ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ"

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1

2 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Όπως, ήδη, παρουσιάσαμε στον πρόλογο, ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ αποτελεί ένα μέρος της προσπάθειας για μεταρρύθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ο τότε υπουργός Παιδείας Γεράσιμος Αρσένης, προκειμένου να τονίσει τη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου μέτρου, χαρακτήρισε τον διαγωνισμό ως έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την αναβάθμιση της ποιότητας στην εκπαίδευση. 1 Ο συνδυασμός των παραπάνω, που αποτελούν έκφραση της επίσημης στοχοθεσίας του συγκεκριμένου άρθρου και η σύνδεση του διαγωνισμού με τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, μας οδήγησαν στην διατύπωση μιας σειράς κριτηρίων, που συνέβαλλαν στην επιλογή του θέματος. Θεωρούμε ότι η ενασχόλησή μας με την ανάλυση του περιεχομένου των θεμάτων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, στον κλάδο των νηπιαγωγών, παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον για τους παρακάτω λόγους: 1. Το θεωρητικό και εμπειρικό έλλειμμα, στο ζήτημα του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, αναδεικνύει, συγχρόνως, την δυσκολία και την πρωτοτυπία του εγχειρήματος. 2. Η απουσία θεωρητικών και εμπειρικών μελετών, που να εστιάζουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και να τον εξετάζουν από διαφορετικές οπτικές γωνίες, καθιστά σημαντική την παρούσα μελέτη. 3. Η ανάλυση του περιεχομένου των θεμάτων του διαγωνισμού είναι δυνατόν να παρέχει ενδείξεις, που θα σκιαγραφούν το προφίλ των νηπιαγωγών, όπως αυτό διαμορφώνεται μέσα από τα επίσημα κείμενα του Υπουργείου Παιδείας κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από τον «Οδηγό Νηπιαγωγού», όπου αναφέρεται ότι η σύγχρονη νηπιαγωγός πρέπει να μετασχηματίσει τον παραδοσιακό ρόλο της «γλυκιάς», «τρυφερής», «καλής» και «υπομονετικής» γυναίκας και να αποκτήσει επαγγελματικές δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «καθώς οι προσδοκίες για το ρόλο που μπορεί να παίξει το νηπιαγωγείο στη συνολική ανάπτυξη των παιδιών, στην κοινωνικοποίησή τους και στην προώθηση του εγγραμματισμού και της σχολικής τους επιτυχίας 1 Γ. Αρσένης (1997) Πρακτικά Βουλής (Τμήμα διακοπής εργασιών Βουλής), Συνεδρίαση ΛΒ - 3 Σεπτεμβρίου 1997, (Πρωινή), σσ

3 αυξάνονται συνεχώς, αλλάζουν και οι προσδοκίες για το ρόλο που καλούνται να αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί αυτής της βαθμίδας» και προσθέτει ότι «είναι αναγκαίο να έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με το πώς αναπτύσσονται και το πώς μαθαίνουν τα παιδιά και να έχουν αναπτύξει συγκεκριμένες επαγγελματικές δεξιότητες τις οποίες θα εξελίσσουν με συνεχή ενημέρωση, μελέτη και σκέψη». Πρωταρχικός στόχος των εκπαιδευτικών της προσχολικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον «Οδηγό νηπιαγωγού», «θεωρείται το να μπορέσουν να μεταδώσουν στα παιδιά πολιτισμικές πρακτικές, να τα μυήσουν, δηλαδή σε συνήθειες που χαρακτηρίζουν τον εγγράμματο πληθυσμό των δυτικών κοινωνιών και προτρέπουν για δια βίου μάθηση». 2 Στο παραπάνω κείμενο, όπως και στη συζήτηση που προηγήθηκε της ψήφισης του νόμου 2525/97 στη Βουλή, εκτός από το ζήτημα του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών, καθιστά έντονη την παρουσία της και η ιδεολογία του ευρωπαϊσμού. 3 Διαφαίνεται, έτσι, η πρόθεση για τη διαμόρφωση μιας Ευρωπαϊκής συνείδησης. Όπως, όμως, έχει επισημανθεί, «το περιεχόμενο των αλλαγών στο σχολείο είναι συνάρτηση της δυναμικής που αναπτύσσουν οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις». 4 Από αυτή την άποψη η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κουλτούρας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αντίθετα, έχουν διατυπωθεί απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες, αυτό εμπλέκει μια περίπλοκη διαδικασία που εστιάζει στη δημιουργία και αναδημιουργία «μορφών συνειδητότητας» που επιτρέπουν τη διατήρηση του κοινωνικού ελέγχου, θέτοντας «όρια στην πολιτιστική πρακτική όπου συμπεριλαμβάνονται και τα σχολεία» και επικαθορίζεται από οικονομικά κριτήρια. 5 Θεωρούμε, λοιπόν, ότι η ανάλυση του περιεχομένου των θεμάτων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ θα αναδείξει τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν το προφίλ των επαγγελματιών νηπιαγωγών της Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα, θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία αυτά 2 ΥΠΕΠΘ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003) Οδηγός Νηπιαγωγού. Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί. Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης, Αθήνα: ΟΕΔΒ, σ Γ. Αρσένης (1997), ο.π., σσ Γ. Μαυρογιώργος, «Μετά το Μάαστριχτ», , σ Μ. Apple (1986) Ιδεολογία και Αναλυτικά Προγράμματα, Μετάφραση: Τάσος Δαρβέρης, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σσ

4 ενσωματώνονται στην παραγωγή της επιστημονικής και κοινωνικής γνώσης, η οποία συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική λειτουργία του νηπιαγωγείου Η ανάλυση του περιεχομένου των θεμάτων του διαγωνισμού μπορεί να παρέχει ενδείξεις για τη μέθοδο και την πρακτική, που σύμφωνα με το κράτος, πρέπει να ακολουθούνται στο σχολείο. Η διερεύνηση των θεμάτων του διαγωνισμού θα αναδείξει τον τύπο των γνώσεων που πρέπει να μεταδίδουν, των δεξιοτήτων που πρέπει να αναπτύσσουν, καθώς, επίσης, και το είδος των μεθόδων, που σύμφωνα με το κράτος, πρέπει να ακολουθούν οι νηπιαγωγοί που θα εργαστούν στο δημόσιο νηπιαγωγείο. Ο τύπος των γνώσεων, που πρέπει να μεταδίδονται στο νηπιαγωγείο, συνδέεται με δύο σημαντικές διαστάσεις της εργασίας των νηπιαγωγών. Η πρώτη είναι η σχετική αυτονομία των νηπιαγωγών να καθορίζουν το περιεχόμενο και τη μέθοδο της εκπαιδευτικής πράξης. Η δεύτερη αναφέρεται στην επιβεβαίωση ή όχι των απόψεων που έχουν εκφραστεί για σχολειοποίηση του νηπιαγωγείου. 5. Θεωρούμε ότι ο βαθμός αντιπροσώπευσης των επιμέρους κλάδων των επιστημών της αγωγής, στο περιεχόμενο των θεμάτων του διαγωνισμού, συνδέεται με σημαντικές πτυχές της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Η ανάλυση περιεχομένου των θεμάτων του διαγωνισμού, σε σχέση με τα παραπάνω, είναι δυνατόν να αναδείξει σημαντικά στοιχεία, πρώτον, για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, που σύμφωνα με το κράτος πρέπει να έχουν οι νηπιαγωγοί, προκειμένου να προσληφθούν στο δημόσιο νηπιαγωγείο. Δεύτερον, ο βαθμός αντιπροσώπευσης των κλάδων των επιστημών της αγωγής, στο περιεχόμενο των θεμάτων του διαγωνισμού, ενδεχομένως, να συμβάλλει στην υποβάθμιση κάποιων από αυτούς μελλοντικά. Αναλυτικότερα, οι φοιτητές των αντίστοιχων 6 Βλ. Μπ. Νούτσος (2005) «Η ιδεολογία της κοινωνικής γνώσης στο σχολείο», Εκπαιδευτική κοινότητα, τευχ. 74, σ. 34. Ο Νούτσος ορίζει ως κοινωνική γνώση «πρώτιστα την ιδεολογική λειτουργία όλων εκείνων των γνώσεων και αντιλήψεων που αποκομίζουν συνειδητά ή ασυνείδητα οι συμμετέχοντες (μαθητές και εκπαιδευτικοί των δύο φύλλων) μέσα στη δυναμική όλων των σχολικών πρακτικών (κι όχι μόνο μέσα από τα βιβλία και το μάθημα) και με τις οποίες εγκαλούνται ως υποκείμενα (δηλαδή ενεργά και ελεύθερα) να υιοθετήσουν ποικιλότροπα και να αναπαράγουν (κυρίως μετά την αποφοίτησή τους) πρακτικές αντιλήψεις για την κοινωνία (δηλαδή και την ιστορία) και τη φύση, τέτοιες που να δικαιολογούν την καπιταλιστική εξουσία και εκμετάλλευση». Σύμφωνα με τον ίδιο, η κοινωνική λειτουργία του σχολείου συνίσταται στην αναπαραγωγή της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και «των κυρίαρχων πολιτικών και ιδεολογικών σχέσεων ως περιεχόμενο κατάρτισης, μόρφωσης κλπ των ατόμων» και προσδιορίζει τη λεγόμενη εσωτερική λειτουργία του σχολείου ως μηχανισμό του κράτους. 4

5 πανεπιστημιακών τμημάτων είναι δυνατόν να επιλέγουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους τα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία παρουσιάζονται με μεγαλύτερη συχνότητα στο περιεχόμενο των θεμάτων του διαγωνισμού, έχοντας ως σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση. 6. Η επιλογή νηπιαγωγών για το δημόσιο νηπιαγωγείο, μέσω του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, είναι πιθανό να οδηγήσει σε μια ανομοιογένεια, όσον αφορά στην δομή του κλάδου των νηπιαγωγών και κατ επέκταση του συνδικαλιστικού κινήματος. Ο Νούτσος τονίζει, χαρακτηριστικά, ότι «ένας νέος τύπος δασκάλου αχνοφαίνεται πίσω από τις νέες ρυθμίσεις που καθιστά ευκρινέστερη την ιδεολογία του επαγγελματισμού ως περιεχόμενο της κοινωνικής λειτουργίας των εκπαιδευτικών». 7 Επιπρόσθετα, έχουν σημειωθεί απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες, ο διαγωνισμός θα οδηγήσει σε περεταίρω εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης και διεύρυνση του ταξικού της χαρακτήρα. 8 Σύμφωνα με το Νούτσο, «διαγράφονται θεσμικά οι προϋποθέσεις για την εμφάνιση νέας κατηγορίας μεταπτυχιακών φροντιστηρίων για εκπαιδευτικούς ενόψει του κρατικού μηχανισμού» Τέλος, η απόφασή μου να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο αντικείμενο αποτελεί απόρροια τόσο προσωπικών λόγων όσο και ερευνητικών ανησυχιών. Όσον αφορά στο πρώτο, η εμπλοκή μου στην Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών επηρέασε σημαντικά την επιλογή του θέματος. Δεύτερον, η επαφή μου με μελέτες σε ζητήματα επαγγελματισμού κατά την διάρκεια της παραμονής μου στην Αγγλία, επέδρασε με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιμετωπίζω με σκεπτικισμό τα προτάγματα για επαγγελματοποίηση των εκπαιδευτικών. 7 Μπ. Νούτσος (1997) «Η ποιότητα στην εκπαίδευση», Σύγχρονα θέματα, τευχ. 5, σσ ο.π., σ. 12, Βλέπε επίσης Λ. Σορόπουλος, (1998) «Το νέο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών», Θέματα παιδείας, τευχ. 2, σσ Μπ. Νούτσος (1997), ο.π., σ

6 αυτά. 13 Το 1929 αποτελεί μια χρονολογία ορόσημο στην ιστορία της προσχολικής 2. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ Ι. Το θεσμικό πλαίσιο της εργασίας των νηπιαγωγών Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική συνδέθηκε με τις προσπάθειες του ελληνικού κράτους για ανάκαμψη και διαρθρώθηκε σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορούσε στην μετάδοση και εγχάραξη των εθνικών ιδεωδών και ο δεύτερος «στην ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού συστήματος στο πρόγραμμα της αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής». 10 Σύμφωνα με το Μαυρογιώργο, η αντίληψη αυτή κυριάρχησε στη ρητορική των περισσοτέρων θεσμοθετημάτων και μεταρρυθμιστικών προσπαθειών που πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό κράτος. 11 Ο χαρακτήρας της διοίκησης στην εκπαίδευση ήταν πάντα αυστηρά συγκεντρωτικός με μονοσήμαντη κατεύθυνση από το Υπουργείο Παιδείας στις σχολικές μονάδες. 12 Πριν, όμως, αναφερθούμε στο τρέχον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ορίζει το σκοπό και τη λειτουργία του νηπιαγωγείου, όπως και την εργασιακή κατάσταση των νηπιαγωγών, θεωρούμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε συνοπτικά την πορεία της προσχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ο ρόλος της προσχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα αγνοήθηκε επί σειρά ετών από το κράτος. Ο όρος «νηπιαγωγείο» εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1895 στο νομοσχέδιο ΒΤΘΜ «περί στοιχειώδους δημοτικής εκπαιδεύσεως». Το νομοθέτημα αυτό αφορούσε στην ίδρυση ιδιωτικών νηπιαγωγείων, στα οποία φοιτούσαν τα παιδιά εύπορων οικογενειών. Ουσιαστικά, αποτελούσε μια προσπάθεια του κράτους να ορίσει και να ελέγξει τις προϋποθέσεις ίδρυσης ιδιωτικών νηπιαγωγείων και το περιεχόμενο των γνώσεων που θα παρέχονται σ εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Με το νόμο 4397/1929 «Περί στοιχειώδους 10 Γ. Μαυρογιώργος (1997) Εκπαιδευτικοί και Διδασκαλία. Για μια Αντι(-παλη) Πρόταση, 3 η έκδοση, Αθήνα: Σύγχρονη Εκπαίδευση, σ ο.π., σ Βλέπε επίσης: Μπ. Νούτσος (1983) Διδακτικοί στόχοι και αναλυτικό πρόγραμμα, Κριτική μιας σύγχρονης παιδαγωγικής ιδεολογίας, Αθήνα Γιάννινα: Δωδώνη, σσ Γ. Μαυρογιώργος (1997) ο.π., σ Ε. Ντολιοπούλου (2005) Σύγχρονα προγράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας, Αθήνα: Τυπωθήτω Γ. Δαρδανός, σ

7 εκπαιδεύσεως», τα νηπιαγωγεία εντάσσονται στη στοιχειώδη εκπαίδευση. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο νόμο, σκοπός του νηπιαγωγείου ήταν η υποβοήθηση της σωματικής και πνευματικής εξέλιξης των νηπίων με απλές και ευχάριστες ασχολίες, καθώς και η προετοιμασία των παιδιών για το δημοτικό σχολείο. Στο πλαίσιο του νόμου καθορίζεται, επίσης, η διετής φοίτηση των νηπίων, ο αριθμός νηπίων ανά νηπιαγωγό, καθώς και ότι τα νηπιαγωγεία τίθονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Σ αυτό το σημείο, πρέπει να τονίσουμε ότι μέχρι τη δεκαετία του 1970 όπου παρατηρείται μια αύξηση αλλά και ομοιόμορφη κατανομή των νηπιαγωγείων στην Ελλάδα τα περισσότερα νηπιαγωγεία λειτουργούσαν στην Ήπειρο και τη Μακεδονία για λόγους εθνικούς. Ειδικότερα, η λειτουργία τους συνδέθηκε με τη μετάδοση της ελληνικής γλώσσας σε μειονότητες που ζούσαν σ αυτές τις περιοχές. 14 Στην δεκαετία του 1970 αναγνωρίζεται στην Ελλάδα η σημασία του θεσμού της προσχολικής αγωγής και αυτό αντανακλάται σε μια σειρά μέτρων, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας της. Τα μέτρα αυτά αφορούν στον τρόπο και στο περιεχόμενο της αρχικής εκπαίδευσης των νηπιαγωγών, στην εισαγωγή αναλυτικών προγραμμάτων, στην ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση και στον τρόπο πρόσβασής τους στο Δημόσιο νηπιαγωγείο. Οι αλλαγές αυτές συνοδεύτηκαν και εντάχθηκαν στο πλαίσιο ευρύτερων μετασχηματισμών, στο χώρο της εκπαίδευσης, που, στην επόμενη δεκαετία, πήραν τη μορφή μεταρρυθμίσεων. Η δεκαετία του 1970 αποτέλεσε μια καθοριστική χρονική περίοδο για την ελληνική εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παρατηρείται «μια έντονη διείσδυση του δυτικού τεχνοκρατισμού στις επιχειρούμενες αστικές εκπαιδευτικές αλλαγές» και αρχίζουν να δρομολογούνται οι ενέργειες, οι οποίες μορφοποιούνται με μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων στην δεκαετία του Το 1982 ψηφίζεται ο νόμος 1268/1982, που ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα χρόνων των Ελλήνων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με το συγκεκριμένο νόμο καταργούνται οι διετείς Παιδαγωγικές Ακαδημίες, που αποτελούσαν κέντρα αρχικής εκπαίδευσης των δασκάλων και νηπιαγωγών και ιδρύονται αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα τετραετούς φοίτησης. Μέχρι τότε οι 14 ο.π., σσ Γ. Μαυρογιώργος (1997), ο.π., σ

8 νηπιαγωγοί, όπως ήδη αναφέραμε, λάμβαναν την αρχική τους εκπαίδευση στις διετείς Παιδαγωγικές Ακαδημίες, οι οποίες είχαν να επιδείξουν μια, σχετικά, πολύ μικρή χρονική πορεία. Οι νηπιαγωγοί, μέχρι και πριν το 2 ο παγκόσμιο πόλεμο, φοιτούσαν στα διδασκαλεία τα οποία ήταν ιδιωτικά. Από το άρχισαν να λειτουργούν τμήματα νηπιαγωγών στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες Αλεξανδρούπολης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Φλώρινας. Το 1960 με το Ν.Δ. 3997/1959 λειτούργησε μόνο το διδασκαλείο Αθηνών, το οποίο μετονομάστηκε σε «Σχολή Νηπιαγωγών». Το με την Υ.Α. 171/1966 λειτούργησαν και πάλι οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες Αλεξανδρούπολης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Φλώρινας και προστέθηκαν και άλλα δύο τμήματα στις αντίστοιχες Ακαδημίες Λαμίας και Λάρισας. Με το Ν.Δ. 1057/1971 ιδρύονται οι Σχολές Νηπιαγωγών στη Θεσσαλονίκη και στην Καρδίτσα και από το 1974 η Σχολή Νηπιαγωγών στα Χανιά. Τα παραπάνω εννέα τμήματα λειτούργησαν μέχρι το 1988, οπότε και εντάχθηκαν στα Α.Ε.Ι.. 16 Η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των νηπιαγωγών ανατίθεται από το 1974 στα Μαράσλεια Διδασκαλεία. Επιπρόσθετα, το 1983 με το Π.Δ. 177/1983 δίνεται η ευκαιρία για μονοετή επιμόρφωση των νηπιαγωγών στις Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. (Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης), οι οποίες αντικαθίστανται με το Π.Δ. 250/1992 από τους τρίμηνους επιμορφωτικούς κύκλους των Π.Ε.Κ. (Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ρυθμίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Με το Π.Δ. 130/1990 θεσμοθετείται η λειτουργία προγραμμάτων εξομοίωσης των πτυχίων των νηπιαγωγών, που είχαν αποφοιτήσει από τμήματα διετούς φοίτησης, ως αντισταθμιστικό μέτρο της ανομοιομορφίας, που θα προέκυπτε από την λειτουργία των πανεπιστημιακών τμημάτων τετραετούς φοίτησης. Τα προγράμματα εξομοίωσης ανατίθενται στα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα. 17 Η διδασκαλία στο ελληνικό νηπιαγωγείο μέχρι το 1980 βασίστηκε στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Το πρόγραμμα αυτό αποτέλεσε το πρώτο επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα των ελληνικών Νηπιαγωγείων και το περιεχόμενό του καθορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας (Β.Δ. 494/1962 «περί του Αναλυτικού Προγράμματος των Νηπιαγωγείων του Κράτους»). Ίσχυσε μέχρι το 1980, οπότε και 16 Ε. Ντολιοπούλου (2005), ο.π., σσ ο.π., σσ

9 τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 476/1980 «περί αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος του νηπιαγωγείου». Ακολούθησε το «Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής» με το Π.Δ. 489/1989, το οποίο αντικαταστάθηκε από το «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών» (ΦΕΚ 1376, ), που ισχύει μέχρι σήμερα. Τα δύο τελευταία Αναλυτικά Προγράμματα συνοδεύτηκαν από εγχειρίδια για τους/τις νηπιαγωγούς, τα οποία έχουν συμβουλευτικό περιεχόμενο σε σχέση με τις μεθόδους και τις τεχνικές που πρέπει να ακολουθούν οι νηπιαγωγοί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 18 Με το νόμο 1566 του 1985 καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης του ελληνικού κράτους. Ο συγκεκριμένος νόμος αναφέρεται στην οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση των σχολικών βαθμίδων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, στον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών, αντικαθιστά το ΚΕΜΕ με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, αντικαθιστά το θεσμό του επιθεωρητή με αυτόν του Σχολικού Συμβούλου και ρυθμίζει επίσης την λειτουργία των Α.Ε.Ι. 19 Από την παραπάνω περιγραφή, προκύπτει ότι η δεκαετία του 1980 αποτελεί μια δεκαετία αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ορθολογική αναδιοργάνωσή του για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, σύμφωνα με την επίσημη ρητορική. Η κριτική που ασκήθηκε, όμως, στους νόμους 1268/1982 και 1566/1985 αμφισβητεί τα προτάγματα της επίσημης ρητορικής και διαρθρώνεται στους παρακάτω άξονες: α) Διατυπώθηκαν απόψεις, οι οποίες υποστήριζαν ότι οι συγκεκριμένες θεσμικές ρυθμίσεις υιοθετούσαν δυτικού τύπου τεχνοκρατικά μοντέλα. Ειδικότερα, υποστηρίχθηκε ότι η «πανεπιστημιοποίηση» της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών παραπέμπει σε σχολές επαγγελματικής κατάρτισης παρά σε πανεπιστημιακές. 20 Οι απόψεις αυτές θεμελιώνονται στο γεγονός πως ένα χρόνο μετά τη θεσμοθέτηση του 1268/1982 εκδίδεται το Π.Δ. 320/1983, το οποίο ουσιαστικά αναιρεί το νόμο 1268/1982. Αυτό γίνεται με τον καθορισμό της σύστασης των μελών ΔΕΠ των συγκεκριμένων πανεπιστημιακών 18 ο.π., σ ΥΠΕΠΘ (1985) Νόμος Πλαίσιο υπ. Αρ. 1566/85, άρθρο 11, Αθήνα: ΥΠΕΠΘ. 20 Π. Παπακωνσταντίνου (1990) Παιδαγωγικά Τμήματα Κείμενα προγράμματα σπουδών. Συλλογή κειμένων, Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, σ.45. βλ επίσης: Μπ. Νούτσος (1999) Ιδεολογία και εκπαιδευτική πολιτική, Αθήνα: Θεμέλιο, σ

10 τμημάτων με τέτοια αναλογία, ώστε να αντιπροσωπεύονται άνισα οι επιστήμες της αγωγής. 21 Επιπρόσθετα, υποστήριζαν ότι το Υπουργείο Παιδείας καθορίζει το περιεχόμενο της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με το Μαυρογιώργο, αυτό μεταφράζεται σε μια αλλαγή της μορφής ελέγχου που ασκείται από το κράτος στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Όπως ο ίδιος επισημαίνει, παρατηρείται μια μετάβαση από τον γραφειοκρατικό στον τεχνικό έλεγχο και μ αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η άσκηση του κρατικού ελέγχου στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. 22 β) Επίσης, ένα σημαντικό σημείο στο οποίο ασκήθηκε κριτική, αφορά στα όρια της αυτονομίας των εκπαιδευτικών. Τα προτάγματα της επίσημης ρητορικής για διεύρυνση της αυτονομίας των εκπαιδευτικών και αναβάθμιση της εργασίας τους, ενδεχομένως, δεν έπεισαν, αφού εκφράστηκαν απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες, το κράτος μειώνει τα όρια της αυτονομίας των εκπαιδευτικών μέσα από την διαμόρφωση πιο στενών πλαισίων σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων. 23 Ενδεικτικά, θα αναφέρουμε το άρθρο 11 από το κεφάλαιο Δ του νόμου Το συγκεκριμένο άρθρο ορίζει πως «ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για την χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής». 24 Σύμφωνα με το Νούτσο «αυτό σημαίνει πως οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν δικαίωμα να αμφισβητήσουν τις κατευθύνσεις και το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πολιτικής». 25 γ) Τέλος, η κριτική στους παραπάνω νόμους, εστίασε στην εσωστρέφεια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον αυστηρά συγκεντρωτικό χαρακτήρα οργάνωσής του. Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία ρυθμίζεται μέσα από διατάξεις που αναφέρονται στις σχέσεις σχολείου και οικογένειας καθώς, επίσης, στη σχέση σχολείου και τοπικών αρχών. Παρ όλες τις σχετικές διατάξεις και την ανάθεση 21 ο.π., σ Γ. Μαυρογιώργος (1997), ο.π., σσ ο.π., σσ ΥΠΕΠΘ (1985) Νόμος Πλαίσιο υπ. Αρ. 1566/85, άρθρο 11, Σύλλογοι διδασκόντων, παρ. 3, Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, σ Μπ. Νούτσος (1990) Συγκυρία και εκπαίδευση, Αθήνα: Ο πολίτης, σσ

11 κάποιων αρμοδιοτήτων, που αφορούν την εκπαίδευση, στην τοπική αυτοδιοίκηση, κύριος ρυθμιστής των σχέσεων αυτών παραμένει το κράτος. 26 Συνοπτικά, το εργασιακό καθεστώς των νηπιαγωγών ρυθμίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και αντανακλά τον έντονο συγκεντρωτικό χαρακτήρα διοίκησης του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Ένα σύστημα, μέσα στο οποίο, σύμφωνα με απόψεις που έχουν διατυπωθεί, η θέση του εκπαιδευτικού ορίζεται ως δημόσιου υπαλλήλου και όχι ως δημόσιου λειτουργού, όπως κατά καιρούς έχει χρησιμοποιηθεί ως ιδεολόγημα από τους συντάκτες της εκπαιδευτικής πολιτικής. 27 ΙΙ. Από την επετηρίδα στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ Ο τρόπος διορισμού των νηπιαγωγών αποτελεί μια σημαντική παράμετρο της εργασίας τους. Πριν, όμως, προχωρήσουμε στην παρουσίαση του συγκεκριμένου ζητήματος, θεωρούμε απαραίτητο, για την καλύτερη κατανόηση του διαγωνισμού, ως θεσμού διορισμού των νηπιαγωγών στο δημόσιο νηπιαγωγείο, να αναφερθούμε στο ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο στο οποίο εμπεριέχεται και στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που οδήγησαν στη θεσμοθέτησή του. Στο πρώτο μέρος αυτού του κεφαλαίου αναφέραμε ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 πραγματοποιήθηκαν σημαντικές αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης. Η δεκαετία του 1990 αντικατοπτρίζει ακόμη πιο έντονα την διείσδυση δυτικών τεχνοκρατικών μοντέλων. Όπως έχει επισημανθεί, «οι συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΟΚ και η παρέμβαση διεθνών οργανισμών (ΟΟΣΑ, Διεθνής Τράπεζα) θα ευνοήσουν την διείσδυση αυτών των αντιλήψεων στην υπόθεση του εκπαιδευτικού προγραμματισμού». 28 Θα ακολουθήσει η παρουσίαση των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που επικράτησαν διεθνώς, υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης, συνδέοντας την ελληνική πραγματικότητα με ευρύτερες αναδιαρθρώσεις στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. 26 Ε. Συνώδη (2004) Προσχολική Αγωγή και Επαγγελματισμός των Εκπαιδευτικών. Η περίπτωση της Αγγλίας και της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη, σσ Γ. Μαυρογιώργος (1997), ο.π, σ Γ. Μαυρογιώργος (1987) «Επιστήμες της Αγωγής και Παιδαγωγική έρευνα. Παιδαγωγική έρευνα, εκπαιδευτική αλλαγή και κοινωνική αλλαγή: Ανάγνωση της κυρίαρχης αστικής ιδεολογίας», Σύγχρονη εκπαίδευση, τευχ. 35, σ

12 Οι επιπτώσεις της πετρελαϊκής κρίσης το 1973, συνέπεσαν με την επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού. 29 Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται η διεθνοποίηση της οικονομίας των κρατών μελών της Ε.Ε. μέσα από την οποία επιταχύνονται και επεκτείνονται οι διαδικασίες εκείνες που θα οδηγήσουν στην παγκοσμιοποίηση. 30 Οι διαδικασίες αυτές μεταφράζονται σε αλλαγές στις σχέσεις κράτους κοινωνίας, αλλαγές στη φύση και τη δομή της εργασίας και σε αναδιαρθρώσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής. Όσον αφορά στο πρώτο είδος διαδικασιών, οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις για τη σχέση κράτους - παγκοσμιοποίησης - κοινωνίας είναι δύο. Η πρώτη υποστηρίζει ότι η δύναμη του κράτους μειώνεται και οι αποφάσεις του αποτελούν απόρροια των επιταγών των διεθνών οργανισμών, των πολυεθνικών εταιριών και των τραπεζών. Η δεύτερη ερμηνευτική προσέγγιση υποστηρίζει ότι το κράτος μετασχηματίζεται για να διατηρήσει τη δύναμη του και να παραμείνει στο επίκεντρο των εξελίξεων δημιουργώντας νέα δίκτυα συνεργασιών και εξουσίας. Κατ αυτόν τον τρόπο, η κρατική εξουσία μετασχηματίζεται σ ένα «αυξανόμενης σπουδαιότητας παράγοντα για την περαιτέρω διεύρυνση της παγκοσμιοποίησης». 31 Στο πλαίσιο αυτό, οι φιλελεύθεροι θεώρησαν ότι το «κράτος ευημερίας» επένδυσε αρκετά χρήματα στην εκπαίδευση, στην υγεία και σε τομείς κοινωνικού χαρακτήρα, χωρίς όμως να 29 G. Troman (1996) «The rise of the new professionals? The restructuring of primary teachers work and professionalism», British journal of education, Vol. 17, No 4, σ Δ.Α. Κατσορίδας (2007) «Παγκοσμιοποίηση ή διεθνοποίηση των οικονομικών;» σσ Η διεθνοποίηση αποτελεί έναν οικονομικό όρο που αναφέρεται «σε μια μακρόχρονη τάση του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής να επαναστατικοποιεί αδιάκοπα τα μέσα και τις σχέσεις παραγωγής μέσω της συνεχούς ανάπτυξης, της υπέρβασης των εθνικών συνόρων, τους σχηματισμούς υπερεθνικών ολοκληρώσεων και του ταχύτατου ανοίγματος στο διεθνές εμπόριο», ενώ η παγκοσμιοποίηση αποτελεί μια ευρύτερη διαδικασία όπου «οι ροές των αγαθών και του κεφαλαίου μεταξύ των κρατών έχουν φτάσει σε τέτοια επίπεδα, με αποτέλεσμα να έχει ξεπεραστεί πλέον ο ρόλος του έθνους κράτους και άρα οποιοσδήποτε έλεγχος από τις κυβερνήσεις». Υποστηρίζεται ότι η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης δεν έχει ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα να μιλάμε για διεθνοποίηση και όχι για παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. 31 Ε. Σιάνου (2001) «Παγκοσμιοποίηση, κράτος και εκπαιδευτική πολιτική», Εισήγηση στο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: Εξουσία και κοινωνίες στη «μεταδιπολική εποχή», Αυγούστου 2002, Χανιά, Ιωάννινα: Τομέας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σ. 75, Βλ. επίσης Γ. Γρόλλιος (1999) Ιδεολογία, Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πολιτική. Λόγος και πράξη των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την Εκπαίδευση, Αθήνα: Gutenberg, σ

13 υπάρξουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η εκπαίδευση τέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης ως κύριος υπεύθυνος για την κρίση. 32 Όπως, ήδη, αναφέραμε, οι αναδιαρθρώσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών της Ευρώπης με κοινό προσανατολισμό είχαν ήδη αρχίσει από τη δεκαετία του 1980, παρόλο που δεν γινόταν σχετική αναφορά για σύγκλιση στον επίσημο λόγο. Υπήρχαν μόνο ρυθμίσεις για αλλαγές δημοσιονομικού τύπου. Το 1992, όμως, με τη συνθήκη του Μάαστριχτ τονίζεται ρητά η ανάγκη για σύγκλιση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Ακολουθεί η δημοσίευση της Λευκής Βίβλου από την ευρωπαϊκή επιτροπή και δίνονται πλέον σαφείς οδηγίες για τον τρόπο οργάνωσης της εκπαίδευσης των κρατών μελών της Ευρώπης, αλλά και για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών με στόχο τη διαμόρφωση μιας κοινής πολιτισμικής ταυτότητας. 33 Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, απώτερος στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η εξασφάλιση της συναίνεσης για την εφαρμογή μιας πιο σκληρής δημοσιονομικής πολιτικής. Η αναπαραγωγή της κυρίαρχης γνώσης και, ταυτόχρονα, η εξασφάλιση της κοινής συναίνεσης θα συντελεστεί μέσα από την εισαγωγή των ιδεολογιών του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών και του Ευρωπαϊσμού. 34 Η ιδεολογία του Ευρωπαϊσμού απευθύνεται στις ευρύτερες μάζες με στόχο τη διαμόρφωση μιας κοινής πολιτισμικής ταυτότητας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κοινή συναίνεση. Ο Γ. Γρόλλιος αναφέρει χαρακτηριστικά πως ο «Ευρωπαϊσμός (γενική ιδεολογία) αξιοποιείται κυρίως για την άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών, περιφερειακών και κρατικών αντιθέσεων που αναπτύσσονται στα πλαίσια της Ε.Ε. και για την συνολική νομιμοποίησή της». 35 Μέσω αυτής προβάλλεται ένα είδος νεοανθρωπισμού, που εκφράζεται με την άσκηση μιας ευνοϊκής πολιτικής απέναντι στις μειονότητες, ενώ παράλληλα υιοθετούνται ιδέες της σύγχρονης παιδαγωγικής και διαμορφώνεται ένας εκλεκτικιστικός τρόπος εφαρμογής τους, υπό του πρίσμα του Μπιχεβιορισμού M. W. Apple (2002) Εκσυγχρονισμός και συντηρητισμός στην εκπαίδευση, Μετάφραση: Μαρία Δεληγιάννη, Αθήνα: Μεταίχμιο, σσ Γ. Γρόλλιος (1999) Ιδεολογία, Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πολιτική. Λόγος και πράξη των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την Εκπαίδευση, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, σσ ο.π.,.σ ο.π., σ ο.π., σσ

14 Επιστρατεύονται όροι όπως «κοινωνία της γνώσης», «δια βίου μάθηση», «μαθαίνω για να μαθαίνω», οι οποίοι διατρέχουν το περιεχόμενο των περισσότερων κειμένων της Ε. Ε. που αναφέρονται στην εκπαιδευτική πολιτική των κρατών μελών της. 37 Σύμφωνα με απόψεις που καταγράφηκαν στην διεθνή βιβλιογραφία, η ιδεολογία του Ευρωπαϊσμού λειτουργεί αποκρυπτικά σε σχέση με την λήψη αυστηρών δημοσιονομικών μέτρων σε όλο το φάσμα της Ε. Ε. Το ζήτημα του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών αφορά σε αναδιαρθρώσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής με στόχο το μετασχηματισμό της εργασίας των εκπαιδευτικών σε επάγγελμα. Οι αλλαγές αυτές μεταφράζονται σε αναδιάρθρωση της διοίκησης και της κουλτούρας των εκπαιδευτικών και έχουν σημαντικές συνέπειες στην εργασία τους. 38 Συνεπώς, τα κράτη τα οποία υφίστανται οικονομικούς ανασχηματισμούς αναδιαρθρώνουν την εκπαιδευτική τους πολιτική στο πλαίσιο της στρατηγικής που ακολουθείται για την επιτυχία των οικονομικών μέτρων. 39 Ο ρυθμός και ο βαθμός αναδιάρθρωσης των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών της Ε.Ε. δεν είναι ο ίδιος για όλα τα κράτη. Τα λιγότερο προηγμένα κράτη, όπως η Ελλάδα, εξαιτίας των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών που επικρατούν σ αυτά, δεν είναι δυνατόν να αναδιαρθρώσουν την εκπαιδευτική τους πολιτική στο βαθμό και στο χρόνο που θέτουν τα χρονοδιαγράμματα της Ε.Ε. και των διεθνών οργανισμών. 40 Ειδικότερα, η καθυστέρηση για αναδιάρθρωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος οφείλεται σε ιστορικούς λόγους που διαμόρφωσαν τις σχέσεις «φτώχιας, αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης». 41 Ο συγκεντρωτικός τρόπος διοίκησης, η γραφειοκρατία και η εξάρτηση μεγάλων μαζών από το δημόσιο 37 ο.π., σσ ο.π., σσ Ως εκπαιδευτική πολιτική θα ορίσουμε «ένα σύνολο αρχών και κανόνων που θεσμοθετούνται από την πολιτεία για τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών που σκοπό έχουν την επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων μέσω του μηχανισμού του σχολείου». Γ. Μαυρογιώργος (1993) Εκπαιδευτικοί και αξιολόγηση, Αθήνα: Σύγχρονη Εκπαίδευση, σ Ε. Σιάνου (2001) «Παγκοσμιοποίηση, κράτος και εκπαιδευτική πολιτική», εισήγηση στο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: Εξουσία και κοινωνίες στη «μεταδιπολική εποχή», Αυγούστου 2002, Χανιά, Ιωάννινα: Τομέας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σσ Ε. Σιάνου (1998) Εισαγωγή στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Σημειώσεις για την εξομοίωση, Ιαάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σσ

15 ματαίωναν ή και εμπόδιζαν τις προσπάθειες για αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα και, ευρύτερα, για αναδιάρθρωση των θεσμών του ελληνικού κράτους. 42 Μια απόπειρα συνολικής αναδιάρθρωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί η ψήφιση του νόμου 2525/97. Από το 1980 μέχρι το 1997 είχαν επιχειρηθεί αποσπασματικές ρυθμίσεις που αφορούσαν θέματα είτε σε επίπεδο διοικητικό είτε σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου, όχι, όμως, με τη μορφή μιας συνολικής μεταρρύθμισης. 43 Σύμφωνα με την επίσημη ρητορική, οι πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες αναδείκνυαν την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης, «προκειμένου η παιδεία να αποκτήσει την αναγκαία ποιότητα και να ανταποκριθεί στον εθνικό της ρόλο». 44 Στόχος της μεταρρύθμισης, όπως αναφέρεται, ήταν να προωθηθούν «νέες και ριζικές μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς και βαθμίδες του εκπαιδευτικού μας συστήματος προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα σημερινά προβλήματα και να δημιουργήσουμε μια νέα εθνική εκπαιδευτική βάση με ισχυρά διεθνή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα». 45 Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάδυση της κοινωνίας της γνώσης και στον διεθνή ανταγωνισμό, ως τα νέα δεδομένα που επιβάλλουν την αναδιάρθρωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 46 και υποστηρίχθηκε, σχετικά, πως «αν εξακολουθήσουμε να έχουμε την παιδεία που έχουμε τώρα, θα έχουμε μια κοινωνία δεινοσαύρων που δεν θα μπορεί να προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα του 21 ου αιώνα». 47 Το περιεχόμενο της επίσημης ρητορικής διανθίστηκε από τις λέξεις ποιότητα, ανταποδοτικότητα, ευελιξία, αποτελεσματικότητα, κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας. Μέσα από τη χρήση των παραπάνω όρων, οι οποίοι 42 Σύμφωνα με τον Τσουκαλά, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μια «θεσμική πρωτοτυπία». Οι θεσμοί της, που γεννήθηκαν μέσα σε κλίμα εμφυλίου πολέμου, «λειτούργησαν μέσα στα πλαίσια ενός κράτους που τουλάχιστον επίσημα ήταν δημοκρατικό». Η θεσμική αυτή ιδιαιτερότητα επηρέασε ιδεολογικά και πολιτικά την εξέλιξη του ελληνικού κράτους και συνέβαλλε «στην μακροβιότητα και ανθεκτικότητα (των θεσμών αυτών) παρά τις ραγδαίες και σημαντικές μεταβολές των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών». Κ. Τσουκαλάς (1986) Κράτος, Κοινωνία, Εργασία, Αθήνα: Θεμέλιο, σ. 17. Βλέπε επίσης στο ίδιο σσ Γ. Μαυρογιώργος (1993) Εκπαιδευτικοί και αξιολόγηση. Αθήνα: Σύγχρονη Εκπαίδευση, σ ΥΠΕΠΘ (1997) Εκπαίδευση Για μια παιδεία ανοιχτών οριζόντων, Γ έκδοση, Αθήνα: σ Εισηγητική Έκθεση, Σχέδιο Νόμου 2525/97 (1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», Αθήνα 22 Αυγούστου 1997, σ Γ. Αρσένης (1997) Πρακτικά Βουλής (Τμήμα Διακοπής εργασιών Βουλής), Συνεδρίαση ΛΒ -3 Σεπτεμβρίου 1997 (Πρωινή), σ ο.π., σ

Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τα στοιχεία που ακολουθούν αποτελούν ευρήματα της επιστημονικής ομάδας της ORIENTUM υπό την επίβλεψη των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού Νίκου Παυλάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ. Κ. Κακαζιάνη Μαρίνα, 697345566 κ. Διαμαντοπούλου. Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ. Κ. Κακαζιάνη Μαρίνα, 697345566 κ. Διαμαντοπούλου. Μάθησης και Θρησκευμάτων Αρ. Πρωτ. 33 Ημερ.: 18/4/2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2. Πρόεδρο της Βουλής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού Σαλτερής Νίκος Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. 70) Νομαρχίας Πειραιά Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 επιχειρείται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου ΗΜΕΡΙΔΑ Το νέο κοινωνιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Απριλίου 2006 Αρ. Πρωτ.:18601,18264 2.1 Xειριστές: Δ.Αγγελάκη, Β. Θωμόπουλος

Αθήνα, 18 Απριλίου 2006 Αρ. Πρωτ.:18601,18264 2.1 Xειριστές: Δ.Αγγελάκη, Β. Θωμόπουλος Αθήνα, 18 Απριλίου 2006 Αρ. Πρωτ.:18601,18264 2.1 Xειριστές: Δ.Αγγελάκη, Β. Θωμόπουλος Προς Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΠΘ κο Καραμάνο Ανδρέα Μητροπόλεως 15 10185 Αθήνα Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, Στο Συνήγορο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς

Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς Α. Σύντοµη ιστορική διαδροµή Η ελληνική προσχολική εκπαίδευση γεννιέται και αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ 33Οι επιπτώσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης 33Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης 33Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία της τέχνης 3 3 Η Ευρώπη και ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Αρκαδίου 8, 35100 Λαμία Πληροφορίες: Kωνσταντίνος Τσιώτας Τηλέφωνο: 22310 81842-843

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Βασικοί άξονες) Κατά την άποψή μας, η αναβάθμιση του ρόλου της Δημόσιου Σχολείου προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών Πειραματικών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κωδικός μαθήματος: SEAB109 (3Ω/Υ) Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών: 3o και 4 ο Μονάδες ECTS: 6 Διδάσκων: Γιάννης Πεχτελίδης e mail: pechtelidis@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» 1.1 Βασικές κατευθύνσεις Η αξιολόγηση ενός μαθήματος είναι αρχικά θέμα προσδιορισμού και κατανόησης της ταυτότητάς του. Θέματα όπως είναι ο τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ............................... 15 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ................................... 17 ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 Kεφάλαιο Πρώτο Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ 1.1. Η Σύγκριση. Έννοια και περιεχόμενο... 14 1.2. Η Συγκριτική Εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα

της Α τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011-2012.

της Α τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 2: Κοινωνιολογία - πολιτισμός - κουλτούρα. Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια Μάκης Τσαμαλίκος

Επιμέλεια Μάκης Τσαμαλίκος Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Μ ΟΥΣΙΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩΝ Ε ΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ Κ ΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α ΘΗΝΩΝ Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Μ ΟΥΣΙΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩΝ Α ΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ ΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας»

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας» Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός. Mονογραφίες υπό έκδοση 2007-10 1. Ευθυμίου, Η., Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Φύλο και Νέες Τεχνολογίες: Εμπειρικές Προσεγγίσεις. Επιστημονική Σειρά Σπουδών Φύλου, Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων»

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Αθήνα, 09/07/2012 «Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα για την εξεύρεση ισοδύναμων δημοσιονομικών μέτρων είναι και η κατάργηση του δαπανηρού θεσμού των μετακλητών υπαλλήλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ Το βιβλίο για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία - Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) αποτελεί σύνθεση μερών τριών ήδη υπαρχόντων βιβλίων (Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Δημόσια Υγεία (18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO) Περιγραφή Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσια Υγεία είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Για να κατανοήσετε καλύτερα την προτεινόμενη διαδικασία πρόσβασης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας θα προσπαθήσουμε αρχικά να σας περιγράψουμε συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 004, Η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία, εις ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (επιμ), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα