Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας από τους εκπαιδευτικούς Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας από τους εκπαιδευτικούς Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης"

Transcript

1 Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας από τους εκπαιδευτικούς Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης Περιεχόμενα 1. Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας από τους εκπαιδευτικούς Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Εκπαιδευτική επάρκεια και ετοιμότητα των υποψήφιων εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των υποψήφιων εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί Διδασκαλεία Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης Τα Διδασκαλεία των Παιδαγωγικών Τμημάτων Α /βάθμιας εκπαίδευσης Τα Διδασκαλεία των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Β /βάθμιας εκπαίδευσης Είδη Διδασκαλείων Διαδικασία βελτίωσης της εκπαιδευτικής επάρκειας και ετοιμότητας των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την πρότασή μας_ Βελτίωση της εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής Βελτίωση της εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης Βελτίωση της εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτικών Β /βάθμιας εκπαίδευσης Βελτίωση της εκπαιδευτικής ετοιμότητας εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης Διαδικασία απόκτησης της διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας Πού μπορεί να αποκτήσει ο εκπαιδευτικός τη διαπολιτισμική επάρκεια Απόκτηση της διαπολιτισμικής επάρκειας των εν ενεργεία εκπαιδευτικών για το εσωτερικό και το εξωτερικό Διαπολιτισμική Επάρκεια των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης για το εσωτερικό Διαπολιτισμική Επάρκεια των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης για το εξωτερικό Διαπολιτισμική Ετοιμότητα των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης για το εσωτερικό και το εξωτερικό Η διαπολιτισμική ετοιμότητα των εν ενεργεία εκπαιδευτικών που ασκούν εκπαιδευτικό έργο στο εσωτερικό Η διαπολιτισμική ετοιμότητα των εν ενεργεία εκπαιδευτικών που ασκούν εκπαιδευτικό έργο στο εξωτερικό 17 1

2 1. Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας από τους εκπαιδευτικούς Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης Με τα σημερινά παγκοσμιοποιημένα δεδομένα και τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, θα ήταν λογικό να αναρωτηθεί κανείς για το χώρο και τον τρόπο που μπορούν οι εκπαιδευτικοί της Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης να αποκτήσουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική και διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα, για να μπορούν να ανταποκριθούν στο εκπαιδευτικό έργο τους. Τόσο η εκπαιδευτική επάρκεια και ετοιμότητα, όσο και η διαπολιτισμική αφορούν δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει από το σύνολο των μέχρι τώρα ερευνητικών μας αποτελεσμάτων: 1. τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι φοιτούν στα πανεπιστημιακά τμήματα που παράγουν εκπαιδευτικούς για την Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση και 2. τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Εκπαιδευτική επάρκεια και ετοιμότητα των υποψήφιων εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης Με την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων για την εκπαιδευτική επάρκεια και ετοιμότητα των υποψήφιων εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης, όπως προέκυψαν από την ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών των εν λόγω τμημάτων, διαπιστώθηκε ότι τα τμήματα που παράγουν εκπαιδευτικούς για τις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης παρουσιάζουν στα προγράμματα σπουδών τους μια ευρύτατη ποικιλία γνωστικών αντικειμένων, που σημαίνει ότι προσφέρουν γνώσεις που σε ένα βαθμό είναι απαραίτητες για την απόκτηση της εκπαιδευτικής τους επάρκειας. Παρ όλη την πληθώρα των γνώσεων που προσφέρονται στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημιακών τμημάτων επί δεκαετίες διατηρούνται τα ίδια με ελάχιστες αναπροσαρμογές στα σημερινά κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν τα προγράμματα να παρακολουθούν τις ραγδαίες εξελίξεις των δύο τελευταίων δεκαετιών και επομένως να υστερούν όσον αφορά την εκπαιδευτική επάρκεια, την οποία πρέπει να προσφέρουν στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Ακόμη, όμως, και αν λάβουν υπόψη τα πανεπιστημιακά τμήματα στην κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών τους τα σημερινά παγκοσμιοποιημένα δεδομένα, τα προγράμματα αυτά θα έχουν έτσι κι αλλιώς ξεπεραστεί όταν οι εκπαιδευτικοί που θα αποκτήσουν τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική επάρκεια αποφοιτώντας από το πανεπιστημιακό τμήμα ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι τα πανεπιστημιακά τμήματα δεν πρέπει να αναπροσαρμόσουν τα προγράμματα σπουδών τους. Όσον αφορά στην εκπαιδευτική ετοιμότητα, διαπιστώσαμε ότι στα προγράμματα σπουδών της Α /βάθμιας εκπαίδευσης εκδηλώνεται μια φιλότιμη προσπάθεια για την απόκτηση βασικών γνώσεων της εκπαιδευτικής ετοιμότητας, με τη συμπερίληψη στα προγράμματα σπουδών των πρακτικών ασκήσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών στα σχολεία, κάτι που δεν υπάρχει στα πανεπιστημιακά τμήματα που παράγουν εκπαιδευτικούς για τη Β/βάθμια εκπαίδευση. Γενικά, όμως, η εικόνα που αποκομίζει κανείς από τα αποτελέσματα όλων των ερευνών που πραγματοποιήσαμε, είναι ότι η εκπαιδευτική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών είναι τόσο ανύπαρκτη όσο άγνωστος είναι και ο ίδιος ο όρος. 2

3 Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των υποψήφιων εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, που φοιτούν στα πανεπιστημιακά τμήματα, είναι αυτονόητο ότι δεν είναι δυνατό να αποκτήσουν διαπολιτισμική ετοιμότητα, αφού δεν αποκτούν καταρχάς διαπολιτισμική επάρκεια, παρά μόνο ένα μικρό μέρος αυτής, εφόσον τα αντικείμενα για την απόκτηση της διαπολιτισμικής επάρκειας που προσφέρονται στα πανεπιστημιακά τμήματα είναι ελάχιστα σε σύγκριση με τα απαιτούμενα. Η απόκτηση της διαπολιτισμικής επάρκειας πρέπει να προηγείται της διαπολιτισμικής ετοιμότητας. Αν υποθέσουμε ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αποκτούσαν την διαπολιτισμική επάρκεια με τους τρόπους τους οποίους προτείναμε, με την εισαγωγή δηλαδή των 10 γνωστικών αντικειμένων στα πανεπιστημιακά τμήματα παραγωγής εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης, τότε θα έπρεπε να αναζητήσουμε τρόπους για την απόκτηση της διαπολιτισμικής ετοιμότητας, με δεδομένο το γεγονός ότι δεν υπάρχει σήμερα καμία πρόβλεψη από τη συντεταγμένη πολιτεία για την απόκτησή της. Θα μπορούσε να πει κανείς, ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν τη διαπολιτισμική ετοιμότητα, με τον ίδιο τρόπο που αποκτούν την εκπαιδευτική ετοιμότητα για τους Έλληνες μαθητές, δηλαδή με την ανάληψη εκπαιδευτικού έργου στην τάξη. Όπως είναι γνωστό, όμως, οι εκπαιδευτικοί μας με την αποφοίτησή τους διαθέτουν, μεν, σε ένα μεγάλο βαθμό εκπαιδευτική επάρκεια, όχι όμως και εκπαιδευτική ετοιμότητα, γιατί το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν προβλέπει την απόκτηση άλλης ικανότητας εκτός από την επάρκεια, αφού παραβλέπει την ετοιμότητα. Άρα, γίνεται σαφές ότι στα πανεπιστημιακά τμήματα, όπως η κατάσταση έχει σήμερα, δεν είναι δυνατόν οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν διαπολιτισμική επάρκεια και φυσικά διαπολιτισμική ετοιμότητα. Η πρόταση που προκύπτει για την απόκτηση διαπολιτισμικής επάρκειας από το σύνολο των ερευνών και των αποτελεσμάτων τους, που παρουσιάσαμε μέχρι τώρα, είναι: 1. Τα πανεπιστημιακά τμήματα να εισάγουν τα απαιτούμενα γνωστικά αντικείμενα στα προγράμματα σπουδών τους, έτσι ώστε οι απόφοιτοί τους να αποκτούν σε ικανοποιητικό βαθμό διαπολιτισμική επάρκεια. 2. Οι διαπολιτισμικά επαρκείς εκπαιδευτικοί να ασκούνται στα πλαίσια πρακτικών ασκήσεων, έτσι ώστε να πάρουν μια «ιδέα» τι σημαίνει διαπολιτισμική ετοιμότητα, όπως γίνεται μέχρι και σήμερα για τους γηγενείς μαθητές, μέχρι να υλοποιηθεί η πρόταση 3 που ακολουθεί. 3. Τόσο για την εκπαιδευτική ετοιμότητα, όσο και για τη διαπολιτισμική ετοιμότητα, πρέπει να δημιουργηθούν νέες υποδομές, που θα παρέχουν στον υποψήφιο εκπαιδευτικό την εκπαιδευτική, αλλά και τη διαπολιτισμική ετοιμότητα, όχι με την απόκτηση του πτυχίου, αλλά με την έναρξη της διδακτικής του σταδιοδρομίας στην εκπαίδευση, και μετά την επιλογή του για κατάταξη στην εκπαίδευση ανεξάρτητα από το χρόνο αποφοίτησής του, δηλαδή μετά τις εξετάσεις ΑΣΕΠ Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί Σχετικά με τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν έχουν πια τη δυνατότητα να ακολουθήσουν εκ νέου τη διαδικασία ως υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, πρέπει να αναζητηθούν άλλοι τρόποι για την απόκτηση ή τη συμπλήρωση της διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητάς τους, αλλά και για τη συμπλήρωση της εκπαιδευτικής τους επάρκειας και ετοιμότητας, όπως μας έδειξαν τα ερευνητικά αποτελέσματα που παρουσιάσαμε. Ο φορέας που μπορεί να αναλάβει αυτό το έργο, μεταξύ άλλων, είναι τα υπάρχοντα Διδασκαλεία της χώρας στα παιδαγωγικά τμήματα. 3

4 Διδασκαλεία Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης Τα Διδασκαλεία των Παιδαγωγικών Τμημάτων Α /βάθμιας εκπαίδευσης Τα Διδασκαλεία που ιδρύθηκαν με το νόμο 2327/95 και είχαν ως στόχο την μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών των Παιδαγωγικών Ακαδημιών συνεχίζουν να λειτουργούν με τη συμμετοχή, όμως, εκπαιδευτικών που έχουν εξομοιωθεί με τους πτυχιούχους των παιδαγωγικών τμημάτων τετραετούς φοίτησης, λαμβάνοντας έτσι, έναν διαφορετικό χαρακτήρα, περισσότερο επιμορφωτικό και λιγότερο μετεκπαίδευσης. Σήμερα στα Διδασκαλεία δεν συμμετέχουν μόνο εκπαιδευτικοί των Παιδαγωγικών Ακαδημιών που ήταν διετούς φοίτησης, αλλά και εκπαιδευτικοί απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων, ακόμη και εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα. Επομένως, τα Διδασκαλεία δεν έχουν τη δυνατότητα να καταρτίσουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, για το λόγο κυρίως ότι οι συμμετέχοντες σ αυτά είναι διαφορετικών επιπέδων κατάρτισης. Κατά συνέπεια δεν εκπληρούν ένα συγκεκριμένο σκοπό στην εκπαίδευση. Με την ολοκλήρωση της εξομοίωσης των εκπαιδευτικών των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και με τη λειτουργία για τόσα χρόνια των Παιδαγωγικών Τμημάτων, ο κύκλος των Διδασκαλείων φαίνεται, μετά από όσα ειπώθηκαν, να κλείνει. Κατά την άποψή μας, πρέπει να αναλάβουν ένα νέο ρόλο, που να περιλαμβάνει και τα δύο επίπεδα της εκπαίδευσης και που ίσως είναι πιο σημαντικός για την Α/βάθμια και τη Β/βάθμια εκπαίδευση από αυτόν της μετεκπαίδευσης που είχαν μέχρι τώρα. Ο νέος αυτός ρόλος είναι να αναλάβουν την αποστολή της απόκτησης ή συμπλήρωσης της διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και της συμπλήρωσης της εκπαιδευτικής τους επάρκειας και ετοιμότητας. Επίσης, μπορούν να αναλάβουν το έργο για την εκπαίδευση των στελεχών εκπαίδευσης, τα οποία θα αποκτούν την διοικητική επάρκεια και ετοιμότητά τους και τη συμβουλευτική επάρκεια και ετοιμότητα για τους σχολικούς συμβούλους. Θεωρούμε, όμως, αυτονόητο πως όσοι θα συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα θα επιλέγονται με τη διαδικασία των εξετάσεων. Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα αποκτούν ή θα συμπληρώνουν τη διαπολιτισμική τους επάρκεια και ετοιμότητα, έτσι ώστε να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο στο εκπαιδευτικό έργο τους: 1. οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται στο έργο τους με πολιτισμικές ομάδες διαφορετικές από το γενικό πληθυσμό και 2. οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται για να προσφέρουν έργο στην ομογένεια ή ελληνόφωνους του εξωτερικού. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος στα Διδασκαλεία είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν και νέα Διδασκαλεία τόσο στα Παιδαγωγικά Τμήματα, όσο και στα πανεπιστημιακά τμήματα που παράγουν εκπαιδευτικούς για τη Β/βάθμια εκπαίδευση. Μπορεί ακόμη τα διάφορα Διδασκαλεία της Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης να μην είναι γενικής κατεύθυνσης, αλλά να χωριστούν σε: 1. διδασκαλεία που αφορούν την κατάρτιση στελεχών εκπαίδευσης και 2. διδασκαλεία που έχουν ως στόχο την απόκτηση ή συμπλήρωση της διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας των εν ενεργεία εκπαιδευτικών καθώς και της εκπαιδευτικής επάρκειας και ετοιμότητάς τους 3. διδασκαλεία χορήγησης πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης. Αυτό θα γίνεται πάντα στα πλαίσια προγραμμάτων μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης, με τη μόνη διαφορά ότι η σταδιακή απόκτηση της επάρκειάς τους (εκπαιδευτική, διοικητική, διαπολιτισμική), θα συνοδεύεται με σταδιακή απόκτηση της όποιας ετοιμότητας (εκπαιδευτική, διοικητική, διαπολιτισμική) με εφαρμογές στη σχολική πράξη. Η δε διάρκειά τους θα πρέπει να καθορίζεται από τους στόχους των προγραμμάτων. 4

5 Με τον τρόπο αυτό τα Διδασκαλεία αποκτούν συγκεκριμένη ταυτότητα και συγκεκριμένο επιστημονικό ρόλο στην εκπαίδευση Τα Διδασκαλεία των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Β /βάθμιας εκπαίδευσης Τα Διδασκαλεία δημιουργήθηκαν στα Πανεπιστημιακά Τμήματα Α /βάθμιας Εκπαίδευσης για να μετεκπαιδεύσουν και να εξομοιώσουν τους απόφοιτους των Παιδαγωγικών Ακαδημιών με τους αντίστοιχους των Παιδαγωγικών Τμημάτων τετραετούς φοίτησης. Παρ ότι όμως οι λόγοι ίδρυσής τους έχουν ξεπεραστεί, εξακολουθούν να λειτουργούν με τις συνθήκες που προαναφέραμε και γι αυτό πρέπει να αποκτήσουν νέα επιστημονική ταυτότητα και ρόλο. Αντίθετα, στα τμήματα που παράγουν εκπαιδευτικούς για τη Β/βάθμια εκπαίδευση δεν ιδρύθηκαν Διδασκαλεία, για το λόγο ότι δεν υπήρξαν παρόμοιοι λόγοι. Σήμερα όμως, για να μπορέσει η εκπαίδευσή μας να ορθοποδήσει, είναι απόλυτη ανάγκη να γίνουν μεταρρυθμίσεις που θα ισχυροποιούν τους εκπαιδευτικούς σε θέματα βελτίωσης της εκπαιδευτικής τους επάρκειας αλλά και απόκτησης της εκπαιδευτικής τους ετοιμότητας. Για τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κάπου αλλού, παρά μόνο σε φορείς τύπου Διδασκαλείου, όπως συμβαίνει στην Α/βάθμια εκπαίδευση, με τη νέα τους ταυτότητα και το νέο επιστημονικό τους ρόλο που προτείνουμε Είδη Διδασκαλείων Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να δημιουργηθούν Διδασκαλεία και στα τμήματα που παράγουν εκπαιδευτικούς για τη Β/βάθμια εκπαίδευση. Τόσο όμως τα Διδασκαλεία της Α /βάθμιας εκπαίδευσης, όσο και της Β /βάθμιας, δεν θα είναι Διδασκαλεία εφ όλης της ύλης, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά Διδασκαλεία εξειδίκευσης σε συγκεκριμένους τομείς της εκπαίδευσης. Έτσι τα διάφορα πανεπιστημιακά τμήματα Α /βάθμιας και Β /βάθμιας θα αναλαμβάνουν Διδασκαλεία συγκεκριμένης ειδίκευσης, ώστε να μπορούν να εμβαθύνουν στην έρευνα και τη διδασκαλία της συγκεκριμένης ειδίκευσης και έτσι θα εξυπηρετούνται οι διάφοροι τομείς της εκπαίδευσης. Για παράδειγμα: 1. Διδασκαλεία βελτίωσης της εκπαιδευτικής επάρκειας και απόκτησης ή βελτίωσης της εκπαιδευτικής ετοιμότητας των εν ενεργεία εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης. 2. Διδασκαλεία απόκτησης ή βελτίωσης της διαπολιτισμικής επάρκειας καθώς και της διαπολιτισμικής ετοιμότητας των εν ενεργεία εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης. 3. Διδασκαλεία της διοικητικής και συμβουλευτικής επάρκειας και ετοιμότητας εκείνων των εκπαιδευτικών που στοχεύουν να γίνουν διευθυντές σχολικών μονάδων, προϊστάμενοι εκπαίδευσης, διευθυντές εκπαίδευσης, περιφερειακοί διευθυντές ή σχολικοί σύμβουλοι για την Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση. 4. Διδασκαλεία ειδικής αγωγής για την Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση Διαδικασία βελτίωσης της εκπαιδευτικής επάρκειας και ετοιμότητας των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την πρότασή μας Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε στο φορέα που, κατά την άποψή μας, οφείλει να αναλάβει το έργο απόκτησης ή βελτίωσης της εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης, που δεν είναι άλλος από τα Διδασκαλεία που υπάρχουν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και αυτά που πρέπει να ιδρυθούν. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τη διαδικασία με την οποία μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. 5

6 Βελτίωση της εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής Από τη μέχρι τώρα έρευνά μας και σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο των Προγραμμάτων Σπουδών, που ανέπτυξε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την προσχολική εκπαίδευση, καταλήγουμε στον πίνακα 1, όπου παρουσιάζονται τα βασικά μαθήματα που απαιτούνται για κάθε εκπαιδευτικό της προσχολικής εκπαίδευσης. Επομένως, σύμφωνα με τα μαθήματα που προβλέπονται, θα πρέπει ο κάθε εκπαιδευτικός να έχει καταρτιστεί και στις αντίστοιχες διδακτικές των μαθημάτων, έτσι ώστε να έχει καλύψει πλήρως την εκπαιδευτική του επάρκεια. Επομένως, η απλή διδασκαλία και γνώση των γνωστικών αντικειμένων χωρίς την κατάρτισή του πάνω στις αντίστοιχες διδακτικές, καλύπτει κατά το ήμισυ την επάρκεια του εκπαιδευτικού. Πίνακας 1: Γνωστικά αντικείμενα για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής Ειδικεύσεις Μαθήματα Γλώσσα Μαθηματικά Μελέτη περιβάλλοντος Δημιουργίας και έκφρασης Πληροφορική Διδακτικές Διδακτική της Γλώσσας Διδακτική των Μαθηματικών Διδακτική της Μελέτης περιβάλλοντος Διδακτική της Δημιουργίας και έκφρασης Διδακτική της Πληροφορικής Με μια πρώτη ματιά στον πίνακα 1 διαπιστώνουμε ότι τα βασικά γνωστικά αντικείμενα για τον εκπαιδευτικό προσχολικής εκπαίδευσης είναι 5, δηλαδή γλώσσα, μαθηματικά, μελέτη περιβάλλοντος, δημιουργία και έκφραση και πληροφορική. Στα 5 αυτά μαθήματα προστίθενται και οι αντίστοιχες διδακτικές τους. Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός που προορίζεται για την προσχολική εκπαίδευση, αν έχει διδαχθεί και τα 10 γνωστικά αντικείμενα είτε ως υποψήφιος εκπαιδευτικός, είτε ως εν ενεργεία εκπαιδευτικός στο Διδασκαλείο, θα καλύπτει πλήρως τις προϋποθέσεις για την άσκηση εκπαιδευτικού έργου στην προσχολική αγωγή Βελτίωση της εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης Τα μαθήματα που αφορούν άμεσα τον εκπαιδευτικό της δημοτικής εκπαίδευσης, όπως βλέπουμε στους πίνακες 2 και 3 ανέρχονται σε 8, με 8 επίσης τις αντίστοιχες διδακτικές τους. Επομένως, με 16 συνολικά μαθήματα δε θα ήταν δυνατό να λειτουργήσει ένα ετήσιο πρόγραμμα για την επάρκεια και την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών της δημοτικής εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό χωρίσαμε τα μαθήματα σε 2 κατηγορίες: 1. Σε μαθήματα θεωρητικής κατεύθυνσης, όπως βλέπουμε στον πίνακα 2, που περιλαμβάνει τα μαθήματα: ελληνική γλώσσα, ιστορία, κοινωνική και πολιτική αγωγή και θρησκευτικά με τις αντίστοιχες διδακτικές τους. Έτσι, ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου στο Διδασκαλείο, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, θα έχει τη δυνατότητα να διδαχθεί και τα 8 γνωστικά αντικείμενα του πίνακα Σε μαθήματα θετικής κατεύθυνσης, όπως βλέπουμε στον πίνακα 3, που περιλαμβάνει τα μαθήματα: μαθηματικά, φυσικά, μελέτη περιβάλλοντος και γεωγραφία με τις αντίστοιχες διδακτικές τους. Έτσι, ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου στο Διδασκαλείο, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, θα έχει τη δυνατότητα να διδαχθεί και τα 8 γνωστικά αντικείμενα του πίνακα 3. 6

7 Πίνακας 2: Γνωστικά αντικείμενα για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής και διδακτικής επάρκειας των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας εκπαίδευσης θεωρητικής κατεύθυνσης Μαθήματα Ελληνική γλώσσα Ιστορία Κοινωνική & πολιτική αγωγή Θρησκευτικά Διδακτικές Διδακτική της νέας ελληνικής γλώσσας Διδακτική της ιστορίας Διδακτική της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής Διδακτική των θρησκευτικών Πίνακας 3: Γνωστικά αντικείμενα για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής και διδακτικής επάρκειας των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας εκπαίδευσης θετικής κατεύθυνσης Μαθήματα Μαθηματικά Φυσικά Μελέτη περιβάλλοντος Γεωγραφία Διδακτικές Διδακτική των μαθηματικών Διδακτική των φυσικών Διδακτική περιβαλλοντικής αγωγής Διδακτική της γεωγραφίας Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί, όπως βλέπουμε και στον πίνακα 4, βελτίωση της εκπαιδευτικής επάρκειας και ετοιμότητας των εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης σε μαθήματα θεωρητικής, αλλά και θετικής κατεύθυνσης, αφού σταδιακά και για διάστημα ενός εξαμήνου θα μπορεί να επιτυγχάνει τη βελτίωση της εκπαιδευτικής του επάρκειας και στη διάρκεια ενός ακόμη εξαμήνου θα βελτιώνει την εκπαιδευτική του ετοιμότητα. Πίνακας 4: Διαδικασία βελτίωσης της εκπαιδευτικής επάρκειας και ετοιμότητας των εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης Εξάμηνο Είδος Α εξάμηνο Β εξάμηνο κατάρτισης Θεωρητική κατεύθυνση Επάρκεια Ετοιμότητα Θετικής κατεύθυνση Επάρκεια Ετοιμότητα Η εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα για τη σταδιακή βελτίωση της εκπαιδευτικής επάρκειας και ετοιμότητας των εκπαιδευτικών. Η συνεχής, όμως, ροή των εκπαιδευτικών από τα αντίστοιχα Διδασκαλεία για διάρκεια ενός έτους εντατικής εκπαίδευσης, διατηρώντας το καθεστώς που ισχύει μέχρι τώρα στα Διδασκαλεία για τη φοίτησή τους, θα συμβάλλει σταδιακά στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής επάρκειας και ετοιμότητας των εκπαιδευτικών και κατ επέκταση στην αναβάθμιση της δημοτικής εκπαίδευσης Βελτίωση της εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτικών Β /βάθμιας εκπαίδευσης Όπως είδαμε σε έρευνά μας, είναι αντιδεοντολογικός ο χωρισμός των μαθημάτων που διδάσκονται στη Β/βάθμια εκπαίδευση σε μαθήματα σε Α και Β ανάθεσης, για το λόγο ότι τα μαθήματα αυτά αποκτούν διαφορετικό βάρος τόσο για το διδάσκοντα, όσο και για τους 7

8 διδασκόμενους. Επομένως, τα μαθήματα Β ανάθεσης δεν τυγχάνουν της ίδιας σημασίας αλλά και της ίδιας προσοχής από τους διδάσκοντες, όπως τα μαθήματα Α ανάθεσης. Επομένως, για τον εκπαιδευτικό έχουμε μαθήματα δύο κατηγοριών, που κατά συνέπεια είναι δύο κατηγοριών και για τους μαθητές, ενδεχόμενα εν αγνοία τους. Επίσης είναι αντιδεοντολογικό για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό να αναλαμβάνει πολλά διαφορετικά μαθήματα, πολλές φορές διαφορετικών επιστημονικών χώρων, γιατί έτσι χάνει την επιστημονική του ταυτότητα. Είναι επίσης αντιδεοντολογικό, γιατί οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός, οποιοσδήποτε επιστήμονας, αφού χάσει την επιστημονική του ταυτότητα δεν εμβαθύνει στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκει, αλλά κάνει επιδερμική παρουσίασή τους, με βαριές συνέπειες κυρίως για τους μαθητές που παρακολουθούν την υποχρεωτική γυμνασιακή εκπαίδευση, αλλά και για τους μαθητές του Λυκείου που στοχεύουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Αν λάβουμε υπόψη και την πλήρη ανεπάρκεια των εκπαιδευτικών της Β /βάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα διδακτικής επάρκειας, γιατί για διδακτική ετοιμότητα δεν γίνεται καν λόγος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί οι μαθητές της γυμνασιακής και λυκειακής εκπαίδευσης κατακλύζουν τα κάθε είδους φροντιστήρια ανά τη χώρα. Εκτός από αυτό, τόσο για την υποχρεωτική εκπαίδευση όσο και για τη λυκειακή εκπαίδευση, δεν πρέπει να υπάρχουν για την πολιτεία μαθήματα Α και Β κατηγορίας. Αν, λοιπόν, η συντεταγμένη πολιτεία δε σεβαστεί τις ειδικεύσεις των εκπαιδευτικών της Β /βάθμιας εκπαίδευσης, δεν υπάρχουν ορίζοντες αναβάθμισης της Β /βάθμιας εκπαίδευσης. Μετά, λοιπόν, από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε για την εκπαιδευτική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτή, καταλήξαμε στην πρότασή μας αναφορικά με τις ειδικεύσεις που θα πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί Β /βάθμιας εκπαίδευσης. Με βάση αυτή την πρόταση, θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια διαδικασίες για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής επάρκειας και ετοιμότητας των εκπαιδευτικών της Β /βάθμιας εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τις ειδικεύσεις των Φιλολόγων και των Μαθηματικών. Πίνακας 5: Γνωστικά αντικείμενα για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Φιλολόγων Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Ειδικεύσεις Μαθήματα 1. Νεοελληνική Γλώσσα 2. Νεοελληνική ως ξένη γλώσσα 3. Νεοελληνική Λογοτεχνία 4. Έκθεση Έκφραση 5. Διδακτική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας 6. Διδακτική της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας 7. Διδακτική της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας 8. Διδακτική της Έκθεσης Έκφρασης Σύμφωνα με την πρότασή μας, ο ειδικός Φιλόλογος Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας θα πρέπει να διδάσκει 4 μαθήματα, ανεξάρτητα σε τι είδους σχολείο βρίσκεται, σε ποια περιοχή και με τι μαθητικό πληθυσμό. Πρέπει, δηλαδή, να διδάσκει: Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική ως ξένη γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία και Έκθεση Έκφραση. Για να διδάξει όμως, αυτά τα γνωστικά αντικείμενα, θα πρέπει παράλληλα με τη διδασκαλία τους στο πανεπιστημιακό τμήμα από το οποίο αποφοίτησε, να έχει διδαχθεί και τις αντίστοιχες διδακτικές τους, έτσι ώστε να έχει αποκτήσει μια συνολική επάρκεια στα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα. Επειδή όμως αυτό δε συνέβη, την έλλειψη αυτή έρχονται να καλύψουν τα Διδασκαλεία Β /βάθμιας εκπαίδευσης, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. 8

9 Ό,τι περιγράψαμε για τους Φιλολόγους ισχύει για όλους τους εκπαιδευτικούς που αποφοιτούν από πανεπιστημιακά τμήματα που παράγουν εκπαιδευτικούς για τη Β/βάθμια εκπαίδευση. Έτσι ο Μαθηματικός ή όποιος άλλος εκπαιδευτικός της θετικής κατεύθυνσης καλείται να διδάξει μαθήματα σε Α ή Β ανάθεση, ο αριθμός των οποίων ανάλογα με την τοποθέτησή του στην εκπαίδευση κυμαίνεται από 4 μέχρι 16. Σύμφωνα με την πρότασή μας και όπως βλέπουμε στον πίνακα 6, ο Μαθηματικός θα πρέπει να διδάσκει μέχρι 4 μαθήματα. Για να μπορεί να τα διδάξει όμως, θα έπρεπε να έχει διδαχθεί και τις αντίστοιχες διδακτικές τους. Επειδή όμως αυτό δε συμβαίνει, για να αναβαθμίσει την εκπαιδευτική του επάρκεια, θα πρέπει το κενό αυτό να καλυφθεί από τα Διδασκαλεία Β /βάθμιας εκπαίδευσης. Πίνακας 6: Γνωστικά αντικείμενα για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Μαθηματικών Ειδικεύσεις Μαθήματα 1. Μαθηματικά 2. Γεωμετρία 3. Άλγεβρα 4. Οικονομικά Μαθηματικά 5. Διδακτική των Μαθηματικών 6. Διδακτική της Γεωμετρίας 7. Διδακτική της Άλγεβρας 8. Διδακτική των Οικονομικών Μαθηματικών Η διαδικασία για την απόκτηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτικών προσχολικής, δημοτικής, γυμνασιακής και λυκειακής εκπαίδευσης θα αποκτάται σύμφωνα με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα στην κάθε ειδίκευση στα Διδασκαλεία και σύμφωνα με το σχήμα 1 που παραθέτουμε. Σχήμα 1: Διαδικασία απόκτησης ή βελτίωσης εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης Βελτίωση της εκπαιδευτικής ετοιμότητας εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης Η βελτίωση της εκπαιδευτικής ετοιμότητας των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης θα βασίζεται στις διδακτικές των γνωστικών αντικειμένων, όπως παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα στους πίνακες για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής επάρκειας και θα ακολουθεί τη διαδικασία που παρουσιάζεται στο σχήμα 2. 9

10 Παράλληλα όμως με τη διαδικασία, θα εκπονείται από τους εκπαιδευτικούς project σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο με την επίβλεψη του αντίστοιχου διδάσκοντα, το οποίο θα παρουσιάζεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν το κλείσιμο του κύκλου της διαδικασίας για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής ετοιμότητας. Είναι αυτονόητο ότι σε αυτού του είδους τα σεμινάρια, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν θα πρέπει να κυμαίνεται από Σχήμα 2: Διαδικασία βελτίωσης εκπαιδευτικής ετοιμότητας των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης 1.4. Διαδικασία απόκτησης της διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας Πού μπορεί να αποκτήσει ο εκπαιδευτικός τη διαπολιτισμική επάρκεια Όπως είδαμε μέχρι τώρα, η διαπολιτισμική επάρκεια αφορά δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών: 1. τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι φοιτούν στα πανεπιστημιακά τμήματα που παράγουν εκπαιδευτικούς για την Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση και 2. τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς. Επομένως, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, που φοιτούν στα πανεπιστημιακά τμήματα, θα μπορούσαν να αποκτήσουν τη διαπολιτισμική επάρκειά τους μέσα από τα προγράμματα σπουδών τους, αν αυτά ήταν εμπλουτισμένα με μαθήματα σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η έρευνά μας στα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημιακών τμημάτων, όπως είδαμε, έδειξε ότι όλα τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης έχουν συμπεριλάβει μαθήματα σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα προγράμματα σπουδών τους σε σχετικά ικανοποιητικό βαθμό, πράγμα που δε συμβαίνει στον ίδιο βαθμό στα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής Αγωγής. Αντίθετα, μόνο σε ελάχιστα πανεπιστημιακά τμήματα της Β/βάθμιας εκπαίδευσης εμφανίζονται μαθήματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή συναφή αντικείμενα. Τόσο στα τμήματα Α/βάθμιας εκπαίδευσης, όσο και στα Β/βάθμιας, όμως, η ύπαρξη των προαναφερθέντων μαθημάτων, στο βαθμό που αυτά υπάρχουν, δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε καμία περίπτωση ένα ή δύο μαθήματα, που ενδεχόμενα δεν τα επιλέγουν οι φοιτητές, δεν μπορούν να καλύψουν τον αριθμό των μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση της διαπολιτισμικής τους επάρκειας. Μετά από όσα λέχθηκαν, μπορεί να αναρωτηθεί κανείς: είναι εφικτό να συμπεριληφθούν όλα αυτά τα γνωστικά αντικείμενα στα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημιακών τμημάτων; 10

11 Η απάντηση είναι ναι. Αρκεί να συμπτυχθούν όλα τα παραπάνω μαθήματα σε δέκα βασικά γνωστικά αντικείμενα, όπως φαίνεται στο σχήμα 3. Σχήμα 3: Γνωστικά αντικείμενα για την απόκτηση διαπολιτισμικής επάρκειας εκπαιδευτικών για το εσωτερικό και το εξωτερικό Τα γνωστικά αυτά αντικείμενα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημιακών τμημάτων που παράγουν εκπαιδευτικούς που προορίζονται να ενασχοληθούν με τον ευρύτερο χώρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Από τα γνωστικά αυτά αντικείμενα προκύπτουν οι παρακάτω διδακτικές, με τις οποίες οι πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί θα αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους μια ολοκληρωμένη διαπολιτισμική επάρκεια, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αναφορικά με αυτή, τόσο στις ανάγκες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος για την ένταξη των διαφορετικών πολιτισμικά πληθυσμών που διαβιούν στη χώρα μας σε αυτό, όσο και στις ανάγκες της ανά τον κόσμο ελληνικής διασποράς και των ελληνόφωνων αλλοδαπών του εξωτερικού. 11

12 Πίνακας 7: Διδακτικές που προκύπτουν από τους γνωστικούς χώρους 1. Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας 2. Διαπολιτισμική διδακτική 3. Διδακτική της ελληνικής ιστορίας και της ιστορίας της ελληνικής διασποράς 4. Διδακτική του ελληνικού πολιτισμού και του πολιτισμού της διασποράς Κατά την άποψή μας, οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, είχαν μια ανεπανάληπτη ευκαιρία στα πλαίσια των μεγάλων προγραμμάτων που αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, δηλαδή των προγραμμάτων: 1. για τη μουσουλμανική μειονότητα, 2. για τους τσιγγάνους, 3. για τους αλλοδαπούς και παλιννοστούντες στην Ελλάδα και 4. το Πρόγραμμα «Παιδεία Ομογενών». να αποκτήσουν, ή τουλάχιστον να βελτιώσουν, σ ένα μεγάλο βαθμό τη διαπολιτισμική τους επάρκεια. Αυτό δεν έγινε, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υπήρχε μια ολοκληρωμένη στρατηγική εκ των προτέρων, αναφορικά με τους στόχους που πρέπει να πραγματοποιήσουν τα προγράμματα στο σύνολο των τριετιών καθενός και όχι στα πλαίσια του τεχνικού δελτίου μιας και μόνο τριετίας. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι με τον τρόπο αυτό χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία όχι μόνο να αναβαθμιστεί η διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία για να δημιουργηθούν υποδομές τόσο για τους αλλοδαπούς και τους παλιννοστούντες στην Ελλάδα, όσο και για τους ομογενείς και αλλοδαπούς του εξωτερικού. Σήμερα, όμως, οι εκπαιδευτικοί έχουν τις παρακάτω δυνατότητες για να βελτιώσουν τη διαπολιτισμική τους επάρκεια: 1. Με αυτομόρφωση στα πλαίσια αντιμετώπισης προβλημάτων είτε με τους αλλοδαπούς και παλιννοστούντες στην τάξη τους, είτε με τους ομογενείς του εξωτερικού ανά την υφήλιο. 2. Με τη συμμετοχή τους σε σχετικά σεμινάρια, συνέδρια ή ημερίδες, που κατά καιρούς πραγματοποιούνται. Για να αποκτήσουν, όμως, διαπολιτισμική επάρκεια, θα πρέπει να δημιουργηθούν υποδομές, στρατηγικά σχεδιασμένες και πολιτικά αποφασισμένες, οι οποίες θα διασφαλίζουν την απόκτησή της, σε μόνιμη βάση για όλους τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται ή θα βρίσκονται στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα αν ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο μέρος αυτής έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών στα πανεπιστημιακά τμήματα. Οι υποδομές αυτές είναι: 1. Τα Διδασκαλεία που υπάρχουν σε διάφορα πανεπιστημιακά τμήματα της Α/βάθμιας εκπαίδευσης, και εκείνα που πρέπει να δημιουργηθούν σε όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα Α/βάθμιας και Β/βάθμιας που παράγουν εκπαιδευτικούς για τις σχετικές βαθμίδες, και θα πρέπει μεταξύ άλλων να στοχεύουν στην παροχή της διαπολιτισμικής επάρκειας ή της μετεκπαίδευσης, αφού στο μέλλον θα είναι και αυτή απαραίτητη. 2. Τα Κέντρα Ασκούμενων Εκπαιδευτικών 1. 1 Γεωργογιάννης, Π., (2007), «Αξιολόγηση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ασκούμενων Εκπαιδευτικών (Κ.Α.Ε.)», Άρτα. 12

13 Απόκτηση της διαπολιτισμικής επάρκειας των εν ενεργεία εκπαιδευτικών για το εσωτερικό και το εξωτερικό Διαπολιτισμική Επάρκεια των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης για το εσωτερικό Οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο στην Ελλάδα στο χώρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, για να αποκτήσουν τη διαπολιτισμική τους επάρκεια είναι ανάγκη, στα πλαίσια ειδικού προγράμματος διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, να έχουν διδαχθεί τα γνωστικά αντικείμενα που παρουσιάζουμε στον πίνακα 7. Της όποιας ετοιμότητας προηγείται η επάρκεια. Έτσι και στο χώρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί την απαιτούμενη ικανότητα της διαπολιτισμικής ετοιμότητας, είναι ανάγκη καταρχάς να αποκτήσουν θεωρητική, επιστημονική, ερευνητική γνώση σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, δηλαδή να αποκτήσουν διαπολιτισμική επάρκεια, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να βασιστεί στη συνέχεια η απόκτηση της διαπολιτισμικής τους ετοιμότητας. Στα εν λόγω μαθήματα θα πρέπει ο κάθε εκπαιδευτικός που έγινε δεκτός από το Διδασκαλείο με τον ήδη καθορισμένο τρόπο των εισαγωγικών εξετάσεων, να καταρτιστεί στα πλαίσια ενός προγράμματος διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου με τις ίδιες συνθήκες εφαρμογής και λειτουργίας των υπαρχόντων Διδασκαλείων. Πίνακας 7: Γνωστικά αντικείμενα για την απόκτηση της διαπολιτισμικής επάρκειας από τους εκπαιδευτικούς για το εσωτερικό Κοινά Μαθήματα για εσωτερικό και εξωτερικό Μαθήματα για εσωτερικό 1. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 2. Διεθνή και ελληνικά μεταναστευτικά ρεύματα -Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία 3. Διγλωσσία, μοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης και μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό 4. Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας - Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 5. Πολιτικές και νομοθεσία για τους αλλοδαπούς στην Ελλάδα και αναλυτικά προγράμματα 6. Ιστορία και εκπαίδευση μετακινούμενων πληθυσμών και μειονοτικών ομάδων στην Ελλάδα 7. Πολιτισμικές - εθνικές ταυτότητες μειονοτικών ομάδων στην Ελλάδα - Διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις Με τον τρόπο αυτό και αφού διδαχθούν τόσο τα κοινά μαθήματα που τους δίνουν πληροφορίες γενικά για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όσο και τα ειδικά μαθήματα που τους δίνουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που αφορούν τον ελλαδικό χώρο, είναι βέβαιο ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί στο τέλος του εξαμήνου θα έχουν αποκτήσει ένα βασικό υπόβαθρο διαπολιτισμικής επάρκειας. Σχήμα 4: Διαδικασία απόκτησης Διαπολιτισμικής Επάρκειας Εκπαιδευτικών για το εσωτερικό 13

14 Στο σχήμα 4 βλέπουμε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, ώστε οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν τη διαπολιτισμική τους επάρκεια και να μπορούν να ανταποκριθούν σε κάθε περίπτωση σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα Διαπολιτισμική Επάρκεια των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης για το εξωτερικό Αντίθετα με τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο στην Ελλάδα στο χώρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να προσφέρουν έργο στο εξωτερικό έχουν ανάγκη τόσο από κοινές, όσο και από διαφορετικές γνώσεις, με δεδομένο το γεγονός ότι τα υποκείμενα στα οποία απευθύνονται είναι διαφορετικά, όπως προαναφέραμε. Για να αποκτήσουν, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό τη διαπολιτισμική τους επάρκεια είναι ανάγκη να έχουν διδαχθεί τα γνωστικά αντικείμενα που παρουσιάζουμε στον πίνακα 8 κατά τον ίδιο τρόπο που περιγράψαμε, στα πλαίσια προγράμματος διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Πίνακας 8: Γνωστικά αντικείμενα για την απόκτηση της διαπολιτισμικής επάρκειας από τους εκπαιδευτικούς για το εξωτερικό Κοινά Μαθήματα Μη Κοινά Μαθήματα 1. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 2. Διεθνή και ελληνικά μεταναστευτικά ρεύματα Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία 3. Διγλωσσία, μοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης και μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό 4. Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 5. Πολιτικές και νομοθεσία της Ελλάδας και των χωρών υποδοχής για τους ομογενείς και αναλυτικά προγράμματα 6. Πολιτισμικές ταυτότητες Διδασκαλία της ελληνικής σε ομογενείς και αλλοδαπούς στο εξωτερικό 7. Εκπαιδευτικές νομοθεσίες και πολιτικές των χωρών διαβίωσης των ομογενών - Ιστορία της ελληνικής διασποράς Είναι γνωστό ότι οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό, αφού προέρχονται από Παιδαγωγικές Ακαδημίες αλλά και Πανεπιστημιακά Τμήματα που δεν προσφέρουν τα απαιτούμενα μαθήματα για την απόκτηση διαπολιτισμικής επάρκειας, να μη μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ομογένειας και των ελληνόφωνων του εξωτερικού. Είναι, επίσης, γνωστό ότι επί δεκαετίες, ανεξάρτητα από κυβερνήσεις, οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν για τους ομογενείς και τους ελληνόφωνους του εξωτερικού είναι ταυτόσημες, 14

15 αφού μέχρι το 1996 ακόμη ίσχυε για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό ο χουντικός νόμος. Είναι ακόμη γνωστό ότι οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται δεν έχουν καμία απολύτως προετοιμασία για το τι τους περιμένει στη χώρα που θα εγκατασταθούν και τι προβλήματα έχουν να αντιμετωπίσουν. Τα τριήμερα ή πενθήμερα σεμινάρια που γίνονται στην Αθήνα, αν γίνονται και αυτά, πριν την αποχώρησή τους, το μόνο που ίσως προσφέρουν είναι κάποιες γραφειοκρατικές πληροφορίες, που είναι μεν αναγκαίες, αλλά ουδεμία σχέση έχουν με το εκπαιδευτικό έργο που καλούνται να προσφέρουν σ ένα τόσο νευραλγικό τομέα για τη χώρα μας, που είναι η διατήρηση της γλώσσας και της ταυτότητάς τους ως Έλληνες από τους ομογενείς του εξωτερικού, αλλά και η διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στους αλλοδαπούς εκείνους που θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα και να αποκτήσουν σχέση με την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. Οι διαδικασίες αυτές δείχνουν, αν μη τι άλλο, την αδιαφορία, αλλά και την επιδερμικότητα με την οποία η ελληνική κεντρική εξουσία αντιμετωπίζει το θέμα της ομογένειας και των ελληνόφωνων του εξωτερικού. Ο κάθε εκπαιδευτικός που έγινε δεκτός από το Διδασκαλείο με τον ήδη καθορισμένο τρόπο των εισαγωγικών εξετάσεων, θα πρέπει να καταρτιστεί στα μαθήματα που αναφέρονται στον πίνακα 8 στα πλαίσια ενός προγράμματος διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου με τις ίδιες συνθήκες εφαρμογής και λειτουργίας των υπαρχόντων Διδασκαλείων. Αφού, λοιπόν, διδαχθούν τόσο τα κοινά μαθήματα, όσο και τα ειδικά, που τους δίνουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που αφορούν την ομογένεια και τους ελληνόφωνους του εξωτερικού, είναι βέβαιο ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί στο τέλος του εξαμήνου θα έχουν αποκτήσει ένα βασικό υπόβαθρο διαπολιτισμικής επάρκειας, πολύ χρήσιμο για το έργο το οποίο θα κληθούν να προσφέρουν ανά την υφήλιο, αφού θα έχουν μια πιο συγκεκριμένη άποψη για το τι συμβαίνει με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό ανά την υφήλιο και τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν για τη διατήρηση και τη διάδοσή τους. Στο σχήμα 5, παρουσιάζεται η διαδικασία, βάσει της οποίας, οι εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν τη διαπολιτισμική τους επάρκεια για να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε κάθε περίπτωση σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στους ομογενείς και τους ελληνόφωνους του εξωτερικού. Θα είναι, δηλαδή, σε θέση με τις βάσεις που απέκτησαν στη διαπολιτισμική επάρκεια να αναπτύξουν την απαραίτητη διαπολιτισμική ετοιμότητα. Σχήμα 5: Διαδικασία απόκτησης Διαπολιτισμικής Επάρκειας Εκπαιδευτικών για το εξωτερικό Όπως και για την Ελλάδα, έτσι και για το εξωτερικό, οι διδακτικές στις οποίες πρέπει να ασκηθούν, και επομένως είναι απαραίτητες, είναι οι ακόλουθες: 1. Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. 2. Διαπολιτισμική διδακτική. 3. Διδακτική της ελληνικής ιστορίας και της ιστορίας της ελληνικής διασποράς. 4. Διδακτική του ελληνικού πολιτισμού και του πολιτισμού της διασποράς. 15

16 Με δεδομένο το γεγονός ότι τα διδακτικά υποκείμενα στο εξωτερικό είναι διαφορετικά από αυτά της Ελλάδας, είναι αυτονόητο ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν ως στόχο να αποσπαστούν στο εξωτερικό θα πρέπει να έχουν και μια διαφορετική ενημέρωση ως προς αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αρκετό να ασκηθούν πρακτικά σε κάποιες τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα των ελληνικών σχολείων με αλλοδαπούς και παλιννοστούντες ή άλλες πολιτισμικές ομάδες. Παρότι και αυτό είναι απαραίτητο μέχρι ένα βαθμό, θα πρέπει για τους εκπαιδευτικούς αυτούς να γίνουν οι παρακάτω προετοιμασίες: 1. Με απόφαση του ΙΠΟΔΕ και σε συνεργασία με τους συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού να γίνουν βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες από όλες τις μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ανά την υφήλιο, που θα αποτελέσουν βάση για την ενημέρωσή τους. 2. Θα πρέπει το ΙΠΟΔΕ να συγκεντρώσει οποιοδήποτε άλλο βιντεοσκοπημένο υλικό, ντοκιμαντέρ κ.λπ. που αφορά τους ομογενείς και τους ελληνόφωνους του εξωτερικού και να είναι στη διάθεση των Διδασκαλείων που προετοιμάζουν εκπαιδευτικούς για απόσπαση στο εξωτερικό. 3. Τα ίδια τα Διδασκαλεία θα πρέπει να αναζητήσουν δυνατότητες για on-line διδασκαλίες με διάφορες μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Επομένως, η προετοιμασία των εκπαιδευτικών που πρόκειται να αποσπαστούν στο εξωτερικό πρέπει να έχει ένα διαφορετικό πρόγραμμα σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που παραμένουν στον ελλαδικό χώρο Διαπολιτισμική Ετοιμότητα των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης για το εσωτερικό και το εξωτερικό Η διαπολιτισμική ετοιμότητα των εν ενεργεία εκπαιδευτικών που ασκούν εκπαιδευτικό έργο στο εσωτερικό Αφού, λοιπόν, όπως είδαμε με την εφαρμογή ενός συγκεκριμένου προγράμματος στο Διδασκαλείο σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα στη διάρκεια ενός εξαμήνου οι εκπαιδευτικοί απέκτησαν γερές βάσεις αναφορικά με τη διαπολιτισμική τους επάρκεια, θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια τη διαδικασία απόκτησης της διαπολιτισμικής ετοιμότητας των εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Όπως είδαμε κατά τη διάρκεια της ερευνητικής μας διαδικασίας, από το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων που αφορούν τη διαπολιτισμική επάρκεια των εκπαιδευτικών για την Ελλάδα και το εξωτερικό, προκύπτουν οι 4 ακόλουθες διδακτικές: 1. Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. 2. Διαπολιτισμική διδακτική. 3. Διδακτική της ελληνικής ιστορίας και της ιστορίας της ελληνικής διασποράς. 4. Διδακτική του ελληνικού πολιτισμού και του πολιτισμού της διασποράς. Σ αυτές τις διδακτικές οι εκπαιδευτικοί που προορίζονται είτε για την Ελλάδα, είτε για το εξωτερικό θα πρέπει να αποκτήσουν τη διαπολιτισμική τους ετοιμότητα, με τη διαφορά ότι τα διδακτικά υποκείμενα είναι διαφορετικά για την Ελλάδα και το εξωτερικό, αφού στην Ελλάδα οι εκπαιδευτικοί θα έχουν σχέση με τις πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες σε ελληνικές συνθήκες, ενώ στο εξωτερικό οι διδακτικές θα απευθύνονται σε ομογενείς ή ελληνόφωνους του εξωτερικού με τις διάφορες πολιτισμικές συνθήκες των χωρών διαβίωσής τους. Επομένως, θα πρόκειται για διαφορετική έκφραση των διδακτικών. Σχήμα 6: Διαδικασία απόκτησης Διαπολιτισμικής Ετοιμότητας Εκπαιδευτικών για το εσωτερικό 16

17 Η διαδικασία, λοιπόν, για την απόκτηση διαπολιτισμικής ετοιμότητας σε κάθε μία από τις διδακτικές, είναι αυτή που βλέπουμε στο σχήμα 6. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει για κάθε μία από αυτές να προετοιμάζονται σε ειδικό σεμινάριο για το τι θα διδάξουν την επόμενη μέρα, να ακολουθεί η πρακτική εφαρμογή στην τάξη και να επανέρχονται, ώστε να συζητούν με τον υπεύθυνο του γνωστικού αντικειμένου της συγκεκριμένης διδακτικής. Η διαδικασία αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα να αποκτούν οι εκπαιδευτικοί ό,τι καλύτερο από τις εμπειρίες τους στην τάξη με τους μαθητές και να τις συμπληρώνουν με ό,τι καλύτερο από τον ειδικό της κάθε διδακτικής. Παράλληλα, θα εκπονούν ειδικό project, το οποίο μετά το πέρας της πρακτικής και διαβουλευτικής διαδικασίας θα παρουσιάζεται από όλους τους εκπαιδευτικούς στην ολομέλεια του τμήματος και θα αναφέρεται σε μία από τις τέσσερις διδακτικές που προαναφέρθηκαν. Η πρακτική άσκηση για κάθε μία από τις διδακτικές θα διαρκεί 4 εβδομάδες, που σημαίνει πως ο εκπαιδευτικός θα επισκέπτεται καθημερινά το σχολείο για 2 διδακτικές ώρες και θα ακολουθεί το σεμινάριο της διαβούλευσης με τον ειδικό της συγκεκριμένης διδακτικής Η διαπολιτισμική ετοιμότητα των εν ενεργεία εκπαιδευτικών που ασκούν εκπαιδευτικό έργο στο εξωτερικό Η διαδικασία, λοιπόν, για την απόκτηση διαπολιτισμικής ετοιμότητας σε κάθε μία από τις διδακτικές για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στο εξωτερικό, διαμορφώνεται ως εξής: 1. 8 εβδομάδες καθημερινή προετοιμασία της κάθε διδακτικής ενότητας και εν συνεχεία διδασκαλία στην τάξη εβδομάδες ανάλυση βιντεοσκοπημένων διδακτικών διαδικασιών από τις διάφορες μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό με παράλληλη δυνατότητα on-line επικοινωνίας με τμήματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού. Σχήμα 7: Διαδικασία απόκτησης Διαπολιτισμικής Ετοιμότητας Εκπαιδευτικών για το εξωτερικό 17

18 Γίνεται, λοιπόν, σαφές πως με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευτικοί και κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αυτού θα έχουν αφομοιώσει πάμπολλα στοιχεία που έχουν σχέση με αυτό που πρόκειται να αντιμετωπίσουν μετά την απόσπασή τους στο εξωτερικό, γιατί από τη μια πλευρά θα έχουν εμπειρίες τεκμηριωμένες από την πρακτική τους άσκηση με τους αλλοδαπούς στην Ελλάδα και από την άλλη θα έχουν αποκτήσει εμπειρίες από το τι πρόκειται να αντιμετωπίσουν στην πράξη κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου στο εξωτερικό. Καθ όλη τη διάρκεια των 18 εβδομάδων της πρακτικής άσκησης, οι εκπαιδευτικοί θα προετοιμάζουν ειδικό project, το οποίο θα παρουσιάσουν στην ολομέλεια του τμήματός τους και ανάλογα με τη διδακτική που επέλεξαν με τη λήξη της πρακτικής και διαβουλευτικής διαδικασίας. 18

1. Εισαγωγικά 2 2. Πρόγραμμα για την απόκτηση ή συμπλήρωση της παιδαγωγικής επάρκειας 2

1. Εισαγωγικά 2 2. Πρόγραμμα για την απόκτηση ή συμπλήρωση της παιδαγωγικής επάρκειας 2 Πρωτοβουλία Άμεσης Διαδραστικής Δημοκρατίας Ελλάδας Τηλ. 2610969715, 6944346420 e-mail: padde@inpatra.gr Greek Initiative for Direct Interactive Democracy Tel. +30-2610969715, 6944346420 e-mail: padde@inpatra.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης

Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης Περιεχόμενα 1. Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ιαπολιτισµική επάρκεια και ετοιµότητα των εκπαιδευτικών

ιαπολιτισµική επάρκεια και ετοιµότητα των εκπαιδευτικών ιαπολιτισµική επάρκεια και ετοιµότητα των εκπαιδευτικών Παντελής Γεωργογιάννης, Καθηγητής Π.Τ..Ε. Παν/µίου Πατρών Για να γίνει κατανοητό τι εννοούµε µε τον όρο διαπολιτισµική επάρκεια και ετοιµότητα του

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών Κουνέλη Βασιλική ΣΠΟΥΔΕΣ 1997 Απολυτήριο 2 ου Ενιαίου Λυκείου Πατρών. Γενικός βαθμός 18 8/10. 2002 Απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Έτος εισαγωγής 1998 Έτος κτήσης πτυχίου 2002).

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Επάρκεια και Ετοιμότητα Εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτική Επάρκεια και Ετοιμότητα Εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης Εκπαιδευτική Επάρκεια και Ετοιμότητα Εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης Περιεχόμενα Πρόλογος 4 1. Εισαγωγή 6 2. Οι όροι «επάρκεια» και «ετοιμότητα» 7 2.1. Αποσαφήνιση των όρων 7 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. Π.Τ.Δ.Ε. Ιστορική Αναδρομή Π.Τ.Δ.Ε. Μερικά ιστορικά στοιχεία Μέχρι το Ακαδημαϊκό έτος 1986-87 λειτουργούσαν μόνο οι Παιδαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (8 ΙΟΥΛΙΟΥ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (8 ΙΟΥΛΙΟΥ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006) Συνημμένο Νρ.4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ. Ε. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών

Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Η θέση της Πρωτοβουλίας Άμεσης Διαδραστικής Δημοκρατίας Ελλάδας (Π.Α.Δ.Δ.Ε.) για την Εκπαιδευτική,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης Διάρκειας 100, 200 και 400 ωρών

Ετήσια Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης Διάρκειας 100, 200 και 400 ωρών Ετήσια Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης 2016-2017 Διάρκειας 100, 200 και 400 ωρών Διοίκηση Σχολικών Μονάδων και Εκπαιδευτική Ηγεσία Διαπολιτισμική Εκπαίδευση με έμφαση στη Διδακτική και την επικοινωνιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο Ενημέρωση για την πρόταση του Τμήματος Μαθηματικών σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 1. Εισαγωγή Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Ίδρυση Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1989. Δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του στο πρώτο έτος λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ. Ε. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ. Ε. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ. Ε. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέντρα Ασκούμενων Εκπαιδευτικών για την Α /βάθμια και Β /βάθμια εκπαίδευση2

1. Κέντρα Ασκούμενων Εκπαιδευτικών για την Α /βάθμια και Β /βάθμια εκπαίδευση2 Περιεχόμενα 1. Κέντρα Ασκούμενων Εκπαιδευτικών για την Α /βάθμια και Β /βάθμια εκπαίδευση2 1.1. Γενική προβληματική 2 1.2. Ο δόκιμος εκπαιδευτικός στην Α /βάθμια και Β /βάθμια εκπαίδευση 4 1.2.1. Η επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Ισχύει για τους φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στο τμήμα το Ακαδ. Έτος 2014-15 (πρωτοετείς). Οι φοιτητές/τριες προηγουμένων ετών ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου Πρόταση για την Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου Μάρτιος 2016 ΤΕΕ Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 Η κα Ευαγγελία Χριστοδούλου, μόνιμος Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα ημερίδας του Κυπριακού Ομίλου Εκπαιδευτικής Διοίκησης με θέμα «Η προετοιμασία των Διευθυντών Σχολείων και ο ρόλος τους σήμερα»

Συμπεράσματα ημερίδας του Κυπριακού Ομίλου Εκπαιδευτικής Διοίκησης με θέμα «Η προετοιμασία των Διευθυντών Σχολείων και ο ρόλος τους σήμερα» Συμπεράσματα ημερίδας του Κυπριακού Ομίλου Εκπαιδευτικής Διοίκησης με θέμα «Η προετοιμασία των Διευθυντών Σχολείων και ο ρόλος τους σήμερα» Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2005,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 7 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 20-8-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4250/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ.

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Π.Τ.Δ.Ε. Μερικά ιστορικά στοιχεία Μέχρι το Ακαδημαϊκό έτος 1986-87 λειτουργούσαν μόνο οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες 2-ετούςφοίτησηςαπότιςοποίες

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

URL: : : : : : : 1971: : 1981: 1985:

URL: : : : : : : 1971: : 1981: 1985: Παντελής Γεωργογιάννης Τηλέφωνο: 2610-969715, 969716 Email: georgog@upatras.gr URL: http://www.kedek.gr Γνωστικό Αντικείµενο: Κοινωνικοψυχολογικές Προσεγγίσεις της Εκπ/κής ιαδικασίας - ιαπολιτισµική Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αφορά στους μαθητές που ενεγράφησαν ή θα εγγραφούν στην Α τάξη του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ / Ν Σ Η Δ. Ε. Β Α Θ Η Ν Α Σ

Δ / Ν Σ Η Δ. Ε. Β Α Θ Η Ν Α Σ Δ / Ν Σ Η Δ. Ε. Β Α Θ Η Ν Α Σ Α Ν Α Θ Ε Σ Ε Ι Σ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκόμενων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράµατα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χηµείας στη Δευτεροβάθµια και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» http://diaviou.auth.gr/physics_and_chemistry_edu

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για μία νέα Β/θμια Εκπαίδευση Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Δομές Β/θμιας Εκπαίδευσης Συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τα στοιχεία που ακολουθούν αποτελούν ευρήματα της επιστημονικής ομάδας της ORIENTUM υπό την επίβλεψη των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού Νίκου Παυλάκου

Διαβάστε περισσότερα

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θεοφάνη Γεωργία Ημερ/νία γέννησης 17.2.1971 E-mail gotheofani@yahoo.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επιμόρφωση 2010 Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση Γ2/69598/10-07-2006 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1050 τ. Β Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α ) περί «Εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε Παρουσίαση Προγράμματος Πρακτικών Ασκήσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 004, Η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία, εις ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (επιμ), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Επισπεύδον τμήμα: Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ.α.α Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α. ΒΛΑΧΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ.α.α Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α. ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για αποσπάσεις στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 016-017. Η

Διαβάστε περισσότερα

of 8 17/05/ :38

of 8 17/05/ :38 Σάββατο, 14 Μαΐου, 2016 10:28 πμ 217 Email Share Συνέντευξη στη Ροδούλα Ρούσσου Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει παρατείνει μέχρι και την 18η Μαίου την περίοδο υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση

Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 161,τ. Α ), «Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΒ9-ΚΩΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποια κριτήρια μοριοδοτούνται

Ποια κριτήρια μοριοδοτούνται Ποια κριτήρια μοριοδοτούνται Kατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου κριτήρια επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων είναι τα αναφερόμενα παρακάτω και αποτιμώνται ως εξής: 1. Το κριτήριο της επιστημονικής παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση της μειονότητας: δομή και θεσμικό πλαίσιο Νέλλη Ασκούνη 1

Η εκπαίδευση της μειονότητας: δομή και θεσμικό πλαίσιο Νέλλη Ασκούνη 1 Η εκπαίδευση της μειονότητας: δομή και θεσμικό πλαίσιο Νέλλη Ασκούνη 1 Η μειονοτική εκπαίδευση περιλαμβάνει ένα σύνολο σχολείων που λειτουργούν μόνο στην περιοχή της Θράκης, έχουν ειδικό καθεστώς και απευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική Επιμορφωτικό σεμινάριο υποψηφίων ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Metropolitan Hotel Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Προσκεκλημένη εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 28 7-2006 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Σελίδα 1 από 10 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Κα Ηλέκτρα Φράϊ, 2385055004 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Προκήρυξη Υποτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» Άρθρο Θέματα Ειδικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Τµήµα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας 9 Καθηγητές 4 Διοικητικοί υπάλληλοι 1 Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας 2 Εργαστήρια Φιλοσοφίας 12 Καθηγητές Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα