7 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-04-2007"

Transcript

1 191 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 7 ο /2007 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Σήμερα τηv 24/04/2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση τo Δημoτικό Συμβoύλιo Δήμoυ Ορεστιάδας, ύστερα από τηv υπ' αριθμ / πρόσκληση τoυ ροέδρου του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας σύμφωvα με το άρθρο 95 τoυ Δημoτικoύ και Κoιvoτικoύ Κώδικα (Ν. 3463/06). Επίσης προσκαλέστηκαν και οι ρόεδροι των Δημοτικών Διαμερισμάτων όπως ορίζει η παρ. 7 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006. Έγιvε vόμιμη απαρτία, επειδή στo σύvoλo είκoσι ενός (21) μελώv βρίσκovται παρόντα δεκαοκτώ (18), τα εξής: 1. ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 2. ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4. ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5. ΚΕΡΑΜΙΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 6. ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 7. ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8. ΜΩΡΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9. ΜΟΥΡΓΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10. ΟΥΡΟΥΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11. ΑΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 12. ΑΑΔΟΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 13. ΑΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 14. ΑΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15. ΡΟΡΟΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 16. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 17. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 18. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3. ΚΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Το παρόν έδωσαν και οι παρακάτω ρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων: ΟΝΟΜΑΤΕΩΝΥΜΟ ΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1. ΓΑΒΡΙΚΟΥΔΗΣ ΑΣΧΑΛΗΣ ΑΜΕΛΑΚΙΑ 2. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΧΕΙΜΩΝΙΟ 3. ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΔΟΞΙΑΡΑ 4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΟΥΡΙΟ 5. ΜΑΤΖΙΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΝΔΡΑΣ 6. ΟΤΟΛΙΔΗΣ ΑΣΧΑΛΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙ Ο κ. Κωστόπουλος αν και προσκλήθηκε δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. Ο Δήμαρχoς Κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα για τηv τήρηση τωv πρακτικώv. Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο ροϊστάμενος της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στυλιανός ως εισηγητής του 3 ου 11 ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

2 192 Θέματα ημερήσιας διάταξης Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο. 1. Έγκριση πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις Δημοτικός έλεγχος. 3. Εξέταση ένστασης αναδόχου Κ/Ξ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Ε.- ΜΑΝΙΑΤΕΛΗΣ Γ. ΕΥΣΤ., αναδόχου του έργου «ολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ορεστιάδας», κατά της υπ αρίθμ. 5644/2007 απόφασης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής : ο ροϊστάμενος της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στέλιος 4. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή κλειστής αίθουσας γυμναστικής και επισκευή σκέπαστρου στο Δημοτικό Στάδιο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α.». Εισηγητής : ο ροϊστάμενος της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στέλιος 5. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση και επισκευή των αποδυτηρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και αλλαγής σκεπής (παλιό κλειστό Ορεστιάδας), προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α.». Εισηγητής : ο ροϊστάμενος της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στέλιος 6. Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση περίφραξης στο Εθνικό Στάδιο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α.». Εισηγητής : ο ροϊστάμενος της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στέλιος 7. Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος και ολιτιστικού Κέντρου Δ.Δ. Δοξιπάρας, προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α.». Εισηγητής : ο ροϊστάμενος της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στέλιος 8. Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «λακόστρωση άρκου Βιζβύζη και περιμετρικά νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού, προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α.». Εισηγητής : ο ροϊστάμενος της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στέλιος 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων στη δυτική πλευρά της πόλης της Ορεστιάδας». Εισηγητής : ο ροϊστάμενος της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στέλιος 10. Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής : ο ροϊστάμενος της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στέλιος 11. Έγκριση 1 ου Α..Ε. του έργου: «Κατασκευή κρασπέδων στο Θούριο». Εισηγητής : ο ροϊστάμενος της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στέλιος 12. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας των έργων συντήρησης καθαριότητας 1) των κτιριακών εγκαταστάσεων του Άλσους Αδριανουπόλεως προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α., 2) των δημοτικών κτιρίων (ολιτιστικά Κέντρα) στα Δημοτικά Διαμερίσματα Νεοχωρίου και Χανδρά προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α., 3) των κτιριακών εγκαταστάσεων του Άλσους Λεπτής προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α., 4) του δημοτικού γκαράζ προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α., 5) των ολιτιστικών Κέντρων Βάλτου & Αμπελακίων προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α., 6) του δημοτικού καταστήματος Νεοχωρίου προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α.». Εισηγητής : ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος 13. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Μουζά Δημητρίου για την είσπραξη της χρηματοδότησης ποσού ,00, που προέρχεται από το ΥΕΣΔΔΑ για την υλοποίηση του προγράμματος «ροώθηση ευρυζωνικότητας Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος κ. απαντωνίου Εμμανουήλ 14. Έγκριση απολογισμού του Ν..Δ.Δ. «αιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ν. Ορεστιάδας» έτους

3 Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος 15. Τροποποίηση Οργανισμού Λειτουργίας του Ν..Δ.Δ. «αιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ν. Ορεστιάδας». Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος 16. Έγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοτηλεόρασης Δήμου Ορεστιάδας έτους Εισηγητής : ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος 17. Έγκριση 1 ης Αναμόρφωσης ροϋπολογισμού και Τροποποίησης Τεχνικού ρογράμματος οικ. έτους 2007 του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος κ. απαντωνίου Εμμανουήλ 18. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές ανάγκες Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης 2 ου Τριμήνου Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος 19. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές ανάγκες Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης 2 ου Τριμήνου Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος 20. Αποδοχή δωρεάς από το Δήμο Ορεστιάδας κοινόχρηστου χώρου δρόμου πλάτους 6μ. και μήκους 206,06 μ. τμήματος τεμαχίου που βρίσκεται στην κατοχή των κ. Τζιρατούδη Νικολάου, Κληρονόμων Τζιρατούδη Χρήστου, Κων/νου, Γεωργίου, έτρου, Αλεξάνδρου και Τζιρατούδη Ραλλής-Σκαρλατίδου Σοφίας συζ. Αλεξάνδρου εντός των ορίων του οικισμού ύργου. Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος κ. απαδόπουλος Αναστάσιος 21. Αποδοχή δωρεάς από το Δήμο Ορεστιάδας κοινόχρηστων χώρων δρόμων πλάτους 6μ. και μήκους (01) 105,99 μ., (02) 111,73 μ., (03) 117,49 μ. και (04) 139,25 μ. που βρίσκεται στην κατοχή του κ. Σάββογλου Αναστασίου εντός των ορίων του οικισμού ύργου. Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος κ. απαδόπουλος Αναστάσιος 22. ροσωρινή καλλιέργεια Δημοσίων κοινόχρηστων (μη δασικών) εκτάσεων για την καλλιεργητική περίοδο Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος κ. απαδόπουλος Αναστάσιος 23. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή του συμβολαίου δωρεάς καθώς και για την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης- παραλαβής του κτιρίου του Νηπιαγωγείου Οικισμού Σάκκου και του περιβάλλοντα χώρου εμβ. 918 τ.μ.. Εισηγητής : ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος 24. Διαγραφές χρεών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου και επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος κ. απαντωνίου Εμμανουήλ 25. Φιλοξενία της Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής στα πλαίσια της συναυλίας με τίτλο «Η Τέχνη της Μουσικής Επένδυσης- Μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου για τον Κινηματογράφο» που πραγματοποιήθηκε στις Εισηγητής : η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ροροπούλου Αριάδνη- Δήμητρα 26. Έγκριση οργάνωσης εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού του Αγίου Αθανασίου Δοξιπάρας στις , Αγίου Αθανασίου Νεοχωρίου στις και Αγίου Κων/νου και Ελένης Σαγήνης στις Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος κ. απαντωνίου Εμμανουήλ 27. Ορισμός κι έγκριση υπερωριών δημοτικού υπαλλήλου για το έτος 2007 για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος κ. απαντωνίου Εμμανουήλ Αναλυτικά: 1. Έγκριση πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις

4 194 Ο ρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ Σκαρλατίδης Αθανάσιος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις », είπε τα παρακάτω: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 3463/06 σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τηρούνται τα πρακτικά τα οποία γράφονται από την αρμόδια προς τούτο υπάλληλο. Σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα τίθεται θέμα έγκρισης των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Με τη διαδικασία αυτή θα υπάρχει η παρακολούθηση της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από την αρμόδια υπάλληλο καθώς και ο τρόπος τήρησής τους. Η προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. έγινε στις (Τακτική) και κάλεσε την πρακτικογράφο να αναγνώσει τα θέματα. Κατόπιν διαβάστηκαν από την αρμόδια υπάλληλο τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την 27 η Μαρτίου 2007 (Τακτική), η οποία ανέφερε ότι τα είκοσι δύο (22) θέματα, που συζητήθηκαν στην έκτη κατά σειρά συνεδρίαση και οι ισάριθμες αποφάσεις που πάρθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο καταχωρήθηκαν στα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 3463/06, ΑΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις (Τακτική). Κατά την ώρα της ψηφοφορίας απουσίαζε από την αίθουσα συνεδρίασης η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ροροπούλου. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 125/ Δημοτικός έλεγχος. Ο ρόεδρος αναφερόμενος στο 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κήρυξε τον έλεγχο του δημοτικού ελέγχου και έδωσε το λόγο στους Δημοτικούς Συμβούλους. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Να μας εξηγήσει η ΤΥΔΟ για τη να μελέτη του ολιτιστικού. Για τους πεζοδρόμους και σταμάτησε η υπόγεια καλωδίωση της ΔΕΗ από το σταθμό μέχρι την Αδριανουπόλως. Για τη Ζαρίφη & Αδριανουπόλεως πότε θα ξεκινήσει ο εργολάβος. Έπρεπε να μπείτε στη διαδικασία γιατί δεν πληρώθηκαν οι οφειλές του ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δώσαμε εντολή στην ΤΥΔΟ να αρχίσει τη διαδικασία νέας μελέτης. ΜΑΥΡΟΓΕΝΙΔΗΣ: Εκείνο που θέλει η μελέτη είναι το οικονομικό. Με τα νέα άρθρα πρέπει να γίνει ανασύνταξη των άρθρων στα οικοδομικά για να δούμε και το οικονομικό που θα κλείσει το έργο. Αν κωλύσουμε θα ζητήσουμε βοήθεια. Το θέμα της ΔΕΗ είναι καθαρά της ΔΕΗ. Αυτή την εβδομάδα θα ξεκινήσει η ΔΕΗ. Όσον αφορά τη Ζαρίφη και Νέα Ελβετία είχαμε έναν λογαριασμό τον Δεκέμβριο που δεν πληρώθηκε από το εριφερειακό Ταμείο και ο εργολάβος σταμάτησε το έργο. Ο λογαριασμός

5 195 πληρώθηκε χθες και θα ξεκινήσει άμεσα. Για τις οπτικές ίνες δεν υπογράφτηκε ακόμη το συμφωνητικό. ΑΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Θα αναφερθώ στους πεζόδρομους. Επιτέλους αρχίζει το έργο και πουθενά δεν αναφέρθηκε ότι είναι έργο της τέως δημοτικής αρχής. ΟΙ πεζόδρομοι θα τελειώσουν Αύγουστο. Η δική μας πολιτική ήταν να αρχίσουν ένας ένας. Είναι πρόβλημα για τους επαγγελματίες. Έχετε μια καραμέλα ότι χρωστάει ο Δήμος. ληρώνεται την 25 η Μαρτίου και δεν πληρώνεται 28 η.ληρώνεται πετρέλαια Απριλίου και όχι του Δεκεμβρίου. Έχετε να συγκριθείτε με μία δημοτική αρχή που ήταν 1 η στην Ελλάδα. ερνάει η αγορά κρίση. Είναι δυνατόν να μην πληρώνεται το τραπέζι της τέως δημοτικής αρχής και να πληρώνεται τα τωρινά; Οι αντιδήμαρχοι πληρώνονται και δεν πληρώνονται οι επαγγελματίες; Δεν πληρώνεται τιμολόγια του 2006 και λέτε ότι δεν έχει λεφτά ο Δήμος. ΑΑΝΤΩΝΙΟΥ: Τα περσινά τιμολόγια είναι 1,5 εκ. θα μπορούσατε να τα βρείτε; Εσείς δεν τα βρήκατε 1 χρόνο. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε συμβούλιο του Φεβρουαρίου αναφερθήκαμε στα οικονομικά σας αναφέραμε τι χρέη είχε ο Δήμος το 2005 & το ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Να δείτε τι χρέη υπήρχαν το Δεκέμβριο του ΔΗΜΑΡΧΟΣ:Το κάναμε κ. Τζότζολα. ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ: Είχαμε αρχίσει ένα έργο στο Σάκκο το γήπεδο για να πάει η ακαδημία του Ορέστη. Αυτό έγινε μετά από αίτημα και δεν προλάβαμε να το τελειώσουμε. Χρειάζονται αποδυτήρια, εστίες κ.α. και το γκαζόν ξεραίνεται. Η καθαριότητα των σφαγείων είναι πλημμελής. Τι γίνεται με το κυνοκομείο. Απ ότι ξέρω στειρώσεις δεν γίνονται. Κι αυτό που κάναμε στα 3 χρόνια θα πάει τζάμπα. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εύστοχες οι παρατηρήσεις σας κ. Μητσολίδη. Όντως έχετε δίκιο και θα απεμπλέξει μεγάλο μέρος τμημάτων του Ορέστη. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους αλλά δεν ξέρω αν θα το κάνουμε φέτος γιατί δεν ήταν μέσα στις δεσμεύσεις μας. ΑΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Δεν είναι πολλά τα λεφτά. ΑΑΔΟΟΥΛΟΣ: Δεν έχω κανένα παράπονο για την καθαριότητα αλλά αν θέλετε να κάνουμε μια κουβέντα κατ ιδίαν πολύ ευχαρίστως. ΜΩΡΙΚΙΔΗΣ: Έχουμε 2 υπαλλήλους και κατά κακή μας τύχη ο 1 τα παράτησε κι έφυγε. Για το κυνοκομείο έχουμε μαζέψει πάρα πολλά σκυλιά και έχουν γίνει στειρώσεις. ΛΥΤΡΑΣ: Με το πράσινο δεν υπάρχουν κονδύλια αλλά καλά είναι να πάρουμε ανθρώπους να το περιποιούνται. Για την χωματερή να δοθεί προσοχή, γιατί μηνυθήκαμε στο παρελθόν. Υπάρχουν παράπονα για την αγροτική οδοποιία γιατί δεν θα προλαβαίνετε. Για το σύνδεσμο δεν έχει κληθεί ο κ. Γαβρικούδης. Για τον Βάλτο ο Δήμος Διδυμοτείχου πραγματοποιεί γεώτρηση, ρωτώ αν έχει πάρει άδεια. Για τα βαψίματα δεν ανταποκρίνεται ο Δήμος. Υπάρχουν παράπονα από τον κόσμο. Ρωτώ αν προσλήφθηκαν και με ποιόν τρόπο; ού βρίσκονται τα στεγαστικά των τσιγγάνων. Να διορθωθούν οι σχολικέ επιτροπές ώστε να συμμετέχουν κατά 1/3 γυναίκες. ότε θα λειτουργήσει το άρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής γιατί περνάει ο καιρός. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για την χωματερή είναι χρόνιο το πρόβλημα και έχουμε υποχρέωση να δώσουμε λύση είτε λέγεται περίφραξη, ταφή ή φύλαξη των απορριμμάτων. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ενεργήσουμε. Για την αγροτική οδοποιία σε αρκετούς δρόμους έχουν αρχίσει να δουλεύουν τα μηχανήματα. Για τη γεώτρηση κ. Μαυρογενίδη. ΜΑΥΡΟΓΕΝΙΔΗΣ: ρέπει να ζητηθεί άδεια από τη ΔΕΥΑ. Αν έχουν ξεκινήσει πρέπει να τους σταματήσουμε. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τα βαψίματα στα σχολεία οκ. Μωρικίδης και όσον αφορά το θέμα του προσωπικού δεν ακολουθούμε τις δικέ σας ενέργειες. Είναι αυτοί που έχουν μισθώσεις έργου ή εθελοντικά. ΑΑΔΟΟΥΛΟΣ: Στη χωματερή είπα στην ΤΥΔΟ να κάνουμε μία περίφραξη. Με αυτήν αγροτική οδοποιία δεν υπάρχουν προβλήματα. Για το άρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής θα λειτουργήσει από το νέο έτος και γίνονται ενέργειες.

6 196 ΑΑΙΩΑΝΝΟΥ: Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Και θα παρακαλέσω πάρα πολύ τον κ. Δήμαρχο να κάνει την υπομονή να ακούσει τι θα πω και να απαντήσει και ο ίδιος και εσείς ή οποιοσδήποτε. Καταρχάς εγώ θα ασχοληθώ σε αυτή την πρώτη κριτική που έχει θεσμοθετηθεί ουσιαστικά από τον κανονισμό και όχι με από το νόμο με τους θεσμούς. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος χωρίς να σημαίνει ότι οι παρατηρήσεις οι οποίες είναι μέχρι τώρα δεν έχουν την αξία τους. Οι θεσμοί είναι κορυφαίοι και πάνω σε αυτούς πρέπει να ενεργούμε και για να μπορέσουμε να είμαστε ακόλουθοι του τίτλου σας ως εντάξει και γενικά για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Στις σας έστειλα έγγραφο με το οποίο επί λέξει ζητούσα για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της δημοτικής μας παράταξης όπως αυτές προβλέπονται και καθορίζονται από το νέο κώδικα να μας παραχωρήσετε γραφείο και αν είναι εφικτό γραμματειακή υποστήριξη. Επίσης σας ζητούμε και όλα τα ενημερωτικά έγγραφα για την ουσιαστικότερη άσκηση των καθηκόντων μας. Τέλος παρακαλούμε να μας αποστείλετε κατάσταση με τους εποχιακούς και το είδος της σύμβασής τους. Είναι και δεν απαντήσατε και είστε ανακόλουθος θεσμικά και ουσιαστικά. Είστε στην αρχή της τετραετίας σας και πρέπει να ασχοληθείτε και με άλλες εοπτικές αρχές αλλά παρακαλώ στα αιτήματα μας να απαντάτε στο χρόνο που ορίζει ο νόμος. Όχι κατά το όσο εσείς εκτιμάται πότε θέλετε να απαντήσετε. Επίσης κ. Δήμαρχε θέλω να σας μιλήσω ακόμη λίγο για τους θεσμούς. Το Δ.Σ. και η Δ.Ε. είναι θεσμοθετημένα όργανα αν όχι τα κορυφαία και στις συνεδριάσεις παράγεται το έργο που τουλάχιστον στις τετραετίες που ήμουνα και αφορά τον εαυτό μου ως Δημάρχου και ως αντιπολιτευόμενου νομίζω ότι παρήχθη και έργο και νομίζω ότι παρήχθησαν σημαντικά πράγματα και έφτασαν στα αυτιά των πολιτών μας. Το να σταματήσετε την τηλεόραση ήταν απόφαση δική σας, δεν με απασχολεί. Εκείνο που με απασχολεί περισσότερο είναι ότι υψώθηκαν και οι τόνοι, ξεφύγαμε και από το μέτρο. Μέσα σ αυτή την αίθουσα υπήρξαν άνθρωποι με εικοσαετή εμπειρία και ιστορία, να σας θυμίσω τον κ. Τσερκέζη, τον κ. απαδόπουλο, τον κ. Βαρσαμακίδη, τον κ. Αναγνώστου, τον κ. Δερμεντζοπουλο, τον κ. Τσολάκογλου, και τελευταία τον κ. Τζότζολα και τον κ. Κουμπη. Ειπώθηκαν πράγματα που ξεπερνούσαν τα όρια της ευπρέπειας, πήγαιναν σε προσωπικό επίπεδο και ακουμπούσαν και οικογενειακά πρόσωπα. Κανείς μα κανείς δεν τόλμησε να επικαλεστεί μήνυση. Κανείς μα κανείς δεν σκέφτηκε ότι οι διαφορές αυτές θα μπορούσαν να λυθούν στα έδρανα του δικαστηρίου, παρά μόνο στα έδρανα αυτού του ιερού και θεσμοθετημένου οργάνου της τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημαρχιακή Επιτροπή. ραγματικά με λυπήσατε κ. Δήμαρχε. Όταν σε ένα απλό θέμα για τον καθορισμό ενός δικηγόρου, μιας ρουτίνας δουλειάς, πρότεινε ο κ. Δήμαρχος έναν συγκεκριμένο δικηγόρο είπαμε επί λέξει, διαβάζω την απόφαση για να μην κατηγορηθώ, στην πρόταση του Δημάρχου για ένα συγκεκριμένο δικηγόρο εγώ απάντησα. Καλύτερα είναι να πάρουμε μόνιμο δικηγόρο με προκήρυξη για να τελειώνει αυτός ο βραχνάς και να έχουμε διασφαλισμένα και διατυπωμένα καλά τα θέματα και να μην κινδυνεύουμε κάθε τόσο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος αφορά το γραφείο της γυναίκας τους. Το λέω αυτό γιατί θέω να διαφυλάξω την οικογένειά του και το κύρος του γραφείου της κυρίας του. Αφορά την ίδια ομάδα. Υπάρχουν δικηγόροι στην πόλη μας και είναι κρίμα να παίρνουμε από άλλους δήμους. Αυτά ήταν τα λόγια τα οποία είπα. Έκπληκτος είδα τον δήμαρχο να αφήνει τα μέλη της Δ.Ε. για να υποβάλει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση. Αυτό είπατε κ. Δήμαρχε. Επικαλούμαι τα μέλη της Δ.Ε. Είπατε, τώρα αμέσως πάω να σας υποβάλω μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση. Το ευτύχημα είναι ότι σας συμβούλευσαν μα μην την κάνετε γιατί δεν είναι το σωστότερο. Εκείνο που με νοιάζει εμένα είναι και διακρίνω, μακάρι να διαψευσθώ ότι ασκείται μια τεχνική -τρομοκρατία με την απειλή μηνύσεων των Δημοτικών Συμβούλων για να μην μιλάμε. Δηλαδή με τους θεσμούς κ. Δήμαρχε δεν παίζουμε. Στο Δ.Σ. ο Δημοτικός Σύμβουλος δεν θα πει αυτά που θέλει ο Δήμαρχος αλλά αυτά που θέλει εκείνος. Από εκεί και ύστερα αν αυτά τον ενοχλούν μπορεί να αποδείξει το αντίθετο. Έμεινα έκπληκτός και με όσους το συζήτησα, καλά είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές. Γι αυτό λέω ότι οι θεσμοί είναι ιερό πράγμα και οι διαφορές να λύνονται εδώ μέσα στο Δ.Σ. και όχι στα δικαστήρια. Επειδή προσφάτως ακούστηκαν κάποιες κραυγές από την ιστορία των Ελλήνων καλό θα είναι όταν σε εθνικές γιορτές καλούμαστε να τιμήσουμε αυτούς για τους οποίους εμείς ζούμε σήμερα

7 197 ελεύθεροι να καταθέτουμε και το στεφάνι. Και εννοώ τη τον εθνική αντίσταση. Αρνηθήκατε στο Νεοχώρι να καταθέσετε για την εθνική αντίσταση και καταθέσατε για την Ορεστιάδα. Ότι αρνητικό υπάρχει να καταγραφεί και να απαντηθεί. Θέλω να πω στην κ. Ροροπούλου η οποία λείπει και δεν θέλω να μιλάω όταν μια κυρία λείπει. Αλλά είμαι υποχρεωμένος και δεν θέλω να το αφήσω έτσι, γιατί πληροφορούμε ότι η ΔΕΑΟ καταργεί τους θεσμούς των ντόπιων δημιουργών και του μαθητικού διαγωνισμού. Λυπάμαι γι αυτό γιατί στην προηγούμενη τετραετία υπήρξε μία ασυμφωνία χαρακτήρων. Διασπάστηκε η ομάδα του κ. Τσονίδη και μας προέκυψε μία ομορφιά πολιτιστική, ο ΔΙΌΝΥΣΟΣ. Για το οποίο χαρήκαμε και σήμερα χειροκροτούμε και πιστεύω για πολλά ακόμα χρόνια. Η Διονυσιοκοποίηση της ΔΕΑΟ δεν κολακεύει τον Δήμο. Δεν μπορεί η ΔΕΑΟ να τρέχει πίσω από έναν άλλο φορέα μη δημοτικό. Οι συμπράξεις ναι, να χειροκροτήσουμε και τις εκδηλώσεις αλλά μη αυτά που ακούω. Δεν ακούγονται καθόλου καλά. Δεν κολακεύουν καθόλου ένα Δήμο που πάντα πρέπει να είναι η ναυαρχίδα του πολιτισμού και κάθε άλλων πρωτοβουλιών. Έγινε μία απόσπαση από το ΚΔΑ του ύργου μιας νηπιαγωγού στο Ωδείο. Αυτό απαγορεύεται δια ροπάλου. Είναι σε πρόγραμμα, πληρώνεται από χρήματα ευρωπαϊκά για μια συγκεκριμένη δουλειά, να προσφέρει στα παιδάκια του οικισμού ύργου, που βολεύονται να πάνε στην πλατεία το απόγευμα και να απασχοληθούν. Για σας είναι παραπαίδια εκείνα και αφαιρείται τη νηπιαγωγό και την πάτε να κάνει γραμματειακή υποστήριξη του Ωδείου. Να προσλάβει έναν άλλο όπως ξέρει η ΔΕΑΟ. Αυτό ξέρετε πως έρχεται σε αντίθεση με αυτό που κάνατε σε υπάλληλο του Δήμου; Τον οποίον τον στείλατε στον εισαγγελέα και τον οποίο ακυρώσατε; Ίδια περίπτωση, ίδια μη εντάξει κατάσταση. Κι εγώ θέλω να μου απαντήσετε κ. Δήμαρχε σε αυτή την περίπτωση που δεν την ξέρω και πολύ καλά, αλλά την ακούω στα πεζοδρόμια. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος έχει μια μίσθωση έργου. Δουλεύει στο Δήμο στο τμήμα το οικονομικό. Μέσα από τη δουλειά που κάνει, είχε εγκληματική πράξη; Τιμωρήθηκε γι αυτό που έκανε, γι άυτό που προσλήφθηκε και έχει και αρχή και τέλος η σύμβασή του; Ή διεκδικώντας μία θέση σε διακήρυξη έθεσε χαρτιά για μια πρόσληψη και εκεί έκανε ότι έκανε; Γιατί αν έτσι έχουν φτάσει στα αυτιά μου τότε κάνατε την χειρότερη πράξη. Κάνατε σε άνθρωπο νέο παντρεμένο, νέο με 2 παιδιά την χειρότερη πράξη. Διότι θέλω να σας πω και δεν ντρέπομαι και ίσα ίσα με κάνετε και περήφανο. Καταδικάστηκε συγκεκριμένη υπάλληλος της ΔΕΥΑΟ και έπρεπε έπρεπε να απολυθεί και δεν το κάναμε. Αλλά αν υπήρχε μία αναφορά για την φάση αυτή εμείς θα πηγαίναμε στον εισαγγελέα. Αλλά επειδή σ αυτό τον τόπο πρέπει να ανεχόμαστε και να συγχωρούμε καμιά φορά, γιατί δεν έκαναν και το έγκλημα, μην πολύ εύκολα καταδικάζεται ανθρώπους. Είναι πολύ κρίμα σε έναν νέο που θέλει να μείνει εδώ, φτιάχνει την οικογένειά του, στείνει τη φωλιά του και για ένα ατόπημα για το οποίο όπως ήρθε στα αυτιά μου επειδή η συνείδησή του δεν το επέτρεπε ήρθε και σας το είπε. Φανταστείτε και μόνο από αυτό ότι οι τύψεις του ήταν τόσες που ήρθε και το είπε αφού βέβαια ακύρωσε την αίτησή του στο ΑΣΕ για την διεκδίκηση της θέσης, ε λοιπόν έτσι δεν έρχεται η καταδίκη της διαπλοκής. Η διαπλοκή δεν τιμωρείται έτσι. Η διαπλοκή τιμωρείται με άλλους τρόπους και έχετε πολλούς να το χτυπήσετε. Δηλαδή τώρα εγώ τώρα τι να κάνω; Να στείλω επιστολή στο Υπουργείο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πω ότι ο Δήμαρχος ή η ρόεδρος ΔΕΑΟ ότι πήρε την υπάλληλο και την απασχολεί αλλού; Ε δεν είναι κρίμα, δεν θα το κάνω. Το ευτύχημα είναι ότι δεν το βγάζει και η τηλεόραση έξω, καμιά φορά είναι θετικό το ότι δεν μας βλέπει η τηλεόραση. Για το νερό του βάλτου είναι κρίμα ο Δήμαρχος να μην ξέρει τι του γίνεται. Είναι κρίμα να επικαλείται υπηρεσιακούς παράγοντες. Στην αταγή χτυπιούνται γεωτρήσεις από κει θα παίρνεται το νερό. Το νερό δεν είναι παραπανίσιο για μας. Εμείς μπορούμε να μην το απαγορεύσουμε βεβαίως, το νερό είναι του θεού αλλά δεν θα γινόμαστε παροικία του Διδυμοτείχου. Στις όποιες συμφωνίες θεμιτές ή αθέμιτες. Εμένα με ενδιαφέρει ότι δώσατε και γη και ύδωρ στο Διδυμότειχο. Για την αγροτική οδοποιία στον προϋπολογισμό ψηφίσατε άρια και ενεργοποιείστε τες πια. εριμένετε με το γκρέιντερ του Διδυμοτείχου να καθαρίσουμε τους αγροτικούς δρόμους των χωριών και της Ορεστιάδας; Κάντε τη δημοπρασία. Θα μου πείτε πάλι λεφτά δεν έχουμε. Κάποιες φορές λέτε κάποια πράγματα στα ΜΜΕ αλλά δεν τα λέτε όλα. Εμένα με στενοχώρησε και δεν είναι προσωπικό το θέμα το ότι αυτή η τετραετία μετά από πολλές τετραετίας λείπει ο εκπρόσωπος του

8 198 Δήμου από την ΤΕΔΚ.Και ξέρετε ότι ο θεσμός αυτός όλο και παίρνει επάνω του γιατί η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και αναβαίνει η ΤΕΔΚ και ενδεχομένως με τον 2 ο Καποδίστρια ποιο ισχυροποιημένους Δήμους, είναι η πρώτη φορά. Η Ορεστιάδα είχε παρουσίες0 προέδρους τον κ. Βαρσαμακίδη, τον κ. Τζότζολα, διπλές παρουσίες τη δική μου με τον κ. Δερμεντζόπουλο. Και που δεν εκπροσωπείται δεν είναι που μας έκανε χάρη ο κ. Τζότζολας, που μας έδωσε μία θέση, δεν μας έκανε καμία χάρη. Στο όνομα της αναλογικής δημοκρατίας δεν μπορεί και από την αντιπολίτευση και τους 4 να τους πάρει μόνο η μία παράταξη της αντιπολίτευσης. Αν ήσασταν γενναίος και δουλεύατε για την Ορεστιάδα και όχι σε ανταλλαγές με το Διδυμότειχο, από τους 8 εδώ που είχαν αλφαδιαστεί, οι 4 αν ψηφίζανε τη δική μου επιλογή θα είχαμε εκπροσώπηση, αφού επιλογή δική σας ήταν να μην είστε υποψήφιοςκαι επιλογή του κ. Τζότζολα να μην είναι υποψήφιος. Έπρεπε να κάνετε την υπέρβασή σας και μην μεταμεσονύχτια να κάθεστε και να παζαρεύετε με τον Δήμαρχο του ενός Δήμου ή του άλλου. ροτίστως για να είναι κανείς εντάξει πρέπει να σκέφτεται πρώτα το συμφέρον της πόλης. Αυτό σημαίνει εντάξει. Τα υπόλοιπα τα συζητάμε. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τον Ιανουάριο κάνατε ένα χαρτί και ζητούσατε γραφείο. Δεν υπήρχε περίπτωση να σας απαντούσα με χαρτί. Μακάρι να υπήρχε γραφείο και να σας το έδινα. Είναι κάτι που είναι συζητήσιμο που ποτέ δεν το αρνηθήκαμε. Μάλιστα απόδειξη αποτελεί και ότι ζητήσαμε την απόφαση του δικηγόρου και το πήρατε την ίδια μέρα. Δικηγόρος δεν μπορεί να προσληφθεί κα προσπαθούμε για δικαστήρια που χρεωθήκαμε πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι έμπιστοι. Για το θέμα των μηνύσεων ο πρώτος διδάξας ήσασταν εσείς που στην 1 η συνεδρίαση το κάνατε. Δεν μπορείτε να γυρνάτε και να λέτε ότι θα διαφυλάξατε υπολήψεις από τη στιγμή που συμμετείχαν αρκετοί δικηγόροι. Δεν μπορείς να κατηγορείς και να λασπώνεις. Αναφερθήκατε σε ονόματα που αφορά την προσωπική ζωή του δημάρχου σας το γυρνάω και λέω ότι εσύ χρησιμοποίησες με ότι συνεπάγεται αυτό τον κ.γεωργουσίδη. Ο κ. Τζόζτολας χρησιμοποίησε τον κ. Χουτζίδη. Η απόφαση του Δημάρχου είναι να αναλάβουν υποθέσεις ευυπόληπτοι πολίτες. Ο κ. Γεωργουσιδης και Χουτζίδης είναι ευυπόληπτοι. Από την άλλη πλευρά να μου φέρνεις πλαγίως κουβέντες και να ασχολείσαι με οικογενειακές μου υποθέσεις. Τα λόγια σας να είναι μετρημένα και λίγα. άντα ήμουν συνετός και ήπιος και εδώ που είμαι ήσουνα και αν έρθω εκεί που είσαι θα έρθω με ψηλά το κεφάλι. Από το απασχοληθήκατε στα δικαστήρια 6 φορές, ο κ. Τζότζολας 14 και εγώ στο πρώτο 4μηνο 6 φορές που με φοβίζει για τα μελλούμενα. Το μέλλον για το Δήμο θα περνάει μέσα από τα δικαστήρια μακάρι να βγω ψεύτης. Για το Διόνυσο, δυστυχώς τα παιδιά σας τα απαρνηθήκατε. Ο Διόνυσος είναι μία αξιολόγατη προσπάθεια και εμείς τις προσπάθειες αυτές τις ενστερνιζόμαστε. Αν έχετε κάτι συγκεκριμένο να μας το πείτε. Για το θέμα του υπαλλήλου ο Δήμος έκανε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό και νόμιμο. Ήταν μία προσωπική υπόθεση όσον αφορά τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό του ΑΣΕ. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι ανάλογο στο Δήμο και να το αποδεχθώ. ροστάτεψα την επιτροπή η οποία ενδεχομένως να ήταν θιγμένη. Για την ΤΕΔΚ το αποτέλεσμα είναι γνωστό και καθένας ήταν ελεύθερος να ψηφίσει ότι ήθελε. ΑΑΙΩΑΝΝΟΥ: Με τον δικηγόρο δεν έχω κανένα πρόβλημα και είμαι φίλος του αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί δεν δραστηριοποιείται στο Δήμο. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ: Θα ήθελα να αναφερθώ σε ζητήματα και να μας πει ο Δήμαρχος για τη Δημοτική Αστυνομία. Τι ενέργειες έκανε ο Δήμος. Μήπως έπρεπε ο Δήμος με δικά του χρήματα ή με κάποιο άλλον φορέα να λειτουργήσει το αναψυκτήριο. Τις κινήσεις που έχετε κάνει με το κολυμβητήριο. Είχαμε ψηφίσει για διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Ο βόρειος πευκώνας έμεινε αναξιοποίητο είχατε δεσμευτεί να κάνετε κάποιες ενέργειες. Δρόμος ύργου- Λαγού έχει πολλά προβλήματα σήμανσης. Υπάρχει προγραμματισμός υλοποίησης; Το γκαράζ έχει προβλήματα στο στέγαστρο, μήπως πρέπει να μεταστεγαστεί στη βιομηχανική περιοχή; Υποβαθμίζετε η περιοχή και είναι αναγκαιότητα. Διευκρίνιση για τους πεζοδρόμους: Ζητήθηκε να γίνει αλλαγή για τα πλακάκια; Είχα κάνει αίτηση στη Δημοτική Τηλεόραση αλλά δεν πήρα απάντηση. Είχε κάνει ο Δήμος προκήρυξη για σύμβουλο. οια είναι η εξέλιξη; ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το θέμα του συμβούλου δεν ευόδωσε σε πρώτη φάση αλλά σε δεύτερη φάση. ήραμε ειδικό συνεργάτη με τη νόμιμη διαδικασία. Είναι ο κ. ετρίδης Νίκος. Όσον αφορά πευκώνα, γκαράζ, κολυμβητήριο είναι πράγματα που έχουμε υποχρέωση να τα λύσουμε εντός

9 199 τετραετίάς. Να μην επαναλαμβανόμαστε γιατί είχατε ξαναπεί στην αρχή της χρονιάς. ύργος- Λαγός ο δρόμος ήταν διαδημοτικός και τον έκανε επαρχιακό που είναι στην περιφέρεια και περιμένουμε. Για τη δημοτική αστυνομία 6 ονόματα πληρούσαν τις προϋποθέσεις. ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗΣ: Για τη δημοτική αστυνομία έγινε η διαδικασία είχανε επιλεγεί και έχουν προσληφθεί οριστικά. ΑΑΔΟΟΥΛΟΣ; Δύσκολη η υπόθεση του κολυμβητηρίου και προχωρήσαμε στη διαδικασία συγκρότησης επιτροπης παραλαβής του έργου. Για τον πευκώνα βρισκόμαστε στη μελέτη. Για το γκαράζ είναι μεγάλο το ποσό που προς το παρόν δεν μπορούμε να κάνουμε. ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ο κ. απαϊωάννου σας παραδέχομαι που εξιστορείται τα γεγονότα με τέτοιο τρόπο που φαίνεστε πόσο αδικημένος είστε. ροσέξτε γιατί κουνιέται η καρέκλα σας. Την εντιμότητα την αποδίδω μόνο προς τους ανθρώπους και όχι επί οικονομικού. Έχετε μεθοδικότητα το άσπρο να το κάνετε μαύρο. ΑΑΙΩΑΝΝΟΥ: Ευχαριστώ που έκλεισε την τηλεόραση και δεν ακούνε τον απαϊωαννου που κάνει το άσπρο μαύρο. Έχω μία πορεία και εσείς ήρθατε χθες. Δεν θα μιλάμε εδώ με όρους καφετέριας. Να κάνετε φροντιστήρια πολιτικής συμπεριφοράς και όχι καφετέριας. ΟΤΟΛΙΔΗΣ: Για το στεφάνι της Εθνικής αντίστασης κατατέθηκε από τον κ. Καραμανίδη. ΚΑΙΜΑΚΑΜΗΣ:Είχατε πει ότι η μερίδα του λέοντος θα πάει στα Δ.Δ. και το κάνατε. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι: Στείλαμε αιτήματα και περιμένουμε να μας πείτε πως θα υλοποιηθούν. Για την αγροτική οδοποιία αν δεν γίνει το γκρέιντερ του Δήμου πρέπει να πάρετε ιδιώτη για να έχουμε πρόσβαση. Να μπαζωθεί, έχουμε πρόβλημα με τα νεκροταφεία να γίνει αρίθμηση - κόψιμο τα χόρτα, να γίνουν τα μπαλώματα, για τι σχολείο μας έχουν χόρτα, αν μπορούμε στο δημοτικό κατάστημα και στο σχολείο να μπει ιντερνέτ. Να γίνει η μπασκέτα και κάναμε αίτηση για μία αίθουσα. ερίφραξη του γηπέδου, η προηγούμενη δημοτική αρχή ενώ ανοίξαμε ένα κανάλι δεν ολοκληρώθηκε, να γίνει συντήρηση παιδικής χαράς και τάπητας στην μπασκέτα. Έρχεται οποιοσδήποτε να διαφημιστεί. ώς θα γίνει η μεταφορά των πολιτιστικών συλλόγων για το πανηγύρι μας στις ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ριν μια εβδομάδα ήρθα στο χωριό σας και εντοπίσαμε τα προβλήματα και θέλω να πιστέψετε ότι ο Δήμος Ορεστιάδας αυτά που έχετε πει θα τα υλοποιήσει σε προοπτική τετραετίας. Για τις αφίσες το πρόβλημα είναι μεγάλο σε όλο το Δήμο. Κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Επαναφέραμε ένα μέτρο και ορίσαμε υπάλληλο με αναπληρωματικό για τα νεκροταφεία γιατί αυτό που επικρατούσε είναι απαράδεκτο. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΟΥΛΟΣ: Ήθελα να αναφερθώ στη ιεροσυλία των νεκροταφείων τι θα κάνει ο Δήμος με την αποκατάσταση των ζημιών; Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε ο Δημοτικός Έλεγχος και ο ρόεδρος πρότεινε τη διακοπή της συνεδρίασης για δέκα λεπτά. 3. Εξέταση ένστασης αναδόχου Κ/Ξ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Ε.- ΜΑΝΙΑΤΕΛΗΣ Γ. ΕΥΣΤ., αναδόχου του έργου «ολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ορεστιάδας», κατά της υπ αρίθμ. 5644/2007 απόφασης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής : ο ροϊστάμενος της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στέλιος Ο ρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος αvαφερόμεvoς στo 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον ροϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδη Στυλιανό να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο, είπε τα παρακάτω: «Σαν συνέπεια της οριστικοποίησης της απόφασης έκπτωσης και σύμφωνα με το.δ. 609/85 άρθρο 47 έπρεπε να επιβληθούν οι ποινικές ρήτρες στον ανάδοχο. ρος αυτό έχουμε

10 200 εκδώσει την απόφαση με αριθμό 5644/ για την κατάπτωση υπερ του Δήμου Ορεστιάδας ως ειδική ποινική ρήτρα το 88,36% της εγγυητικής επιστολής και σαν ποινική ρήτρα για την υπέρβαση της οριακής προθεσμίας του έργου , 70, δηλαδή είναι σύνολο περίπου εκ των οποίων τα ,00 θα καλυφθούν από την εγγυητική επιστολή. Κατά αυτής της απόφασης, η ανάδοχος κοινοπραξία έκανε ένσταση, επικαλούμενη όπως βλέπετε κι εσείς ότι το νομικό πλαίσιο στο οποίο στηριζόμαστε, δηλαδή το άρθρο 36 παρ. 9 και το άρθρο 47 του.δ. 609/85 έχουν ήδη καταργηθεί με το Ν. 3263/04, επομένως η απόφασή μας είναι άκυρη. Οι παρατηρήσεις της Τ.Υ.Δ.Ο. σας έχουν αποσταλεί στη νόμιμη προθεσμία των 5 ημερών που προβλέπει το.δ. 171/87, αναλύουν δε με ποιο σκεπτικό εφαρμόσαμε τα άρθρα 36 & 47 του.δ. 609/85. Ενισχυτικά εστάλησαν στην Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού του ΥΕΧΩΔΕ, η οποία μας πληροφόρησε με το από έγγραφό της ότι δεν διαφωνεί με το νομικό πλαίσιο που ισχυριζόμαστε ότι ισχύει. Επίσης μας αναφέρει ότι το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινηθούμε αναφέρεται και στην εγκύκλιο 33/ (ΥΕΧΩΔΕ). Σύμφωνα με αυτή: «με βάση το παραπάνω σκεπτικό περί μη αναδρομικότητας του άρθρου β του Ν. 3263/2004 για την έκπτωση του αναδόχου, εφαρμόζονται στα έργα των οποίων η διακήρυξη δημοσιεύτηκε μετά την Στα παλιότερα έργα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, και 9 του άρθρου 6 του Ν. 3263/2004 (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου12) και για τα λοιπά θέματα που δεν ρυθμίζονται στις παρ. αυτές ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 47 του.δ. 609/85 το οποίο παραμένει σε ισχύ για τις εργολαβίες που δημοπρατήθηκαν πριν τις », όπως είναι και η δική μας εργολαβία. Κατά την άποψη της Τ.Υ.Δ.Ο. είναι ξεκάθαρο το νομικό πλαίσιο με το σκεπτικό που έχουμε αναπτύξει, αλλά και σύμφωνα με την γνωμοδότηση στην ουσία της Δ/νσης Νομοθετικού περιεχομένου του ΥΕΧΩΔΕ, αυτό είναι και το πλαίσιο που πρέπει να κινηθούμε κατά την υποβολή ποινικών ρητρών». Κατόπιv αυτώv o ρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ, α) τις παρατηρήσεις της Τ.Υ.Δ.Ο. όπως αυτές υποβλήθηκαν σύμφωνα με το.δ. 171/87 και το υπ αρίθμ. 7380/ έγγραφό της, β) το με αριθμό πρωτ. Δ17α/73/4/ΦΝ437 έγγραφο της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικόποιησης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ΥΕΧΩΔΕ με θέμα Εκπτωση Αναδόχου και γ) την εγκύκλιο 33/2004 ΥΕΧΩΔΕ παρ. 2, με ψήφους 13 έναντι 2, ΑΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Απορρίπτει την με αριθμ. πρωτ. 6838/ , υποβληθείσα στις , ένσταση της έκπτωτης αναδόχου Κ.Ξ. «ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Ε.- ΜΑΝΙΑΤΕΛΗΣ Γ. ΕΥΣΤ.» του έργου «ολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ορεστιάδας» κατά της αριθμ. 5644/2007 απόφασης Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί επιβολής οινικών Ρητρών, σύμφωνα με το σκεπτικό που αναπτύχθηκε από τον εισηγητή αναλυτικά. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. απαϊωάννου και Χαμαλίδης απείχαν από την ψηφοφορία, διότι όπως είπαν έχουν εκφράσει επανειλημμένως τη θέση τους και τις επιφυλάξεις τους για το θέμα. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας απουσίαζαν από την αίθουσα συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζαχαρίας, απαβασιλείου και Κεραμιτσή. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 126/2007.

11 Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή κλειστής αίθουσας γυμναστικής και επισκευή σκέπαστρου στο Δημοτικό Στάδιο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α.». Εισηγητής : ο ροϊστάμενος της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στέλιος Ο ρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος αvαφερόμεvoς στo 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης για τηv έγκριση πρακτικώv δημoπράτησης τoυ έργoυ: «Επισκευή κλειστής αίθουσας γυμναστικής και επισκευή σκέπαστρου στο Δημοτικό Στάδιο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α.», κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον ροϊστάμενο της Τ..Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδη Στυλιανό να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο, είπε τα παρακάτω: «Με την υπ αριθμ. 275/2006 απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, εγκρίθηκε η μελέτη, καθoρίσθηκαv oι όρoι διεvέργειας μειoδoτικoύ διαγωvισμoύ για τηv αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Επισκευή κλειστής αίθουσας γυμναστικής και επισκευή σκέπαστρου στο Δημοτικό Στάδιο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α.» και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού για να διεξάγει το διαγωνισμό από την αρχή μέχρι το τέλος. Κατόπιv της αριθμ. 3382/ διακήρυξη του Δημάρχoυ η oπoία δημoσιεύθηκε κατά τo Νόμo σε τρεις εφημερίδες ήτοι στις: 1. Γενική Δημοπρασιών, 2. ΦΕΚ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΟΓΡΑΦΕΙΟ & 3.ΕΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΟΣ, πραγματoπoιήθηκε o διαγωvισμός για τηv εκτέλεση τoυ αvαφερoμέvoυ έργoυ την 20 ην /03/2007. Υποβλήθηκαν στην Επιτροπή δύο (2) προσφορές Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Για το σύνολο των φακέλοων που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό η Επιτροπή κατέγραψε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και έλεγξε τη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού πριν αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές απέρριψε την προσφορά της ΕΔΕ ΑΑΔΟΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ως μη έγκυρη, για το λόγο ότι στην υπ αριθμόν 877/LD/07078/00061/ εγγυητική επιστολή συμμετοχής της τράπεζας Αττικής που προσκομίστηκε δεν αναγραφόταν ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ούτε αναφερόταν ότι η εγγυητική συμμετοχή είχε ισχύ μέχρι την επιστροφή της, σύμφωνα με την παρ. 15 της Αναλυτικής Διακήρυξης και σύμφωνα με την παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του.δ. 609/85. Στη συνέχεια αποσφράγισε την οικονομική προσφορά του επόμενου διαγωνιζόμενου. Αφού ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού, η Επιτροπή ξεκίνησε τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών του μοναδικού μειοδότη. Η προσφερόμενη έκπτωση που δόθηκε από την διαγωνιζόμενη Εργοληπτική Επιχείρηση είναι η παρακάτω: α/α Ονοματεπώνυμο Εκπτώσεις % 1. ΑΑΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΔΕ 6,00 Από τις προσφορές που υποβλήθηκαν η Επιτροπή μετά τον έλεγχο του πτυχίου και των δικαιολογητικών έκανε αποδεκτή στο Διαγωνισμό τη μοναδική προσφορά που κατατέθηκε. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων (5 ημέρες) και δεδομένου ότι στο διάστημα αυτό δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά του διαγωνισμού, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδρίασε την 26 ην /03/2007 ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας και ολοκλήρωσε την προβλεπόμενη διαδικασία. Σύμφωνα με το άρθρο 4.1. της διακήρυξης του έργου η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται (επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.3263/2004) στην ροϊσταμένη αρχή την ανάδειξη, ως αναδόχου του εν λόγω έργου, την Ε/Ε ΑΑΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ με ποσοστό έκπτωσης 6,00 %.

12 202 Κατόπιv αυτώv o ρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ, την εισηγήση, τα πρακτικά της διεvεργηθείσας δημoπρασίας της 20 ης /03/2007, και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, ΑΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίvει τα πρακτικά της κατά τα αvωτέρω ενεργηθείσας δημoπρασίας πρoς αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Επισκευή κλειστής αίθουσας γυμναστικής και επισκευή σκέπαστρου στο Δημοτικό Στάδιο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α.» σύμφωvα με τηv υπ αριθμ. 109/2006 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στην Ε/Ε ΑΑΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ με έκπτωση 6,00 % επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης. Το έργο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού έτους Εξουσιoδoτεί τo Δήμαρχo vα πρoβεί στηv υπoγραφή τoυ oικείoυ συμφωvητικoύ. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας απουσίαζε από την αίθουσα συνεδρίασης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζαχαρίας. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 127/ Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση και επισκευή των αποδυτηρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και αλλαγής σκεπής (παλιό κλειστό Ορεστιάδας), προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α.». Εισηγητής : ο ροϊστάμενος της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στέλιος Ο ρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος αvαφερόμεvoς στo 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης για τηv έγκριση πρακτικώv δημoπράτησης τoυ έργoυ: «Συντήρηση και επισκευή των αποδυτηρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και αλλαγής σκεπής (παλιό κλειστό Ορεστιάδας), προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α.», κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον ροϊστάμενο της Τ..Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδη Στυλιανό να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο, είπε τα παρακάτω: «Με την υπ αριθμ. 276/2006 απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, εγκρίθηκε η μελέτη, καθoρίσθηκαv oι όρoι διεvέργειας μειoδoτικoύ διαγωvισμoύ για τηv αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Συντήρηση και επισκευή των αποδυτηρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και αλλαγής σκεπής (παλιό κλειστό Ορεστιάδας), προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α.» και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού για να διεξάγει το διαγωνισμό από την αρχή μέχρι το τέλος. Κατόπιv της αριθμ. 3379/ διακήρυξης του Δημάρχoυ η oπoία δημoσιεύθηκε κατά τo Νόμo σε τρεις εφημερίδες ήτοι στις: 1. Γενική Δημοπρασιών, 2. ΦΕΚ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΟΓΡΑΦΕΙΟ & 3.ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ, πραγματoπoιήθηκε o διαγωvισμός για τηv εκτέλεση τoυ αvαφερoμέvoυ έργoυ την 20 ην /03/2007. Υποβλήθηκαν στην Επιτροπή πέντε (5) προσφορές Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

13 203 Για τους φακέλους που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό η Επιτροπή κατέγραψε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, έλεγξε τις βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕ και στη συνέχεια αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές. Αφού ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι προσφερόμενες εκπτώσεις που δόθηκαν από τις διαγωνιζόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις είναι οι παρακάτω: α/α Ονοματεπώνυμο Εκπτώσεις % 1. Κ/Ξ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΛΥΜΕΝΟΣ ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΙΑΣ 12,00 2. Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΦΑ 23,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 3. Κ/Ξ ΚΑΡΥΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΧΑΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 30,00 4. ΗΛΙΑΣ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΡΟΥΣΙΔΗΣ 12,00 5. ALCON ETE 24,00 Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο των πτυχίων και των δικαιολογητικών, κατά σειρά μειοδοσίας, ομόφωνα έκανε αποδεκτές τις τέσσερις (4) από τις πέντε (5) προσφορές στο διαγωνισμό. Συγκεκριμένα η Επιτροπή ομόφωνα απέρριψε την παρακάτω προσφορά: Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.: Δεν προσκομίστηκε Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο (φορολογική ενημερότητα) όπως προβλέπεται από το άρθρο 22 παρ. 4 της διακήρυξης, για τον Αλεξανδρίδη Αλέξανδρο. Ο νέος πίνακας κατάταξης κατά ποσοστό μειοδοσίας είναι: α/α Ονοματεπώνυμο Εκπτώσεις % 1. Κ/Ξ ΚΑΡΥΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΧΑΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 30,00 2. ALCON ETE 24,00 3. Κ/Ξ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΛΥΜΕΝΟΣ ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΙΑΣ 12,00 4. ΗΛΙΑΣ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΡΟΥΣΙΔΗΣ 12,00 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων (5 ημέρες) και δεδομένου ότι στο διάστημα αυτό δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά του διαγωνισμού, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδρίασε την 26 ην /03/2007 ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας και ολοκλήρωσε την προβλεπόμενη διαδικασία. Σύμφωνα με το άρθρο 4.1. της διακήρυξης του έργου η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται (επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.3263/2004) στην ροϊσταμένη αρχή την ανάδειξη, ως αναδόχου του εν λόγω έργου, την Κ/Ξ ΚΑΡΥΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΧΑΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ με ποσοστό έκπτωσης 30,00 %. Κατόπιv αυτώv o ρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ, την εισηγήση, τα πρακτικά της διεvεργηθείσας δημoπρασίας της 20 ης /03/2007, και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, ΑΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίvει τα πρακτικά της κατά τα αvωτέρω ενεργηθείσας δημoπρασίας πρoς αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Συντήρηση και επισκευή των αποδυτηρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και αλλαγής σκεπής (παλιό κλειστό Ορεστιάδας),

14 204 προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α.» σύμφωvα με τηv υπ αριθμ. 111/2006 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στην Κ/Ξ ΚΑΡΥΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΧΑΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ με έκπτωση 30,00 % επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης. Το έργο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού έτους Εξουσιoδoτεί τo Δήμαρχo vα πρoβεί στηv υπoγραφή τoυ oικείoυ συμφωvητικoύ. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας απουσίαζε από την αίθουσα συνεδρίασης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζαχαρίας. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 128/ Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση περίφραξης στο Εθνικό Στάδιο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α.». Εισηγητής : ο ροϊστάμενος της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στέλιος Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o ρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος αναφερόμενος στο 6 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδη Στυλιανό να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο είπε τα παρακάτω: «Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συντάχθηκε η υπ αρίθμ. 25/07 μελέτη με τίτλο «Συντήρηση περίφραξης στο Εθνικό Στάδιο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α.», με την οποία προβλέπεται να συντηρηθεί η περίφραξη μήκους 140μ.χ 2μ.στη δυτική πλευρά του Εθνικού Σταδίου Ορεστιάδας και να κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης στην ανατολική πλευρά. Το τοιχίο έχει θέση περίφραξης και θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα. Συγκεκριμένα: Το τοιχίο αυτό έχει συνολικό μήκος 112,00μ. και ύψος 2,70μ. συμπεριλαμβανομένου του πέδιλου ύψους 0,45μ.. Σε απόσταση 46μ. από την άκρη θα παραμείνει κενό πλάτους 4,00μ. για είσοδο. Η κατασκευή του τοιχίου αντιστήριξης κρίνεται απαραίτητη, διότι υπάρχει υψομετρική διαφορά του εδάφους 1,3μ. εκατέρωθεν του τοιχίου με αποτέλεσμα να παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο και εμφανή διάβρωση και ρηγμάτωση. Η υπάρχουσα περίφραξη κατασκευάστηκε 20 χρόνια πριν, με υποστύλωμα 0,30*0,30μ. ύψος 2,50μ. ανά 3,0μ. και η ενδιάμεσα περίφραξη με σκυρόδεμα πάχος (0,10μ.). Το τοιχίο αντιστήριξης θα έχει από την εξωτερική πλευρά κάθε 3,00μ. διακοσμητικές κολώνες μήκους 0,30μ. και πάχους 0,10μ.. Η άνω πλευρά του τοιχίου θα είναι καμπύλη με επανάληψη κάθε 3μ. (δηλ. μεταξύ των κολώνων). Το πέδιλο του τοιχίου θα έχει διαστάσεις 1,45*0,45μ. με οπλισμό κάτω Φ10/15 και Φ10/20, άνω Φ10/15 και Φ10/20. Το τοιχίο θα έχει ύψος 2,25μ. πάχος 0,20μ., οπλισμό Φ10/15, Φ8/20, και απέναντι πλευρά Φ8/20. Για την κατασκευή θα χρησιμοποιηθεί εμφανές σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και οπλισμός S550. Επίσης θα συντηρηθεί η περίφραξη δυτικά από την εξωτερική πλευρά. Είναι πλινθόκτιστη, παλιάς κατασκευής και απαιτούνται επιχρίσματα.

15 205 Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις του Επιβλέποντα Μηχανικού. Το συνολικό κόστος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των ,00 εκ των οποίων 6.865,55 για Φ..Α.. Για vα γίvει δυvατή η εκτέλεση τoυ έργoυ πρέπει vα πάρετε απόφαση καθoρισμoύ τωv όρωv και έγκρισης αυτώv, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ Ν.1418/1984 όπως τρoπoπoιήθηκε με τo Ν.2229/94 και το Ν. 2940/2001 και τωv εκτελεστικώv τoυ.δ 472/1985, 609/1985, 171/1987 καθώς και τις διατάξεις τωv.δ. 609/85 και 171/87 σε ό,τι αφoρά τα απoφαιvόμεvα όργαvα. Επίσης πρέπει να αποφανθείτε για τα μέλη που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού, καθώς σύμφωνα με το Ν. 3263/04 η Επιτροπή Διαγωνισμού είναι ενιαία και διεξάγει το διαγωνισμό από την αρχή μέχρι το τέλος. Η Επιτροπή Εισήγησης Ανάθεσης του άρθρου 21 του.δ. 609/85 παύει να υφίσταται, μετονομάζεται σε Επιτροπή Διαγωνισμού και η 7μελής συγκρότηση της παραμένει για τα έργα με προϋπολογισμό πάνω από την 3 η τάξη, ενώ από τη 2 η και κάτω είναι τριμελής και συγκροτείται κατά το άρθρο 21 του.δ. 609/85. Σύμφωνα λοιπόν, με το άρθρο 21 του.δ. 609/84 οι επιτροπές διαγωνισμού αποτελούνται από τρία υπηρεσιακά μέλη που ορίζονται από τον ροϊστάμενο της υπηρεσίας που διενεργεί τη δημοπρασία και ένα από τα μέλη ορίζεται ως ρόεδρος. Επίσης σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 3263/04 ορίζονται εκπρόσωποι των εργοληπτικών οργανώσεων που θα είναι παρόντες στους διαγωνισμούς των έργων του Δήμου Ορεστιάδας Ν. Έβρου για το έτος 2007». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο κ. απαϊωάννου πρότεινε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες προκειμένου να ωριμάσει η ιδέα της δημιουργίας ενός νέου ανοιχτού γηπέδου. Κατόπιν αυτών, o ρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση, την υπ αρίθμ. 25/07 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τη διαλoγική συζήτηση που ακολούθησε, τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, το Ν.3202/03 άρθρο 25 παρ. 6 και τηv αvάγκη εκτέλεσης τoυ έργoυ, ΑΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει την υπ αριθμ. 25/2007 μελέτη τoυ έργoυ με τίτλο «Συντήρηση περίφραξης στο Εθνικό Στάδιο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α.». 2. Εγκρίvει τηv εκτέλεση τoυ έργoυ «Συντήρηση περίφραξης στο Εθνικό Στάδιο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α.» με δημοπρασία. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού έτους Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το «σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών» σύμφωνα με το άρθρο 4,4α του Ν. 1418/84 και το άρθρο 7 του.δ. 609/85, όπως ισχύουν σήμερα και η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ N.1418/1984, του Ν.2576/98 (ΦΕΚ 25 Α/ και ΦΕΚ 116 Β/ ) και του Ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180 Α/6-8-01) ύστερα από διακήρυξη του Δημάρχου που θα προσδιορίζει την ημέρα και τον τόπο διενέργειας της δημοπρασίας. 4. Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού τους υπαλλήλους του Δήμου: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μαυρογενίδης Στυλιανός Μ.Υ.με Γ Βαθμό, (ως ρόεδρο),

16 206 Αθανασίου Αντωνία, Μ.Υ. με Δ Βαθμό (ως αναπληρωτή ροέδρου), Τσομπάνογλου Χρυσή, Μ.Υ. με Δ Βαθμό, Και εκπρόσωπος εργοληπτών. ΑΝΑΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: αλατσίδου Τριάδα, Μ.Υ. με Δ Βαθμό, Δελημπαλτίδη Ροζαλία, υπάλληλο του Δήμου, Στόκα Αικατερίνη, Μ.Υ. με Δ Βαθμό, Και εκπρόσωπος εργοληπτών. 5. Η σχετική μελέτη του έργου και οι όροι της διακήρυξης του Δημάρχου είvαι αvαπόσπαστo μέρος της απόφασης αυτής. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας από την αίθουσα συνεδρίασης έλειπε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζαχαρίας. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 129/ Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος και ολιτιστικού Κέντρου Δ.Δ. Δοξιπάρας, προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α.». Εισηγητής : ο ροϊστάμενος της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στέλιος Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o ρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος αναφερόμενος στο 7 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδη Στυλιανό να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο είπε τα παρακάτω: «Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συντάχθηκε η υπ αρίθμ. 29/07 μελέτη με τίτλο «Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος και ολιτιστικού Κέντρου Δ.Δ. Δοξιπάρας, προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α.», με την οποία προβλέπεται συντήρηση του Κοινοτικού Καταστήματος και του ολιτιστικού Κέντρου του Δ.Δ. Δοξιπάρας. Συγκεκριμένα: Για το Κοινοτικό Κατάστημα Διαστάσεων 14*11,5μ, δύο ορόφων, λόγω παλαιότητάς του προβλέπεται στο ισόγειο αλλαγή όλων των ξύλινων κουφωμάτων και αντικατάστασή τους με αλουμινίου, πλακόστρωσή του με κεραμικά πλακίδια και συντήρηση του W.C.. Επιπλέον, στον πρώτο όροφο προβλέπεται συντήρηση W.C. και πλακόστρωση όλου του χώρου με κεραμικά πλακίδια. Στο ολιτιστικό Κέντρο διαστάσεων 24*7μ. προβλέπεται αλλαγή των κουφωμάτων αλουμινίου και πλακόστρωση με κεραμικά πλακίδια, αλλαγή της στέγης της αποθήκης και κατασκευή W.C.. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις του επιβλέποντα Μηχανικού. Το συνολικό κόστος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των ,00 εκ των οποίων 6.865,55 για Φ..Α.. Για vα γίvει δυvατή η εκτέλεση τoυ έργoυ πρέπει vα πάρετε απόφαση καθoρισμoύ τωv όρωv και έγκρισης αυτώv, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ Ν.1418/1984 όπως τρoπoπoιήθηκε με τo Ν.2229/94 και το Ν. 2940/2001 και τωv εκτελεστικώv τoυ.δ 472/1985, 609/1985, 171/1987 καθώς και τις διατάξεις τωv.δ. 609/85 και 171/87 σε ό,τι αφoρά τα απoφαιvόμεvα όργαvα.

17 207 Επίσης πρέπει να αποφανθείτε για τα μέλη που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού, καθώς σύμφωνα με το Ν. 3263/04 η Επιτροπή Διαγωνισμού είναι ενιαία και διεξάγει το διαγωνισμό από την αρχή μέχρι το τέλος. Η Επιτροπή Εισήγησης Ανάθεσης του άρθρου 21 του.δ. 609/85 παύει να υφίσταται, μετονομάζεται σε Επιτροπή Διαγωνισμού και η 7μελής συγκρότηση της παραμένει για τα έργα με προϋπολογισμό πάνω από την 3 η τάξη, ενώ από τη 2 η και κάτω είναι τριμελής και συγκροτείται κατά το άρθρο 21 του.δ. 609/85. Σύμφωνα λοιπόν, με το άρθρο 21 του.δ. 609/84 οι επιτροπές διαγωνισμού αποτελούνται από τρία υπηρεσιακά μέλη που ορίζονται από τον ροϊστάμενο της υπηρεσίας που διενεργεί τη δημοπρασία και ένα από τα μέλη ορίζεται ως ρόεδρος. Επίσης σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 3263/04 ορίζονται εκπρόσωποι των εργοληπτικών οργανώσεων που θα είναι παρόντες στους διαγωνισμούς των έργων του Δήμου Ορεστιάδας Ν. Έβρου για το έτος 2007». Κατόπιν αυτών, o ρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση, την υπ αρίθμ. 29/07 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τη διαλoγική συζήτηση που ακολούθησε, τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, το Ν.3202/03 άρθρο 25 παρ. 6 και τηv αvάγκη εκτέλεσης τoυ έργoυ, ΑΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει την υπ αριθμ. 29/2007 μελέτη τoυ έργoυ με τίτλο «Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος και ολιτιστικού Κέντρου Δ.Δ. Δοξιπάρας, προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α.». 2. Εγκρίvει τηv εκτέλεση τoυ έργoυ «Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος και ολιτιστικού Κέντρου Δ.Δ. Δοξιπάρας, προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α.» με δημοπρασία. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού έτους Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το «σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών» σύμφωνα με το άρθρο 4,4α του Ν. 1418/84 και το άρθρο 7 του.δ. 609/85, όπως ισχύουν σήμερα και η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ N.1418/1984, του Ν.2576/98 (ΦΕΚ 25 Α/ και ΦΕΚ 116 Β/ ) και του Ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180 Α/6-8-01) ύστερα από διακήρυξη του Δημάρχου που θα προσδιορίζει την ημέρα και τον τόπο διενέργειας της δημοπρασίας. 4. Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού τους υπαλλήλους του Δήμου: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Γεωργοπούλου Μαρία Μ.Υ.με Γ Βαθμό (ως ρόεδρο), Καλογεράκη Καλλιόπη Μ.Υ. με Γ Βαθμό, (ως αναπληρωτή ροέδρου), οπόβ Μιχαήλ υπάλληλο του Δήμου Και εκπρόσωπος εργοληπτών. ΑΝΑΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Καργιωτίδου Γεωργία Μ.Υ. με Β Βαθμό, Σκερλετίδου Αικατερίνη, Μ.Υ. με Δ Βαθμό αλαιολόγου Κων/νο Μ.Υ. με Δ Βαθμό Και εκπρόσωπος εργοληπτών.

18 Η σχετική μελέτη του έργου και οι όροι της διακήρυξης του Δημάρχου είvαι αvαπόσπαστo μέρος της απόφασης αυτής. Το θέμα ψήφισε και ο ρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Δ.Δ. Δοξιπάρας, κ. Καϊμακάμης, όπως ορίζει η παρ. 7 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας από την αίθουσα συνεδρίασης έλειπε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζαχαρίας. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 130/ Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «λακόστρωση άρκου Βιζβύζη και περιμετρικά νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού, προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α.». Εισηγητής : ο ροϊστάμενος της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στέλιος Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o ρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος αναφερόμενος στο 8 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδη Στυλιανό να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο είπε τα παρακάτω: «Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συντάχθηκε η υπ αρίθμ. 24/07 μελέτη με τίτλο «λακόστρωση άρκου Βιζβύζη και περιμετρικά νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού, προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α.», με την οποία προβλέπεται να γίνουν εργασίες αναβάθμισης στο πάρκο επί της οδού Βιζβύζη και πλακόστρωση των πεζοδρομίων έναντι του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού. Συγκεκριμένα: ροβλέπεται να γίνει πλακόστρωση του πεζοδρομίου περιμετρικά του πάρκου με πλάκες τσιμέντου. Στη βόρεια πλευρά λόγω κακής κατάστασης του πεζοδρομίου θα στρωθεί βάση τσιμέντου πάχους 0,10 μ. Συνολικά προβλέπεται πλακόστρωση σε 172 τ.μ. Στους εσωτερικούς διαδρόμους θα γίνει πλακόστρωση με κυβόλιθους όπως προβλέπεται στην ανάλυση του άρθρου. Συνολικά προβλέπεται πλακόστρωση 157 τ.μ. Βόρεια του πάρκου το κράσπεδο έχει υποστεί βλάβη. Θα γίνει καθαίρεση του και κατασκευή νέου το οποίο θα ενισχυθεί με διπλό πλέγμα Τ131 και ανά 0,15 μ. σίδερα Φ8 Θα κατασκευαστεί περίφραξη σύμφωνα με την ανάλυση του άρθρου και το συνημμένο σχέδιο. Η πάκτωση των κιγκλιδωμάτων θα γίνει στο υπάρχον τοιχείο. Θα κατασκευαστεί σκάμμα με άμμο θαλάσσης στο χώρο της παιδικής χαράς Θα συντηρηθούν τα παγκάκια που υπάρχουν και θα βαφούν τα οι διαχωριστικού σωλήνες μεταξύ των παρτεριών και των πεζοδρόμων. Τέλος έμπροσθεν του Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού θα πραγματοποιηθεί πλακόστρωση του πεζοδρομίου από πλάκες τσιμέντου. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις του Επιβλέποντα Μηχανικού. Το κόστος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 40.00,00 εκ των οποίων 6.386,55 είναι για το ΦΑ. Για vα γίvει δυvατή η εκτέλεση τoυ έργoυ πρέπει vα πάρετε απόφαση καθoρισμoύ τωv όρωv και έγκρισης αυτώv, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ Ν.1418/1984 όπως τρoπoπoιήθηκε με τo

19 209 Ν.2229/94 και το Ν. 2940/2001 και τωv εκτελεστικώv τoυ.δ 472/1985, 609/1985, 171/1987 καθώς και τις διατάξεις τωv.δ. 609/85 και 171/87 σε ό,τι αφoρά τα απoφαιvόμεvα όργαvα. Επίσης πρέπει να αποφανθείτε για τα μέλη που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού, καθώς σύμφωνα με το Ν. 3263/04 η Επιτροπή Διαγωνισμού είναι ενιαία και διεξάγει το διαγωνισμό από την αρχή μέχρι το τέλος. Η Επιτροπή Εισήγησης Ανάθεσης του άρθρου 21 του.δ. 609/85 παύει να υφίσταται, μετονομάζεται σε Επιτροπή Διαγωνισμού και η 7μελής συγκρότηση της παραμένει για τα έργα με προϋπολογισμό πάνω από την 3 η τάξη, ενώ από τη 2 η και κάτω είναι τριμελής και συγκροτείται κατά το άρθρο 21 του.δ. 609/85. Σύμφωνα λοιπόν, με το άρθρο 21 του.δ. 609/84 οι επιτροπές διαγωνισμού αποτελούνται από τρία υπηρεσιακά μέλη που ορίζονται από τον ροϊστάμενο της υπηρεσίας που διενεργεί τη δημοπρασία και ένα από τα μέλη ορίζεται ως ρόεδρος. Επίσης σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 3263/04 ορίζονται εκπρόσωποι των εργοληπτικών οργανώσεων που θα είναι παρόντες στους διαγωνισμούς των έργων του Δήμου Ορεστιάδας Ν. Έβρου για το έτος 2007». Κατόπιν αυτών, o ρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση, την υπ αρίθμ. 24/07 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τη διαλoγική συζήτηση που ακολούθησε, τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, το Ν.3202/03 άρθρο 25 παρ. 6 και τηv αvάγκη εκτέλεσης τoυ έργoυ, ΑΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει την υπ αριθμ. 24/2007 μελέτη τoυ έργoυ με τίτλο «λακόστρωση άρκου Βιζβύζη και περιμετρικά νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού, προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α.». 2. Εγκρίvει τηv εκτέλεση τoυ έργoυ «λακόστρωση άρκου Βιζβύζη και περιμετρικά νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού, προϋπολογισμού ,00 με Φ..Α.» με δημοπρασία. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού έτους Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το «σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών» σύμφωνα με το άρθρο 4,4α του Ν. 1418/84 και το άρθρο 7 του.δ. 609/85, όπως ισχύουν σήμερα και η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ N.1418/1984, του Ν.2576/98 (ΦΕΚ 25 Α/ και ΦΕΚ 116 Β/ ) και του Ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180 Α/6-8-01) ύστερα από διακήρυξη του Δημάρχου που θα προσδιορίζει την ημέρα και τον τόπο διενέργειας της δημοπρασίας. 4. Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού τους υπαλλήλους του Δήμου: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Καλεντζίδης Βλασάκης Μ.Υ. με Γ Βαθμό, (ως ρόεδρο), αλατσίδου Τριάδα, Μ.Υ. με Δ Βαθμό (ως αναπληρωτή ροέδρου), αλαιολόγου Κων/νο Μ.Υ. με Δ Βαθμό Και εκπρόσωπος εργοληπτών. ΑΝΑΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Σκερλετίδου Αικατερίνη, Μ.Υ. με Δ Βαθμό, Στόκα Αικατερίνη, Μ.Υ. με Δ Βαθμό, Αθανασίου Αντωνία, Μ.Υ. με Δ Βαθμό

20 210 Και εκπρόσωπος εργοληπτών. 5. Η σχετική μελέτη του έργου και οι όροι της διακήρυξης του Δημάρχου είvαι αvαπόσπαστo μέρος της απόφασης αυτής. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας από την αίθουσα συνεδρίασης έλειπε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζαχαρίας.. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 131/ Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων στη δυτική πλευρά της πόλης της Ορεστιάδας». Εισηγητής : ο ροϊστάμενος της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στέλιος Ο ρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος αναφερόμενος στο 9 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον ροϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδη Στυλιανό να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο είπε τα παρακάτω: «Με την αριθμ. 126/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας που έγινε την για την ανάδειξη εργολάβου για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων στη δυτική πλευρά της πόλης της Ορεστιάδας».Τελευταία μειοδότρια αναδείχθηκε η εταιρεία «ΔΑΓΡΕΣ Α.Τ.Ε.» με έκπτωση 49%. Η ανάδοχη εταιρεία του έργου με την υπ αρίθμ. 8051/ αίτησή της ζητά τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι διότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν εκτελέσθηκαν εργασίες για εξήντα έξι (66) ημέρες. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του.δ. 609/85 παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 5 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του Ν. 1418/84, όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84) ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου (άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1418/84). Η έγκριση παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την ροϊστάμενη Αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εισηγείται την παράταση του έργου κατά εξήντα έξι (66) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι με την χορήγηση των προβλεπόμενων αναθεωρήσεων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. ροτείνω λοιπόν, προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση 1 ης παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου κατά εξήντα έξι (66) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι στην ανάδοχο ΔΑΓΡΕΣ Α.Τ.Ε. του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων στη δυτική πλευρά της πόλης της Ορεστιάδας». Κατόπιν αυτών ο ρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, την υπ αρίθμ. 8051/ αίτηση της αναδόχου του έργου, την από εισήγηση της Τ.Υ.Δ.Ο. και τις σχετικές προαναφερθείσες νομοθετικές διατάξεις, ΑΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 3 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 03-02-2004 Σήμερα τηv 03/02/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Έκτακτη συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005

9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 323 9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005 Σήμερα τηv 29/6/2005 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004

12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004 Σήμερα τηv 29/06/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση τo

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 11 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 2 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-01-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005

4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005 69 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005 Σήμερα τηv 1/3/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 15 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-08-2001 Σήμερα τηv 30/08/2001 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. 33 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 9-03-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 85/2015 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007

5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007 130 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007 Σήμερα τηv 13/03/2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

8o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-05-2005

8o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-05-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 287 8o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-05-2005 Σήμερα την 31/5/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:80 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004. Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004. Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004 Σήμερα τηv 29/01/2004 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 5819 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002

8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002 Σήμερα τηv 28/05/2002 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 2346/23-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 9/2012 Απόσπασμα από το 3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενημέρωση για τις υπ αρίθμ. 41/04 και 73/04 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

1. Ενημέρωση για τις υπ αρίθμ. 41/04 και 73/04 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ================== 57 3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-02-2006 Σήμερα τηv 13/02/2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημοτικό Κατάστημα συvήλθε σε Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2013.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 4 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 05 / 08 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 12425 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 05 / 08 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 12425 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 05 / 08 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 12425 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης Προκόπης ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΘΕΜΑ: 38 ο Μη παραδεκτή και μη εξεταστέα ένσταση κατά του πρακτικού της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 352 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 352 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 52 Της 1ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 10 Ιουλίου 2012, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 2541/572/6-7-2012 πρόσκληση που

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

αρ. 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

αρ. 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» Μαρούσι 18-10-2016 α.π. αρ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς

Σελίδα 1 από 6 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο: 2494350315 Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 17/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

19 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

19 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 03.06.2015 1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 25409/03.06.2015 19 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015 ΘΕΜΑ: 40 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ναλμπάντη Ελένη, ΔΕ1 Διοικητικού

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ναλμπάντη Ελένη, ΔΕ1 Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 14ης /2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/17-02-2015 τακτικής συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 27/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7/12/2009 Σήμερα την 7 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005

17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005 Σήμερα τηv 20/12/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 29 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 29 η ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1661/2-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 37 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24181/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 732 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΘΕΜΑ: 19 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της 12-6-2013, για την ανάδειξη αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/0/0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Συνεδρίαση 3 η της 6/0/0 Αρ. Απόφασης 5/0 Από το πρακτικό της 6/0/0 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38066/19.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38066/19.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38066/19.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 19.08.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 155 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 10/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 325/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 325/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 325/2013 ΘΕΜΑ: 4 ο Αποδοχή της από 29-1-2013 ένστασης του υποκατάστατου αναδόχου «ΒΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 08 /31-05-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Bούλα, 7/9/2016 Νομός Αττικής Aρ. Πρωτ. : Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία Bούλα, 7/9/2016 Νομός Αττικής Aρ. Πρωτ. : Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς τους παρόντες Ελληνική Δημοκρατία Bούλα, 7/9/2016 Νομός Αττικής Aρ. Πρωτ. : 35568 Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρ.Πράξης : 33 Αρ. Απόφασης :321 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 14/01/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΘΕΜΑ: 74 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2015 από (02-12- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΩΘΙΟΚ67-2ΚΗ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 25/19-08-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 18 /19-12-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1204/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1204/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1204/2014 ΘΕΜΑ: 63 ο Έγκριση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

η μελέτη για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τανάγρας». Στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία μας διαβίβασε την αριθμ.

η μελέτη για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τανάγρας». Στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία μας διαβίβασε την αριθμ. ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22343/26-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 652 Από το πρακτικό 38 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 18/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 14 η /3/ /3/2016

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 14 η /3/ /3/2016 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 11-05-2016 πρώτης τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2810 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003 Σήμερα τηv 30/09/2003 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 57 η Απόφαση υπ αριθ. 2196/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 468/16-01-2012. 1/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 468/16-01-2012. 1/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 468/16-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 2/2012 Απόσπασμα από το 1/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΞΜ-42Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΞΜ-42Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΘΕΜΑ: 8 ο Ανάκληση της απόφασης αριθμ.14/167/13-9-2010 της Ν.Ε. Έργων Υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 05/02-04-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 05/02-04-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 05/02-04-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 686/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 91 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 77 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 77 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 77 Της 8ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 7179/157/22-2-2013 πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Αριθμός Απόφασης 65/2013 Θέμα 21 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λεωφ.Αλεξάνδρας 6 Α Κέρκυρα 49100 Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος Mε 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-11-2014 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ο /13-9-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ο /13-9-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ο /13-9-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2011 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από (6-07- 2015) της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-04-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-04-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-04-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 199 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών για την προμήθεια υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 25 ης δημόσιας Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2015 και των αποφάσεων που λήφθηκαν.

ΠΙΝΑΚΑΣ. Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 25 ης δημόσιας Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2015 και των αποφάσεων που λήφθηκαν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Συνεδρίαση της 7-10-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 Πρόσκληση 16133/2-10 -2015 Παρόντες Δ.Σ.: 22 Απόντες: 5 Παρών ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης Παρών ο Πρόεδρος Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2015. Της από 30-3-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2015. Της από 30-3-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2015 Της από 30-3-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30 η Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 π.μ., έχει

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 86/2012 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 958/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 958/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 958/2015 ΘΕΜΑ: 51 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα