεταξύ των διάκρισης. Το πρώτο, αφορά το άρθρο 95 Σ (Άρθρο 95 1.) Στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου της Επικρατείας ανήκουν ιδίως: **α) Η µετά από αίτηση ακύρωσης των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών για υπέρβαση εξουσίας ή για παράβαση νόµου. **β) Η µετά από αίτηση αναίρεση τελεσίδικων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, όπως νόµος ορίζει. γ) Η εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας που υποβάλλονται σ' αυτό σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τους νόµους. δ) Η επεξεργασία όλων των διαταγµάτων που έχουν κανονιστικό χαρακτήρα. 2. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του στοιχείου δ της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 93 παράγραφοι 2 και 3. **3. Κατηγορίες υποθέσεων της ακυρωτικής αρµοδιότητας του Συµβουλίου της Επικρατείας µπορεί να υπάγονται µε νόµο, ανάλογα µε τη φύση ή τη σπουδαιότητά τους, στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Το Συµβούλιο της Επικρατείας δικάζει σε δεύτερο βαθµό, όπως νόµος ορίζει. 4. Οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου της Επικρατείας ρυθµίζονται και ασκούνται όπως νόµος ειδικότερα ορίζει. **5. Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρµόδιο όργανο, όπως νόµος ορίζει. Νόµος ορίζει τα αναγκαία µέτρα για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης της διοίκησης.)

14 Βλ. επίσης νόµους 1406/1983 και 702/77 Αναφορικά µε την ποιοτική διάκριση, θα λέγαµε ότι εδώ γίνεται επίκληση του αισθήµατος δικαίου και της ατοµικής λογικής του κάθε δικαστή. ηλαδή, το ΣΤΕ, πρόκειται για ένα αρκετά ''φοβικό ''δικαστήριο και αφού ο νοµοθέτης δεν έχει απόλυτη ευχέρεια στις ρυθµίσεις καταλήγει να έχει δύο ειδών κύριες αρµοδιότητες, που ασκούνται µέσω των ελέγχων. ικαστικός (συνταγµατικότητα των νόµων) και ουσίας( αυτό µας ενδιαφέρει,δώσε βάση) Στον έλεγχο ουσίας, το ΣΤΕ µπορεί να ελέγξει τη νοµιµότητα (εξέταση πραγµατικού) και /ή να ακυρώσει την πράξη (aka δυνατότητα τροποποίησης) Πώς γεννάται µία διαφορά όµως;; Ας ξεκινήσουµε από τα απλά και τρανταχτά. Λέγε µε υλική ενέργεια. Ας πούµε έχω µία αγωγή για αποζηµίωση. Εάν έχω αιτιώδη σύνδεσµο µεταξύ πραγµατικού και ζηµίας/παρανοµίας, τότε η διαφορά µου,υπάγεται στις'' από υλική ενέργεια'' Προχωράµε σε κάτι πιο σέξυ. Θέλω να µε λες,διοικητική σύµβαση.τηρήθηκαν ή µη οι όροι; (συµβατικό κείµενο, πράξη ή παράλειψη έως τότε) Και πάµε στην κορύφωση. Το όνοµα µου είναι εκτελεστή διοικητική πράξη. Υπάρχουν κάποιες που είναι από τη φύση τους ακυρωτικές. Οι κανονιστικές προσβάλλονται µόνο µε αίτηση ακυρώσεως, προσβολή του 26 Σ, υποκατάσταση µε εκ νέου εκτίµηση του πραγµατικού και πιθανή τροποποίηση. Από τη φύση τους, ευκταίο είναι όσες πράξεις, εµπεριέχουν κύρωση να είναι ουσίας. (αντίκρουση του πραγµατικού δηλαδή) ιοικητική διαφορά έχω όταν διαταράσσεται έννοµη σχέση δηµοσίου δικαίου δηµιουργηθείσα από το ηµόσιο και όχι ιδιώτη. Ο ''καθ' ου'' είναι το ηµόσιο εδώ. Και ερωτώ; Ξέρουµε τί εννοούµε λέγοντας ηµόσιο; Αναφερόµαστε στην οργανική του έννοια. Μας ενδιαφέρει το - Κράτος, -οι ΟΤΑ -& τα ΝΠ. Ιδιωτικές ιαφορές. Προκύπτουν από Στοιχεία κλειδιά, είναι οι έννοιες: ηµόσιο, άµεση εξυπηρέτηση δηµοσίου σκοπού, υπεροχή του δηµοσίου. Εάν συντρέχουν αυτά,ε, τότε συγχαρητήρια. Είσαι αντιµέτωπος/η µε µία διοικητική διαφορά... Εάν έχει δηµιουργηθεί από ιδιώτη, αναφερόµαστε σε ιδιωτική διαφορά τότε. 1)πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, 2) από ιδιωτικές συµβάσεις της διοικήσεως, 3)παρεµβάσεις γειτονικού δικαίου

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ. Όσον αφορά τα διαδικαστικά δικαιώµατα, αυτά είναι π.χ. το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης.

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ. Όσον αφορά τα διαδικαστικά δικαιώµατα, αυτά είναι π.χ. το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ ιοικητική δικονοµία: σύνολο κανόνων δικαίου που βοηθούν στην επίλυση διοικητικών διαφορών που πηγάζουν από τις διοικητικές πράξεις και εξετάζει την αρµοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Περιεχόμενα ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)... 3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2014 1 Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ \ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ... 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ... 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ... 5 1. Συνταγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεκτικές σηµειώσεις- Φροντιστηριακό/Νοµολογιακό υλικό- Πρακτικά Ζητήµατα. Επιµέλεια: Σταύρος Αν. Κουταλιανός

Επιλεκτικές σηµειώσεις- Φροντιστηριακό/Νοµολογιακό υλικό- Πρακτικά Ζητήµατα. Επιµέλεια: Σταύρος Αν. Κουταλιανός Επιλεκτικές σηµειώσεις- Φροντιστηριακό/Νοµολογιακό υλικό- Πρακτικά Ζητήµατα Επιµέλεια: Σταύρος Αν. Κουταλιανός 2 ιάγραµµα: 1.Εισαγωγή 2. Η µορφή των ασφαλιστικών µέτρων Ι. Κατηγορίες ΙΙ. Μη γνήσια ασφαλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Επιμέλεια: Βασιλική Πέππα, Πάρεδρος Ελ. Συν. Δήμητρα Μιμηκοπούλου, Σπουδάστρια Ε.Σ.Δι Ι. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ολ 3026/2012: αναίρεση κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟIΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΑΡΧΗ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟIΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΑΡΧΗ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟIΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΑΡΧΗ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Για τη ίκαιη ίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων Αρνησιδικίας» Α. Πολιτική ίκη - ΑΚ 1. ικαστική µεσολάβηση: Οργανώνεται µε πληρότητα η δυνατότητα προσφυγής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

43-54 -I- ΣΥΝΤΑΓΜΑ 65-67

43-54 -I- ΣΥΝΤΑΓΜΑ 65-67 ελτίο Νοµολογίας ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας 1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Αποφάσεις επί υποθέσεων ΚΕ Ε Τεύχος Ιούνιος 2004 ΕΚ ΟΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ελτίο Νοµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 302 Έτος 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 8 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14 Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Ρυθμιστικά Θέματα 29 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 41 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μεθοδολογία της εργασίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μεθοδολογία της εργασίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μεθοδολογία της εργασίας. Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η κατοχύρωση και η προστασία των δικαιωµάτων των ατόµων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα αναπηρίας. Βάσει της µεθόδου ιεράρχησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τελική εργασία με θέμα: ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥΣ Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò»

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò» ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò» LawNet L e g a l S e a r c h E n g i n e s ùò äçìéïõñãßáò, åëåõèåñßáò êáé áóõäïóßáò Ðñïóôáóßá & ðñïóâïëþ ôïõ éäéùôéêïý âßïõ Äéêçãïñéêü Ãñáöåßï Ãñçãüñç Ôóüëéá & Óõíåñãáôþí

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΟΥ 1. Τι είναι µισθός: Στο δίκαιο της εργασίας και στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς σύµβασης όπως είναι η σύµβαση εργασίας, µισθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο Σε Αστικές Και Εμπορικές Υποθέσεις Πίνακας περιεχομένων I. Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα