ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΧΡΟΝΟΣ 27ος, Φύλλο 1269, ΤΙΜΗ 0,30 d ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 150 ΠΑΙΔΙΑ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σελίδα 12 Σελίδα 4 1 ο Κοινωνικό Φροντιστήριο στο Περιστέρι ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Σελίδα 21 ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σελίδα 13 ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ Ο Δήμος του Περιστερίου οργανώνεται και με κοινωνικές δράσεις αλληλεγγύης προσπαθεί να στηρίξει τους πολίτες που έχουν ανάγκη. Η αρχή έγινε με τη δημιουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου «Από Καρδιάς» που προσφέρει εδώ και ένα χρόνο, περίπου, τα βασικά είδη για την επιβίωση των συμπολιτών μας που δυσκολεύονται και αδυνατούν να τα προμηθευτούν. Τώρα, καλεί όλους τους πολίτες να στηρίξουν την Πανπεριστεριώτικη εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων την 1η Δεκεμβρίου για τη στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Μια προσπάθεια που «αγκαλιάστηκε» από τον Εμπορικό Σύλλογο και κοινωνικούς φορείς. Με το σύνθημα «Κανείς μόνος του στην κρίση» πραγματοποίησε επίσης, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και την ΜΚΟ «Αποστολή», δωρεάν εμβολιασμό σε παιδιά ανασφάλιστων, απόρων και ανέργων, ο οποίος συνεχίζεται για να μη μείνει κανένα παιδί χωρίς τα απαραίτητα, για την υγεία του, εμβόλια! 4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ Στη Σελίδα 5 Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Σελίδες Λεωφόρος Κύπρου 4, Περιστέρι (Δίπλα στο ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ) t: , f: ΩΡΑΡΙΟ: ΔΕ-ΠΑ: 9 π.μ. - 9 μ.μ., ΣΑ: 9 π.μ. - 8 μ.μ. Σελίδα 24 Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 22 ÖÌÓÉØ ÖÜ 2012 ¾` À¾ˆ ¾ˆ å ÛÌ ØÚ ÔÛ ØÖçÔ Ö ÌØ - æóìôö æû Ô ˇå ÖÔÛ Û Ø Ñ - ÑÆ ÛÖÜÚ ØÖÔæÓ (Ö Þ Ø ÑÛ Ø - ÙÓæÚ ÌåÔ Û Ú ÌÝ ÓÌØå Ú ß ý) Ó ÔÛå Ø Ù Ü âø ÛÖ âöô ÜÔ Ó Ñª ÖÜ ÑæÔÛÌßÌ Ô ÑÜØØÙÌ Û Ô ß ÝÖÝÖØå Û Ú ÖÜÒªÚ Û Ì Ø ÜÔ ÓâÛØ ÛÖÜ ÓÔ ÓÖÔåÖÜ. `ÑâÝÛÖÓ Óª àú ˇ ªÛ Ô Ñ ÒçÛÌ- Ø Ö Ü ÆÒÒ ÒÖ Û Ú ÖÜÒªÚ Ô ÌÛçÞ Ô Ô ÛÖ ÙÛæÞÖ ÛÖÜÚ. ÌÒ ÑÆ Û ÔÌçÓ Û ØâÓ Ù Ô ÓÌ Û Ô Ì âóé Ù ÛÖÜ ØÖâ ØÖÜ Û Ú ÖÜ- ÒªÚ Û Ô ØÖÙàØ Ôª æùüøù Û Ú ÆÛ Õ Ú. æù ØÖ ªˇ Ñ Ô, ÌåÞÔÖÜÔ àú Û ßÞ ä ÌÓâÔ ý Æ Û Ú ÖÜÒªÚ, Ü Ö âþû Ñ Ô ÛÖÔ ˆ ÖÜØ æ ¾ ÑÖÔÖÓ ÑØÔ ÓÌ ÖÜÞ ŒÙÓ Û, Ì- Ì ª ÙÜ ÑÌÑØ ÓâÔ ÆÛ Õ ˇ ÛÖÜÚ Ñ ÛâÛ ÙÙÌ ÙÛ Ô å ÓÖåØ ÓÌ ÛÖÜÚ ÒÖ ÖçÚ ÌØ ÖÓâÔÖÜÚ ÙÛÖ ÓæÙ Ö ÛÖÓâ. âé ÜÛæ ÌÔ ªˇÌÒ Ô ÖçÛÌ Ô ÛÖ ÙÑÌÝÛÖçÔ, æû ˇ ÛÖÜÚ ÆÒÒ Ì ÛÖ ÌØ Ù Ñæ Ñ Ó ÙˇÖÒÖ Ñæ Ñ ˇÌÙÛØÚ, åôöôû Ú ÛÖ Ñ åàó ÙÛ Ô ÌÑÆÙÛÖÛÌ ÑÜÉâØÔ Ù Ô ÛÖÜÚ ÙÛâÒÔÌ Ù ÆÒÒÌÚ Ü ØÌÙåÌÚ ÖÜ ßÙÛÌÔÆ ÖÜÔý æ âòòì ß ØÖ- Ùà ÑÖç. Ø æò ÜÛÆ Ö `çòòö æú ÛÖÜÚ, Ì ÓâÔÌ ÒØÔÖÔÛ Ú àú ÌÔ ÓÌ- Û Ô ØÔÖÜÔ Û Ô ÑåÔ Ùª ÛÖÜÚ Ô Ó ØÛÜØ ˇÖçÔ Ó ÜÛæÔ ÛÖÔ ÛØæ- Ö, Þ Ø ÑÛ Øå ÖÔÛ Ú Û Ô ØÆÕ ÛÖÜÚ ØàäѪ, ØåÞÔÖÔÛ Ú ÒÆ ÙÛ ÝàÛ Æ æ àú Ô ÝâØÖÜÔ Û ß ý. ÙÛæÙÖ Ö Ñ. `ÛÖÜØÔÆØ Ú Ì- ÙÓÌçÛ ÑÌ æû ˇ Ì Ô ÝâØÌ Û Ô Ì åó Þ ÆÛ Õ ÙÛ Ô ÌˇÔ Ñª ÔÛ - ØÖÙà Ìå. åù Ú Ö Þ Ø ÑÛ Ø - ÙÓæÚ àú ØæÑÌ Û Þ ä ÌÓâÔ Æ ÑÖçÙÛ ÑÌ ÙÌ ØàäÔª ÌÑ Ö- Ó ª Û Ú TV Ñ É Ùå ÌÛ ÙÛÖ Ì ÖÔæÚ àú æòö ÜÛÖå ÖÜ ÌØ Æ- ÖÔÛ ÙÛ ÖÜÒª, âþöüô ÖØ ÙÛÌå æ ÉÖÜÒÌÜÛâÚ, Ü ÖÜØ ÖçÚ Ñ ØÖ ÔÛæÚ æ ÛÖÜÚ ÌÑÆÙÛÖÛÌ ØÖâ ØÖÜÚ Û Ú ÖÜÒªÚ. ÜÛæ ÌÔ ÝÛ åôì Ö ÌØ æ- ÓÌÔÖ ÖÜ ÕÌÙ ÑØˇ Ñ Ô Ô Ü ÌØ Ù åùöüô Û ÒÖçÙ ØÖÔæ- Ó Æ ÛÖÜÚ, ÒÒÆ ÜÛÖå ÖÜ ÛÖÜÚ æø Ù Ô, ÞàØåÚ Ô ÌØÆÙÖÜÔ æ Û Ú ßÙÜÓ Ò Æ ÌÚý ÛÖÜ ` æ àú Û Æ ÖÜ ÌÑ ÑÖçÔ Ó ˇâÙ ÙÛÖÔ ªÒ Ö Ñ ÙÛÌØÖçÔÛ ÖÒ Û - ÑÖç... ßÉçÙÓ ÛÖÚý. ÒÒÆ Ú âøˇöüóì ÙÛ Ô ßÖÜÙå ý Û Ú ÔÛå Ø Ù Ú. ÌÔ ÕâØà Ñ ÛÆ æùö ÌåÔ Ò ˇª Û ØÖÔæÓ Æ ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÛÖÜÚ, æ àú ÓÖÙ ÌçÖÔÛ ÙÌ ÑÆ- Ö ÌÚ ÌÝ ÓÌØå ÌÚ. Ô æóàú Ò - ˇÌçÖÜÔ, åñ ØÖÑ ÒÖçÔ Û Ô ÖØ ª ÛàÔ ÌØ ÖÓâÔàÔ æþ ÓæÔÖ ÙÛÖÔ ÓæÙ Ö ÛÖÓâ, ÒÒÆ Ñ æùàô Û ÉÆ ÖÜÔ. Û ØÞªÔ ÛÖ ÌÝÆ Õ ÛÖÜ ÑÖ - ÔÖç ÓæÙ ÖÜ Ü ÆÒÒ ÒÖÜ ÌÔ Ü- ÌØÉ åôì Û Ú ÌÜØØ, æû Ô Ö ØÖÔÖÓ ÖçÞÖÚ Ü ÆÒÒ ÒÖÚ Û Ú ÖÜ- ÒªÚ Ì Ù ØÆÛÛÌ !!! `Û Ô ØØÛ ÌØå ÛàÙ Ö ÑÖ ÔæÚ Ü ÆÒ- Ò ÒÖÚ ÛÖÜ ÓÖÙåÖÜ Ó ÖØÌå Ô âþì ÔÌ ÙÛ Ó Ñª ÌÑ å ÌÜÙ Ñ åøôì æû Ô ÙÜÔÛ Õ Ö ÖÛÌåÛ ÌÜØØ Ò æûìø æ ÜÛæÔ Û Ú ÖÜÒªÚ!»ÌÛÆ Ö Ó ÙˇæÚ ÛÖÜÚ (ÙçÓÝàÔ ÓÌ Û ÓÖÙ ÌçÓ Û ) Ñ ÛÆ ÓâÙÖÔ æøö ÌåÔ ÌÜØØ. åù Ú ÑÆˇÌ ÓªÔ Ñ ÖçÔÛ 61 ØØÌÚ Ü ÌØàØåÌÚ Ñ ÔÛ ØÖçÔ ÙÛ Ô ÌÕÖÓÖåàÙª ÛÖÜÚ ÓÌ Û Ú ÔÛåÙÛÖ ÞÌÚ ÛÖÜ ÓÖÙåÖÜ Ö Ö ÖåÌÚ ÌÔ ÕÌ- ÌØÔÖçÔ Û Ú 36 ØØÌÚ ÛÖÔ ÓªÔ. ÑæÓ ÙçÓÝàÔ ÓÌ ÓÖÙ Ìç- Ó Û Ö Ü ÆÒÒ ÒÖ Û Ú ÖÜÒªÚ âþöüô Ñ ÆÒÒÌÚ âú ÌÙæ àô, ÖÜ ØÖâØÞÖÔÛ æ Ó ÙˇØÓ Û ÛàÔ ÝæØàÔ Ü ØÌÙ ØÔ Ö Ö ÖåÌÚ ÉØåÙÑÖÔÛ ÙÛÖ ÑÛåØ Ö Û Ú ÖÜÒªÚ Û Ô ÌÕÜ ØâÛ Ù ÉÖÜÒÌÜÛØÔ Ñ ÌØ ÖÓâÔàÔ Ñ åôöüô ÙÛÖ ÓÌåÖ Øà ªÚ ÛàÔ ˆ ÒÒªÒàÔ (..ˆ..).» ÒÆÓÌ ÛÖ ÑÜÒ ÑÌåÖ Ñ ÛÖ ÌÙÛ ÛæØ Ö Û Ú ÖÜÒªÚ ÖÜ Ò ØØÔÖÜÔ ÌÜØØ ÛÖ ÞØæÔÖ, ÛÖ Ü ÖÑ ÛÆÙÛ Ó Û Ú ˇÔ ÑªÚ ØÆ- Ì Ú ÓÌ ÌÔÖåÑ Ö ÌÜØØ ÌÛ ÙåàÚ, Ñ ˇØÚ Ñ ÛÖ Ø ÝÌåÖ ÛàÔ.. ÓÌ ÌÜØØ. Ö å Ö ÖÙæ ÌÛ ÙåàÚ Ò ØØÔÌ Ñ ÛÖ Ü ÖÑ ÛÆÙÛ Ó Û Ú ¾ÒÜÓ ÑªÚ ÛÖ Ó ÙˇàÓâÔÖ Ø ÝÌåÖ Û Ú. åù Ú ÙÌ ÑÆˇÌ Û ÓÖÒæ Ö ÖÜ Ò ØØÔÌ ÖÜÒª ÆÝÖØÌÚ ØÖÓªˇÌ ÌÚ, ÛÖ ÓÌåÖ Õ ØÔÌ ÛÖ 7% Ü âø ÛàÔ Ü ÒÒªÒàÔ Û Ú ÖÜÒªÚ, æ ÛÖ Ö ÖåÖ 3,5% åôì Ü âø ÛÖÜ..ˆ.. Ô à; ÓâÔà ÆÔ Ü ÖÚ! æû Ô ÑÆˇÌ ÓâØ ÑæÉÌ ÛÖ ØÌçÓ ÙÌ ÞåÒ ÔÖ ÑÖÑÜØ Æ Ûå ÜÔ ÛÖçÔ Ô Ò ØØÙÖÜÔ ÛÖÔ ÒÖ Ø ÙÓæ. ÌÔ ÕâØà Ñ ÛÆ æùö ÌåÔ â ÑÜØÌÚ Ö âú ÛàÔ ÓÖÙ ÌÜÓÆÛàÔ, ÒÒÆ Ì Ø Ó ÒÆÓÌ ÞÖÔÛØÆ ÒÌÝÛÆ Ñ ÓÆÒ ÙÛ ÙÌ ÌØåÖ Ö æ ÖÜ Ö ªÞ Ú ÛàÔ Ó ÙˇØÔ ÛÖÜÚ Ó ØÖÔÖÓ Öç- ÞÖÜÚ ÌØ æóìôöüú ÌåÔ Ñ ÛÌÉ - ÙÓâÔÖÚ ÙÛ 600 Ñ 500 ÌÜØØ. Ó ÛÖ ÆÒÒÖ; å Ö ÔàØå ÖÜÔ àú Ö ØÖÙÒªßÌ Ú ÙÛ ÖÜÒª ÓâÞØ ØæÙÝ Û åôöôû Ô æ ÛÖ... ØÆˇÜØÖ. `çóýàô ÓÌ ÛÖÔ Ñ ÔÖ- Ô ÙÓæ Û Ú, Ö ÌÑÆÙÛÖÛÌ ØæÌ ØÖÚ Û Ú ÖÜÒªÚ, âþì ÛÖ Ñ åàó Ô ÖÝ Ùå Ì æþ ÓæÔÖ ÛÖÔ Ø ˇÓæ ÛàÔ ØÖÙÒ ÝˇâÔÛàÔ Ü ÒÒªÒàÔ, ÒÒÆ Ñ ÛÖ çßöú ÛÖÜ Ó ÙˇÖç ÛàÔ. Ö ßàØ åöý ÌåÔ àú ÙÛÖ ØÌÒˇæÔ ÙÜÔ ÒÒ ª ÔæÛ Ô ÓÌÛ Õç æòàô ÛàÔ ÑÖÓÓÆÛàÔ.»ÆÒ ÙÛ Ì å ØÖÌ Øå Ú Ó. ` ÖçÝ ÛÖ 2008 æòö ÙÞÌ æô Ö ÉÖÜÒÌÜÛâÚ ÛÖÜ ÑÖ ÔÖÉÖÜÒåÖÜ ÖÝÆÙ Ù Ô Û Ô ÓÖ- Ô ÓÖ Öå Ù 200 Ü ÒÒªÒàÔ Ö- Ù ÙÓâÔàÔ ÙÛ ÖÜÒª. æ àú ÉÆ à ÙÛ ß ý ß ˇÜ- Øå ÌÛ ÙÛÖÜÚ ØæÓÖÜÚ Û Ú ÖÜ- ÒªÚ æ Ñ Øæ æû Ö ÌØ ÙÙæÛÌØÌÚ ØÖÙÒªßÌ Ú âþöüô åôì æ Û Ô Ø åûù ( ØæÌ ØÖÚ Ö. ` ÖçÝ Ú) Ñ ÑÖÒÖܡÌå ÙÛÖØ Æ ( Øæ- Ì ØÖÚ Ö. ÌÛÙÆÒÔ ÑÖÚ). åù Ú ß ˇÜØå ÌÛ àú ÓÌÛ Õç ÛàÔ Ü Ò- ÒªÒàÔ Û Ú ÖÜÒªÚ Ü ÆØÞÖÜÔ Ñ ÑÆ Ö Ö ÖÜ ÌåÔ ÙÜ ÌÔÌåÚ... É Ö- Ó ÞÆÔàÔ Ñ ÌÝÖ Ò ÙÛØÔ! Ô ÌåÔ ÜÔ ÛæÔ! ìø Ô ÌÛçÞÌ Ú ÙÛ àª Øâ Ì Ô ˇâ- ÛÌ Ú âô æ Û 3 ÑÜØå ØÞ ß»ý. Ò ª» `¾,»¾ Ñ»... ` ¾` ¾ˆ» ` ¾ àô\ôöú ÖÜ Ó Ú ( ) Ì ÞÌ Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛÌ àú Ö `àñø Û Ú Û Ú Ì ÖÞ Ú ÛÖÜ. ÌÔ- Ô ˇ ÑÌ ÙÛ Ø Ù Ö ÖÜ Ì Ø - ÙÌ Ñ Û Ñ ÛÖÜ ÞØÖÔ Ñ Ûà Ö ÛÖ ÜÙÉ ÙÛ ÞÛÖ ÛÖÜØÑ ÑÖ Ü Ö. `Ì ÌÔ ÑÌ Ú Ø Ó- ÓÌ Ú Û ØàÛ ÞØÖÔ Û Ú à Ú ÛÖÜ Û Ô ØÑÌÛ Ü ÙÑÖÒÖ ÓÌ Ù ÙÌ ÜÛ Û Ô ÌØ ØØÌ ÖÜÙ ÛÓÖ- ÙÝ Ø.» Ò ÙÛ Ì àú Û Ô Ò - Ñ ÛàÔ Ì Ñ ÌÛàÔ ÌÔ Ì É ÔÌ ÙÞÌ ÖÔ Ñ ˇÖÒÖÜ Ì Õà Ö ÛÖ Ù Û. ÜÛÖ ÛÖ Ì ÖÔÖÚ ÙÜÔÛÌ - ÒÌÙÌ àùûì Ô ÓÖØÝàÙÌ Ì Ô Ô ÑÒÌ ÙÛÖ Þ Ø ÑÛ Ø Ñ Ô - ØÖÜÙ Ì Ó Ì ÒÒÌ ß ÜÛÖ Ì- Ö ˇ Ù Ú. `Ì ÜÛÖ ÛÖÔ Ø Ö- ÔÛ ÖÝÌ ÒÌÛ Ñ ÛÖ ÖÛ ÙÛ - Ì Ô ØÖÜÙ ÙÌ Û É ÉÒ ÛÖÜ Ñ Ô àùì ÑÖÓ Ñ Ñ Ö ÌÚ Ù ÓÌ àùì Ú ÛÖÜ. Ö ÖÛÌ ÒÌÙÓ Û Ô ÓÖÔÖ ÙÛÖ ÛÌ - ÒÖÚ Û Ú à Ú ÛÖÜ Ô ÓÖÙ Ö- Ö ÙÌ Û ÙÜ Ø ÓÓ Û ÛÖÜ. ÙÛÖ ÞÌ à ÓÖØÝàÙ Û Ô ØÌ Ö ÛÖÜÚ ÖÔÌ Ú ÛÖÜ, ÌÔà Ø ÒÒ Ò Û Ô ÜÛÖ ÑÛÖÚ ÙÛ ÌØÓ Ô Ñ ÒàÙÙ. ÌàØÌ - Û Ì Ù Û Ú Û Ú Ý ÒÖÙÖÝ Ú ÛÖÜ ÔÛ ÙÛ Ô ÒÒ Ñ Ô ÓÝ ÉÖÒ ˇ Ó ÖØÖÜ ÙÌ Ô Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛÌ àú Ø Õ ÑÌ ÒÌÜ- ˇÖÚ Û Ô Ì ÖÞ ÛÖÜ. Û Ô ÙÜ ÞØÖÔÖÚ ÛÖÜ À Ñ Ó Ò - ÙÛ Û Ô Ñ Ö ÜÖ ÌÙÙ ÒÖ. ¾ ÖÜ Ó Ú ˇÌàØÖÜ ÙÌ Û Ô ÌÑ - ÌÜÛ Ñ Ñ Ù àú Ì Ô - ÙÛ Û Ñ ÌÔÌ Ø Ì ÖÜ ˇ Ó Ö- ØÖÜ ÙÌ Ô Ö ÙÌ ÙÛ Ô ÌÕÌ - ÌØÙ ÛÖÜ ÒÒ Ô ÑÖÜ ˇÔÖÜÚ Ñ Û Û Ú ÛÖÜØÑ Ñ Ú ÑÜØ Ø- Þ Ú. ÖÒÒÌ Ú Ö Û Ú ÖßÌ Ú ÛÖÜ ÛÖÔ ÝÌ ØÔÖÜÔ Ö ÑÖÔÛ ÙÛÖÔ Ó ÔÛ Ö ÖØ, Ö Ö Ö ÖÚ ÙÛÌÜÌ ÖÛ Ö ÒÒ ÔÌÚ ØÌ Ì ØàÛ Ô ÓÖØÝàˇÖÜ Ô Ô Ñ Û ÝÌ ØÖÜÔ Ô ÖÛ Ô ÕÖÜÔ ÛÖÔ ÖˇàÓ Ô ÑÖ Ü Ö.»Ì ÒÒ ÒÖ ÙÛÌÜÌ ÙÛ Ô ÝÜ Ô Ù ÛàÔ ßÜÞàÔ ÓÌ Ùà Û Ú ÌÑ ÌÜ- Ù Ú, Ö Ö ÌÔ ÙÜÔÌÞÌ ˇ Ö ÖÜ ÙÌ ÙÛ Ô ÌÕÌ ÌØÙ ÛÖÜ Ü Ö ÖÜÒÖÜ Ì ˇÔÖÜÚ. Ô ÌØ Ö Ö ÜÛ ÙÛ `ÓÜ ØÔ Ì ØÌÜ ÖÜÔ ÜÖ ÌØ Ý - Ó ÙÞÖÒÌ ÓÌ Ù Ú ÌÑ ÌÜÙ Ú, Ü ÌÒ Ñ ÙÞÖÒ ÖÜ Û Ô Ñ Ûà Ö Û Ô Ì Ö ÛÌ ÛÖÜ ¾ ÑÖÜÓÌÔ ÑÖÜ ÛØ ØÞÌ ÖÜ Ñ ÛÖ ÒÖÒÖ ÑÖ ÜÓÔ Ù Ö, ÛÖ Ö Ö Ö Û Ô Ö ØÖÖ ÌÜÛ ÑÖ ÙÛ ØÖ Ø ÓÓ Û ÛÖÜ. ¾ ÖÜ- Ó Ú Ì ÞÛ ÑÌ ØÖÙÑÒ Ù Ô - ÕÌ Ñ ÙÛ Ü Ö. ÑÌ ÔÖÚ ÖÓàÚ Ì Ì ÒÌÕÌ Ô ÕÌ ÙÛÖ ÒÖÒÖ ÑÖ ÜÓÔ Ù Ö ÓÖÔÖ ÌÔ Ó Ù ÞØÖÔÖ Ñ ÜÛÖ ÖÛ ØÖÙ ˇ ÙÌ Ô ÌÝ ØÓÖÙÌ Ñ - Ö ÌÚ Ñ ÔÖÛÖÓ ÌÚ ÖÜ ÜÙ ØÌ - ÙÛ Ù Ô ÖØ ÙÓÌ ÔÖÜÚ ÑÜ ÑÒÖÜÚ. ØÖ Ø ÓÓ Û ÙÌ ÜÛÖ ÛÖ ÙÞÖÒÌ Ö Û Ô ÙÛØ ÓÓÌ Ô ÑÜØ àú ÙÛ ˇØ ÙÑÌÜÛ Ñ Ñ Û Ý ÒÖÒÖ. ¾ ÖÜ Ó Ú ÌØ ÖØ ÙÌ Û Ú àøìú ÙÑ Ò Ú ÜÛàÔ ÛàÔ Ó ˇ Ó ÛàÔ Ñ Û 30% Ñ ØÖÙˇÌÙÌ Ó ˇ Ó Û ÝÜÙ Ñ Ú, Þ ÓÌ Ú Ñ Ó ˇ Ó Û ÑàÔ, Ì - ØÌ ÙÓÌ ÔÖÚ Ö ÛÖÔ ÌÜØà ÑÖ ÝàÛ ÙÓÖ Ñ Û Ô Õ Û Ú ÔÌ Ú ÔàÙ Ú. ÜÛÖ ÙÛ ˇ ÑÌ Ó ÌÔÔ Ô ÛØÖ Ö ÖÜ ÔÛÌ - Ø Ù Ô ÙÜÔÛ Ø Û ÑÖ ÑÜ ÑÒÖ. Ù Ú Ì Ù Ì ÛÖ ˇÌÙÓÖ ÛÖÜ ÌØ ÙÛ Ø ÖÜ ÙÛ ÙÑ - Ò ÛÖÜ, Ò ÙÑÌ ÛÖÜÚ Ó ˇ ÛÌ Ú ÞØ Ù ÓÖ Ö àôû Ú Û Ô Ø Û Ø Ù Ñ ÛÖ Ì Ø Ó, ÕÌÝÌÜ ÖÔÛ Ú Ì ÛÙ Ö Û Ô Ñ - ˇ ÌØàÓÌ Ô ÓÌÛà Ñ ÙÑ - Ò. ÒÌ ÖÔ ØÖÙ ˇ ÙÌ Ô ÓÌÛ ÓÖØÝàÙÌ ÛÖ ÙÞÖÒÌ Ö ÙÌ Ì Ô Ì ÖÚ ÔÖ ÞÛÖÜ ÔÌ ÙÛ - Ó ÖÜ Ñ Ì ÛÙ ØˇÌ ÙÌ Ø Õ ÓÌ Û Ô à Ñ Ñ ÑÖ ÔàÔ Ñ ÑÖ ÔÖÛ Û. ¾ àô\ôöú ÖÜ Ó Ú Ì ÔÌ ÔàÙÛÖÚ ÙÛ Ô ÌÑ ÌÜÙ Û Ú ØÖÙ ˇÌ Ì Ú ÛÖÜ Ô ÝÌ ØÌ Ó ÔÌ ÔÖ Ö ØÖÖ ÌÜÛ Ñ Ñ ÌÜØà Ñ. ÙÛÌÜÌ ÙÌ Ó Û Õ Ñ ÌÑ ÌÜÙ Ñ ÙÛ Ô Õ ÛÖÜ ÒÒ ÒÖ ÑÛ ÑÖÜ ÙÞÖÒÌ ÖÜ, ÛÖ Ö Ö Ö Ì ÑØ ÔÌ ÖÛ Û Ô ÛÖ Ñ Û ÒÒ ÒÖÛÌØÖ ÒÖ à Ì ÒÒÌ ß Ú Ñ ÔÖÜ Ø ˇÓÖÜ ÌÑ - ÌÜÛ ÑàÔ Ñ ÜÛÖ ÒÒ ÕÌ Ñ Û É ÉÒ. Ô ÝÌ ØÌÛ ÙÌ Ì ÑÒ Ó Û ÙÓÖ ÙÛ Ú ÌÜØà ÑÌ Ú ÌÑ ÌÜÛ ÑÌ Ú Ø ÑÛ ÑÌ Ú Ñ ÓÌˇÖ ÖÜÚ. ØÖÛÌ ÔÌ àú É Ù Ñ ØÞ Û Ì ÞÌ Ø Ô Ø ÝÖ- ÔÛ Ö ÒÒ ÔÌÚ ÖÜ Ì Ô ÙÛØ ÓÓÌ ÔÖ ØÖÚ Û Ô ÌˇÔ Ñ Û ÜÛÖÛ Û Ñ Û Ô Ì ÙÛ Ó ÌÔ ÑÖÛÌØ. Ö ÙÜ ÑÌÑØ - ÓÌ Ô Ì Ì ÓÌÔÌ Ì Ô ÌÔ Ü ØÞÖÜÔ ÛÌ ÛÖ Ö ÙÜ Ø ÝÌ Ú Ô ÓÌÛ - ÝØ ÙÛÖÜ Ô ÕÌ Ô É ÉÒ ÖÞ Ö- ÓàÚ Ô ÙÑÌÜ ÙÛÖÜ Ô. ˇÌ Ø ÑÛ Ñ ÖÜ ØÖÛÌ ÔÌ Û Ô ÌÝ ØÓÖ Ì ØàÛ ÙÛàÚ Ö ÖÚ. `ÜÔÌ ˇÌÙÌ Ôà ÙÛÖ Ì Ø Ö ÒÒàÔ ÌÑ ÌÜÛ ÑàÔ Ñ ÌÔ Ø - Ì ÑÖ ÛÖÜ à ÑÖ Ñ ÌÑ ÌÜÛ ÑÖ Ì Ø Ö. ß ÙÛÖØ ÛàÔ ÔˇØà - ÔàÔ Ø ÕÌàÔý Ì Ô ÛÖ ÙÜ - Ø ÓÓ ÛÖÜ ÖÜ Ô ÝÌ ØÌÛ ÙÛ Ô ÙÛÖØ ÛÖÜ ÔÌÖÌÒÒ Ô - ÙÓÖÜ. Ô à ÌÑ ÛÖÓÖ Ì Ø Ö ÖÜ Ì ÞÌ àú ÝÌÛ Ø ÛÖ 1071 Ñ ÑÜÑÒÖÝÖØ ÙÌ Û Ì Û » Ò ÙÛ ÙÑÖÛ Ô Ñ ÙÛ ÙÛØ Û àû Ñ ÙÞÖÒ. ÒàÙÙ ÖÜ ÞØ Ù ÓÖ Ö Ì Ì - Ô Ö Ò. Ô ÓÝ ÉÖÒ Ö àô\ôöú ÖÜ Ó Ú Ü ØÕÌ Ì Ô Ú Ö ÛÖÜÚ Ö ÖØ Û ÑÖÜ Ú à ÖÜ Ú Û Ú Ì ÖÞ Ú ÛÖÜ. ÞÌ Ñ Û ÔÖ - ÙÌ Ò ØàÚ Û Ú ÜÙÓÌÔÌ Ú ÙÜ- ÑÜØ ÌÚ Ñ ˇàÚ Ñ Û Ú Ø Ó - Û ÑÌ Ú Ô ÑÌÚ Û Ú ÌÑ ÌÜÙ Ú. ØÖÚ ÜÛ Û Ô Ñ ÛÌÜ ˇÜÔÙ Ì ÉÒÌ Ô ÖÒÌÚ Ö ÌÝ ØÓÖ Ì Ú ÛÖÜ ÖÜ ÜÙÛÜÞàÚ ÖÓàÚ ÌÔ Ó ÖØÌÙ Ô Ô ÉØÖÜÔ Ñ ˇÖÒ Ñ ÙÞÜ. ÙàÚ ÌÑ ÌÜÛ Ñ Ø Ó Û ÑÖÛ Û Ô Û Ô ÛÌ- ÒÌ àú ÝÖØÌÛ Ñ Ù ÓÌØ Ô Ì Þ Ô ÌÝ ØÓÖÙÛÌ Ö ÛÖÛÌ Ö Ø Õ ÑÌ ÒÌܡÌÚ ÖßÌ Ú ÛÖÜ. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Ì Ó Û 22 ÖÌÓÉØ ÖÜ 2012 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý `ÌÒ 3 ÌÑ ÒÌ Û!!! ß ÌÑ ÒÌ Û ý ÓÖÔÖ Ì ÞÌ Ö Ñ. ÜÝÜ ÖÜØ ÖÚ Ì Ú Ô ˇÌÙÌ ÙÌ ÌÑ ÌÜÛ ÑÖÜÚ Ñ Ö- ÔÌ Ú Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ, ÛÖÔ Ì Ø, Û Ô ˇ Ô, ÛÖ ÒÌà, ÖÜ Ô ÙÛÖ Ü ÖÜØ Ì Ö Ñ ÙÜÔ ÔÛ - ˇ Ñ Ô ÓÌ ÛÖÔ ÜÝÜ ÖÜØ Ö Ô Ó ØÛÜØ ˇÖÜÔ Û Ô Õ àù Û Ú ÓÖÙ Ú Ì Ú Ñ Û ÖÕÜÛ Û ˇÌÓ Û ÖÜ ÌÞÖÜÔ ØÖÑÜßÌ. ÌÑ ÒÌ Û Ô ÔÛ ÙÌ Ñ Ô ÌÕ ÙÌ ÖÒ ÖÙ ÔÛ ÓÌÛà ÖÜÔ Ñ ˇ ÓÌØ Ô ÌÑ ÌÜÛ ÑÖ, ÖÔÌ Ú Ñ Ó ˇ ÛÌÚ ÙÛ ÙÞÖÒÌ. ÖÙÖ ÖÒÜÛ ÓÖÚ Ì Ô Ö ÞØÖÔÖÚ ÛÖÜ Ñ. ÜÝÜ ÖÜØ- ÖÜ; ÖÜ ÌÞÌ ÓÖÔÖ ÌÑ ÒÌ Û Ô ˇÌÙÌ ÜÛÖ ÖÜ Ì Ô Ø Ó Û Ñ ÖÒÜÛ ÓÖ, Û Ô Ì Ñ Û, ÛÖ ÓÌÒÒÖÔ Ó Ú Ò ;».». ` ÖÜ Ñ Ô Ù ÒÒ ÒÌ Ü Ú! ÖÒÜ Ù ÖÜ Ñ Ô Ù Û Ó ÖÜØ ÛÖÜ Ö ÔàÔ ÑÖÜ ØÖÔÛ ÙÛ Ø ÖÜ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ. ÌØÓ ÙÜ Þ Ø Û Ø ÙÛÖÔ ÌÓ ÔÌÜÙÛ Û Ú Ì Ú ÙÛÖ àø Ö ˇ àû Ñ ÙÛÖ» ÛØÖ ÖÒ Û ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ÖÜ Û Ô ß Ñ Ò ÙÌý Ñ Û ÙÛ Ø ÕÌ.».». ÖˇÖÜÔ ˇÖÜÙÌÚ! Ó ÖÜØ ÑÖ ÔàÔ ÑàÔ ÝØÖÔÛ ÙÛ Ø àô, ÙÛ ÙÞÖÒÌ ÌÞÖÜÔ Û ÙÌ ÓÖÛ ÑÌÚ Ø Û ÕÌ Ú Ñ ÝÖØÌ Ú ÛÖÜ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ. ¾ ÓÖÛ ÑÌÚ Ø Û ÕÌ Ú ß Ñ `ÜÙ Ì ØàÙ ý Ñ ß ÔÌØ Ö ÖÒ ÛÌÚ Û Ô Ô ÛØÖ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ ý Ñ ˇàÚ Ñ ß Ñ ÛØÖ àô ý ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ÌÞÖÜÔ Ñ Û ˇÌÙÌ ÙÞÌÛ Ñ Û Ó Û ÙÛÖÔ ÔÛ Ó Ø- ÞÖ Ì Ú. ÌÔ ÌÞÖÜÔ ØÌ ÑÖÓ ÙÜ ÑÌÑØ ÓÌÔ ÔÛ Ù. Û ; Ì ˇÌàØÌ Û, Ö Û Ö Ñ Ù ÛÖÜ ÓÖÜ ÖÛ Ó ÖÜØ ÑÖ ÔàÔ ÑÖÜ ÝØÖÔÛ ÙÛ Ø ÖÜ ˇ Ì Ô Ó Ù Ó ÔÛ Ñ Ñ Ô Ù ØÖÙÝÖØ Ú ÙÛÖÜÚ Ó ˇ ÛÌÚ Û Ú ÖÒ Ú ÖÜ ÌÔ Ó ÖØÖÜÔ Ô ˇÌÙÖÜÔ ÞØ Ó Û àû Ñ Ó ˇ Ó Û ; Ú ÙÞÖÒ ˇÌ ÓÌ ÛÖ ˇÌÓ Ö ß ÌÙÛ ý Ñ Ú ÙÛ Ø ÕÌ ÛÖ Û Ó Ø ÞàØàÔÛ Ú ˇÖÜÙÌÚ ÙÞÖ- ÒÌ àô.».». ÖÑ Û ÙÛ ˇÖÜÔ! ÜÖ ÔÌ ÌØ ÙÛ Û Ñ ØØ Õ Ú Ñ ÑÒÖ Ú ÙÌ ÙÞÖÒÌ ÛÖÜ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ Ì Ô ÝÌØÖÜÔ ÛÖ ˇÌÓ ÝÜÒ Õ Ú ÛàÔ ÙÞÖÒ ÑàÔ ÓÖÔ àô, ÖÜ ØÌ Ì Ô ÛÖ Ì ÔÌÕÌÛ ÙÖÜÔ Ö ØÓÖ Ö. ß ØÌ Ì Ô ÖÑ Û ÙÛ ˇÖÜÔ ÙÜÔÛÖÓ Ö Ó ÌÚ ÙÛ ÙÞÖÒÌ Ñ Ô ÔÛ Ñ Û ÙÛ ˇÖÜÔ ÖÙ ÌÑÒ - Ù Ô Ö Û ÙÞÖÒÌ ý Ì Ù Ó ÔÌ Ö `ÜÒÒÖ ÖÚ Ñ/ ÑàÔ /Ó Ú Ñ ÌÜÙ Ú. Ù Ú Û Û Ô Ô Ñ ÛÖ ÖˇÌÛ Ù Ú ÝÜÒ ÑàÔ ÙÛ ÙÞÖÒÌ.».».» ßÓ Þ ý ÑÌØ ˇ ÑÌ. ¾ ß ÖÒÌÓÖÚý ØÑÌ! Ö ÖˇÌÛ ˇ ÑÌ, Ì ÛÌÒÖÜÚ, ÓÌÛ Ö Ñ Ô ÛÖ Ö - ÙÌ Ú Ñ Ó ØÛÜØ ÌÚ ÒÌÖÔ ÛÖÜ Ó Ô, ÌÑ ÌÜ- Û ÑÖÚ ÙÛÖ 18Ö ÓÖÛ ÑÖ `ÞÖÒÌ Ö. Ö ØÓÖ Ö Ü ÖÜØ- Ì Ö, ÝÖÜ ß Ý ÙÌý Ó ÖÒÖÑÒ Ø Û Õ Ó ÑØàÔ Ó ˇ ÛàÔ ÞàØ Ú ÙÑ Ò ÌÔ Ó Ô, ßÌÙÑÜßÌý ÓÌ ÌØ ÙÙ ßÙÛÖØ ý Ñ ß Ñ Ò ÙÌý ÛÖ Û Ó ÌÑ ÌÜÛ ÑàÔ Ñ ÖÔ àô Ñ ßÛÖÜÚ ÌÑ ÔÌ Û Þ Ø ý. àø Ú Ñ Ó ÌÕ Ù, ÞàØ Ú Ô Ô àùì Ñ Ô ÛÖ É ØÖÚ Û Ú ÌܡÜÔ Ú Ö ÜÝÜ ÖÜØ ÖÚ ÌÙÛÌ ÒÌ Ó ÙÑ Ò ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ!!! ÒÒ, ÌÔ ØÑÌ! ÒÒÌ ßÌ Ú Ü ØÞÖÜÔ Ñ ÙÌ ÒÒ ÙÞÖÒÌ! Ö ß ÖÒÌÓÖÚý ÙÜÔÌÞ ÌÛ...»Ì Û Ú ÞˇÌÙ ÔÌÚ Ø ÙÛ ÙÌ Ú Ó ØÛÜØ Ú, ÓÌ Ñ Ô ÛÖ Ö ÙÌ Ú Ñ ÙÜÔ ÔÛ ÙÌ Ú, ÌÑ ÌÜÛ ÑÖ Ñ ÖÔÌ Ú, ÙÜÔÌÞ ÖÜÔ Ô àô ÖÔÛ Û ÜÛÖÔÖ - Û : ÛÖ Ñ àó ÙÛ ÓÖØÝàÙ ÖÒàÔ ÛàÔ àô, ÓÖÙ Ñ àøì Ô Ì!».». Ò ÌÓÌ Ú ˇ Ò ØàÙÖÜÓÌ! Ö»ÌÙÖ ØÖˇÌÙÓÖ, Ñ É ÙÌ ÛàÔ ØÜˇÓ ÙÌàÔ ÖÜ ÌØ Ò ÓÉ ÔÖÔÛ ÙÛ Ô Ø Õ ÖÓÖˇÌÛ ÑÖÜ ÌØ Ì- ÞÖÓÌÔÖÜ, ØÖÉÒÌ Ì ÖÛ ÙÌ ÌØ ÛàÙ Ñ ÑÖ ÞÌ - Ø Ù Ú ÛàÔ ÓàÔ... Ò Ö ÓÖÛ Ú ˇ Ò ØàÙÌ Û... Ù ÙÓÌÔ!!! Ò, Ô Ü ØÕÌ ÖÑÒ Ù Ñ Û 10% ÙÛÖÜÚ ÛØ Ó Ô ÖÜÚ ÓÖÙ ÖÔÖÓ ÑÖÜÚ ÙÛÖÞÖÜÚ ÌÔÖÚ - ÓÖÜ, Ñ, ÌÝÖÙÖÔ Ö ÓÖÚ ÌÔ ÙÜÓÓÖØÝàˇÌ ÓÌÛ Û Ú Ì Ù Ó ÔÙÌ Ú ÛÖÜ Ø Û Ø Û Ø ÖÜ ÌÒÌ ÞÖÜ Û Ú ÌÑÛÌÒÌÙ Ú ÛàÔ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓàÔ ÛàÔ ÓàÔ Ñ ÛàÔ ÔÖÓ ÑàÔ ÛÖÜÚ ØÖÙà àô, ÛÖÛÌ Ö ÓÖÚ ˇ Ü ÌÛ ÜÛÖÓ ÛàÚ Ñ Ü ÖÞØÌàÛ Ñ ÙÌ ØÖ Ø Ó- Ó ÌÕÜ ÔÙ Ú, ÙÛÖ Ö Ö Ö ØÖÉÒÌ ÌÛ Ì ÉÖÒ Ì ÒÌÖÔ ÛÖ ÑàÔ ÝÖØàÔ Ñ ÛÌÒàÔ Ñ ÜÕ Ù ÙÌ ÜÝ ÙÛ ÓÌÔÖÜÚ.»Ì Ò ÒÖ, Ô Ø Û Ø ˇÌ ÖÑÒ Ù ÙÛ Ô Û Ø Ù ÛÖÜ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÜ ÌÔÖÚ ÓÖÜ, ÛÖÛÌ Ö ÓÖÛÌÚ Ó ÖØÌ Ô ÖÜÔ ÛÖ ÌÒÖÚ Ñ Ô Û Ú ÌØ ÖÜ- Ù Ú ( ) ÑÖÓ Ñ Ô... Ò Ù ÌÛ! Ò ØàÔÌ, Ò, Ö ÓÖÛ Ú Ô Ö Ñ Ù ÛÖÜ ÓÖÜ ÛÖÜ ÌÔ Ó ÖØÌ Ô ÞÌ Ø ÙÛÌ ÙàÙÛ Û Ö ÑÖÔÖÓ Ñ ÛÖÜ ÓÖÜ! ¾ ÓÖÛ Ú ˇ ØÌ Ì Ô Ò ØàÙÌ ÛÖÔ ßÑ ÑÖý Ó ØÞÖ, ÌÔ ÖÒ Ö Ú!».». Ô Ò ˇ Ñ Ì ÔÌ!! Ö ÌˇÔÌÚ ÖÓ ÙÓ Û ÑÖ ÓÌ Ö,, Ø Ò Ö Ô ØÖÑ ÒÌÙÌ ßÑ Ø ÑÖ Ì Ì ÙÖ Öý ÙÛ Ô ÑÜÉÌØ- Ô Ù, ÖÛ Ô ØÌÒ ÉÌ ÒÌÑÛØÖÔ ÑÖ Ó ÔÜÓ, , Ö ÛÖ ÖÜ ÛÖÜÙÌ ÖÒÜÙÌ Ú ÓÖÙ àô Ü ÒÒ ÒàÔ àú ÛÖ 2014, ÌØ Ô ÛàÔ ÖÜ ˇ Ü ÞˇÖÜÔ, Ö àú ØÖÉÒÌ ÌÛ, ÙÌ Ñ ˇÌÙÛàÚ ˇÌÙ ÓÖÛ Û Ú, É ÙÌ Û Ú ÙÜÓÝàÔ Ú ÖÜ ÌÞÌ Ì ÑØ ˇÌ Ö Û ÖÜÒ. ¾ ßÙÜÔ ÌØÓÖÚý ÖÜ Ù Ó ÔÌ ÌÒ ÕÌ ÖÛ Ô ÛÖ ÌÙÛÌ ÒÌ ÔÌÖ Ó ÔÜÓ ÖÜ ÌÑ ÔÌ ÒÖ Ö Û Ó ÖÜ ßÌÑ Ø ØÖÓ Úý ØÖàˇ ˇ ÑÌ ÙÛ Ô ÒÒ. ¾ ÑÖÓ ÙÛ Ú ÛÖÜ Ó ÔÜÓ ÛÖÚ, Ì ÑÌÝ Ò Ú Û Ú ÔÛ ØÖÙà Ì Ú ÛÖÜ ÙÛ Ô ˇ Ô,» ÖÓ Ø, ÑÒ ˇ ÑÌ ÌÙ ÌÜÙÓÌÔ ÙÛÖ Ü ÖÜØ Ì Ö ¾ ÑÖ- ÔÖÓ ÑàÔ Ô ÖˇÖÜÔ Ö Ø Û ÛÌÚ ß ÌÜÑØ Ô - ÙÌ Ú Ñ ÌÕ ÙÌ Úý. ÖÑÒÌ ÙÛ ÑÌ, ÖÓàÚ, ÛÖ ˇÌÓ ; ` ÖÜØÌÜÛ Ñ ÓÌ ÖÛ Ì ˇ ÛÌˇÌ Û Ó ÌÜˇÌ Ú ÖÒÜÙÌàÔ, Ô Ö ÌÒÌ ÞÖ ÖÜ ˇ ÔÖÜÔ Ö Û Ô ÛØÖ Ñ ÙÛà- ÙÖÜÔ ÖÛ ÌÔ ØÖÞàØ Ö àú ØÌ Ì Ñ Ù ˇÌÙ ÓÖÛ Û Ú Ñ ÓÌÛ Ñ Ô Ù Ú Ü ÒÒ ÒàÔ; Ö ÖÚ Ó Ú ÉÌÉ àôì ; Û ˇÜÓÖÓ ÙÛÌ Ñ Ò Ø Ô Ò ÖÜÚ Ó ÔÌÚ ÌÔ ÒÒÖ ÖÜ ÌÝÌØÌ Û ß Ôà-Ñ Ûàý ÙÛ ÌØ Ù Ñ!!! Û Ô, ÒÖ ÖÔ, ß - ˇàÖ Ò ˇÖÚý Ñ ßÌÑ Ø ØÖÓ Úý ß ØÖ ÌÒÖÚ Ñ ÑàÔ Ó ÔÛ ÛàÔý;».». ¾À ¾ À ` Ö1 `...ÓÖÔÖݡ ÒÓ ÓÖÙ Ö Ø Ý, ØÖÜ- Ù Ì ÛÖ ÒÓ (;) ÖÜ ÌÔÛÜÙ Ô ÙÛ Ó ÜØ Ö Ù ÔÖ, àú... ßÖ Ù ÔÖ ÌÉ ß Ô Ó ÜØ ÙÌ ÌÔ Ì Õ Ó ØÛÜØ Ú, ÖÖÖÖÒ Û ÒÓ Û ÛÖÜÚ!!!ý» ÝÖÜ ÛÖÞÖÜÓÌ Ì! Û Ú...Ü ÌØÉÖÒ Ú Ø ÌÛ... ØÌÜÓ! ¾Þ ÒÌÑÛØ ÑÖ... ÛÖ ÒÒÖ! ÜÛÖ ÖÜ ÑÖÒÖܡÖÜÔÌ Û...ÑÖ!!!» ¾À ¾ À ` Ö2 ØÖÙà, ÙÛÖÔ...ÑÖÓÓ Û ÑÖ ÙÞ Ó Û ÙÓÖ ÛàÔ Ö Ö àô, Û Ô ØÖÞˇÌÙ Ô Ö- ÛÜÞ ÓÌÔ ÌØ Ñ Ñ Ô ÛÖ Ö Ù ÛàÔ Ñ Û ÙÛ Ó - Û ØÞàÔ, Ì Þ Ô Ô Ø Û Ø ÙÖÜÔ ß Ø ÖØ Û Ñ ý ØÖÚ Û ( Ñ ÛÖÜÚ!!!) ÔÌ ÓÌÒ ÛÖÜ.`. ÛÖÜ Ó ÖØ ÑÖÜ Ó Ú `ÜÒÒÖ ÖÜ, àú: ß» ØÌ, ÙÌ ÌÕ Ó ÔÌÚ Û Ô ØÖÒ ÉÌÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ; Ò Ñ Ò ÖÜ ÌÑÒÌ Ù Ô... Ö 5 ÙÛÖÜÚ 100ý!!! ¾ Ö ÖÓàÚ ÜÛÖ ÑÜØ Ö, ÖÛ Ô ÌÑ Ô Ô ÑØ Û Ñ ÙÛÖ ØÖÙà Ö ÓÖÜ Ñ Û Ú (Ñ ÛÖÛÌ) ÖÓÖÒÖ ÖÜ- ÓÌÔàÚ ÖÛÜÞ ÓÌÔÌÚ ÌØ ÑÌÚ Ñ Ô ÛÖ Ö ÙÌ Ú, ÌÒÌ Ô: ß» Ñ Ò! Ù ÙÛÌ ÌÕ Ó ÔÌÚ Ö Ñ Û. ÙÜÓÉÖÜÒ Ö ÛàÔ Ó ÖØàÔ, Ñ ÓÖÔÖ... 5 ÙÛÖÜÚ 100(!!!) Ñ Û ÝÌØ ÛÌ Ô Ì ÙÌÛÌ Ô ÑÒÌ ÙÖÜÔý;;; ÓÌ!» ÖØÌ Ô ØÖÑÌ Û...Û ØÖÙà, ÖÓàÚ, ÒÒÖ Ô Ô... ßÕÌÔÖ ý ( Ø... ßÌÞˇØÖ ý) Ñ ÒÒÖ... ß ÑÖ ÛÖÜÚý!!! ¾» ¾ `;;; ÔÔÖÌ Û :» - ¾.» À ` ¾ ÜÛÖÑ Ô Û ÙÛ ÑÖ ÌØ Ö ÑÖ AUTO BILD H ÖÝ Ù Û Ú É ÖÓ Þ Ô Ú ÜÛÖÑ Ô ÛàÔ DACIA, Ô ÝÛ ÕÌ ÌØ ÖÙÛ Ù Ö Ø à Ú, ÙÛÖ...» ØÖÑÖ, Ì ÞÌ àú Û Û ÌÕ Ú Ì ÖÓÌÔ!» ÙˇÖÚ ÌÔÖÚ ÌØ Û ÙÛ ÒÒ ; ÌÜØà!!! `Û Ô ÀÖÜÓ Ô ; 450 ÌÜØà!!! ÙÛÖ...» ØÖÑÖ; 350 ÌÜØà!!! Ø... ÛÖ ÌØ ÖÙÛ Ù Ö; `ÛÖ» ØÖÑÖ!!! ÌÝÛ ÔÌ Ö Ó ÙˇÖ Ñ ÙÛÖ... ÒÒ ÙÛ Ô ( ÑÖ ÓÖÜ ÙÞÖÒ Ö ÜÛÖ) Ñ Ûà, ÖÒÜÜÜ Ñ Ûà Ñ Ö Û ÌÜØà ÛÖÜ» ØÖÑÖÜ, ` ` Ô Ì Þ ÓÌ ÌÒ ÌÚ Ñ ÌÔ...ß ÑÖ Ó Úý, Ì ÞàØ Ö DACIA!!! ¾ÓàÚ ÖØ ÓÖÜ ØÌ, ÉØ ÙÑÌÛ ÒÒÖÜ!!! Ô ÙÛ Ó ÖÜ... Ö DACIES ÖÒÖÜ ÛÖÜ ÑÖÙÓÖÜ Ô ÛÖÜÔ Ö...ݡ Ô ÌàÚ...ÌÒÌÌ Ô ÓÌØÖÑ Ó Û, Ü ØÞÖÜÔ Ñ Ó ÙÌ Ø ÌÛ Ø ÌÚ ÑÖÒÖÙÙÖ, ÖÜ ÑÜØ ÖÒÌÑÛ Ñ ÙÔÖÓ ØÖÜÔ...Û Ô Ýˇ Ô! Ô ÛÖÜÔ ÞàØÖÜÚ Ì Ñ Û ÙÛ Ù Ú ÙÌ É ÖÓ Þ Ô ÑÌÚ ÞàØÌÚ, ÓÌ Üß Ò, Üß ÒÖÛ Û ÓÌØÖÑ Ó Û, ÑÖÓ Ñ Ôà Ö ÛÖÜÚ ÒÒ ÑÖÜÚ Ó ÙˇÖÜÚ ÛàÔ Ì ÑÌÜÓÌÔàÔ ÌØ ÛàÔ, ÓÌ Ø Ì - Ó Û BRAND NAMES Ö àú Ó Ú BMW, Mercedes, Audi, Siemens, Bosch, OPEL, Porsche, ÑÒ. ÑÒ.... ÜÛÌÚ Ö...ß Ø ÖÕÖÛ ÛÌÚý ÓÖÜ Þ Ò ÔÌ Û...ÙÛ Û ÙÛ Ñ ÖÛÌÒÌÙÓ Û! Ø ; Mercedes ÖÑ ÙÛÖ ÒÒ ÔÛ ;;;»ÖÔÖ ÙÌ Û ÖÛÌ... LADA Ô ÌÒ ÖÜÓÌ;;; ( ÜÛ... Ó Ñ Ø Ô ØˇÖÜÔ;;;).» ¾À ¾ À Ö3 ÑÖÜÓÌ Ô ÒÌÔÌ: ß Õ Ö Ö ÙÖÜÓÌ Û Ú ØÖÜ- Ù ÖÓÌÔÌÚ ÌÜÑ Ø ÌÚý ÌÔà Ö... Ò Ñ À -, ˇ Ì ØÌ Ì Ô ÖÜÔ: ß `» ˆ ¾ˆ» ` À ` ` `ý!!! ÜÛÖ ÉÌÉ ÙÞÜÌ ÛÖÙÖ ÛÖÜÚ...ÑÌÝ Ò Ö- ÑØ ÛÌÚ, ÖÙÖ Ñ ÛÖÜÚ... ÒÖÜÚ, Ò ÑÖÜÚ Ñ Û Ô ÒàÛÌÚ!» ÖØÌ Ô ˇÌÒÖÜÔ Ô... ÑÖÜ ÖÔÛ Ö Ì ÒÖ ÌÚ ÛÖÜÚ àú...ß Õ Ö Ö Ù ÌÜÑ Ø àôý ÒÒ ÌÔ Ì Ô Û ÖÛ ÒÒÖ Ö...ßÙÛÜ Ô ÌÑÓÌÛ ÒÒÌÜÙ Û Ú Ô Ñ Ú ÛÖÜ ÒÒÖÜ!!!ý ` ¾¾¾ ¾`¾» ˆ» `!!! ÒÒàÙÛÌ Ö ÖÛÌ(;) Ö ÔˇØà Ö...µ ;;;».. 666» `... ¾ˆ» À¾ˆ `! COSCO Ñ ÔÌ Ñ ÖÜÞÌ... Ñ É Û ØÌ ÛÖ Ò Ó Ô ÛÖÜ Ì Ø, (Ñ ÖÜ...ˇ Û Ô Õ Ô ÖØ Ì (!) ßÒ Ó Ø ý ÔÌÖ ÙÖÑ Ñ ÑÜÉÌØÔ Ù ÛÖÜ... µàø ÛÖÜ ÔÌÖÛÌØÖÜ!!!), ÓÌ ÖÓÖÒÖ ÖÜÓÌÔàÚ Ì ÌÕ ÖÜÚ ÞÌ Ø ÙÓÖÜÚ, ßÌ àùì Û ÞÌØ ý ÙÜÔÌØ Ù ÌÚ ÑÖÙÓ ÖÜ ÌÓÉÌÒÌ Ú, ØàÛ ÓÌ Û Ô ÖÒÜÌˇÔ Ñ Hewlett Packard Ñ ÙÛ ÙÌ Ø ÓÌ ÛÖÔ ÑÖÒÖÙÙÖ Û Ú ÖØÌ Û Ñ Ú Hyundai! Ì ÌÛ Ñ ÙÜÔÌÞÌ, Ñ - ˇ ÙÛàÔÛ Ú ÛÖ.. Øà Ô ÙÛ Û Û Ò Ó Ô, ÙÌ... ØàÛ Ý ØÓ ÙÛÖ ÌˇÔÌÚ ÌÓ ÖØ ÑÖ ÙÛÌØÌàÓ!...ÑÜÉÌØÔ Ù, ÛÖ ÛÜÓ Ô Ì ÒàÔÖÔÛ Ú Ü ÌØ Ý Ô Ù Ô...ß ÜÝÛ ÑÖ ÙÑÌ ØÔ ý, ÒÌÚ Ñ Ì Ô...Ñ ÛÖØˇàÓ Û Û Ú Ú!!! ¾ˆ(;) ¾¾¾` À¾ Û Ñ Ó Ú ÑÖ ØÖÙÑÜÒ ÌܡÜÔÛÖÙÜÔ Ñ Ò ÙÛ ÌÚ (ÓÌ...ß ý Ø Ñ Òà) Ô Ì Þ Ô ÌÒˇÌ ÙÌ ÛÌÛÖ ÖÜ ÓÌ ÌˇÖÜÚ ÙÜÓÝàÔ ÌÚ, àùûì Ô» ÞØÌ ÌÛ Ô ÕÌ ÖÜÒ ˇÖÜ- ÔÌ ÙÛ Ô Ñ ˇÌ COSC¾;;; ÖÜ Û Ô; ;».. 666» µ...à ` Ñ ¾ `!!! ÜÙÛÌØ ÓÖÜ ÒÌÛÌ àú, Ù Ú ÝÛ Ì Ö ß`ÖÜÒÌ - Ó Ôý Ñ...ß` Ò ý!!! Ö ÓÖÔÖ ÖÜ ÌÞÖÜÓÌ...ßÑ ÛÖØˇàÙÌ ý àú...ü- ÖÜØ Ì Ö ÖÜØ ÙÓÖÜ, Ì Ô...ÓÌÔ Ô ÛÜÕ ÛÖÜ ØÌÜÓ ÛÖÚ Ì ÙÑÌ ÛàÔ, ÒÒ...» À ¾!!! ß ÌØ Ý Ó ý ÑÌÛ ßALL EXCLUSIVEý(!!!) Ö ÞØ ÙÛÌÚ ÛàÔ Ö Ö àô, ¾ˆ À ¾ ÙÛ Ô Ì ÞàØ ÖØ! ¾ÖÖÒ Û ÓÖ Ø ÖÔÛ Ö Tour operators Ñ Ñ Û...ÑÌØÓ Û, Ö ÑÖÜÓ Ø ÌÚ ÛàÔ... 5 ÙÛÌØàÔ resorts!!! Û Û ÒÒ ;» ÌØ Ñ Ó ÞÒ! Ö ¾` ÙÜÓÉ ÙÌ Ú ÔÛ ÒÒ àô ØÖÙà ÑÖÜ Ó ˇ ÛÌÜÖÓÌÔÖÜ...ÌÕÌ ÑÌÜÙ (ÓÖÔÖ ØÖÚ Û à! ÖÛÌ... Ö ÌÓ Ú ØÖÚ Û Ú ÌÑÌ ÛÖÜØ ÙÛ ÑÌÚ ÓÖÔ ÌÚ) Ñ... ÔÛ Ñ Û ÙÛ Ù ÛÖÜ Ì ÞàØ ÖÜ ÌÓ Ì ØÖÜ ØÖÙà ÑÖÜ Ö ÛÖÜÚ... ` -» Ì ÒàÛÌÚ ÌÑ ÀÖÜÓ ÔÖ àòàô Ú Ü ÒÒ ÒÖÜÚ!!! Ó ÌÛÙ ; Ôà Ñ Ì à...ß ÌÛÜÞ ÓÌÔÖý ÛÖÜØ ÙÓÖ!!!» ÌÔ Ì Ô ÛÖ Ö ˇÒ ÌÚ Ñ Ö ÙÜÓÉ ÙÌ Ú ÓÌ Û ÞÖÔÛØÖ ÖØÛÖÝÖÒ ÛàÔ ÌÝ Ò ÙÛ àô; (ÓÌ...ß ý Ø Ñ Òà Ö àú... ß ý Ò ÙÛ!!!) Ö Ö Ü ÖÜØ Ì Ö Ô ÜÛ Ò Ú, ÙÌ Ö àô Û Ú Ú(;) ˇ ÔÌÞÖÛ Ô... À ÓÌÔ ÙÌ Ø ˇÓÖ ÒÖ àô ÞàØ, Ñ Û ÜÛÖÞØÖÔ ;... ˆ ÙÌ Ø ˇÓÖ ÙÞÖÒÖÜ- ÓÌÔàÔ Ô ÜÛ ÑàÔ Ù ÜÛÖ ÛÖÔ...ßÌÒÒ Ô ÑÖý Ñ Û Û ÒÒ ÙÛÖÒÖ!!! À ¾» ` Ñ Ö Cosco, Ñ Ó Ú É ÒÌ Ñ Ò Û Ü Ò, ˇ...ÛØÌÞÖÜÔ Ö ÞØ ÙÛÖ Ü ÖÜØ Ö- ÉÖÜÒÌÜÛ ÌÚ Ô...ÝàÛÖ Ø Ý ÖÔÛ Ó ÛÖÜÚ ÙÛ...Ì Ñ Ô ÛàÔ ÔÌàÔ Ì ÌÔ ÜÙÌàÔ!!! ß» ¾À¾ˆ`...` Ì Ú É ØÖÚ Ó Úý, ÝÜÙ Ñ Ñ»!!!»Ì ÖØÖÜÚ Ì àýìòàô ÓÌØàÔ ÙÜÓÝàÔ àô ÖÓàÚ... Ì Ó ÙÛÌ ßÞÌÙÌ ß Ò Ñ Ô - ÔÛÌÜÌý!!! Ñ...sorry Û Ú ÓÜØà ÌÚ! ÒÒ...» ˆÀ¾ ` / ¾` Ô Ó Ú Ø Ò Ì ßÑ Û ý ÛÖ... ØÖ Ò ÙÓÌÔÖ Ý ÒÖÛ ÓÖ!!! (Ó Ú Ñ ÕÌÑÖÜÔ ˇÖÜÓÌ)

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 150 ΠΑΙΔΙΑ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΘΛΙΒΕΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ...» ΔΗΛΩΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ θετικό αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας μας με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη και το Γενικό Διευθυντή της «Αποστολής» Κωνσταντίνο Δήμτσα, τους καλά. Είναι πολύ μεγάλο αυτό που κάνει!» Είναι πράγματι πολύ μεγάλο, όταν ακούς ένα γονιό να λέει ότι επί οκτώ μήνες το μωράκι ήταν χωρίς κανένα εμβόλιο Πλημμύρισε το Δημαρχείο από γονείς και παιδιά Στις 14 Νοεμβρίου ο τρίτος όροφος του Δημαρχείου Περιστερίου πλημμύρισε από δεκάδες βρέφη και παιδιά απόρων, ανασφάλιστων, ανέργων και άλλων οικογενειών που ευρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση για να εμβολιαστούν, στο πλαίσιο της εκστρατείας παιδικού εμβολιασμού που διεξάγει το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συνεργασία με το Δήμο Περιστερίου. Η Παιδίατρος Ελένη Μελιάδου, σε αίθουσα του Δημαρχείου που είχε διαμορφωθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, αφού εξέταζε τα παιδιά στη συνέχεια έκανε το εμβόλιο. Ο Γενικός Διευθυντής της «Αποστολής» Κωνσταντίνος Δήμτσας ανέφερε: «Στη διάρκεια της εκστρατείας θα πραγματοποιηθούν πάνω από εμβολιασμοί στην Αθήνα, ενώ έχουμε ήδη ξεκινήσει την προσπάθεια αυτή και στις ακριτικές περιοχές. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι μεγίστης σημασίας και αποτελεί βασική προτεραιότητα της αποστολής μας η προστασία της υγείας του κάθε παιδιού που ζει και μεγαλώνει στην Ελλάδα, η εμβολιαστική του κάλυψη, η ιατρική του παρακολούθηση». «Είμαι μητέρα βρέφους 8 μηνών» είπε στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ» κάποια κυρία. «Είναι η πρώτη φορά που θα εμβολιαστεί... δυστυχώς δεν γιατί οι γονείς του είναι άνεργοι. Πόσοι, αλήθεια, θα έπρεπε να νιώθουν ντροπή... Τα Παραρτήματα του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής στο Περιστέρι λειτουργούν ως εμβολιαστικοί σταθμοί τόσο στο Δήμο Περιστερίου (Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 11 - υπεύθυνη κα Καρποντίνη Ειρήνη - Τηλέφωνο: ) όσο και στην Ι.Μ. Περιστερίου (Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 12 - υπεύθυνος Πάτερ Αλέξανδρος Ζαρίκος - Τηλέφωνο: ) με τη στήριξη Οι γονείς των παιδιών συγκινημένοι για το δωρεάν εμβολιασμό των παιδιών τους δεν έβρισκαν λόγια να ευχαριστήσουν το Δήμαρχο Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη, ο οποίος ήταν παρόν από την πρώτη στιγμή. «Στη βαθιά κι άδικη κρίση που βιώνει η κοινωνία, ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΕΙΣ» είπε ο κ. Παχατουρίδης. «Ο Δήμος Περιστερίου θέτοντας ως προτεραιότητα τον παιδικό εμβολιασμό, μια μέρα την εβδομάδα θα εμβολιάζει τα μικρά παιδιά της πόλης. Είναι Η πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ του Δήμου Ξ. Κορόγιαννη μαζί με το δήμαρχο Εξέταση και εμβολιασμός από την παιδίατρο Ελένη Μελιάδου οποίους και ευχαριστώ». Τον παιδικό εμβολιασμό του Δήμου Περιστερίου παρακολούθησε και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, ο οποίος είπε: «Πιστεύουμε ότι το πιο σημαντικό μας έργο σε αυτή την εκστρατεία είναι η επαγρύπνηση της ιατρικής παρακολούθησης με στόχο την πλήρη εμβολιαστική κάλυψη του κάθε παιδιού που ζει και μεγαλώνει στην Ελλάδα, όσο δεινή και αν είναι η οικονομική του κατάσταση. Είμαστε εδώ για όλα τα παιδιά που μας έχουν ανάγκη». Τα παιδιά που εμβολιάσθηκαν τέθηκαν σε εμβολιαστικό πρόγραμμα σε βάθος εξαμήνου, μετά την καταγραφή των εμβολιαστικών τους αναγκών από παιδιάτρους εθελοντές του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής. έχουμε ασφάλιση. Νιώθω μεγάλη χαρά που έφερα σήμερα το παιδί μου εδώ. Δεν νομίζω ότι ένα ευχαριστώ στο Δήμαρχό μας είναι αρκετό... Να είναι τόσο του Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Χρυσόστομου όσο και με τη στήριξη του Δημάρχου Περιστερίου κ. Παχατουρίδη. Δηλώσεις από το δήμαρχο Α. Παχατουρίδη και τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Γ. Πατούλη

5 Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 ΠΑΝΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Την 1η Δεκεμβρίου το Περιστέρι συγκεντρώνει τρόφιμα ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ «ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ» «Για να μη στερηθεί κανένας το καθημερινό φαγητό, να μη νιώσει κανένας μόνος του και ξεχασμένος». Αυτό είναι το νόημα της κοινωνικής αλληλεγγύης που έστειλε ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης σε όλους τους Περιστεριώτες, μέσα από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στους δημοσιογράφους του Τοπικού Τύπου στις 15 Νοεμβρίου. Μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας πλήττεται βάναυσα από τις συνέπειες των μνημονιακών πολιτικών και ήδη τα προβλήματα είναι πλέον έντονα στην καθημερινότητα της ζωής μας. Για τον λόγο αυτό και η έκκληση του Δημάρχου προς κάθε Περιστεριώτη προσλαμβάνει χαρακτήρα επείγοντος. Στο Περιστέρι ο Δήμος έχει ξεκαθαρίσει ότι «πρώτη του δουλειά» είναι να εξασφαλίσει το φαγητό όλων αυτών που η ζωή «δεν στάθηκε δίκαιη μαζί τους»... έτσι ώστε κανένας συμπολίτης μας να μη μείνει μόνος απέναντι στη κρίση, από καμία άποψη. Πανπεριστεριώτικη εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων για την στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου «Από Καρδιάς» θα υλοποιηθεί το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου 2012 από τον Δήμο Περιστερίου σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο και τους Κοινωνικούς Φορείς, από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Ήδη, στην πόλη του Περιστερίου έχουν τοποθετηθεί αφίσες και τα πανό που καλούν τους πολίτες μας να συμμετέχουν ενεργά σ αυτή την σημαντική κοινωνική δράση. Τα σημεία που θα μπορούν οι Περιστεριώτισσες και οι Περιστεριώτες να προσφέρουν τη βοήθειά τους είναι το Δημαρχιακό Μέγαρο (Πλ. Δημοκρατίας 1), ΚΑΠΗ Αγ. Ιεροθέου (Αγ. Ιεροθέου 142), ΚΑΠΗ Ανθούπολης (Αχαΐας 4 & Απολλωνίας) και στο Λόφο Αξιωματικών (Τζ. Κέννεντυ 135). Γι αυτό το σκοπό, πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2012 συνέντευξη Τύπου από τον Δήμαρχο Ανδρέα Παχατουρίδη, καθώς και τον Αντιδήμαρχο Μέριμνας του Πολίτη Αναστάσιο Θεοδωράκο, την Πρόεδρο του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ξένη Ο Τ. Θεοδωράκος, ο Μ. Σίμος, ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης, ο Γ. Πετράκης και η Ξ. Κορόγιαννη Κορόγιαννη, τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Μάριο Σίμο και τον Υπεύθυνο της Δράσης Γιώργο Πετράκη. Ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης χαρακτήρισε την 1η Δεκέμβρη ως ημέρα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης για όλους μας, διευκρινίζοντας ότι θα συγκεντρώνονται μόνο τρόφιμα και όχι χρήματα από τους απλούς πολίτες και τις τοπικές επιχειρήσεις. Υπογράμμισε τις πρωτοποριακές κοινωνικές δράσεις που υλοποιεί σε καθημερινή βάση ο Δήμος Περιστερίου με τη διανομή φαγητού σε μοναχικά άτομα, τροφίμων σε οικογένειες που έχουν ανάγκη, παροχής ιατρικής περίθαλψης και φαρμάκων σε όσους δεν έχουν δυνατότητα να τα αποκτήσουν από τα ασφαλιστικά ταμεία. Για μια ακόμη φορά, ευχαρίστησε τους εθελοντές που συμμετέχουν στις κοινωνικές δράσεις του Δήμου Περιστερίου, τις τοπικές επιχειρήσεις και πολίτες που συνδράμουν σ αυτή τη δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας και τους ιατρούς της πόλης, που βοηθούν όσους έχουν ανάγκη περίθαλψης. Στην άμεση ανταπόκριση του Εμπορικού Συλλόγου Περιστερίου, αναφέρθηκε ο Πρόεδρός του Μάριος Σίμος, τονίζοντας το γεγονός ότι θα συμμετέχει ενεργά σ αυτήν την προσπάθεια, καθώς το κάλεσμα ανθρωπιάς θα το μεταδώσουν οι έμποροι του Περιστερίου μέσα από τις βιτρίνες των καταστημάτων. Σ αυτήν την κοινωνική δράση του Δήμου Περιστερίου, μπήκε μπροστάρης ο κ. Γιώργος Πετράκης προκειμένου να συμβάλει και να συντονίσει την προσπάθεια συγκέντρωσης τροφίμων, καθώς έρχεται η εορταστική περίοδος και κανείς συμπολίτης δεν πρέπει να μείνει χωρίς φαγητό. Από την πλευρά τους, ο αντιδήμαρχος Τ. Θεοδωράκος και η Πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ Ξ. Κορόγιαννη εξέφρασαν τη βεβαιότητα ότι η προσπάθεια της συγκέντρωσης τροφίμων θα επιτευχθεί με απόλυτη επιτυχία, καθώς αυτή η δράση του Δήμου Περιστερίου θα αγγίξει την ευαισθησία όλων των συμπολιτών μας. Διαρρήξεις και βανδαλισμοί σε σχολεία του Περιστερίου Διαρρήξεις, βανδαλισμοί και κλοπές σημειώθηκαν σε δύο σχολεία του Περιστερίου τα ξημερώματα της 16ης Νοέμβρη. Άγνωστοι δράστες διέρρηξαν τις σχολικές μονάδες του 8ου Δημοτικού Σχολείου και 48ου Νηπιαγωγείου, που συστεγάζονται, καθώς και του 17ου Γυμνασίου. Οι δράστες έσπασαν τις πόρτες των γραφείων, βανδάλισαν τους χώρους και έκλεψαν τηλεοράσεις, φωτογραφικές μηχανές, φορητούς υπολογιστές και άλλα ηλεκτρονικά είδη που υπήρχαν στους χώρους. Από την γυάλινη πόρτα του αμφιθέατρου «μπήκαν» οι δράστες στα 8ο Δημοτικό - 48ο Νηπιαγωγείο, και αφού έσπασαν πόρτες γραφείων και αιθουσών ανακάτεψαν χαρτιά, φακέλους και διάφορα πράγματα, πήραν τηλεόραση, dvd player και ψηφιακή μηχανή. Από το κυλικείο «μπήκαν» οι δράστες στο 17ο Γυμνάσιο, έσπασαν την πόρτα του γραφείου της διεύθυνσης του σχολείου και πήραν ό,τι ηλεκτρονικό μηχάνημα υπήρχε. Μετά πήγαν στο κυλικείο, έφαγαν διάφορα τρόφιμα και έφυγαν. «Δύσκολη είναι η κατάσταση στα σχολεία χωρίς φύλαξη και αστυνόμευση των σχολικών μονάδων» τόνισε η Δ/ντρια του 17ου Γυμνασίου Γ. Τσουμπού. Είναι γνωστή η θέση της εκπαιδευτικής κοινότητας και το αίτημά της για φύλαξη των σχολικών κτιρίων, αφού οι ζημιές και οι κλοπές που γίνονται κοστίζουν συχνά πολύ πιο ακριβά από το μισθό ενός φύλακα! ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» Για το περιστατικό, που δεν είναι μοναδικό, αφού συχνά αναφέρονται παρόμοια σε σχολεία της πόλης, εξέδωσε ανακοίνωση ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιστερίου «Έλλη Αλεξίου». «Τα μεσάνυχτα της 15ης προς 16η Νοέμβρη σημειώθηκε περιστατικό διάρρηξης, κλοπής και βανδαλισμού στις συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες του 8ου Δημοτικού Σχολείου και του 48ου Νηπιαγωγείου Περιστερίου. Οι άγνωστοι δράστες έσπασαν τις πόρτες των γραφείων, αναποδογύρισαν ότι βρήκαν μπροστά τους κι αποχώρησαν με λάφυρα μια τηλεόραση, ένα dvd player και μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Το περιστατικό εντάσσεται σε μια σειρά άλλων, παρόμοιων περιστατικών τα οποία έχουν κατά καιρούς σημειωθεί στο Περιστέρι. Τα σχολεία μας, χωρίς στοιχειώδη φύλαξη, είναι έρμαια στις διαθέσεις των οποιονδήποτε βανδάλων ή διαρρηκτών. Απαιτούμε: Άμεσα διορισμό μονίμων, ειδικά εκπαιδευμένων, φυλάκων στα σχολικά συγκροτήματα. Το κόστος θα είναι μικρότερο σε σχέση με την αντικατάσταση ή επισκευή των διαλυμένων υλικών των σχολείων μετά από διάρρηξη ή βανδαλισμό. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων συναγερμού σε όλες τις σχολικές μονάδες. Άμεση αντικατάσταση των κλαπέντων και επισκευή των ζημιών στο 8ο Δημοτικό. Το κόστος θα βαρύνει το Δήμο και θα είναι ξέχωρο απ το κονδύλι της Σχολικής Επιτροπής.» Πρόγραμμα κατάρτισης για το προσωπικό βρεφονηπιακών σταθμών Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας ΟΠΑΑΠ του Δήμου Περιστερίου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, λειτουργεί πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα: «Η επικοινωνία γονέων και εκπαιδευτικών», που αφορά παιδαγωγούς βρεφονηπιακών σταθμών. Όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Σύμβουλος Περιστερίου και Πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ Ξένη Κορόγιαννη το πρόγραμμα έχει σκοπό να συμβάλλει στην επαγγελματική κατάρτιση των παιδαγωγών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο έργο τους, όπως αυτό διαμορφώνεται στη σύγχρονη πραγματικότητα. Επίσης θα προσφέρει γνώσεις και δυνατότητα ανάπτυξης καλής συνεργασίας με τους γονείς. Το πρόγραμμα απευθύνεται στο εκπαιδευτικό προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου μας. Κυρία, Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιού. Με πείρα και συστάσεις. Πληροφορίες: Μουσικές διαδρομές στον Ελληνικό και Ξένο Κινηματογράφο Η Φιλαρμονική Ορχήστρα και Μικτή Χορωδία του Δήμου Περιστερίου διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Μουσικές Διαδρομές στον Ελληνικό και Ξένο Κινηματογράφο» την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 19:30 στο θέατρο «Πολιτών» (Παπαρηγοπούλου & Μ. Δαμάστας). Την διεύθυνση της ορχήστρας θα έχει ο Αρχιμουσικός Δ. Γκογκόσης, Διεύθυνση - Διδασκαλία χορωδίας Χριστίνα Μιχαλάκη. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. ΑΓΓΕΛΙΑ Κυρία με μακροχρόνια εμπειρία σε φροντίδα ηλικιωμένων, ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένου ατόμου και σιδέρωμα ρούχων. Τηλ. επικοινωνίας: κ. Αγγελική ΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΑΡΧΑΙΑ - ΝΕΑ - ΕΚΘΕΣΗ - ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ) ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΤΗΛ ΚΙΝ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

áé ìþ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ÓÔÏ ÌÁÑÏÕÓÉ - ÅÔÏÓ Ι - Φ.50 ΙΟΥΛΗΣ 2013

áé ìþ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ÓÔÏ ÌÁÑÏÕÓÉ - ÅÔÏÓ Ι - Φ.50 ΙΟΥΛΗΣ 2013 Νέα περίοδος Νέα προτάγματα Νέοι αγώνες áé ìþ Όποιος δεν αγωνίζεται, ζει λάθος Μπ. Μπρέχτ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ÓÔÏ ÌÁÑÏÕÓÉ - ÅÔÏÓ Ι - Φ.50 ΙΟΥΛΗΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Μνημόνια, χαράτσια, ανεργία, φτώχεια Κοινωνική αλληλεγγύη στην πράξη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Xρόνια Πολλά Καλή Χρονιά

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Μνημόνια, χαράτσια, ανεργία, φτώχεια Κοινωνική αλληλεγγύη στην πράξη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Xρόνια Πολλά Καλή Χρονιά Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων. Eπιασε ταβάνι η ανεργία. σε Ήπειρο και Δυτ. Μακεδονία. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ.

Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων. Eπιασε ταβάνι η ανεργία. σε Ήπειρο και Δυτ. Μακεδονία. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ. 13 Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων 106 Kωδικός 2672 Εβδομαδιαία αδέσμευτη εφημερίδα της Ηπείρου 13 Δεκεμβρίου 2013 - Έτος ίδρυσης 1964 - Περίοδος Γ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα δημόσια αγαθά

Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα δημόσια αγαθά ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα δημόσια αγαθά ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 Έκδοση του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 81ης Γ.Σ. ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 81ης Γ.Σ. ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ P O S T P R E S S ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Αριθµός Αδείας X+7 P O S T P R E S S ENTYΠO KΛEIΣTO AP. A EIAΣ 1117/1996 KEMΠA Ξενοφώντος 15A 105 57 Aθήνα, Tηλ. 210-32.21.316 Κωδικός 01-2753

Διαβάστε περισσότερα

να κάνουμε το θυμό μας δύναμη ακόμη πιο πίσω... ακόμη πιο φτωχοί αλλά και πιο οργισμένοι!

να κάνουμε το θυμό μας δύναμη ακόμη πιο πίσω... ακόμη πιο φτωχοί αλλά και πιο οργισμένοι! ΤΕΥΧΟΣ 10, Περιοδική Έκδοση του Αριστερού Σχήματος Ιλίου Τιμή Ενίσχυσης: 1 ακόμη πιο πίσω... ακόμη πιο φτωχοί αλλά και πιο οργισμένοι! να κάνουμε το θυμό μας δύναμη Σ αυτό το τεύχος: Α Πάρκο «Αντ. Τρίτσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ για τη συνδικαλιστική χρονιά 2002-2003

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ για τη συνδικαλιστική χρονιά 2002-2003 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ για τη συνδικαλιστική χρονιά 2002-2003 Συνάδελφοι -ισσες, Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου μας (άρθρο 14) το Δ.Σ. υποβάλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεση πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 17 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 17:00 ΛΩΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ, 14 και 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 - Έναρξη Τακτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Η ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Η ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ FREE PRESS ΡΑΝΤΕΒΟΥ : 10 7 10. Δεκέμβριος 2012 ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ. Έκπτωση 20% σε όλες τις υπηρεσίες μας, για άνεργους, πολύτεκνους και φοιτητές

ΔΩΡΕΑΝ FREE PRESS ΡΑΝΤΕΒΟΥ : 10 7 10. Δεκέμβριος 2012 ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ. Έκπτωση 20% σε όλες τις υπηρεσίες μας, για άνεργους, πολύτεκνους και φοιτητές ΔΩΡΕΑΝ FREE PRESS Νο 52 Δεκέμβριος 2012 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Προγρ. Εορταστικών Εκδηλώσεων ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Η Παιδεία στην Πόλη ΙΛΙΟΝ Ψήφισμα Δ Σ. κατά του Μνημονίου ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΧΡΥΣΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Άγ. Ανάργυροι -

Διαβάστε περισσότερα

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟ - ΟΡΑΜΑ ΤΕΥΧΟΣ 65 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Θεσσαλονίκη 100 χρόνια μετά Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης συνεδρίασε έκτακτα και αποφάσισε να προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

εργατικόςτύπος Περιεχόμενα:

εργατικόςτύπος Περιεχόμενα: ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΦΥΛΛΟ 1 Διανέμεται δωρεάν εργατικόςτύπος Περιεχόμενα: Επισφάλεια ΧΑΛΚΟΡ Κλαδικές συμβάσεις Ποιοι είμαστε σελ 2 σελ 3 σελ 4-5 Ανταποκρισεις απο χωρους δουλειάς: Pizza Fan - Super Market Προμηθευτική

Διαβάστε περισσότερα

Μειωμένος κατά 17% ο προϋπολογισμός του Δήμου Γαλατσίου ΟΤΑΝ ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ. Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο στη Λ. Βεΐκου

Μειωμένος κατά 17% ο προϋπολογισμός του Δήμου Γαλατσίου ΟΤΑΝ ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ. Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο στη Λ. Βεΐκου ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 303 ΤΙΜΗ 0,10 Μειωμένος κατά 17% ο προϋπολογισμός του Δήμου Γαλατσίου «Κουτσουρεμένος» κατά 17% σε σχέση με πέρσι είναι ο φετινός

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση 10% στα δημοτικά τέλη

Μείωση 10% στα δημοτικά τέλη E B Δ O M A Δ I A I A E Φ H M E P I Δ A Γ N Ω M Η Σ Α Α Γ M E P I Δ A ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΝΩΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «Πριν να γεννηθώ» της Εύας Σολδάτου από τη Γωγώ Ατζολετάκη σελ. 30 Παραστάσεις Καραγκιόζη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΣΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΧΑ. 300.000 για το Ευθύμειο Κέντρο από το Καζίνο. Να βάλουμε τον Δήμο σε τροχιά ανάπτυξης ΣΕΛ.

ΞΗΡΑΣΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΧΑ. 300.000 για το Ευθύμειο Κέντρο από το Καζίνο. Να βάλουμε τον Δήμο σε τροχιά ανάπτυξης ΣΕΛ. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 182 - Πέμπτη 20 Μαρτίου 2008 - ΤΙΜΗ: 0,

Διαβάστε περισσότερα

μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις

μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 315 ΤΙΜΗ 0,10 Κατολισθήσεις στην οδό Έβρου μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις σελ. 9 Δωρεάν μελέτη από το ΕΜΠ για την αξιοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ 3 χρόνια μετά Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα!

ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ 3 χρόνια μετά Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα! ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ 3 χρόνια μετά Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα! Αυτό το μήνα κλείνουμε τρία χρόνια που η δημοτική μας κίνηση ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ διαχειρίζεται τα προβλήματα της πόλης μας. Το Σεπτέμβριο

Διαβάστε περισσότερα